Provincie Vlaams-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Vlaams-Brabant"

Transcriptie

1 Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/ , fax. 016/ ) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/ , 's avonds, zat.) Gesticht in 1903 In is de school 104 jaar jong. Beste cursisten, Door het decreet van 2 maart 1999 werden alle avondscholen "Centra voor Volwassenenonderwijs", afgekort C.V.O. Hierachter volgt een specifieke naam. Sedert 1999 heet ons volwassenenonderwijs De Nobel. In Leuven ligt onze avondschool tegenover de Nobelstraat. Deze straat verwijst naar Arnold Nobel, de oudst bekende burgemeester van Leuven. In Tienen was de Nobel een herberg op de Grote Markt. Naast koning Nobel uit het dierenepos Reinaart de Vos, was nobel de naam van een gouden muntstuk, in Engeland geslagen onder Edward IV van York. Deze munt vertoonde een grote roos en was sedert 1388 ook bij ons in gebruik. Onze informatiebrochure bestaat uit 3 delen: 1. Algemene Inlichtingen. 2. Secundair onderwijs. 3. Hoger onderwijs. In de rubriek Algemene Inlichtingen staat alles wat u wenst te weten over de structuur van de school. Zo vindt u gegevens over de lesdagen, de vestigingsplaatsen, het inschrijvingsgeld, de examenregeling, enz. Een aantal cursussen in ons secundair onderwijs worden zowel in Leuven als in Tienen georganiseerd. Andere kunnen enkel in Leuven of in Tienen gevolgd worden. Hoger onderwijs geven we enkel in Leuven. Door de grote vraag organiseren we in Tienen opnieuw photoshop in de afdeling informaticatoepassingssoftware. We beginnen met het modulariseren van de afdeling Talen. In Leuven gaan we verder met de modularisering van het graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde en het graduaat Openbare Besturen. Victor Boeckaerts, directeur CVO De Nobel, augustus

2 Inhoud 1 ALGEMENE INLICHTINGEN Vestigingsplaatsen Schooljaar Secundair Onderwijs Hoger Onderwijs Lestijden en pauze Vrije dagen Inschrijvingen Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsgeld Examens Roken Betaald Educatief Verlof (BEV) Nuttige adressen Lesroosters SECUNDAIR ONDERWIJS Nederlands 2de Taal (NT2) Inleiding: modulaire opbouw Taalbeheersingsniveaus Modulaire opbouw van niveau 1.1 en 1.2 / richtgraad 1 / Breakthrough en Waystage Modulaire opbouw van richtgraad 2, niveau 2, Threshold Nederlands 2de taal (NT2) RG 1 (ASO 2) Nederlands voor anderstaligen RG 2 (ASO 2) Talen Vreemde talen RG 1 (ASO 2): Engels, Frans, Spaans, Italiaans Vreemde talen RG 2 (ASO 2): Engels, Frans, Spaans Handel Medisch Secretariaat (TSO 3, Modulair) Boekhouden-Informatica (TSO 3, Modulair) Informatica-Toepassinssoftware (TSO 3, Modulair) Personenzorg Initiatie tot de BDI-Kunde: Bibliotheekwezen (TSO 3, Modulair) Huishoudelijk onderwijs Koken (BSO 2) Auto Automechanica (BSO 3) Mechanica Lassen (BSO 3) HOGER ONDERWIJS Economisch Hoger Onderwijs Openbare Besturen (Administratief recht in Leuven) Sociaal Hoger Onderwijs Bibliotheekwezen en documentaire Informatiekunde

3 1 Algemene inlichtingen 1.1 Vestigingsplaatsen Het CVO De Nobel heeft twee vestigingen. In Tienen worden de lessen gegeven in de gebouwen van het PISO/DE NOBEL langs de Alexianenweg (grote ingang). In Leuven geven we les in het Provinciaal gebouw De Ring, kant Justus Lipsiusstraat 71, tegenover de Nobelstraat aan de Kleine Gevangenis. De afdeling Bibliotheekwezen heeft sporadisch ook les in gespecialiseerde bibliotheken in Leuven, zoals aangeduid op het rooster. De school heeft daartoe een samenwerkingsverband met de K.U.Leuven. 1.2 Schooljaar Secundair Onderwijs Het schooljaar in het secundair onderwijs (Tienen en Leuven) telt 32 weken. Het begint op maandag 3 september De herexamens hebben plaats op donderdag 30 augustus Het schooljaar eindigt op vrijdag 16 mei In het modulair stelsel loopt het eerste semester tot 06 januari De school is in Tienen geopend van maandag tot vrijdag van tot en van tot uur. In Leuven is de school open van maandag tot vrijdag (17.45 tot uur) en de hele zaterdag. Elke les duurt 65 minuten Hoger Onderwijs Voor het Hoger Onderwijs in Leuven begint het schooljaar op donderdag 06 september 2007 (Bibliotheekwezen) en op maandag 10 september 2007 (Openbare Besturen). Het schooljaar eindigt op zaterdag 28 juni 2008 (40 weken). Elk lesuur duurt 50 minuten. Het schooljaar bestaat uit 2 semesters. Het eerste semester loopt van september tot eind januari, het tweede van eind januari tot eind juni. De herexamens hebben plaats op 30 en 31 augustus en op 1 en 8 september Lestijden en pauze Secundair Onderwijs Voorm Namidd Avond Hoger Onderwijs Week 1 = = Pauze 3 = Zat. 1 = = Pauze 3 = = = = Pauze 7 = = Pauze: tijdens wisseling van de lessen. Tijdens elke pauze kan de student koude of warme dranken krijgen in de eetzaal van de school. 3

4 1.2.4 Vrije dagen Allerheiligenvakantie ma tot en met zo Kerstvakantie ma tot en met zo Krokusvakantie ma tot en met zo Paasvakantie ma tot en met zo O.H. Hemelvaart do e Hemelvaartdag vr Pinkstermaandag ma Inschrijvingen De cursist is pas ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld of na het voorleggen van een bewijs van vrijstelling. De cursist tekent zijn fiche als bewijs. U kunt uiteraard vooraf telefonisch inlichtingen inwinnen. Opleidingscheques komen ook in aanmerking voor het inschrijvingsgeld en voor de maaltijden als u de afdeling Koken volgt. U kunt ze aanvragen via de website van de VDAB: Inschrijven tijdens de vakantie: TIENEN: Vanaf woensdag 22 augustus 2007 elke werkdag van 10 tot 12 uur en 's avonds van 18 tot 20 uur. LEUVEN: Vanaf woensdag 22 augustus 2007 elke werkdag 's avonds van 18 tot 20 uur op het secretariaat aan de J. Lipsiusstraat 71, gelijkvloers. Toegang langs de zijdeur aan de speelplaats. Inschrijven tijdens het schooljaar: Vanaf september schrijven we in Tienen en Leuven in, tussen 18 en 20 uur. In Leuven ook op zaterdag tussen en uur Toelatingsvoorwaarden Secundair Onderwijs Om als regelmatig cursist toegelaten te worden, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. In de praktijk betekent dit dat hij 16 jaar wordt in het jaar van de inschrijving. Als 1/3 van de lestijden gegeven is (vb. 20 uur van de = het registratiemoment), schrijven we niemand meer in (art. 28 van het decreet). Een cursist kan zich inschrijven voor een hoger leerjaar of een volgende module. Hij legt dan een bewijs voor, dat hij met vrucht het lager leerjaar of de lagere module heeft gevolgd. Bij gebrek hieraan kan hij een toelatingsproef afleggen. Deze proef wordt afgenomen op het einde van de inschrijvingstermijn. Onze school aanvaardt geen vrije leerlingen. Hoger Onderwijs Om als regelmatig cursist toegelaten te worden, moet hij houder zijn van: a. Een diploma van secundair onderwijs of gelijkgesteld. Samen met de inschrijving geeft de cursist een gewone kopie (niet op zegel) van het vereist diploma af. b. Getuigschrift of diploma van een hogere secundaire technische leergang (HSTL). c. 21 jaar zijn, uiterlijk op 31 december toelatingsproef. Als 1/3 van de lestijden gegeven is, worden geen cursisten meer aanvaard. 4

5 1.2.7 Inschrijvingsgeld Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld: alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben gedetineerden minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de CVO's cursisten tussen 12 en 16 jaar die Nederlands tweede taal volgen Verminderd inschrijvingsgeld van 0.25 euro per lestijd: cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet passen in een door de VDAB erkend traject naar werk of ten laste zijn van één van deze categorieën alle cursisten die in het bezit zijn van of ten laste zijn van een persoon met één van de volgende attesten: een attest waaruit arbeidsongeschiktheid blijkt van ten minste 66% een attest met recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap alle cursisten die 2 opeenvolgende jaren Basiseducatie hebben gevolgd (120 lestijden) en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een CVO Examens Tweemaal per jaar, in december/ januari en mei, worden mondelinge en schriftelijke examens of praktische proeven afgenomen. Ook het dagelijks werk wordt geëvalueerd. Deze regeling geldt voor de afdelingen van het lineaire stelsel. Voor modulaire opleidingen wordt een test afgenomen op het einde van de cursus. Er zijn geen herexamens. Voor de modules van de afdeling koken zijn er permanente evaluaties. De student moet minstens 3/4 der lessen bijwonen om tot de examens toegelaten te worden. Afwezigheden worden beleefdheidshalve gemeld op het secretariaat. Een volledig examenreglement werd door de Bestendige Deputatie goedgekeurd. Het is ter beschikking via de website Roken In overeenstemming met het KB op het rookverbod is roken binnen de gebouwen niet toegestaan. Vanaf 1 september 2007 is roken verboden op gans het domein van de school. Of beter nog: stop met roken en leef nog lang in de gloria Betaald Educatief Verlof (BEV) Werknemers uit de privésector kunnen voor sommige afdelingen van het BEV genieten. Deze wet is niet van toepassing op personeel tewerkgesteld door Staat, Gemeenschappen, Provincies en Gemeenten, en op het onderwijzend personeel. Sommige ambtenaren komen wel in aanmerking. U kunt dit best navragen op de personeelsdienst van uw werk. De werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren, door de nieuwe wet bepaald. Het aantal uren wordt verminderd met de uren die de werknemer NIET heeft gevolgd. In totaal moet de cursist 4 maal een formulier komen afhalen. Op het eerste formulier staat het aantal uren dat de cursist wenst te volgen. Op de drie volgende staat het aantal uren dat hij heeft gevolgd (Kerstmis, Pasen, Eindejaar). Voor het modulair stelsel is er een speciale regeling, vermits hier gewerkt wordt met semesters. 5

6 Nuttige adressen CVO DE NOBEL Tienen. Adres: CVO De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen. Tel. 016/ (niet op zaterdag). Fax De Nobel: 016/ of e-postadres: De school ligt op een kwartier van het station. Te bereiken via de Grote Markt en Academiestraat (achter de kerk) of via Veldbornstraat-Alexianenweg. De Veldbornstraat begint aan de ring (Lintersepoort), tussen het appartementsgebouw van Amelincx en de voormalige Provinciale Normaalschool (PNT), nu Gemeenschapsonderwijs. De Alexianenweg verbindt de Veldbornstraat (aan de Psychiatrische Kliniek van de Alexianen) met de Academiestraat. Betalende parkeerplaats naast de Alexianenweg. De ondergrondse parkeerplaats is slechts toegankelijk voor docenten met een parkeerkaart. Ingang school: langs grote open speelplaats. Links komt u in de overdekte praatzaal met het secretariaat op de hoek. CVO DE NOBEL Leuven. Adres: CVO De Nobel, J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven. Dit is de achterkant van het provinciaal gebouw De Ring. Toegang langs de zijdeur, voor het hek van de speelplaats. De naam van de school is op een groot paneel aangeduid. Het secretariaat van De Nobel ligt op het gelijkvloers. Het telefoonnummer en faxnummer in Leuven is 016/ Op zaterdag stelt de firma Vanderelst zijn privéparking gratis ter beschikking van onze studenten. Ingang: Nobelstraat. Provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Provincieplein 1, 3010 Leuven. Op 2 minuten van het Leuvense Station. Algemeen telefoonnummer: 016/ Kabinet Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs. Provincieplein 1, 3010 Leuven - 016/ (kabinetsverantwoordelijke Karel Verbeeck). Internetadres E-post Directeur Victor Boeckaerts Adjunct-directeur SO Elfriede Kempeneers Adjunct-directeur HO Luc Poinet Afdelingen Tienen Talen: Edda Roggen Informatica, Medisch secretariaat, lassen, automechanica, koken: Nathalie Peeters Afdelingen Leuven Luc Poinet Lesroosters De roosters zijn in principe vast. Veranderingen kunnen zich voordoen, vb. bij splitsing of afschaffing van een klas. De roosters worden afzonderlijk gedrukt en men kan ze raadplegen op de website van de provincie Vlaams-Brabant. 6

7 2 Secundair onderwijs 2.1 Nederlands 2de Taal (NT2) Inleiding: modulaire opbouw Taalbeheersingsniveaus Onderstaand schema geeft een overzicht van de niveau-indelingen die door respectievelijk de Raad van Europa en het Volwassenenonderwijs worden gehanteerd. EUROPEES REFERENTIE- KADER Mastery DECREET VOLWASSENEN- ONDERWIJS OPMT Effectiveness Richtgraad 4 niveau 4 Vantage Richtgraad 3 niveau 3 Threshold Richtgraad 2 niveau 2 Waystage Richtgraad 1 niveau 1.2 Breakthrough Richtgraad 1 niveau 1.1 / basisniveau Modulaire opbouw van niveau 1.1 en 1.2 / richtgraad 1 / Breakthrough en Waystage Voor niveau 1.1 / Breakthrough /basisniveau NT2: Het absolute minimum. De taalgebruiker kan in een anderstalige samenleving met zeer beperkte talige middelen communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. Voor niveau 1.2 / Waystage: Het overlevingsniveau. De taalgebruiker kan communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn directe omgeving. De modulaire opbouw van richtgraad 1 is eenvoudig. Na de modules 1.1 A en 1.1 B, Breakthroughniveau bereikt de cursist via de modules 1.2 A en 1.2 B het Waystage-niveau. Beide niveaus Breakthrough en Waystage zijn sequentieel verbonden. De studieduur van modules 1.1 A en 1.1 B en 1.2 A en 1.2 B bedraagt telkens lestijden Modulaire opbouw van richtgraad 2, niveau 2, Threshold Beperkte talige zelfstandigheid. De taalgebruiker kan communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties, zij het nog met beperkte talige middelen. 7

8 Richtgraad 2 bestaat uit 8 modules, ingebed in 4 inhoudelijke gehelen die sequentieel met elkaar verbonden zijn. Modules 2.1 A en 2.1 B en 2.2 A en 2.2 B vormen samen een afgerond geheel, in die zin dat alle basiscompetenties van het Threshold-niveau erin aan bod komen, gerelateerd aan een set tekstvoorwaarden (N1). Hetzelfde geldt voor de modules 2.3 A en 2.3 B en 2.4 A en 2.4 B, ditmaal met een andere set tekstvoorwaarden met een hogere graad van complexiteit (N2). Studieduur De studieduur van de modules 2.1 A en 2.1 B, 2.2 A en 2.2 B, 2.3 A en 2.3 B, 2.4 A en 2.4 B bedraagt telkens lestijden. Instapvereisten Als instapvereiste voor het Threshold-niveau geldt dat de cursist de basiscompetenties van richtgraad 1 heeft verworven Nederlands 2de taal (NT2) RG 1 (ASO 2) Integratie: Anderstalige landgenoten en migranten wensen zich te integreren. Een eerste stap hiertoe is de streektaal te leren. Tijdens het voorbije schooljaar volgden studenten van 62 verschillende nationaliteiten de Nederlandse lessen. Ook Franstalige Belgen volgen onze cursus. Doelgroep: Onze cursus richt zich tot mensen die het Latijnse alfabet machtig zijn. Ook moeten zij minstens 10 jaar onderwijs in hun land van herkomst gevolgd hebben. Wie eerst nog moet leren schrijven, richt zich tot de erkende "Open scholen". Nieuwe cursisten dienen zich eerst aan te melden in "Het Huis Van Nederlands" Tienen: Huis Van Nederlands Vlaams Brabant Antenne Hageland - vestiging Tienen Veldbornestraat Tienen Leuven: Huis Van Nederlands Vlaams Brabant Antenne Leuven Diestsesteenweg Leuven Duur: De cursus Nederlands richtgraad 1 omvat 240 lesuren. Om sneller de taal te leren, worden deze uren op één jaar gegeven: 6 uur per week, verdeeld over twee avonden. Modulair: De lessen Nederlands worden georganiseerd volgens het modulair stelsel. De cursus van Nederlands RG1 bevat twee modules (1.1 en 1.2). In januari begint een tweede instapmoment met module 1.1. In september 2008 kunnen de anderstaligen dan module 1.2 volgen. Inschrijvingsgeld: Vrijstelling van inschrijvingsgeld voor inburgeraars: personen die een inburgeringstraject volgen of een inburgeringsattest behaald hebben, zijn volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld voor de opleidingen NT2 RG1 en RG2. Personen die langer dan 1 jaar in België verblijven, hoeven geen inburgeringstraject te volgen. Personen die getrouwd zijn met een Belg/Belgische evenmin. Wanneer zij een andere opleiding van het studiegebied NT2 volgen, moeten zij 0.50 per lestijd betalen personen die een inburgeringstraject volgen of een inburgeringsattest behaald hebben en een opleiding volgen van een ander studiegebied dan NT2, betalen een inschrijvingsgeld op basis van andere categorieën van volledige of gedeeltelijke vrijstelling (zie" inschrijvingsgeld") de cursus zelf kost 10 euro Verminderd inschrijvingsgeld van 0.50 euro per lestijd alle andere cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal 8

9 Leerinhoud: Een belangrijke attitude is de communicatiebereidheid. We concentreren de taalverwerving rond een aantal thema's, die aansluiten met de leefwereld van de anderstalige. De dagelijkse woordenschat zal vooral met behulp van visueel materiaal worden bijgebracht. We maken ook gebruik van de cassetterecorder en video. Module Personalia: naam, adres, telefoon, geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, herkomst, beroep. 2. Wonen: type van huisvesting, indeling van de woning, vertrekken, inboedel, comfort, technische voorzieningen, huur, buitenshuis verblijven, enkele karakteriseringen voor woning, inrichting en ligging. 3. Eten en drinken: maaltijden, voedsel, spijzen, dranken, buitenshuis eten (restaurant en café), enkele karakteriseringen voor eten en drinken. 4. Boodschappen, winkels, waren: boodschappen doen, prijs, betalen, levensmiddelen, kleding, mode, huishoudelijke artikelen, apotheek en geneesmiddelen, schrijfbenodigdheden. 5. Diensten: post, telegraaf, telefoondienst, bank, politie, hulp in nood, autoreparatie, wegenwacht, benzinestations. Module Leefmilieu: buurt, stad, streek, land, planten en dieren, klimaat en weer. 2. Reizen en Verkeer: oriëntatie (de weg wijzen, vragen), alledaagse tochten, vakantie, reizen, toerisme, openbaar vervoer, eigen vervoer, grensovergang, legitimatiepapieren voor reis, verkeer en verblijf. 3. Gezondheid en Hygiëne: lichaamsdelen, lichamelijke toestand en behoeften, hygiëne, ziekte en ongeval, medische voorzieningen en verpleging, verzekering. 4. Werk en Beroep: beroep, plaats van werkzaamheid, beloning, beroepsopleiding en loopbaan, enkele karakteriseringen voor betrekking en werk. 5. Persoonlijke betrekkingen, contact met anderen: aard van persoonlijke betrekkingen, uitnodiging en afspraak, correspondentie, verenigingen. Bekroning: Na het succesvol beëindigen van iedere module krijgt de cursist een deelcertificaat. Het slagen voor een volledige richtgraad wordt bekroond met een certificaat Nederlands voor anderstaligen RG 2 (ASO 2) Duur: De cursus in Nederlands RG2 omvat 480 lestijden, gespreid over twee schooljaren, twee avonden van 3 uur per week. We organiseren ook cursussen overdag. Raadpleeg hiervoor het rooster. Praktijkgerichte benadering: Door een systematische, modulaire opbouw en een pragmatische aanpak van het taalonderwijs moeten alle cursisten in staat zijn om de nodige communicatieve vaardigheden te verwerven. Functies of spreekbedoelingen worden verweven met noties of thematische velden. De cursist verwerft een basiswoordenschat van 5000 woorden. Voorbeelden van noties: I. Personalia: beroep, godsdienst, familieleden, belangstelling, karakter, uiterlijk voorkomen. II. Wonen: comfort, technische voorzieningen, huur, buitenshuis verblijven, woning en inrichting. III. Eten en drinken: buitenshuis eten, karakteriseringen voor eten en drinken. IV. Boodschappen, winkels, waren: kleding, rookwaren, huishoudelijke artikelen, geneesmiddelen, schrijfbenodigdheden. V. Diensten: politie, hulp in nood, autoreparatie, wegenwacht, benzinestations. VI. Gezondheid en hygiëne: ziekte, ongeval, medische voorzieningen, verpleging, verzekering. VII. Onderwijs en opleiding: school en studies, onderwijsvakken, examens, diploma's. VIII. Reizen en verkeer: vakantie, toerisme, openbaar vervoer, eigen vervoer, grensovergang, legitimatiepapieren. Bekroning: Ook hier krijgt de cursist na elke module een deelcertificaat. Als hij de hele richtgraad succesvol afwerkt, krijgt hij een certificaat. 9

10 2.2 Talen Vanaf dit schooljaar worden de taalopleidingen modulair gestructureerd Vreemde talen RG 1 (ASO 2): Engels, Frans, Spaans, Italiaans Structuurschema Niveau 1.1 Breakthrough A: LT Niveau 1.2 Waystage A: LT 1.1 Breakthrough B: LT 1.2 Waystage B: LT Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd Lesvorm: De lessen worden op een ongedwongen en aantrekkelijke manier gegeven volgens de communicatieve methode. Vooral het spreken wordt beklemtoond. Daarom werken enkele groepen geregeld in het talenpracticum. Van de cursist verwachten we dat hij zich individueel en intensief bezig houdt met mondeling taalgebruik. Aangezien gemotiveerde studenten de cursus volgen, zijn de resultaten in ons volwassenenonderwijs zeer bemoedigend. Leerinhoud: De leerinhoud wordt bijgebracht rondom 3 kernen: betekenisvelden of thema's, grammatica en syntaxis, en cultuur. Hierbij komen tegelijk de 4 vaardigheden aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven. De themalessen zijn georiënteerd op elementaire leefsituaties of op situaties die al iets "verder van mijn bed" staan. Teksten en oefeningen staan in nauw verband met de leefwereld van de cursisten. Grammatica en syntaxis zijn geen doel op zich. "Didactische spraakkunstvermindering" is de regel. Er wordt slechts zoveel spraakkunst aangeboden als nodig is voor de praktijk. Bovendien richten de lessen zich op een kennismaking met de landscultuur. Bekroning: Na het succesvol beëindigen van iedere module krijgt de cursist een deelcertificaat. Het slagen voor een volledige richtgraad wordt bekroond met een certificaat. Voorbeelden van thema's: Contacten met officiële instanties, leefomstandigheden, afspraken en regelingen (logies en maaltijden), consumptie, openbaar en privé-vervoer, voorlichtingsdiensten, vrije tijd, nutsvoorzieningen, ruimtelijke oriëntering, onthaal, gezondheidsvoorzieningen, klimaat. Voorbeelden van functies: Breakthrough A en B 1. Groeten en afscheid nemen, voorstellen en identificeren, telefoneren. 2. Uur- en datummelding, tijdmelding. 3. Prijsaanduiding. Iets bestellen. 4. Naar de weg vragen, de weg aanduiden. 5. Aankopen doen. 6. Zich kunnen verontschuldigen. 7. Kunnen bedanken en dankbaarheid uitdrukken. 8. Een bevel geven en begrijpen. 9. Instemming, twijfel of afwijzing uitdrukken. 10. Het bezit uitdrukken, kunnen vragen wie iets bezit. Waystage A en B 1. Herhalingseenheid. 2. Beschrijven van zaken en personen. 3. Iemand gelukwensen, iemand zijn medeleven betuigen, iemand iets toewensen. 4. Uit eten gaan. 5. Een mogelijkheid of een voornemen uitdrukken. 6. Een suggestie doen, aanvaarden of afwijzen. 7. Kunnen zeggen (schrijven) waarvan men houdt of niet houdt. 8. Mededelen dat men iets kan/wil doen. 9. Toestemming vragen, toestemming geven Vreemde talen RG 2 (ASO 2): Engels, Frans, Spaans Wie al enige voorkennis van een taal heeft, bijvoorbeeld na zijn humaniora, kan onmiddellijk terecht op het niveau RG 2. Er wordt dan eerst een toelatingsproef afgenomen. Beginners volgen best eerst de cursus Richtgraad 1 Engels, Frans of Spaans. 10

11 Structuurschema Niveau 2.1 Niveau 2.2 Niveau 2.3 Niveau 2.4 Threshold 1 A: LT Threshold 1 B: LT Threshold 2 A: LT Threshold 2 B: LT Threshold 3 A: LT Threshold 3 B: LT Threshold 4 A: LT Threshold 4 B: LT Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd Bekroning:Na het succesvol beëindigen van iedere module krijgt de cursist een deelcertificaat. Het slagen voor een volledige richtgraad wordt bekroond met een certificaat. Leerinhouden: De leerinhoud wordt bijgebracht rondom 3 kernen: betekenisvelden, thema's of "noties"; grammatica en syntaxis; en cultuur. Themalessen zijn georiënteerd op bekende leefsituaties. Teksten en oefeningen staan in nauw verband met de leefwereld van de cursisten. Grammatica en Syntaxis worden onmiddellijk getransfereerd naar de doeltaal. Er wordt slechts zoveel spraakkunst aangeboden als nodig is voor de taalpraktijk. Cultuur is een kennismaking met het land of de landen, waar de taal gesproken wordt. We besteden hierbij aandacht aan: voeding, prijzen, geld, schoolsysteem, media, weer, kalender, feestdagen, kiessysteem, facetten van theater, literatuur, muziek en film. Thema's De thema's van richtgraad 1 worden systematisch herhaald en de woordenschat wordt verder uitgebreid. Elke volgende module wordt er op dezelfde manier gewerkt: de leerinhouden van de vorige module worden herhaald en verder uitgediept en uitgebreid. "Functies" of spreekbedoelingen 1. Opbouwen van een sociale relatie: zich tot iemand richten, groeten, zich voorstellen, zich identificeren, nieuws vertellen, feliciteren, complimenten geven, zijn medeleven betuigen, wensen formuleren, bedanken, zich verontschuldigen, afspraak maken. 2. Informatie uitwisselen: aankondigen, personen en zaken beschrijven, de prijs aanduiden, de weg aanduiden en vragen, het bezit aanduiden, tijdmelding (uur, dag, datum), de mogelijkheid of onmogelijkheid aangeven. 3. Gevoelens en houdingen uitdrukken: voldoening, vreugde, misnoegdheid, verbazing, verdriet, sympathie of antipathie, onverschilligheid, angst, trots, Inschatten en een positie innemen: akkoord of afwijzing, zekerheid, twijfel, onwetendheid, voorkeur, noodzaak, protest. 5. Acties en reacties uitlokken: beloven, aanraden, afraden, toestemming vragen, iemand uitnodigen, een bevel geven, tegenspreken, een voorstel doen. 6. Nagaan of de boodschap begrepen werd: vragen om uitleg, laten herhalen of preciezer omschrijven. 11

12 2.3 Handel Medisch Secretariaat (TSO 3, Modulair) Medisch Secretariaat TSO3 modulair 640 lestijden Administratieve organisatie A Medische Organisatie B Administratieve Communicatie & Onthaal Medische Vakterminologie TV A1 80 TV B1 Tekstverwerking 1 TV Toegepaste Psychologie A2 40 TV B2 Tekstverwerking 2 Deontologie TV A3 80 TV B3 Rekenblad Organisatie Gezondheidszorg TV A4 80 TV B4 Basis Boekhouden en financiële Aspecten Toegepaste Sociale Wetgeving 80 TV A5 40 TV B5 Deelcertificaat Deelcertificaat Administratieve Organisatie 320 Lt Medische Organisatie 320 Lt Certificaat Medisch Secretariaat TSO3 640 lestijden Administratieve Organisatie cursisten worden opgeleid tot administratieve krachten die alle secretariaatstaken beheersen; cursisten kunnen bezoekers op gepaste wijze ontvangen en te woord staan en helpen bij het invullen van administratieve formulieren; cursisten kunnen vlot en efficiënt omgaan met een PC; cursisten beschikken over voldoende boekhoudkundige noties om de nodige financiële verrichtingen op het werkveld uit te voeren. Medische Organisatie cursisten beheersen elementaire basiskennis van de medische sector; cursisten kunnen medische terminologie begrijpen en hanteren in het werkveld; cursisten kunnen psychologisch en deontologisch verantwoord omgaan met patiënten; cursisten kennen de structuur en organisatie van de Belgische gezondheidszorg; cursisten kunnen de sociale wetgeving correct toepassen in de context van het werkveld. Duur: de diverse modules kunnen op eigen tempo gevolgd worden. De modulaire opbouw van het programma laat toe om diverse modules tegelijkertijd te volgen, zowel behorend tot de pijler Administratieve organisatie als de pijler Medische organisatie. Enkel de modules A2-A3-A4 dienen na elkaar gevolgd te worden. De totale opleidingsduur bedraagt 640 lestijden en is gespreid over minimaal twee schooljaren (dit zonder rekening te houden met eventuele vrijstellingen). De diverse modules worden van maandag tot 12

13 vrijdag georganiseerd tussen 18u00 en 21u15. Het gedetailleerde opleidingsrooster is bij het begin van het scholjaar ter beschikking. Bekroning: na het volgen van de modules A1-A2-A3-A4-A5 ontvangt de cursist het deelcertificaat Administratieve Organisatie. Het deelcertificaat Medische Organisatie wordt behaald na het volgen van de modules B1-B2-B3-B4-B5. Beide deelcertificaten te samen geven recht op het eindcertificaat Medisch Secretariaat TSO3, een getuigschrift korte opleiding op niveau Technisch Secundair Onderwijs derde graad. Inschrijvingsgeld: 40 voor 40 LT, voor LT en 80 voor 80 LT Toelatingsvoorwaarden: de cursisten moeten minstens 16 jaar oud zijn uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar. Er is geen specifieke voorkennis vereist Boekhouden-Informatica (TSO 3, Modulair) Modulaire opleiding: Het pakket Boekhouden-Informatica is modulair gestructureerd. Tussen sommige eenheden staat een "pijl". Dit betekent dat de cursist een voorafgaande eenheid gevolgd moet hebben. Staat er geen pijl, dan kan de cursist op elk moment instappen. De school biedt de eenheden of modules per semester aan. Wie een bewijs binnenbrengt van een vroegere gevolgde opleiding met hetzelfde aantal uren en op hetzelfde niveau, kan een vrijstelling bekomen van sommige eenheden. Vraag inlichtingen op het secretariaat. Programma: We begonnen met de modulaire opleiding in Sedertdien programmeren we telkens enkele eenheden. Deze eenheden kunnen elk apart gevolgd worden. De cursist bepaalt derhalve zijn eigen tempo. Hij kan bv. gedurende één semester een cursus Word volgen zonder verdere verplichting. De cursisten kunnen geleidelijk aan een diploma behalen dat gelijk staat met een humaniora-diploma. Structuurschema MODULE A BOEKHOUDEN Lt Submodule Eenheden Aa1 Aa2 Handelsdocumenten en administratie Enkelvoudigde boekhouding 1-manszaak Submodule Eenheden Ab1 Ab2 Ab3 Ab4 Ab5 Basis dubbele boekhouding Labo aanvullingen dubbele boekhouding Labo dubbele boekh. met computer Labo Inl. vennootschapsboekhouden Analyse van de jaarrekening MODULE B INFORMATICA Lt Eenheden B1 B2 B3 B4 Labo computer en besturingssystemen Labo tekstverwerking - basis Labo rekenblad - basis Labo gegevensbeheer - basis MODULE C ECONOMIE Lt Eenheden C1 C2 C3 Algemene economie Financiële economie Bedrijfseconomie MODULE D WETGEVING Lt Eenheden D1 D2 D3 Burgerl.-, handels- en econ. recht Labo fiscaliteit Labo soc. wetgeving en loonadministr. 13

14 Flexibiliteit: Eén school kan niet tegelijk alle eenheden organiseren. De student in het modulair stelsel is daarom flexibel en mobiel. Met een deelcertificaat van een elders gevolgde cursus kan hij/zij in onze school een andere eenheid volgen. Of omgekeerd. Bekroning: Een student die met vrucht slaagt voor een eenheid, ontvangt een deelcertificaat. Deze deelbewijzen zijn cumuleerbaar, ook met die behaald in een andere instelling. Alle deelcertificaten samen worden ingeruild voor een certificaat Hogere Secundaire Technische Leergang, nu TSO 3de graad. Volgens het KB van 9 maart 1973 (BS ) is dit certificaat gelijkgesteld met een humanioradiploma. Geslaagden kunnen meedoen aan alle examens van niveau 2. Het geeft ook toegang tot het Hoger Onderwijs voor sociale promotie. Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd Leerinhouden : Aa1+Aa2 Handelsdocumenten en administratie. Labo boekhouding 1-manszaak: Wetgeving op de boekhouding, het BTW-stelsel, administratieve organisatie van de kleine onderneming. Labo boekhouding 1- manszaak met computer: Voorstelling boekhoudpakket, beheer van basisbestanden, invoeren van klantendocumenten, invoeren van leveranciersdocumenten, voorraadbewegingen en inventarisverrichtingen, aankoop- en verkoopfacturen, afdrukken van lijsten. Ab1+Ab2 Basis dubbele boekhouding: Het systeem van dubbel boekhouden, registratie van commerciële activiteiten, registratie van financiële actviteiten, afsluiting. Labo aanvullingen dubbele boekhouding: Registratie van de verrichtingen i.v.m. personeel, verrichtingen i.v.m. materiële vaste activa, financiering van de onderneming, inventarisverrichtingen, resultaatverwerking, jaarrekening. Ab3: Labo dubbele boekhouding met computer. Installatie, invoeren, raadplegen, afdrukken, Utilityprogramma's. Ab4: Labo inleiding vennootschapsboekhouden. Oprichten van een vennootschap, specifieke boekhoudkundige verrichtingen bij uitbating en bij afsluiting. Ab5: Analyse van de jaarrekening: 1. Opstellen jaarrekening verkort schema. 2. Jaarverslag: geonsolideerde jaarrekening, verslag van de commissaris-revisor, commentaar, bedrijfs-omstandigheden. 3. Analyse van de productiviteit. 4. Analyse van de rentabiliteit: winststructuur, resultaatverwerking en economische rentabiliteit, winstmarge en omloopsnelheid. 5. Analyse van de financiële structuur. 6. Vermogensstroomanalyse: financieringstabel en ratio s. C1: Algemene economie: Consumentengedrag, structuur en evolutie van een volkshuishouding, internationale economische betrekkingen, economische orde en politiek. C2: Financiële economie: Krediet, financiële instellingen, beurs. C3:Bedrijfseconomie: Bedrijfs- en ondernemingsvormen, keuze van vestigingsplaats, optimale bedrijfsen ondernemingsgrootte, organisatie en commercieel beleid, personeelsbeleid, kosten en kostprijsberekening, export- commerciële en financiële aspecten.. D1: Burgerlijk, handels- en economisch recht: Inleiding tot het recht, principes grondwettelijk recht, burgerlijk, handels- en economisch recht. D2:Labofiscaliteit: Begroting, personenbelasting, vennootschapsbelasting, successierechten, registratierechten, BTW. 14

15 D3: Sociale wetgeving en loonadministratie: 1) Collectieve arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementering, sociale zekerheid, wet op de arbeidsongevallen. 2) Verplichtingen en formaliteiten bij de aanwerving van personeel, verplichtingen die regelmatig terugkomen, verplichtingen bij een gebeurtenis die de arbeidsovereenkomst schorst of er een einde aan maakt, werkbezoek aan een sociaal secretariaat Informatica-Toepassinssoftware (TSO 3, Modulair) Deze opleiding geeft de mogelijkheid in te stappen in de opleiding boekhouden informatica, zodat deze modulaire opleiding volledig en met succes afgewerkt kan worden. EENHEID BENAMING SOFTWAREPAKKET Lt A1 Initiatie in de informatica Windows B A1 B A2 B A3 Tekstverwerking 1 Tekstverwerking 2 Tekstverwerking 3 Word Word Word Word B B1 Desktoppublishing 1 Publisher B B2 B C1 B C2 B C3 B D1 B D2 B D3 Desktoppublishing 2 Rekenblad 1 Rekenblad 2 Rekenblad 3 Gegevensbeheer Gegevensbeheer Publisher Excel Excel Excel Access Access Gegevensbeheer Access B E 1 Presentatie Powerpoint B E 2 Agenda- en taakbeheer Outlook B F 1 Rastertekenen 1 B F2 Rastertekenen 2 B G 1 B G 2 B G 3 Vectorieel tekenen 1 Vectorieel tekenen 2 Vectorieel tekenen 3 B H 1 B H 2 Multimedia 1 Multimedia 2 B I 1 Internet B I 2 B I 3 Webdesign Webscripting Frontpage Omzettingstabel: B1 Labo computer en besturingssystemen Windows = A 1 Initiatie in de informatica Windows+ = B I 1 Internet Windows-p= B E 1 Presentatie B2 Labo tekstverwerking basis Word = B A 1 tekstverwerking 1 Word+ = B A 2 tekstverwerking 2 15

16 B3 Labo rekenblad basis Excel = B C 1 Rekenblad 1 B4 Labo gegevensbeheer basis Access = B D 1 Gegevensbeheer Leerinhouden : A1: Initiatie in de informatica. Begrippen informatie en informatieverwerking, de opbouw van een computerconfiguratie, werking en toepassing van een aantal in- en uitvoerapparaten, kenmerken van diverse informatiedragers. Besturingssysteem: situering en functie van een bestu-ringssysteem ten opzichte van andere software, soorten commando s en hun functioneel gebruik, algemeenheden omtrent commandostructuur en opbouw, elementaire handelingen op het besturingssysteem toepassen, organisatie en onderhoud van informatie-opslag. B A1: Tekstverwerking 1: Teksten inbrengen en bewerken, teksten in de juiste opmaak zetten en verfraaien, gebruik van opmaakprofielen, kop- en voetteksten, tabellen en kolommen, invoeren en bewerken van figuren, documenten opslaan en bestanden beheren, documenten in de gewenste opmaak afdrukken.. B A2: Tekstverwerking 2: Documenten samenvoegen, sorteren en selecteren, spelling- en synoniemencontrole, inhoudstafels en referentielijsten, rekenfuncties, vormgeving en afdrukken van wiskundige formules, gebruik van stijlen, hoofd- en subdocumenten, tabellengenerator, importeren/exporteren en converteren, gebruik van macro s, gebruik van tekstverwerkingspakket in een netwerkomgeving. B A3: Hulpprogramma's gebruiken, macro's aanmaken en gebruiken, samenvoegen, koppelen en importeren van gegevens, installatie standaard en op maat uitvoeren en aanpassen. B B1: Desktoppublishing 1: Scantechnieken, kleurscheidingen, lay-out, beeld- en tekstobjecten importeren, bewerken en schikken. B B2: Desktoppublishing 2: Configuraties instellen, digitaliseren, integratie met andere softwarepakketten. B C1: Rekenblad 1 (Excel 1): Een elektronisch rekenblad aanmaken, vormgeving voor een rekenblad toepassen, bewerken van een rekenblad, wijzigingen op een werkformulier toepassen, bestandsbewerkingen toepassen op verschillende werkformulieren, een grafische voorstelling maken, automatisering, invoeren van formules, een werkformulier afdrukken. B C2: Rekenblad 2 (Exel 2): Configuratie instellen, meerdere werkbladen en rekenbladbestanden bewerken, geavanceerde formules en ingebouwde functies gebruiken, sjablonen aanmaken, kruistabellen gebruiken, met gecombineerde grafieken werken.. B C3: Rekenblad 3 (Exel 3):Functies op gegevenslijsten toepassen, rapporten en scenario's ontwerpen, bestanden uitwisselen, macro's aanmaken en gebruiken, eigen functies opstellen, installatie aanpassen. B D1: Gegevensbeheer (Access 1). De betekenis van het begrip database-systeem, gegevens organiseren in een database-bestand, efficiënt werken met een relationele gegevensbank, een databestand aanmaken en bewerken, een invoerformulier naar eigen maat ontwerpen/opslaan/ wijzigen, zoekvoorwaarden opstellen en uitvoeren, opstellen en afdrukken van rapporten.. B D2: Gegevensbeheer 2 (Acces 2). Configuratie instellen, coplexe query's maken en uitvoeren, geavanceerde formulieren en rapporten aanmaken, ingebouwde functies gebruiken. B E1: Presentatie (Powerpoint). Het presentatiepakket; gegevens verzamelen door o.m. toetsenbord, scanner, CD-rom, digitale camera, microfoon, mediaplayer, geluidskaarten; presentatie weergeven met projector, transparanten; voorbereiding en opmaak van de presentatie (scenario, vormgeving); sjablonen (ach- 16

17 tergrond, tekenopmaak, logo); tekst en objecten (invoer, opmaak, verplaatsen, verwijderen, schikken); weergave van de presentatie; diavoorstelling; actieknoppen, hyperlink naar andere presentatie; presentatie opslaan. B F1: Rastertekenen 1 (Photoshop 1): Invoerapparatuur, beelden digitaliseren, beelden en tekeningen bewerken, bestanden in verschillende formaten opslaan, tekeningen en beelden im- en exporteren, printerinstellingen. B F2: Rastertekenen 2 (Photoshop 2) Configuratie instellen, geavanceerde technieken om beelden te retoucheren, filters en effecten toepassen, kleurkanalen gebruiken, beeldcomposities maken, grafische compressietechnieken gebruiken. B H1: Multimedia 1: Technieken voor het digitaliseren en creëren van beeld en geluid, in- en uitvoerapparatuur aansluiten en gebruiken, beeld, geluid en tekst verzamelen, digitaliseren, bewerken en vastleggen.. B H2: Multimedia 2: Draaiboek, scenario of script opstellen, interactie tussen presentatie en gebruiker instellen en/of programmeren, werken met objecten en media. B I1: Internet. Aanvullende kennis i.v.m. besturingssystemen, internet: ontstaan, aansluiting, providers, browers; zoeksystemen, surfen; (e-post), nieuwsgroepen; chatten, Messenger, ICQ; FTP, webpagina s uploaden. B I2: Webdesign. Terminologie : website, webpagina, WYSIWYG, URL, IP-adres, domein; structuur van een website; meta-tags en title van een webpagina; frames. Formulieren: aanmaak, wijzigen, resultaten verzenden en verwerken. Hyperlinks. Opmaak: tekens, alinea s, tabellen, pagina. Invoegen: figuren, video, animaties, geluid. Scripts: opzoeken en invoegen. Updaten van de website, beveiliging. Publicatie van de website. 2.4 Personenzorg Initiatie tot de BDI-Kunde: Bibliotheekwezen (TSO 3, Modulair) Vroegere Akte van Bekwaamheid Profiel van de cursist: De opleiding "Initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde" (afgekort BDI) is gegroeid uit de vroegere "Akte van Bekwaamheid", georganiseerd door het departement cultuur.in deze opleiding krijg je een basisvorming.deze richt zich naar de ruime bibliotheek-, documentatie- en informatiesector, zoals schoolbibliotheken, speciale bibliotheken en allerhande documentatiediensten. Slechts 6 centra in Vlaanderen mogen deze cursus organiseren. De lessen in CVO De Nobel hebben plaats in Leuven. Toelatingsvoorwaarden: De cursisten moeten minstens 16 jaar oud zijn. Structuur: De opleiding duurt één jaar en bestrijkt twee semesters. Ze is modulair gestructureerd en omvat 220 lestijden (lt). Er zijn zes modules. Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd. Inschrijven kan vanaf de laatste week van augustus, elke avond tussen 18u en 20u. De lessen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond van 18u tot 21u15. In het tweede semester is er ook drie maal les op zaterdagmorgen i.p.v. op donderdagavond, omdat die lessen gegeven worden in de Openbare Bibliotheek te Leuven. De lessen beginnen op dinsdag 11 september. 17

18 STRUCTUURSCHEMA A. Algemene oriëntatie B. Bibliotheekwerk A1 - Historische en actuele ontwikkelingen B1 - Formele ontsluiting - TV - 20 lt van het beroepsveld - TV - 40 lt B2 - Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling - TV - 40 lt B3 - Bibliotheekautomatisering - TV - 40 lt B4 - Klantgerichte communicatie - TV - 40 lt B5 - Inlichtingenwerk en collectievorming - TV - 40 lt Deelcertificaat Algemene oriëntatie-40 lt Deelcertificaat Bibliotheekwerk- 180 lt Certificaat Initiatie tot de Bibliotheek-,Documentatie- en Informatiekunde/ groep Bibliotheekkunde lt Leerinhouden: A1: begrippen, informatiedragers, informatieproducten, soorten bibliotheken, vakliteratuur. B1: studie en toepassing van een courant gebruikte regelset voor formele ontsluiting. B2: begrip catalogus, soorten catalogi, vormen van beschikbaarstelling, uitleenadministratie, interbibliothecair leenverkeer en document delivery, studiebezoeken. B3:theoretische aspecten van bibliotheeksystemen, online zoekmachines en catalogi. B4:de potentiële bibliotheekgebruiker, soorten gebruikers, bijzondere doelgroepen, communicatieve vaardigheden, promo-pr-marketing. B5: ontwikkeling van het inlichtingenwerk en benaderingswijzen, zoekstrategieën, definitie en bronnen van collectievorming. Bekroning:Certificaat van de Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde/groep Bibliotheekkunde, niveau technisch secundair onderwijs, derde graad. Na elke module wordt een deelcertificaat uitgereikt. 2.5 Huishoudelijk onderwijs Koken (BSO 2) Plaats: We koken zowel in Tienen als in Leuven. De cursisten die tijdig inschrijven, kunnen zelf kiezen op welke namiddag of avond ze willen koken. In Leuven beschikken we over een goed uitgeruste keuken met aanpalend restaurant "Justus Lipsius". In Tienen hebben de kooklessen plaats in de keuken en het restaurant "Ter Veldborn". Maaltijden: De klaargemaakte gerechten worden door de cursisten opgegeten. Voor de ingrediënten vragen we een verplichte bijdrage van euro per semester. Deze bijdrage komt ook in aanmerking voor de opleidingscheques. 18

19 nschrijvingsgeld: 1 per lestijd Duur: Elke module omvat 80 lestijden, die wij per semester aanbieden. In de praktijk betekent dit, dat één avond bestaat uit 3,5 uur les. Op het einde van het jaar werken de cursisten mee aan de voorbereiding van de recepties. Ook organiseren we een lentefeest met de cursisten van de beide vestigingen samen. De cursist kan de hele cursus, in totaal 480 lestijden, spreiden volgens eigen tempo. Structuur: Het eerste jaar bestaat uit een basismodule A1 "basisvaardigheden koken", gevolgd door een basismodule A2 "eenvoudige dagmenu's". Cursisten die al een attest van een vroegere cursus koken bezitten, krijgen voor de basis en eenvoudig koken een vrijstelling. Ze gaan dan onmiddellijk over naar de verfijnde menu - s. Anderen moeten eerst met de basis beginnen. Het tweede jaar bestaat uit de modules A3 en A4 of de "verfijnde menu's 1 en 2". Het derde jaar gaat verder met de modules A5 en A6 voor de "feestelijke menu's" (herfst/winter en lente/zomer). Een aanrader voor de" nieuwe man". Toelatingsvoorwaarden: Om als regelmatige cursist toegelaten te worden, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Hij/zij moet zich wel inschrijven voor 1/3 van de cursus gegeven is. Praktijk: We beschikken over meer dan 50 jaar ervaring. Voor de basiscursus koken is geen voorkennis vereist. De vereiste vaardigheden worden verwerkt in volwaardige menu's en dit van de eerste dag af, ook in de basismodules. Bekroning: Certificaat Beroepssecundair Onderwijs, tweede graad. Opmerking: Elke cursist brengt elke les de volgende gereedschappen zelf mee: 2 keukenhanddoeken, dunschiller, aardappelmesje en schort. 2.6 Auto Automechanica (BSO 3) Duur: 8 uur per week, verdeeld over 3 avonden, 1 jaar. Twee avonden praktijk (6 u.), één avond techniek van de auto (2 u.).in totaal 320 lestijden. Een aanrader voor"geëmancipeerde dames." Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd Plaats: De lessen worden gegeven in Tienen. De school beschikt over een nieuwe garage in de eigen school. Bekroning: Certificaat Beroepssecundair onderwijs, 3de graad (voorheen Hogere Secundaire Beroepsleergang). Cursisten die enkel slagen voor de praktijk, krijgen hiervoor een deelcertificaat. Leerinhoud: TECHNIEK: 1. Benzinegeneratoren: benzinemotor 4-slag, meercilindermotoren, motoronderdelen, kleppenmechanisme en aandrijving, smering, smeermiddelen, batterij-ontsteking, bougies, brandstof, carburator, benzine-inspuitsystemen, voedingssystemen, carterventilatie, koeling, luchtfilters, koppeling, gangwissel, eindoverbrenging, remmen, wiel-fuseestanden. 2. Dieselgeneratoren: hogedruk-inspuitpompen, regelaars, verstuivers, hogedrukleidingen en aansluitingen, brandstofomloop, dieselrook. 19

20 PRAKTIJK: 1. Benzinemotoren: reinigen van een uitgebouwde motor, demonteren van de hulpstukken, demontage van de motor, opmeten van de motoronderdelen, monteren van de motor, monteren hulptoestellen, afstellen en motor starten. 2. Koppeling. 3. Remmen (testen, visuele controles uitvoeren, vervangen van remschoenen en remblokken, enz.). 4. Ophanging. 5. Banden, wielen en wielbevestiging. 6. Uitlaatsysteem. 7. Elektrische installatie (batterij, lichtinstallaties, ontstekingskring, startmotor, laadkring, algemene elektrische kringlopen). 8. Onderhoud van voertuigen. 9. Dieselmotoren (demontage van verstuivers en injectiepomp, testen en afstellen van de verstuivers, montage en ontluchten van het geheel). 10. Carburatie (carburator, monteren op de motor, afstellen). 11. Waterkoeling. 12. Smering. 13. Werkplaatsuitrusting (gereedschappen, testapparaten, meettoestellen, aflezingen interpreteren). 2.7 Mechanica Lassen (BSO 3) Programma: De lessen worden gegeven in Tienen. Technologie 2 uur + Praktijk 5,5 uur, verdeeld over het hele schooljaar. In totaal 300 lestijden. Mogelijkheid tot vervolmaking. Bekroning: Certificaat Beroepssecundair onderwijs, derde graad (voorheen Hogere Secundaire Beroepsleergang). Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd. Leerinhoud: Technologie: Lasgereedschappen, beschermingsmiddelen, smeltbad en gasstroom, lasnaadvormen, lastransformator, lasposities en lasverbindingen, beklede laselektroden, elektrodenkennis, autogene lastechniek, acetyleen en zuurstof, lasbrander, brandsnijden, materiaalonderzoek, booglassen, lasfouten, uitzetten, krimpen en spanningen, Mig/Mag gasbooglassen. Praktijk: Gassmeltlassen: Lassen met de lasbrander van de verschillende verbindingen van zacht staal en het hard solderen ervan tot en met het lassen van alle mogelijke verbindingen van buizen, en dit in alle standen. Vlambooglassen of elektrisch lassen: alle soorten lasnaden in de verschillende standen tot en met verticaal omhoog lassen. Het verbinden van buizen en het lassen van dun, op dun en dik materiaal. De school is zeer degelijk uitgerust en heeft een goede reputatie in de opleiding van bekwame lassers. Vervolmaking: Mogelijkheid tot bijscholing in het lassen van non-ferrometalen, het halfautomatisch MIG en MAG lassen, het TIG lassen en smeedwerk. De studenten in deze cursus volgen alleen de praktijklessen. In het bedrijfsleven is er een grote nood aan lassers (m/v). 3 Hoger Onderwijs 3.1 Economisch Hoger Onderwijs Openbare Besturen (Administratief recht in Leuven) Bekroning: Diploma van het Economisch Hoger Onderwijs van het korte type. Na elk module wordt een deelcertificaat uitgereikt. Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd 20

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF

VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF VORMINGSAANBOD VOOR VOLWASSENEN 2014-2015 HERK-DE-STAD OUWEN AN JEZELF 2 INHOUDSTAFEL Inhoud 2 Voorwoord 3 CVO VSPW Hasselt / Campus Sint-Martinus 4-9 CVO STEP Hasselt / Campus Herckerhof 10-13 Dienstencentrum

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Begin eraan! VOORjaar 2012. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe?

Begin eraan! VOORjaar 2012. Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? KORTE opleidingen VOORjaar 2012 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie