Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden"

Transcriptie

1 Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden Om AccountView 9 te installeren moet u beschikken over een Windows-pc of laptop met besturingssysteem Windows 2000 sp3, Windows XP sp2, Windows Vista of Windows 7. Soort installatie: - cursisten (thuis): - kies voor de stand alone-installatie (administrator- of beheerrechten vereist); - scholen: - kies in het leslokaal voor stand alone-installaties per pc, - OF: kies desgewenst voor een netwerkinstallatie (AccountView wordt daarbij per leerling echter stand alone gebruikt). AccountView 9 Als u voldoet aan de systeemeisen kunt u AccountView installeren met de Cd-AV (versie 9.0C1B, NOI). De installatie is eenvoudig en kan in een kwartier worden uitgevoerd. De stappen zijn als volgt: Sluit alle actieve applicaties of (her)start uw computer. (ALLEEN BIJ EEN NETWERK: Log in als administrator of als systeembeheerder als u AccountView installeert. Doet u dit niet, dan kan een aantal bestanden niet in de systeemdirectory van het werkstation of de netwerkserver worden gezet. Dit geldt zowel voor een werkstation- als een standaardinstallatie. Download vooraf de AV-netwerkinstructie op Stop de Cd-AV 9 in het cd-station. Het installatieprogramma start meestal automatisch (duurt even). (Als het installatieprogramma niet automatisch start, dubbelklik dan op het bureaublad op (Mijn) Computer en vervolgens op de drive waarin de cd-av NOI_90C1B zit. Open dan met een rechter muisklik de inhoudsmap van de cd en dubbelklik op Setup.exe.) Onder XP verschijnt direct het venster van pag. 2. Onder Windows 7 verschijnt eerst het venster: Kies voor Setup.exe uitvoeren. (Als dit venster niet verschijnt, ga dan door met het volgende punt). Beantwoord een eventuele vraag over Toestemming voor wijzigingen door een onbekende uitgever? met Ja. Installatie-instructie AccountView 9 1

2 Installatie AV 9 Het installatieprogramma AV start en er verschijnt een welkomstvenster. Klik op [Volgende]: Klik op [Volgende] en geef Akkoord op de licentieovereenkomst. Kies bij een installatie op een stand alone-pc voor de standalone-installatie. Klik op [Volgende]: Het installatieprogramma geeft een doelmap aan (bijvoorbeeld C:\AccountView BV\AccountView). BELANGRIJK: Dit voorstel moet worden aangepast; in ieder geval bij Vista en Windows 7. Wijzig (zo nodig) via de knop [Wijzigen] het voorgestelde menupad. Klik daartoe op [Wijzigen]. Wijzig in de blauwe regel het pad in: C:\AccountView (Vergeet de : en \ niet.) Opmerking: C: kan een andere drive zijn, bijv. D: of E: Klik op [OK]. Het bovenste pad is gewijzigd: Installatie-instructie AccountView 9 2

3 BELANGRIJK: Pas via de knop [Aangepast ] het menupad voor de systeemtabellen aan. (Ook als het bovenste pad direct juist was.) Klik daartoe op het bovenste keuzerondje en vervolgens op [Volgende]: Beide paden staan nu op C:\AccountView. Controleer de nieuwe paden goed; indien fout, ga terug met [Vorige]. Klik op [Volgende]: Stel het volgende functiescherm naar eigen keuze in. Bijvoorbeeld: Installatie-instructie AccountView 9 3

4 Klik op [Volgende]. Klik in het venster Gereed om het programma te installeren op de knop [Installeren]. De gekleurde balk laat de voortgang zijn. Dit duurt enkele minuten. Klik in het volgende scherm op [Voltooien]. Het programma AccountView 9.0 is geïnstalleerd. LET OP: de cd nog niet uitnemen! Start het programma vervolgens via de snelkoppeling: In het startscherm verschijnt onderstaand venster over de licentie. Klik op [OK]: Het venster Licentiegegevens verschijnt: De gegevens van de NOI Onderwijslicentie (geldig t/m augustus 2011) moeten worden ingevoerd. Wijzig de bovenste twee regels en vul beide onderste regels FOUTLOOS in, zoals in het venster: Let op het serienummer: 95I en niet 951 Installatie-instructie AccountView 9 4

5 Opmerking: De gegevens van de licentie zijn gegarandeerd juist. Deze is namelijk voor alle NOIcursisten dezelfde. Als u een foutmelding krijgt, heeft u een typefout gemaakt (hoofdletter/kleine letter, dubbele spatie, spatie te veel achteraan, I als 1 gelezen, letter overgeslagen enz.). Bij een foutmelding kunt u de fout alsnog verbeteren! Als de code na het klikken op [OK] is geaccepteerd start AccountView 9 voor de eerste keer. Starten AV Vul onder de Gebruikersnaam DEMO het wachtwoord in: demo en klik op [OK]: Het hoofdmenu verschijnt: Laat de cd nog steeds in de cd-drive zitten. Importeren bestanden NOI-lessen en voorbeeldexamens Klik linksboven op het menupunt Bestand en vervolgens Nieuw en Administratie importeren: Klik in het volgende venster Administratie importeren rechts op het gele mapje: Installatie-instructie AccountView 9 5

6 Het afrolvenster opent. Klik op de drive met de cd-av NOI_90C1B om de inhoud te openen. De NOI-administraties Staal De inhoud van de cd wordt getoond. Klik daarin op > Backup_NOI_Staal. Deze map opent en laat de NOI-bronbestanden zien. Klik vervolgens op het eerste bestand NOI_Staal1_bron en klik op [OK]: Het aangewezen menupad waaruit het bronbestand wordt geïmporteerd wordt getoond. Controleer of daar staat: d:\backup_noi_staal\noi_staal1_bron\. Klik dan op [OK]. Het eerste administratiebestand (NOI les 1, Staal 1) wordt geïmporteerd (teruggezet): Er kan een venster met een vraag over Organiseren komen: Installatie-instructie AccountView 9 6

7 Bevestig dit dan met Ja. Dat duurt weer even. De administratie opent nu automatisch: Klik op [OK]. De titelbalk ziet er na de opening van Staal les 1 zo uit: Herhaal deze procedure voor de NOI-les Staal 2. Ga daartoe opnieuw naar menupunt Bestand/Nieuw/Administratie importeren en klik rechts op het gele mapje. Klik in het venster op NOI_Staal2_bron. Het bestand wordt teruggezet. Herhaal dit ook voor de NOI-lessen Staal 3 t/m 6. De Associatie-modelexamens A-E Ook deze vijf administraties moeten worden geïmporteerd. Ga opnieuw naar menupunt Bestand/Nieuw/Administratie importeren en klik rechts op het gele mapje. Klik nu op Backup A-2010 om het bestand te importeren: Herhaal dit voor de examens Backup B-2010 t/m E Alle administraties zijn geïmporteerd en de bestanden kunnen worden geopend. Laat de cd-av nog steeds in de drive zitten. Installatie-instructie AccountView 9 7

8 Openen van lessen en modelexamens Om de installatie te controleren openen we achtereenvolgens Staal les 1 en 2 en modelexamen A. Klik linksboven op het menupunt Bestand en vervolgens op Openen: Open het afrolvenster Administratie door rechts op het pijltje te klikken. Selecteer 1_STAAL_1: Klik vervolgens op [OK]: Lesadministratie Staal 1 is geopend. Dat zie je linksboven in de titelbalk: Controleer of er gegevens in het bestand staan door het grootboek te openen via het menupad Bestand\Grootboek: Installatie-instructie AccountView 9 8

9 Sluit het venster via de rechter muisknop of met de zwarte [X] in de tab. (Let op: niet de rode X). Herhaal ter controle het openen van de lessen voor Staal 2 en voor het examen 801 A-2010 (De nog openstaande administratie sluit dan automatisch). Sluit AccountView af via Bestand/Afsluiten of met [X] rechtsboven in de titelbalk. Neem de cd nog niet uit de drive. Kopiëren van backup-mappen Om het maken van backups in AccountView makkelijker te maken staan op de AV-cd drie door het NOI voorbereide backup-mappen. Deze moeten naar C:\ worden gekopieerd. Open via Computer op het bureaublad m.b.v. de rechter muisknop de drive met NOI_90C1B. LET OP: zorg dat het automatisch installeren niet opnieuw wordt geactiveerd! Open in een tweede venster de C:-drive. Sleep de drie mappen AccV_Bckp_Ass_exA-E, AccV_Noi_Staal1-6 en Backup_NOI_Staal van de cd naar de root van drive C:\ Installatie-instructie AccountView 9 9

10 Controleer of de drie mappen in de root van C:\ zijn geplaatst: Sluit beide vensters. De installatie is nu helemaal volledig. Neem de AV-cd uit de drive; deze is niet meer nodig. U kunt nu gaan werken met de NOI-uitgaven Boekhouden in de praktijk 2 of met Computerboekhouden met AccountView. Opmerking licentiegegevens: Ook achteraf kunt u de licentiegegevens aanpassen, bijvoorbeeld bij een verlenging van de gebruiksduur. Kies dan in het hoofdmenu onder de blauwe balk menupunt Opties/Licentiegegevens. Neem de licentiegegevens van de (nieuwe) NOI-voucher foutloos over in het venster Licentiegegevens. WIJZIGINGSKATERN AV 9 BIJ HET NOI-BOEK In september 2010 wordt hoofdstuk 2.3 van Boekhouden in de praktijk 2 vervangen door een wijzigingskatern over de werking van AV versie 9. Als u daar niet over beschikt is dat gratis te downloaden via samen met de twee vernieuwde modelexamens. BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET BKB-EXAMEN 2010 / 2011 Als u in 2010 het BKB-examen aflegt bij De Associatie gebeurt dat nog met AccountView versie 8, dus met de vorige versie. Er zijn twee belangrijke verschillen tussen versie 8 en 9: in versie 8 bestaat het linker navigatievenster niet (maar dat wordt in de NOI-lessen ook niet gebruikt) en de vensters worden niet gepresenteerd als tabvensters, maar als losse, gestapelde vensters. Installatie-instructie AccountView 9 10

11 Om te trainen op de afwijkende presentatie van de vensters kunt u AV 9 via de optie Persoonlijke voorkeuren instellen zodat de interface er uitziet als AV 8. Dat werkt als volgt: - Start AV 9 - Ga via menupunt Opties naar Instellingen / Persoonlijk - Klik links in het venster Persoonlijke instellingen op Starten - Zet onderin bij Interface de vinkjes bij Navigatievenster en bij Tabs uit. - Sluit het venster en herstart AV. De interface (beeld) van het programma is nu vergelijkbaar met die van versie 8. Ook de werkbalk staat nu weer direct onder de menubalk. Opmerking: Zet de vinkjes weer aan als u terug wilt naar de interface van versie 9. Installatie-instructie AccountView 9 11

12 LICENTIEVOUCHER AV 9 Hieronder treft u de NOI-onderwijslicentie aan bij AccountView 9.0C1B, geldig tot en met augustus Deze licentie behoort bij de uitgave Boekhouden in de praktijk 2. Opmerking: Voordat u AccountView kunt gaan gebruiken moet u tijdens de installatie de licentiegegevens invoeren. De gegevens kunt u invoeren bij het menupunt Opties. Let goed op kleine letters/hoofdletters en op 1, l (l van lodewijk) en hoofdletter I (I van Izaak). Het serienummer bijvoorbeeld eindigt niet op 2951 maar op 295I. De gegevens zijn gegarandeerd juist, want ze zijn voor alle NOI-cursisten gelijk. Als u een foutmelding krijgt heeft u een typefout gemaakt. Licentiegegevens AccountView, geldig tot en met augustus 2011 Licentienaam: NOI Onderwijslicentie Serienummer: AV I Modulegegevens: <GGgv>gNAAzuSsa KMQwfMjj1VWVRLL XEeQJBHcEZqWWq9 Controlenummer: Versie: 9.0C1B Installatie-instructie AccountView 9 12

Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd!

Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd! Installatie-instructie van de NOI-lesbestanden 9 als AccountView 9 al was geïnstalleerd! 10-2010 Beginsituatie: - AccountView 9 is al geïnstalleerd van een cd van AccountView die níet is geleverd door

Nadere informatie

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer 1.1 Systeemeisen inventariseren Wat zijn de systeemeisen voor AccountView Windows? Om AccountView te installeren, moet u minimaal beschikken over een

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

P/F Centraal 1.2 Algemene inleiding 2 november 2005

P/F Centraal 1.2 Algemene inleiding 2 november 2005 P/F Centraal 1.2 Algemene inleiding 2 november 2005 Inleiding P/F Centraal 1.2 is een Nederlandstalig boekhoudprogramma voor Windows XP (en voor beperkte tijd ook nog compatibel met Windows 98) dat zich

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor AccountView Windows

Installatie Handleiding voor AccountView Windows Installatie Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Helpdesk. Credits. Website http://helpdesk.zmg.nl E-mail helpdesk@zmg.nl Telefoon 0343-473899. Kijken en kiezen met picto s leren lezen (cd-rom)

Helpdesk. Credits. Website http://helpdesk.zmg.nl E-mail helpdesk@zmg.nl Telefoon 0343-473899. Kijken en kiezen met picto s leren lezen (cd-rom) Helpdesk Mocht u of uw systeembeheerder vastlopen met Kijken en kiezen dan kunt u de helpdesk raadplegen. Op de helpdeskwebsite http://helpdesk.zmg.nl (zonder www!) worden veelvoorkomende vragen beantwoord.

Nadere informatie

Installatie NemaDecide en eerste gebruik

Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installatie NemaDecide en eerste gebruik Installeren NemaDecide NemaDecide kan worden geïnstalleerd op alle computer vanaf Windows 95. De interface is toegesneden op een beeldschermresolutie van 1280 x

Nadere informatie

Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding

Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding Thuiswerken op deklas.nu 3 Leerkrachten handleiding Documentgegevens Auteur : Bastiaan Kooij, Marloes de Vetten, Henk Heurter, Bjorn Berfelo Heutink ICT Versie: mei 15 Disclaimer Op de inhoud van deze

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Aldfaer voor beginners Aldfaer 4.2. Probleemloos beginnen met Aldfaer 4.2 onder Windows Vista en Windows 7.

Handleiding Aldfaer voor beginners Aldfaer 4.2. Probleemloos beginnen met Aldfaer 4.2 onder Windows Vista en Windows 7. Handleiding Aldfaer voor beginners Probleemloos beginnen met Aldfaer 4.2 onder Windows Vista en Windows 7. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aldfaer 4.2 onder Windows Vista en Windows

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export Inhoudsopgave BTW Conversie Legal Eagle Integratie

Nadere informatie