Provincie Vlaams-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provincie Vlaams-Brabant"

Transcriptie

1 Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/ , fax. 016/ ) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/ , 's avonds, zat.) Gesticht in 1903 In is de school 104 jaar jong. Beste cursisten, Door het decreet van 2 maart 1999 werden alle avondscholen "Centra voor Volwassenenonderwijs", afgekort C.V.O. Hierachter volgt een specifieke naam. Sedert 1999 heet ons volwassenenonderwijs De Nobel. In Leuven ligt onze avondschool tegenover de Nobelstraat. Deze straat verwijst naar Arnold Nobel, de oudst bekende burgemeester van Leuven. In Tienen was de Nobel een herberg op de Grote Markt. Naast koning Nobel uit het dierenepos Reinaart de Vos, was nobel de naam van een gouden muntstuk, in Engeland geslagen onder Edward IV van York. Deze munt vertoonde een grote roos en was sedert 1388 ook bij ons in gebruik. Onze informatiebrochure bestaat uit 3 delen: 1. Algemene Inlichtingen. 2. Secundair onderwijs. 3. Hoger onderwijs. In de rubriek Algemene Inlichtingen staat alles wat u wenst te weten over de structuur van de school. Zo vindt u gegevens over de lesdagen, de vestigingsplaatsen, het inschrijvingsgeld, de examenregeling, enz. Een aantal cursussen in ons secundair onderwijs worden zowel in Leuven als in Tienen georganiseerd. Andere kunnen enkel in Leuven of in Tienen gevolgd worden. Hoger onderwijs geven we enkel in Leuven. Door de grote vraag organiseren we in Tienen opnieuw photoshop in de afdeling informaticatoepassingssoftware. We beginnen met het modulariseren van de afdeling Talen. In Leuven gaan we verder met de modularisering van het graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde en het graduaat Openbare Besturen. Victor Boeckaerts, directeur CVO De Nobel, augustus

2 Inhoud 1 ALGEMENE INLICHTINGEN Vestigingsplaatsen Schooljaar Secundair Onderwijs Hoger Onderwijs Lestijden en pauze Vrije dagen Inschrijvingen Toelatingsvoorwaarden Inschrijvingsgeld Examens Roken Betaald Educatief Verlof (BEV) Nuttige adressen Lesroosters SECUNDAIR ONDERWIJS Nederlands 2de Taal (NT2) Inleiding: modulaire opbouw Taalbeheersingsniveaus Modulaire opbouw van niveau 1.1 en 1.2 / richtgraad 1 / Breakthrough en Waystage Modulaire opbouw van richtgraad 2, niveau 2, Threshold Nederlands 2de taal (NT2) RG 1 (ASO 2) Nederlands voor anderstaligen RG 2 (ASO 2) Talen Vreemde talen RG 1 (ASO 2): Engels, Frans, Spaans, Italiaans Vreemde talen RG 2 (ASO 2): Engels, Frans, Spaans Handel Medisch Secretariaat (TSO 3, Modulair) Boekhouden-Informatica (TSO 3, Modulair) Informatica-Toepassinssoftware (TSO 3, Modulair) Personenzorg Initiatie tot de BDI-Kunde: Bibliotheekwezen (TSO 3, Modulair) Huishoudelijk onderwijs Koken (BSO 2) Auto Automechanica (BSO 3) Mechanica Lassen (BSO 3) HOGER ONDERWIJS Economisch Hoger Onderwijs Openbare Besturen (Administratief recht in Leuven) Sociaal Hoger Onderwijs Bibliotheekwezen en documentaire Informatiekunde

3 1 Algemene inlichtingen 1.1 Vestigingsplaatsen Het CVO De Nobel heeft twee vestigingen. In Tienen worden de lessen gegeven in de gebouwen van het PISO/DE NOBEL langs de Alexianenweg (grote ingang). In Leuven geven we les in het Provinciaal gebouw De Ring, kant Justus Lipsiusstraat 71, tegenover de Nobelstraat aan de Kleine Gevangenis. De afdeling Bibliotheekwezen heeft sporadisch ook les in gespecialiseerde bibliotheken in Leuven, zoals aangeduid op het rooster. De school heeft daartoe een samenwerkingsverband met de K.U.Leuven. 1.2 Schooljaar Secundair Onderwijs Het schooljaar in het secundair onderwijs (Tienen en Leuven) telt 32 weken. Het begint op maandag 3 september De herexamens hebben plaats op donderdag 30 augustus Het schooljaar eindigt op vrijdag 16 mei In het modulair stelsel loopt het eerste semester tot 06 januari De school is in Tienen geopend van maandag tot vrijdag van tot en van tot uur. In Leuven is de school open van maandag tot vrijdag (17.45 tot uur) en de hele zaterdag. Elke les duurt 65 minuten Hoger Onderwijs Voor het Hoger Onderwijs in Leuven begint het schooljaar op donderdag 06 september 2007 (Bibliotheekwezen) en op maandag 10 september 2007 (Openbare Besturen). Het schooljaar eindigt op zaterdag 28 juni 2008 (40 weken). Elk lesuur duurt 50 minuten. Het schooljaar bestaat uit 2 semesters. Het eerste semester loopt van september tot eind januari, het tweede van eind januari tot eind juni. De herexamens hebben plaats op 30 en 31 augustus en op 1 en 8 september Lestijden en pauze Secundair Onderwijs Voorm Namidd Avond Hoger Onderwijs Week 1 = = Pauze 3 = Zat. 1 = = Pauze 3 = = = = Pauze 7 = = Pauze: tijdens wisseling van de lessen. Tijdens elke pauze kan de student koude of warme dranken krijgen in de eetzaal van de school. 3

4 1.2.4 Vrije dagen Allerheiligenvakantie ma tot en met zo Kerstvakantie ma tot en met zo Krokusvakantie ma tot en met zo Paasvakantie ma tot en met zo O.H. Hemelvaart do e Hemelvaartdag vr Pinkstermaandag ma Inschrijvingen De cursist is pas ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld of na het voorleggen van een bewijs van vrijstelling. De cursist tekent zijn fiche als bewijs. U kunt uiteraard vooraf telefonisch inlichtingen inwinnen. Opleidingscheques komen ook in aanmerking voor het inschrijvingsgeld en voor de maaltijden als u de afdeling Koken volgt. U kunt ze aanvragen via de website van de VDAB: Inschrijven tijdens de vakantie: TIENEN: Vanaf woensdag 22 augustus 2007 elke werkdag van 10 tot 12 uur en 's avonds van 18 tot 20 uur. LEUVEN: Vanaf woensdag 22 augustus 2007 elke werkdag 's avonds van 18 tot 20 uur op het secretariaat aan de J. Lipsiusstraat 71, gelijkvloers. Toegang langs de zijdeur aan de speelplaats. Inschrijven tijdens het schooljaar: Vanaf september schrijven we in Tienen en Leuven in, tussen 18 en 20 uur. In Leuven ook op zaterdag tussen en uur Toelatingsvoorwaarden Secundair Onderwijs Om als regelmatig cursist toegelaten te worden, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. In de praktijk betekent dit dat hij 16 jaar wordt in het jaar van de inschrijving. Als 1/3 van de lestijden gegeven is (vb. 20 uur van de = het registratiemoment), schrijven we niemand meer in (art. 28 van het decreet). Een cursist kan zich inschrijven voor een hoger leerjaar of een volgende module. Hij legt dan een bewijs voor, dat hij met vrucht het lager leerjaar of de lagere module heeft gevolgd. Bij gebrek hieraan kan hij een toelatingsproef afleggen. Deze proef wordt afgenomen op het einde van de inschrijvingstermijn. Onze school aanvaardt geen vrije leerlingen. Hoger Onderwijs Om als regelmatig cursist toegelaten te worden, moet hij houder zijn van: a. Een diploma van secundair onderwijs of gelijkgesteld. Samen met de inschrijving geeft de cursist een gewone kopie (niet op zegel) van het vereist diploma af. b. Getuigschrift of diploma van een hogere secundaire technische leergang (HSTL). c. 21 jaar zijn, uiterlijk op 31 december toelatingsproef. Als 1/3 van de lestijden gegeven is, worden geen cursisten meer aanvaard. 4

5 1.2.7 Inschrijvingsgeld Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld: alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben gedetineerden minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de CVO's cursisten tussen 12 en 16 jaar die Nederlands tweede taal volgen Verminderd inschrijvingsgeld van 0.25 euro per lestijd: cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet passen in een door de VDAB erkend traject naar werk of ten laste zijn van één van deze categorieën alle cursisten die in het bezit zijn van of ten laste zijn van een persoon met één van de volgende attesten: een attest waaruit arbeidsongeschiktheid blijkt van ten minste 66% een attest met recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap alle cursisten die 2 opeenvolgende jaren Basiseducatie hebben gevolgd (120 lestijden) en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een CVO Examens Tweemaal per jaar, in december/ januari en mei, worden mondelinge en schriftelijke examens of praktische proeven afgenomen. Ook het dagelijks werk wordt geëvalueerd. Deze regeling geldt voor de afdelingen van het lineaire stelsel. Voor modulaire opleidingen wordt een test afgenomen op het einde van de cursus. Er zijn geen herexamens. Voor de modules van de afdeling koken zijn er permanente evaluaties. De student moet minstens 3/4 der lessen bijwonen om tot de examens toegelaten te worden. Afwezigheden worden beleefdheidshalve gemeld op het secretariaat. Een volledig examenreglement werd door de Bestendige Deputatie goedgekeurd. Het is ter beschikking via de website Roken In overeenstemming met het KB op het rookverbod is roken binnen de gebouwen niet toegestaan. Vanaf 1 september 2007 is roken verboden op gans het domein van de school. Of beter nog: stop met roken en leef nog lang in de gloria Betaald Educatief Verlof (BEV) Werknemers uit de privésector kunnen voor sommige afdelingen van het BEV genieten. Deze wet is niet van toepassing op personeel tewerkgesteld door Staat, Gemeenschappen, Provincies en Gemeenten, en op het onderwijzend personeel. Sommige ambtenaren komen wel in aanmerking. U kunt dit best navragen op de personeelsdienst van uw werk. De werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren, door de nieuwe wet bepaald. Het aantal uren wordt verminderd met de uren die de werknemer NIET heeft gevolgd. In totaal moet de cursist 4 maal een formulier komen afhalen. Op het eerste formulier staat het aantal uren dat de cursist wenst te volgen. Op de drie volgende staat het aantal uren dat hij heeft gevolgd (Kerstmis, Pasen, Eindejaar). Voor het modulair stelsel is er een speciale regeling, vermits hier gewerkt wordt met semesters. 5

6 Nuttige adressen CVO DE NOBEL Tienen. Adres: CVO De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen. Tel. 016/ (niet op zaterdag). Fax De Nobel: 016/ of e-postadres: De school ligt op een kwartier van het station. Te bereiken via de Grote Markt en Academiestraat (achter de kerk) of via Veldbornstraat-Alexianenweg. De Veldbornstraat begint aan de ring (Lintersepoort), tussen het appartementsgebouw van Amelincx en de voormalige Provinciale Normaalschool (PNT), nu Gemeenschapsonderwijs. De Alexianenweg verbindt de Veldbornstraat (aan de Psychiatrische Kliniek van de Alexianen) met de Academiestraat. Betalende parkeerplaats naast de Alexianenweg. De ondergrondse parkeerplaats is slechts toegankelijk voor docenten met een parkeerkaart. Ingang school: langs grote open speelplaats. Links komt u in de overdekte praatzaal met het secretariaat op de hoek. CVO DE NOBEL Leuven. Adres: CVO De Nobel, J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven. Dit is de achterkant van het provinciaal gebouw De Ring. Toegang langs de zijdeur, voor het hek van de speelplaats. De naam van de school is op een groot paneel aangeduid. Het secretariaat van De Nobel ligt op het gelijkvloers. Het telefoonnummer en faxnummer in Leuven is 016/ Op zaterdag stelt de firma Vanderelst zijn privéparking gratis ter beschikking van onze studenten. Ingang: Nobelstraat. Provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Provincieplein 1, 3010 Leuven. Op 2 minuten van het Leuvense Station. Algemeen telefoonnummer: 016/ Kabinet Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs. Provincieplein 1, 3010 Leuven - 016/ (kabinetsverantwoordelijke Karel Verbeeck). Internetadres E-post Directeur Victor Boeckaerts Adjunct-directeur SO Elfriede Kempeneers Adjunct-directeur HO Luc Poinet Afdelingen Tienen Talen: Edda Roggen Informatica, Medisch secretariaat, lassen, automechanica, koken: Nathalie Peeters Afdelingen Leuven Luc Poinet Lesroosters De roosters zijn in principe vast. Veranderingen kunnen zich voordoen, vb. bij splitsing of afschaffing van een klas. De roosters worden afzonderlijk gedrukt en men kan ze raadplegen op de website van de provincie Vlaams-Brabant. 6

7 2 Secundair onderwijs 2.1 Nederlands 2de Taal (NT2) Inleiding: modulaire opbouw Taalbeheersingsniveaus Onderstaand schema geeft een overzicht van de niveau-indelingen die door respectievelijk de Raad van Europa en het Volwassenenonderwijs worden gehanteerd. EUROPEES REFERENTIE- KADER Mastery DECREET VOLWASSENEN- ONDERWIJS OPMT Effectiveness Richtgraad 4 niveau 4 Vantage Richtgraad 3 niveau 3 Threshold Richtgraad 2 niveau 2 Waystage Richtgraad 1 niveau 1.2 Breakthrough Richtgraad 1 niveau 1.1 / basisniveau Modulaire opbouw van niveau 1.1 en 1.2 / richtgraad 1 / Breakthrough en Waystage Voor niveau 1.1 / Breakthrough /basisniveau NT2: Het absolute minimum. De taalgebruiker kan in een anderstalige samenleving met zeer beperkte talige middelen communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. Voor niveau 1.2 / Waystage: Het overlevingsniveau. De taalgebruiker kan communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekking hebben op zijn directe omgeving. De modulaire opbouw van richtgraad 1 is eenvoudig. Na de modules 1.1 A en 1.1 B, Breakthroughniveau bereikt de cursist via de modules 1.2 A en 1.2 B het Waystage-niveau. Beide niveaus Breakthrough en Waystage zijn sequentieel verbonden. De studieduur van modules 1.1 A en 1.1 B en 1.2 A en 1.2 B bedraagt telkens lestijden Modulaire opbouw van richtgraad 2, niveau 2, Threshold Beperkte talige zelfstandigheid. De taalgebruiker kan communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties, zij het nog met beperkte talige middelen. 7

8 Richtgraad 2 bestaat uit 8 modules, ingebed in 4 inhoudelijke gehelen die sequentieel met elkaar verbonden zijn. Modules 2.1 A en 2.1 B en 2.2 A en 2.2 B vormen samen een afgerond geheel, in die zin dat alle basiscompetenties van het Threshold-niveau erin aan bod komen, gerelateerd aan een set tekstvoorwaarden (N1). Hetzelfde geldt voor de modules 2.3 A en 2.3 B en 2.4 A en 2.4 B, ditmaal met een andere set tekstvoorwaarden met een hogere graad van complexiteit (N2). Studieduur De studieduur van de modules 2.1 A en 2.1 B, 2.2 A en 2.2 B, 2.3 A en 2.3 B, 2.4 A en 2.4 B bedraagt telkens lestijden. Instapvereisten Als instapvereiste voor het Threshold-niveau geldt dat de cursist de basiscompetenties van richtgraad 1 heeft verworven Nederlands 2de taal (NT2) RG 1 (ASO 2) Integratie: Anderstalige landgenoten en migranten wensen zich te integreren. Een eerste stap hiertoe is de streektaal te leren. Tijdens het voorbije schooljaar volgden studenten van 62 verschillende nationaliteiten de Nederlandse lessen. Ook Franstalige Belgen volgen onze cursus. Doelgroep: Onze cursus richt zich tot mensen die het Latijnse alfabet machtig zijn. Ook moeten zij minstens 10 jaar onderwijs in hun land van herkomst gevolgd hebben. Wie eerst nog moet leren schrijven, richt zich tot de erkende "Open scholen". Nieuwe cursisten dienen zich eerst aan te melden in "Het Huis Van Nederlands" Tienen: Huis Van Nederlands Vlaams Brabant Antenne Hageland - vestiging Tienen Veldbornestraat Tienen Leuven: Huis Van Nederlands Vlaams Brabant Antenne Leuven Diestsesteenweg Leuven Duur: De cursus Nederlands richtgraad 1 omvat 240 lesuren. Om sneller de taal te leren, worden deze uren op één jaar gegeven: 6 uur per week, verdeeld over twee avonden. Modulair: De lessen Nederlands worden georganiseerd volgens het modulair stelsel. De cursus van Nederlands RG1 bevat twee modules (1.1 en 1.2). In januari begint een tweede instapmoment met module 1.1. In september 2008 kunnen de anderstaligen dan module 1.2 volgen. Inschrijvingsgeld: Vrijstelling van inschrijvingsgeld voor inburgeraars: personen die een inburgeringstraject volgen of een inburgeringsattest behaald hebben, zijn volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld voor de opleidingen NT2 RG1 en RG2. Personen die langer dan 1 jaar in België verblijven, hoeven geen inburgeringstraject te volgen. Personen die getrouwd zijn met een Belg/Belgische evenmin. Wanneer zij een andere opleiding van het studiegebied NT2 volgen, moeten zij 0.50 per lestijd betalen personen die een inburgeringstraject volgen of een inburgeringsattest behaald hebben en een opleiding volgen van een ander studiegebied dan NT2, betalen een inschrijvingsgeld op basis van andere categorieën van volledige of gedeeltelijke vrijstelling (zie" inschrijvingsgeld") de cursus zelf kost 10 euro Verminderd inschrijvingsgeld van 0.50 euro per lestijd alle andere cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal 8

9 Leerinhoud: Een belangrijke attitude is de communicatiebereidheid. We concentreren de taalverwerving rond een aantal thema's, die aansluiten met de leefwereld van de anderstalige. De dagelijkse woordenschat zal vooral met behulp van visueel materiaal worden bijgebracht. We maken ook gebruik van de cassetterecorder en video. Module Personalia: naam, adres, telefoon, geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, herkomst, beroep. 2. Wonen: type van huisvesting, indeling van de woning, vertrekken, inboedel, comfort, technische voorzieningen, huur, buitenshuis verblijven, enkele karakteriseringen voor woning, inrichting en ligging. 3. Eten en drinken: maaltijden, voedsel, spijzen, dranken, buitenshuis eten (restaurant en café), enkele karakteriseringen voor eten en drinken. 4. Boodschappen, winkels, waren: boodschappen doen, prijs, betalen, levensmiddelen, kleding, mode, huishoudelijke artikelen, apotheek en geneesmiddelen, schrijfbenodigdheden. 5. Diensten: post, telegraaf, telefoondienst, bank, politie, hulp in nood, autoreparatie, wegenwacht, benzinestations. Module Leefmilieu: buurt, stad, streek, land, planten en dieren, klimaat en weer. 2. Reizen en Verkeer: oriëntatie (de weg wijzen, vragen), alledaagse tochten, vakantie, reizen, toerisme, openbaar vervoer, eigen vervoer, grensovergang, legitimatiepapieren voor reis, verkeer en verblijf. 3. Gezondheid en Hygiëne: lichaamsdelen, lichamelijke toestand en behoeften, hygiëne, ziekte en ongeval, medische voorzieningen en verpleging, verzekering. 4. Werk en Beroep: beroep, plaats van werkzaamheid, beloning, beroepsopleiding en loopbaan, enkele karakteriseringen voor betrekking en werk. 5. Persoonlijke betrekkingen, contact met anderen: aard van persoonlijke betrekkingen, uitnodiging en afspraak, correspondentie, verenigingen. Bekroning: Na het succesvol beëindigen van iedere module krijgt de cursist een deelcertificaat. Het slagen voor een volledige richtgraad wordt bekroond met een certificaat Nederlands voor anderstaligen RG 2 (ASO 2) Duur: De cursus in Nederlands RG2 omvat 480 lestijden, gespreid over twee schooljaren, twee avonden van 3 uur per week. We organiseren ook cursussen overdag. Raadpleeg hiervoor het rooster. Praktijkgerichte benadering: Door een systematische, modulaire opbouw en een pragmatische aanpak van het taalonderwijs moeten alle cursisten in staat zijn om de nodige communicatieve vaardigheden te verwerven. Functies of spreekbedoelingen worden verweven met noties of thematische velden. De cursist verwerft een basiswoordenschat van 5000 woorden. Voorbeelden van noties: I. Personalia: beroep, godsdienst, familieleden, belangstelling, karakter, uiterlijk voorkomen. II. Wonen: comfort, technische voorzieningen, huur, buitenshuis verblijven, woning en inrichting. III. Eten en drinken: buitenshuis eten, karakteriseringen voor eten en drinken. IV. Boodschappen, winkels, waren: kleding, rookwaren, huishoudelijke artikelen, geneesmiddelen, schrijfbenodigdheden. V. Diensten: politie, hulp in nood, autoreparatie, wegenwacht, benzinestations. VI. Gezondheid en hygiëne: ziekte, ongeval, medische voorzieningen, verpleging, verzekering. VII. Onderwijs en opleiding: school en studies, onderwijsvakken, examens, diploma's. VIII. Reizen en verkeer: vakantie, toerisme, openbaar vervoer, eigen vervoer, grensovergang, legitimatiepapieren. Bekroning: Ook hier krijgt de cursist na elke module een deelcertificaat. Als hij de hele richtgraad succesvol afwerkt, krijgt hij een certificaat. 9

10 2.2 Talen Vanaf dit schooljaar worden de taalopleidingen modulair gestructureerd Vreemde talen RG 1 (ASO 2): Engels, Frans, Spaans, Italiaans Structuurschema Niveau 1.1 Breakthrough A: LT Niveau 1.2 Waystage A: LT 1.1 Breakthrough B: LT 1.2 Waystage B: LT Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd Lesvorm: De lessen worden op een ongedwongen en aantrekkelijke manier gegeven volgens de communicatieve methode. Vooral het spreken wordt beklemtoond. Daarom werken enkele groepen geregeld in het talenpracticum. Van de cursist verwachten we dat hij zich individueel en intensief bezig houdt met mondeling taalgebruik. Aangezien gemotiveerde studenten de cursus volgen, zijn de resultaten in ons volwassenenonderwijs zeer bemoedigend. Leerinhoud: De leerinhoud wordt bijgebracht rondom 3 kernen: betekenisvelden of thema's, grammatica en syntaxis, en cultuur. Hierbij komen tegelijk de 4 vaardigheden aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven. De themalessen zijn georiënteerd op elementaire leefsituaties of op situaties die al iets "verder van mijn bed" staan. Teksten en oefeningen staan in nauw verband met de leefwereld van de cursisten. Grammatica en syntaxis zijn geen doel op zich. "Didactische spraakkunstvermindering" is de regel. Er wordt slechts zoveel spraakkunst aangeboden als nodig is voor de praktijk. Bovendien richten de lessen zich op een kennismaking met de landscultuur. Bekroning: Na het succesvol beëindigen van iedere module krijgt de cursist een deelcertificaat. Het slagen voor een volledige richtgraad wordt bekroond met een certificaat. Voorbeelden van thema's: Contacten met officiële instanties, leefomstandigheden, afspraken en regelingen (logies en maaltijden), consumptie, openbaar en privé-vervoer, voorlichtingsdiensten, vrije tijd, nutsvoorzieningen, ruimtelijke oriëntering, onthaal, gezondheidsvoorzieningen, klimaat. Voorbeelden van functies: Breakthrough A en B 1. Groeten en afscheid nemen, voorstellen en identificeren, telefoneren. 2. Uur- en datummelding, tijdmelding. 3. Prijsaanduiding. Iets bestellen. 4. Naar de weg vragen, de weg aanduiden. 5. Aankopen doen. 6. Zich kunnen verontschuldigen. 7. Kunnen bedanken en dankbaarheid uitdrukken. 8. Een bevel geven en begrijpen. 9. Instemming, twijfel of afwijzing uitdrukken. 10. Het bezit uitdrukken, kunnen vragen wie iets bezit. Waystage A en B 1. Herhalingseenheid. 2. Beschrijven van zaken en personen. 3. Iemand gelukwensen, iemand zijn medeleven betuigen, iemand iets toewensen. 4. Uit eten gaan. 5. Een mogelijkheid of een voornemen uitdrukken. 6. Een suggestie doen, aanvaarden of afwijzen. 7. Kunnen zeggen (schrijven) waarvan men houdt of niet houdt. 8. Mededelen dat men iets kan/wil doen. 9. Toestemming vragen, toestemming geven Vreemde talen RG 2 (ASO 2): Engels, Frans, Spaans Wie al enige voorkennis van een taal heeft, bijvoorbeeld na zijn humaniora, kan onmiddellijk terecht op het niveau RG 2. Er wordt dan eerst een toelatingsproef afgenomen. Beginners volgen best eerst de cursus Richtgraad 1 Engels, Frans of Spaans. 10

11 Structuurschema Niveau 2.1 Niveau 2.2 Niveau 2.3 Niveau 2.4 Threshold 1 A: LT Threshold 1 B: LT Threshold 2 A: LT Threshold 2 B: LT Threshold 3 A: LT Threshold 3 B: LT Threshold 4 A: LT Threshold 4 B: LT Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd Bekroning:Na het succesvol beëindigen van iedere module krijgt de cursist een deelcertificaat. Het slagen voor een volledige richtgraad wordt bekroond met een certificaat. Leerinhouden: De leerinhoud wordt bijgebracht rondom 3 kernen: betekenisvelden, thema's of "noties"; grammatica en syntaxis; en cultuur. Themalessen zijn georiënteerd op bekende leefsituaties. Teksten en oefeningen staan in nauw verband met de leefwereld van de cursisten. Grammatica en Syntaxis worden onmiddellijk getransfereerd naar de doeltaal. Er wordt slechts zoveel spraakkunst aangeboden als nodig is voor de taalpraktijk. Cultuur is een kennismaking met het land of de landen, waar de taal gesproken wordt. We besteden hierbij aandacht aan: voeding, prijzen, geld, schoolsysteem, media, weer, kalender, feestdagen, kiessysteem, facetten van theater, literatuur, muziek en film. Thema's De thema's van richtgraad 1 worden systematisch herhaald en de woordenschat wordt verder uitgebreid. Elke volgende module wordt er op dezelfde manier gewerkt: de leerinhouden van de vorige module worden herhaald en verder uitgediept en uitgebreid. "Functies" of spreekbedoelingen 1. Opbouwen van een sociale relatie: zich tot iemand richten, groeten, zich voorstellen, zich identificeren, nieuws vertellen, feliciteren, complimenten geven, zijn medeleven betuigen, wensen formuleren, bedanken, zich verontschuldigen, afspraak maken. 2. Informatie uitwisselen: aankondigen, personen en zaken beschrijven, de prijs aanduiden, de weg aanduiden en vragen, het bezit aanduiden, tijdmelding (uur, dag, datum), de mogelijkheid of onmogelijkheid aangeven. 3. Gevoelens en houdingen uitdrukken: voldoening, vreugde, misnoegdheid, verbazing, verdriet, sympathie of antipathie, onverschilligheid, angst, trots, Inschatten en een positie innemen: akkoord of afwijzing, zekerheid, twijfel, onwetendheid, voorkeur, noodzaak, protest. 5. Acties en reacties uitlokken: beloven, aanraden, afraden, toestemming vragen, iemand uitnodigen, een bevel geven, tegenspreken, een voorstel doen. 6. Nagaan of de boodschap begrepen werd: vragen om uitleg, laten herhalen of preciezer omschrijven. 11

12 2.3 Handel Medisch Secretariaat (TSO 3, Modulair) Medisch Secretariaat TSO3 modulair 640 lestijden Administratieve organisatie A Medische Organisatie B Administratieve Communicatie & Onthaal Medische Vakterminologie TV A1 80 TV B1 Tekstverwerking 1 TV Toegepaste Psychologie A2 40 TV B2 Tekstverwerking 2 Deontologie TV A3 80 TV B3 Rekenblad Organisatie Gezondheidszorg TV A4 80 TV B4 Basis Boekhouden en financiële Aspecten Toegepaste Sociale Wetgeving 80 TV A5 40 TV B5 Deelcertificaat Deelcertificaat Administratieve Organisatie 320 Lt Medische Organisatie 320 Lt Certificaat Medisch Secretariaat TSO3 640 lestijden Administratieve Organisatie cursisten worden opgeleid tot administratieve krachten die alle secretariaatstaken beheersen; cursisten kunnen bezoekers op gepaste wijze ontvangen en te woord staan en helpen bij het invullen van administratieve formulieren; cursisten kunnen vlot en efficiënt omgaan met een PC; cursisten beschikken over voldoende boekhoudkundige noties om de nodige financiële verrichtingen op het werkveld uit te voeren. Medische Organisatie cursisten beheersen elementaire basiskennis van de medische sector; cursisten kunnen medische terminologie begrijpen en hanteren in het werkveld; cursisten kunnen psychologisch en deontologisch verantwoord omgaan met patiënten; cursisten kennen de structuur en organisatie van de Belgische gezondheidszorg; cursisten kunnen de sociale wetgeving correct toepassen in de context van het werkveld. Duur: de diverse modules kunnen op eigen tempo gevolgd worden. De modulaire opbouw van het programma laat toe om diverse modules tegelijkertijd te volgen, zowel behorend tot de pijler Administratieve organisatie als de pijler Medische organisatie. Enkel de modules A2-A3-A4 dienen na elkaar gevolgd te worden. De totale opleidingsduur bedraagt 640 lestijden en is gespreid over minimaal twee schooljaren (dit zonder rekening te houden met eventuele vrijstellingen). De diverse modules worden van maandag tot 12

13 vrijdag georganiseerd tussen 18u00 en 21u15. Het gedetailleerde opleidingsrooster is bij het begin van het scholjaar ter beschikking. Bekroning: na het volgen van de modules A1-A2-A3-A4-A5 ontvangt de cursist het deelcertificaat Administratieve Organisatie. Het deelcertificaat Medische Organisatie wordt behaald na het volgen van de modules B1-B2-B3-B4-B5. Beide deelcertificaten te samen geven recht op het eindcertificaat Medisch Secretariaat TSO3, een getuigschrift korte opleiding op niveau Technisch Secundair Onderwijs derde graad. Inschrijvingsgeld: 40 voor 40 LT, voor LT en 80 voor 80 LT Toelatingsvoorwaarden: de cursisten moeten minstens 16 jaar oud zijn uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar. Er is geen specifieke voorkennis vereist Boekhouden-Informatica (TSO 3, Modulair) Modulaire opleiding: Het pakket Boekhouden-Informatica is modulair gestructureerd. Tussen sommige eenheden staat een "pijl". Dit betekent dat de cursist een voorafgaande eenheid gevolgd moet hebben. Staat er geen pijl, dan kan de cursist op elk moment instappen. De school biedt de eenheden of modules per semester aan. Wie een bewijs binnenbrengt van een vroegere gevolgde opleiding met hetzelfde aantal uren en op hetzelfde niveau, kan een vrijstelling bekomen van sommige eenheden. Vraag inlichtingen op het secretariaat. Programma: We begonnen met de modulaire opleiding in Sedertdien programmeren we telkens enkele eenheden. Deze eenheden kunnen elk apart gevolgd worden. De cursist bepaalt derhalve zijn eigen tempo. Hij kan bv. gedurende één semester een cursus Word volgen zonder verdere verplichting. De cursisten kunnen geleidelijk aan een diploma behalen dat gelijk staat met een humaniora-diploma. Structuurschema MODULE A BOEKHOUDEN Lt Submodule Eenheden Aa1 Aa2 Handelsdocumenten en administratie Enkelvoudigde boekhouding 1-manszaak Submodule Eenheden Ab1 Ab2 Ab3 Ab4 Ab5 Basis dubbele boekhouding Labo aanvullingen dubbele boekhouding Labo dubbele boekh. met computer Labo Inl. vennootschapsboekhouden Analyse van de jaarrekening MODULE B INFORMATICA Lt Eenheden B1 B2 B3 B4 Labo computer en besturingssystemen Labo tekstverwerking - basis Labo rekenblad - basis Labo gegevensbeheer - basis MODULE C ECONOMIE Lt Eenheden C1 C2 C3 Algemene economie Financiële economie Bedrijfseconomie MODULE D WETGEVING Lt Eenheden D1 D2 D3 Burgerl.-, handels- en econ. recht Labo fiscaliteit Labo soc. wetgeving en loonadministr. 13

14 Flexibiliteit: Eén school kan niet tegelijk alle eenheden organiseren. De student in het modulair stelsel is daarom flexibel en mobiel. Met een deelcertificaat van een elders gevolgde cursus kan hij/zij in onze school een andere eenheid volgen. Of omgekeerd. Bekroning: Een student die met vrucht slaagt voor een eenheid, ontvangt een deelcertificaat. Deze deelbewijzen zijn cumuleerbaar, ook met die behaald in een andere instelling. Alle deelcertificaten samen worden ingeruild voor een certificaat Hogere Secundaire Technische Leergang, nu TSO 3de graad. Volgens het KB van 9 maart 1973 (BS ) is dit certificaat gelijkgesteld met een humanioradiploma. Geslaagden kunnen meedoen aan alle examens van niveau 2. Het geeft ook toegang tot het Hoger Onderwijs voor sociale promotie. Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd Leerinhouden : Aa1+Aa2 Handelsdocumenten en administratie. Labo boekhouding 1-manszaak: Wetgeving op de boekhouding, het BTW-stelsel, administratieve organisatie van de kleine onderneming. Labo boekhouding 1- manszaak met computer: Voorstelling boekhoudpakket, beheer van basisbestanden, invoeren van klantendocumenten, invoeren van leveranciersdocumenten, voorraadbewegingen en inventarisverrichtingen, aankoop- en verkoopfacturen, afdrukken van lijsten. Ab1+Ab2 Basis dubbele boekhouding: Het systeem van dubbel boekhouden, registratie van commerciële activiteiten, registratie van financiële actviteiten, afsluiting. Labo aanvullingen dubbele boekhouding: Registratie van de verrichtingen i.v.m. personeel, verrichtingen i.v.m. materiële vaste activa, financiering van de onderneming, inventarisverrichtingen, resultaatverwerking, jaarrekening. Ab3: Labo dubbele boekhouding met computer. Installatie, invoeren, raadplegen, afdrukken, Utilityprogramma's. Ab4: Labo inleiding vennootschapsboekhouden. Oprichten van een vennootschap, specifieke boekhoudkundige verrichtingen bij uitbating en bij afsluiting. Ab5: Analyse van de jaarrekening: 1. Opstellen jaarrekening verkort schema. 2. Jaarverslag: geonsolideerde jaarrekening, verslag van de commissaris-revisor, commentaar, bedrijfs-omstandigheden. 3. Analyse van de productiviteit. 4. Analyse van de rentabiliteit: winststructuur, resultaatverwerking en economische rentabiliteit, winstmarge en omloopsnelheid. 5. Analyse van de financiële structuur. 6. Vermogensstroomanalyse: financieringstabel en ratio s. C1: Algemene economie: Consumentengedrag, structuur en evolutie van een volkshuishouding, internationale economische betrekkingen, economische orde en politiek. C2: Financiële economie: Krediet, financiële instellingen, beurs. C3:Bedrijfseconomie: Bedrijfs- en ondernemingsvormen, keuze van vestigingsplaats, optimale bedrijfsen ondernemingsgrootte, organisatie en commercieel beleid, personeelsbeleid, kosten en kostprijsberekening, export- commerciële en financiële aspecten.. D1: Burgerlijk, handels- en economisch recht: Inleiding tot het recht, principes grondwettelijk recht, burgerlijk, handels- en economisch recht. D2:Labofiscaliteit: Begroting, personenbelasting, vennootschapsbelasting, successierechten, registratierechten, BTW. 14

15 D3: Sociale wetgeving en loonadministratie: 1) Collectieve arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementering, sociale zekerheid, wet op de arbeidsongevallen. 2) Verplichtingen en formaliteiten bij de aanwerving van personeel, verplichtingen die regelmatig terugkomen, verplichtingen bij een gebeurtenis die de arbeidsovereenkomst schorst of er een einde aan maakt, werkbezoek aan een sociaal secretariaat Informatica-Toepassinssoftware (TSO 3, Modulair) Deze opleiding geeft de mogelijkheid in te stappen in de opleiding boekhouden informatica, zodat deze modulaire opleiding volledig en met succes afgewerkt kan worden. EENHEID BENAMING SOFTWAREPAKKET Lt A1 Initiatie in de informatica Windows B A1 B A2 B A3 Tekstverwerking 1 Tekstverwerking 2 Tekstverwerking 3 Word Word Word Word B B1 Desktoppublishing 1 Publisher B B2 B C1 B C2 B C3 B D1 B D2 B D3 Desktoppublishing 2 Rekenblad 1 Rekenblad 2 Rekenblad 3 Gegevensbeheer Gegevensbeheer Publisher Excel Excel Excel Access Access Gegevensbeheer Access B E 1 Presentatie Powerpoint B E 2 Agenda- en taakbeheer Outlook B F 1 Rastertekenen 1 B F2 Rastertekenen 2 B G 1 B G 2 B G 3 Vectorieel tekenen 1 Vectorieel tekenen 2 Vectorieel tekenen 3 B H 1 B H 2 Multimedia 1 Multimedia 2 B I 1 Internet B I 2 B I 3 Webdesign Webscripting Frontpage Omzettingstabel: B1 Labo computer en besturingssystemen Windows = A 1 Initiatie in de informatica Windows+ = B I 1 Internet Windows-p= B E 1 Presentatie B2 Labo tekstverwerking basis Word = B A 1 tekstverwerking 1 Word+ = B A 2 tekstverwerking 2 15

16 B3 Labo rekenblad basis Excel = B C 1 Rekenblad 1 B4 Labo gegevensbeheer basis Access = B D 1 Gegevensbeheer Leerinhouden : A1: Initiatie in de informatica. Begrippen informatie en informatieverwerking, de opbouw van een computerconfiguratie, werking en toepassing van een aantal in- en uitvoerapparaten, kenmerken van diverse informatiedragers. Besturingssysteem: situering en functie van een bestu-ringssysteem ten opzichte van andere software, soorten commando s en hun functioneel gebruik, algemeenheden omtrent commandostructuur en opbouw, elementaire handelingen op het besturingssysteem toepassen, organisatie en onderhoud van informatie-opslag. B A1: Tekstverwerking 1: Teksten inbrengen en bewerken, teksten in de juiste opmaak zetten en verfraaien, gebruik van opmaakprofielen, kop- en voetteksten, tabellen en kolommen, invoeren en bewerken van figuren, documenten opslaan en bestanden beheren, documenten in de gewenste opmaak afdrukken.. B A2: Tekstverwerking 2: Documenten samenvoegen, sorteren en selecteren, spelling- en synoniemencontrole, inhoudstafels en referentielijsten, rekenfuncties, vormgeving en afdrukken van wiskundige formules, gebruik van stijlen, hoofd- en subdocumenten, tabellengenerator, importeren/exporteren en converteren, gebruik van macro s, gebruik van tekstverwerkingspakket in een netwerkomgeving. B A3: Hulpprogramma's gebruiken, macro's aanmaken en gebruiken, samenvoegen, koppelen en importeren van gegevens, installatie standaard en op maat uitvoeren en aanpassen. B B1: Desktoppublishing 1: Scantechnieken, kleurscheidingen, lay-out, beeld- en tekstobjecten importeren, bewerken en schikken. B B2: Desktoppublishing 2: Configuraties instellen, digitaliseren, integratie met andere softwarepakketten. B C1: Rekenblad 1 (Excel 1): Een elektronisch rekenblad aanmaken, vormgeving voor een rekenblad toepassen, bewerken van een rekenblad, wijzigingen op een werkformulier toepassen, bestandsbewerkingen toepassen op verschillende werkformulieren, een grafische voorstelling maken, automatisering, invoeren van formules, een werkformulier afdrukken. B C2: Rekenblad 2 (Exel 2): Configuratie instellen, meerdere werkbladen en rekenbladbestanden bewerken, geavanceerde formules en ingebouwde functies gebruiken, sjablonen aanmaken, kruistabellen gebruiken, met gecombineerde grafieken werken.. B C3: Rekenblad 3 (Exel 3):Functies op gegevenslijsten toepassen, rapporten en scenario's ontwerpen, bestanden uitwisselen, macro's aanmaken en gebruiken, eigen functies opstellen, installatie aanpassen. B D1: Gegevensbeheer (Access 1). De betekenis van het begrip database-systeem, gegevens organiseren in een database-bestand, efficiënt werken met een relationele gegevensbank, een databestand aanmaken en bewerken, een invoerformulier naar eigen maat ontwerpen/opslaan/ wijzigen, zoekvoorwaarden opstellen en uitvoeren, opstellen en afdrukken van rapporten.. B D2: Gegevensbeheer 2 (Acces 2). Configuratie instellen, coplexe query's maken en uitvoeren, geavanceerde formulieren en rapporten aanmaken, ingebouwde functies gebruiken. B E1: Presentatie (Powerpoint). Het presentatiepakket; gegevens verzamelen door o.m. toetsenbord, scanner, CD-rom, digitale camera, microfoon, mediaplayer, geluidskaarten; presentatie weergeven met projector, transparanten; voorbereiding en opmaak van de presentatie (scenario, vormgeving); sjablonen (ach- 16

17 tergrond, tekenopmaak, logo); tekst en objecten (invoer, opmaak, verplaatsen, verwijderen, schikken); weergave van de presentatie; diavoorstelling; actieknoppen, hyperlink naar andere presentatie; presentatie opslaan. B F1: Rastertekenen 1 (Photoshop 1): Invoerapparatuur, beelden digitaliseren, beelden en tekeningen bewerken, bestanden in verschillende formaten opslaan, tekeningen en beelden im- en exporteren, printerinstellingen. B F2: Rastertekenen 2 (Photoshop 2) Configuratie instellen, geavanceerde technieken om beelden te retoucheren, filters en effecten toepassen, kleurkanalen gebruiken, beeldcomposities maken, grafische compressietechnieken gebruiken. B H1: Multimedia 1: Technieken voor het digitaliseren en creëren van beeld en geluid, in- en uitvoerapparatuur aansluiten en gebruiken, beeld, geluid en tekst verzamelen, digitaliseren, bewerken en vastleggen.. B H2: Multimedia 2: Draaiboek, scenario of script opstellen, interactie tussen presentatie en gebruiker instellen en/of programmeren, werken met objecten en media. B I1: Internet. Aanvullende kennis i.v.m. besturingssystemen, internet: ontstaan, aansluiting, providers, browers; zoeksystemen, surfen; (e-post), nieuwsgroepen; chatten, Messenger, ICQ; FTP, webpagina s uploaden. B I2: Webdesign. Terminologie : website, webpagina, WYSIWYG, URL, IP-adres, domein; structuur van een website; meta-tags en title van een webpagina; frames. Formulieren: aanmaak, wijzigen, resultaten verzenden en verwerken. Hyperlinks. Opmaak: tekens, alinea s, tabellen, pagina. Invoegen: figuren, video, animaties, geluid. Scripts: opzoeken en invoegen. Updaten van de website, beveiliging. Publicatie van de website. 2.4 Personenzorg Initiatie tot de BDI-Kunde: Bibliotheekwezen (TSO 3, Modulair) Vroegere Akte van Bekwaamheid Profiel van de cursist: De opleiding "Initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde" (afgekort BDI) is gegroeid uit de vroegere "Akte van Bekwaamheid", georganiseerd door het departement cultuur.in deze opleiding krijg je een basisvorming.deze richt zich naar de ruime bibliotheek-, documentatie- en informatiesector, zoals schoolbibliotheken, speciale bibliotheken en allerhande documentatiediensten. Slechts 6 centra in Vlaanderen mogen deze cursus organiseren. De lessen in CVO De Nobel hebben plaats in Leuven. Toelatingsvoorwaarden: De cursisten moeten minstens 16 jaar oud zijn. Structuur: De opleiding duurt één jaar en bestrijkt twee semesters. Ze is modulair gestructureerd en omvat 220 lestijden (lt). Er zijn zes modules. Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd. Inschrijven kan vanaf de laatste week van augustus, elke avond tussen 18u en 20u. De lessen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond van 18u tot 21u15. In het tweede semester is er ook drie maal les op zaterdagmorgen i.p.v. op donderdagavond, omdat die lessen gegeven worden in de Openbare Bibliotheek te Leuven. De lessen beginnen op dinsdag 11 september. 17

18 STRUCTUURSCHEMA A. Algemene oriëntatie B. Bibliotheekwerk A1 - Historische en actuele ontwikkelingen B1 - Formele ontsluiting - TV - 20 lt van het beroepsveld - TV - 40 lt B2 - Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling - TV - 40 lt B3 - Bibliotheekautomatisering - TV - 40 lt B4 - Klantgerichte communicatie - TV - 40 lt B5 - Inlichtingenwerk en collectievorming - TV - 40 lt Deelcertificaat Algemene oriëntatie-40 lt Deelcertificaat Bibliotheekwerk- 180 lt Certificaat Initiatie tot de Bibliotheek-,Documentatie- en Informatiekunde/ groep Bibliotheekkunde lt Leerinhouden: A1: begrippen, informatiedragers, informatieproducten, soorten bibliotheken, vakliteratuur. B1: studie en toepassing van een courant gebruikte regelset voor formele ontsluiting. B2: begrip catalogus, soorten catalogi, vormen van beschikbaarstelling, uitleenadministratie, interbibliothecair leenverkeer en document delivery, studiebezoeken. B3:theoretische aspecten van bibliotheeksystemen, online zoekmachines en catalogi. B4:de potentiële bibliotheekgebruiker, soorten gebruikers, bijzondere doelgroepen, communicatieve vaardigheden, promo-pr-marketing. B5: ontwikkeling van het inlichtingenwerk en benaderingswijzen, zoekstrategieën, definitie en bronnen van collectievorming. Bekroning:Certificaat van de Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde/groep Bibliotheekkunde, niveau technisch secundair onderwijs, derde graad. Na elke module wordt een deelcertificaat uitgereikt. 2.5 Huishoudelijk onderwijs Koken (BSO 2) Plaats: We koken zowel in Tienen als in Leuven. De cursisten die tijdig inschrijven, kunnen zelf kiezen op welke namiddag of avond ze willen koken. In Leuven beschikken we over een goed uitgeruste keuken met aanpalend restaurant "Justus Lipsius". In Tienen hebben de kooklessen plaats in de keuken en het restaurant "Ter Veldborn". Maaltijden: De klaargemaakte gerechten worden door de cursisten opgegeten. Voor de ingrediënten vragen we een verplichte bijdrage van euro per semester. Deze bijdrage komt ook in aanmerking voor de opleidingscheques. 18

19 nschrijvingsgeld: 1 per lestijd Duur: Elke module omvat 80 lestijden, die wij per semester aanbieden. In de praktijk betekent dit, dat één avond bestaat uit 3,5 uur les. Op het einde van het jaar werken de cursisten mee aan de voorbereiding van de recepties. Ook organiseren we een lentefeest met de cursisten van de beide vestigingen samen. De cursist kan de hele cursus, in totaal 480 lestijden, spreiden volgens eigen tempo. Structuur: Het eerste jaar bestaat uit een basismodule A1 "basisvaardigheden koken", gevolgd door een basismodule A2 "eenvoudige dagmenu's". Cursisten die al een attest van een vroegere cursus koken bezitten, krijgen voor de basis en eenvoudig koken een vrijstelling. Ze gaan dan onmiddellijk over naar de verfijnde menu - s. Anderen moeten eerst met de basis beginnen. Het tweede jaar bestaat uit de modules A3 en A4 of de "verfijnde menu's 1 en 2". Het derde jaar gaat verder met de modules A5 en A6 voor de "feestelijke menu's" (herfst/winter en lente/zomer). Een aanrader voor de" nieuwe man". Toelatingsvoorwaarden: Om als regelmatige cursist toegelaten te worden, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Hij/zij moet zich wel inschrijven voor 1/3 van de cursus gegeven is. Praktijk: We beschikken over meer dan 50 jaar ervaring. Voor de basiscursus koken is geen voorkennis vereist. De vereiste vaardigheden worden verwerkt in volwaardige menu's en dit van de eerste dag af, ook in de basismodules. Bekroning: Certificaat Beroepssecundair Onderwijs, tweede graad. Opmerking: Elke cursist brengt elke les de volgende gereedschappen zelf mee: 2 keukenhanddoeken, dunschiller, aardappelmesje en schort. 2.6 Auto Automechanica (BSO 3) Duur: 8 uur per week, verdeeld over 3 avonden, 1 jaar. Twee avonden praktijk (6 u.), één avond techniek van de auto (2 u.).in totaal 320 lestijden. Een aanrader voor"geëmancipeerde dames." Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd Plaats: De lessen worden gegeven in Tienen. De school beschikt over een nieuwe garage in de eigen school. Bekroning: Certificaat Beroepssecundair onderwijs, 3de graad (voorheen Hogere Secundaire Beroepsleergang). Cursisten die enkel slagen voor de praktijk, krijgen hiervoor een deelcertificaat. Leerinhoud: TECHNIEK: 1. Benzinegeneratoren: benzinemotor 4-slag, meercilindermotoren, motoronderdelen, kleppenmechanisme en aandrijving, smering, smeermiddelen, batterij-ontsteking, bougies, brandstof, carburator, benzine-inspuitsystemen, voedingssystemen, carterventilatie, koeling, luchtfilters, koppeling, gangwissel, eindoverbrenging, remmen, wiel-fuseestanden. 2. Dieselgeneratoren: hogedruk-inspuitpompen, regelaars, verstuivers, hogedrukleidingen en aansluitingen, brandstofomloop, dieselrook. 19

20 PRAKTIJK: 1. Benzinemotoren: reinigen van een uitgebouwde motor, demonteren van de hulpstukken, demontage van de motor, opmeten van de motoronderdelen, monteren van de motor, monteren hulptoestellen, afstellen en motor starten. 2. Koppeling. 3. Remmen (testen, visuele controles uitvoeren, vervangen van remschoenen en remblokken, enz.). 4. Ophanging. 5. Banden, wielen en wielbevestiging. 6. Uitlaatsysteem. 7. Elektrische installatie (batterij, lichtinstallaties, ontstekingskring, startmotor, laadkring, algemene elektrische kringlopen). 8. Onderhoud van voertuigen. 9. Dieselmotoren (demontage van verstuivers en injectiepomp, testen en afstellen van de verstuivers, montage en ontluchten van het geheel). 10. Carburatie (carburator, monteren op de motor, afstellen). 11. Waterkoeling. 12. Smering. 13. Werkplaatsuitrusting (gereedschappen, testapparaten, meettoestellen, aflezingen interpreteren). 2.7 Mechanica Lassen (BSO 3) Programma: De lessen worden gegeven in Tienen. Technologie 2 uur + Praktijk 5,5 uur, verdeeld over het hele schooljaar. In totaal 300 lestijden. Mogelijkheid tot vervolmaking. Bekroning: Certificaat Beroepssecundair onderwijs, derde graad (voorheen Hogere Secundaire Beroepsleergang). Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd. Leerinhoud: Technologie: Lasgereedschappen, beschermingsmiddelen, smeltbad en gasstroom, lasnaadvormen, lastransformator, lasposities en lasverbindingen, beklede laselektroden, elektrodenkennis, autogene lastechniek, acetyleen en zuurstof, lasbrander, brandsnijden, materiaalonderzoek, booglassen, lasfouten, uitzetten, krimpen en spanningen, Mig/Mag gasbooglassen. Praktijk: Gassmeltlassen: Lassen met de lasbrander van de verschillende verbindingen van zacht staal en het hard solderen ervan tot en met het lassen van alle mogelijke verbindingen van buizen, en dit in alle standen. Vlambooglassen of elektrisch lassen: alle soorten lasnaden in de verschillende standen tot en met verticaal omhoog lassen. Het verbinden van buizen en het lassen van dun, op dun en dik materiaal. De school is zeer degelijk uitgerust en heeft een goede reputatie in de opleiding van bekwame lassers. Vervolmaking: Mogelijkheid tot bijscholing in het lassen van non-ferrometalen, het halfautomatisch MIG en MAG lassen, het TIG lassen en smeedwerk. De studenten in deze cursus volgen alleen de praktijklessen. In het bedrijfsleven is er een grote nood aan lassers (m/v). 3 Hoger Onderwijs 3.1 Economisch Hoger Onderwijs Openbare Besturen (Administratief recht in Leuven) Bekroning: Diploma van het Economisch Hoger Onderwijs van het korte type. Na elk module wordt een deelcertificaat uitgereikt. Inschrijvingsgeld: 1 per lestijd 20

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Toepassingssoftware AO IC 003

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Toepassingssoftware AO IC 003 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Toepassingssoftware AO IC 003 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 40 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 6

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt!

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Frans Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5858/5859 en 5860/5861 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam Talen Duits Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5850/5851 en 5852/5853 goedkeuring door aantal 120/jaar studiepunten datum

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma wil behalen

Nadere informatie

M IC 438 M IC G441 - M IC G442 -

M IC 438 M IC G441 - M IC G442 - Studiegebied ICT - secundair volwassenenonderwijs: afspraken m.b.t. het toekennen van vrijstellingen in de nieuwe opleidingen (2016) op basis van deelcertificaten behaald in de oude ICT-opleidingen (2007)

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn vo Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken GRADUATEN 2008-2009 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken 6 graduaten in management: Boekhouden Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Automatisering

Opleidingscatalogus: Automatisering Opleidingscatalogus: Automatisering t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528-280888 Fax: 0528-280889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Opleidingen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN

INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN INFORMATIE VRAGEN OVER CURSUSSEN Je wil een cursus volgen, maar je wil eerst meer informatie krijgen. Welke vragen moet je stellen? Wat moet je doen? 1 Lees de tekst op blad 2 en maak de oefening op blad

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Modulaire opleiding Europese talen groep 1* R 1 AO TA 001 *Europese talen groep 1: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Roemeens,

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Belastingsaangifte Computer beginners Office PC-EHBO Tablet/Smartphone

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Hoe bereken ik de kostprijs van mijn opleiding? De kostprijs van de opleiding bestaat uit: Inschrijvingsgeld Cursusmateriaal (indien van toepassing)

Hoe bereken ik de kostprijs van mijn opleiding? De kostprijs van de opleiding bestaat uit: Inschrijvingsgeld Cursusmateriaal (indien van toepassing) Hoe bereken ik de kostprijs van mijn opleiding? De kostprijs van de opleiding bestaat uit: Inschrijvingsgeld Cursusmateriaal (indien van toepassing) Hoe bereken ik het inschrijvingsgeld van mijn opleiding?

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 1: niveau 1 en 2 (ERK = Breakthrough) code module 5870/5871 en 5872/5873 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie

PLANNING 2014-2015. Ninove-Zottegem-Oudenaarde

PLANNING 2014-2015. Ninove-Zottegem-Oudenaarde PLANNING 2014-2015 Ninove-Zottegem-Oudenaarde Hoofdzetel Ninove: Centrumlaan 160 9400 NINOVE Telefoon: 054 31 78 60 Fax: 054 31 78 61 (ma, di & do van 9u tot 12u & van 13u tot 16u30; woe van 9u tot 12u;

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Office Management. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Office Management. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Office Management Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

GRADUAAT OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN

GRADUAAT OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN 1. Beroepsprofiel: Goed opgeleide, gemotiveerde en deskundige ambtenaren. Kennis van de structuur en van de werking van overheidsinstellingen, in het bijzonder van

Nadere informatie

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2

Vereiste basiscompetenties om rechtstreeks te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 te kunnen instappen in Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 Om te kunnen starten in deze sequentiële module Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 en dus vrijgesteld te worden

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

Welkom. infosessie IT assistent

Welkom. infosessie IT assistent Welkom infosessie IT assistent IT assistent ICT besturingssystemen en netwerken Waag je kans in de wereld van computers en netwerken Combinatie met tweedekansonderwijs Doel: een diploma secundair onderwijs

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. inschrijvingsgeld en forfaitaire

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding CVOB russel volwassenenonderwijs Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Boekhouden Erkend door BIBF en IAB Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Praktijkgericht

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

ICT in een creatieve context

ICT in een creatieve context Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 105 01.09.2016 ICT in een creatieve context Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE:

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

De student kan: Studeertijd:80 uren

De student kan: Studeertijd:80 uren STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Financiële analyse Plaats van de module in de opleiding: Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 LEERGEBIED TALEN Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Computerlessen voorjaar 2014

Computerlessen voorjaar 2014 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR SENIOREN Secretariaat : Astridplein 17, 9150 Bazel 03 740 04 08 - secretariaat.senior@gmail.com Informatie : http://users.telenet.be/kruibeke Voorzitter : Levien Foubert 03

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren.

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A4 BTW( 6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang en de betekenis

Nadere informatie

Jaarplan Softwarepakketten

Jaarplan Softwarepakketten Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(en): Jan Sleebus Vak: Softwarepakketten Klassen: 5NI Schooljaar: 2012-2013 Algemene gegevens Leerjaar en studierichting: Vak: Leerplannummer: Handboek: Varia: Network &

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Modulaire opleiding Europese Talen groep 2* R 1 AO TA 005 *Europese talen groep 2: Bulgaars, Fins, Grieks, Hongaars, Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch,

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen,

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) een databank ontwerpen, STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C1 Beheer van Databanken (6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module 'Beheer van

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

ontdek ons nieuw aanbod opleidingen voor januari 2017

ontdek ons nieuw aanbod opleidingen voor januari 2017 Boekhouden Btw Computer beginners Office Tablet/Smartphone Multimedia Photoshop SketchUp InDesign Werken in de Cloud Zakelijk Engels Nederlands Koken Bakken Klussen Lassen Fotografie Elektriciteit www.cvowaregem.be

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie