GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb VOORWOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD"

Transcriptie

1 ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die omvielen of in de gevarenzone kwamen. Spaargelden die opeens niet meer opneembaar waren. Dat was nog maar het begin. In 2009 kwam aan het licht dat de pensioenfondsen in de gevarenzone kwamen. Opeens was er geen prijscompensatie / indexering meer mogelijk. Minister Donner kwam met het plan om de AOW leeftijd omhoog te brengen naar 67 jaar. Ik kan dat begrijpen. Op zich is dit verklaarbaar maar er zit een addertje onder het gras. De politiek gaat wel over wetten maar niet over werk. Daar heb je werkgevers voor nodig en die werken niet mee. Nog steeds worden oudere werknemers voor hun 65 e jaar naar huis gestuurd. Een aantal jaren geleden kreeg een werknemer een bedrag van zijn baas mee als compensatie tussen zijn WW uitkering en zijn laatst verdiende loon. Dat betekende dat de overheid een aantal jaren het inkomen van een werknemer van de werkgever overnam. Nu is dit anders, Minister de Vries van Sociale Zaken heeft er een eind aan gemaakt dat werkgevers nog compensatie mochten geven. Deze weg is dus afgesneden. Daar is voor in de plaats gekomen dat pensioenfondsen voor het 65 e jaar nu dus een prepensioen maar ook de AOW uitkering voor hun rekening nemen. Dat slaat een groot gat in het kapitaal van de fondsen. Vooral als de opbrengsten uit aandelen sterk gezakt zijn. Minister Donner mag zijn plan dan wel noodzakelijk vinden maar als op dit moment de oudere werknemer (50 jaar en ouder) in de haven van Rotterdam naar huis gestuurd wordt en uitgeruild wordt tegen stagiaires dan houdt ik mijn hart vast voor de houdbaarheid van onze pensioenen. Denkt u maar even aan de commissie Goudzwaard. Die heeft het er al over om te korten op pensioenen en AOW. (vervolg pag. 2) Op donderdag 11 maart vindt de voorjaars vergadering gewest Noord-Holland plaats in Het Wapen van Assendelft, Assendelft. Het betreft een ochtendbijeenkomst. De afdelingen ontvangen binnenkort meer informatie. Noteer svp in uw agenda! INHOUD Minicursus Word/Nieuwsbrief pag. 4 Stimuleringsfonds pag. 5 Penningmeester on line pag. 5 Afronding Vliegwielproject pag. 6 ANBOacademie pag. 9 1

2 Daarnaast wordt er een verkeerd beeld geschapen over de werkloosheid. Uitzendkrachten en ZZP ers worden als eersten uit de arbeidsmarkt gezet maar worden niet meegeteld in de cijfers. Op dit moment moeten er al veel ZZP ers naar de voedselbank want die vallen overal buiten omdat ze ondernemer zijn. Het beeld in onze maatschappij wordt vertroebeld doordat nog veel mensen werk hebben en nog geen last hebben van de crisis maar er zijn grote veranderingen op til. Het wordt tijd dat we wat meer naar onze naaste kijken. Vroeger heette dat solidariteit. Een beetje vergeten en versleten woord maar ik denk dat we het in de toekomst meer moeten gebruiken als we een beschaafd land willen blijven. Ik schrijf dit maar eens van mij af omdat het mij erg bezighoudt en het ons allen aangaat. Het hangt samen met mijn idee over belangenbehartiging en dan vooral voor mensen die in de knel zitten of komen en dan komt de rol van de ANBO om de hoek kijken. Veel senioren hebben alleen AOW en soms een klein pensioen; dat is de groep waar de ANBO zich samen met andere FNV bonden in de SER en de politieke lobby sterk voor maakt om deze groep uit de wind te houden. Berenschot Velen hebben gehoord dat de firma Berenschot een onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van de vereniging ANBO. Het landelijk bestuur en het bureau in Utrecht werden geconfronteerd met onvrede en frustratie binnen de vereniging. Nu is het wel zo dat mijn huisarts denkt dat heel Nederland ziek is omdat hij alle dagen geconfronteerd wordt met zieke mensen. Zo werkt het ook binnen de ANBO. Mensen die mopperen komen naar voren en de tevreden mensen hoor je niet. Met andere woorden je moet een probleem wel in de juiste proporties zien. Toch was het reden voor het landelijk bestuur om hiernaar door een extern bureau onderzoek te laten doen. Berenschot heeft onderscheid gemaakt in het functioneren van de ANBO binnen de vereniging en van de ANBO naar de buitenwereld. Bijvoorbeeld: de zichtbaarheid van de vereniging, de politieke lobby, de rol van de ANBO binnen de FNV en de 2 SER. (Wanneer een onderwerp over ouderen gaat dan is de ANBO woordvoerder voor de FNV.) Binnen de ANBO ontstaat een divers beeld. De structuur van de vereniging is voldoende op orde maar het schort aan de cultuur, de manier hoe we met elkaar omgaan. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Een paar voorbeelden: De aansluiting bij het FNV en de rol van de FNV leden. Het zijn gebruikers voor de ANBO en geen leden terwijl er steeds over DE FNV-leden gesproken werd. De ANBO heeft afgesproken dat de FNV op de hoogte gehouden wordt van de plaatselijke activiteiten. Met circa 1,60 kan je net twee Nieuwsbrieven versturen en dan houdt het op. En nu blijven afdelingen achter met de vraag hoeveel moeten we doen en hoe lossen we dit op. Hier is nog geen eensluidend antwoord op geweest. Het bureau is bezig met belangenbehartiging op grote schaal (landelijk) en heeft minder oog voor plaatselijke zaken. Vragen blijven vaker dan gewenst, liggen. Afdelingen verkeren soms in de veronderstelling dat, wanneer zij een vraag stellen, ze ook onmiddellijk antwoord krijgen. Besturen hebben soms geen zicht op hun rol in de vereniging maar ook de rol van het gewest en het landelijk bestuur is niet voor iedereen duidelijk. Daarmee bestaan er dus verschillende verwachtingspatronen. Ik blijf nog steeds van mening dat de ANBO een vereniging van ouderen is. Dat betekent dat we ook als vereniging moeten opereren en niet als een bedrijf. In een bedrijf bestaat een hiërarchie die bepaalt wie wat mag zeggen. In een vereniging mag iedereen wat zeggen. Maar omdat we met zo velen zijn, moeten we wel lankmoedig tegenover elkaar staan en niet op ons ponteneur. Ik zou wel lid willen zijn van een vereniging waarin ik altijd gelijk heb en ook krijg. Ik ben bang dat die vereniging maar één lid kent en dat ben ik zelf. In ons huwelijk krijg ik lang niet altijd gelijk en dan zijn we maar met z n tweeën. Ik heb veel

3 met de trein gereisd en elke keer merkte ik dat veel ouderen haast hadden om in te stappen. Naar mijn idee moeten ouderen, omdat ze niet naar een baas hoeven, zich een beetje onthaasten. Komt het vandaag niet dan komt het morgen of overmorgen wel. Zwaar weer Aan het begin schreef ik al iets over de creditcrisis. Het kabinet heeft eerst de economie gestimuleerd om niet verder af te zakken en een economische crisis te voorkomen. Daardoor steeg de staatsschuld boven de afspraken die we in Europa hebben afgesproken. Bovendien moeten we die niet als erfenis aan onze kinderen achterlaten. Reden voor het kabinet om allerlei bezuinigingen te gaan doorvoeren. De miljarden vliegen je om de oren die daarbij noodzakelijk zijn. Er zijn nu commissies bezig om te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden. Een globaal cijfer wat circuleert is een bezuiniging van 20 procent. Dat wordt niet alleen voor het rijk als taakstelling, maar ook voor provincie en gemeente. Landelijk zullen projecten stopgezet of minsten een tandje lager gezet worden. Dat betekent minder inkomsten omdat we landelijk veel projecten uitvoeren die door de overheid gefinancierd worden. Provinciaal zal de SBO-NH ook de gevolgen ondervinden. In gesprekken met de provincie wordt nu al een voorschot genomen op de komende bezuinigingen door het nu al te annonceren. Zij zijn dit volgens wetgeving verplicht om vroegtijdig te melden. De gemeentes krijgen een kleinere uitkering uit het gemeentefonds. Dit gemeentefonds vormt een substantieel deel van de gemeentelijke inkomsten. Ook hier wordt het bezuinigingspercentage gehanteerd. De gemeente zal dus nieuwe overwegingen moeten maken waaraan zij het geld besteden. Ongetwijfeld zal de subsidiekraan ook hier verder dichtgedraaid worden. Ledenwerving Wanneer u bovenstaande leest over het rijk en de gemeente zult u het belang inzien van ledenwerving. Ledenwerving is 3 niet overal een hot item. Utrecht is bezig, samen met de gewesten, om landelijk meer spirit in de ledenwerving te verkrijgen. Dat lukt niet goed. Noord- Holland heeft nog steeds geen ledenwerf ambassadeur terwijl die wel noodzakelijk is om alle ideeen, die in de vereniging leven, door te geven aan de afdelingen. De reden dat ons gewest nog steeds geen ambassadeur heeft is dat het gewestelijk bestuur druk bezig is om het contact met de afdelingen te verbeteren. Het gewestelijk bestuur is bemand met personen die niet alleen in het gewestelijk bestuur zitten maar vaak ook nog afdelingsvoorzitter zijn en in allerlei commissies meedraaien. En, let op, dan heb ik het alleen nog maar over functies binnen de ANBO. Waarom dit verhaal? Ik hoop dat er mensen zijn die onder het gewestbestuur een taak willen uitvoeren, zoals ambassadeur Ledenwerving, Publiciteit, Afdelingswebsite, Nieuwsbrieven, Als er mensen zijn die een bepaalde affiniteit met een onderwerp hebben, laat eens wat van je horen. Chris Hoppenbrouwer geeft de minicursus Word/nieuwsbrief, zie pag.4 Nieuwsbrieven Het voorblad voor Nieuwsbrieven dreigt een succes te worden. In december stond ik bij de drukker en moest ik dus een knoop doorhakken. Wat moest ik doen, op dit gebied ben ik maar een amateur met geen ervaring. Met de aarzelende afdelingsantwoorden bladen of minder. Het werden er , een hele

4 stapel. Alkmaar was daarbij wel een grootverbruiker. Door deze hoeveelheid werd het wel een heel aantrekkelijke prijs. Maar nu zijn we wat verder in de tijd en moeten we gaan bijbestellen. Ondertussen is er aan alle afdelingen een korte handleiding verstuurd en worden de eerste bijeenkomsten georganiseerd. Om inzicht te verkrijgen wie mee wil doen vraag ik maar of u zich nogmaals wilt aanmelden. Er is teveel informatie bij mij binnengekomen en ik ben bang dat er wel eens een melding onder de trein is geraakt. Het is een minicursus waar met behulp van de kleine handleiding voorgedaan wordt welke mogelijkheden er zijn om uw Nieuwsbrief mooi en leesbaar op te tuigen. De Nieuwsbrief is tenslotte uw etalage. In ongeveer twee uur wil ik u door de stof leiden en tonen hoe makkelijk met een beetje kennis Word uw handige gereedschap wordt. Kiezen In dit verhaal heb ik maar een paar dingen die mij bezighouden aan het papier toevertrouwd. De rode draad hierin is het woordje solidariteit maar ook vertrouwen. Solidariteit voert echter de boventoon. In de komende tijd zullen we een paar harde noten te kraken krijgen. Op 3 maart mogen we weer een democratische handeling verrichten. Dan mogen we weer een nieuwe gemeenteraad kiezen. We leven op dit moment in een TV democratie. Wie het leukst lacht en de mooiste stropdas heeft wordt onze vertegenwoordiger, maar volgens mij gaat het veel meer om de inhoud en de keuzes die gemaakt moeten worden. Ik weet dat in sommige landen mensen een dag van te voren in een lange rij voor het stembureau staan. Ik hou er rekening mee dat ik niet op 2 maart in de rij hoef te staan, maar op 3 maart vind ik het niet erg om in de rij te staan. Ik wens u veel succes en vooral wijsheid bij het maken van uw rode stip. Chris Hoppenbrouwer voorzitter ANBO Gewest NH VAN HET BESTUUR Minicursus Word / nieuwsbrief De minicursus Word / nieuwsbrief wordt gegeven om afdelingen te ondersteunen bij het opzetten van een nieuwsbrief of hun bestaande nieuwsbrief te verbeteren. De Handleiding tips voor het maken van een nieuwsbrief en Handige tips en trucs voor Word zijn reeds aan de afdelingen gestuurd. Als u zich voor de cursus opgeeft, wilt u dan deze handleidingen meenemen en een exemplaar van uw eigen nieuwsbrief? Als u de handleidingen niet heeft, kunt u ze op het ANBO kantoor krijgen. Graag ook pen en papier meenemen. Wanneer u zich aanmeldt ontvangt u van het secretariaat een bevestiging met de datum van de cursusdag waarop u verwacht wordt, en de aanvangstijd. Data minicursus Word/Nieuwsbrief 16 februari middag 17 februari ochtend 23 februari ochtend 24 februari middag ANBO presentatieset De ANBO presentatieset is een leuke eyecatcher als achtergrond bij uw lezing, bijeenkomst of beursdeelname. Afdelingen kunnen de set lenen en ophalen via een telefoontje/mail met het secretariaat gewest NH tel ; 4

5 Stimuleringsfonds voor afdelingen Het gewestbestuur brengt graag het Stimuleringsfonds onder de aandacht van de afdelingen omdat dit een manier is om een nieuwe activiteit voor uw afdeling (deels) gesubsidieerd te krijgen. Verzoeken om een financiele bijdrage kunnen het gehele jaar worden ingediend. Om in aanmerking te komen dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Zo dient het om een innovatieve of voor de afdeling nieuwe activiteit te gaan ter bevordering van het welzijn of de aanwas van leden. Ook moet het plan voor de activiteit al in grote lijnen zijn uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. De criteria voor een aanvraag staan in het Bestuurshandboek pag. 28. Een commissie bestaande uit deskundigen van het Verenigingsbureau adviseren aan het landelijk bestuur over de aanvraag. Uw aanvraag kunt u sturen naar de commissie Stimuleringsfonds ANBO Utrecht. VAN DE PENNINGMEESTER P.O.L (3) Het jaar van de waarheid, zo zou je 2009 kunnen noemen. Wie had in 2008 kunnen vermoeden dat vrijwel alle afdelingen (in Noord-Holland) in het daarop volgende jaar actief 'on line' zouden gaan?! Daar zag het in het begin van het project helemaal niet naar uit. Al bij de start in 2008 rezen in de Klankbordgroep, die het opzetten van het POL-project vanuit de gebruikerskant begeleidde, tal van bezwaren en problemen waarvoor een oplossing moest worden gevonden. In twee eerdere artikelen in de Gewestbrief ben ik daar wat dieper op ingegaan. Vooral bij de oudere penningmeesters die nog een simpele boekhouding gebruikten, stuitte de invoering van een nieuwe, moderne methode op grote bezwaren. Maar ook ervaren penningmeesters die goed thuis zijn in geautomatiseerde boekhoudsystemen bleken op allerlei problemen te stuiten, niet in de laatste plaats door de onduidelijke handleiding van Twinfield, de provider van het systeem. 5 Een stroom van s vloeide over mijn bureaublad, voor het merendeel afkomstig van afdelingen die om raad vroegen. Als ik die zelf niet geven kon, sluisde ik ze door naar de hulpbalie van POL, in het landelijk bureau. Om in deze grote behoefte aan aanvullende informatie enigszins te voorzien werd een aantal wegen bewandeld. In de eerste plaats zorgde uiteraard het landelijk bureau voor een aantal maandelijkse cursussen, met name voor de nieuwe penningmeesters en degenen die toch nog nageschoold wilden worden. Deze cursussen zijn naar ik weet goed bezocht. Per 31 december eindigde deze dienstverlening en schakelde het landelijk bureau over op een ander systeem: het 'trainen van trainers'. Deze trainers worden dan zo opgeleid dat zij anderen kunnen helpen bij het aanleren van de techniek van 'on line' boekhouden. Het aantal trainers neemt sedert januari van dit jaar geleidelijk toe. Het landelijk bureau zorgde nog voor iets anders. Zij zette op haar website een serie instructieboeken over POL die voor alle belangstellenden, vooral onder de penningmeesters, gemakkelijk toegankelijk zijn. Een prima ondersteuning, ook voor degenen die onvoldoende vertrouwd zijn met het systeem van 'dubbel boekhouden'. Vormen van onderlinge hulp Ondanks deze goede voorzieningen bleef er toch een categorie mensen over die behoefte hadden aan een meer persoonlijke begeleiding en advies, of die het werk 'on line' toch liever overlieten aan meer deskundigen. Daardoor ontstonden meer of minder spontaan allerlei nieuwe verbindingen tussen afdelingen met allerlei vormen van onderlinge hulp:

6 6 1) Afdelingen fuseren met andere afdelingen die wel aan POL deelnemen en voegen hun administraties samen; 2) Afdelingen laten zich helpen door penningmeesters van naburige andere afdelingen; 3) Afdelingen werven een nieuwe soms jongere penningmeester die in POL geen probleem ziet; Afdelingen zoeken intern naar administrateurs die goed met de computer kunnen omgaan; Afdelingen laten een ander bestuurslid het computerwerk doen; Afdelingen met een kleine administratie leveren alleen jaarcijfers in; Afdelingen doen mee mits er een behoorlijke ondersteuning komt; Afdelingen voorzien zich van een nieuw bestuur; Afdelingen doen een beroep op de gewestpenningmeester die adviezen geeft. Wat opvalt is dat allerwegen naar een oplossing is gezocht voor een probleem waar men aanvankelijk huizenhoog tegen opzag. Deze inzet is mede te danken aan de vlotte service die de hulpbalie aan alle vragenstellers verleende. Afhandeling jaarrapportage 2009 Alle afdelingen hebben inmiddels via een brief informatie ontvangen van het landelijk bestuur over de manier waarop zij hun financiele gegevens na afloop van het boekjaar 2009, dat eindigt op 31 december van dat jaar, naar het landelijk bureau kunnen overhevelen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn het landelijk bureau en de landelijk penningmeester met hun instructies dit jaar mooi op tijd geweest, zodat alle afdelingen zich goed konden prepareren. Zij worden geacht hun jaarrapportage uit de computer van Twinfield op te halen, een afdruk daarvan door hun voorzitter en penningmeester te laten tekenen en ultimo 31 januari 2010 naar de gewestpenningmeester op te sturen. Het is wel gewenst de kascommissie van de afdeling een blik in de administratie te gunnen opdat er enige zekerheid bestaat dat er achteraf geen grote bezwaren door de ledenvergadering tegen de publicatie van het jaarverslag zullen worden gemaakt. Een strikte procedure die noodzakelijkerwijs gevolgd moet worden om de consolidatie voor de gehele vereniging ANBO zeker te kunnen stellen. De accountant zal dan wel nog wat steekproeven willen nemen. Echter zodra de goedkeurende verklaring voor de geconsolideerde rekening verkregen is staat het m.i. vast dat ook het POL-project geslaagd is en aan zijn verwachtingen heeft voldaan. Derhalve dank aan allen die zich sterk voor het slagen van het POLproject hebben ingezet en nog inzetten. C.A. Aronds penningmeester ANBO Gewest NH (dit artikel kunt u nalezen of downloaden op rubriek Nieuws) VLIEGWIEL PROJECT Proef met Vliegwiel-methode afgerond In de afgelopen anderhalf jaar hebben we proeven gedaan in ANBO-afdelingen om te kijken of we een jongere generatie kunnen betrekken bij de afdelingen. Met name in afdelingen die een bestuur hebben dat op leeftijd is en vervangen wil worden, bestaat de wens om die jongere senioren te bereiken. Maar meestal lukt dat de afdeling zelf niet. Je hebt dan als afdeling een imago waardoor die nieuwe generatie denkt: daar ben ik nog veel te jong voor. Zonder dat je het zelf wilt, sta je dan je opvolging in de weg. Verleiden Voor deze situaties is de Vliegwielmethode ontwikkeld. Jongere senioren worden als het ware verleid om mee te denken over activiteiten die hen aanspreken. Een speciale voor dit project ontwikkelde enquête brengt deze actieve leden boven water. We weten nu dat deze werkwijze in grotere afdelingen aanslaat, in afdelingen van meer dan ongeveer 300 leden.

7 In kleinere leden is het zinvol om op een andere manier te beginnen. Niet met een enquête, maar door eerst samen uit eten te gaan. Ervaring leert dat ook in kleine afdelingen hiervoor veel belangstelling bestaat, soms gaat tot éénderde van de leden mee. Daaruit kunnen weer nieuwe initiatieven ontstaan. De afdelingen die meededen in het project, hebben uitgeprobeerd of het mogelijk is om werkgroepjes te vormen uit de mensen die wilden meedenken. De ervaring leerde dat het leiden van de startbijeenkomst een moeilijke klus is. De besturen die deze bijeenkomst zelf leidden, lukte het vaak niet om hieruit werkgroepen te vormen. De projectleider/professional lukte dat wel. Blijkbaar is dit een klus waarvoor het gewestbestuur professionals beschikbaar zou moeten stellen. Nieuwe leden voor nieuwe activiteiten De volgorde in het project is: met die werkgroepjes nieuwe activiteiten opzetten, daarmee nieuwe leden werven, en onder deze nieuwe leden weer nieuwe vrijwilligers werven. Dat het werkt, dat blijkt uit verschillende voorbeelden. Dat het niet vanzelf gaat, dat blijkt óók, maar dan weer uit andere voorbeelden. De afdelingen die meegedaan hebben, ontvangen binnenkort het eindverslag. Interesse? Alle documenten die u nodig hebt als u deze werkwijze wilt volgen, vindt u op een speciale website van gewest ANBO- Noord-Holland: Binnenkort komt er een handleiding uit in de vorm van een boekje. UIT DE AFDELINGEN Afdeling Zaanstad: politiek actief! Op woensdag 17 februari a.s. organiseren de 3 Ouderenbonden in Zaanstad een Politiek Forum. Dit forum wordt gehouden met het oog op de a.s. gemeenteraadsverkiezing van 3 maart a.s. Het panel is samengesteld uit afgevaardigden van alle politieke partijen in Zaanstad. Forumleider is dhr. J. de Vries, oud-hoofdredacteur van het legendarische dagblad De Typhoon. Het forum wordt gehouden in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 te Assendelft (per OV bereikbaar met bus, die voor de deur stopt). Aanvang 14:00 uur; einde ca. 16:00) Meer info: Henk Meijerink; t: ; e: Wonen-met-zorg in Enkhuizen Onderstaande interessante informatie troffen we aan in de nieuwsbrief van afdeling Enkhuizen. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u in uw eigen gemeente ook eens aan het zorgloket vragen wat de mogelijk zijn, als zelfstandig wonen niet meer gaat ALS ZELFSTANDIG WONEN NIET MEER GAAT Als zelfstandig wonen ècht niet meer gaat, moet er naar andere mogelijkheden worden gekeken. U kunt voor informatie komen naar het Zorgloket, zodat u samen met een klantmanager kunt zoeken naar andere woonmogelijkheden. In verschillende verzorgings- en verpleeghuizen kunt u een kijkje nemen of een afspraak maken voor een rondleiding. Voor het wonen in zowel het verzorgings- als verpleeghuis is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als het CIZ de indicatie afgeeft, gaat deze naar het verzorgings- of verpleeghuis waar u voor gekozen heeft. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het zorgloket. Het verzorgings- of verpleeghuis neemt contact op en nodigt de zorgvrager (en de mantelzorger) uit voor een rondleiding en verdere informatie. 7

8 Ook kunt u contact opnemen met onze Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) Ali Deen, tel Afdeling Aalsmeer: Klankbordgroep belangenbehartiging Ook in Dukdalf, het blad van Aalsmeer, wordt over problemen rond seniorenhuisvesting geschreven; zie onderstaand: Tijdens het overleg op 7 december is in de klankbordgroep vooral gesproken over Wonen voor Ouderen in Aalsmeer. Dit naar aanleiding van de oplevering van seniorenappartementen in Aalsmeer-Oost waarvan de huurprijzen dusdanig hoog zijn dat ouderen die graag door zouden willen stromen vanuit een grotere eengezinswoning dit niet kunnen doen vanwege de prijs. Het onderwerp van voldoende en betaalbare seniorenwoningen is al jaren een punt van aandacht voor de Seniorenraad en voor de gemeente. Maar keer op keer blijkt in de praktijk dat het niet lukt. Er zijn voorbeelden van andere plaatsen waar wél betaalbare seniorenwoningen aangeboden worden. Dat kan op diverse manieren, door aanpassingen van de grondprijs, door eisen aan de woningbouwverenigingen of projectontwikkelaars te stellen, maatregelen aan de bron waardoor de stichtingskosten lager worden. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen op het gebied van Wonen voor Ouderen in Aalsmeer. De gemeente is momenteel erg actief met het realiseren van zgn Woonzorgzones in de 5 Aalsmeerse wijken. Deze woonzorgzones moeten voldoen aan eisen op het gebied van toegankelijkheid, bereikbaarheid met openbaar vervoer, buurtvoorzieningen. Recent zijn in alle 5 woongebieden schouwen geweest waar de toegankelijkheid van de openbare ruimte in kaart is gebracht samen met vertegenwoordigers vanuit de wijkraden, Seniorenraad, Vrouwen Advies Commissie, Clientenraad, Participatieraad. Een aantal knelpunten zijn al direct aangepakt door De Meerlanden en voor structurelere problemen is een plan van aanpak gemaakt. Hilversum: Uit eten op 2e Kerstdag groot succes ANBO Hilversum organiseerde Samen uit eten op 2 e Kerstdag. Tot verrassing van de organisatoren meldden bijna 70 leden zich daarvoor aan. Er was een restaurant dat hen wilde ontvangen en een uitgebreid diner-buffet serveerde. Het werd een echt feest, met mooi aangeklede mensen, variërend in leeftijd van begin 60 tot ver in de 90, aan grote ronde, prachtig gedekte tafels. De afdeling had sponsors gevonden die een tientje per deelnemer bijdroegen, waardoor de kosten voor de deelnemers binnen de perken bleven, namelijk onder de 30 euro. De organisatoren hadden op internet kerstgedichten gevonden en uitgeprint (niet religieus, maar van Willem Wilmink, Toon Hermans, etc) en vonden op de avond zelf gemakkelijk een aantal mensen die elk een gedicht wilden voordragen. Waardoor het ook nog méér was dan alleen eten en kletsen. Hilversum kan het andere afdelingen voor een volgende jaar van harte aanbevelen! Voor veel mensen betekent zo n feestje een doorbreking van twee moeilijke dagen. Niet dat er iemand zielig deed, er is ook veel gelachen. Het toeval wilde dat in datzelfde restaurant later op de avond een bandje oude nummers van Elvis Presley speelde. Dus het werd nog swingen ook! Niet bepaald het beeld wat andere mensen van een ANBO-afdeling zullen hebben. Ineke van de Rotte voorzitter afdeling Hilversum 8

9 Hoofddorp/Vijfhuizen: Gouden speld voor Ome Cor Op de Vrijwilligersmiddag van de ANBOafdeling Hoofddorp/ Vijfhuizen kreeg "ome Cor" Spijker de gouden ANBO-speld en bijbehorende oorkonde. De heer Spijker heeft zich op veel manieren en gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de ANBO. Ruim 20 jaar geleden was hij betrokken bij de werkzaamheden rond de opening van het ANBO-gebouw "De Jeugd van Gisteren").. Hij heeft toen veel geklust en geschilderd. Hij verrichtte ook een flink aantal jaren bestuurswerk, maar legde zich daarna vooral toe op het beheer van de bar en de rol van gastheer. Samen met zijn vrouw Rietje vormt hij een voortreffelijk tandem en een niet weg te denken duo binnen de afdeling. De heer Spijker zette zich ook in bij allerlei andere klussen, zoals vouwen van het afdelingsblad "De ANBOde" en de drankinkoop. Hij staat bekend als een man met een aanstekelijke (soms plagende) humor. Met dit wapen wist hij, waar ook, smeulende oneffenheden weg te nemen. Vandaar dat zovelen binnen en buiten ANBO zo op hem gesteld zijn! ANBO is hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid. Omdat hij nu stopt met zijn activiteiten en als dank voor alles wat hij gedaan heeft, krijgt hij de speld opgespeld door Tineke Peperkoorn (voorzitter van "De Jeugd van Gisteren"). Rechts op de foto de voorzitter van de afdeling, Diny Bloemendal. Gouden speld voor Ome Cor 9 ANBOacademie De ANBOacademie is er voor de vrijwilligers en bestuurleden van ANBO. In de ANBOacademie worden trainingen en scholingsbijeenkomsten georganiseerd, workshops en expertmeetings. Dit alles om ANBO-leden te ondersteunen bij het vrijwilligerswerk binnen ANBO. Het gaat dan om bestuursleden van afdelingen, de penningmeester, de ledenadministrateur, de ledenwerver, de vrijwillige ouderenadviseur, de webmaster, redacteur afdelingsnieuwsbrief, de lokale belangenbehartiger enzovoort. Maar ook nieuwe activiteiten voor leden zullen aandacht krijgen. Onder meer de volgende activiteiten vonden wij op de website van de ANBO Academie (www.anbo.nl/anboacademie): Manyware portaal Ledenadministrateur Op 9 en 11 maart 2010 worden er bijeenkomsten voor ALA s georganiseerd op het verenigingsbureau van ANBO in Utrecht: nieuwe AfdelingsLeden- Administrateurs worden getraind om het systeem Manyware te gebruiken en andere ALA's kunnen worden bijgeschoold als zij daar behoefte aan hebben. Oproep: Promotiemedewerkers gezocht voor fotografieproject Ouderen in Perspectief Ik zou iedereen aanraden om mee te doen. We groeten elkaar nu nog elke dag en maken een praatje. Zomaar twee uitspraken van ouderen naar aanleiding van hun deelname aan het project Ouderen in Perspectief. Het project Ouderen in Perspectief is een sociaalmaatschappelijk kunstproject waarin bewoners van zorgcentra portretten maken van medebewoners in beeld en woord. Op de website is te zien hoe bijzonder deze portretten zijn geworden in de centra waar dit project al gelopen heeft. Wij willen graag dat dit sociale project wordt voortgezet zodat er meer vriendschappen ontstaan. Daarvoor hebben wij vrijwilligers nodig die bij de

10 woonzorgcentra langsgaan met een door het verenigingsbureau verstrekt pakket om de woonzorgcentra op dit mooie project attent te maken en ze aan te geven hoe ze dit kunnen realiseren. Wilt u hieraan meewerken? Op 25 februari 2010 vindt een workshop voor ANBO afdelingen plaats op het Verenigingsbureau. Plaats: Verenigingsbureau, Koningin Wilhelminalaan. Tijdstip: van uur tot (inclusief lunch). Uw reiskosten worden vergoed. Aanmelden voor deze workshop kan tot 11 februari via Mocht u op 25 februari niet kunnen deelnemen maar wel belangstelling hebben om in uw gemeente contact te leggen met woonzorgcentra voor dit project, dan kunt u voor nadere informatiecontact opnemen met: de Servicelijn, telefoon (030) Tip: Alvast een indruk krijgen? Kijk op Oproep voor deelname POL trainde-trainer 10 maart 2010 Sinds twee jaar werken de penningmeesters bij ANBO met een online-boekhoudsysteem van Twinfield. De meeste penningmeesters zijn ook door Twinfield opgeleid. Inmiddels zijn we overgegaan naar een train-de-trainer aanpak. Het blijkt dat er in de praktijk wel extra ondersteuning nodig is. Ook komen er natuurlijk regelmatig nieuwe penningmeesters bij die opgeleid moeten worden. In november 2009 is een eerste groep trainers opgeleid. Op 10 maart 2010 is een volgende bijeenkomst op het ANBO-verenigingsbureau in Utrecht. Wij zoeken Penningmeesters die graag met het systeem werken én het leuke klus vinden om anderen te helpen. Zij kunnen bij ANBO een training krijgen om in hun eigen gewest de collega s op te leiden of te steunen voor POL (Penningmeesters On-Line). Reiskosten worden vergoed. Zie ook op de speciale POLwebsite: Bent u zo n penningmeesters die enthousiast met de boekhouding bezig is en dit graag samen doet? Meld u aan voor train-de-trainer! Aanmelding en informatie bij ANBO Academie: Annemiek Waterborg, tel Binnenkort verschijnt de scholingsgids met het andere aanbod van de ANBO academie in LANDELIJKE ANBO Uit Informatief:herinnering aan belangrijke berichten en oproepen, geselecteerd door Ria Smid. De redactie hoopt dat u onderstaande berichten wilt opnemen in uw afdelingsblad. Help de oudere slachtoffers in Haïti! Een aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter heeft op 12 januari het eiland Haïti getroffen. Er zijn mogelijk tienduizenden doden en de infrastructuur van het eiland is volledig verwoest. Drie miljoen van de negen miljoen inwoners van Haïti hebben noodhulp nodig. WorldGranny s partner HelpAge International heeft een kantoor op Haïti en werkt daar o.a aan disaster risk reduction. De coördinator van het lokale kantoor is direct naar het rampgebied gegaan om op Haïti de behoeften van specifiek oudere mensen in kaart te brengen. Zij zijn in deze omstandigheden extra kwetsbaar. Basisbehoeften nu zijn onderdak, voedsel, water en sanitatie. Geef alstublieft voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti via WorldGranny rek.nr onder vermelding van aardbeving Haïti. 10

11 DOET is de nieuwe naam voor MADD (Make A Difference Day) Op 19 en 20 maart 2010 organiseren het Oranje Fonds en MOVISIE weer de landelijke, grootscheepse vrijwilligersactie die u kent als Make A Difference Day (MADD). Na 5 jaar gaat het evenement een nieuwe fase in waarbij een nieuwe naam past. Een korte en krachtige Nederlandse naam. Vanaf nu heet de actie: NL DOET. Anders dan voorgaande jaren richten de organisatoren zich voornamelijk op groepen die een dag vrijwilliger willen zijn: schoolklassen, families, bedrijven, kerken, sportclubs, jaarclubs, verenigingen, politieke partijen etc. NL DOET biedt (potentiële) vrijwilligers de mogelijkheid om als groep een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren, nieuwe vaardigheden op te doen en vooral samen een leuke dag te hebben! Neem deze kans waar om als ANBOafdeling eens iets anders te organiseren of met anderen mee te doen in uw omgeving. Misschien vindt u wel nieuwe vrijwilligers als u een activiteit organiseert. Op de website kunt u uw activiteit aanmelden, activiteiten vinden om aan mee te doen of ideeën opdoen. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Verdere ondersteuning is mogelijk door Annemiek Waterborg, Nederland trekker Europees project tegen ouderenmishandeling De Europese Commissie heeft ANBO, de grootste Nederlandse ouderenbond, gekozen als trekker van het Europees project tegen mishandeling en misbruik van ouderen. ANBO gaat met negen organisaties, waaronder MOVISIE, uit even zoveel Europese landen samenwerken om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden. De Europese Unie wil meer actie ondernemen op het gebied van ouderenmishandeling. Dat is 11 december bekend gemaakt met een persbericht. 11 Ouderenmishandeling vindt plaats achter gesloten deuren en komt voor in alle lagen van de bevolking. In Nederland alleen al heeft ruim 1 op de 20 ouderen ermee te maken. Dit kan lichamelijk of psychisch zijn, maar ook materieel. Onder risicogroepen, zoals dementerende ouderen, ligt dit aantal nog hoger. Plegers zijn vaak mensen die heel nabij staan: partners, kinderen, buren, kennissen of hulpverleners. Psychische mishandeling komt bij ouderenmishandeling het meest voor, dan lichamelijke en vervolgens financiële uitbuiting. Het merendeel van de slachtoffers woont zelfstandig, al dan niet met partner of kinderen. In ruim driekwart van de gevallen is ouderenmishandeling gericht op vrouwen. Nederland gaat samen met Griekenland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië inventariseren op welke wijze ouderenmishandeling het beste is te bestrijden en te voorkomen. Europese kennis over ouderenmishandeling is vanaf januari 2010 op te vinden. Pas op voor verkoopdemonstratie bij busreisje De Consumentenautoriteit is vandaag gestart met een voorlichtingscampagne om consumenten te waarschuwen voor verkoopdemonstraties tijdens busreisjes. Ook roept zij op om klachten te melden bij ConsuWijzer.nl, het informatieloket van de overheid voor consumenten. Jaarlijks worden vooral ouderen slachtoffer van agressieve en misleidende verkoopdemonstraties tijdens busreisjes. Het schadebedrag bedraagt gemiddeld 295 euro per slachtoffer, zo blijkt uit eerder onderzoek van de Consumentenautoriteit naar oneerlijke handelspraktijken. Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Veelal oudere consumenten worden gelokt met een uitnodiging voor een gratis busreisje. Tijdens de verkoopdemonstratie die het doel is van het reisje voelen consumenten zich onder druk gezet om iets te kopen. Vaak worden producten op een agressieve of misleidende manier aangeboden of durft men geen 'nee' te zeggen tegen de

12 verkoper als anderen wel wat kopen. Consumenten kopen soms voor honderden euro's producten waarvan maar de vraag is of ze er echt iets aan hebben. Voor deze praktijken willen wij waarschuwen, zodat consumenten zich hiervan bewust zijn voordat ze besluiten met zo'n reisje mee te gaan." Op staat een uitgebreide special over verkoopdemonstraties tijdens busreisjes, met daarin onder andere informatie en adviezen om spijtaankopen te voorkomen. Ook kunnen consumenten hun meldingen en signalen op ConsuWijzer.nl achterlaten. VAN DE REDACTIE De implicaties van het auteursrecht Het kwam de redactie van de Gewestbrief onder ogen dat de overname van berichten uit de pers op een website leidde tot een dikke rekening via de advocaat in verband met misbruik van auteursrecht. Dat leverde grote schrik op bij degenen die de artikelen had gedacht op hun website te kunnen publiceren, weliswaar met bronvermelding. Blijkbaar mag dit dus niet, óók niet met bronvermelding. We troffen informatie over dit onderwerp op Wikipedia. Wij citeren daaruit: Auteursrecht is het exclusieve, d.w.z. anderen uitsluitende, recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hieronder valt onder andere het recht om kopieën en reproducties van het werk te maken, te verkopen of om van dit werk afgeleide producten te maken en het werk publiekelijk tentoon te stellen. Op nieuws en actualiteiten rust een beperkt auteursrecht: deze twee mogen door andere nieuwsmedia (dus niet door iedereen) vrijelijk gebruikt worden, mits met bronvermelding. Deze uitzondering dient de 'free flow of information'. Volgens het Nederlandse citaatrecht mogen auteursrechtelijk beschermde werken geciteerd worden (onder bepaalde voorwaarden) (art. 15a Auteurswet 1912). 12 Het woord "copyright" heeft in Nederland geen juridische betekenis. Vermelden of een werk auteursrechtelijk beschermd is, b.v. met het symbool, verandert niets aan de beschermde status; het is alleen handig voor de duidelijkheid. De toenemende wetgeving op het gebied van auteursrecht heeft sommige mensen er toe bewogen actie te voeren voor een minder restrictief en 'vrijer' auteursrechtenbeleid. Deze beweging wordt ook wel de Free Culturebeweging genoemd. Een aantal belangrijke 'leden' van deze beweging zijn onder meer Creative Commons (..). De licenties die deze organisaties propageren vallen vaak onder het kopje copyleft, met als teken een omgedraaide C. Ook Wikipedia gebruikt een copyleftlicentie, de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL). het teken voor copyleft Al met al is het dus een risicovolle handeling om artikelen van anderen / uit de pers op je website te zetten, en voorlopig lijkt het ons het beste om dat niet te doen, tenzij duidelijk is dat er geen auteursrechten op rusten. De artikelen uit de Informatief en Gewestbrief kunt u daarentegen rustig overnemen; dit is vrije documentatie. Ook digitaal is deze beschikbaar. De Gewestbrief kunt u lezen of downloaden op rubriek nieuws>nieuws De redactie ontvangt graag meer informatie over dit onderwerp. COLOFON Gewestbrief ANBO Noord-Holland is een uitgave van het gewestbestuur NH. Redactie: Inez Lips, Ko Portengen, Ria Smid. Zaanenstraat 18, 2022 CP HAARLEM De Gewestbrief is digitaal beschikbaar op

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden!

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden! ANBO Informatief nr. 13 week 32 aug 2011 Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Volg ANBO directeur

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Schudden, delen, geven

Schudden, delen, geven Schudden, delen, geven Flexibilisering is een belangrijk begrip geworden. Niet alleen de tijdsindeling van mensen is flexibeler, ook de binding van mensen met organisaties is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

De 3 decentralisa.es in het nieuws van 2015

De 3 decentralisa.es in het nieuws van 2015 De 3 decentralisa.es in het nieuws van 2015 Evelien Tonkens Hoogleraar burgerschap en humanisering van ins6tu6es en organisa6es Universiteit voor Humanis6ek, Utrecht De Staat van Nederland, 22 september

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers Toolkit werven en behouden van vrijwilligers WERVEN Jaarlijks moeten nieuwe collectanten geworven worden om de collectanten die stoppen te vervangen. Daarnaast is de optelsom eenvoudig: hoe meer collectanten,

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap With a little Help from Wennen aan Office 2010 John Spronk Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap naar Office 2010 omdat het er zo anders uitziet dan het vertrouwde Office 97. Degenen die

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg Uitgave van het LSR (Landelijk Steunpunt cliëntenraden) Nieuwe raadsleden zoeken Handreiking voor cliëntenraden in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Slachtoffers maken van hun leed geen show.

Slachtoffers maken van hun leed geen show. Slachtoffers maken van hun leed geen show. UITNODIGING UNIEKE DINNERSHOW TEN BATE VAN FONDS SLACHTOFFERHULP Het Twentse bedrijfsleven beleeft de Top in culinair en muzikaal genieten! Maar de opbrengst

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaande brief onder de aandacht te brengen b de fracties van de politieke partijen binnen uw gemeente.

Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaande brief onder de aandacht te brengen b de fracties van de politieke partijen binnen uw gemeente. Geachte heer, mevrouw, Wij verzoeken u vriendelijk om bijgaande brief onder de aandacht te brengen b de fracties van de politieke partijen binnen uw gemeente. Wilt u zo vriendelijk zijn om ons een ontvangst-

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende activiteiten Samen leven en samen werken, daar is het Welzijn

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn

Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn 21 april 2016 Impressies, bouwblokken en afspraken Inhoud Voorwoord... 3 Verwachtingen van deelnemers vooraf... 4 De werkconferentie... 5 Uitkomsten van

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Q1 Wat is uw leeftijd?

Q1 Wat is uw leeftijd? Q1 Wat is uw leeftijd? Beantwoord: 7.034 Overgeslagen: 60 10 8 6 4 Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker!

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! In dit overzicht vindt u de scholingen die de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o., alleen of in samenwerking met een of meerdere partners van de Vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

De tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen

De tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen De tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen Maak kennis met de Compaan; de tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen. Simpel in gebruik en prachtig vormgegeven. Ervaring met computers is niet nodig, iedereen

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys

JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN. Rapport over de toetsing van zorgplannen. Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys JIJ ÈN JOUW ZORGPLAN Rapport over de toetsing van zorgplannen Uitgevoerd en opgeschreven door Stef Harweg en Antoinette Meys Jij èn jouw zorgplan 01-09-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie