In het Noorden: Vlaanderen en België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het Noorden: Vlaanderen en België"

Transcriptie

1 In het Noorden: Vlaanderen en België Algemeen Partnerwerking is de kernactiviteit van CDI-Bwamanda-België. De activiteiten die in Vlaanderen en België georganiseerd worden, staan in functie van deze partnerwerking. Om onze werking en de mogelijkheden en problemen van de mensen in het Zuiden in het algemeen bekend te maken, wordt er vanuit het secretariaat aan sensibilisatie en promotie gedaan in Vlaanderen en België. Sensibilisatie en promotie De sensibilisatie en promotie gebeurt via: - partnerschappen met institutionele organisaties - stimuleren en omkaderen van initiatieven vanuit de eigen achterban. Partnerschappen met institutionele organisaties Met institutionele actoren bedoelen we: organisaties en verenigingen, provincies, steden en gemeenten, scholen, bedrijven, stichtingen, congregaties, ziekenhuizen, federaties en dergelijke meer. We willen specifiek een partnerschap aangaan met instituties die een band hebben met één van de thema s waarrond CDI-Bwamanda-België werkt. Op die manier is er een concreet aanknopingspunt en heeft de samenwerking voor beide partijen een meerwaarde: ervaringen kunnen uitgewisseld worden, de achterban en de leden voelen zich betrokken, enz. In 2009 kon CDI-Bwamanda ondermeer rekenen op volgende partners: Christelijke Mutualiteit: Nationale Landsbond, regionale kern Mechelen en regionale kern Roeselare- Tielt voor steun aan de ziekteverzekering en gezondheidsprojecten. - BRS (Belgische Raiffeisenstichting) voor steun aan de ziekteverzekering en gezondheidsprojecten. - Corporate Funding Programme (CFP) die een brug slaat tussen NGO s en bedrijven. Via CFP kregen we steun van: LRM, Drukkerij VanIn, Miko, Umicore, Dierckx, Leys & C enz. - Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Limburg en Provincie Antwerpen. - Sociaal Fonds van de Voedingnijverheid voor steun aan het waterproject. - Stichting Bijzondere Gezondheidszorg (NL) voor steun aan een nutritieproject. - Rotary Hoogstraten-Kempen (zie artikel): steun aan Bokilio en installatie van twee echotoestellen. - De Minderbroeders Kapucijnen en diverse Congregaties. - Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. - Algemeen Ziekenhuis H. Familie van Rumst. - Leraars Zonder Grenzen vzw. - Limburgers voor Bwamanda vzw. - Deze instituties hebben hun eigen leden, achterban en netwerk. Gezien de eerder beperkte mankracht op het secretariaat kan CDI-Bwamanda-België via deze strategie verschillende doelgroepen en meer mensen bereiken dan met acties of evenementen opgezet vanuit het secretariaat. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 29

2 Bron: De Zondag 17/01/10 Stimuleren van de eigen achterban Ook hier is de band met wat CDI-Bwamanda doet van belang. Onze achterban bestaat uit mensen die zelf in Congo of andere landen in ontwikkeling werkten, mensen die actief zijn in één van de sectoren waar CDI- Bwamanda ook actief in is en andere sympathisanten. CDI-Bwamanda stimuleert deze sympathisanten om de rol van ambassadeur of promotor voor de organisatie op te nemen en om een activiteit of evenement te organiseren waarbij CDI-Bwamanda in de aandacht komt. CDI-Bwamanda ondersteunt deze initiatieven met inhoudelijke informatie en materiaal; reportage, infostand, folders, teksten, projectfiches, foto s, thematische brochures, enz stond in het teken van 40 jaar CDI-Bwamanda, dit werd onder andere gevierd op: - 6 september 2009: Viering 40-jaar CDI Bwamanda in Spiere - 28 november 2009: Viering 40 jaar CDI-Bwamanda in het Ziekenhuis te Rumst Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 30

3 Communicatiekanalen CDI-Bwamanda-België heeft een aantal communicatiemiddelen uitgewerkt om haar doelstellingen op vlak van sensibilisatie, promotie en fondsenwerving te bereiken, zoals de tabel toont. Communicatiekanaal Doelgroep Doelstelling Timing Infostand Algemene voorstellingsfolder Specifieke thematische folders DVD reportage "CDI- Bwamanda, Een Blijver" alle doelgroepen alle doelgroepen Specifieke doelgroepen geïnteresseerden in CDI-Bwamanda asbl profilering bij evenementen profilerend / informerend Informatie / educatie informerend permanent permanent permanent permanent Website alle doelgroepen informerend permanent Nieuwsbrief Eindejaarsmailing Gerichte ing Gerichte mailing Jaarverslag data-base CDI- Bwamanda-België data-base CDI- Bwamanda-België e-data-base CDI- Bwamanda-België data-base CDI- Bwamanda-België Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, Overheid, Belangrijke Donors, Personeel informatie / educatie / fondsenwervend informatie / fondsenwervend informerend fondsenwervend informerend 3*jaar 1*jaar permanent 1*jaar 1*jaar In 2009 werden drie nieuwsbrieven uitgegeven met als thema s: water (nav wereldwaterdag 22 maart), resultaten 2008 en 40 jaar CDI-Bwamanda in Congo. Op het eind van het jaar stuurde CDI-Bwamanda een kerstmailing naar de sympathisanten, met een specifieke oproep voor watervoorziening in de ziekenhuizen. De infostand werd op verscheidene activiteiten tentoongesteld en de reportage werd een aantal keren vertoond: - Boerenbond Turnhout: voorstelling CDI - Wereldfeest Studenten Leuven - Seniorenvereniging Neervelp: voorstelling CDI + reportage - Bank Van Breda: voorstelling CDI - Wereldfeest Limburg in Bokrijk - Projectenbeurs in Roeselare georganiseerd door provincie West-Vlaanderen - Kvlv Regio turnhout: voorstellingen CDI Bwamanda - Viering 100 jaar Kapucijnen in Congo te Antwerpen - Forum Nederlandse Ontwikkelingshulp in Congo te Utrecht Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 31

4 De infostand op het Wereldfeest te Bokrijk In november 2009 maakten we een fanpagina aan op de sociale netwerksite Facebook. Het aantal fans liep al snel op tot 500. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 32

5 Lobbywerk Als lid van de koepel van Vlaamse ngo s ( ), heeft CDI-Bwamanda-België het handvest onderschreven en staat ze achter het beleidswerk van Via de werkgroep Centraal Afrika Overleg, doet CDI-Bwamanda-België haar inbreng. De werkgroep Duurzame Lanbouw wordt eveneens opgevolgd. We dringen er bij politici op aan om de landbouw van ontwikkelingslanden te beschermen en gesubsidieerde voedselimporten te verminderen. CDI-Bwamanda-België vzw is lid van het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking en de Derde Wereldraad Leuven. Ze onderschrijft de standpunten die deze organisaties formuleren en steunt de initiatieven die ze nemen. Op zaterdag 21 maart 2009 nam CDI-Bwamanda deel aan het Toekomstcongres van de Noord- Zuidbeweging. Er werd gewerkt met een congrestekst die het resultaat was van een heel traject dat samen met haar leden, haar vrijwilligers en andere geïnteresseerden heeft doorlopen. Stellingen en amendementen over 6 cruciale werkterreinen van de beweging werden voorgelegd ter stemming. Bron: Jaarverslag Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 33

6 Netwerking CDI-Bwamanda-België is lid van verschillende organisaties en netwerken, vnl. binnen de Noord-Zuid beweging. o de koepel van de Vlaamse NGO s o Coprogram de federatie van de Vlaamse NGO s o Sociare de socioculturele werkgeversfederatie o Eurac het Europees Netwerk voor Centraal Afrika o Kauri vzw denk- en werkgroep van mensen uit bedrijven en uit NGO s o Max Havelaar België vzw het keurmerk voor eerlijke handel o Masmut Belgisch Platform Microverzekeringen en Mutualiteiten o Corporate Funding Program de dialoog tussen bedrijven en NGO s stimuleren via concrete fondsenwerving voor NGO-projecten o Coalitie Congo wil stemmen initiatief van Broederlijk Delen naar aanleiding van de verkiezingen in RD Congo o Coalitie 2015, De tijd loopt gezamenlijke actie van verschillende Noord-Zuid organisaties omtrent de millenniumdoelstellingen o Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking adviserend platform voor de deputatie in verband met het beleid ontwikkelingssamenwerking (provincie Limburg) o Derde Wereldraad Leuven informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de publieke opinie Daarnaast was er in 2009 een goede samenwerking met een aantal andere NGO s, organisaties, bedrijven, enz. o Christelijke Mutualiteit en BRS voor de ondersteuning van de mutualiteiten van CDI- Bwamanda-Congo o Medisch Tropisch Instituut voor onderzoeksprojecten bij de partners o Memisa-België voor medische expertise en voor de acties in de noordelijke Evenaarsprovincie en Bandundu o Artsen Zonder Vakantie voor het uitzenden van geneesheren (specialisten) en verpleegkundigen voor korte missies naargelang de behoefte van de partner o Karel de Grote Hogeschool Antwerpen voor het uitwerken van een biobrandstof project en diverse andere projecten o Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva) en Chaire Dynamique Sociale Unikin voor evaluaties, baseline-studies, enz. o Verschillende bedrijven voor specifiek technisch advies. Zo werd er in 2009 contact gelegd met Aquassistance (verbonden met GDF Suez), om mee advies te geven rond de waterprojecten. Verder waren er in 2009 gesprekken rond mogelijke samenwerking met of steun van: o Caritas België voor een voedselproject. o Aquassistance voor het waterproject. o Blik Op Afrika (Solidariteitsfonds Heverlee) voor het onderwijsproject. o For a better Life vzw voor het gezondheidsproject. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 34

7 Vorming en kennisbeheer Het personeel van het secretariaat nam in 2009 deel aan verschillende vormingen, kennismomenten, seminaries en dergelijke, zoals: - Verschillende ateliers rond Sociale Economie, georganiseerd door Atol te Leuven - Afrikadag te Antwerpen, georganiseerd door Missio - Twee-daags seminarie Agriculture as a motor of pro-poor growth te Brussel, georganiseerd door de Belgisch Technische Coöperatie. - Gastcollege bij het vak Problemen van Ontwikkelingslanden aan de faculteit Economie van de KU Leuven. - Info- en discussie-avond georganiseerd door Provincie Antwerpen met als thema Ontwikkelingssamenwerking, anders bekeken. - Vormingstraject rond Opvolging, Monitoring en Evaluatie van Ontwikkelingsprojecten georganiseerd door Coprogram. - Opleiding over Fondsenwerving gegeven door Axyom. - Vorming rond opvolgen van ziekteverzekeringen door middel van performantie indicatoren georganiseerd door BRS te Brussel. - Vorming rond het invoeren van data in de portaalsite 11.be Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 35

8 Maatschappelijk- en milieuverslag Inleiding CDI-Bwamanda-België berekent in dit jaarverslag enkele maatschappelijke en milieu-indicatoren, volgens de principes van Global Reporting Initiative (GRI). Dit initiatief biedt een betrouwbare en geloofwaardige barometer voor duurzame bedrijfsvoering dat wereldwijd gebruikt wordt door bedrijven, organisaties en nietgouvernementele organisaties. Prestatie indicatoren / milieu indicatoren Deze indicatoren zijn van toepassing op het secretariaat van CDI-Bwamanda-België in Heverlee. Beschrijving Eenheid Totale hoeveelheid gebruikte materialen Papier Kg Toners Kleur Stuks 3 3 Zwart Stuks 5 5 Direct energieverbruik van primaire energiebronnen Kantooroppervlak M² Mazout voor verwarming Liter Elektriciteit voor gebouw KWh Indirect energieverbruik van primaire energiebronnen Woon-werk verkeer fiets Km/jr Woon-werk verkeer trein Km/jr Woon-werk verkeer bus Km/jr 0 0 Woon-werk verkeer auto/moto Km/jr Dienstverkeer fiets Km/jr 0 65 Dienstverkeer trein Km/jr Dienstverkeer bus Km/jr Dienstverkeer auto/moto Km/jr Dienstverkeer vliegtuig Km/jr Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 36

9 Prestatie indicatoren / sociale indicatoren Deze indicatoren zijn van toepassing op het secretariaat van CDI-Bwamanda-België in Heverlee Beschrijving Eenheid Personeelsbestand Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar Voltijds Aantal 5 4 Deeltijds Aantal 2 3 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,79 Personen in dienst per 31/12 Voltijds Aantal 5 3 Deeltijds Aantal 2 3 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,12 Personeelsverloop Ingetreden werknemers Aantal 0 1 Uitgetreden werknemers Aantal 0 2 Werkverlet Verlet ziektedagen ziekteverzuim Dagen/jaar 256 * 233 * Opleiding Vorming Uren/jaar 26,5 36 Seminaries Uren/jaar 31,5 16 Totaal Uren/jaar Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie per 31/12 Personeelsbestand man vrouw Voltijds man Aantal 4 2 Deeltijds man Aantal 2 2 Voltijds vrouw Aantal 1 1 Deeltijds vrouw Aantal 0 1 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,12 Per beroepscategorie Directiepersoneel Aantal 1 1 Bedienden Aantal 6 5 Arbeiders Aantal 0 0 Raad van Bestuur Man Aantal 11 8 Vrouw Aantal 1 1 Totaal Raad van Bestuur Aantal * 1 personeelslid afwezig in 2008 en 2009 wegens ziekte. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 37

10 Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 38

11 Financieel verslag 2009 Toelichting bij de jaarrekening De Algemene Vergadering van 7 mei 2010 heeft het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om : - uit de overgedragen resultaten, de reserve voor sociaal passief op te trekken tot euro. - uit het resultaat van 2009, een reserve van euro te voorzien voor toekomstige partnerrisico's. Het boekjaar 2009 wordt afgesloten met een balanstotaal van euro en een overschot van euro. Het voorstel is om dit resultaat over te dragen naar het volgend boekjaar. Balans Met onze partner CDI-Bwamanda-Congo asbl is een aflossingsplan opgesteld voor de door haar aangegane schulden (zie vorderingen op meer dan 1 jaar euro), die ons in staat moeten stellen de opgenomen leningen bij derden parallel terug te betalen (zie schulden op meer dan 1 jaar euro). Resultatenrekening Van de totale kosten gaat 83% rechtstreeks naar het Zuiden. De overige 17% zijn lopende kosten in België ter ondersteuning van de middelen die naar het Zuiden (DR Congo en Benin) gaan. De ontvangen structuur- en administratiekosten via medefinanciering ( euro) dekken 47,5 % van de netto werkingskosten (zie saldo C), tegenover 60 % in 2008, 42 % in 2007 en 29 % in De extra inspanningen naar verbreding van de achterban van schenkers werpt zijn vruchten af. Het zwaartepunt van de fondsenwerving ligt nog meer bij de institutionele schenkers die goed zijn voor 72 % van de totale inkomsten, tegenover 67 % in de periode Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 39

12 Balans CDI-Bwamanda-België ACTIVA IMMATERIELE VASTE ACTIVA Softwarelicenties MATERIELE VASTE ACTIVA Kantoorruimte Heverlee Kantoorinrichting en -uitrusting FINANCIELE VASTE ACTIVA Aandelen Arcopar (Dexia) Huurwaarborg Heverlee VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR Lening - C.D.I.- Bwamanda Congo asbl VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Leningen C.D.I.- Bwamanda Congo asbl Development Assistance vzw Te ontvangen subsidies Andere projectpartners, Vl.Gemeenschap Frères Mineurs-Capucins Congo Te innen opbrengsten Voorschotten Diverse vorderingen GELDBELEGGINGEN Ethisch beleggingsfonds (bevek Dexia) Termijn- en spaarrekeningen - algemeen Termijn- en spaarrekeningen - medefinanciering LIQUIDE MIDDELEN Banken: zichtrekeningen - euro + usd Bank: zichtrekeningen medefinanciering Kassen OVERLOPENDE REKENINGEN Over te dragen kosten TOTAAL Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 40

13 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaalinbreng via legaten Reserve voor sociaal passief Reserve herwaarderingsmeerwaarden Overgedragen resultaten Resultaat boekjaar VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN Terugbetalingen op medefinancieringsprojecten SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR Financiële schulden: leningen SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Financiële schulden: lening C.D.I.- Bwamanda Congo asbl Projecten : DGOS programma, BOF Projecten : EC Andere projectpartners, Vl.Gemeenschap Frères Mineurs-Capucins Congo Development Assistance vzw Leveranciers, te ontvangen facturen Voorziening vakantiegeld, bezoldigingen Diverse schulden OVERLOPENDE REKENINGEN Te betalen kosten, over te dragen opbrengsten TOTAAL Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 41

14 Resultatenrekening CDI-Bwamanda-België vzw RUBRIEK REALISATIE 2009 BUDGET 2009 REALISATIE 2008 EURO KOST OPBR KOST OPBR KOST OPBR A. FONDSENWERVING 1 Fondsenwerving voor CDI-Bwamanda 1.1 Private schenkers Institutionele schenkers Fondsenwerving voor andere partners totaal B. PROJECTENWERKING 1. Partner CDI-Congo % tov totale kosten B + saldo 7,1% 0 8,0% 0 8,1% 0 2. DGOS % tov totale kosten B + saldo 75,0% ,1% ,2% EC-projecten % tov totale kosten B + saldo 0,0% 0 0,0% 0 6,2% Vlaamse Gemeenschap % tov totale kosten B + saldo 2,7% ,6% ,3% Aan CDI-Congo verbonden projecten % tov totale kosten B + saldo 10,3% ,4% ,5% Andere projectpartners % tov totale kosten B + saldo 4,9% ,8% ,7% totaal % totale kosten projecten + saldo 100,0% ,0% ,0% % tov totale kosten 83% 84% 87% Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 42

15 RUBRIEK REALISATIE 2009 BUDGET 2009 REALISATIE 2008 EURO KOST OPBR KOST OPBR KOST OPBR C. WERKINGSKOSTEN 1. Loonkosten Algemeen 2.1 Huisvesting Secretariaat / organisatie Fondsenwerving Afschrijvingen / voorzieningen Financiële kosten en opbrengsten totaal Dienstverlening CDI-Congo totaal % tov totale kosten + saldo 17% % % D. UITZONDERLIJKE Kosten / Opbrengsten TOTAAL KOSTEN + OPBRENGSTEN KOSTEN in % 100% 100% 100% NETTORESULTAAT BOEKJAAR Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 43

16 Wie deed wat in 2009? Organigram CDI-Bwamanda-België vzw Algemene vergadering Raad van Bestuur Algemeen secretariaat: - onthaal - reizigers - post - kleine aankopen Dagelijks bestuur o.l.v. Directeur Projectbeheer & marketing: - aanvragen financieringen - opvolgen lopende programma s - behartigen belangen partners - fondsenwerving - externe communicatie Logistiek: - aankopen - verzendingen - magazijnbeheer Financiën en personeel: - boekhouding - financiën - personeelszaken Technische commissie - Technisch advies - Medisch advies - Financieel en administratief advies - Analyse van en beslissing over projectaanvragen Vrijwilligers op het secretariaat Andere vrijwilligers fondsenwerving, acties, tentoonstellingen, spreekbeurten, website, magazijn en verzendingen, plooiwerk, enz. Steungroepen Algemene Vergadering en Raad van Bestuur In 2009 vergaderde de Algemene Vergadering 1 keer en de Raad van Bestuur 4 keer. De technische commissie vergaderde gemiddeld om de zes weken om adviezen te formuleren omtrent technische, medische, administratieve en financiële kwesties van CDI-Bwamanda-Congo. De dagelijkse leiding van de vzw werd verzekerd door de directeur. Voor de dagelijkse werking kreeg hij ondersteuning van het secretariaat. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 44

17 Samenstelling Raad van Bestuur De samenstelling van de Raad van Bestuur kende een aantal veranderingen in Ontslag van Jacqueline Vanheers als voorzitter. - Ontslag van Jos D Hooghe als penningmeester. - Ontslag van Geert Dollevoet als bestuurder. - Ontslag van Gaston Spillebeen als bestuurder wegens overlijden. - Benoeming van Jos D Hooghe als voorzitter. - Benoeming van Jos Van Steenwinkel als penningmeester. Deze ontslagen en benoemingen werden tijdens de Algemene vergadering van 24 april 2009 en de Raad van Bestuur van 24 september 2009 aanvaard en goedgekeurd. Naam Functie Lid sinds Beroep ervaring - opleiding Jos D Hooghe Voorzitter 1987 Jan Cumps Secretaris 1971 Jos Van Steenwinkel Penningmeester 1997 Docent hoger onderwijs Handelsingenieur Docent Emeritus Engels KULeuven Bedrijfsleider Burgerlijk Ingenieur Koen Bultynck Bestuurder 2008 Cardioloog Michel De Wilde Bestuurder 1987 Verpleger met vervroegd pensioen Renaat Devisch Bestuurder 2003 Professor Emeritus Antropologie KULeuven Gust Koyen Bestuurder 2007 Kapucijn Freddy Moens Bestuurder 1997 Geneesheer Jacqueline Vanheers Bestuurder 1990 Agronoom Bart Van Mullem Bestuurder 2007 Bankbediende Licentiaat Toegepaste Economie Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 45

18 Personeel op het secretariaat Naam Functie Opleiding Ervaring Koen Lein Directeur Handelsingenieur en Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Zes jaar NGO-coöperant in Tanzania, sinds maart 2001 werkzaam bij CDI-Bwamanda- België. Stan Moons Boekhouder A1 boekhoudenaccountancy. 4j in een Nederlands accountantskantoor (controle van jaarrekeningen en interne organisatie van bedrijven + regelmatige vorming), 20j als boekhouder in een groothandelsfiliaal van een Nederlands productiebedrijf (volledige boekhouding, administratieve organisatie, personeel + 8j controle en opstellen jaarrekeningen andere buitenlands filialen) + 8 m als boekhouder in een filiaal van een Duits productiebedrijf. 7j bij Broederlijk Delen, waarvan 1j als boekhouder en 6j als directielid verantwoordelijk voor het financieel beleid. Sinds september 2003 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Rob Dormaels Verantwoordelijke aankopen en logistiek Graduaat automechanica, bijkomende praktijkgerichte opleiding aankoop & logistiek (voorraadbeheer, magazijnorganisatie, kostprijsberekening en informatica). Artsen Zonder Grenzen Brussel: Aankoper van niet medisch materiaal: voertuigen, onderdelen en radiocommunicatie. Artsen Zonder Grenzen Zaïre (Kinshasa): Technisch en Logistiek Coördinator van de AZG-missie Zaïre. Technisch & logistieke evaluatie en budgetplanning. Verantwoordelijke aankopen, stockbeheer en expeditie. Sinds oktober 2005 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Kim Leemput Programmabeheer Licentiaat Economische Wetenschappen, specialisatie 'ontwikkelingseconomie', Master in Cultures and Development. Drie maanden thesisonderzoek in Tanzania mbt koffiemarkt, sinds september 2002 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Emmanuel Heuse Programmabeheer en fondsenwerving Maîtrise en Science Politique et Relations Internationales, Université Catholique de Louvain Drie jaar coöperant in Cameroen ( ) voor het Wereld Natuur Fonds (WWF), mbt duurzaam bosbeheer (community forestry and FSC certification). Van april 2007 tot augustus 2009 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Yolente Delaunoy Programmabeheer Licentiaat Biologie Master in Environmental Engineering Ervaring WWF: 3 jaar projectbeheer, 2 jaar educatief medewerker. Ervaring Danzer: 1,5 jaar sociaal coördinator in kader van FSC certifiering van de concessies in Congo. Sinds november 2009 werkzaam bij CDI-Bwamanda- België. Rik Raeymaekers Externe communicatie en fondsenwerving Industrieel Ingenieur met specialisatie landbouw- en voedingstechnieken Zeven jaar ervaring in Congo. Sinds augustus 2007 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Eddy Vervaet Van maart 1979 tot eind 2009 verbonden met CDI-Bwamanda-België voor secretariaatswerk en logistieke taken. Emmanuel Heuse verliet CDI-Bwamanda-België in augustus 2009 voor een functie bij de Belgisch Technische Coöperatie met standplaats Kinshasa. Yolente Delaunoy versterkt sinds november 2009 het beheer van programma s en projecten. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 46

19 Coöperanten In 2009 waren 5 coöperanten werkzaam in Congo bij de partner CDI-Bwamanda asbl. Dokter Yves Heyligers en James Depaive verlengden hun contract niet. Zuster Greta Moens kwam eind 2009 terug naar België omwille van de onveilige situatie in de Evenaarsprovincie. Zij keert niet meer terug als coöperant, omdat ze binnen haar congregatie in België een aantal taken zal opnemen. Naam Functie en/of Engagement Financiering Standplaats Van Tot Yves Heyligers Medisch Raadgever DGOS gezondheidszorgen Bwamanda Midden 2006 Februari 2009 Greta Moens Ondersteuning aan het onderwijs, verantwoordelijke gastenhuis Onze Lieve Vrouw Presentatie Sint- Niklaas Bwamanda Eind 2005 James Depaive Technisch Raadgever BOF landbouw Bwamanda Eind 2007 Jean-Marc Ackermans Vera Melotte Verantwoordelijke productie en commercialisatie Beheer centraal distributiecentrum geneesmiddelen (CAMENE) Lid van de medische coördinatie DGOS capaciteitsversterking Lokale financiering via DGOS en BTC Kinshasa Bwamanda Begin 2005 Eind 2007 Eind 2009 Februari 2010 Heden Heden Ter beschikking stelling Sinds midden 2008 wordt Jos D Hooghe door de Karel De Grote Hogeschool ter beschikking gesteld aan CDI- Bwamanda-België ter ondersteuning van onze partner CDI-Bwamanda-Congo: koffie, boekhouding en administratie. Zie ook pagina 21. Vrijwilligers Verder kon CDI-Bwamanda-België in 2009 rekenen op meerdere vrijwilligers voor diverse taken. Naam of aantal Goedele Buyse Peter Van Mullem Mark Thijs Johan Six +/- 6 personen +/- 10 personen +/- 30 personen Engagement Administratief vrijwilligster Administratief vrijwilliger Administratief vrijwilliger Webmaster Ondersteunende taken: plooiwerk, verzendingen Kernvrijwilligers promotie en sensibilisatie Losse vrijwilligers promotie en sensibilisatie Contactpersoon voor dit verslag Koen Lein, Directeur CDI-Bwamanda-België vzw, Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 47

20 CDI-Bwamanda-België vzw Integrale streekontwikkeling U WIL CDI-BWAMANDA STEUNEN? Dat kan! Door een gift te storten op rekeningnummer Ter gelegenheid van uw huwelijk of verjaardag vraagt u uw genodigden CDI-Bwamanda te ondersteunen i.p.v. geschenken mee te brengen. U overtuigt de vereniging waar u lid van bent om een activiteit te organiseren ten voordele van CDI-Bwamanda. U neemt CDI-Bwamanda op in uw testament (legaat, duo-legaat). CDI-Bwamanda-België vzw Geldenaaksebaan 322 bus Heverlee tel fax Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 48

Herstel van het toevoer- en distributienetwerk van stromend water in het pilootcentrum Bwamanda

Herstel van het toevoer- en distributienetwerk van stromend water in het pilootcentrum Bwamanda Herstel van het toevoer- en distributienetwerk van stromend water in het pilootcentrum Bwamanda Budget 2010: 153.946 (tot juni 2011) Financiering: Vlaamse Overheid: Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Nadere informatie

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11%

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11% UITGAVEN EN INKOMSTEN 3FINANCIEEL OVERZICHT Op de volgende pagina s vindt u een samenvatting van de uitgaven en inkomsten van het boekhoudkundig jaar 2016. Belangrijke opmerking vooraf is dat dit het eerste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2012

FINANCIEEL VERSLAG 2012 FINANCIEEL VERSLAG 2012 RESULTATENREKENING 2012 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 23.262 b) Legaten in België 6.554 c) Giften van AZG partnersecties 115.764 d) Giften van de

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Muzieknoot voor iedereen vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Concreet is vzw in ziekenhuizen en bij gehandicapte kinderen aanwezig met:

Muzieknoot voor iedereen vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Concreet is vzw in ziekenhuizen en bij gehandicapte kinderen aanwezig met: Brengt muziek tot bij kinderen in het ziekenhuis of kinderen met een handicap Gevolgd door Donorinfo sinds: 2007 0476/21 61 43 unenotepourchacunasbl@gmail.com http://www.unenotepourchacun.be PDF versie

Nadere informatie

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening, informatiecampagnes en gezondheidsopvoeding Gevolgd door Donorinfo sinds: 2006 02/733 68 68 (NL) & 02/736 99 99 info@cancer.be & info@kanker.be

Nadere informatie

Bram Rumbaut (voorzitter), Bieke Thys (penningmeester), Eline Cauwenberghs (secretaris)

Bram Rumbaut (voorzitter), Bieke Thys (penningmeester), Eline Cauwenberghs (secretaris) Bollé Bollé vzw Kleinschalige en duurzame en ontwikkelingsprojecten in Tanzania Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Project info Doelstelling Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun voor:

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun voor: Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Oprichting van en steun aan sociale en educatieve projecten in de Derde Wereld Gevolgd door Donorinfo sinds: 2007 02/738 08 08 econ.secretariat@jesuites.be

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2011

FINANCIEEL VERSLAG 2011 FINANCIEEL VERSLAG 2011 RESULTATENREKENING 2011 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 28.159 b) Legaten in België 4.654 c) Giften van AZG partnersecties 113.917 d) Giften van de

Nadere informatie

vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Doelstelling Activiteiten Concrete noden Materiële hulp Informatieve ondersteuning

vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Doelstelling Activiteiten Concrete noden Materiële hulp Informatieve ondersteuning Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossingen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Lange Van Ruusbroecstraat 86 (bedeling Minkelersstraat) (+32) 0494 387640 dakant@telenet.be

Nadere informatie

Financieel verslag 2010

Financieel verslag 2010 Financieel verslag 2010 Resultatenrekening 2010 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België 27.280 5.052 c) Giften van AZG partnersecties 109.397 d) Giften van de

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-3;def;gezondheidscentra-Congo

Nadere informatie

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financieel. Vrijwilligers.

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financieel. Vrijwilligers. Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 (+32) 016/89 89 89 info@anbn.be http://www.anbn.be PDF versie Doe een gift

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Chèvrefeuille vzw. Doel. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers. Materiaal. Lesbroussartstraat

Chèvrefeuille vzw. Doel. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers. Materiaal. Lesbroussartstraat Onthaaltehuis waar (toekomstige) moeders met hun kinderen terecht kunnen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2009 02/648 1778 direction@chevrefeuille.be PDF versie Doe een gift Project info Doel De vzw Chèvrefeuille

Nadere informatie

Imani Belgium vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België

Imani Belgium vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België Hulp aan ontwikkelingslanden Gevolgd door Donorinfo sinds: 2011 014/41 72 05 info@imanibelgium.org www.imanibelgium.org PDF versie Doe een gift Project info Doelstelling De vzw heeft tot doel om in ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut. Doelstelling. Kerntaken. Werking. Concrete noden.

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut. Doelstelling. Kerntaken. Werking. Concrete noden. Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut Verstrekken van de rationele grondslag van de medische (en veterinaire) gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en beantwoorden aan

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarverslag 2013 RPR Tongeren 0201.310.929 IGL Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

Activiteiten in het Zuiden

Activiteiten in het Zuiden Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl Werken met lokale partners om de levensomstandigheden van kinderen en jongeren in kansarme landen te verbeteren Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 Project

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

u kunt in de volgende werkbladen de bedragen en personeelsaantallen van die rechtspersoon overnemen (KOLOM: 'rechtspersoon die de subsidie

u kunt in de volgende werkbladen de bedragen en personeelsaantallen van die rechtspersoon overnemen (KOLOM: 'rechtspersoon die de subsidie Beleidsrelevante informatie CJSM-KE-CED-120202 Toelichting bij het invullen van de werkbladen: - Vul alleen de omrande velden in die wit zijn. - Er verschijnt een extra toelichting als u met de cursor

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut. De missie van ITG. Wat doet het ITG? Hoe kan je het ITG helpen?

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut. De missie van ITG. Wat doet het ITG? Hoe kan je het ITG helpen? Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), stichting van openbaar nut Wetenschappelijke vooruitgang in de tropische geneeskunde en volksgezondheid. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 03/247 66 66 info@itg.be

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie en Bandundu, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-2;def;scholen-Congo

Nadere informatie

Opbrengsten Passiva 2016

Opbrengsten Passiva 2016 Informatie en steun aan mensen die geconfronteerd worden met dementie Gevolgd door Donorinfo sinds: 2004 014/43 50 60 of 0800/15 225 secretariaat@alzheimerliga.be www.alzheimerliga.be PDF versie Project

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Autisme Limburg vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun. Vrijwilligers. Materiaal. Lucien Londotstraat 3b

Autisme Limburg vzw. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun. Vrijwilligers. Materiaal. Lucien Londotstraat 3b Vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren met autisme Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 +32 0474/61 50 37 info@autismelimburg.be www.autismelimburg.be PDF versie Doe een gift Project info Doelstelling

Nadere informatie

CIJFERS 2016 samengevat in cijfers

CIJFERS 2016 samengevat in cijfers CIJFERS 2016 samengevat in cijfers Aantal plaatsen/bedden* op 31 december 2016 ZORGVOORZIENING Aantal plaatsen/bedden algemeen ziekenhuis Sint-Jozef 250 algemeen ziekenhuis Sint-Maarten 659 psychiatrisch

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vanuit Dakant ontstond de vzw ArmenTeKort. Door toeleiding van kwetsbare mensen naar het buddyschap kan Dakant nu ook structureler werken.

Vanuit Dakant ontstond de vzw ArmenTeKort. Door toeleiding van kwetsbare mensen naar het buddyschap kan Dakant nu ook structureler werken. vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossingen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Project info Doelstelling Bieden van concrete hulp

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden 2016-2017. Financiële steun voor: Vrijwilligers in België. Materiaal

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden 2016-2017. Financiële steun voor: Vrijwilligers in België. Materiaal Gratte vzw Ontmoetingen tussen valide en mindervalide jongeren bevorderen via hobby's en vakanties Gevolgd door Donorinfo sinds: 2008 Project info Doelstelling Gratte vzw is een gemeenschapsproject waar

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2008

NIEUWSBRIEF JUNI 2008 C.D.I.-BWAMANDA Integrale Streekontwikkeling Verschijnt Driemaandelijks Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 P708635 Verantw. Uitgever: J. Vanheers NIEUWSBRIEF JUNI 2008 Geldenaaksebaan 322 bus 2-3001 Heverlee

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester Algemene Vergadering van 21 april 2012 Jaarrekening op 31 december 2011 Ledenbijdragen 2012 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2011. Ik verwijs

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties

NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties Wat? De term niet-gouvernementele organisatie (ngo) slaat op een organisatie die haar eigen acties kan opstellen en uitwerken zonder directe overheidsinmenging.

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Financieel verslag van het boekjaar 2013 Algemene vergadering van 17 juni 2014 Inkomsten 2013 Uit bijdragen: 4.029.954,07 Andere inkomsten: 220.655,30

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie