GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb VOORWOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD"

Transcriptie

1 ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die omvielen of in de gevarenzone kwamen. Spaargelden die opeens niet meer opneembaar waren. Dat was nog maar het begin. In 2009 kwam aan het licht dat de pensioenfondsen in de gevarenzone kwamen. Opeens was er geen prijscompensatie / indexering meer mogelijk. Minister Donner kwam met het plan om de AOW leeftijd omhoog te brengen naar 67 jaar. Ik kan dat begrijpen. Op zich is dit verklaarbaar maar er zit een addertje onder het gras. De politiek gaat wel over wetten maar niet over werk. Daar heb je werkgevers voor nodig en die werken niet mee. Nog steeds worden oudere werknemers voor hun 65 e jaar naar huis gestuurd. Een aantal jaren geleden kreeg een werknemer een bedrag van zijn baas mee als compensatie tussen zijn WW uitkering en zijn laatst verdiende loon. Dat betekende dat de overheid een aantal jaren het inkomen van een werknemer van de werkgever overnam. Nu is dit anders, Minister de Vries van Sociale Zaken heeft er een eind aan gemaakt dat werkgevers nog compensatie mochten geven. Deze weg is dus afgesneden. Daar is voor in de plaats gekomen dat pensioenfondsen voor het 65 e jaar nu dus een prepensioen maar ook de AOW uitkering voor hun rekening nemen. Dat slaat een groot gat in het kapitaal van de fondsen. Vooral als de opbrengsten uit aandelen sterk gezakt zijn. Minister Donner mag zijn plan dan wel noodzakelijk vinden maar als op dit moment de oudere werknemer (50 jaar en ouder) in de haven van Rotterdam naar huis gestuurd wordt en uitgeruild wordt tegen stagiaires dan houdt ik mijn hart vast voor de houdbaarheid van onze pensioenen. Denkt u maar even aan de commissie Goudzwaard. Die heeft het er al over om te korten op pensioenen en AOW. (vervolg pag. 2) Op donderdag 11 maart vindt de voorjaars vergadering gewest Noord-Holland plaats in Het Wapen van Assendelft, Assendelft. Het betreft een ochtendbijeenkomst. De afdelingen ontvangen binnenkort meer informatie. Noteer svp in uw agenda! INHOUD Minicursus Word/Nieuwsbrief pag. 4 Stimuleringsfonds pag. 5 Penningmeester on line pag. 5 Afronding Vliegwielproject pag. 6 ANBOacademie pag. 9 1

2 Daarnaast wordt er een verkeerd beeld geschapen over de werkloosheid. Uitzendkrachten en ZZP ers worden als eersten uit de arbeidsmarkt gezet maar worden niet meegeteld in de cijfers. Op dit moment moeten er al veel ZZP ers naar de voedselbank want die vallen overal buiten omdat ze ondernemer zijn. Het beeld in onze maatschappij wordt vertroebeld doordat nog veel mensen werk hebben en nog geen last hebben van de crisis maar er zijn grote veranderingen op til. Het wordt tijd dat we wat meer naar onze naaste kijken. Vroeger heette dat solidariteit. Een beetje vergeten en versleten woord maar ik denk dat we het in de toekomst meer moeten gebruiken als we een beschaafd land willen blijven. Ik schrijf dit maar eens van mij af omdat het mij erg bezighoudt en het ons allen aangaat. Het hangt samen met mijn idee over belangenbehartiging en dan vooral voor mensen die in de knel zitten of komen en dan komt de rol van de ANBO om de hoek kijken. Veel senioren hebben alleen AOW en soms een klein pensioen; dat is de groep waar de ANBO zich samen met andere FNV bonden in de SER en de politieke lobby sterk voor maakt om deze groep uit de wind te houden. Berenschot Velen hebben gehoord dat de firma Berenschot een onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van de vereniging ANBO. Het landelijk bestuur en het bureau in Utrecht werden geconfronteerd met onvrede en frustratie binnen de vereniging. Nu is het wel zo dat mijn huisarts denkt dat heel Nederland ziek is omdat hij alle dagen geconfronteerd wordt met zieke mensen. Zo werkt het ook binnen de ANBO. Mensen die mopperen komen naar voren en de tevreden mensen hoor je niet. Met andere woorden je moet een probleem wel in de juiste proporties zien. Toch was het reden voor het landelijk bestuur om hiernaar door een extern bureau onderzoek te laten doen. Berenschot heeft onderscheid gemaakt in het functioneren van de ANBO binnen de vereniging en van de ANBO naar de buitenwereld. Bijvoorbeeld: de zichtbaarheid van de vereniging, de politieke lobby, de rol van de ANBO binnen de FNV en de 2 SER. (Wanneer een onderwerp over ouderen gaat dan is de ANBO woordvoerder voor de FNV.) Binnen de ANBO ontstaat een divers beeld. De structuur van de vereniging is voldoende op orde maar het schort aan de cultuur, de manier hoe we met elkaar omgaan. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Een paar voorbeelden: De aansluiting bij het FNV en de rol van de FNV leden. Het zijn gebruikers voor de ANBO en geen leden terwijl er steeds over DE FNV-leden gesproken werd. De ANBO heeft afgesproken dat de FNV op de hoogte gehouden wordt van de plaatselijke activiteiten. Met circa 1,60 kan je net twee Nieuwsbrieven versturen en dan houdt het op. En nu blijven afdelingen achter met de vraag hoeveel moeten we doen en hoe lossen we dit op. Hier is nog geen eensluidend antwoord op geweest. Het bureau is bezig met belangenbehartiging op grote schaal (landelijk) en heeft minder oog voor plaatselijke zaken. Vragen blijven vaker dan gewenst, liggen. Afdelingen verkeren soms in de veronderstelling dat, wanneer zij een vraag stellen, ze ook onmiddellijk antwoord krijgen. Besturen hebben soms geen zicht op hun rol in de vereniging maar ook de rol van het gewest en het landelijk bestuur is niet voor iedereen duidelijk. Daarmee bestaan er dus verschillende verwachtingspatronen. Ik blijf nog steeds van mening dat de ANBO een vereniging van ouderen is. Dat betekent dat we ook als vereniging moeten opereren en niet als een bedrijf. In een bedrijf bestaat een hiërarchie die bepaalt wie wat mag zeggen. In een vereniging mag iedereen wat zeggen. Maar omdat we met zo velen zijn, moeten we wel lankmoedig tegenover elkaar staan en niet op ons ponteneur. Ik zou wel lid willen zijn van een vereniging waarin ik altijd gelijk heb en ook krijg. Ik ben bang dat die vereniging maar één lid kent en dat ben ik zelf. In ons huwelijk krijg ik lang niet altijd gelijk en dan zijn we maar met z n tweeën. Ik heb veel

3 met de trein gereisd en elke keer merkte ik dat veel ouderen haast hadden om in te stappen. Naar mijn idee moeten ouderen, omdat ze niet naar een baas hoeven, zich een beetje onthaasten. Komt het vandaag niet dan komt het morgen of overmorgen wel. Zwaar weer Aan het begin schreef ik al iets over de creditcrisis. Het kabinet heeft eerst de economie gestimuleerd om niet verder af te zakken en een economische crisis te voorkomen. Daardoor steeg de staatsschuld boven de afspraken die we in Europa hebben afgesproken. Bovendien moeten we die niet als erfenis aan onze kinderen achterlaten. Reden voor het kabinet om allerlei bezuinigingen te gaan doorvoeren. De miljarden vliegen je om de oren die daarbij noodzakelijk zijn. Er zijn nu commissies bezig om te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden. Een globaal cijfer wat circuleert is een bezuiniging van 20 procent. Dat wordt niet alleen voor het rijk als taakstelling, maar ook voor provincie en gemeente. Landelijk zullen projecten stopgezet of minsten een tandje lager gezet worden. Dat betekent minder inkomsten omdat we landelijk veel projecten uitvoeren die door de overheid gefinancierd worden. Provinciaal zal de SBO-NH ook de gevolgen ondervinden. In gesprekken met de provincie wordt nu al een voorschot genomen op de komende bezuinigingen door het nu al te annonceren. Zij zijn dit volgens wetgeving verplicht om vroegtijdig te melden. De gemeentes krijgen een kleinere uitkering uit het gemeentefonds. Dit gemeentefonds vormt een substantieel deel van de gemeentelijke inkomsten. Ook hier wordt het bezuinigingspercentage gehanteerd. De gemeente zal dus nieuwe overwegingen moeten maken waaraan zij het geld besteden. Ongetwijfeld zal de subsidiekraan ook hier verder dichtgedraaid worden. Ledenwerving Wanneer u bovenstaande leest over het rijk en de gemeente zult u het belang inzien van ledenwerving. Ledenwerving is 3 niet overal een hot item. Utrecht is bezig, samen met de gewesten, om landelijk meer spirit in de ledenwerving te verkrijgen. Dat lukt niet goed. Noord- Holland heeft nog steeds geen ledenwerf ambassadeur terwijl die wel noodzakelijk is om alle ideeen, die in de vereniging leven, door te geven aan de afdelingen. De reden dat ons gewest nog steeds geen ambassadeur heeft is dat het gewestelijk bestuur druk bezig is om het contact met de afdelingen te verbeteren. Het gewestelijk bestuur is bemand met personen die niet alleen in het gewestelijk bestuur zitten maar vaak ook nog afdelingsvoorzitter zijn en in allerlei commissies meedraaien. En, let op, dan heb ik het alleen nog maar over functies binnen de ANBO. Waarom dit verhaal? Ik hoop dat er mensen zijn die onder het gewestbestuur een taak willen uitvoeren, zoals ambassadeur Ledenwerving, Publiciteit, Afdelingswebsite, Nieuwsbrieven, Als er mensen zijn die een bepaalde affiniteit met een onderwerp hebben, laat eens wat van je horen. Chris Hoppenbrouwer geeft de minicursus Word/nieuwsbrief, zie pag.4 Nieuwsbrieven Het voorblad voor Nieuwsbrieven dreigt een succes te worden. In december stond ik bij de drukker en moest ik dus een knoop doorhakken. Wat moest ik doen, op dit gebied ben ik maar een amateur met geen ervaring. Met de aarzelende afdelingsantwoorden bladen of minder. Het werden er , een hele

4 stapel. Alkmaar was daarbij wel een grootverbruiker. Door deze hoeveelheid werd het wel een heel aantrekkelijke prijs. Maar nu zijn we wat verder in de tijd en moeten we gaan bijbestellen. Ondertussen is er aan alle afdelingen een korte handleiding verstuurd en worden de eerste bijeenkomsten georganiseerd. Om inzicht te verkrijgen wie mee wil doen vraag ik maar of u zich nogmaals wilt aanmelden. Er is teveel informatie bij mij binnengekomen en ik ben bang dat er wel eens een melding onder de trein is geraakt. Het is een minicursus waar met behulp van de kleine handleiding voorgedaan wordt welke mogelijkheden er zijn om uw Nieuwsbrief mooi en leesbaar op te tuigen. De Nieuwsbrief is tenslotte uw etalage. In ongeveer twee uur wil ik u door de stof leiden en tonen hoe makkelijk met een beetje kennis Word uw handige gereedschap wordt. Kiezen In dit verhaal heb ik maar een paar dingen die mij bezighouden aan het papier toevertrouwd. De rode draad hierin is het woordje solidariteit maar ook vertrouwen. Solidariteit voert echter de boventoon. In de komende tijd zullen we een paar harde noten te kraken krijgen. Op 3 maart mogen we weer een democratische handeling verrichten. Dan mogen we weer een nieuwe gemeenteraad kiezen. We leven op dit moment in een TV democratie. Wie het leukst lacht en de mooiste stropdas heeft wordt onze vertegenwoordiger, maar volgens mij gaat het veel meer om de inhoud en de keuzes die gemaakt moeten worden. Ik weet dat in sommige landen mensen een dag van te voren in een lange rij voor het stembureau staan. Ik hou er rekening mee dat ik niet op 2 maart in de rij hoef te staan, maar op 3 maart vind ik het niet erg om in de rij te staan. Ik wens u veel succes en vooral wijsheid bij het maken van uw rode stip. Chris Hoppenbrouwer voorzitter ANBO Gewest NH VAN HET BESTUUR Minicursus Word / nieuwsbrief De minicursus Word / nieuwsbrief wordt gegeven om afdelingen te ondersteunen bij het opzetten van een nieuwsbrief of hun bestaande nieuwsbrief te verbeteren. De Handleiding tips voor het maken van een nieuwsbrief en Handige tips en trucs voor Word zijn reeds aan de afdelingen gestuurd. Als u zich voor de cursus opgeeft, wilt u dan deze handleidingen meenemen en een exemplaar van uw eigen nieuwsbrief? Als u de handleidingen niet heeft, kunt u ze op het ANBO kantoor krijgen. Graag ook pen en papier meenemen. Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u van het secretariaat een bevestiging met de datum van de cursusdag waarop u verwacht wordt, en de aanvangstijd. Data minicursus Word/Nieuwsbrief 16 februari middag 17 februari ochtend 23 februari ochtend 24 februari middag ANBO presentatieset De ANBO presentatieset is een leuke eyecatcher als achtergrond bij uw lezing, bijeenkomst of beursdeelname. Afdelingen kunnen de set lenen en ophalen via een telefoontje/mail met het secretariaat gewest NH tel ; 4

5 Stimuleringsfonds voor afdelingen Het gewestbestuur brengt graag het Stimuleringsfonds onder de aandacht van de afdelingen omdat dit een manier is om een nieuwe activiteit voor uw afdeling (deels) gesubsidieerd te krijgen. Verzoeken om een financiele bijdrage kunnen het gehele jaar worden ingediend. Om in aanmerking te komen dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Zo dient het om een innovatieve of voor de afdeling nieuwe activiteit te gaan ter bevordering van het welzijn of de aanwas van leden. Ook moet het plan voor de activiteit al in grote lijnen zijn uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. De criteria voor een aanvraag staan in het Bestuurshandboek pag. 28. Een commissie bestaande uit deskundigen van het Verenigingsbureau adviseren aan het landelijk bestuur over de aanvraag. Uw aanvraag kunt u sturen naar de commissie Stimuleringsfonds ANBO Utrecht. VAN DE PENNINGMEESTER P.O.L (3) Het jaar van de waarheid, zo zou je 2009 kunnen noemen. Wie had in 2008 kunnen vermoeden dat vrijwel alle afdelingen (in Noord-Holland) in het daarop volgende jaar actief 'on line' zouden gaan?! Daar zag het in het begin van het project helemaal niet naar uit. Al bij de start in 2008 rezen in de Klankbordgroep, die het opzetten van het POL-project vanuit de gebruikerskant begeleidde, tal van bezwaren en problemen waarvoor een oplossing moest worden gevonden. In twee eerdere artikelen in de Gewestbrief ben ik daar wat dieper op ingegaan. Vooral bij de oudere penningmeesters die nog een simpele boekhouding gebruikten, stuitte de invoering van een nieuwe, moderne methode op grote bezwaren. Maar ook ervaren penningmeesters die goed thuis zijn in geautomatiseerde boekhoudsystemen bleken op allerlei problemen te stuiten, niet in de laatste plaats door de onduidelijke handleiding van Twinfield, de provider van het systeem. 5 Een stroom van s vloeide over mijn bureaublad, voor het merendeel afkomstig van afdelingen die om raad vroegen. Als ik die zelf niet geven kon, sluisde ik ze door naar de hulpbalie van POL, in het landelijk bureau. Om in deze grote behoefte aan aanvullende informatie enigszins te voorzien werd een aantal wegen bewandeld. In de eerste plaats zorgde uiteraard het landelijk bureau voor een aantal maandelijkse cursussen, met name voor de nieuwe penningmeesters en degenen die toch nog nageschoold wilden worden. Deze cursussen zijn naar ik weet goed bezocht. Per 31 december eindigde deze dienstverlening en schakelde het landelijk bureau over op een ander systeem: het 'trainen van trainers'. Deze trainers worden dan zo opgeleid dat zij anderen kunnen helpen bij het aanleren van de techniek van 'on line' boekhouden. Het aantal trainers neemt sedert januari van dit jaar geleidelijk toe. Het landelijk bureau zorgde nog voor iets anders. Zij zette op haar website een serie instructieboeken over POL die voor alle belangstellenden, vooral onder de penningmeesters, gemakkelijk toegankelijk zijn. Een prima ondersteuning, ook voor degenen die onvoldoende vertrouwd zijn met het systeem van 'dubbel boekhouden'. Vormen van onderlinge hulp Ondanks deze goede voorzieningen bleef er toch een categorie mensen over die behoefte hadden aan een meer persoonlijke begeleiding en advies, of die het werk 'on line' toch liever overlieten aan meer deskundigen. Daardoor ontstonden meer of minder spontaan allerlei nieuwe verbindingen tussen afdelingen met allerlei vormen van onderlinge hulp:

6 6 1) Afdelingen fuseren met andere afdelingen die wel aan POL deelnemen en voegen hun administraties samen; 2) Afdelingen laten zich helpen door penningmeesters van naburige andere afdelingen; 3) Afdelingen werven een nieuwe soms jongere penningmeester die in POL geen probleem ziet; Afdelingen zoeken intern naar administrateurs die goed met de computer kunnen omgaan; Afdelingen laten een ander bestuurslid het computerwerk doen; Afdelingen met een kleine administratie leveren alleen jaarcijfers in; Afdelingen doen mee mits er een behoorlijke ondersteuning komt; Afdelingen voorzien zich van een nieuw bestuur; Afdelingen doen een beroep op de gewestpenningmeester die adviezen geeft. Wat opvalt is dat allerwegen naar een oplossing is gezocht voor een probleem waar men aanvankelijk huizenhoog tegen opzag. Deze inzet is mede te danken aan de vlotte service die de hulpbalie aan alle vragenstellers verleende. Afhandeling jaarrapportage 2009 Alle afdelingen hebben inmiddels via een brief informatie ontvangen van het landelijk bestuur over de manier waarop zij hun financiele gegevens na afloop van het boekjaar 2009, dat eindigt op 31 december van dat jaar, naar het landelijk bureau kunnen overhevelen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn het landelijk bureau en de landelijk penningmeester met hun instructies dit jaar mooi op tijd geweest, zodat alle afdelingen zich goed konden prepareren. Zij worden geacht hun jaarrapportage uit de computer van Twinfield op te halen, een afdruk daarvan door hun voorzitter en penningmeester te laten tekenen en ultimo 31 januari 2010 naar de gewestpenningmeester op te sturen. Het is wel gewenst de kascommissie van de afdeling een blik in de administratie te gunnen opdat er enige zekerheid bestaat dat er achteraf geen grote bezwaren door de ledenvergadering tegen de publicatie van het jaarverslag zullen worden gemaakt. Een strikte procedure die noodzakelijkerwijs gevolgd moet worden om de consolidatie voor de gehele vereniging ANBO zeker te kunnen stellen. De accountant zal dan wel nog wat steekproeven willen nemen. Echter zodra de goedkeurende verklaring voor de geconsolideerde rekening verkregen is staat het m.i. vast dat ook het POL-project geslaagd is en aan zijn verwachtingen heeft voldaan. Derhalve dank aan allen die zich sterk voor het slagen van het POLproject hebben ingezet en nog inzetten. C.A. Aronds penningmeester ANBO Gewest NH (dit artikel kunt u nalezen of downloaden op rubriek Nieuws) VLIEGWIEL PROJECT Proef met Vliegwiel-methode afgerond In de afgelopen anderhalf jaar hebben we proeven gedaan in ANBO-afdelingen om te kijken of we een jongere generatie kunnen betrekken bij de afdelingen. Met name in afdelingen die een bestuur hebben dat op leeftijd is en vervangen wil worden, bestaat de wens om die jongere senioren te bereiken. Maar meestal lukt dat de afdeling zelf niet. Je hebt dan als afdeling een imago waardoor die nieuwe generatie denkt: daar ben ik nog veel te jong voor. Zonder dat je het zelf wilt, sta je dan je opvolging in de weg. Verleiden Voor deze situaties is de Vliegwielmethode ontwikkeld. Jongere senioren worden als het ware verleid om mee te denken over activiteiten die hen aanspreken. Een speciale voor dit project ontwikkelde enquête brengt deze actieve leden boven water. We weten nu dat deze werkwijze in grotere afdelingen aanslaat, in afdelingen van meer dan ongeveer 300 leden.

7 In kleinere leden is het zinvol om op een andere manier te beginnen. Niet met een enquête, maar door eerst samen uit eten te gaan. Ervaring leert dat ook in kleine afdelingen hiervoor veel belangstelling bestaat, soms gaat tot éénderde van de leden mee. Daaruit kunnen weer nieuwe initiatieven ontstaan. De afdelingen die meededen in het project, hebben uitgeprobeerd of het mogelijk is om werkgroepjes te vormen uit de mensen die wilden meedenken. De ervaring leerde dat het leiden van de startbijeenkomst een moeilijke klus is. De besturen die deze bijeenkomst zelf leidden, lukte het vaak niet om hieruit werkgroepen te vormen. De projectleider/professional lukte dat wel. Blijkbaar is dit een klus waarvoor het gewestbestuur professionals beschikbaar zou moeten stellen. Nieuwe leden voor nieuwe activiteiten De volgorde in het project is: met die werkgroepjes nieuwe activiteiten opzetten, daarmee nieuwe leden werven, en onder deze nieuwe leden weer nieuwe vrijwilligers werven. Dat het werkt, dat blijkt uit verschillende voorbeelden. Dat het niet vanzelf gaat, dat blijkt óók, maar dan weer uit andere voorbeelden. De afdelingen die meegedaan hebben, ontvangen binnenkort het eindverslag. Interesse? Alle documenten die u nodig hebt als u deze werkwijze wilt volgen, vindt u op een speciale website van gewest ANBO- Noord-Holland: Binnenkort komt er een handleiding uit in de vorm van een boekje. UIT DE AFDELINGEN Afdeling Zaanstad: politiek actief! Op woensdag 17 februari a.s. organiseren de 3 Ouderenbonden in Zaanstad een Politiek Forum. Dit forum wordt gehouden met het oog op de a.s. gemeenteraadsverkiezing van 3 maart a.s. Het panel is samengesteld uit afgevaardigden van alle politieke partijen in Zaanstad. Forumleider is dhr. J. de Vries, oud-hoofdredacteur van het legendarische dagblad De Typhoon. Het forum wordt gehouden in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 te Assendelft (per OV bereikbaar met bus, die voor de deur stopt). Aanvang 14:00 uur; einde ca. 16:00) Meer info: Henk Meijerink; t: ; e: Wonen-met-zorg in Enkhuizen Onderstaande interessante informatie troffen we aan in de nieuwsbrief van afdeling Enkhuizen. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u in uw eigen gemeente ook eens aan het zorgloket vragen wat de mogelijk zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat ALS ZELFSTANDIG WONEN NIET MEER GAAT Als zelfstandig wonen ècht niet meer gaat, moet er naar andere mogelijkheden worden gekeken. U kunt voor informatie komen naar het Zorgloket, zodat u samen met een klantmanager kunt zoeken naar andere woonmogelijkheden. In verschillende verzorgings- en verpleeghuizen kunt u een kijkje nemen of een afspraak maken voor een rondleiding. Voor het wonen in zowel het verzorgings- als verpleeghuis is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als het CIZ de indicatie afgeeft, gaat deze naar het verzorgings- of verpleeghuis waar u voor gekozen heeft. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het zorgloket. Het verzorgings- of verpleeghuis neemt contact op en nodigt de zorgvrager (en de mantelzorger) uit voor een rondleiding en verdere informatie. 7

8 Ook kunt u contact opnemen met onze Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) Ali Deen, tel Afdeling Aalsmeer: Klankbordgroep belangenbehartiging Ook in Dukdalf, het blad van Aalsmeer, wordt over problemen rond seniorenhuisvesting geschreven; zie onderstaand: Tijdens het overleg op 7 december is in de klankbordgroep vooral gesproken over Wonen voor Ouderen in Aalsmeer. Dit naar aanleiding van de oplevering van seniorenappartementen in Aalsmeer-Oost waarvan de huurprijzen dusdanig hoog zijn dat ouderen die graag door zouden willen stromen vanuit een grotere eengezinswoning dit niet kunnen doen vanwege de prijs. Het onderwerp van voldoende en betaalbare seniorenwoningen is al jaren een punt van aandacht voor de Seniorenraad en voor de gemeente. Maar keer op keer blijkt in de praktijk dat het niet lukt. Er zijn voorbeelden van andere plaatsen waar wél betaalbare seniorenwoningen aangeboden worden. Dat kan op diverse manieren, door aanpassingen van de grondprijs, door eisen aan de woningbouwverenigingen of projectontwikkelaars te stellen, maatregelen aan de bron waardoor de stichtingskosten lager worden. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen op het gebied van Wonen voor Ouderen in Aalsmeer. De gemeente is momenteel erg actief met het realiseren van zgn Woonzorgzones in de 5 Aalsmeerse wijken. Deze woonzorgzones moeten voldoen aan eisen op het gebied van toegankelijkheid, bereikbaarheid met openbaar vervoer, buurtvoorzieningen. Recent zijn in alle 5 woongebieden schouwen geweest waar de toegankelijkheid van de openbare ruimte in kaart is gebracht samen met vertegenwoordigers vanuit de wijkraden, Seniorenraad, Vrouwen Advies Commissie, Clientenraad, Participatieraad. Een aantal knelpunten zijn al direct aangepakt door De Meerlanden en voor structurelere problemen is een plan van aanpak gemaakt. Hilversum: Uit eten op 2e Kerstdag groot succes ANBO Hilversum organiseerde Samen uit eten op 2 e Kerstdag. Tot verrassing van de organisatoren meldden bijna 70 leden zich daarvoor aan. Er was een restaurant dat hen wilde ontvangen en een uitgebreid diner-buffet serveerde. Het werd een echt feest, met mooi aangeklede mensen, variërend in leeftijd van begin 60 tot ver in de 90, aan grote ronde, prachtig gedekte tafels. De afdeling had sponsors gevonden die een tientje per deelnemer bijdroegen, waardoor de kosten voor de deelnemers binnen de perken bleven, namelijk onder de 30 euro. De organisatoren hadden op internet kerstgedichten gevonden en uitgeprint (niet religieus, maar van Willem Wilmink, Toon Hermans, etc) en vonden op de avond zelf gemakkelijk een aantal mensen die elk een gedicht wilden voordragen. Waardoor het ook nog méér was dan alleen eten en kletsen. Hilversum kan het andere afdelingen voor een volgende jaar van harte aanbevelen! Voor veel mensen betekent zo n feestje een doorbreking van twee moeilijke dagen. Niet dat er iemand zielig deed, er is ook veel gelachen. Het toeval wilde dat in datzelfde restaurant later op de avond een bandje oude nummers van Elvis Presley speelde. Dus het werd nog swingen ook! Niet bepaald het beeld wat andere mensen van een ANBO-afdeling zullen hebben. Ineke van de Rotte voorzitter afdeling Hilversum 8

9 Hoofddorp/Vijfhuizen: Gouden speld voor Ome Cor Op de Vrijwilligersmiddag van de ANBOafdeling Hoofddorp/ Vijfhuizen kreeg "ome Cor" Spijker de gouden ANBO-speld en bijbehorende oorkonde. De heer Spijker heeft zich op veel manieren en gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de ANBO. Ruim 20 jaar geleden was hij betrokken bij de werkzaamheden rond de opening van het ANBO-gebouw "De Jeugd van Gisteren").. Hij heeft toen veel geklust en geschilderd. Hij verrichtte ook een flink aantal jaren bestuurswerk, maar legde zich daarna vooral toe op het beheer van de bar en de rol van gastheer. Samen met zijn vrouw Rietje vormt hij een voortreffelijk tandem en een niet weg te denken duo binnen de afdeling. De heer Spijker zette zich ook in bij allerlei andere klussen, zoals vouwen van het afdelingsblad "De ANBOde" en de drankinkoop. Hij staat bekend als een man met een aanstekelijke (soms plagende) humor. Met dit wapen wist hij, waar ook, smeulende oneffenheden weg te nemen. Vandaar dat zovelen binnen en buiten ANBO zo op hem gesteld zijn! ANBO is hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid. Omdat hij nu stopt met zijn activiteiten en als dank voor alles wat hij gedaan heeft, krijgt hij de speld opgespeld door Tineke Peperkoorn (voorzitter van "De Jeugd van Gisteren"). Rechts op de foto de voorzitter van de afdeling, Diny Bloemendal. Gouden speld voor Ome Cor 9 ANBOacademie De ANBOacademie is er voor de vrijwilligers en bestuurleden van ANBO. In de ANBOacademie worden trainingen en scholingsbijeenkomsten georganiseerd, workshops en expertmeetings. Dit alles om ANBO-leden te ondersteunen bij het vrijwilligerswerk binnen ANBO. Het gaat dan om bestuursleden van afdelingen, de penningmeester, de ledenadministrateur, de ledenwerver, de vrijwillige ouderenadviseur, de webmaster, redacteur afdelingsnieuwsbrief, de lokale belangenbehartiger enzovoort. Maar ook nieuwe activiteiten voor leden zullen aandacht krijgen. Onder meer de volgende activiteiten vonden wij op de website van de ANBO Academie (www.anbo.nl/anboacademie): Manyware portaal Ledenadministrateur Op 9 en 11 maart 2010 worden er bijeenkomsten voor ALA s georganiseerd op het verenigingsbureau van ANBO in Utrecht: nieuwe AfdelingsLeden- Administrateurs worden getraind om het systeem Manyware te gebruiken en andere ALA's kunnen worden bijgeschoold als zij daar behoefte aan hebben. Oproep: Promotiemedewerkers gezocht voor fotografieproject Ouderen in Perspectief Ik zou iedereen aanraden om mee te doen. We groeten elkaar nu nog elke dag en maken een praatje. Zomaar twee uitspraken van ouderen naar aanleiding van hun deelname aan het project Ouderen in Perspectief. Het project Ouderen in Perspectief is een sociaalmaatschappelijk kunstproject waarin bewoners van zorgcentra portretten maken van medebewoners in beeld en woord. Op de website is te zien hoe bijzonder deze portretten zijn geworden in de centra waar dit project al gelopen heeft. Wij willen graag dat dit sociale project wordt voortgezet zodat er meer vriendschappen ontstaan. Daarvoor hebben wij vrijwilligers nodig die bij de

10 woonzorgcentra langsgaan met een door het verenigingsbureau verstrekt pakket om de woonzorgcentra op dit mooie project attent te maken en ze aan te geven hoe ze dit kunnen realiseren. Wilt u hieraan meewerken? Op 25 februari 2010 vindt een workshop voor ANBO afdelingen plaats op het Verenigingsbureau. Plaats: Verenigingsbureau, Koningin Wilhelminalaan. Tijdstip: van uur tot (inclusief lunch). Uw reiskosten worden vergoed. Aanmelden voor deze workshop kan tot 11 februari via Mocht u op 25 februari niet kunnen deelnemen maar wel belangstelling hebben om in uw gemeente contact te leggen met woonzorgcentra voor dit project, dan kunt u voor nadere informatiecontact opnemen met: de Servicelijn, telefoon (030) Tip: Alvast een indruk krijgen? Kijk op Oproep voor deelname POL trainde-trainer 10 maart 2010 Sinds twee jaar werken de penningmeesters bij ANBO met een online-boekhoudsysteem van Twinfield. De meeste penningmeesters zijn ook door Twinfield opgeleid. Inmiddels zijn we overgegaan naar een train-de-trainer aanpak. Het blijkt dat er in de praktijk wel extra ondersteuning nodig is. Ook komen er natuurlijk regelmatig nieuwe penningmeesters bij die opgeleid moeten worden. In november 2009 is een eerste groep trainers opgeleid. Op 10 maart 2010 is een volgende bijeenkomst op het ANBO-verenigingsbureau in Utrecht. Wij zoeken Penningmeesters die graag met het systeem werken én het leuke klus vinden om anderen te helpen. Zij kunnen bij ANBO een training krijgen om in hun eigen gewest de collega s op te leiden of te steunen voor POL (Penningmeesters On-Line). Reiskosten worden vergoed. Zie ook op de speciale POLwebsite: Bent u zo n penningmeesters die enthousiast met de boekhouding bezig is en dit graag samen doet? Meld u aan voor train-de-trainer! Aanmelding en informatie bij ANBO Academie: Annemiek Waterborg, tel Binnenkort verschijnt de scholingsgids met het andere aanbod van de ANBO academie in LANDELIJKE ANBO Uit Informatief:herinnering aan belangrijke berichten en oproepen, geselecteerd door Ria Smid. De redactie hoopt dat u onderstaande berichten wilt opnemen in uw afdelingsblad. Help de oudere slachtoffers in Haïti! Een aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter heeft op 12 januari het eiland Haïti getroffen. Er zijn mogelijk tienduizenden doden en de infrastructuur van het eiland is volledig verwoest. Drie miljoen van de negen miljoen inwoners van Haïti hebben noodhulp nodig. WorldGranny s partner HelpAge International heeft een kantoor op Haïti en werkt daar o.a aan disaster risk reduction. De coördinator van het lokale kantoor is direct naar het rampgebied gegaan om op Haïti de behoeften van specifiek oudere mensen in kaart te brengen. Zij zijn in deze omstandigheden extra kwetsbaar. Basisbehoeften nu zijn onderdak, voedsel, water en sanitatie. Geef alstublieft voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti via WorldGranny rek.nr onder vermelding van aardbeving Haïti. 10

11 DOET is de nieuwe naam voor MADD (Make A Difference Day) Op 19 en 20 maart 2010 organiseren het Oranje Fonds en MOVISIE weer de landelijke, grootscheepse vrijwilligersactie die u kent als Make A Difference Day (MADD). Na 5 jaar gaat het evenement een nieuwe fase in waarbij een nieuwe naam past. Een korte en krachtige Nederlandse naam. Vanaf nu heet de actie: NL DOET. Anders dan voorgaande jaren richten de organisatoren zich voornamelijk op groepen die een dag vrijwilliger willen zijn: schoolklassen, families, bedrijven, kerken, sportclubs, jaarclubs, verenigingen, politieke partijen etc. NL DOET biedt (potentiële) vrijwilligers de mogelijkheid om als groep een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren, nieuwe vaardigheden op te doen en vooral samen een leuke dag te hebben! Neem deze kans waar om als ANBOafdeling eens iets anders te organiseren of met anderen mee te doen in uw omgeving. Misschien vindt u wel nieuwe vrijwilligers als u een activiteit organiseert. Op de website kunt u uw activiteit aanmelden, activiteiten vinden om aan mee te doen of ideeën opdoen. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Verdere ondersteuning is mogelijk door Annemiek Waterborg, Nederland trekker Europees project tegen ouderenmishandeling De Europese Commissie heeft ANBO, de grootste Nederlandse ouderenbond, gekozen als trekker van het Europees project tegen mishandeling en misbruik van ouderen. ANBO gaat met negen organisaties, waaronder MOVISIE, uit even zoveel Europese landen samenwerken om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden. De Europese Unie wil meer actie ondernemen op het gebied van ouderenmishandeling. Dat is 11 december bekend gemaakt met een persbericht. 11 Ouderenmishandeling vindt plaats achter gesloten deuren en komt voor in alle lagen van de bevolking. In Nederland alleen al heeft ruim 1 op de 20 ouderen ermee te maken. Dit kan lichamelijk of psychisch zijn, maar ook materieel. Onder risicogroepen, zoals dementerende ouderen, ligt dit aantal nog hoger. Plegers zijn vaak mensen die heel nabij staan: partners, kinderen, buren, kennissen of hulpverleners. Psychische mishandeling komt bij ouderenmishandeling het meest voor, dan lichamelijke en vervolgens financiële uitbuiting. Het merendeel van de slachtoffers woont zelfstandig, al dan niet met partner of kinderen. In ruim driekwart van de gevallen is ouderenmishandeling gericht op vrouwen. Nederland gaat samen met Griekenland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië inventariseren op welke wijze ouderenmishandeling het beste is te bestrijden en te voorkomen. Europese kennis over ouderenmishandeling is vanaf januari 2010 op te vinden. Pas op voor verkoopdemonstratie bij busreisje De Consumentenautoriteit is vandaag gestart met een voorlichtingscampagne om consumenten te waarschuwen voor verkoopdemonstraties tijdens busreisjes. Ook roept zij op om klachten te melden bij ConsuWijzer.nl, het informatieloket van de overheid voor consumenten. Jaarlijks worden vooral ouderen slachtoffer van agressieve en misleidende verkoopdemonstraties tijdens busreisjes. Het schadebedrag bedraagt gemiddeld 295 euro per slachtoffer, zo blijkt uit eerder onderzoek van de Consumentenautoriteit naar oneerlijke handelspraktijken. Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Veelal oudere consumenten worden gelokt met een uitnodiging voor een gratis busreisje. Tijdens de verkoopdemonstratie die het doel is van het reisje voelen consumenten zich onder druk gezet om iets te kopen. Vaak worden producten op een agressieve of misleidende manier aangeboden of durft men geen 'nee' te zeggen tegen de

12 verkoper als anderen wel wat kopen. Consumenten kopen soms voor honderden euro's producten waarvan maar de vraag is of ze er echt iets aan hebben. Voor deze praktijken willen wij waarschuwen, zodat consumenten zich hiervan bewust zijn voordat ze besluiten met zo'n reisje mee te gaan." Op staat een uitgebreide special over verkoopdemonstraties tijdens busreisjes, met daarin onder andere informatie en adviezen om spijtaankopen te voorkomen. Ook kunnen consumenten hun meldingen en signalen op ConsuWijzer.nl achterlaten. VAN DE REDACTIE De implicaties van het auteursrecht Het kwam de redactie van de Gewestbrief onder ogen dat de overname van berichten uit de pers op een website leidde tot een dikke rekening via de advocaat in verband met misbruik van auteursrecht. Dat leverde grote schrik op bij degenen die de artikelen had gedacht op hun website te kunnen publiceren, weliswaar met bronvermelding. Blijkbaar mag dit dus niet, óók niet met bronvermelding. We troffen informatie over dit onderwerp op Wikipedia. Wij citeren daaruit: Auteursrecht is het exclusieve, d.w.z. anderen uitsluitende, recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hieronder valt onder andere het recht om kopieën en reproducties van het werk te maken, te verkopen of om van dit werk afgeleide producten te maken en het werk publiekelijk tentoon te stellen. Op nieuws en actualiteiten rust een beperkt auteursrecht: deze twee mogen door andere nieuwsmedia (dus niet door iedereen) vrijelijk gebruikt worden, mits met bronvermelding. Deze uitzondering dient de 'free flow of information'. Volgens het Nederlandse citaatrecht mogen auteursrechtelijk beschermde werken geciteerd worden (onder bepaalde voorwaarden) (art. 15a Auteurswet 1912). 12 Het woord "copyright" heeft in Nederland geen juridische betekenis. Vermelden of een werk auteursrechtelijk beschermd is, b.v. met het symbool, verandert niets aan de beschermde status; het is alleen handig voor de duidelijkheid. De toenemende wetgeving op het gebied van auteursrecht heeft sommige mensen er toe bewogen actie te voeren voor een minder restrictief en 'vrijer' auteursrechtenbeleid. Deze beweging wordt ook wel de Free Culturebeweging genoemd. Een aantal belangrijke 'leden' van deze beweging zijn onder meer Creative Commons (..). De licenties die deze organisaties propageren vallen vaak onder het kopje copyleft, met als teken een omgedraaide C. Ook Wikipedia gebruikt een copyleftlicentie, de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL). het teken voor copyleft Al met al is het dus een risicovolle handeling om artikelen van anderen / uit de pers op je website te zetten, en voorlopig lijkt het ons het beste om dat niet te doen, tenzij duidelijk is dat er geen auteursrechten op rusten. De artikelen uit de Informatief en Gewestbrief kunt u daarentegen rustig overnemen; dit is vrije documentatie. Ook digitaal is deze beschikbaar. De Gewestbrief kunt u lezen of downloaden op rubriek nieuws>nieuws De redactie ontvangt graag meer informatie over dit onderwerp. COLOFON Gewestbrief ANBO Noord-Holland is een uitgave van het gewestbestuur NH. Redactie: Inez Lips, Ko Portengen, Ria Smid. Zaanenstraat 18, 2022 CP HAARLEM De Gewestbrief is digitaal beschikbaar op

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie