Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1"

Transcriptie

1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

2 UNIT4 Software B.V. Telefoon Postbus 102 Telefax AC Sliedrecht Supportlijn Supportfax Internet C-Logic NV Telefoon +32 (0) a UNIT4 Company Telefax +32 (0) Rijselstraat 247 Supportlijn +32 (0) Brugge Supportfax +32 (0) support Internet Copyright 2010 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Fluent is a trademark of Microsoft Corporation and the Fluent user interface is licensed from Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor UNIT4. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle wijzigingen voorbehouden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher. De Microsoft Office 2007 Fluent gebruikersinterface wordt beschermd door U.S.- en internationale wetten voor intellectueel eigendom en is door UNIT4 in licentie genomen van Microsoft.

3 Inhoud 1 INSTALLATIE VAN UNIT4 MULTIVERS Algemeen Technische specificaties UNIT4 Multivers De installatieprocedure van UNIT4 Multivers Een 'schone' installatie van UNIT4 Multivers versie 8.1 en uw bestaande administraties beschikbaar maken Een upgrade vanaf eerdere versies dan versie Installatie onder Windows Vista / Windows Een 'schone' installatie van Windows Vista/Windows Wijzigingen ten opzichte van eerdere Windows-versies Netwerk-installatie Server en Client-installatie onder Windows XP/2003 Vista/Windows Automatische update van de Clients vanaf de Server Serverinstallatie onder Citrix DE INSTALLATIE De installatiemogelijkheden Installatietypen Aangepaste installatie bij het gekozen installatietype De installatie onder alle Windows-versies De installatie van de UNIT4 PDF-printer Licentievoorwaarden UPGRADES NA EEN INSTALLATIE VANAF EEN VORIGE VERSIE Administratie-upgrade Verplaats documenten Updates van administraties vanaf eerdere versies dan Administratie-upgrade voor (contact)personen Het beheren van formulieren en rapporten in een netwerk-installatie Batchgewijze database-upgrade EEN HERINSTALLATIE VAN DEZELFDE VERSIE... 36

4 1 Installatie van UNIT4 Multivers Algemeen UNIT4 Multivers werkt volledig onder het besturingssysteem Windows XP, Vista, en Windows 7. Schermresolutie Het is gebleken dat vrijwel alle UNIT4 Multivers-gebruikers werken op een computersysteem met een schermresolutie van 1024 X 768 pixels. Ook de beeldschermgrootte is in verreweg de meeste gevallen 17 inch. De schermen zijn daarom aan deze resolutie aangepast. Windows 95/98/ME/2000 Microsoft heeft haar support op deze Windows-versies gestopt. Dat betekent dat wij ook niet ten volle kunnen garanderen dat UNIT4 Multivers onder alle omstandigheden foutloos onder de genoemde Windows-versies zal functioneren. Dit hoeft niet te betekenen dat u UNIT4 Multivers 8.1 niet onder Windows 95/98/ME/2000 zult kunnen installeren, maar het houdt in dat in die situaties waarbij problemen ontstaan die terug te voeren zijn op deze Windows-versies, UNIT4 niet aansprakelijk gesteld kan worden en geen support zal kunnen leveren. Pakketgerichte vragen over de UNIT4 software zullen uiteraard wel in behandeling worden genomen. Microsoft heeft ook de ondersteuning op MS Office 2000 beëindigd. Dit betekent dat software gerelateerde problemen met deze Microsoft producten in combinatie met de door UNIT4 aangeboden toepassingssoftware niet langer door UNIT4 in behandeling worden genomen. Pakketgerichte vragen over de UNIT4 software zullen uiteraard wel in behandeling worden genomen. In een enkel geval kan het zijn dat tijdens de installatie het installatieproces stopt omdat bestanden niet benaderd of verwijderd kunnen worden. Dan kan uw virusscanner de oorzaak zijn. Schakel in dat geval uw virusscanner en eventuele anti-spywareprogramma's tijdelijk uit en start de installatie opnieuw. 1.2 Technische specificaties UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Multivers is een Multi user-pakket dat geschikt is tot 50 gelijktijdige gebruikers. Hebt u meer dan 50 gelijktijdige gebruikers, neem dan contact op met de afdeling support van UNIT4 Software B.V. Voor Serverapplicaties wordt ook Backoffice Small Business Server ondersteund. In deze versie wordt RemoteApp in Windows Server 2008 voor terminal services in Windows Server 2008 niet ondersteund. De onderstaande specificaties gelden slechts als minimale richtlijn. Bijvoorbeeld de hoeveelheid benodigd intern geheugen is moeilijk aan te geven. Als u UNIT4 Multivers stand alone installeert en een bescheiden database van minder dan een gigabyte hebt, is de hoeveelheid benodigd vrij intern geheugen aanmerkelijk kleiner dan wanneer u een grote database in een netwerkinstallatie hebt, met veel clients en veel netwerkverkeer. Ook het besturingssysteem is van belang. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 1 van 36

5 Stand alone installatie Voor Windows Vista en Windows 7 gelden de systeemeisen die Microsoft voorschrijft. Voor Windows XP gelden de volgende systeemeisen: Minimaal Pentium IV processor Minimaal 1 Gigabyte vrij op de harde schijf Beeldschermresolutie: minimaal 1024 x 768 pixels Cd-romspeler Netwerk-Server Windows Server 2003(R2)/2008, idem voor Terminal Server van Windows Minimaal 1 Gigabyte vrij intern geheugen Minimaal 2 Gigabyte vrij op de harde schijf, afhankelijk van de databasegrootte(s) ODBC versie Als u werkt met een lagere versie zal UNIT4 Multivers de nieuwe versie van de ODBC-drivers installeren. Cd-romspeler Terminal Server Voor de installatie van UNIT4 Multivers op een terminal server is het van belang dat de database server op een andere server moet staan dan de client die van Terminal Server wordt benaderd. 32- of 64-bits UNIT4 Multivers is een 32-bits applicatie. Microsoft heeft in elk 64-bits Windows een 32-bits subsysteem opgenomen, waarin deze 32-bits applicaties uitgevoerd kunnen worden. Dit heet Windows on Windows 64 (WOW64). Hierin wordt een 32-bits omgeving nagebootst, waarin vertalingen naar 64-bits worden uitgevoerd. Let wel: Vanwege technische beperkingen is het voor een 32-bits applicatie niet mogelijk om 64-bits onderdelen te gebruiken, omgekeerd kan een 64- bits applicatie geen gebruik maken van 32-bits onderdelen. UNIT4 Multivers draait binnen het Windows 32-subsysteem; er kan daarom geen externe communicatie plaatsvinden tussen een 64-bits applicatie en UNIT4 Multivers. Installeert u UNIT4 Multivers op een 64-bits server, houdt u dan hiermee rekening. ODBC en 64-bits Het ODBC stuurprogramma is een 32-bits driver en valt automatisch onder het 32-bitssubsysteem WOW64. Dit houdt in dat vanaf de 64-bits omgeving van Windows dit stuurprogramma niet zichtbaar is. Alle programma s die onder het WOW64 subsysteem worden uitgevoerd zullen dit stuurprogramma wel kunnen zien. UBC en 64-bits Ook de UBC (Unit 4 Business Connector) is een 32-bits DLL en valt onder het WOW64 subsysteem. De UBC kan dus gewoon gebruik maken van het ODBC-stuurprogramma, omdat ook deze onder het WOW64-sybsysteem valt. De UBC kan echter alleen gebruikt worden als deze aangeroepen wordt door een 32-bits applicatie (onder WOW64). Een applicatie die in de standaard 64-bits omgeving wordt gestart, zal de UBC niet kunnen zien omdat de UBC onder het subsysteem WOW64 draait. Een uitzondering hierop is als de UBC wordt aangeroepen vanuit een script. Het programma dat het script uitvoert is dan bepalend of deze al dan niet in het WOW64-subsysteem wordt uitgevoerd. Microsoft.NET framework 2.0 wordt meegeïnstalleerd Als uw systemen nog niet beschikken over Microsoft.NET framework 2.0 wordt dit tijdens de installatie meegeïnstalleerd. Optioneel (om van alle onderdelen van UNIT4 Multivers gebruik te kunnen maken): Microsoft Office XP, 2003, 2007, 2010 Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 2 van 36

6 Internet Explorer versie 5.5 of hoger UNIT4 Multivers en Microsoft Office XP/2003/2007 UNIT4 Multivers maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden van Microsoft Office en de onderdelen daarvan (Outlook, Word en Excel). Als u de module 'Relatiebeheer' aangeschaft hebt, kunt u bijvoorbeeld vanuit UNIT4 Multivers direct een mailing in MS Word aanmaken voor de relaties die in een selectielijst geselecteerd zijn. Hiervoor wordt een speciale macro aangeroepen die alleen in MS Word gebruikt kan worden. Ook kunt u dan vanuit UNIT4 Multivers een nieuwe taak maken en een afspraak vastleggen in Outlook. Outlook Express wordt niet ondersteund. 1.3 De installatieprocedure van UNIT4 Multivers U hebt voor de installatie van UNIT4 Multivers twee mogelijkheden: 1 U kunt UNIT4 Multivers installeren voor gebruik op één enkele ( stand alone ) PC (Desktopinstallatie), of 2 u kunt UNIT4 Multivers installeren voor gebruik in een netwerk, waarbij meerdere gebruikers vanaf hun eigen PC met UNIT4 Multivers kunnen werken. Ook als u slechts één gebruiker hebt kunt u UNIT4 Multivers op een Server en Client installeren. Daarbij is er verschil tussen een Server-installatie op een SQL-Server voor Windows XP/2003/Vista/2007 of een Citrixinstallatie. Op de Server wordt altijd ook een Client geïnstalleerd. In het eerste geval hoeft u alleen een zogenaamde Desktop installatie (lokale installatie) vanaf CD-rom uit te voeren. In het tweede geval moet u eerst een Server en Client-installatie uitvoeren (zie paragraaf 1.7) Daarna voert u op de PC s in het netwerk (de werkstations), een Client- of werkstationinstallatie uit. Als u al met een oude versie gewerkt hebt Een eventueel al aanwezige, oudere versie van UNIT4 Multivers wordt automatisch overschreven door de nieuwe versie. U hoeft de oude versie dus niet apart te verwijderen. Belangrijke gegevens (administraties en gebruikers) worden automatisch in de nieuwe versie overgenomen. Als oude bestanden een 'upgrade' moeten ondergaan, bijvoorbeeld omdat de indeling van de bestanden aangepast is, dan meldt het programma dit als u de nieuwe versie van UNIT4 Multivers opstart. U kunt de oude bestanden dan automatisch laten 'upgraden' naar het bestandsformaat van de nieuwe versie (zie ook hoofdstuk 3). Door alle controles en de grote hoeveelheid gegevens die tijdens de installatie uitgevoerd en gekopieerd moeten worden, kan de installatie met de nieuwe installatieprocedure wat langer duren dan u gewend was bij eerdere versies. Tijdens de installatie worden de standaardformulieren waar UNIT4 Multivers gebruik van maakt, overschreven. Als u standaardformulieren hebt aangepast zonder daarbij de bestandsnaam te hebben gewijzigd, gaan uw wijzigingen verloren. Wij raden u aan om van deze formulieren eerst een backup te maken. Zie ook paragraaf 3.3. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 3 van 36

7 1.4 Een 'schone' installatie van UNIT4 Multivers versie 8.1 en uw bestaande administraties beschikbaar maken deze procedure is uitsluitend mogelijk als u werkte met UNIT4 Multivers versie 7.2, of hoger. Zie paragraaf 1.5 als u een administratie van een eerdere versie dan 7.2 wilt inlezen in UNIT4 Multivers 8.1. Bij een Server-installatie installeert u vanaf deze versie ook een altijd een Client op de Server (Server en Client-installatie). Veelal installeert u, als u al eerder met UNIT4 Multivers werkte, de nieuwe versie 'over de oude heen'. De installatiepaden zijn dan hetzelfde en tijdens de installatie vindt UNIT4 Multivers uw bestaande administraties automatisch, zodat u ze direct vanuit UNIT4 Multivers kunt openen. Er kunnen echter situaties zijn waarin u geen upgrade-installatie wilt uitvoeren maar het pakket geheel opnieuw wilt installeren zonder dat er op het systeem nog een oude versie beschikbaar is. Met name zal dit het geval zijn als u UNIT4 Multivers op een systeem met Windows Vista of Windows 7 wilt installeren. UNIT4 Multivers zal dan niet automatisch de bestaande administraties vinden en koppelen. U hebt in dat geval een back-up nodig van uw administratiegegevens (database) en uw gegevensbestanden (formulieren en documenten). Hiervoor kunt u de volgende procedure uitvoeren: 1. Stel eerst onder uw oude besturingssysteem in de vorige versie van UNIT4 Multivers de gebruikersadministratie van al uw administraties veilig volgens de procedure 'Veiligstellen van uw administratiegegevens' (zie hiervoor het elektronische helpbestand in UNIT4 Multivers of Deel VII van de handleiding). U hebt dan in afzonderlijke mappen per administratie een '*.bkp-bestand' en een 'logbestand'. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 4 van 36

8 2. Controleer eerst of u de veiliggestelde administratie daadwerkelijk kunt terugplaatsen in uw oude versie. Ga als dit zo is, verder met stap 3. U kunt nu veiligheidshalve ook nog een backup (kopie) maken van het database-bestand zelf in 'C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Data' (Windows XP) of in C:\Program Data\UNIT4\UNIT4 Multivers\Data' (Vista en Windows 7). In deze map staat per administratie een submap met een *.DBS-bestand. Bijvoorbeeld 'MVL00001.DBS'. Dit kunt u uitsluitend veilig doen als geen enkele gebruiker in UNIT4 Multivers aan het werk is en u het programma op de officiële manier (' Afsluiten') hebt gesloten en ook de 'SQLBase Server' afgesloten is. Anders is het risico groot dat het databasebestand later niet meer geopend kan worden. Deze kopie kunt u voor noodgevallen achter de hand houden. 3. Als u van al uw administraties een werkende backup hebt gemaakt moet u van uw aangepaste 'rapportbestanden' (formulieren) ook nog een backup (kopie) maken. Deze rapporten vindt u in 'C:\Program Files\Unit4\UNIT4 Multivers\Etc\N'. Maak alleen een kopie van uw eigen, aangepaste formulieren. Bij UNIT4 Multivers versie 8.1 zijn een aantal rapporten en formulieren aangepast. Als u een rechtstreekse kopie maakt van alle rapportbestanden en formulieren (*.qrp) en u overschrijft deze bestanden na de installatie van versie 8.1 bent u deze aanpassingen kwijt en moet u UNIT4 Multivers opnieuw installeren (zie ook paragraaf 3.3). 4. Maak ook een backup (kopie) van uw (gekoppelde) documenten (offertes, facturen, brieven s etc.) die u in UNIT4 Multivers gekoppeld hebt via 'Documentbeheer' of 'Document management' (Module 'Document management'). Bij een standaardinstallatie van uw oude versie zijn deze documenten per administratie opgeslagen in 'C:\Program Files\Unit4\UNIT4 Multivers\Data', of u hebt deze documenten in een andere map opgeslagen. 5. Als u ook uw persoonlijke instellingen en uw persoonlijke besturingsgegevens van UNIT4 Multivers wilt gebruiken, moet u zoals hierboven beschreven ook nog de besturingsgegevens veiligstellen (MVLMAIN). Kies in het scherm voor het veiligstellen van de administraties voor 'Besturingsgegevens': Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 5 van 36

9 6. Zet de veiliggestelde administraties en uw formulieren en documenten op een cd-rom/dvd of een aparte gegevensschijf. 7. Installeer nu UNIT4 Multivers 8.1 op het systeem waarop de oude versie niet (meer) beschikbaar is. Terugplaatsen van uw bestaande administraties Let er bij de volgende stappen op de volgorde van de procedure: o Maak eerst de lege administraties aan met de oorspronkelijke administratienummers (stap 8). o Plaats de veiliggestelde administraties terug (stap 9). o Plaats pas daarna de besturingsgegevens terug. Toelichting In de 'oude' MVLMain zijn uw oude administraties opgenomen. Maar een nieuwe installatie kent deze administraties nog niet. Als u eerst uw 'oude' MVLMain terug zou plaatsen, verwacht UNIT4 Multivers dat deze administraties aanwezig zijn en ze worden bij het inloggen getoond. Maar ze kunnen uiteraard niet geopend worden. Het gevolg is ook dat u voort deze administratienummers ook geen lege databases meer kunt aanmaken. Dus u kunt dan ook uw administratiegegevens niet meer terugplaatsen. o Herstart UNIT4 Multivers. o U moet nu nog de bestandspaden voor de documenten en de databasescripts in de administraties aanpassen (stap 11) en uw aangepaste formulieren terugplaatsen. 8. Na de installatie van versie 8.1 maakt u daar lege administraties aan voor alle administraties die u wilt gebruiken in de nieuwe versie. Geef bij het aanmaken van de lege administraties hetzelfde administratienummer (Databasenummer) als die van uw oorspronkelijke administraties: Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 6 van 36

10 U hoeft bij de nieuw aangemaakte administraties geen gegevens in te voeren 9. Sluit de nieuw aangemaakte administratie en plaats de veiliggestelde administratie met hetzelfde databasenummer terug ('Beheer Terugplaatsen') 10. Plaats, als u ook de besturingsgegevens hebt veiliggesteld op dezelfde wijze MVLMAIN terug Als u uw besturingsgegevens hebt teruggeplaatst moet UNIT4 Multivers opgestart worden door dezelfde gebruiker van Windows. U moet bij een update de systeemupgrade uitvoeren. Dit is om alle bestandspaden en instellingen (tabellen) van de installatie in het Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 7 van 36

11 besturingssysteem (MVLMain) op de juiste manier vast te leggen. U kunt nu de administratie(s) met uw administratiegegevens na een administratie-update (zie paragraaf 3.1) in versie 8.1 gebruiken. 11. Nu moet u in de administratie(s) de bestandspaden nog aanpassen. Zij staan in de teruggeplaatste MVLMain nog ingesteld onder de 'oude' situatie (Windows XP): o De scriptpaden voor het aanmaken van de databases ('Extra Opties, tabblad 'Directories'); o De paden voor uw documenten ('Extra Opties, tabblad 'Directories' en 'Documentbeheer' in 'Extra Onderhoud Documenttypes'); o De Rapportdirectory ('Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsgegevens', tabblad 'Diversen'). 12. Zet de backup van uw eigen, aangepaste formulieren terug in 'C:\ProgramData\UNIT4\UNIT4 Multivers\Etc\N' (bij een standaardinstallatie in Windows Vista/Windows 7) en uw documenten in 'C:\ ProgramData\UNIT4\UNIT4 Multivers\Data' in de betreffende administratiemappen 'Docxxxxxx'. Voor de andere Windows-versies zijn dit bij een standaardinstallatie: 'C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Etc\N' of 'C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Data' in de betreffende administratiemappen 'Docxxxxx' Nu kan de administratie met uw administratiegegevens na een administratie-update (zie paragraaf 3.1) in versie 8.1 gebruikt worden. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 8 van 36

12 1.5 Een upgrade vanaf eerdere versies dan versie 7.2 Als u een 'schone' installatie uitvoert van UNIT4 Multivers 8.1 en u gebruikte versie 7.2 of hoger, hoeft u de onderstaande procedure niet uit te voeren. De administratie moet gebruikt zijn in UNIT4 Multivers 7.0 of hoger. Bij een upgrade van een oudere versie naar versie 8.1 is de overgang zelf geen probleem omdat UNIT4 Multivers uw oude administraties zal herkennen en automatisch converteren. U installeert UNIT4 Multivers dan gewoon in de directory waarin u uw oude versie geïnstalleerd had staan. Omdat u geen oude veiliggestelde administraties meer kunt terugplaatsen, raden wij u aan om direct na de installatie van UNIT4 Multivers 8.1 eerst al uw administraties op de gebruikelijke wijze in versie 8.1 veilig te stellen. Deze veiliggestelde administraties kunt u wel op de gebruikelijke wijze terugplaatsen. Pas als u veiliggestelde administraties in versie 8.1 hebt gemaakt kunt u vervolgens overgaan naar Windows Vista/Windows 7. Controle op de aanwezigheid van logbestanden Tijdens de installatie van versie 8.1 wordt gecontroleerd of er eventueel nog logbestanden van de administratie(s) op uw systeem aanwezig zijn. Is dit onverhoopt het geval, wordt de betreffende administratie automatisch (op de achtergrond) geopend en gesloten en worden eventueel resterende logbestanden automatisch verwijderd. Deze controle vindt uitsluitend plaats bij een upgrade vanaf versie 7.0 of 7.1 naar versie 8.1. Dus niet bij een herinstallatie van hetzelfde versienummer of een nieuwe ('schone') installatie. Mocht tijdens de controle en het verwijderen van de logbestanden iets misgaan waardoor logbestanden niet kunnen worden verwijderd krijgt u een foutmelding waarin de betreffende database wordt getoond. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 9 van 36

13 Klik in dit scherm op. Nu verschijnt de melding met de database waar de fout is opgetreden. De Setup wordt afgesloten. U kunt dan in 'C:\ Program Files\Unit4\Unit 4 Multivers\Log' controleren of er van die administratie(s) nog logbestanden bestaan en deze samen met de database (*.dbs) naar een andere map verplaatsen en de installatie opnieuw uitvoeren. Tip! Gooi de logbestanden niet weg. Wellicht is de database van de administratie corrupt en moet u deze samen met het logbestand naar UNIT4 Multivers support opsturen. 1.6 Installatie onder Windows Vista / Windows 7 Als u werkt met UNIT4 Multivers onder het besturingssysteem Windows XP, kunt u uw systeem upgraden naar Windows Vista/Windows 7. Het is dan in principe mogelijk om uw oude versies van de programmatuur te blijven gebruiken zonder herinstallatie. Wij ondersteunen deze upgrade echter niet en raden u daarom aan om direct na de upgrade naar Windows Vista/Windows 7, een schone installatie van versie 8.1 uit te voeren. Bij alle installaties op alle Windows versies moet direct na de installatie UNIT4 Multivers opgestart worden door dezelfde gebruiker van Windows. U moet in UNIT4 Multivers inloggen als de gebruiker 'Systeem' en de systeemupgrade uitvoeren. Dit is om alle bestandspaden en instellingen (tabellen) van de installatie in het besturingssysteem (MVLMain) op de juiste manier vast te leggen Een 'schone' installatie van Windows Vista/Windows 7 Meestal zult u Windows Vista/Windows 7 en vervolgens de door u gebruikte programma's op een lege, geformatteerde schijf installeren. U kunt datzelfde doen met UNIT4 Multivers 8.1. Maar dan moet u vervolgens uw bestaande administratie(s) weer in UNIT4 Multivers beschikbaar maken. Gebruik hiervoor dezelfde procedure als is beschreven in paragraaf Wijzigingen ten opzichte van eerdere Windows-versies Een van de wijzigingen van Windows Vista/Windows 7 ten opzichte van de eerdere versies (XP/2003) is dat 'normale gebruikers' geen data mogen wegschrijven in de map 'C:\Program Files' en de onderliggende submappen. UNIT4 Multivers plaatst bij een standaardinstallatie de databases, documenten en rapporten juist wel bij elkaar in de submappen van 'C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers'. Bij een installatie onder Windows Vista/Windows 7 is dit dus onmogelijk. In het beleid van Microsoft is voor data een nieuwe map aangewezen: 'C:\ ProgramData\...'. Daarom plaatst het installatieprogramma alle gegevensbestanden bij een standaardinstallatie onder Windows Vista/Windows 7 in: 'C:\ ProgramData\UNIT4\UNIT4 Multivers'. In deze hoofdmap staan de submappen voor rapporten en formulieren (..\Etc\N of F), documenten (..\Data\Docxxxx), de database (..\Data\MVLxxxxx) en logbestanden (..\Log\MVLxxxxx). Bij de eerdere versies van Windows, worden de bovengenoemde submappen bij een standaardinstallatie nog altijd in de hoofdmap van 'C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers' geplaatst. Daar worden in de submap '..\Bin' en '..\Bin\N of F ook alle programmabestanden geplaatst. Bij Windows Vista/Windows 7 staan de programmabestanden in 'C:\Program Files\UNIT4\ UNIT4 Multivers\Bin..'. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 10 van 36

14 Overzicht standaardpaden bij de installatie op een systeem met Windows Vista/Windows 7 : Programmabestanden Administratiedatabases Gekoppelde documenten (documentbeheer) Database-logbestanden Rapporten en formuliersjablonen (*.QRP) C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Bin\... (afhankelijk van de gekozen taal van UNIT4 Multivers) C:\ProgramData\UNIT4\UNIT4 Multivers\Data\ MVLxxxxx C:\ProgramData\UNIT4\UNIT4 Multivers\Data\ Docxxxx C:\ProgramData \UNIT4\UNIT4 Multivers\Log C:\ProgramData \UNIT4\UNIT4 Multivers\Etc\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van UNIT4 Multivers) Overzicht standaardpaden bij de installatie op een systeem met andere Windows versies: Programmabestanden Administratiedatabases Gekoppelde documenten (documentbeheer) Database-logbestanden Rapporten en formuliersjablonen (*.QRP) C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Bin\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van de applicatie) C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Data\ MVLxxxxx C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Data\ Docxxxx C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Log C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Etc\N of F (afhankelijk van de gekozen taal van de applicatie) Het installatieprogramma geeft de mogelijkheid om alle bestanden in een zelf gekozen map te plaatsen. U bent dus niet gebonden aan de standaardlocaties. Als u de gegevensbestanden een eigen locatie geeft, blijven de oorspronkelijke bestanden tijdens het verplaatsen op de standaardplaats staan en wordt een kopie in de toegewezen mappen geplaatst. Deze standaardpaden wijken af bij een netwerk-installatie (zie de gedeelde mappen in paragraaf 1.7.1). 1.7 Netwerk-installatie In deze paragraaf staat een overzicht van aanbevelingen en voorwaarden voor de installatie van UNIT4 Multivers 8.1 op netwerken. Bij alle installaties op alle Windows versies moet direct na de installatie UNIT4 Multivers opgestart worden door dezelfde gebruiker van Windows. U moet in UNIT4 Multivers inloggen als de gebruiker 'Systeem' en de systeemupgrade uitvoeren. Dit is om alle bestandspaden en instellingen (tabellen) van de installatie in het besturingssysteem (MVLMain) op de juiste manier vast te leggen Server en Client-installatie onder Windows XP/2003 Vista/Windows 7 Als u UNIT4 Multivers installeert, moet u volledige rechten hebben in de registry, en in de mappen waarin Windows staat en waarin u UNIT4 Multivers wilt installeren. Voor UNIT4 Multivers is het gebruik van het TCP/IP protocol noodzakelijk. Wacht met het opstarten van de Client(s) totdat alle databases op de Server geladen zijn. Dit kunt u controleren via 'Display/Databases' bij de SQLBase Server. UNIT4 Multivers maakt van de bestandsmappen bij de installatie van een Server en Client automatisch gedeelde mappen (netwerkshares) aan. Als de mappen nog niet bestonden worden Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 11 van 36

15 ze voor 'Iedereen' opengesteld en heeft iedereen volledige rechten. Als de mappen wel al bestaan en al gedeelde mappen zijn, worden de eigenschappen van die mappen gehandhaafd. Bij een netwerk-installatie worden de volgende onderdelen in gedeelde mappen op de server geplaatst met de volgende sharenames: o de administratiedatabases en scripts: \\<servername>\unit4scripts o de rapporten en formuliersjablonen : \\<servername>\unit4reports o setup.exe: \\<servername>\setup Als u een upgrade uitvoert van UNIT4 Multivers naar versie 8.1 blijven ook de oude sharenames bestaan. Die kunt u handmatig verwijderen Automatische update van de Clients vanaf de Server Als u een netwerk-installatie hebt met een aantal clients, is op de server standaard de functie 'Auto Client Update' geïnstalleerd. Hiermee wordt bij het opstarten van UNIT4 Multivers op de clients altijd eerst gekeken naar het versienummer van Multi.exe (het centrale programma van UNIT4 Multivers) op de Server. Als dit bestand nieuwer is dan dat op de client, kan de client automatisch worden geüpdatet. U hoeft een geïnstalleerde update op de Server dan niet op elke client apart te installeren. Bij de installatie op de Server (Server en Client-installatie) kunt u opgeven dat deze functie niet moet worden geïnstalleerd (zie paragraaf 2.1.2, en stap 8 van de installatieprocedure). Client-installatie bij de 'Auto Client Update' Bij het gebruik van de optie 'Auto Client Update' kunt u bij de Server en Client-installatie op de Server het pad opgeven waar het bestand 'Setup.exe', samen met de andere installatiebestanden geplaatst wordt. Default is dit 'C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Setup'. Als dit gebeurd is, moeten alle clients de eerste installatie uitvoeren met behulp van het bestand 'Setup exe'. Bij de installatie op de clients hoeft verder niets ingesteld te worden en de installatie verloopt automatisch. Het netwerkpad van waaraf de installatie is uitgevoerd, wordt door de client onthouden. Elke keer bij het updaten zal de client dit pad gebruiken om de updates te installeren. Na de eerste nieuwe installatie van UNIT4 Multivers versie 8.1 en als u update vanaf een eerdere versie dan versie 7.4 met Auto Client Update, moet op de clients de setup worden gestart op de netwerkshare van de Client-server. Het kan zijn dat de Firewall de verbinding met de SQL Base blokkeert. U moet dan in de Firewall de verbinding vrijgeven. Bestandspaden op de clients handmatig aanpassen Bij de installatie van de clients worden de bestandspaden overgenomen van de instellingen op de server. In het bestand 'CCSetup.ini' (C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\Setup) zijn de bestandspaden opgenomen. Dit zijn de bestandspaden waar bij de client de bestanden worden geplaatst. Zonodig kunt u de bestandspaden in 'CCSetup.ini' wijzigen om de installatiepaden bij de clients anders in te stellen. Let op dat de handmatig aangepaste paden bij een update op de Server overschreven worden Serverinstallatie onder Citrix Het installeren van UNIT4 Multivers onder Citrix is mogelijk. Wel moeten hiervoor handmatig een aantal wijzigingen doorgevoerd worden in het bestand 'sql.ini'. In dit bestand staan de instellingen voor de SQLBase-Server. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 12 van 36

16 Bij een standaardinstallatie staat het bestand sql.ini op de Server in de directory: 'C:\Program Files\UNIT4\UNIT4 Multivers\bin'. Open het bestand met een tekstverwerker (bijvoorbeeld het 'Kladblok') en breng de volgende wijzigingen aan: Standaardinstelling in sql.ini [dbntsrv.dll] comdll=sqlws32 comdll=sqlapipe [win32client.dll] comdll=sqlapipe [win32client.ws32] Serverpath=MVSERV,hostname/* Instellingen voor Citrix in sql.ini [dbntsrv.dll] comdll=sqlws32 [win32client.dll] comdll=sqlws32 [win32client.ws32] Serverpath=MVSERV,<IP-nummer>/* Bij een installatie onder Citrix kunnen hinderlijke schermflikkeringen optreden. Deze flikkeringen treden op als u de internetachtergrond van UNIT4 Multivers hebt ingeschakeld. Hierdoor wordt elke drie seconden het scherm ververst. U kunt deze flikkeringen verhelpen door de internetachtergrond uit te schakelen (Menu Extra Gebruikersparameters, map 'Overige'). Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 13 van 36

17 2 De installatie 2.1 De installatiemogelijkheden Tijdens de installatieprocedure kunt u voor een aantal installatietypen kiezen. Binnen de installatietypen kunt u nog voor een standaardinstallatie of een aangepaste installatie kiezen Installatietypen U hebt de volgende opties: Installeer bij een upgrade-installatie op een systeem waar al een eerdere versie van UNIT4 Multivers geïnstalleerd is nooit een ander installatietype. Wilt u dit doen, moet u UNIT4 Multivers op dat systeem eerst geheel deïnstalleren (ook de registry-sleutels 'Unit4' verwijderen en MVLMain verwijderen) en vervolgens de installatie opnieuw met het gewenste installatietype uitvoeren. Desktop Hier installeert u UNIT4 Multivers op één computer. Zowel de applicatie als de database worden op dit systeem geïnstalleerd. Deze optie kiest u bij één gebruiker die op die computer met UNIT4 Multivers werkt. Client Dit is de installatie van een Client bij een netwerk-installatie op een werkstation. Tijdens de installatie wordt de verbinding met de database op de Server vastgelegd. De installatie Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 14 van 36

18 van de SQLBase-Server moet vooraf op de Server zijn uitgevoerd en moet beschikbaar zijn. U zult bij een Client-installatie normaal gesproken geen paden of Server opgeven. Deze staan al op de Server ingesteld en de installatie neemt de paden automatisch over. Een Client-installatie gebruikt u alleen als de 'Auto Client Update' niet is geïnstalleerd. Zie paragraaf voor het werken met de 'Auto Client Update'. Server en Client-installatie Hier installeert u de SQLBase-Server op een netwerkserver en de database wordt op de Server geplaatst. Tegelijk wordt op deze netwerkserver een Client geïnstalleerd zodat u UNIT4 Multivers ook op deze Server kunt gebruiken. Het gaat hier om Windowssystemen. Na de installatie van het type 'Server en Client' moet u op de Server eerst de Client opstarten en moet de systeemupgrade worden uitgevoerd voordat u de andere Clients installeert. UNIT4 Multivers maakt van de bestandsmappen bij de installatie van een Server en Client automatisch gedeelde mappen (netwerkshares) aan. Als de mappen nog niet bestonden worden ze voor 'Iedereen' opengesteld en heeft iedereen volledige rechten. Als de mappen wel al bestaan en al gedeelde mappen zijn, worden de eigenschappen van die mappen gehandhaafd. U kunt de rechten na de installatie aanpassen. Het kan zijn dat de Firewall de verbinding met de SQL Base blokkeert. U moet dan in de Firewall de verbinding vrijgeven Aangepaste installatie bij het gekozen installatietype Als u voor een bepaald installatietype hebt gekozen kunt u tijdens de installatie nog kiezen voor een 'Standaardinstallatie' of een 'Aangepaste installatie'. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 15 van 36

19 Een uitleg bij de werking van dit selectiescherm vind u onder de knop : Bij de aangepaste installatie krijgt u de mogelijkheid om de mappen (bestandspaden) op te geven waarin de verschillende onderdelen geplaatst moeten gaan worden. Bij de standaardinstallatie hebt u deze keuzes niet en worden de standaardpaden gebruikt (zie paragraaf voor het overzicht). Afhankelijk van het type installatie zijn bij de aangepaste installatie een aantal opties Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 16 van 36

20 niet beschikbaar. Bij een Client-installatie is dit niet van toepassing. Hier staan de bestandspaden en de SQLBase Server al op de Server ingesteld. Hieronder staan de opties die beschikbaar zijn bij een Server en Client-installatie: De Workflow Engine Als u gebruik gaat maken van de module Workflow management, moet u een altijd een aangepaste installatie uitvoeren waarbij u de Unit 4 Workflow Engine op uw systeem installeert. Dit geldt ook als u in eerdere versies met Workflow management werkte. Werkte u niet met de module, zal de Workflow Engine ook geïnstalleerd zijn. Schakel deze optie in dat geval tijdens de installatie uit. Hierdoor wordt uw systeem minder belast. Bestandspaden Voor elke optie zoals voor Rapporten en Documenten waarbij een locatie (bestandspad) gekozen kan worden, selecteert u de optie. Het voorgestelde bestandspad verschijnt en met opent een scherm waarin u naar een bestaande map kunt bladeren Zo loopt u alle opties af die bij het installatietype beschikbaar zijn. Zie stap 8 van de installatieprocedure (paragraaf 2.2) voor een overzicht van de opties. Installatiehandleiding UNIT4 Multivers 8.1 Versie 1.0 Pagina 17 van 36

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor AccountView Windows

Installatie Handleiding voor AccountView Windows Installatie Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer 1.1 Systeemeisen inventariseren Wat zijn de systeemeisen voor AccountView Windows? Om AccountView te installeren, moet u minimaal beschikken over een

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie