Installatiehandleiding Aadres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding Aadres"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding Aadres AaRiverside B.V. Versie 1.82, april

2 2

3 Introductie De installatie van Aadres en een daarbij behorende applicatie wordt uitgevoerd in een aantal stappen : 1. Voorbereiding 2. Installatie en configuratie van MySQL 3. Aanpassing van MySQL 4. Installatie van Aadres op de server 5. Installatie van de applicatie op de server 6. Installatie van Aadres op de client(s) 7. Installatie van ICT-Control Op de installatie-disk staan de volgende files root-directory : Zowel in de AaRiverside- als in de MySQL-directories worden tijdens de installatie- en updateprocedures wijzigingen in files aangebracht. Indien de directories opgenomen worden onder Program Files (32-bits systemen) of Program Files (x86) (64-bits systemen) moeten onder Windows Vista en hoger (Windows Server 2008 en Windows 7) extra beveiligingshindernissen worden genomen. Om de drempel te verlagen verdient het aanbeveling om de programmatuur in separate directories op te nemen. Dit is de default aanname van het installatie- en update-proces. Op serversystemen zal het vaak wenselijk zijn om de programmatuur niet op de systeemdisk te plaatsen maar op een andere, b.v. disk D:. De disk(s) en/of directories van de programmatuur (directories AaRiverside resp. MySQL) moeten over voldoende machtigingen (permissions) beschikken om een gewone gebruiker te laten updaten. 3

4 De machtigingen kunnen na installatie worden aangebracht. Aangezien het installatieproces zal worden uitgevoerd met administrator-rechten, behoeven de machtigingen pas achteraf te worden gewijzigd. Onder Windows Vista kunnen de machtigingen aangepast worden via de eigenschappen van de disk of directory : In bovenstaand voorbeeld wordt de directory C:\AaRiverside t.b.v. gewone gebruikers van voldoende machtigingen voorzien (extra bevoegdheden zijn Full control en daarmee automatisch Modify en Write ). De inhoud van de installatiedisk moet worden overgebracht naar de server met AaUtils. Om e.e.a. uit te kunnen voeren moet het installatie-proces over administrator-rechten beschikken en moet AaUtils met Run as administrator gestart worden. 4

5 Op Windows Vista kan door UAC (User Access Control) op sommige punten in het installatieproces om toestemming tot uitvoering van een programma gevraagd worden. Er moet dan toestemming gegeven worden. AaUtils beschikt over een aantal functies welke via de commandline gekozen kunnen worden, b.v. aautils /serverinstall. Indien AaUtils zonder commandline-parameters wordt gestart zoals bij Run as administrator wordt eerst een frontrunner getoond : Bij de keuze Server install volgt het venster : Bij het commando Install wordt de installatie-directory gevuld en na het kopieren worden automatisch twee processen gestart : de installatie van MySQL en de setup van Aadres met de projectsoftware. Voordat verder gegaan kan worden met de setup van Aadres moeten de installatie en setup van MySQL afgerond zijn. Indien MySQL reeds op de server aanwezig is kan het installatieproces hiervan worden afgebroken. 5

6 Installatie MySQL Aan de hand van de hieronder getoonde screenshots wordt de installatie van MySQL uitgelegd. Start de installatie : install-mysql Dit een doorverwijzing naar "mysqlessential win32.msi" (het versienummer, in dit geval kan uiteraard afwijken). Bij installatie via AaUtils wordt deze stap automatisch gezet. De keuze "Typical" vereenvoudigt het installatie-proces en biedt voldoende faciliteiten voor Aadres. Indien de default installatie-locatie ongewenst is kan deze via het vorige scherm gewijzigd worden; kies dan voor "Custom" setup. In het algemeen zal dit deel van de installatie minder dan één minuut duren. 6

7 Registratie van MySQL is niet verplicht maar er is ook geen enkel bezwaar tegen. De optie "Configure" staat standaard aan. De installatie wordt aldoende automatisch gevolgd door het configureren. Na eerste installatie kan de "Configuration Wizard" ook geactiveerd worden vanuit het Windows Startmenu. Vanwege een aantal specifieke settings kan niet volstaan worden met een standaard configuratie. 7

8 De verschillende keuzes hebben gevolgen voor het samenstellen van de MySQLparameterfile. Deze instellingen worden vervolgens door aautils/serversetup overruled. De default-setting kan gehandhaafd worden. Aadres gebruikt zowel de MyISAM- als de InnoDB-engine voor de opslag van gegevens, deze keuze is dus "Multifunctional". Afhankelijk van de beschikbare server kan een andere drive dan "C:" noodzakelijk zijn; het is dan beter om de installatie-locatie van MySQL als geheel aan te passen omdat de keuze in dit scherm uitsluitend de InnoDB-engine betreft. De verschillende keuzes hebben gevolgen voor het samenstellen van de MySQLparameterfile. Deze instellingen worden vervolgens door aautils/serversetup overruled. De default-setting kan gehandhaafd worden. 8

9 De keuze voor TCP/IP spreekt voor zich, de poort mag niet afwijken van de standaard waarde. Een andere characterset is ook toegestaan maar zal in het algemeen niet nodig zijn. Bovendien heeft een afwijkende keuze een samenhang met de Windows-installatie Installeren als Windows-service is een must evenals automatisch starten. Handmatig starten of stoppen van de service kan via het Windows Startmenu : Settings / Control Panel / Administrative Tools / Services. Starten en stoppen kan ook via de commandline : net start mysql net stop mysql De aanpassing van het Windows Path is geen noodzaak maar wel handig. Gezien de leveringsvoorwaarden welke bij de gebruiker bekend zijn, wordt hier een password, exclusief te gebruiken door AaRiverside, ingevoerd. Het toevoegen van een anonymous account wordt sterk ontraden. 9

10 De laatste acties moeten uiteindelijk leiden tot een draaiende MySQL. Een eventuele firewall moet ingesteld worden voor het toestaan van MySQL op poort Een eventueel voorafgaande installatie moet (na een gestructureerde Uninstall) afgesloten worden met het verwijderen van de MySQLdirectory (meestal dus in Program Files). Na beeindiging kan MySQL getest worden via de commandline. Het standaard clientprogramma mysql.exe kan via het Windows Startmenu geactiveerd worden. Een prompt voor een password en een positieve reactie daarop zegt eigenlijk al voldoende : MySQL is operationeel. 10

11 Indien het openen van poort 3306 t.b.v. MySQL niet automatisch wordt uitgevoerd kan dit ook handmatig gedaan worden. Bijvoorbeeld onder Windows Vista via Control Panel Windows Firewall, tab Exceptions, commando Add port : Om te testen of e.e.a. gelukt is kan met de mysql-commandline utility een poging gedaan worden om contact te leggen met de server. 11

12 Aanpassingen MySQL Na installatie moeten een aantal parameters van MySQL, specifiek voor het gebruik van Aadres, gewijzigd worden. Deze parameters worden vastgelegd in de configurationfile "my.ini", welke gevonden kan worden in de MySQL-directory. Deze file is een standaard.ini-file, de aanpassingen betreffen de [mysqld]-sectie en kunnen worden uitgevoerd met een standaard editor zoals Notepad : max_connections=1000 max_allowed_packet=64m query_cache_size=64m table_cache=2048 tmp_table_size=16m thread_cache_size=64 key_buffer_size=64m read_rnd_buffer_size=256k sort_buffer_size=256k innodb_lock_wait_timeout=1 innodb_buffer_pool_size=256m Deze aanpassingen worden pas geeffectueerd na het opnieuw starten van MySQL, b.v. via de commandline : net stop mysql net start mysql Deze aanpassingen worden automatisch door de setup-procedure van Aadres uitgevoerd. Hierna kunnen nog een grafisch administrator- en query-programma (mysqladministrator win.msi resp. mysql-query-browser win.msi) en een ODBC-driver (mysql-connector-odbc win32.msi) t.b.v. MySQL geinstalleerd worden. Installatie kost slechts een paar minuten en de programma's zijn handige hulpmiddelen, b.v. om te controleren of bovenstaande parameters zijn doorgevoerd. Verder wordt geadviseerd om met de standaard MySQL-client mysql.exe (staat separaat op de installatie-disk) op minimaal één werkstation te testen of de verbinding met de server tot stand kan worden gebracht : mysql -h <host-name-or-ip> -u <username> -p NB. Op Linux- en Unix-systemen zal de configurationfile t.b.v. MySQL vaak in de /etc-directory geinstalleerd zijn en een iets andere naam hebben b.v. : /etc/my.cnf 12

13 Setup Aadres en applicatie op de server Na installatie van MySQL en controle of deze installatie gelukt is, kunnen Aadres en de applicatie aangebracht worden : aautils /serversetup <projectnaam> <projectdirectory> Deze functie wordt na het installatieproces van Aadres automatisch met de juiste parameters geactiveerd en presenteert zich met het volgende venster : Bij deze setup worden de volgende acties uitgevoerd : 1. de MySQL service wordt gestopt, 2. de op de vorige bladzijde genoemde parameters worden ingesteld, 3. de MySQL service wordt gestart, 4. de applicatie-, productie- en test-database worden aangemaakt en geladen, 5. de backup-procedure wordt ingesteld, 6. er worden 2 desktop-shortcuts aangemaakt, één voor login in de productiedatabase en één voor de update van Aadres en de applicatie via het WWW 7. de backup-procedure wordt toegevoegd aan "Scheduled Tasks" in Windows (elke nacht om 2 uur), 8. de nieuwe "Scheduled Task" wordt getest (bij Windows 2000 moet deze test handmatig worden uitgevoerd). NB1. Een desktop-shortcut voor de testdatabase wordt niet standaard aangemaakt maar kan eenvoudig van die voor de productiedatabase worden afgeleid. NB2. De standaard backup-procedure verzorgt de "dump" van alle databases welke bij de applicatie behoren op basis van de applicatie-naam (ook wel project-naam). Indien extra databases worden toegevoegd naast de twee standaard databases ("_data" en "_test") worden deze automatisch meegenomen in deze backup-procedure zonder dat deze procedure gewijzigd behoeft te worden. NB3. Van elke database wordt een "dump" vervaardigd van het filetype ".sqlbu". Gezamenlijk worden deze in een gecomprimeerd bestand (ZIP) opgeslagen in de "backup"-subdirectory onder vermelding van de datum. Voor elke dag ontstaat dus een separate backup; de backupsubdirectory moet dus regelmatig door de gebruiker opgeschoond worden! 13

14 Tijdens de setup wordt regelmatig de voortgang getoond, b.v. : Het einde van de setup wordt aangekondigd met : Tot slot moeten een aantal zaken gecontroleerd worden : 1. of de desktop-shortcuts werken en aangelogd kan worden, 2. of de Task Scheduler voorzien is van de backup-procedure, 3. of de automatische start van de backup-procedure werkt ("Run"-commando in de Task Scheduler), 4. of de backup-procedure het gewenste resultaat opgeleverd heeft (in de projectdirectory is een subdirectory "Backups" opgenomen waarin per dag een gezipte backup wordt geplaatst). De systeembeheerder moet gewezen worden op diens verantwoordelijkeid om, bij voorkeur dagelijks, een externe backup op b.v. CD, DVD of USB-stick of via FTP te verzorgen. Desgewenst kan hiervoor de batchfile "extrabackup.bat" gebruikt worden welke door de standaard backup-procedure wordt aangeroepen. De systeembeheer ("sysman") moet minimaal één gebruiker aanmaken met het standaard programma "Onderhoud gebruikers" en niet vergeten het MySQL-gebruiksrecht vast te leggen (knop "Opnieuw aanmaken gebruiksrecht") en een hoofdmenu te koppelen. 14

15 Installatie Aadres op een werkstation De installatie van een nieuwe werkplek t.b.v. Aadres kan op eenvoudige wijze uitgevoerd worden met het hulpprogramma "aautils.exe". Dit programma wordt naast "aadres.exe" op de server geinstalleerd en kan vanuit de installatie-map gestart worden, op voorwaarde dat die map in het Windows-Netwerk gedeeld ("shared") is. Het installatie-programma kan ook vanaf het Internet gestart worden, toets daarvoor in de adresbalk van Internet Explorer het volgende : Internet Explorer zal hierna de volgende melding geven : bij Windows Vista en hoger wordt Save geadviseerd : Na de download kan aautils.exe vanuit de downloadmap als administrator uitgevoerd worden. Bij Windows XP (en Windows Server 2003) kan de utility direct vanaf het internet gestart worden en kan bovenstaande tussenstap worden overgeslagen. 15

16 Bij alle Windows-versie zal nog een waarschuwing volgen : Na het starten moet eerst de keuze voor Client install en setup gemaakt worden : en vervolgens moet op de gewenste server ingelogd worden : 16

17 na inloggen volgt : na Install kan desgewenst nog een volgende snelkoppeling gemaakt worden : Na voltooing van "Install and Setup" zal blijken dat er een snelkoppeling aan het Windows werkblad is toegevoegd. Bij Windows Vista en hoger moet nog gecontroleerd worden of de de directory AaRiverside van voldoende machtigingen voorzien is. Zoniet dan moeten de machtigingen alsnog aangebracht worden (zie ook begin van deze documentatie m.b.t. de voorbereidingen bij het installeren van de server). Ingeval van onvoldoende gebruiksrechten in de Program Files directory kan ook gekozen worden voor installatie in een separate directory (zoals bij de server). 17

18 Installatie ICT Control Met de remote-support oplossing van ICT-Control (www.ict-control.com) kunnen de server en desgewenst een aantal werkstations van de gebruiker op afstand worden bestuurd. Besturen betekent in deze context : de hardware- en software-configuraties kunnen worden bekeken, commando's kunnen op afstand worden uitgevoerd via VNC (Virtual Network Computing) en bestanden kunnen worden uitgewisseld. ICT Control werkt in een Secure Environment (HTTPS), gebruikt voor zowel de server als voor de client een eenvoudige installatie-procedure en vereist niet meer dan een Internet verbinding met minimaal Internet Explorer 5.5. Het besturingssysteem is minimaal Windows 98 of Windows NT 4.0. Indien een firewall of router actief is moet de uitgaande TCP-poorten 80 en 1120 open staan. Een nieuwe site (klant) van AaRiverside moet eenmalig binnen de VSME (Virtual Secure Management Environment) van ICT Control geregistreerd worden. Vanaf dat moment kunnen één of meerdere werkstations (of servers) bij de klant aangesloten worden. Installatie van de client-software kan in principe binnen één minuut worden uitgevoerd. Hieronder wordt het proces van administreren van een nieuwe klant, het installeren van de client-software en het aanloggen aan die client beschreven. Een uitgebreide beschrijving van de installatie-procedure van ICT-Control is te vinden op het adres : Aanloggen gaat via het adres : https://portal.ict-control.com Let op : https en niet http! Kies in de treeview in het linkerpaneel voor "Gecontracteerde klanten / Nieuwe klant", vul de gewenste gegevens in (minimaal de bedrijfsnaam) en kies voor "Stap 2". 18

19 Voeg eventueel een logo toe en beperk desgewenst het maximum aantal toe te voegen devices (PC's) en kies voor "Update". Kies in de treeview in het linkerpaneel voor "Gecontracteerde klanten / Zoek klant", zoek de klant op, kies het juiste tabblad en klik het sleutel-icon. Kies en bevestig het wachtwoord. 19

20 Selecteer de klant en kies in de onderste treeview voor "ict-control configuratie / Beheerders en rechten" en kies het wijzigings-icoon. Zet alle rechten open en vergeet niet het "Save"-icon te activeren. Vanaf nu kunnen nieuwe clients geinstalleerd en geregistreerd worden. Kies in de treeview in het linkerpaneel voor "Download software / ict-control client agent" en volg de aanwijzingen voor downloading. Installatie van de client agent kan ook uitgevoerd worden via : of Na de download kan de client agent uitgepakt en gestart worden. 20

21 Toets hier de aan de klant toegekende gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord, de agent zal zichzelf installeren, registreren en als NT-service starten. Als de agent actief is en verbiding heeft gelegd met het control-center, wordt in de Windows "icontray" het ICT-Control icon in oranje getoond. De PC kan nu elders bestuurd worden via een keuze in de treeview voor "Asset management / Alle systemen" en vervolgens een keuze voor de juiste PC met een rechter muisklik in de lijst in het rechter paneel. Opmerkingen : 1. Indien een PC wordt "overgenomen" via VNC zal dit voor de eigenaar altijd zichtbaar zijn via een duidelijk herkenbaar informatie-venster. 2. De "overnemende" PC moet eenmalig voorzien worden van de "ict control admin agent" (zie software downloads van ICT Control), deze agent mag niet bij de gebruiker van Aadres geinstalleerd worden. 3. Op routers en firewalls behoeven geen binnenkomende poorten (zeer kwetsbaar) t.b.v. ICT Control opengezet te worden! 21

22 Update Aadres en applicatie op de server (WebUpdate) Een update van Aadres en applicatie kan op semi-automatische wijze, met behulp van het Internet, worden uitgevoerd : aautils /serverupdate <projectnaam>. De standaard installatie-procedure zorgt automatisch voor een desktop-shortcut met bovenstaande procedure. De procedure start eerst een dialoog waarin de naam van het project en de login-gegevens bekend gemaakt moeten worden : Daarna worden eerst twee bestanden vanaf de website van AaRiverside geladen : Na de download wordt de update daadwerkelijk in de database aangebracht en wordt het einde aangekondigd met : Hierna volgt nog de automatische client-update-procedure zoals omschreven bij "Login" van de "Gebruikerhandleiding Aadres". 22

23 Installatie in een bestaande MySQL-omgeving Aadres en de bijbehorende applicatie kunnen in een bestaande MySQL-omgeving ingepast worden op voorwaarde dat er sprake is van minimaal versie , de InnoDB-databaseengine beschikbaar is en de MySQL-systeembeheerder de op bladzijde 9 genoemde parameters wenst in te stellen. De MySQL-server is niet gebonden aan het MS Windows platform, met name installaties op Linux-varianten komen veelvuldig voor. Ook in deze omgevingen kan Aadres functioneren. Bij de "eigen" installatie maakt Aadres voor een aantal beheerstaken gebruik van zogenaamd "root-access" op de MySQL-server (met name bij de update-procedure, zie vorige blad en het toekennen van gebruiksrecht aan nieuwe gebruikers, zie Gebruikershandleiding Aadres). In een bestaande situatie zal dit "root-access" vanwege beveiligings-aspecten voor de MySQLsysteembeheerder niet acceptabel zijn. Vandaar dat bij de installatie een aantal aspecten anders ingesteld moeten worden. Het volgende is van belang : 1. De basis-installatie van Aadres en applicatie wordt standaard uitgevoerd op een "vaste" werkplek waarop ook de update-procedure gedraaid zal worden. 2. De MySQL-systeembeheerder moet minimaal de databases "itsclean" en "itsclean_data" aanmaken : - CREATE DATABASE itsclean; - CREATE DATABASE itsclean_data; 3. De MySQL-systeembeheerder moet minimaal de gebruikers "itsclean", "sysman" en "user" aanmaken : - GRANT GRANT GRANT GRANT GRANT GRANT ALL ON itsclean.* TO itsclean IDENTIFIED BY 'itsclean'; ALL ON itsclean_data.* TO itsclean; SELECT ON itsclean.* TO sysman IDENTIFIED BY 'sysman'; ALL ON itsclean_data.* TO sysman; SELECT ON itsclean.* TO user IDENTIFIED BY 'user'; SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON itsclean_data.* TO user; 4. Eventuele andere "gewone" gebruikers moeten aangemaakt worden zoals "user". 5. Indien op de MySQL-server een Firewall en/of andere beschermings-software actief is moet de toegang tot MySQL (poort 3306) geopend worden en moeten de geplande werkstations toegang kunnen krijgen tot de server. 6. De basis-werking van MySQL kan getest worden met de mysql-client zoals die is geinstalleerd door Aadres (mysql.exe in de standaard installatie-directory). De user "itsclean" moet hiervoor gebruikt worden en een van de eerste acties moet het wijzigen van het password zijn (het nieuwe password is "eigendom" van AaRiverside) : - SET PASSWORD = PASSWORD('<nieuw wachtwoord>'); 7. Het is van belang om een aantal parameters van MySQL te controleren : - SHOW VARIABLES LIKE '%version%'; - SHOW VARIABLES LIKE '%max%'; - SHOW VARIABLES LIKE '%innodb%'; 23

24 8. De "version" moet minimaal zijn, bij de "max"-parameters zijn de waarden van "max_connections" (1000) en "max_allowed_packet" (64M of ) van belang en bij "innodb" de waarde van "innodb_lock_wait_timeout" (1). Verder moet "have_innodb" op "YES" staan. 9. Met "SHOW DATABASES" kan het bestaan van "itsclean" en "itsclean_data" gecontroleerd worden. 10. De applicatie- en data-databases moeten geimporteerd worden : - USE itsclean; SOURCE itsclean.sql; USE itsclean_data; SOURCE itsclean_data.sql; of SOURCE itclean_data.sqlbu; 11. Indien de klant lokale backups wenst moet de backup-procedure (backup.bat) aangepast worden off cd "C:\Program Files\AaRiverside\ItsClean" aautils /backupdb itsclean <servernaam hier toevoegen> for /F "" %%a in (aabudate.txt) do set datum=%%a del backups\backup%datum%.zip pkzipc -add backups\backup%datum% *.sqlbu call extrabackup backups\backup%datum%.zip 12. De shortcut van de WebUpdate moet aangepast worden (servernaam toevoegen, normaal wordt de updateprocedure op de MySQL-server uitgevoerd) : aautils /serverupdate itsclean. <servernaam> 13. Het geheel moet getest worden. Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker met de functie "Onderhoud gebruikers" (zie Gebruikershandleiding Aadres) kan het toekennen (of intrekken) van gebruiksrecht op de MySQL-database niet door Aadres uitgevoerd worden, dit moet "met de hand" door de MySQL-systeembeheerder gedaan worden. Het wijzigen van het wachtwoord van een gewone gebruiker kan op de normale wijze door die gebruiker zelf worden uitgevoerd. De installatie van een werkplek kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden, zie "Installatie Aadres op een werkstation". NB1. Op Linux- en Unix-systemen zal de configurationfile t.b.v. MySQL vaak in de /etcdirectory geinstalleerd zijn en een iets andere naam hebben b.v. : /etc/my.cnf NB2. De "remote" serverupdate-procedure kan ook op een werkstation in de standaard Windows-omgeving gebruikt worden. Voorwaarde is dat een MySQL-user "itsclean" met het standaard password beschikbaar is. 24

25 Functies van AaUtils serverinstall / serverinternet ServerInstall gaat vooraf aan ServerSetup, brengt de componenten over van de installatiedisk naar de server, initieert de installatie van MySQL en prepareert het de setup van de server. Met ServerInternet wordt gekozen voor installatie vanaf de website van AaRiverside, een installatiedisk is dan niet nodig. Commandline parameters : 1. project (default ItsClean) 2. directory to install (default C:\AaRiverside\ItsClean) 3. MySQL base (default C:) Foutmeldingen : 1. Project not as <package_data> notation please! 2. Source directory not OK! serversetup ServerSetup past de settings van MySQL aan, verzorgt het initieel vullen van de programmatuur-, data- en testdatabases, verzorgt het zetten van de gebruiksrechten van de systeembeheers, maakt de backup-procedure aan, maakt de desktop shortcuts aan en activeert scheduled tasks voor de standaard backup-procedure. Commandline parameters : 1. project 2. directory to install Foutmeldingen : 1. itsclean.sql does not exist! 2. itsclean_data.sql does not exist! 3. itsclean_test.sql does not exist! 4. Could not connect to MySQL! install Install is de default procedure om een client te installeren. Foutmeldingen : 1. Project as <package_data> notation please! 2. Could not connect to MySQL! 25

26 backupdb BackupDB verzorgt een standaard database-backup op basis van de eerste parameter, de project-prefix. Van alle databases met die prefix wordt een.sqlbu -file gemaakt. Tevens wordt een textfile aabudate.txt aangemaakt waarvan de inhoud gebruikt kan worden om een archief van alle backupfiles te vervaardigen. De inhoud van deze file betreft de datum in het formaat yyyymmdd. Tijdens het vervaardigen van de backup wordt de voortgang getoond. Commandline parameters : 1. project 2. server (optioneel; als deze parameter gebruikt wordt zal aan de server worden aangelogd onder de username welke gelijk is aan de project-prefix; deze optie kan gebruikt worden als de backup op een extern werkstation en niet op de server gemaakt moet worden) Foutmeldingen : 1. Directory <installdirectory> does noet exist! 2. Could not connect to MySQL! 3. No access (onvoldoende MySQL-rechten) 4. Unknown database ftpupload Met FTPUpload kan een file naar een FTP-site worden gekopieerd. Tijdens het uploaden van de file wordt de voortgang getoond. Commandline parameters : 1. path van file 2. hostname van de server 3. username 4. password Foutmeldingen : 1. Diverse meldingen m.b.t. het maken van de verbinding met de server en vervolgens het datatransport zijn mogelijk 26

27 serverupdate Met ServerUpdate wordt een nieuwe versie applicatiesoftware vanaf het internet of vanaf CD geladen. Commandline parameters : 1. project 2. directory to install (of. voor directory van aautils.exe) 3. webadres (. ingeval van CD) 4. server (default niet gevuld voor localhost, servernaam of IP-adres indien niet local) Indien geen enkele parameter is ingevuld worden project ItsClean en directory C:\AaRiverside\ItsClean toegepast. Indien slechts een project en een driveletter worden ingevuld, zoals in aautils /serverupdate ItsClean D:, wordt de driveletter aangevuld : aautils /serverupdate ItsClean D:\AaRiverside\ItsClean. Foutmeldingen : 1. Directory <installdirectory> does noet exist! 2. Could not connect to MySQL! 3. Other MySQL processes are still running! 4. Unknown database or no access 5. itsclean.sql could not be removed! (onvoldoende Windows-rechten!) 6. itsclean.version could not be removed! (onvoldoende Windows-rechten!) 7. itsclean.sql does not exist! 8. itsclean.version does not exist! 9. Unknown version 10. Corrupted versionfile 11. No need for update 12. No access (onvoldoende MySQL-rechten) 13. Unknown database De serverupdate kan ook door de systeembeheerder sysman vanaf elke werkplek worden uitgevoerd via een keuze in het systeembeheermenu van Aadres. Indien in het dialoogvenster van ServerUpdate het password webinstall en vervolgens de Update -button wordt gekozen verschijnt in de linkeronderhoek van het venster een button Server Install. Het gebruik van deze button initieert de functie ServerInternet. 27

28 supporthost Met SupportHost wordt de hosting software voor remote support gestart. Deze functie van AaUtils wordt door Aadres aangeroepen als de gebruiker de remote support functie activeert en kan ook vanuit de frontrunner van AaUtils geactiveerd worden. Commandline parameters : 1. supportname in het formaat xxxxx.yyyyy waarin xxxxx is de verkorte bedrijfsnaam en yyyyy is de gebruikersnaam 28

29 Remote Support Met de functie supporthost van AaUtils wordt de host-functie van het support netwerk op de werkplek van de gebruiker geïnitieerd. Deze hostfunctie is een compacte implementatie van de uitgebreide functionaliteit van het toegepaste remote support framework. Het framework bestaat uit : 1. Portal Gateway 2. Portal Control 3. Portal Host Portal Gateway De gateway is het verbindende element in het support netwerk en functioneert v.w.b. de Internet-communicatie als een HTTP-server. Alle berichtenverkeer tussen host en control vindt plaats via de gateway welke in staat is om gelijktijdig duizenden verbindingen te onderhouden. Het userinterface t.b.v. de setup is het volgende : Het starten van de gateway kan als gewoon programma. Het verdient echter de voorkeur om de gateway als Windows-service te installeren en starten. Let op : onder Windows Vista en Windows 7 kan de service alleen geinstalleerd worden als de gateway als Administrator gestart is ( Run as Administrator ). Als de gateway gestart is toont het venster een lijst met ingelogde gebruikers, zowel supporters als hosts. 29

30 Portal Control De control-functie is van belang voor de supporter. Het userinterface t.b.v. de setup is het volgende : Het venster voor de setup van de verbinding met de gateway is : De default setting van compression is in de praktijk voldoende. 30

31 Als de login gelukt is wordt een venster met de ingelogde hosts getoond : De primaire functie View Desktop wordt geactiveerd door selectie van een host en het activeren van de desbetreffende button. Het scherm van de host wordt getoond en muis en toetsenbord functioneren binnen het control-window virtueel op de host. In het host-window kan een hulpvenster worden geactiveerd door de muis in de linkerbovenhoek te plaatsen : Met het sleuteltje kan de Windows-Login of TaskManager geactiveerd worden, met Host Settings wordt het volgende venster geopend : De van toepassing zijnde settings worden bij de Portal Host beschreven. 31

32 De File Explorer activeert een window voor het verzenden en ontvangen van bestanden : In dit venster wordt de voortgang van de actuele zendingen getoond. Het uploaden en downloaden kan simultaan en onafhankelijk van de view-functie worden uitgevoerd. Het uploaden en downloaden wordt gestart m.b.v. drag-and-drop. Drop op het bovenstaande venster voor upload en drop vanuit de host op het volgende venster voor download. Met de Explore -button wordt een file explorer op de host gestart : De getransporteerde bestanden worden in een speciale INBOX geplaatst welke zichtbaar wordt gemaakt na het einde van het transport. 32

33 Met Chat kan een tekst-conversatie met de host worden gevoerd : Ook de chat-functie kan onafhankelijk van en simultaan met de overige functies worden uitgevoerd. Met Show Desktop To Host kan het gehele scherm van de supporter of een deel daarvan aan de host getoond worden. NB. Deze laatste functie en chat kunnen alleen toegepast worden als de host de volle versie betreft, niet de functie zoals geimplementeerd in AaUtils. 33

34 Portal Host De setup van de volle versie van de host ziet er als volgt uit : De werking v.w.b. de gegevens van de gateway is hetzelfde als bij de Portal Control. Voor gebruik op servers is het installeren als Windows-service aan te raden. Eenmaal gestart wordt een venster met de ingelogde supporters getoond. Met Change Settings kunnen users en superusers worden gedefinieerd (worden door AaUtils niet gebruikt) en kunnen desktopsettings worden vastgelegd. De volgende afwijkende settings worden voor gebruik in combinatie met Aadres geadviseerd : 8 bit colors send screen in 1 complete frame 8 frames per second Indien een host vaak en intensief bezocht zal worden is het installeren van de Video Mirror Driver aan te raden. De driver kan gratis gedownload worden en als plug-and-play -driver geinstalleerd worden (dus zonder reboot). Toepassing van de driver zorgt er voor dat de CPUbezetting van de host tijdens remote support aanzienlijk verlaagd wordt en de response aldoende verbeterd. 34

35 Online dump De systeembeheerder sysman is bevoegd om een snapshot van de actuele database te maken (deelfunctie van systeembeheer ). Indien deze functie door de superuser wordt gestart kunnen de dumps ook opgehaald en geactiveerd worden. De FTP-acties zijn gebaseerd op de al dan niet default gegevens betreffende de FTP-server zoals weergegeven op de eerste tab. De werkwijze is als volgt : haal de inhoud van de dumpdirectory op, deze wordt getoond in de grid kies een dumpfile en download deze ruim de gekozen dumpfile meteen op, de FTP-server beschikt over een beperkte capaciteit save de gecomprimeerde file indien nodig in een eigen directory geef het commando om te decomprimeren de aangegeven databasename mag overschreven worden load de geselecteerde database, er zal om een bevestiging gevraagd worden (een bestaande database met dezelfde naam zal overschreven worden) sluit het window en selecteer de gewenste database vergeet niet om de database te actualiseren a.d.h.v. actuele versie van de applicatie 35

36 De superuser is ook bevoegd om een kopie van de huidige database te maken en om andere databases te verwijderen. Het betreft altijd databases met het project -prefix ( itsclean_ in de voorbeelden). Het uitsluiten van filestore (optie ook beschikbaar bij dump database) kan uitkomst bieden voor snelle troubleshooting; de tabel zal vaak meer dan de helft van de database omvatten terwijl ze voor de troubleshooting vaak geen essentiële informatie bevat. Het systeem verzorgt bij de restore voor een lege filestore. Aan de systeembeheerder sysman kan deze bevoegdheid ook toegekend worden; e.e.a. vereist twee acties : 1. aan de bevoegdheden van de user sysman moet de parameter dbcopy=1 toegevoegd worden 2. alle database-rechten van sysman moeten worden ingetrokken en vervolgens weer worden aangemaakt WAARSCHUWING : De gebruiker moet worden overtuigd van het feit dat e.e.a. niet zonder risico is, met name de drop -faciliteit kan tot problemen leiden! 36

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatie Aadres/ItsClean 1.940

Installatie Aadres/ItsClean 1.940 Installatie Aadres/ItsClean 1.940 Vanaf versie 1.940 is de installatie gebaseerd op MySQL Server 5.5. Op de installatie-disk is mysql-essential-win32.msi toegevoegd, de 32-bit versie van MySQL. De 64-bit

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installeren van CoDeSys xx en Target HCS3000

Installeren van CoDeSys xx en Target HCS3000 Inleiding Dit informatieblad beschrijft het installeren van CoDeSys 2.3.9.35 op de besturingssystemen Windows XP en Windows 7. Tevens wordt beschreven hoe de target voor de regelsystemen HCS3050, HCS3100

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

Externe Toegang installeren onder Windows 7

Externe Toegang installeren onder Windows 7 Externe Toegang installeren onder Windows 7 Deze handleiding beschrijft hoe u Externe Toegang installeert onder Windows 7. Er zijn aparte handleidingen voor Windows XP, Windows 8, Mac OSX en Ubuntu (Linux).

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 1/10

Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 1/10 Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 OpenGids MySQL & OpenOffice.org 1/10 Beginnersgids OpenOffice.org en MySQL Versie 0.2 Gebruikte database: tabel 1 tabel 2 NAAM : bedrijf VELDEN: id bedrijfsnaam

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Server Back-up Online

Veelgestelde vragen Server Back-up Online Veelgestelde vragen Server Back-up Online Welkom bij de Veel gestelde vragen Server Back-up Online van KPN. Geachte Server Back-up Online gebruiker, Om u nog sneller te kunnen helpen zijn veel problemen

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

Printen met de NAS-server (PO50696)

Printen met de NAS-server (PO50696) Printen met de NAS-server (PO50696) Attentie : De Nas-server accepteert enkel gewone USB printers; multifunctionele printers worden niet ondersteund. Printen vanuit Windows 2000 is ook niet ondersteund.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Versie: 20 april 2009 (Wouter Marra) Vragen en opmerkingen: fadbalie@geo.uu.nl, tel: 2098 Door gebruik te maken van een VPN verbinding kunt

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. 1. Download 3 2. Database 3 2. WWW 4 2. Verifinger 5 2. Script 6 Download Voorafgaand aan de installatie moet u een aantal

Nadere informatie

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit.

ITware maakt een directe verbinding met de database van uw webwinkel. Hiervoor Is een MySQL ODBC connector nodig, specifiek versie 5.1.11 32 bit. Handleiding: Installeren ITware en ODBC driver ITware wordt ondersteund op de volgende besturingssystemen: - Windows Vista - Windows 7 (32 en 64 bit) - Windows 8 (32 en 64 bit) - Windows server 2003 -

Nadere informatie

De INTELEC programmatuur is beveiligd middels een keylock :

De INTELEC programmatuur is beveiligd middels een keylock : INTELEC Software 1 1 INTELEC Software De manual voor IS-KabelNet + NEN-1010 bevindt zich op de CD-ROM in de map : manuals\handwnet.pdf. Tevens is een uitgebreide syllabus leverbaar zie www.intelec.nl :

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Documentatie Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.5 Datum: 16 april 2009 1. INLEIDING 3 2. ÉÉNMALIGE INSTALLATIE CITRIX WEB CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 9 3.1 Starten RAVE 10

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Installatiehandleiding Software KOA

Installatiehandleiding Software KOA Installatiehandleiding Software KOA 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Software voorwaarden controleren... 3 2.1 Controle tool...3 2.2 Download pakketten...3 3 Applicatie FloraHolland KOA installeren...

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Handleiding installatie en gebruik VPN

Handleiding installatie en gebruik VPN Handleiding installatie en gebruik VPN 2 Handleiding Installatie en gebruik VPN Inhoud Deel I Introductie 3 Deel II De te volgen stappen 4 1 Aanvragen en activeren van uw VPN account 4 2 Downloaden connectie

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.6 Datum 2 juli 2009 1. INLEIDING 3 2. INSTALLATIE CITRIX CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 7 3.1 Starten RAVE 8 3.2 Taakbalk verbergen 9 3.3 Afsluiten

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Vaststellen van de authenticiteit van de OSV software

Vaststellen van de authenticiteit van de OSV software Vaststellen van de authenticiteit van de OSV software Inhoudopgave 1. Inleiding 2 2. Windows besturingssysteem 2 2.1 Downloaden van Cygwin 2 2.2 Installeren Cygwin 2 2.3 Hash-code bepalen met Cygwin voor

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Drupal 7 website op PC installeren

Drupal 7 website op PC installeren Installeren van een Drupal7 website op een PC bestaat uit volgende stappen Installatie van xampp installatie van een server op PC. Een databank installeren. Downloaden van: Drupal7 installatie van Drupal

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.7 24 NOV 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Server... 5 2.1 Installatie.NET op Windows Server... 5 2.2 Installatie BRIGHT-Net Server...

Nadere informatie