In het Noorden: Vlaanderen en België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het Noorden: Vlaanderen en België"

Transcriptie

1 In het Noorden: Vlaanderen en België Algemeen Partnerwerking is de kernactiviteit van CDI-Bwamanda-België. De activiteiten die in Vlaanderen en België georganiseerd worden, staan in functie van deze partnerwerking. Om onze werking en de mogelijkheden en problemen van de mensen in het Zuiden in het algemeen bekend te maken, wordt er vanuit het secretariaat aan sensibilisatie en promotie gedaan in Vlaanderen en België. Sensibilisatie en promotie De sensibilisatie en promotie gebeurt via: - partnerschappen met institutionele organisaties - stimuleren en omkaderen van initiatieven vanuit de eigen achterban. Partnerschappen met institutionele organisaties Met institutionele actoren bedoelen we: organisaties en verenigingen, provincies, steden en gemeenten, scholen, bedrijven, stichtingen, congregaties, ziekenhuizen, federaties en dergelijke meer. We willen specifiek een partnerschap aangaan met instituties die een band hebben met één van de thema s waarrond CDI-Bwamanda-België werkt. Op die manier is er een concreet aanknopingspunt en heeft de samenwerking voor beide partijen een meerwaarde: ervaringen kunnen uitgewisseld worden, de achterban en de leden voelen zich betrokken, enz. In 2009 kon CDI-Bwamanda ondermeer rekenen op volgende partners: Christelijke Mutualiteit: Nationale Landsbond, regionale kern Mechelen en regionale kern Roeselare- Tielt voor steun aan de ziekteverzekering en gezondheidsprojecten. - BRS (Belgische Raiffeisenstichting) voor steun aan de ziekteverzekering en gezondheidsprojecten. - Corporate Funding Programme (CFP) die een brug slaat tussen NGO s en bedrijven. Via CFP kregen we steun van: LRM, Drukkerij VanIn, Miko, Umicore, Dierckx, Leys & C enz. - Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Limburg en Provincie Antwerpen. - Sociaal Fonds van de Voedingnijverheid voor steun aan het waterproject. - Stichting Bijzondere Gezondheidszorg (NL) voor steun aan een nutritieproject. - Rotary Hoogstraten-Kempen (zie artikel): steun aan Bokilio en installatie van twee echotoestellen. - De Minderbroeders Kapucijnen en diverse Congregaties. - Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. - Algemeen Ziekenhuis H. Familie van Rumst. - Leraars Zonder Grenzen vzw. - Limburgers voor Bwamanda vzw. - Deze instituties hebben hun eigen leden, achterban en netwerk. Gezien de eerder beperkte mankracht op het secretariaat kan CDI-Bwamanda-België via deze strategie verschillende doelgroepen en meer mensen bereiken dan met acties of evenementen opgezet vanuit het secretariaat. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 29

2 Bron: De Zondag 17/01/10 Stimuleren van de eigen achterban Ook hier is de band met wat CDI-Bwamanda doet van belang. Onze achterban bestaat uit mensen die zelf in Congo of andere landen in ontwikkeling werkten, mensen die actief zijn in één van de sectoren waar CDI- Bwamanda ook actief in is en andere sympathisanten. CDI-Bwamanda stimuleert deze sympathisanten om de rol van ambassadeur of promotor voor de organisatie op te nemen en om een activiteit of evenement te organiseren waarbij CDI-Bwamanda in de aandacht komt. CDI-Bwamanda ondersteunt deze initiatieven met inhoudelijke informatie en materiaal; reportage, infostand, folders, teksten, projectfiches, foto s, thematische brochures, enz stond in het teken van 40 jaar CDI-Bwamanda, dit werd onder andere gevierd op: - 6 september 2009: Viering 40-jaar CDI Bwamanda in Spiere - 28 november 2009: Viering 40 jaar CDI-Bwamanda in het Ziekenhuis te Rumst Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 30

3 Communicatiekanalen CDI-Bwamanda-België heeft een aantal communicatiemiddelen uitgewerkt om haar doelstellingen op vlak van sensibilisatie, promotie en fondsenwerving te bereiken, zoals de tabel toont. Communicatiekanaal Doelgroep Doelstelling Timing Infostand Algemene voorstellingsfolder Specifieke thematische folders DVD reportage "CDI- Bwamanda, Een Blijver" alle doelgroepen alle doelgroepen Specifieke doelgroepen geïnteresseerden in CDI-Bwamanda asbl profilering bij evenementen profilerend / informerend Informatie / educatie informerend permanent permanent permanent permanent Website alle doelgroepen informerend permanent Nieuwsbrief Eindejaarsmailing Gerichte ing Gerichte mailing Jaarverslag data-base CDI- Bwamanda-België data-base CDI- Bwamanda-België e-data-base CDI- Bwamanda-België data-base CDI- Bwamanda-België Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, Overheid, Belangrijke Donors, Personeel informatie / educatie / fondsenwervend informatie / fondsenwervend informerend fondsenwervend informerend 3*jaar 1*jaar permanent 1*jaar 1*jaar In 2009 werden drie nieuwsbrieven uitgegeven met als thema s: water (nav wereldwaterdag 22 maart), resultaten 2008 en 40 jaar CDI-Bwamanda in Congo. Op het eind van het jaar stuurde CDI-Bwamanda een kerstmailing naar de sympathisanten, met een specifieke oproep voor watervoorziening in de ziekenhuizen. De infostand werd op verscheidene activiteiten tentoongesteld en de reportage werd een aantal keren vertoond: - Boerenbond Turnhout: voorstelling CDI - Wereldfeest Studenten Leuven - Seniorenvereniging Neervelp: voorstelling CDI + reportage - Bank Van Breda: voorstelling CDI - Wereldfeest Limburg in Bokrijk - Projectenbeurs in Roeselare georganiseerd door provincie West-Vlaanderen - Kvlv Regio turnhout: voorstellingen CDI Bwamanda - Viering 100 jaar Kapucijnen in Congo te Antwerpen - Forum Nederlandse Ontwikkelingshulp in Congo te Utrecht Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 31

4 De infostand op het Wereldfeest te Bokrijk In november 2009 maakten we een fanpagina aan op de sociale netwerksite Facebook. Het aantal fans liep al snel op tot 500. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 32

5 Lobbywerk Als lid van de koepel van Vlaamse ngo s ( ), heeft CDI-Bwamanda-België het handvest onderschreven en staat ze achter het beleidswerk van Via de werkgroep Centraal Afrika Overleg, doet CDI-Bwamanda-België haar inbreng. De werkgroep Duurzame Lanbouw wordt eveneens opgevolgd. We dringen er bij politici op aan om de landbouw van ontwikkelingslanden te beschermen en gesubsidieerde voedselimporten te verminderen. CDI-Bwamanda-België vzw is lid van het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking en de Derde Wereldraad Leuven. Ze onderschrijft de standpunten die deze organisaties formuleren en steunt de initiatieven die ze nemen. Op zaterdag 21 maart 2009 nam CDI-Bwamanda deel aan het Toekomstcongres van de Noord- Zuidbeweging. Er werd gewerkt met een congrestekst die het resultaat was van een heel traject dat samen met haar leden, haar vrijwilligers en andere geïnteresseerden heeft doorlopen. Stellingen en amendementen over 6 cruciale werkterreinen van de beweging werden voorgelegd ter stemming. Bron: Jaarverslag Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 33

6 Netwerking CDI-Bwamanda-België is lid van verschillende organisaties en netwerken, vnl. binnen de Noord-Zuid beweging. o de koepel van de Vlaamse NGO s o Coprogram de federatie van de Vlaamse NGO s o Sociare de socioculturele werkgeversfederatie o Eurac het Europees Netwerk voor Centraal Afrika o Kauri vzw denk- en werkgroep van mensen uit bedrijven en uit NGO s o Max Havelaar België vzw het keurmerk voor eerlijke handel o Masmut Belgisch Platform Microverzekeringen en Mutualiteiten o Corporate Funding Program de dialoog tussen bedrijven en NGO s stimuleren via concrete fondsenwerving voor NGO-projecten o Coalitie Congo wil stemmen initiatief van Broederlijk Delen naar aanleiding van de verkiezingen in RD Congo o Coalitie 2015, De tijd loopt gezamenlijke actie van verschillende Noord-Zuid organisaties omtrent de millenniumdoelstellingen o Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking adviserend platform voor de deputatie in verband met het beleid ontwikkelingssamenwerking (provincie Limburg) o Derde Wereldraad Leuven informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de publieke opinie Daarnaast was er in 2009 een goede samenwerking met een aantal andere NGO s, organisaties, bedrijven, enz. o Christelijke Mutualiteit en BRS voor de ondersteuning van de mutualiteiten van CDI- Bwamanda-Congo o Medisch Tropisch Instituut voor onderzoeksprojecten bij de partners o Memisa-België voor medische expertise en voor de acties in de noordelijke Evenaarsprovincie en Bandundu o Artsen Zonder Vakantie voor het uitzenden van geneesheren (specialisten) en verpleegkundigen voor korte missies naargelang de behoefte van de partner o Karel de Grote Hogeschool Antwerpen voor het uitwerken van een biobrandstof project en diverse andere projecten o Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva) en Chaire Dynamique Sociale Unikin voor evaluaties, baseline-studies, enz. o Verschillende bedrijven voor specifiek technisch advies. Zo werd er in 2009 contact gelegd met Aquassistance (verbonden met GDF Suez), om mee advies te geven rond de waterprojecten. Verder waren er in 2009 gesprekken rond mogelijke samenwerking met of steun van: o Caritas België voor een voedselproject. o Aquassistance voor het waterproject. o Blik Op Afrika (Solidariteitsfonds Heverlee) voor het onderwijsproject. o For a better Life vzw voor het gezondheidsproject. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 34

7 Vorming en kennisbeheer Het personeel van het secretariaat nam in 2009 deel aan verschillende vormingen, kennismomenten, seminaries en dergelijke, zoals: - Verschillende ateliers rond Sociale Economie, georganiseerd door Atol te Leuven - Afrikadag te Antwerpen, georganiseerd door Missio - Twee-daags seminarie Agriculture as a motor of pro-poor growth te Brussel, georganiseerd door de Belgisch Technische Coöperatie. - Gastcollege bij het vak Problemen van Ontwikkelingslanden aan de faculteit Economie van de KU Leuven. - Info- en discussie-avond georganiseerd door Provincie Antwerpen met als thema Ontwikkelingssamenwerking, anders bekeken. - Vormingstraject rond Opvolging, Monitoring en Evaluatie van Ontwikkelingsprojecten georganiseerd door Coprogram. - Opleiding over Fondsenwerving gegeven door Axyom. - Vorming rond opvolgen van ziekteverzekeringen door middel van performantie indicatoren georganiseerd door BRS te Brussel. - Vorming rond het invoeren van data in de portaalsite 11.be Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 35

8 Maatschappelijk- en milieuverslag Inleiding CDI-Bwamanda-België berekent in dit jaarverslag enkele maatschappelijke en milieu-indicatoren, volgens de principes van Global Reporting Initiative (GRI). Dit initiatief biedt een betrouwbare en geloofwaardige barometer voor duurzame bedrijfsvoering dat wereldwijd gebruikt wordt door bedrijven, organisaties en nietgouvernementele organisaties. Prestatie indicatoren / milieu indicatoren Deze indicatoren zijn van toepassing op het secretariaat van CDI-Bwamanda-België in Heverlee. Beschrijving Eenheid Totale hoeveelheid gebruikte materialen Papier Kg Toners Kleur Stuks 3 3 Zwart Stuks 5 5 Direct energieverbruik van primaire energiebronnen Kantooroppervlak M² Mazout voor verwarming Liter Elektriciteit voor gebouw KWh Indirect energieverbruik van primaire energiebronnen Woon-werk verkeer fiets Km/jr Woon-werk verkeer trein Km/jr Woon-werk verkeer bus Km/jr 0 0 Woon-werk verkeer auto/moto Km/jr Dienstverkeer fiets Km/jr 0 65 Dienstverkeer trein Km/jr Dienstverkeer bus Km/jr Dienstverkeer auto/moto Km/jr Dienstverkeer vliegtuig Km/jr Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 36

9 Prestatie indicatoren / sociale indicatoren Deze indicatoren zijn van toepassing op het secretariaat van CDI-Bwamanda-België in Heverlee Beschrijving Eenheid Personeelsbestand Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar Voltijds Aantal 5 4 Deeltijds Aantal 2 3 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,79 Personen in dienst per 31/12 Voltijds Aantal 5 3 Deeltijds Aantal 2 3 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,12 Personeelsverloop Ingetreden werknemers Aantal 0 1 Uitgetreden werknemers Aantal 0 2 Werkverlet Verlet ziektedagen ziekteverzuim Dagen/jaar 256 * 233 * Opleiding Vorming Uren/jaar 26,5 36 Seminaries Uren/jaar 31,5 16 Totaal Uren/jaar Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie per 31/12 Personeelsbestand man vrouw Voltijds man Aantal 4 2 Deeltijds man Aantal 2 2 Voltijds vrouw Aantal 1 1 Deeltijds vrouw Aantal 0 1 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,12 Per beroepscategorie Directiepersoneel Aantal 1 1 Bedienden Aantal 6 5 Arbeiders Aantal 0 0 Raad van Bestuur Man Aantal 11 8 Vrouw Aantal 1 1 Totaal Raad van Bestuur Aantal * 1 personeelslid afwezig in 2008 en 2009 wegens ziekte. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 37

10 Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 38

11 Financieel verslag 2009 Toelichting bij de jaarrekening De Algemene Vergadering van 7 mei 2010 heeft het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om : - uit de overgedragen resultaten, de reserve voor sociaal passief op te trekken tot euro. - uit het resultaat van 2009, een reserve van euro te voorzien voor toekomstige partnerrisico's. Het boekjaar 2009 wordt afgesloten met een balanstotaal van euro en een overschot van euro. Het voorstel is om dit resultaat over te dragen naar het volgend boekjaar. Balans Met onze partner CDI-Bwamanda-Congo asbl is een aflossingsplan opgesteld voor de door haar aangegane schulden (zie vorderingen op meer dan 1 jaar euro), die ons in staat moeten stellen de opgenomen leningen bij derden parallel terug te betalen (zie schulden op meer dan 1 jaar euro). Resultatenrekening Van de totale kosten gaat 83% rechtstreeks naar het Zuiden. De overige 17% zijn lopende kosten in België ter ondersteuning van de middelen die naar het Zuiden (DR Congo en Benin) gaan. De ontvangen structuur- en administratiekosten via medefinanciering ( euro) dekken 47,5 % van de netto werkingskosten (zie saldo C), tegenover 60 % in 2008, 42 % in 2007 en 29 % in De extra inspanningen naar verbreding van de achterban van schenkers werpt zijn vruchten af. Het zwaartepunt van de fondsenwerving ligt nog meer bij de institutionele schenkers die goed zijn voor 72 % van de totale inkomsten, tegenover 67 % in de periode Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 39

12 Balans CDI-Bwamanda-België ACTIVA IMMATERIELE VASTE ACTIVA Softwarelicenties MATERIELE VASTE ACTIVA Kantoorruimte Heverlee Kantoorinrichting en -uitrusting FINANCIELE VASTE ACTIVA Aandelen Arcopar (Dexia) Huurwaarborg Heverlee VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR Lening - C.D.I.- Bwamanda Congo asbl VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Leningen C.D.I.- Bwamanda Congo asbl Development Assistance vzw Te ontvangen subsidies Andere projectpartners, Vl.Gemeenschap Frères Mineurs-Capucins Congo Te innen opbrengsten Voorschotten Diverse vorderingen GELDBELEGGINGEN Ethisch beleggingsfonds (bevek Dexia) Termijn- en spaarrekeningen - algemeen Termijn- en spaarrekeningen - medefinanciering LIQUIDE MIDDELEN Banken: zichtrekeningen - euro + usd Bank: zichtrekeningen medefinanciering Kassen OVERLOPENDE REKENINGEN Over te dragen kosten TOTAAL Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 40

13 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaalinbreng via legaten Reserve voor sociaal passief Reserve herwaarderingsmeerwaarden Overgedragen resultaten Resultaat boekjaar VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN Terugbetalingen op medefinancieringsprojecten SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR Financiële schulden: leningen SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Financiële schulden: lening C.D.I.- Bwamanda Congo asbl Projecten : DGOS programma, BOF Projecten : EC Andere projectpartners, Vl.Gemeenschap Frères Mineurs-Capucins Congo Development Assistance vzw Leveranciers, te ontvangen facturen Voorziening vakantiegeld, bezoldigingen Diverse schulden OVERLOPENDE REKENINGEN Te betalen kosten, over te dragen opbrengsten TOTAAL Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 41

14 Resultatenrekening CDI-Bwamanda-België vzw RUBRIEK REALISATIE 2009 BUDGET 2009 REALISATIE 2008 EURO KOST OPBR KOST OPBR KOST OPBR A. FONDSENWERVING 1 Fondsenwerving voor CDI-Bwamanda 1.1 Private schenkers Institutionele schenkers Fondsenwerving voor andere partners totaal B. PROJECTENWERKING 1. Partner CDI-Congo % tov totale kosten B + saldo 7,1% 0 8,0% 0 8,1% 0 2. DGOS % tov totale kosten B + saldo 75,0% ,1% ,2% EC-projecten % tov totale kosten B + saldo 0,0% 0 0,0% 0 6,2% Vlaamse Gemeenschap % tov totale kosten B + saldo 2,7% ,6% ,3% Aan CDI-Congo verbonden projecten % tov totale kosten B + saldo 10,3% ,4% ,5% Andere projectpartners % tov totale kosten B + saldo 4,9% ,8% ,7% totaal % totale kosten projecten + saldo 100,0% ,0% ,0% % tov totale kosten 83% 84% 87% Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 42

15 RUBRIEK REALISATIE 2009 BUDGET 2009 REALISATIE 2008 EURO KOST OPBR KOST OPBR KOST OPBR C. WERKINGSKOSTEN 1. Loonkosten Algemeen 2.1 Huisvesting Secretariaat / organisatie Fondsenwerving Afschrijvingen / voorzieningen Financiële kosten en opbrengsten totaal Dienstverlening CDI-Congo totaal % tov totale kosten + saldo 17% % % D. UITZONDERLIJKE Kosten / Opbrengsten TOTAAL KOSTEN + OPBRENGSTEN KOSTEN in % 100% 100% 100% NETTORESULTAAT BOEKJAAR Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 43

16 Wie deed wat in 2009? Organigram CDI-Bwamanda-België vzw Algemene vergadering Raad van Bestuur Algemeen secretariaat: - onthaal - reizigers - post - kleine aankopen Dagelijks bestuur o.l.v. Directeur Projectbeheer & marketing: - aanvragen financieringen - opvolgen lopende programma s - behartigen belangen partners - fondsenwerving - externe communicatie Logistiek: - aankopen - verzendingen - magazijnbeheer Financiën en personeel: - boekhouding - financiën - personeelszaken Technische commissie - Technisch advies - Medisch advies - Financieel en administratief advies - Analyse van en beslissing over projectaanvragen Vrijwilligers op het secretariaat Andere vrijwilligers fondsenwerving, acties, tentoonstellingen, spreekbeurten, website, magazijn en verzendingen, plooiwerk, enz. Steungroepen Algemene Vergadering en Raad van Bestuur In 2009 vergaderde de Algemene Vergadering 1 keer en de Raad van Bestuur 4 keer. De technische commissie vergaderde gemiddeld om de zes weken om adviezen te formuleren omtrent technische, medische, administratieve en financiële kwesties van CDI-Bwamanda-Congo. De dagelijkse leiding van de vzw werd verzekerd door de directeur. Voor de dagelijkse werking kreeg hij ondersteuning van het secretariaat. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 44

17 Samenstelling Raad van Bestuur De samenstelling van de Raad van Bestuur kende een aantal veranderingen in Ontslag van Jacqueline Vanheers als voorzitter. - Ontslag van Jos D Hooghe als penningmeester. - Ontslag van Geert Dollevoet als bestuurder. - Ontslag van Gaston Spillebeen als bestuurder wegens overlijden. - Benoeming van Jos D Hooghe als voorzitter. - Benoeming van Jos Van Steenwinkel als penningmeester. Deze ontslagen en benoemingen werden tijdens de Algemene vergadering van 24 april 2009 en de Raad van Bestuur van 24 september 2009 aanvaard en goedgekeurd. Naam Functie Lid sinds Beroep ervaring - opleiding Jos D Hooghe Voorzitter 1987 Jan Cumps Secretaris 1971 Jos Van Steenwinkel Penningmeester 1997 Docent hoger onderwijs Handelsingenieur Docent Emeritus Engels KULeuven Bedrijfsleider Burgerlijk Ingenieur Koen Bultynck Bestuurder 2008 Cardioloog Michel De Wilde Bestuurder 1987 Verpleger met vervroegd pensioen Renaat Devisch Bestuurder 2003 Professor Emeritus Antropologie KULeuven Gust Koyen Bestuurder 2007 Kapucijn Freddy Moens Bestuurder 1997 Geneesheer Jacqueline Vanheers Bestuurder 1990 Agronoom Bart Van Mullem Bestuurder 2007 Bankbediende Licentiaat Toegepaste Economie Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 45

18 Personeel op het secretariaat Naam Functie Opleiding Ervaring Koen Lein Directeur Handelsingenieur en Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Zes jaar NGO-coöperant in Tanzania, sinds maart 2001 werkzaam bij CDI-Bwamanda- België. Stan Moons Boekhouder A1 boekhoudenaccountancy. 4j in een Nederlands accountantskantoor (controle van jaarrekeningen en interne organisatie van bedrijven + regelmatige vorming), 20j als boekhouder in een groothandelsfiliaal van een Nederlands productiebedrijf (volledige boekhouding, administratieve organisatie, personeel + 8j controle en opstellen jaarrekeningen andere buitenlands filialen) + 8 m als boekhouder in een filiaal van een Duits productiebedrijf. 7j bij Broederlijk Delen, waarvan 1j als boekhouder en 6j als directielid verantwoordelijk voor het financieel beleid. Sinds september 2003 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Rob Dormaels Verantwoordelijke aankopen en logistiek Graduaat automechanica, bijkomende praktijkgerichte opleiding aankoop & logistiek (voorraadbeheer, magazijnorganisatie, kostprijsberekening en informatica). Artsen Zonder Grenzen Brussel: Aankoper van niet medisch materiaal: voertuigen, onderdelen en radiocommunicatie. Artsen Zonder Grenzen Zaïre (Kinshasa): Technisch en Logistiek Coördinator van de AZG-missie Zaïre. Technisch & logistieke evaluatie en budgetplanning. Verantwoordelijke aankopen, stockbeheer en expeditie. Sinds oktober 2005 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Kim Leemput Programmabeheer Licentiaat Economische Wetenschappen, specialisatie 'ontwikkelingseconomie', Master in Cultures and Development. Drie maanden thesisonderzoek in Tanzania mbt koffiemarkt, sinds september 2002 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Emmanuel Heuse Programmabeheer en fondsenwerving Maîtrise en Science Politique et Relations Internationales, Université Catholique de Louvain Drie jaar coöperant in Cameroen ( ) voor het Wereld Natuur Fonds (WWF), mbt duurzaam bosbeheer (community forestry and FSC certification). Van april 2007 tot augustus 2009 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Yolente Delaunoy Programmabeheer Licentiaat Biologie Master in Environmental Engineering Ervaring WWF: 3 jaar projectbeheer, 2 jaar educatief medewerker. Ervaring Danzer: 1,5 jaar sociaal coördinator in kader van FSC certifiering van de concessies in Congo. Sinds november 2009 werkzaam bij CDI-Bwamanda- België. Rik Raeymaekers Externe communicatie en fondsenwerving Industrieel Ingenieur met specialisatie landbouw- en voedingstechnieken Zeven jaar ervaring in Congo. Sinds augustus 2007 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Eddy Vervaet Van maart 1979 tot eind 2009 verbonden met CDI-Bwamanda-België voor secretariaatswerk en logistieke taken. Emmanuel Heuse verliet CDI-Bwamanda-België in augustus 2009 voor een functie bij de Belgisch Technische Coöperatie met standplaats Kinshasa. Yolente Delaunoy versterkt sinds november 2009 het beheer van programma s en projecten. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 46

19 Coöperanten In 2009 waren 5 coöperanten werkzaam in Congo bij de partner CDI-Bwamanda asbl. Dokter Yves Heyligers en James Depaive verlengden hun contract niet. Zuster Greta Moens kwam eind 2009 terug naar België omwille van de onveilige situatie in de Evenaarsprovincie. Zij keert niet meer terug als coöperant, omdat ze binnen haar congregatie in België een aantal taken zal opnemen. Naam Functie en/of Engagement Financiering Standplaats Van Tot Yves Heyligers Medisch Raadgever DGOS gezondheidszorgen Bwamanda Midden 2006 Februari 2009 Greta Moens Ondersteuning aan het onderwijs, verantwoordelijke gastenhuis Onze Lieve Vrouw Presentatie Sint- Niklaas Bwamanda Eind 2005 James Depaive Technisch Raadgever BOF landbouw Bwamanda Eind 2007 Jean-Marc Ackermans Vera Melotte Verantwoordelijke productie en commercialisatie Beheer centraal distributiecentrum geneesmiddelen (CAMENE) Lid van de medische coördinatie DGOS capaciteitsversterking Lokale financiering via DGOS en BTC Kinshasa Bwamanda Begin 2005 Eind 2007 Eind 2009 Februari 2010 Heden Heden Ter beschikking stelling Sinds midden 2008 wordt Jos D Hooghe door de Karel De Grote Hogeschool ter beschikking gesteld aan CDI- Bwamanda-België ter ondersteuning van onze partner CDI-Bwamanda-Congo: koffie, boekhouding en administratie. Zie ook pagina 21. Vrijwilligers Verder kon CDI-Bwamanda-België in 2009 rekenen op meerdere vrijwilligers voor diverse taken. Naam of aantal Goedele Buyse Peter Van Mullem Mark Thijs Johan Six +/- 6 personen +/- 10 personen +/- 30 personen Engagement Administratief vrijwilligster Administratief vrijwilliger Administratief vrijwilliger Webmaster Ondersteunende taken: plooiwerk, verzendingen Kernvrijwilligers promotie en sensibilisatie Losse vrijwilligers promotie en sensibilisatie Contactpersoon voor dit verslag Koen Lein, Directeur CDI-Bwamanda-België vzw, Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 47

20 CDI-Bwamanda-België vzw Integrale streekontwikkeling U WIL CDI-BWAMANDA STEUNEN? Dat kan! Door een gift te storten op rekeningnummer Ter gelegenheid van uw huwelijk of verjaardag vraagt u uw genodigden CDI-Bwamanda te ondersteunen i.p.v. geschenken mee te brengen. U overtuigt de vereniging waar u lid van bent om een activiteit te organiseren ten voordele van CDI-Bwamanda. U neemt CDI-Bwamanda op in uw testament (legaat, duo-legaat). CDI-Bwamanda-België vzw Geldenaaksebaan 322 bus Heverlee tel fax Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 48

REDACTIE Com&Co Bettie Elias Frederik Everaerts Anne-Lise Passelecq Dominique Roosens

REDACTIE Com&Co Bettie Elias Frederik Everaerts Anne-Lise Passelecq Dominique Roosens Jaarverslag 2014 2 JAARVERSLAG Ondernemers voor Ondernemers 2014 Ondernemers voor Ondernemers vzw Minderbroedersstraat 12 3000 Leuven Tel. 016 33 27 20 contact@ondernemersvoorondernemers.be www.ondernemersvoorondernemers.be

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

inhoud meest gebruikte afkortingen Water, DE hefboom tot ontwikkeling www.protosh2o.org Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012...

inhoud meest gebruikte afkortingen Water, DE hefboom tot ontwikkeling www.protosh2o.org Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012... PROTOS jaarverslag 2011 inhoud Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012... 2 De missie van PROTOS... 6 Pieter Derideaux Haïti, Werelddag Handen Wassen, Croix Fer, 15 oktober 2011 (Belladère, Centraal

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels

Nadere informatie

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP Coverbeeld Julie Rémy - Eliane Mansur, chirurg, verzorgt een patiënt met een open botbreuk in de geïmproviseerde operatiezaal in het ziekenhuis van Martissant in Port-au-

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 LEADER Westhoek Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Tot stand komen van het document... 2 LEADERgebied... 7 Afbakening van het LEADERgebied... 7 Bevolking... 9 Coherentie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

11.11.11 in 2009. 11.11.11 in 2009 1

11.11.11 in 2009. 11.11.11 in 2009 1 11.11.11 in 2009 11.11.11 in 2009 1 Inhoud 3 Vooraf CAMPAGNE 4 11.11.11 bleef erop hameren 6 Vlaming blijft 11.11.11 trouw: opbrengsten/verdeling campagne 2009 8 Vaste schenkers voor 11.11.11 9 Educatieve

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Tapazz cvba Kenmerken Opgericht in 2012 Burgercoöperatie Meer dan 1000 gebruikers 96 wagens Ontstaan Tapazz is een autodeelplatform

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Handel, uit respect.

Jaarverslag 2008. Handel, uit respect. Jaarverslag 2008 > Handel, uit respect. Inhoud Voorwoord Fair trade is duurzame ontwikkeling in het kwadraat 3 Identiteitskaart een beweging die verkoopt 5 Voorwoord Fair Trade is duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie