Zoekt een nieuw bestuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoekt een nieuw bestuur"

Transcriptie

1 Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle

2 Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen van de Zwolse student behartigen door in gesprek te gaan met de gemeente, verschillende mbo en hbo scholen in Zwolle, studentenverengingen en andere instanties? Wil jij jezelf inzetten, veel leren en daarbij een verbindende rol spelen? Ben jij creatief en heb je hart en visie op Zwolle studentenstad? Op dit moment is het bestuur Engeltjes nog hard actief met besturen. We zijn druk met de bruisweken, de open dagen, de balie en de Oer- dom campagne. Ben je op zoek naar een uitdaging en ben je nieuwschierig geworden om meer te weten over het bestuur. Lees dan snel verder en dit document zal inzicht geven in wat het Studenten Overleg Orgaan Zwolle precies doet en waarmee je bij het SOOZ terecht kan. Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op onze website: en solliciteer. Met vriendelijke groet, Namens het SOOZ Bestuur, Diederik Engeltjes (Voorzitter) 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Wat is het SOOZ?... 4 Wat doet het SOOZ?... 5 Structuur SOOZ... 8 Het bestuur Wat doet het bestuur? Welke functies zijn er in het bestuur? De activiteiten van het SOOZ Solliciteren? Sollicitatieprocedure

4 Wat is het SOOZ? Het SOOZ staat voor het Studenten Overleg Orgaan Zwolle en behartigt de belangen van de Zwolse student naar de buitenwereld, zowel van de georganiseerde student als de individuele student. Dit doet het SOOZ onder andere door in gesprek te gaan met de gemeente Zwolle, de acht hogescholen en mbo- scholen in Zwolle (Zw8lse). Wij komen op voor goed onderwijs, studentenhuisvesting, en een sterke rechtspositie van studenten. Onze visie is dat studenten geen of nauwelijks belemmeringen op het gebied van financiën en mobiliteit moeten ervaren, en een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit moeten genieten. Om die visie invulling te geven, heeft het SOOZ een brede taakopvatting. Lokaal lobbyt het SOOZ voor goede voorzieningen voor de Zwolse student. Landelijk volgt het SOOZ alle ontwikkelingen in het hoger onderwijs en lobbyt zij samen met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) voor kwalitatief en betaalbaar onderwijs. Verder biedt het SOOZ vanaf januari 2014 gratis rechtshulp aan studenten, die bijvoorbeeld problemen hebben met hun huisbaas, een meningsverschil met een scriptiebegeleider of een BSA hebben gekregen. Dit doet het SOOZ middels de SOOZ Studentenbalie op Windesheim. 4

5 Wat doet het SOOZ? Het SOOZ houdt zich hoofdzakelijk bezig met de volgende zaken: dienstverlening, informatievoorziening, belangenbehartiging, en ondersteuning Dienstverlening Sinds januari 2014 biedt het SOOZ een juridische dienst aan. De juridische dienst is te bereiken via de SOOZ studentenbalie in het hoofdgebouw van Windesheim of per e- mail: Hier kunnen studenten gratis terecht met vragen of klachten omtrent wonen, werken en studeren in Zwolle. Tevens kunnen zij algemene vragen stellen over Zwolle, bijvoorbeeld vragen over Zwolle zelf en het Zwolse studentenleven. Informatievoorziening Het SOOZ probeert studenten goed te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van studentenbeleid. Daarvoor heeft het SOOZ een website, is zij bereikbaar via telefoon, en achter de balie (te vinden op Chr. Hs Windesheim) op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 uur tot 16 uur. Ook schrijft het SOOZ geregeld een nieuwsbrief en worden er stukken of interviews in de hogeschoolkrant Win van Windesheim. Verder is er dit jaar een campagne gevoerd om het Onderwijs en Examenreglement (OER) bekendheid te geven. Verder let het SOOZ op dat de scholen duidelijk communiceren en de gegeven informatie over komt. Om studenten te informeren staat het SOOZ op open dagen en er worden er geregeld activiteiten georganiseerd. 5

6 Belangenbehartiging Het SOOZ volgt niet alleen het gehele studentenbeleid, maar probeert het ook daadwerkelijk te verbeteren. Hiervoor houdt het SOOZ contact met diverse organisaties. Zo zit het SOOZ op regelmatige basis met de gemeente om de tafel. Tevens worden er gesprekken gevoerd met de Zw8lse, de werkgroep promotie (hierin zitten afgevaardigden van de Zw8lse) en met de studentenhuisvesters, zoals SSH, in Zwolle. Het SOOZ heeft voor SSH(studentenwoningcorporatie) een woonbestuur opgezet om de bewoners invloed te laten hebben op SSH en haar studenthuurders te vertegenwoordigen. Verder is het SOOZ lid van de LSVb om de belangen te behartigen van studenten op landelijk niveau. Actie Als de belangen van de student geschaad gaan worden en overleg weinig lijkt uit te halen, dan voert het SOOZ actie. Publieke druk en persaandacht dwingen instellingen om een slechte situatie te verklaren en problemen op te lossen. Er wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een onderwerp. Het doel van actievoeren is: het gedaan krijgen van zaken die in het belang van studenten zijn, het op de kaart zetten van studentenbelangen bij de studenten zelf, de instellingen, de media, de politiek, enzovoort. 6

7 Ondersteuning Er zijn een aantal zaken waarmee het SOOZ haar leden ondersteund. Hieronder volgt een opsomming Aanvragen subsidie Aanvragen profileringsfonds Contact met een onderwijsinstelling Contact met de gemeente Organisatie open dagen Bruisweken Wanneer studenten met andere dingen zitten, of ergens anders vragen over hebben zal het SOOZ hen hierin zoveel mogelijk ondersteunen. Verder heeft iedere vereniging haar eigen contactpersoon binnen SOOZ bestuur waarmee er altijd contact kan worden opgenomen. 7

8 Structuur SOOZ LSVb (SOOZ is lidbond) Raad van Commissarissen SOOZ bestuur ALV (als hoogste orgaan) Leden Individuele leden Buitengewone leden Donateurs Commissies ALV Het hoogste orgaan binnen het SOOZ is de Algemene Leden Vergadering ofwel de ALV. Deze moet minimaal 2 maal per jaar gehouden worden. Vaak worden er echter meerdere ALV s georganiseerd om belangrijke zaken te bespreken. Daarnaast zijn het de uitgelezen momenten om de mening van de leden te horen en te stemmen over de richting die het SOOZ bestuur vaart. Doordat het SOOZ een vereniging is, is de ALV het hoogste orgaan. Dit betekent dat als de ALV iets wil, het dagelijks bestuur hieraan moet gehoorzamen. De leden Op dit moment zijn bijna alle studentenverenigingen in Zwolle lid van het SOOZ. Daarnaast is de centrale medezeggenschaps- raad (CMR) van het Windesheim lid en de studentenraad van het Deltion College en Groene Welle. Buitengewone Leden Het SOOZ kent naast gewone leden ook buitengewone leden. Zij worden uitgenodigd voor alle activiteiten die het SOOZ organiseert, zijn aanwezig en hebben spreekrecht op de ALV, 8

9 maar hebben geen stemrecht. Op dit moment kent het SOOZ twee buitengewone leden die aangeduid worden als commissie. Dit zijn commissie Buro Ruis en commissie Vereniging Overlegorgaan Zwolle (VOZ). Het VOZ kent ook zijn eigen voorzitters die de periodieke vergadering leiden. Individuele Leden Het SOOZ heeft sinds januari 2014 ook individuele leden. Zij worden uitgenodigd voor alle activiteiten die het SOOZ organiseert, zijn aanwezig en hebben spreekrecht op de ALV. Donateurs Het SOOZ kent ook donateurs. Zij worden uitgenodigd voor de meeste activiteiten die het SOOZ organiseert, zijn aanwezig en hebben spreekrecht op de ALV, maar hebben geen stemrecht. Donateurs kunnen van allerlei mensen zijn, maar vaak oud- bestuurders of prominenten uit het studentenleven. Commissies Het SOOZ heeft op dit moment twee commissies. De Kascommissie of KasCo en de Sollicitatiecommissie of SoCo genoemd. De KasCo is verantwoordelijk voor het controleren van de boeken en dit rapporteren naar de leden. Deze controle is belangrijk omdat je als bestuur ook ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. De Sollicitatiecommissie of SoCo is belast met het voeren van sollicitatiegesprekken om nieuwe bestuur samen te stellen. De 9

10 SoCo, bestaat vaak uit een aantal leden van het bestuur en prominenten uit het studentenleven. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (hierna te noemen: RvC) is een groep die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur van het SOOZ. De ALV benoemt ten minste drie en ten hoogste vijf personen als lid van de RvC. Het zijn vaak oud- bestuursleden of personen, die affiniteit hebben met het behartigen van studentenbelangen. Het bestuur is verplicht de RvC alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. De RvC is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen en daarin het woord te voeren. Aftredende leden van de RvC zijn terstond herbenoembaar. Samenwerkingspartners Het SOOZ werkt daarnaast nog samen met verschillende partners. De partners waar het SOOZ het meest te maken hebben is studentencafé Het Vliegende Paard en Buro Ruis. Zij helpen bij het organiseren van verschillende vaste activiteiten. Met beide hebben wij een amicale collegiale samenwerking. 10

11 Het bestuur Het SOOZ heeft een bestuur. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van het SOOZ.Het bestuur zet voor het jaar het beleid uit en neemt de belangrijke beslissingen. De ALV moet het beleid uiteindelijk goedkeuren, maar het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten en komt dan ook vaak met initiatieven en ideeën. Het bestuur wordt jaarlijks ingestemd door de ALV en neemt zitting voor een jaar. Zij vertegenwoordigen de leden tegenover verschillende partners zoals de gemeente Zwolle, de verschillende onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Er zijn verschillende functies en taken die daarbij horen. Naast deze vaste taken zijn er altijd nog andere portefeuilles en zaken die het bestuur oppakt. Voor dit jaar heeft het SOOZ Bestuur Engeltjes : Diederik Engeltjes - Voorzitter Liz Soppe - Vice Voorzitter / Coördinator Diensten Elise Oostenbrink - Secretaris Caspar Crop - Penningmeester Marieke Molenaar - Algemeen Bestuurslid Gerben Westerman - Algemeen Bestuurslid Te bereiken via: of via (bijv. 11

12 Wat doet het bestuur? Vertegenwoordiging Het bestuur draagt de mening van het SOOZ uit in de pers, bij de LSVb, bij overleggen met andere organisaties, etc. Dit zijn de meningen van de achterban, meningen van de ALV en de beginselen van de vereniging. Op de hoogte blijven Het bestuur houdt de ontwikkelingen in het onderwijs in de gaten zodat het kan inspringen op de actualiteit. Het bestuur wordt aan het begin van het jaar onder andere ingewerkt op onderwijsinhoudelijke zaken, daarnaast blijft het constant op de hoogte om te weten wat er speelt. Organiseren Het bestuur neemt vaak initiatief in het plannen en uitvoeren van activiteiten en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen het SOOZ. Zo kun je als bestuurslid de ene week bezig zijn met het organiseren van de eerstvolgende ALV en de andere week bezig zijn met het opzetten van een plan voor de open dagen. Het bestuur neemt het voortouw, maar het is ook heel belangrijk dat het bestuur de leden motiveert om zelf activiteiten uit te voeren. Continuïteit Het bestuur zorgt voor continuïteit van de organisatie en de daadkracht. De bestuursleden zijn contactpersonen voor de open dagen en andere organen. Zorgen voor continuïteit dit betekent dat de werkgroepen genoeg leden hebben, en dat 12

13 die goed op de hoogte zijn van wat hun voorgangers hebben gedaan. Verantwoordelijkheid Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Dat betekent dat het bestuur zorgt dat iedereen zijn werk goed kan uitvoeren. Het bestuur legt voor het geleverde werk verantwoording af aan de ALV. LSVb De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) behartigt de belangen van studenten op landelijk niveau. De LSVb is een federatie van lokale bonden zoals het SOOZ. De taak van de LSVb is het uitdragen van ideeën en kritiek van de plaatselijke bonden. Namens hen houdt de LSVb contact met het ministerie van OCW, de Tweede Kamer en de ministers of staatssecretaris. Door deze contacten probeert de LSVb landelijk studenten- en onderwijsbeleid in de gaten te houden en te beïnvloeden. Daarnaast wordt er indien nodig actie ondernomen. Als bestuurslid van het SOOZ heb je veel met de LSVb te maken. Niet alleen bepaal je met bondsbestuurders uit andere steden het beleid, maar je werkt ook veel samen. Belangrijke onderwerpen bespreek je met elkaar, je organiseert samen acties en je kunt gebruik maken van de uitgebreide kennis en cursussen van de LSVb. Geregeld is er een werkgroep van de LSVb, over variërende onderwerpen zoals studiefinanciering, medezeggenschap en huisvesting. Aanwezigheid is niet verplicht, maar het wordt erg gewaardeerd en de werkgroepen leveren vaak veel nieuwe ideeën en kennis op. 13

14 Tijdsindeling Ieder bestuurslid heeft een heel eigen tijdsindeling. Je moet rekenen op een tijdsbesteding van ongeveer 10 tot 20 uur per week. Hoe je die tijd indeelt, hangt heel erg af van de taken die je hebt binnen het bestuur, van de projecten die je aan het draaien bent en van wat je leuk vindt om te doen. Wel wordt er wekelijks vergaderd. Er zijn erg veel onderwerpen waar het SOOZ zich mee bezighoudt, of zou kunnen houden. Binnen het SOOZ heb je dus zelf ook vrij veel keus in wat jij gaat doen. Bestuursbeurzen Als bestuurder van het SOOZ heb je recht op een bestuursbeurs ter compensatie van de gemiste studiepunten in dat jaar. Deze beurs bestaat uit een maandelijks geldbedrag. Bestuur eigenschappen Sommige eigenschappen, kenmerken of interesses komen als bestuurder van het SOOZ erg van pas. Hiervan zijn enkele belangrijk voor een bepaalde functie, andere voor het bestuur in het algemeen. Algemene eigenschappen voor bestuursleden of het team zijn: - Organisatorisch en beleidsmatig inzicht - Mensen kunnen aansturen en motiveren - Goed in teamverband kunnen werken - Relativerings- en doorzettingsvermogen - Analytische insteek en probleemoplossende werkwijze - Initiatiefrijk en daadkrachtig 14

15 Welke functies zijn er in het bestuur? Voorzitter De belangrijkste taken die een voorzitter heeft zijn taken op het gebied van externe betrekkingen. De voorzitter moet het SOOZ naar buiten vertegenwoordigen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld woordvoerder bent in de media, spreker bent bij debatten, maar ook dat jij naar borrels gaat om daar te netwerken met andere bestuurders. De voorzitter is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de sfeer binnen de groep. Belangrijke eigenschappen van de voorzitter zijn dat hij extravert en sociaal vaardig is, over veel overtuigingskracht bezit, een brede interesse heeft en goed kan improviseren. Daarnaast ligt hij goed in de groep en kan de voorzitter de rest van het bestuur motiveren. Tevens heeft de voorzitter politiek/bestuurlijk inzicht. De Vicevoorzitter De vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter. Hij of zij wordt de automatische plaatsvervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid. De vicevoorzitter is medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur. Het is belangrijk dat de voorzitter en vicevoorzitter tegenpolen zijn om elkaar te versterken en het bestuur draaiende te houden. Verder heeft de vicevoorzitter nog een taak ernaast of voert taken uit van een algemeen lid of is zoals is het huidige bestuur Coördinator diensten. 15

16 Secretaris De secretaris is onder andere verantwoordelijk voor de post, de mail, het ledenbestand en het archief, kortom: alle administratieve taken. De secretaris beheert de meeste informatiestromen en is mede verantwoordelijk voor het organiseren van vergaderingen, hier valt ook de Algemene Leden Vergadering onder. Een secretaris is precies en kan goed gestructureerd werken. De secretaris weet hierdoor vaak wat er in de organisatie speelt en is erg belangrijk voor de continuïteit en de orde in het bestuur. Penningmeester De penningmeester zorgt voor het financieel beleid van het SOOZ en beheert de begroting. Hij/zij draagt er zorg voor dat het budget eerlijk verdeeld wordt over de organen, zaken en activiteiten. De penningmeester maakt de begroting, aan de hand waarvan het financieel beleid gevoerd wordt. De verschillende subsidies worden ook aangevraagd door de penningmeester. Voor iedere ALV maakt hij/zij een financiële stand van zaken en aan het einde van het jaar een financieel jaarverslag. Hierin wordt verantwoord wat er op financieel gebied die periode/dat jaar is bereikt. De penningmeester zal veel boekhouden, heeft een lange termijnblik, werkt zorgvuldig en kan nee zeggen tegen mensen die (te veel) geld willen. Een gedegen kennis van financiën is dan ook een pre. 16

17 Coördinator diensten Het SOOZ biedt sinds januari 2014 een juridische dienst aan: Het SOOZ heeft een balie waar studenten met hun problemen met betrekking tot wonen, werken en studeren in Zwolle terecht kunnen. De coördinator diensten is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze verschillende diensten. Roosters die gemaakt moeten worden, het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers en ervoor zorgen dat de juiste faciliteiten beschikbaar zijn. Daarnaast moet de coördinator ervoor zorgen dat de vrijwilligers goed ingewerkt worden en dat zij de benodigde kennis op peil kunnen houden. Algemeen bestuurslid Het algemeen bestuurslid heeft van te voren geen specifieke portefeuilles. In het bestuur word met elkaar de portefeuilles verdeeld en gekeken wat de algemene leden het best kunnen voeren. Dit jaar heeft het SOOZ twee algemeen bestuursleden. Het éne algemeen lid is vooral bezig rondom media, nieuwsbrief en opzetten van campagne en het maken van materiaal voor het SOOZ om het SOOZ meer bekendheid te geven. Het andere algemeen lid is bezig met activiteiten zoals open dagen, trainingen, SoCo en andere activiteiten. Daarnaast helpen allebei de algemeen leden om taken rondom het bestuur op te pakken. 17

18 De activiteiten van het SOOZ Jaarlijks organiseert het SOOZ een aantal activiteiten om bij te dragen aan een bruisende studentenstad en het SOOZ op de kaart te zetten bij de studenten. Trainingen Het SOOZ wil haar leden de helpende hand bieden door trainingen te organiseren. Op deze avonden worden workshops over leiderschap en besturen aangeboden aan de besturen van studentenverenigingen. Het doel van deze trainingen is het versterken van de kwaliteit van de besturen en vereniging. Het is de bedoeling dat er twee trainingen aangeboden worden. EHBO cursus Eens per jaar is het weer zo ver. Tijd om de EHBO diploma s op te schonen en te verversen. Iedere vereniging mag twee leden opgeven die (kosteloos) meedoen aan de EBHO cursus zodat er bij iedere vereniging iemand zit die hier kundig in is. De cursussen vinden altijd plaats aan het eind van het studiejaar, zodat er tijdens de introductie volop gebruik gemaakt kan worden van de opgedane kennis. Open Dagen Om Zwolle als studentenstad te promoten zijn de handen in een geslagen met verschillende partijen. Het SOOZ is aanwezig bij de open dagen van Windesheim, de VIAA en recent ook bij ArtEZ. Het SOOZ regelt en staat samen met de studentenverenigingen, studieverenigingen en verschillende samenwerkingspartners op de open dagen. Het doel van de 18

19 gezamenlijke open dag is het op de kaart zetten van Zwolle studentenstad. Bij een studentenstad hoort uitgaansleven, een studie maar ook zeker het verenigingsleven. Door dit uit te beelden en studenten actief aan te spreken tijdens de open dag wordt getracht dit te realiseren. Het Persbal Het SOOZ zet zich in voor studentenbelangen en probeert Zwolle en haar studentenleven zoveel mogelijk te promoten. Jaarlijks organiseert het SOOZ het Persbal om verenigingen te stimuleren om in de media te komen. Een deskundige jury zal drie prijzen weggeven aan de verenigingen die zich zo actief en origineel mogelijk hebben gepromoot. Het SOOZ werkt met het persbal samen met Het Vliegende Paard en Buro Ruis. Het Zwolse Open Studenten Karaoke Kampioenschap Het SOOZ organiseert jaarlijks het Zwolse Open Studenten Kampioenschap in samenwerking met Het Vliegende Paard en Buro Ruis. Met dit kampioenschap willen we de individuele student op een informele wijze in aanraking brengen met het SOOZ. Dienstdirecteurenoverleg Het dienstdirecteurenoverleg is een periodiek overleg tussen de dienstdirecteuren van het Windesheim, het SOOZ en de studentenverenigingen van Zwolle. Dit is een moment waar studenten in gesprek gaan over onderwerpen rondom Windesheim. 19

20 Solliciteren? Ben je nu enthousiast en wil je solliciteren. Iedereen kan solliciteren op een van de zes eerdergenoemde functies. Bestuurlijke ervaring is niet vereist, enthousiasme wel. Je wordt ingewerkt door het huidige bestuur, actieve leden en specialisten. Zij maken je wegwijs over alle facetten van het SOOZ en studentenstad Zwolle. Sollicitatieprocedure Je kunt tot 16 april 2015 solliciteren door een mail naar de sollicitatiecommissie te sturen. Vermeld in je sollicitatiebrief waarom je geschikt bent, wat je volgend jaar wilt bereiken, op welk gebied je interesses liggen en welke functie je ambieert. Stuur ook je CV en twee referenties mee. naar: Zodra de sollicitatiecommissie je sollicitatiebrief, CV heeft ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging. De sollicitatieprocedure bestaat daarna nog uit het schrijven van een betoog van één van de onderwerpen die je van ons krijg toegestuurd. Op basis van de sollicitatiebrief en betoog kun je worden uitgenodigd voor een gesprek. Als de kandidaten bekend zijn worden ze op een avond uitgenodigd om kennis te maken en over de functies te praten. Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 22 juni wordt de voordracht besproken en als goed is ingestemd. Het inwerktraject begint in de week na de ALV en begint met een inwerkweekend aan het begin van de zomervakantie. Daarna zal je meehelpen met de bruisweken. Begin september 20

21 zal je officieel het stokje overgedragen zijn en vanaf dan zijn jullie als bestuur verantwoordelijk. Het huidige bestuur zal met jullie een paar dagen op overdrachtsdagen gaan. Dan begint in de zomer de eerste vergaderingen en taken. Daarnaast word je ingewerkt door de LSVb tijdens het bondenweekend in Delft. Hier kom je meer te weten over hoe de LSVb werkt en wat er landelijk speelt. Het is ook nog een ontzettend gezellig weekend waar je collega s van studentenbonden uit heel Nederland leert kennen. Hierbij al wat belangrijke datums die je vrij moet houden. Nog even de belangrijke data op een rijtje: - 16 april 2015: sollicitatiedeadline - 22 juni 2015: voordrachts- ALV, het kandidaatsbestuur wordt voorgedragen aan de algemene ledenvergadering - 13 tot 15 juli 2015 overdrachtsdagen om klaargestoomd te worden voor het bestuursjaar tot 30 augustus 2015: LSVb bondenweekend om de andere bonden te leren kennen - 1 september 2015: wissel, het bestuur maakt plaats voor het bestuur Heb je vragen over het SOOZ of wil je graag een keer een kennismakingsgesprek met het bestuur of heb je vragen over het bestuur? Neem contact op met of kom gerust een keertje langs voor een kopje koffie of thee. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je een mail sturen naar de sollicitatiecommissie. 21

22 22

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Infopakket bestuursfunctie

Infopakket bestuursfunctie Infopakket bestuursfunctie Inleiding Wellicht ken je Amsterdam United al van de #ITooAmUvA, wellicht ken je Amsterdam United van een van onze events zoals het Zwartepiet-symposium, of wellicht ken je Amsterdam

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT BESTUUR

VIDIUS ZOEKT BESTUUR VIDIUS ZOEKT BESTUUR 2017-2018 VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel zijn wij hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat de Utrechtse studenten

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur 2013 2014 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie in

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Inhoud. Wat is de GSb? Wat doet de GSb? Structuur van de GSb. Het bestuur. Solliciteren. Een dag uit het leven van...

Inhoud. Wat is de GSb? Wat doet de GSb? Structuur van de GSb. Het bestuur. Solliciteren. Een dag uit het leven van... Inhoud Wat is de GSb? Wat doet de GSb? Structuur van de GSb Het bestuur Solliciteren Een dag uit het leven van... Wat is de GSb? De Groninger Studentenbond is een vereniging die zich inzet voor de belangen

Nadere informatie

www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten

www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten Interesse in het ASVA bestuur? In dit boekje vind je alle informatie over een potentiële bestuursfunctie bij ASVA Inhoud

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging!

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! 2015 Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! Landelijk Overleg Fracties (LOF) Contactpersoon: Leonie Kuhlmann Vacature: Coo rdinator Landelijk Overleg Fracties (LOF) 20 of 40 uur per week

Nadere informatie

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen!

Zoekboekje Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! Zoekboekje 2017-2018 Kies voor een bestuursjaar bij DWARS Groningen! bestuursfunctie bij DWARS Groningen Wil jij een jaar lang bezig houden met groene en linkse politiek? Bestuurlijke en politieke ervaring

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET: De raad in namens Studentenpartij UVASOCIAAL

INFORMATIEPAKKET: De raad in namens Studentenpartij UVASOCIAAL INFORMATIEPAKKET: De raad in namens Studentenpartij UVASOCIAAL Beste student, Studeren is meer dan alleen maar naar college gaan en tentamens en opdrachten maken. In de jaren dat je student bent leer je

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Zet jij je in voor 100.000 medestudenten? Solliciteer voor het bestuur van ASVA!

Zet jij je in voor 100.000 medestudenten? Solliciteer voor het bestuur van ASVA! De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten www.asva.nl 020 622 57 71 Zet jij je in voor 100.000 medestudenten? Solliciteer voor het bestuur van ASVA! In dit boekje vind je alle informatie

Nadere informatie

Informatiepakket Commissies TOP Week

Informatiepakket Commissies TOP Week Informatiepakket Commissies TOP Week 2017 Inhoud TOP Week algemeen 3 Organisatie 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in? 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Making memories Vergoeding Welke commissies

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Integrand Maastricht 2014 2015

Integrand Maastricht 2014 2015 Integrand Maastricht 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE 1. VOORWOORD

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7 Werkplan VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Financiën 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een weer nieuwe koers ingezet. Tijdens de presentatie van

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden,

Concept PROFIEL. Geachte bestuursleden, Concept PROFIEL Geachte bestuursleden, Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen binnen het Hoofdbestuur van 50PLUS zijn de afdelingsvoorzitters van mening dat de profielschets van kandidaat bestuursleden

Nadere informatie

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 1. Plaats binnen CNV Publieke Zaak Het LGB draagt zorg voor het ontwikkelen, vaststellen, evalueren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET: De raad in namens Studentenpartij UvAsociaal

INFORMATIEPAKKET: De raad in namens Studentenpartij UvAsociaal INFORMATIEPAKKET: De raad in namens Studentenpartij UvAsociaal Beste student, Studeren is meer dan alleen maar naar colleges gaan en tentamens maken. In de jaren dat je student bent leer je verschillende

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

Procedure benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht HC Klein Zwitserland

Procedure benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht HC Klein Zwitserland Procedure benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht HC Klein Zwitserland 0p de ALV van juni 2017 zal de voorzitter van de raad van toezicht aftreden. Vanuit de huidige raad van toezicht wordt voorzien in

Nadere informatie

Werkwijze SoCo

Werkwijze SoCo Werkwijze SoCo 2016-2017 Inleiding Lieve leden! In dit document zal de werkwijze en uitleg over de sollicitatieprocedure van de sollicitatiecommissie 2016/2017 (hierna SoCo) gegeven worden. Deze werkwijze

Nadere informatie

Integrand Leiden 2014-2015

Integrand Leiden 2014-2015 Integrand Leiden 2014-2015 Dan bereik je meer Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een bestuursjaar bij Integrand Leiden. Elk half jaar wisselt de helft van het bestuur en is er een

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Het Bestuur als Team. Samenwerking. Communicatie. Vertrouwen

Het Bestuur als Team. Samenwerking. Communicatie. Vertrouwen Het Bestuur als Team Een team kan alleen goed functioneren als de volgende zaken goed in balans zijn en blijven: persoon, team en taak. Hiervoor is het nodig dat kandidaten voldoen aan een aantal kenmerken

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP?

WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? WORD JIJ HET NIEUWE GEZICHT VAN PAP? BESTUURSINFORMATIEBOEKJE 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator Ontspanning

Nadere informatie

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer.

!!!!!! Integrand Groningen 2014 2015. Dan bereik je meer. Integrand Groningen 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE Beste

Nadere informatie

Integrand Maastricht Dan bereik je meer.

Integrand Maastricht Dan bereik je meer. Integrand Maastricht 2017-2018 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar in? 4. Functies 5. Sollicitatieprocedure 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur Informatiepakket ODIOM-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging ODIOM, de studievereniging voor studenten van Pedagogische

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Versie mei 2011 Regio Scouting Eindhoven 28-04-2011 Pagina 1 van 9 Regiovoorzitter De regio is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijke

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

1. Aanmeldformulier LAKS-bestuur

1. Aanmeldformulier LAKS-bestuur 1. Aanmeldformulier LAKS-bestuur 2016-2017 Personalia Voornaam Achternaam Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer (vast) Telefoonnummer (mobiel) Schoolsituatie Naam school Plaats school

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli juni 2012

Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli juni 2012 Grobos Sociaal Jaarverslag 1 juli 2011 30 juni 2012 Bestuur Op 1 juli 2011 bestaat het bestuur uit: Marloes Gommeren Voorzitter Sophie Brus Secretaris Rico Noij Penningmeester Jiska Geertsen Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen Versie: 04 Juli 2013

Huishoudelijk Regelement Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen Versie: 04 Juli 2013 Huishoudelijk Regelement Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen Versie: 04 Juli 2013 Deel 1. Algemeen Artikel 1. Algemene definities 1. Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen: hierna als Ganymedes

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen info@sofv.nl www.sofv.nl Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Voor het academisch jaar 2013-2014

Nadere informatie

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I

Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân Bestuur Meijer I Beleidsplan Jonge Democraten Fryslân In verscheidenheid verenigd 0 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 2 Visie en doelstellingen 3 Het beleid -Leden en promotie -Activiteiten -Politiek -Financiën 4 Evaluatie

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R

Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Taakomschrijving Landelijk Bestuur E&R Het doel van het landelijk bestuur wordt als volgt verwoord: ondersteuning en toerusting van de projecten zodat zij het doel van de vereniging kunnen verwezenlijken.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Amsterdam in? 4. Functies a. Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Ontmoeten met ambitie

Ontmoeten met ambitie Ontmoeten met ambitie Handleiding activiteiten Inleiding PerspectieF is een organisatie van christelijke jongeren die politiek actief zijn. PerspectieF wil stimuleren dat ook andere jongeren zich aansluiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel)

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) Oktober 2009 Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) 1 Artikel 1. Naam: Huurders organisatie Ons Doel (HOOD) De vereniging is gevestigd Milanenhorst 20 te Leiden De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP?

Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP? Word jij het nieuwe gezicht van sv PAP? Bestuursinformatieboekje 2016-2017 Inhoud Voorwoord 3 Het bestuur 4 Voorzitter 4 Secretaris 5 Penningmeester 5 Coördinator Studie-inhoudelijk 6 Coördinator intern

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie