Datum : 19 april : WV Onklaar Anker, Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam"

Transcriptie

1 Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport notulen Vergadering van : Regiovergaderging West-Holland Datum : 19 april 2012 Locatie : WV Onklaar Anker, Amsterdam Aanwezig : H.C. van der Meyden, C.C. Struycken (WV Aalsmeer), E. Handgraaf (WV Alphen aan den Rijn), P.Smeekes (WV Amsterdam), L. Stolk (WV Braassemermeer), P. van Arkel, L. Keijzer (WV Doeshaven), A.Bender (Haarlemsche Jachtclub en regioteam), Jan Eggens (Haarlemse Kanovereniging en regioteam), M. Gijzelaar, H. Oosterbaan (WV De Koenen), Herman van Huis (AKV De Kromme Aar en regioteam), G. van Driel (WV Nieuwe Meer en regioteam), John Verbruggen (WV Onklaar Anker), S. Boelen (WV Ouderkerkerplas), C.J. Vogels (WV De Schinkel), H. van der Zeeuw, S. Bajema (WV Wassenaar), A. van Beem (Jachtvereniging Watervrienden), H. van Dongen (KV Zeeburg), D. van der Schilden, R. Westen (WSV Zegerplas), C.M. Goos (WV t Blaauw Hooft), Arie Ouwehand (NKB gewest West), Dick Oosterbaan (regioteam), Alex Krull (regioteam), Joop Steinebach (regioteam), Leon Rutten (regioteam) Willem Dekker (bestuurslid Toervaren), Remco Remeijer (Manager Toervaren), Maaike van der Hoek (Secretariaat Watersportverbond), Hedwich Kuipers (Districtsconsulent) Afwezig : met bericht: Windsurfclub Aalsmeer, Kon WV De Kaag, Yachtclub Seaport IJmuiden, Uithoornse Roei- en KV Michiel de Ruijter, WV De Vlietzeilers, WV De Watergeuzen 1. Opening en mededelingen Auke Bender opent de vergadering. Hij vertelt dat Herman van der Steen ernstig ziek is en in het ziekenhuis ligt. Auke zit de vergadering voor. Hij noemt de verenigingen die zich afgemeld hebben. 2. Verslag vorige vergadering d.d. 11 april 2011 De naam van dhr. Van Velzen is verkeerd gespeld Op pagina 4: De kleine Kolk moet zijn de kleine Kolksluissluis blijft open door vrijwilligers. Met deze aanpassingen is het verslag goedgekeurd, onder dankzegging aan de notuliste. 3. Ontwikkelingen binnen de verenigingen Bij WV Wassenaar zijn steigerdiensten/werkbeurten verplicht, maar steeds meer leden weigeren dit, ondanks boetes. Ook worden de boetes niet betaald. Zijn er verenigingen die hier ervaring mee hebben? Remco Remeijer vertelt dat KZV Wassenaar het omdraait. Zij rekenen een hogere contributie en betalen terug als de werkdiensten gedaan zijn. WV Onklaar Anker legt geen boetes op, maar nodigt zo n lid uit om te praten. Als een lid echt niet wil, wordt er op een nette manier afscheid genomen van dat lid. Een lid voldoet dan niet aan statuten en reglementen. Onklaar Anker zit er kort op. Je moet iemand niet royeren, maar opzeggen namens de verenigingen of ontzetten uit het lidmaatschap. Pak het volgens de statuten aan. De Haarlemsche Jacht Club biedt verschillende klussen aan aan de leden. Bij problemen bij het betalen van liggelden wordt er een jurist ingeschakeld. De leden beloven van alles bij aanmelding. Dat wordt zwart op wit gezet. Als er na een jaar niets gebeurt, dan wordt dit er weer bij gepakt WV Braassemermeer is nu drie jaar bezig met een programma om het vrijwilligers naar de zin te maken. Hiermee zijn ze van 130 naar 200 vrijwilligers gegaan. Er wordt naar gestreefd dat de helft van de leden vrijwilligerswerk gaat doen. Mensen die zeuren worden wel geadviseerd om naar een andere vereniging te gaan.

2 Er is bij de aanwezige verenigingen geen ervaring met gerechtelijke procedures. Willem Dekker geeft dat er mogelijk een advies kan worden gegeven vanuit het College van Deskundigen. Dit is al gebeurd bij WV Wassenaar. Het antwoord was dat inderdaad de laatste mogelijkheid de rechter is. De deurwaarder kan ook niets meer doen. Remco Remeijer vraagt om even contact op te nemen. Dan spelen we het via GGN. WV Alphen aan den Rijn heeft de haven zelf gerenoveerd. Alleen de gemeente heeft de brug opgeknapt en dit geeft wat problemen. De brug omhoog gaat wel, maar naar beneden duurt lang. Veder gaat de Heijmanswetering gebaggerd worden. WV Aalsmeer heeft nu twee jaar met vrijwillige havenmeesters gewerkt. Dit werkt niet goed, dus er komt weer een havenmeester in dienst. Er waren maar liefst 24 sollicitanten via een advertentie in een lokale krant. WV De Koenen is druk met het stadsdeel. Positief is dat de vereniging over gaat op erfpacht. Verder stuiten ze toch veel op onbegrip en weerstand, bijvoorbeeld bij uitbreiding van de woning van de havenmeester. Bij wedstrijden moet er nu betaald worden voor de vergunning voor zeilwedstrijden op zondag. Bij een groot evenement als de 6 uur van de Nieuwe Meer mogen de trailers niet meer in het gras staan. Nu is er een compromis. Het mag, mits er een kunststof plaat onder ligt. Het parkeerprobleem wordt ook steeds groter. Wellicht kan het bestemmingsplan hiervoor aangepast worden. Ook is de Koenen begonnen met kinderopvang. Een van de bestuursleden kwam in contact met een bestuurder van een naschoolse opvang die zich op sport richt. Die is op zoek naar verenigingen die daar bij willen helpen. De Koenen doet dit voor maatschappelijke betrokkenheid (en daardoor ook sterker staan tegenover stadsdeel) en wellicht houden ze er leden aan over. De kinderleidsters zorgen voor de opvang op de wal en eigen trainers voor op het water. Ze krijgen er een kleine vergoeding voor om de onkosten voor de trainers te betalen. Ze zijn positief en gaan er dit jaar mee door. Je moet wel een duidelijk contract maken met de rechten en plichten over en weer. De vereniging moet geen kinderoppas zijn, maar alleen de activiteiten verzorgen. WV de Braassemermeer had hetzelfde verzoek en heeft het afgewezen. Er zou geen begeleiding bij zijn. Het blijkt dus dat er grote verschillen kunnen zijn. WV de Koenen is ook met Sailability bezig. De haven en accommodatie wordt aangepast. Er zijn een paar leden die het zo leuk vinden dat ze zich er echt voor gaan inzetten. WV Ouderkerkerplas is inmiddels een clubhuis aan het bouwen. De heipalen gingen de grond niet in, zoveel puin ligt er rond de plas. Er wordt verwacht dat het gebouw eind juni klaar is. De bank is enthousiast en ook vanuit de gemeente komt medewerking. De vereniging heeft inmiddels ruim 200 leden, waarvan de helft jeugd. Ze gaan ook beginnen met schoolzeilen. 4. Regionale ontwikkelingen Jaarverslag: De proef bij de sluis Leidschendam wordt voortgezet. De sluis blijft in het weekend tot uur draaien. Actuele ontwikkelingen: Afgelopen najaar is Watersportverbond Amsterdam ontmanteld en in drie stukken verdeeld. De belangen voor Nieuwe Meer worden door Leon Rutten en Alex Krull behartigd. Alex wordt het eerste aanspreekpunt, Leon het tweede. Eén keer per jaar wordt er van uit het Watersportverbond een bijeenkomst voor alle Amsterdamse verenigingen georganiseerd. Er is ook nog overleg met de andere Amsterdamse vertegenwoordigers. De bruggen in Amsterdam worden in toekomst allemaal op afstand bediend. Ieder jaar zullen er zo n tien bruggen bij komen. In totaal gaat het om 75 bruggen. De pilot baggeren van de Westeinder is gestart. De kosten zijn verdeeld over de havens, de overheid en de kwekers. Er is een nieuw bestemmingsplan in de maak. Gerrit van Driel is bij een aantal vergaderingen geweest. Het baggeren van de Ringvaart ligt stil omdat er munitie is gevonden. Het is niet duidelijk wie dat moet opruimen. Er mag ook alleen maar in de winter gebaggerd worden, omdat het ecologisch gebied is.

3 Er zijn plannen voor een ringweg rond Leiden tussen de A4 en A44. Of er komt een brug over de Vliet of er komt een tunnel. Joop Steinebach volgt dit project al een aantal jaar. Er is ook sprake van een nieuwe spoorverbinding. In Wassenaar komen er wellicht nieuwe bruggen door huizenbouw. Er zijn 14 a 15 kanoverenigingen in deze regio. Er ligt een oud rapport kanovaarwegen, waarin staat wat er nodig is aan vaarwegbreedte en dergelijke om met een kano te varen. Een aanvulling op kanogebied voor de Rijnlandroute: Hier ligt een mooi kanogebied te weten de Dobbe en Veenwetering. Deze moet tot in Wassenaar bevaarbaar blijven. Bij Alphen aan den Rijn worden veel wachtplaatsen bij bruggen vernieuwd. Hier zitten vaak bordjes voor kanoroutes op. De aannemer heeft inmiddels beloofd deze terug te plaatsen, maar dit gebeurt niet altijd. Houd dit wel in de gaten en meld het als bordjes niet teruggeplaatst worden. De Nederlandse Kano Bond was in gewesten verdeeld. De activiteiten blijven nog bij de gewesten, maar die moeten nog geborgd worden. Er is een overeenkomst gesloten om de samenwerking tussen het Watersportverbond en de TKBN te behouden. Verder is er op het nieuwe beleidsplan van Waterschap AGV ingesproken. We hebben ook tips gegeven voor kleine recreatievaart. Recreatieschappen zijn veelal geprivatiseerd. Hier hebben we ook adviezen gegeven. In Haarlem heeft de Haarlemse KV een succes behaald bij voorzieningen voor kleine recreatie. Onder andere de overdraagpunten worden nu beter onderhouden. Alle kanoverenigingen moesten zich actief opnieuw aanmelden bij het Watersportverbond. Zo n 98 % heeft dit inmiddels gedaan. Er treden ook nieuwe kanovereniging toe. Dit komt mede door de resultaten van de regioteams. Eind 2010 heeft het College van Noord-Holland besloten om de spitssluitingen te optimaliseren en te verlengen op het traject Kaag-Noordzee Kanaal. Dit plan stuitte op grote tegenstand. Er werd besloten om Arcadis een onderzoek te laten doen naar een optimale doorvaart. Bij dit onderzoek zijn onder andere het Watersportverbond en Schuttevaer betrokken. Het is de bedoeling dat je binnen vijf uren het traject Kaag-Noordzee Kanaal en vice versa kunt varen buiten de spits. Het nieuwe bedieningsregime in Haarlem en de Ringvaart is goedgekeurd. De provincie overlegt nog met Rijkswaterstaat over de bedieningstijden van de Brug in de A9 over Zijkanaal C. De nieuwe Bosrandbrug wordt nu gebouwd. Deze moet uiterlijk 21 september dit jaar klaar zijn, want dan zal de westelijke staande mastroute gestremd worden. Helaas kon onze wens om de brug hoger te maken niet ingewilligd worden, vanwege de aanrijroute van de brug. Er zullen deze zomer veel korte stremmingen zijn bij de Bosrandbrug. Het gaat om stremmingen van één of twee uur. Deze kunnen niet precies van te voren worden aangegeven. Daarom zullen er ter plekke patrouilleboten varen om de stremmingen te communiceren. Willem Dekker feliciteert het regioteam met de onderwerpen die behandeld worden. Hij vindt het fantastisch dat de onderwerpen op de regiovergadering groeien. Hij heeft ook op de regiosite gekeken. Er staan leuke links op de site, maar de wereld achter die links is niet bekend. Bijvoorbeeld bij de staande mastroute: hier zit het Watersportverbond aan tafel, net als bij Varen doe je samen. Nu klik je naar het boekje, maar pas op de laatste pagina staat het Watersportverbond vermeld. We worden vaak gehoord als relevante partij. Ook bij Prorail zijn wij één van de twee partijen die aan tafel zitten. We moeten vaker Schuttevaer opzoeken voor een alliantie. Geef op de site bij de links aan, wat de rol is van het Watersportverbond. 5. Informatie vanuit het bestuur van het Watersportverbond over landelijke ontwikkelingen. Willem Dekker, bestuurslid Toervaren, krijgt het woord. Sinds de brief van begin maart tegenvallend resultaat Watersportverbond 2011 zijn er veel reacties binnengekomen. Hier zit een gemeenschappelijke lijn in. Onder andere ongeloof. Het bestuur kende eenzelfde reactie. Natuurlijk krijgt het bestuur een financiële rapportage, onder andere de kwartaalcijfers. Hier zat ook altijd een prognose bij. Het uiteindelijke resultaat bleek ook altijd redelijk te kloppen. Nu hebben we op de ALV in november factsheets laten zien met een geprognosticeerd klein positief resultaat. Dit mag een indicatie zijn van de status van de financiële informatie op dat moment

4 Een aantal leden van dit regioteam, Dick Oosterbaan, Auke Bender en Alex Krull, heeft vorig jaar een brief gestuurd aan het bestuur. Dit doen ze niet vanuit het regioteam, maar als individueel lid. Hierin werd het geluid van de verenigingen nog eens duidelijk gemaakt. Het bestuur heeft hier veel werk van gemaakt en heeft in september een gesprek gehad met deze heren. Ze zijn als klankbord gebruikt om te oordelen of de gekozen presentatie van het bestuur te begrijpen viel. Dit was positief. In november heeft het bestuur de factsheets toegelicht. Er komt een splitsing voor wat betreft de verdeling van de contributiegelden. 80% voor basisapparaat en 20% naar sport. Daar is de ALV mee akkoord gegaan. Er was toen geen zicht op een overschrijding. Het bestuur wilde zo transparant mogelijk zijn en op het moment dat er voldoende info was, een brief sturen aan alle verenigingen en vrijwilligers met de mededeling van het negatief resultaat. De toelichting komt vervolgens op de regiovergadering door een van de bestuursleden. Op 7 maart was de eerste regiovergadering. Het bestuur staat open voor alle kritiek. Het bestuur heeft inmiddels besloten om een extra ALV te houden op 12 mei. De reguliere algemene leden vergadering is op 21 mei. Het bestuur wil op 12 mei plenair uitleg geven aan de leden waar de overschrijdingen zitten, aangeven welke maatregelen er zijn genomen en uitleg geven over de nieuwe begrotingsmethodiek. Hierbij zijn ook 2010 en 2011 doorgerekend naar de nieuwe methodiek om te kunnen vergelijken. De reguliere vergadering van 21 mei behelst de behandeling van jaarverslag en jaarrekening 2011 en de herziene begroting Dick Oosterbaan, Auke Bender en Alex Krull hebben vlak voor Pasen een gesprek met de voorzitter gehad. naar aanleiding van de door hen op 11 maart verzonden brief. Een aantal vragen uit de brief zijn in het gesprek beantwoord. Daarop is een brief met de feiten (feiten door Hugo gefiatteerd) gemaakt. Deze is nu door 73 verenigingen mede ondertekend. Alle feiten die uit de regiovergaderingen komen, worden ook gecommuniceerd naar de betreffende verenigingen. Willem Dekker vreest voor het gevaar dat er verschillend niveau van informatieverstrekking is naar de verengingen. Het bestuur doet zijn best om de stukken zo snel mogelijk de deur uit te doen. Dat gaat tegelijkertijd naar alle verenigingen. WV Wassenaar vindt dat Willem Dekker zich hier buiten moet houden. 73 verenigingen hebben ondertekend. Het bestuur moet alleen zeggen dat de stukken onderweg zijn. Leden willen alleen weten hoe dit in de toekomst voorkomen gaat worden. Er is geen behoefte aan geschiedenis. Willem geeft nogmaals aan dat de uitleg komt op de ALV over hoe het is gekomen, maar ook over de genomen maatregelen. Daarnaast een toelichting over de nieuwe methodiek van begroten en boekhouden. Joop Steinebach is nieuwsgierig naar de overschrijding. Is er geld van Toervaren naar Topsport gegaan? -nee, er is geld van eigen vermogen naar het gat van de overschrijding gegaan. Meerdere verenigingen verwachten een helder antwoord op de vraag hoe de financiën topsport en de rest van de organisatie gescheiden kunnen worden. Doeshaven heeft de brief ook gezien. Er is geen betrekking met de begroting van de kanobond. Hoe kan dit? -de geldstroom van de NKB staat nog drie jaar los van die van het Watersportverbond. Verder is er één financiële verantwoording en één balans. Dit soort verhalen werkt negatief: wat krijg je nog voor je lidmaatschap. Er heerst een gevoel dat er een cultuur is waar men maar in de geldpot graait. Deze cultuur moet anders. Als het geld op is, is het op. Dan maar niet naar de spelen. Het gedrag en de cultuur zijnbelangrijker dan het bedrag waar het om gaat. Hoe krijgen we die zekerheid? Auke Bender was blij dat er in het najaar rust was. Maar drie weken later was er weer brand. Wat gaan jullie 12 mei met onze brief doen? -Willem Dekker geeft aan dat alle punten aan de orde komen, zo niet, dan mag je daar over beginnen.

5 Volgens Alex Krull is er op geen van de brieven een ontvangstbevestiging gekomen. Hoe krijgen we die brief op de agenda? De brief is niet ondertekend door de grote verenigingen. Kun je ons daar over adviseren? Willem neemt het mee in het bestuur met een dringend verzoek om het als ingekomen stuk op de agenda te zetten. Dan ligt de brief ook bij alle verenigingen, niet alleen bij 73 verenigingen. Over de ontvangstbevestiging vraagt Willem of de gesprekken die in het najaar en in het voorjaar zijn geweest ook als ontvangstbevestiging mogen gelden. Een aantal zaken uit de brief zitten op het spoor van de controleraad. Dick, Auke en Alex hebben ook steeds met de controleraad gecommuniceerd als verontruste leden. Ze willen geen tweede controleraad worden. Na de ALV van 19 november hadden ze een goed gevoel. De vicevoorzitter had een goed verhaal. In het paasgesprek bleek dat Hugo dat ook had. Het is van belang dat er naar de toekomst wordt gekeken. Er moet één verbond met schotten tussen de sectoren komen. Medailles moeten niet ten koste gaan van de gewone leden. We willen naar de oplossing discussiëren. Naar de voorzitter zijn informeel ook al suggesties gedaan. Volgens WV de Braassemermeer moet je uitgaan van verplichtingen, niet van prognoses. Rekeningen moeten altijd betaald worden, wie de opdracht ook gegeven heeft. -één van de maatregelen is dat alle verplichtingen nu via de directeur moeten lopen. Joop Steinebach wil dat er een paragraaf vertrouwen komt. Je kunt een mooi plaatje maken, maar zorg dat de leden vertouwen krijgen dat het goed gaat. -op 12 mei staat ook de vertrouwenskwestie op de agenda. Voor de duidelijkheid vertelt Willem Dekker nog dat als er gestemd wordt, je aanwezig moet zijn op de ALV. Anders tellen je stemmen niet mee. Als er gestemd wordt, gaat dat schriftelijk. Op de vraag wanneer er waarover gestemd wordt geeft Willem als antwoord dat er rekening mee gehouden moet worden dat dit op beide dagen aan de orde is. 21 mei zijn bijgestelde begroting, jaarrekening en jaarverslag aan de orde. Daar moet over gestemd worden. 12 mei geeft eerst het bestuur uitleg, doet de controleraad verslag van haar bevindingen en zal de accountant een toelichting geven. 6. Wat verder ter tafel komt WV Wassenaar: mag je een machtiging geven bij de ALV? Er zit een machtiging bij de stukken. De machtiging is echter beperkt tot een lid van de vereniging. WV Nieuwe meer bestaat 100 jaar. De feestweek is in juni. WV Braassemermeer: het Watersportverbond heeft de geldkraan dichtgedraaid voor regiohoofdtrainer. De vereniging is nu in onderhandeling met het verbond om te kijken wat de vereniging nu kan oppakken Hedwich wijst de verenigingen op het Nederlands Clubkampioenschap Teamzeilen. Er zijn nog plekken bij de voorronde. 7. Sluiting Auke Bender sluit de vergadering. Hij bedankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en bedankt Onklaar Anker voor de gastvrijheid.

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS

ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS Ontspoort nummer 34 oktober 2008 ONTSPOORT! OMDAT ER BUITEN GEBAANDE PADEN ZOVEEL MEER TE ONTDEKKEN IS ALGEMENE LEDENVERGADERING DATUM: WOENSDAG 19 NOVEMBER PLAATS: STAYOKAY, TIMORPLEIN 21 AANVANG: 19:30

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie