VVE Beheer B.V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VVE Beheer B.V. 000093648"

Transcriptie

1 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging vr de algemene ledenvergadering van 1ktber Deze vergadering is een zgenaamde eerste vergadering waarvan in het verleden is gebleken dat de pkmst, vr het behalen van het qurum m rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, niet vldende was. Er met ingevlge het vigerende reglement een datum zijn vr de zgenaamde eerste vergadering, maar ter besparing van ksten is er geen zaal gereserveerd en zal er geen representant van ns kantr aanwezig zijn. Uw aanwezigheid p 1 ktber 2010 is derhalve niet ndzakelijk. Een zgenaamde tweede vergadering zal cnfrm het reglement wrden gehuden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na 1 ktber In deze vergadering kunnen ngeacht het aantal aanwezige stemmen rechtsgeldige besluiten wrden genmen ver de geagendeerde nderwerpen. VVE Beheer B.V De tweede vergadering is vralsng gepland p wensdag 20 ktber 2010 m 20.30U. U zult hiervr ng een separate uitndiging ntvangen. In het vertruwen hgachting, u hiermee geïnfrmeerd te hebben, tekenen wij, met vriendelijke greten en... :s de Verenigde Administratiekantren,Z;E Beheer.V. /><... "<, KAP. Rsdrff

2 VvE De Oude scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 21 september Geachte leden, Hierdr hebben wij het genegen u uit te ndigen tt het bijwnen van de algemene ledenvergadering te huden p: Datum Lcatie Aanvang vrijdag 1 ktber 2010 ten huize van de vrzitter. 09:00 uur. Vr de agenda etc. verwijzen wij graag naar de bijlage(-n). de heer R. Hen. Atlanta 54 te Capelle aan den Ijssel Het zal u bekend zijn dat, indien het qurum niet wrdt gehaald, een nieuwe ("tweede") vergadering dient te wrden uitgeschreven met alle prblemen, vertraging en ksten van dien het uiterste geval kunt u een medelid f eventueel ns een schriftelijke machtiging vrzien van st;;:' 0 racht verlenen in e.(truweer vergadering te kunnen verwelkmen tekenen wij, met vriendelijke greten, VVE Beheer B.V (KAP. Rsdrff) aam. Appartementsadres huisnummer. Machtigt hierbij hem/haar te vertegenwrdigen p de vergadering van vrijdag 1 ktber 2010 en vr hem / haar de stem uit te brengen. Handtekening Datum D1952

3 01952 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL AGEDA Algemene ledenvergadering dd. vrijdag 1ktber 2010, Lcatie: ten huize van de vrzitter, de heer R. Hen, Atlanta 54te Capelle aan den Ijssel Aanvang: 09:00 uur. 1 Opening. 2 Vaststellen aantal aanwezige stemmen. 3 presentatie inzake brandpreventie. 4 website, hudt u, uzelf p de hgte? Vrtgaan f niet? 5 Vaststellen ntulen vergadering 27ktber Jaarstukken (mndeling) verslag van de kascmmissie. 7 Bespreken en vaststellen van dejaarstukken alsmede het dechargeren van de bestuurder / administrateur ver het bekjaar 2009 (de financiële stukken zijn dr mstandigheden ng niet dr alle kascmmissieleden bestudeerd. Om te vrkmen dat u dubbele bescheiden ntvangt zenden wij u deze na, nadat ze zijn aangepast aan de pmerkingen). 8 Bestemmen explitatiesald Besluitvrming uit te veren nderhudswerkzaamheden a.d.h.v. het herziene meerjarennderhudsplan alsmede de hieruit vrtvleiende financiële cnsequenties. VVE Beheer B.V Verzek tt aanpassen regeltijden mechanische ventilatie en/f plaatsing eigen systeem. 11 Bespreken en vaststellen begrting en verdeling bijdrage leden Hierbij zal ndermeer het advies nrmbedragen vr nderhudsreserveringen aan de rde kmen. 12 Het (her)benemen van de leden van de kascmmissie. 13 Het (pnieuw) vaststellen van de incassprcedure (zie bijlage). 14 Het (pnieuw) vaststellen van het Huishudelijk Reglement (HHR). Op verzek is een afschrift bij WE Beheer pvraagbaar. 15 Rndvraag. 16 Sluiting. Om de vrtgang van de vergadering te bevrderen verzeken wij u geen nrmale nderhuds- f persnlijke financiële aangelegenheden aan de rde te stellen. Wij adviseren u hierver tijdens nrmale kantruren cntact p te nemen met WE Beheer B.V.

4 VVE Beheer B.V., 18/08/2010 Pag 1 van OVERZICHT BEGROTIG VvE.nr.: 1952 De Oude Scheepswerf At1anta 1/65 CAPELLE AA DE IJSSEL Peride bekjaar : 01/07/2Q10-30/06/2011 Peride begrting: 01/07/ /06/ ,00 (jaarbedrag) A {gehele VvE (glk aand.» OPSTALVERZEKERIG WA VERZEKERIG ODERHOUD HYDROFOOR WATER HO. BESTUURDER RES OVOORZIE RESERVERIG A-KOSTE DIVERSE, A-KOSTE KLEI ODERHOUD A BESTUURSAASPR.VERZ. Ksten KvK DIVERSE BEGROOT EXPL SALDO A TOTAAL KOSTEGROEP B (etage appartementen) ODERHOUD LIFT SCHOOMAKE ELEKTRICITEIT RESERVERIG B-KOSTE KLEI ODERHOUD B 5.200,00 960,00 350,00 125, , , ,00 0, ,00 300,00 52, ,00 0, , , , , , ,00 VVE Beheer B.V TOTAAL KOSTEGROEP ,00 C {gehele VvE (sp1.akt» RETE/BAKKOSTE 2.000,00- TOTALE ,00

5 VVE Beheer B.V.. 18/08/2010 Pag 1 van PBOVl_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2011 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2011 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Ttaal A, (gehele VvE (glk aand.)) Ttaal B, (etage appartementen) Ttaal C, (gehele VvE (spl,akt)) , ,00 Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (5st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand,)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting 1.079, Bijdrage na afrnding 1.078,80 89,90 VVE Beheer B.V /65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) 760, (27st.) 91/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding 1.838, (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) 1.108,31 92,36 72/4907 B (etage appartementen) ,13 72/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting ,52 Bijdrage na afrnding 1.686,00 140,50

6 VVE Beheer B.V., 18/08/2010 Pag 2 van PBOV1_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2011 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2011 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) 977, /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) 38,52-3,21- Bijdrage vlgens begrting 2.047,37 170,61 Bijdrage na afrnding 2.047, (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) 1.108, /4907 B (etage appartementen) 843,90 70,32 101/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) 33,26-2,77- Bijdrage vlgens begrting 1.918,95 159,91 Bijdrage na afrnding 1.918,80 159, (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) 1.108,31 92,36 100/4907 B (etage appartementen) 835, /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) 32,93-2,74- Bijdrage vlgens begrting 1.910,92 159,24 Bijdrage na afrnding 1.911,00 159,25 VVE Beheer B.V /65 A (gehele VvE (glk aand.)) 1.108,31 92,36 124/4907 B (etage appartementen) 1.036,07 86,34 124/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) 40,83-3,40- Bijdrage vlgens begrting 2.103,55 175,30 Bijdrage na afrnding 2.103,60 175, (lost.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) ,36 94/4907 B (etage appartementen) 785,41 65,45 94/6074 C (gehele VvE (spt.akt i) ,58- Bijdrage vlgens begrting ,23 Bijdrage na afrnding 1.863,00 155,25 Ttaal bijdragen alle appartementen , ,22

7 &() vve beheer Te treffen maatregelen bij niet-betalen dr leden / ud leden alsmede wat te den met de daarmee gepaard gaande ksten Onderstaand de prcedure zals deze wrdt gevlgd in het geval dat leden van de vereniging niet vlden aan het tijdig betalen van de vrscht-, definitieve- en/f extra bijdragen, waarnder k de stkksten en ksten vrtvleiend uit water- en/] electraverbruik. Vanzelfsprekend hebben leden die tijdig betalen "niets te vrezen". Mcht u echter een keer niet in de gelegenheid zijn tijdig te betalen dan zal, indien vraf cntact wrdt pgenmen met de bestuurder/administratief beheerder (hierna te nemen WE Beheer), wrden bezien f een regeling mgelijk is. Een individuele betalingsregeling dient te allen tijde schriftelijk te zijn vereengekmen alvrens in werking te treden. Bij het niet nakmen van een betalingsregeling wrdt deze znder nadere ingebrekestelling geacht te zijn ntbnden en zal de incass mgaand en nverkrt wrden vrtgezet, in die zin dat ng een derde, laatste smmatie wrdt geznden zals bedeld nder punt 3 van deze prcedure. De praktijk: U bent verplicht maandelijks bij vruitbetaling één/twaalfde van de dr de vergadering vastgestelde vrschtbijdrage aan de VvE te vlden. Wij adviseren u m uw bank te vragen hiervr zrg te dragen middels een autmatische peridieke verschrijving. Ok kunt u zelf in ieder pakket "telebanking" peridieke verschrijvingen aanmaken. De betaling van de verschuldigde (vrscht-)bijdrage kan niet wrden verrekend f pgeschrt in verband met een (vermeende) vrdering p de VvE f de gezamenlijke eigenaars. / De Prcedure: 1. Ongeveer 4 tt 5 weken na de vervaldag (= de 1 van iedere maand) ntvangt een "nalatige betaler" een aanmaning waarvan de ksten 9,85 bedragen. 2. Betaalt men niet dan vlgt na enige weken wederm een - dit maal aangetekende - aanmaning waarvan de aanvullende ksten 26,50 bedragen. 3. Indien men dan ng niet tt betaling binnen de gestelde termijn vergaat vlgt een laatste smmatie (de aanvullende ksten bedragen 135,--) en wrdt de vrdering "uit handen" gegeven aan een dr WE Beheer aan te wijzen bureau, welk bureau buitengerechtelijke- en zndig gerechtelijke handelingen zal verrichten ter incassering van de vrdering. De vergadering verleent daarbij tevens aan WE Beheer de machtiging vr het instellen van en berusten in rechtsvrderingen en het aangaan van dadingen. De aanvullende ksten (waarnder ndermeer gemaakte rechercheksten en kster kadaster vallen) wrden vermeerderd met de verschuldigde rente en de ksten vr de buitengerechtelijke incassverrichtingen van de dan in te schakelen advcaat f deurwaarder en (in vrkmend geval) met alle gerechtelijke ksten en eventuele executieksten. VVE Beheer B.V Ter zake van de buitengerechtelijke incassverrichtingen zal "de nalatige betaler" dienen te betalen: ver de eerste 2.500,- een bedrag gelijk aan 15%van de ttale achterstand (dit met een minimum van 135,--) en ver het eventuele meerdere een bedrag gelijk aan 10%, een en ander te vermeerderen met de geldende BTW (thans tçx). 5. Middels deze prcedure verplichten de appartementseigenaars zich jegens elkaar dat alle werkelijk dr de WE gemaakte nksten m tt vldening van zijn f haar achterstand te geraken, zwel gerechtelijke als buitengerechtelijke ksten, vr rekening kmen van de "nalatige betaler". Dit is redelijk en billijk nu alle appartementseigenaars aansprakelijk zijn vrjaarlijkse tekrten van de WE en vr de schulden en ksten; dit betekent dat appartementseigenaars recht en belang hebben er vr zrg te dragen niet aansprakelijk te zijn vr die tekrten, schulden en ksten als gevlg van het niet (tijdig) betalen van verschuldigde bijdragen. 6. De verschuldigde rente zal de "nalatige betaler" aanvullend in rekening wrden gebracht en zal ten gunste van de vereniging kmen. 7. De eerder genemde aanmaningsksten kmen ten gede van WE Beheer ter vergeding van ksten gemaakt m de incassprcedure uit te veren. In het bijzndere geval dat een zaak "uit handen" wrdt gegeven dient daar veel aandacht aan te wrden besteed. Te denken valt aan verleg met een advcaat, veren van telefngesprekken, rapprtage stand van zaken, etc., etc., met alle ksten van dien. 8. Alle in deze prcedure genemde ksten gelden binnen de vereniging per eigenaar, niet per appartementsrecht. Alle genemde ksten zijn - en wrden - p basis van deze prcedurejaarlijks geïndexeerd. Deze prcedure zal, met inachtneming van vrnemde indexering, van kracht blijven tt het mment dat de vergadering ter zake een nieuw besluit neemt. Als sprake is van penstaande ksten in de zin van deze prcedure gebruikt de vereniging betalingen eerst vr het verrekenen van betreffende ksten en verschuldigde rente. Het bedrag dat van de betaling verblijft, WE Beheer B.V. lp 2010 der 1van 2 Op aanvragen, aanbiedingen en tt stand gekmen vereenkmsten ten beheve van Verenigingen van Eigenaren zijn de dr ns nder nummer 4763 bij de K.v.K.Haaglanden gedepneerde vrwaarden van tepassing. Afschrift wrdt u p aanvraag verstrekt. K.v.K.Haagianden nummer: BTW-nummer: L004887S17BOl I f:f, I 4' COSE YM'YGM

8 &V vve beheer wrdt gebruikt vr vereffening van steeds de udste achterstallige bijdrage, tenzij schriftelijk anders wrdt vereengekmen. 9. Zlang dr de vergadering niet de vrschtbijdrage vr een bekjaar is vastgesteld, meten de eigenaars de laatstelijk vastgestelde vrschtbijdrage vlden. 10. De aanmaningsksten van WE Beheer die (namens de VvE) ten laste kmen van "de nalatige betaler" zullen steeds als een extra bijdrage aan de vereniging wrden beschuwd. Peridiek zal/zullen het/de desbetreffende bedrage-en) dr de vereniging aan WE Beheer wrden drbetaald. Het gestelde in deze prcedure is k p dit tarief van tepassing. 11. De aanmaningsksten zijn alleen dan niet verschuldigd als kan wrden aangetnd dat aanmaningen niet zijn verstuurd naar het vr de verzending daarvan dr "de nalatige betaler" tijdig schriftelijk pgegeven adres. 12. Indien geen schriftelijke pgave is gedaan dan gaat WE Beheer ervan uit dat het adres van het appartementsrecht f een laatstelijk bekend adres het crrespndentieadres is. Van belang is dus dat de leden en vrmalig leden WE Beheer hun adreswijzigingen altijd stipt en nauwkeurig drgeven. In geval van meerdere eigenaars zal één crrespndentieadres meten wrden gekzen en bij een schriftelijke adreswijziging van meerdere eigenaars van één appartementsrecht, dient de adreswijziging (vr een gezamenlijk adres) dr al die eigenaars te wrden ndertekend. 13. Leden waarvan de invrdering van de achterstand al uit handen lpt en die na een gerechtelijk vnnis wederm een achterstand in de bijdragen hebben pgebuwd, zijn direct in gebreke. De vrdering wrdt alsdan, na éénmalig een smmatie cnfrm de vrnemde smmatie (tarief 135,--), uit handen gegeven. De daarmee samenhangende ksten welke gelijk zijn aan de eerder genemde buitengerechtelijke incassksten te vermeerderen met de verschuldigde rente en eventuele prcesksten kmen vr rekening van het betreffende lid. 14. Bij het vaststellen van extra bijdragen kan bij vergaderbesluit van deze incassprcedure wrden afgeweken. Znder een afwijkend incassbesluit blijft deze prcedure nverkrt van kracht. 15 WE Beheerwrdt gemachtigd bij spedeisend belang te bezien f de extra bijdrage in een krt geding prcedure kan wrden gevrderd waarmee tevens de machtiging wrdt verleend deze prcedure p te starten. Eénen ander in verleg met de behandelend advcaat / juridisch adviseur. verigens laat deze incassprcedure nverlet dat WE Beheer znder meer het recht heeft namens de VvE in een geding verweer te veren en namens de WE te allen tijde cnservatire maatregelen te nemen, inclusief het pstarten van de daarmee ndzakelijk te veren bdemprcedure, z dit dr WE Beheer ndzakelijk wrdt geacht. Vr het eerder dan na verzending van de smmatie uit handen geven van een vrdering vr het nemen van cnservatire maatregelen, is de nalatige betaler-e 175,--verschuldigd waarvr het gestelde hiervr nder punt 7 van tepassing is, te vermeerderen met alle ksten in de zin van deze prcedure. VVE Beheer B.V Bij verenigingen waarp een stk- water f elektra-afrekening van tepassing is, geldt het navlgende: WE Beheer is gemachtigd m een brgsm vast te stellen bij verkp van een appartementsrecht gedurende het lpende bekjaar. Er zal, afhankelijk van de datum van verdracht, een brgsm wrden vastgesteld naar rat van het aantal resterende maanden van het bekjaar met een maximum van 625,-- en een minimum van 215,--. Bij verkp van een appartementsrecht f lidmaatschapsrecht is de verkper gehuden m vrafgaande aan de verdracht zelf het warmtemeterbedrijf f betreffend nutsbedrijf een tussentijdse meterpname te laten verrichten, bij in gebreke blijven waarvan alle (meer-)ksten vr rekening van verkper zullen kmen; dit laat nverlet de verhaalsmgelijkheden bij de kper. Wat te den bij vragen: Mchten er bij u vragen f nduidelijkheden bestaan f wilt u een actueel rekeningverzicht ntvangen? Wij adviseren u m per cntact p te nemen met het Financieel Callcenter. Het Telefnisch zijn de medewerkers van het Financieel Callcenter - p werkdagen tussen telefnnummer bereikbaar. en uur - via WE BeheerB.V. JP2010def 2 van 2 Op aanvragen, aanbiedingen en tt stand gekmen vereenkmsten ten beheve van Verenigingen van Eigenaren zijn de dr ns nder nummer 4763 bij de K.v.K.Haaglanden gedepneerde vrwaarden van tepassing. Afschrift wrdt u p aanvraag verstrekt. K.v.K.Haaglanden nummer: BTW-nummer: L BOl VM'VGM

9 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Geachte leden, Met referte aan de vr i ktber 2010 uitgeschreven vergadering delen wij u mee dat in bedelde vergadering nvldende stemmen aanwezig waren. Ingevlge het vr uw VvE vigerende reglement van splitsing ndigen wij u hierdr uit vr een nieuwe ("tweede") vergadering te huden p: Datum Lcatie Aanvang 20 ktber 2010 De Gaarde, De Vallei 2 te Capelle aan den Ijssel 20:00 uur. Vr de agenda etc. verwijzen wij graag naar eerder tegeznden bijlage(-n). In deze vergadering zal ver de aanhangige nderwerpen een besluit wrden genmen ngeacht het aantal stemmen dat ter vergadering kan wrden uitgebracht. l;;!erstegeval kunt u een medelid f eventueel ns een schriftelijke machtiging vrzien van stempdracli verlenen....jj.1-w<;;.t,..l.ljj.. ln het vtr:ergaderi ng te kunnen verwel kmen tekenen wij. met vrlendell] ke greten, (KAP. Rsd rff) aam. Appartementsadres huisnummer.. Machtigt hierbij hem/haar te vertegenwrdigen p de vergadering van 20 ktber 2010 en vr hem / haar de stem uit te brengen. Handtekening Datum D 1952

10 OTVAGE - 6 OKT VVE BEHEER Af) vve beheer Verenigde Administratiekantren vrvve Beheer B.V. Bezekadres: Ampèrelaan 4 Pstadres: Pstbus CD Rijswijk T: F: GO wwwvve-behesr.nl VvE: De Oude Scheepswerf PlaatS:L..LEAA DE IJSSEL COde:c Bekjaar: 2009/2010 Ondergetekende(n), lid/leden van de kascmmissie van de vereniging, delen u mee de administratie van de vereniging ver genemd bekjaar en de erp aansluitende rekening en verantwrding van de bestuurder/administrateur te hebben gécntrleerd. Zij gaan ermee akkrd en geven de vergadering in verweging de bestuurder/administrateurte dechargeren vr het dr hem in de verslagperide geverde financiële beheer. aam/namen: datum:?',!j handtekening(en): ç,- ----_._-=:::. Op aanvragen, aanbiedingen en tt stand gekmen vereenkmsten ten behevevan Verenigingen van Eigenaren zijnde dr ns nder nummer 4753 bij de Kv,K. Haaglanden gedepneerde vrwaarden van tepassing. Afschriftwrdt u p aanvraag verstrekt. K.v.K.Haagianden nummer: BTW-nummer: L BOI VM'VGM

11 VVE Beheer B.V., 11/10/2010 Pag 1 van EXPLOITATIE-OVERZICHT VvE.nr.: 1952 De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL Peride bekjaar: 01/07/ /06/2010 Begrting (en) 01/07/ /06/ ,00 (jaarbedrag) BEGROTIG EXPLOITATIEKOSTE BEGROTIG A (gehele VvE (glk aand.) 4010 OPSTALVERZEKERIG 4013 WA VERZEKERIG 4024 ODERHOUD HYDROFOOR 4044 WATER 4045 HO. BESTUURDER 4098 RES OVOORZIE 4140 RESERVERIG A-KOSTE 4308 DIVERSE, A-KOSTE 4569 KLEI ODERHOUD A 4804 BESTUURSAASPR.VERZ Ksten KvK 4999 DIVERSE 5001 BEGROOT EXPL SALDO A VOORDELIG EXPLOITATIESALDO TOTAAL KOSTEGROEP 4.940, ,25 910,00 935,13 325,00 0,00 75,00 101, , , , , , ,00 0,00 0, , ,90 625,00 255,30 50,00 51, , ,93 0,00 0, , , , ,00 960,00 350,00 125, , , ,00 0, ,00 300,00 52, ,00 0, ,00 B (etage appartementen) 4023 ODERHOUD LIFT 4026 SCHOOMAKE 4043 ELEKTRICITEIT 4141 RESERVERIG B-KOSTE 4570 KLEI ODERHOUD B VOORDELIG EXPLOITATIESALDO 5.500, , , , , , , , , ,09 705, , , , , ,00 TOTAAL KOSTEGROEP , , ,00 C (gehele VvE (sp1.akt» 4049 RETE/BAKKOSTE VOORDELIG EXPLOITATIESALDO 2.000, , , ,00- TOTAAL KOSTEGROEP 2.000, , ,00- TOTALE , , ,00

12 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 1 van PBOVl_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2010 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2010 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Ttaal A. (gehele VvE (glk aand.)) Ttaal B. (etage appartementen) Ttaal C. (gehele VvE (spl.akt)) Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (5st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting e Bijdrage na afrnding /65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) (27st.) 91/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding

13 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 2 van PBOV1_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2010 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2010 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) ,36 101/4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting ,91 Bijdrage na afrnding (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding /65 A (gehele VvE (glk aand.)) ,36 124/4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (lost.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding Ttaal bijdragen alle appartementen

14 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 1 van PBOVl_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2011 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2011 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Ttaal A. (gehele VvE (glk aand.)) Ttaal B. (etage appartementen) Ttaal C. (gehele VvE (spl.akt)) Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (5st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding /65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) (27st.) C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding

15 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 2 van PBOV1_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2011 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2011 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) B (etage appartementen) C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding /65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (lost.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding Ttaal bijdragen alle appartementen

16 VvE-nummer: 1952 De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL Bekjaar : 01/07/ /06/2010 Balans per 30/06/2010 DEBET CREDIT 6 OPKAPPE ETREE 8.858,99 10 OG TE BET REK 3.670,05 11 OG TE OTV GELDE 1.893,38 14 VOORUIT OTV BIJDR 9.253,80 15 OG TE OTV BIJDR 1.364,35 16 ICASSOKOSTE 39,40 20 VOORUITBETAALDE REK 6.144,15 21 RESERVE A-KOSTE , Kleine kas (Verschure 698,62 22 RESERVE B-KOSTE , AB /AMRO BAK 92,21 23 RESERVE C-KOSTE 7.297, AB/AMRO Vermgens Sp , RES OVOORZIE , IG vh Pstbank 9.881, VRD.EXPL.SALDO A 1.424, RETEMEERREK , VRD.EXPL.SALDO B 705, VRD.EXPL.SALDO C 1.399, , ,63 ============= =============

17 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 1 van PBOVl_2: MUTATIES GROOTBOEKUMMER VvE-nummer Wnplaats amen : 1952 CAPELLE AA DE IJSSEL De Oude Scheepswerf Bekjaar 01/07/ /06/2010 () Grtbeknummer: 6 OPKAPPE ETREE (C) Datum Afsnr Omschrijving Beking Kruisrekening 01/01/2010 EXTRA 01/02/2010 EXTRA 24/02/2010 I8AL 01/03/2010 EXTRA 31/03/2010 I13AY 01/04/2010 EXTRA 07/04/ AV 01/05/2010 EXTRA 05/05/2010 I18BV 01/06/2010 EXTRA 09/06/2010 I23AE Ttaal mutaties Opknappen entree januari 2010 Opknappen entree februari 2010 Van Dmmele 694 Opknappen entree maart 2010 Van Dmmele 699 Ie termijn Opknappen entree april 2010 WinWin Opknappen entree mei 2010 Van Dmmele 735 2e slttermijn Opknappen entree juni 2010 Lmans OG TE OTV BIJDR OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank

18 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 2 van PBOV1_2: MUTATIES GROOTBOEKUMMER VvE-nummer Wnplaats amen : 1952 : CAPELLE AA DE IJSSEL : De Oude Scheepswerf At 1anta 1/65 Bekjaar 01/07/ /06/2010 C) Grtbeknummer: 21 RESERVE A-KOSTE CC) Datum Afsnr Omschrijving Beking Kruisrekening 01/07/2009 BALAS 26/08/2009 I34AF 02/09/2009 I35BG 16/09/2009 I37AD 07/10/2009 I40AK 27/10/2009 M01AA 27/10/2009 M01AI 11/11/2009 I45AL 10/02/2010 I6AE 07/04/ AU 14/04/2010 I15AC 05/05/2010 I18BP 30/06/2010 M02AA Ttaal mutaties Inbrengen beginbalans Jcs Van Dmmele 427 Ie termijn Van Dmmele 455 Van Dmmele 482 2e slttermijn adelig expl sald a-ksten vbj Cnfrm begrting Van Dmmele 498 De Grep VF05298 De Grep VF05690 Duijvelaar Jvn Rms , BEGIBALAS 930, IG vh Pstbank 3,034, IG vh Pstbank IG vh Pstbank IG vh Pstbank MEMORIAAL 43, MEMORIAAL 1, IG vh Pstbank 8.568, IG vh Pstbank 3.583, IG vh Pstbank IG vh Pstbank IG vh Pstbank MEMORIAAL ,52

19 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 3 van PBOV1_2: MUTATIES GROOTBOEKUMMER VvE-nummer Wnplaats amen 1952 CAPELLE AA DE IJSSEL De Oude Scheepswerf Bekjaar 01/07/ /06/2010 () Grtbeknummer: 22 RESERVE B-KOSTE (C) Datum Afsnr Omschrijving Beking Kruisrekening 01/07/2009 BALAS 27/10/2009 M01AB 27/10/2009 M01AK 31/12/2009 I52BP Inbrengen beginbalans Vrdelig expl sald b-ksten vbj Cnfrm begrting Otis BEGIBALAS MEMORIAAL MEMORIAAL IG vh Pstbank Ttaal mutaties

20 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 4 van PBOV1_2: MUTATIES GROOTBOEKUMMER VvE-nummer Wnplaats amen 1952 CAPELLE AA DE IJSSEL De Oude Scheepswerf At 1anta 1165 Bekjaar 01/07/ /06/2010 () Grtbeknummer: 23 RESERVE C-KOSTE (C) Datum Afsnr Omschrijving Beking Kruisrekening 01/07/2009 BALAS 27/10/2009 M01AC Inbrengen beginbalans Vrdelig expl sald c-ksten vbj 5.687, BEGIBALAS 1.610, MEMORIAAL Ttaal mutaties

Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 8 oktober

Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 8 oktober VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 29 september 2009 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen 1 Inkmenstarief: - aanpassing vrscht vanaf tweede kwartaal 2016 - antwrd p enkele veelgestelde vragen Aan: rganisatren met subsidies inkmenstarief 21 maart 2016 Beste rganisatr, Kind en Gezin berekende

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016 KIND Ondergetekende (uder / verzrger) meldt het vlgende kind aan vr de Tussen Schlse Opvang (n.b.: u kunt per frmulier slechts één kind pgeven. Vr ieder kind met een apart frmulier ingevuld wrden): Achternaam:

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

In het uiterste geval kunt u een medelid of eventueel ons een schriftelijke machtiging voorzien van stemopdracht verlenen.

In het uiterste geval kunt u een medelid of eventueel ons een schriftelijke machtiging voorzien van stemopdracht verlenen. Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 4 april 2012 VvE nr: 07213 VvE: Joris Ivensplein (Ondersplitsing appartementsrecht A2) (IJburglaan - J. Ivensplein - Daguerrestraat) Te: AMSTERDAM

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD , HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD , HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2017 2018, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

~() vve beheer. Met 'CieCdeli!~oet, Rijswijk, 15 april 2013 VvE nr: D7213. Aan alle leden van de Vereniging van Eigenaren

~() vve beheer. Met 'CieCdeli!~oet, Rijswijk, 15 april 2013 VvE nr: D7213. Aan alle leden van de Vereniging van Eigenaren ~() Aan alle leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 15 april 2013 VvE nr: D7213 U toegezonden door: O. van Leeuwen VvE: Joris Ivensplein (Ondersplitsing appartementsrecht A2) (IJburglaan - J.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met VriendenLterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de VriendenLterij 4 tegang tickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw cadeaucde Deze cadeaucde dient

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012

OCA. Cliëntaudit Blik Op Werk Rapport. Scope: Gezond blijven werken- Inzetbaarheid bevorderen- Werk verkrijgen. Datum: 17 t/m 22 december 2012 Cliëntaudit Blik Op Werk Rapprt Scpe: Geznd blijven werken- Inzetbaarheid bevrderen- Werk verkrijgen Datum: 17 t/m 22 december 2012 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de Vries MBA Cliënten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota Onderwijscde: Opgave BAIVPBFEO1 Cllegejaar 200912010 H2 ( lfe ) I Handelsnderneming Faber verkpt tuingereedschap en aanverwante artikelen aan particulieren en hveniers. De verkpen aan hveniers geschieden

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

LOCATIE X LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011

LOCATIE X LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011 LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN LOCATIE X ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011 STARTDATUM LOCATIEOVEREENKOMST: 1-5-2012 EINDDATUM LOCATIE OVEREENKOMST

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie