Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15"

Transcriptie

1 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie Teamindeling 18 Competitietraining Activiteit uitgelicht 22 Be Fair Classic Open 23 Ledenadministratie 24 Aanmeldingsformulier tennistraining senioren 25 Be Fair Tennis Series 26 Jeugdmagazine 27 Activiteitenkalender

2 Van de voorzitter Onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar! En dat gaan we vieren. Het wordt een mooi jaar vol met (tennis)activiteiten die extra glans krijgen door ons jubileum. De Jubileumcommissie en ook onze andere commissies zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Voor de precieze invulling verwijs ik je naar de informatie in deze Buitenhof Nieuws en onze website Daarnaast zullen we je ook informeren via de mail*. Onze vereniging vindt haar oorsprong in 1963 wanneer een aantal leden van de Christelijke Sportvereniging Be Fair tennisbanen huren in het Warnaarplantsoen. De Christelijke Sportvereniging Be Fair heeft naast de afdeling voetbal en volleybal ook een afdeling tennis. In 1973 verhuist de afdeling Tennis van Groot Be Fair naar tennispark De Sniep met 6 banen. Om het clubgebouw van de afdeling Tennis in eigen beheer te houden, wordt de Stichting Buitenhof opgericht. Het gaat zo voorspoedig met de afdeling Tennis dat het park in 1977 kan worden uitgebreid met 4 banen. In 1982 kunnen de banen vervolgens van licht worden voorzien. In samenhang met de privatisering van de banen wordt in 1988 de formeel opgericht. Waar we in het verleden te maken hadden met wachtlijsten, hebben we nu volop ruimte voor nieuwe leden. Onze vereniging volgt daarmee de landelijke trend. Om onze vereniging voor de toekomst gezond te houden kunnen we nieuwe leden goed gebruiken. Help mee om nieuwe leden aan te trekken en te laten ervaren hoe leuk het tennissen is en hoe leuk het bij ons is. Onze vereniging biedt sportieve strijd, sportiviteit en gezelligheid. Een mooie bal slaan gaat niet vanzelf. Uren, vaak jaren, van bloed, zweet en tranen gaan eraan vooraf. Onze vereniging is evenmin vanzelf tot stand gekomen en succesvol geworden. Of het bloed zweet en tranen heeft gekost, vermeldt mijn bron niet. Ik weet dat het niet vanzelf is gegaan. Het zal nooit vanzelf gaan. Voor het succes in het verleden hebben de leden van toen gezorgd. Voor het succes van nu zorgen wij, jij en ik. Ons doel is om leuke tennisactiviteiten te organiseren voor elkaar en met elkaar. Zo was het in Zo is het nog steeds en zo zal het ook in de toekomst zijn. We kunnen met recht trots zijn op onze vereniging. Doe mee en op naar de volgende 50 jaar! Be Proud - Be Fair - Be There Maria Scholtalbers * Zorg dat je mailadres bij ons bekend is. Geef wijzigingen door aan: 2

3 Mededeling van het bestuur Samenwerking tussen Gouwe Smash en Be Fair met betrekking tot de jeugd. De besturen van beide verenigingen hebben besloten bij wijze van proef elkaars jeugdleden het komend seizoen de mogelijkheid te bieden om op zowel het eigen park als ook op het andere park vrij te tennissen. We willen (onze) jeugd op deze wijze stimuleren om meer (samen) te tennissen. Afspraken: -De jeugdspeler moet lid zijn van Be Fair of Gouwe Smash -In geval van tennisles: De jeugdspeler heeft les bij de vereniging waar hij lid is. -De jeugdspeler is in bezit van een lidmaatschapspasje van Be Fair of Gouwe Smash -De (afhang)regels van het park, waar gespeeld wordt, zijn van kracht. -De mogelijkheid is beperkt tot uur en is onder de voorwaarde dat er geen clubactiviteiten zijn. -De mogelijkheid beperkt zich tot het vrij tennissen op elkaars park. (Deelname aan de clubactiviteiten is niet toegestaan als het lid geen lid is van die club.) Deze samenwerking is bij wijze van proef en loopt van 15 maart t/m 15 oktober Tijdens en aan het eind van de periode, zullen beide besturen de proef evalueren en bezien of en zo ja op welke wijze deze vorm van samenwerking wordt voortgezet. Uitbreiding speeltijd voor de jeugdleden van Be Fair Het bestuur heeft bij wijze van proef besloten om de jeugdleden dit seizoen het recht te geven om ook s avonds na uur te spelen. De normale afhangregels zijn van kracht. We willen onze jeugd op deze wijze stimuleren om meer te tennissen Voorjaarkriebels? Heb jij ook zo n zin om ons clubhuis en ons park weer een flinke opknapbeurt te geven? Kom dan op zaterdagochtend 23 maart naar ons park en help één of meerdere uurtjes mee, zodat we stralend van start kunnen in ons jubileumjaar. De koffie met wat lekkers staat klaar! Het bestuur 3

4 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING BE FAIR Gehouden op: Aanvang: Aanwezig : 22 november 2012 te Waddinxveen uur Plaats: Clubgebouw De Buitenhof 36 stemgerechtigde leden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. Er hebben zich 12 leden afgemeld, dhr. Klaas Andringa, dhr. Henk en mevr. Trudy Asscheman, dhr. Richard en mevr. Elja Franken, dhr. Casper Heerma van Voss, dhr. Tjeerd Hillerts, dhr Ernst-Jan Hogerbrugge, mevr. Maya van Termey, dhr. Geert Verhoeff, mevr. Klaasje de Vries en dhr Paul van Yperen 2. Ingekomen stukken Geen 3. Goedkeuring notulen ALV 24 november 2011 De notulen zijn gepubliceerd in het Buitenhofnieuws. Er worden inhoudelijk geen opmerkingen geplaatst. De notulen worden vastgesteld. 4. Jaarverslag 2012 algemeen beeld - Terugloop van het ledenaantal - Veel succesvolle tennisactiviteiten - Vrijwilligers onze motor Jaarverslag 2012 algemeen beeld TC Afgelopen jaar: Voorjaar 2012: 21 teams op zaterdag, erg veel extra werk - 1 kampioensteam (ZaHe6) - Herfstcompetitie inschrijvingen zijn tegengevallen Dhr. Henk Borst merkt op dat de lijst met kampioenen niet volledig is en dat er nog een kampioensteam is, nl. dames 1 (dinsdagcompetitie). De voorzitter van de TC merkt op dat Henk zich vergist. Dames 1 is vorig jaar kampioen geworden. Succesvolle evenementen: competitie, ouder en kind toernooi, interne najaarscompetitie met afsluitend feest. Mevr. Joan Boere merkt op dat ook het veteranentoernooi en het open toernooi zeer succesvolle evenementen waren. Clubkampioenschappen, voor het eerst clubkampioenschappen achter elkaar (mix en single) en afsluitende, geslaagde, BBQ. Inschrijvingen waren goed, maar kunnen beter. Jaarverslag 2012 algemeen beeld JC jeugdzaken Afgelopen jaar: Gedaan wat er gedaan kon/moest worden Geen jeugdcompetitie op zaterdag Onverminderd enthousiaste JC Ondersteuning ouders ontbreekt 4

5 Jaarverslag 2012 algemeen beeld HC Bardienst tijdens zomer: bezettingsgraad 85% Uitbreiding HC: meer handen Schoonmaakbedrijf HC is content, weinig klachten Keukenbezetting tijdens competitie en evenementen Jaarverslag 2012 ledenaantal LEDENAANTAL Seniorleden Jeugdleden Totaal Nieuwe senioren Nieuwe junioren Dit is de stand per peildatum van 1 november Dhr. Rob Peterse merkt op dat wij als grootste vereniging van Waddinxveen de meeste leden binnen zouden moeten halen. Dhr. Sander van Oudheusden vraagt hoe het met de plannen zit om leden te benaderen die weinig of niet spelen. Gevaar bestaat namelijk dat die leden gaan afhaken. De voorzitter antwoordt dat daarvoor geen concreet plan is. Er is wel geprobeerd om aan de hand van het afhangbord inzicht te krijgen in welke leden er spelen. Dit inzicht bleek echter niet te halen uit het afhangbord (waarschijnlijk vanwege privacyredenen). Dhr. Jaap van der Loo vraagt of er nagegaan wordt waarom de leden opzeggen. De voorzitter meldt dat dit niet expliciet gebeurt. Uit de opzeggingen komt het beeld naar voren dat de meeste leden weggaan om wisselende redenen. Bijvoorbeeld: gezondheidsredenen, verhuizing, maar ook financiële redenen. Mevr. Truus Smakman beaamt dit en zegt dat de meeste mensen bij opzegging aangaven dat ze het naar hun zin hadden. Het is dus niet zo dat de reden van de opzegging is dat de vereniging niet bevalt. Mevr. Rian van Doorn vraagt of er dan bv. korting gegeven kan worden aan AOW ers. De voorzitter zegt hier open voor te staan, maar de vereniging moet ook draaien. Dhr. Roel Booden vraagt of er dan wel plannen zijn om het ledenaantal omhoog te krijgen. De voorzitter antwoordt dat we voor volgend seizoen voor de werving aansluiten bij de landelijke campagneweek van de KNLTB in 2013, de zogenaamde Open Tennis Dagen. Dhr. Jos Middelkoop meldt dat dit jaar de 50,-- lidmaatschap actie nieuwe leden opgeleverd heeft. De braderie heeft 22 nieuwe leden opgeleverd. Dhr. Rob Peterse vindt dit mooi en benadrukt dat meer gerichte actie op het juiste moment aandacht verdient. In het licht van de daling van het aantal (jeugd)leden wordt er gevraagd naar de terugloop bij de Gouwe Smash en de Woerd. Dhr. Jos Middelkoop antwoordt dat de terugloop bij de jeugd daar minder is door een strakker jeugdbeleid. De voorzitter merkt op dat de klappen nu bij ons vallen. De dalende trend die al enkele jaren eerder in de rest van het land zichtbaar was, treft nu ook Be Fair. Dhr. Sander van Oudheusden vraagt de leden te benaderen om meer feedback te krijgen. Dhr. Hans Mulders doet de suggestie om (betalende) leden die hun pasje niet opgehaald hebben te benaderen. De voorzitter zegt het mee te zullen nemen en te kijken hoe we dit concreet kunnen maken. Tenslotte merkt dhr. Karel Kool nog op dat het aantal van 100 leden aan opzeggingen al jaren gebruikelijk is, maar het aantal nieuwe leden/aanmeldingen is de laatste jaren minder dan gebruikelijk. 5

6 Financieel jaarverslag 2012 De penningmeester neemt de financiën met ons door: Gezonde vereniging (ook financieel) Over 2012 een tekort van ; geen paniek, wel broekriem aantrekken en contributie verhogen (voor het eerst sinds jaren) Permanente aandacht voor ledenwerving, ledenbehoud en vrijwilligers Exploitatieoverzicht Vereniging ,-- begroot aan contributie, ,-- binnengekomen ,-- begroot aan baropbrengsten, ,-- werkelijk ,-- tekort in vereniging Inkomsten uit contributies is lager dan was begroot. Dit komt door de daling van het ledenaantal. Volgens dhr. Sander van Oudheusden hebben wij een zichtbaar tekort van ,--, maar bedraagt het werkelijk verlies ,-- door de mutatie van de voorraad op de balans per 31 oktober Dhr. Henk Borst vraagt zich af waarom de barinkomsten zoveel lager zijn dan vorig jaar. Mevr. Will Borst merkt op dat er tijdens haar bardienst geen lijsten aanwezig waren om in te vullen. Volgens dhr. Rob Dröge zijn er altijd lijsten en is de daling van de baromzet te wijten aan de terugloop van het ledenaantal. Daarnaast houdt men toch ook meer de hand op de knip. Dhr. Karel Kool merkt nog op dat men de procedure kasstaat invullen, in de kluis doen en de kas afsluiten moet volgen. Dhr. Sander van Oudheusden vraagt naar de marge van de barinkoop. Zijn de inkoopprijzen ten opzichte van vorig jaar gestegen? Het bestuur zal hier nader onderzoek naar doen. Mogelijk moeten de barprijzen worden aangepast. Het voorstel wordt gedaan om op zaterdag de competitieteams om uur de bonnen in te laten leveren en af te rekenen. Dit kan voorkomen dat er bonnen blijven liggen met gevaar dat er niet betaald wordt. Dhr. Karel Kool merkt op dat de competitieteams feitelijk altijd hun bon wel afrekenen. Wel voorkomt het afrekenen en afstorten om uur dat er tot laat op de avond veel geld in de kassa zit. Mevr. Joan Boere vraagt of het niet een beetje veel is, én de contributie omhoog én de barprijzen. Door de verhoging van het BTW percentage van 11% naar 11,5% wat er over de omzet moet worden afgedragen zal dit wellicht wel nodig zijn. Exploitatieoverzicht Stichting - Stichting nagenoeg hetzelfde gebleven - Dhr. Sander van Oudheusden merkt op dat de kosten ad 4.000,-- voor het 2- jaarlijkse onderhoud zijn. Per jaar moet er dus 2.000,-- worden opgenomen. 5. Verslag van de kascommissie De kascommissie, bestaande uit dhr. Hugo van der Linde en dhr. Jaap van der Loo, verklaart de boeken en bescheiden van van het boekjaar 2012 te hebben gecontroleerd. De kascommissie heeft geconstateerd dat de administratie een goed verzorgde indruk maakt en dat de controle geen aanleiding geeft tot op- of aanmerkingen. De gepresenteerde cijfers geven een juist beeld van de bezittingen en schulden per 31 oktober 2012, evenals van de inkomsten en uitgaven over het jaar De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet. Het bestuur wordt decharge verleend. 6

7 volgens het bestuur a. Investeringsplan Stichting b. Commissie vrijwilligersbeleid c. HC, TC, JC d. Jubileumcommissie e. Verhoging contributie a. Investeringsplan Stichting ( ) : Oefenmuur Hekwerken Onderhoud banen Arcadis Zonnescherm Baanverlichting Banen: intensief bespeelde gedeelten Bestrating Dhr. Ab Herrebrugh geeft aan dat het opknappen van de hekwerken bij baan 10 prioriteit verdient. Geschatte kosten ± 4.000,-- / 5.000,--. Mevr. Antoinet Vis vraagt of dit echt noodzakelijk is en of het niet beter is (ook voor het aantrekken van jeugd) om een oefenmuur aan te schaffen. Dhr. Ab Herrebrugh antwoordt dat dit niet gaat lukken voor dit budget. b. Commissie vrijwilligersbeleid Coördinator: Paul van Yperen Leden: Jolanda van Denzen Monique Pieters Jaap van der Loo Meer vrijwilligers in kortere tijd. Mevr. Jolanda van Denzen geeft een korte toelichting op de plannen die de commissie heeft. Het doel is het werven van vrijwilligers vanuit een campagne. Er wordt een cursus van 4 avonden van de KNLTB gevolgd (stappenplan). De voorzitter is erg blij met het enthousiasme van de commissie en geeft aan hoge verwachtingen te hebben. De ervaring leert dat vrijwel elk lid wel iets wil doen. Het is goed dat de commissie ons vrijwilligersbeleid gestructureerd en professioneel oppakt. c. TC, JC, HC Technische Commissie Voorjaarscompetitie Inschrijvingen competitie gaan naar verwachting - Veel enthousiasme en nieuwe aanmeldingen - Terug naar 20 teams op zaterdag Opzet clubkampioenschappen zo houden en fine tunen Inschrijvingen CK verplicht voor competitiespelers? Een échte Be Fair kampioen? Evenementen in 2013 in teken van 50 jarig bestaan 7

8 Mevr. Antoinet Vis vraagt naar de nieuwe aanmeldingen. Dhr. Jos Middelkoop geeft aan dat het voornamelijk gaat om een aantal leden die zich individueel hebben ingeschreven en waar actief mee omgegaan wordt. Dhr. Hans Mulders mist in dit overzicht de rekreantencompetitie. Dhr. Jos Middelkoop meldt dat deze competitie nog besproken moet worden. Jeugd Commissie Uitbreiding commissie noodzakelijk Deelname aan Open Tennisdagen van KNLTB (met als doel het promoten van de tennissport en werving van nieuwe leden). Kinderen zijn erg enthousiast, ouders moeten volgen! Dhr. Jan van der Ark vraagt naar het functioneren van dhr. Jeroen Baars. De voorzitter antwoordt dat Jeroen de jeugdleden les geeft en de reacties positief zijn. Jeroen enthousiasmeert de kinderen te komen spelen. Dhr. Hans Mulders vraagt wie er contact onderhoudt met Jeroen. De voorzitter vertelt dat er periodiek gesprekken plaatsvinden tussen het bestuur en Jeroen en ook tussen het bestuur en Klaas. De voorzitter en één van de andere bestuursleden, namens het bestuur, voeren die gesprekken. Er zijn dus altijd 2 mensen van het bestuur aanwezig bij deze gesprekken. Er wordt een verslag gemaakt, zodat de gemaakte afspraken voor de opvolgende besturen bewaard blijven. Mevr. Joan Boere vraagt zich af hoe het vanuit de KNLTB zit met het opvangen van de jeugd in de leeftijdscategorie 12 / 16 jaar. Tenniskids is toegesneden op de jongere jeugd, niet op de oudere jeugd. Voor de oudere jeugd is het misschien een goed idee om die competitie te laten spelen op zondag. Wellicht dat het voor die groep dan aantrekkelijker is om bij ons te spelen. Mevr. Olga Peterse vraagt zich af of 7 weken competitie dat verschil zou maken. Dhr. Richard Verbeek zegt dat er jeugdleden naar de Woerd zijn gegaan, omdat we hier geen teams op de been krijgen. Zondag geschikt maken voor de competitie? Mevr. Antoinet Vis stelt voor dit mee te nemen als optie. Huishoudelijke Commissie Schoonmaak Vrijwilligers Zomer- en winterbardienst Toegang avondbardienst Schoonmaak Dhr. Hans Mulders vraagt of we de schoonmaakkosten niet kunnen drukken door iemand zoals mevr. Elly van der Woud in te huren. De voorzitter legt uit dat het bestuur jaren op zoek is geweest naar een opvolgster voor Elly en dat die persoon niet gevonden is. De kans om op deze manier de schoonmaakkosten te drukken is niet groot. Zomer- en winterbardienst Dhr. Richard Verbeek heeft moeite met het feit dat er 85% barbezetting is en dus 15% niet. Dhr. Rob Dröge licht toe dat die 15% meestal op een tijdstip valt dat er ook vrijwel niet getennist wordt. En dat hij vindt dat de barbezetting dus behoorlijk goed geregeld is. De voorzitter geeft aan dat het instellen van een verplichte bardienst ook niet zonder (organisatorische) problemen is. Het is de voorkeur van het bestuur om de barbezetting op de huidige vrijwillige basis voort te zetten. Het streven blijft daarbij wel om de bar 100% bezet te krijgen. 8

9 Toegang avondbardienst Bij gesloten park: met KNLTB ledenpas en pincode (pincode verstrekt door HC) - Toegang via paslezer en toetsenbord bij ingang bar - Toegang met ledenpas + pincode alleen tussen 19:00 en 19:30 - Regelmatige wijziging pincodes - Pincodes alleen bekend bij HC - Toegang voor het park en de hal wordt niet gewijzigd - Afsluiten op de gebruikelijke manier Dhr. Rob Dröge geeft uitleg over de bardienst en de toegang van het hek. Alarm wordt s - morgens uitgeschakeld. d. Jubileum Commissie 50 jaar jubileum Be Fair - Stand van zaken Jubileumcommissie wordt gevormd door: Antoinet Vis Heidi Bontje Hans Ferber Jaap van der Loo Peter van der Eijk Rob Peterse Roel Booden Jeugd : Jeroen Baars Catering : Cees van den Berg Dhr. Roel Booden vertelt hoe de feestelijkheden er in grote lijnen uit gaan zien. Woensdag 11 september 2013 jeugdprogramma Vrijdagavond 13 september 2013 officiële viering met genodigden. Zaterdag 14 september s-middags viering op locatie s-avonds feest in feesttent bij Be Fair Woensdag 11 september Jeugdprogramma De bedoeling is om door middel van het benaderen van scholen kinderen enthousiast te maken voor het tennisspel Uitvoering moet nog worden uitgewerkt: Initiatief : Jeroen Baars Contact met commissie: Hans Ferber Vrijdagavond 13 september Officiële viering met genodigden. Van 18:00 20:00 uur Voor bestuur, sponsoren, gemeente, omliggende tennisverenigingen, KNLTB en andere genodigden Hoe: wordt uitgewerkt in een vorm die iets meer is dan een receptie. Heidi Bontje en Roel Booden Zaterdag 14 september s-middags Aanvang : 12:00 uur Locatie : Nog geheim Inschrijven : Uitnodiging via website: daarbij zal de locatie bekend worden gemaakt Terug: ca. 18:00 uur Dresscode: witte kleding, thema: Be Fair - Be Proud! Tussen het middag- en het avondprogramma geen activiteit Peter van der Eijk en Hans Ferber 9

10 Zaterdag 14 september s-avonds feest in feesttent bij Be Fair Aanvang : 20:30 uur Feest : DJ, professioneel optreden en optreden van leden Sluiten : 01:00 uur Antoinet Vis en Jaap van der Loo Overige punten Contacten met sponsoren OCW en ICW Aandacht voor omwonenden Bestuur en HC en TC op de hoogte gehouden van voortgang Vrijwilligers nodig. Aanmelden bij commissieleden e. Voorstellen van het bestuur verhoging contributie Type lidmaatschap Huidig Voorstel Seniorlid, zomerlid 150,00 160,00 Seniorlid, jaarlid 180,00 190,00 Juniorlid, zomerlid (v.a. 1995) 70,00 70,00 Juniorlid, jaarlid (v.a. 1995) 85,00 85,00 Juniorlid, zomerlid (v.a. 2005) 30,00 30,00 Juniorlid, jaarlid (v.a. 2005) 40,00 40,00 Winterlidmaatschap senior 75,00 80,00 Winterlidmaatschap junior 40,00 40,00 Student lid, jaarlid 100,00 100,00 Student lid, winterlid 75,00 75,00 Stillidmaatschap 25,00 25,00 7. Begroting 2013 Uitgangspunten gelijk (Na aanpassing contributie) Conservatief De penningmeester, dhr. Jack Eenink licht de begroting toe. Wat betreft de Stichting zal de begroting nagenoeg hetzelfde blijven. De begroting van de Vereniging is afgestemd op 748 leden. Op basis van het huidige aantal leden is het noodzakelijk om de contributie te verhogen, willen we volgend jaar niet ook met een verlies te maken krijgen. Het dagelijks onderhoud van de banen is een grote kostenpost. Er ontst aat discussie of hier wellicht op bezuinigd kan worden. Dhr. Roel Booden vraagt waar het dagelijks onderhoud uit bestaat en dhr. Karel Kool wil weten wat de noodzaak is van het dagelijks schoonhouden van de banen. Dhr. Ab Herrebrugh legt uit dat de banen dagelijks schoongehouden moeten worden om ze waterdoorlatend te houden. Ook worden de banen met een tractor met zware borstels geborsteld om ze in goede conditie te houden. Ten opzichte van onze vorige banen besparen we 50%. Dhr. Aad van Gemmert, onze groundsman, doet het onderhoud en schrijft dagelijks/wekelijks de uren op. Dit werkt op zichzelf goed. Door de weersomstandigheden kan het nodig zijn dat er meer uren onderhoud gepleegd moeten worden. Daardoor kan het aantal werkuren oplopen. Dhr. Hans Mulders oppert het idee van een vaste prijsafspraak. Dhr. Jaap van der Loo vraagt zich af of er misschien vrijwilligers zijn die hier een rol in zouden kunnen spelen. De ALV komt tot twee voorstellen. Het bestuur en Ab gaan onderzoeken of een vaste prijsafspraak de voorkeur verdient en of het baanonderhoud met het inzetten van vrijwilligers kan worden gedaan. Met als doel om zo de kosten van het baanonderhoud te drukken. 10

11 Dhr. Jaap van der Loo vraagt zich af of we misschien eens naar een nieuwe energieleverancier moeten zoeken. De voorzitter vindt dat een goed idee. Dhr. Rob Peterse informeert naar de afschrijving van de banen. Als de banen 3 jaar langer mee kunnen dan gepland, kunnen we het mogelijke financiële gat ook dichten door de afschrijving te herzien (over langere periode berekenen). Dhr. Peter van der Eijk geeft aan dat dan tegelijk ook de lening over een langere periode moet gaan lopen. De huidige lening moet dan wel worden gewijzigd. Dit heeft mogelijk kosten tot gevolg. Dhr. Sander van Oudheusden geeft aan de aanpassing van de afschrijvings-termijn niet zo n goed idee te vinden. We moeten ervoor waken om al te creatief te gaan boekhouden. Dhr. Ab Herrebrugh geeft aan dat de banen zich goed houden. Dat wellicht de levensduur van de banen langer is dan de geraamde 10 jaar. Zeker is dat echter nog niet. Het is de moeite waard om te onderzoeken of de herziening van de afschrijving een reële mogelijkheid biedt. De voorzitter komt met een 2-ledig voorstel: - Voorstel tot contributieverhoging doorvoeren - Bestuur gaat bezien of de afschrijving van de banen (nu 10 jaar) reëel verlengd kan worden naar 13, 14 of 15 jaar. 8. Vaststelling door de A.L.V. van de voorgestelde contributieverhoging in Vergadering stemt in de met voorgenomen contributieverhoging, met vaststelling van gezinskorting. 9. Benoeming kascommissie De kascommissie bestaande uit dhr. Hugo van der Linde en dhr. Jaap van der Loo wordt bedankt voor hun inzet. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit dhr. Jaap van der Loo en mevr. Olga Peterse. 10. Afscheid comissieleden HC, JC en TC Binnen de TC is er afscheid genomen van dhr. Jan van der Ark, dhr. Peter Groot, dhr. Eric Kollmann en dhr. Maarten Overdijk. 11. Afscheid/benoeming bestuursleden (rooster van aftreden) Er zijn geen aftredende bestuursleden. Toetreding bestuursleden: 1 Vacature: voorzitter JC De ALV stemt in met het voorstel om dhr. Paul van Yperen te benoemen als bestuurslid. Dhr. Roel Booden vraagt of dit mogelijk tot problemen leidt, omdat het bestuur dan uit een even aantal leden bestaat. De voorzitter antwoordt dat volgens de statuten het bestuur uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven moet bestaan. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. Het afgelopen jaar waren er dus twee vacatures. Omdat er 5 zittende bestuursleden waren, vormde het bestuur toch een bevoegd college. 12. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden Er zijn geen voorstellen ingediend. 11

12 13. Rondvraag Dhr. Jaap van der Loo vraagt namens mevr. Jolanda van Denzen of het een idee is om een pakket te creëren van bv. een x aantal maanden les met een x aantal personen, verbonden aan het lidmaatschap waardoor je mensen aan elkaar koppelt. De voorzitter vindt het de moeite waard om het te bekijken. Tevens vindt Jolanda de familiekorting te gering en ook stelt zij voor om een senioren 65 + lidmaatschap in te stellen. Dhr. Jan van der Ark merkt op dat er tijdens de competitie soms voor teams, die laat van de baan kwamen niet voldoende keus aan eten was. Dhr. Wilfred Luiten antwoordt dat de keukenmensen op een gegeven moment naar huis gaan. Dhr. Karel Kool geeft aan dat het is voorgekomen dat mensen om half 11 van de baan kwamen en dan pas eten bestelden, dat dat soms wel tot improvisaties heeft geleid. Wellicht moeten we over gaan op een daghap, bv. spaghetti o.i.d. Een beperkte maaltijdkeuze geeft waarschijnlijk minder problemen. Tenslotte vraagt mevr. Olga Peterse of het als senior mogelijk is om les te krijgen van Jeroen Baars. De voorzitter antwoordt dat dit niet mogelijk is. Jeroen is als jeugdtrainer aangetrokken en geeft bij Be Fair alleen de junioren les. De senioren kunnen les krijgen van Klaas. 14. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen en nodigt allen uit voor de nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari 2013 van tot uur. Voorzitter, Secretaris, 22 november

13 Even voorstellen: Paul van Yperen Nieuw bestuurslid Befair Tennis. Functie Vrijwilligers coördinator. Er werd mij gevraagd een kort stukje te schrijven over mezelf voor het club blad. Kort?? Tja das lastig. Want deze die me kennen weten dat ik meestal veeeelllll te lang van stof ben en te diep in details duik. Dus ga mijn best doen. (Kort ) Naam: Paul van Yperen Getrouwd met: Henriette van Yperen (ook spelend lid) en samen hebben we 2 kinderen Jeroen (20 jaar) en Ingeborg (18jaar). Hobby s: sport, mensen en films kijken. Lid van Be Fair al enige jaren, meestal op de baan op dinsdag en vrijdag avond, Spelend in Mix 35+ team 1. Beroep: interim people and process manager, Eigen bedrijf Timpco (training, interim management personal coaching and outplacement). Momenteel bezig met nieuwe tak opzetten binnen mijn bedrijf, Timpco marketing, opleiden en coachen van ondernemers om zelfstandig te worden, eigen pensioen te kunnen bouwen (onafhankelijk van de grillen van fondsen en banken) en financieel onafhankelijk te kunnen worden. Al enige tijd met veel plezier lid van de tennisvereniging Be Fair. Hiervoor heb ik veel jaren in de volleybalzalen doorgebracht. Als spelend lid van de volleybal vereniging Be Fair maar ook als trainer, coach en bestuurslid TC. Wil je verder nog meer van me weten moet je me gewoon aanspreken en vragen. Waarom nu deze nieuwe functie, Vrijwilligers coördinator? Omdat ik geloof in de goede wil van onze leden die altijd bereid zijn een handje toe te steken aan het welzijn van onze vereniging op vrijwillige basis. Onze voorzitter Maria heeft mij vorig jaar eens gevraagd me wat meer bezig te houden met het coördineren van de vrijwilligerswerkzaamheden binnen de vereniging. Maar dit kwam eigenlijk niet verder als Ad Hoc wat acties uit te voeren en de andere commissies te ondersteunen waar extra handjes nodig waren. Dit jaar hebben we dat beter aangepakt en meer handen aan de vrijwilligers tafel kunnen krijgen. Met een team van 4, Jaap van der Loo, Jolanda van Denzen, Monique Pieters en ondergetekende hebben de het vrijwilligers coördinatie team gevormd en samen doen we de cursus van de KNLTB: meer vrijwilligers in korte tijd. 13

14 Vrijwillers zijn de levensader binnen onze vereniging. Zonder vrijwilligers is er geen bestaansmogelijkheid van de vereniging. Let wel, een vereniging is niet alleen maar een plaats waar je je ding doet en weer weg bent. Maar een plaats waar je plezier kan hebben, mensen kan ontmoetten, een drankje drinken, uit je dak gaan, verdriet kan hebben, blij kan zijn en samenwerken met andere leden aan een gemeenschappelijk doel, een plek creëren waar je graag naar toe gaat. Dus de komende tijd kunt u vanuit de vrijwilligers commissie enkele actie verwachten. We gaan u benaderen, telefonisch dan wel direct face to face. We gaan een campagne starten om meer mensen kleinere taken te laten doen. Meer draagvlak binnen de vereniging om een handje te kunnen toesteken. De handen in een te slaan, samen te werken en het gevoel krijgen en uitstralen wat we allemaal hebben. Dit is mijn vereniging waar ik graag ben. Paul van Yperen 14

15 Be Proud Be Fair Het zal u niet ontgaan zijn maar dit jaar bestaat Be Fair 50 jaar. De jubileumcommissie is druk bezig met de organisatie van de festiviteiten. U kunt alle voorbereidingen en berichten volgen op de speciale jubileumwebsite die te vinden is via Als u een Facebook-account hebt kunt u ook uw opmerkingen of berichten aan ons kwijt op de speciale Facebook pagina. Wat kunt u onder voorbehoud -verwachten. (het programma is nog niet definitief let op de website) Het gehele jaar door zullen alle activiteiten, zoals Open Toernooi en clubkampioenschappen in het teken staan van het jubileum. De festiviteiten zullen plaatsvinden van 11 tot en met 14 september Op woensdag 11 september zal er door middel van schooltennistoernooi aandacht worden besteed aan de jeugd en getracht worden om de jeugd enthousiast te maken voor het tennis. In het kader van het betrekken van de jeugd wordt er ook al op 23 maart a.s. de Open Tennisdagen 2013 georganiseerd. Op vrijdag 13 september zal een Officiele gedeelte plaatvinden waarbij vertegenwoordigers van gemeente en andere tennisverenigingen worden uitgenodigd. Het exacte programma wordt later bekend gemaakt. Op zaterdag 14 september zal het feest plaatsvinden. De dag bestaat uit twee delen: Het middagprogramma bestaat uit spelelementen en zal worden gevierd op een locatie buiten Be Fair. We verklappen nu vast dat u wel een fiets nodig zult hebben. Aan het middagprogramma kan worden deelgenomen door inschrijving via de website. Nadere mededelingen volgen nog. In de avond zal een groot feest worden gegeven in een grote tent op baan 4, met live music en andere verrassingen. Thema van de avond is ook White Sensation dus witte kleding heeft de voorkeur. Volg de website voor meer informatie!!! De jubileumcommissie, Heidi, Antoinet, Jaap, Rob, Peter, Hans, Cees en Roel 15

16 16

17 Over een week of zes staan we er weer met zijn allen op de baan voor de voorjaarscompetitie. Wat is er weer leuker, voor tennissers én toeschouwers, om 7 competitiedagen lekker op en langs de baan te kunnen staan? Wat bracht het competitiejaar 2012? Even in mijn geheugen graven hoor Ik kan me herinneren dat het, met name in het begin, niet erg warm was. Gelukkig werd dit wel beter! In 2011 hadden we nog vijf kampioenschapteams, in 2012 was dit er één, Heren 6 18+! Wie speelt daar ook al weer in? Voor 2013 hebben we 29 competitieteams. Met name de vrijdagavond is flink drukker geworden, dit belooft een leuke avond te worden om eens langs het park te komen en met een glaasje in hand lekker langs de baan of op het terras te gaan staan! Trouwens, dit kan natuurlijk ook op de andere dagen dat er competitieteams actief zijn. Daarnaast zullen de teams dit jaar aantreden in het speciale jubileumshirt! Meer info kunnen jullie verderop in het clubblad vinden. Het ophalen van de competitiebescheiden vindt dit jaar plaats op: donderdag 28 maart 2013 De captains zullen deze avond, bij vooruitbetaling via bank of tegen betaling van 115,00 contact, de teammappen en competitieballen ontvangen. De captains zullen binnenkort een ontvangen met daarin het trainingsschema en de uitnodiging voor de eerder genoemde dagen. Zet alles in ieder geval vast in de agenda! Groet, Jos Middelkoop Speeldagen Inhaaldagen Week Dinsdag 9-apr 16-apr 23-apr 7-mei 14-mei 21-mei 28-mei 9-mei 20-mei 4-jun Donderdag 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr 16-mei 23-mei 30-mei 9-mei 20-mei 6-jun Vrijdag 5-apr 12-apr 19-apr 26-apr 10-mei 24-mei 31-mei 9-mei 20-mei 7-jun Zaterdag 6-apr 13-apr 20-apr 27-apr 11-mei 25-mei 1-jun 9-mei 20-mei 8-jun 17

18 Dinsdag team Donderdag team DiDa1 45+ Lia Sekeris DoHe1 55+ Jan Koetsier 2e klasse Joke van der Loo-van Tol 1e klasse Jaap Slootweg Betty den Edel Henk van Doorn Rita van der Maas Ad Lafeber Corrie Revet Cor van Triet Lenie Blanken Vrijdagavond teams VrMi1 35+ Rob Dröge VrMi2 35+ Hans Mulders 1e klasse Lucie Lindeman 1e klasse Annemiek Romeijn Pauline Droge Ruud van Gils Peter van Rooijen Marcel Comba Jan van Noort Pauline Schut VrMi e klasse Rian van Doorn Bianca Pleus Mariël Peeters-Scheuierman René D'Elfant Sander van Oudheusden VrHe1 25+ Dave Zijderhand ZaHe2 35+ Walter Padding 2e klasse Kevin Steenwinkel 1e klasse Henk Asscheman Bart van der Zalm John Fianen Robert-Jan Hogerbrugge Walter Sonneveld Jan Nederhof Jr. VrDa1 25+ Marja van den Oord VrDa2 25+ Alice Verrips 3e klasse Ellen Ammeraal 3e klasse Marijke van Oijen Trudy Asscheman Annerike Hendriks Inge Fianen Manon Muller-Kaper Caroline Vogelaar Zaterdag teams ZaDa1 18+ Suzanne van Herk ZaDa2 18+ Olga Peterse Hoofdklasse Tanja van der Loo 3e klasse Mirande Baan Tessa Uijtterhoeve Margot Comba Danielle van Bergeijk Saskia Portengen Kristel Hoogduin Marion v.d. Eijk Anne Fennema Wendy de Bruin Nicoline Leoné Marinka Roelofs/van der Voort 18

19 Zaterdag teams (vervolg) ZaDa e klasse José Droge Jacqueline van de Berg Janine van Maaren Sandra Berckenkamp Elles Zijderhand ZaMi1 18+ Peter Groot ZaMi2 18+ Jan Nederhof 3e klasse Aart Duiser 4e klasse Joan Boere Antoinet Vis Jolanda Los Petra Oostendorp Tineke Dekker Yvonne Hoogeveen Bart Jan de Bas Martin Derks Richard van Velde ZaMi e klasse Annie Sietzema Ingeborg Droge Annabelle van der Ham Jeroen Comba Marius Dekker Robert van Niekerk ZaMi1 35+ Maria Scholtalbers ZaMi2 35+ Henriette van Yperen 2e klasse Jorien Wessels-den Oudsten 3e klasse Petra Werter ZaMi3 35+ Monique Meershoek Paul van Yperen Jack Eenink Lucie Lindeman Willy van der Ark Jan van der Ark Henk Baank Guido Kuipéri ZaMi1 45/50+ Hans Wijnstok 3e klasse Pauline Dröge 1e klasse Edith Heerma van Voss Ton Muller Sander van Oudheusden Jan van Noort Ton Baan Fanny van der Berg Casper Heerma van Voss Roel Booden Marieke Eenink 19

20 Zaterdag teams (vervolg) ZaHe1 18+ Thijs van Heteren ZaHe2 18+ Patrick Plomp Hoofdklasse Jeroen Baars 2e klasse Robin Andringa Robin Nederlof Lex de Koning Chris le Comte Rudmar Klomp Stefan Peterse Marijn Pronk Sebastiaan Andringa ZaHe3 18+ Martijn Peeters ZaHe4 18+ Niels Gerritse 2e klasse Erik Schaaf 2e klasse Niek Oostendorp Hugo van Bergeijk Eric Neys Arnoud de lange Stephan Okker Geert Verhoef Gerard Kroese Jeroen Jaakke ZaHe5 18+ Martijn Janssen ZaHe6 18+ Luutzen v/d Spek 3e klasse Jeroen Straver 3e klasse Tjeerd Hillerts Arman van Frankfoort Dave Straver Arco Zaad John Jansen Harold Groeneveld Bob van Leeuwen Bart van Putten Jos Middelkoop Gregor Wijkamp Wouter Borst ZaHe7 18+ Maarten Overdijk ZaHe8 18+ Richard v/d Ark 3e klasse Nick Nederhof 4e klasse Teun v/d Linden Marthyn Barentsen Erik Hennink Marco van der Hut Arjan Hennink Jeffrey Zwinkels Rob Dröge ZaHe1 35+ Jan Middendorp ZaHe2 35+ Hans Ferber 3e klasse Jaap van der Loo 4e klasse Ruud Jansen Rob Peterse Nico Raaphorst Peter van der Eijk Marco Kraak Ruud de Bruijn Arjan Versloot 20

21 Competitietraining indeling 2013 Datum Team Baan Tijd Donderdag 28 maart 2013 Jan Koetsier Dinsdag 2 april 2013 Lia Sekeris Hans Mulders 1 Rob Droge 2 Walter Padding 3 Marja van den Oord 4 vrijdag 22 maart 2013 zaterdag 23 maart 2013 zaterdag 23 maart 2013 Alice Verrips 5 Annie Sietzema 6 José Dröge 8 Dave Zijderhand 9 Rian van Doorn 10 Hans Wijnstok 1 Maria Scholtalbers 2 Patrick Plomp 3 Maarten Overdijk 4 Peter Groot 5 Jan Nederhof 6 Hans Ferber 8 Henriëtte van Yperen 9 Lucie Lindeman 10 Suzanne van Herk-Oldenburg 1 Olga Peterse 2 Richard van der Ark 3 Thijs van Heteren 4 Martijn Peeters 5 Martijn Janssen 6 Luutzen van der Spek 8 Niels Gerritse 9 Jan Middendorp

22 Op 8 juni zal er een, voor Nederland, uniek evenement plaatsvinden in onze regio. Onze tennisvereniging is één van de verenigingen die deel zal uitmaken van de pilot van dit evenement. De bedoeling is om van het evenement een jaarlijks terugkerende happening te maken. Al nieuwsgierig waar we het over hebben? We hebben het over Tennis4Life. Wat is Tennis4Life? Ken je Alpe d HuZes? Ja? Verbaast ons niets het is namelijk een bijzonder evenement waarvan de opbrengst is bestemd voor een ziekte die ons allemaal weet te raken. Tennis4Life is het tennisbroertje/zusje van Alpe d HuZes. Zaterdag 8 juni is de dag van de langste tenniswedstrijd. Het de bedoeling om op deze dag, met zoveel mogelijk mensen, ZES uur lang tennis te spelen op ons tennispark. De bedoeling is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. We zijn momenteel bezig deze dag vorm te geven om er voor te zorgen dat er voor de deelnemers, én toeschouwers, genoeg te beleven is. Wat zou er mooier zijn, dat we deze dag af kunnen sluiten met een geweldige opbrengst voor de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Hou onze website, Twitter en Facebook pagina s in de gaten voor het laatste nieuws over 8 juni Het Bestuur 22

Tennisvereniging Be Fair

Tennisvereniging Be Fair Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: De nieuwe penningmeester 11 Houd de ledenadministratie op de hoogte 12 Jeugdmagazine 13 Jeugdcompetitie 2012

Nadere informatie

Tennisvereniging Be Fair

Tennisvereniging Be Fair Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Het bestuur nodigt U uit 4 Notulen Algemene Leden Vergadering 5 Even voorstellen de nieuwe Bestuursleden 11-12 & 17-18 Jeugdmagazine 13 Voorjaarscompetitie 2011

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Jaarblad 2015 Bewaarexemplaar

Jaarblad 2015  Bewaarexemplaar Jaarblad 2015 Bewaarexemplaar Een nieuw seizoen (p.2) Even voorstellen (p.3) Voorjaarscompetitie (p.6) Be Fair Tennis Series (p.7) Be Fair Open Toernooi (p.8) Jaarkalender (p.9) Ingezonden stuk: Vrijwillig

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Tennisvereniging Be Fair. Van de voorzitter 2 Notulen Algemene Leden Vergadering 3. Even voorstellen 14. Voorjaarscompetitie 15. Competitieteams 16

Tennisvereniging Be Fair. Van de voorzitter 2 Notulen Algemene Leden Vergadering 3. Even voorstellen 14. Voorjaarscompetitie 15. Competitieteams 16 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Notulen Algemene Leden Vergadering 3 Even voorstellen 14 Voorjaarscompetitie 15 Competitieteams 16 Be Fair Classic Open 2014 19 Lekker samen aan (de) slag 21 Be

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Maart 2017 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje 19 maart t/m 2 april: 21 e Rabo Open Jeugd Toernooi 31 maart (18.00-19.00 uur) KNLTB pasjes ophalen bij Corry Luijten April/mei: Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013

NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 NIEUWSBRIEF nr. 28 1 januari 2013 Bestuurlijke zaken Van de voorzitter. Bijgaand de eerste nieuwsbrief van het jaar 2013. Ik wil dan ook beginnen om alle leden van de tennisvereniging een voorspoedig,

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

digitil - oktober 2014

digitil - oktober 2014 digitil - oktober 2014 In deze digitil: Algemene Leden Vergadering Tennis clinic door de nieuwe Trainer LTVB Fotoalbum Oude tennisrackets verzamelen Reacties Algemene Leden Vergadering De Algemene Leden

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Hallo nieuwe badminton(st/n)er,

Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Hallo nieuwe badminton(st/n)er, Graag heten we je van harte welkom bij de Papendrechtse Badminton Club. Bij deze brief vind je naast een inschrijfformulier en een machtiging tot incasso, ook aanvullende

Nadere informatie

1 september 2014 jaargang 57, no. 2

1 september 2014 jaargang 57, no. 2 Nieuwsbrief 1 september 2014 jaargang 57, no. 2 September 2014 Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. De meeste junior- en seniorleden hebben hun eerste trainingen er alweer op zitten

Nadere informatie

A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo?

A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo? A.T.V. LUCTOR ET EMERGO Ben jij straks lid van de leukste sportvereniging van Almelo? Algemene informatie De Almelose Tennisvereniging Luctor et Emergo is opgericht in 1898 en is één van de oudste tennisverenigingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar Beste leden, Het bestuur van de LTV Almere nodigt u hierbij uit om op maandag 28 november a.s. aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag

Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Datum: januari 2014 Plaats: Den Haag Beste leden van NNPV-tennis, Bijgaand treffen jullie de jaarcirculaire 2013 van NNPV tennis aan. Met zo n 200 leden (2014) zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe!

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe! Van de voorzitter Zondag 21 juni, 2015 Beste tennisvrienden, Onze club bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren! Nog aan het bijkomen van het Midzomeravondtoernooi, sta ik alweer op baan 4 te tennissen met

Nadere informatie

digitil 83 - februari 2014

digitil 83 - februari 2014 digitil 83 - februari 2014 In deze digitil: Handen uit de mouwen Introductie nieuwe bestuurs- en commissieleden Commissieleden gezocht Decathlon Open 2014 + Après-ski party Overdag thuis en nog sportief?

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2015 Nummer 1 februari Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter Beste medetennissers, Voor het komende jaar zijn een aantal goede voornemens gemaakt. Voor de toeschouwers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

WE GAAN WEER TENNISSEN!

WE GAAN WEER TENNISSEN! Nieuwsbrief TVL 2e jaargang nummer EVEN NOTEREN: Zaterdag 24 en zondag 25 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 u.: LEDENPASJES HALEN Zondag 25 maart van 13.00 tot 17.00 u.: OPENINGSINSTUIF Start voorjaarscompetitie:

Nadere informatie

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3

Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Gewenste organisatie Tennisvereniging Presikhaaf 2017.V3 Bestuur Voorzitter Bestuurslid parkbeheer Bestuurslid Clubhuis Bestuurslid tennis-technische zaken Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Welkom. Website: en nieuwsbrieven

Welkom. Website:  en nieuwsbrieven Welkom bij 1 Welkom Wij heten iedereen van harte welkom als nieuw lid van TCO en hopen dat je je snel thuis voelt bij onze vereniging. TCO betekent Tennis Club Oirsbeek. De club is opgericht in 1978 met

Nadere informatie

Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014

Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014 Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014 De Tennis Technische Commissie bestond in 2014 uit: Anita en Tom Slootman en Heidi Castricum. De commissie kwam eens per 3 maanden bijeen. Januari December

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Editie maart 2016 BESTUURSNIEUWS

Editie maart 2016 BESTUURSNIEUWS BESTUURSNIEUWS Trots op T.C. Helios! 2015 was een dynamisch jaar waarin we enorm veel hebben gerealiseerd en waar we absoluut trots op mogen zijn. Trots omdat we onder andere door al deze inspanningen

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Maandag 23 november Kort verslag

Maandag 23 november Kort verslag Maandag 23 november 2015 Kort verslag Algemene Ledenvergadering Op maandagavond 23 november 2015 woonden circa 40 leden de ledenvergadering bij. Evenals bij de laatste vergaderingen was de opkomst van

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering TV THADIA

Algemene Leden Vergadering TV THADIA Algemene Leden Vergadering TV THADIA - 20 februari 2014 - Toelichting, vragen en besluiten in rood toegevoegd. Agenda 20 februari 2014 1. Opening 2. Verslag ALV 21 maart 2013 (op website beschikbaar) 3.

Nadere informatie