RADICAAL. Almanak der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RADICAAL. Almanak 2007-2008 der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals"

Transcriptie

1 RADICAAL Almanak der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals

2 g rafisch adviesbureau Smeets & Hagenbeck Wij hebben uw almanak, met veel plezier, technisch en logistiek verzorgd.

3 Colofon De almanak Radicaal is een uitgave van Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals. De almanakcommissie Radicaal bestond uit: Roel Heijnen (voorzitter) Suze Verbruggen (secretaris) Marloes van der Heijden (penningmeester) Ilse van der Heijden Mark Herps Drukkerij: Smeets en Hagenbeck Contactgegevens: SVTN J.D. van der Waals Technische Universiteit Eindhoven Kamer Ng 0.01 Postbus MB Eindhoven Telefoonnummer: Faxnummer: adres: Website: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder toestemming van het bestuur van SVTN Johannes Diderik van der Waals. 3

4 4 Inhoudsopgave Colofon 2 Inhoudsopgave 4 Voorwoorden 7 Voorzitter almanakcommissie Radicaal Voorzitter Excitatie: naar een hoger niveau Decaan faculteit Technische Natuurkunde Opleidingsdirecteur Technische Natuurkunde Bestuursleden 13 Jan Cortenbach 15 Roel Heijnen 17 Erik van Beekum 20 Ilse van der Heijden 22 Rob Mensink 24 Suze Verbruggen 27 Mark Herps 29 Commissies 31 Watt? 33 Borrel 35 Oorsprong 37 KCC 39 Kleine BuEx Praag 40 Koerier 42 Almanak Zwaar 45 Pebcie 47 Ouderdag 49 Smoelenboek 50 Symposium WiXi Intro 56 Paradox 58 XL 60 BuEx Zuid-Korea 62 P-kamp Disputen 67 Barabas 69 Chaos 70 EDDY 72 Curieus 74 Superstring 76 Foto s MDE 78 Collegae 79 GEWIS 81 Industria 83 Intermate 85

5 Inhoudsopgave STOOR 122 VENI 123 Commissie Wervingsdagen 125 Stichting Natuurkunst 127 T.S.V. Jan Pieter Minckelers 87 Lucid 89 SvBMT Protagoras 91 W.S.V. Simon Stevin 93 e.t.s.v. Thor 95 Zusjes 97 A-eskwadraat 99 Aik 101 S.V. Arago 103 FMF 104 De Leidsche Flesch 105 Marie Curie 107 T.F.V. Professor Francken 108 VvTP 109 Vakgroepen 129 CQT 131 PSN 133 WDY 135 Varia 137 Records 139 Activiteitenoverzicht 142 Wereldnieuws 152 Enquête 163 Van-der-Waalslied x Goud 172 Perspectief 173 Impuls 174 Inspiratie 177 Potentiaal 179 Relaties 111 Contrast 181 FSE 113 Van der Waals Fysicawinkel 115 Borrelstatistieken 186 Stichting JB-BuEx 116 Quotes 190 Natuurkundecircus 118 Interview met Randell Mills 198 Stiefel 120 Interview met Edwin de Caluwé 200 5

6 Inhoudsopgave Interview met Ineke Wijnheijmer 202 Interview met Roeland Huijink 203 Interview met Jort van Jaarsveld 204 Interview met Ruud Wijtvliet 206 Lid van verdienste Astrid Jacobs 207 Personalia 211 Donateurs en erelid 213 Afgestudeerden 2007/ Commissies 2007/ Verjaardagen 218 Adressenlijst 226 Adverteerdersindex Smeets en Hagenbeck 3 ASML editorial 168 Hewitt 176 Medtronic 185 Vereenigde 189 KIVI NIRIA 197 Stan Ackermans Instituut editorial 209 Dankwoord 256 6

7

8 Voorwoorden Voorzitter almanakcommissie Zwaar Voorzitter SVTN J.D. van der Waals Decaan faculteit Technische Natuurkunde Opleidingsdirecteur faculteit Technische Natuurkunde

9 Voorzitter Almanakcommissie Mooi! Roel Heijnen Trots, dat is wat ik ben op deze almanak. Trots op ons vrij radicaal andere thema dan afgelopen jaren, trots op de afwerking en het werk dat de commissie geleverd heeft voor dit mooie boekwerk. Het is ieder jaar dat er een almanak verschijnt, maar het is de kunst om er een uniek boekwerk van te maken. Er is geen gave almanak zonder een gaaf thema en ik denk dat de keuze van het thema Radicaal de mogelijkheid gaf om net heel of net geen natuurkundige stukjes te schrijven. Radicalisme is iets dat onze vereniging zeker dit jaar tot uiting kwam. Het ging afgelopen jaar voortvarend met de vereniging en er hebben dit jaar dan ook erg veel en memorabele activiteiten mogen plaatsvinden die het zeker verdienen om vereeuwigd te worden op schrift. Als commissie waren we ook erg blij verrast met het historisch grote geldbedrag dat de ALV ons toebedeelde om van deze almanak een uniek boek te maken. Oftewel, we kregen dit jaar de mogelijkheid om veel gave ideeën te realiseren. Niet al onze ideeën zijn tot uiting mogen komen, maar we zijn toch trots om te zien hoe we deze almanak hebben kunnen vormgeven. dat we hier iets aparts mee moesten doen. Het laten inzingen door een groot koor leek ons erg gaaf en gelukkig heeft dit ook mogen lukken. Er gaat dan ook een groot woord van dank uit naar Weijerkoor die het lied hebben ingezongen. De almanak zou niet zodanig verschenen zijn zonder een groot aantal personen die kosten nog moeite gespaard hebben om deze almanak te maken tot wat hij is. Het grootste dankwoord gaat uiteraard uit naar mijn medecommissieleden: Marloes, Suze, Ilse en Mark die met name ten tijde van de vakantie uit het zonnetje zijn gebleven om hun tijd te steken in dit boekwerk. Een mooie vereniging als Van der Waals verdient een mooie almanak en ik denk dat we met deze almanak hieraan hebben kunnen voldoen. Ik wens u namens de hele Almanakcommissie Radicaal veel plezier met het lezen van deze almanak. VO O RW O O R D E N Meegeholpen door het officiële Van-der-Waalslied dat inmiddels twee ALV s geleden is goedgekeurd, wisten we 9

10 VO O RW O O R D E N Voorzitter van der Waals Radicaal jan Cortenbach Lieve lezer, Hoewel ik op het moment van schrijven nog geen enkel idee heb hoe hij er uit ziet, weet ik dat er voor u een prachtige almanak ligt. Ik heb namelijk met eigen ogen gezien met welke gedrevenheid de almanakcommissie zich op de taak die voor hen lag heeft gestort. 256 pagina s aan content op spelling controleren, opmaken, indelen, laten drukken en distribueren binnen de gestelde deadline is niet eenvoudig. 10 Ik kan niet wachten tot ik deze almanak, waar ik nu 54 minuten voor de deadline nog een stukje voor aan het schrijven ben, in mijn handen heb. Want wat voor mooier gedenk aan een actief jaar binnen Van der Waals is er denkbaar, dan een boekwerk waarin alle activiteiten en je rol daarbij staan beschreven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze almanak bij menig lid een mooi plekje op de boekenplank gaat krijgen. Dat u net zoveel plezier mag hebben met lezen van de almanak als de commissie heeft gehad met het maken ervan.

11 Faculteit Technische Natuurkunde Decaan prof. dr. ir. K. Kopinga Het spreekt voor zich dat het voor mij een grote eer is, dat ik door de voorzitter van de Almanakcommissie gevraagd ben een voorwoord te schrijven voor het voorliggende boekwerk waarin, zoals de commissie zelf aangeeft, mooie herinneringen aan het jaar worden vastgelegd. Het thema van dit jaar lezend, vroeg ik mij af of dit voorwoord niet radicaal zou moeten breken met de traditie die door de verschillende decanen van onze faculteit gedurende de afgelopen jaren is opgebouwd. Dit overwegend kwam ik tot de conclusie, dat dit wel een erg een zijdige interpretatie van het thema zou zijn. In de uitnodiging tot het schrijven van dit stuk waren, wellicht om mij wat op weg te helpen, al een paar mogelijke betekenissen van het woord radicaal gegeven. Om echter zo onbevangen mogelijk aan het schrijven van dit voorwoord te beginnen, heb ik ook andere informatiebronnen geraadpleegd. Vanwege het thema van deze almanak heb ik niet zoal gewoonlijk de Van Dale opgeslagen, maar ben gesurft naar Wikipedia. Dit leverde de volgende informatie op: 1. Een molecuul met een grote reactiviteit: radicaal (scheikunde) 2. Een onderdeel van ideogrammen, dus van karakters in het Chinese, Japanse, Koreaanse en Vietnamese schrift: radicaal (Chinees schrift) 3. Een term uit de Semitische taalstudie: radicaal (Semitische taal) 4. Een persoon met een radicale zienswijze: radicaal (politiek) Waarschijnlijk bent u net als ik benieuwd hoe de auteurs van de verschillende bijdragen het door de commissie gegeven thema hebben verwerkt. Doorgaans getuigen de bijdragen van grote vindingrijkheid, maar ik ben benieuwd of men zich gewaagd heeft aan een essay waarin de betekenis 2 of 3 hierboven is verwerkt. Natuurlijk past een woord van hulde aan diegenen die de almanak hebben samengesteld en aan allen die er in welke vorm dan ook aan hebben bijgedragen. Tenzij er radicale wijzigingen hebben plaatsgevonden, doet dit boekwerk verslag van de vele activiteiten van de studievereniging Van der Waals, haar commissies en andere betrokkenen in het jaar U zult ongetwijfeld ook geïnformeerd worden over de belevenissen van vele anderen binnen en buiten de TU/e. Ik wens u heel veel leesplezier. VO O RW O O R D E N 11

12 VO O RW O O R D E N Faculteit Technische Natuurkunde Opleidingsdirecteur prof. dr. K.A.H. van Leeuwen Een mooi thema, radicaal. Zeker aan de vooravond van (opnieuw) een radicale wijziging in het curriculum. Is dat nu nodig? Gaat het dan zo slecht? Nee hoor, maar dat willen we wel graag zo houden. De omstandigheden veranderen: de nieuwe generatie studenten is op het VWO anders opgeleid. Beter in sommige opzichten, maar minder goed in andere opzichten. Heel goed in de breedte: snel een onderwerp verkennen, tussen onderwerpen schakelend, kennis aan elkaar knopen. Flitsend en zappend dus. Minder goed in de diepte: je lang op een abstract probleem concentreren om tot de kern te komen. Houden we daar geen rekening mee, dan komen er problemen. Eerlijk gezegd zijn de eerste al gearriveerd in de vorm van dalende slagingspercentages bij sommige vakken. Er melden zich steeds meer buitenlandse studenten aan voor de masteropleiding. Een mooie ontwikkeling, maar jammer genoeg kunnen we ze meestal niet toelaten. De reden is, dat onze masteropleiding slecht aansluit op de meeste buitenlandse bacheloropleidingen. Die ruimte maken we vrij door een aantal vakken naar de masteropleiding te verplaatsen. Het gevolg is wel dat er verplichte vakken in de master komen. Prettig neveneffect is dat de vernieuwde masteropleiding beter op een aantal buitenlandse bacheloropleidingen zal aansluiten, zodat we minder mensen hoeven af te wijzen. Verder zoeken we heel hard naar manieren om de studie minder vrijblijvend te maken. Een gemiddelde studie-duur van zeven-en-een-half jaar, dat kan echt niet. Dan gaat straks de overheid hard ingrijpen (collegegeld dramatisch omhoog, bijvoorbeeld) en daar is niemand bij gebaat. Meer commitment is de slogan. Dat moet van twee kanten komen: van de studenten, maar ook van de faculteit. Een commitment van ons om het curriculum goed in te richten, uitstekend les te geven en voor prima begeleiding te zorgen, maar dan ook van de studenten om zich serieus voor de studie in te zetten. Hoe we dat voor elkaar moeten krijgen, daar zijn we nog niet helemaal uit. Een consequent systeem van tussentoetsen behoort tot de mogelijkheden. In ieder geval moet dit alles per 1 september 2009 ingaan. Het wordt nog hard werken, maar dat hebben we er graag voor over! 12 Daarom willen we toch redelijk radicaal ingrijpen. Ruimte maken in de bachelor voor verdieping en abstractie, minder onderwerpen maar grondiger behandeld en meer ruimte voor echte zelfstudie in het rooster.

13

14 Bestuursleden Jan Roel Erik Ilse Rob Suze Mark

15 Bestuur Besturen voor dummies Jan Cortenbach Inleiding Een prachtige almanak als deze is natuurlijk een uitgelezen kans is om te pronken met de geweldige prestaties die wij als 49e bestuur der SVTN J.D. van der Waals geleverd hebben. Helaas heb ik vanuit mijn functie als voorzitter van onze prachtige vereniging hier al een tiental stukjes over geschreven voor in de almanakken en jaarboeken van collega- en zusterverenigingen. Ik zal jullie om die reden dus eenzelfde blaatverhaal besparen. Nee, in onze eigen almanak zal ik het radicaal (ik kon het niet laten ) anders aanpakken. Ik zal me gaan inzetten voor een hoger doel. Ik zal namelijk proberen uiteen te zetten waarom ons bestuursjaar nu zo n geweldig geslaagd jaar is geweest. Door dit op papier te vereeuwigen hoop ik nog vele toekomstige besturen te kunnen helpen in hun queeste om het hoge niveau van Excitatie te evenaren. Les 1: Vrouwen Er kan veel over geschreven worden, maar uiteindelijk is er maar één conclusie te trekken. Een tof bestuur vormen zonder vrouwen is pertinent onmogelijk. Iedereen die zegt dat het wel kan, liegt en is van Potentiaal. Les 2: 2 EB ers Het loont enorm om 1,5 taak aan Externe Betrekkingen te wijden in plaats van slechts 1 taak. Omdat dit tenslotte de almanak van een Technisch Natuurkundige studievereniging betreft volgt hieronder het bewijs voor het voorgenoemde feit dat anderhalve taak Externe Betrekkingen zorgt voor gelukkigere leden: 1,5 EB er > 1 EB er = Happiness Happiness1,5 EB er > Happiness 1 EB er Les 3: Make them feel special Eigenlijk zijn leden net als vrouwen, je moet ze laten denken dat ze speciaal voor je zijn. Zooi kopen is een makkelijke en efficiënte methode. Het grote voordeel is dat het niet je eigen geld is dat je over de balk smijt. Hoe meer dure zooi je voor ze koopt, hoe beter. Denk hierbij aan een Nintendo Wii, een bakfiets, een nieuwe TV, een nieuwe BESTUURSLEDEN 15

16 BESTUURSLEDEN bank, nieuwe computermonitoren, een nieuwe printer, nieuwe koelkasten, tijdschriftabonnementen, sleutelhangerflessenopeners, een GPS-unit en een nieuwe camera. Ook een tropisch aquarium is een zeer toffe toevoeging! Ook kun je gave dingen met ze gaan doen zodat ze zich bijzonder voelen. Het keyword hierbij is originaliteit. Goede voorbeelden zijn: bierfietsen, paintballen, nachtelijk kanoën, raketten schieten, freerunnen en een N-feest met een dikke band. De bestemmingen van beide Buitenlandse Excursies vallen ook onder deze les. Een tweetal essentiële keywords voor je BuEx locatie is: goedkoop bier. Haal het dus niet in je botte kop om naar Scandinavië te gaan. zij lid zijn van de actiefste studievereniging van Eindhoven (en waarschijnlijk van Nederland). Hoewel dit misschien niet de meest eenvoudige taak is, is het wel een taak waar enorm veel plezier en voldoening uit te halen valt. Jan Cortenbach Voorzitter der SVTN J.D. van der Waals 16 Les 4: Relaties Als bestuurslid ben je natuurlijk persoonlijk verantwoordelijk voor het beeld dat er leeft bij andere studie- verenigingen, in Eindhoven of in de rest van Nederland, omtrent Van der Waals. Niemand van Van der Waals staat namelijk zo vaak in contact met deze verenigingen als jij. Zorg er daarom voor dat je maximaal vertegenwoordigd bent op al die feestjes, Constitutieborrels, recepties en vergaderingen. Een feestje missen van een studievereniging in Eindhoven is daarom ook onvergeeflijk. Nawoord Met deze 4 korte lessen hoop ik alle aspirerende bestuursleden van Van der Waals voorbereid te hebben op de taak die voor hen ligt, namelijk de taak om te zorgen dat onze leden met trots kunnen blijven verkondigen dat

17 Bestuur Over bier en bunnies Roel Heijnen Het schrijven van een stukje voor in een almanak vergt een hoop creativiteit; helaas heb ik op het gebied van creativiteit niet voorin de rij gestaan, wat trouwens geweldig handig is als secretaris van een studievereni-ging. Mijn vele stukjes in de gastenboeken tijdens constitutieborrels zijn nooit als proza erkend en komen naar mijn mening ook niet in aanmerking hiervoor. Terwijl je medebestuursgenoten ge-nieten van een welverdiend en, ook niet onbelangrijk, gratis biertje, moet je als secretaris een poging doen een zo lang, vervelend en met zo klein lettertype mogelijk stukje te schrijven in het gastenboek. Het is zelden dat ik in deze stukjes niet refereer naar de gaafheid van onze vereniging met als pronkstuk de Salon ; dit omdat me dit jaar des te meer duidelijk is geworden dat Van der Waals gewoon de gaafste vereniging van de TU/e is. Ik vond het altijd een aanrader om bij dergelijke stukjes een centraal thema te nemen en hier dan een blaatverhaal over op te hangen. Het thema waar ik altijd al een stukje over heb willen schrijven, en ik denk dat mijn medebestuursgenoten zich dit ook kunnen indenken, is konijnen. Ik bedoel hiermee niet zomaar de huis-, tuin- en keukenkonijnen, maar de enige echte Van-der-Waalsbunnies ; bij dezen doop ik ze hiertoe om. Ik heb gewacht met het schrijven van een stukje over hen tot het moment waarop ik mocht terugblikken op mijn bestuursjaar. De reden zal u dadelijk duidelijk worden. Ik neem aan dat deze konijnen u wel bekend zijn; anders nodig ik u uit om, bij voorkeur tussen uur en uur, een blik te werpen uit het raam van de Van-der- Waalskamer. Ik bedoel dan het raam dat nu nog naast mijn bureau te vinden is. Mijn positie in de Van-der- Waalskamer afgelopen jaar gaf mij de mogelijkheid om flink wat research te doen naar deze bijzonder interessante wezens en ik ben dan ook trots u een aantal bevindingen van mijn onderzoek te demonstreren. De reden voor deze kleine publicatie is waarschijnlijk een onverwachte, maar u zult dadelijk ontdekken dat deze niet meer dan vanzelfsprekend is. Mijn meest relevante bevindingen: Konijnen houden niet van oranje M&M s. Konijnen denken soms dat ze stokstaartjes zijn. Konijnen worden groot en dik. Konijnen zijn 24/7 aan het eten. Gedurende de afgelopen weken heb ik een grondige analyse over deze resultaten uitgevoerd, met verrassend resultaat. In de navolgende 500 woorden zal ik de onderhuidse, obscure overeenkomsten tussen het leven van een bestuurslid en een konijn openbaren. Ik kon het niet BESTUURSLEDEN 17

18 BESTUURSLEDEN laten middels deze parallellen mijn bestuursjaar te evalueren. Ondergetekende houdt zich niet verantwoordelijke voor eventuele schrikreacties en gevoelens van jaloezie. De Van-der-Waalsbunnies zitten altijd, en dan bedoel ik ook altijd, op het grasveldje tussen de G- en de F-vleugel genietend van het zonnetje. De eerste duidelijke parallel met een bestuursjaar is zichtbaar. Wat mij afgelopen jaar opviel is dat bestuursleden gedurende de dag ook een kleine wereld hebben, genaamd de Vander-Waals-kamer. Je brengt nu eenmaal veel tijd door in deze ruimte, maar het is gelukkig vrijwel altijd gezellig en druk. Net zoals konijnen zich gelukkig voelen op dit grasveldje heb ik me afgelopen jaar ook goed thuis gevoeld in de Van-der- Waalskamer en heb het vertoeven hier, ook niet tegen het einde van mijn jaar, niet als onplezierig ervaren. Net zoals de konijnen niet houden van rare dingen als oranje M&M s, houden bestuursleden er ook niet van rare zaken aan te treffen. Als bestuurslid wordt je gedwongen voortdurend goed op je hoede te zijn. Je hebt de verantwoordelijkheid over een groot aantal zaken en de lieve leden van de vereniging zijn ook enorm behulpzaam om bij onoplettendheid van een bestuurslid iets te verstoppen, aan te passen of te gebruiken, met als gevolg dat het bestuur een tegenprestatie moet leveren. In het begin van het jaar is dit wennen en niet echt gewenst, maar op de lange duur houdt het je scherp. Ik denk dat ik deze verantwoordelijke taak van met name oud-bestuursleden komend jaar ook naar behoren zal proberen te vervullen. Minder positieve dingen aan het bestuursjaar waren warempel ook bij de konijnen zichtbaar. Moeder konijn ziet er namelijk zichtbaar volgevreten uit, iets wat je als bestuurslid ook moet constateren na een bestuursjaar (ik althans, ik doe verder geen uitspra-ken). Bier is lekker en honderd soorten bier zijn natuurlijk verrukkelijk. Je wilt je natuurlijk als bestuur van een vereniging op ieder feest van collega s of andere gelegenheden laten zien en dit werk is duidelijk goed voor de bierplezierspier. Als ik dan vertel dat we een grotendeels (nogal Bourgondisch) Limburgs bestuur zijn, hoef ik natuurlijk niet uit te leggen wat de gevolgen zijn. Konijnen hebben een aantal uitdagingen in hun leven kwam ik achter. Veruit de lastigste die zichtbaar was, is dat ze allen probeerden zoveel mogelijk op stokstaartjes te lij- 18

19 ken. Ze paradeerden af en toe met wisselend succes op hun achterpoten langs de G-vleugel. Ook dit reflecteert mijn bestuursjaar. Het jaar kende natuurkijk een groot aantal uitdagingen; voorbeelden zijn het neerzetten van een mooie en geslaagde Sinterwaalsviering en het organiseren van een mooie ALD. Het zijn ook deze activiteiten die ik mij vooral herinner, omdat je hier als bestuur alle moeite en liefde in hebt gestoken om het tot iets moois te brengen. Het laatste punt van mijn bevindingen was dat konijnen 24/7 eten; dit is het punt waarop ik de duidelijkste overeenkomst zie met mijn bestuursjaar. Je bent namelijk niet 40 uur per week bestuur, maar je doneert je lichaam gedurende een jaar 24/7 aan Van der Waals. Dit heeft nadelen, zoals weinig echt vrije tijd en het feit dat er altijd wel iets te doen is. Maar zoals een groot voetbalvirtuoos ooit zei: Elk nadeel heb ze voordeel. En voordelen waren er dit jaar! Het feit is gewoon dat besturen van Van der Waals erg gaaf is en de keiharde kater op woensdagmorgen na een feest op dinsdagavond neem je gewoon voor lief, omdat je nu eenmaal weet dat je één van de gaafste jaren van je leven doormaakt. anders concluderen, dan dat dit jaar enorm leerzaam is geweest voor mij. Kortom, ik heb dit jaar erg genoten van mijn leven als pseudokonijn. Ik heb mogen ervaren wat voor een prachtig leven deze beesten hebben en ik raad (bijna) iedereen ook aan dit ook aan zichzelf te gunnen. Volgens mijn bevindingen zijn konijnen nogal vreemd, maar is dat ook niet wat bestuursleden zijn? Ze hebben een mooi leven dat in sommige opzichten eentonig, maar in andere afwisselend is, maar bovenal dient er gewerkt te worden. Ieder berust met een zware en eervolle taak op hun schouders; altijd in de gaten worden gehouden door de ouderen. Mijn bestuursjaar zal altijd in mijn herinnering blijven als een mooie tijd; iedere keer als ik een konijntje koninklijk voorbij zie huppelen. Het was me een grote eer en een waar genoegen! BESTUURSLEDEN Ik ben gedurende het jaar voor mezelf duidelijk volwassener geworden. Je merkt aan jezelf dat je bepaalde vaardigheden en handigheden bijleert dankzij het besturen en werken in verschillende commissies. Ik kan dan ook niet 19

20 BESTUURSLEDEN 20 Bestuur Uitgeslapen Erik van Beekum Almanakstukje! Dat is het eerste waar ik aan dacht vanmorgen toen ik wakker schrok. Waarschijnlijk omdat ik het al weken aan het uitstellen ben en het nu hoog tijd wordt om er eens aan te beginnen. Vandaag 22 juli, hartje zomer, hoewel je dat niet zou zeggen gezien de vele regen van de afgelopen dagen. Toch begint de zon vandaag eindelijk te schijnen, wellicht een teken dat dit stukje ook nog de goede kant op gaat. Afgezien van het weer is in de Van-der-Waalskamer wel goed te merken dat het vakantie is. Behalve enkele verdwaalde studenten en een verveelde bestuursgenoot achter de Wii (die dit jaar met groot succes zijn intrede heeft gedaan in de Van-der- Waalskamer) is er niemand. Niet echt gezellig zoals door het jaar heen, maar wel handig om mij goed te kunnen concentreren op dit stukje. Met de Intro, het paintballen en het eerstejaarskamp in het vooruitzicht ben ik blij dat het bestuursjaar nog niet is afgelopen. Toch duurt het niet lang meer voor we het stokje overdragen en kan ik alvast een terugblik werpen op alle mooie dingen van het afgelopen jaar. Na onze vuurdoop tijdens de wisselings-alv konden we de dag erna aan de slag in de Van-der-Waalskamer. Na het verwijderen van de iets te royaal aangebrachte groene zeep en confetti door onze voorgangers, kon de kamer opnieuw worden ingericht en gingen we aan de slag met onze taken. Het was al meteen duidelijk dat er veel activiteiten gepland waren en naar gelang het jaar vorderde werd de agenda alleen maar voller. Dat het met zo n volle agenda moeilijk is alles goed te plannen bleek al snel tijdens de eerste ALV waar niet iedereen even fris achter de tafel zat. De cantus de avond ervoor had toch zijn tol geëist, wat ook niet vreemd was gezien de gedrevenheid van de senior tijdens de cantus. Maar goed, laten we maar zeggen dat dit een goede training was voor de vele feestjes en constitutieborrels die nog zouden volgen en waar Excitatie bijna altijd vertegenwoordigd was. Enkele andere gave activiteiten waren het kerstdiner, het freerunnen en natuurlijk de paaslunch. Behalve een zeer luxe lunch had Excitatie ook besloten om het jeugdsentiment eens op te halen met een wedstrijdje paasei schilderen. Dit bleek een goede zet gezien het enthousiasme waarmee enkelen zich op de verf stortten. Als

21 snel waren er tientallen eieren voorzien van een laagje verf en er bleken ware kunstenaars tussen te zitten. Één van de drukst bezochte activiteiten was wel het nachtelijk kanoën. Met een kleine 50 man werd er na de Borrel afgereisd naar Utrecht waar de grachten getrotseerd werden. Een barre tocht en op de terugreis werd er door een deel van Excitatie dan ook besloten het wat rustiger aan te doen en een klein stukje meer te verkennen per kano. Dit kleine stukje werd echter een iets groter stukje en onze achterstand liep al gauw op tot meer dan een uur. Gelukkig bleek onze conditie niet dermate slecht en werd de finish alsnog gehaald binnen een respectabele tijd. de Van-der-Waalskamer voor een week zal verruilen met het strand van Kos, kom ik erachter dat dit verhaal nog een passend einde mist en dat het thema van de almanak schittert door afwezigheid in dit stukje. Om hier iets aan te doen zal ik het thema, radicaal, dan toch maar even noemen om meteen te concluderen dat dit, naar mijn mening totaal niet van toepassing is op het afgelopen bestuursjaar. Hier ga ik het dan ook bij laten wat betreft het thema en ook wat betreft deze terugblik. Eindelijk tijd voor een weekje zon, ontspanning en bier! BESTUURSLEDEN Er is echter nog één activiteit die natuurlijk niet mag ontbreken in deze terugblik. De activiteit waar het hele jaar reikhalzend naar uitgekeken werd, waar alle dingen die je verlangt van een activiteit inzaten: sport, ontspanning, vermaak en muziek (oh ja, en een beetje bier ;) ). Dit is uiteraard het bierfietsen. Nog vele malen leuker dan het zwoegen op de bakfiets (hoewel deze ook voor veel vermaak zorgt). Een zeer geslaagde activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is volgend jaar. Nu, een week na het begin van dit stukje en een dag voor ik Eindhoven en 21

22 BESTUURSLEDEN Bestuur En.., en en.. Ilse van der Heijden Het is nu maandag 4 augustus uur en ik zit vrijwel alleen in de Van-der-Waalskamer. Vanmiddag druk bezig geweest met het schilderen van de bar en het promotiebord, welke nu radicaal anders zijn geworden, en nu moet ik dan toch echt een keer aan dit bestuursstukje voor in de almanak gaan werken. Ik heb het zo lang mogelijk proberen uit te stellen, want vooral de inspiratie om het thema leuk te verwerken ontbrak me. Tijdenlang heb ik al nagedacht wat ik met het woord radicaal zou kunnen betitelen binnen mijn bestuursjaar, maar ik kwam niet verder dan deze almanak. Allereerst wil ik graag een antwoord op een vraag uit de enquête van deze almanak met jullie delen: leven van het afgelopen jaar was wel radicaal anders dan de jaren ervoor. Op 19 september 2007 namen wij als Excitatie: naar een hoger niveau het stokje over van Contrast: in één kleur verenigd. Ik moet toegeven dat ik voor de wisselings- ALV toch best zenuwachtig was en het moment dat ik de penning omgehangen kreeg door Ron zal ik dan ook niet snel vergeten. Een grote uitdaging stond klaar voor Rob en mij, namelijk meer geld binnenhalen dan Ron en Florian. En vol trots mag ik dan ook wel verkondigen dat het ons is gelukt! Ook dit jaar is er weer een magische grens overschreden en EB-geschiedenis geschreven. Toch heb ik de voldoening niet zozeer uit dit feit gehaald. De voldoening haalde ik uit de kleine dingen. Dingen zoals: dat het ons is gelukt om toch genoeg geld binnen te halen voor het symposium Space Exploration, het aantal nieuwe bedrijven dat we hebben benaderd en de positieve feedback die we vaak van bedrijven ontvingen. Dit waren de dingen waar ik het vooral voor deed. 22 Heb je ooit een radicale beslissing genomen in je leven? Ja. Zo ja, heeft deze beslissing positieve of negatieve gevolgen gehad? Positieve. De eerste beslissing waar ik aan dacht is de beslissing om in het bestuur van Van der Waals te gaan. Nu is het misschien in twijfel te trekken of dit een radicale beslissing is te noemen, maar ik kan jullie een ding vertellen. Mijn Maar nu genoeg over mijn taak. Dit is natuurlijk, zoals iedereen je al 1000x vertelt voordat je bestuur gaat doen, maar een klein deel van je dagelijkse bezigheden bij Van der Waals. Naast bedrijven bel-

23 len, bedrijven mailen, bedrijven bezoeken, contrac-ten en facturen maken heb ik ook geschilderd (zie hierboven), gebierfietst, geskied, gefeest, meegedaan aan de skelterrace, geknotsbald, gezongen, koffie gezet, met robotjes gespeeld, records proberen te zetten, Sinterwaals veilig naar N-laag begeleid, op de stoel gezeten bij 1-tegen-N, de grachten van Utrecht onveilig gemaakt in een kano, worteltjescake gebakken en mee naar Groningen genomen (naar de bakborrel van FMF en we zijn tweede geworden!) en., en.., en Terwijl ik het allemaal zelf zo opsom, schrik ik ervan. Het is echt gewoon heel veel en tijdens je bestuursjaar heb je haast geen tijd om daar even bij stil te staan. Echter denk ik niet dat de activiteiten uiteindelijk datgene waren waarom het bestuursjaar zo leuk is geworden. De leukste dingen maak je toch gewoon mee in de Van-der- Waalskamer met leden, bestuur of rare mensen die bellen. Nu is het natuurlijk de vraag of dit radicaal andere jaar en al zijn radicale veranderingen over een tijd ook nog merkbaar zijn. Dit vind ik op dit moment nog erg moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat ik veranderd ben, maar nu zit ik er toch nog middenin. In ieder geval heb ik veel dingen geleerd en gedaan Dit jaar pakken ze mij in ieder geval niet meer af! BESTUURSLEDEN Als ik moet bedenken wat ik nu eigenlijk het leukst heb gevonden van afgelopen jaar, dan is dat een moeilijke vraag. Qua activiteiten moet ik denk ik zeggen Sinterwaals. Het was een spannende dag, vol met rare wendingen en een dag waarin je als bestuur toch weer wat dichter bij elkaar komt te staan. En het uiteindelijke resultaat is ook zeker de moeite waard: een kantine vol met (vals) zingende Van-der-Waalsleden en medewerkers van de faculteit. 23

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

- Waarschuwing- dit is een pittige les!

- Waarschuwing- dit is een pittige les! - Waarschuwing- dit is een pittige les! Herken je de volgende situatie: Je vraagt aan je partner (heb je deze niet denk dan even terug aan de tijd dat je deze wel had) of hij de vuilniszak wilt buiten

Nadere informatie

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Tussen JOU en MIJ SCHRIJF- EN DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Janneke van Bockel Tussen en Begonnen op 20 Herinneringen die je later wil hebben moet je NU maken 4 Ma-ham, luister je wel? zegt ze streng. Ja

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Dubbelspel. Alan Durant

Dubbelspel. Alan Durant Dubbelspel Dubbelspel maakt deel uit van de Schaduw-reeks van Lezen voor Iedereen/Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De Schaduw-reeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. Lezen voor Iedereen/Uitgeverij

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Beginnerslessen Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Wat leert u in deze les? Gesprekken over het inburgeringsexamen begrijpen. Welke examens bij het inburgeringsexamen horen. Waar u kunt oefenen met de

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

0 De eindopdracht is het laatste deel van de GRATIS Regenboogschattenjacht 2.0 van InnerTreasure

0 De eindopdracht is het laatste deel van de GRATIS Regenboogschattenjacht 2.0 van InnerTreasure 0 De eindopdracht is het laatste deel van de GRATIS Regenboogschattenjacht De Regenboogschattenjacht 2.0 Een magische zomer vol mooie dromen Auteur: Eveline van Dongen Copyright: Eveline van Dongen InnerTreasure

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Huilend geromantiseerd en schijnend geëerd

Huilend geromantiseerd en schijnend geëerd Huilend geromantiseerd en schijnend geëerd 1 2 Aurora Stevens Huilend geromantiseerd en schijnend geëerd Autobiografie 3 Copyright Aurora Stevens Omslagontwerp Aurora Stevens Auteursfoto Janna de Jong

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Van de Noordkaap terug naar huis

Van de Noordkaap terug naar huis Van de Noordkaap terug naar huis (het doel is bereikt maar de vakantie is nog niet voorbij) Tinie Hoek 1 Onderweg zijn is mooi Thuiskomen ook Appingedam 2015 Tinie Hoek www.tiniehoek.nl tiniehoek@gmail.com

Nadere informatie

Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus

Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus Creatief bidden voor de vervolgde kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus Duur: ongeveer 45 minuten zeven stompe kaarsen (om mee te beginnen) Steek zeven stompe kaarsen aan en plaats die naast

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Door Robbert Raas www.stop-jaloezie.com Voorwoord Dit compacte e-book is geschreven als hulp bij de eerste stap naar een leven zonder vervelende jaloezie. Op stop-jaloezie.com

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Reisverslag Pisa 2012

Reisverslag Pisa 2012 Reisverslag Pisa 2012 Door: Anne Marte Gardenier, vw5c DAG 1: om 10.40 kwamen we aan in het regenachtige Pisa. Het was gelijk weer erg gezellig met mijn italiaan. Het klikte ook goed met haar ouders. Daarna

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand van heb. De vorige keer zei ik dat de nieuwe broek

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Moeder worden, moeder zijn

Moeder worden, moeder zijn Moeder worden, moeder zijn Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208 1001 EE Amsterdam Telefoon: (020) 520 60 70 Fax: (020) 520 60 61 E-mail: info@eenvoudigcommuniceren.nl Website: www.eenvoudigcommuniceren.nl

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Logboekverhaal. Schoolkamp 2014

Logboekverhaal. Schoolkamp 2014 Logboekverhaal Schoolkamp 2014 Mysterie kamp 22-25-april Dinsdag 22 april 2014 Vandaag moesten we om 8:00 op school verzamelen. Onze bagage werd ingeladen en wij namen afscheid van de ouders. Toen alles

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

Stille tijd, ik vind het lastig. Ik

Stille tijd, ik vind het lastig. Ik Voorwoord Stille tijd, ik vind het lastig. Ik heb meestal moeite om rust te vinden, me te concentreren, mezelf de tijd te gunnen. Dit dagboek is bedoeld om jou te helpen als je datzelfde probleem hebt.

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

1 De tweede kleur is het 3de deel van de GRATIS Regenboogschattenjacht van InnerTreasure

1 De tweede kleur is het 3de deel van de GRATIS Regenboogschattenjacht van InnerTreasure 1 De tweede kleur is het 3de deel van de GRATIS Regenboogschattenjacht van De Regenboogschattenjacht Een magische zomer vol geluk Auteur: Eveline van Dongen Copyright: Eveline van Dongen InnerTreasure

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden.

Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden. Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden. Belangrijke boodschap: Het is illegaal om dit ebook te kopiëren, verkopen of verdelen! Dit ebook hoor je te krijgen van www.emotivo.nl of een andere

Nadere informatie

Getuigenissen // Connected // Seks en internet. Regina (16)

Getuigenissen // Connected // Seks en internet. Regina (16) Regina (16) Ik heb mijn vriend leren kennen tijdens een spelletje op internet. Mijn tegenstander stelde voor om op MSN verder te praten. Hij zette zijn webcam op en toen zag ik zijn vriend Lander. Die

Nadere informatie

15. eten moet je toch

15. eten moet je toch GRATIS voorproefje 15. eten moet je toch Uitnodigen Ik zal zorgen dat ik honger heb. Hou het eenvoudig, hoor! Ik eet alles. Ik ben niet zo n moeilijke eter. Maar verder eet ik alles! Je ziet me wel verschijnen.

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie