Wilt u gebruik kunnen maken. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wilt u gebruik kunnen maken. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen"

Transcriptie

1 NFO Uitstel van betaling Info Is uw onderneming bedrijfseconomisch jaargang gezond, maar hebt u zodanig last van de crisis dat er toch tijdelijke liquiditeitsproblemen ontstaan? De Belastingdienst biedt uitkomst met twee extra tijdelijke betalingsmaatregelen: Uitstel van betaling aan de hand van belastingschuld betaalt. een verklaring van een deskundige Uit de verklaring van de externe deskundige Ellen4Biz Opschorten van een executiedatum De deurwaarder die beslag heeft gelegd in verband met niet-betaalde belastingschulden, kan de executie van dit beslag opschorten. Dit kan alleen als de onderneming levensvatbaar is én er moet een goed vooruitzicht zijn dat u in de toekomst de (dit mag uw adviseur-accountant zijn) moet blijken, dat er werkelijke bestaande betalingsproblemen Online zijn die: product ontwikkeling Wilt u gebruik kunnen maken direct gevolg zijn van de economische crisis; van deze regelingen van de tijdelijk van aard zijn; accon avm Belastingdienst, dan is het nood- voor een bepaald tijdstip zijn opgelost. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen De kredietkraan Er moet zoveel mogelijk zekerheid worden na te komen. bij banken gaat al gesteld. De accountant van de toekomst, met welke veranderende wereld. Zo neemt online dienst- geruime tijd niet ondernemersbehoeften heeft hij te maken verlening tegenwoordig een steeds grotere zomaar open. Er en hoe laat hij zijn dienstenpakket daar- plaats in. Ook voor advies en accountancy? worden aanzienlijk bij aan sluiten? accon avm is doorlopend Ja, accon avm zit niet stil. meer zekerheden bezig met het antwoord op die vraag. gevraagd en de Product ontwikkeling die aansluit bij de snel Lees verder op pagina 6 Jongere is aantrekkelijke werknemer Ondernemen in Afghanistan Met ingang van 1 januari 2010 geldt de kleinebanenregeling voor jonge werknemers. Deze is bedoeld om meer jongeren aan het werk te helpen en te houden. De regeling zorgt ervoor dat werkgevers voor werknemers jonger dan 23 jaar met een kleine baan geen premies werknemersverzekeringen hoeven af te dragen. Het thema financieringen en vooral het moeilijk verkrijgen hiervan scoort hoog in de media. De belangrijkste conclusie is het grote belang van een goede voorbereiding door bedrijven bij de financierings- De overstap van jurist naar bloembollen- en aanvraag. Aandacht voor de aannames, De saffraanteler inkomensafhankelijke was geen voor bijdrage de hand voor liggende. de zorgverzekeringswet Toch maakte Lou Cuypers (Zvw) deze. voor Om deze een werknemers aantal jaren later wordt nogmaals op nul te gezet, gaan waardoor voor een gewaagde de werkgever switch. Sinds deze 2005 werknemers zet ik me hiervoor in voor wederopbouwprojecten geen vergoeding meer in hoeft Afghanistan. te geven. Van saffraanteelt Maar tot verzekeringen let op, want voor ondanks expats. dat En er geen als je werknemersverzekering zo n negen maanden per voor jaar deze in het jongeren buitenland hoeft bent, te moet worden je thuis betaald, een goede moeten adviseur-accountant werkgevers in de aangifte hebben. loonheffingen Dat is voor mij wel accon de avm. premielonen opgeven van de werknemers die vallen onder de Lees kleinebanenregeling. het verhaal van Lou Cuypers op pagina 2 Geen premie, wel verzekerd Hoewel werkgevers niet meer bij hoeven te dragen voor de werknemersverzekering en Zvw, zijn werknemers die vallen onder de kleine banenregeling toch gewoon verzekerd. Dit omdat er vrijstelling is voor de premie en de bijdrage. De inhouding van de loonbelasting en premie volksverzekeringen verandert overigens niet. Werkgevers moeten de verschuldigde loonheffing ook voor kleine banen nog steeds voldoen. Wie komen in aanmerking? Voor een 22-jarige mag het loon maximaal 600 per maand bedragen. Voor lagere leeftijden gelden lagere bedragen (zie tabel). De kleinebanenregeling vervalt met ingang van 1 januari 2011, tenzij er vóór deze datum een wetsvoorstel voor een nieuwe soortgelijke regeling is ingediend. de onderbouwing, de zekerheden én de motivatie van de ondernemer. Zo is de bank beter in staat de kredietwaardigheid te beoordelen. Wissel eens van gedachten met onze adviseurs voorafgaand aan het traject. U kunt uw voordeel doen met onze ervaringen. Kent u de regelingen waar u een beroep op kunt doen? Met een zorgvuldige werkwijze zal uw kans op succes aanzienlijk toenemen. 1 Krediet mogelijk? doorlooptijd bij aanvragen is langer dan in het verleden. Leeftijd Fiscaal loon per maand Tot 18 jaar 275 Jongere is aantrekkelijke werknemer Met ingang van 1 januari 2010 geldt de 21 kleinebanenregeling 500voor jonge werk nemers. Deze is bedoeld om meer jongeren aan het werk te helpen en te houden. Speerpunt Belasting 2010: 04 stichtingen en verenigingen Meer weten? De Belastingdienst Wilt u meer weten onderzoekt over in 2010 de fiscale kleinebanenregeling? positie van stichtingen Stel uw vraag en verenigingen. via Op de onlangs gelanceerde website vindt u informatie specifiek voor stichtingen en verenigingen. In 2010 pand overdragen naar BV? 08 Een opvallende belastingfaciliteit in 2010 is de mogelijkheid om uw pand eenmalig geruisloos over te dragen aan de BV waarin u een aanmerkelijk belang hebt. InfoBulletin 03

2 Lou Cuypers: ondernemen in Afghanistan De overstap van jurist naar bloembollen- en saffraanteler was geen voor de hand liggende. Toch maakte Lou Cuypers deze. Om een aantal jaren later nogmaals te gaan voor een gewaagde switch. Sinds 2005 zet ik me in voor wederopbouwprojecten in Afghanistan. Van saffraanteelt tot verzekeringen voor expats. En als je zo n negen maanden per jaar in het buitenland bent, moet je thuis een goede adviseuraccountant hebben. Dat is voor mij accon avm. Lou Cuypers was al even bezig met de saffraanteelt in Spanje, toen hij in 2005 de vraag Langzaam ontstaat er in Afghanistan meer Transport-logistiekcentrum kreeg om te onderzoeken of die teelt een optie bedrijvigheid. Cuypers heeft daarom een zou zijn voor Afghanistan. Als alternatief voor begin gemaakt met de start van meer commerciële projecten. Zo is er een transport-lo- de papaverteelt. Het resultaat bleek positief en de overheid nodigde Cuypers uit om in Afghanistan te investeren. Het oogsten van één kilo procent van de Afghanen kan niet lezen of gistiekcentrum in voorbereiding. Negentig saffraan vraagt om 420 manuren. Zelfs Spanje schrijven en corruptie is er volop. Zo dwingen de lokale war lords je om te betalen was daar destijds al te duur voor geworden. Ook om die reden was het aantrekkelijk om voor doorgang van transport over hun naar Afghanistan te gaan. Maar nog zwaarder wegen. Zelfs een internationale organisatie woog het kunnen bijdragen aan de wederopbouw van het land. VN heeft ermee te maken bij bijvoorbeeld als de Food Agriculture Organisation van de het vervoer van graan naar de arme regio s. Niet alleen saffraan Door zelf een transport-logisitiekcentrum op Een investering van meer dan een miljoen te zetten, willen we de corruptie omzeilen euro en dat in een land waar veiligheid ver is en transport voor tal van partijen vergemakkelijken. Het centrum biedt bovendien te zoeken. Ja, ik ben de uitdaging aangegaan. In 2007 hebben we vervolgens in de geïsoleerde provincie Uruzgan ook een aantal saf- wederopbouwprojecten te kunnen expor- de mogelijkheid om de producten van de fraanplantages gerealiseerd. Om daarna nog teren. Dat is gunstig voor de Afghaanse eens fruitbomen te halen, kippen uit economie. te delen en families te helpen aan een groenteteeltpakket met zaden en kunstmest. Verzekerd in oorlogsgebied? Goed voor de werkgelegenheid en zelfredzaamheid. Uruzgan. Van daaruit gaat hij zo n vijf à Cuypers opereert vanuit Kamp Holland in zes dagen per week op pad met twee beveiligers. Niet in militaire outfit, want dat zou alleen nog maar meer onveiligheid aantrekken. Je moet altijd op je hoede zijn en het gevaar niet opzoeken. Toch ontkom je er niet aan. Ook ik ben al betrokken geweest bij aanslagen van bijvoorbeeld de Taliban. Je kunt je voorstellen dat verzekeraars niet staan te springen om zo n ondernemer als ik te verzekeren. Geen gangbare lijfrente die uitkeert als je iets overkomt in een oorlogs- of ander rampgebied. Dit probleem heb ik voorgelegd aan een oud-studiegenoot werkzaam in de verzekeringsbranche. Samen hebben we een aantal verzekeringspakketten ontwikkeld speciaal voor expats en bijzondere gevallen zoals ikzelf. Thuisfront Als je zoals Cuypers jaarlijks zo n negen maanden van huis bent, dan wil de administratie van je bedrijf in Nederland er nog wel eens bij in schieten. Daarom rekent hij op de steun van accon avm. Het is ongekend wat accon avm het afgelopen jaar voor me heeft gedaan. Mijn adviseurs houden de vinger aan de pols voor wat betreft de boekhouding en ondersteunen me bijvoorbeeld op fiscaal vlak. Of ik nu in Nederland ben of aan de andere kant van de wereld, ik weet dat het goed zit. Daarom ga ik ook al mijn overige activiteiten bij accon avm onderbrengen. 02 InfoBulletin

3 Uitstel van betaling Is uw onderneming bedrijfseconomisch gezond, maar hebt u zodanig last van de crisis dat er toch tijdelijke liquiditeitsproblemen ontstaan? De Belastingdienst biedt uitkomst met twee extra tijdelijke betalingsmaatregelen: Uitstel van betaling aan de hand van een verklaring van een deskundige Uit de verklaring van de externe deskundige (dit mag uw adviseur-accountant zijn) moet blijken, dat er werkelijke bestaande betalingsproblemen zijn die: direct gevolg zijn van de economische crisis; tijdelijk van aard zijn; voor een bepaald tijdstip zijn opgelost. Er moet zoveel mogelijk zekerheid worden gesteld. Opschorten van een executiedatum De deurwaarder die beslag heeft gelegd in verband met niet-betaalde belastingschulden, kan de executie van dit beslag opschorten. Dit kan alleen als de onderneming levensvatbaar is én er moet een goed vooruitzicht zijn dat u in de toekomst de belastingschuld betaalt. Wilt u gebruik kunnen maken van deze regelingen van de Belastingdienst, dan is het noodzakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen na te komen. Jongere is aantrekkelijke werknemer Met ingang van 1 januari 2010 geldt de kleinebanenregeling voor jonge werknemers. Deze is bedoeld om meer jongeren aan het werk te helpen en te houden. De regeling zorgt ervoor dat werkgevers voor werknemers jonger dan 23 jaar met een kleine baan geen premies werknemersverzekeringen hoeven af te dragen. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (Zvw) voor deze werknemers wordt op nul gezet, waardoor de werkgever deze werknemers hiervoor geen vergoeding meer hoeft te geven. Maar let op, want ondanks dat er geen werknemersverzekering voor deze jongeren hoeft te worden betaald, moeten werkgevers in de aangifte loonheffingen wel de premielonen opgeven van de werknemers die vallen onder de kleinebanenregeling. Geen premie, wel verzekerd Hoewel werkgevers niet meer bij hoeven te dragen voor de werknemersverzekering en Zvw, zijn werknemers die vallen onder de kleine banenregeling toch gewoon verzekerd. Dit omdat er vrijstelling is voor de premie en de bijdrage. De inhouding van de loonbelasting en premie volksverzekeringen verandert overigens niet. Werkgevers moeten de verschuldigde loonheffing ook voor kleine banen nog steeds voldoen. Wie komen in aanmerking? Voor een 22-jarige mag het loon maximaal 600 per maand bedragen. Voor lagere leeftijden gelden lagere bedragen (zie tabel). De kleinebanenregeling vervalt met ingang van 1 januari 2011, tenzij er vóór deze datum een wetsvoorstel voor een nieuwe soortgelijke regeling is ingediend. Leeftijd Fiscaal loon per maand Tot 18 jaar Meer weten? Wilt u meer weten over de kleinebanenregeling? Stel uw vraag via InfoBulletin 03

4 Speerpunt Belasting 2010: stichtingen en verenigingen De Belastingdienst onderzoekt in 2010 de fiscale positie van stichtingen en verenigingen. Op de onlangs gelanceerde website vindt u informatie specifiek voor stichtingen en verenigingen. Organisaties die zich inzetten voor goede doelen en sportverenigingen kiezen vaak voor de rechtsvorm stichting of vereniging. Ook zogenaamde brede welzijnsinstellingen worden meestal in de vorm van een stichting gedreven. Belasting is niet het eerste waaraan u denkt bij dergelijke organisaties Toch kunnen ook stichtingen en verenigingen met belastingen te maken krijgen, denk maar aan de btw. Zo telt Nederland stichtingen, waarvan er slechts bekend zijn bij de Belastingdienst. Waar moeten stichtingen en verenigingen nu eigenlijk op letten? Vrijgesteld van btw Een stichting of vereniging die prestaties verricht in het economisch verkeer en daarvoor een vergoeding ontvangt, heeft te maken met btw. Tenzij op deze prestaties een vrijstelling van toepassing is. Maar, let op! Als de hoofdprestatie van de stichting of vereniging is vrijgesteld van btw, geldt dat niet automatisch ook voor bijkomende prestaties. Risico van subsidie Er wordt vaak ten onrechte gedacht, dat subsidies niet belast zijn met btw. Is de subsidie echter een vergoeding voor een prestatie, dan moet wel degelijk btw worden geheven! Te veel btw in aftrek? In onze praktijk zien we ook, dat stichtingen en verenigingen vaak onbewust te veel btw in aftrek brengen. Constateert de Belastingdienst ditzelfde tijdens een boekenonderzoek, dan kunnen deze stichtingen en verenigingen te maken krijgen met naheffingsaanslagen, vermeerderd met heffingsrente en mogelijk zelfs boetes. Workshops btw-problematiek Regelmatig organiseert accon avm workshops over de btw-problematiek voor stichtingen en verenigingen. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u een met uw gegevens sturen naar Stichtingen en verenigingen stoeien met jaarverslag Het is al weer even geleden dat de Richtlijn Jaarverslaggeving 640 (RJ 640) is ingevoerd voor stichtingen en verenigingen. Deze richtlijn is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat u jaarverslagen op eenduidige wijze opstelt en vergelijking mogelijk wordt. In toenemende mate zien we dat subsidieverstrekkers en koepelorganisaties verslaggeving volgens de RJ 640 voorschrijven aan stichtingen en verenigingen. Maar het blijft stoeien met de toepassing. De RJ 640 is ingegaan voor verslagjaren die starten na 1 januari Met RJ is een nieuwe ontwerprichtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven uitgevaardigd. Feitelijk sluit de richtlijn aan bij dat wat in het bedrijfsleven gebruikelijk is, namelijk: toepassing van het stelsel van baten en lasten; mutaties in het kapitaal (eigen vermogen) via de resultaatbepaling (het saldo van de exploitatierekening). Vertroebeling Met name als er diverse bestemmingsreserves en -fondsen bestaan, kan het werkelijk exploitatiesaldo vertroebeld raken. Daarnaast roept de problematiek bij investeringen en hiervoor ontvangen bijdragen regelmatig vragen op. Bij investeringen zijn stichtingen en verenigingen verplicht om activeren en afschrijven toe te passen. We gaan immers uit van een stelsel van baten en lasten. Bij een investeringssubsidie is er volgens de RJ keuze uit de volgende methoden: Het bedrag van de subsidie in mindering brengen op de activering van het aangekocht activum. Afschrijving vindt dan plaats op het resterende saldo. De subsidie opnemen als vooruit ontvangen bedrag onder overlopende passiva (langlopend of kortlopend). Het activum activeren tegen de aankoopprijs en afschrijven over de levensduur. Het vooruit ontvangen bedrag jaarlijks vrij laten vallen ten gunste van de exploitatie in overeenstemming met de afschrijvingsmethode van het activum. Het is niet toegestaan een soort egalisatierekening op te nemen tussen het eigen vermogen en de voorzieningen. Dus ook geen financieringsreserve. Meer weten? We kunnen ons voorstellen dat ook uw organisatie vragen heeft over verslaglegging volgens de RJ 640. U kunt hiervoor contact opnemen met Ron Boeren van het accon avm kenniscentrum Overheid en Non-profit via of 04 InfoBulletin

5 Btw-vrijstelling voor medische diensten verder aangescherpt Twee jaar geleden werd al bepaald dat alleen gezondheidkundige verzorging van de mens onder de btw-vrijstelling valt. De aanscherping per 1 januari 2010 geeft aan, onder welke voorwaarden de zorgverlening waarvoor geen regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG valt onder de medische vrijstelling. Vrijgesteld blijft de gezondheidkundige verzorging van de mens door zogenaamde BIG-ers en BIG-ers die op antroposofische basis werken. Maar ook de huidige btw-vrijstelling voor CAM-artsen, chiropractoren en osteopaten blijft gehandhaafd. Niet (meer) onder de vrijstelling vallen bijvoorbeeld psychologen, acupuncturisten en kinesiologen. Memo opvragen Beoefenaren van (para)medische beroepen zullen dus goed na moeten gaan welke diensten nog onder de vrijstelling vallen. Wordt ten onrechte de vrijstelling toegepast, dan kan dat leiden tot naheffingsaanslagen. Alleen de Kleine Ondernemersregeling biedt voor sommigen wellicht nog de mogelijkheid om btw-heffing te voorkomen. Meer informatie over de medische vrijstelling kunt u vinden in ons memo De medische vrijstelling, te bestellen via acconavm.nl. accon avm e-nieuws We zijn alweer toe aan de tweede jaargang van digitale nieuwsbrieven voor MKB-ondernemers. Actueel en informatief, kortom een extra service van accon avm. Hebt u onze e-nieuwsbrief niet ontvangen, maar wilt u wel op de hoogte blijven van het laatste nieuws en handige tips toegestuurd krijgen? Meld u dan nu aan via Hier vindt u ook de al verschenen nieuwsbrieven. Innovaties sneller tot stand Innovatie is belangrijk voor de toekomst. Toch is innovatie in deze tijd niet eenvoudig. Met steun van de provincies wordt het een stuk gemakkelijker. Of het de naam NIOF, Kansenkanon, innovatiefonds of MKB Winstpunt draagt, de provincies stimuleren innovatie. Maakt u er al gebruik van? NIOF 2010 De Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2010 is er als stimulans voor strategische activiteiten aangaande innovatie en samenwerking, marketingplannen, marktverkenning, haalbaarheidsonderzoeken en internationalisering voor MKB-ondernemingen. De faciliteit is er voor ondernemingen in Friesland, Groningen en Drenthe. Innovatiefonds Limburg Provincie Limburg geeft met het Innovatiefonds een impuls aan haar MKB. Het moet realisatie van innovaties vergemakkelijken en innovatieve ondernemingen steunen die als gevolg van de kredietcrisis financieringmoeilijkheden ondervinden. Kansenkanon Het Kansenkanon is een initiatief van de provincie Noord-Holland, Syntens en de gemeente Amsterdam. Het delen van investeringen stimuleert samenwerking en helpt ondernemers om hun creativiteit om te zetten in marktwaarde. Het Kansenkanon is er tot en met 31 december Meer weten? Het is de moeite waard uw mogelijkheden te bekijken. Op de websites van het ministerie, de provincies, SNN en Senter Novem staan de voorwaarden beschreven. Maar ook uw accon avm-accountmanager is op de hoogte van de subsidiemogelijkheden. InfoBulletin 05

6 Ellen4Biz Online productontwikkeling accon avm De accountant van de toekomst, met welke ondernemersbehoeften heeft hij te maken en hoe laat hij zijn dienstenpakket daarbij aansluiten? accon avm is doorlopend bezig met het antwoord op die vraag. Productontwikkeling die aansluit bij de snel veranderende wereld. Zo neemt online dienstverlening tegenwoordig een steeds grotere plaats in. Ook voor advies en accountancy? Ja, accon avm zit niet stil. Enthousiaste gebruikers Ellen4Biz heeft de testfase van begin dit jaar goed doorstaan en is nu live. De ondernemers van het testpanel zijn enthousiast, evenals de adviseurs van accon avm. ZZP ers en MKB ers Klaasse: Men vindt de werkwijze eenvoudig en de kosten relatief laag. Bovendien Ellen4Biz biedt de mogelijkheid om veel zelf online uit te voeren. Dat maakt zijn de testers zeer te spreken over de combinatie van administratiemogelijkheden en Ellen4Biz zeer interessant voor bijvoorbeeld ZZP ers en de kleinere MKB ers. Zij houden kennisverstrekking. En over de Community zo hun kosten in de hand. Hans Klaasse, connect4biz.nl. Die is toegankelijk voor Directeur Praktijkontwikkeling en Innovatie zowel Ellen4Biz-gebruikers als niet-gebruikers. Het is een forum waar ondernemers van accon avm: Het voeren van je administratie en facturatie, het verwerken van kennis en ervaring maar ook documenten salarissen en het versturen van aanmaningen is slechts het begin. ZZP ers en kunnen uitwisselen. ondernemers uit zowel het MKB als de agrarische sector kunnen kiezen tussen verschillende methodieken, waaronder het geavanceerd inscannen van boekingsstukken. Daarnaast kunnen er onder meer modellen, contracten en ondernemersplannen worden gedownload en 24/7 vragen worden gesteld aan de online kennisbank. Die kennisbank is goed voor de antwoorden op zo n negentig procent van de vragen, we werken ervoor samen met CompenentAgro en Kluwer. Voor de overige tien procent van de vragen schakelt Ellen4Biz met toestemming van de gebruiker een specialist in. Abonnement Ellen4Biz is een portal met een vaste abonnementenstructuur. De prijs is afhankelijk van het aantal in- en verkoopnota s die een ondernemer jaarlijks wil verwerken. Advies Online is bij die prijs inbegrepen en voor de kennisbank rekent Ellen4Biz slechts 1,- per week. Een extra uurtarief betaalt een ondernemer alleen wanneer hij expliciet de hulp van een adviseur/accountant inroept. Klaasse: Met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord loggen ondernemers in op hun eigen onderdeel van de portal. Vervolgens kunnen ze hun gehele administratie tot in detail uitvoeren. Een accon avm-adviseur kan op verzoek op afstand meekijken. Er speelt zich tegenwoordig steeds meer online af, vertelt Peter Feijtel, Voorzitter Raad van Bestuur van accon avm. Ondernemers zoeken er naar kennis, delen er ervaringen met collega s en regelen er hun zaken. Aankopen via internet zijn voor vele sectoren al praktisch gemeengoed. Ook op het gebied van advies en accountancy kunnen we veel oplossen via internet. Voor een deel van de ondernemers is dit een uitkomst. Daarom is er nu Ellen4Biz. Een online portal waarmee ondernemers altijd en overal hun financiële administratie en salarisadministratie kunnen inzien en bewerken. Met veel meer mogelijkheden dan online boekhouden en met het accon avm-kwaliteitskeurmerk. Feijtel: Om duidelijk te maken dat Ellen4Biz totaal anders is dan onze traditionele dienstverlening en Ellen4Biz ook toegankelijk is voor nietklanten, hebben we gekozen voor een apart label. Maar de kwaliteit is gegarandeerd. Alleen kennisbank gebruiken Wilt u geen gebruik maken van de online Voor slechts 1,- per week bent u al lid administratieve mogelijkheden van Ellen4Biz, maar wel kunnen rekenen op de Ga naar voor meer van alleen de kennisbank. informatie uit de kennisbank? Dat kan! informatie. 06 InfoBulletin

7 Onlangs ondertekenden Frans van der Hoorn en Jeroen Leijser van MODINT en Wim Lukaart en Peter Feijtel van accon avm de samenwerkingsovereenkomst MODINT kiest voor accon avm Al jaren biedt accon avm naast dienstverlening voor individuele ondernemers ook services aan die specifiek zijn gericht op franchise- en brancheorganisaties. En met ingang van het nieuwe jaar is daar wederom een uitbreiding op gekomen. MODINT, brancheorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel, kan met accon avm haar leden nu voorzien van accountancy diensten, gedegen corporate financeadviezen en een fiscale helpdesk. Onlangs ondertekenden de betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst. MODINT is de ondernemersorganisatie voor Fiscaal en accountancy fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren Het servicepakket van MODINT was al zeer van (sport)kleding, modeacces- uitgebreid. Er ontbrak echter nog een tak: advies soires, tapijt en (interieur)textiel. In totaal gericht op fiscale zaken en accountancy. zijn er zo n 800 leden, samen goed voor een We zochten naar een partij die ons op dit vlak industriële omzet van 9 miljard euro. Bijzonder kon helpen onze kwaliteit nog verder te verho- aan onze organisatie is, vertelt directeur gen. Al snel kwamen we uit bij accon avm. Dit Frans van der Hoorn,, dat we enerzijds een is een organisatie die nauw betrokken is bij het vereniging zijn met collectieve belangenbehartiging MKB en dat komt sterk overeen met onze eigen en anderzijds een eigen servicepak- positie. Verder heeft accon avm als voordeel dat ket aanbieden via MODINT BV. Leden kunnen het een grote organisatie is met veel kennis, maar tegen een zeer concurrerende prijs gebruik ook weer niet zo groot dat het ten koste gaat van maken van tien modulaire diensten, waaronder de flexibiliteit. Dit komt onze leden ten goede. advies over export, arbeidsrecht en sourcing, maar ook over financiën, kredieten Helpdesk en incasso. Hiertoe hebben we tachtig eigen Succesvol ondernemen heeft volgens MODINT medewerkers in dienst en werken we nauw alles te maken met een gezonde bedrijfsvoering. samen met een onafhankelijke financiële De inrichting van de financieel-administratieve adviesorganisatie. bedrijfsprocessen vraagt daarbij om gerichte branche expertise en ervaring. Datzelfde geldt voor de interpretatie van bedrijfsresultaten. accon avm kan de MODINT-leden op dit gebied ondersteunen. De adviseur-accountants van accon avm en onze branchespecialisten combineren hun kennis, ervaring en brancheexpertise. In dit licht is er al een fiscale helpdesk voor leden op poten gezet. Deze is er voor eerstelijns support aangaande belastingwetten. Zo kan het gaan over bijvoorbeeld pensioenproblematiek voor DGA s, estate planning, herstructureringen of het gebruikmaken van vrijstellingen. Concurrentiekracht Naast de fiscale helpdesk biedt accon avm uitkomst als het gaat om corporate finance. Alle aspecten aangaande bedrijfsoverdrachten kunnen aan bod komen. Van waarde bepaling en het vinden van een juiste overname kandidaat tot de onderhandelingen en papieren afhandeling. Maar ook bij het opstellen van een businessplan kan accon avm onze leden desgewenst bijstaan. Al met al ben ik ervan overtuigd dat de samenwerking met accon avm onze leden helpt hun concurrentiekracht te versterken. InfoBulletin 07

8 In 2010 pand overdragen naar BV? Een opvallende belastingfaciliteit in 2010 is de mogelijkheid om uw pand eenmalig deze en meer vragen bepalen wat voor u geruisloos over te dragen aan de BV waarin u een aanmerkelijk belang hebt. We gunstiger is: spreken hier over een tbs-pand. Dat is een pand, dat voor 1 januari 2001 in uw bezit het in 2010 tegen uitreiking van aandelen was en wordt verhuurd aan die BV. geruisloos doorschuiven van het pand aan de BV, of Wilde u zo n pand in het verleden overdragen aan de BV, dan was u inkomstenbelasting over de gerealiseerde boekwinst en overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tbs-pand behoorde immers niet meer tot uw werkzaamheidsvermogen. In 2010 is het echter mogelijk een tbs-pand eenmalig over te dragen met vrijstelling van deze inkomstenbelasting en overdrachtbelasting! Vanzelfsprekend zijn er een aantal belangrijke voorwaarden: Het moet gaan om een gezamenlijk verzoek van de BV en dga om het tbs-pand tegen uitreiking van aandelen in te brengen in het ondernemingsvermogen van de BV of informeel kapitaal. U bent verplicht het juridische en economische eigendom in de BV in te brengen. U houdt de aandelen na inbreng minimaal drie jaar in bezit. De BV gaat verder met de oorspronkelijke boekwaarde van het pand. Uitzondering De BV waarin u het pand inbrengt hoeft geen materiële onderneming te drijven. Het pand kan dus ingebracht worden in een houdstermaatschappij. De onroerend goed BV kan InfoBulletin van accon avm verschijnt vier keer per jaar in een oplage van exemplaren en wordt verzonden naar alle relaties van accon avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon avm kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon avm ook in de MKB E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op accon avm adviseurs en accountants: Hoofdkantoor: Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem, telefoon: Concept en realisatie: tva! reclame & communicatie Colofon (Eind)redactie: Angelique Herremans, Ko Moerdijk, Annet Westendorp. de onroerende zaak vervolgens verhuren aan het pand net als voorheen laten behoren de BV. tot uw werkzaamheidsvermogen in box 1, waardoor de situatie niet verandert. Maatwerk Ondanks de aantrekkelijke regeling doet u er Ten slotte goed aan, uw totale situatie zowel zakelijk als Realiseer u dat de toekomstige boekwinst op privé goed te bezien. Wat zijn uw toekomstplannen? Wanneer wilt u stoppen met uw de Vpb-sfeer. Betrek in uw afweging ook de het pand in de IB-sfeer hoger is belast dan in bedrijf? Hoe ziet uw oudedagvoorziening mogelijke gevolgen in de omzetbelasting. eruit? Had u de huurinkomsten van het pand Uw accon avm-adviseur kan u met raad en in gedachten als reguliere inkomstenbron daad bijstaan als het gaat om deze complexe tijdens uw pensioen? De antwoorden op materie. Hoe verhoogt u de verkoopwaarde? Ruim voor de uiteindelijke verkoop van uw onderneming, kunt u als ondernemer aan de slag om uw bedrijf verkoopklaar te maken. Juist in de voorbereidingsfase kunt u die zaken aanpakken, die de waarde van uw onderneming verhogen. Wij adviseren u zo n drie tot vijf jaar voor de bedrijfsoverdracht te beginnen met de voorbereiding. Waar dient u in een vroeg stadium bij stil te staan? Breng de diverse overdrachtsalternatieven in kaart. Werk hiervan de fiscale en juridische consequenties uit. Wat het ook wordt, een overdracht binnen de familie, aan het management of aan een externe partij, elk traject vergt zijn eigen voorbereiding. Verbeter de verkoopwaarde, verlaag bedrijfsrisico s. Door nu al met de bril van de toekomstige koper naar uw bedrijf te kijken, kunt u aan de slag met het verlagen van bedrijfsrisico s zoals: - Is het personeelsbestand van deze tijd of verouderd? - Lopen de interne bedrijfsprocessen optimaal? - Is er achterstallig onderhoud aan het bedrijfspand? - Is er een te grote afhankelijkheid van klanten? - Hoe afhankelijk is het bedrijf van u, de huidige eigenaar? Waardebepaling - Hoe staat het met de afhankelijkheid van Als u deze zaken op orde hebt, is het tijd leveranciers? voor een bedrijfswaardering. Dit geeft u een - Is er dreiging vanuit de markt? redelijk en objectief beeld van uw bedrijf. - Is de productlijn op elkaar afgestemd en Uw accon avm-adviseur kan deze waardebepaling op zich nemen en u begeleiden zit er spreiding in? bij (complexe en langdurige) trajecten van Door op tijd de bedrijfsrisico s te verlagen, bedrijfsoverdracht. Voor meer informatie kunt verhoogt u de waarde van uw bedrijf. De u contact opnemen met Wim Lukaart, directeur van onze afdeling corporate finance via koper kijkt immers naar deze risico s om de bedrijfswaarde in te schatten of I 08 InfoBulletin

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03 vier kant boi In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Bol viert 60-jarig bestaan Deze editie van Vierkant Bol valt in uw brievenbus, op

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat?

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Scannen = boekhouden Kantoornieuws.

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Automatisering, Remote beheer & Cloud Besparen brandstofkosten Online administreren Voip HR Besparen op energie & Collectieve

Nadere informatie

Bedrijfsleven aan het roer. Lundqvist, HTSM: THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN

Bedrijfsleven aan het roer. Lundqvist, HTSM: THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN maandblad 58e jaargang maart 2013 3 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL THEMA: FINANCIERING JURY SMART SOLUTION AWARD STELT ZICH VOOR BEDRIJF VERKOPEN OF NAAR DE KINDEREN

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Voorbereiding Kij k wat bij je past en verdiep je in de materie Kinderdagverblijf

Nadere informatie

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal december 2009. editie 8. jaargang 3 Kees Koopman Transport BV Opmeer SLIM INVESTEREN LEIDT TOT SUCCES De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal Ondernemers spreken: KOMT DE BOUW WEER UIT DE PUT? Eindejaarstips:

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie