IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan Brussel

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Belangrijke opmerkingen over het softwarepakket Gebruik van deze handleiding Nieuwe gebruikers Ervaren gebruikers Gebruikte terminologie Groepen die betrokken zijn bij de verzameling van de INTRASTAT-gegevens Belangrijkste gegevens in INTRASTAT-aangiften INSTALLATIE EN UPGRADE Installatie en upgrade als stand-alone-applicatie Installatie en upgrade vanaf CD-ROM Installatie en upgrade vanaf het Internet Installatie geslaagd Installatie in een lokaal netwerk (LAN) Stand-alone-installaties downloaden naar een server Het pakket verwijderen Logbestanden HET PAKKET STARTEN INLOGSCHERM GRAFISCHE GEBRUIKERSINTERFACE (GUI) Statuscontrole Schermelementen Werkbalk Acties Menu Venster Menu Help Scherminstellingen Functietoetsen Voorzieningen voor invoer en afbeelding van gegevens Keuzelijsten Veldkleuren Tabvolgorde Sortering Notaties in de volgende hoofdstukken van deze handleiding SYSTEEM Wisselkoersen Wisselkoersen aanmaken Gebruik van wisselkoersen Administratieve parameters Printer selecteren Scherminstellingen Instellingen MAPI SMTP Proxy instellingen Inzamelingsadres IMPORT Formaat Een importformaat aanmaken Gebruik van de functie Importeren Multi-SIP Import Toon Import-Log GROEPEN SIP's jan-11 -i- IDNet11manN.doc

3 7.1.1 SIP's creëren/wijzigen Informatie van een andere SIP kopiëren Gebruikers Gebruikers creëren / wijzigen Soorten gebruikers Derde aangever Wijzig Actieve SIP AANGIFTEN Proces van een aangifte Aangiften bewerken INTRASTAT-gegevens invoeren: inleiding Hoofding creëren Aangiftelijnen aan de hoofding toevoegen Inleiding Handmatige invoer van aangiftelijnen Voorzieningen voor de handmatige invoer van aangiftelijnen Gegevensinvoer met behulp van modellen Aangiftelijnen van een andere aangifte kopiëren Gebruik van de functie Importeren Multi-SIP Import Aangiftegegevens wijzigen, wissen of raadplegen Hoofding Aangiftelijnen Overzicht Totalen per referentienummer Overzicht fouten Bewaar een aangiftelijn als lijnmodel Vervangende aangiften Intern gebruik aangiften Formaat intern gebruik Afdrukken intern gebruik Intern gebruik op disk INTRASTAT-output aangiften Aangiften goedkeuren / goedkeuring annuleren Geaggregeerde gegevens INTRASTAT output genereren Diskette Verzonden aangiften INTRASTAT-output / Alle SIP's (alleen indien er meerdere SIP's gedefinieerd zijn) Log Overzicht aangiften Verslag Einde SIP-INFO Rekenfactoren nettomassa Rekenfactoren netto massa aanmaken Gebruik van rekenfactoren nettomassa Lijnmodellen Lijnmodellen aanmaken Gebruik van lijnmodellen SIP-goederencodes SIP-goederencodes aanmaken Gebruik van SIP-goederencodes Validatie van de geldigheid van goederencodes Minimum / maximum bereik per GN8-code jan-11 -ii- IDNet11manN.doc

4 9.4.1 Het Min./Max. bereik per GN8-code instellen SIP-informatie kopiëren SYSTEEMBEHEER Onderhoud Aangiften Op schijf archiveren Dearchiveren Hoofdingen wissen Back-up IDEPDATA Terugplaatsen Back-up Opruiming Database Overname lokale installatie Log overname Check voor upgrades Installeer extra's Taal verwijderen GN IDEP/GN8 in een LAN-omgeving met verschillende gebruikers Inleiding Functies die alleen toegankelijk zijn wanneer één gebruiker is ingelogd Functies die voor één gebruiker tegelijk toegankelijk zijn Informatie die voor verschillende gebruikers tegelijk toegankelijk is Diagnostics Inleiding IdepTest starten Opties IDEP Helpdesk Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the respective holders. 3-jan-11 -iii- IDNet11manN.doc

5 1 INLEIDING 1.1 Belangrijke opmerkingen over het softwarepakket Het softwarepakket IDEP/GN8 (INTRASTAT Data Entry Package / Gecombineerde nomenclatuur 8-cijferniveau) is ontwikkeld om de statistische informatieplichtigen (SIP's) te helpen bij de opstelling van statistische aangiften ten behoeve van de bevoegde nationale administratie (BNA) van hun land. De belangrijkste functies van het pakket zijn de invoer en validering van deze gegevens. Een extra functie is de import (en validering) van gegevens uit bestaande informatiesystemen van een bedrijf. Het pakket converteert deze gegevens in het officiële, door de BNA van de gebruiker geaccepteerde formaat. Het pakket IDEP/GN8 kan ook worden gebruikt door derde aangevers die de statistische aangiften voor diverse SIP's (aangevers) verzorgen. In het pakket zijn verscheidene functies opgenomen die het maken van de aangifte vereenvoudigen, zoals keuzelijsten, standaardwaarden en berekeningen. Het biedt extra functies voor het gebruik van de GN8-goederencodes. Voor de uiteindelijke output van de aangiften zijn verschillende mogelijkheden: deze kan per e- mail worden verzonden of op diskette worden gezet Als officiële INTRASTAT-output genereert het pakket een outputbestand in de EDIFACTstandaard CUSDEC/INSTAT, overeenkomstig de voorschriften van het INR. 1.2 Gebruik van deze handleiding Deze handleiding volgt grotendeels de menustructuur van het pakket. Dit betekent dat de hoofdstukken van de handleiding corresponderen met de menuopties van het pakket. In dit hoofdstuk krijgt u aanwijzingen over de volgorde waarin de hoofdstukken van de handleiding het best kunnen worden gelezen, afhankelijk van uw ervaring met en gebruik van het pakket Nieuwe gebruikers De volgende hoofdstukken en paragrafen zijn essentieel om de basisbeginselen van het pakket te begrijpen. Hoofdstuk 1 - Inleiding betreffende het gebruik en de terminologie van het pakket. De gebruiker moet het pakket starten en vervolgens de paragrafen in de aangegeven volgorde doornemen ("optionele" paragrafen zijn niet essentieel voor het gebruik van het pakket). 3-jan IDNet11manN.doc

6 Hoofdstuk 2 - Installatie en upgrade Hoofdstuk 3 - Het pakket starten inlogscherm Hoofdstuk 4 Grafische gebruikersinterface (GUI) Hoofdstuk 7 - Groepen 7.1 SIP's (aangifteplichtige ondernemingen) Opgelet, pas nadat u minstens 1 SIP (aangever) heeft gedefinieerd in uw pakket, kan u alle functies van IDEP gebruiken. Voor u kan beginnen met het maken van een aangifte dient u eerst een SIP te creëren! 7.3 Derde aangever (optioneel) 7.4 Wijzig Actieve SIP (optioneel alleen bij meer dan één SIP) Hoofdstuk 5 Systeem 5.8 instellingen Hoofdstuk 8 - Aangiften 8.1 Proces van een aangifte 8.2 Aangiften bewerken INTRASTAT-gegevens invoeren: inleiding Hoofding creëren Aangiftelijnen aan de hoofding toevoegen Inleiding Handmatige invoer van aangiftelijnen Voorzieningen voor de handmatige invoer van aangiftelijnen Aangiftegegevens wijzigen, wissen of raadplegen 8.3 Intern gebruik aangiften (optioneel) 8.4 INTRASTAT-output aangiften Hoofdstuk 11 GN Ervaren gebruikers De volgende hoofdstukken en paragrafen zijn van belang voor gebruikers die de basisbeginselen al beheersen. Hoofdstuk 5 Systeem 5.1 Wisselkoersen 5.2 Formaat 5.5 Administratieve parameters 5.6 Printer selecteren 3-jan IDNet11manN.doc

7 5.7 Scherminstellingen Hoofdstuk 7 - Groepen 7.2 Gebruikers (optioneel alleen bij meer dan één gebruiker) Hoofdstuk 8 - Aangiften 8.2 Aangiften bewerken Aangiftelijnen aan de hoofding toevoegen Gegevensinvoer met behulp van modellen Aangiftelijnen van een andere aangifte kopiëren Gebruik van de functie Importeren Multi-SIP import Een aangiftelijn als lijnmodel bewaren Aangiften wissen, wijzigen en vervangen 8.5 Log 8.6 Lijst van aangiften (optioneel) 8.7 Verslag Hoofdstuk 9 - SIP-info 9.2 Lijnmodellen 9.3 SIP-goederencodes 9.4 SIP-informatie kopiëren Hoofdstuk 10 - Systeembeheer Hoofdstuk 12 IDEP/GN8 in een LAN-omgeving met verschillende gebruikers 1.3 Gebruikte terminologie Alvorens u het pakket installeert, vindt u in deze paragraaf een uitleg van enkele basisbegrippen. 3-jan IDNet11manN.doc

8 1.3.1 Groepen die betrokken zijn bij de verzameling van de INTRASTAT-gegevens BNA: Inzamelingsadres: SIP: Derde aangever of gemachtigde: Gebruiker: Bevoegde nationale administratie. Dit is het bureau voor de statistiek van het land van de gebruiker. In België is dit de Nationale Bank van België. Als u vragen of problemen heeft in verband met INTRASTAT of met het gebruik van de IDEP/GN8-software, dient u contact met de BNA op te nemen. Nieuwe versies van de software moeten altijd via de BNA worden ontvangen, zodat de integriteit van de gegevens wordt gewaarborgd. De locatie waar de INTRASTAT-aangiften worden ingezameld. Statistische informatieplichtige of de aangever. Dit zijn importeurs en exporteurs die verplicht zijn INTRASTAT-aangiften te doen bij de BNA. De SIP wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn ondernemingsnummer. Een bedrijf dat INTRASTAT-aangiften bij de BNA verzorgt namens een of meer bedrijven (SIP's). Persoon die in het IDEP/GN8-pakket gedefinieerd is en die als gebruiker toegang heeft tot het pakket. Er kunnen 3 soorten gebruikers worden gedefinieerd: 1. Supervisor (= de standaardgebruiker IDEP). Deze gebruiker kan gebruikmaken van alle functies in het pakket. Hij is bijvoorbeeld de enige die aangiften kan goedkeuren en verzenden; 2. Editor. Normale gebruiker met wijzigingsrechten. Deze gebruiker kan gebruikmaken van de functies voor iedere gebruiker, maar niet van bepaalde functies die zijn voorbehouden aan de supervisor; 3. Raadplegen. Deze gebruiker kan alle functies raadplegen. 3-jan IDNet11manN.doc

9 1.3.2 Belangrijkste gegevens in INTRASTAT-aangiften Aangifte: Bevat alle statistische informatie van een SIP over een bepaalde statistische periode, voor een bepaalde stroom goederen. Een aangifte bestaat uit een hoofding en een of meer aangiftelijnen. Een hoofding van een SIP bevat de volgende essentiële informatie: 1. de statistische periode (maand); 2. de stroom (aankomst of verzending van goederen); 3. het soort informatie (nieuwe informatie, wijziging van een eerdere aangifte enz.). Een aangiftelijn kan worden beschouwd als een transactie (bv. de informatie op een factuur). Ook kan een aangiftelijn geaggregeerde informatie van verscheidene transacties bevatten. Iedere aangiftelijn heeft een uniek nummer. Opmerking: Een SIP kan over een bepaalde statistische periode (bv. januari 2006) diverse aangiften van hetzelfde type (bv. aankomst van goederen) doen. Daarom moet aan de identificatie van de aangiften speciale aandacht worden gegeven. De volgende twee situaties kunnen zich voordoen; 1. een gebruiker creëert op één pc verschillende aangiften van hetzelfde type over dezelfde statistische periode en voor dezelfde stroom. In dit geval zorgt het volgnummer (bv. aangiften 1 en 2) voor de unieke identificatie; 2. een SIP creëert aangiften op verschillende pc's. Op iedere pc kan de aangifte het volgnummer 1 krijgen. Naast het volgnummer is dus nog een kenmerk nodig voor de unieke identificatie van de aangifte. Dit kenmerk wordt in het pakket de werkstation-id genoemd. Als SIP "X" bijvoorbeeld op drie pc's INTRASTAT-aangiften genereert, moet hij de pc's een unieke naam geven, bijvoorbeeld AA, BB en CC. Met de volgende kenmerken wordt een unieke identificatie van aangiften in de hele EU verkregen: Ondernemingsnummer SIP + werkstation-id + volgnummer aangifte (bv. BE AA ). GN8-goederencodes: De 8-cijfercodes van de Gecombineerde nomenclatuur voor goederen die in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Het GN8-deel van het pakket geeft gebruikers de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de juiste GN8-code te vinden van de goederen die de hij in- of uitvoert. Het pakket biedt SIP's bovendien de mogelijkheid een tabel aan te maken die een relatie legt tussen goederencodes die binnen het bedrijf gangbaar zijn en de officiële GN8-goederencodes. 3-jan IDNet11manN.doc

10 2 INSTALLATIE EN UPGRADE Belangrijke opmerking: de installatie en upgrade van IDEP/GN8 maakt gebruik van een onderdeel van Windows, namelijk Windows Installer ( MSI ). De installatieprocedure van IDEP/GN8 zal detecteren of MSI is geïnstalleerd op de PC van de gebruiker, wat meestal het geval is, en of het een correcte versie is. Is dit niet het geval, dan volgt automatisch een installatie of upgrade van MSI. 2.1 Installatie en upgrade als stand-alone-applicatie IDEP/GN8 wordt verspreid op CD-ROM en via het Internet. De installatie- en upgradeprocedures zijn gelijkaardig. Voor de installatie of upgrade gelden de volgende minimumvereisten: IDEP V4 en hoger vereist.net V2.0 of.net V2.0 SP1 (SP1 is optioneel). Dit kan geïnstalleerd worden op de volgende systemen: - Windows XP SP1 of hoger met Windows Installer V3.0 of hoger. Om.NET V2.0 SP1 te installeren heeft u Windows Installer V3.1 en Windows XP SP2 nodig. - Windows 2000 SP3 of hoger - Windows Windows Vista - Windows 7 een beeldscherm met een minimale resolutie van 600x800 (1024x768 aanbevolen); 20 MB vrije hardeschijfruimte. Enkel upgrade: bestaande gebruikers van Idep kunnen best upgraden vanuit het pakket zelf via de functie Systeembeheer /Check voor Upgrades (zie hoofdstuk 10.7 in deze handleiding). De andere mogelijkheden worden hierna beschreven Installatie en upgrade vanaf CD-ROM 1. Via het menu van de CD-ROM gaat u naar het hoofdmenu, dan naar IDEP/GN8 voor Windows en daar klikt u op "Installatie starten". Een tweede manier om de installatie op te starten is door te dubbelklikken op het bestand SETUP.EXE in de directory IDEPWIN\INSTALL van de CD-ROM. 2. Volg de instructies van het installatieprogramma. Selecteer een of meer talen. Dit heeft 2 functies: 1. U kan IDEP/GN8 installeren in de gekozen talen of u kan bepaalde talen verwijderen door op de daarvoor voorziene knoppen te klikken. Al de beschikbare talen zijn voorgeselecteerd. In het geval van een upgrade zijn de reeds geïnstalleerde talen aangeduid met '*' (asterisk). Gedeselecteerde talen worden verwijderd; 2. U kan de taal van de gebruikersinterface van het installatieprogramma kiezen. De laatst geselecteerde taal is ook de taal van het installatieprogramma. U kan verschillende malen op verschillende talen klikken om de juiste taal te bekomen. 3-jan IDNet11manN.doc

11 Kies een stand-alone of server -installatie. In een Client/Server configuratie dient u eerst de server te installeren of te upgraden. De installatie van de server is identiek aan deze van een standalone installatie. Informatie over een clientinstallatie vindt u in de volgende paragraaf. Kies de doellocatie (accepteer de standaardlocatie of selecteer een andere locatie). In het geval van een upgrade wordt de locatie van de vorige versie voorgesteld. Desgewenst kan u een bestaande installatie verplaatsen door hier een andere bestaande map aan te duiden (een lege map of een map met een bestaande Idep-installatie) of door de naam van een nieuwe map in te typen. De vereiste en de beschikbare schijfruimte wordt getoond. 3. Het installatieprogramma kopieert nu de bestanden. Het kopiëren van de GN8-bestanden kan enige tijd duren. 4. Klik op "voltooien" om het installatieprogramma af te sluiten. Het is mogelijk de installatie op elk ogenblik te onderbreken Installatie en upgrade vanaf het Internet Bestaande gebruikers kunnen Idep upgraden vanuit het pakket zelf via Systeembeheer / Check voor upgrades" of via de hierna beschreven methode. Via de website van Intrastat: 1. Surf naar ga, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften en "Idep/Gn8 voor Windows". Klik op "Installatie" en volg de instructies. 2. Wanneer de downloadprocedure wordt opgestart en (afhankelijk van uw Windows-versie) een van de volgende schermen verschijnt, kies dan "Run this program from its current location" of "Run". 3-jan IDNet11manN.doc

12 3. Indien een van de volgende waarschuwingen verschijnt, kies dan Yes of "Run". 3-jan IDNet11manN.doc

13 4. Ga nu verder zoals in de vorige paragraaf Installatie vanaf CD-ROM Installatie geslaagd Het IDEP/GN8-programma is nu in de door de NBB beschikbaar gestelde talen geïnstalleerd of geüpgraded in de opgegeven directory en de bij de installatie gecreëerde subdirectories. Het programma kan opgestart worden vanuit het Windows Start Menu, door te dubbelklikken op de IDEP-snelkoppeling (gecreëerd door het installatieprogramma op het bureaublad), of door te dubbelklikken op Idep.exe in de hoofddirectory. 2.2 Installatie in een lokaal netwerk (LAN) IDEP/GN8 kan worden gebruikt in een omgeving waarin op verschillende stations tegelijk aan Intrastat-aangiften wordt gewerkt, terwijl het programma slechts eenmaal is geïnstalleerd. Deze zogeheten client/serveromgeving creëert u door het programma eerst op een server te installeren en vervolgens de clientsystemen te installeren. Een clientinstallatie kan worden gezien als een verwijzing naar het op de server geïnstalleerde IDEP/GN8-programma. Bij een client/serverconfiguratie moet eerst de installatie of de upgrade van de server plaatsvinden. De installatie of upgrade van een IDEP/GN8-server is geheel gelijk aan de in de vorige paragraaf beschreven stand-alone-installatie of upgrade van IDEP/GN8. Bij de installatie van een IDEP/GN8-client volgt u dezelfde procedure, maar: er is slechts een geringe hardeschijfruimte vereist; bij punt 2 kiest u de optie client ; bij punt 2 moet de "doellocatie" worden opgegeven waar de server is geïnstalleerd; bij punt 3 worden slechts enkele Windows-systeembestanden gekopieerd. Zie hoofdstuk 11 voor details over en beperkingen aan het gebruik van een client/serversysteem. 3-jan IDNet11manN.doc

14 2.3 Stand-alone-installaties downloaden naar een server IDEP biedt de mogelijkheid stand-alone-installaties om te zetten in een client/serverconfiguratie. Dit betekent dat de afzonderlijke gegevensbestanden van de stand-alone-installaties worden samengevoegd in één gegevensbestand op een serversysteem (dat in feite een van de oorspronkelijke stand-alonesystemen kan zijn). Deze functie is een optie in het menu Systeembeheer en wordt volledig beschreven in paragraaf Overname lokale installatie. 2.4 Het pakket verwijderen De installatie van IDEP/GN8 voor Windows kan op eenvoudige wijze ongedaan worden gemaakt, zoals onder Windows gebruikelijk. 1. Open Programma's toevoegen en verwijderen (Start/Instellingen/Configuratiescherm/ Programma's toevoegen en verwijderen ). 2. Kies IDEP/CN8 en klik op Programma's toevoegen/verwijderen. 3. Geef een bevestigend antwoord op de vraag ( Wilt u... verwijderen? ). 4. Op de vraag "Ook de IDEP-opstartbestanden en -gegevens verwijderen?" antwoordt u "ja" indien u IDEP volledig wilt verwijderen, "nee" indien u enkel de verwijzingen in de registry en de snelkoppeling wilt verwijderen. In dit laatste geval blijven de gegevens intact en kunnen ze na herinstallatie gerecupereerd worden. 2.5 Logbestanden Alle problemen die zich in een programma van IDEP/GN8 voor Windows voordoen, worden vastgelegd in.log-bestanden. Deze bestanden vindt u o.a. in de subdirectory LOG van de lidstaatdirectory van de IDEP/GN8-installatie. De bestandsnaam is XXXX_datum.log, waarbij XXXX = de naam van de applicatie (zie het onderstaande voorbeeld): C:\Program Files\IDEP_ CN8\BE\LOG\IDEP_ log. Als een gebruiker problemen meldt aan de bevoegde nationale dienst, wordt hij verzocht de log-bestanden bij te voegen, aangezien deze alle informatie bevatten die nodig is om het probleem snel op te lossen. Via het programma Ideptest kan u in geval van problemen alle nodige logbestanden verzamelen en doorsturen naar de Idep-helpdesk (zie hoofdstuk 13 Diagnostics). 3-jan IDNet11manN.doc

15 3 HET PAKKET STARTEN INLOGSCHERM Idep kan u starten door te dubbelklikken op de IDEP-snelkoppeling op het bureaublad, via de Windows Start-knop, door IDEP GN8 te kiezen in de (bij de installatie gespecificeerde) programmafolder, of door in de Windows verkenner te dubbelklikken op het programmabestand Idep.exe.. Het volgende zgn. splash-screen verschijnt: In dit scherm kan u het volgende selecteren: de lidstaat (indien meerdere pakketten zijn geïnstalleerd); de taal (als de nationale dienst meerdere talen in het pakket heeft opgenomen); de naam van de applicatie (GN8 of IDEP); Als u de applicatie IDEP heeft geselecteerd, wordt het pakket opgestart met "IDEP" als "naam gebruiker". Dit is de standaardgebruiker. Desgewenst kan u zelf gebruikers met wachtwoorden en eigen bevoegdheden definiëren (zie hoofdstuk 7.2 Gebruikers). De standaardgebruiker "IDEP" kan niet uit het systeem worden verwijderd. U kan hier eveneens de toepassing GN8 (goederennaamlijst) apart opstarten. U start het geselecteerde pakket door op "OK" te klikken. Als u het inlogscherm wilt verlaten, klikt u op "Annuleer". Indien u over een toegang tot het Internet beschikt, kan u via de link op dit scherm de website van de NBB raadplegen. 3-jan IDNet11manN.doc

16 4 GRAFISCHE GEBRUIKERSINTERFACE (GUI) Opgelet, pas nadat u minstens 1 SIP (aangever) heeft gedefinieerd in uw pakket kan u alle functies van IDEP gebruiken. Voor u kan beginnen met het maken van een aangifte dient u eerst een SIP te creëren (zie hoofdstuk 6.1). 4.1 Statuscontrole Gedefinieerde SIP-codes worden nagekeken op de geldigheid van de eraan verbonden gn8- goederencodes. Indien de gn8-code ongeldig wordt voor een van de in het pakket ondersteunde jaren, wordt dit aangegeven in de lijst met SIP-codes. Wanneer IDEP wordt geüpgraded naar een nieuwe jaarlijkse versie, wordt het maximum / minimum bereik gekoppeld aan GN8-codes aangepast. Indien de eigen limieten (ingesteld door de gebruiker in het vorige jaar) hoger zijn dan die van de NBB, dan worden de eigen limieten bewaard. Zie ook paragraaf Aangiftelijnen aan de hoofding toevoegen. Voor de actieve SIP gedefinieerde lijnmodellen worden gecontroleerd op de geldigheid van codes (landencodes, gn8-codes, wisselkoersen, etc.). Lijnmodellen voor de andere SIP's worden gecontroleerd wanneer ze worden gebruikt. Uiteindelijk wordt gecontroleerd of het gaat om een eerste installatie van IDEP/GN8 voor Windows. In dat geval bestaan er nog geen SIP's in het pakket. Om nieuwe gebruikers te helpen wordt dan het scherm "Toevoegen SIP-parameters" (zie hoofdstuk 6.1.1) opgeroepen. Dit moet eerst ingevuld worden alvorens aangiften kunnen worden gecreëerd. Het scherm ziet er als volgt uit: 3-jan IDNet11manN.doc

17 4.2 Schermelementen Als de applicatie is gestart, geeft de grafische gebruikersinterface (GUI) het standaardscherm van de applicatie weer, dat de volgende informatie bevat: applicatienaam, SIP-ID en SIP-naam van de actieve SIP; de menubalk met de menuopties. De subopties verschijnen als u op een van de menuopties klikt; de werkbalk, die door middel van knoppen snel toegang geeft tot de belangrijkste functies. De tweede werkbalk voor contextgebonden knoppen, die alleen zichtbaar zijn als ze van toepassing zijn, komt overeen met het menu Acties. De zgn. knopinfo biedt beknopte informatie wanneer u de muisaanwijzer even boven een knop laat staan. In het voorbeeld staat de muisaanwijzer boven de knop INTRASTAT-output van de werkbalk. 3-jan IDNet11manN.doc

18 Normaal wordt na het aanloggen de lijst met aangiften van de standaard SIP opgeroepen. Indien u de optie "Bewaar/Herstel Werkomgeving" aanzet (zie hoofdstuk 4.6 Scherminstellingen), worden de aangiften opgeroepen die bij het afsluiten van de vorige IDEP-sessie op het scherm stonden. De statusbalk. 4.3 Werkbalk Acties De opties van het menu Acties zijn niet beschikbaar als het pakket voor de eerste maal wordt gestart. Ze worden actief als u een andere menuoptie selecteert; alle onder die omstandigheden mogelijke acties worden dan weergegeven. De beschikbare acties komen overeen met de knoppen die beschikbaar zijn op de contextgebonden werkbalk. Het menu Acties verschijnt als u ergens op het scherm de rechtermuisknop ingedrukt houdt. Het voorbeeld toont de werkbalk Acties nadat de functie Bewerken is geselecteerd. 4.4 Menu Venster In het menu Venster kan u de open vensters bewerken. Het biedt de volgende mogelijkheden: Trapsgewijs : toont alle open vensters achter elkaar; Verticaal Naast elkaar : toont alle open vensters naast elkaar; Alles sluiten : alle open vensters worden gesloten. In de lijst van open vensters kan u een venster activeren. 4.5 Menu Help In het menu Help vindt u de algemene help-onderwerpen. Inhoudstabel van alle beschikbare help-onderwerpen. Informatie Over dit scherm. Informatie over Ondersteuning. 3-jan IDNet11manN.doc

19 Met de optie "Diagnostics" wordt de tool IdepTest opgestart. Deze tool verzamelt informatie die naar de Idep-Helpdesk kan worden gestuurd in geval van problemen. Deze tool kan ook rechtstreeks vanaf de CD-ROM Intrastat worden opgestart. Zie hoofdstuk 12 "Diagnostics" voor meer informatie. De optie Info geeft informatie over het pakket IDEP/GN8. Help over specifieke items is beschikbaar via de "inhoudstafel" of de Help-button op de verschillende IDEP/GN8-schermen. Alle helpteksten kunnen apart worden afgedrukt via de knop "afdrukken" op elk helpscherm. 4.6 Scherminstellingen U kiest de functie Scherminstellingen via Systeem / Scherminstellingen. Hiermee kan u de layout, de werkomgeving en de werking van de cursor in sommige velden aanpassen. 3-jan IDNet11manN.doc

20 De check box "Automatische TAB" bepaalt de werking van de cursor bij gegevensinbreng in een aangiftelijn. Bij een nieuwe installatie staat deze functie automatisch aan. Indien deze functie is aangezet, springt de cursor bij het invullen van een veld met vaste lengte automatisch naar het volgende veld. De check box Enter als TAB laat de gebruiker toe in de meeste schermen de Enter-toets te gebruiken i.p.v. de TAB-toets. De check box Bewaar/Herstel Werkomgeving zorgt voor het volgende: wanneer IDEP/GN8 een scherm verlaat, worden de grootte en de positie van het scherm bewaard. Ook de gemaximaliseerde toestand wordt bewaard. Een lijst met de actieve schermen (bv overzicht aangiften, wisselkoersen etc.) wordt bewaard. Wanneer IDEP/GN8 wordt herstart, worden de schermlayout en de lijst met actieve schermen hernomen (alleen hun positie, niet hun grootte). Indien deze functie wordt uitgezet zal IDEP/GN8 opstarten met de lijst met aangiften. 4.7 Functietoetsen Voor gebruikers die liever met het toetsenbord dan met de muis werken, kunnen veel opties ook met functietoetsen worden geactiveerd. Doorgaans kunnen de volgende functietoetsen worden gebruikt: F1 : toont de help-tekst voor de geselecteerde functie. F2 : als in een gegevensinvoerveld op deze toets wordt gedrukt, verschijnt een lijst waarin een waarde kan worden geselecteerd. F3 : IDEP afsluiten. F4 : Toevoegen. F5 : Wijzigen. F6 : Raadplegen. F7 : Wissen. F8 : Afdrukken. F12 : Hernieuwen. ENTER : De werking is afhankelijk van de instelling van de gebruiker, zie hoofdstuk 4.6 Scherminstellingen. ESC : Met deze toets keert u terug naar de vorige geselecteerde functie of het menu. TAB / SHIFT+TAB : Hiermee gaat u naar het volgende invoerveld of de volgende knop in een gegevensinvoerscherm. De werking is afhankelijk van de instelling van de gebruiker, zie hoofdstuk 4.6 Scherminstellingen. Alt + Pijl Omhoog / Alt + Pijl Omlaag : zelfde als TAB / Shift + TAB. 4.8 Voorzieningen voor invoer en afbeelding van gegevens 3-jan IDNet11manN.doc

21 4.8.1 Keuzelijsten In een veld waarin een vooraf gedefinieerde code uit een lijst moet worden ingevoerd, kan u alle mogelijke waarden bekijken door op de knop met de pijl aan de rechterzijde van het veld te klikken of door op toets F2 te drukken. U kan een waarde in deze lijst selecteren door erop te klikken. Afhankelijk van de omvang wordt de lijst standaard op twee verschillende wijzen weergegeven: een zgn. dropdown box voor korte lijsten. Als u op de gewenste waarde klikt, verschijnt deze onmiddellijk in het veld; een selectievenster voor langere lijsten. Klik op de gewenste waarde en vervolgens op OK. In beide gevallen kunnen in het veld ook de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag worden gebruikt. De mogelijke waarden worden dan een voor een getoond Veldkleuren De status van de velden wordt weergegeven door hun kleur: Optioneel veld (gegevens kunnen worden ingevoerd): wit. Veld dat alleen kan worden geraadpleegd: grijs. Verplicht veld (gegevens moeten worden ingevoerd): geel. Fout in ingevoerde gegevens: rood. Correct ingevoerde gegevens: groen. Dit zijn de standaardinstellingen. U kan dit eventueel aanpassen via Systeem / Scherminstellingen. 3-jan IDNet11manN.doc

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2015 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

2007 versie 2 BE (.NET)

2007 versie 2 BE (.NET) IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING 2007 versie 2 BE (.NET) Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Dienst Statistiek Buitenlandse Handel de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel

Nadere informatie

GN8 VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

GN8 VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING GN8 VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 2011 BE Deze handleiding beschrijft de applicatie GN8 voor Windows, die als standaloneprogramma of in combinatie met de applicatie IDEP kan worden gebruikt.

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op de homepagina van Intrastat (www.intrastat.be) gaat u, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften" en het item "Idep/Gn8 voor Windows".

Nadere informatie

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart VANAF VERSIE 2015 GENEREERT IDEP AANGIFTEN IN XML-FORMAAT DIE U KAN OPLADEN IN ONEGATE. DAT OPLADEN KAN MANUEEL OF AUTOMATISCH GEBEUREN. 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE Idep installeert u het makkelijkst via het menu van de cd rom Intrastat. Indien u voor de eerste maal een Intrastat cd gebruikt op uw PC, wordt een korte

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE 1.1 VIA HET INTERNET Op de homepagina van Intrastat (www.intrastat.be) gaat u, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften" en het item "Idep/Gn8 voor

Nadere informatie

2006 versie 8 BE IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING. Instituut voor de nationale rekeningen

2006 versie 8 BE IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING. Instituut voor de nationale rekeningen IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING 2006 versie 8 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Dienst Statistiek Buitenlandse Handel de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op

Een algemene en meer gedetailleerde handleiding van OneGate vindt u op 1. Intrastataangiften via OneGate (http://www.nbb.be/onegate) OneGate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

1. In de menubalk gaat u naar het menu 'Extra' en dan 'Accounts'.

1. In de menubalk gaat u naar het menu 'Extra' en dan 'Accounts'. Windows Mail is het mail programma in Windows Vista & windows 7. In Windows XP noemt men het outlook Express. Hoe stelt u Windows mail in? In deze handleiding word u stap voor stap uitgelegd hoe u Windows

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Elektronisch Bestellen in ENK Software

Elektronisch Bestellen in ENK Software Elektronisch Bestellen in ENK Software Auteurs: RK/MRz Versie: 1.2 Datum: 22-07-2010 Voorwoord Deze handleiding zet voor u uiteen op welke manier u elektronisch bij Galvano kunt bestellen vanuit ENK Software,

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Intrastataangiften via One Gate

Intrastataangiften via One Gate 1. Intrastataangiften via One Gate (http://www.nbb.be/onegate) One Gate is een rapporteringstool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische (en bepaalde andere) rapporteringen.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1 Inhoudsopgave...2 Werken met vensters...2 Handmatig aanpassen van de venstergrootte...2 Vergroten / verkleinen van vensters...2 Werken met meerdere vensters tegelijk...3 Werken met balken...3 Sneltoetsen...4

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING STEDELIJKE VISMIJN NIEUWPOORT Maart- 2013 Versie 1.1 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2010

Gebruikershandleiding Outlook 2010 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2010 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2010 CLIËNT... 3 1.2 INTRODUCTIE OP DE OUTLOOK NAVIGATIEKNOPPEN... 4 2. E-MAILBERICHTEN...

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Gebruikershandleiding

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Gebruikershandleiding Inventus Software Antum Secured Mail / Message System Gebruikershandleiding 1 Hoe begin ik? 3 2 Wat is er zoal aanwezig in het hoofdprogramma? 3 3 Hoe decoder ik e-mails of tekstberichten? 4 3.1 Decoderen

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

DYKA e-shop. ICM-Handleiding

DYKA e-shop. ICM-Handleiding DYKA e-shop ICM-Handleiding Deze handleiding is samengesteld uit de informatie van de handleidingen EasyTransfer en EasyConnect en speciaal bedoeld voor een recht-toe-recht-aan installatie van Easy-Transfer

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Handleiding IDEP: Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers

Handleiding IDEP: Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers Handleiding IDEP Inlezen gegevens; meerdere stromen/periodes/aangevers In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je meerdere stromen en/of periodes en/of aangevers in één keer kunt inlezen. Dat betekent

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05

1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05 1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05 DesignCAD versie 18 en Studentversie DCElektro downloaden. ------------------------------------------------------------------------------------- Volgende

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING Juni - 2012 Versie 1.0 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790 17 17 Fax +32 (0)3 790 17 18

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie