Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: http://www.restor- hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines."

Transcriptie

1 Handleiding over coöperaties Permalink: 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt volledig bij de auteurs. Het vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie. Noch het EACI noch de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het gebruik, in welke vorm dan ook, van de informatie opgenomen in deze publicatie.

2 1. Inleiding Context Doel van het document Algemeen overzicht Coöperaties Principes van een coöperatie... 5 Vrijwillig en open lidmaatschap... 5 Democratische controle door de leden... 5 Economische participatie door de leden... 5 Autonomie en onafhankelijkheid...6 Onderwijs, vorming en informatieverstrekking...6 Samenwerking tussen coöperaties...6 Aandacht voor de gemeenschap Waarom een coöperatie? Het project Het projectteam Voor het project...8 Potentiële sites zoeken...8 Sponsors zoeken Algemeen financieel plan Beperkingen van het model Constanten die worden gebruikt Algemene veronderstellingen (technische en economische) Veronderstellingen van de opbrengsten en uitgaven van de coöperatie Veronderstellingen van de financiering van de coöperatie Veronderstellingen van initiële investeringen/globaal Veronderstellingen van initiële investeringen/site Veronderstellingen van terugkerende kosten/site Interpretatie van de resultaten: globale cijfers Interpretatie van de resultaten: cashflow Interpretatie van de resultaten: rentabiliteit Aan de slag De juridische entiteit voor de coöperatie oprichten...21 Oprichters...21 Statuten van de coöperatie...22 Startkapitaal Financieel plan Oprichting van een coöperatie Afhandeling portefeuille Portefeuille van sites prioriteren Alternatieven voor een overeenkomst met de eigenaars onderzoeken Interesseverklaringen door eigenaars laten ondertekenen (volgens prioritering)

3 5.3 Gedetailleerde architecturale analyse Technisch plan & documenten voor vergunningen klaar om voor te leggen...25 Overeenkomsten met de eigenaars klaar om te worden ondertekend...25 Gedetailleerd financieel plan Fondsenwerving Aanbiedingsprogramma communicatiecampagne Subsidies aanvragen Leningen aanvragen Realisatie Productie De productielocatie onderhouden...27 Elektriciteit verkopen...27 Stimuleringsmaatregelen beheren

4 1. Inleiding 1.1 Context Het RESTOR Hydro- project, ondersteund door het IEE- programma (Intelligent Energy Europe), wil het potentieel voor micro- waterkrachtcentrales in Europa valoriseren. Een van de belangrijkste belemmeringen die het project moest aanpakken, was het financiële aspect: sites voor micro- waterkrachtcentrales worden door hun kleine schaal maar al te vaak als niet rendabel genoeg beschouwd voor de banken. De oplossing die in het project wordt voorgesteld, bestaat erin meerdere sites voor micro- waterkrachtcentrales binnen een regio te verzamelen en de kosten door een plaatselijke coöperatie te laten financieren. Lokale burgers zullen de mogelijkheid krijgen om een aandeel van het project met mede- eigendom te kopen. Meer informatie over het RESTOR Hydro- project vindt u op 1.2 Doel van het document In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe zo'n coöperatie moet worden opgericht. Het is gericht op iedereen met basisondernemersvaardigheden die potentieel voor micro- waterkrachtcentrales zien in een regio en die bereid zijn dat potentieel aan te boren met een door de gemeenschap gedreven model. Technische en economische veronderstellingen zullen van land tot land verschillen; daarom worden in deze tekst slechts voorbeelden gebruikt. Bij elke stap van het project moet worden onderzocht hoe toepasselijk deze richtlijnen in een lokale context zijn en als gevolg daarvan moet de aanpak dienovereenkomstig worden aangepast. 1.3 Algemeen overzicht Hieronder vindt u een algemeen stappenplan. We raden u aan dat plan te volgen om een coöperatie te starten, op te richten en te leiden om het potentieel voor micro- waterkrachtcentrales ten volle te benutten. Elke stap zal nauwkeurig worden beschreven en zal worden aangevuld met andere projectdocumenten met inbegrip van de technische, financiële en juridische overzichten (zie het onderdeel "download" van de website). 3

5 FIGUUR 1 ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE OPRICHTING VAN EEN COÖPERATIE VOOR MICRO- WATERKRACHTCENTRALES 4

6 2. Coöperaties Een coöperatie is "een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren" (definitie van een coöperatie van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA)). Bij coöperaties gaat het er niet om grote winst voor de aandeelhouders te maken, maar eerder om waarde voor de klanten te creëren; dat zijn de kenmerken die coöperaties zo uniek maken. 2.1 Principes van een coöperatie Coöperaties kunnen ook volgens een reeks ideale principes van de coöperatieve beweging werken, zoals gedefinieerd door de ICA: Vrijwillig en open lidmaatschap "Coöperaties zijn vrijwillige organisaties; ze staan open voor iedereen die gebruik kan maken van hun diensten en die verantwoordelijkheid als lid wil opnemen zonder enige discriminatie op basis van gender, sociale afkomst, ras, politieke voorkeur of religie." Democratische controle door de leden "Coöperaties zijn democratische organisaties die worden beheerd door hun leden. Zij participeren actief in het uitstippelen van het beleid en in het nemen van beslissingen. Mannen en vrouwen die als vertegenwoordigers werden verkozen, zijn verantwoording schuldig aan de leden. In coöperaties van het eerste niveau hebben leden een gelijk stemrecht volgens het principe: één lid, één stem. Ook coöperaties van andere niveaus zijn democratisch georganiseerd." Economische participatie door de leden "De leden dragen op een billijke manier bij tot het kapitaal van hun coöperatie en ze hebben er democratische controle over. Gewoonlijk is minstens een deel van het kapitaal gemeenschappelijk eigendom van de coöperatie. Als de leden een compensatie ontvangen voor het kapitaal dat ze als lid inbrengen, dan is dat doorgaans een bescheiden compensatie. De meerwaarde wordt toegewezen aan alle of een deel van de volgende doelen: de ontwikkeling van de coöperatie, bv. door de opbouw van reserves waarvan ten minste een deel ondeelbaar is; restorno s aan leden in verhouding tot hun transacties met de coöperatie; het ondersteunen van andere activiteiten, goedgekeurd door de leden." 5

7 Autonomie en onafhankelijkheid "Coöperaties zijn autonome, zelfredzame organisaties die door hun leden worden beheerd. Als ze overeenkomsten met andere organisaties en/of met overheden aangaan, of als ze extern kapitaal aantrekken, doen ze dat op zo n manier dat de democratische controle door hun leden en de autonomie van de coöperatie is gewaarborgd." Onderwijs, vorming en informatieverstrekking "Coöperaties voorzien in onderwijs en vorming voor hun leden, hun verkozen vertegenwoordigers, hun managers en werknemers, zodat zij op een doeltreffende manier kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van hun coöperatie. Zij informeren het grote publiek vooral jonge mensen en opiniemakers over de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen." Samenwerking tussen coöperaties "Door samen te werken in lokale, regionale, nationale en internationale structuren, versterken coöperaties de coöperatieve beweging en bieden ze de doeltreffendste dienstverlening aan hun leden." Aandacht voor de gemeenschap "Coöperaties dragen bij tot de duurzame ontwikkeling van de samenleving in een kader dat door hun leden is gedragen." 2.2 Waarom een coöperatie? Het coöperatieve model is perfect geschikt voor de exploitatie van sites voor micro- waterkrachtcentrales en het zal: participatie van de lokale gemeenschap bevorderen, wat de sociale acceptatie van waterkracht zal bevorderen; de lokale investeringen in de productie van hernieuwbare energie verhogen en alternatieve financieringsmogelijkheden bieden; de administratieve problemen in verband met vergunningen, belastingen en de werking verminderen door algemene taken samen te voegen; de investerings- en exploitatiekosten verminderen door de onderhandelingsinvloed van kleine exploitanten voor leveranciers en stroomgebruikers te maximaliseren. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het potentieel van waterkracht vroeg of laat zal worden benut. Door vandaag een coöperatie op te richten, zullen lokale mensen niet worden geconfronteerd met een krachtcentrale in hun achtertuin en het ongemak dat ermee gepaard gaat zonder een deel van de opbrengst ervan te ontvangen. In plaats 6

8 daarvan zou een coöperatie ervoor zorgen dat zij van de rechtstreekse regionale langetermijnvoordelen kunnen genieten. 7

9 3. Het project 3.1 Het projectteam Een typisch coöperatief project wordt door een projectteam geleid. Die groep participanten zal alle noodzakelijke stappen nemen totdat de coöperatie is opgericht. Het projectteam kan bestaan uit iedereen die potentieel in een regio ziet en die een coöperatie wil oprichten om dat potentieel aan te boren. Meestal is het een team van gemotiveerde mensen die het project zullen leiden tot de oprichting van de coöperatie en die al dan niet een rol blijven spelen in de coöperatie eens die is opgericht. Die mensen moeten basisvaardigheden in de volgende domeinen hebben (of in staat zijn om extern advies te vragen): - projectmanagement; - communicatie; - ondernemerschap; - financieel beheer; - juridische zaken; - technologie en engineering voor micro- waterkracht; - de elektriciteitsmarkt (vooral de stimuleringsmaatregelen van de overheid, en de rol van de verschillende actoren: transporteurs, leveranciers, toezichthouders, managers van het distributiesysteem, balansverantwoordelijken enz.). 3.2 Voor het project De activiteiten in deze fase bestaan erin te zorgen dat aan de basisvoorwaarden wordt voldaan: - Het potentieel is echt en bereikt de kritische massa die nodig is om het project te kunnen uitvoeren. - De eigenaars zijn bereid om samen te werken. - Er is geen onmiskenbare juridische of politieke hindernis en er is voldoende belangstelling vanuit de gemeenschap. - De kritische massa hangt af van context tot context. Het project moet vooral groot genoeg zijn om voor de banken aanvaardbaar te zijn en om baat te vinden van schaalvoordelen. PRAKTISCHE VOORBEELDEN: - IN BELGIË WORDT DE DREMPEL ROND 200 KW EN 2 MW GESCHAT. - IN HET VK HEBBEN WE VOORBEELDEN DIE BEGINNEN BIJ 50 KW (1 PROGRAMMA < Potentiële sites zoeken De regio in kwestie moet groot genoeg zijn om voldoende potentieel te bereiken, maar moet nog betekenisvol genoeg zijn voor de burger om er zich cultureel mee te kunnen 8

10 identificeren, zodat de term "lokaal project" nog steek houdt. Als vuistregel geldt dat een potentiële coöperator (of belanghebbende van de coöperatie) met de auto een van de sites waarin hij heeft geïnvesteerd, tijdens een eendaagse excursie moet kunnen bezoeken. Allereerst moet het waterkrachtpotentieel van de regio worden beoordeeld. Daarvoor bestaan verschillende benaderingen: - met de lokale bevolking praten, vragen waar er oude molens of andere structuren zijn; - op kaarten kijken, d.w.z. rivieren onderzoeken; - naar de bibliotheek gaan en zoeken naar geschiedkundige verwijzingen naar oude molens; - op de Restor Hydro- molenkaart zoeken. Daarnaast moet het belang van de eigenaar of ontwikkelaar worden onderzocht; een zeer cruciale activiteit die goede communicatieve vaardigheden vereist. Zodra de besluitvormer is gevonden, moet het projectteam hem en/of haar benaderen en de doelstellingen van het project uitleggen en de voordelen die het de gemeenschap zou brengen. Financiële overeenkomsten kunnen op dit punt niet worden afgesloten, aangezien die van de rentabiliteitsstudie afhangen die in een later stadium wordt uitgevoerd. Maar dit is wel het moment waarop de besluitvormer een samenwerking moet overwegen. Zo niet, moet de site worden geschrapt. Sponsors zoeken Zodra u voldoende interessante sites hebt, is het tijd om binnen de gemeenschap op zoek te gaan naar geïnteresseerden. U zou ten minste mensen uit de volgende groepen moeten vinden die bereid zijn het idee te ondersteunen: - moleneigenaars; - gemeentes; - groepen burgers; - onderwijsnetwerken. Steun van die mensen zal van essentieel belang zijn voor het opstarten van uw initiatief. Als niemand in uw gemeenschap van de voordelen van het project kan worden overtuigd, dan zal het project simpelweg geen succes worden. 9

11 4. Algemeen financieel plan Gebruik de template "algemeen financieel plan" om de rentabiliteit van uw projectportefeuille te bepalen. Vul de veronderstellingen in onder de tab "veronderstellingen" en bekijk de resultaten onder de tabs "resultaten" en "grafieken". Wees voorzichtig en wijzig geen andere tabs of formules. Hoewel de template door iedereen kan worden gebruikt, moet die worden opgesteld door mensen met de volgende vaardigheden: - Inzicht in de technische aspecten van de productie van micro- waterkracht in het algemeen: de technische veronderstellingen zijn essentieel in het model, en verkeerde veronderstellingen kunnen tot verkeerde conclusies leiden. - Inzicht in de economische aspecten van energieproductie: de economische en boekhoudkundige veronderstellingen hebben ook een diepe impact op de algemene cijfers. Om de eindresultaten te kunnen interpreteren, is ook enige kennis van financieel beheer en boekhouden noodzakelijk; de template is namelijk bedoeld om de introductie met professioneel advies te vergemakkelijken en vervangt professioneel advies niet. 4.1 Beperkingen van het model Om het model niet nodeloos gecompliceerd te maken, moet GEEN rekening worden gehouden met de volgende aspecten. Zorg ervoor dat deze vereenvoudigingen in uw situatie aanvaardbaar zijn (d.w.z. met een minimale impact op de resultaten): Item btw Wettelijke reserve Reden Er wordt geen rekening gehouden met btw, omdat coöperaties in de meeste EU- landen btw- neutraal zijn. Er is echter wel een impact op de cashflow (tot 3 maanden vertraging om de btw gelijk te laten uitkomen) die over het hoofd wordt gezien. In de meeste EU- landen moeten coöperaties een percentage voordelen in een wettelijke reserve zetten totdat die reserve 10% van het vast kapitaal is. Aangezien het vast kapitaal eerder klein is in vergelijking met de voordelen, heeft het daardoor geen significante invloed op de cijfers. 10

12 Exacte tijdlijn van inkomend en uitgaand kasgeld Het model gaat ervan uit dat geld direct na het aanbiedingsprogramma beschikbaar zal zijn. Het kan echter even duren voordat subsidies zijn overgeschreven of voordat geld daadwerkelijk van de leden van de coöperatie wordt geïnd. Hetzelfde geldt voor de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit; het model gaat ervan uit dat het geld beschikbaar zal zijn in hetzelfde jaar als waarin de elektriciteit wordt geproduceerd. Het kan echter zijn dat de factuur met een vertraging van enkele weken/maanden wordt verzonden en het geld overgeschreven. Anderzijds nemen we aan dat al het projectwerk (civiele werkzaamheden, consultancy enz.) meteen wordt betaald, hoewel gunstigere betalingsvoorwaarden kunnen worden overeengekomen met de leveranciers. 4.2 Constanten die worden gebruikt Naam Voorgestelde standaardwaarde Alternatieven en uitleg # uur uur/jaar Aantal uur per jaar CO 2 - equivalent Verbruik van een huishouden 542 kg/mwh Van 3,50 MWh/jaar Van consumption/ 4.3 Algemene veronderstellingen (technische en economische) De RESTOR Hydro- adviescommissie (gehouden op 30/07/2013 in Brussel) heeft geadviseerd om twee financiële plannen op te stellen: een normaal plan met realistische veronderstellingen en een plan voor de bank. De redenering erachter is dat de bank, in het kader van projectfinanciering, op veilig moet spelen (een percentiel van 10) op het vlak van prijsonzekerheid en operationele risico's. Veronderstellingen voor de bank zijn in KLEUR aangeduid naast de normale uitleg. Naam Voorgesteld bereik Alternatieven en uitleg 11

13 Aantal vollasturen Tussen en uur per jaar Hangt af van de technologie (onderhoud enz.) en de omgeving (vorst, overstromingen van de rivier, droge periodes). VOOR DE BANK: PERCENTIEL VAN 10 IS GEBASEERD OP DE DEBIETDUURLIJN (FDC, FLOW DURATION CURVE) Indexatie (kosten van levensonderhoud) Ongeveer 2% Beste plan gebaseerd op historische waarden en voorspelling van het BCE VOOR DE BANK: 2,5% Indexatie (energieprijzen) Ongeveer 5% Beste plan gebaseerd op historische waarden en voorspellingen van deskundigen (economen, energiespecialisten enz.) VOOR DE BANK: WEGENS DE ONZEKERHEDEN IN DE EVOLUTIE VAN DE ENERGIEPRIJZEN (SCHALIEGAS ) IS EEN INFLATIE VAN DE ENERGIEKOSTEN VAN 1% EEN MAXIMUM IN EEN VOOR DE BANK AANVAARDBAAR FINANCIEEL PLAN. 4.4 Veronderstellingen van de opbrengsten en uitgaven van de coöperatie Naam Beheerkosten Voorgesteld bereik tot /jaar Alternatieven en uitleg Nodig om de coöperatie elke dag te kunnen leiden. Dat omvat boekhoudkundige kosten, wettelijke verplichtingen, verschillende belastingen op activiteiten, administratiekosten enz. Het hangt grotendeels af van het feit of het dagelijkse beheer aan een extern bedrijf wordt uitbesteed (dat kan duur zijn). 12

14 Stimuleringsmaatregelen voor een groene/gedecentraliseerde productie Afhankelijk van het land meestal 25 tot 100/MWh Stimuleringsmaatregelen van de overheid voor de productie van groene energie kunnen maatregelen zijn gebaseerd op een certificaat of op een feed- in- tarief. In sommige landen bestaan er ook ecolabelsystemen (certificaat van oorsprong) en vergoedingen door neteigenaars om de netten te stabiliseren. Elektriciteitsprijs B2B 20-60/MWh Elektriciteitsprijs (excl. btw) bij verkoop aan energieleveranciers Elektriciteitsprijs B2C /MWh Elektriciteitsprijs (excl. btw) bij verkoop aan eindgebruikers (gemiddelde dag- en nachtprijs) Compensatie voor de eigenaar 0-15/MWh Er zijn verschillende manieren om de eigenaar van de site te compenseren voor het gebruik van zijn site door de coöperatie om elektriciteit te produceren (zie paragraaf...). Het is zinvol om een cijfer te nemen dat evenredig is met de geproduceerde elektriciteit, want: % korting voor lokaal verbruik 5-15% - het is eerlijk om volgens de omvang en het potentieel van de site te vergoeden; - dat is een soort stimuleringsmaatregel voor de eigenaar om de productie van elektriciteit te steunen. Dat is een stimulans voor de eindgebruiker om voor lokaal geproduceerde elektriciteit te kiezen in plaats van elektriciteit van hun oude leverancier. Belastingtarief 25-50% Meestal tussen 25% (verlaagd tarief voor bedrijven met een sociaal oogmerk) en 34% 13

15 Afschrijvingsduur 15 tot 40 jaar Tussen 15 jaar (=looptijd van de lening) en 40 jaar (=verwachte levenscyclus van het materiaal) # jaar zonder dividenden 2-4 Het is verstandig om het kapitaal niet te verdelen totdat er inkomsten worden gegenereerd. Dividenden achteraf 3-6% Wordt elk jaar door de algemene vergadering gestemd op basis van de jaarwinst die door de wet kan worden gelimiteerd. 4.5 Veronderstellingen van de financiering van de coöperatie Naam % gefinancierd door de bank Looptijd van de lening Interest van de lening % gefinancierd door premies en subsidies Prijs per aandeel Voorgestelde standaardwaarde 40-65% Ongeveer 15 jaar 2-7% Tot 35% Meestal rond de 250 Alternatieven en uitleg Voor een pilootproject adviseren we een getal onder de drempel van 50%, omdat banken zo zullen worden gerustgesteld door het aandeel kapitaal dat op een andere manier wordt verzameld. De meeste banken laten geen langere looptijd toe. 10 JAAR IS ZELFS BETER EN REALISTISCHER Hangt af van de onderhandelingen met de banken. Voornamelijk structuurfondsen (maar andere fondsen kunnen in een bepaalde regio of land van toepassing zijn) In de meeste EU- landen is er geen verplichting. Een hoge prijs zal meestal het aanbod tot rijke mensen beperken. 14

16 % ter plekke verbruikte elektriciteit 0-100% Dat komt overeen met het percentage geproduceerde elektriciteit waarvan wordt verwacht dat die ter plaatse zal worden verbruikt. De rest zal aan de elektriciteitsmarkt worden verkocht. Dat hang af van: - de technische/praktische mogelijkheid om directe lijnen of een klein lokaal distributienetwerk te creëren; - de wettelijke mogelijkheid om energie lokaal te verdelen; - de aanwezigheid van vraag in een eerlijke omgeving. Dat is een essentieel element voor de rentabiliteit, aangezien energie die lokaal wordt verbruikt aan een veel hogere prijs (B2C) kan worden verkocht dan de elektriciteit die aan de elektriciteitsmarkt (B2B) wordt verkocht. Merk op dat het percentage gefinancierd door het aanbiedingsprogramma van de andere 2 percentages zal worden afgeleid. 4.6 Veronderstellingen van initiële investeringen/globaal Naam Voorgesteld bereik Alternatieven en uitleg Opstartkosten van een coöperatie 5 tot zie paragraaf "startkapitaal" 4.7 Veronderstellingen van initiële investeringen/site Naam Voorgesteld bereik Alternatieven en uitleg # sites 1-20 Zorg ervoor dat de kritische massa wordt bereikt. 15

17 Gemiddeld productievermogen Verbinding met lokale gebruikers Eenvoudige aansluiting op het net kw Ongeveer 2.000/verbruikspunt Ongeveer Gemiddelde binnen de portefeuille. Dat is een belangrijke factor in de berekening van de winstgevendheid. Het productievermogen moet de verwachte werkelijke productiecapaciteit zijn, niet de ontwerpcapaciteit. Kan hoger zijn als er wegen moeten worden overgestoken of lange afstand afgelegd enz. Op het laagspanningsnetwerk (d.w.z. voor beperkt productievermogen) Technische voorstudie, vergunningen, milieueffectbeoordeling Uitrusting, civiele werkzaamheden, technisch projectmanagement Zie paragraaf "startkapitaal" Hangt grotendeels af van de grootte. Vergeet de kosten van de visbypass niet indien van toepassing (kan 5 tot 20% van de totale investeringskosten zijn). 4.8 Veronderstellingen van terugkerende kosten/site Naam Onderhoudskosten Verzekeringskosten Voorgestelde standaardwaarde Ongeveer 2.000/jaar/site Ongeveer 1.000/site Alternatieven en uitleg Onderhoudscontract, reserveonderdelen, regelmatig bezoek enz. Brand, vandalisme, verplichte verzekeringen enz. Er wordt geen rekening gehouden met een verzekering die gederfde inkomsten compenseert in geval van onverwachte gebeurtenissen. 16

18 4.9 Interpretatie van de resultaten: globale cijfers Item Productievermogen Geproduceerde energie # huishoudens consumptie equivalent Gespaarde CO 2 Reden Totaal productievermogen Totale hoeveelheid geproduceerde energie die per jaar wordt verwacht. De opgewekte energie komt overeen met het jaarlijkse verbruik van dat aantal huizen. Totale hoeveelheid gespaarde CO 2 Totale investering Technische voorstudie, vergunningen, milieueffectbeoordeling Uitrusting, civiele werkzaamheden, technisch projectmanagement Coöperatie oprichten Aansluitingen - Financiering door banken - Financiering door subsidies - Financiering door het aanbiedingsprogramma Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) Netaansluiting + lokale aansluitingen (indien van toepassing) De kritische massa van 1 miljoen euro moet worden bereikt. Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) # aandelen nodig Statistisch gezien (van coöperaties in België gebaseerd op aandelen van 250) bezit een familie 4 aandelen. Totale inkomsten - Van stimuleringsmaatregele n - Van B2B Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) 17

19 - Van B2C Zie hierboven (totaalcijfers) Totale uitgaven - Exploitatiekosten - Beheerkosten - Compensatie voor de eigenaar EBITDA EBITDA per aandeel Aflossing van de lening Afschrijvingen Terugverdienperiode IRR Onderhoud en verzekeringen Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) Financiële verhouding die staat voor "winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen". Een goede manier om de rentabiliteit van de activiteiten te beoordelen. EBITDA per aandeel Annuïteit van de banklening Jaarlijkse afschrijving van de investering De tijd die nodig is om de kosten van een investering terug te verdienen. Dit soort projecten heeft meestal een terugverdienperiode tussen 15 en 20 jaar. Projecten met terugverdienperiodes langer dan 25 jaar moeten zorgvuldig worden overwogen. Interne- opbrengstvoet (Internal Rate of Returns), gebaseerd op de EBITDA vs. opbrengst, voor 25 jaar 4.10 Interpretatie van de resultaten: cashflow De eerste grafiek toont de evolutie van de cashflow voor de eerste 27 jaar. 18

20 1,200,000 1,000, , , , , , , NeXo cashflow NeXo cashflow uit bedrijfsaczviteiten NeXo cashflow uit financieringsaczviteiten Inkomsten (geïndexeerd) FIGUUR 2 VOORBEELD VAN DE EVOLUTIE VAN DE CASHFLOW VOOR DE EERSTE 27 JAAR De inkomsten zijn de inkomsten verkregen uit de verkoop van elektriciteit. De netto cashflow uit de bedrijfsactiviteiten zijn de inkomsten min de kosten om elektriciteit te produceren (verzekering, onderhoud, interest van de lening, administratieve kosten enz ). De netto cashflow uit de financieringsactiviteiten zijn de kosten in verband met de financieringsactiviteiten: aflossing van het geleend kapitaal en dividenden. De netto cashflow is de som van de netto cashflow uit de bedrijfsactiviteiten en de netto cashflow uit de financieringsactiviteiten, d.w.z. de totale hoeveelheid contant geld die elk jaar in (of uit) het bedrijf stroomt. En een gedetailleerdere verdeling voor het 10e jaar: 42,158 47, ,182 31,328 59,262 86, ,997 inkomsten op. kosten interest lening kapitaal lening belaszngen dividenden nexo cashflow FIGUUR 3 VOORBEELD VAN DE VERDELING VAN DE CASHFLOW VOOR HET 10E JAAR Operationele kosten: Alle kosten in verband met de productie van elektriciteit (onderhoud, verzekering, beheerkosten en compensatie voor de eigenaar). 19

21 4.11 Interpretatie van de resultaten: rentabiliteit 1,200,000 1,000, , ,000 EBITDA 400, ,000 NeXowinst na belaszngen (geen gerapporteerd verlies) Inkomsten (geïndexeerd) , ,000 FIGUUR 4 VOORBEELD VAN DE EVOLUTIE VAN DE RENTABILITEIT VOOR DE EERSTE 27 JAAR En een gedetailleerdere verdeling voor het 10e jaar: inkomsten 47, , ,453 31,328 59, ,997 op. kosten afschrijving interesten belaszngen nexowinst en - verlies FIGUUR 5 VOORBEELD VAN DE VERDELING VAN DE WINST VOOR HET 10E JAAR 20

22 5. Aan de slag 5.1 De juridische entiteit voor de coöperatie oprichten Om een coöperatie op te richten, zal het projectteam de volgende vier verplichte elementen moeten verzamelen: - oprichters; - statuten van de coöperatie; - startkapitaal; - financieel plan. Oprichters Een lokale coöperatie moet door gemotiveerde lokale actoren worden gestart en geleid. Dat is de belangrijkste succesfactor in een dergelijke onderneming, en de enige manier om de levensvatbaarheid op lange termijn en blijvende lokale betrokkenheid en voordelen te garanderen. Die actoren zullen in de statuten van de coöperatie worden vermeld en zullen aanwezig moeten zijn bij de oprichting (of anders moeten ze een afgevaardigde sturen). De oprichters zijn meestal: - gemeentes; - (private of publieke) bedrijven die in het kader van een MVO- programma handelen; - geëngageerde particulieren, van een bestaande (of voor dit doel opgerichte) lobby van burgers, verenigingen, scholen, of andere coöperaties die de filosofie en waarden van de lokale coöperatie delen; - eigenaars van sites; - leden van het projectteam. Er zijn 2 soorten oprichters: Oprichters die investeren Dit moeten invloedrijke mensen zijn die interesse tonen of iedere andere groep die in het project gelooft en bereid is aan het startkapitaal bij te dragen. Oprichters die besturen Dit zijn typisch lokale mensen die niet alleen voor een deel van het kapitaal zorgen, maar die ook de stuurgroep voor de eerste periode zullen vormen. De beslissing om een oprichter te zijn die al dan niet bestuurt, hangt af van de bereidheid van de particulier (of het bedrijf) om een actieve rol te spelen. Merk op dat ten minste één (idealiter tussen drie en tien) oprichter bereid moet zijn die rol te spelen, aangezien dat verplicht is om een coöperatie op te richten. 21

23 Statuten van de coöperatie Het projectteam zal dan starten met een template van statuten voor coöperaties (van een soortgelijke bestaande coöperatie in dezelfde juridische context, gevonden op een website van de overheid, of verschaft door een jurist) en zal die op basis van de input van de oprichters bijwerken. Ten eerste moet het projectteam overwegen om accreditaties te verkrijgen (als die in de regio bestaan). Die overeenkomsten kunnen moeilijk te verkrijgen zijn, aangezien een aantal voordelen en beperkingen aan de accreditatie zijn verbonden. Sommige activiteiten zullen regelmatig moeten worden uitgevoerd (rapportage enz.) om de accreditatie te houden. Die opties moeten zorgvuldig worden geëvalueerd met de oprichtende leden (en een juridisch adviseur indien nodig). VOORBEELD IN BELGIË: - GOEDGEKEURD DOOR DE NATIONALE RAAD VOOR DE COÖPERATIE - COÖPERATIE "MET SOCIAAL OOGMERK" - Item Voorgestelde standaardwaarde Alternatieven en uitleg Naam n.v.t. Zorg ervoor dat die nog niet is gebruikt. Hoofdkantoor n.v.t. Duur onbeperkt Normaal gesproken wordt een coöperatie voor onbepaalde tijd opgericht. Identiteit van de oprichters Kapitaal & prijs van de aandelen n.v.t Afhankelijk van het land het bedrag dat zal worden vrijgegeven en de herkomst van het kapitaal moeten worden vermeld. Een hoge koers van het aandeel zal meestal de toegang tot rijke mensen beperken. Begin en einde van het maatschappelijk jaar 1 januari 31 december 22

CHARTER van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Nederland

CHARTER van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Nederland CHARTER van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Nederland De ondertekenaars van dit Charter verenigen zich in de volgende principes, constateringen, visie, missie en doelen.

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft

Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Het lijkt of men vergeet dat je deze planeet aan je kinderen geeft Hoe het begon Goedkeuring en ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 24/11/2015 door het Gemeentebestuur van Nazareth Convenant

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Westerlo Voorjaar 2014 Najaar/Winter 2009 Inhoud 1. Windpark Westerlo 2. Over Storm 3. De coöperatieve Storm CVBA 4. Groene stroom 5. Volgende stappen

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap?

Agenda van de sessie. Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? Agenda van de sessie Wat is een coöperatieve vennootschap? Waarom wordt SMart een coöperatieve vennootschap? De statuten van de coöperatieve vennootschap Sociaal Oogmerk De praktijk: hoe vennoot worden?

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Ecopower cvba Kenmerken Opgericht in 1991 Consumentencoöperatie 25,7 miljoen euro omzet in 2013 Bijna 50.000 vennoten De ICAprincipes

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

ZuidtrAnt cvba-so. Burgercoöperatie ter financiering van duurzame energieprojecten in de zuidrand van Antwerpen. Openbaar aanbod van aandelen

ZuidtrAnt cvba-so. Burgercoöperatie ter financiering van duurzame energieprojecten in de zuidrand van Antwerpen. Openbaar aanbod van aandelen ZuidtrAnt cvba-so Energiecoöperatie ZuidtrAnt cvba-so Burgercoöperatie ter financiering van duurzame energieprojecten in de zuidrand van Antwerpen Openbaar aanbod van aandelen «Word coöperant van ZuidtrAnt

Nadere informatie

Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning

Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning Hoofdstuk 27: Korte termijn financiële planning Om de korte termijn financiële planning te begrijpen, kijken we eerst hoe bedrijven hun cash flows voorspellen om hun korte termijn financiële behoeften

Nadere informatie

Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17. Zero Emission Solutions

Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17. Zero Emission Solutions Zijn zonnepanelen rendabel? BISEPS-event Izegem 20/09/17 Zero Emission Solutions Zero Emission Solutions : facts and figures Gevestigd in Aalst Opgericht in 2009 12 ervaren personeelsleden Aangevuld met

Nadere informatie

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten

Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten Het belang van rechtstreekse burgerparticipatie in windprojecten 1 Rechtstreekse burgerparticipatie betekent dat je eigenaar wordt van de windturbines én van de geproduceerde groene stroom. Daarmee neem

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil?

Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Moet ik nu leasen, renten of gewoon lenen? Wat is het verschil? Leasing is een begrip dat niet meer uit onze samenleving weg te denken is. Vooral het leasen van wagens is wijdverspreid, maar ook andere

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Najaar/Winter 2009 Storm Coöperatieve Windpark Desselgem (Waregem) Januari 2015 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Gedeeltelijke en gefaseerde renovatie Leefmilieu Brussel Ervaringen met de cel VAMOS; Voorstelling van het typebestek voor installatie van fotovoltaïsche panelen door derde-investering

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Fryslân Inhoud SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Waarom dit loket Ondersteuning bij SDE+ aanvraag Zon-PV Groep

Nadere informatie

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal

Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Stappenplan Ondernemers en Investeerders na realiseren Doelkapitaal Dit Stappenplan is onder artikel 10.2 van de Symbid Coöperatie UA Algemene Voorwaarden Investeerders en Ondernemers een integraal onderdeel

Nadere informatie

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Financiering Stichting NHGS Phoenix Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Versie : 1.0 Datum : 18-6-2016 Inhoud 1. Toelichting financiering... 3 2. Uitleg crowdfunding... 4 3. Uitgifte van

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie.

De eigen vermogens voor de fusie zullen opgeteld worden in het eigen vermogen na de fusie. Fusies en absorpties SigmaConso llen White Principieel kan een fusie van twee vennootschappen van dezelfde consolidatiekring geen impact hebben op de geconsolideerde rekeningen. Economisch gezien, wat

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN IJLST 6 NOVEMBER 2017 AGENDA Het doel van de avond Update van het project Rekenvoorbeelden Sicco Beerda Gerrit van der Leeuw Na de pauze Panelen berekenen EEN SOORT VOLKSTUIN,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent

Hulp voor uitvinders. Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Hulp voor uitvinders Pag. 1 Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Bescherm uw ideeën Patentgeschiedenis Vooraf de aanvraag Is het een creatieve uitvinding? Verkrijgen van een patent Bescherm uw ideeën Wanneer u

Nadere informatie

LEIDRAADNOTA INKOMSTEN DOELSTELLING 2013 januari 2012 LEIDRAADNOTA INKOMSTEN

LEIDRAADNOTA INKOMSTEN DOELSTELLING 2013 januari 2012 LEIDRAADNOTA INKOMSTEN LEIDRAADNOTA INKOMSTEN 1 INLEIDING 3 Rechtsgrondslag 3 Definitie van inkomsten 4 I - NIET-TOEPASSING VAN ARTIKEL 55 5 1.1 Het project genereert geen inkomsten 5 1.2 De kostprijs van het project is lager

Nadere informatie

Samen is de snelste weg voor Wind op Land

Samen is de snelste weg voor Wind op Land Samen is de snelste weg voor Wind op Land NWEA bijeenkomst Leon Pulles Januari 2015 Vragen aan de zaal Wie is er voor wind energie op land? Wie vindt windmolens mooi? Wie wil een 3 MW molen op 300 meter

Nadere informatie

Fundamental Analyser (Bron: Reuters)

Fundamental Analyser (Bron: Reuters) (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank. Deze informatie is indicatief

Nadere informatie

Financiële overzichten en risico s windpark Elzenburg de Geer

Financiële overzichten en risico s windpark Elzenburg de Geer Titel Financiële overzichten en risico s windpark Elzenburg de Geer Datum 26 januari 2015 Auteur Ruud van Rijn Inleiding Dit document geeft op hoofdlijnen inzicht in de kosten/baten en de risico s van

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Choco cvba Kenmerken Opgericht in 2002 Coöperatie van werkers 3.308.054 euro omzet in 2013 11 Vennoten Bij Choco zijn de 7 principes

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-11-2016 Versie : 2.4 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor sociaal ondernemen. Dit betekent

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Aannames Energie-U/ Kema/ECN/BvLW Energie U Kema/ECN BvLW Eenheid. Nordex N100 Nordex N100

Aannames Energie-U/ Kema/ECN/BvLW Energie U Kema/ECN BvLW Eenheid. Nordex N100 Nordex N100 Vergelijking aannames Energie-U, Bosch & van Rijn, BvLW Aannames Energie-U/ Kema/ECN/BvLW Energie U Kema/ECN BvLW Eenheid Windturbine type Nordex N100 Nordex N100 Nordex N100 Vermogen 2,5 2,5 2,5 MW Aantal

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak. Jos Stassen JJK&Partners.

Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak. Jos Stassen JJK&Partners. Pfotovoltaische (PV) installatie op publieke gebouwen Voorbeeld van aanpak Jos Stassen JJK&Partners. Basisscenario : - Geen risico s of kosten bij eigenaar - Geen financiering (lening) voor eigenaar -

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

Innoveren met financiering van zonnepanelen

Innoveren met financiering van zonnepanelen Innoveren met financiering van zonnepanelen Dexia Corporate Jean-Michel Baetslé, Gedelegeerd Bestuurder Inhoud Inleiding Fotovoltaïsche zonne-energie Voor- en nadelen van een fotovoltaïsch systeem Steun

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Investeren in coöperaties / De coöperatie in het financieel landschap. Presentatie op coöperanten festival 2017

Investeren in coöperaties / De coöperatie in het financieel landschap. Presentatie op coöperanten festival 2017 Investeren in coöperaties / De coöperatie in het financieel landschap Presentatie op coöperanten festival 2017 1 Waarom investeren in een coöperatie? Voor wat de coöperatie doet: Actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement.

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet is een stichting van openbaar nut die innoverende acties

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Windpark Lokeren November 2016 Najaar/Winter 2009 Jan Caerts Gedelegeerd bestuurder Kristof Moens Financieel directeur 2 Inhoud 1. Windpark Lokeren

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-Voorstel-0106-08) betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënten toegepast op de uitreiking van groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Thema 7. Investeringsmanagement

Thema 7. Investeringsmanagement Thema 7 Investeringsmanagement 1. Investeringsbeslissingsproces Besluitvormingsproces voor investeringen (6 fasen) (Choate & Racette, 1983) Investeringsopportuniteiten Nieuwe investeringsopportuniteiten

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG Voordat u dit formulier invult, gelieve u de "Criteria en voorwaarden voor de indiening van een aanvraag in het kader van de oproep voor het indienen

Nadere informatie

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006 Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998; Besluit:

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012

Informatiememorandum. Vastgesteld 30 augustus 2012 Informatiememorandum Informatiememorandum betreffende de uitgifte van lidmaatschapsrechten van een Investeringscoöperatie tot stand gekomen via het Symbid Platform Vastgesteld 30 augustus 2012 1 Inhoud

Nadere informatie

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Thema Zonnestroom, Projectfinanciering. Onderdeel 1. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Thema Zonnestroom, Projectfinanciering Onderdeel 1 Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Inhoud Wat is projectfinanciering? Proces; opzetten van een business case Financieringsvormen -- Projectvoorbeeld:

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN Maatschappelijke meerwaarde November 2016 Lokale participatie & werkgelegenheid Lokale participatie is voor Solarfields een zeer belangrijk onderdeel in het realiseren van

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5 Businesscase Titel Pagina 1 van 5 Versie historie Versie Auteur Datum Omschrijving Akkoord Naam Rol Voor akkoord: Eigenaar businesscase Pagina 2 van 5 Management samenvatting Beschrijf de managementsamenvatting

Nadere informatie