Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel Inhoud Uitnodiging BOT-avond op 16 okt. Campagne Tweede Kamerverkiezingen 22 november Verslag Startdag PvdA-Renkum op zaterdag 9 september Ervaringen van een nieuw fractielid: Erica de Jong Uit de fractie: De kas moet wel kloppen! Het PvdA - verkiezingscongres Afscheid van Wim Martinali uit het bestuur website: Uitnodiging BOT - maandagavond 16 oktober uur in het fractiehuis. Beste mensen, bij deze wordt ieder weer uitgenodigd voor een BOT-bijeenkomst op maandagavond 16 oktober a.s. De fractie heeft er de laatste keer voor gekozen om de BOT-bijeenkomsten weer te laten plaats vinden op de maandagavonden, de derde maandag in de maand. Op de agenda staan ongetwijfeld financiële stukken - zoals de begroting die op 13 oktober op de bus wordt gedaan. Maar ook de Projecten Grondexploitatie. Wellicht hebben we ook tijd om te brainstormen over evt. kaders voor het bouwen op het Kranenterrein die we als fractie zouden kunnen aanreiken aan het college. Misschien kunnen we het ook hebben over de klachten van de gebruikers van de Concertzaal in Oosterbeek. Tot maandag! Wim Tinke De verkiezingscampagne Op woensdag 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen, dat betekent dat er voor die tijd ook weer campagne moet worden gevoerd. We hebben voor de campagne een planning gemaakt waarbij tweemaal met een kraam in de winkelcentra wordt gepost/gefolderd. Vanuit de kramen gaat af en toe groepje mensen in nabij gelegen wijken canvassen. De data die we daarvoor hebben vastgezet zijn 11 en 18 november. Daarnaast gaan we proberen een spreker te krijgen, het is nog niet bekend of dat gaat lukken. In eerste instantie hebben we 9 november en 16 voor zo n spreekavond vrijgehouden. De avond voor de verkiezingen gaan we in die wijken waarvan we verwachten dat het zin heeft folderen met zogenaamde laatste-dag kaarten. Elke vrijwilliger die daar aan mee wil helpen is welkom, we eindigen de actie waarschijnlijk in een pizzeria. Hieronder zal ik puntsgewijs de agenda voor de campagne weergeven: Rond 20 oktober - Affiches plakken door Victor en Wim M. 9 november - 1e vrijgehouden mogelijkheid voor spreker 11 november - winkelcentra + canvassen : Victor maakt nog een rooster 16 november - 2e vrijgehouden mogelijkheid voor spreker 18 november - winkelcentra + canvassen : Victor maakt nog een rooster 21 november - laatstedag kaart, met veel (nieuwe) vrijwilligers.. 22 november - Verkiezingen 1

2 Naast onze eigen activiteiten wordt ook door het gewest en de landelijke PvdA nog een aantal activiteiten georganiseerd. Hieronder een lijstje met de meest interessante: 21 oktober - PvdA Parade in de Convention Factory in Amsterdam (van uur tot uur) 1 november - Spreker, waarschijnlijk Aleid Wolfsen in Dieren, als ik meer informatie heb dan zet ik dat op de website. Daarnaast is er vrijwel elke zaterdag een meer rood op straat actie gepland, elke keer met een ander thema. Ik denk dat hier vooral in de grotere steden aandacht aan wordt besteed. Zie de landelijke website voor de thema s. Wij hopen op ieders volle inzet om 22 november de strijd te kunnen winnen. Gert-Jan Messchendorp Vrijwilligers gezocht Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de verkiezingscampagne. Activiteiten waaraan je dan moet denken zijn bijvoorbeeld, in een winkelcentrum staan, folders rondbrengen etc. Wil je je graag actief inzetten voor een positief verkiezingsresultaat geef je dan per direct op bij: Gert-Jan Messchendorp of Victor Gijselhart Opening politiek seizoen PvdA in teken van Cultuur in de gemeente Renkum Verslag van de Startdag PvdA op 9 september De PvdA-afdeling Renkum is het nieuwe politiek seizoen begonnen op zaterdag 9 september met een zogenaamde Startdag. Het was de 4e keer dat een dergelijke startdag van de PvdA Renkum was georganiseerd. In 2003 is een prachtige wandeling door Oosterbeek gehouden met uitleg over het groenbeheer; een fietstocht langs bouwlocaties door Renkum, Heelsum en Doorwerth met bezoek aan de golfclub in Vorig jaar september zijn PvdA-leden op de Startdag gastvrij ontvangen door de directie van De Gelderse Roos in Wolfheze, is er geluncht bij de lokale tennisclub en is er een fietstocht gemaakt door Wolfheze. Dit jaar stond voor de Startdag de cultuur in de gemeente Renkum op het programma. Naast een ontspannen samenzijn van de PvdA leden en het aftrappen van het politieke seizoen was 'het oriënteren op de cultuur in Renkum' tot doel van de dag gesteld. Voor de oriëntatie waren verschillende vertegenwoordigers van culturele instellingen en verenigingen uitgenodigd. Zij waren gevraagd een presentatie over hun instelling te houden en mee te doen aan een open tafelgesprek met als hoofdvraag Wat moet er gebeuren in de gemeente Renkum voor een krachtig, levendig en inspirerend cultuurklimaat? De beheerder van de Concertzaal Jan van Hooijdonk zou iets vertellen over de geschiedenis van dit gebouw en over zijn plannen. Na een gemeenschappelijke lunch konden de deelnemers van deze dag s middags in kasteel Doorwerth onder leiding van bestuursleden van de Stichting Veluwezoom de tentoonstelling Magie van de Veluwezoom bezoeken, een tentoonstelling over de Oosterbeekse school. Op de dag waren twee bestuursleden, een groot deel van de (steun)fractie, wethouder Nico Peek en zes leden aanwezig. Wij zijn deze dag gestart rond met de uitleg van de voorzitter en de constatering dat het niet mogelijk was iedere instelling uit te nodigen en dat van de genodigden een aantal organisatie niet konden komen. Vertegenwoordigers van acht verenigingen hebben de uitnodiging aanvaard. De volgende personen hebben hun instelling gepresenteerd: 1 Silverster Povel: Kunstkoepel / Kunst in de zes dorpen 2.Bert de Fockert: Museum Veluwezoom/ Kunstkoepel 3.Kees Schellekens: Fanfare Eendracht uit Renkum 4. Erwin Mathijssen: Theatergroep ATVO, Oosterbeek 5. Marian van der Meijs: Oosterbeek Kamerkoor 6. Thea Verholt: Toneelvereniging de kleine komedie 7, 8 Ans van de Zweep en Margreet van Eck: Kunst op Zondag Everwijnsgoed 9, 10 Willy ten Bras en Annemerie van Daatselaar: Scarabee De gehouden presentaties waren zeer interessant en gaven een boeiend beeld van de grote verscheidenheid aan culturele activiteiten in onze gemeente. Men kreeg een indruk van de grote groep mensen die als vrijwilliger actief is in organisatie en bestuur en hoeveel mensen bereikt werden of activiteiten bezochten. Centrale onderwerpen die tijdens de presentatie en gesprek naar voren kwamen, waren de financiën en subsidie van de gemeente, het bereiken van de jongeren, de samenwerking tussen verenigingen en de wens om activiteiten op elkaar af te stemmen door bijvoorbeeld een Kunst jaarkalender in te stellen. 2

3 Wat algemene indrukken: Er zijn veel organisaties en clubs binnen de gemeente met en zonder subsidie actief. De vergrijzing is volgens de meeste aanwezigen een probleem: te weinig jongeren melden zich aan. Uitzonderingen zijn theatergroep ATVO en Fanfare Eendracht uit Renkum. ATVO heeft een jeugdgroep en Fanfare doet veel aan muziekles voor kinderen en jongeren. Door subsidie van de gemeente kunnen de instellingen zich redelijk staande houden. Voor sommige organisaties zoals Kunst op Zondag in Everwijnsgoed is subsidie van de gemeente noodzakelijk om te blijven bestaan. Samenwerking met elkaar gaat moeizaam, ondanks dat de doelstellingen van verschillende organisaties gelijk zijn. Ruimte voor de uitoefening van cultuur is er, maar voldoet niet altijd aan de eisen die men er eigenlijk aan moest stellen. Het organiseren van een culturele kalender voor de gehele gemeente is een wens, maar wie moet het initiatief hiervoor nemen en wat zal dat kosten. Er moet in de gemeente Renkum meer afstemming komen tussen de verschillende culturele verenigingen en organisaties. Het zou nuttig zijn om een centrale evenementencoördinator te hebben die een cultuur- en kunstagenda bijhoudt. De Kunstkoepel zou hierin een (vernieuwde) rol kunnen spelen. Sylvester Povel meldde dat de Kunstkoepel eerder heeft geprobeerd de culturele clubs de mogelijkheid te geven zich centraal te profileren, maar kreeg daarop weinig respons. Nico Peek wil binnenkort graag met alle culturele clubs om de tafel zitten op de genoemde en andere wensen te horen en te bespreken. De reeds vorig verschenen ontwerp Cultuurvisie zou in samenspraak met de culturele instellingen kunnen uitmonden in een plan van aanpak. Tijdens de lunch waren er veel onderonsjes en hierna werd het fietsen en rijden naar kasteel Doorwerth waar we werden opgewacht door Ulbe Anema, Dick van Veelen en de voorzitter van Stichting de Veluwezoom. Binnen vertelden zij opgetogen over de tot standkoming van de tentoonstelling Magie van de Veluwezoom en gaven toelichting bij de mooiste schilderijen. We waren zeer onder de indruk van de uitstekende rondleiding van de heren van Stichting de Veluwezoom. Hun optreden maakte ons enthousiast en gevoelig voor deze prachtige tentoonstelling. Een betere afsluiting van deze inspirerende Startdag over cultuur in Renkum konden we ons niet wensen. Johan Mollenhof en Victor Gijselhart Ervaringen van Erica de Jong als een nieuw fractielid. Het is alweer een jaar geleden, dat ik heb besloten om mij intensiever te gaan bezighouden met de politiek. Het zou een rustige start worden als lid van het campagneteam en als steunfractielid. Zo kon ik op verschillende manieren wegwijs worden in de PvdA. Ik kon natuurlijk niet weten, dat wij zo n enorm succes zouden boeken bij de gemeenteraadsverkiezingen en dat ik al vrij snel daarna benoemd zou worden als raadslid. In die periode gebeurde alles zeer snel en maakte ik een snelcursus door. Allerlei nieuwe termen en afkortingen vlogen aan mij voorbij en een nieuwe wereld ging voor mij open. Er gebeurt zoveel in deze gemeente, dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Ik had dan ook veel behoefte aan overzicht. Waar moet ik beginnen en waar moet ik mij mee bezighouden? Waar liggen de prioriteiten? Wat wil mijn partij? Ik heb, geloof ik, in zo n korte tijd nog nooit zoveel gelezen als in die periode. De informatie vloog me letterlijk van alle kanten om de oren en de stapels bleven maar groeien. Moest ik dat allemaal lezen en weten? Eerst maar begonnen met mijn werkkamer te schilderen (rood uiteraard), kasten te kopen en een heel grote prullenmand. Dat ik deze nodig zou hebben, was ik al snel achter. Gelukkig kon ik mijn bijdrage leveren aan het coalitieakkoord. Dit geeft mij de komende vier jaar een goed houvast. Het was ook een goede manier om de andere fractieleden beter te leren kennen. Hun kennis, interesse en prioriteiten kwamen hierdoor duidelijk op tafel. Vanwege het verkiezingssucces waren er een aantal nieuwe fractieleden, waardoor iedereen in de fractie moest wennen aan de nieuwe samenstelling. Ik heb vooral in de detailhandel gewerkt, waar ik allerlei functies heb bekleed. In deze branche staat de klant (en de mens) centraal en er moet goed op de kleintjes worden gelet. Er is ook sprake van aanpakken en minder laten wij daar eens rustig over praten. Later heb ik met mijn broer een dierenpension in Heelsum overgenomen en werd in zelfstandig ondernemer. Mijn achtergrond maakt dat ik commercieel, besluitvaardig en snel handelend optreedt. Met deze achtergrond zat in mijn eerste raadsvergadering. Dit was met recht een eye opener. Doordat ik al eerder een radicale overstap had gemaakt, van directeur in loondienst, naar zelfstandig ondernemer, had ik al eerder ervaren, dat je sommige dingen niet met elkaar kan en moet willen vergelijken. Mijn eigen referentiekader was echter wel mooi meegenomen. 3

4 Het zomerreces was een mooi moment om alles eens op een rijtje te zetten. Ik kreeg een goed overzicht en kon beter bepalen waar onze prioriteiten moeten liggen. De behandeling van de kadernota was voor mij een uitgesproken voorbeeld, hoe er in deze gemeente wordt gewerkt. Ook de prioriteiten van de overige politieke partijen komen goed in zicht. Waar let men op? Wat vindt men belangrijk? Met verbazing heb ik gezien hoe de gemeente en het college met financiën omgaan. In het bedrijfsleven moet je eerst het geld verdienen of duidelijk hebben hoe je het denkt te gaan verdienen, voordat je het mag uitgeven of investeren. Het college maakt eerst de plannen (coalitieakkoord) en gaat dan pas kijken waar het geld vandaan moet komen. Alle beschikbare potjes worden opengetrokken en het geld wordt letterlijk bij elkaar geschraapt. Dit is voor mij echt de wereld omdraaien. Ik vind dit geen verantwoorde manier van werken en heb mij tot doel gesteld hier verandering in aan te brengen. In het bedrijfsleven noemt men zo met financiën omgaan creatief boekhouden. Dit is echter een manier van werken dat je niet lang volhoudt. Het is niet alleen belangrijk, wat er de eerstkomende vier jaar gebeurt. Wij dragen ook de verantwoordelijkheid over de periodes daarna. Er is mij al gezegd, dat ik een VVD-standpunt aanhang, maar ik vind dat een gezonde financiële positie de uitgangsbasis moet zijn van alle partijen. Zonder geld kun je niks. Nu geld uitgeven en in de toekomst maar zien hoe we de problemen dan oplossen is geen verantwoorde manier van werken. Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe de discussie straks gaat tijdens de behandeling van de begroting. Doordat de financiën nog niet op orde zijn, blijf ik zeggen dat wij nog steeds geen echte keuzes hebben gemaakt. Niet bij het opstellen van het coalitieakkoord en niet bij de kadernota. Spannende tijden dus voor ons allemaal. Het leuke van raadslid zijn, vind ik dat ik nu met heel andere ogen naar onze mooie gemeente kijk. Als ik door een van de dorpen rijd, dan voel ik mij nu verantwoordelijk om dit alles te behouden. Ik kijk rond om te zien waar dingen verbeterd kunnen worden. Ik stel me dan soms voor dat ik door het bedrijf loop, waarin ik werk. Zijn de mensen tevreden, is alles schoon en netjes, hebben mensen respect voor elkaar, wordt er goed samengeleefd, zijn de hulpmiddelen voorhanden etc. etc.? Ik kan het iedereen, die in deze gemeente woont of werkt aanraden om er zo na te kijken. Je gaat alles (nog) meer waarderen, je wordt nog trotser op jouw dorp en beseft dat je je zeer gelukkig mag prijzen, dat je niet drie hoog achter in het Botlek woont. Ik ben blij dat ik de stap naar de politiek heb gemaakt. Ik kijk enorm uit naar de komende drieëneenhalf jaar. Niet alleen moeten wij de grootste partij in deze gemeente blijven, maar bovenal moeten wij onze beloften gestand doen. Ik zal hier mij uiterste best voor doen. Erica de Jong Uit de fractie: De kas moet wel kloppen! De gemeenteraad heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met de Kadernota Een lijvig boekwerk met veel cijfers. Voor velen niet het meest interessante onderwerp. Het is veel prettiger over leuke dingen voor de mensen te praten dan over centen. Het vervelende is echter dat er pas leuke dingen voor de mensen gedaan kunnen worden als de kas klopt. Als er voldoende centen zijn. En die zijn er niet, althans niet genoeg. In de Kadernota heeft het College aangegeven wat er de komende jaren financieel op Renkum afkomt. Dat is nogal wat. Zonder dat we er ook maar iets aan kunnen doen, worden we als gemeente met extra uitgaven opgezadeld. Veelal het gevolg van maatregelen die in den Haag bedacht zijn. Extra uitgaven voor leerlingenvervoer en extra personeelskosten om maar iets te noemen. En dat is er ook nog extra geld nodig voor zaken waar de raad wel iets over heeft te zeggen maar waar je feitelijk niet aan ontkomt. Zo moeten er voor de huisvesting van De Radar de komende jaren forse investeringen worden gedaan en is er ook voor het groen houden van onze parken en plantsoenen een behoorlijk bedrag nodig. Om het financiële beeld compleet te maken, heeft het College in de Kadernota ook een uitwerking gegeven van ons Coalitieakkoord. Met die uitwerking laat ze de raad zien wat het de komende jaren gaat kosten om de verkiezingsbeloften die we hebben gedaan ook waar te maken. En ook daar word je niet vrolijk van. Niet alle plannen kosten geld, sommige plannen kunnen met de huidige mensen en middelen worden uitgevoerd. Andere plannen kosten wel geld. En niet zo n klein beetje ook! We willen de Sport in Renkum/Heelsum een kwaliteitsimpuls geven. (nog even los van de locatie). En we beloofden onze inwoners dat ze er door de invoering van de WMO niet op achteruit zullen gaan. Het nakomen van beide beloften gaat waarschijnlijk wel extra (gemeentelijk) geld kosten! Zo zijn er nog wat van die voorstellen die voor onze fractie belangrijk zijn maar die wel het nodige gaan kosten. Nou dan verhoog je de (gemeentelijke) belastingen toch! In Renkum moet dat toch niet zo n probleem zijn? Als je dat als fractie al zou willen, loop je aan tegen minister Zalm. Hij heeft het de afgelopen jaren zo geregeld dat we als gemeente nauwelijks mogelijkheden hebben om extra geld binnen te halen. 4

5 Hoe los je het dan op? Precies; bezuinigen! In de Kadernota zijn voorstellen gedaan om de komende jaren te bezuinigen. Over die voorstellen waren wij als fractie niet zo enthousiast. Niet dat we niet zouden willen bezuinigen, in het voorgaande is duidelijk gemaakt dat we daar niet onderuit komen. Als fractie hadden we wel moeite met de manier waarop er bezuinigd gaat worden. Sommige bezuinigingen waren niet echt goed doordacht. En bij andere bezuinigingen was de bedenker wel erg optimistisch over de omvang en de haalbaarheid. En dat hebben we door laten klinken in onze reactie tijdens de behandeling van de Kadernota. Onze fractie was kritisch, zowel in de eerste als in de tweede termijn. We stonden daarbij niet alleen. Bijna raadsbreed is er tijdens de behandeling uitgesproken dat de kas (nog) niet kloppend is. Of de kas in 2007 al kloppend zal zijn, is op dit moment nog afwachten. Het College zal er een behoorlijke klus aan hebben. De door het College toegezegde kerntakendiscussie, samen met de Raad te voeren, zal voor 2007 nog niet veel kunnen opleveren. Dat kan in november dus nog spannend worden. En wie durft dan nog te zeggen dat cijfers niet interessant zijn? Tom Erkens, lid van de fractie Het verkiezingscongres Na een korte stilte periode, van ik denk 2 jaar, is onze afdeling dit jaar weer vertegenwoordigd op het partijcongres. De eer was aan mij om al jullie moties, amendementen en voorgestelde wijzigingen op de kandidatenlijst tegenover het congres te verdedigen. Het was voor mij de eerste keer dat ik naar het congres ging dus ik had geen idee wat ik moest verwachten. Datgene waarover moest worden besloten was mij wel bekend, maar ik had geen kennis van de wijze waarop dat zou gebeuren. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat onze afdeling maarliefst vier stemmen heeft op het congres. Ook was ik in de eerste stemronde volledig gefixeerd op het (elektronische) stemkastje terwijl de meeste stemrondes gewoon werden afgedaan door een stemkaart omhoog te steken. Gelukkig wen je snel aan de procedures en kon ik bij de tweede stemronde (over de 2e alinea van de inleiding van het verkiezingsprogramma) volwaardig meestemmen. Voor de eerste dag stond het vaststellen van het verkiezingsprogramma gepland en voor de tweede dag het vaststellen van de kandidatenlijst voor de tweede kamer. Als voorbereiding heb ik de belangrijkste stukken van het verkiezingsprogramma en de daarbij horende amendementen (wijzigingsvoorstellen) doorgenomen. Daarnaast heb ik de korte CV van elke kandidaat op de lijst even doorgelezen. Onze afdeling heeft zelf geen amendementen ingediend, dus ik had niet veel te verdedigen. Het vaststellen van het verkiezingsprogramma gebeurt hoofdstuk voor hoofdstuk en dan zo'n beetje alinea voor alinea. Vooraf aan het congres kunnen amendementen worden ingediend op de alinea's in het verkiezingsprogramma. Het partijbestuur geeft voor elk amendement een preadvies (bijvoorbeeld afwijzen, overnemen of gewijzigd overnemen). Mocht je afhankelijk van het preadvies of ten aanzien van een alinea de behoefte hebben nader mondeling te debatteren, dan is er de mogelijkheid voor aanvang van de vergadering een sprekersbriefje in te leveren. Voor de statistieken is het wel aardig om te vermelden dat het verkiezingsprogramma uit 574 alinea's bestaat, dat er in totaal 912 amendementen zijn ingediend, dat dit samen 210 pagina's tekst is en dat voor de eerste dag meer dan 250 sprekersbriefjes zijn ingeleverd. Van tevoren stond dus eigenlijk al vast dat de eerste congresdag nooit voor 7 uur 's avonds afgelopen zou zijn. Het presidium (de voorzitters van het congres) had daarom ook ingesteld dat alleen over die alinea's en amendementen zou worden gestemd waarover ook gedebatteerd was. Voor de rest zou meteen het preadvies overgenomen worden. Ook alle amendementen die als redactioneel waren aangemerkt (176 stuks) zouden met 1 hamerslag worden vastgesteld. Ondanks deze procesregels konden we de eerste dag pas om kwart over tien naar huis. Het vaststellen van de kandidatenlijst gaat persoon voor persoon. De commissie onder leiding van Jeltje van Nieuwenhoven heeft een mooie afwisselende lijst van tachtig kandidaten samengesteld met daarop om en om mannen en vrouwen. De eerste 32 personen op de lijst werden met luid gejuich snel vastgesteld en toen gebeurde het... Een aantal afdelingen, zo'n beetje alle afdelingen in Drenthe, Friesland en Groningen, een groot aantal afdelingen in Gelderland (waaronder de onze) en een aantal afdelingen in Brabant, Zeeland en Overijssel, met andere woorden het 'buitengebied', schoven Harm Evert Waalkens naar voren. Nadat H.E. W. op plaats 33 werd gezet, was het hek van de dam. Direct erop werd Khadija Arib naar voren geschoven om de man-vrouw verhouding te herstellen waarna tig afdelingen naar voren kwamen om de twee plaatsen die 'hun' kandidaat naar beneden was geschoven te compenseren. 5

6 Toen Wouter Bos zijn tv-speach hield was net de discussie om plaats 39 afgebroken. Gelukkig toonden de stemverhoudingen rond nummer 60 aan dat het geen zin had om nog kandidaten naar voren te schuiven (echt verhoudingen als 900 tegen 70) en kon van een welverdiende borrel worden genoten. Buiten het procedurele programma, was er op het congres ook nog wel meer te beleven. Zo was er een 'markt' waar verschillende organisaties zoals de Evert Vermeer stichting, JS, onderwijsbond, NOC-NSF, MyBody etc. zich presenteerden. Daarnaast waren er goede en enthousiaste speeches van Wouter Bos, Michiel van Hulten, Ahmed Abouthaleb, Peter Scheffer (voorzitter JS) en Helle Thorning-Schmidt (partijleider Deense Sociaal Democraten). Het was erg leuk dat Peter Scheffer ter ere van het 60 jarig bestaan van de Internationale Jonge Socialisten organisatie een oorkonde kon uitreiken aan de allereerste voorzitter die als afdelingsafgevaardigde in de zaal aanwezig was. Al met al een enerverende ervaring en ik ga er zeker nog een keer heen. Dan volgen nu nog wat constateringen en verbeterpunten om voor een volgende keer mee te nemen. Opmerkelijke constateringen Wij hebben maarliefst drie afdelingen in het buitenland. De afdelingen New York, Brussel en Genève. Het is duidelijk te zien, aan de hand van de hoeveelheid ingeleverde amendementen, dat het drie politiek zeer bewuste en actieve afdelingen zijn. Op het congres waren verrassend veel jonge mensen aanwezig. Veel ervan (waaronder ook veel JS-ers) waren erg goed in staat hun standpunten te onderbouwen, hier ligt nog heel veel potentie voor onze partij. Verbeterpunten Voorbereiding - Een goede voorbereiding kan een bezoek aan het congres een stuk effectiever maken. Nu heb ik de voorbereiding vooral zelf gedaan, terwijl ik de hele afdeling vertegenwoordig. Ik heb wel mail rondgestuurd om input te krijgen, maar daar wordt niet op gereageerd. Een volgende keer moeten we voor het congres met meer mensen naar de stukken kijken, hier zouden we heel goed een BOT overleg voor kunnen gebruiken. Gezelligheid - Wij mogen meer dan 1 persoon naar een congres sturen. Daarnaast is het een tamelijk openbaar gebeuren waar veel activiteiten omheen zijn georganiseerd (dit keer was er bijvoorbeeld vrijwilligerstraining). Een volgende keer moeten we zeker met meer mensen naar een congres, dat maakt zo'n bezoek een stuk aangenamer. Gert-Jan Messchendorp Afscheid van Wim Martinali als bestuurslid Op de jaarvergadering van 28 maart 2006 hebben we afscheid genomen van Wim Martinali als bestuurslid. Na de Startdag van september 2005 vertelde Wim mij dat hij op de jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar van 2006 wilde aftreden als bestuurslid. Hoewel ik het erg jammer vond dat Wim het bestuur wilde verlaten, respecteer ik zijn besluit volledig. Hij vond het bestuurswerk steeds moeilijker te combineren met zijn privéleven. Wij hebben Wim ervaren als een zeer prettig en consciëntieus bestuurslid; hij regelde altijd pikfijn allerlei zaken. Op de eerste plaats uiteraard de financiën. Deze waren bij Wim als penningmeester in zeer goede en betrouwbare handen. Verder zorgde Wim voor goede (betaalbare) locaties waarin we onze jaarvergaderingen konden houden. Voor het drukken en bezorgen van de Nieuwsbrief was Wim de centrale figuur. In september 2006 organiseerde Wim de Startdag met een zeer interessant bezoek aan de Gelderse Roos in Wolfheze. We vinden het begrijpelijk en heel jammer dat Wim het bestuur heeft verlaten. Als dank voor zijn geweldige inzet hebben we Wim namens de afdeling het boek van Wouter Bos Het kan zoveel beter en een boekenbon gegeven. We wensen Wim en zijn vrouw Roelie het allerbeste en hopen Wim nog regelmatig te zien op PvdA-bijeenkomsten of vergaderingen. Je schreef en zei dat je de samenwerking en vriendschap binnen het bestuur zal gaan missen. Dat is volledig wederzijds. Victor Gijselhart, voorzitter bestuur Digitale Nieuwsbrief Verzoek: geef uw adres door aan het secretariaat! Dan ontvangt u voortaan de Nieuwsbrieven en belangrijke mededelingen digitaal. 6

Nieuwsbrief nummer 3, 5 maart 2009

Nieuwsbrief nummer 3, 5 maart 2009 Nieuwsbrief nummer 3, 5 maart 2009 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 E-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud 1. Uitnodiging afdelingsvergadering

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Jaar- en ledenvergadering op zaterdag 10 maart 07

Uitnodiging voor de Jaar- en ledenvergadering op zaterdag 10 maart 07 Nieuwsbrief nummer 1, 20 februari 2007 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl website: www.renkum.pvda.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

Doe je trouwens ook mee met de prijsvraag die op de laatste pagina staat? Wie weet gebruiken we jouw idee wel in de volgende nieuwsbrieven.

Doe je trouwens ook mee met de prijsvraag die op de laatste pagina staat? Wie weet gebruiken we jouw idee wel in de volgende nieuwsbrieven. Je leest nu, vers van de pers, de allernieuwste nieuwsbrief van t Stokperdje! Dit jaar ga je alles lezen over wat er op t Stokperdje te doen is. Er staan weer verschillende leuke Instuiven op de zondagmiddag

Nadere informatie

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING

Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm UITNODIGING De Jan Schaper-leergang 2 Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP. Meer info: http://members.home.nl/janrlunsing/oe_schaper.htm

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht Congres 101

Kandidatenoverzicht Congres 101 Besluitvormingscommissie, voorzitter Bastiaan Winkel Geboorteplaats: Zwolle Geboortedatum: 20/03/1973 Woonplaats: 's-gravenhage Email: b.t.winkel@xs4all.nl Beroep of maatschappelijke functie: beleidsadviseur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

K i n d e r r a a d l e e r l i n g e n b o e k

K i n d e r r a a d l e e r l i n g e n b o e k K i n d e r r a a d leerlingenboek 2 Leerlingenboek K I N D E R R A A D Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel goed dat jullie meedoen aan de Kinderraad. Ook als

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo,

Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging Almelo, Toespraak bij de Nationale Kampioenschappen Dahliakweken door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten op 1 september om 19:30 te Ootmarsum Dames en heren, beste leden van Dahliavereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2, 16 juni 2007

Nieuwsbrief nummer 2, 16 juni 2007 Nieuwsbrief nummer 2, 16 juni 2007 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 E-mail: tomerkens@kpnplanet.nl website: www.renkum.pvda.nl

Nadere informatie

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de weer ondermeer door het opstellen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

Leerlingenboek KINDERRAAD

Leerlingenboek KINDERRAAD Leerlingenboek KINDERRAAD K i n d e r r a a d leerlingenboek 2 Leerlingenboek K I N D E R R A A D Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel goed dat jullie meedoen

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

1. Opening en vaststellen van de agenda De leden worden welkom geheten door Rolie Groninger. De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

1. Opening en vaststellen van de agenda De leden worden welkom geheten door Rolie Groninger. De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. Notulen Algemene Ledenvergadering PvdA Leeuwarden Datum: zaterdagmorgen 29 maart 2014 Tijdstip: om 10:00 uur Locatie: t Lokaal, Ayttawei te Reduzum 1. Opening en vaststellen van de agenda De leden worden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten,

Jaarverslag 2013. Beste partijgenoten, Jaarverslag 2013 Beste partijgenoten, Zo kort na het verstrijken van een jaar is het moeilijk om aan te geven wat de gebeurtenissen en ontwikkelingen in dat jaar voor de langere termijn betekenen. Dat

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek

Kindergemeenteraad 2016. Leerlingenboek Kindergemeenteraad 2016 Leerlingenboek Inhoudsopgave 3 Voorwoord van de Burgemeester 4 Les 1: Democratie 6 Les 2: Politiek in Nederland 8 Les 3: Politieke Partijen 10 Les 4: De Gemeente 12 Les 5: Politiek

Nadere informatie

Tijdens de lessen loop ik rond en probeer ik de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden, tips te geven en de leerlingen wat te leren.

Tijdens de lessen loop ik rond en probeer ik de leerlingen te helpen, vragen te beantwoorden, tips te geven en de leerlingen wat te leren. Fase 1 Reflectie week 1 Wat gedaan De eerste week meteen alleen voor een nieuwe klas en een nieuwe les opstarten. Hoe zullen de leerlingen reageren? Hoe hoog is het niveau? Hoe is de werkhouding? Zijn

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Geachte Leden van D66Almere, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013. Op zich was het financieel een rustig jaar. Vanaf september is er een begin gemaakt met de campagne

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Prikbord 15, 17 juni 2014 Kind op maandag: Help, ik ben boos! Saul weet dat God hem als koning heeft verworpen. Hij is onzeker en heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26

Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26 Nieuwsbrief 20 maart 2015 Schooljaar 2014-2015 Nr. 26 PASEN Donderdag 2 april vieren we het paasfeest op school. We beginnen de dag met een paasviering in de Vlinderkas. Alle kinderen blijven deze dag

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl

Mededelingenblad. Jaargang 12, nummer 03. website: www.bs-hobbitstee.nl. e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad Jaargang 12, nummer 03 website: www.bs-hobbitstee.nl e-mail: info@bs-hobbitstee.nl Mededelingenblad In dit nummer: Muzieklessen op de BSO Bibliotheek op school Afsluiting project herfst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

Leerlingenraad. de Plantage

Leerlingenraad. de Plantage Leerlingenraad de Plantage Wat is de leerlingenraad (LR)? De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De vertegenwoordigers worden gekozen uit- en door de leerlingen

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009

UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 UITKOMSTEN EVALUATIE TESTREIS LEEUWARDEN 10 OKTOBER 2009 ingevuld door 18 van de 26 deelnemers deelnemers waren heel divers eb varieerden in leeftijd van 13 t/m 23 jaar oud Welk cijfer geef je de training?

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg

Wat deden we in 2013? Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Jaarverslag 2013 PvdA-afdeling Woudenberg Hierbij bied ik u het jaarverslag 2013 aan. Zoals u kunt lezen hebben wij als bestuur niet stil gezeten in 2013. Actief politiek bedreven en daarnaast aanwezig

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 11 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 11 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 11 september 2015 Informatie avond (Herhaalde berichtgeving): Op dinsdag

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Sterke verhalen. voor een Sterker Staedion

Sterke verhalen. voor een Sterker Staedion Sterke verhalen voor een Sterker Staedion Sterker Staedion p. 4 doe het steeds beter In dit boekje staat een verzameling van acht verhalen. Acht collega s die vertellen hoe zij inhoud geven aan de vier

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013 www.kidpartners.nl KIDmail 25 Januari 2013 Allereerst willen wij jou een stralend 2013 wensen met de onderstaande doodle. Je kunt zelf invullen waar jouw ster het komend jaar gaat stralen. We hebben het

Nadere informatie

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Opdracht Op 13 augustus 2013 heeft het voltallige bestuur van de Gelderse afdeling van GroenLinks haar functie te beschikking

Nadere informatie

Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen AGENDA Vrijdag 22 januari Studiedag; groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 juni 2016

Nieuwsbrief 28 juni 2016 Nieuwsbrief 28 juni 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), De afgelopen twee weken hebben we op school het verlies van Wim van der Struik met elkaar gedeeld. Op een ingetogen en fijne manier hebben we in

Nadere informatie

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!!! Zwerfvuilactie unit 3. De schoolfotograaf komt. Koningsdag: Vrije dag! Meivakantie. Pinksteren: vrije dag!

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!!! Zwerfvuilactie unit 3. De schoolfotograaf komt. Koningsdag: Vrije dag! Meivakantie. Pinksteren: vrije dag! APRIL 2015 VEENSTRAAT 2 7776 BE SLAGHAREN TEL: 0523 681892 WWW.SBODEVONDER.NL ` Blad voor ouders en verzorgers die benieuwd zijn naar de belevenissen van hun kind op de Vonder Belangrijke Data: T/M 1 MEI

Nadere informatie

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp

Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp Jaarverslag Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp 2013 Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig! Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter... 3 2. Terugblik op het jaar 2013... 4 2.1 Leden... 4 2.2 Bestuur...

Nadere informatie

Nieuws 1. is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool.

Nieuws 1. is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool. De Zijlwijkschool 40 jaar Nieuws is het gezamenlijk informatie bulletin van Het Kompas en De Zijlwijkschool. De informatie met een blauw blok is specifieke Zijlwijkschool informatie. De informatie met

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03)

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) NIEUWSBRIEF APRIL 2013 (2013-03) 01 Infomorgen zaterdag 16 maart 2013. Ruim 40 personen waren deze morgen aanwezig om door het Bestuur op de hoogte te worden gebracht met allerlei zaken en plannen, die

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang Nieuws van de ASKA Maandelijks laat ik u in deze nieuwsbrief zien welke leuke activiteiten er op onze locaties weer zijn geweest. Naast de activiteiten in het kader van ons jaarthema op de bso s en de

Nadere informatie

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282

Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Pandelaa tje 13 november 2015 Nr:1282 Kalender Jarigen Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Maandag 16 november Scholenbezoek 8 e jaars locaties Gemert Dinsdag 17 november Schoen zetten Donderdag 24 november

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2013 1 Odion, december 2013 hallo Hallo, Hier het jaarverslag zeggenschap van Odion. In dit verslag breng ik jullie jaarlijks op de hoogte van al het nieuws over zeggenschap van

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

PERSMAP: PERSCONFERENTIE DEDEMSVARIA 22 JANUARI 2016 in Eetcafé De Kalkwieke

PERSMAP: PERSCONFERENTIE DEDEMSVARIA 22 JANUARI 2016 in Eetcafé De Kalkwieke PERSMAP: PERSCONFERENTIE DEDEMSVARIA 22 JANUARI 2016 in Eetcafé De Kalkwieke Stichting Dedemsvaria presenteert de Dedemsvaria Feestweek, van maandag 1 augustus tot en met zaterdag 6 augustus. Welkom op

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart

Projectlijn A Meelopen met de Meute? Hellig Hart Les 4A Titel Thema Benodigdheden Doelstelling Net even iets anders Betrouwbaarheid: geloofwaardigheid Computer, printer, DVD fragment 2 en 3, werkblad 4A.1 en informatieblad 4A.1, achtergrondinformatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015

Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015 Nieuwsbrief Nummer 3, 18 september 2015 Belangrijke data Maandag 21 september Studiedag leerlingen zijn vrij Dinsdag 22 september Studiedag leerlingen zijn vrij Woensdag 23 september Start kinderpostzegelactie

Nadere informatie

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Reinbôge

Nieuwsbrief van de Reinbôge vrijdag 16 januari 2015 Uit de jaarkalender: Januari Schoolkrant winter 30 januari Uurcultuur groep 6,7,8 13 februari Rapporten mee 17 en 19 februari Oudergesprekken 19 februari Nieuwsbrief februari 23

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 zie ook: www.houtvaart.nl Opening zwembad: 25 april 2009 Beste Vrienden van de Houtvaart, en dat zijn er heel veel. Wist u dat de Vereniging bijna 2000 leden telt.

Nadere informatie

Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds,

Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds, Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds, Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer veel gebeurd, hoog tijd dus om al dit nieuws weer eens met u te delen. Diana Om te beginnen hebben we 12

Nadere informatie