RADICAAL. Almanak der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RADICAAL. Almanak 2007-2008 der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals"

Transcriptie

1 RADICAAL Almanak der Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals

2 g rafisch adviesbureau Smeets & Hagenbeck Wij hebben uw almanak, met veel plezier, technisch en logistiek verzorgd.

3 Colofon De almanak Radicaal is een uitgave van Studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals. De almanakcommissie Radicaal bestond uit: Roel Heijnen (voorzitter) Suze Verbruggen (secretaris) Marloes van der Heijden (penningmeester) Ilse van der Heijden Mark Herps Drukkerij: Smeets en Hagenbeck Contactgegevens: SVTN J.D. van der Waals Technische Universiteit Eindhoven Kamer Ng 0.01 Postbus MB Eindhoven Telefoonnummer: Faxnummer: adres: Website: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder toestemming van het bestuur van SVTN Johannes Diderik van der Waals. 3

4 4 Inhoudsopgave Colofon 2 Inhoudsopgave 4 Voorwoorden 7 Voorzitter almanakcommissie Radicaal Voorzitter Excitatie: naar een hoger niveau Decaan faculteit Technische Natuurkunde Opleidingsdirecteur Technische Natuurkunde Bestuursleden 13 Jan Cortenbach 15 Roel Heijnen 17 Erik van Beekum 20 Ilse van der Heijden 22 Rob Mensink 24 Suze Verbruggen 27 Mark Herps 29 Commissies 31 Watt? 33 Borrel 35 Oorsprong 37 KCC 39 Kleine BuEx Praag 40 Koerier 42 Almanak Zwaar 45 Pebcie 47 Ouderdag 49 Smoelenboek 50 Symposium WiXi Intro 56 Paradox 58 XL 60 BuEx Zuid-Korea 62 P-kamp Disputen 67 Barabas 69 Chaos 70 EDDY 72 Curieus 74 Superstring 76 Foto s MDE 78 Collegae 79 GEWIS 81 Industria 83 Intermate 85

5 Inhoudsopgave STOOR 122 VENI 123 Commissie Wervingsdagen 125 Stichting Natuurkunst 127 T.S.V. Jan Pieter Minckelers 87 Lucid 89 SvBMT Protagoras 91 W.S.V. Simon Stevin 93 e.t.s.v. Thor 95 Zusjes 97 A-eskwadraat 99 Aik 101 S.V. Arago 103 FMF 104 De Leidsche Flesch 105 Marie Curie 107 T.F.V. Professor Francken 108 VvTP 109 Vakgroepen 129 CQT 131 PSN 133 WDY 135 Varia 137 Records 139 Activiteitenoverzicht 142 Wereldnieuws 152 Enquête 163 Van-der-Waalslied x Goud 172 Perspectief 173 Impuls 174 Inspiratie 177 Potentiaal 179 Relaties 111 Contrast 181 FSE 113 Van der Waals Fysicawinkel 115 Borrelstatistieken 186 Stichting JB-BuEx 116 Quotes 190 Natuurkundecircus 118 Interview met Randell Mills 198 Stiefel 120 Interview met Edwin de Caluwé 200 5

6 Inhoudsopgave Interview met Ineke Wijnheijmer 202 Interview met Roeland Huijink 203 Interview met Jort van Jaarsveld 204 Interview met Ruud Wijtvliet 206 Lid van verdienste Astrid Jacobs 207 Personalia 211 Donateurs en erelid 213 Afgestudeerden 2007/ Commissies 2007/ Verjaardagen 218 Adressenlijst 226 Adverteerdersindex Smeets en Hagenbeck 3 ASML editorial 168 Hewitt 176 Medtronic 185 Vereenigde 189 KIVI NIRIA 197 Stan Ackermans Instituut editorial 209 Dankwoord 256 6

7

8 Voorwoorden Voorzitter almanakcommissie Zwaar Voorzitter SVTN J.D. van der Waals Decaan faculteit Technische Natuurkunde Opleidingsdirecteur faculteit Technische Natuurkunde

9 Voorzitter Almanakcommissie Mooi! Roel Heijnen Trots, dat is wat ik ben op deze almanak. Trots op ons vrij radicaal andere thema dan afgelopen jaren, trots op de afwerking en het werk dat de commissie geleverd heeft voor dit mooie boekwerk. Het is ieder jaar dat er een almanak verschijnt, maar het is de kunst om er een uniek boekwerk van te maken. Er is geen gave almanak zonder een gaaf thema en ik denk dat de keuze van het thema Radicaal de mogelijkheid gaf om net heel of net geen natuurkundige stukjes te schrijven. Radicalisme is iets dat onze vereniging zeker dit jaar tot uiting kwam. Het ging afgelopen jaar voortvarend met de vereniging en er hebben dit jaar dan ook erg veel en memorabele activiteiten mogen plaatsvinden die het zeker verdienen om vereeuwigd te worden op schrift. Als commissie waren we ook erg blij verrast met het historisch grote geldbedrag dat de ALV ons toebedeelde om van deze almanak een uniek boek te maken. Oftewel, we kregen dit jaar de mogelijkheid om veel gave ideeën te realiseren. Niet al onze ideeën zijn tot uiting mogen komen, maar we zijn toch trots om te zien hoe we deze almanak hebben kunnen vormgeven. dat we hier iets aparts mee moesten doen. Het laten inzingen door een groot koor leek ons erg gaaf en gelukkig heeft dit ook mogen lukken. Er gaat dan ook een groot woord van dank uit naar Weijerkoor die het lied hebben ingezongen. De almanak zou niet zodanig verschenen zijn zonder een groot aantal personen die kosten nog moeite gespaard hebben om deze almanak te maken tot wat hij is. Het grootste dankwoord gaat uiteraard uit naar mijn medecommissieleden: Marloes, Suze, Ilse en Mark die met name ten tijde van de vakantie uit het zonnetje zijn gebleven om hun tijd te steken in dit boekwerk. Een mooie vereniging als Van der Waals verdient een mooie almanak en ik denk dat we met deze almanak hieraan hebben kunnen voldoen. Ik wens u namens de hele Almanakcommissie Radicaal veel plezier met het lezen van deze almanak. VO O RW O O R D E N Meegeholpen door het officiële Van-der-Waalslied dat inmiddels twee ALV s geleden is goedgekeurd, wisten we 9

10 VO O RW O O R D E N Voorzitter van der Waals Radicaal jan Cortenbach Lieve lezer, Hoewel ik op het moment van schrijven nog geen enkel idee heb hoe hij er uit ziet, weet ik dat er voor u een prachtige almanak ligt. Ik heb namelijk met eigen ogen gezien met welke gedrevenheid de almanakcommissie zich op de taak die voor hen lag heeft gestort. 256 pagina s aan content op spelling controleren, opmaken, indelen, laten drukken en distribueren binnen de gestelde deadline is niet eenvoudig. 10 Ik kan niet wachten tot ik deze almanak, waar ik nu 54 minuten voor de deadline nog een stukje voor aan het schrijven ben, in mijn handen heb. Want wat voor mooier gedenk aan een actief jaar binnen Van der Waals is er denkbaar, dan een boekwerk waarin alle activiteiten en je rol daarbij staan beschreven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze almanak bij menig lid een mooi plekje op de boekenplank gaat krijgen. Dat u net zoveel plezier mag hebben met lezen van de almanak als de commissie heeft gehad met het maken ervan.

11 Faculteit Technische Natuurkunde Decaan prof. dr. ir. K. Kopinga Het spreekt voor zich dat het voor mij een grote eer is, dat ik door de voorzitter van de Almanakcommissie gevraagd ben een voorwoord te schrijven voor het voorliggende boekwerk waarin, zoals de commissie zelf aangeeft, mooie herinneringen aan het jaar worden vastgelegd. Het thema van dit jaar lezend, vroeg ik mij af of dit voorwoord niet radicaal zou moeten breken met de traditie die door de verschillende decanen van onze faculteit gedurende de afgelopen jaren is opgebouwd. Dit overwegend kwam ik tot de conclusie, dat dit wel een erg een zijdige interpretatie van het thema zou zijn. In de uitnodiging tot het schrijven van dit stuk waren, wellicht om mij wat op weg te helpen, al een paar mogelijke betekenissen van het woord radicaal gegeven. Om echter zo onbevangen mogelijk aan het schrijven van dit voorwoord te beginnen, heb ik ook andere informatiebronnen geraadpleegd. Vanwege het thema van deze almanak heb ik niet zoal gewoonlijk de Van Dale opgeslagen, maar ben gesurft naar Wikipedia. Dit leverde de volgende informatie op: 1. Een molecuul met een grote reactiviteit: radicaal (scheikunde) 2. Een onderdeel van ideogrammen, dus van karakters in het Chinese, Japanse, Koreaanse en Vietnamese schrift: radicaal (Chinees schrift) 3. Een term uit de Semitische taalstudie: radicaal (Semitische taal) 4. Een persoon met een radicale zienswijze: radicaal (politiek) Waarschijnlijk bent u net als ik benieuwd hoe de auteurs van de verschillende bijdragen het door de commissie gegeven thema hebben verwerkt. Doorgaans getuigen de bijdragen van grote vindingrijkheid, maar ik ben benieuwd of men zich gewaagd heeft aan een essay waarin de betekenis 2 of 3 hierboven is verwerkt. Natuurlijk past een woord van hulde aan diegenen die de almanak hebben samengesteld en aan allen die er in welke vorm dan ook aan hebben bijgedragen. Tenzij er radicale wijzigingen hebben plaatsgevonden, doet dit boekwerk verslag van de vele activiteiten van de studievereniging Van der Waals, haar commissies en andere betrokkenen in het jaar U zult ongetwijfeld ook geïnformeerd worden over de belevenissen van vele anderen binnen en buiten de TU/e. Ik wens u heel veel leesplezier. VO O RW O O R D E N 11

12 VO O RW O O R D E N Faculteit Technische Natuurkunde Opleidingsdirecteur prof. dr. K.A.H. van Leeuwen Een mooi thema, radicaal. Zeker aan de vooravond van (opnieuw) een radicale wijziging in het curriculum. Is dat nu nodig? Gaat het dan zo slecht? Nee hoor, maar dat willen we wel graag zo houden. De omstandigheden veranderen: de nieuwe generatie studenten is op het VWO anders opgeleid. Beter in sommige opzichten, maar minder goed in andere opzichten. Heel goed in de breedte: snel een onderwerp verkennen, tussen onderwerpen schakelend, kennis aan elkaar knopen. Flitsend en zappend dus. Minder goed in de diepte: je lang op een abstract probleem concentreren om tot de kern te komen. Houden we daar geen rekening mee, dan komen er problemen. Eerlijk gezegd zijn de eerste al gearriveerd in de vorm van dalende slagingspercentages bij sommige vakken. Er melden zich steeds meer buitenlandse studenten aan voor de masteropleiding. Een mooie ontwikkeling, maar jammer genoeg kunnen we ze meestal niet toelaten. De reden is, dat onze masteropleiding slecht aansluit op de meeste buitenlandse bacheloropleidingen. Die ruimte maken we vrij door een aantal vakken naar de masteropleiding te verplaatsen. Het gevolg is wel dat er verplichte vakken in de master komen. Prettig neveneffect is dat de vernieuwde masteropleiding beter op een aantal buitenlandse bacheloropleidingen zal aansluiten, zodat we minder mensen hoeven af te wijzen. Verder zoeken we heel hard naar manieren om de studie minder vrijblijvend te maken. Een gemiddelde studie-duur van zeven-en-een-half jaar, dat kan echt niet. Dan gaat straks de overheid hard ingrijpen (collegegeld dramatisch omhoog, bijvoorbeeld) en daar is niemand bij gebaat. Meer commitment is de slogan. Dat moet van twee kanten komen: van de studenten, maar ook van de faculteit. Een commitment van ons om het curriculum goed in te richten, uitstekend les te geven en voor prima begeleiding te zorgen, maar dan ook van de studenten om zich serieus voor de studie in te zetten. Hoe we dat voor elkaar moeten krijgen, daar zijn we nog niet helemaal uit. Een consequent systeem van tussentoetsen behoort tot de mogelijkheden. In ieder geval moet dit alles per 1 september 2009 ingaan. Het wordt nog hard werken, maar dat hebben we er graag voor over! 12 Daarom willen we toch redelijk radicaal ingrijpen. Ruimte maken in de bachelor voor verdieping en abstractie, minder onderwerpen maar grondiger behandeld en meer ruimte voor echte zelfstudie in het rooster.

13

14 Bestuursleden Jan Roel Erik Ilse Rob Suze Mark

15 Bestuur Besturen voor dummies Jan Cortenbach Inleiding Een prachtige almanak als deze is natuurlijk een uitgelezen kans is om te pronken met de geweldige prestaties die wij als 49e bestuur der SVTN J.D. van der Waals geleverd hebben. Helaas heb ik vanuit mijn functie als voorzitter van onze prachtige vereniging hier al een tiental stukjes over geschreven voor in de almanakken en jaarboeken van collega- en zusterverenigingen. Ik zal jullie om die reden dus eenzelfde blaatverhaal besparen. Nee, in onze eigen almanak zal ik het radicaal (ik kon het niet laten ) anders aanpakken. Ik zal me gaan inzetten voor een hoger doel. Ik zal namelijk proberen uiteen te zetten waarom ons bestuursjaar nu zo n geweldig geslaagd jaar is geweest. Door dit op papier te vereeuwigen hoop ik nog vele toekomstige besturen te kunnen helpen in hun queeste om het hoge niveau van Excitatie te evenaren. Les 1: Vrouwen Er kan veel over geschreven worden, maar uiteindelijk is er maar één conclusie te trekken. Een tof bestuur vormen zonder vrouwen is pertinent onmogelijk. Iedereen die zegt dat het wel kan, liegt en is van Potentiaal. Les 2: 2 EB ers Het loont enorm om 1,5 taak aan Externe Betrekkingen te wijden in plaats van slechts 1 taak. Omdat dit tenslotte de almanak van een Technisch Natuurkundige studievereniging betreft volgt hieronder het bewijs voor het voorgenoemde feit dat anderhalve taak Externe Betrekkingen zorgt voor gelukkigere leden: 1,5 EB er > 1 EB er = Happiness Happiness1,5 EB er > Happiness 1 EB er Les 3: Make them feel special Eigenlijk zijn leden net als vrouwen, je moet ze laten denken dat ze speciaal voor je zijn. Zooi kopen is een makkelijke en efficiënte methode. Het grote voordeel is dat het niet je eigen geld is dat je over de balk smijt. Hoe meer dure zooi je voor ze koopt, hoe beter. Denk hierbij aan een Nintendo Wii, een bakfiets, een nieuwe TV, een nieuwe BESTUURSLEDEN 15

16 BESTUURSLEDEN bank, nieuwe computermonitoren, een nieuwe printer, nieuwe koelkasten, tijdschriftabonnementen, sleutelhangerflessenopeners, een GPS-unit en een nieuwe camera. Ook een tropisch aquarium is een zeer toffe toevoeging! Ook kun je gave dingen met ze gaan doen zodat ze zich bijzonder voelen. Het keyword hierbij is originaliteit. Goede voorbeelden zijn: bierfietsen, paintballen, nachtelijk kanoën, raketten schieten, freerunnen en een N-feest met een dikke band. De bestemmingen van beide Buitenlandse Excursies vallen ook onder deze les. Een tweetal essentiële keywords voor je BuEx locatie is: goedkoop bier. Haal het dus niet in je botte kop om naar Scandinavië te gaan. zij lid zijn van de actiefste studievereniging van Eindhoven (en waarschijnlijk van Nederland). Hoewel dit misschien niet de meest eenvoudige taak is, is het wel een taak waar enorm veel plezier en voldoening uit te halen valt. Jan Cortenbach Voorzitter der SVTN J.D. van der Waals 16 Les 4: Relaties Als bestuurslid ben je natuurlijk persoonlijk verantwoordelijk voor het beeld dat er leeft bij andere studie- verenigingen, in Eindhoven of in de rest van Nederland, omtrent Van der Waals. Niemand van Van der Waals staat namelijk zo vaak in contact met deze verenigingen als jij. Zorg er daarom voor dat je maximaal vertegenwoordigd bent op al die feestjes, Constitutieborrels, recepties en vergaderingen. Een feestje missen van een studievereniging in Eindhoven is daarom ook onvergeeflijk. Nawoord Met deze 4 korte lessen hoop ik alle aspirerende bestuursleden van Van der Waals voorbereid te hebben op de taak die voor hen ligt, namelijk de taak om te zorgen dat onze leden met trots kunnen blijven verkondigen dat

17 Bestuur Over bier en bunnies Roel Heijnen Het schrijven van een stukje voor in een almanak vergt een hoop creativiteit; helaas heb ik op het gebied van creativiteit niet voorin de rij gestaan, wat trouwens geweldig handig is als secretaris van een studievereni-ging. Mijn vele stukjes in de gastenboeken tijdens constitutieborrels zijn nooit als proza erkend en komen naar mijn mening ook niet in aanmerking hiervoor. Terwijl je medebestuursgenoten ge-nieten van een welverdiend en, ook niet onbelangrijk, gratis biertje, moet je als secretaris een poging doen een zo lang, vervelend en met zo klein lettertype mogelijk stukje te schrijven in het gastenboek. Het is zelden dat ik in deze stukjes niet refereer naar de gaafheid van onze vereniging met als pronkstuk de Salon ; dit omdat me dit jaar des te meer duidelijk is geworden dat Van der Waals gewoon de gaafste vereniging van de TU/e is. Ik vond het altijd een aanrader om bij dergelijke stukjes een centraal thema te nemen en hier dan een blaatverhaal over op te hangen. Het thema waar ik altijd al een stukje over heb willen schrijven, en ik denk dat mijn medebestuursgenoten zich dit ook kunnen indenken, is konijnen. Ik bedoel hiermee niet zomaar de huis-, tuin- en keukenkonijnen, maar de enige echte Van-der-Waalsbunnies ; bij dezen doop ik ze hiertoe om. Ik heb gewacht met het schrijven van een stukje over hen tot het moment waarop ik mocht terugblikken op mijn bestuursjaar. De reden zal u dadelijk duidelijk worden. Ik neem aan dat deze konijnen u wel bekend zijn; anders nodig ik u uit om, bij voorkeur tussen uur en uur, een blik te werpen uit het raam van de Van-der- Waalskamer. Ik bedoel dan het raam dat nu nog naast mijn bureau te vinden is. Mijn positie in de Van-der- Waalskamer afgelopen jaar gaf mij de mogelijkheid om flink wat research te doen naar deze bijzonder interessante wezens en ik ben dan ook trots u een aantal bevindingen van mijn onderzoek te demonstreren. De reden voor deze kleine publicatie is waarschijnlijk een onverwachte, maar u zult dadelijk ontdekken dat deze niet meer dan vanzelfsprekend is. Mijn meest relevante bevindingen: Konijnen houden niet van oranje M&M s. Konijnen denken soms dat ze stokstaartjes zijn. Konijnen worden groot en dik. Konijnen zijn 24/7 aan het eten. Gedurende de afgelopen weken heb ik een grondige analyse over deze resultaten uitgevoerd, met verrassend resultaat. In de navolgende 500 woorden zal ik de onderhuidse, obscure overeenkomsten tussen het leven van een bestuurslid en een konijn openbaren. Ik kon het niet BESTUURSLEDEN 17

18 BESTUURSLEDEN laten middels deze parallellen mijn bestuursjaar te evalueren. Ondergetekende houdt zich niet verantwoordelijke voor eventuele schrikreacties en gevoelens van jaloezie. De Van-der-Waalsbunnies zitten altijd, en dan bedoel ik ook altijd, op het grasveldje tussen de G- en de F-vleugel genietend van het zonnetje. De eerste duidelijke parallel met een bestuursjaar is zichtbaar. Wat mij afgelopen jaar opviel is dat bestuursleden gedurende de dag ook een kleine wereld hebben, genaamd de Vander-Waals-kamer. Je brengt nu eenmaal veel tijd door in deze ruimte, maar het is gelukkig vrijwel altijd gezellig en druk. Net zoals konijnen zich gelukkig voelen op dit grasveldje heb ik me afgelopen jaar ook goed thuis gevoeld in de Van-der- Waalskamer en heb het vertoeven hier, ook niet tegen het einde van mijn jaar, niet als onplezierig ervaren. Net zoals de konijnen niet houden van rare dingen als oranje M&M s, houden bestuursleden er ook niet van rare zaken aan te treffen. Als bestuurslid wordt je gedwongen voortdurend goed op je hoede te zijn. Je hebt de verantwoordelijkheid over een groot aantal zaken en de lieve leden van de vereniging zijn ook enorm behulpzaam om bij onoplettendheid van een bestuurslid iets te verstoppen, aan te passen of te gebruiken, met als gevolg dat het bestuur een tegenprestatie moet leveren. In het begin van het jaar is dit wennen en niet echt gewenst, maar op de lange duur houdt het je scherp. Ik denk dat ik deze verantwoordelijke taak van met name oud-bestuursleden komend jaar ook naar behoren zal proberen te vervullen. Minder positieve dingen aan het bestuursjaar waren warempel ook bij de konijnen zichtbaar. Moeder konijn ziet er namelijk zichtbaar volgevreten uit, iets wat je als bestuurslid ook moet constateren na een bestuursjaar (ik althans, ik doe verder geen uitspra-ken). Bier is lekker en honderd soorten bier zijn natuurlijk verrukkelijk. Je wilt je natuurlijk als bestuur van een vereniging op ieder feest van collega s of andere gelegenheden laten zien en dit werk is duidelijk goed voor de bierplezierspier. Als ik dan vertel dat we een grotendeels (nogal Bourgondisch) Limburgs bestuur zijn, hoef ik natuurlijk niet uit te leggen wat de gevolgen zijn. Konijnen hebben een aantal uitdagingen in hun leven kwam ik achter. Veruit de lastigste die zichtbaar was, is dat ze allen probeerden zoveel mogelijk op stokstaartjes te lij- 18

19 ken. Ze paradeerden af en toe met wisselend succes op hun achterpoten langs de G-vleugel. Ook dit reflecteert mijn bestuursjaar. Het jaar kende natuurkijk een groot aantal uitdagingen; voorbeelden zijn het neerzetten van een mooie en geslaagde Sinterwaalsviering en het organiseren van een mooie ALD. Het zijn ook deze activiteiten die ik mij vooral herinner, omdat je hier als bestuur alle moeite en liefde in hebt gestoken om het tot iets moois te brengen. Het laatste punt van mijn bevindingen was dat konijnen 24/7 eten; dit is het punt waarop ik de duidelijkste overeenkomst zie met mijn bestuursjaar. Je bent namelijk niet 40 uur per week bestuur, maar je doneert je lichaam gedurende een jaar 24/7 aan Van der Waals. Dit heeft nadelen, zoals weinig echt vrije tijd en het feit dat er altijd wel iets te doen is. Maar zoals een groot voetbalvirtuoos ooit zei: Elk nadeel heb ze voordeel. En voordelen waren er dit jaar! Het feit is gewoon dat besturen van Van der Waals erg gaaf is en de keiharde kater op woensdagmorgen na een feest op dinsdagavond neem je gewoon voor lief, omdat je nu eenmaal weet dat je één van de gaafste jaren van je leven doormaakt. anders concluderen, dan dat dit jaar enorm leerzaam is geweest voor mij. Kortom, ik heb dit jaar erg genoten van mijn leven als pseudokonijn. Ik heb mogen ervaren wat voor een prachtig leven deze beesten hebben en ik raad (bijna) iedereen ook aan dit ook aan zichzelf te gunnen. Volgens mijn bevindingen zijn konijnen nogal vreemd, maar is dat ook niet wat bestuursleden zijn? Ze hebben een mooi leven dat in sommige opzichten eentonig, maar in andere afwisselend is, maar bovenal dient er gewerkt te worden. Ieder berust met een zware en eervolle taak op hun schouders; altijd in de gaten worden gehouden door de ouderen. Mijn bestuursjaar zal altijd in mijn herinnering blijven als een mooie tijd; iedere keer als ik een konijntje koninklijk voorbij zie huppelen. Het was me een grote eer en een waar genoegen! BESTUURSLEDEN Ik ben gedurende het jaar voor mezelf duidelijk volwassener geworden. Je merkt aan jezelf dat je bepaalde vaardigheden en handigheden bijleert dankzij het besturen en werken in verschillende commissies. Ik kan dan ook niet 19

20 BESTUURSLEDEN 20 Bestuur Uitgeslapen Erik van Beekum Almanakstukje! Dat is het eerste waar ik aan dacht vanmorgen toen ik wakker schrok. Waarschijnlijk omdat ik het al weken aan het uitstellen ben en het nu hoog tijd wordt om er eens aan te beginnen. Vandaag 22 juli, hartje zomer, hoewel je dat niet zou zeggen gezien de vele regen van de afgelopen dagen. Toch begint de zon vandaag eindelijk te schijnen, wellicht een teken dat dit stukje ook nog de goede kant op gaat. Afgezien van het weer is in de Van-der-Waalskamer wel goed te merken dat het vakantie is. Behalve enkele verdwaalde studenten en een verveelde bestuursgenoot achter de Wii (die dit jaar met groot succes zijn intrede heeft gedaan in de Van-der- Waalskamer) is er niemand. Niet echt gezellig zoals door het jaar heen, maar wel handig om mij goed te kunnen concentreren op dit stukje. Met de Intro, het paintballen en het eerstejaarskamp in het vooruitzicht ben ik blij dat het bestuursjaar nog niet is afgelopen. Toch duurt het niet lang meer voor we het stokje overdragen en kan ik alvast een terugblik werpen op alle mooie dingen van het afgelopen jaar. Na onze vuurdoop tijdens de wisselings-alv konden we de dag erna aan de slag in de Van-der-Waalskamer. Na het verwijderen van de iets te royaal aangebrachte groene zeep en confetti door onze voorgangers, kon de kamer opnieuw worden ingericht en gingen we aan de slag met onze taken. Het was al meteen duidelijk dat er veel activiteiten gepland waren en naar gelang het jaar vorderde werd de agenda alleen maar voller. Dat het met zo n volle agenda moeilijk is alles goed te plannen bleek al snel tijdens de eerste ALV waar niet iedereen even fris achter de tafel zat. De cantus de avond ervoor had toch zijn tol geëist, wat ook niet vreemd was gezien de gedrevenheid van de senior tijdens de cantus. Maar goed, laten we maar zeggen dat dit een goede training was voor de vele feestjes en constitutieborrels die nog zouden volgen en waar Excitatie bijna altijd vertegenwoordigd was. Enkele andere gave activiteiten waren het kerstdiner, het freerunnen en natuurlijk de paaslunch. Behalve een zeer luxe lunch had Excitatie ook besloten om het jeugdsentiment eens op te halen met een wedstrijdje paasei schilderen. Dit bleek een goede zet gezien het enthousiasme waarmee enkelen zich op de verf stortten. Als

21 snel waren er tientallen eieren voorzien van een laagje verf en er bleken ware kunstenaars tussen te zitten. Één van de drukst bezochte activiteiten was wel het nachtelijk kanoën. Met een kleine 50 man werd er na de Borrel afgereisd naar Utrecht waar de grachten getrotseerd werden. Een barre tocht en op de terugreis werd er door een deel van Excitatie dan ook besloten het wat rustiger aan te doen en een klein stukje meer te verkennen per kano. Dit kleine stukje werd echter een iets groter stukje en onze achterstand liep al gauw op tot meer dan een uur. Gelukkig bleek onze conditie niet dermate slecht en werd de finish alsnog gehaald binnen een respectabele tijd. de Van-der-Waalskamer voor een week zal verruilen met het strand van Kos, kom ik erachter dat dit verhaal nog een passend einde mist en dat het thema van de almanak schittert door afwezigheid in dit stukje. Om hier iets aan te doen zal ik het thema, radicaal, dan toch maar even noemen om meteen te concluderen dat dit, naar mijn mening totaal niet van toepassing is op het afgelopen bestuursjaar. Hier ga ik het dan ook bij laten wat betreft het thema en ook wat betreft deze terugblik. Eindelijk tijd voor een weekje zon, ontspanning en bier! BESTUURSLEDEN Er is echter nog één activiteit die natuurlijk niet mag ontbreken in deze terugblik. De activiteit waar het hele jaar reikhalzend naar uitgekeken werd, waar alle dingen die je verlangt van een activiteit inzaten: sport, ontspanning, vermaak en muziek (oh ja, en een beetje bier ;) ). Dit is uiteraard het bierfietsen. Nog vele malen leuker dan het zwoegen op de bakfiets (hoewel deze ook voor veel vermaak zorgt). Een zeer geslaagde activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is volgend jaar. Nu, een week na het begin van dit stukje en een dag voor ik Eindhoven en 21

22 BESTUURSLEDEN Bestuur En.., en en.. Ilse van der Heijden Het is nu maandag 4 augustus uur en ik zit vrijwel alleen in de Van-der-Waalskamer. Vanmiddag druk bezig geweest met het schilderen van de bar en het promotiebord, welke nu radicaal anders zijn geworden, en nu moet ik dan toch echt een keer aan dit bestuursstukje voor in de almanak gaan werken. Ik heb het zo lang mogelijk proberen uit te stellen, want vooral de inspiratie om het thema leuk te verwerken ontbrak me. Tijdenlang heb ik al nagedacht wat ik met het woord radicaal zou kunnen betitelen binnen mijn bestuursjaar, maar ik kwam niet verder dan deze almanak. Allereerst wil ik graag een antwoord op een vraag uit de enquête van deze almanak met jullie delen: leven van het afgelopen jaar was wel radicaal anders dan de jaren ervoor. Op 19 september 2007 namen wij als Excitatie: naar een hoger niveau het stokje over van Contrast: in één kleur verenigd. Ik moet toegeven dat ik voor de wisselings- ALV toch best zenuwachtig was en het moment dat ik de penning omgehangen kreeg door Ron zal ik dan ook niet snel vergeten. Een grote uitdaging stond klaar voor Rob en mij, namelijk meer geld binnenhalen dan Ron en Florian. En vol trots mag ik dan ook wel verkondigen dat het ons is gelukt! Ook dit jaar is er weer een magische grens overschreden en EB-geschiedenis geschreven. Toch heb ik de voldoening niet zozeer uit dit feit gehaald. De voldoening haalde ik uit de kleine dingen. Dingen zoals: dat het ons is gelukt om toch genoeg geld binnen te halen voor het symposium Space Exploration, het aantal nieuwe bedrijven dat we hebben benaderd en de positieve feedback die we vaak van bedrijven ontvingen. Dit waren de dingen waar ik het vooral voor deed. 22 Heb je ooit een radicale beslissing genomen in je leven? Ja. Zo ja, heeft deze beslissing positieve of negatieve gevolgen gehad? Positieve. De eerste beslissing waar ik aan dacht is de beslissing om in het bestuur van Van der Waals te gaan. Nu is het misschien in twijfel te trekken of dit een radicale beslissing is te noemen, maar ik kan jullie een ding vertellen. Mijn Maar nu genoeg over mijn taak. Dit is natuurlijk, zoals iedereen je al 1000x vertelt voordat je bestuur gaat doen, maar een klein deel van je dagelijkse bezigheden bij Van der Waals. Naast bedrijven bel-

23 len, bedrijven mailen, bedrijven bezoeken, contrac-ten en facturen maken heb ik ook geschilderd (zie hierboven), gebierfietst, geskied, gefeest, meegedaan aan de skelterrace, geknotsbald, gezongen, koffie gezet, met robotjes gespeeld, records proberen te zetten, Sinterwaals veilig naar N-laag begeleid, op de stoel gezeten bij 1-tegen-N, de grachten van Utrecht onveilig gemaakt in een kano, worteltjescake gebakken en mee naar Groningen genomen (naar de bakborrel van FMF en we zijn tweede geworden!) en., en.., en Terwijl ik het allemaal zelf zo opsom, schrik ik ervan. Het is echt gewoon heel veel en tijdens je bestuursjaar heb je haast geen tijd om daar even bij stil te staan. Echter denk ik niet dat de activiteiten uiteindelijk datgene waren waarom het bestuursjaar zo leuk is geworden. De leukste dingen maak je toch gewoon mee in de Van-der- Waalskamer met leden, bestuur of rare mensen die bellen. Nu is het natuurlijk de vraag of dit radicaal andere jaar en al zijn radicale veranderingen over een tijd ook nog merkbaar zijn. Dit vind ik op dit moment nog erg moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat ik veranderd ben, maar nu zit ik er toch nog middenin. In ieder geval heb ik veel dingen geleerd en gedaan Dit jaar pakken ze mij in ieder geval niet meer af! BESTUURSLEDEN Als ik moet bedenken wat ik nu eigenlijk het leukst heb gevonden van afgelopen jaar, dan is dat een moeilijke vraag. Qua activiteiten moet ik denk ik zeggen Sinterwaals. Het was een spannende dag, vol met rare wendingen en een dag waarin je als bestuur toch weer wat dichter bij elkaar komt te staan. En het uiteindelijke resultaat is ook zeker de moeite waard: een kantine vol met (vals) zingende Van-der-Waalsleden en medewerkers van de faculteit. 23

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober

Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober Contactinformatie Bestuur 2006-2007 Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Zwem commissaris: Waterpolo commissaris:

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Lustrumalmanak 2007 TWIST

Lustrumalmanak 2007 TWIST Lustrumalmanak 2007 TWIST Inhoudsopgave Voorwoord (of het verhaal) van Malus (Appel) deel 3 3 door Marieke Meelen Woord van het bestuur 4 Interview Guus Kroonen en Michaël Peyrot, oprichtingsbestuur 5

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

taxing on! Time flies when you re having fun Docent over het thema: Interviews met: Verder:

taxing on! Time flies when you re having fun Docent over het thema: Interviews met: Verder: de AANSLAG! Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse Taxateur Jaargang 22, nummer 4 2012/2013 Time flies when you re having fun taxing on! Docent over het thema: Interviews met:

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Start vanuit je Hart Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Begin een groot, dwaas project. Het maakt niet uit wat anderen van

Nadere informatie

Coen Wirtz. Themanummer JAAR NUMMER

Coen Wirtz. Themanummer JAAR NUMMER Coen Wirtz Themanummer JAAR NUMMER US Basketball heeft als thuishal de Amstelcampushal Tweede Boerhaavestraat 10 1091 AN Amsterdam Bestuur us@basketball.nl www.usbasketball.nl Voorzitter Céline van der

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De psychologie van het OVERTUIGEN

De psychologie van het OVERTUIGEN Special Sneak Peek! De psychologie van het OVERTUIGEN Miniboekje met: Artikelen over Robert Cialdini Columns van onder anderen: - Ben Tiggelaar - Roos Vonk - Jeroen Busscher Aan dit mini-boekje werkten

Nadere informatie

StOPlichterij. Docenten over het thema: Interview met: Verder:

StOPlichterij. Docenten over het thema: Interview met: Verder: de AANSLAG! Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse Taxateur Jaargang 23, nummer 1 2013/2014 StOPlichterij Docenten over het thema: Prof. dr. S.J.C. Hemels Drs. M. Nieuweboer

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie