IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan Brussel

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Belangrijke opmerkingen over het softwarepakket Gebruik van deze handleiding Nieuwe gebruikers Ervaren gebruikers Gebruikte terminologie Groepen die betrokken zijn bij de verzameling van de INTRASTAT-gegevens Belangrijkste gegevens in INTRASTAT-aangiften INSTALLATIE EN UPGRADE Installatie en upgrade als stand-alone-applicatie Installatie en upgrade vanaf CD-ROM Installatie en upgrade vanaf het Internet Installatie geslaagd Installatie in een lokaal netwerk (LAN) Stand-alone-installaties downloaden naar een server Het pakket verwijderen Logbestanden HET PAKKET STARTEN INLOGSCHERM GRAFISCHE GEBRUIKERSINTERFACE (GUI) Statuscontrole Schermelementen Werkbalk Acties Menu Venster Menu Help Scherminstellingen Functietoetsen Voorzieningen voor invoer en afbeelding van gegevens Keuzelijsten Veldkleuren Tabvolgorde Sortering Notaties in de volgende hoofdstukken van deze handleiding SYSTEEM Wisselkoersen Wisselkoersen aanmaken Gebruik van wisselkoersen Administratieve parameters Printer selecteren Scherminstellingen Instellingen MAPI SMTP Proxy instellingen Inzamelingsadres IMPORT Formaat Een importformaat aanmaken Gebruik van de functie Importeren Multi-SIP Import Toon Import-Log GROEPEN SIP's jan-11 -i- IDNet11manN.doc

3 7.1.1 SIP's creëren/wijzigen Informatie van een andere SIP kopiëren Gebruikers Gebruikers creëren / wijzigen Soorten gebruikers Derde aangever Wijzig Actieve SIP AANGIFTEN Proces van een aangifte Aangiften bewerken INTRASTAT-gegevens invoeren: inleiding Hoofding creëren Aangiftelijnen aan de hoofding toevoegen Inleiding Handmatige invoer van aangiftelijnen Voorzieningen voor de handmatige invoer van aangiftelijnen Gegevensinvoer met behulp van modellen Aangiftelijnen van een andere aangifte kopiëren Gebruik van de functie Importeren Multi-SIP Import Aangiftegegevens wijzigen, wissen of raadplegen Hoofding Aangiftelijnen Overzicht Totalen per referentienummer Overzicht fouten Bewaar een aangiftelijn als lijnmodel Vervangende aangiften Intern gebruik aangiften Formaat intern gebruik Afdrukken intern gebruik Intern gebruik op disk INTRASTAT-output aangiften Aangiften goedkeuren / goedkeuring annuleren Geaggregeerde gegevens INTRASTAT output genereren Diskette Verzonden aangiften INTRASTAT-output / Alle SIP's (alleen indien er meerdere SIP's gedefinieerd zijn) Log Overzicht aangiften Verslag Einde SIP-INFO Rekenfactoren nettomassa Rekenfactoren netto massa aanmaken Gebruik van rekenfactoren nettomassa Lijnmodellen Lijnmodellen aanmaken Gebruik van lijnmodellen SIP-goederencodes SIP-goederencodes aanmaken Gebruik van SIP-goederencodes Validatie van de geldigheid van goederencodes Minimum / maximum bereik per GN8-code jan-11 -ii- IDNet11manN.doc

4 9.4.1 Het Min./Max. bereik per GN8-code instellen SIP-informatie kopiëren SYSTEEMBEHEER Onderhoud Aangiften Op schijf archiveren Dearchiveren Hoofdingen wissen Back-up IDEPDATA Terugplaatsen Back-up Opruiming Database Overname lokale installatie Log overname Check voor upgrades Installeer extra's Taal verwijderen GN IDEP/GN8 in een LAN-omgeving met verschillende gebruikers Inleiding Functies die alleen toegankelijk zijn wanneer één gebruiker is ingelogd Functies die voor één gebruiker tegelijk toegankelijk zijn Informatie die voor verschillende gebruikers tegelijk toegankelijk is Diagnostics Inleiding IdepTest starten Opties IDEP Helpdesk Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the respective holders. 3-jan-11 -iii- IDNet11manN.doc

5 1 INLEIDING 1.1 Belangrijke opmerkingen over het softwarepakket Het softwarepakket IDEP/GN8 (INTRASTAT Data Entry Package / Gecombineerde nomenclatuur 8-cijferniveau) is ontwikkeld om de statistische informatieplichtigen (SIP's) te helpen bij de opstelling van statistische aangiften ten behoeve van de bevoegde nationale administratie (BNA) van hun land. De belangrijkste functies van het pakket zijn de invoer en validering van deze gegevens. Een extra functie is de import (en validering) van gegevens uit bestaande informatiesystemen van een bedrijf. Het pakket converteert deze gegevens in het officiële, door de BNA van de gebruiker geaccepteerde formaat. Het pakket IDEP/GN8 kan ook worden gebruikt door derde aangevers die de statistische aangiften voor diverse SIP's (aangevers) verzorgen. In het pakket zijn verscheidene functies opgenomen die het maken van de aangifte vereenvoudigen, zoals keuzelijsten, standaardwaarden en berekeningen. Het biedt extra functies voor het gebruik van de GN8-goederencodes. Voor de uiteindelijke output van de aangiften zijn verschillende mogelijkheden: deze kan per e- mail worden verzonden of op diskette worden gezet Als officiële INTRASTAT-output genereert het pakket een outputbestand in de EDIFACTstandaard CUSDEC/INSTAT, overeenkomstig de voorschriften van het INR. 1.2 Gebruik van deze handleiding Deze handleiding volgt grotendeels de menustructuur van het pakket. Dit betekent dat de hoofdstukken van de handleiding corresponderen met de menuopties van het pakket. In dit hoofdstuk krijgt u aanwijzingen over de volgorde waarin de hoofdstukken van de handleiding het best kunnen worden gelezen, afhankelijk van uw ervaring met en gebruik van het pakket Nieuwe gebruikers De volgende hoofdstukken en paragrafen zijn essentieel om de basisbeginselen van het pakket te begrijpen. Hoofdstuk 1 - Inleiding betreffende het gebruik en de terminologie van het pakket. De gebruiker moet het pakket starten en vervolgens de paragrafen in de aangegeven volgorde doornemen ("optionele" paragrafen zijn niet essentieel voor het gebruik van het pakket). 3-jan IDNet11manN.doc

6 Hoofdstuk 2 - Installatie en upgrade Hoofdstuk 3 - Het pakket starten inlogscherm Hoofdstuk 4 Grafische gebruikersinterface (GUI) Hoofdstuk 7 - Groepen 7.1 SIP's (aangifteplichtige ondernemingen) Opgelet, pas nadat u minstens 1 SIP (aangever) heeft gedefinieerd in uw pakket, kan u alle functies van IDEP gebruiken. Voor u kan beginnen met het maken van een aangifte dient u eerst een SIP te creëren! 7.3 Derde aangever (optioneel) 7.4 Wijzig Actieve SIP (optioneel alleen bij meer dan één SIP) Hoofdstuk 5 Systeem 5.8 instellingen Hoofdstuk 8 - Aangiften 8.1 Proces van een aangifte 8.2 Aangiften bewerken INTRASTAT-gegevens invoeren: inleiding Hoofding creëren Aangiftelijnen aan de hoofding toevoegen Inleiding Handmatige invoer van aangiftelijnen Voorzieningen voor de handmatige invoer van aangiftelijnen Aangiftegegevens wijzigen, wissen of raadplegen 8.3 Intern gebruik aangiften (optioneel) 8.4 INTRASTAT-output aangiften Hoofdstuk 11 GN Ervaren gebruikers De volgende hoofdstukken en paragrafen zijn van belang voor gebruikers die de basisbeginselen al beheersen. Hoofdstuk 5 Systeem 5.1 Wisselkoersen 5.2 Formaat 5.5 Administratieve parameters 5.6 Printer selecteren 3-jan IDNet11manN.doc

7 5.7 Scherminstellingen Hoofdstuk 7 - Groepen 7.2 Gebruikers (optioneel alleen bij meer dan één gebruiker) Hoofdstuk 8 - Aangiften 8.2 Aangiften bewerken Aangiftelijnen aan de hoofding toevoegen Gegevensinvoer met behulp van modellen Aangiftelijnen van een andere aangifte kopiëren Gebruik van de functie Importeren Multi-SIP import Een aangiftelijn als lijnmodel bewaren Aangiften wissen, wijzigen en vervangen 8.5 Log 8.6 Lijst van aangiften (optioneel) 8.7 Verslag Hoofdstuk 9 - SIP-info 9.2 Lijnmodellen 9.3 SIP-goederencodes 9.4 SIP-informatie kopiëren Hoofdstuk 10 - Systeembeheer Hoofdstuk 12 IDEP/GN8 in een LAN-omgeving met verschillende gebruikers 1.3 Gebruikte terminologie Alvorens u het pakket installeert, vindt u in deze paragraaf een uitleg van enkele basisbegrippen. 3-jan IDNet11manN.doc

8 1.3.1 Groepen die betrokken zijn bij de verzameling van de INTRASTAT-gegevens BNA: Inzamelingsadres: SIP: Derde aangever of gemachtigde: Gebruiker: Bevoegde nationale administratie. Dit is het bureau voor de statistiek van het land van de gebruiker. In België is dit de Nationale Bank van België. Als u vragen of problemen heeft in verband met INTRASTAT of met het gebruik van de IDEP/GN8-software, dient u contact met de BNA op te nemen. Nieuwe versies van de software moeten altijd via de BNA worden ontvangen, zodat de integriteit van de gegevens wordt gewaarborgd. De locatie waar de INTRASTAT-aangiften worden ingezameld. Statistische informatieplichtige of de aangever. Dit zijn importeurs en exporteurs die verplicht zijn INTRASTAT-aangiften te doen bij de BNA. De SIP wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn ondernemingsnummer. Een bedrijf dat INTRASTAT-aangiften bij de BNA verzorgt namens een of meer bedrijven (SIP's). Persoon die in het IDEP/GN8-pakket gedefinieerd is en die als gebruiker toegang heeft tot het pakket. Er kunnen 3 soorten gebruikers worden gedefinieerd: 1. Supervisor (= de standaardgebruiker IDEP). Deze gebruiker kan gebruikmaken van alle functies in het pakket. Hij is bijvoorbeeld de enige die aangiften kan goedkeuren en verzenden; 2. Editor. Normale gebruiker met wijzigingsrechten. Deze gebruiker kan gebruikmaken van de functies voor iedere gebruiker, maar niet van bepaalde functies die zijn voorbehouden aan de supervisor; 3. Raadplegen. Deze gebruiker kan alle functies raadplegen. 3-jan IDNet11manN.doc

9 1.3.2 Belangrijkste gegevens in INTRASTAT-aangiften Aangifte: Bevat alle statistische informatie van een SIP over een bepaalde statistische periode, voor een bepaalde stroom goederen. Een aangifte bestaat uit een hoofding en een of meer aangiftelijnen. Een hoofding van een SIP bevat de volgende essentiële informatie: 1. de statistische periode (maand); 2. de stroom (aankomst of verzending van goederen); 3. het soort informatie (nieuwe informatie, wijziging van een eerdere aangifte enz.). Een aangiftelijn kan worden beschouwd als een transactie (bv. de informatie op een factuur). Ook kan een aangiftelijn geaggregeerde informatie van verscheidene transacties bevatten. Iedere aangiftelijn heeft een uniek nummer. Opmerking: Een SIP kan over een bepaalde statistische periode (bv. januari 2006) diverse aangiften van hetzelfde type (bv. aankomst van goederen) doen. Daarom moet aan de identificatie van de aangiften speciale aandacht worden gegeven. De volgende twee situaties kunnen zich voordoen; 1. een gebruiker creëert op één pc verschillende aangiften van hetzelfde type over dezelfde statistische periode en voor dezelfde stroom. In dit geval zorgt het volgnummer (bv. aangiften 1 en 2) voor de unieke identificatie; 2. een SIP creëert aangiften op verschillende pc's. Op iedere pc kan de aangifte het volgnummer 1 krijgen. Naast het volgnummer is dus nog een kenmerk nodig voor de unieke identificatie van de aangifte. Dit kenmerk wordt in het pakket de werkstation-id genoemd. Als SIP "X" bijvoorbeeld op drie pc's INTRASTAT-aangiften genereert, moet hij de pc's een unieke naam geven, bijvoorbeeld AA, BB en CC. Met de volgende kenmerken wordt een unieke identificatie van aangiften in de hele EU verkregen: Ondernemingsnummer SIP + werkstation-id + volgnummer aangifte (bv. BE AA ). GN8-goederencodes: De 8-cijfercodes van de Gecombineerde nomenclatuur voor goederen die in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Het GN8-deel van het pakket geeft gebruikers de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de juiste GN8-code te vinden van de goederen die de hij in- of uitvoert. Het pakket biedt SIP's bovendien de mogelijkheid een tabel aan te maken die een relatie legt tussen goederencodes die binnen het bedrijf gangbaar zijn en de officiële GN8-goederencodes. 3-jan IDNet11manN.doc

10 2 INSTALLATIE EN UPGRADE Belangrijke opmerking: de installatie en upgrade van IDEP/GN8 maakt gebruik van een onderdeel van Windows, namelijk Windows Installer ( MSI ). De installatieprocedure van IDEP/GN8 zal detecteren of MSI is geïnstalleerd op de PC van de gebruiker, wat meestal het geval is, en of het een correcte versie is. Is dit niet het geval, dan volgt automatisch een installatie of upgrade van MSI. 2.1 Installatie en upgrade als stand-alone-applicatie IDEP/GN8 wordt verspreid op CD-ROM en via het Internet. De installatie- en upgradeprocedures zijn gelijkaardig. Voor de installatie of upgrade gelden de volgende minimumvereisten: IDEP V4 en hoger vereist.net V2.0 of.net V2.0 SP1 (SP1 is optioneel). Dit kan geïnstalleerd worden op de volgende systemen: - Windows XP SP1 of hoger met Windows Installer V3.0 of hoger. Om.NET V2.0 SP1 te installeren heeft u Windows Installer V3.1 en Windows XP SP2 nodig. - Windows 2000 SP3 of hoger - Windows Windows Vista - Windows 7 een beeldscherm met een minimale resolutie van 600x800 (1024x768 aanbevolen); 20 MB vrije hardeschijfruimte. Enkel upgrade: bestaande gebruikers van Idep kunnen best upgraden vanuit het pakket zelf via de functie Systeembeheer /Check voor Upgrades (zie hoofdstuk 10.7 in deze handleiding). De andere mogelijkheden worden hierna beschreven Installatie en upgrade vanaf CD-ROM 1. Via het menu van de CD-ROM gaat u naar het hoofdmenu, dan naar IDEP/GN8 voor Windows en daar klikt u op "Installatie starten". Een tweede manier om de installatie op te starten is door te dubbelklikken op het bestand SETUP.EXE in de directory IDEPWIN\INSTALL van de CD-ROM. 2. Volg de instructies van het installatieprogramma. Selecteer een of meer talen. Dit heeft 2 functies: 1. U kan IDEP/GN8 installeren in de gekozen talen of u kan bepaalde talen verwijderen door op de daarvoor voorziene knoppen te klikken. Al de beschikbare talen zijn voorgeselecteerd. In het geval van een upgrade zijn de reeds geïnstalleerde talen aangeduid met '*' (asterisk). Gedeselecteerde talen worden verwijderd; 2. U kan de taal van de gebruikersinterface van het installatieprogramma kiezen. De laatst geselecteerde taal is ook de taal van het installatieprogramma. U kan verschillende malen op verschillende talen klikken om de juiste taal te bekomen. 3-jan IDNet11manN.doc

11 Kies een stand-alone of server -installatie. In een Client/Server configuratie dient u eerst de server te installeren of te upgraden. De installatie van de server is identiek aan deze van een standalone installatie. Informatie over een clientinstallatie vindt u in de volgende paragraaf. Kies de doellocatie (accepteer de standaardlocatie of selecteer een andere locatie). In het geval van een upgrade wordt de locatie van de vorige versie voorgesteld. Desgewenst kan u een bestaande installatie verplaatsen door hier een andere bestaande map aan te duiden (een lege map of een map met een bestaande Idep-installatie) of door de naam van een nieuwe map in te typen. De vereiste en de beschikbare schijfruimte wordt getoond. 3. Het installatieprogramma kopieert nu de bestanden. Het kopiëren van de GN8-bestanden kan enige tijd duren. 4. Klik op "voltooien" om het installatieprogramma af te sluiten. Het is mogelijk de installatie op elk ogenblik te onderbreken Installatie en upgrade vanaf het Internet Bestaande gebruikers kunnen Idep upgraden vanuit het pakket zelf via Systeembeheer / Check voor upgrades" of via de hierna beschreven methode. Via de website van Intrastat: 1. Surf naar ga, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften en "Idep/Gn8 voor Windows". Klik op "Installatie" en volg de instructies. 2. Wanneer de downloadprocedure wordt opgestart en (afhankelijk van uw Windows-versie) een van de volgende schermen verschijnt, kies dan "Run this program from its current location" of "Run". 3-jan IDNet11manN.doc

12 3. Indien een van de volgende waarschuwingen verschijnt, kies dan Yes of "Run". 3-jan IDNet11manN.doc

13 4. Ga nu verder zoals in de vorige paragraaf Installatie vanaf CD-ROM Installatie geslaagd Het IDEP/GN8-programma is nu in de door de NBB beschikbaar gestelde talen geïnstalleerd of geüpgraded in de opgegeven directory en de bij de installatie gecreëerde subdirectories. Het programma kan opgestart worden vanuit het Windows Start Menu, door te dubbelklikken op de IDEP-snelkoppeling (gecreëerd door het installatieprogramma op het bureaublad), of door te dubbelklikken op Idep.exe in de hoofddirectory. 2.2 Installatie in een lokaal netwerk (LAN) IDEP/GN8 kan worden gebruikt in een omgeving waarin op verschillende stations tegelijk aan Intrastat-aangiften wordt gewerkt, terwijl het programma slechts eenmaal is geïnstalleerd. Deze zogeheten client/serveromgeving creëert u door het programma eerst op een server te installeren en vervolgens de clientsystemen te installeren. Een clientinstallatie kan worden gezien als een verwijzing naar het op de server geïnstalleerde IDEP/GN8-programma. Bij een client/serverconfiguratie moet eerst de installatie of de upgrade van de server plaatsvinden. De installatie of upgrade van een IDEP/GN8-server is geheel gelijk aan de in de vorige paragraaf beschreven stand-alone-installatie of upgrade van IDEP/GN8. Bij de installatie van een IDEP/GN8-client volgt u dezelfde procedure, maar: er is slechts een geringe hardeschijfruimte vereist; bij punt 2 kiest u de optie client ; bij punt 2 moet de "doellocatie" worden opgegeven waar de server is geïnstalleerd; bij punt 3 worden slechts enkele Windows-systeembestanden gekopieerd. Zie hoofdstuk 11 voor details over en beperkingen aan het gebruik van een client/serversysteem. 3-jan IDNet11manN.doc

14 2.3 Stand-alone-installaties downloaden naar een server IDEP biedt de mogelijkheid stand-alone-installaties om te zetten in een client/serverconfiguratie. Dit betekent dat de afzonderlijke gegevensbestanden van de stand-alone-installaties worden samengevoegd in één gegevensbestand op een serversysteem (dat in feite een van de oorspronkelijke stand-alonesystemen kan zijn). Deze functie is een optie in het menu Systeembeheer en wordt volledig beschreven in paragraaf Overname lokale installatie. 2.4 Het pakket verwijderen De installatie van IDEP/GN8 voor Windows kan op eenvoudige wijze ongedaan worden gemaakt, zoals onder Windows gebruikelijk. 1. Open Programma's toevoegen en verwijderen (Start/Instellingen/Configuratiescherm/ Programma's toevoegen en verwijderen ). 2. Kies IDEP/CN8 en klik op Programma's toevoegen/verwijderen. 3. Geef een bevestigend antwoord op de vraag ( Wilt u... verwijderen? ). 4. Op de vraag "Ook de IDEP-opstartbestanden en -gegevens verwijderen?" antwoordt u "ja" indien u IDEP volledig wilt verwijderen, "nee" indien u enkel de verwijzingen in de registry en de snelkoppeling wilt verwijderen. In dit laatste geval blijven de gegevens intact en kunnen ze na herinstallatie gerecupereerd worden. 2.5 Logbestanden Alle problemen die zich in een programma van IDEP/GN8 voor Windows voordoen, worden vastgelegd in.log-bestanden. Deze bestanden vindt u o.a. in de subdirectory LOG van de lidstaatdirectory van de IDEP/GN8-installatie. De bestandsnaam is XXXX_datum.log, waarbij XXXX = de naam van de applicatie (zie het onderstaande voorbeeld): C:\Program Files\IDEP_ CN8\BE\LOG\IDEP_ log. Als een gebruiker problemen meldt aan de bevoegde nationale dienst, wordt hij verzocht de log-bestanden bij te voegen, aangezien deze alle informatie bevatten die nodig is om het probleem snel op te lossen. Via het programma Ideptest kan u in geval van problemen alle nodige logbestanden verzamelen en doorsturen naar de Idep-helpdesk (zie hoofdstuk 13 Diagnostics). 3-jan IDNet11manN.doc

15 3 HET PAKKET STARTEN INLOGSCHERM Idep kan u starten door te dubbelklikken op de IDEP-snelkoppeling op het bureaublad, via de Windows Start-knop, door IDEP GN8 te kiezen in de (bij de installatie gespecificeerde) programmafolder, of door in de Windows verkenner te dubbelklikken op het programmabestand Idep.exe.. Het volgende zgn. splash-screen verschijnt: In dit scherm kan u het volgende selecteren: de lidstaat (indien meerdere pakketten zijn geïnstalleerd); de taal (als de nationale dienst meerdere talen in het pakket heeft opgenomen); de naam van de applicatie (GN8 of IDEP); Als u de applicatie IDEP heeft geselecteerd, wordt het pakket opgestart met "IDEP" als "naam gebruiker". Dit is de standaardgebruiker. Desgewenst kan u zelf gebruikers met wachtwoorden en eigen bevoegdheden definiëren (zie hoofdstuk 7.2 Gebruikers). De standaardgebruiker "IDEP" kan niet uit het systeem worden verwijderd. U kan hier eveneens de toepassing GN8 (goederennaamlijst) apart opstarten. U start het geselecteerde pakket door op "OK" te klikken. Als u het inlogscherm wilt verlaten, klikt u op "Annuleer". Indien u over een toegang tot het Internet beschikt, kan u via de link op dit scherm de website van de NBB raadplegen. 3-jan IDNet11manN.doc

16 4 GRAFISCHE GEBRUIKERSINTERFACE (GUI) Opgelet, pas nadat u minstens 1 SIP (aangever) heeft gedefinieerd in uw pakket kan u alle functies van IDEP gebruiken. Voor u kan beginnen met het maken van een aangifte dient u eerst een SIP te creëren (zie hoofdstuk 6.1). 4.1 Statuscontrole Gedefinieerde SIP-codes worden nagekeken op de geldigheid van de eraan verbonden gn8- goederencodes. Indien de gn8-code ongeldig wordt voor een van de in het pakket ondersteunde jaren, wordt dit aangegeven in de lijst met SIP-codes. Wanneer IDEP wordt geüpgraded naar een nieuwe jaarlijkse versie, wordt het maximum / minimum bereik gekoppeld aan GN8-codes aangepast. Indien de eigen limieten (ingesteld door de gebruiker in het vorige jaar) hoger zijn dan die van de NBB, dan worden de eigen limieten bewaard. Zie ook paragraaf Aangiftelijnen aan de hoofding toevoegen. Voor de actieve SIP gedefinieerde lijnmodellen worden gecontroleerd op de geldigheid van codes (landencodes, gn8-codes, wisselkoersen, etc.). Lijnmodellen voor de andere SIP's worden gecontroleerd wanneer ze worden gebruikt. Uiteindelijk wordt gecontroleerd of het gaat om een eerste installatie van IDEP/GN8 voor Windows. In dat geval bestaan er nog geen SIP's in het pakket. Om nieuwe gebruikers te helpen wordt dan het scherm "Toevoegen SIP-parameters" (zie hoofdstuk 6.1.1) opgeroepen. Dit moet eerst ingevuld worden alvorens aangiften kunnen worden gecreëerd. Het scherm ziet er als volgt uit: 3-jan IDNet11manN.doc

17 4.2 Schermelementen Als de applicatie is gestart, geeft de grafische gebruikersinterface (GUI) het standaardscherm van de applicatie weer, dat de volgende informatie bevat: applicatienaam, SIP-ID en SIP-naam van de actieve SIP; de menubalk met de menuopties. De subopties verschijnen als u op een van de menuopties klikt; de werkbalk, die door middel van knoppen snel toegang geeft tot de belangrijkste functies. De tweede werkbalk voor contextgebonden knoppen, die alleen zichtbaar zijn als ze van toepassing zijn, komt overeen met het menu Acties. De zgn. knopinfo biedt beknopte informatie wanneer u de muisaanwijzer even boven een knop laat staan. In het voorbeeld staat de muisaanwijzer boven de knop INTRASTAT-output van de werkbalk. 3-jan IDNet11manN.doc

18 Normaal wordt na het aanloggen de lijst met aangiften van de standaard SIP opgeroepen. Indien u de optie "Bewaar/Herstel Werkomgeving" aanzet (zie hoofdstuk 4.6 Scherminstellingen), worden de aangiften opgeroepen die bij het afsluiten van de vorige IDEP-sessie op het scherm stonden. De statusbalk. 4.3 Werkbalk Acties De opties van het menu Acties zijn niet beschikbaar als het pakket voor de eerste maal wordt gestart. Ze worden actief als u een andere menuoptie selecteert; alle onder die omstandigheden mogelijke acties worden dan weergegeven. De beschikbare acties komen overeen met de knoppen die beschikbaar zijn op de contextgebonden werkbalk. Het menu Acties verschijnt als u ergens op het scherm de rechtermuisknop ingedrukt houdt. Het voorbeeld toont de werkbalk Acties nadat de functie Bewerken is geselecteerd. 4.4 Menu Venster In het menu Venster kan u de open vensters bewerken. Het biedt de volgende mogelijkheden: Trapsgewijs : toont alle open vensters achter elkaar; Verticaal Naast elkaar : toont alle open vensters naast elkaar; Alles sluiten : alle open vensters worden gesloten. In de lijst van open vensters kan u een venster activeren. 4.5 Menu Help In het menu Help vindt u de algemene help-onderwerpen. Inhoudstabel van alle beschikbare help-onderwerpen. Informatie Over dit scherm. Informatie over Ondersteuning. 3-jan IDNet11manN.doc

19 Met de optie "Diagnostics" wordt de tool IdepTest opgestart. Deze tool verzamelt informatie die naar de Idep-Helpdesk kan worden gestuurd in geval van problemen. Deze tool kan ook rechtstreeks vanaf de CD-ROM Intrastat worden opgestart. Zie hoofdstuk 12 "Diagnostics" voor meer informatie. De optie Info geeft informatie over het pakket IDEP/GN8. Help over specifieke items is beschikbaar via de "inhoudstafel" of de Help-button op de verschillende IDEP/GN8-schermen. Alle helpteksten kunnen apart worden afgedrukt via de knop "afdrukken" op elk helpscherm. 4.6 Scherminstellingen U kiest de functie Scherminstellingen via Systeem / Scherminstellingen. Hiermee kan u de layout, de werkomgeving en de werking van de cursor in sommige velden aanpassen. 3-jan IDNet11manN.doc

20 De check box "Automatische TAB" bepaalt de werking van de cursor bij gegevensinbreng in een aangiftelijn. Bij een nieuwe installatie staat deze functie automatisch aan. Indien deze functie is aangezet, springt de cursor bij het invullen van een veld met vaste lengte automatisch naar het volgende veld. De check box Enter als TAB laat de gebruiker toe in de meeste schermen de Enter-toets te gebruiken i.p.v. de TAB-toets. De check box Bewaar/Herstel Werkomgeving zorgt voor het volgende: wanneer IDEP/GN8 een scherm verlaat, worden de grootte en de positie van het scherm bewaard. Ook de gemaximaliseerde toestand wordt bewaard. Een lijst met de actieve schermen (bv overzicht aangiften, wisselkoersen etc.) wordt bewaard. Wanneer IDEP/GN8 wordt herstart, worden de schermlayout en de lijst met actieve schermen hernomen (alleen hun positie, niet hun grootte). Indien deze functie wordt uitgezet zal IDEP/GN8 opstarten met de lijst met aangiften. 4.7 Functietoetsen Voor gebruikers die liever met het toetsenbord dan met de muis werken, kunnen veel opties ook met functietoetsen worden geactiveerd. Doorgaans kunnen de volgende functietoetsen worden gebruikt: F1 : toont de help-tekst voor de geselecteerde functie. F2 : als in een gegevensinvoerveld op deze toets wordt gedrukt, verschijnt een lijst waarin een waarde kan worden geselecteerd. F3 : IDEP afsluiten. F4 : Toevoegen. F5 : Wijzigen. F6 : Raadplegen. F7 : Wissen. F8 : Afdrukken. F12 : Hernieuwen. ENTER : De werking is afhankelijk van de instelling van de gebruiker, zie hoofdstuk 4.6 Scherminstellingen. ESC : Met deze toets keert u terug naar de vorige geselecteerde functie of het menu. TAB / SHIFT+TAB : Hiermee gaat u naar het volgende invoerveld of de volgende knop in een gegevensinvoerscherm. De werking is afhankelijk van de instelling van de gebruiker, zie hoofdstuk 4.6 Scherminstellingen. Alt + Pijl Omhoog / Alt + Pijl Omlaag : zelfde als TAB / Shift + TAB. 4.8 Voorzieningen voor invoer en afbeelding van gegevens 3-jan IDNet11manN.doc

21 4.8.1 Keuzelijsten In een veld waarin een vooraf gedefinieerde code uit een lijst moet worden ingevoerd, kan u alle mogelijke waarden bekijken door op de knop met de pijl aan de rechterzijde van het veld te klikken of door op toets F2 te drukken. U kan een waarde in deze lijst selecteren door erop te klikken. Afhankelijk van de omvang wordt de lijst standaard op twee verschillende wijzen weergegeven: een zgn. dropdown box voor korte lijsten. Als u op de gewenste waarde klikt, verschijnt deze onmiddellijk in het veld; een selectievenster voor langere lijsten. Klik op de gewenste waarde en vervolgens op OK. In beide gevallen kunnen in het veld ook de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag worden gebruikt. De mogelijke waarden worden dan een voor een getoond Veldkleuren De status van de velden wordt weergegeven door hun kleur: Optioneel veld (gegevens kunnen worden ingevoerd): wit. Veld dat alleen kan worden geraadpleegd: grijs. Verplicht veld (gegevens moeten worden ingevoerd): geel. Fout in ingevoerde gegevens: rood. Correct ingevoerde gegevens: groen. Dit zijn de standaardinstellingen. U kan dit eventueel aanpassen via Systeem / Scherminstellingen. 3-jan IDNet11manN.doc

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor AccountView Windows

Installatie Handleiding voor AccountView Windows Installatie Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie