Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15"

Transcriptie

1 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie Teamindeling 18 Competitietraining Activiteit uitgelicht 22 Be Fair Classic Open 23 Ledenadministratie 24 Aanmeldingsformulier tennistraining senioren 25 Be Fair Tennis Series 26 Jeugdmagazine 27 Activiteitenkalender

2 Van de voorzitter Onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar! En dat gaan we vieren. Het wordt een mooi jaar vol met (tennis)activiteiten die extra glans krijgen door ons jubileum. De Jubileumcommissie en ook onze andere commissies zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Voor de precieze invulling verwijs ik je naar de informatie in deze Buitenhof Nieuws en onze website Daarnaast zullen we je ook informeren via de mail*. Onze vereniging vindt haar oorsprong in 1963 wanneer een aantal leden van de Christelijke Sportvereniging Be Fair tennisbanen huren in het Warnaarplantsoen. De Christelijke Sportvereniging Be Fair heeft naast de afdeling voetbal en volleybal ook een afdeling tennis. In 1973 verhuist de afdeling Tennis van Groot Be Fair naar tennispark De Sniep met 6 banen. Om het clubgebouw van de afdeling Tennis in eigen beheer te houden, wordt de Stichting Buitenhof opgericht. Het gaat zo voorspoedig met de afdeling Tennis dat het park in 1977 kan worden uitgebreid met 4 banen. In 1982 kunnen de banen vervolgens van licht worden voorzien. In samenhang met de privatisering van de banen wordt in 1988 de formeel opgericht. Waar we in het verleden te maken hadden met wachtlijsten, hebben we nu volop ruimte voor nieuwe leden. Onze vereniging volgt daarmee de landelijke trend. Om onze vereniging voor de toekomst gezond te houden kunnen we nieuwe leden goed gebruiken. Help mee om nieuwe leden aan te trekken en te laten ervaren hoe leuk het tennissen is en hoe leuk het bij ons is. Onze vereniging biedt sportieve strijd, sportiviteit en gezelligheid. Een mooie bal slaan gaat niet vanzelf. Uren, vaak jaren, van bloed, zweet en tranen gaan eraan vooraf. Onze vereniging is evenmin vanzelf tot stand gekomen en succesvol geworden. Of het bloed zweet en tranen heeft gekost, vermeldt mijn bron niet. Ik weet dat het niet vanzelf is gegaan. Het zal nooit vanzelf gaan. Voor het succes in het verleden hebben de leden van toen gezorgd. Voor het succes van nu zorgen wij, jij en ik. Ons doel is om leuke tennisactiviteiten te organiseren voor elkaar en met elkaar. Zo was het in Zo is het nog steeds en zo zal het ook in de toekomst zijn. We kunnen met recht trots zijn op onze vereniging. Doe mee en op naar de volgende 50 jaar! Be Proud - Be Fair - Be There Maria Scholtalbers * Zorg dat je mailadres bij ons bekend is. Geef wijzigingen door aan: 2

3 Mededeling van het bestuur Samenwerking tussen Gouwe Smash en Be Fair met betrekking tot de jeugd. De besturen van beide verenigingen hebben besloten bij wijze van proef elkaars jeugdleden het komend seizoen de mogelijkheid te bieden om op zowel het eigen park als ook op het andere park vrij te tennissen. We willen (onze) jeugd op deze wijze stimuleren om meer (samen) te tennissen. Afspraken: -De jeugdspeler moet lid zijn van Be Fair of Gouwe Smash -In geval van tennisles: De jeugdspeler heeft les bij de vereniging waar hij lid is. -De jeugdspeler is in bezit van een lidmaatschapspasje van Be Fair of Gouwe Smash -De (afhang)regels van het park, waar gespeeld wordt, zijn van kracht. -De mogelijkheid is beperkt tot uur en is onder de voorwaarde dat er geen clubactiviteiten zijn. -De mogelijkheid beperkt zich tot het vrij tennissen op elkaars park. (Deelname aan de clubactiviteiten is niet toegestaan als het lid geen lid is van die club.) Deze samenwerking is bij wijze van proef en loopt van 15 maart t/m 15 oktober Tijdens en aan het eind van de periode, zullen beide besturen de proef evalueren en bezien of en zo ja op welke wijze deze vorm van samenwerking wordt voortgezet. Uitbreiding speeltijd voor de jeugdleden van Be Fair Het bestuur heeft bij wijze van proef besloten om de jeugdleden dit seizoen het recht te geven om ook s avonds na uur te spelen. De normale afhangregels zijn van kracht. We willen onze jeugd op deze wijze stimuleren om meer te tennissen Voorjaarkriebels? Heb jij ook zo n zin om ons clubhuis en ons park weer een flinke opknapbeurt te geven? Kom dan op zaterdagochtend 23 maart naar ons park en help één of meerdere uurtjes mee, zodat we stralend van start kunnen in ons jubileumjaar. De koffie met wat lekkers staat klaar! Het bestuur 3

4 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING BE FAIR Gehouden op: Aanvang: Aanwezig : 22 november 2012 te Waddinxveen uur Plaats: Clubgebouw De Buitenhof 36 stemgerechtigde leden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. Er hebben zich 12 leden afgemeld, dhr. Klaas Andringa, dhr. Henk en mevr. Trudy Asscheman, dhr. Richard en mevr. Elja Franken, dhr. Casper Heerma van Voss, dhr. Tjeerd Hillerts, dhr Ernst-Jan Hogerbrugge, mevr. Maya van Termey, dhr. Geert Verhoeff, mevr. Klaasje de Vries en dhr Paul van Yperen 2. Ingekomen stukken Geen 3. Goedkeuring notulen ALV 24 november 2011 De notulen zijn gepubliceerd in het Buitenhofnieuws. Er worden inhoudelijk geen opmerkingen geplaatst. De notulen worden vastgesteld. 4. Jaarverslag 2012 algemeen beeld - Terugloop van het ledenaantal - Veel succesvolle tennisactiviteiten - Vrijwilligers onze motor Jaarverslag 2012 algemeen beeld TC Afgelopen jaar: Voorjaar 2012: 21 teams op zaterdag, erg veel extra werk - 1 kampioensteam (ZaHe6) - Herfstcompetitie inschrijvingen zijn tegengevallen Dhr. Henk Borst merkt op dat de lijst met kampioenen niet volledig is en dat er nog een kampioensteam is, nl. dames 1 (dinsdagcompetitie). De voorzitter van de TC merkt op dat Henk zich vergist. Dames 1 is vorig jaar kampioen geworden. Succesvolle evenementen: competitie, ouder en kind toernooi, interne najaarscompetitie met afsluitend feest. Mevr. Joan Boere merkt op dat ook het veteranentoernooi en het open toernooi zeer succesvolle evenementen waren. Clubkampioenschappen, voor het eerst clubkampioenschappen achter elkaar (mix en single) en afsluitende, geslaagde, BBQ. Inschrijvingen waren goed, maar kunnen beter. Jaarverslag 2012 algemeen beeld JC jeugdzaken Afgelopen jaar: Gedaan wat er gedaan kon/moest worden Geen jeugdcompetitie op zaterdag Onverminderd enthousiaste JC Ondersteuning ouders ontbreekt 4

5 Jaarverslag 2012 algemeen beeld HC Bardienst tijdens zomer: bezettingsgraad 85% Uitbreiding HC: meer handen Schoonmaakbedrijf HC is content, weinig klachten Keukenbezetting tijdens competitie en evenementen Jaarverslag 2012 ledenaantal LEDENAANTAL Seniorleden Jeugdleden Totaal Nieuwe senioren Nieuwe junioren Dit is de stand per peildatum van 1 november Dhr. Rob Peterse merkt op dat wij als grootste vereniging van Waddinxveen de meeste leden binnen zouden moeten halen. Dhr. Sander van Oudheusden vraagt hoe het met de plannen zit om leden te benaderen die weinig of niet spelen. Gevaar bestaat namelijk dat die leden gaan afhaken. De voorzitter antwoordt dat daarvoor geen concreet plan is. Er is wel geprobeerd om aan de hand van het afhangbord inzicht te krijgen in welke leden er spelen. Dit inzicht bleek echter niet te halen uit het afhangbord (waarschijnlijk vanwege privacyredenen). Dhr. Jaap van der Loo vraagt of er nagegaan wordt waarom de leden opzeggen. De voorzitter meldt dat dit niet expliciet gebeurt. Uit de opzeggingen komt het beeld naar voren dat de meeste leden weggaan om wisselende redenen. Bijvoorbeeld: gezondheidsredenen, verhuizing, maar ook financiële redenen. Mevr. Truus Smakman beaamt dit en zegt dat de meeste mensen bij opzegging aangaven dat ze het naar hun zin hadden. Het is dus niet zo dat de reden van de opzegging is dat de vereniging niet bevalt. Mevr. Rian van Doorn vraagt of er dan bv. korting gegeven kan worden aan AOW ers. De voorzitter zegt hier open voor te staan, maar de vereniging moet ook draaien. Dhr. Roel Booden vraagt of er dan wel plannen zijn om het ledenaantal omhoog te krijgen. De voorzitter antwoordt dat we voor volgend seizoen voor de werving aansluiten bij de landelijke campagneweek van de KNLTB in 2013, de zogenaamde Open Tennis Dagen. Dhr. Jos Middelkoop meldt dat dit jaar de 50,-- lidmaatschap actie nieuwe leden opgeleverd heeft. De braderie heeft 22 nieuwe leden opgeleverd. Dhr. Rob Peterse vindt dit mooi en benadrukt dat meer gerichte actie op het juiste moment aandacht verdient. In het licht van de daling van het aantal (jeugd)leden wordt er gevraagd naar de terugloop bij de Gouwe Smash en de Woerd. Dhr. Jos Middelkoop antwoordt dat de terugloop bij de jeugd daar minder is door een strakker jeugdbeleid. De voorzitter merkt op dat de klappen nu bij ons vallen. De dalende trend die al enkele jaren eerder in de rest van het land zichtbaar was, treft nu ook Be Fair. Dhr. Sander van Oudheusden vraagt de leden te benaderen om meer feedback te krijgen. Dhr. Hans Mulders doet de suggestie om (betalende) leden die hun pasje niet opgehaald hebben te benaderen. De voorzitter zegt het mee te zullen nemen en te kijken hoe we dit concreet kunnen maken. Tenslotte merkt dhr. Karel Kool nog op dat het aantal van 100 leden aan opzeggingen al jaren gebruikelijk is, maar het aantal nieuwe leden/aanmeldingen is de laatste jaren minder dan gebruikelijk. 5

6 Financieel jaarverslag 2012 De penningmeester neemt de financiën met ons door: Gezonde vereniging (ook financieel) Over 2012 een tekort van ; geen paniek, wel broekriem aantrekken en contributie verhogen (voor het eerst sinds jaren) Permanente aandacht voor ledenwerving, ledenbehoud en vrijwilligers Exploitatieoverzicht Vereniging ,-- begroot aan contributie, ,-- binnengekomen ,-- begroot aan baropbrengsten, ,-- werkelijk ,-- tekort in vereniging Inkomsten uit contributies is lager dan was begroot. Dit komt door de daling van het ledenaantal. Volgens dhr. Sander van Oudheusden hebben wij een zichtbaar tekort van ,--, maar bedraagt het werkelijk verlies ,-- door de mutatie van de voorraad op de balans per 31 oktober Dhr. Henk Borst vraagt zich af waarom de barinkomsten zoveel lager zijn dan vorig jaar. Mevr. Will Borst merkt op dat er tijdens haar bardienst geen lijsten aanwezig waren om in te vullen. Volgens dhr. Rob Dröge zijn er altijd lijsten en is de daling van de baromzet te wijten aan de terugloop van het ledenaantal. Daarnaast houdt men toch ook meer de hand op de knip. Dhr. Karel Kool merkt nog op dat men de procedure kasstaat invullen, in de kluis doen en de kas afsluiten moet volgen. Dhr. Sander van Oudheusden vraagt naar de marge van de barinkoop. Zijn de inkoopprijzen ten opzichte van vorig jaar gestegen? Het bestuur zal hier nader onderzoek naar doen. Mogelijk moeten de barprijzen worden aangepast. Het voorstel wordt gedaan om op zaterdag de competitieteams om uur de bonnen in te laten leveren en af te rekenen. Dit kan voorkomen dat er bonnen blijven liggen met gevaar dat er niet betaald wordt. Dhr. Karel Kool merkt op dat de competitieteams feitelijk altijd hun bon wel afrekenen. Wel voorkomt het afrekenen en afstorten om uur dat er tot laat op de avond veel geld in de kassa zit. Mevr. Joan Boere vraagt of het niet een beetje veel is, én de contributie omhoog én de barprijzen. Door de verhoging van het BTW percentage van 11% naar 11,5% wat er over de omzet moet worden afgedragen zal dit wellicht wel nodig zijn. Exploitatieoverzicht Stichting - Stichting nagenoeg hetzelfde gebleven - Dhr. Sander van Oudheusden merkt op dat de kosten ad 4.000,-- voor het 2- jaarlijkse onderhoud zijn. Per jaar moet er dus 2.000,-- worden opgenomen. 5. Verslag van de kascommissie De kascommissie, bestaande uit dhr. Hugo van der Linde en dhr. Jaap van der Loo, verklaart de boeken en bescheiden van van het boekjaar 2012 te hebben gecontroleerd. De kascommissie heeft geconstateerd dat de administratie een goed verzorgde indruk maakt en dat de controle geen aanleiding geeft tot op- of aanmerkingen. De gepresenteerde cijfers geven een juist beeld van de bezittingen en schulden per 31 oktober 2012, evenals van de inkomsten en uitgaven over het jaar De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet. Het bestuur wordt decharge verleend. 6

7 volgens het bestuur a. Investeringsplan Stichting b. Commissie vrijwilligersbeleid c. HC, TC, JC d. Jubileumcommissie e. Verhoging contributie a. Investeringsplan Stichting ( ) : Oefenmuur Hekwerken Onderhoud banen Arcadis Zonnescherm Baanverlichting Banen: intensief bespeelde gedeelten Bestrating Dhr. Ab Herrebrugh geeft aan dat het opknappen van de hekwerken bij baan 10 prioriteit verdient. Geschatte kosten ± 4.000,-- / 5.000,--. Mevr. Antoinet Vis vraagt of dit echt noodzakelijk is en of het niet beter is (ook voor het aantrekken van jeugd) om een oefenmuur aan te schaffen. Dhr. Ab Herrebrugh antwoordt dat dit niet gaat lukken voor dit budget. b. Commissie vrijwilligersbeleid Coördinator: Paul van Yperen Leden: Jolanda van Denzen Monique Pieters Jaap van der Loo Meer vrijwilligers in kortere tijd. Mevr. Jolanda van Denzen geeft een korte toelichting op de plannen die de commissie heeft. Het doel is het werven van vrijwilligers vanuit een campagne. Er wordt een cursus van 4 avonden van de KNLTB gevolgd (stappenplan). De voorzitter is erg blij met het enthousiasme van de commissie en geeft aan hoge verwachtingen te hebben. De ervaring leert dat vrijwel elk lid wel iets wil doen. Het is goed dat de commissie ons vrijwilligersbeleid gestructureerd en professioneel oppakt. c. TC, JC, HC Technische Commissie Voorjaarscompetitie Inschrijvingen competitie gaan naar verwachting - Veel enthousiasme en nieuwe aanmeldingen - Terug naar 20 teams op zaterdag Opzet clubkampioenschappen zo houden en fine tunen Inschrijvingen CK verplicht voor competitiespelers? Een échte Be Fair kampioen? Evenementen in 2013 in teken van 50 jarig bestaan 7

8 Mevr. Antoinet Vis vraagt naar de nieuwe aanmeldingen. Dhr. Jos Middelkoop geeft aan dat het voornamelijk gaat om een aantal leden die zich individueel hebben ingeschreven en waar actief mee omgegaan wordt. Dhr. Hans Mulders mist in dit overzicht de rekreantencompetitie. Dhr. Jos Middelkoop meldt dat deze competitie nog besproken moet worden. Jeugd Commissie Uitbreiding commissie noodzakelijk Deelname aan Open Tennisdagen van KNLTB (met als doel het promoten van de tennissport en werving van nieuwe leden). Kinderen zijn erg enthousiast, ouders moeten volgen! Dhr. Jan van der Ark vraagt naar het functioneren van dhr. Jeroen Baars. De voorzitter antwoordt dat Jeroen de jeugdleden les geeft en de reacties positief zijn. Jeroen enthousiasmeert de kinderen te komen spelen. Dhr. Hans Mulders vraagt wie er contact onderhoudt met Jeroen. De voorzitter vertelt dat er periodiek gesprekken plaatsvinden tussen het bestuur en Jeroen en ook tussen het bestuur en Klaas. De voorzitter en één van de andere bestuursleden, namens het bestuur, voeren die gesprekken. Er zijn dus altijd 2 mensen van het bestuur aanwezig bij deze gesprekken. Er wordt een verslag gemaakt, zodat de gemaakte afspraken voor de opvolgende besturen bewaard blijven. Mevr. Joan Boere vraagt zich af hoe het vanuit de KNLTB zit met het opvangen van de jeugd in de leeftijdscategorie 12 / 16 jaar. Tenniskids is toegesneden op de jongere jeugd, niet op de oudere jeugd. Voor de oudere jeugd is het misschien een goed idee om die competitie te laten spelen op zondag. Wellicht dat het voor die groep dan aantrekkelijker is om bij ons te spelen. Mevr. Olga Peterse vraagt zich af of 7 weken competitie dat verschil zou maken. Dhr. Richard Verbeek zegt dat er jeugdleden naar de Woerd zijn gegaan, omdat we hier geen teams op de been krijgen. Zondag geschikt maken voor de competitie? Mevr. Antoinet Vis stelt voor dit mee te nemen als optie. Huishoudelijke Commissie Schoonmaak Vrijwilligers Zomer- en winterbardienst Toegang avondbardienst Schoonmaak Dhr. Hans Mulders vraagt of we de schoonmaakkosten niet kunnen drukken door iemand zoals mevr. Elly van der Woud in te huren. De voorzitter legt uit dat het bestuur jaren op zoek is geweest naar een opvolgster voor Elly en dat die persoon niet gevonden is. De kans om op deze manier de schoonmaakkosten te drukken is niet groot. Zomer- en winterbardienst Dhr. Richard Verbeek heeft moeite met het feit dat er 85% barbezetting is en dus 15% niet. Dhr. Rob Dröge licht toe dat die 15% meestal op een tijdstip valt dat er ook vrijwel niet getennist wordt. En dat hij vindt dat de barbezetting dus behoorlijk goed geregeld is. De voorzitter geeft aan dat het instellen van een verplichte bardienst ook niet zonder (organisatorische) problemen is. Het is de voorkeur van het bestuur om de barbezetting op de huidige vrijwillige basis voort te zetten. Het streven blijft daarbij wel om de bar 100% bezet te krijgen. 8

9 Toegang avondbardienst Bij gesloten park: met KNLTB ledenpas en pincode (pincode verstrekt door HC) - Toegang via paslezer en toetsenbord bij ingang bar - Toegang met ledenpas + pincode alleen tussen 19:00 en 19:30 - Regelmatige wijziging pincodes - Pincodes alleen bekend bij HC - Toegang voor het park en de hal wordt niet gewijzigd - Afsluiten op de gebruikelijke manier Dhr. Rob Dröge geeft uitleg over de bardienst en de toegang van het hek. Alarm wordt s - morgens uitgeschakeld. d. Jubileum Commissie 50 jaar jubileum Be Fair - Stand van zaken Jubileumcommissie wordt gevormd door: Antoinet Vis Heidi Bontje Hans Ferber Jaap van der Loo Peter van der Eijk Rob Peterse Roel Booden Jeugd : Jeroen Baars Catering : Cees van den Berg Dhr. Roel Booden vertelt hoe de feestelijkheden er in grote lijnen uit gaan zien. Woensdag 11 september 2013 jeugdprogramma Vrijdagavond 13 september 2013 officiële viering met genodigden. Zaterdag 14 september s-middags viering op locatie s-avonds feest in feesttent bij Be Fair Woensdag 11 september Jeugdprogramma De bedoeling is om door middel van het benaderen van scholen kinderen enthousiast te maken voor het tennisspel Uitvoering moet nog worden uitgewerkt: Initiatief : Jeroen Baars Contact met commissie: Hans Ferber Vrijdagavond 13 september Officiële viering met genodigden. Van 18:00 20:00 uur Voor bestuur, sponsoren, gemeente, omliggende tennisverenigingen, KNLTB en andere genodigden Hoe: wordt uitgewerkt in een vorm die iets meer is dan een receptie. Heidi Bontje en Roel Booden Zaterdag 14 september s-middags Aanvang : 12:00 uur Locatie : Nog geheim Inschrijven : Uitnodiging via website: daarbij zal de locatie bekend worden gemaakt Terug: ca. 18:00 uur Dresscode: witte kleding, thema: Be Fair - Be Proud! Tussen het middag- en het avondprogramma geen activiteit Peter van der Eijk en Hans Ferber 9

10 Zaterdag 14 september s-avonds feest in feesttent bij Be Fair Aanvang : 20:30 uur Feest : DJ, professioneel optreden en optreden van leden Sluiten : 01:00 uur Antoinet Vis en Jaap van der Loo Overige punten Contacten met sponsoren OCW en ICW Aandacht voor omwonenden Bestuur en HC en TC op de hoogte gehouden van voortgang Vrijwilligers nodig. Aanmelden bij commissieleden e. Voorstellen van het bestuur verhoging contributie Type lidmaatschap Huidig Voorstel Seniorlid, zomerlid 150,00 160,00 Seniorlid, jaarlid 180,00 190,00 Juniorlid, zomerlid (v.a. 1995) 70,00 70,00 Juniorlid, jaarlid (v.a. 1995) 85,00 85,00 Juniorlid, zomerlid (v.a. 2005) 30,00 30,00 Juniorlid, jaarlid (v.a. 2005) 40,00 40,00 Winterlidmaatschap senior 75,00 80,00 Winterlidmaatschap junior 40,00 40,00 Student lid, jaarlid 100,00 100,00 Student lid, winterlid 75,00 75,00 Stillidmaatschap 25,00 25,00 7. Begroting 2013 Uitgangspunten gelijk (Na aanpassing contributie) Conservatief De penningmeester, dhr. Jack Eenink licht de begroting toe. Wat betreft de Stichting zal de begroting nagenoeg hetzelfde blijven. De begroting van de Vereniging is afgestemd op 748 leden. Op basis van het huidige aantal leden is het noodzakelijk om de contributie te verhogen, willen we volgend jaar niet ook met een verlies te maken krijgen. Het dagelijks onderhoud van de banen is een grote kostenpost. Er ontst aat discussie of hier wellicht op bezuinigd kan worden. Dhr. Roel Booden vraagt waar het dagelijks onderhoud uit bestaat en dhr. Karel Kool wil weten wat de noodzaak is van het dagelijks schoonhouden van de banen. Dhr. Ab Herrebrugh legt uit dat de banen dagelijks schoongehouden moeten worden om ze waterdoorlatend te houden. Ook worden de banen met een tractor met zware borstels geborsteld om ze in goede conditie te houden. Ten opzichte van onze vorige banen besparen we 50%. Dhr. Aad van Gemmert, onze groundsman, doet het onderhoud en schrijft dagelijks/wekelijks de uren op. Dit werkt op zichzelf goed. Door de weersomstandigheden kan het nodig zijn dat er meer uren onderhoud gepleegd moeten worden. Daardoor kan het aantal werkuren oplopen. Dhr. Hans Mulders oppert het idee van een vaste prijsafspraak. Dhr. Jaap van der Loo vraagt zich af of er misschien vrijwilligers zijn die hier een rol in zouden kunnen spelen. De ALV komt tot twee voorstellen. Het bestuur en Ab gaan onderzoeken of een vaste prijsafspraak de voorkeur verdient en of het baanonderhoud met het inzetten van vrijwilligers kan worden gedaan. Met als doel om zo de kosten van het baanonderhoud te drukken. 10

11 Dhr. Jaap van der Loo vraagt zich af of we misschien eens naar een nieuwe energieleverancier moeten zoeken. De voorzitter vindt dat een goed idee. Dhr. Rob Peterse informeert naar de afschrijving van de banen. Als de banen 3 jaar langer mee kunnen dan gepland, kunnen we het mogelijke financiële gat ook dichten door de afschrijving te herzien (over langere periode berekenen). Dhr. Peter van der Eijk geeft aan dat dan tegelijk ook de lening over een langere periode moet gaan lopen. De huidige lening moet dan wel worden gewijzigd. Dit heeft mogelijk kosten tot gevolg. Dhr. Sander van Oudheusden geeft aan de aanpassing van de afschrijvings-termijn niet zo n goed idee te vinden. We moeten ervoor waken om al te creatief te gaan boekhouden. Dhr. Ab Herrebrugh geeft aan dat de banen zich goed houden. Dat wellicht de levensduur van de banen langer is dan de geraamde 10 jaar. Zeker is dat echter nog niet. Het is de moeite waard om te onderzoeken of de herziening van de afschrijving een reële mogelijkheid biedt. De voorzitter komt met een 2-ledig voorstel: - Voorstel tot contributieverhoging doorvoeren - Bestuur gaat bezien of de afschrijving van de banen (nu 10 jaar) reëel verlengd kan worden naar 13, 14 of 15 jaar. 8. Vaststelling door de A.L.V. van de voorgestelde contributieverhoging in Vergadering stemt in de met voorgenomen contributieverhoging, met vaststelling van gezinskorting. 9. Benoeming kascommissie De kascommissie bestaande uit dhr. Hugo van der Linde en dhr. Jaap van der Loo wordt bedankt voor hun inzet. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit dhr. Jaap van der Loo en mevr. Olga Peterse. 10. Afscheid comissieleden HC, JC en TC Binnen de TC is er afscheid genomen van dhr. Jan van der Ark, dhr. Peter Groot, dhr. Eric Kollmann en dhr. Maarten Overdijk. 11. Afscheid/benoeming bestuursleden (rooster van aftreden) Er zijn geen aftredende bestuursleden. Toetreding bestuursleden: 1 Vacature: voorzitter JC De ALV stemt in met het voorstel om dhr. Paul van Yperen te benoemen als bestuurslid. Dhr. Roel Booden vraagt of dit mogelijk tot problemen leidt, omdat het bestuur dan uit een even aantal leden bestaat. De voorzitter antwoordt dat volgens de statuten het bestuur uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven moet bestaan. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. Het afgelopen jaar waren er dus twee vacatures. Omdat er 5 zittende bestuursleden waren, vormde het bestuur toch een bevoegd college. 12. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden Er zijn geen voorstellen ingediend. 11

12 13. Rondvraag Dhr. Jaap van der Loo vraagt namens mevr. Jolanda van Denzen of het een idee is om een pakket te creëren van bv. een x aantal maanden les met een x aantal personen, verbonden aan het lidmaatschap waardoor je mensen aan elkaar koppelt. De voorzitter vindt het de moeite waard om het te bekijken. Tevens vindt Jolanda de familiekorting te gering en ook stelt zij voor om een senioren 65 + lidmaatschap in te stellen. Dhr. Jan van der Ark merkt op dat er tijdens de competitie soms voor teams, die laat van de baan kwamen niet voldoende keus aan eten was. Dhr. Wilfred Luiten antwoordt dat de keukenmensen op een gegeven moment naar huis gaan. Dhr. Karel Kool geeft aan dat het is voorgekomen dat mensen om half 11 van de baan kwamen en dan pas eten bestelden, dat dat soms wel tot improvisaties heeft geleid. Wellicht moeten we over gaan op een daghap, bv. spaghetti o.i.d. Een beperkte maaltijdkeuze geeft waarschijnlijk minder problemen. Tenslotte vraagt mevr. Olga Peterse of het als senior mogelijk is om les te krijgen van Jeroen Baars. De voorzitter antwoordt dat dit niet mogelijk is. Jeroen is als jeugdtrainer aangetrokken en geeft bij Be Fair alleen de junioren les. De senioren kunnen les krijgen van Klaas. 14. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen en nodigt allen uit voor de nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari 2013 van tot uur. Voorzitter, Secretaris, 22 november

13 Even voorstellen: Paul van Yperen Nieuw bestuurslid Befair Tennis. Functie Vrijwilligers coördinator. Er werd mij gevraagd een kort stukje te schrijven over mezelf voor het club blad. Kort?? Tja das lastig. Want deze die me kennen weten dat ik meestal veeeelllll te lang van stof ben en te diep in details duik. Dus ga mijn best doen. (Kort ) Naam: Paul van Yperen Getrouwd met: Henriette van Yperen (ook spelend lid) en samen hebben we 2 kinderen Jeroen (20 jaar) en Ingeborg (18jaar). Hobby s: sport, mensen en films kijken. Lid van Be Fair al enige jaren, meestal op de baan op dinsdag en vrijdag avond, Spelend in Mix 35+ team 1. Beroep: interim people and process manager, Eigen bedrijf Timpco (training, interim management personal coaching and outplacement). Momenteel bezig met nieuwe tak opzetten binnen mijn bedrijf, Timpco marketing, opleiden en coachen van ondernemers om zelfstandig te worden, eigen pensioen te kunnen bouwen (onafhankelijk van de grillen van fondsen en banken) en financieel onafhankelijk te kunnen worden. Al enige tijd met veel plezier lid van de tennisvereniging Be Fair. Hiervoor heb ik veel jaren in de volleybalzalen doorgebracht. Als spelend lid van de volleybal vereniging Be Fair maar ook als trainer, coach en bestuurslid TC. Wil je verder nog meer van me weten moet je me gewoon aanspreken en vragen. Waarom nu deze nieuwe functie, Vrijwilligers coördinator? Omdat ik geloof in de goede wil van onze leden die altijd bereid zijn een handje toe te steken aan het welzijn van onze vereniging op vrijwillige basis. Onze voorzitter Maria heeft mij vorig jaar eens gevraagd me wat meer bezig te houden met het coördineren van de vrijwilligerswerkzaamheden binnen de vereniging. Maar dit kwam eigenlijk niet verder als Ad Hoc wat acties uit te voeren en de andere commissies te ondersteunen waar extra handjes nodig waren. Dit jaar hebben we dat beter aangepakt en meer handen aan de vrijwilligers tafel kunnen krijgen. Met een team van 4, Jaap van der Loo, Jolanda van Denzen, Monique Pieters en ondergetekende hebben de het vrijwilligers coördinatie team gevormd en samen doen we de cursus van de KNLTB: meer vrijwilligers in korte tijd. 13

14 Vrijwillers zijn de levensader binnen onze vereniging. Zonder vrijwilligers is er geen bestaansmogelijkheid van de vereniging. Let wel, een vereniging is niet alleen maar een plaats waar je je ding doet en weer weg bent. Maar een plaats waar je plezier kan hebben, mensen kan ontmoetten, een drankje drinken, uit je dak gaan, verdriet kan hebben, blij kan zijn en samenwerken met andere leden aan een gemeenschappelijk doel, een plek creëren waar je graag naar toe gaat. Dus de komende tijd kunt u vanuit de vrijwilligers commissie enkele actie verwachten. We gaan u benaderen, telefonisch dan wel direct face to face. We gaan een campagne starten om meer mensen kleinere taken te laten doen. Meer draagvlak binnen de vereniging om een handje te kunnen toesteken. De handen in een te slaan, samen te werken en het gevoel krijgen en uitstralen wat we allemaal hebben. Dit is mijn vereniging waar ik graag ben. Paul van Yperen 14

15 Be Proud Be Fair Het zal u niet ontgaan zijn maar dit jaar bestaat Be Fair 50 jaar. De jubileumcommissie is druk bezig met de organisatie van de festiviteiten. U kunt alle voorbereidingen en berichten volgen op de speciale jubileumwebsite die te vinden is via Als u een Facebook-account hebt kunt u ook uw opmerkingen of berichten aan ons kwijt op de speciale Facebook pagina. Wat kunt u onder voorbehoud -verwachten. (het programma is nog niet definitief let op de website) Het gehele jaar door zullen alle activiteiten, zoals Open Toernooi en clubkampioenschappen in het teken staan van het jubileum. De festiviteiten zullen plaatsvinden van 11 tot en met 14 september Op woensdag 11 september zal er door middel van schooltennistoernooi aandacht worden besteed aan de jeugd en getracht worden om de jeugd enthousiast te maken voor het tennis. In het kader van het betrekken van de jeugd wordt er ook al op 23 maart a.s. de Open Tennisdagen 2013 georganiseerd. Op vrijdag 13 september zal een Officiele gedeelte plaatvinden waarbij vertegenwoordigers van gemeente en andere tennisverenigingen worden uitgenodigd. Het exacte programma wordt later bekend gemaakt. Op zaterdag 14 september zal het feest plaatsvinden. De dag bestaat uit twee delen: Het middagprogramma bestaat uit spelelementen en zal worden gevierd op een locatie buiten Be Fair. We verklappen nu vast dat u wel een fiets nodig zult hebben. Aan het middagprogramma kan worden deelgenomen door inschrijving via de website. Nadere mededelingen volgen nog. In de avond zal een groot feest worden gegeven in een grote tent op baan 4, met live music en andere verrassingen. Thema van de avond is ook White Sensation dus witte kleding heeft de voorkeur. Volg de website voor meer informatie!!! De jubileumcommissie, Heidi, Antoinet, Jaap, Rob, Peter, Hans, Cees en Roel 15

16 16

17 Over een week of zes staan we er weer met zijn allen op de baan voor de voorjaarscompetitie. Wat is er weer leuker, voor tennissers én toeschouwers, om 7 competitiedagen lekker op en langs de baan te kunnen staan? Wat bracht het competitiejaar 2012? Even in mijn geheugen graven hoor Ik kan me herinneren dat het, met name in het begin, niet erg warm was. Gelukkig werd dit wel beter! In 2011 hadden we nog vijf kampioenschapteams, in 2012 was dit er één, Heren 6 18+! Wie speelt daar ook al weer in? Voor 2013 hebben we 29 competitieteams. Met name de vrijdagavond is flink drukker geworden, dit belooft een leuke avond te worden om eens langs het park te komen en met een glaasje in hand lekker langs de baan of op het terras te gaan staan! Trouwens, dit kan natuurlijk ook op de andere dagen dat er competitieteams actief zijn. Daarnaast zullen de teams dit jaar aantreden in het speciale jubileumshirt! Meer info kunnen jullie verderop in het clubblad vinden. Het ophalen van de competitiebescheiden vindt dit jaar plaats op: donderdag 28 maart 2013 De captains zullen deze avond, bij vooruitbetaling via bank of tegen betaling van 115,00 contact, de teammappen en competitieballen ontvangen. De captains zullen binnenkort een ontvangen met daarin het trainingsschema en de uitnodiging voor de eerder genoemde dagen. Zet alles in ieder geval vast in de agenda! Groet, Jos Middelkoop Speeldagen Inhaaldagen Week Dinsdag 9-apr 16-apr 23-apr 7-mei 14-mei 21-mei 28-mei 9-mei 20-mei 4-jun Donderdag 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr 16-mei 23-mei 30-mei 9-mei 20-mei 6-jun Vrijdag 5-apr 12-apr 19-apr 26-apr 10-mei 24-mei 31-mei 9-mei 20-mei 7-jun Zaterdag 6-apr 13-apr 20-apr 27-apr 11-mei 25-mei 1-jun 9-mei 20-mei 8-jun 17

18 Dinsdag team Donderdag team DiDa1 45+ Lia Sekeris DoHe1 55+ Jan Koetsier 2e klasse Joke van der Loo-van Tol 1e klasse Jaap Slootweg Betty den Edel Henk van Doorn Rita van der Maas Ad Lafeber Corrie Revet Cor van Triet Lenie Blanken Vrijdagavond teams VrMi1 35+ Rob Dröge VrMi2 35+ Hans Mulders 1e klasse Lucie Lindeman 1e klasse Annemiek Romeijn Pauline Droge Ruud van Gils Peter van Rooijen Marcel Comba Jan van Noort Pauline Schut VrMi e klasse Rian van Doorn Bianca Pleus Mariël Peeters-Scheuierman René D'Elfant Sander van Oudheusden VrHe1 25+ Dave Zijderhand ZaHe2 35+ Walter Padding 2e klasse Kevin Steenwinkel 1e klasse Henk Asscheman Bart van der Zalm John Fianen Robert-Jan Hogerbrugge Walter Sonneveld Jan Nederhof Jr. VrDa1 25+ Marja van den Oord VrDa2 25+ Alice Verrips 3e klasse Ellen Ammeraal 3e klasse Marijke van Oijen Trudy Asscheman Annerike Hendriks Inge Fianen Manon Muller-Kaper Caroline Vogelaar Zaterdag teams ZaDa1 18+ Suzanne van Herk ZaDa2 18+ Olga Peterse Hoofdklasse Tanja van der Loo 3e klasse Mirande Baan Tessa Uijtterhoeve Margot Comba Danielle van Bergeijk Saskia Portengen Kristel Hoogduin Marion v.d. Eijk Anne Fennema Wendy de Bruin Nicoline Leoné Marinka Roelofs/van der Voort 18

19 Zaterdag teams (vervolg) ZaDa e klasse José Droge Jacqueline van de Berg Janine van Maaren Sandra Berckenkamp Elles Zijderhand ZaMi1 18+ Peter Groot ZaMi2 18+ Jan Nederhof 3e klasse Aart Duiser 4e klasse Joan Boere Antoinet Vis Jolanda Los Petra Oostendorp Tineke Dekker Yvonne Hoogeveen Bart Jan de Bas Martin Derks Richard van Velde ZaMi e klasse Annie Sietzema Ingeborg Droge Annabelle van der Ham Jeroen Comba Marius Dekker Robert van Niekerk ZaMi1 35+ Maria Scholtalbers ZaMi2 35+ Henriette van Yperen 2e klasse Jorien Wessels-den Oudsten 3e klasse Petra Werter ZaMi3 35+ Monique Meershoek Paul van Yperen Jack Eenink Lucie Lindeman Willy van der Ark Jan van der Ark Henk Baank Guido Kuipéri ZaMi1 45/50+ Hans Wijnstok 3e klasse Pauline Dröge 1e klasse Edith Heerma van Voss Ton Muller Sander van Oudheusden Jan van Noort Ton Baan Fanny van der Berg Casper Heerma van Voss Roel Booden Marieke Eenink 19

20 Zaterdag teams (vervolg) ZaHe1 18+ Thijs van Heteren ZaHe2 18+ Patrick Plomp Hoofdklasse Jeroen Baars 2e klasse Robin Andringa Robin Nederlof Lex de Koning Chris le Comte Rudmar Klomp Stefan Peterse Marijn Pronk Sebastiaan Andringa ZaHe3 18+ Martijn Peeters ZaHe4 18+ Niels Gerritse 2e klasse Erik Schaaf 2e klasse Niek Oostendorp Hugo van Bergeijk Eric Neys Arnoud de lange Stephan Okker Geert Verhoef Gerard Kroese Jeroen Jaakke ZaHe5 18+ Martijn Janssen ZaHe6 18+ Luutzen v/d Spek 3e klasse Jeroen Straver 3e klasse Tjeerd Hillerts Arman van Frankfoort Dave Straver Arco Zaad John Jansen Harold Groeneveld Bob van Leeuwen Bart van Putten Jos Middelkoop Gregor Wijkamp Wouter Borst ZaHe7 18+ Maarten Overdijk ZaHe8 18+ Richard v/d Ark 3e klasse Nick Nederhof 4e klasse Teun v/d Linden Marthyn Barentsen Erik Hennink Marco van der Hut Arjan Hennink Jeffrey Zwinkels Rob Dröge ZaHe1 35+ Jan Middendorp ZaHe2 35+ Hans Ferber 3e klasse Jaap van der Loo 4e klasse Ruud Jansen Rob Peterse Nico Raaphorst Peter van der Eijk Marco Kraak Ruud de Bruijn Arjan Versloot 20

21 Competitietraining indeling 2013 Datum Team Baan Tijd Donderdag 28 maart 2013 Jan Koetsier Dinsdag 2 april 2013 Lia Sekeris Hans Mulders 1 Rob Droge 2 Walter Padding 3 Marja van den Oord 4 vrijdag 22 maart 2013 zaterdag 23 maart 2013 zaterdag 23 maart 2013 Alice Verrips 5 Annie Sietzema 6 José Dröge 8 Dave Zijderhand 9 Rian van Doorn 10 Hans Wijnstok 1 Maria Scholtalbers 2 Patrick Plomp 3 Maarten Overdijk 4 Peter Groot 5 Jan Nederhof 6 Hans Ferber 8 Henriëtte van Yperen 9 Lucie Lindeman 10 Suzanne van Herk-Oldenburg 1 Olga Peterse 2 Richard van der Ark 3 Thijs van Heteren 4 Martijn Peeters 5 Martijn Janssen 6 Luutzen van der Spek 8 Niels Gerritse 9 Jan Middendorp

22 Op 8 juni zal er een, voor Nederland, uniek evenement plaatsvinden in onze regio. Onze tennisvereniging is één van de verenigingen die deel zal uitmaken van de pilot van dit evenement. De bedoeling is om van het evenement een jaarlijks terugkerende happening te maken. Al nieuwsgierig waar we het over hebben? We hebben het over Tennis4Life. Wat is Tennis4Life? Ken je Alpe d HuZes? Ja? Verbaast ons niets het is namelijk een bijzonder evenement waarvan de opbrengst is bestemd voor een ziekte die ons allemaal weet te raken. Tennis4Life is het tennisbroertje/zusje van Alpe d HuZes. Zaterdag 8 juni is de dag van de langste tenniswedstrijd. Het de bedoeling om op deze dag, met zoveel mogelijk mensen, ZES uur lang tennis te spelen op ons tennispark. De bedoeling is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. We zijn momenteel bezig deze dag vorm te geven om er voor te zorgen dat er voor de deelnemers, én toeschouwers, genoeg te beleven is. Wat zou er mooier zijn, dat we deze dag af kunnen sluiten met een geweldige opbrengst voor de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Hou onze website, Twitter en Facebook pagina s in de gaten voor het laatste nieuws over 8 juni Het Bestuur 22

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Jubileumkrant TV Oudorp

Jubileumkrant TV Oudorp Jubileumkrant TV Oudorp 1972-2012 Saturnusstraat 1a, Oudorp NH. Dit is een uitgave van Rodi Media in samenwerking met Tennisvereniging Oudorp Oplage 25.000 exemplaren www.tvoudorp.nl er zijn keukens die

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

Autobedrijf De Jonge. Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 www.toyota-dejonge.nl. Voor Toyota gaat u naar

Autobedrijf De Jonge. Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 www.toyota-dejonge.nl. Voor Toyota gaat u naar Presentatiegids 2012-2013 Ahornstraat 9 4388 PR Oost-Souburg Mob. 06-244 335 57 Fax 084-838 71 89 info@mcreiniging.nl www.mcreiniging.nl Totaal leverancier voor de industrie, horeca, groothandel, schoonmaakbedrijven

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V.

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. 19 april 2014 nummer 35 doorloopl ink s Programma Opstellingen Uitslagen De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior DE VERENIGING DA GELIJK S BE STU UR Voorzitter:

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder Golfkuur Golfclub de Kurenpolder Jaargang 23 zomereditie 2014 Combi Lid Maatschap Alliantie De golfmarkt is fors in beweging Trots! Yoran over zijn NK EEN STERKE COMBINATIE VAN GEDEGEN SPECIALISTEN Ondernemingsrecht

Nadere informatie