Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel Inhoud Uitnodiging BOT-avond op 16 okt. Campagne Tweede Kamerverkiezingen 22 november Verslag Startdag PvdA-Renkum op zaterdag 9 september Ervaringen van een nieuw fractielid: Erica de Jong Uit de fractie: De kas moet wel kloppen! Het PvdA - verkiezingscongres Afscheid van Wim Martinali uit het bestuur website: Uitnodiging BOT - maandagavond 16 oktober uur in het fractiehuis. Beste mensen, bij deze wordt ieder weer uitgenodigd voor een BOT-bijeenkomst op maandagavond 16 oktober a.s. De fractie heeft er de laatste keer voor gekozen om de BOT-bijeenkomsten weer te laten plaats vinden op de maandagavonden, de derde maandag in de maand. Op de agenda staan ongetwijfeld financiële stukken - zoals de begroting die op 13 oktober op de bus wordt gedaan. Maar ook de Projecten Grondexploitatie. Wellicht hebben we ook tijd om te brainstormen over evt. kaders voor het bouwen op het Kranenterrein die we als fractie zouden kunnen aanreiken aan het college. Misschien kunnen we het ook hebben over de klachten van de gebruikers van de Concertzaal in Oosterbeek. Tot maandag! Wim Tinke De verkiezingscampagne Op woensdag 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen, dat betekent dat er voor die tijd ook weer campagne moet worden gevoerd. We hebben voor de campagne een planning gemaakt waarbij tweemaal met een kraam in de winkelcentra wordt gepost/gefolderd. Vanuit de kramen gaat af en toe groepje mensen in nabij gelegen wijken canvassen. De data die we daarvoor hebben vastgezet zijn 11 en 18 november. Daarnaast gaan we proberen een spreker te krijgen, het is nog niet bekend of dat gaat lukken. In eerste instantie hebben we 9 november en 16 voor zo n spreekavond vrijgehouden. De avond voor de verkiezingen gaan we in die wijken waarvan we verwachten dat het zin heeft folderen met zogenaamde laatste-dag kaarten. Elke vrijwilliger die daar aan mee wil helpen is welkom, we eindigen de actie waarschijnlijk in een pizzeria. Hieronder zal ik puntsgewijs de agenda voor de campagne weergeven: Rond 20 oktober - Affiches plakken door Victor en Wim M. 9 november - 1e vrijgehouden mogelijkheid voor spreker 11 november - winkelcentra + canvassen : Victor maakt nog een rooster 16 november - 2e vrijgehouden mogelijkheid voor spreker 18 november - winkelcentra + canvassen : Victor maakt nog een rooster 21 november - laatstedag kaart, met veel (nieuwe) vrijwilligers.. 22 november - Verkiezingen 1

2 Naast onze eigen activiteiten wordt ook door het gewest en de landelijke PvdA nog een aantal activiteiten georganiseerd. Hieronder een lijstje met de meest interessante: 21 oktober - PvdA Parade in de Convention Factory in Amsterdam (van uur tot uur) 1 november - Spreker, waarschijnlijk Aleid Wolfsen in Dieren, als ik meer informatie heb dan zet ik dat op de website. Daarnaast is er vrijwel elke zaterdag een meer rood op straat actie gepland, elke keer met een ander thema. Ik denk dat hier vooral in de grotere steden aandacht aan wordt besteed. Zie de landelijke website voor de thema s. Wij hopen op ieders volle inzet om 22 november de strijd te kunnen winnen. Gert-Jan Messchendorp Vrijwilligers gezocht Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de verkiezingscampagne. Activiteiten waaraan je dan moet denken zijn bijvoorbeeld, in een winkelcentrum staan, folders rondbrengen etc. Wil je je graag actief inzetten voor een positief verkiezingsresultaat geef je dan per direct op bij: Gert-Jan Messchendorp of Victor Gijselhart Opening politiek seizoen PvdA in teken van Cultuur in de gemeente Renkum Verslag van de Startdag PvdA op 9 september De PvdA-afdeling Renkum is het nieuwe politiek seizoen begonnen op zaterdag 9 september met een zogenaamde Startdag. Het was de 4e keer dat een dergelijke startdag van de PvdA Renkum was georganiseerd. In 2003 is een prachtige wandeling door Oosterbeek gehouden met uitleg over het groenbeheer; een fietstocht langs bouwlocaties door Renkum, Heelsum en Doorwerth met bezoek aan de golfclub in Vorig jaar september zijn PvdA-leden op de Startdag gastvrij ontvangen door de directie van De Gelderse Roos in Wolfheze, is er geluncht bij de lokale tennisclub en is er een fietstocht gemaakt door Wolfheze. Dit jaar stond voor de Startdag de cultuur in de gemeente Renkum op het programma. Naast een ontspannen samenzijn van de PvdA leden en het aftrappen van het politieke seizoen was 'het oriënteren op de cultuur in Renkum' tot doel van de dag gesteld. Voor de oriëntatie waren verschillende vertegenwoordigers van culturele instellingen en verenigingen uitgenodigd. Zij waren gevraagd een presentatie over hun instelling te houden en mee te doen aan een open tafelgesprek met als hoofdvraag Wat moet er gebeuren in de gemeente Renkum voor een krachtig, levendig en inspirerend cultuurklimaat? De beheerder van de Concertzaal Jan van Hooijdonk zou iets vertellen over de geschiedenis van dit gebouw en over zijn plannen. Na een gemeenschappelijke lunch konden de deelnemers van deze dag s middags in kasteel Doorwerth onder leiding van bestuursleden van de Stichting Veluwezoom de tentoonstelling Magie van de Veluwezoom bezoeken, een tentoonstelling over de Oosterbeekse school. Op de dag waren twee bestuursleden, een groot deel van de (steun)fractie, wethouder Nico Peek en zes leden aanwezig. Wij zijn deze dag gestart rond met de uitleg van de voorzitter en de constatering dat het niet mogelijk was iedere instelling uit te nodigen en dat van de genodigden een aantal organisatie niet konden komen. Vertegenwoordigers van acht verenigingen hebben de uitnodiging aanvaard. De volgende personen hebben hun instelling gepresenteerd: 1 Silverster Povel: Kunstkoepel / Kunst in de zes dorpen 2.Bert de Fockert: Museum Veluwezoom/ Kunstkoepel 3.Kees Schellekens: Fanfare Eendracht uit Renkum 4. Erwin Mathijssen: Theatergroep ATVO, Oosterbeek 5. Marian van der Meijs: Oosterbeek Kamerkoor 6. Thea Verholt: Toneelvereniging de kleine komedie 7, 8 Ans van de Zweep en Margreet van Eck: Kunst op Zondag Everwijnsgoed 9, 10 Willy ten Bras en Annemerie van Daatselaar: Scarabee De gehouden presentaties waren zeer interessant en gaven een boeiend beeld van de grote verscheidenheid aan culturele activiteiten in onze gemeente. Men kreeg een indruk van de grote groep mensen die als vrijwilliger actief is in organisatie en bestuur en hoeveel mensen bereikt werden of activiteiten bezochten. Centrale onderwerpen die tijdens de presentatie en gesprek naar voren kwamen, waren de financiën en subsidie van de gemeente, het bereiken van de jongeren, de samenwerking tussen verenigingen en de wens om activiteiten op elkaar af te stemmen door bijvoorbeeld een Kunst jaarkalender in te stellen. 2

3 Wat algemene indrukken: Er zijn veel organisaties en clubs binnen de gemeente met en zonder subsidie actief. De vergrijzing is volgens de meeste aanwezigen een probleem: te weinig jongeren melden zich aan. Uitzonderingen zijn theatergroep ATVO en Fanfare Eendracht uit Renkum. ATVO heeft een jeugdgroep en Fanfare doet veel aan muziekles voor kinderen en jongeren. Door subsidie van de gemeente kunnen de instellingen zich redelijk staande houden. Voor sommige organisaties zoals Kunst op Zondag in Everwijnsgoed is subsidie van de gemeente noodzakelijk om te blijven bestaan. Samenwerking met elkaar gaat moeizaam, ondanks dat de doelstellingen van verschillende organisaties gelijk zijn. Ruimte voor de uitoefening van cultuur is er, maar voldoet niet altijd aan de eisen die men er eigenlijk aan moest stellen. Het organiseren van een culturele kalender voor de gehele gemeente is een wens, maar wie moet het initiatief hiervoor nemen en wat zal dat kosten. Er moet in de gemeente Renkum meer afstemming komen tussen de verschillende culturele verenigingen en organisaties. Het zou nuttig zijn om een centrale evenementencoördinator te hebben die een cultuur- en kunstagenda bijhoudt. De Kunstkoepel zou hierin een (vernieuwde) rol kunnen spelen. Sylvester Povel meldde dat de Kunstkoepel eerder heeft geprobeerd de culturele clubs de mogelijkheid te geven zich centraal te profileren, maar kreeg daarop weinig respons. Nico Peek wil binnenkort graag met alle culturele clubs om de tafel zitten op de genoemde en andere wensen te horen en te bespreken. De reeds vorig verschenen ontwerp Cultuurvisie zou in samenspraak met de culturele instellingen kunnen uitmonden in een plan van aanpak. Tijdens de lunch waren er veel onderonsjes en hierna werd het fietsen en rijden naar kasteel Doorwerth waar we werden opgewacht door Ulbe Anema, Dick van Veelen en de voorzitter van Stichting de Veluwezoom. Binnen vertelden zij opgetogen over de tot standkoming van de tentoonstelling Magie van de Veluwezoom en gaven toelichting bij de mooiste schilderijen. We waren zeer onder de indruk van de uitstekende rondleiding van de heren van Stichting de Veluwezoom. Hun optreden maakte ons enthousiast en gevoelig voor deze prachtige tentoonstelling. Een betere afsluiting van deze inspirerende Startdag over cultuur in Renkum konden we ons niet wensen. Johan Mollenhof en Victor Gijselhart Ervaringen van Erica de Jong als een nieuw fractielid. Het is alweer een jaar geleden, dat ik heb besloten om mij intensiever te gaan bezighouden met de politiek. Het zou een rustige start worden als lid van het campagneteam en als steunfractielid. Zo kon ik op verschillende manieren wegwijs worden in de PvdA. Ik kon natuurlijk niet weten, dat wij zo n enorm succes zouden boeken bij de gemeenteraadsverkiezingen en dat ik al vrij snel daarna benoemd zou worden als raadslid. In die periode gebeurde alles zeer snel en maakte ik een snelcursus door. Allerlei nieuwe termen en afkortingen vlogen aan mij voorbij en een nieuwe wereld ging voor mij open. Er gebeurt zoveel in deze gemeente, dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Ik had dan ook veel behoefte aan overzicht. Waar moet ik beginnen en waar moet ik mij mee bezighouden? Waar liggen de prioriteiten? Wat wil mijn partij? Ik heb, geloof ik, in zo n korte tijd nog nooit zoveel gelezen als in die periode. De informatie vloog me letterlijk van alle kanten om de oren en de stapels bleven maar groeien. Moest ik dat allemaal lezen en weten? Eerst maar begonnen met mijn werkkamer te schilderen (rood uiteraard), kasten te kopen en een heel grote prullenmand. Dat ik deze nodig zou hebben, was ik al snel achter. Gelukkig kon ik mijn bijdrage leveren aan het coalitieakkoord. Dit geeft mij de komende vier jaar een goed houvast. Het was ook een goede manier om de andere fractieleden beter te leren kennen. Hun kennis, interesse en prioriteiten kwamen hierdoor duidelijk op tafel. Vanwege het verkiezingssucces waren er een aantal nieuwe fractieleden, waardoor iedereen in de fractie moest wennen aan de nieuwe samenstelling. Ik heb vooral in de detailhandel gewerkt, waar ik allerlei functies heb bekleed. In deze branche staat de klant (en de mens) centraal en er moet goed op de kleintjes worden gelet. Er is ook sprake van aanpakken en minder laten wij daar eens rustig over praten. Later heb ik met mijn broer een dierenpension in Heelsum overgenomen en werd in zelfstandig ondernemer. Mijn achtergrond maakt dat ik commercieel, besluitvaardig en snel handelend optreedt. Met deze achtergrond zat in mijn eerste raadsvergadering. Dit was met recht een eye opener. Doordat ik al eerder een radicale overstap had gemaakt, van directeur in loondienst, naar zelfstandig ondernemer, had ik al eerder ervaren, dat je sommige dingen niet met elkaar kan en moet willen vergelijken. Mijn eigen referentiekader was echter wel mooi meegenomen. 3

4 Het zomerreces was een mooi moment om alles eens op een rijtje te zetten. Ik kreeg een goed overzicht en kon beter bepalen waar onze prioriteiten moeten liggen. De behandeling van de kadernota was voor mij een uitgesproken voorbeeld, hoe er in deze gemeente wordt gewerkt. Ook de prioriteiten van de overige politieke partijen komen goed in zicht. Waar let men op? Wat vindt men belangrijk? Met verbazing heb ik gezien hoe de gemeente en het college met financiën omgaan. In het bedrijfsleven moet je eerst het geld verdienen of duidelijk hebben hoe je het denkt te gaan verdienen, voordat je het mag uitgeven of investeren. Het college maakt eerst de plannen (coalitieakkoord) en gaat dan pas kijken waar het geld vandaan moet komen. Alle beschikbare potjes worden opengetrokken en het geld wordt letterlijk bij elkaar geschraapt. Dit is voor mij echt de wereld omdraaien. Ik vind dit geen verantwoorde manier van werken en heb mij tot doel gesteld hier verandering in aan te brengen. In het bedrijfsleven noemt men zo met financiën omgaan creatief boekhouden. Dit is echter een manier van werken dat je niet lang volhoudt. Het is niet alleen belangrijk, wat er de eerstkomende vier jaar gebeurt. Wij dragen ook de verantwoordelijkheid over de periodes daarna. Er is mij al gezegd, dat ik een VVD-standpunt aanhang, maar ik vind dat een gezonde financiële positie de uitgangsbasis moet zijn van alle partijen. Zonder geld kun je niks. Nu geld uitgeven en in de toekomst maar zien hoe we de problemen dan oplossen is geen verantwoorde manier van werken. Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe de discussie straks gaat tijdens de behandeling van de begroting. Doordat de financiën nog niet op orde zijn, blijf ik zeggen dat wij nog steeds geen echte keuzes hebben gemaakt. Niet bij het opstellen van het coalitieakkoord en niet bij de kadernota. Spannende tijden dus voor ons allemaal. Het leuke van raadslid zijn, vind ik dat ik nu met heel andere ogen naar onze mooie gemeente kijk. Als ik door een van de dorpen rijd, dan voel ik mij nu verantwoordelijk om dit alles te behouden. Ik kijk rond om te zien waar dingen verbeterd kunnen worden. Ik stel me dan soms voor dat ik door het bedrijf loop, waarin ik werk. Zijn de mensen tevreden, is alles schoon en netjes, hebben mensen respect voor elkaar, wordt er goed samengeleefd, zijn de hulpmiddelen voorhanden etc. etc.? Ik kan het iedereen, die in deze gemeente woont of werkt aanraden om er zo na te kijken. Je gaat alles (nog) meer waarderen, je wordt nog trotser op jouw dorp en beseft dat je je zeer gelukkig mag prijzen, dat je niet drie hoog achter in het Botlek woont. Ik ben blij dat ik de stap naar de politiek heb gemaakt. Ik kijk enorm uit naar de komende drieëneenhalf jaar. Niet alleen moeten wij de grootste partij in deze gemeente blijven, maar bovenal moeten wij onze beloften gestand doen. Ik zal hier mij uiterste best voor doen. Erica de Jong Uit de fractie: De kas moet wel kloppen! De gemeenteraad heeft zich de afgelopen weken bezig gehouden met de Kadernota Een lijvig boekwerk met veel cijfers. Voor velen niet het meest interessante onderwerp. Het is veel prettiger over leuke dingen voor de mensen te praten dan over centen. Het vervelende is echter dat er pas leuke dingen voor de mensen gedaan kunnen worden als de kas klopt. Als er voldoende centen zijn. En die zijn er niet, althans niet genoeg. In de Kadernota heeft het College aangegeven wat er de komende jaren financieel op Renkum afkomt. Dat is nogal wat. Zonder dat we er ook maar iets aan kunnen doen, worden we als gemeente met extra uitgaven opgezadeld. Veelal het gevolg van maatregelen die in den Haag bedacht zijn. Extra uitgaven voor leerlingenvervoer en extra personeelskosten om maar iets te noemen. En dat is er ook nog extra geld nodig voor zaken waar de raad wel iets over heeft te zeggen maar waar je feitelijk niet aan ontkomt. Zo moeten er voor de huisvesting van De Radar de komende jaren forse investeringen worden gedaan en is er ook voor het groen houden van onze parken en plantsoenen een behoorlijk bedrag nodig. Om het financiële beeld compleet te maken, heeft het College in de Kadernota ook een uitwerking gegeven van ons Coalitieakkoord. Met die uitwerking laat ze de raad zien wat het de komende jaren gaat kosten om de verkiezingsbeloften die we hebben gedaan ook waar te maken. En ook daar word je niet vrolijk van. Niet alle plannen kosten geld, sommige plannen kunnen met de huidige mensen en middelen worden uitgevoerd. Andere plannen kosten wel geld. En niet zo n klein beetje ook! We willen de Sport in Renkum/Heelsum een kwaliteitsimpuls geven. (nog even los van de locatie). En we beloofden onze inwoners dat ze er door de invoering van de WMO niet op achteruit zullen gaan. Het nakomen van beide beloften gaat waarschijnlijk wel extra (gemeentelijk) geld kosten! Zo zijn er nog wat van die voorstellen die voor onze fractie belangrijk zijn maar die wel het nodige gaan kosten. Nou dan verhoog je de (gemeentelijke) belastingen toch! In Renkum moet dat toch niet zo n probleem zijn? Als je dat als fractie al zou willen, loop je aan tegen minister Zalm. Hij heeft het de afgelopen jaren zo geregeld dat we als gemeente nauwelijks mogelijkheden hebben om extra geld binnen te halen. 4

5 Hoe los je het dan op? Precies; bezuinigen! In de Kadernota zijn voorstellen gedaan om de komende jaren te bezuinigen. Over die voorstellen waren wij als fractie niet zo enthousiast. Niet dat we niet zouden willen bezuinigen, in het voorgaande is duidelijk gemaakt dat we daar niet onderuit komen. Als fractie hadden we wel moeite met de manier waarop er bezuinigd gaat worden. Sommige bezuinigingen waren niet echt goed doordacht. En bij andere bezuinigingen was de bedenker wel erg optimistisch over de omvang en de haalbaarheid. En dat hebben we door laten klinken in onze reactie tijdens de behandeling van de Kadernota. Onze fractie was kritisch, zowel in de eerste als in de tweede termijn. We stonden daarbij niet alleen. Bijna raadsbreed is er tijdens de behandeling uitgesproken dat de kas (nog) niet kloppend is. Of de kas in 2007 al kloppend zal zijn, is op dit moment nog afwachten. Het College zal er een behoorlijke klus aan hebben. De door het College toegezegde kerntakendiscussie, samen met de Raad te voeren, zal voor 2007 nog niet veel kunnen opleveren. Dat kan in november dus nog spannend worden. En wie durft dan nog te zeggen dat cijfers niet interessant zijn? Tom Erkens, lid van de fractie Het verkiezingscongres Na een korte stilte periode, van ik denk 2 jaar, is onze afdeling dit jaar weer vertegenwoordigd op het partijcongres. De eer was aan mij om al jullie moties, amendementen en voorgestelde wijzigingen op de kandidatenlijst tegenover het congres te verdedigen. Het was voor mij de eerste keer dat ik naar het congres ging dus ik had geen idee wat ik moest verwachten. Datgene waarover moest worden besloten was mij wel bekend, maar ik had geen kennis van de wijze waarop dat zou gebeuren. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat onze afdeling maarliefst vier stemmen heeft op het congres. Ook was ik in de eerste stemronde volledig gefixeerd op het (elektronische) stemkastje terwijl de meeste stemrondes gewoon werden afgedaan door een stemkaart omhoog te steken. Gelukkig wen je snel aan de procedures en kon ik bij de tweede stemronde (over de 2e alinea van de inleiding van het verkiezingsprogramma) volwaardig meestemmen. Voor de eerste dag stond het vaststellen van het verkiezingsprogramma gepland en voor de tweede dag het vaststellen van de kandidatenlijst voor de tweede kamer. Als voorbereiding heb ik de belangrijkste stukken van het verkiezingsprogramma en de daarbij horende amendementen (wijzigingsvoorstellen) doorgenomen. Daarnaast heb ik de korte CV van elke kandidaat op de lijst even doorgelezen. Onze afdeling heeft zelf geen amendementen ingediend, dus ik had niet veel te verdedigen. Het vaststellen van het verkiezingsprogramma gebeurt hoofdstuk voor hoofdstuk en dan zo'n beetje alinea voor alinea. Vooraf aan het congres kunnen amendementen worden ingediend op de alinea's in het verkiezingsprogramma. Het partijbestuur geeft voor elk amendement een preadvies (bijvoorbeeld afwijzen, overnemen of gewijzigd overnemen). Mocht je afhankelijk van het preadvies of ten aanzien van een alinea de behoefte hebben nader mondeling te debatteren, dan is er de mogelijkheid voor aanvang van de vergadering een sprekersbriefje in te leveren. Voor de statistieken is het wel aardig om te vermelden dat het verkiezingsprogramma uit 574 alinea's bestaat, dat er in totaal 912 amendementen zijn ingediend, dat dit samen 210 pagina's tekst is en dat voor de eerste dag meer dan 250 sprekersbriefjes zijn ingeleverd. Van tevoren stond dus eigenlijk al vast dat de eerste congresdag nooit voor 7 uur 's avonds afgelopen zou zijn. Het presidium (de voorzitters van het congres) had daarom ook ingesteld dat alleen over die alinea's en amendementen zou worden gestemd waarover ook gedebatteerd was. Voor de rest zou meteen het preadvies overgenomen worden. Ook alle amendementen die als redactioneel waren aangemerkt (176 stuks) zouden met 1 hamerslag worden vastgesteld. Ondanks deze procesregels konden we de eerste dag pas om kwart over tien naar huis. Het vaststellen van de kandidatenlijst gaat persoon voor persoon. De commissie onder leiding van Jeltje van Nieuwenhoven heeft een mooie afwisselende lijst van tachtig kandidaten samengesteld met daarop om en om mannen en vrouwen. De eerste 32 personen op de lijst werden met luid gejuich snel vastgesteld en toen gebeurde het... Een aantal afdelingen, zo'n beetje alle afdelingen in Drenthe, Friesland en Groningen, een groot aantal afdelingen in Gelderland (waaronder de onze) en een aantal afdelingen in Brabant, Zeeland en Overijssel, met andere woorden het 'buitengebied', schoven Harm Evert Waalkens naar voren. Nadat H.E. W. op plaats 33 werd gezet, was het hek van de dam. Direct erop werd Khadija Arib naar voren geschoven om de man-vrouw verhouding te herstellen waarna tig afdelingen naar voren kwamen om de twee plaatsen die 'hun' kandidaat naar beneden was geschoven te compenseren. 5

6 Toen Wouter Bos zijn tv-speach hield was net de discussie om plaats 39 afgebroken. Gelukkig toonden de stemverhoudingen rond nummer 60 aan dat het geen zin had om nog kandidaten naar voren te schuiven (echt verhoudingen als 900 tegen 70) en kon van een welverdiende borrel worden genoten. Buiten het procedurele programma, was er op het congres ook nog wel meer te beleven. Zo was er een 'markt' waar verschillende organisaties zoals de Evert Vermeer stichting, JS, onderwijsbond, NOC-NSF, MyBody etc. zich presenteerden. Daarnaast waren er goede en enthousiaste speeches van Wouter Bos, Michiel van Hulten, Ahmed Abouthaleb, Peter Scheffer (voorzitter JS) en Helle Thorning-Schmidt (partijleider Deense Sociaal Democraten). Het was erg leuk dat Peter Scheffer ter ere van het 60 jarig bestaan van de Internationale Jonge Socialisten organisatie een oorkonde kon uitreiken aan de allereerste voorzitter die als afdelingsafgevaardigde in de zaal aanwezig was. Al met al een enerverende ervaring en ik ga er zeker nog een keer heen. Dan volgen nu nog wat constateringen en verbeterpunten om voor een volgende keer mee te nemen. Opmerkelijke constateringen Wij hebben maarliefst drie afdelingen in het buitenland. De afdelingen New York, Brussel en Genève. Het is duidelijk te zien, aan de hand van de hoeveelheid ingeleverde amendementen, dat het drie politiek zeer bewuste en actieve afdelingen zijn. Op het congres waren verrassend veel jonge mensen aanwezig. Veel ervan (waaronder ook veel JS-ers) waren erg goed in staat hun standpunten te onderbouwen, hier ligt nog heel veel potentie voor onze partij. Verbeterpunten Voorbereiding - Een goede voorbereiding kan een bezoek aan het congres een stuk effectiever maken. Nu heb ik de voorbereiding vooral zelf gedaan, terwijl ik de hele afdeling vertegenwoordig. Ik heb wel mail rondgestuurd om input te krijgen, maar daar wordt niet op gereageerd. Een volgende keer moeten we voor het congres met meer mensen naar de stukken kijken, hier zouden we heel goed een BOT overleg voor kunnen gebruiken. Gezelligheid - Wij mogen meer dan 1 persoon naar een congres sturen. Daarnaast is het een tamelijk openbaar gebeuren waar veel activiteiten omheen zijn georganiseerd (dit keer was er bijvoorbeeld vrijwilligerstraining). Een volgende keer moeten we zeker met meer mensen naar een congres, dat maakt zo'n bezoek een stuk aangenamer. Gert-Jan Messchendorp Afscheid van Wim Martinali als bestuurslid Op de jaarvergadering van 28 maart 2006 hebben we afscheid genomen van Wim Martinali als bestuurslid. Na de Startdag van september 2005 vertelde Wim mij dat hij op de jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar van 2006 wilde aftreden als bestuurslid. Hoewel ik het erg jammer vond dat Wim het bestuur wilde verlaten, respecteer ik zijn besluit volledig. Hij vond het bestuurswerk steeds moeilijker te combineren met zijn privéleven. Wij hebben Wim ervaren als een zeer prettig en consciëntieus bestuurslid; hij regelde altijd pikfijn allerlei zaken. Op de eerste plaats uiteraard de financiën. Deze waren bij Wim als penningmeester in zeer goede en betrouwbare handen. Verder zorgde Wim voor goede (betaalbare) locaties waarin we onze jaarvergaderingen konden houden. Voor het drukken en bezorgen van de Nieuwsbrief was Wim de centrale figuur. In september 2006 organiseerde Wim de Startdag met een zeer interessant bezoek aan de Gelderse Roos in Wolfheze. We vinden het begrijpelijk en heel jammer dat Wim het bestuur heeft verlaten. Als dank voor zijn geweldige inzet hebben we Wim namens de afdeling het boek van Wouter Bos Het kan zoveel beter en een boekenbon gegeven. We wensen Wim en zijn vrouw Roelie het allerbeste en hopen Wim nog regelmatig te zien op PvdA-bijeenkomsten of vergaderingen. Je schreef en zei dat je de samenwerking en vriendschap binnen het bestuur zal gaan missen. Dat is volledig wederzijds. Victor Gijselhart, voorzitter bestuur Digitale Nieuwsbrief Verzoek: geef uw adres door aan het secretariaat! Dan ontvangt u voortaan de Nieuwsbrieven en belangrijke mededelingen digitaal. 6

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie