Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4"

Transcriptie

1 BUDGET 214

2 Inhoudstafel 1 Inleiding 2 Beleidsnota 3 Doelstellingennota 4 Schema B1: Doelstellingenbudget 9 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 1 Lijst met daden van beschikking 12 Lijst met nominatief toegekende subsidies en overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 13 Financiële nota 14 Schema B2: Het exploitatiebudget 15 Schema B3: Investeringsenveloppe 16 Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 24 Schema B5: Het liquiditeitenbudget 25 Toelichting bij de financiële nota s budget Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 34 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 35 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 36 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 38 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget 4

3 Inleiding Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw streeft ernaar dat alle inwoners van de gemeente menswaardig kunnen leven. Om onze opdracht waar te maken gaan we ons meerjarenplan uit van 4 strategische doelstellingen. Die willen we realiseren voor ons doelpubliek en voor onze organisatie. Wij willen cirkels doorbreken: - Cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken - Grenzen tussen diensten doorbreken op niveau van de organisatie, de gemeente en de regio Wij willen mensen doen groeien: - Mensen doen groeien in financiële, communicatieve en sociale redzaamheid - Medewerkers doen groeien in persoon en functie Wij willen zorgen voor mensen: - Zelfstandigheid stimuleren of verlengen en geborgenheid bieden door continuïteit in de dienst-, zorgen hulpverlening - Focussen op talent van medewerkers Wij willen klaarheid scheppen: - Doorzichtigheid bieden in de dienstverlening, procedures en trajecten - Transparant maken van de organisatie en de administratie Hiermee draagt het OCMW bij aan het realiseren van een sociaal beleid, dat in hoofdzaak gericht is op een efficiënte persoonsgerichte dienstverlening op maat van de hulpbehoevende en gericht op zelfredzaamheid en een gericht sociaal woonbeleid. Het OCMW werkt actief mee aan het Vlaams beleid, zoals uitgewerkt door de gemeente. Het OCMW werkt actief mee aan inburgering en integratie, en activering o.m. door het uitwerken van individuele trajecten met trajectbegeleiding. December 213 Paul Defranc OCMW-voorzitter

4 Beleidsnota

5 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Doelstellingennota 214 Cirkels doorbreken Cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken Grenzen tussen diensten doorbreken op niveau van de organisatie, de gemeente en de regio Cirkels doorbreken op gebied van communicatie, detectie en preventie met initiëren van integratie en participatie als doel Fijnmazige doelgerichte netwerken uitbouwen ((werk, welzijn, taal) schooldirecties, kind & gezin, CAW, PIN, e.a.) 2 maandelijks zorgoverleg en zorgcoördinatie organiseren Dienstoverschrijdend medewerkers vormen in samenwerking met vrijwilligers Een kader opmaken voor mantelzorgers die dat wensen een rol en plaats geven in de zorgen in het WZC Detectie- en preventienetwerk en -tool realiseren om sociaal isolement in kaart te brengen (via koppeling lokaal bevolkingsbestand alleenstaande 8 plussers in en hun zorgnetwerk kaart brengen i.s.m. seniorenraad) Door deelname aan de wijkteams en buurtraden om vereenzaamde senioren te leren kennen Samenwerkingsmogelijkheden ter bestrijding van kinderarmoede onderzoeken Mantelzorgers minimum 2x per jaar samenbrengen en bevragen onder begeleiding van psycholoog ouderenzorg Vereenzaming bestrijden door activiteiten met en voor klanten van de thuiszorg te organiseren Cirkels doorbreken via taalbeleid, om wederzijdse communicatie mogelijk te maken Zorgen voor bereikbare taalopleidingen voor hulpvragers door doorverwijzing Connecterend taalbeleid uitwerken (= taalbeleid aansluitend bij de mogelijkheden van het doelpubliek van het OCMW) Het voorzien van praktijkgerichte taallessen op de werkvloer voor medewerkers die niveau 2 gehaald hebben Cirkels doorbreken door de woonmarkt te ontsluiten voor de doelgroep E 9. Zoeken naar aanbod woningen voor SVK Zuidkant Ondersteuning SVK bij uitbreiding aanbod in SPL Meewerken aan herhuisvesting woonwagenbewoners Behoud aanbod doorgangswoningen - noodhuisvesting Woonmarkt ontsluiten voor de doelgroep 18/12/213, Pagina 4 Lin Deckers,

6 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Cirkels doorbreken door actief en preventief in te zetten op schuldbeheersing E E Verder uitbouwen van de cliëntbegeleiding in functie van de FRGE-overeenkomst Prioritair personeel inzetten om wachtlijsten voor schuldhulpverlening te vermijden Actief inzetten op het voorkomen van afsluiten nutsvoorzieningen: stimuleren zomeropladingen, actieve opvolging schorsingslijsten energielevering Preventieve acties bestrijding schuldenlast en terugval Inzetten op schuldbeheersing Cirkels doorbreken door mensen te activeren E E 425. Samenwerking met groep Intro om naar inhoud en vorm te werken in trajectbegeleiding Inzetten op activering Cirkels doorbreken door dienstoverschrijdend te werken met efficiëntie en effectiviteit als doel Samenwerking DGAT Welzijnskoepel West-Brabant onderzoeken Organisatieoverschrijdend inzetten op projectsubsidies i.s.m. met de gemeente Werking ondersteunende diensten op elkaar afstemmen Ondersteunende diensten integreren i.f.v. efficiëntie en schaalvoordelen Cirkels doorbreken Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E Totaal Mensen doen groeien Mensen doen groeien in financiële, communicatieve en sociale redzaamheid Medewerkers doen groeien in persoon en functie Mensen doen groeien door te leren van elkaar Palliatief team samenstellen en in stand houden i.s.m. mantelzorgers Focusgesprekken op regelmatige basis organiseren Mensen doen groeien aan de hand van taal Organisatie 1 voor taal E /12/213, Pagina 5 Lin Deckers,

7 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Mensen doen groeien door de randvoorwaarden rond activering te optimaliseren Kinderopvang voor cliënten in activeringstrajecten organiseren Uitbreiden werking met GPMI Invoer follow-up na tewerkstelling Mensen doen groeien door in te zetten op een strategisch personeelsbeleid Organisatiebreed opleidingsbeleid uitwerken Aan de slag met de resultaten van psychosociale risicoanalyse / tevredenheidsmeting Overschakelen naar elektronische maaltijdcheques Opleidingspakket dementie Systematiek in plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken Werknemersbetrokkenheid realiseren door regelmatig overleg en werkbespreking Verhogen van de aantrekkelijkheid van het OCMW als werkgever via externe communicatie, stages, netwerking, Mensen doen groeien Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 3.4 Totaal 3.4 Zorgen voor mensen Zelfstandigheid stimuleren of verlengen, geborgenheid bieden, continuïteit in zorg- en hulpverlening Focus op talent van medewerkers Zorgen voor mensen actieve communicatie, detectie en preventie Kijkwijzers voor zorgnoden ontwikkelen Kijkwijzers voor armoededetectie ontwikkelen Organiseren van familiepraatgroepen Jaarlijks organiseren van 4 praatcafés dementie Zorgen voor mensen door te voorzien en te investeren in een comfortabele woon- en leefomgeving Aanpassen capaciteit voor het verhogen zorggraad Inrichting afdeling Bloemenbos aanpassen aan de nieuwe functie Reorganiseren van de zorg in afdeling Bloemenbos Werking thuiszorgdiensten wijkgericht reorganiseren Verder exploreren van de nood aan oppas in de thuiszorg ter ondersteuning van mantelzorgers Omgeving in en rond het WZC verder inrichten i.f.v. zorg Bouwen van een complex met assistentiewoningen en een dienstencentrum Vervoerdienst uitbreiden 18/12/213, Pagina 6 Lin Deckers,

8 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Zorgen voor mensen door te focussen op talent en draagkracht Leeftijdsbewust personeelsbeleid invoeren Eén zorgloket voor Sint-Pieters-Leeuw Klaarheid scheppen Voor het doelpubliek klaarheid bieden in dienstverlening, procedures en trajecten, zowel in aanpak als in taalgebruik Klaarheid creëren in administratie, documentatie, organisatie, zowel op het vlak van info-architectuur als in taalgebruik. Klaarheid scheppen door de identiteit van het OCMW positief uit te dragen Voldoende belangstelling voor vacatures realiseren Doelgericht verspreiden van informatie over dienst- en hulpverlening bij (potentiële) klanten Klaarheid scheppen door optimaal inzetten van tools en middelen Taal cliënten registreren en actief opvolgen Realiseren project 'bedrijvenzone Ruysbroeckveld' Herzien van bestemming en eventueel herwaarderen van het eigen patrimonium Facturatie i.s.m. gemeentebestuur digitaliseren Koppelingen tussen bestaande toepassingen optimaliseren Opstart invoer boordtabellen Klaarheid scheppen over de behoeften en het hele realisatietraject voor de bouw van assistentiewoningen Toewijzen opdracht en start der werken Opmaak technisch-financieel plan voor de bouw van assistentiewoningen Overig beleid Overig beleid Overig beleid E E I A A /12/213, Pagina 7 Lin Deckers,

9 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Overig beleid Totaal Hoofdstuk Geraamde Geraamde uitgaven ontvangsten E I A Totaal Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E I A Totaal /12/213, Pagina 8 Lin Deckers,

10 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B1 Doelstellingenbudget Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening 214 Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig E I A Overig E I A PBDS E I A Overig E I A Ouderenzorg Overig E I A Totalen: E I A /12/213, Pagina 9 Lin Deckers,

11 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Investeringen Omschrijving enveloppe 2141 Infrastructuurkosten en nutsleidingen gemengde bedrijvenzone Ruysbroeckveld 2142 Diverse investeringen MVA (uitrusting en rollend materieel, vervangingsinvesteringen hardware) 2143 Diverse investeringen MVA (uitrusting, meubilair en grote onderhoudswerken) 2144 Diverse investeringen MVA (uitrusting, meubilair en rollend materieel Gebouw Wilgenhof: sloop Gebouw Zilverlinde: klimaat- en gebouwenbeheerssysteem Wijze gunning Onderhandeling Onderhandeling Onderhandeling Onderhandeling Openbare aanbesteding Overheidsopdracht: Belfius Jaarlijkse gunningen / Toewijzing: raadsbeslissing Leverancier onderhoudscontracten: exploitatie Incontinentiemateriaal RMW 11/12/213 SCA Hygiëne Products nv Dranken RMW 11/12/213 Schoentjes Bierhandel bvba Papier RMW 11/12/213 Inapa Belgium nv Benzine RMW 11/12/213 Dats 24 Tuin WZC Zilverlinde RMW 11/12/213 Beschutte werkplaats Pajottenlaand vzw Kantoorbenodigdheden RMW 11/12/213 Marcelis nv Onderhoudsproducten keuken en vaatwasmachine RMW 11/12/213 Johnson Diversey Belgium bvba Wasproducten RMW 11/12/213 Ecolab nv Onderhoudsproducten RMW 11/12/213 Alpheios Belgium nv Papierwaren RMW 11/12/213 King Belgium nv Klein medisch materiaal RMW 11/12/213 2 Care en verzorgingsmateriaal Onderhoudscontract VB 11/6/213 Purena reinigen dampkappen CK Onderhoud digitale VB 11/6/213 Honeywell nv sturingen WZC Onderhoud VB 11/6/213 ArjoHuntleigh nv hooglaagbaden, tilliften, personenliften en bedpanspoelers WZC Onderhoud gasdetectie WZC VB 11/6/213 Gas Applications&Services bvba Onderhoud waterbehandeling WZC VB 11/6/213 Judo Wasseraufbereiting BeNeLux 18/12/213, Pagina 1 Lin Deckers,

12 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Onderhoud verpleegoproepsysteem en telefonie WZC Onderhoud regenwaterpompen WZC Onderhoud hoogspanningscabine Onderhoud apparatuur centrale keuken Onderhoud centrale verwarming: ketels en branders Onderhoud koeling centrale keuken Onderhoud ongediertebestrijdingsplan Negenhof en Residentie Van Parys VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 VB 11/6/213 Ascom nv DAB Pumps bv Deba nv Metos nv Viesmann Belgium Optima-Cool nv ECOB bvba 18/12/213, Pagina 11 Lin Deckers,

13 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Lijst met daden van beschikking Er worden geen verkopen van onroerende goederen voorzien voor 214. In 214 wordt wel verder gewerkt aan het dossier betreffende de bedrijvenzone Ruysbroeckveld, waarvan de verkoop gepland wordt voor /12/213, Pagina 12 Lin Deckers,

14 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Lijst met nominatief toegekende subsidies en overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft geen nominatief toegekende subsidies voorzien voor het jaar 214. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw geeft evenmin investeringssubsidies. 18/12/213, Pagina 13 Lin Deckers,

15 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Financie le nota 18/12/213, Pagina 14 Lin Deckers,

16 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B2: Exploitatiebudget 214 Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg Ontvangsten Saldo Totalen /12/213, Pagina 15 Lin Deckers,

17 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Investeringen overig beleid algemene financiering : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVEN VK Verleden I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 16 Lin Deckers,

18 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /12/213, Pagina 17 Lin Deckers,

19 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Investeringen overig beleid algemeen bestuur : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 18 Lin Deckers,

20 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 18/12/213, Pagina 19 Lin Deckers,

21 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Investeringen overig beleid maatschappelijke dienstverlening : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 2 Lin Deckers,

22 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 18/12/213, Pagina 21 Lin Deckers,

23 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Investeringen overig beleid ouderenzorg : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 22 Lin Deckers,

24 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B3 Investeringsenveloppe Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 18/12/213, Pagina 23 Lin Deckers,

25 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B4 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 214 Uitgaven Algemene financiering Algemeen bestuur 31.5 Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg 512. Totalen Ontvangsten Saldo /12/213, Pagina 24 Lin Deckers,

26 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema B5 Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS A. B. A. B. A. B. A. B. C. Uitgaven Ontvangsten a. 1. b. 1. c a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Budget I. Exploitatiebudget (B-A) Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het Overige boekjaar II. Investeringsbudget (B-A) Uitgaven Ontvangsten III. Andere (B-A) 5.77 Uitgaven Aflossing financiële schulden Toegestane leningen Overige transacties Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 315. Terugvordering van aflossing van financiële schulden Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VII I. Bestemde gelden voor de exploitatie Bestemde gelden voor investeringen Bestemde gelden voor andere verrichtingen Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Bedrag op Mutatie I. Exploitatie 1/1 II. Investeringen Saldo FEDASIL LOI III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 31/ /12/213, Pagina 25 Lin Deckers,

27 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Toelichting bij de financiële nota s budget 214 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 21 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Ministerieel besluit van 1 oktober 21 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 212 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 21. Ministerieel besluit van 26 november 212 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 21. Vanaf 214 is de toepassing van de BBC verplicht voor de lokale besturen. BBC is een complex project. De nieuwe werkwijze had en heeft een grote impact op de werking van de verschillende diensten binnen het OCMW. Het besluit van de BBC is zeer ingrijpend voor de wijze waarop het OCMW zijn beleid gaat voorbereiden, budgetteren, uitvoeren en evalueren. Beleidsprogramma s en doelstellingen zijn gekoppeld aan financiële stromen. Als pilootbestuur tijdens het dienstjaar 213 heeft het OCMW veel ervaring opgedaan. Dit leerproces kent nu zijn vervolg bij de opmaak van het meerjarenplan en het budget 214. De financiële nota van het budget bestaat uit 3 delen: Het exploitatiebudget Het investeringsbudget Het liquiditeitenbudget Het is een verplichting dat het budget financieel in evenwicht is. Zo komen financiële problemen sneller aan het licht. De beschikbare financiële ruimte is een belangrijke factor. In de BBC moeten 2 evenwichten behaald worden: het resultaat op kasbasis (= het begrote verschil tussen kasontvangsten en kaskosten van exploitatie en investeringen, verminderd met de bestemde gelden die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven) moet jaarlijks positief zijn, waarbij er ook wel rekening wordt gehouden met een eventueel kasoverschot van vorige jaren. de autofinancieringsmarge (= het resultaat van de exploitatieontvangsten min de exploitatiekosten zonder intresten, verminderd met de aflossingen en intresten van de leningen) moet in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn. Voor het OCMW moet de som van de autofinancieringsmarges in elk jaar van het meerjarenplan zelfs groter dan of gelijk zijn aan. Indien dit het geval is, is er een structureel evenwicht en beschikt het OCMW over voldoende ruimte om (een deel) van de nieuwe uitgaven te doen zonder bijkomende leningslasten. De autofinancieringsmarge berekent dus de financiële veiligheid van het bestuur gedurende het meerjarenplan. In 214 heeft het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw aan deze verplichtingen kunnen voldoen met de goedgekeurde gemeentelijke bijdrage van /12/213, Pagina 26 Lin Deckers,

28 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Na overleg tussen het college van burgemeester en schepenen en na grote besparingsinspanningen van het OCMW kunnen volgende bedragen van de gemeentelijke bijdrage opgenomen worden in het meerjarenplan : 214: 3.92., 215: 3.75., 216: 3.5., 217: 3.5., 218: 3.5., 219: 3.5., Aangezien de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW wordt verminderd t.o.v. 213 ( ), zal 214 en zeker de volgende jaren van de legislatuur een grote financiële uitdaging worden. De beleidsvelden zijn vastgelegd in een uitgebreide lijst die geldt voor alle Vlaamse besturen. Daaruit werden de velden gekozen die relevant zijn voor de eigen werking. Ingevolge gewijzigde regelgeving en ook om overzichtelijker te kunnen werken met de software na goedkeuring door het bestuur enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. Kosten worden, vanaf 214, zoveel mogelijk rechtstreeks aan het beleidsveld toegewezen en beleidsitems worden, waar mogelijk weggelaten (facility: TD en aankoopdienst) wordt 119-2; (communicatie) wordt geïntegreerd in 11; 9-2 (algemeen maatschappelijke dienst) wordt 9; 9-1 (schuldbemiddeling) wordt 95; (dienstencheques) (reguliere poetsdienst) wordt 948; (woonzorgcentrum) wordt /12/213, Pagina 27 Lin Deckers,

29 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Hieronder volgt het volledige overzicht van beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems BELEIDSDOMEINEN (zelf te bepalen door OCMW) BELEIDSVELDEN (vastgelegd door Vlaamse Gemeenschap) BELEIDSITEM (zelf te bepalen door OCMW) KOSTENPLAATSEN (zelf te bepalen door OCMW) ALGEMENE FINANCIERING (=verplicht)- ALG FIN 1 Algemene overdrachten 3 Financiële aangelegenheden 4 Transacties in verband met de openbare schuld 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 9 Overige algemene financiering ALGEMEEN BESTUUR 1 Politieke organen-alg BEST 11 Secretariaat - ALG BEST 111 Fiscale en Financiële diensten ALG BEST 112 Personeelsdienst en vorming ALG BEST 119 Overige algemene diensten CK TD 19 Overig algemeen bestuur ALG BEST MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 9 Algemene maatschappelijke dienstverlening - SD 91 Voorschotten - SD 93 Lokaal opvanginitiatief - LOI 94 Activering van tewerkstelling - SD 99 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid (klusjesdienst) - SD 93 Sociale huisvesting - SD OUDERENZORG 943 Gezinshulp - DGAT 946 Thuisbezorgde maaltijden - MAH 948 Poetsdienst - POETS 951 Dienstencentra LDC PAV LDC NH LDC ME LDC ALG 952 Assistentiewoningen - SF 953 Woon- en zorgcentra - WZC 18/12/213, Pagina 28 Lin Deckers,

30 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: EXPLOITATIEBUDGET Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het OCMW. Het omvat alle verwachte exploitatieontvangsten en uitgaven (kasstromen). Alleen die elementen die op korte termijn aanleiding geven tot inningen of betalingen worden opgenomen. Niet-kasstromen zoals afschrijvingen, waardeverminderingen, verrekeningen investeringssubsidies, voorzieningen, worden niet meegerekend. De nietkasverrichtingen worden wel geregistreerd in de algemene boekhouding en opgenomen in de jaarrekening. Algemene uitgangspunten bij de opmaak van het budget 214 Het budget is opgesteld conform de instructies vermeld in de Omzendbrief BB 213/4, BB 213/7 en BB 213/8. Personeelskosten: indexering (2%) van de lonen vanaf juli 214 tweede pensioenpijler voor contractueel personeel (niet voor WZC en SF): 1% er is geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd in 214. De pensioenlast bedraagt in ons bestuur minder dan de wettelijke basispensioenbijdrage. de subsidies Sociale Maribel (9,3 equivalent) worden niet meer geboekt als een tewerkstellingssubsidie, maar wel als een min-kost binnen de werkgeversbijdragen (6219) elektronische maaltijdcheques vanaf 214 Algemene werkingskosten: Er wordt gekeken naar de stand van de budgetten in september/oktober 213. Daar waar het enigszins mogelijk is worden besparingen doorgevoerd om binnen de voorziene gemeentelijke bijdrage 214 te blijven. Lopende contracten zoals verzorging planten worden opgezegd voor 214, andere zoals het kuisen van de ruiten herbekeken, uitgegeven schoonmaak (GOM) en uitgegeven keuken (Sodexo) worden bij het verstrijken van het contract (eind 214) beëindigd. Ingrijpende besparingen op samenwerking externe diensten, opleidingen, documentatie en abonnementen, frankeerkosten. Vanaf 214 wordt er geen budget meer uitgetrokken voor de organisatie van een personeelsfeest, geen budget meer voorzien voor de Zuiddag. Uitsplitsing van het budget van elektriciteit en gas. Leningslasten: Vanaf de toepassing van de BBC worden de leningslasten niet meer gekoppeld aan de investeringen per dienst. Het OCMW gaat lenen in functie van de thesauriebehoeften en niet omwille van geplande investeringen. De leningslasten worden opgenomen in het verplicht beleidsdomein Algemene financiering, samen met de uitgaven en ontvangsten die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening zoals belastingen, gemeentelijke bijdrage, aandeel gemeentefonds, desinvesteringen De leningslasten worden wel toegewezen aan de juiste kostenplaats. Ramingen leningslasten 214 volgens de tabellen van Belfius en Domus Flandria. o Totaal bedrag aflossingen Belfius: , Domus Flandria: 11.35, 18/12/213, Pagina 29 Lin Deckers,

31 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: o Totaal bedrag intresten Belfius: , Domus Flandria: 1.64, In 213 bleef na de definitieve oplevering nog ,72 euro te consolideren voor het project WZC Zilverlinde en omgezet in lening nr. 115 voor de duur van 2 jaar met een vaste intrestvoet van 3,199 % (beslissing RMW september 213). Het is de bedoeling dat in 214 de afrekening van een gebouwenbeheerssysteem en het koelingssysteem zal opgenomen worden in dezelfde lening, zo is er maar één leningsnummer en behoudt het OCMW dezelfde rentevoorwaarden. Bijdrage VVSG: 9.98,8 Aandeel Gemeentefonds 214: 166., Gemeentelijke bijdrage 214: 3.92., Specifieke toelichtingspunten bij het exploitatiebudget 214 Beleidsdomein 3 bevat meerdere prioritaire doelstellingen o.a. activering van tewerkstelling en inzetten op schuldbeheersing. BD 1 Algemene financiering Dit is een verplicht te gebruikten beleidsdomein. Bevat de ontvangsten en uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of specifieke investering: leningen, belastingen, gemeentelijke bijdrage, aandeel Gemeentefonds, financiële kosten Op die manier krijgt men een overzicht van hoeveel er moet bijgelegd worden vanuit de algemene financiering voor elk beleidsdomein. 1: 7472: 27653: totale subsidie gesco s (27,5) 5/6161: screenen van gronden i.f.v. eventuele meerwaarde 5/61691: kosten tuinonderhoud site Wilgenhof (6 maanden) BD 2 Algemeen bestuur 112/6129: 5: budget pensioneringen, dag van de medewerker, vervoer personeelsreis, geen personeelsfeest in /61551: 18: huur, onderhoud informatica, huur licenties, huur nieuwe software pakketten, bijkomende modules 119-1: Centrale keuken De facturatie van Sodexo wordt ook in 214 rechtstreeks gefactureerd aan de diensten die maaltijden, andere voeding en materialen afnemen van de cateraar. De overige werkingskosten en personeelskosten blijven gebudgetteerd op de centrale keuken en op het einde van het boekjaar doorgerekend aan de betrokken diensten. 19/6141: 18: samenwerkingen met oa Q&A, VDAB 6123: 13: opleidingen administratief personeel, dienstoverschrijdende opleidingen zoals EHBO, brandpreventie BD 3 Maatschappelijke dienstverlening 9: Algemene sociale dienst Algemeen gezien zijn de ramingen van de steunverlening gebaseerd op de situatie in 213. Stopzetting samenwerking private DGAT 93: LOI Reorganisatie van het opvangnetwerk binnen de Lokale Opvanginitiatieven: 7 gesubsidieerde plaatsen worden opgezegd( brief Fedasil 25/9/213) met een opzegtermijn van 6 maanden (oktober maart 214). 18/12/213, Pagina 3 Lin Deckers,

32 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Huurwoningen LOI: G.Wittouckstraat 2 Bergensesteenweg 26, 2V links en 3V rechts Anemoonlaan 43 93/61634: 12: bijdrage PIN (toeleiders in diversiteit. 94: Activering van terwerkstelling (art.6 7) Werden voorzien: 5 werknemers met financiële steun en 25 werknemers met leefloon. 1% subsidie financiële steun en LL 61671: 5: inzetten op activering- samenwerkingsovereenkomst met externe trajectbegeleiding (Groep Intro). 95: Dienst voor juridische informatie en advies Uitgaven en ontvangsten van de dienst Schuldbemiddeling 93: Sociale huisvesting Alle uitgaven m.b.t. de sociale woningen (eigendom OCMW en huurwoningen) worden binnen dit beleidsveld gebudgetteerd. Eigendom OCMW: Boomkwekerijstraat 13 Gieterijstraat Karel Gilsonstraat 23 Huurwoningen: Kerkstraat 12 Jan Ruusbroecstraat 1/5 en 2/3 Ontvangsten: opbrengsten uit verhuring, huursubsidies en intrestsubsidies woningen Domus Flandria. BD 4 - Ouderenzorg: 943: Gezinshulp/946: Thuisbezorgde maaltijden/948: Poetsdienst Vanaf 214 aansluiting bij Taxistop.:,3389 euro/km voor de vrijwilligers. Aan Taxistop wordt een jaarlijks lidgeld betaald van 8 euro, een bijdrage van,38 euro/km (+/- 5 km) voor het afsluiten van de nodige verzekeringen door Taxistop en 9 euro voor deel (5%) lidgeld gebruikers. De opbrengsten van prestaties en subsidies van de thuiszorgdiensten zijn maximaal gebudgetteerd. Terugbetaalwaarde dienstencheques: 22,4/cheque : LDC t Paviljoentje/951-2: LDC Negenhof/951-3 LDC Meander Ook hier besparingen in de budgettering van de 3 lokale dienstencentra. In de 3 LDC wordt het budget van ergo en bezigheidstherapie opgenomen in het budget van animatie. Volgende gemeenschappelijke dienstverleningen, zowel uitgaven als ontvangsten, worden gebudgetteerd binnen het beleidsitem : Algemeen: - taallessen Engels - huisvuilzakken - kosten uitbesteed vervoer en uitstappen - mobiliteitsprojecten - verzekering uitstappen - Engelandreis - midweek aan zee - verzendingskosten brochures 3 LDC - kosten van opleidingen voor de 3 LDC Het budget van het loon van de centrumcoördinator, mobiliteitsmedewerker en vormingsmedewerker wordt eveneens binnen dit beleidsitem opgenomen. De prijs voor een middagmaal: 7 euro/maaltijd. 952: Assistentiewoningen-Residentie Van Parys Opbrengsten uit verhuring: 21,52/dag. Vanaf april 214 aanpassing van de dagprijs tot 25 euro. 18/12/213, Pagina 31 Lin Deckers,

33 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: :WZC/ CVK Zilverlinde Zowel voor de aankoop van goederen, als voor diverse diensten wordt er in 214 in de budgetten gesnoeid. 611: elektriciteit: : gas: : water: 3 Het budget van ergo en bezigheidstherapie wordt geïntegreerd in het budget van animatie: : 2335: ligdagprijs WZC en CVK - WZC: bezettingsgraad 99% - dagprijs 58 euro, vanaf juli 214 verhoging van de dagprijs tot 6,19 euro; CVK: bezettingsgraad 85% - dagprijs 58 euro, vanaf juli 214 verhoging van de dagprijs tot 6,19 euro 722: 25: RIZIV-ontvangsten: dagforfait voorzien van 51 euro 7473: 7: subsidie animatiewerking (69391,41 in 213) 7474: 322:subsidie eindeloopbaan (85581,52), 3 e luik (21664,1) 749: 1712: subsidie CVK (17115,1 in 213) 2. INVESTERINGSBUDGET Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, die verbonden zijn aan de aanschaf, gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. De investeringsenveloppen blijven na goedkeuring door de raad drie jaar geldig. Het OCMW kan zelf beslissen hoeveel enveloppen het maakt, maar er wordt wel een aparte investeringsenveloppe opgesteld voor de investeringen van elke prioritaire doelstelling en één voor de investeringen die behoren bij het overig beleid. In 214 zijn er geen prioritaire doelstellingen binnen het investeringsbudget. Er is een globale investeringsenveloppe per beleidsdomein gemaakt: 2141: investeringen overig beleid algemene financiering 2142: investeringen overig beleid algemeen bestuur 2143: investeringen overig beleid maatschappelijke dienstverlening 2144: investeringen overig beleid ouderenzorg In bijlage vindt U een overzicht van de geplande investeringen Voor 214 werd er geen investeringssubsidie toegekend door het gemeentebestuur. Totaal investeringsbudget 214: Financiering als volgt Eigen middelen Raming opname lening (WZC) /12/213, Pagina 32 Lin Deckers,

34 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: LIQUIDITEITENBUDGET Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het boekjaar. Dit rapport geeft een overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven van het exploitatie- en investeringsbudget, de aflossingen van leningen, het aangaan van nieuwe leningen en de bestemde gelden. Het moet een duidelijk inzicht geven in de geldstromen van het betrokken financiële boekjaar. Het is een verplichting dat het budget van het OCMW jaarlijks financieel in evenwicht is: Het resultaat op kasbasis = begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven, verminderd met de bestemde gelden die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. Er wordt ook rekening gehouden met een eventueel kasoverschot van vorige jaren. Budgettair resultaat Resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Bestemde gelden Resultaat op kasbasis De autofinancieringsmarge berekent de financiële veiligheid van het bestuur gedurende het meerjarenplan. Financieel draagvlak: exploitatieontvangsten exploit.uitgaven intresten ( ) + terugv. kosten van schulden (lening 8 & D.F.:15.789) Netto leningsuitgaven: Netto-aflossingen VIPA subsidie en lening 8 (staat) Netto-intresten Terugvordering kosten van schulden (lening 8 & Domus Flandria) Autofinancieringsmarge: 163 Ter informatie dient vermeld dat de VIPA subsidie volgens ABB boekhoudfiches dient verwerkt te worden als een investeringsrekening (vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen). Omdat de huidige software met deze investeringsrekening geen rekening houdt in de autofinancieringsmarge, werd in het huidig meerjarenplan de VIPA subsidie verwerkt op de rekening (vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen). Deze registratie zal bij budgetwijziging rechtgezet worden nadat de software aangepast is. 25/11/213 18/12/213, Pagina 33 Lin Deckers,

35 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van 694 het boekjaar II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo /12/213, Pagina 34 Lin Deckers,

36 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB2 Evolutie van het exploitatiebudget Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende 731 voorheffing - Aanvullende belasting op de 732/9 personenbelasting - Andere aanvullende belastingen 731/9 b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst Andere OCMW operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Code III. Saldo /12/213, Pagina 35 Lin Deckers,

37 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in 296 III. Investeringen in immateriële vaste 21 activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 36 Lin Deckers,

38 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering I. II. III. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. B. Extern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. D. E. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW-verenigingen Andere financiële vaste activa /8 Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN 18/12/213, Pagina 37 Lin Deckers,

39 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 212 Budget jaar 214 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten Budget jaar 213 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in 296 III. Investeringen materiële vaste in immateriële activa vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN /12/213, Pagina 38 Lin Deckers,

40 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN DEEL 1 : UITGAVEN Code Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de 176 verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN /12/213, Pagina 39 Lin Deckers,

41 Fabriekstraat 1b, 161 Ruisbroek NIS-code: 2377 Journaalnummer: Schema TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 212 Budget jaar 214 I. Exploitatiebudget (B-A) c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2 Overige II. Investeringsbudget. (B-A) A. B Uitgaven Ontvangsten III.. Andere (B-A) A. B. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2 Toegestane leningen 293/4. 3 Overige transacties. a. Terugbetaling van borgtochten 178 ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen 295 het jaar vervallen Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ Budget jaar 213 A. B Uitgaven Ontvangsten a. Belastingen en boetes. 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen 12 onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A Bestemde gelden voor de exploitatie B. C Bestemde gelden voor investeringen Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) /12/213, Pagina 4 Lin Deckers,

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

BUDGET Toelichting

BUDGET Toelichting BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008 OCMW-Geel JB Stessensstraat 69 244 Geel NIS-nummer: 138 OCMW GEEL BUDGET 217 Voorzitter: Griet Smaers Secretaris: Gie Claes Tel: 14/5671 Financieel beheerder: Joeri Van Rijmenant Fax: 14/567199 OCMW-Geel

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Merksem Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Meerjarenplan District Merksem NIS-code bestuur: 11002

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 11 MEI 2016. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2014

TOELICHTING BUDGET 2014 TOELICHTING BUDGET 214 PROVINCIERAAD DECEMBER Departement Financiën Dienst Begroting INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie