Zoekt een nieuw bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoekt een nieuw bestuur"

Transcriptie

1 Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle

2 Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen van de Zwolse student behartigen door in gesprek te gaan met de gemeente, verschillende mbo en hbo scholen in Zwolle, studentenverengingen en andere instanties? Wil jij jezelf inzetten, veel leren en daarbij een verbindende rol spelen? Ben jij creatief en heb je hart en visie op Zwolle studentenstad? Op dit moment is het bestuur Engeltjes nog hard actief met besturen. We zijn druk met de bruisweken, de open dagen, de balie en de Oer- dom campagne. Ben je op zoek naar een uitdaging en ben je nieuwschierig geworden om meer te weten over het bestuur. Lees dan snel verder en dit document zal inzicht geven in wat het Studenten Overleg Orgaan Zwolle precies doet en waarmee je bij het SOOZ terecht kan. Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op onze website: en solliciteer. Met vriendelijke groet, Namens het SOOZ Bestuur, Diederik Engeltjes (Voorzitter) 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Wat is het SOOZ?... 4 Wat doet het SOOZ?... 5 Structuur SOOZ... 8 Het bestuur Wat doet het bestuur? Welke functies zijn er in het bestuur? De activiteiten van het SOOZ Solliciteren? Sollicitatieprocedure

4 Wat is het SOOZ? Het SOOZ staat voor het Studenten Overleg Orgaan Zwolle en behartigt de belangen van de Zwolse student naar de buitenwereld, zowel van de georganiseerde student als de individuele student. Dit doet het SOOZ onder andere door in gesprek te gaan met de gemeente Zwolle, de acht hogescholen en mbo- scholen in Zwolle (Zw8lse). Wij komen op voor goed onderwijs, studentenhuisvesting, en een sterke rechtspositie van studenten. Onze visie is dat studenten geen of nauwelijks belemmeringen op het gebied van financiën en mobiliteit moeten ervaren, en een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit moeten genieten. Om die visie invulling te geven, heeft het SOOZ een brede taakopvatting. Lokaal lobbyt het SOOZ voor goede voorzieningen voor de Zwolse student. Landelijk volgt het SOOZ alle ontwikkelingen in het hoger onderwijs en lobbyt zij samen met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) voor kwalitatief en betaalbaar onderwijs. Verder biedt het SOOZ vanaf januari 2014 gratis rechtshulp aan studenten, die bijvoorbeeld problemen hebben met hun huisbaas, een meningsverschil met een scriptiebegeleider of een BSA hebben gekregen. Dit doet het SOOZ middels de SOOZ Studentenbalie op Windesheim. 4

5 Wat doet het SOOZ? Het SOOZ houdt zich hoofdzakelijk bezig met de volgende zaken: dienstverlening, informatievoorziening, belangenbehartiging, en ondersteuning Dienstverlening Sinds januari 2014 biedt het SOOZ een juridische dienst aan. De juridische dienst is te bereiken via de SOOZ studentenbalie in het hoofdgebouw van Windesheim of per e- mail: Hier kunnen studenten gratis terecht met vragen of klachten omtrent wonen, werken en studeren in Zwolle. Tevens kunnen zij algemene vragen stellen over Zwolle, bijvoorbeeld vragen over Zwolle zelf en het Zwolse studentenleven. Informatievoorziening Het SOOZ probeert studenten goed te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van studentenbeleid. Daarvoor heeft het SOOZ een website, is zij bereikbaar via telefoon, en achter de balie (te vinden op Chr. Hs Windesheim) op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 uur tot 16 uur. Ook schrijft het SOOZ geregeld een nieuwsbrief en worden er stukken of interviews in de hogeschoolkrant Win van Windesheim. Verder is er dit jaar een campagne gevoerd om het Onderwijs en Examenreglement (OER) bekendheid te geven. Verder let het SOOZ op dat de scholen duidelijk communiceren en de gegeven informatie over komt. Om studenten te informeren staat het SOOZ op open dagen en er worden er geregeld activiteiten georganiseerd. 5

6 Belangenbehartiging Het SOOZ volgt niet alleen het gehele studentenbeleid, maar probeert het ook daadwerkelijk te verbeteren. Hiervoor houdt het SOOZ contact met diverse organisaties. Zo zit het SOOZ op regelmatige basis met de gemeente om de tafel. Tevens worden er gesprekken gevoerd met de Zw8lse, de werkgroep promotie (hierin zitten afgevaardigden van de Zw8lse) en met de studentenhuisvesters, zoals SSH, in Zwolle. Het SOOZ heeft voor SSH(studentenwoningcorporatie) een woonbestuur opgezet om de bewoners invloed te laten hebben op SSH en haar studenthuurders te vertegenwoordigen. Verder is het SOOZ lid van de LSVb om de belangen te behartigen van studenten op landelijk niveau. Actie Als de belangen van de student geschaad gaan worden en overleg weinig lijkt uit te halen, dan voert het SOOZ actie. Publieke druk en persaandacht dwingen instellingen om een slechte situatie te verklaren en problemen op te lossen. Er wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een onderwerp. Het doel van actievoeren is: het gedaan krijgen van zaken die in het belang van studenten zijn, het op de kaart zetten van studentenbelangen bij de studenten zelf, de instellingen, de media, de politiek, enzovoort. 6

7 Ondersteuning Er zijn een aantal zaken waarmee het SOOZ haar leden ondersteund. Hieronder volgt een opsomming Aanvragen subsidie Aanvragen profileringsfonds Contact met een onderwijsinstelling Contact met de gemeente Organisatie open dagen Bruisweken Wanneer studenten met andere dingen zitten, of ergens anders vragen over hebben zal het SOOZ hen hierin zoveel mogelijk ondersteunen. Verder heeft iedere vereniging haar eigen contactpersoon binnen SOOZ bestuur waarmee er altijd contact kan worden opgenomen. 7

8 Structuur SOOZ LSVb (SOOZ is lidbond) Raad van Commissarissen SOOZ bestuur ALV (als hoogste orgaan) Leden Individuele leden Buitengewone leden Donateurs Commissies ALV Het hoogste orgaan binnen het SOOZ is de Algemene Leden Vergadering ofwel de ALV. Deze moet minimaal 2 maal per jaar gehouden worden. Vaak worden er echter meerdere ALV s georganiseerd om belangrijke zaken te bespreken. Daarnaast zijn het de uitgelezen momenten om de mening van de leden te horen en te stemmen over de richting die het SOOZ bestuur vaart. Doordat het SOOZ een vereniging is, is de ALV het hoogste orgaan. Dit betekent dat als de ALV iets wil, het dagelijks bestuur hieraan moet gehoorzamen. De leden Op dit moment zijn bijna alle studentenverenigingen in Zwolle lid van het SOOZ. Daarnaast is de centrale medezeggenschaps- raad (CMR) van het Windesheim lid en de studentenraad van het Deltion College en Groene Welle. Buitengewone Leden Het SOOZ kent naast gewone leden ook buitengewone leden. Zij worden uitgenodigd voor alle activiteiten die het SOOZ organiseert, zijn aanwezig en hebben spreekrecht op de ALV, 8

9 maar hebben geen stemrecht. Op dit moment kent het SOOZ twee buitengewone leden die aangeduid worden als commissie. Dit zijn commissie Buro Ruis en commissie Vereniging Overlegorgaan Zwolle (VOZ). Het VOZ kent ook zijn eigen voorzitters die de periodieke vergadering leiden. Individuele Leden Het SOOZ heeft sinds januari 2014 ook individuele leden. Zij worden uitgenodigd voor alle activiteiten die het SOOZ organiseert, zijn aanwezig en hebben spreekrecht op de ALV. Donateurs Het SOOZ kent ook donateurs. Zij worden uitgenodigd voor de meeste activiteiten die het SOOZ organiseert, zijn aanwezig en hebben spreekrecht op de ALV, maar hebben geen stemrecht. Donateurs kunnen van allerlei mensen zijn, maar vaak oud- bestuurders of prominenten uit het studentenleven. Commissies Het SOOZ heeft op dit moment twee commissies. De Kascommissie of KasCo en de Sollicitatiecommissie of SoCo genoemd. De KasCo is verantwoordelijk voor het controleren van de boeken en dit rapporteren naar de leden. Deze controle is belangrijk omdat je als bestuur ook ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. De Sollicitatiecommissie of SoCo is belast met het voeren van sollicitatiegesprekken om nieuwe bestuur samen te stellen. De 9

10 SoCo, bestaat vaak uit een aantal leden van het bestuur en prominenten uit het studentenleven. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (hierna te noemen: RvC) is een groep die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur van het SOOZ. De ALV benoemt ten minste drie en ten hoogste vijf personen als lid van de RvC. Het zijn vaak oud- bestuursleden of personen, die affiniteit hebben met het behartigen van studentenbelangen. Het bestuur is verplicht de RvC alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. De RvC is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen en daarin het woord te voeren. Aftredende leden van de RvC zijn terstond herbenoembaar. Samenwerkingspartners Het SOOZ werkt daarnaast nog samen met verschillende partners. De partners waar het SOOZ het meest te maken hebben is studentencafé Het Vliegende Paard en Buro Ruis. Zij helpen bij het organiseren van verschillende vaste activiteiten. Met beide hebben wij een amicale collegiale samenwerking. 10

11 Het bestuur Het SOOZ heeft een bestuur. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van het SOOZ.Het bestuur zet voor het jaar het beleid uit en neemt de belangrijke beslissingen. De ALV moet het beleid uiteindelijk goedkeuren, maar het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van besluiten en komt dan ook vaak met initiatieven en ideeën. Het bestuur wordt jaarlijks ingestemd door de ALV en neemt zitting voor een jaar. Zij vertegenwoordigen de leden tegenover verschillende partners zoals de gemeente Zwolle, de verschillende onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Er zijn verschillende functies en taken die daarbij horen. Naast deze vaste taken zijn er altijd nog andere portefeuilles en zaken die het bestuur oppakt. Voor dit jaar heeft het SOOZ Bestuur Engeltjes : Diederik Engeltjes - Voorzitter Liz Soppe - Vice Voorzitter / Coördinator Diensten Elise Oostenbrink - Secretaris Caspar Crop - Penningmeester Marieke Molenaar - Algemeen Bestuurslid Gerben Westerman - Algemeen Bestuurslid Te bereiken via: of via (bijv. 11

12 Wat doet het bestuur? Vertegenwoordiging Het bestuur draagt de mening van het SOOZ uit in de pers, bij de LSVb, bij overleggen met andere organisaties, etc. Dit zijn de meningen van de achterban, meningen van de ALV en de beginselen van de vereniging. Op de hoogte blijven Het bestuur houdt de ontwikkelingen in het onderwijs in de gaten zodat het kan inspringen op de actualiteit. Het bestuur wordt aan het begin van het jaar onder andere ingewerkt op onderwijsinhoudelijke zaken, daarnaast blijft het constant op de hoogte om te weten wat er speelt. Organiseren Het bestuur neemt vaak initiatief in het plannen en uitvoeren van activiteiten en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen het SOOZ. Zo kun je als bestuurslid de ene week bezig zijn met het organiseren van de eerstvolgende ALV en de andere week bezig zijn met het opzetten van een plan voor de open dagen. Het bestuur neemt het voortouw, maar het is ook heel belangrijk dat het bestuur de leden motiveert om zelf activiteiten uit te voeren. Continuïteit Het bestuur zorgt voor continuïteit van de organisatie en de daadkracht. De bestuursleden zijn contactpersonen voor de open dagen en andere organen. Zorgen voor continuïteit dit betekent dat de werkgroepen genoeg leden hebben, en dat 12

13 die goed op de hoogte zijn van wat hun voorgangers hebben gedaan. Verantwoordelijkheid Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie. Dat betekent dat het bestuur zorgt dat iedereen zijn werk goed kan uitvoeren. Het bestuur legt voor het geleverde werk verantwoording af aan de ALV. LSVb De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) behartigt de belangen van studenten op landelijk niveau. De LSVb is een federatie van lokale bonden zoals het SOOZ. De taak van de LSVb is het uitdragen van ideeën en kritiek van de plaatselijke bonden. Namens hen houdt de LSVb contact met het ministerie van OCW, de Tweede Kamer en de ministers of staatssecretaris. Door deze contacten probeert de LSVb landelijk studenten- en onderwijsbeleid in de gaten te houden en te beïnvloeden. Daarnaast wordt er indien nodig actie ondernomen. Als bestuurslid van het SOOZ heb je veel met de LSVb te maken. Niet alleen bepaal je met bondsbestuurders uit andere steden het beleid, maar je werkt ook veel samen. Belangrijke onderwerpen bespreek je met elkaar, je organiseert samen acties en je kunt gebruik maken van de uitgebreide kennis en cursussen van de LSVb. Geregeld is er een werkgroep van de LSVb, over variërende onderwerpen zoals studiefinanciering, medezeggenschap en huisvesting. Aanwezigheid is niet verplicht, maar het wordt erg gewaardeerd en de werkgroepen leveren vaak veel nieuwe ideeën en kennis op. 13

14 Tijdsindeling Ieder bestuurslid heeft een heel eigen tijdsindeling. Je moet rekenen op een tijdsbesteding van ongeveer 10 tot 20 uur per week. Hoe je die tijd indeelt, hangt heel erg af van de taken die je hebt binnen het bestuur, van de projecten die je aan het draaien bent en van wat je leuk vindt om te doen. Wel wordt er wekelijks vergaderd. Er zijn erg veel onderwerpen waar het SOOZ zich mee bezighoudt, of zou kunnen houden. Binnen het SOOZ heb je dus zelf ook vrij veel keus in wat jij gaat doen. Bestuursbeurzen Als bestuurder van het SOOZ heb je recht op een bestuursbeurs ter compensatie van de gemiste studiepunten in dat jaar. Deze beurs bestaat uit een maandelijks geldbedrag. Bestuur eigenschappen Sommige eigenschappen, kenmerken of interesses komen als bestuurder van het SOOZ erg van pas. Hiervan zijn enkele belangrijk voor een bepaalde functie, andere voor het bestuur in het algemeen. Algemene eigenschappen voor bestuursleden of het team zijn: - Organisatorisch en beleidsmatig inzicht - Mensen kunnen aansturen en motiveren - Goed in teamverband kunnen werken - Relativerings- en doorzettingsvermogen - Analytische insteek en probleemoplossende werkwijze - Initiatiefrijk en daadkrachtig 14

15 Welke functies zijn er in het bestuur? Voorzitter De belangrijkste taken die een voorzitter heeft zijn taken op het gebied van externe betrekkingen. De voorzitter moet het SOOZ naar buiten vertegenwoordigen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld woordvoerder bent in de media, spreker bent bij debatten, maar ook dat jij naar borrels gaat om daar te netwerken met andere bestuurders. De voorzitter is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de sfeer binnen de groep. Belangrijke eigenschappen van de voorzitter zijn dat hij extravert en sociaal vaardig is, over veel overtuigingskracht bezit, een brede interesse heeft en goed kan improviseren. Daarnaast ligt hij goed in de groep en kan de voorzitter de rest van het bestuur motiveren. Tevens heeft de voorzitter politiek/bestuurlijk inzicht. De Vicevoorzitter De vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter. Hij of zij wordt de automatische plaatsvervanger van de voorzitter bij diens afwezigheid. De vicevoorzitter is medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur. Het is belangrijk dat de voorzitter en vicevoorzitter tegenpolen zijn om elkaar te versterken en het bestuur draaiende te houden. Verder heeft de vicevoorzitter nog een taak ernaast of voert taken uit van een algemeen lid of is zoals is het huidige bestuur Coördinator diensten. 15

16 Secretaris De secretaris is onder andere verantwoordelijk voor de post, de mail, het ledenbestand en het archief, kortom: alle administratieve taken. De secretaris beheert de meeste informatiestromen en is mede verantwoordelijk voor het organiseren van vergaderingen, hier valt ook de Algemene Leden Vergadering onder. Een secretaris is precies en kan goed gestructureerd werken. De secretaris weet hierdoor vaak wat er in de organisatie speelt en is erg belangrijk voor de continuïteit en de orde in het bestuur. Penningmeester De penningmeester zorgt voor het financieel beleid van het SOOZ en beheert de begroting. Hij/zij draagt er zorg voor dat het budget eerlijk verdeeld wordt over de organen, zaken en activiteiten. De penningmeester maakt de begroting, aan de hand waarvan het financieel beleid gevoerd wordt. De verschillende subsidies worden ook aangevraagd door de penningmeester. Voor iedere ALV maakt hij/zij een financiële stand van zaken en aan het einde van het jaar een financieel jaarverslag. Hierin wordt verantwoord wat er op financieel gebied die periode/dat jaar is bereikt. De penningmeester zal veel boekhouden, heeft een lange termijnblik, werkt zorgvuldig en kan nee zeggen tegen mensen die (te veel) geld willen. Een gedegen kennis van financiën is dan ook een pre. 16

17 Coördinator diensten Het SOOZ biedt sinds januari 2014 een juridische dienst aan: Het SOOZ heeft een balie waar studenten met hun problemen met betrekking tot wonen, werken en studeren in Zwolle terecht kunnen. De coördinator diensten is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze verschillende diensten. Roosters die gemaakt moeten worden, het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers en ervoor zorgen dat de juiste faciliteiten beschikbaar zijn. Daarnaast moet de coördinator ervoor zorgen dat de vrijwilligers goed ingewerkt worden en dat zij de benodigde kennis op peil kunnen houden. Algemeen bestuurslid Het algemeen bestuurslid heeft van te voren geen specifieke portefeuilles. In het bestuur word met elkaar de portefeuilles verdeeld en gekeken wat de algemene leden het best kunnen voeren. Dit jaar heeft het SOOZ twee algemeen bestuursleden. Het éne algemeen lid is vooral bezig rondom media, nieuwsbrief en opzetten van campagne en het maken van materiaal voor het SOOZ om het SOOZ meer bekendheid te geven. Het andere algemeen lid is bezig met activiteiten zoals open dagen, trainingen, SoCo en andere activiteiten. Daarnaast helpen allebei de algemeen leden om taken rondom het bestuur op te pakken. 17

18 De activiteiten van het SOOZ Jaarlijks organiseert het SOOZ een aantal activiteiten om bij te dragen aan een bruisende studentenstad en het SOOZ op de kaart te zetten bij de studenten. Trainingen Het SOOZ wil haar leden de helpende hand bieden door trainingen te organiseren. Op deze avonden worden workshops over leiderschap en besturen aangeboden aan de besturen van studentenverenigingen. Het doel van deze trainingen is het versterken van de kwaliteit van de besturen en vereniging. Het is de bedoeling dat er twee trainingen aangeboden worden. EHBO cursus Eens per jaar is het weer zo ver. Tijd om de EHBO diploma s op te schonen en te verversen. Iedere vereniging mag twee leden opgeven die (kosteloos) meedoen aan de EBHO cursus zodat er bij iedere vereniging iemand zit die hier kundig in is. De cursussen vinden altijd plaats aan het eind van het studiejaar, zodat er tijdens de introductie volop gebruik gemaakt kan worden van de opgedane kennis. Open Dagen Om Zwolle als studentenstad te promoten zijn de handen in een geslagen met verschillende partijen. Het SOOZ is aanwezig bij de open dagen van Windesheim, de VIAA en recent ook bij ArtEZ. Het SOOZ regelt en staat samen met de studentenverenigingen, studieverenigingen en verschillende samenwerkingspartners op de open dagen. Het doel van de 18

19 gezamenlijke open dag is het op de kaart zetten van Zwolle studentenstad. Bij een studentenstad hoort uitgaansleven, een studie maar ook zeker het verenigingsleven. Door dit uit te beelden en studenten actief aan te spreken tijdens de open dag wordt getracht dit te realiseren. Het Persbal Het SOOZ zet zich in voor studentenbelangen en probeert Zwolle en haar studentenleven zoveel mogelijk te promoten. Jaarlijks organiseert het SOOZ het Persbal om verenigingen te stimuleren om in de media te komen. Een deskundige jury zal drie prijzen weggeven aan de verenigingen die zich zo actief en origineel mogelijk hebben gepromoot. Het SOOZ werkt met het persbal samen met Het Vliegende Paard en Buro Ruis. Het Zwolse Open Studenten Karaoke Kampioenschap Het SOOZ organiseert jaarlijks het Zwolse Open Studenten Kampioenschap in samenwerking met Het Vliegende Paard en Buro Ruis. Met dit kampioenschap willen we de individuele student op een informele wijze in aanraking brengen met het SOOZ. Dienstdirecteurenoverleg Het dienstdirecteurenoverleg is een periodiek overleg tussen de dienstdirecteuren van het Windesheim, het SOOZ en de studentenverenigingen van Zwolle. Dit is een moment waar studenten in gesprek gaan over onderwerpen rondom Windesheim. 19

20 Solliciteren? Ben je nu enthousiast en wil je solliciteren. Iedereen kan solliciteren op een van de zes eerdergenoemde functies. Bestuurlijke ervaring is niet vereist, enthousiasme wel. Je wordt ingewerkt door het huidige bestuur, actieve leden en specialisten. Zij maken je wegwijs over alle facetten van het SOOZ en studentenstad Zwolle. Sollicitatieprocedure Je kunt tot 16 april 2015 solliciteren door een mail naar de sollicitatiecommissie te sturen. Vermeld in je sollicitatiebrief waarom je geschikt bent, wat je volgend jaar wilt bereiken, op welk gebied je interesses liggen en welke functie je ambieert. Stuur ook je CV en twee referenties mee. naar: Zodra de sollicitatiecommissie je sollicitatiebrief, CV heeft ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging. De sollicitatieprocedure bestaat daarna nog uit het schrijven van een betoog van één van de onderwerpen die je van ons krijg toegestuurd. Op basis van de sollicitatiebrief en betoog kun je worden uitgenodigd voor een gesprek. Als de kandidaten bekend zijn worden ze op een avond uitgenodigd om kennis te maken en over de functies te praten. Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 22 juni wordt de voordracht besproken en als goed is ingestemd. Het inwerktraject begint in de week na de ALV en begint met een inwerkweekend aan het begin van de zomervakantie. Daarna zal je meehelpen met de bruisweken. Begin september 20

21 zal je officieel het stokje overgedragen zijn en vanaf dan zijn jullie als bestuur verantwoordelijk. Het huidige bestuur zal met jullie een paar dagen op overdrachtsdagen gaan. Dan begint in de zomer de eerste vergaderingen en taken. Daarnaast word je ingewerkt door de LSVb tijdens het bondenweekend in Delft. Hier kom je meer te weten over hoe de LSVb werkt en wat er landelijk speelt. Het is ook nog een ontzettend gezellig weekend waar je collega s van studentenbonden uit heel Nederland leert kennen. Hierbij al wat belangrijke datums die je vrij moet houden. Nog even de belangrijke data op een rijtje: - 16 april 2015: sollicitatiedeadline - 22 juni 2015: voordrachts- ALV, het kandidaatsbestuur wordt voorgedragen aan de algemene ledenvergadering - 13 tot 15 juli 2015 overdrachtsdagen om klaargestoomd te worden voor het bestuursjaar tot 30 augustus 2015: LSVb bondenweekend om de andere bonden te leren kennen - 1 september 2015: wissel, het bestuur maakt plaats voor het bestuur Heb je vragen over het SOOZ of wil je graag een keer een kennismakingsgesprek met het bestuur of heb je vragen over het bestuur? Neem contact op met of kom gerust een keertje langs voor een kopje koffie of thee. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je een mail sturen naar de sollicitatiecommissie. 21

22 22

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie