.., PJ 3 ::J. lil. H. Ganpatin de Haagsche Courant van 23 oktober 1965

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".., PJ 3 ::J. lil. H. Ganpatin de Haagsche Courant van 23 oktober 1965"

Transcriptie

1 Vl C., -. ::J PJ 3 re.., lil H. Ganpatin de Haagsche Courant van 23 oktober 1965 De politiek activist Anton de Kom kwam in 1921 naar Den Haag, waar hij in 1926 met de Haagse Petronelia Borsboom trouwde. [Part. coll. E. de Kom)

2

3 Tussen kousenband en kawina VI C..., :::J!lJ 3 re..., VI 114 'Hoe komt het dat er zoveel Hindostanen in Den Haag wonen?' Men haalt zijn schouders op, lacht wat, maar blijft het antwoord schuldig. We stellen de vraag anders. 'Maar waarom kwam ti naar Den Haag?' Dit keer reageren de Hindostaanse Hagenaars zonder aarzelen: 'Mijn dochter woonde er al'; 'De familie van mijn man was hier een paar jaar vóór ons komen wonen' en 'Heel eenvoudig, ik had een neef in Den Haag.' Wie in het fenomeen kettingmigratie is geïnteresseerd, vindt in de Hindostanen een dankbare groep. De meesten vestigden zich in Den Haag omdat zij zich hier verzekerd wisten van opvang door eerder gemigreerde familieleden, die bemiddelden bij huisvesting of een kamertje vrijmaakten in hun eigen huis. Zij leidden de nieuwkomers door de onbekende stad waar de huizen uit rode baksteen waren opgetrokken en allemaal op elkaar leken. Zij vertelden welke formulieren aan welke gemeentebalie moesten worden ingevuld. Maar waarom die eerder gemigreerde familieleden ooit hun oog op Den Haag hadden laten vallen en niet op Amsterdam of Rotterdam (ervan uitgaande dat de grote steden de trekkers waren), valt niet te verklaren door kettingmigratie. Ergens in het begin van hun migratiegeschiedenis moeten er Hindostanen zijn geweest die doelbewust voor Den Haag kozen zonder bij familie terecht te kunnen. Een gangbare verklaring wil dat er in Amsterdam al veel creolen woonden en dat de Hindostanen het liefst zo ver mogelijk bij hen uit de buurt bleven. Ook lezen we dat Den Haag zo'n rustige stad was in vergelijking met het luidruchtige Amsterdam en dat het Indische karakter de Hindostanen zal hebben aangesproken. 1 Niettemin waren de eerste Surinamers die zich in Den Haag vestigden creolen. Het is verder niet erg waarschijnlijk dat de migranten in spe zich in Suriname al bewust waren van de aanwezigheid van die andere koloniale migrantengroep in de residentie: Indische Nederlanders. De meeste Surinamers konden zich nauwelijks voorstellen hoe Nederland eruitzag, laat staan Den Haag. Een weerspiegeling van de samenstelling van de Surinaamse bevolking vinden we in Den Haag trouwens niet terug. In Suriname vormen de creolen en Hindostanen de twee grootste bevolkingsgroepen. De eersten zijn afstammelingen van Afrikaanse slaven, terwijl de voorouders van de Hindostanen vanaf 1873 als contractarbeiders uit India zijn gekomen. Hun oriëntatie op India is nog altijd groot, wat vooral blijkt uit hun belangstelling voor Indiase films en muziek. In Suriname leven ook nog kleinere groepen, zoals Javanen, Chinezen en Libanezen. In het Den Haag van 1998 zijn de Hindostanen met tachtig procent absoluut oververtegenwoordigd, terwijl de creolen en Javanen respectievelijk tien en acht procent van de Haagse bevolking uitmaken. 2 Negerbediening en negerdansen De geschiedenis van de Surinaamse migratie naar Den Haag is van betrekkelijk recente datum. Weliswaar kwamen er in de achttiende eeuw af en toe creolen als huisslaaf met hun meester mee naar Nederland, maar hun reisdoel was vooral Amsterdam. Vóór de Tweede Wereldoorlog vestigde zich slechts een beperkt aantal Surinamers in Den Haag. Zo kwam in 1933 de Hindostaan Freddy Sunkar, boksend onder de naam Sugar, in Den Haagwonen. 3 Samen met zijn Amerikaanse collega Jack Taylor

4 Na een baan bij de Hanze Bank werd Anton de Kom (links) ha ndelsreiziger in koffie en tabak voor de firma Reusen en Smeulders op de Brouwersgracht. Wegens zijn politieke activiteiten werd hij daar in '93' ontslagen. [Part. coll. E. de Ko m] en zijn landgenoot Jimmy van der Lak (Jimmy Lucky) begon hij in 1936 een boksschool in de Elandstraat. Een lang leven was de sportschool niet beschoren. Jimmy van der Lak beschrijft hoe er in Den Haag een einde aan zijn bokscarrière kwam. 's Middags om drie uur werd er gewogen en 's avonds moest ik in de Haagse dierentuin boksen. In de tussenliggende tijd wilde ik slapen. Maar dat lukte niet. Een assistent raadde me aan tien Hoffmandruppels in te nemen. Ik blééf wakker en nam nog tien van die druppels. 's Avonds kon ik m'n benen bijna niet verzetten. Ik kreeg een geweldig pak slaag, jongens, wat kreeg ik een geweldig pak slaag. De scheidsrechter kwam tussenbeide en dat was het einde van mijn bokscarrière. 4 Van der Lak vertrok in 1937 naar Amsterdam. Freddy Sunkar bleef nog wel boksen, maar ging na liquidatie van de Haagse sportschool in datzelfde jaar als kelner in Rotterdam werken. Het drietal boksers hield zich overigens niet alleen met sport, maar ook met politiek bezig en vormde de Haagse afdeling van de Liga tegen Imperialisme en voor Koloniale Onafhankelijkheid, een linkse organisatie die contacten met Moskou onderhield en om die reden scherp in de gaten werd gehouden door de inlichtingendienst. Een andere Surinamer die lid was van deze liga en nationale bekendheid verwierf met zijn strijd tegen het imperialisme, 'de vijand van blanke en bruine arbeiders', was Anton de Kom. Hij kwam in 1921 naar Den Haag, om daar vier jaar bij het tweede regiment van de Huzaren te dienen. s Een collega over die tijd: De Kom was een goede collega, zat echter gauw op de kast, vooral wanneer het ging om Suriname en zijn huidskleur. We mochten hem allemaal graag. Als we uitgingen en dat deden we nogal eens met hem, dan zag hij er altijd tip top uit, om door een ringetje te halen. Hij droeg knoopjesschoenen met punten en daar kappen op en sporen. Glimmend als een spiegel. Veelal was hij bij de vrouwen en meisjes meer gezien dan wij.6 In 1926 huwde De Kom de Haagse Petronella Borsboom. Na een baan bij de Hanze Bank - hij had inmiddels zijn diploma boekhouden gehaald - werd hij handelsreiziger in koffie en tabak bij de firma Reusen & Smulders. Wegens zijn politieke activiteiten werd hij in 1931 ontslagen; het jaar daarop vertrok hij met zijn gezin naar Paramaribo. Daar bracht hij in 1933 het koloniale gezag in rep en roer. 7 De stijgende populariteit van deze in de ogen van de autoriteiten 'communistische agitator' leidde tot zijn arrestatie en verbanning naar Nederland, waar hij een minder groot gevaar werd geacht dan in het verarmde Suriname. 8 Maar hij kwam niet meer aan het werk. Wel schreef hij in De Communistische Gids en De Tribune en gaf hij lezingen voor de Vara-Radio. In 1934 publiceerde hij zijn boek Wij slaven van Suriname. Zijn verzetsactiviteiten tijdens de oorlog leidden tot zijn arrestatie in Twee weken voordat Nederland werd bevrijd overleed hij in het concentratiekamp Neuengamme.

5 ~~ - --~~~ "'"'-~ 116 THE COLLEGlANS Den Haag - Leider Lau van Rees Thans in uitgebreide bezetting van 11 TENORSAXOFONIST KID DYNAMITE! Lady-crooner: PAULINE KF:DF:RPELT man. eigen arrangementen en arr. voor 6 saxen en. 3 trombones! - nieuwe 50 watt versterkerinstall. nieuwe uniformen. Anton de Kom baarde niet alleen opzien door zijn politieke ideeën, maar ook met zijn huidskleur. Een zwarte man die een zaal vol Nederlandse arbeiders toesprak werd met argwaan bekeken. Maar voor de Haagse horeca konden de Surinamers in die dagen niet zwart genoeg zijn. In het najaar van 1936 openden in Den Haag de Negro Melody Club ('deze attractie vindt u in een als negerhut ingerichte zaal van het Circusgebouw in Scheveningen')9 en de Shim Sham Negroclub (Nieuwstraat) hun deuren, adverterend met negermuziek en negerbediening. 10 Na een optreden van de Surinaamse trompettist Teddy Cotton (Theodoor Kantoor) schreef Het Vaderland in juni 1937: 'Op de tonen van deze goede negerband is het een genot om te dansen.' Een andere Surinamer, Mike Hidalgo, vermaakte het publiek met zijn 'negerdansen'.11 Een advertentie in De Jazzwereld voor een prima ingespeelde negerband, bestaande uit vijf personen met zang en tapdance, weerspiegelt de belangstelling voor zwarte artiesten. Begin jaren dertig hadden Nederlanders voor het eerst kennis gemaakt met zwarte Amerikaanse jazzmuzikanten: Duke Ellington, Louis Armstrong, Cab Calloway. Omdat het veelvuldig contracteren van deze grote sterren te duur was, kwamen de organisatiebureaus op het idee om Surinaamse muzikanten Amerikaanse namen te geven. 12 Een van de bekendste voorbeelden is Arthur Parisius, die onder zijn artiestennaam Kid Dynamite door het leven ging. In 1936 speelde hij in de Shim Sham Negroclub. 13 Twee jaar later ontmoette hij Lou van Rees, orkestleider van The Collegians, met wiens band hij optrad in café-restaurant De Galerij. Een aanwinst voor de blanke band, zo schreef De Jazzwereld. Het moet ons van het hart dat de Collegians ontegenzeggelijk veel gewonnen hebben door toevoeging van Kid en enkele van zijn coloured mannen. Er zit thans een aanmerkelijke dosis pit in de band, al valt hier en daar nog wel iets te schaven. 14 Al verhuisde Kid in 1943 naar Amsterdam, hij bleef nog wel optreden in Haagse dancings. Toen de bekende dancing Tabaris in de Wagenstraat op 22 september 1949 zijn poorten opnieuw opende, speelden The Jungle Rhythms er onder Kids leiding. Ook Jimmy van der Lak keerde nog wel eens terug naar Den Haag. Hij liet zien dat hij meer in zijn mars had dan boksen - hij danste, zong en acteerde in zestien films. Al die talenten waren hem ook van pas gekomen toen hij 's zomers als kelner werkte op het terras van café-restaurant De Sport in Scheveningen. De zaak begon geweldig te lopen. Ik was een trekpleister van je welste, de enige zwarte kelner in Nederland. Als ik op straat m'n gezicht liet zien, hielden de mensen me aan. Bussen stopten. De baas wou niet dat ik vrij nam omdat de gasten dan voor niks kwamen. Ik was een attractie. Scheveningen zonder Jimmy was ondenkbaar. 1 5 Buildi ng forty-five De doorsnee-surinamer die in de jaren vijftig en zestig naar Nederland vertrok, ging niet om te dansen, te boksen of muziek te maken, maar om te studeren. Aanvankelijk waren het de beter gesitueerden, die op eigen kosten kwamen, of studenten met een beurs, de zogenaamde bursalen. Later kwamen ook meer mensen uit de midden- en lagere klassen, die naast hun studie een baantje hadden. In Suriname waren de studiemogelijkheden beperkt. Buiten de

6 De saxofonist Arthur Parisius, beter bekend als Kid Dynamite, woonde tussen '937 en '943 in Den Haag. Met Th e Col/egians van Lou van Rees trad hij met groot s ucces in De Galerij op. [N IAJ MULO waren er de Kweekschool en de AMS (Algemene Middelbare School) en later nog de MHS (de Middelbare Handelsschool). Ook was het mogelijk om na de MULO een avondopleiding rechten of medicijnen te volgen. Maar voor wie echt aanzien wilde verwerven, stond er maar één weg open: naar Nederland vertrekken. De Hindostaan Johan Chandoe, die in 1958 de boot nam, vertelde dat hij in Suriname werd gegrepen door het idee dat je in Holland zou kunnen leren en zelfstandig worden. Die gevoelens werden aangewakkerd door net uit Nederland teruggekeerde landgenoten. ' Zij kwamen met kleine diploma's, boekhouden of correspondentie, maar waren voor Surinaamse begrippen grote jongens geworden, want ze kwamen uitnederland.'16 Bij de Surinamers die naar Den Haag kwamen ging het niet om een universitaire studie, maar om administratieve cursussen of een opleiding voor het halen van een hoofdakte voor het lager onderwijs. Dit waren doorgaans parttime opleidingen, daarnaast werd er gewerkt. Het vinden van een baan was in die tijd geen probleem. Er waren banen in overvloed en werkgevers deden er alles aan om Surinamers binnen te halen. Beviel het niet of betaalde het te weinig de geboden lonen waren doorgaans erg laag - dan stond er binnen de kortste keren een andere werkgever klaar om hen in dienst te nemen. Chandoe solliciteerde in 1958 op advies van zijn hospita bij het bedrijf waar zij zelf werkte. Hij werd aangenomen voor dertig gulden per week voor werk aan de lopende band. Toen hij kort daarop een ander bedrijf binnenstapte, kwam hij een bekende uit Suriname tegen die hem voor honderdveertig in de maand wilde hebben. Maar dezelfde dag liep hij een farmaceutisch bedrijf binnen, waar behoefte was aan personeel. Ze produceerden Bazooka kauwgum en boden hem vijftig gulden per week, wat hij accepteerde. 17 Niet iedere Surinamer in die tijd kwam naar Nederland om een opleiding te volgen. De creool Fons Ceder vertrok in 1965 uit Suriname omdat de lonen te laag waren en hij geen toekomst meer zag in eigen land. Op de raketbasis van Frans Guyana werkte hij twee maanden als elektromonteur om zijn overtocht te verdie-

7 nen; toen kon de reis naar Nederland beginnen. Via Trinidad en Genua kwam hij op het Haagse Staatsspoor aan, waar hij een taxi nam naar het opgegeven adres van een familielid. Ik had een neef in Den Haag. Hij was twee jaar vóór mij naar Nederland gegaan en vertelde me dat zijn vrouw in de verpleging zat. Hij werkte als lasser en ze hadden een huis gekocht. Op de foto's die hij stuurde, leek het wel een paradijs in vergelijking met Suriname. Maar toen ik in de Poeldijksestraat arriveerde, zag ik dat het hoerenkasten waren. Ik ben er twee dagen blijven wonen en toen ben ik een kamer gaan zoeken, want dat was niets voor mij. Er zaten nog niet veel Surinaamse hoeren in Den Haag, hooguit vier of vijf. En nog een paar in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. ls Voor een handige man als Ceder was er in Nederland genoeg te doen. Met zijn diploma's en getuigschriften vond hij binnen een paar dagen werk in de bouw. Niet alleen aan het sportpaleis Ahoy in Rotterdam, ook aan het bejaardenhuis op het Erasmusplein in Den Haag - waar nu zijn dochter werkt - droeg hij zijn steentje bij. Al werkte Ceder doorgaans buiten de stad, zijn sociale leven speelde zich af in Den Haag, waar hij woonde op de Valkenboslaan 45 of, zoals de Surinaamse bewoners het pand liefkozend noemden, buildingforty-five. In Suriname had Ceder altijd veel mensen om zich heen en dat was in Den Haag niet anders. Ook hier wisten vrienden en bekenden hem te vinden en hij begeleidde hen bij het vinden van werk of huisvesting. Die sociale contacten waren niet alleen waardevol voor hemzelf en de mensen rondom hem, maar dienden soms ook een economisch belang. Dat begreep Anton Glans, eigenaar van café Real op de Regentesselaan, die Ceder in 1969 een baan aanbood in de horeca. Iemand die zoveel mensen om zich heen had, hoefde toch niet om zes uur op te staan! Als hij bij hem kwam werken, kreeg hij 15 procent van de omzeten dat was meer dan zijn baas hem te bieden had. Zo begon de horeca-carrière van Ceder. Twee jaar later stapte hij over naar het Suikertuintje vlakbij de Loosduinseweg en weer negen maanden later kwam er een nieuw aanbod van een andere caféhouder aan de Regentesselaan, Taw Jankie. Die had een café gepacht, maar het liep niet goed en Ceder moest uitkomst bieden. In 1972 nam hij Sans Souci over; alleen de Hindostaanse poster achter de bar herinnerde nog aan de vorige eigenaar. Sans Souci was niet alleen een café, maar ook een petit-restaurant waar je Surinaams kon eten. De hoofdkok was Willy Watson, die in Rosenburg werkte maar in zijn vrije tijd achter het fornuis op de Regentesselaan stond. Ook was er een Pakistaan die roti's maakte. Doordeweeks - van maandag tot donderdag - kwamen er vooral Nederlanders eten, vanaf vrijdag werden de tafels en stoelen weggehaald en heerste er een andere, meer Surinaamse sfeer in de zaak. Twee keer per maand organiseerde de voetbalclub Robin Hood er activiteiten. Verder trok Ceder de drie beste diskjockeys, onder wie de Surinaamse Hagenaar Henry Plet, aan om muziekavonden te verzorgen. Zij trokken volle

8 ~ Sans Souci was het derde café op de Regentesselaan waar Fans Ceder ging werken (1972). Doordeweeks kwamen ervooral Nederlander~ terwijl er vanaf vrijdag een Surinaamse sfeer in de zaak heerste. [Part. coll. F. Ceder) Fans Ceder (tweede van rechts) kwam in 1965 naar Den Haag. Hij woonde in het pand Valkenboslaan 45. dat door de Surinaamse bewoners liefkozend building forty-five werd genoemd. Vlak vóór zijn vertrek uit Suriname ging hij op de foto met zijn beste vrienden. [part.coll. F. Ceder) 119 zalen en mochten zelf het entreegeld houden, terwijl Ceder zijn omzet zag stijgen. In café Real kwamen naast Nederlanders en (creoolse) Surinamers ook veel Indische mensen. Dat had te maken met de achtergrond van de eigenaar. Anton Glans was in 1936 op Celebes in het voormalig Nederlands-Indië geboren, waar zijn Surinaamse vader als officier in dienst van het KNIL werkte. 19 In 1947 kwam hij naar Nederland en tot 1950 woonde Glans in de Nassau Dillenburgstraat bij de bekende poppenspeler Guido van Deth, die met een tante van hem was getrouwd. Om de militaire dienst te ontlopen vertrok hij na de HTS naar Duitsland, waar hij een Nederlander ontmoette die hem een lucratieve baan aanbood. Anton Glans moest huis-aan-huis abonnementen op Duitse tijdschriften verkopen en toen dat goed liep, werd hij Werbeleiter en vormde hij zelf groepjes colporteurs. Naast Duitsers trok hij begin jaren zestig jongens uit zijn vroegere kennissenkring uit Den Haag aan, dus veel Surinamers en Indische jongens. 20 De verdiensten waren bijzonder aanlokkelijk en het verkooppraatje dat ze moesten houden, was snel genoeg ingestudeerd. Ze deden zich voor als studenten die hun studie in Duitsland of Nederland met colporteren moesten bekostigen en om die donkere huid te verklaren zeiden de Surinamers gewoon dat ze uit Brazilië kwamen. Want welke Duitser had nou ooit van Surinamegehoord? De weg naar bezinning De Surinamers die in de jaren vijftig naar Den Haag kwamen waren bij wijze van spreken op de vingers van één hand te tellen. Johan Chandoe vertelde hoe hij in de eerste tijd dat hij in Den Haag was op zaterdag de stad inging op zoek naar 'gekleurde' mensen. Weken gingen er voorbij zonder iemand tegen te komen, maar zodra hij een Surinamer zag lopen, riep hij : 'Hé, Srananman!' en werden er adressen uitgewisseld. 2 1 Mondjesmaat kwamen er meer mensen bij, ook uit andere steden, en al snel bleken de huiskamers niet meer toereikend om de Surinamers te herbergen die een plaatje wilden draaien en een pilsje drinken. In 1959 werd

9 - -- ~ VI C "\ VI op 1 juli, de dag waarop de afschaffing van de slavernij (1863) wordt gevierd, de Vereniging voor Surinamers (vvs) in Den Haag opgericht. 22 Ze begonnen met zo'n dertig leden. Subsidie was er in die tijd nog niet, dus moesten er aantrekkelijke avonden worden georganiseerd om betalende bezoekers te trekken. We gingen vaak naar Amicitia en andere plekken die nu niet meer bestaan. Dan begonnen we te dealen over wat de zaal zou Illoeten kosten. We gaven ons altijd uit voor studenten, maar we waren natuurlijk jongens die alleen maar een cursus volgden. De Surinamers die in Leiden en Delft studeerden zeiden altijd: 'Jullie zijn heleillaal geen studenten, wij zijn de echte studenten, want wij zitten op de universiteit.'23 De vvs, die voornamelijk uit creolen bestond, organiseerde veel dansavonden met live muziek. De Haagsche Courant deed verslag van de belangrijkste bijeenkomsten, zoals van de viering van het éénjarig bestaan in gebouw Custodia. Daar brachten de Hanoly Boys onder leiding van H. Soekandar Surinaamse muziek ten gehore en dansten 'Burkie' en 'Carlo' onder de naam 'Bo-to afie-moe'. Toen het orkest Conjuncto Allegro opkwam, gingen de stoelen aan de kant en begon het dansen. 24 Dat dansen en feesten was precies het verschil met de Hindostaanse vereniging die omstreeks 1958 werd opgericht, de SurinaaIllse Jongerenvereniging (sjv). Bij hen was de cultuur anders, ingetogener. Geen wilde dansfeesten, maar luistermuziek en lezingen. Over de officiële oprichtingsdatum lopen de meningen uiteen, Illaar een feit is dat de Illensen van het eerste uur elkaar al vanaf 1957 troffen in huiskamers in de Heemskerckstraat 6 en de 2e Sweelinckstraat 111. Swamipersad Biharie, wiens naam in Nederland al snel Max werd, kwam in juni 1957 Illet zijn vriend Sieuwnarain Benie naar Nederland. Beiden waren goede muzikanten; Biharie speelde dhool, harmonium en dhandtaal,25 terwijl Sew Benie zich had bekwaamd op de accordeon en Indiase ramayanaliederen vertolkte. In de Heemskerckstraat 6, waar Sew Benie woonde, kwamen ze bijeen. Zijn hospita liet hen alle vrijheid en ze mochten zoveel muziek maken als ze wilden. 26 Ook de religieuze bijeenkoillsten van Hindostanen speelden zich in die tijd voornamelijk af in huiskamers en kleine zaaltjes. Het zou nog tot in de jaren tachtig duren voordat er grotere mandirs (tempels) kwamen als gevolg van het toenemend aantal Hindostanen in Den Haag. Tot die tijd werden de diensten op maat verzorgd. In een huiskamer paste met wat goede wil vijftig mensen en een van de pandits (priesters) verzorgde een ceremonie; de verschillende stromingen, arya samáj en sanátan dharma, kwamen afwisselend aan bod. Voor belangrijke bijeenkomsten werd een Indiase student, zoals Gautam en User Budh, uit een van de universiteitssteden uitgenodigd. In die jaren waren er bijna uitsluitend Hindostaanse mannen in Den Haag en pandita Deowradji Mangal was daarom een opmerkelijke verschijning. In 1961 was zij met haar zoon en vijf dochters naar Den Haag gekomen om haar kinderen een goede opleiding te laten volgen. Naast haar werk als postsorteerder moest ze in haar eentje het gezin verzorgen, dus had zij weinig tijd om vrienden te maken. Samen met

10 ~ Mw. Mangal kwam in '96, naar Den Haag. Op de eerste dag dat zij met haar zoon Ronaid naar een huis ging zoeken, werd zij door straatfotograaf F. Val k op de foto gezet. [Part. col l. D. Mangal].. In de jaren '958/ '959 werd er veel muziek gemaakt in de huiskamers van de Surinaamse mannen. V.i.n.r. Sieuwnarain Benie, Mohamed-Nasier Ataoellah en Swamipersad Biharie in de Heemskerckstraat 6, waar Benie woonde. [Part. coll. s. Biharie] ~.~""~10;j ~~if~:?~,;~ I I~~;~ \ j' ~ ~,;--<.J",)":~. ~ 121

11 VI C..., :::J PJ 3 ro..., VI Sieuwnarain Benie en Swamipersad Biharie waren goede vrienden in Suriname. Toen Benie in juni '957 naar Nederland vertrok, ging zijn vriend als vanzelfsprekend met hem mee. [foto F. Valk, part. coll. s. SiharieJ

12 ~ Leden van de Surinaamse jongerenvereniging, later sjv Manan, troffen elkaar in een zaaltje op de Thomsonlaan (hier ca.196o). I n het midden staand Harry Ganpat, en achter hem de verhuurder van de ruimte, meneer de jager. Op de mandoline jaikisoen Ramesar, met naast hem Gajadarsingh, en rechts van Ganpat, zittend, Frits Soekhai. [Part. col!. F. Soekhai] Max Biharie was zij betrokken bij de oprichting van de eerste Hindostaanse religieuze organisatie in Den Haag in 1968, de Asan (Arya Samaj Nederland)Y Haar eerste ontmoeting met een Hindostaanse man in Den Haag ligt mevrouw Mangal nog vers in het geheugen. Ik ging haast nooit uit. Mijn dochters gingen met tram 11 naar de Haagse markt om boodschappen te doen. Dan vertelden ze me dat ze daar Hindostanen hadden zien lopen. Het waren uitsluitend jonge mannen, vrouwen zagen ze nooit. Toevallig ontmoette ik één van die mannen een keer op straat. Mijn dochter zei: 'Dat is die meneer die altijd op de markt loopt.' Ik ben naar hem toegegaan en hij herkende me direct van de diensten die ik in Suriname verzorgde Omstreeks 1960 voegde Harry Ganpat zich bij de SJV en een jaar later veranderde de naam in Surinaamse Jongeren Vereniging Manan, wat 'bezinning' betekent. 29 Ganpat zocht contact met een aantal Hindostaanse studenten in Amsterdam, onder wie Evert Azimullah, Dolf Mitrasing en Waldo Ramdihal, die de vereniging een meer landelijke uitstraling moesten geven. 30 De student medicijnen William Lutchman, uit Utrecht, werd de ideoloog en eerste voorzitter van Manan, een Hindostaanse pendant van de creoolse vereniging Ons Suriname in Amsterdam. Bezinning op de Surinaams Hindostaanse cultuur was de belangrijkste doelstelling. Tijdens een vergadering op de Thomsonlaan 42 op 1 april 1961 kwam de club voor het eerst bijeen in zijn nieuwe samenstelling. Een van de eerste acties van Ganpat was aansluiting zoeken bij de Haagse Jeugdactie en de Provinciale Jeugdraad van Zuid-Holland. De nieuwe plek voor de bijeenkomsten werd clubgebouw De Haard in de Daguerrestraat Daar werden veel lezingen en toneelvoorstellingen gegeven, maar ook muziek gemaakt door de eigen Manan-band, die Kauwali-band heette als ze voor Surinaamse moslims optraden. 32 Het eerste conflict binnen de vereniging brak uit op oudejaarsavond Toen om uur het optreden van de Manan-muziekband begon, boden Evert Azimullah en Lakhi Swami Persaud de aanwezigen de gelegenheid om te dansen. Op het moment dat de eerste mensen daartoe aanstalten maakten, kwam voorzitter Lutchman het podium op. Hij pakte de microfoon en maakte de aanwezigen duidelijk dat de culturele doelstellingen van Manan geen dansavonden toelieten. De meerderheid van de aanwezigen schaarde zich achter hem. Vele conflicten volgden, niet in de laatste plaats over politiek. 33 De scheiding in 1961 in Suriname binnen de Verenigde Hindostaanse Partij (VHP), waaruit de Aktiegroep voortkwam, bracht ook binnen Manan de gemoederen in beroering. Het bestuur was pro -VH P en om die reden verlieten de aanhangers van de Aktiegroep Manan om in Amsterdam de vereniging Prakash op te richten. Ook was er regelmatig onenigheid over het beheer van de financiën en de geringe verantwoording die het bestuur daarover wenste af te leggen. Dit leidde in december 1963 tot een bestuurswisseling. Een belangrijke actie van het oude bestuur was de uitgave van een boek ter gelegenheid van de herdenking van 90 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname. 34 Onder verantwoordelijkheid van het driemanschap Azimullah-Ganpat Lutchman kwam het boek Van Brits-Indisch emigrant tot burger van Suriname uit.

13 ~ Vl C..,.., Vl 124 Hollandse zuinigheid Harry Ganpat was in 1957 op zijn vierentwintigste naar Den Haag gekomen en zou met een kleine onderbreking bijna dertig jaar blijven. Vragen over de eerste Surinaamse winkel of de eerste roti in Den Haag leiden steevast in zijn richting, maar voordat hij met de handel in tropische producten begon, bewoog hij zich op een geheel ander terrein. Zoals zoveel Surinamers in de jaren vijftig en zestig, kwam Ganpat met de Fratelli Grimaldi via Trinidad en Genua naar Nederland. In Den Haag, waar een kennis van hem woonde, schreef hij zich in bij het arbeidsbureau; binnen twee weken had hij een baan bij de belastingdienst, waar hij een jaar bleef werken tot hij in militaire dienst ging. Het contact met zijn Haagse collega's was snel gelegd. Ik moet eerlijk zeggen, iedereen was even aardig. Ze begrepen dat ik hier alleen was en misschien vonden ze me ook wel een beetje zielig, zo zonder familie in Nederland. Dus werd ik in het weekend steeds bij mijn collega's uitgenodigd. Het werden m'n vrienden. Later, in militaire dienst, ging het eigenlijk net zo. In de vrije weekenden gingen die jongens natuurlijk allemaal naar hun ouders. Maar ik had niemand. Als ze dan 's avonds terugkwamen, hadden hun moeders iets voor me meegegeven. Ik voelde me net een kleine jongen. Van de een kreeg ik koek, van de ander vlees. Iedereen was erg aardig. 35 Na zijn militaire diensttijd, die hij gedeeltelijk in Suriname doorbracht, schreef hij zich in 1962 in voor de Katholieke Sociale Academie in Den Haag. Daar volgde hij de avondopleiding en overdag was hij 'de enige Surinaamse maatschappelijk werker in Nederland', zoals de Haagsche Courant hem in 1965 noemde. 36 Hij hield kantoor aan huis in de Van Lumeystraat, waar hij met zijn Nederlandse vrouwen kinderen woonde. Zijn werkzaamheden werden gesubsidieerd door het ministerie van Maatschappelijk Werk. Zodra de Surinamers zich in Den Haag meldden, ving Ganpat hen op. Die eerste opvang beschouwen sommigen achteraf als een stimulans voor Hindostanen om naar Den Haag en niet naar een van de andere grote steden te gaan. In een periode dat er nog nauwelijks familieleden en vrienden woonden, was opvang door een goed geïnformeerde groepsgenoot een welkom alternatief. Sommige mensen kwamen rechtstreeks naar hem toe, anderen kwamen via het Kabinet van de gevolmachtigd minister van Suriname. Ganpat onderhield contacten met verschillende bedrijven en ministeries en meestal volstond één telefoontje om iemand aan het werk te krijgen bij sigarettenfabrikant Laurens, bij Philips, bij verzekeringsmaatschappij De Olveh van 1879 of de PTT. Bemiddelen bij huisvesting was evenwel zijn belangrijkste taak. Vanwege de woningnood kwamen Surinamers de eerste jaren van hun verblijf meestal niet in aanmerking voor een eigen huis en was kamerbewoning de enige optie. Aanvankelijk vonden hospita's het geen enkel probleem om kamers aan Surinamers te verhuren. Zij belden Ganpat zelfs op wanneer er een kamer vrij was. Na een paar jaar verliep dat stroever en hielp zelfs het gebruikelijke bosje bloemen niet altijd meer. Ganpat begrijpt die verandering achteraf wel. Surinamers uit heel Nederland troffen elkaar in het weekend op de kamer van een Haagse landgenoot en dan werd er gegeten, gedronken en gedanst tot in de kleine uurtjes. Dat ging volstrekt in tegen de Nederlandse gewoonten. Soms moesten er ook barrières worden geslecht om aan een kamer te komen en weerstand worden geboden aan uitspraken van kamerverhuurders als: 'Heeft u een mes op zak?', 'Ik wil geen tweede neger in huis!', 'Ikwil geen kamers meer aan buitenlanders verhuren!'.37 Johan Gangadajal vertelde hoe hij in 1963 aan zijn kamer in Den Haag kwam. Op Schiphol hoorde hij dat er geen huisvesting voor hem was geregeld en alle hotels vol zaten vanwege de voetbalwedstrijd N ederland-brazilië. Via het Maatschappelijk Advies- en Informatiebureau (MAl) kregen we een adres op de Veenendaalkade 243. We hebben eerst gebeld, maar die mevrouw wilde, toen al, geen kamers meer aan buitenlanders verhuren. Er hadden twee verpleegsters gewoond en die hadden de

14 voor dat iemand ingezeept onder de douche stond en het water plotseling ophield te stromen. 's Avonds om acht uur ging het licht uit en ontstaken de Surinaamse kamerbewoners hun 0lielampjes. 39 Ook kregen de kamerbewoners regelmatig van hun hospita te horen dat zij niet teveel bezoek mochten ontvangen, omdat de vloerbedekking op de trap te snel sleet. Toen de Surinaamse vriendin van Leo Marapin naar Nederland kwam en hem regelmatig op zijn kamer in de Stephensonstraat bezocht, moest hij om die reden meer huur betalen. 40 Suriname op de Pasar Malam In '963 stond Harry Gan pat voor het eerst met verse tropische prod ucten op de Pasar Mal am in de Houtrusthallen. Hij importeerde zijn waren niet alleen uit Suriname, maar ook uit Indonesië vanwege de aanwezigheid van de vele Indische Nederlanders in Den Haag. Op de foto uit '975 staat Ganpat rechts. [H C J 125 boel verpest. We wisten dat er twee kamers waren met gebruik van keuken. Ze verzon allerlei smoesjes, maar we hebben een taxi gepakt en zijn ernaartoe gegaan. We belden aan en zij ontving ons op de trap met de mededeling dat het niet doorging. We bleven net zo lang zeuren tot ze ons uitnodigde voor de thee. Ik zei: 'Stel u nou voor dat u een moeder bent en uw zoon of dochter zoekt in het buitenland een kamer en krijgt die niet, wat zou u dan voelen?' Dat gaf de doorslag. Ik heb daar zes leuke jaren gehad. Naarmate we meer met elkaar omgingen, werd de verhouding steeds beter. Ik heb er tot mijn huwelijk gewoond. 38 Ook na een hartelijke ontvangst door een Nederlandse hospita was het nogal eens wennen aan de Hollandse gebruiken, vooral aan de Spreekwoordelijke zuinigheid. George Giasi kwam begin jaren zestig via zijn oom Harry Ganpat in pension Roos in de Van Galenstraat terecht. Warm water kregen de pensiongasten, onder wie veel Surinamers, alleen 's avonds. Vijftien cent in de automaat en dan was het snel douchen geblazen; het kwam regelmatig Ganpat besloot in 1965 het maatschappelijk werk voor gezien te houden. Het kostte te veel van zijn tijd en niemand stoorde zich aan zijn weekenden of vrije dagen. Belangrijker nog was dat hij het werk met steeds minder plezier deed. Het moment was aangebroken voor iets nieuws. Als geen ander zag hij de Surinaamse gemeenschap groeien en begreep hij dat er een afzetmarkt was voor Surinaamse producten. De overstap naar de handel maakte hij niet van het ene op het andere moment, die werd langzaam voorbereid. Het begon allemaal op de Haagse Pasar Malam, de inmiddels welbekende Indische jaarmarkt. Organisator Ellen Derksen, die hem kende van de tennisclub, nodigde Ganpat op een dag uit een kijkje te komen nemen en dat deed hij het laatste jaar dat de Pasar Malam in de Haagse Dierentuin werd gehouden. Bij de eerste Pasar in de Houtrusthallen, in 1963, was hij van de partij met een Surinamestand. Compagnon in deze onderneming was zijn vriend Evert Azimullah, de huidige ambassadeur van Suriname in Den Haag. Samen richtten zij het Organisatiecomité Surinaamse Manifestatie op, met Azimullah als voorzitter en Ganpat als secretaris. Zij waren tevens de enige leden, later ook verenigd in de West-Indian Trading Company Ganazi. Kwajongens waren we, zegt Ganpat achteraf en Azimullah bevestigt dat. Ganpat was een man met een geweldige overredingskracht. Beminnelijk ook. Je weigerde hem niet graag iets, maar hij deed altijd het dubbele terug. Op elk vlak. Hij was heel soci-

15 TROPICA IMPORT GROOTHANDEl TROPISCHE liroe TEN EN FRUIT ti Harry Ganpat begon zijn onderneming in tropische producten in de Marconistraat. AI snel breidde hij uit en verplaatste hij zijn wi n kei naar de Valkenboslaan en zijn groothandel naarde Wateringsestraat. [Pa rt. col I. R. Breslerl 126 aal, wist nooit nee te zeggen. Naast z'n minnetjes heeft hij erg veel plussen overgehouden. Het succes van de Pasar Malam was niet eenmalig. Ik stelde hem voor om in de business te gaan. Mijn studie in Amsterdam was leuk, maar dit was nog leuker. We hebben toen brieven laten drukken onder de naam: West Indian Trading Company Ganazi. We importeerden groenten. We hadden altijd een of twee Hollandse vriendinnen die het geld voorschoten. Dan konden we als grote zakenlieden gaan inklaren. We huurden een busje en overal waar we een Indische toko zagen, stopten we. We vroegen hoe kousenband heette in het Maleis: katjang panjang. En dan vroegen de mensen of we het elke week konden leveren. We hadden grote manden met pepers en groenten. In de praktijk hadden we net genoeg geld over om die meisjes terug te betalen, maar winst was er niet bij. Het was allemaal vers spul, dus we moesten het dezelfde dag kwijt. Toen het uiteindelijk professioneel begon te lopen, ben ik eruit gestapt. Het was leuk geweest. Op dat moment heb ik gezegd: 'Hier scheiden onze wegen, ik ga nu echt studeren.'41 Zijn eerste tropische winkeltje opende Ganpat, met hulp van de Haagse makelaar Zeilstra, in de Marconistraat, hoek Galileïstraat. Dat was begin Hij zocht contact met een aantal grote bedrijven en het was Theo Louwers van

16 127 Sillevoldt die hem op weg hielp in de wereld van de groothandel in tropische producten. Om hem te assisteren liet Ganpat zijn neef George Giasi overkomen. In het winkeltje was een keur aan tropische groenten en gedroogde vissoorten uit Suriname te vinden. Alles was per vliegtuig aangevoerd; de vis in kartonnen dozen, het gepekelde vlees in emmers en de groenten in mandjes. Toen de zaak goed begon te lopen - Ganpat had inmiddels ook een kraam op de markt aan de Herman Costerstraat - werd de winkel in de Marconistraat pakhuis annex kantoor en opende hij op de Valkenboslaan een tweede winkel. De meeste Surinamers zullen zich deze zaak herinneren als de eerste tropische winkel in Den Haag, met de vanzelfsprekende naam Tropica. Daarnaast richtte Ganpat een importbedrijf voor tropische groenten op. Eerst kwamen de spullen vooral uit Suriname, maar Den Haag met al zijn Indische Nederlanders vormde natuurlijk ook een afzetgebied voor Indonesische producten. Zo begon de handel met Indonesië, later uitgebreid naar Thailand en India. Maar iemand die kilo groenten importeert, moet er zeker van zijn dat hij die afzet. Daarom opende Ganpat al snel zaken in Amsterdam (Albert Cuyp) en Rotterdam (West-Kruiskade) en verhuisde het pakhuis naar een grotere behuizing in de Wateringsestraat. Op zaterdag deden de meeste mensen hun boodschappen en stonden ze op de Valkenboslaan in de rij voor de eerste roti's die voor f 1,75 per portie werden gemaakt. De bloedworst leverde Max Adrianus en uit Brussel kwam de fa sjong (een Chinese worstsoort) voor de nasi goreng. De spullen voor de medewerkers van de Indiase en Pakistaanse ambassade in Den Haag betrok Ganpat uit Londen, want zij wilden hun eigen specerijen, rijst en chapattimeel. Via Den Haag kwamen deze producten ook bij de Indiase gemeenschap in Bonn en Brussel terecht. Toen Indiërs uit Oeganda, op de vlucht voor Idi Amin, in Spijkenisse neerstreken, kwam Ganpat hun zijn Indiase levensmiddelen bezorgen. Maar het waren niet alleen Surinamers en Indiërs die zich door Ganpat lieten bedienen. De aanwezigheid van Indische Nederlanders en Indonesiërs in de stad maakte dat er ook vraag was naar andere tropische producten: nangka's, kangkoeng, peteh, ramboetan en salak. Een netwerk van Indische toko's en restaurants, over Nederland verspreid, werd door Ganpat bevoorraad, om te beginnen de bekende toko Persoon op de Laan van Meerdervoort. Ook Hollanders bezochten zijn zaak. Zij kwamen niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat zij in militaire dienst in Suriname kennis hadden gemaakt met het Surinaamse eten en dat in Den Haag aan hun familie en vrienden wilden voorzetten. Net als bij de Indonesische en Chinese restaurants heeft Defensie ook voor het Surinaamse eten een baanbrekende functie vervuld. Ganpat trok zich na verloop van tijd uit de eerste tropische winkel van Den Haag terug. Zijn neef George Giasi nam de zaak over en begon in september 1973 Winkel George in de Weimarstraat, inmiddels eigendom van zijn zoon. Giasi zelf runt nu het reisbureau Georgia's Tours schuin tegenover de winkel. Daar boeken de Haagse Surinamers hun reizen, die hen allang niet meer alleen naar Suriname, maar ook naar India, Mauritius en Singapore voeren. Kabhi Kabhie Het hoofdstuk Ganpat kan niet worden afgesloten zonder het over filmvertoningen te hebben. Omstreeks 1961 begon hij ermee; naast de West-Indian Trading Company Ganazi kwam er toen een West-Indian Film Society. In de begintijd werden er vooral documentaires over Suriname en India gedraaid van de Rijksvoorlichtingsdienst, op zondagmiddag in een zaaltje op de Thomsonlaan. Al gauw werd het daar te klein en stapten ze over naar gebouw De Haard in de Daguerrestraat. Daar werden de documentaires afgewisseld met 35 mm films. Er was echter maar één projector, zodat de film elke 12 à 13 minuten moest worden onderbroken om een nieuwe spoel op te zetten. Dat duurde een paar minuten en bij Hindostaanse speelfilms, die gemiddeld drie uur duurden, ging de spanning er dan wel af. Om die reden vonden de vertoningen vanaf 1963 plaats in het Museum voor Onderwijs in de Hemsterhuis-

17 WEST-INDIAN FILM SOCIETY Den H.. o Kanloor: vil n Lumeysltilill 35. Tel FilmUlIl: Mu~eum voor hel Onderwijs, HemslerhuisslrZll3! 2e Amste,dam Kantoor: Waaktr"e! 102', Tel Utrecht Filmzaal. l epelenburg 1 Kanloor: NIJen rodelaan 17. Tel D. Wal.tndl.,. f,lm Socoel/" VOOI'IO~Pfoten ",u h~1 ~r dll t de fll"" he, ""."', vnl""l"e'- en ch:<n.1ve polenu",1 ktl rm'cjt wu.de~ medium r. 'IOO' hel lol tl.nd b<enocn... ondll:.t,ttg ~"P!""\en men "." niil>c'1. DItO def" VriJkHcn (Sur I OprlthtJog:t4agSvr Ioogt.en Vet.. MtI\IIn ~.. In '963 begon Harry Ganpat met de vertoning van Hindostaanse films in het Museum voor Onderwijs in de Hemsterhuisstraat. Vanwege de grote belangstelling moest hij later uitwijken naar de bioscopen Seinpost en Studio [Part. coll. E. Azimullah] ~ De eerste Surinaamse voetbalcl u bin Den Haag, Toofan, werd in '962 opgericht. Johan Gangadajal, op de foto uit '963 derde staand van links, is sinds '964 voorzitter. [Part. col I. J. Gangadajal] 128 Vyayanthimal", actrice en danseres straat; een bioscoop met twee projectoren en plaats voor zo'n tweehonderd mensen. De voorstellingen draaiden op vrijdagavond en het zat er altijd vol met Hindostanen, die overal vandaan kwamen, tot uit België. Ook medewerkers van de Surinaamse, Indiase en Pakistaanse ambassades bevonden zich onder het publiek. Mensen die in Den Haag bij kennissen op bezoek kwamen, combineerden dat met een avondje film. Het succes van de filmvertoningen maakte dat de overgang naar de grotere theaters niet kon uitblijven. Op zondagmiddag werden voortaan voorstellingen in theater Seinpost gegeven, later volgde Studio Beide theaters werden belangrijke ontmoetingsplekken. De grote films draaiden in Seinpost, kleinere films in Studio 2000 en films die al een paar keer waren vertoond, gingen naar Studio de Luxe in de Kettingstraat. Daar werden tot 1967 de hele week Hindostaanse films gedraaid. De distributie breidde zich ook naar bioscopen buiten Den Haag uit, onder meer naar Rotterdam (het Venster) en Amsterdam (Victoriatheater en theater De Liefde). Bij elkaar waren er zo'n vijftien vertoningsplekken in Nederland en België (Antwerpen). Ganpat haalde zijn films niet uit Suriname of India, maar uit Londen. Dat was goedkoper en verliep efficiënt. Het was overigens onmogelijk om, zoals weleens is gesuggereerd, de filmblikken tussen de groenten mee te sturen. 42 Die blikken wogen tientallen kilo's. De films uit Londen, doorgaans vijf, zes films tegelijk, kwamen per auto. De helft kocht ik. Dat waren A-klasse films, die kon je na vijf jaar nog draaien. Maar die andere films huurde ik. Uit India haalde niemand films, dat was veel te duur voor Nederland alleen. In Londen hadden ze de koe al gemolken en wat er overbleef kwam naar Den Haag. Als er een dure, grote film kwam, wilde je in een weekend dat ding eruit halen. Dan draaide je hem op verschillende locaties tegelijk. Het was een uurtje rijden naar Utrecht, een uurtje naar Rotterdam en je plande het zo dat als je pech kreeg onderweg, je het toch nog kon halen. Maar dat gebeurde niet vaak hoor, misschien vier, vijf keer. We hebben heel grote films gehad, zoals Amar Akbar Anthony en The Great Gambler. Op Kabhi Kabhie heb ik heel veel winst gemaakt. 43 Er was doorgaans een man of tien met de filmvertoningen bezig. Op de dag van de voorstelling werd het programma voor de volgende week bekend gemaakt. Affiches hingen alleen aan de bioscoop, want reclame was niet nodig in een tijd dat Hindostanen het nieuws nog aan elkaar doorvertelden. De overstap naar videofilms heeft Ganpat niet meer gemaakt. Dat deed John Rambali, die in 1982 met de videotheek Ram op de Beeklaan begon en zelf ook videofilms uit Engeland importeerde. Harry Ganpat was toen al bezig zijn zaken af te bouwen. Een nieuwe onderneming met een reisbureau op de Laan van Meerdervoort liep op niets uit en in 1985 besloot hij terug te keren naar Suriname. Geen takki takki op het veld Toen Leo Marapin in 1968 naar Den Haag kwam, meldde hij zich direct bij een voetbalvereniging aan de rand van de stad. Hij hield van het verenigingsleven, dat was in Suriname al gebleken. Maar de combinatie van een baan, op kamers wonen, zaterdagochtend boodschappen doen en dan ook nog om 10 uur op het voetbalveld present zijn, was net iets te veel van het goede. Bovendien had niemand bij de club begrip voor zijn situatie als alleenstaande nieuwkomer en werd hij, als hij te laat kwam,

18 zonder pardon naar de bank verwezen. Leo vond een alternatief in de Hindostaanse club Toofan. We speelden nu op zondag. Het waren je eigen mensen. Je praat Nederlands, Surinaams, Hindostaans, alles door elkaar. Je ziet ook andere mensen, nieuwkomers, mensen die pas gekomen zijn en dan uitroepen: 'Hé, ben jij er ook? Waar is die en die?' Het was een plek waar je elkaar ontmoette. Ik ging om 10 uur van huis en was om 7 uur pas terug. De oprichters van Toofan, L. Swami Persaud, R. Soerdjoesing en S. Badrising, waren lid van de jongerenvereniging Manan. Zij wilden een andere wind door de club laten waaien en richtten een voetbal- annex dansvereniging op. Die bestaat nog steeds als de Surinaamse Sport Vereniging Toofan. 44 Den Haag telt inmiddels meerdere zogenaamde allochtone voetbalverenigingen, maar Toofan, opgericht in 1962, is de oudste en landelijk gezien de op een na oudste - Real Sranang uit Amsterdam bestaat iets langer. De club nam in 1963 voor het eerst deel aan de competitie, met dispensatie, want ze moesten minstens drie elftallen hebben en ze hadden er toen nog maar twee. Het waren niet uitsluitend Hindostaanse jongens die bij de club speelden, ook creoolse en Hollandse jongens kwamen voor Toofan uit. Het was ook altijd de bedoeling geweest van Johan Gangadajal, voorzitter sinds 1964, om die culturele diversiteit binnen de club in stand te houden, maar hij kon niet voorkomen dat zich mettertijd groepjes afscheidden. Het aantal etnische groepen binnen de Surinaamse bevolkingsgroep laat zich goed aflezen aan de ontwikkeling van sportverenigingen...., Veel Surinaamse clubs in Den Haag zijn buurt-

19 De adresseermachine van de voetbalclub Toofan bediende Johan Gangadajal op zijn kamer aan de Veenendaal kade. [Part. co ll. J. Gangadajal) gebonden, aan een buurt in Paramaribo welteverstaan. Zo verwijst Toofan (typhoon) naar een buurt in Paramaribo waar een Hindostaanse club met dezelfde naam bestond. De later opgerichte TakdierBoys (later TAC '90), eveneens Hindostaans, trok vooral leden uit de omgeving van het Pad van Wanica aan. Alleen Remo (Hindostaans) had geen voorganger in Suriname. Andere Surinaamse clubs die op basis van etnische achtergrond zijn gevormd, waren de in 1968 opgerichte creoolse vereniging Robin Hood en de daar later uit voortgekomen vereniging De Ster, die de Javaanse populatie vertegenwoordigde. Maar veel Surinamers spelen bij 'gewone' Haagse clubs. Zij melden zich daar direct aan, al komt het ook voor dat wanneer zich bij een Surinaamse club talentvolle spelers ontwikkelen, zij de overstap naar een Hollandse club maken, vooral vanwege de betere voorzieningen. Discriminatie op het veld vormt een rode draad in de geschiedenis van de Surinaamse sportverenigingen in Den Haag. Dat is ook nog niet echt veranderd. Zowel de creoolse als de Hindostaanse voetbalclubs hebben de ervaring dat de scheidsrechter de toon voor de wedstrijd zet. Robin Hood behoorde tot een van de sterkste clubs in de onderafdeling. Maar wat ons opbrak waren de zaken op het sportveld. Heftige discriminatie, dat begon al bij de scheidsrechter. Die zei bijvoorbeeld voor de wedstrijd tegen mijn aanvoerder dat er op het sportveld niet van dat 'takki takki' gebezigd mocht worden. Taal is zo dynamisch en als je je moet uitdrukken, doe je het gewoon in je eigen taal. Onze jongens van het eerste elftal instrueerden we dan om zich gedeisd te houden en we gaven ook boetes wanneer bleek dat iets niet door de beugel kon. Ik moet zeggen, ze hielden zich er wel aan. 45 Er was een scheidsrechter die al voor aanvang van de wedstrijd begon te zeggen dat als er geen Nederlands werd gesproken, ze konden inrukken. Ik ging op hem af en vroeg ofhij problemen had. U bent aangesteld als scheidsrechter om deze wedstrijd te fluiten. U gaat dat doen zonder vooroordelen of u gaat een wedstrijd fluiten waarin ik mijn spelers de opdracht geef om uitsluitend Surinaams te praten. Als u dat niet wilt, kunt u nu vertrekken. Beleefdheidshalve moet je hier natuurlijk de voertaal spreken en natuurlijk zijn al onze clubbladen in het Nederlands geschreven. Maar voetbal is emotie. Als de speler iets doet om zijn ploeg te bevoordelen, fluit dan!46 Fluiten gebeurde niet alleen op het voetbalveld. Met de komst van Surinamers naar Den Haag kwamen ook de eerste gevederde vrienden mee. Oldpap was negen jaar oud toen hij in 1969 in de bagage van Sonnylall Bisoendial naar Den Haag kwam. 47 Hier was hij enig in zijn soort en als hij in z'n kooitje voor het open raam van de woning in de Kraijenhoffstraat hing, stopten er beneden auto's met Surinamers. Zij luisterden naar het mooie geluid dat het vogeltje voortbracht. Daar konden de Nederlandse kanaries, die surrogaat twatwa 's die ze hier hadden aangeschaft, niet tegenop. Toch zou het nog ruim tien jaar duren voordat Surinamers in Den Haag het voorbeeld van Bisoendial volgden. Dat gebeurde pas na de onafhankelijkheid van Suriname. Toen waren er voldoende twatwa's en pico/ets (bekende zangvogels) in Den Haag om de oprichting

20 Toen Sonnylall Bisoendial (uiterst links) in 1969 naar Den Haag kwam, nam hij zijn twatwa mee. In 1980 richtte hij de Surinaamse zangvogelvereniging Beef Free op; de eerste competitie vond een jaar later plaats op het Malieveld. [Rinus de Hilster, HC] 131 van een vereniging te rechtvaardigen en, net als in Suriname, wedstrijden te organiseren. BeefFree, de eerste Surinaamse zangvogelvereniging in Nederland, zag in 1980 in Den Haag het licht. De eerste competitie, met deelnemers uit heel Nederland, vond een jaar later plaats op het Malieveld. 48 De wedstrijden misten het verbale geweld en uiterlijk vertoon van die in Suriname, waar de rivaliserende partijen elkaar allang van tevoren uitdaagden en schrik aanjoegen. Bisoendial introduceerde een ander competitiesysteem: de leden van de vereniging komen na een loting tegen elkaar uit, dat kunnen dus ook familieleden of vrienden zijn. Tijdens de wedstrijden worden twee vogels (mannetjes) op een halve meter afstand van elkaar geplaatst; in een kwartier moeten ze zoveel mogelijk fluiten, terwijl een scheidsrechter de score bijhoudt. De prijs komt toe aan de vogel die de meeste slagen maakt. In Nederland komen de vogels tot zo'n 160 à 162 slagen per minuut, iets meer dan in Suriname. Hoewel er inmiddels duizenden twatwa's in Den Haag worden gehouden - Bisoendial heeft er zelf veertien - heeft het enige tijd geduurd voordat Hagenaars aan het fenomeen gewend waren. Bisoendial herinnert zich de eerste jaren op het Malieveld nog levendig. In het begin hadden we veel problemen met de politie. Soms kwamen ze wel met tien auto's naar het Malieveld omdat ze niet begrepen wat wij deden. Ze zagen ons daar wel staan met die kooitjes op stokken in de grond, waarin zwarte vogels zaten. Maar ze trokken de conclusie dat we kraaien aan het

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

NIAS. Meerstemmige geschiedenissen rond het Makassarplein MAKASSAR GORONTALO NIASSTRAAT GORONTALO GORONTALO GORONTALO MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR NIAS

NIAS. Meerstemmige geschiedenissen rond het Makassarplein MAKASSAR GORONTALO NIASSTRAAT GORONTALO GORONTALO GORONTALO MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR NIAS INTRODUCTIE INTRODUCTIE INTRODUCTIE GORONTALO GORONTALO GORONTALO GORONTALO GORONTALOSTRAAT MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR MAKASSAR MAKASSARSTRAAT NIAS NIAS NIAS NIAS NIASSTRAAT Hier zie je nog steeds Nederlandse

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Meulenberg vertelt Inhoud Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Jonge jaren in het vaderland 12 Liefde & huwelijk 16 Migratie 18 Barakken 22 Taal 28 Dagelijkse leven 32 Heimwee & terugkeer

Nadere informatie

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG uiten 34 bandjaargang voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG Geheel vernieuwd! Jan Barkhof uit de schaduw Mee naar het nieuwe Militair Museum Verhuizen naar

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SBSB. voor 55 - plussers. 7 e jaargang no.4 december 2013. Stichting Belangenbehartiging Surinaamse Ouderen in Breda.

NIEUWSBRIEF SBSB. voor 55 - plussers. 7 e jaargang no.4 december 2013. Stichting Belangenbehartiging Surinaamse Ouderen in Breda. SBSB NIEUWSBRIEF voor 55 - plussers Stichting Belangenbehartiging Surinaamse Ouderen in Breda 7 e jaargang no.4 december 2013 Secretariaat: Cornelli Coleridge Weilustlaan 329 4817 TH Breda tel. 076 5611991

Nadere informatie

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22 Voorwoord Mijn vader, Leo Mossink, schreef, bij gelegenheid van zijn 75 ste verjaardag en mede op aandringen van zijn kinderen, februari

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014 Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt oktober 2014 Inhoudsopgave Het project Ik Kom Van Ver blz. 5 De Transvaalbuurt in cijfers blz. 7 Buitenlanders blz. 9 Elizabeth Wales blz. 11

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

L A N D. Dirk J. Korf. Met medewerking van:

L A N D. Dirk J. Korf. Met medewerking van: POLEN IN NEDERLAND POLEN N IN L A N D E D E R Dirk J. Korf Met medewerking van: Sari van der Poel & Miranda Boone, Lieke Bartelds, Catharina van Bentum, Madeleine van der Bruggen, Roos de Haan Lotte Heijnis,

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Hartenvrouwen. Tien gewone mensen met een ongewoon beroep: prostituee

Hartenvrouwen. Tien gewone mensen met een ongewoon beroep: prostituee Hartenvrouwen Tien gewone mensen met een ongewoon beroep: prostituee Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van PASOP in december 2000 wilden we iets doen. Weer een receptie voor hulpverleners onderling,

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Zwart op wit. 10 jaar FOVIG-columns. Iris Stekelenburg-van Halem. Voor Nanda

Zwart op wit. 10 jaar FOVIG-columns. Iris Stekelenburg-van Halem. Voor Nanda Zwart op wit 10 jaar FOVIG-columns Stekelenburg-van Halem Voor Nanda Nanda Rief, voormalig hoofd van het FOVIG-bureau, heeft mij gestimuleerd voor elk FOVIG- Nieuws een column aan te leveren. Achteraf

Nadere informatie

Museum in Berlage-kerk

Museum in Berlage-kerk Een échte Haagse krant Vrijdag 10 januari 2014 jaargang 8 nummer 348 }

Nadere informatie

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter

VOC in Japan. Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795. Michiel de Winter VOC in Japan Betrekkingen tussen Hollanders en Japanners in de Edo-periode, tussen 1602-1795 Michiel de Winter 06-10-2006 Inleiding De voorgeschiedenis vanuit Hollands oogpunt Het is het jaar 1498 als

Nadere informatie

We laten er geen gras over groeien

We laten er geen gras over groeien We laten er geen gras over groeien 1926-2013 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Ver terug in de tijd... 8 Generatie 0 10 Arie de Ridder en korenmolen De Hoop 10 Generatie 1 16 Jan de Ridder, de oprichter van

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie