In het Noorden: Vlaanderen en België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het Noorden: Vlaanderen en België"

Transcriptie

1 In het Noorden: Vlaanderen en België Algemeen Partnerwerking is de kernactiviteit van CDI-Bwamanda-België. De activiteiten die in Vlaanderen en België georganiseerd worden, staan in functie van deze partnerwerking. Om onze werking en de mogelijkheden en problemen van de mensen in het Zuiden in het algemeen bekend te maken, wordt er vanuit het secretariaat aan sensibilisatie en promotie gedaan in Vlaanderen en België. Sensibilisatie en promotie De sensibilisatie en promotie gebeurt via: - partnerschappen met institutionele organisaties - stimuleren en omkaderen van initiatieven vanuit de eigen achterban. Partnerschappen met institutionele organisaties Met institutionele actoren bedoelen we: organisaties en verenigingen, provincies, steden en gemeenten, scholen, bedrijven, stichtingen, congregaties, ziekenhuizen, federaties en dergelijke meer. We willen specifiek een partnerschap aangaan met instituties die een band hebben met één van de thema s waarrond CDI-Bwamanda-België werkt. Op die manier is er een concreet aanknopingspunt en heeft de samenwerking voor beide partijen een meerwaarde: ervaringen kunnen uitgewisseld worden, de achterban en de leden voelen zich betrokken, enz. In 2009 kon CDI-Bwamanda ondermeer rekenen op volgende partners: Christelijke Mutualiteit: Nationale Landsbond, regionale kern Mechelen en regionale kern Roeselare- Tielt voor steun aan de ziekteverzekering en gezondheidsprojecten. - BRS (Belgische Raiffeisenstichting) voor steun aan de ziekteverzekering en gezondheidsprojecten. - Corporate Funding Programme (CFP) die een brug slaat tussen NGO s en bedrijven. Via CFP kregen we steun van: LRM, Drukkerij VanIn, Miko, Umicore, Dierckx, Leys & C enz. - Provincie Vlaams-Brabant, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Limburg en Provincie Antwerpen. - Sociaal Fonds van de Voedingnijverheid voor steun aan het waterproject. - Stichting Bijzondere Gezondheidszorg (NL) voor steun aan een nutritieproject. - Rotary Hoogstraten-Kempen (zie artikel): steun aan Bokilio en installatie van twee echotoestellen. - De Minderbroeders Kapucijnen en diverse Congregaties. - Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. - Algemeen Ziekenhuis H. Familie van Rumst. - Leraars Zonder Grenzen vzw. - Limburgers voor Bwamanda vzw. - Deze instituties hebben hun eigen leden, achterban en netwerk. Gezien de eerder beperkte mankracht op het secretariaat kan CDI-Bwamanda-België via deze strategie verschillende doelgroepen en meer mensen bereiken dan met acties of evenementen opgezet vanuit het secretariaat. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 29

2 Bron: De Zondag 17/01/10 Stimuleren van de eigen achterban Ook hier is de band met wat CDI-Bwamanda doet van belang. Onze achterban bestaat uit mensen die zelf in Congo of andere landen in ontwikkeling werkten, mensen die actief zijn in één van de sectoren waar CDI- Bwamanda ook actief in is en andere sympathisanten. CDI-Bwamanda stimuleert deze sympathisanten om de rol van ambassadeur of promotor voor de organisatie op te nemen en om een activiteit of evenement te organiseren waarbij CDI-Bwamanda in de aandacht komt. CDI-Bwamanda ondersteunt deze initiatieven met inhoudelijke informatie en materiaal; reportage, infostand, folders, teksten, projectfiches, foto s, thematische brochures, enz stond in het teken van 40 jaar CDI-Bwamanda, dit werd onder andere gevierd op: - 6 september 2009: Viering 40-jaar CDI Bwamanda in Spiere - 28 november 2009: Viering 40 jaar CDI-Bwamanda in het Ziekenhuis te Rumst Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 30

3 Communicatiekanalen CDI-Bwamanda-België heeft een aantal communicatiemiddelen uitgewerkt om haar doelstellingen op vlak van sensibilisatie, promotie en fondsenwerving te bereiken, zoals de tabel toont. Communicatiekanaal Doelgroep Doelstelling Timing Infostand Algemene voorstellingsfolder Specifieke thematische folders DVD reportage "CDI- Bwamanda, Een Blijver" alle doelgroepen alle doelgroepen Specifieke doelgroepen geïnteresseerden in CDI-Bwamanda asbl profilering bij evenementen profilerend / informerend Informatie / educatie informerend permanent permanent permanent permanent Website alle doelgroepen informerend permanent Nieuwsbrief Eindejaarsmailing Gerichte ing Gerichte mailing Jaarverslag data-base CDI- Bwamanda-België data-base CDI- Bwamanda-België e-data-base CDI- Bwamanda-België data-base CDI- Bwamanda-België Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, Overheid, Belangrijke Donors, Personeel informatie / educatie / fondsenwervend informatie / fondsenwervend informerend fondsenwervend informerend 3*jaar 1*jaar permanent 1*jaar 1*jaar In 2009 werden drie nieuwsbrieven uitgegeven met als thema s: water (nav wereldwaterdag 22 maart), resultaten 2008 en 40 jaar CDI-Bwamanda in Congo. Op het eind van het jaar stuurde CDI-Bwamanda een kerstmailing naar de sympathisanten, met een specifieke oproep voor watervoorziening in de ziekenhuizen. De infostand werd op verscheidene activiteiten tentoongesteld en de reportage werd een aantal keren vertoond: - Boerenbond Turnhout: voorstelling CDI - Wereldfeest Studenten Leuven - Seniorenvereniging Neervelp: voorstelling CDI + reportage - Bank Van Breda: voorstelling CDI - Wereldfeest Limburg in Bokrijk - Projectenbeurs in Roeselare georganiseerd door provincie West-Vlaanderen - Kvlv Regio turnhout: voorstellingen CDI Bwamanda - Viering 100 jaar Kapucijnen in Congo te Antwerpen - Forum Nederlandse Ontwikkelingshulp in Congo te Utrecht Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 31

4 De infostand op het Wereldfeest te Bokrijk In november 2009 maakten we een fanpagina aan op de sociale netwerksite Facebook. Het aantal fans liep al snel op tot 500. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 32

5 Lobbywerk Als lid van de koepel van Vlaamse ngo s ( ), heeft CDI-Bwamanda-België het handvest onderschreven en staat ze achter het beleidswerk van Via de werkgroep Centraal Afrika Overleg, doet CDI-Bwamanda-België haar inbreng. De werkgroep Duurzame Lanbouw wordt eveneens opgevolgd. We dringen er bij politici op aan om de landbouw van ontwikkelingslanden te beschermen en gesubsidieerde voedselimporten te verminderen. CDI-Bwamanda-België vzw is lid van het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking en de Derde Wereldraad Leuven. Ze onderschrijft de standpunten die deze organisaties formuleren en steunt de initiatieven die ze nemen. Op zaterdag 21 maart 2009 nam CDI-Bwamanda deel aan het Toekomstcongres van de Noord- Zuidbeweging. Er werd gewerkt met een congrestekst die het resultaat was van een heel traject dat samen met haar leden, haar vrijwilligers en andere geïnteresseerden heeft doorlopen. Stellingen en amendementen over 6 cruciale werkterreinen van de beweging werden voorgelegd ter stemming. Bron: Jaarverslag Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 33

6 Netwerking CDI-Bwamanda-België is lid van verschillende organisaties en netwerken, vnl. binnen de Noord-Zuid beweging. o de koepel van de Vlaamse NGO s o Coprogram de federatie van de Vlaamse NGO s o Sociare de socioculturele werkgeversfederatie o Eurac het Europees Netwerk voor Centraal Afrika o Kauri vzw denk- en werkgroep van mensen uit bedrijven en uit NGO s o Max Havelaar België vzw het keurmerk voor eerlijke handel o Masmut Belgisch Platform Microverzekeringen en Mutualiteiten o Corporate Funding Program de dialoog tussen bedrijven en NGO s stimuleren via concrete fondsenwerving voor NGO-projecten o Coalitie Congo wil stemmen initiatief van Broederlijk Delen naar aanleiding van de verkiezingen in RD Congo o Coalitie 2015, De tijd loopt gezamenlijke actie van verschillende Noord-Zuid organisaties omtrent de millenniumdoelstellingen o Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking adviserend platform voor de deputatie in verband met het beleid ontwikkelingssamenwerking (provincie Limburg) o Derde Wereldraad Leuven informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de publieke opinie Daarnaast was er in 2009 een goede samenwerking met een aantal andere NGO s, organisaties, bedrijven, enz. o Christelijke Mutualiteit en BRS voor de ondersteuning van de mutualiteiten van CDI- Bwamanda-Congo o Medisch Tropisch Instituut voor onderzoeksprojecten bij de partners o Memisa-België voor medische expertise en voor de acties in de noordelijke Evenaarsprovincie en Bandundu o Artsen Zonder Vakantie voor het uitzenden van geneesheren (specialisten) en verpleegkundigen voor korte missies naargelang de behoefte van de partner o Karel de Grote Hogeschool Antwerpen voor het uitwerken van een biobrandstof project en diverse andere projecten o Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva) en Chaire Dynamique Sociale Unikin voor evaluaties, baseline-studies, enz. o Verschillende bedrijven voor specifiek technisch advies. Zo werd er in 2009 contact gelegd met Aquassistance (verbonden met GDF Suez), om mee advies te geven rond de waterprojecten. Verder waren er in 2009 gesprekken rond mogelijke samenwerking met of steun van: o Caritas België voor een voedselproject. o Aquassistance voor het waterproject. o Blik Op Afrika (Solidariteitsfonds Heverlee) voor het onderwijsproject. o For a better Life vzw voor het gezondheidsproject. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 34

7 Vorming en kennisbeheer Het personeel van het secretariaat nam in 2009 deel aan verschillende vormingen, kennismomenten, seminaries en dergelijke, zoals: - Verschillende ateliers rond Sociale Economie, georganiseerd door Atol te Leuven - Afrikadag te Antwerpen, georganiseerd door Missio - Twee-daags seminarie Agriculture as a motor of pro-poor growth te Brussel, georganiseerd door de Belgisch Technische Coöperatie. - Gastcollege bij het vak Problemen van Ontwikkelingslanden aan de faculteit Economie van de KU Leuven. - Info- en discussie-avond georganiseerd door Provincie Antwerpen met als thema Ontwikkelingssamenwerking, anders bekeken. - Vormingstraject rond Opvolging, Monitoring en Evaluatie van Ontwikkelingsprojecten georganiseerd door Coprogram. - Opleiding over Fondsenwerving gegeven door Axyom. - Vorming rond opvolgen van ziekteverzekeringen door middel van performantie indicatoren georganiseerd door BRS te Brussel. - Vorming rond het invoeren van data in de portaalsite 11.be Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 35

8 Maatschappelijk- en milieuverslag Inleiding CDI-Bwamanda-België berekent in dit jaarverslag enkele maatschappelijke en milieu-indicatoren, volgens de principes van Global Reporting Initiative (GRI). Dit initiatief biedt een betrouwbare en geloofwaardige barometer voor duurzame bedrijfsvoering dat wereldwijd gebruikt wordt door bedrijven, organisaties en nietgouvernementele organisaties. Prestatie indicatoren / milieu indicatoren Deze indicatoren zijn van toepassing op het secretariaat van CDI-Bwamanda-België in Heverlee. Beschrijving Eenheid Totale hoeveelheid gebruikte materialen Papier Kg Toners Kleur Stuks 3 3 Zwart Stuks 5 5 Direct energieverbruik van primaire energiebronnen Kantooroppervlak M² Mazout voor verwarming Liter Elektriciteit voor gebouw KWh Indirect energieverbruik van primaire energiebronnen Woon-werk verkeer fiets Km/jr Woon-werk verkeer trein Km/jr Woon-werk verkeer bus Km/jr 0 0 Woon-werk verkeer auto/moto Km/jr Dienstverkeer fiets Km/jr 0 65 Dienstverkeer trein Km/jr Dienstverkeer bus Km/jr Dienstverkeer auto/moto Km/jr Dienstverkeer vliegtuig Km/jr Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 36

9 Prestatie indicatoren / sociale indicatoren Deze indicatoren zijn van toepassing op het secretariaat van CDI-Bwamanda-België in Heverlee Beschrijving Eenheid Personeelsbestand Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar Voltijds Aantal 5 4 Deeltijds Aantal 2 3 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,79 Personen in dienst per 31/12 Voltijds Aantal 5 3 Deeltijds Aantal 2 3 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,12 Personeelsverloop Ingetreden werknemers Aantal 0 1 Uitgetreden werknemers Aantal 0 2 Werkverlet Verlet ziektedagen ziekteverzuim Dagen/jaar 256 * 233 * Opleiding Vorming Uren/jaar 26,5 36 Seminaries Uren/jaar 31,5 16 Totaal Uren/jaar Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie per 31/12 Personeelsbestand man vrouw Voltijds man Aantal 4 2 Deeltijds man Aantal 2 2 Voltijds vrouw Aantal 1 1 Deeltijds vrouw Aantal 0 1 Totaal uitgedrukt in VTE VTE 6,03 4,12 Per beroepscategorie Directiepersoneel Aantal 1 1 Bedienden Aantal 6 5 Arbeiders Aantal 0 0 Raad van Bestuur Man Aantal 11 8 Vrouw Aantal 1 1 Totaal Raad van Bestuur Aantal * 1 personeelslid afwezig in 2008 en 2009 wegens ziekte. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 37

10 Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 38

11 Financieel verslag 2009 Toelichting bij de jaarrekening De Algemene Vergadering van 7 mei 2010 heeft het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om : - uit de overgedragen resultaten, de reserve voor sociaal passief op te trekken tot euro. - uit het resultaat van 2009, een reserve van euro te voorzien voor toekomstige partnerrisico's. Het boekjaar 2009 wordt afgesloten met een balanstotaal van euro en een overschot van euro. Het voorstel is om dit resultaat over te dragen naar het volgend boekjaar. Balans Met onze partner CDI-Bwamanda-Congo asbl is een aflossingsplan opgesteld voor de door haar aangegane schulden (zie vorderingen op meer dan 1 jaar euro), die ons in staat moeten stellen de opgenomen leningen bij derden parallel terug te betalen (zie schulden op meer dan 1 jaar euro). Resultatenrekening Van de totale kosten gaat 83% rechtstreeks naar het Zuiden. De overige 17% zijn lopende kosten in België ter ondersteuning van de middelen die naar het Zuiden (DR Congo en Benin) gaan. De ontvangen structuur- en administratiekosten via medefinanciering ( euro) dekken 47,5 % van de netto werkingskosten (zie saldo C), tegenover 60 % in 2008, 42 % in 2007 en 29 % in De extra inspanningen naar verbreding van de achterban van schenkers werpt zijn vruchten af. Het zwaartepunt van de fondsenwerving ligt nog meer bij de institutionele schenkers die goed zijn voor 72 % van de totale inkomsten, tegenover 67 % in de periode Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 39

12 Balans CDI-Bwamanda-België ACTIVA IMMATERIELE VASTE ACTIVA Softwarelicenties MATERIELE VASTE ACTIVA Kantoorruimte Heverlee Kantoorinrichting en -uitrusting FINANCIELE VASTE ACTIVA Aandelen Arcopar (Dexia) Huurwaarborg Heverlee VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR Lening - C.D.I.- Bwamanda Congo asbl VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Leningen C.D.I.- Bwamanda Congo asbl Development Assistance vzw Te ontvangen subsidies Andere projectpartners, Vl.Gemeenschap Frères Mineurs-Capucins Congo Te innen opbrengsten Voorschotten Diverse vorderingen GELDBELEGGINGEN Ethisch beleggingsfonds (bevek Dexia) Termijn- en spaarrekeningen - algemeen Termijn- en spaarrekeningen - medefinanciering LIQUIDE MIDDELEN Banken: zichtrekeningen - euro + usd Bank: zichtrekeningen medefinanciering Kassen OVERLOPENDE REKENINGEN Over te dragen kosten TOTAAL Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 40

13 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaalinbreng via legaten Reserve voor sociaal passief Reserve herwaarderingsmeerwaarden Overgedragen resultaten Resultaat boekjaar VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN Terugbetalingen op medefinancieringsprojecten SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR Financiële schulden: leningen SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR Financiële schulden: lening C.D.I.- Bwamanda Congo asbl Projecten : DGOS programma, BOF Projecten : EC Andere projectpartners, Vl.Gemeenschap Frères Mineurs-Capucins Congo Development Assistance vzw Leveranciers, te ontvangen facturen Voorziening vakantiegeld, bezoldigingen Diverse schulden OVERLOPENDE REKENINGEN Te betalen kosten, over te dragen opbrengsten TOTAAL Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 41

14 Resultatenrekening CDI-Bwamanda-België vzw RUBRIEK REALISATIE 2009 BUDGET 2009 REALISATIE 2008 EURO KOST OPBR KOST OPBR KOST OPBR A. FONDSENWERVING 1 Fondsenwerving voor CDI-Bwamanda 1.1 Private schenkers Institutionele schenkers Fondsenwerving voor andere partners totaal B. PROJECTENWERKING 1. Partner CDI-Congo % tov totale kosten B + saldo 7,1% 0 8,0% 0 8,1% 0 2. DGOS % tov totale kosten B + saldo 75,0% ,1% ,2% EC-projecten % tov totale kosten B + saldo 0,0% 0 0,0% 0 6,2% Vlaamse Gemeenschap % tov totale kosten B + saldo 2,7% ,6% ,3% Aan CDI-Congo verbonden projecten % tov totale kosten B + saldo 10,3% ,4% ,5% Andere projectpartners % tov totale kosten B + saldo 4,9% ,8% ,7% totaal % totale kosten projecten + saldo 100,0% ,0% ,0% % tov totale kosten 83% 84% 87% Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 42

15 RUBRIEK REALISATIE 2009 BUDGET 2009 REALISATIE 2008 EURO KOST OPBR KOST OPBR KOST OPBR C. WERKINGSKOSTEN 1. Loonkosten Algemeen 2.1 Huisvesting Secretariaat / organisatie Fondsenwerving Afschrijvingen / voorzieningen Financiële kosten en opbrengsten totaal Dienstverlening CDI-Congo totaal % tov totale kosten + saldo 17% % % D. UITZONDERLIJKE Kosten / Opbrengsten TOTAAL KOSTEN + OPBRENGSTEN KOSTEN in % 100% 100% 100% NETTORESULTAAT BOEKJAAR Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 43

16 Wie deed wat in 2009? Organigram CDI-Bwamanda-België vzw Algemene vergadering Raad van Bestuur Algemeen secretariaat: - onthaal - reizigers - post - kleine aankopen Dagelijks bestuur o.l.v. Directeur Projectbeheer & marketing: - aanvragen financieringen - opvolgen lopende programma s - behartigen belangen partners - fondsenwerving - externe communicatie Logistiek: - aankopen - verzendingen - magazijnbeheer Financiën en personeel: - boekhouding - financiën - personeelszaken Technische commissie - Technisch advies - Medisch advies - Financieel en administratief advies - Analyse van en beslissing over projectaanvragen Vrijwilligers op het secretariaat Andere vrijwilligers fondsenwerving, acties, tentoonstellingen, spreekbeurten, website, magazijn en verzendingen, plooiwerk, enz. Steungroepen Algemene Vergadering en Raad van Bestuur In 2009 vergaderde de Algemene Vergadering 1 keer en de Raad van Bestuur 4 keer. De technische commissie vergaderde gemiddeld om de zes weken om adviezen te formuleren omtrent technische, medische, administratieve en financiële kwesties van CDI-Bwamanda-Congo. De dagelijkse leiding van de vzw werd verzekerd door de directeur. Voor de dagelijkse werking kreeg hij ondersteuning van het secretariaat. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 44

17 Samenstelling Raad van Bestuur De samenstelling van de Raad van Bestuur kende een aantal veranderingen in Ontslag van Jacqueline Vanheers als voorzitter. - Ontslag van Jos D Hooghe als penningmeester. - Ontslag van Geert Dollevoet als bestuurder. - Ontslag van Gaston Spillebeen als bestuurder wegens overlijden. - Benoeming van Jos D Hooghe als voorzitter. - Benoeming van Jos Van Steenwinkel als penningmeester. Deze ontslagen en benoemingen werden tijdens de Algemene vergadering van 24 april 2009 en de Raad van Bestuur van 24 september 2009 aanvaard en goedgekeurd. Naam Functie Lid sinds Beroep ervaring - opleiding Jos D Hooghe Voorzitter 1987 Jan Cumps Secretaris 1971 Jos Van Steenwinkel Penningmeester 1997 Docent hoger onderwijs Handelsingenieur Docent Emeritus Engels KULeuven Bedrijfsleider Burgerlijk Ingenieur Koen Bultynck Bestuurder 2008 Cardioloog Michel De Wilde Bestuurder 1987 Verpleger met vervroegd pensioen Renaat Devisch Bestuurder 2003 Professor Emeritus Antropologie KULeuven Gust Koyen Bestuurder 2007 Kapucijn Freddy Moens Bestuurder 1997 Geneesheer Jacqueline Vanheers Bestuurder 1990 Agronoom Bart Van Mullem Bestuurder 2007 Bankbediende Licentiaat Toegepaste Economie Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 45

18 Personeel op het secretariaat Naam Functie Opleiding Ervaring Koen Lein Directeur Handelsingenieur en Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Zes jaar NGO-coöperant in Tanzania, sinds maart 2001 werkzaam bij CDI-Bwamanda- België. Stan Moons Boekhouder A1 boekhoudenaccountancy. 4j in een Nederlands accountantskantoor (controle van jaarrekeningen en interne organisatie van bedrijven + regelmatige vorming), 20j als boekhouder in een groothandelsfiliaal van een Nederlands productiebedrijf (volledige boekhouding, administratieve organisatie, personeel + 8j controle en opstellen jaarrekeningen andere buitenlands filialen) + 8 m als boekhouder in een filiaal van een Duits productiebedrijf. 7j bij Broederlijk Delen, waarvan 1j als boekhouder en 6j als directielid verantwoordelijk voor het financieel beleid. Sinds september 2003 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Rob Dormaels Verantwoordelijke aankopen en logistiek Graduaat automechanica, bijkomende praktijkgerichte opleiding aankoop & logistiek (voorraadbeheer, magazijnorganisatie, kostprijsberekening en informatica). Artsen Zonder Grenzen Brussel: Aankoper van niet medisch materiaal: voertuigen, onderdelen en radiocommunicatie. Artsen Zonder Grenzen Zaïre (Kinshasa): Technisch en Logistiek Coördinator van de AZG-missie Zaïre. Technisch & logistieke evaluatie en budgetplanning. Verantwoordelijke aankopen, stockbeheer en expeditie. Sinds oktober 2005 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Kim Leemput Programmabeheer Licentiaat Economische Wetenschappen, specialisatie 'ontwikkelingseconomie', Master in Cultures and Development. Drie maanden thesisonderzoek in Tanzania mbt koffiemarkt, sinds september 2002 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Emmanuel Heuse Programmabeheer en fondsenwerving Maîtrise en Science Politique et Relations Internationales, Université Catholique de Louvain Drie jaar coöperant in Cameroen ( ) voor het Wereld Natuur Fonds (WWF), mbt duurzaam bosbeheer (community forestry and FSC certification). Van april 2007 tot augustus 2009 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Yolente Delaunoy Programmabeheer Licentiaat Biologie Master in Environmental Engineering Ervaring WWF: 3 jaar projectbeheer, 2 jaar educatief medewerker. Ervaring Danzer: 1,5 jaar sociaal coördinator in kader van FSC certifiering van de concessies in Congo. Sinds november 2009 werkzaam bij CDI-Bwamanda- België. Rik Raeymaekers Externe communicatie en fondsenwerving Industrieel Ingenieur met specialisatie landbouw- en voedingstechnieken Zeven jaar ervaring in Congo. Sinds augustus 2007 werkzaam bij CDI-Bwamanda-België. Eddy Vervaet Van maart 1979 tot eind 2009 verbonden met CDI-Bwamanda-België voor secretariaatswerk en logistieke taken. Emmanuel Heuse verliet CDI-Bwamanda-België in augustus 2009 voor een functie bij de Belgisch Technische Coöperatie met standplaats Kinshasa. Yolente Delaunoy versterkt sinds november 2009 het beheer van programma s en projecten. Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 46

19 Coöperanten In 2009 waren 5 coöperanten werkzaam in Congo bij de partner CDI-Bwamanda asbl. Dokter Yves Heyligers en James Depaive verlengden hun contract niet. Zuster Greta Moens kwam eind 2009 terug naar België omwille van de onveilige situatie in de Evenaarsprovincie. Zij keert niet meer terug als coöperant, omdat ze binnen haar congregatie in België een aantal taken zal opnemen. Naam Functie en/of Engagement Financiering Standplaats Van Tot Yves Heyligers Medisch Raadgever DGOS gezondheidszorgen Bwamanda Midden 2006 Februari 2009 Greta Moens Ondersteuning aan het onderwijs, verantwoordelijke gastenhuis Onze Lieve Vrouw Presentatie Sint- Niklaas Bwamanda Eind 2005 James Depaive Technisch Raadgever BOF landbouw Bwamanda Eind 2007 Jean-Marc Ackermans Vera Melotte Verantwoordelijke productie en commercialisatie Beheer centraal distributiecentrum geneesmiddelen (CAMENE) Lid van de medische coördinatie DGOS capaciteitsversterking Lokale financiering via DGOS en BTC Kinshasa Bwamanda Begin 2005 Eind 2007 Eind 2009 Februari 2010 Heden Heden Ter beschikking stelling Sinds midden 2008 wordt Jos D Hooghe door de Karel De Grote Hogeschool ter beschikking gesteld aan CDI- Bwamanda-België ter ondersteuning van onze partner CDI-Bwamanda-Congo: koffie, boekhouding en administratie. Zie ook pagina 21. Vrijwilligers Verder kon CDI-Bwamanda-België in 2009 rekenen op meerdere vrijwilligers voor diverse taken. Naam of aantal Goedele Buyse Peter Van Mullem Mark Thijs Johan Six +/- 6 personen +/- 10 personen +/- 30 personen Engagement Administratief vrijwilligster Administratief vrijwilliger Administratief vrijwilliger Webmaster Ondersteunende taken: plooiwerk, verzendingen Kernvrijwilligers promotie en sensibilisatie Losse vrijwilligers promotie en sensibilisatie Contactpersoon voor dit verslag Koen Lein, Directeur CDI-Bwamanda-België vzw, Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 47

20 CDI-Bwamanda-België vzw Integrale streekontwikkeling U WIL CDI-BWAMANDA STEUNEN? Dat kan! Door een gift te storten op rekeningnummer Ter gelegenheid van uw huwelijk of verjaardag vraagt u uw genodigden CDI-Bwamanda te ondersteunen i.p.v. geschenken mee te brengen. U overtuigt de vereniging waar u lid van bent om een activiteit te organiseren ten voordele van CDI-Bwamanda. U neemt CDI-Bwamanda op in uw testament (legaat, duo-legaat). CDI-Bwamanda-België vzw Geldenaaksebaan 322 bus Heverlee tel fax Jaarverslag 2009 CDI-Bwamanda-België vzw - 48

Herstel van het toevoer- en distributienetwerk van stromend water in het pilootcentrum Bwamanda

Herstel van het toevoer- en distributienetwerk van stromend water in het pilootcentrum Bwamanda Herstel van het toevoer- en distributienetwerk van stromend water in het pilootcentrum Bwamanda Budget 2010: 153.946 (tot juni 2011) Financiering: Vlaamse Overheid: Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2012

FINANCIEEL VERSLAG 2012 FINANCIEEL VERSLAG 2012 RESULTATENREKENING 2012 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 23.262 b) Legaten in België 6.554 c) Giften van AZG partnersecties 115.764 d) Giften van de

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2011

FINANCIEEL VERSLAG 2011 FINANCIEEL VERSLAG 2011 RESULTATENREKENING 2011 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 28.159 b) Legaten in België 4.654 c) Giften van AZG partnersecties 113.917 d) Giften van de

Nadere informatie

Financieel verslag 2010

Financieel verslag 2010 Financieel verslag 2010 Resultatenrekening 2010 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België 27.280 5.052 c) Giften van AZG partnersecties 109.397 d) Giften van de

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Activiteiten in het Zuiden

Activiteiten in het Zuiden Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl Werken met lokale partners om de levensomstandigheden van kinderen en jongeren in kansarme landen te verbeteren Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 Project

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Vanuit Dakant ontstond de vzw ArmenTeKort. Door toeleiding van kwetsbare mensen naar het buddyschap kan Dakant nu ook structureler werken.

Vanuit Dakant ontstond de vzw ArmenTeKort. Door toeleiding van kwetsbare mensen naar het buddyschap kan Dakant nu ook structureler werken. vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossingen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Project info Doelstelling Bieden van concrete hulp

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden 2016-2017. Financiële steun voor: Vrijwilligers in België. Materiaal

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden 2016-2017. Financiële steun voor: Vrijwilligers in België. Materiaal Gratte vzw Ontmoetingen tussen valide en mindervalide jongeren bevorderen via hobby's en vakanties Gevolgd door Donorinfo sinds: 2008 Project info Doelstelling Gratte vzw is een gemeenschapsproject waar

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties

NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties NGO s Niet-Gouvernementele Organisaties Wat? De term niet-gouvernementele organisatie (ngo) slaat op een organisatie die haar eigen acties kan opstellen en uitwerken zonder directe overheidsinmenging.

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester

Algemene Vergadering van 21 april 2012. Jaarrekening op 31 december 2011. Verslag van de Penningmeester Algemene Vergadering van 21 april 2012 Jaarrekening op 31 december 2011 Ledenbijdragen 2012 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2011. Ik verwijs

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Mededelingen van de Stichting HUBI en VINCIANE stichting van openbaar nut driemaandelijks tijdschrift nummer 2008-1 11 juli 2008

Mededelingen van de Stichting HUBI en VINCIANE stichting van openbaar nut driemaandelijks tijdschrift nummer 2008-1 11 juli 2008 Mededelingen van de Stichting HUBI en VINCIANE stichting van openbaar nut driemaandelijks tijdschrift nummer 2008-1 11 juli 2008 Maatschappelijke zetel: Norré, Brouwersstraat 1/10, 3000 Leuven Secretariaat:

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel Financieel verslag van het boekjaar 2013 Algemene vergadering van 17 juni 2014 Inkomsten 2013 Uit bijdragen: 4.029.954,07 Andere inkomsten: 220.655,30

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2008

NIEUWSBRIEF JUNI 2008 C.D.I.-BWAMANDA Integrale Streekontwikkeling Verschijnt Driemaandelijks Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 P708635 Verantw. Uitgever: J. Vanheers NIEUWSBRIEF JUNI 2008 Geldenaaksebaan 322 bus 2-3001 Heverlee

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 30 april 2011

Algemene Vergadering van 30 april 2011 ACC Algemene Vergadering van 30 april 2011 Jaarrekening op 31 december 2010 Ledenbijdragen 2011 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2010. Ik

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013

Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013 Stichting Join Our Mission Polen Jaarverslag 2013 Spengen 7 3628 EC Kockengen www.joinourmission.nl K.v.K. 30223118 Secretariaat Stichting Join Our Mission Polen p/a Spengen 7 3628 EV Kockengen tel. :

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK JAARVERSLAG 214 Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1. Algemeen 6 1.1. Administratie 6 1.2. Oprichting 6 1.3.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente.

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente. Toelichting op de Jaarrekening Doel Een orgaan te zijn voor overleg en belangenbehartiging tussen en namens Protestantse gemeenten, andere kerkgenootschappen en organisaties omtrent binnen- en buitenkerkelijke

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

STICHTING I.H.H.N. (STICHTING INTERNATIONALE HUMANITAIRE HULPORGANISATIE NEDERLAND) 1064 HL AMSTERDAM TEL: 020-618 29 86 FAX:

STICHTING I.H.H.N. (STICHTING INTERNATIONALE HUMANITAIRE HULPORGANISATIE NEDERLAND) 1064 HL AMSTERDAM TEL: 020-618 29 86 FAX: JAARREKENING 2013 STICHTING I.H.H.N. (STICHTING INTERNATIONALE HUMANITAIRE HULPORGANISATIE NEDERLAND) TEL: 020-618 29 86 FAX: 020-698 30 87 Pagina 1 van 7 INHOUD PAGINA 1- ALGEMENE GEGEVENS 2 1.1- Gegevens

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF. TOTAAL Financiële vaste activa 125,00

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF. TOTAAL Financiële vaste activa 125,00 BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 december 2010 ACTIEF Oprichtingskosten vaste activa en vorderingen op meer dans één jaar Financiële vaste activa Borgtochten betaald in contanten 288.000 Waarborg «Saint

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Wat kunnen wij nu al zeggen? een beslissing over jullie aanvraag moet eerst besproken worden, maar er zijn wel enkele zaken die wij op voorhand kunnen vertellen:

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 December 2011 ACTIEF. TOTAAL Overige vorderingen 30.987,00. TOTAAL Aandelen 77.977,29

BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 December 2011 ACTIEF. TOTAAL Overige vorderingen 30.987,00. TOTAAL Aandelen 77.977,29 Blz 1 BALANS NA WINSTVERDELING OP 31 December 2011 ACTIEF Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar Overige vorderingen Te innen opbrengsten 414.000 Te ontvangen product 30.987,00 TOTAAL Te innen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie