Informatie over onze vereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over onze vereniging"

Transcriptie

1 Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave De vereniging Doelstelling Kernwaarden Organisatie Prioriteiten, bestuurscommissies en CIO Interest Groups Onze activiteiten Interest Groups en bestuurscommissies Netwerkdiners Exclusieve meetings StrICTly for Business Lidmaatschap en contact Contributie Deelnamecriteria Contact Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 2 van 12

3 1 De vereniging Het CIO Platform Nederland is de onafhankelijke vereniging van CIO s en ICT directeuren van grote bedrijven en organisaties van de vraagzijde. Van het CIO Platform Nederland kunnen alleen ICT eindverantwoordelijken op het hoogste niveau lid worden. Door deze exclusiviteit borgen we het gewenste niveau van collegiaal overleg en hebben we een zo krachtig mogelijke bundeling van de vraagzijde. Naast de eindverantwoordelijke voor ICT (CIO of ICT directeur) zijn honderden eigen medewerkers van de leden actief in de CIO Interest Groups, projecten en andere activiteiten van het platform. Kennisdelen, van elkaar leren en de eigen positie als CIO of professional versterken. Dat is waar het CIO Platform Nederland voor staat. 1.1 Doelstelling 1. Steunen van CIO s en ICT directeuren bij inhoudelijke vraagstukken en in hun persoonlijke ontwikkeling door: ons onderlinge CIO Platform Nederland netwerk; actieve kennisuitwisseling tussen leden en dialogen met belangrijke (externe) stakeholders; een actieve bijdrage aan relevante opleiding curricula. 2. Continu ontwikkelen van de medewerkers van onze leden door: actieve deelname van de eigen medewerkers van onze leden aan CIO Interest Groups (CIG s) en gezamenlijk projecten; onze Young ICT professionals de gelegenheid te geven samen met collega s van andere leden in gemeenschappelijke trajecten hun talenten te ontwikkelen; eigen medewerkers de kans te geven om in CIG s en projecten een relevant professioneel netwerk te onderhouden. 3. Werken aan de waarde van ICT voor de Nederlandse economie door: het ontwikkelen van nieuwe kennis op ICT-relevante terreinen en het ICT vakgebied in brede zin; het nemen van initiatieven om de veiligheid van ICT en het gebruik daarvan te verbeteren; Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 3 van 12

4 het vertegenwoordigen van de ICT vraagzijde richting overheid en beleidsmakers, wetenschap en onderwijs en de ICT leveranciers in structurele samenwerking; inrichten van bestuurscommissies met CIO vertegenwoordiging om activiteiten en inzichten te ontwikkelen op specifieke onderwerpen; deelname aan de internationale CIO gemeenschap. 1.2 Kernwaarden Bovenstaande doelstellingen zijn alleen haalbaar als we de kernwaarden van onze vereniging hoog in het vaandel houden. Vanaf de oprichting is het vasthouden aan onze kernwaarden de succesfactor gebleken. Deze zijn: Onafhankelijk Open en respectvol Maatschappelijk relevant Business gericht Intern in vertrouwen ervaring en kennis delen Verdere professionalisering eigen workforce Eigen medewerkers (geen externen/inhuur) Geen sponsoring / pers / leveranciers Leden bepalen onderwerpen en prioriteiten 1.3 Organisatie Het CIO Platform Nederland is een statutaire vereniging en heeft een bestuur van tenminste drie leden. Op (door de leden vastgestelde) aandachtgebieden zijn bestuurscommissies ingesteld. Bestuurscommissies bestaan uit een bestuurslid en CIO leden die namens de leden hun inbreng hebben. Ze fungeert ook als stuurgroep voor de projecten die binnen dat aandachtgebied worden gestart. In CIO Interest Groups (CIGs) wordt actief gewerkt door eigen professionals van de leden aan uitwisselen en gebruik van wederzijdse kennis en ervaring. Het bureau verzorgt en ondersteunt alle inhoudelijke activiteiten en faciliteert en onderhoudt de relaties met externe spelers. Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 4 van 12

5 2 Prioriteiten, bestuurscommissies en CIO Interest Groups Er wordt een toenemend beroep gedaan op het platform van buitenaf. Belangrijke prioriteiten van de vereniging zijn: Arbeidsmarkt en HRM Informatiebeveiliging en Standaarden Leveranciers, Inkoop en Sourcing Governance Cloud Innovatie en Organisatie Het bureau pakt deze thema s op en faciliteert de leden. De governance van het activiteitenportfolio van elk thema wordt uitgevoerd door de betreffende bestuurscommissie, respectievelijk het bestuur Arbeidsmarkt en HRM Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt staan hoog op de agenda van de leden. Belangrijk onderdeel van dit domein is het imago van ICT, zowel wat betreft rollen en functies, als ook bij de instromende studenten. Het event StrICTly for Business wordt georganiseerd door leden van het CIO Platform Nederland en is bedoeld om de academische wereld docenten en studenten en onze leden elkaar te laten ontmoeten. Doel is dat de universitaire wereld weet wat er bij onze leden mogelijk is op het gebied van ICT. Een uniek event met docenten, studenten, Young IT Professionals en CIO s van onze leden. Zie ook: Alle universiteiten zijn vertegenwoordigd in een Comité van Aanbeveling om de samenwerking ook inhoudelijk te borgen en sustainable te houden Informatiebeveiliging en Standaarden De relatie met de overheid en leveranciers op terrein van informatiebeveiliging en cyber security is stevig. Samenwerking op dit terrein is essentieel. Vandaar dat het CIO Platform Nederland belang hecht aan haar deelname aan de publiek-private Cyber Security Raad. Voor dit aandachtsgebied is een bestuurscommissie samengesteld. De CIG Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 5 van 12

6 Informatiebeveiliging is de grootste van het Platform en actief om de bestuurscommissie en de leden te ondersteunen. Voor de leden is een ledenbenchmark tool BMTool beschikbaar, die ook vanuit de CIG Informatiebeveiliging up to date wordt gehouden en ondersteund Leveranciers, Inkoop en Sourcing (LIS) De CIG Inkoop en CIG Sourcing hebben beide één duidelijk doel: toegevoegde waarde bieden door elkaar te versterken met elkaars casussen en ervaringen. De CIG Inkoop houdt zich bezig met licentiestructuren van de grote leveranciers en algemene aspecten over procurement in de organisatie om hier optimaal van elkaar te leren. Onder de CIG Inkoop ressorteren kennisgroepen voor grote leveranciers. Hierin worden issues en best practices uitgewisseld en de gesprekken die we met deze leveranciers voeren voorbereid. De CIG Sourcing behandelt cases en wisselt ervaringen uit om te zorgen dat sourcingstrajecten tot het gewenste resultaat leiden. De bestuurscommissie LIS bestaat uit de CIO s die ambassadeur zijn van de diverse kennisgroepen Governance De CIG End User Self Service is de groep die zich met name richt op de eindgebruiker van ICT dienstverlening. Binnen de CIG Architectuur staat, naast de rol van architectuur, de processen en producten, ook de governance centraal. Op de bijeenkomsten worden concrete cases van de deelnemers besproken Cloud Naast interne kennisdeling wordt vanuit de CIG Cloud ook deelgenomen aan en input geleverd voor de ontwikkeling van beleid en regelgeving ten aanzien van Cloud computing op Europees niveau. Hiervoor bundelen we de krachten met andere CIO s in EuroCIO-verband. Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 6 van 12

7 2.1.6 Innovatie en Organisatie Informatie De CIG s E-business, Lean IT en xduurzaamheid richten zich op onderwerpen die de samenwerking met de business of de ontwikkeling van nieuwe methoden van werken centraal stellen. Veelal wordt kennis gedeeld aan de hand van een case van een van de deelnemende organisaties Publicaties De CIGs hebben hun kennis en ervaring veelal gebundeld in een publicatie. Deze publicaties zijn beschikbaar op de website van het CIO Platform. onder Activiteiten in de pulldown Publicaties en downloads. Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 7 van 12

8 3 Onze activiteiten Onze activiteiten zijn altijd op persoonlijke uitnodiging en uitsluitend toegankelijk voor eigen leden en medewerkers van de leden. Belangrijkste reden hiervoor is de open discussie en de kennisontwikkeling van de eigen medewerkers. Op onze website: staat alle actuele informatie en onze activiteitenagenda. Naast de activiteiten is er een online omgeving voor leden om met elkaar in contact te treden en kennis en informatie uit te wisselen. 3.1 Interest Groups en bestuurscommissies De CIG s en Bestuurscommissies komen enkele keren per jaar bijeen. 3.2 Netwerkdiners Netwerkdiners zijn op persoonlijke uitnodiging voor de CIO's van de leden. Deze meetings beginnen om met informatie-uitwisseling voor en door de leden. Vanaf circa uur de mogelijkheid voor de hulpvraag aan je collega, gevolgd door casussen van de gastheer, business en ICT, met afsluitend een diner. Vervanging is voor deze netwerkdiners niet toegestaan. 3.3 Exclusieve meetings Jaardag CIO Platform Nederland Met bijdragen van deelnemers van de CIG s, inspirerende gastsprekers en alle ruimte om te netwerken maakt het de jaardag tot een jaarlijks terugkerende inspirerende bijeenkomst op de eerste donderdag van juni CIO Colloquia Colloquia zijn op persoonlijke uitnodiging en ook hier is, net als bij netwerkdiners, geen vervanging toegestaan. Voor colloquia worden externe top experts op uitnodiging van het platform gevraagd hun expertise te delen op actuele onderwerpen die vaak van strategisch belang zijn voor de CIO Kennisdelingssessies en collegiale toetsing Bij kennisdelingssessies kan op verzoek van één of meerdere leden een sessie Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 8 van 12

9 worden georganiseerd om over een actueel onderwerp met professionals van de leden ervaring en kennis uit te wisselen om elkaar te helpen met best practices. Een collegiale toetsing is een bijeenkomst waar een lid voor een bepaald onderwerp zijn aanpak / visie / strategie deelt met de leden om deze als klankbord te gebruiken voor optimaal resultaat. 3.4 StrICTly for Business Aan het event StrICTly for Business doen jaarlijks veel leden mee. Specifiek voor deze deelnemers zijn er belangrijke bijeenkomsten gepland. Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 9 van 12

10 4 Lidmaatschap en contact 4.1 Contributie Jaarlijks wordt de contributie door de leden vastgesteld. Voor 2014 is dit een bedrag van 4.000,= per lid. Hierin zijn alle activiteiten en bijeenkomsten voor de leden inbegrepen. Deelname aan de activiteiten zoals het event StrICTly for Business en deelname aan de ledenbenchmark BMTool worden als project gefinancierd. De kosten worden aan de deelnemende leden apart in rekening gebracht. 4.2 Deelnamecriteria Lidmaatschap is per organisatie met deelname op persoonlijke titel vanuit de rol in de eigen organisatie. Lidmaatschap is alleen mogelijk voor CIO's / ICT directeuren die in dienst zijn van de organisatie. Richtlijn is een bedrijf/organisatie met een omzet van meer dan 500 miljoen op jaarbasis en/of een IT budget > 25 miljoen. Voor overheid en gemeenten gelden geen omzetcriteria, wel is voor gemeenten de minimale omvang van inwoners bepaald. Het streven is een goede balans te houden in de leden samenstelling. 4.3 Contact Voor de leden en inhoudelijke informatie kan rechtstreeks contact worden opgenomen met het bureau. Alle uitgebreide informatie over contributie, deelnamecriteria en contact is te vinden op onder contact. Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 10 van 12

11 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei pagina 11 van 12

12 De vereniging van ICT eindverantwoordelijken in grote organisaties van de vraagzijde Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg

Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg Wilt u handen en voeten geven aan een gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg? Maar blijkt het lastig om de integrale aanpak hoog op de gemeentelijke

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING

WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING WAR CHILD JAARVERSLAG 2013 SAMENVATTING INHOUD De wereld in 2013 3 Het werk van War Child 4 Bereik 7 Verslag Raad van Toezicht 12 Risicomanagement 17 Fondsenwerving en Communicatie 18 Financiën 20 Colofon

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument in organisaties Ine Gremmen en Yvonne Benschop Willen vrouwennetwerken in organisaties een rol vervullen als diversiteitsinstrument, dan dient er samenwerking

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Besturen met een visie

Besturen met een visie Besturen met een visie - de basis Trainingstraject specifiek ontwikkeld voor verenigingsbestuurders Besturen met een visie Versterking van amateursportverenigingen door bestuurders in hun kracht te zetten

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU Mark van Loon WEBPUBLICATIE NR. 50 Verkennende studie voor het rapport ioverheid De voorliggende studie is opgesteld in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie