Mobieltje. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 23 p. 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobieltje. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 23 p. 24"

Transcriptie

1 Mobieltje 27 e jaargang nummer 2 Adressen en telefoonnummers Redactie Mobieltje: B. Akkerman Tel: Tj. van Beets Tel: B. Dijkstra Tel: Voorzitter: Mevr. A. van Keimpema Tel: e Voorzitter: Mevr. S. Langbroek Tel: Secretaris: E. de Vries Tel: Penningmeester en ledenadministratie: B. Akkerman, Boarskulp ML Stiens Tel: Coördinator oefengroepen, website, lay-out Mobieltje B. Dijkstra Tel: Activiteitencommissie: Mevr. E. van den Bos-Venema Tel: Mevr. G. van der Lecq Tel: Postbanknummer: t.n.v. Vereniging van Reumapatiënten Leeuwarden e.o. Secretariaat: Nijdamstrastate HL Leeuwarden Tel: Aanspreekpunt voor jongeren: Imre Damsma Tel: Adres website RPV Leeuwarden e.o. adres RPV Leeuwarden e.o. Copy inleveren voor 1 augustus 2007 (s.v.p. in Word) Drukwerk: Rekladruk Canterlandseweg 2 e 9061 CB Giekerk Tel: Fax: Inhoud Van de voorzitter Lezing Marieke Henselmans Verslag ALV Één voor allen, allen voor één Oefengroep Franeker Lintje voor Minke Agenda Weekend Groot Stokkert Pizza Bestuursleden gezocht Reisverslag Bert Dijkstra (14) Puzzel pagina Algemene informatie p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 23 p. 24 1

2 Mijn laatste schrijven "Van de voorzitter" Persoonlijke omstandigheden hebben mij doen besluiten een jaar eerder dan de bedoeling was te stoppen met het voorzitterschap. Gelukkig heeft de ledenvergadering in maart besloten Sylvia Langbroek te benoemen tot vice-voorzitter en kan zij het nu alvast van mij overnemen en laat ik geen lege plaats in het bestuur achter. Wel is het een goede zaak dat de RPV zich conformeert aan de reumapatiëntenbond, dat er zo spoedig mogelijk weer een vice-voorzitter, tweede secretaris en tweede penningmeester wordt benoemd, om over 4 jaar niet in de problemen te komen want dan is het huidige bestuur weer aftredend. Op de laatste bondsvergadering werd medegedeeld dat er twee verenigingen zijn opgeheven bij gebrek aan bestuursleden en dat is toch niet wat we willen? Ik vraag u nogmaals met klem om u heen te zien, of er niet iemand in uw omgeving is die wat tijd over heeft om het bestuur te gaan versterken. Bij dezen bedank ik u hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en wens u een pijnloze toekomst met uw reuma. Aan de onderzoekers zal het niet liggen. Hartelijke groeten: Antje van Keimpema. 2

3 Op 12 oktober WERELDREUMADAG organiseert de Reuma regioraad Friesland een lezing van Marieke Henselmans met het thema, Vrolijk besparen Marieke Henselmans is schrijfster, columniste bij het AD en is vooral bekend van het televisieprogramma Geen cent te makken van RTL. Zij schrijft op warmhartige, praktische en speelse wijze over opvoeden, consuminderen, relaties en andere huiselijke onderwerpen. Ze werd het meest bekend met het schrijven over besparen. Daar schreef ze verschillende boeken over, zoals Altijd Genoeg, De Bespaarkalender en Het Bespaardagboek van 2005 en Ze werkte meerdere seizoenen als besparingsdeskundige mee aan het tv-programma 'Geen cent te makken'. Marieke wordt veel gevraagd voor lezingen en workshops bij bedrijven, verenigingen of particulieren over opvoeden en Meer doen met minder. Marieke Henselmans is een veelgevraagde gastspreker over meer doen met minder Geen cent te makken? Of je nu met een beperkt budget een gezin moet runnen of een groot bedrijf: het komt allemaal neer op de balans tussen inkomsten en uitgaven. Zij inspireert met haar creativiteit, fantasie, opgewektheid en humor. Of het nu gaat over huishouden, boekhouden, opvoeden, leiding geven, verwennen, thuis of in het bedrijf: Marieke Henselmans heeft er verrassende besparende ideeën over. Bezoekers zijn geamuseerd, maar ook gesterkt. Wanneer: 12 oktober 2007 Waar: Van der Valk, Zonnedauw PE Drachten Tijd: uur zaal open om 19.00uur Voor wie: leden van de Friese Reumapatiënten verenigingen en belangstellenden Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, U bent van harte welkom! 3

4 4

5 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 29 MAART J.L. Welgeteld 59 leden waren naar De Open Hof gekomen voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Het bingospel na de pauze blijkt op zo n avond voor veel mensen een hoog gewaardeerde trekpleister te zijn. Toch waren er ook deze keer nog te weinig leden om zondermeer op de vergadering geldige besluiten te kunnen nemen. Met de haast gebruikelijke sluiting- en heropeningtruc werd dit weer opgelost. Voorz. Mevr. Van Keimpema heette ons welkom en noemde in het bijzonder Jitske Visser als enige aanwezig Lid van Verdienste; zij werd later vereerd met een bos bloemen. De andere Leden van Verdienste hadden zich afgemeld; o.a. Minnie Halma, die te kennen had gegeven haar bloemen graag door te geven aan Minke Geurts! In haar openingsspeech stond de voorz. o.a. stil bij de vergoeding voor het kuren door de zorgverzekeraars. Agis en De Friesland gaan dit in 2008 misschien aanpassen. Eerder was dit met 500,- per jaar verlaagd. De WMO is op 1 jan. jl. in gegaan. Hoe pakt dit in de praktijk uit voor onze leden? Het bestuur houdt dit echt goed in de gaten. De Reuma Bond (onze landelijke koepel) en het Reuma Fonds gaan samenwerken. Het bestuur is blij dat na een lange tijd van zorg de vacature in het secretariaat kon worden ingevuld. Vorig jaar hadden wij stil gestaan bij het in 2005 plotseling overlijden van Marretje v.d. Laan (penningmeester); begin dit jaar overleed Popke Wijbenga uit Zwaagwesteinde. Hij was één van de eerste bestuursleden van de mede door hem opgerichte reumaver. en een ware pionier op het punt van oefenen. Zeer gedreven en met grote inzet heeft zich beijverd voor het organiseren van oefengroepen en het vinden van geschikte locaties met extra verwarmd water. In de beginjaren, als er ergens geen fysiotherapeut, was kwam hij soms zelf om voor de groep staan. Ook al was het helemaal in Franeker (zelf meegemaakt). Dank zij hem heeft het oefenen een grote vlucht genomen en mede daardoor is het ledental van de vereniging sterk gegroeid. De vergadering hield staande een ogenblik stilte om daarmee respect en waardering te tonen voor wat hij voor de vereniging heeft betekend. Popke was Lid van Verdienste. Na de opening werd de agenda vrij vlot behandeld. De punten: mededelingen (geen), notulen vorige vergadering, verslag bestuursactiviteiten (om u tegen te zeggen) en het financiële verslag passeerden probleemloos de revue. De penningmeester kreeg applaus voor het door de accountant goed gekeurde positieve resultaat. Bij de bestuursverkiezing werden Ben Akkerman en Bert Dijkstra (afwezig/op reis) opnieuw gekozen. Beide kennen het klappen van de zweep en zijn bij veel leden wel bekend. Voor menigeen nieuw, behalve bij het bestuur, was de voorgedragen te benoemen 2e voorz. in de persoon van Sylvia 5

6 Langbroek. Toen zij zich zelf even voorstelde, bleek zij al een jaartje met het bestuur te hebben meegedraaid; eerder in de Jongerengroep zat en de nodige reumaproblemen aan den lijve had ondervonden. In de vacature van secretariaat stelde het bestuur voor Eelke de Vries te benoemen. Hij had al een paar jaar een admin. functie in het bestuur en kon zich nu verder vrij maken voor het grotere werk. Sylvia en Eelke werden beide met applaus als bestuursleden verwelkomd. Na deze benoemingen blijven er nog 2 vacatures open staan, nl. die van 2e secr. en 2e penningmeester. Een hoogtepunt vormde toch wel het afscheid van Minke Geurts. Voorz. Antje v. Keimpema prees haar grote betrokkenheid en inzet en noemde haar een duizendpoot die zich met bijna niet meer te tellen zaken had bezig gehouden. Naast het secretariaat (met: 2 x in een jubileumcommissie!) van onze RPV, was zij secretaris van de Regio Raad Friesland (hierin zitten de 5 Friese RPV en) en zit zij ook in de Bestuur Advies Raad ( BAR ) van de Reuma Bond. De voorz. besloot haar toespraak met het voorlezen van het Certificaat waarin Minke werd voorgedragen tot Lid van Verdienste. Een spontaan en warm zaalapplaus gaf met deze hulde blijk van de instemmende waardering. Blozend van emotie en liet Minke het allemaal over zich heen komen. In de rondvraag kwam het in de schoolvakanties vervallen van oefenen aan de orde. Dit speelde bijv. in het zwembad De Blauwe Golf, maar niet bij alle baden. De coördinator oefengroepen zat op Costa Rica en zodoende nam het bestuur dit mee. Ook was er nog enige discussie over de organisatie en kosten van het kuren. Mogelijk wordt dat in 2008 weer wat gunstiger. Toen verscheen in de deuropening mevr. J. Verhoeve, uit Uden (N.B.) Zij kwam namens de landelijke Reuma Bond en was vervangster 6

7 van Bondsvoorzitter Ernst Langhout die door z n verblijf in Indonesië verhinderd was. De Bondsvrouw zei behoorlijk onder de indruk te zijn van de verre reizen die de Friezen moeten maken naar landelijke vergaderingen. Als rolstoelgebruiker had zij speciaal voor Minke de lange reis naar Leeuwarden gemaakt. In lovende bewoordingen stond zij stil bij al datgene wat Minke heeft betekend in Reumaland. De Reuma Patiënten Bond wilde graag haar waardering laten blijken middels het toekennen van de Bondspenning. Na het voorlezen van de bijbehorende Oorkonde overhandigde mevr. Verhoeve, Minke de Bondspenning. De voorz. bedankte de Bondsvrouw voor haar komst met een bijzonder doel en onderstreepte dit met een boeket bloemen. Daarna sloot zij de officiële vergadering. In de pauze had men keus uit verschillende consumpties. Toen een paar mensen voor een advocaatje met slagroom hadden gekozen, volgden er al snel meer. Anderen kregen er zelfs spijt van dat zij wat anders hadden genomen ter voorbereiding en in afwachting van de bingo. De BINGO! (Sommige leden waren er speciaal voor gekomen) en kwamen als echte liefhebbers goed aan hun trekken. Elly en Geke maakten er met veel variaties in het spel een spannend en vooral gezellig uur van. Eelke de V. en Ben A. deden serieus en nauwlettend de cijfermatige kaartcontroles en hielden zo het correcte spelverloop in de gaten. Al met al was het snel nà tienen voordat de prijzentafel leeg was. Als Geke de avond afsluit met dank voor het komen en een tot ziens, wijst zij nog even op het reisje van 25 mei a.s. en de andere activiteiten. Al met al kunnen we terugzien op een gedenkwaardige avond. Tjebbe v. B. 7

8 ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN! Bij de Reumaregioraad Friesland zijn de vijf reumaverenigingen van Friesland aangesloten. Door samen te werken proberen de verenigingen de belangen van hun leden nog beter te behartigen. Twee keer per jaar wordt er een regioraadsvergadering gehouden. Een keer per jaar wordt het nuttige met het aangename verenigd door een besturenbijeenkomst te organiseren. RPF Súdwest Fryslân is deze avond de gastvereniging. Op zo n avond kan ook kennis gemaakt worden met nieuwe bestuursleden van de verschillende verenigingen. Dit jaar is gekozen voor een bredere aanpak door ook de bestuursmedewerkers uit te nodigen. Allen werden tussen 16:30 en 17:00 ontvangen in it Dielshus te Wommels. Om 17:00 uur opende Ans Neef (voorzitter Regioraad en voorzitter RPF Súdwest Fryslân) de bijeenkomst. Zij legde uit wat het doel was van de bijeenkomst en hoe de avond er verder uit zou zien. Na de koffie lichtte Betty van den Berg (secretaris van RPF Súdwest Fryslân) het werken met de vragen toe. Bij de samenstelling van de verschillende groepjes was rekening gehouden met de functie van de deelnemers en dat er verschillende verenigingen vertegenwoordigd waren binnen de groep. Daarna werd er per groepje gesproken over de vragen die gesteld waren. De antwoorden werden op flappen geschreven. Tijdens de bespreking van antwoorden is gebleken dat er op verschillende vlakken wel meer behoefte is aan samenwerking tussen de verschillende verenigingen. Iedereen heeft het een geslaagde en leerzame bijeenkomst gevonden en velen vinden het voor herhaling vatbaar. Verslag gemaakt i.o.v. de Regioraad. Betty van den Berg, secretaris RPF Súdwest Fryslân Korte samenvatting Minke Geurts, secretaris Regioraad Friesland. ********** 8

9 O E F E N G R O E P F R A N E K E R Na al de perikelen rondom het oefenen vorig jaar in Franeker, willen wij (oefengroep uur) even vertellen dat we erg blij zijn dat alles weer op z n zwemvliezen terecht is gekomen. Op bijgaande foto ziet u ons groepje. We hebben onze oude groep kunnen behouden en we zij er meestal allemaal. Ook zijn we blij met onze nieuwe therapeute Halberta. Al missen we Roberto Stoelwinder wel een beetje; hij was ons erg vertrouwd. Halberta zet ons flink aan het werk en zo nu en dan is het muisstil in het bad want dan moeten we nadenken bij een ingewikkelde oefening! Maar ja we willen natuurlijk wel even bijpraten over wat ons de afgelopen week zoal heeft bezig gehouden en is overkomen. En het gaat niet altijd over onze lichamelijke ongemakken, o nee. Over de brike setten van onze partners of van onszelf. (we hebben het geld zo goed verstopt dat we het niet meer kunnen vinden)! Het wel en wee in onze gezinnen delen we met elkaar; en helaas is er nog al eens wee, maar ook het wel. En dat kunnen we dan even kwijt. Maar ook vliegen de grappen en grollen soms door het bad zodat de juf ons tot orde moet roepen. Als de temperatuur van het water eens wat aan de lage kant is, heeft één van onze leden (we noemen geen namen) soms de neiging om de jas in het bad aan te houden. Maar dan gaan we flink in looppas en zijn we zomaar lekker warm. De oefeningen met de slang zijn niet voor iedereen even gemakkelijk en dat er één van onze twee mannen voorgetrokken wordt, daar zul je ons niet over horen. Hij mag namelijk als enige twee slangen gebruiken! Verder kunnen deze twee mannen zich prima in de groep dames handhaven. Het half uurtje vliegt om. Sommigen gaan dan nog even lekker bubbelen. Daarna gaat het kopje thee/koffie van Geert er wel in, soms met gebak wanneer er iemand van de groep jarig is geweest. Wij malen dan niet om wat extra calorieën. We hopen dat we nog lang op deze manier verder kunnen gaan. Sjoukje de Boer. 9

10 10

11 L I N T J E V O O R O N Z E M I N K E Een onvergetelijke dag. Zo zal Minke zich 29 april blijven herinneren. Met een smoes (een dagje uit met de familie) meegenomen naar het gemeentehuis in Damwoude. Eenmaal in de raadszaal drong het nog niet tot haar door dat het om haar ging, maar opeens. de verbazing en de ontroering. Zeven mensen waren in Damwoude om een koninklijke onderscheiding te ontvangen. De burgemeester hield voor elk van hen een kleine toespraak, toegespitst op het vele vrijwilligerswerk dat door elk van hen in de afgelopen jaren was verricht. Minke werd ook geprezen, zij zet zich al vanaf 1965 in voor allerlei organisaties o.a. de kerk en de RPV Leeuwarden e.o. Na het officiële gedeelte konden we onder het genot van een kopje koffie met gebak iedereen feliciteren. Minke, namens iedereen... bedankt, en veel plezier bij je toekomstige werkzaamheden. 11

12 Agenda september Opening nieuwe seizoen op donderdag 2007, met: Teake v/d Meer. Plaats: Open Hof te Leeuwarden Aanvang: uur [ zaal open uur ] Sluiting: uur Entree: 3,- incl. 1 consumptie, introducé welkom [ te betalen aan de zaal ] 12 oktober [ wereld reumadag ] een lezing in motel de Valk in Drachten over "vrolijk besparen" door Marieke Henselmans, [ze schrijft colums in het A.D] Aanvang uur Meer info op zie ook pagina 3 9 tot 15 november Week van de chronische zieken, de RPV Leeuwarden staat met een stand met info in het Medisch Centrum Leeuwarden en in de Sionsberg in Dokkum - november Reisfilm van Bert en Janneke, dit maal o.a. over Mali in West-Afrika, datum en meer info in het volgend Mobieltje 13 december Kerstfeest m.m.v Mannenkoor Patrimonium voor opgave en info, zie het volgende mobieltje. kijk ook regelmatig op de website: Soosmiddagen september Mevrouw Mud 5 oktober Kaarten maken (Mevrouw Janzen) 2 november Nynke de Boer 7 december Sinterklaasmiddag, cadeautje ( 2,50) + gedicht meenemen 4 januari Nieuwjaarsbingo en sjoelen 1 februari Kaarten maken (Desiree) 7 maart Zijden sjaal maken 4 april Mevrouw Toren Inlichtingen bij: Anneke de Haan tel Anjo Vellinga tel S.v.p. een schaartje en een mesje meenemen! Alle soosmiddagen worden gehouden op vrijdagmiddag in: de Open- Hof, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden. Aanvang uur. 12

13 Langweekend Groot Stokkert van vrijdag 1 t/m maandag 4 februari 2008! U kunt zich nu opgeven door onderstaand strookje in te vullen en op te sturen. Alle reumapatiënten in Friesland zijn uitgenodigd om mee te gaan naar dit mooie aangepaste hotel in Wapenveld Het arrangement ziet er als volgt uit: Langweekend van vrijdag 1 t/m maandag 4 februari 2008 Vervoer per bus van- en naar Groot Stokkert, opstapplaats Leeuwarden 3 overnachtingen in Groot Stokkert (vrijdag, zaterdag en zondag) Inclusief: ontbijt, lunch en diner Gebruik van alle faciliteiten (o.a. groot extra verwarmd zwembad) De prijs voor dit arrangement is 130 p.p. Niet leden betalen 150, U mag n.l. ook iemand meenemen U kunt tot 1 oktober 2007 gratis annuleren, wilt u hierna annuleren, dan dient u te beschikken over een eigen annulerings verzekering. Na het insturen van onderstaand strookje, krijgt u een uitgebreid opgave formulier van Groot Stokkert toegestuurd. Groot Stokkert in Wapenveld vlakbij Zwolle, is een aangepast hotel voor reumapatiënten, men kan hulp krijgen bij de verzorging (wassen en aankleden). Ook kunt U daar een scootmobiel huren. Dit kan allemaal op het uitgebreide opgave formulier worden aangegeven. Ik geef mij op voor het langw eekend Groot Stokkert van 1 t/m 4 febr Ik maak het verschuldigde bedrag vóór 15 september 2007 over op rekening t.n.v. vereniging van Reumapatiënten Lwd. o.v.v. Groot Stokkert Naam: dhr./mevr*... Adres: PC/woonplaats: Lid RPV: ja / nee* Naam RPV:. Telefoon: Naam introducé:. Lid RPV: ja / nee* Naam RPV:. Handtekening: (*doorhalen wat niet van toepassing is) U kunt het opgave strookje sturen aan: Elly v/d Bos-Venema - Hertog van Saxenlaan NS Franeker 13

14 14

15 P I Z Z A Net als voorgaande jaren hadden we ook nu een activiteit waarbij je zelf iets moest maken. Maar dan wel anders, namelijk een workshop in pizzeria Toscanini in Franeker. We bevonden ons in een zeer gevarieerd gezelschap, in de leeftijd van 22 tot ver in de 80, en slechts één heer, maar hij waakte uitstekend over zijn harem. Het was een leerzame en gezellige avond. We begonnen met een aperitiefje, in de vorm van stokbrood + een drankje. Daarna kregen we allemaal een stuk deeg, dit moesten we mooi plat en rond maken, nog een hele klus. Vervolgens kwamen er schalen op tafel met tomatensaus, kaas en allerlei soorten vleeswaren, ui, paprika ect. Een ieder kon zo naar eigen smaak zijn pizza samenstellen, daarna even in de oven en smullen maar. Een geslaagde avond, voor herhaling vatbaar. Geke 15

16 Gezocht! Versterking van het bestuur Wij zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor versterking van het bestuur, o.a. een 2 e penningmeester en een 2 e secretaris. Graag komen wij in contact met één of meerdere leden die zich in willen zetten voor onze vereniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Eelke de Vries (secretaris) tel

17 Reisverslag Bert Dijkstra (14) Dit is alweer het laatste verslag van onze reis rond de Wereld. We hebben onze droomreis afgesloten op een heerlijk Mexicaans eilandje en hebben op weg naar de hoofdstad Mexico-city nog even de laatste cultuur opgesnoven. Met dit laatste verslag zijn we nog lang niet uitverteld over onze reizen, want reizen is nu eenmaal onze passie. We zouden nog vele Mobieltjes kunnen vullen met verhalen over andere reizen die we hebben gemaakt. Zo hebben we naast de vele landen die we tijdens onze wereldreis hebben aangedaan, ook nog landen als b.v. Egypte, India, Nepal, Ecuador, Jemen en Mali bezocht en we zijn net terug uit Costa-Rica, waar we onze zoon en schoondochter hebben opgezocht. Zij zijn ook een jaar lang aan het reizen rond de Wereld. Zo vader zo zoon zullen we maar zeggen. Wilt u meer weten over onze reizen? Neem dan een kijkje op onze website Ook geven we presentaties met films over onze belevenissen, wilt u hierover meer weten? Dag 315 Quito-Miami-Cancun De taxi is gebeld maar komt niet opdagen. Ook na een tweede telefoontje niet. Gelukkig stappen er twee meisjes uit een taxi die in ons hostal komen logeren. We nemen deze taxi maar. De taxichauffeur moet ook nog eerst tanken. We zitten een beetje op hete kolen, want het verkeer in Quito is nogal een chaos. Maar we zijn nog redelijk op tijd op het vliegveld. Hier staat een lange rij voor de incheckbalie voor de vlucht naar Miami. Veel stereotiepe Amerikanen. Er worden mensen tussen de rijen uitgepikt. Hiervan worden de koffers van te voren gecontroleerd. Onze bagage wordt doorgelabeld naar Cancun in Mexico. Nu moeten we in de lange rij voor de immigratie. Dit duurt bijna drie kwartier. Eindelijk zijn we er doorheen en kunnen we meteen door naar de wachthal. Hier is eindelijk koffie. Dag 316 Isla Mujeres We nemen een taxi naar Puorto Juarez. Hier stappen we op de snelboot naar Isla Mujeres. Dit mini eilandje ligt 11 km ten noorden van Cancun. Het is even een gedoe om de zware rugzakken op het voordek van de boot te krijgen, maar met behulp van de bemanning lukt het. Als we aankomen staat er maar één man die Boot naar Isla Mujeres kamers te huur heeft. Het lijkt niet zo veel bijzonders en we gaan zelf maar eens op onderzoek uit. We lopen eerst naar een hostal, maar hier hebben ze alleen maar dorm bedden (slaapzalen). Dit willen we niet. We vragen of ze ook een ander adres kunnen aanbevelen. Jawel, even verder op, 50 meter verder, daar hebben ze ook kamers voor een goede 17

18 prijs. We lopen er heen. Maar ook dit zit vol. De eigenaar is bezig te schilderen. Maar hij weet wel een paar adressen voor ons. Hij stopt met zijn schilderwerk en op blote voeten loopt hij met ons door het dorp. We moeten wel stevig stappen met de zware rugzakken en we hebben het verschrikkelijk heet. Het eerstvolgende adres is ook vol. Maar dan is het raak. Er is nog een kamer vrij in het hotelletje. We kunnen de prijs zelfs nog naar beneden praten en we hebben hier ook nog een eigen badkamer. Opgelucht gooien we rugzakken neer en gaan op zoek naar iets te eten. Daarna Isla Mujeres gaan we even op het strand kijken. We doen vandaag duur en huren ligbedden en een parasol. Het is erg warm en zo liggen we lekker in de schaduw. We zwemmen zo nu en dan. De zee is schitterend jade kleurig, met aflopende stranden en is heerlijk op badwater temperatuur. Hier houden we het wel even vol. s Avonds gaan we redsnapper (rode poon) eten. Het is ook tijd voor de was. Het droogt hier erg snel. We hebben een beetje last van de warmte als we gaan slapen, we moeten ook weer aan het lawaai van de fan wennen. We doen de oordoppen maar weer in en dan zzzzzzzzlapen. Dag 317 t/m dag 332 Isla Mujeres Strand, luieren, lekker eten (Mexicaanse taco s), Corona, hangmat, sombrero, kortom op z n Mexicaans. Alle indrukken van het afgelopen jaar de revue laten passeren en zo langzamerhand je proberen voor te stellen hoe het (drukke) leven er straks thuis weer uit zal zien. 18

19 Dag 334 Chichen Itza Onze vlucht naar Nederland vertrekt vanuit Mexico stad en we kunnen het natuurlijk niet nalaten om op weg hiernaartoe nog enkele bekende Mexicaanse bezienswaardigheden te bezoeken. Chichen Itza is de beste gerestaureerde Maya ruïne. De Itza s bouwden deze plaats in de 9 e Chichen Itza eeuw. In de glorietijd was het 25 km 2 groot. Het religieuze culturele centrum was 6 km 2 groot. Hiernaast leefden nog zo n 50 á 60 duizend mensen in hutjes er om heen. In het laatste deel van de 10 e eeuw is de stad verlaten. Niemand weet eigenlijk de reden hiervoor. Korte tijd later kwamen de Toltecs. De cultuur van de Toltecs werd gemengd met die van de Maya s. Er zijn afbeeldingen van de de Maya regengod Chac maar ook van Quetzalcoatl, de gevederde slang. Het is hier echt verschrikkelijk heet. Onze gids loopt met een paraplu op tegen de zon. De uitleg doet hij zo veel mogelijk in de schaduw van de bomen. Gelukkig staan er nogal veel bomen. Dag 341 Palenque We hebben enkele dagen in de toeristische badplaats Playa del Carmen vertoefd, maar nu gaat de terugreis toch echt beginnen. Via Tulum vertrekken we naar Palenque. Palenque 19 Vervolg op pagina.21

20 20

21 We nemen een collectivo naar de ruïnes. Het oude Palenque, ligt in de jungle op zo'n 6 kilometer afstand van de tegenwoordige stad Palenque. Wat de oorspronkelijke Maya naam van de stad is geweest weet niemand. Palenque betekent 'pallisade Het vormt een achtergrond die ons aan de Angkor Watt doet denken. De ruïnes liggen ook hier midden in de jungle. In Chichen Itza waren de gebouwen gemengd. Hier is het echt alleen Maya stijl. De ruines van Palenque waren eeuwenlang overwoekerd door dichte jungle, en werden pas in de tweede helft van de 18de eeuw door de Spanjaarden ontdekt, toen zij op onderzoek uitgingen naar aanleiding van verhalen van indianen over een stenen stad in de jungle. De stad beleefde zijn hoogtepunt van de zevende tot de negende eeuw: de klassieke periode, vooral onder de vorst Pakal, die leefde van 615 tot 683. Het moet geen gemakkelijke opgave geweest zijn dergelijke bouwwerken op te richten in een klimaat als dit, met primitieve hulpmiddelen. Hoewel ze op technologisch gebied achterliepen op de Europeanen waren de Maya's op intellectueel terrein zeer ontwikkeld. Hun kennis van astronomie was zo groot dat ze de eclipsen van de planeten konden voorspellen. Ze hadden een nauwkeurige kalender en een cyclische tijdsberekening waarin werelden opkwamen en weer ten onder gingen. De cyclus waarin wij ons nu bevinden begon in Augustus 3114 voor Christus en komt ten einde door een enorme vloed op 23 December 2012, zodat we nog maar een paar jaar te gaan hebben. Ze hadden een ingewikkeld schrift, dat begin tachtiger jaren ontcijferd is. Ook kenden ze bijvoorbeeld het getal 0, in tegenstelling tot de Europeanen in die tijd. Hun belangrijkste god was Chac, de regengod. Mensenoffers werden in de klassieke periode op kleine schaal gebracht. In de post-klassieke periode op grotere schaal. Erg populair waren bloedoffers, door eigen bloed af te tappen uit de oren en de tong. Na de tiende eeuw werd Palenque verlaten, zoals gebeurde met de meeste antieke steden in Midden Amerika. Waarom is niet bekend. De theorieën variëren van natuurlijke en ecologische rampen tot burgeroorlog, boerenrevolutie of invasie. Dag 343 Mexico stad -Teotihuacan Na een lange reis door centraal Mexico zijn we op onze laatste bestemming aangekomen. We bezoeken even buiten Mexico stad, Teotihuacan, In de toptijd (vijfde eeuw) leefden in deze stad mensen! Het was in die tijd dan ook één van de grootste steden ter wereld en hét economische, religieuze, culturele en militaire centrum van midden Amerika. Politie te paard in Mexico stad Dag 345 Mexico Schiphol Na een lange nacht en een tussenlanding op London Heatrow, staan we dan in de bagage hal van Schiphol. Nog even een controle bij de douane en dan kunnen we door de deuren. Daar staan de kinderen ons op te wachten. Het is een geweldig weerzien. We drinken met zijn allen een kopje echte Hollandse koffie en hebben heel veel om bij te praten.. 21

22 Ingang: Laene (tegenover stadspark aan de Harlingerweg) Voor groepen maken wij graag een passende afspraak Telefoon, (0517) Ook voor beauty-arrangementen bent u bij ons op het juiste adres, eventueel met overnachting 22

23 De puzzel in de maart editie viel blijkbaar goed in de smaak. Ik had 3 tot 4 keer zo veel oplossingen in de brievenbus dan vorige keren. De oplossing was (en dan moet de oude opgave er misschien even bij): 1 h, 2 - i, 3 e, 4 a, 5 - l, 6 d, 7 n, 8 b, 9 g, 10 m, 11 o, 12 f, 13 c, 14 k en 15 j. Op één na, had iedereen alles goed. De prijs gaat deze keer na loting naar Mevr. A. v.d. Werf Odolphi in Franeker. Gefeliciteerd! De Irisbon is al naar u onderweg. DE NIEUWE PUZZEL. Na enkele jaren nu eens wat anders; een bij veel lezers vast wel bekende soort een: Woordzoeker Zoek de gegeven woorden in het letterveld. De woorden kunnen alle kanten oplopen, zelfs van rechtsonder naar linksboven. Wanneer u ze allemaal in het letterveld hebt weggestreept, vormen de letters die overblijven in de leesrichting de oplossing. E T K E I Z M IJ L S I A A T E ALZHEIMER M K O S T E N S T IJ G I N G V A E K S I R N E M E N C I R R R D D Z T E E O G F E D W E I K I N I M E O M O E N V D I E T E N O C C O R I U W E O N N P H K E U A M P K E I E E T D R N A A W A L G O B H T B E E I E L R T U E I N R O Z S G N N G O I T E O A S N O O L R D C R E E L F A R E E R S R A I I O C P Z G A G T T R H E T E P B R R R U T L R R O I N I N E E I O S O E A E C E H N E S V G Z Z L I E K K N E V N G T De oplossing kan weer opgestuurd worden naar: Tj. van Beets, Molenweg 37, 8748 CN Witmarsum. Graag vóór 1 juli a.s. ARTROSE BEWEGEN CWI GEBORGENHEID GLAUCOOM HARTFALEN INFORMATIE INKOMEN KEUZE KOSTENSTIJGING LOTGENOTEN MARKTPRINCIPE MEDICALISERING OSTEOPOROSE REINTEGRATIE TAAISLIJMZIEKTE VERPLEEGKUNDIGE VERTROUWEN VRIENDENDIENST ZORGAANBIEDER 23

24 ALGEMENE INFORMATIE Reumatologen Alleen tel. afspraak tussen 8.30 en uur MCL (poli reumatologie) Tel: (058) Reumaconsulent Karin Rasing (telefonisch) spreekuur op maandag en woensdag tussen 11 en uur Tel: (058) Voor afspraken: zie poli reumatologie Reumabond Postbus BJ Amersfoort Tel: (033) Overzicht van alle reuma sites: Landelijk forum voor jongeren met reuma: De Reumalijn voor advies en informatie: tel: De Open Hof Goudenregenstraat CP Leeuwarden Tel: (058) Lidmaatschap: De kosten voor het lidmaatschap van de RPV zijn: 17,50 p. jaar. Een tweede lidmaatschap in een gezin kost 8,75 p. jaar. Betalen per acceptgirokaart kost 20,00 Opzeggen: schriftelijk, voor 1 december. Donateurs: U kunt ook donateur worden van de Reumapatiënten Vereniging Leeuwarden, voor 15,- (of meer) per jaar ontvangt u tevens ons verenigingsblad. Verjaardagen: Ieder lid ontvangt van de vereniging op zijn - haar verjaardag een felicitatiekaart. Bezoekersgroep: Er zijn leden die om gezondheidsredenen niet in staat zijn de verenigingsavonden bij te wonen. Die mensen willen wij graag bezoeken. Als u het op prijs stelt om een bezoekje van de RPV te krijgen (dit geldt ook voor een bezoekje in het ziekenhuis), laat het ons dan weten. U kunt dit doorgeven aan Mevr. Elly van den Bos, tel: of Geke van der Lecq, tel: De Bestuursleden: Onze bestuursleden hebben, net als u, ook een privé leven. Houdt u daar rekening mee, als ons belt (dus niet onder etenstijd of s avonds na uur). Telefoonnummers: Heeft u een adres of telefoonnummer nodig van iemand uit het Bestuur, de Redactie, de Activiteitencommisie, of de Sooscommissie? Voorin dit boekje vindt u ze allemaal. Kijk ook regelmatig eens op onze website! leeuwarden.nl ********** 24

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Mobieltje 27e jaargang nummer 3 Secretariaat: Redactie Mobieltje: Aanspreekpunt voor jongeren: Voorzitter:

Mobieltje 27e jaargang nummer 3 Secretariaat: Redactie Mobieltje: Aanspreekpunt voor jongeren: Voorzitter: Mobieltje 27 e jaargang nummer 3 Adressen en telefoonnummers Redactie Mobieltje: B. Akkerman Tel: 058-844 05 33 Tj. van Beets Tel: 0517-53 12 95 B. Dijkstra Tel: 058-215 24 97 Voorzitter: Mevr. S. Langbroek

Nadere informatie

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm In 2011 gingen mijn man en ik 10 dagen op vakantie naar Cyprus. Toen we geland waren, stond er een taxi klaar, om ons naar ons vakantieverblijf, te brengen.

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn:

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Leeuwarden, 5 februari 2016 Geachte ouders, Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Schoolfruit van de week Woensdag : snacktomaatjes Donderdag:

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

INCENTIVES FOR INDIVIDUALS MEXICO

INCENTIVES FOR INDIVIDUALS MEXICO [Typ hier] INCENTIVES FOR INDIVIDUALS MEXICO ZONDAG 17 TOT EN MET MAANDAG 25 SEPTEMBER 2017 Transportvoorstel: Vluchten worden uitgevoerd door TUI fly. Heen zondag 17 september: TB705 Brussel Cancun 09:25

Nadere informatie

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Het is zaterdag 11 mei 2013. De wekker loopt af om 03.00 uur. Oei, wat is het vroeg.

Nadere informatie

Daan zwienenberg. Dag 1 dinsdag

Daan zwienenberg. Dag 1 dinsdag Daan zwienenberg Dag 1 dinsdag Ik fiets naar school met mijn rugzak. Gingen we in de bus zitten en toen gingen we naar de domelaar we gingen uit de bus en we gingen naar het kantoor van de domelaar een

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

MundoRado reis naar Maleme, Kreta.

MundoRado reis naar Maleme, Kreta. MundoRado reis naar Maleme, Kreta. Op maandag 9 juni was het zover. We gingen op vakantie naar het mooie eiland Kreta en om precies te zijn, naar Maleme. Om 12.00 uur moesten wij ons verzamelen op Schiphol

Nadere informatie

Met de kids door Mexico

Met de kids door Mexico Met de kids door Mexico Dit is een verslag van de mooie reis die Matt, Marjan, Thijs en Wouter in augustus 2007 met Djoser Junior door Mexico hebben gemaakt. Veel kijk- & leesplezier! Op pad Op pad met

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Interviews: Wat is je naam? Marjolijn Zoodsma. Hoe oud ben je? 14 jaar. Wat wil je later worden? Hotel manager. Wat is je lievelingseten?

Interviews: Wat is je naam? Marjolijn Zoodsma. Hoe oud ben je? 14 jaar. Wat wil je later worden? Hotel manager. Wat is je lievelingseten? Kamp in Bakkeveen! Afgelopen weekend zijn we met 37 kinderen en 10 leiders naar een kampeerboerderij in Bakkeveen geweest. We vertrokken vrijdagmiddag om half 5 vanaf de parkeerplaats bij het korfbalveld.

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES

Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES Informatieboekje: NEIGHBOUR TOES 1 WIE GAAN ER MEE Er gaan jongeren en begeleiders mee van t Volbert en daarnaast van 3 andere groepen uit andere landen. Alle begeleiders zijn er voor alle jongeren. Je

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

Luxe verwenvakantie in Beekbergen tot

Luxe verwenvakantie in Beekbergen tot Luxe verwenvakantie in Beekbergen 12-08-2016 tot 19-08-2016 Dag 1. Het is vrijdag 12 augustus 2016. 11:30 uur verzamelen bij Tendens te Arnhem. Weldra gaan wij beginnen aan onze verwenvakantie in Hotel

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl nr: 14 3 juli 2015 CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl Voorwoord Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van de Prins Mauritsschool. Terwijl Nederland

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

waar we een uitgebreide rondleiding kregen en veel hebben gelachen met de studenten en nieuwe vrienden hebben gemaakt.

waar we een uitgebreide rondleiding kregen en veel hebben gelachen met de studenten en nieuwe vrienden hebben gemaakt. Yucatan s wonders Ik ben Sammie ik ben 19 jaar oud en heb mee gedaan met de YEC 2016. Ik ben in de zomervakantie 3 weken in Mexico geweest. De eerste twee weken verbleef in het kamp en de laatste week

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS DE REIS IS BEGONNEN Na maanden van voorbereiding, selecteren patiënten in de ziekenhuizen, vrijwilligers ronselen, bussen, hotelkamers en toegangskaarten regelen, was het gisteren weer zover, de 13e busreis

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71. Biddag

Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71. Biddag Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71 Agenda Project Landen 2-12 maart 2015 Ledenvergadering 26 maart 2015 Grote Rekendag 25 maart 2015 Paasviering s middags op 2 april 2015 Koningsspelen 24

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def.

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def. 1 Adres: ActiviteitenCommissie ESSENT Regio Zwolle Secretariaat de heer G.A. van Elburg, Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle telefoon 038-444 69 29 Email: aczwolle@ssen-spenzwolle.nl Email Gosse van Elburg:

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Bezoek van gastgezinnen/ouders aan de kindertehuizen, maart 2015.

Bezoek van gastgezinnen/ouders aan de kindertehuizen, maart 2015. Bezoek van gastgezinnen/ouders aan de kindertehuizen, maart 2015. Na het geslaagde gastouderbezoek in 2013 zijn van 19 tot 22 maart j.l. weer een aantal gastouders/gezinnen naar Hongarije vertrokken om

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr??

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr?? Even Ons Ei Kwijt 2015-2016 nr?? Van de directie we ons eerste college van professor Henriette von Kessel. Special We hebben de afgelopen weken het project Raar maar Waar in de school gehad. Ter ere van

Nadere informatie

Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. met de Taal-redactie-groep een aantal interviews over deze

Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. met de Taal-redactie-groep een aantal interviews over deze LIEFDE IS G geven O ontvangen D delen Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. Op de kaartjes stond wat jij kon geven aan anderen. Wij hebben met de Taal-redactie-groep een aantal interviews

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Mobieltje. Postbanknummer: 4398001 t.n.v. Vereniging van Reumapatiënten Leeuwarden e.o. 29 e jaargang nummer 2. Adressen en telefoonnummers

Mobieltje. Postbanknummer: 4398001 t.n.v. Vereniging van Reumapatiënten Leeuwarden e.o. 29 e jaargang nummer 2. Adressen en telefoonnummers Mobieltje 29 e jaargang nummer 2 Adressen en telefoonnummers Redactie Mobieltje: Tj. van Beets Tel: 0517-53 12 95 B. Dijkstra Tel: 058-215 24 97 Voorzitter: Mevr. S. Langbroek Tel: 058-266 81 23 2 e Voorzitter:

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee! Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!.uitzicht vanuit de tuin naar de zee Praktisch mindfulness leren en toepassen, én ontspanning én een vakantie,

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl.

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl. 4 maart 2016 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 8 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Noordendijk 10 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Volkerakweg 24 maart paasviering 25 maart goede

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

Take a look at my life week 11

Take a look at my life week 11 Take a look at my life week 11 Ik weet steeds niet zo goed wat ik nou wil, elke week een diary online of elke 2 weken. Heb het zelfs al een keer elke maand gedaan, maar dat was niet te doen. Toch weer

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

18 april 2011 / JAARGANG 15 / NR 15 Sportdag groep 7&8 19 april Meivakantie 22 april t/m 8 mei ZAF 17 juni Agenda 18-04 Gemeentelijk sporttoernooi gr. 5 en 6 19-04 Gemeentelijk sporttoernooi gr. 7 en 8

Nadere informatie

Italië week 2 vanaf

Italië week 2 vanaf !1 Italië week 2 vanaf 25-06-2015 Donderdag 25 Juni Het was het laatste nachtje op camping San Procolo. Wij trekken verder met de camper. We zien elkaar nog even in Porto San Giorgio op de markt. We drinken

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke:

Weekbericht van 18 april. Afscheid juf Annette en juf Joke: Weekbericht van 18 april Afscheid juf Annette en juf Joke: Deze week hebben we te maken met een hele bijzondere week, want we nemen op donderdag 21 april afscheid van Juf Annette en juf Joke. Om 8.30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 23

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 23 Nieuwsbrief Donderdag 4 juni 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 23 Bijbelverhalen Het thema voor volgende week is: Uitgeblust? Elia is in de woestijn. Hij ziet geen toekomst

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 INTER AMICOS Maandblad Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 Januari 2009 Voorzitter A.J.J. van der Ploeg Lindelaan 23 2282 EL Rijswijk 070-3951530

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS Een creatieve start van het nieuwe seizoen Deze herfst staat in het teken van creativiteit bij het ZRCN. Zo kun je toneelspelen bij Trias en zijn wij benieuwd naar jouw ervaringsverhalen. Wil je liever

Nadere informatie

Kidsz - krant! Samenvoegen een succes

Kidsz - krant! Samenvoegen een succes Kidsz - krant! Jaargang 4 nr. 4 Samenvoegen een succes De afgelopen herfstvakantie bewees dat de kinderen van de Sporadenlaan en de Odyssee geen moeite hebben met het samenvoegen. Sterker nog, ze genoten

Nadere informatie

MARIASCHOOL KLOOSTERLAAN 24 4772 RA LANGEWEG Telefoon 0168-326693, fax 0168 453449 e-mail: info@mariaschoollangeweg.nl

MARIASCHOOL KLOOSTERLAAN 24 4772 RA LANGEWEG Telefoon 0168-326693, fax 0168 453449 e-mail: info@mariaschoollangeweg.nl MARIASCHOOL KLOOSTERLAAN 24 4772 RA LANGEWEG Telefoon 0168-326693, fax 0168 453449 e-mail: info@mariaschoollangeweg.nl Algemene informatie Informatieavond 01-02-1010: Afgelopen week heeft u bericht gekregen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar Beste ouder(s)/verzorger(s), Dit is alweer de laatste INFO van dit schooljaar. Aankomende vrijdag zullen de kinderen een brief krijgen met de groepsindeling voor volgend schooljaar. We wensen u alvast

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Weekbericht van 3 juli: Zwem4daagse:

Weekbericht van 3 juli: Zwem4daagse: Weekbericht van 3 juli: Zwem4daagse: De leerlingen moeten volgende week iedere dag om 8.30 uur zwemkleding meenemen naar school! De leerkrachten weten hoe laat en op welke dagen er gezwommen gaat worden

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie