Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten ( ) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 224 Maart 1997

2 Inleiding In 1972 is het archief van dr. J. Schouten van de dr. Abraham Kuyperstichting overgebracht naar het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme. Het archief werd geordend door J.A. Burger. Dit was een stuksgewijze ordening zonder dossiervorming. Dit voldeed echter niet meer aan modernere ordeningsprincipes. Een nieuwe ordening was gewenst. In het kader van een stage (drie maanden) kon er aan deze nieuwe ordening gewerkt worden. Aangezien het voorbereiden van een tentoonstelling voor het documentatie centrum prioriteit had, kon de nieuwe inventaris niet voltooid worden. Wel bleek het mogelijk een vollediger register en een uitgebreider biografisch overzicht te maken. Korte schets van het leven en werk van dr. J. Schouten Over het algemeen verwacht men in een persoonlijk archief, persoonlijke stukken aan te treffen. Het archief van J. Schouten voldoet niet aan die verwachting. Het is een vrij zakelijk archief. Onderstaand biografisch overzicht is dan ook voornamelijk gebaseerd op secundaire literatuur die verschenen is over Schouten. Johannes Schouten werd op 12 augustus 1883 te Maassluis geboren. Hij was het tweede kind en de oudste zoon van Dirk Schouten en Johanna Schep. In het gezin Schouten-Schep werden na Jan nog negen kinderen geboren. Dirk Schouten was, geheel volgens de familie traditie, visser. Johanna Schep kwam eveneens uit een vissers familie. De zaken liepen voor Dirk Schouten niet goed. Na een aantal jaren slechte vangst, werd zijn boot hem door zijn reder afgenomen en kreeg hij werk aan wal. Wellicht daarom volgde zoon Jan zijn vader niet op als visser maar ging hij bij zijn oom Klaas Nicolai (getrouwd met een zus van zijn moeder) in de bloemisterij. Zijn lust en zijn leven was dit echter niet; Jan Schouten las en studeerde veel liever. 1 Vooral de gereformeerde jongelingsvereniging heeft hem veel geleerd. Daar werden de gereformeerde beginselen bestudeerd en bediscussieerd. Al vroeg toonde Schouten interesse voor de politiek. En hij liet zijn mening horen. Bijvoorbeeld tijdens de debatavonden voor de verkiezingen van Op een van die avonden was het voor dhr. Roodhuyzen, liberaal kandidaat van het district Den Briel, op z n zachtst gezegd niet leuk het publiek te moeten horen roepen: Jan Schouten, geef hem van katoen! 2 Het werd Jan Schouten duidelijk dat hij niet in de bloemisterij wilde blijven werken. Na zijn diensttijd vond hij werk in een Maassluise boekhandeldrukkerij. Veel perspectief bood dit hem niet. Daarom ging Jan Schouten in 1907 studeren. Hij behaalde in 1908 de gewone en middelbare akte boekhouden. Niet lang hierna ging Schouten in Rotterdam werken als administrateur en gaf hij een aantal lessen in boekhouden. Dat dit boekhouden een blijvende interesse bij hem gewekt heeft, blijkt uit zijn latere direkteurschap van de Boaz-bank in Rotterdam, zijn lidmaatschap van het 1. dr. A. Veerman in Nederlandse Gedachten (oktober 1950) Ibidem, 13. 2

3 college van rijksbemiddelaars en zijn vice-voorzitterschap van de centrale commissie van de statistiek. In 1916 begint zijn politieke loopbaan. Van 1916 tot 1931 was Schouten lid van de gemeenteraad van Rotterdam. In deze periode was hij tevens lid van de provinciale staten van Zuid-Holland en voorzitter van de centrale A.R. kiesvereniging te Rotterdam In 1925 werd Jan Schouten wethouder van Financien in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij was dit tot Toen heeft hij zijn ontslag aangeboden omdat er een motie tegen zijn beleid werd aangenomen. Na 1931 besloot Schouten zijn gemeenteraadswerk te beëindigen om zich geheel aan zijn taak in de Tweede Kamer te kunnen wijden. In 1918 was hij namelijk gekozen tot lid van deze Kamer. Ondertussen was Schouten in 1928 direkteur geworden van de Vereniging voor hoger onderwijs op Gereformeerde Grondslag (Vrije Universiteit). Dit direkteurschap heeft hij tot 1959 bekleed. In 1933 bedankte Schouten voor het voorzitterschap van de centrale A.R. kiesvereniging te Rotterdam omdat hij toen tijdelijk voorzitter van het centraal comité werd. Colijn of de Wilde konden deze functie niet bekleden want zij waren minister geworden. In de onrustige jaren dertig werkte Schouten veel samen met Colijn. Hoewel zij zeer veschillende persoonlijkheden waren en zeer verschillende achtergronden hadden, konden zij goed samenwerken. Colijn was de man van de grote lijnen, Schouten hield meer van het precieze werk. Schouten over Colijn: Colijn was eigenlijk een slecht kamerlid en fractieleider, die nu eenmaal niet van het peuterwerk in de fractie hield. 3 Op dit punt botsten hun karakters wel eens maar in hun samen werken overheerste het wederzijds respekt. Op 10 augustus 1939 viel het vijfde kabinet Colijn. Colijn was geen minister meer en vanzelfsprekend werd hij weer voorzitter van het centraal comité. Toen Colijn gevangen genomen werd door de Duitse bezetters, werd Schouten weer voorzitter totdat ook hij gevangen genomen werd (1942). Tijdens de oorlog heeft Schouten het verzet gediend. Hij was een van de oprichters van het verzetsblad Trouw. Schouten heeft in verschillende kampen gezeten waaronder het kamp Mauthausen. Er is verder vrij weinig bekend over zijn ervaringen in de verschillende kampen omdat Schouten zelf daar niets over vertelde. Gezien de hoeveelheid materiaal over de oorlog die in het archief van Schouten aanwezig is, moet deze periode wel indruk op hem gemaakt hebben. Maar hij vond het blijkbaar niet nodig er meer over te vertellen. Na de oorlog was mr. J.A. de Wilde voorzitter van het centraal comité. De deputatenvergadering van 24 januari 1946 koos J. Schouten tot fractievoorzitter van de ARP. Dit is hij tot 1956 gebleven. In 1950 werd Schouten ere-doctor in de rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit. In de periode moesten er een aantal belangrijke politieke beslissingen genomen worden. Schouten was leider van de ARP en menigmaal bepaalde hij nu het gezicht van de ARP. Allereerst was daar de samenwerking met de CHU. Zowel in de ARP als in de CHU gingen er stemmen tot eventuele eenwording op. Uiteindelijk is er toen niets van gekomen. Sommigen verweten Schouten een te starre houding. Maar het bleek dat de partijen te ver van elkaar afstonden. De CHU vreesde dat zij zou verdwijnen in de strakke partijorganisatie van de ARP en de ARP vreesde verwatering van de beginselen door het gezellige-vereniging imago van de CHU. Een ander item in deze periode was de verhouding van de ARP met het 3. Dr. G. Puchinger, Ontmoetingen met anti-revolutionairen (Zutphen 1981)

4 Christelijk Nationaal Vakverbond. Het CNV stond meer veranderingen voor onder invloed van de doorbraak-gedachte. De ARP was wat dit betreft niet geneigd het beleid van voor de oorlog te veranderen. Vanwege het feit dat het CNV altijd in een adem genoemd werd met de ARP gaf dit nogal eens spanningen. Met name in de top van beide organisaties. Tot slot de Indonesië-kwestie. De ARP verzette zich tegen onafhankelijkheid van deze kolonie. Schouten en Gerbrandy waren de voornaamste woordvoerders van dit standpunt. Een van de weinige keren dat zij het met elkaar eens waren. Dit standpunt veroorzaakte binnen de partij conflicten. Velen dachten anders over de Indonesie kwestie maar Schouten c.s. konden niet op andere gedachten gebracht worden. Men had veel waardering voor Schouten maar zijn vasthoudendheid en starheid, bijvoorbeeld in de Indonesie kwestie, gingen velen in de partij te ver. Voor de partij was het daarom goed dat Schouten in 1956 besloot plaats te maken voor de nieuwe generatie. Het ARP volk had meer moeite met zijn vertrek. Men luisterde graag naar Schouten; hij was een leider en hij toonde betrokkenheid bij problemen van alle dag. Toch ging Schoutens besluit om afscheid te nemen van de politiek door. In 1956 werd Schouten benoemd tot lid van de Raad van State. Daarnaast was hij nog direkteur van de dr. Abraham Kuyper stichting. Schouten was een selfmade man. Dat blijkt uit zijn leven en werk. Maar hij voelde zich sterk afhankelijk van God. 4 Dat vertrouwen bepaalde de kern van zijn leven. Dr. J. Schouten overleed op 9 september 1963 in zijn woonplaats Rotterdam. Hij is naar eigen wens in stilte begraven op begraafplaats Crooswijk te Rotterdam. Gebruikte literatuur Bosscher, D., Om de erfenis van Colijn, Alphen aan de Rijn Bremmer, C., ARP, personen en momenten, Franeker Puchinger, G., Ontmoetingen met Anti-Revolutionairen, Zutphen Idem, Is de gereformeerde wereld veranderd?, Delft Bene Meritus, bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan dr. J Schouten, ere-voorzitter van de ARP, ter gelegenheid van zijn vijf en zeventigste verjaardag, Kampen Jaarverslag ARP Nederlandse Gedachten, 7e jaargang nr.10 (1950) en 9e jaargang nr.9 (1953). ARP archief, personalia. Amsterdam, juni 1989 Lineke Kooij In 1997 werd de oorspronkelijke lijst van J.A. Burger overgetikt door P. Kok. Deze is hieronder opgenomen. De originele lijst werd opgeborgen in doos 1 van het archief. In 2012 ontving het HDC vier brieven van J. Schouten aan zijn zuster (M. Schouten) uit Oranieburg, Zie coll. nr. 299, nr Dr. G. Puchinger in ARP, personen en momenten, (Franeker 1980)

5 Plaatsingslijst DOOS 1 Afschrift Koninklijk Besluit no. 34, d.d. 26 juli 1927, Soestdijk met benoeming van Jan Schouten tot Ridder in de Orde van de Nederlandschen Leeuw Exemplaar van de Wet van 29 sept. 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandsche Leeuw Begeleidend schrijven no 992 van de Kanselarij der Nederlandsche Orden bij het afschrift van het K.B. Exemplaar van de Statuten der voornoemde Orde Afschrift Koninklijk Besluit no. 2, d.d. 17 okt. 1950, Soest met benoeming van Schouten tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau Exemplaar van de Wet van 4 april 1892, houdende de instelling van de Orde van Oranje-Nassau Bul, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, d.d. 3 april 1951 Afschrift Koninklijk Besluit no. 1, d.d. 21 okt. 1951, Soestdijk met benoeming van Schouten tot Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau (bij bevordering) Bul, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, d.d. 15 dec Begeleidend schrijven van de Kanselarij der Nederlandse Orden bij het afschrift van het K.B. Exemplaar van de Statuten van de Orde van Oranje-Nassau Medaille (Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw) Grootkruis (Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau) OMSLAG 1 Nota betreffende den financieelen toestand (vertrouwelijk). (aantekening JS.: voor clubvergadering gehouden na afloop der verkiezingen op 28 april 1933). Met 1 bijlage in tweevoud. 2 H. Colijn aan H.M. de Koningin, (Wilhelmina), Den Haag, 1 mei

6 3 H. Colijn aan (de?) fractieleiders, Den Haag, 5 mei 1933, in tweevoud. 4 A.R.-fractie aan H. Colijn, Den Haag, 9 mei 1933 (concept-brief) 5 Mr. P.J.M. Aalberse aan Dr. H. Colijn, Den Haag 12 mei 1933 (afschrift) 6 Dr. H. Colijn aan de Koningin, Den Haag 12 mei NIET verzonden. (afschrift) 7 Dr. H. Colijn aan Mr. P.J.M. Aalberse, Den Haag 15 mei 1933 (afschrift) 8 Dr. H. Colijn als fractievoorzitter in de IIe Kamer voor de A.R.P. 9 Regeringsverklaring van het IIe Ministerie Colijn, d.d. 26 mei J. Schouten aan Dr. H. Colijn, 6 juli 1934 (afschrift, zeer vertrouwelijk) 11 Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 8 juli J. Schouten aan Dr. H. Colijn, antwoord op no Dr. H. Colijn aan de Koningin, Den Haag 25 juli Afschrift. 14 Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 30 nov J. Schouten aan Dr. H. Colijn, Den Haag 2 dec afschrift gehecht aan no Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 30 maart Dr. H. Colijn aan J. Schouten, 31 aug Nota van Dr. H. Colijn, strikt vertrouwelijk; grondslag voor bespreking met eventueel uit te nodigen ministers. 19 J. Schouten aan de Koningin, Rotterdam 29 mei Afschrift. S. is nu a.r.-fractieleider. 20 Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 16 dec J. Schouten aan Dr. H. Colijn, 27 dec Afschrift 22 Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 28 dec Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 5 mei

7 24 Nota van Dr. H. Colijn, geheim; ter overbrugging budgettair tekort Den Haag 21 juni =23a J. Schouten aan Dr. H. Colijn, Rotterdam 6 mei 1939 (afschrift) 26 Nota van Dr. H. Colijn, geheim; ontwikkeling budgettaire toestand Den Haag 1 juli Dr. H. Colijn aan de voorzitters der 6 kamerfracties, Den Haag 4 juli Mr. Dr. D. Koolen aan J. Schouten, Den Haag 10 juli K. is formateur, S. is a.r.fractieleider 29 Ontwerp-Program (voor het 4e ministerie Colijn, 14 juli In tweevoud. 30 J. Schouten: notitie over formatie kabinet-de Geer in J. Schouten aan de Koningin, 1 aug Envelop met correspondentie van Jan Schouten met Dr. H. Colijn etc. over de concentratie bij het bijzonder onderwijs en over enkele andere zaken. 33 Envelop met correspondentie van J. Schouten met Dr. H. Colijn over diverse zaken. 34 Envelop met correspondentie van J. Schouten met Dr. H. Colijn over de redevoeringen voor de deputatenvergadering 1937 DOOS 2 35 Publicatie van den Senaat der Vrije Universiteit, inzake het onderzoek ter bepaling van den weg die tot de kennis der Gereformeerde beginselen leidt, Amsterdam 18 nov Voorlopige nota inzake de Overeenkomst (met de republiek Indonesia), 15 nov. 1946, geparafeerd door de Commissaren- Generaal. 37 Dr. A.A.L. Rutgers aan J. Schouten, Wassenaar 3 dec. 1946, inzake voorlopige nota d.d. 26 dec Bezoek aan Djokjakarta, niet ondertekend reisverslag, Batavia, 4 juni (Prof. Dr.) J.H. Bavinck aan J. Schouten, Utrecht 10 juni 1947 (?) Over Indië-politiek 40 Gerretson aan J. Schouten, Utrecht 22 juli Over Indiëpolitiek. 7

8 41 Afschrift (telegram?) Ministerie Overzeese Gebiedsdelen, Batavia 6 juli W.G. Van Mook Z.G Afschrift (telegram?) Ministerie van Buitenlandsche Zaken (4569), Batavia 6 juli 1947 w.g. Schermerhorn C.G Commentaar op een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 22 nov (?). Handschrift van J. Schouten (?) 44A Notitie betr. mogelijke samenwerking tussen V.V.D., C.H.U. en c.q. A.R.P. bij komende Kabinetsformatie (1948) B Uittreksel uit een schrijven van Prof. Dr. E.H. s Jacob aan Prof. Dr. C. Gerretson in dato 10 juni VerTrouwelijk. C Kopie brief van Prof. Dr. C. Gerretson aan Prof. Dr. E.H. s Jacob, Utrecht 22 juni 1948 D Idem, Utrecht 22 juni Grondwet en Statuut, 26 feb JB. Overwegingen op dit punt voor de Heer Minister. 46 Brief (afschrift) van P.J. Luijdendijk e.a. aan het Dagelijks Bestuur van de A.R.P., Ermelo 31 okt over Nederland en Indonesië 47 Notulen van de vergadering van het Centraal Comité (der A.R.P.), gehouden 9 dec te Utrecht. O.a. over Nederland, Indonesië en Nieuw-Guinea 48 Kort Verslag van de bespreking van het Moderamen met enkele ondertekenaars van de oproep Nederland en Indonesië. Datum ontbreekt. 49 Verklaring van het Moderamen van het Centraal Comité der A.R.P. inzake de kwestie Nieuw-Guinea, 12 jan losse bladen 9 t/m 12: Verslag van een A.R.P.-vergadering inzake de kwestie Nieuw-Guinea 51 Brief (afschrift) van de Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk aan de Voorzitter van de Ministerraad, Oegstgeest 23 jan Oproep van de Raad van Kerken in Indonesië aan de leden, de kerken in Nieuw-Guinea en in Nederland, Djakarta 16 jan Map Briefwisseling nopens de beteekenis van den Koning der Nederlanden als spil van de organisatie der Souvereine Unie losse getypte vellen papier, die aansluiten bij bovengenoemde briefwisseling. 55 Nota van het 4e ministerie-colijn (1937) 8

9 56 Correspondentie met Prof. Dr. C.P.M. Romme over een inleidend Grondwetsartikel. In envelop. 57 Diversen (in envelop) a. Brief (afschrift) van J. Schouten aan Prof. Dr. A. Kuyper, Voorzitter van het Centraal Comité van A.R.-kiesvereenigingen. Over div. zaken. b. De Aap uit de Mouw, artikel in De Standaard van donderdag 4 mei 1939 c. Knipsel uit De Standaard van vrijdag 12 mei 1939, verwijzing naar en commentaar op een weerwoord van Prof. Dr. W. Schermerhorn in hetzelfde nummer. d. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie: Kopie vraaggesprek met J. Schouten inzake Dr. H. Colijn, gehouden op 5 april 1950 te Den Haag. e. M.C. Smit, bibliothecaris van de Doctor Abraham Kuyperstichting aan Dr. J. Schouten, Den Haag 7 dec Over de ontwikkelingsgang van de doorbraak. 58 Correspondentie met Prof. Dr. P.Sj. Gerbrandy Stukken met betrekking tot de kabinetsformaties 1946 en 1948, 1951, 1952 en e DOSSIER DE ARBEIDSDIENST 59 Tekst Verordeningen op de Arbeidsdienst en Wijzigingen, 16 nov Ouderplicht en Arbeidsdienst, oktober Auteur onbekend. (2 ex.) 61 Pamflet tegen de Arbeidsdienst, december Anoniem. (2 ex.) 62 Het Hof van Cassatie van België aan Generaal Von Falckenhausen, Militair Opperbevelhebber voor België en Noord-Frankrijk. Brussel, 20 maart Protest tegen Arbeidsdienst. (vert.) 63 Rapporten van geestelijke verzorgers over N.A.D.-kampen te Hemrik (Noord- en Zuid) 3 april Der Reichskommissar für die besetzten Niederländischen Gebiete verder aangeduid met Der Rk aan de Betriebsführer der Nederlandsche Industrie. Den Haag 9 juni Over tewerkstelling in Nederland en Duitsland. (afschrift) 65 Oproep tot verzet tegen Arbeidsdienst. Anoniem. 66 Der Rk. aan de leiders der bedrijven van de Nederlandsche Industrie, Den Haag 1 juli Over tewerkstelling in Nederland en Duitsland. Vert. afschrift. 9

10 67 Pamflet inzake stellingname tegen de Arbeidsdienst. Denkbeeldig gesprek: Nederland, let op Uw zaak. 68 Circulaire inzake de Arbeidsdienst (Bevel van de Duitse Weermacht) 69 Aan de Bedrijven van Handel, Industrie en Middenstand. Weiger medewerking aan Arbeidsdienst. 70 Werkgevers. Oproep tot verzet tegen de Arbeidsdienst. 71 Cijfers over de Arbeidsinzet (pag 3, 5, 6) en de krijgsgevangenschap. 72 Arbeidsdienst in bezettingstijd. (5 ex.) 73 Mannen van Nederland. Pamflet tegen Arbeidsdienst. (2 ex.) 74 Landgenooten. Idem. (2 ex.) 75 Zonder aarzeling: neen. Idem. (7 ex.) 76 Circulaire van Het Nationaal Comité Friesland, voor de werkgevers. 77 Pamflet tegen de Arbeidsdienst. 78 Feest gedicht met oproep tot (geldelijke) steun van de illegaliteit. 79 Dienstweigeren. Pamflet tegen de Arbeidsdienst. (2 ex.) 80 Pamflet met oproep aan de Heeren Directeuren van Arbeidsbureaux en hunnen ambtenaren: weiger medewerking. 81 Arbeidsdienst (geschiedenis en doel van de) 82 Neerlandicus aan Hollandicus. Open brief met oproep tot weigeren van medewerking aan Arbeidsdienst. Kop Nederland, let op Uw zaak. (4 ex.) 83 Arbeidsdienst. Pamflet tegen medewerking. (5 ex.) 84 Cijfers over Arbeidsdienst en andere zaken (bevolkingsregisters, onderwijs, veelevering) 85 IX Stellingen over den Arbeidsdienst. DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 86 Centraal Comité van A.R.Kiesverenigingen, Den Haag 30 juli 1940: advies inzake de Nederlandsche Unie 10

11 87 A.R.Kiesvereeniging Nederland en Oranje te IJmuiden. Oproep aan alle gezinshoofden zich als lid van de kiesvereeniging op te geven. Dec. 40 (3 ex.) 88 Provinciaal Comité van A.R. Kiesvereenigingen in Noord- Holland: verslag van de jaarvergadering d.d. 14 dec (2 ex.) 89 Provinciaal Comité van A.R.Kiesvereenigingen in Noord- Holland: Adressenlijst Centraal Comité van A.R.Kiesvereenigingen aan de Besturen der A.R. Kiesvereenigingen, Den Haag 6 maart Over propaganda voor de partij. 91 Nadere toelichting op de brief van het Centraal Comité d.d. 6 maart 1941, door de adj.secretaris van het CC, de heer Gosker, Den Haag 2 april Dr. H. Colijn bij schrijven van R. Gosker, adj.secretaris (van het CC-ARK), DH 23 april 1941, aan de Hooggeachte Heeren en Broeders. Colijn zal bepaalde vergaderingen niet meer laten houden. 93 Centraal Comité van A.R.Kiesvereenigingen aan de leden, Den Haag 28 mei Over resultaat propaganda-actie. W.g. H. Colijn, R. Gosker adj. secr. 94 H. Colijn aan de A.R.Kiesvereenigingen, Den Haag 14 juni Over moeilijkheden aangaande verhuizing van leden. 95 H. Colijn aan de A.R.Kiesvereenigingen, Den Haag 14 juni Over de houding t.a.v. de Nederlandsche Unie. 96 H. Colijn aan de Heeren Secretarissen der A.R.Kiesvereenigingen, Den Haag 23 juni Over het mogen houden van vergaderingen. 97 Het Bestuur der A.R. Kiesvereen. Nederland en Oranje, Rotterdam 1 juli 1941 aan de leden. Over de propaganda-actie. 98 Antirevolutionaire Kanttekeningen bij De nieuwe Wijnzak, door X. (3 ex.) 99 Programma van Beginselen der Antirevolutionaire Partij (3 ex) 100 Het Bestuur der A.R.Kiesvereeniging Nederland en Oranje IX, Rotterdam-Zuid aan de leden. Over propaganda-actie 101 Lijst met namen en adressen betreffende de Oranje Vereenigingen in Rotterdam 11

12 102 Punten. Handleiding voor gespreksonderwerpen voor vergaderingen van A.R.-mannen en vrouwen. (2 ex) DE ARTSEN 103 Aan de Nederlandsche Artsen. In de eerste dagen september Over het uiteenvallen van hun Maatschappij, door collega(e) Nederlandsche artsen aan de Rk, 5 dec. (1941?) Verzet tegen instelling Artsenkamer (3 ex.) 105 C(ollega) aan geachte collega: over de artsenkamer, ziekenfondsartsen en het medisch front-. 20 jan (2 ex.) 106 De Nederlandsche Artsen aan de Obermedicinalrat Dr. F. Reuter, 1 dec. 1942, over uitzending van een aantal hunner naar Duitsland. Afschrift JS. 107 Nederlandsche Artsen aan de Rk, over de uitoefening van hun beroep. 108 Nederlandsche Artsen aan de Rk. over de voedingstoestand van de bevolking 109 Tekstontwerp brief van artsen aan de Rk, met verontschuldiging voor toon van brief, hem gezonden d.d. 23 juni e DOSSIER ECONOMISCHE TOESTANDEN 110 De Katholieke Werkgever, officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen jrg VI nr 26. Inhoud onder andere: Tekst rede, uitgesproken door Prof. Drs. J. Titulaer, 14 mei 1941 te Roermond. 111 Vraagpunten in verband met wijzigingen in het organisatiewezen van werkgevers en -nemers, door Prof. Dr. C.P.M. Romme, 20 sept Uit Weekblad de Vrije Stem orgaan van de gemeenschap van oud-illegale werkers: Nederland d.d. 7 april 1945 no Hoofdtrekken van een Sociaal Economisch Program, Ned.Unie, 1e ontwerp (2 ex) 114 Idem, 2e ontwerp. (4 ex) 115 Richtlijnen, m.b.t. de (vak)organisaties, de bedrijfsorganisaties, de overheid en de volksvertegenwoordiging. In aansluiting hierop de Toelichting op de Richtlijnen. (2 ex.) 116 Schema bij de Richtlijnen (7 ex.) 12

13 117 Enkele opmerkingen inzake de Richtlijnen, betreffende een toekomstige bedrijfsorganisatie, door H. Dooyeweerd, Amsterdam 21 maart Opmerkingen aangaande Richtlijnen Bedrijfsorganisatie. Auteur niet vermeld. 119 Oproep aan het Bestuur van de vroegere Christelijke Middenstandsvereeniging en Chr. Vakorganisatie tot verzet tegen medewerking aan nieuwe bedrijfsorganisatie. Niet ondertekend. 120 Brochure: Het vraagstuk van de geldswaarde. 121 Verhandeling over de financieele toestand van Nederland. (2 ex.) N.N. 122 Een sociaal-economisch schema 123 Economische Bedrijfsorganisaties. Advies anoniem mee te werken. HERINVOERING IN KRIJGSGEVANGENSCHAP VAN ALLE LEDEN VAN HET VOORMALIGE NEDERLANDSCHE LEGER 124 Pamflet met oproep tot weigering weer in krijgsgevangenschap te gaan. December Anoniem. 125 Model van brief aan Dem Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. Christiansen: Protest tegen herinvoering in krijgsgevangenschap. (2 ex.) 126 Oproep aan alle leden van het voormalige Nederlandsche Leger zich niet te melden. Anoniem. 127 Gaan of niet gaan. Oproep tot het niet-melden van militairen en in het bijzonder tot de beroeps-onderofficieren. Anoniem. 128 Pamflet: Doorzetten. Oproep tot weigering. Anoniem. (3 ex.) 129 Pamflet: Officieren en Soldaten! Oproep tot weigering. (3 ex.) Anoniem. 130 Manifest! Oproep tot weigering. (2 ex.) Anoniem. 131 Oudstrijders! Oproep tot weigering. Anoniem. 132 Uittreksel uit de Nederlandsche vertaling van het op 27 juli 1929 te Genève gesloten verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen. 133 Begeleidend schrijven bij no 125. Gedateerd maandag 1 mei. 13

14 134 Raad van Verzet. Oproep tot weigering om te gaan, tot staking en tot sabotage. DE JODEN 135 Van Meurs, wethouder te Amsterdam voor de levensmiddelen, Wasch- en schoonmaak-, bad- en zweminrichtingen aan de heer F.P. Vermeulen te IJmuiden, Amsterdam 30 nov Over ontslag voor Joden en over de bepalingen wie er als Jood aangemerkt kunnen worden. Afschrift. 136 Tenzij. Pamflet tegen de Jodenvervolging. Febr (4 ex.) 137 Geschriftje van 14 pagina s tegen de Jodenvervolging 138 Jodenster. 3 E DOSSIER DE KERKEN 139 Schrijven dat 5 maart 1941 door het Convent der Prot. Kerken verzonden is aan het College van Secretarissen-Generaal der Departementen van Algemeen Bestuur te Den Haag, overgenomen uit het Nationaal Dagblad van 22 maart Protest tegen de behandeling der Joden en aantasting der persoonlijke vrijheden. 140 Nota over de werkzaamheden van het secretariaat der Commissie voor Samenwerking met betrekking tot de uitzending van predikanten naar Duitschland, ter behartiging van de geestelijke belangen van de daar werkzame Nederlandsche arbeiders. Niet voor publicatie geschikt. 141 De Deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid, van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Den Haag 21 mei 1941 aan L. S. VerTrouwelijk en niet voor publicatie: inzake eventuele toepassing van het Journalistenbesluit op de kerkelijke pers. 142 Idem. Over de eventuele toepasselijkheid van het Journalistenbesluit op de kerkelijke pers. Vervolg op schrijven van 15 mei 1941 (niet in dit archief aanwezig.) Den Haag 26 mei Niet voor publicatie. 143 M. van den Oudenalder, Utrecht 31 mei 1941 aan? inzake contacten tussen hen die de gereformeerde beginselen zijn toegedaan. Stencil. 144 Tekst van de preek die de bisschop van Münster op zondag 20 juli 1941 in de Ueberwasserkerk te Münster gehouden heeft. (afschrift van 6 kantjes). 145 Rondschrijven van de Provinciale en Periodieke Pers d.d. 4 aug Niet voor publicatie: verbod tot publicatie van de brief van 14

15 het Nederlandsch Episcopaat d.d. 3 aug (voorgelezen). Gericht aan alle uitgevers van Nieuwsbladen en Tijdschriften in Nederland. 146 Verklaring van Ds. H. Knoop, Geref. Predikant te Rotterdam- Delfshaven en van het Moderamen van de Raad der Geref. Kerk van Rotterdam-Delfshaven, Rotterdam 29 okt inzake het (mogen) doen van een Voorbede voor de Koningin. (2 ex.) 147 Uitspraak der Generale Synode (der Geref. Kerken in Ned.) van Sneek inzake de Arbeidsdienst. Januari (2 ex.) 148 Dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, aan de Heeren Directeuren en Hoofdredacteuren der R.K. bladen, inzake positie van de R.K.pers. Utrecht 16 jan (2 ex.) 149 Herderlijk Schrijven van de Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de Beminde Geloovigen inzake het onderwijs. Utrecht 1 maart W.E. Hansen, liquidateur van de Bijbel Kiosk Vereeniging B.K.V. te Amsterdam: verklaring van ontbinding der Vereeniging. A dam maart Kanselboodschap der Algemene Synode der Ned.Herv. Kerk, voor te lezen zondag 19 april 1942 (ter inleiding van het gebed). Afschrift. (2 ex.) 152 Herderlijk Schrijven van de Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de Beminde Geloovigen : tegen de Arbeidsdienst. Utrecht 10 april Ds. R.J. Aalberts aan zijn Geachte Collega s, Hilversum, mei 1942 inzake godsdienstige uitzending voor de Nederlandsche Omroep. 154 Herderlijk Schrijven van de Aartsbisschop en Bisschoppen van Nederland aan de Dierbare Geloovigen, inzake de Jodenvervolgingen, Utrecht 20 juli Karl Barth aan de Nederlandsche Christenen, augustus 1942 (2 ex.) 156 Circulaire der Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk aan de Kerkeraden (hier die van IJmuiden-Oost?), Den Haag 2 nov inzake de Arbeidsdienst. 157 Herderlijk Schrijven van het Nederlands Episcopaat, Utrecht 17 feb inzake het Onrecht. Deel van de tekst is identiek aan het Schrijven van de Synode der Geref. Kerken en der Ned. Herv. Kerk. Zie ook 158 en

16 158 Kanselboodschap van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk voor zondag 21 feb inzake de vele vormen van onrecht. Zie no. 157 en Mededeling aan de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken in Nederland, afkomstig van de Deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid, bevattende a. tekst brief aan de Rk. (=Rijkscommissaris) zie verder nrs. 157 & 158 en b. de toestemming tot het houden van vergaderingen van zuiver godsdienstige aard, Den Haag 24 feb De Classis s-gravenhage aan de Raden van de Geref. Kerken in Nederland Den Haag 24 feb Oproep tot het houden van een Uur ter verootmoediging en gebed voor zondag 7 maart De Aartsbisschop van Mechelen en de bisschoppen van België, aan de geestelijkheid en de gelovigen in hun bisdommen, Mechelen 15 maart Inzake het wegnemen der klokken van de katholieke kerken. 162 Schrijven van de bisschop van Haarlem, mgr. J.P. Huibers, waarin opgenomen een bericht uit het officieele blad van het Aartsbisdom Mechelen, afkomstig van de Aartsbisschop van Mechelen, kardinaal van Roey, inzake een vals bericht van het agentschap A.N.P. omtrent uitlatingen van de Kardinaal. Haarlem, 17 maart De Christelijke Kerken in Nederland aan de Rk over de uitgevoerde sterilisaties in zgn. gemengde huwelijken (huwelijken tussen Joden en niet-joden), Den Haag mei 1943 (5 ex.). 164 De Aartsbisschop van Utrecht en de bisschoppen van Nederland aan de geestelijkheid, instructie welke moet de houding zijn van de ambtenaren der Gewestelijke Arbeidsbureaux i.v.m. de aanmeldingsplicht van alle mannen van jaar voor den Arbeidsdienst? 165 Herderlijk Schrijven van het Nederlandsche Episcopaat aan de Beminde Geloovigen, Utrecht 12 mei Inzake de Arbeidsdienst. (9 ex.) 166 Het Moderamen der laatstgehouden classicale vergadering aan Geachte Collega en de Classis s-gravenhage aan de Geliefde Broeders en Zusters : een kort woord ter inleiding van het gebed, voor te lezen in de ochtenddienst op zondag 16 mei De secretaris van de Alg. synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk, ds. K.H.E. Gravemeijer aan dhr. F.P. Vermeulen te Delft, Den Haag 22 juli 1943 over een Zaak. 16

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE "1940-1945" VAN BENSCHOP LOPIK MAART 2005

GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE 1940-1945 VAN BENSCHOP LOPIK MAART 2005 ^v GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE "1940-1945" VAN J.H. BATS TE BENSCHOP LOPIK MAART 2005 H.W. LUTEN -1- De familie J.H. Bats is zo vriendelijk een aantal herdrukken van oorlogskranten en affiches

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Graafschapper

Inventaris van het archief van De Graafschapper 22 Inventaris van het archief van De Graafschapper Opgericht 1879 (1890-1946) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief C.J.A. Venings Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1922-1956 Katholiek Documentatie Centrum 2017

Nadere informatie

Samengesteld door Peter Kok

Samengesteld door Peter Kok Plaatsingslijst van het archief van D. Doorduin met stukken betreffende de Antirevolutionaire Kamercentrale Dordrecht en de Antirevolutionaire Statencentrale Delft (1946-1980) 646 Samengesteld door Peter

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie

Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie Plaatsingslijst van het archief van het gezin van L.P. Krijger en J. Krijger- Hasper en familie (1909-1949 (2011)) 1069 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959).

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959). Werkblad 1: Marie Anne Tellegen. Mijn naam is Marie Anne Tellegen. Ik ben geboren in het jaar 1893 in Arnhem. Mijn vader was burgemeester van Amsterdam van 1915 tot 1921. In februari 1944 kwam ik in de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN. Archiefnummer : 131 Plaats: CC (1-14)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN. Archiefnummer : 131 Plaats: CC (1-14) PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BOND VAN GEREFORMEERDE JONGERENVERENIGINGEN Archiefnummer : 131 14 dozen Plaats: CC (1-14) ARCHIEF JONGENSBOND (1888-) ARCHIEF 9 dozen (1-9) 6 dozen (1-6) 4 Wijzigingsstukken

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb.

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb. Plaatsingslijst van het archief afkomstig van ds. J. Haitsma (1863) 1941-2006 "Jacob (Jaap) Haitsma werd geboren in 1913 in Hindehopen. Na de lagere school en het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen,

Nadere informatie

Ds. I. de Wolff. Archiefblokgegevens. Archiefnummer: 31. Begin-eindjaar: Plaats: I 1-2. Datum bewerking: ?

Ds. I. de Wolff. Archiefblokgegevens. Archiefnummer: 31. Begin-eindjaar: Plaats: I 1-2. Datum bewerking: ? Ds. I. de Wolff Archiefblokgegevens Archiefnummer: 31 Archiefnaam: Ds. I. de Wolff Begin-eindjaar: 1935-1947 Omvang: 1,5 m./12 dozen Plaats: I 1-2 Bewerker: A. Riemersma Datum bewerking: 2009 -? Voorwaarden

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van E. Heerma

Plaatsingslijst van het archief van E. Heerma Plaatsingslijst van het archief van E. Heerma Levensjaren 1944-1999 (1985-1994) 081 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV) (1922-1990) 663 Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof

Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof Plaatsingslijst van het archief van J. Veenhof (1989-1997) 465 Samengesteld door Rijk Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van E. van Ruller

Inventaris van het archief van E. van Ruller Inventaris van het archief van E. van Ruller 202 (1921-1985) Samengesteld door Ing. P.R. Eisner en drs P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum

Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum Inventaris van het archief van Jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag Samuel te Hilversum (1887-1966) 888 Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Archivalia A.L.M. Arnolds

Archivalia A.L.M. Arnolds Plaatsingslijst Archiefnummer: 520 Archiefnaam: ARNO Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Scriptie in het kader

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J. Schouten

Inventaris van het archief van J. Schouten Inventaris van het archief van J. Schouten Levensjaren 1883-1963 ([1914]-1997) 224 Samengesteld door drs. K.D. Houniet HDC Protestantse Erfgoed Collectie Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp 677 Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp Levensjaren 1879-1950, (1922-1950) Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945

Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945 Nummer archiefinventaris: 2.19.053.02 Inventaris van het archief van de Organisatie Medisch Contact, (1940) 1941-1945 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing

Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing Plaatsingslijst van het door M.D. Geuze bijgehouden archief van ds. H.O. Roscam Abbing 1106 Levensjaren 1874-1939 (1894-2005) Samengesteld door Bert Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd.

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd. Plaatsingslijst archief Humanistisch Verbond afdeling Den Haag. De dato 5 juli 2011 opgemaakt door drs. J.J.H. Brabers (Humanistisch Historisch Centrum). Doos: Map: Inhoud: omslag/map Doos 1 001 Tekst

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van het archief van R. van der Brug

Inventaris van het archief van R. van der Brug Inventaris van het archief van R. van der Brug (1912-1957) 451 Samengesteld door J.M. Nieuwenhuisen Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Archief A.A. van Sandick

Archief A.A. van Sandick Archief A.A. van Sandick 1926-1953 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02951 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.A. van Sandick...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00371 Inventaris van het archief van de Christelijk-Historische Unie, afdeling Leersum, 1946-1971 H.J. Postema Oktober 2015; versie maart 2016 Inleiding De Christelijk-Historische Unie (CHU) is op 9 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging

Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging 725 Inventaris van archivalia van diverse leden van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (1917-1990) Samengesteld door T.L.H. van de Sande Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2008 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Uit een openbare brief van iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Inventaris van het archief van de Commissie tot Onderzoek nopens het Beheer en de Organisatie van de Electriciteitsmaatschappij "Voorne en Putten", (1920) 1927-1928

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE TE DOESBURG 1735-1985 INHOUD: I. Stukken van algemene aard II. Stukken betreffende de zielszorg III. Stukken betreffende de functionarissen

Nadere informatie

Archief H.J. Lankhorst ,

Archief H.J. Lankhorst , Archief H.J. Lankhorst 1933-1934, 1939-19751933-1934 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00797 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Levensjaren 1925-2014 (1946-2014) 1090 Samengesteld door B. Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia G.H. van der Veen Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1930-1948 Katholiek Documentatie Centrum 2017 VEEN Archivalia

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle ( )

Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle ( ) Inventaris van het archief van ds. F.A. Nolle (1905 1970) 1936 1947 Inleiding 1 Frederik Anthoon (F.A.) Nolle werd geboren op 22 januari 1905 te Dordrecht. Na zijn schooltijd heeft hij gewerkt in het kruideniersbedrijf

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) ( ) (-1965)

Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) ( ) (-1965) Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) (1915-1916) 1922-1950 (-1965)1915-1916 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00993

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.12 Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren 1752-1833], 1806-1829; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren 1791-1873], 1831-1843 Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad*

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Plaatsingslijst Archief Piusconvict Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Katholiek Documentatie Centrum 2015 PICO

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief A. Lazeroms Archiefnummer: 275 Archiefnaam: LAZE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2014 LAZE

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren ], (1802) (1908)

Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren ], (1802) (1908) Nummer archiefinventaris: 2.21.063.01 Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren 1827-1902], (1802) 1842-1898 (1908) Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1937

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983)

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.33 Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren 1921-1985], (1939) 1945-1950 (1983) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DOOR U. TUKKER Op 3 november 2000 overleed op 92-jarige leeftijd in Zwitserland dr. Willem Frederik van Gunsteren. Wanneer men zijn leven bestudeert, komt men tot de ontdekking

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980)

Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, (1980) Nummer archiefinventaris: 2.19.046.08 Inventaris van het archief van het Landelijk Comité Vriendenkring AR / CHU, 1962-1967 (1980) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl

Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Plaatsingslijst van het archief van J. Verkuyl Levensjaren 1908-2001 (1946-2001) 127 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001

SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Pagina 1 van 7 SYNODE DER SCHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND LEEUWARDEN 2001 Aan de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Amersfoort 2001 ds. K. Muller, eerste scriba

Nadere informatie

Archief Frans Johannes Goedhart

Archief Frans Johannes Goedhart Archief Frans Johannes Goedhart 1945-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02617 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Frans

Nadere informatie

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch

Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk, s-hertogenbosch Archiefnummer: 577 Archiefnaam: AHFH Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr.

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr. Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr., penningmeester) (1932 (1948-2013) 1104 Samengesteld door Bert Kraan Historisch

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indonesische Unie te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indonesische Unie te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.05.62 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indonesische Unie te ''s-gravenhage, 1950-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright:

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947)

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947) Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00085 IISG

Nadere informatie

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren.

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren. Quiz over politiek, Europa en staatsrechtelijke spelregels Toelichting In de periode 2008-2010 werkte ik als staatsrechtjurist binnen het projectteam versterking Grondwet bij het Miniserie van BZK. Dit

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay,

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, Nummer archiefinventaris: 2.21.347 Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, 1923-1945 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.J. Doesburg Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1894-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2012 Archief

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam

Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam Inventaris van het archief van de Stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken Amsterdam (1956-2009) 828 Samengesteld door IKOS en mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET COMITÉ INZAKE DE OPRICHTING VAN EEN MONUMENT IN DE GEMEENTE LOPIK

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET COMITÉ INZAKE DE OPRICHTING VAN EEN MONUMENT IN DE GEMEENTE LOPIK INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET COMITÉ INZAKE DE OPRICHTING VAN EEN MONUMENT IN DE GEMEENTE LOPIK 1945 --1949 LOPIK, NOVEMBER 1999 H.W. LUTEN In het semi-statisch archief van de gemeente Lopik 1943-1988

Nadere informatie