Bedrijfsorganisatie KLJ & Groene Kring vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsorganisatie KLJ & Groene Kring vzw"

Transcriptie

1 IT & Management Bedrijfsorganisatie 3TI / 1B 17 december 2010 Katholieke Hogeschool Leuven Departement Gezondheidszorg en Technologie Herestraat Leuven Tel. +32 (0) Fax +32 (0)

2 1. KLJ & GROENE KRING VZW WAT DOET KLJ? WAT DOET GROENE KRING? 3 2. EEN KORTE GESCHIEDENIS OPRICHTING BJB BJB WORDT KLJ OPRICHTING GROENE KRING OPRICHTING VZW 5 3. ALS DEEL VAN EEN GROTER GEHEEL LANDELIJKE BEWEGING BEROEPSWERKING BOERENBOND 5 4. DE ORGANISATIESTRUCTUUR BEROEPSKRACHTEN DIRECTIECOMITÉ EN SECRETARIAAT KLJ GROENE KRING VRIJWILLIGERSWERKING KLJ GROENE KRING VZW CONCLUSIE 13 BIBLIOGRAFIE 14 2

3 Wat doet KLJ? KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd, is een jeugd- en jongerenbeweging voor mensen van 6 tot 35 jaar. Zij richten zich concreet op jongeren van het platteland en locaties met een dorpsgevoel, waar iedereen nog iedereen kent. Op regelmatige basis worden op die manier jongeren samengebracht, waarvan er ruim 3500 een engagement opnemen als leider en/of bestuurslid van een lokale afdeling. Ze zijn dan ook één van de grote jeugdbewegingen en de grootste jongerenbewegingen van Vlaanderen. De bedoeling is dat kinderen en jongeren op die manier kunnen samenkomen in hun vrije tijd, voornamelijk voor ontspannende activiteiten. Er wordt voor hen een plek gecreëerd waar ze bezig kunnen zijn met dingen die voor hen echt belangrijk zijn. Plattelandsjongeren hebben ook specifieke noden en, zeker eens ze wat ouder zijn, ook een mening en visie op dit platteland. KLJ wil daarom ook een spreekbuis zijn voor al deze jongeren die niet in een stad wonen en dus minder gehoord worden Wat doet Groene Kring? Groene Kring is de organisatie voor jonge land- en tuinbouwers, met een werking specifiek gericht op jongeren van 16 tot 35 jaar. Ze verenigen zo over heel Vlaanderen en de Oostkantons 3900 jongeren. Groene Kring ziet voor zichzelf een drieledige opdracht: 1. BEWEGING: op de verschillende niveaus (lokaal, provinciaal, nationaal en zelfs internationaal) jonge boeren en tuinders samenbrengen op ontspannende en leerrijke activiteiten 2. OPLEIDING: specifieke opleidingen organiseren om hun leden te ondersteunen en te onderrichten in het starten en uitbouwen van een zelfstandig landbouwbedrijf 3. SYNDICAAL: het belang van hun leden verdedigen op de verschillende beleidsniveaus 3

4 2. Een korte geschiedenis 2.1. Oprichting BJB In 1927 waren er enkel boeren die zich verenigden in de Boerenbond en alle boerinnen die lid waren van de Boerinnenbond. Totdat er daar een aantal mensen vonden dat er naast een volwassenwerking voor boer en tuinder, ook een werking voor de jonge boeren en boerinnen moest komen. Zo geschiedde en men richtte de Boerenjeugdbond (BJB) op. Een vereniging met als enige doel de totale ontplooiing van deze jonge landbouwers verzorgen. In 1937 zag daarom ook een kleine dochtervereniging het licht, de Landelijke Rijvereniging (LRV), die voor een unieke ontspanningsvorm voor BJB ers te paard zorgde BJB wordt KLJ Na WOII zien we dat de nadruk meer en meer begint te liggen op ontspanning en dat het aantal land- en tuinbouwers begint af te nemen. BJB vindt dan ook dat ze zich breder moeten spreiden dan enkel land- en tuinbouw en begint zich nu ook te richten op alle jongeren van het dorp. Omdat de vlag de lading moet blijven dekken, werd dan ook in 1965 een naamsverandering doorgevoerd: de Boerenjeugdbond gaat vanaf nu door het leven als Katholieke Landelijke Jeugd Oprichting Groene Kring Er wordt nog steeds heel veel aandacht besteed aan de jongeren die beroepsmatig met het platteland in contact komen, zij hebben toch ook specifieke vormingsnoden en dergelijke. Om deze mensen beter te kunnen helpen, wordt er in 1971 Groene Kring opgericht. Groene Kring is vanaf dan de beroepswerking voor jonge land- en tuinbouwers. Ze breiden meer en meer hun vormingspakket uit, afgestemd op de noden van deze specifieke groep jongeren. 4

5 2.4. Oprichting vzw Gelijktijdig met de oprichting van Groene Kring komt men in een positie waarin de plattelandsjongeren verdeeld zitten over twee bewegingen. Dit is geen ideaal uitgangspunt voor een minderheidsgroepering waardoor er ook gekozen wordt om gezamenlijk een vzw op te richten. deelt dan ook één financieel beleid maar heeft wel twee onafhankelijk opererende onderdelen die wel stevig overleggen en van elkaar profiteren. 3. Als deel van een groter geheel KLJ en Groene Kring maken beiden deel uit van de grote groep Boerenbond. Boerenbond heeft zijn werking opgesplitst in twee luiken: de Landelijke Beweging en de Beroepswerking Boerenbond. Alle verenigingen uit beide luiken hebben vertegenwoordiging in de Nationale Raad van de Boerenbond, het grote beslissingsorgaan van Boerenbond Landelijke Beweging De Landelijke Beweging groepeert de socio-culturele verenigingen van de groep Boerenbond. Dit is dan ook het luik waarin KLJ zit, samen met de KVLV (Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen) en de KRV (Landelijke Rijvereniging). Deze drie bewegingen hebben ook een tegenhanger binnen de Beroepswerking Boerenbond, dit is Groene Kring voor KLJ Beroepswerking Boerenbond Zoals reeds vermeld is dit het luik van Boerenbond waaronder Groene Kring behoort. Een andere vereniging in dit deel is het AVBS, het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners. In dit deel zijn alle verschillende sectoren van land- en tuinbouw vertegenwoordigd. 5

6 4. De organisatiestructuur Zowel KLJ als Groene Kring steunen heel fel op vrijwilligers om hun bewegingswerk uit te voeren en de koers van de beweging te bepalen. Hierdoor is er in beide bewegingen een heel gelaagde opbouw in de structuur, die hier en daar ondersteund wordt door beroepskrachten. Voor de gemakkelijkheid bekijken we daarom eerst de structuur bij de betaalde krachten en dan hoe de vrijwilligers hierin opgenomen zijn Beroepskrachten Directiecomité en secretariaat Zoals reeds vermeld, delen KLJ en Groene Kring hun financiële kant en ze hebben hiervoor dan ook een directeur in dienst. De directeur beheert de financiën, doet het dagelijkse beheer van het personeelsbeleid, beheert de rekening en maakt de begroting voor de volledige vzw. Dit alles gebeurt in opvolging van de afspraken die binnen het directiecomité hieromtrent gemaakt zijn. Binnen het directiecomité zitten ook nog de voorzitter van KLJ en de voorzitter van Groene Kring. In de praktijk komt het erop neer dat bij de aanwerving van nieuwe beroepskrachten het volledige directiecomité betrokken is en niet enkel de directeur. Directiecomité Voorzitter KLJ Voorzitter Groene Kring Directeur Daarnaast hebben ze ook nog een gezamenlijk secretariaat dat instaat voor de eerste vragen van bestuursleden, ledenadministratie en verzekeringen. 6

7 KLJ KLJ heeft een voorzitter om de dagelijkse leiding van de vereniging op te nemen, in samenwerking met de Nationale Leiding (een vrijwilligerswerkgroep die later aan bod komt). Deze is ook eindverantwoordelijke voor de inhoudelijke werking van KLJ, de bewegingsfinanciën en vertegenwoordiging van KLJ naar de buitenwereld toe. Ook is het aan de voorzitter om ervoor te zorgen dat de beroepskrachten adequaat gevormd zijn voor hun taken. Op Nationaal vlak wordt deze bijgestaan door 5 stafmedewerkers, met elk een specifiek takenpakket: Kadervorming Coördinatie van de provinciale en nationale kadervorming Eindredacteur van het bestuurstijdschrift Idee Aanbod en sportwerking Coördinatie van de KLJ-sportwerking Coördinatie van het aanbod Coördinatie grote evenementen Algemene werking Kwaliteitscoördinator Opvolgen van het nationaal, provinciaal en plaatselijk jeugdbeleid Voorbereiden en opvolgen van belangrijke beleids- en werkinitiatieven Vertegenwoordigingswerk Opvolgen van de algemene werking van KLJ Opvolgen van Sabam, Billijke Vergoeding en fuifbeleid Pastoraal Inhoudelijk thema 'pastoraal' Inhoudelijk thema 'werken aan solidariteit' Inhoudelijk thema 'relatievorming' Communicatie Communicatieverantwoordelijke Eindredacteur van de ledentijdschriften Cactus, Aksent en Komma Innemen van maatschappelijke standpunten Inhoudelijk thema 'plattelandsontwikkeling' 7

8 Deze stafmedewerkers werken aan zaken die de volledige beweging ten goede komen, zoals de vertegenwoordiging op de Vlaamse Jeugdraad of het uitwerken van kadervormingsinitiatieven zodat alle bestuursleden van KLJ hun hoofdanimatorattest kunnen behalen op vormingen binnen de beweging. Binnen KLJ zijn natuurlijk de lokale afdelingen het belangrijkst, zij maken de uiteindelijke werking voor de klein mannen. Om deze afdelingen en hun bestuursleden, die dikwijls zelf maar net 17 à 18 jaar oud zijn, op een goede manier te ondersteunen, heeft KLJ in elke provincie ook nog een secretariaat. Op dit secretariaat werken twee vrijgestelden: zij hebben als grote taak om aan afdelingsbegeleiding te doen. Ze komen dus regelmatig in de afdelingen om problemen te spotten en te helpen oplossen met deze mensen. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor de organisatie van allerhande provinciale initiatieven, het organiseren van kadervormingsinitiatieven (zoals Trainingsdagen waarop de bestuursleden hun animatorattest kunnen behalen) en provinciale subsidies. We merken dus op dat beroepswerking van KLJ in twee grote lagen gebeurt: nationaal, waar ook de voorzitter zich bevindt, voor de algemene dingen voor de beweging en provinciaal, alwaar men vooral gaat voor de ondersteuning van de lokale afdelingen. 8

9 Groene Kring Voor Groene Kring ziet het er ietsje anders uit, maar ook zij hebben nationaal een voorzitter. Deze heeft min of meer dezelfde taken als de voorzitter van KLJ, maar dan uiteraard toegespitst op de specifieke werking van Groene Kring. De voorzitter is ook lid van het Dagelijks Bestuur van Boerenbond en kan op die manier ook de noden van jonge land- en tuinbouwers meenemen in het beleid van de Beroepswerking Boerenbond. Daarnaast heeft Groene Kring ook 6 consulenten aan het werk. Er is er eentje voor elke provincie: zij zorgen dus voor de werking en het vormingsaanbod binnen hun provincie. Deze 5 consulenten hebben ook elk één of meerdere werkgroepen waarvoor ze verantwoordelijk zijn en een aantal nationale taken, zoals bijvoorbeeld website of kadervorming. De 6 de consulent, of ook wel de vormingsmedewerker land- en tuinbouw genoemd, staat in voor de begeleiding van binnenlandse stages en voor de rijschool. Sinds kort organiseert Groene Kring opleidingen voor het zogenaamde rijbewijs G, het tractorrijbewijs. Dit is slechts een halftijdse functie, al de anderen zijn voltijds Vrijwilligerswerking Zoals reeds meermaals aangehaald, worden beide organisaties voornamelijk gedragen door vrijwilligers. Dit gaat van het eigenlijke beleid (het zijn de vrijwilligerswerkgroepen die hier het laatste woord hebben) en de organisatie van initiatieven tot de kern van beide verenigingen, namelijk de lokale jeugd- en jongerenwerking. 9

10 KLJ De vrijwilligersstructuur van KLJ wordt het snelst en het duidelijkst uitgelegd in volgend organigram. Het gaat hier wel enkel om de beleidsorganen. Helemaal onderaan staat de core business, namelijk de afdeling. Zij organiseren de activiteiten voor de jongeren van het dorp. Een aantal afdelingen uit de buurt worden gegroepeerd tot een gewest die op regelmatige basis samenkomen om uit te wisselen. Dit is voor de vrijgestelde het ideale moment om problemen binnen afdelingen op te vangen. 10

11 Provinciaal Uit elk gewest is er één vertegenwoordiger die naar het Provinciale Bestuur (PB) gaat, dit is eigenlijk het beslissingsorgaan binnen de provincie en bestaat dus uit de afgevaardigden van het gewest en de provinciale leiding. Het is het PB dat over de specifieke invulling van provinciale activiteiten beslist. Er is ook de Provinciale Leiding, dit zijn de 2 vrijgestelden, de provinciale voorzitter en de ondervoorzitter. Zij zijn een beetje de dagelijkse leiding over de provincie. Nationaal Op Nationaal vlak is het allemaal iets ingewikkelder. Om te beginnen is er daar de Nationale Leiding, dit zijn de twee nationale ondervoorzitters en de voorzitter. Zij zijn het dagelijkse bestuur van de volledige KLJ. Elke maand gaat er ook een Nationaal Bestuur door, hierin zetelt de Nationale Leiding en de voorzitters van elke provincie. Dit is het enige orgaan dat beleidsbeslissingen mag nemen gedurende het jaar, en enkel beslissingen die een effect hebben voor maximaal één jaar. Eénmaal per jaar is er dan de Nationale Raad, dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen KLJ. Alle leden van de provinciale besturen en alle beroepskrachten hebben hierin stemrecht. Op een Nationale Raad worden beslissingen genomen die langdurig geldig zijn, zoals het wijzigen van het huishoudelijk reglement, de lidgelden of het logo van de beweging. Andere werkgroepen Er wordt al veel gedaan door vrijwilligers, maar de mensen die de beslissingen nemen zijn niet altijd even goed ingelicht over elk onderwerp. Omdat zij natuurlijk gefundeerde beslissingen willen nemen, maar niet alles zelf kunnen onderzoeken, worden er regelmatig op nationaal niveau werkgroepen opgericht om een aantal dingen te onderzoeken en uit te werken. Een voorbeeld hiervan is de werkgroep die de inhoud van kadervormingsinitiatieven hervormd heeft, waarna de Nationale Raad het voorstel goedgekeurd heeft. 11

12 Groene Kring Hier is er een gelijkaardige structuur zoals bij KLJ, met de volgende wijzigingen: er is maar één nationale ondervoorzitter en hebben nationaal een aantal vaste werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen fruit, akkerbouw, melkvee, pluimvee, land- en tuinbouwbeleid, vleesvee/kalveren en varkens. Ook hebben zij geen echte afdelingen, maar begint het allemaal op gewestniveau VZW De VZW heeft ook nog een Raad van Bestuur waarin een aantal mensen met een specifieke achtergrond zetelen: een expert bewegingswerk, een expert personeelsbeleid, een expert boekhouden, etc. Hierin zit ook de directeur. Er is dan ook nog een Algemene vergadering, deze is samengesteld uit de directeur, de beide voorzitters, de leden van beide Nationaal Besturen en de ondervoorzitters van beide verenigingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de goedkeuring van de begroting en de eindrekening. 12

13 5. Conclusie We merken op dat zowel KLJ als Groene Kring een weinig simpele structuur heeft waar vrijwilligers het beleid bepalen. De beroepskrachten werken dit dan verder uit waarna het door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd wordt. Beiden gaan er prat op een vrijwilligersbeweging te zijn en op die manier een bottom-up beleid te voeren, waarin de beroepskrachten uitwerken wat de beweging vraagt. De realiteit leert echter dat door de vele lagen in de structuur de informatie slechts heel traag en via veel omwegen bij de juiste personen in de beleidsorganen geraakt. Natuurlijk is dit problematisch, omdat er hierdoor een veeleer top-down beleid ontstaat maar veel erger is dat ook dit regelmatig verkeerd loopt. Opnieuw door de vele lagen en het leunen op de vele vrijwilligers komt ook niet al de informatie snel, efficiënt of volledig en correct bij de afdelingen terecht. De uitdaging voor de gehele organisatie is dus duidelijk op zoek te gaan naar een werkbare structuur die toch nog steeds leunt op de vele vrijwilligers maar die het interne communicatieprobleem aanpakt. 13

14 Bibliografie Groene Kring. (sd). GroeneKring.be. Opgehaald van KLJ. (sd). KLJ.be. Opgehaald van 14

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal.

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Als gedreven basketballer weet ik dat niet alleen de gestalte en het volume het verschil maken. Winnen doe je immers nooit

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Ledenwerving in zeven stappen: Groeien in betrokkenheid bij een vereniging

Ledenwerving in zeven stappen: Groeien in betrokkenheid bij een vereniging Ledenwerving in zeven stappen: Groeien in betrokkenheid bij een vereniging Nieuwe leden zoeken en vinden is geen gemakkelijke opdracht voor een vereniging. Ze moet hiervoor actief communiceren over haar

Nadere informatie