INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB)"

Transcriptie

1 INFOBLAD ASSOCIATIE-EXAMENS PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN, DE ONDERDELEN BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSCALCULATIE EN STATISTIEK (PDB) De Associatie neemt, onder onafhankelijk toezicht, examens af voor door het bedrijfsleven hooggewaardeerde diploma s. Zij stelt daartoe exameneisen vast op het gebied van administratie, talen en management. In ruim zestig jaar zijn meer dan twee miljoen kandidaten geëxamineerd. Het praktijkdiploma Boekhouden bestaat uit de onderdelen: Boekhouden; Bedrijfscalculatie en statistiek; Handels- en Wetskennis. De onderdelen Boekhouden en Bedrijfscalculatie en statistiek worden halfjaarlijks schriftelijk geëxamineerd. Het onderdeel Handels- en Wetskennis (FHW) wordt op meerdere momenten per jaar alleen online geëxamineerd. U moet zich hiervoor online aanmelden (zie hiervoor het Infoblad Handels- en Wetskennis). Wij adviseren u, voordat u zich aanmeldt voor het examen Boekhouden (de onderdelen Boekhouden en Bedrijfscalculatie en statistiek), dit Infoblad aandachtig te lezen. Op de site treft u aanmeldingsformulieren ten behoeve van het dag- en het avondexamen aan. U kunt zowel aan één van deze examens deelnemen als aan beide. Kandidaten moeten zich aanmelden onder hun geslachtsnaam. Door bevestiging van het aanmeldingsformulier (ondertekening door u of door derden, of per ) verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden en de verplichtingen die in dit Infoblad zijn vermeld. AANMELDING Er zijn twee mogelijkheden om u aan te melden: 1. via de website; 2. via de post. Bij aanmelding via de website ontvangt u per een bevestiging van uw aanmelding. In dat geval ontvangt u de uitslag per vijf werkdagen eerder dan dat de uitslag per post wordt verzonden. Om aan het examen in januari 2007 te kunnen deelnemen, moet u: a. het aanmeldingsformulier duidelijk en volledig invullen; b. op het aanmeldingsformulier de Associatie eenmalig machtigen of te doen machtigen het verschuldigde examengeld van een vermelde bank- of girorekening af te schrijven. Wij adviseren u met ons contact op te nemen indien het examengeld twee weken na inzending van het examenformulier of online aanmelding niet is afgeschreven van uw rekening. Bij elke wijze van betaling die afwijkt van de bovenstaande, moet het verschuldigde bedrag met 22,- administratiekosten worden verhoogd. U vermeldt nadrukkelijk bij de machtiging op het aanmeldingsformulier op

2 welke wijze de betaling geschiedt. De betaling moet onder vermelding van naam, geboortedatum en examen voor de sluitingsdatum op ons Postbankrekeningnummer ten name van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amersfoort bijgeschreven zijn. c. het aanmeldingsformulier vóór de sluitingsdatum aan de Associatie zenden. U kunt zich niet per fax aanmelden. Gehandicapte kandidaten moeten, om in aanmerking te komen voor examentijdverlenging en/of eventuele aanpassingen, gelijktijdig bij hun aanmelding het examenbureau, door middel van een doktersverklaring, op de hoogte stellen van hun handicap. Kandidaten van buitenlandse afkomst kunnen gelijktijdig bij hun aanmelding door middel van een bewijsstuk uit de Gemeentelijke Basisadministratie, een verzoek tot examentijdverlenging indienen (alleen van toepassing indien korter dan vijf jaar woonachtig in Nederland). SLUITING AANMELDING VOORWAARDEN DEELNEMING De sluitingsdatum voor de aanmelding is: 7 november Indien u zich wenst aan te melden na de eerdergenoemde sluitingsdatum brengt dit een verhoging van 68,- administratiekosten per examen met zich mee. U moet dan alsnog een aanmeldingsformulier van de website downloaden. De sluitingsdatum voor deze verlate aanmelding is: 29 november Het examengeld plus verhoging moet uiterlijk vóór 30 november 2006, onder vermelding van naam, geboortedatum en examen, op ons Postbankrekeningnummer ten name van de Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amersfoort bijgeschreven zijn. We verzoeken u gebruik te maken van de éénmalige machtiging. 1. De oproep voor het examen ontvangt u uiterlijk 10 dagen voor het dag- of avondexamen. Heeft u uw oproep niet ontvangen, neem dan contact op met het examenbureau van de Associatie. 2. Tijdens het examen moet u een geldig identiteitsbewijs en uw oproep tonen, zodat u zich kunt legitimeren onder uw geslachtsnaam. Aanvaard worden paspoort, bewijs van Nederlanderschap of Europese identiteitskaart (beide met foto), rijbewijs of een V.N.G.-kaart. Zonder een van deze bewijzen kunt u van het examen worden uitgesloten. Andere dan de bovengenoemde identiteitsbewijzen worden geweigerd, tenzij het Associatiebestuur tevoren een schriftelijke verklaring van geen-bezwaar heeft afgegeven. Kandidaten moeten zich aanmelden (en zich op het examen legitimeren) onder hun geslachtsnaam. Ook op het examenwerk moet de geslachtsnaam worden vermeld. 3. Het examenwerk moet met een blauw- of zwartschrijvende pen (geen potlood!) gemaakt worden op papier dat door de Associatie wordt verstrekt. Het gemaakte werk blijft eigendom van de Associatie. Kopieën van het examenwerk worden niet verstrekt. 4. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van het examenwerk aan de daarvoor door de examenleider aangewezen persoon. 5. GSM-apparatuur is niet toegestaan. 6. Bij alle examens is een schoon exemplaar van het basiswoordenboek Nederlands, ISBN , ISBN , ISBN of basiswoordenboek Nederlands NT-2, ISBN , ieder gewenst woordenboek Nederlandsvreemde taal/vreemde taal-nederlands en een niet programmeerbare elektronische rekenmachine van zakformaat zonder telstrook en werkend op batterijen (geen zonnecellen) toegestaan. 7. Restitutie: Het examengeld wordt terugbetaald, onder aftrek van 22,- administratiekosten per examen, als u door ziekte niet aan het gehele examen heeft deelgenomen. De oproep voor het examen moet u binnen een maand na het examen retourneren met een verklaring van een arts (geen kopie of fax), waarin vermeld staat dat u niet in staat was aan het examen deel te nemen. De examenzaal mag niet door u zijn betreden. Het is niet mogelijk het betaalde examengeld te

3 gebruiken voor een volgend examen. Het bedrag wordt terugbetaald nadat de uitslagen zijn verzonden. 8. Het examenreglement van de Associatie is van toepassing. CODE EXAMEN Let erop dat u de juiste code vermeldt: PDB. EXAMENGELDEN Het onderdeel of de combinatie van onderdelen waaraan deelgenomen wenst te worden, bepaalt de hoogte van het examengeld. CODE ONDERDELEN Alleen onderdeel Boekhouden ( B) 146, onderdeel Bedrijfscalculatie en statistiek ( C) 125, Combinatie van onderdeel B en onderdeel C 166, (combinatieprijs geldt niet voor een combinatie van onderdelen op dag en avond) INBRENG CIJFERS BKB EN BKC Kandidaten die een cijfer 7 of hoger hebben behaald bij het Associatie praktijkexamen Basiskennis Boekhouden (BKB) mogen dit cijfer inbrengen bij het onderdeel Boekhouden van het examen Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Het certificaat deelkwalificatie Financieel Administratieve Beroepsvorming 3 van het diploma Boekhoudkundig medewerker met een cijfer van 7 of hoger geeft dezelfde rechten bij het onderdeel Boekhouden als een cijfer 7 of hoger van het praktijkexamen Basiskennis Boekhouden. Het ingebrachte cijfer telt in dat geval voor 20% mee bij de bepaling van het eindcijfer voor het onderdeel Boekhouden bij PDB. Met bijvoorbeeld een cijfer 5 voor Boekhouden PDB en een cijfer 8 voor BKB wordt het eindcijfer voor het onderdeel Boekhouden: 80% van % van 8 = 5,6, is afgerond 6. Er wordt gerekend met op één decimaal afgeronde cijfers. Kandidaten die een cijfer 7 of hoger hebben behaald bij het Associatie praktijkexamen Basiskennis Calculatie (BKC) mogen dit cijfer inbrengen bij het onderdeel Bedrijfscalculatie en statistiek van het examen Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Het certificaat deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming 2 van het diploma Bedrijfsadministratief medewerker of het certificaat deelkwalificatie Bedrijfseconomische beroepsvorming kosten 2 van het diploma Boekhoudkundig medewerker met een cijfer van 7 of hoger geeft dezelfde rechten bij het onderdeel Bedrijfscalculatie en statistiek als een cijfer 7 of hoger van het praktijkexamen Basiskennis Calculatie. Het ingebrachte cijfer telt in dat geval voor 20% mee bij de bepaling van het eindcijfer voor het onderdeel Bedrijfscalculatie en statistiek bij PDB. Met bijvoorbeeld een cijfer 5 voor Bedrijfscalculatie en statistiek PDB en een cijfer 8 voor BKC wordt het eindcijfer voor het onderdeel Bedrijfscalculatie en statistiek: 80% van % van 8 = 5,6, is afgerond 6. Er wordt gerekend met op één decimaal afgeronde cijfers. Om het cijfer in te brengen bij het praktijkexamen Boekhouden dient een kopie van de cijferlijst uiterlijk vóór 26 januari 2007 in het bezit te zijn van de Associatie. EXAMENPLAATS- U moet kiezen uit het overzicht van de examenplaatscodes. CODE Examenplaatscodes Dagexamen:

4 Examenplaats Examenplaats Alkmaar Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Doetinchem Dordrecht Eindhoven Goes s-gravenhage/rijswijk Groningen Haarlem Heerenveen Heerlen Enschede s-hertogenbosch Nijmegen/Wijchen Rotterdam/Schiedam Tilburg Utrecht/Nieuwegein Venlo Zaandam Zwolle/Wezep Lelystad Hoogeveen Examenplaatscodes Avondexamen: Examenplaats Examenplaats Almere Amersfoort Amsterdam Breda Doetinchem Dordrecht Eindhoven Emmen Goes s-gravenhage/rijswijk Groningen Haarlem Den Helder Enschede Leeuwarden Maastricht Nijmegen/Wijchen Rotterdam/Schiedam Tilburg Utrecht/Nieuwegein Venlo Zaandam Zwolle/Wezep Lelystad Het kan voorkomen dat het examen wordt afgenomen in de omgeving van bovenvermelde examenplaatsen. EXAMEN- PROGRAMMA Het examenprogramma kunt u vinden op onze website bij aanvullende info. WETSWIJZIGING Voor de onderdelen Boekhouden en Bedrijfscalculatie en statistiek zijn wetswijzigingen niet van toepassing. INDELING EN DUUR EXAMEN De indeling van het examen is (onder voorbehoud) als volgt. Dagexamen 9 en 10 januari e dag voormiddag Balans 2½ uur Journaalposten 1½ uur namiddag Geautomatiseerde Gegevensverwerking 3 uur 2e dag voormiddag Bedrijfscalculatie en statistiek I 2 uur namiddag Bedrijfscalculatie en statistiek II 2 uur

5 Avondexamen 15, 16 en 17 januari e avond Balans 2½ uur Journaalposten 1½ uur 2e avond Geautomatiseerde Gegevensverwerking 3 uur 3e avond Bedrijfscalculatie en statistiek I 2 uur Bedrijfscalculatie en statistiek II 2 uur Indien twee onderdelen op één dagdeel worden geëxamineerd, bestaat de mogelijkheid dat het 2e onderdeel iets later begint dan op de examenoproep vermeld staat. TOEGESTANE HULPMIDDELEN EXAMEN- OPGAVEN EN UITWERKINGEN Voor algemene toegestane hulpmiddelen: zie voorwaarden deelneming. De opgaven en uitwerkingen van het schriftelijke examen staan de zaterdag na het examen op onze website. UITSLAG De uitslag van het dagexamen wordt op 28 februari en voor het avondexamen op 2 maart 2007 verzonden. De Associatie heeft dit tijdsbestek nodig om het examenwerk te beoordelen door twee correctoren, onafhankelijk van elkaar. Zo nodig vindt een derde beoordeling plaats. CERTIFICATEN Kandidaten die zijn afgewezen, doch voor een onderdeel een zes of hoger hebben behaald, verkrijgen voor dat onderdeel een certificaat en een cijferlijst. Gedeeltelijk geslaagd: op uw cijferlijst wil gedeeltelijk geslaagd zeggen dat u tijdens dit examen niet alle onderdelen heeft afgelegd. Kandidaten die zijn afgewezen ontvangen alleen een cijferlijst. GESLAAGD Wanneer een kandidaat voor alle onderdelen van het Praktijkexamen Boekhouden een certificaat heeft behaald, moeten de originele certificaten met een kopie van het uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie, voorzien van de juiste NAW.- gegevens, worden gezonden naar de Associatie. Circa acht tot tien weken daarna wordt het diploma met de cijferlijst toegezonden. DIPLOMA- WAARDERING Het Praktijkdiploma Boekhouden heeft het niveau MBO 4 (Standaard Onderwijsindeling Centraal Bureau voor de Statistiek). INZAGE De afgewezen/gedeeltelijk geslaagde kandidaat of zijn/haar gemachtigde heeft het recht het ingeleverde werk in te zien. Inzage is alleen mogelijk voor kandidaten die afgewezen zijn voor de onderdelen waarvoor een cijfer 5 of lager is behaald. Binnen twee weken na mededeling van de uitslag moet hij/zij dit schriftelijk met vermelding van examennummer(s) aanvragen onder gelijktijdige overmaking van 32,- op Postbankrekeningnummer ten name van Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amersfoort, onder vermelding van naam, examen en examennummer. Hij/zij krijgt daarna gelegenheid het examenwerk van afgelopen januari op 24 maart 2007 te Amersfoort in te zien. De kandidaat krijgt daarbij de beschikking over een kopie van het examenwerk.

6 REDUCTIE EXAMENGELD RAAD VAN TOEZICHT Het bestuur van de Associatie heeft o.a. zitting in de Federatie van Handels- en Kantoorbediendenverenigingen in Nederland (FHKN). In de FHKN werken drie werknemersorganisaties (vakbonden) samen en wel: FNV BONDGENOTEN, DE UNIE en Dienstenbond CNV. De leden van bovenstaande vakbonden komen in aanmerking voor reductie van 15,- op het door hen aan de Associatie betaalde examengeld. Om voor reductie in aanmerking te komen, stuurt u de originele examenoproep, na het examen, naar de administratie van uw bond met daarbij de vermelding van uw bank- of gironummer. Het recht op reductie is niet afhankelijk van het resultaat van uw examen. Het onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend door de heren: drs. W.P.J.G. de Boer, drs. G.J.F.M. Klaas en W. Rumph AA, p/a Postbus 642, 3800 AP Amersfoort. HET BESTUUR Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Gedelegeerd lid: Leden: A.J.A.M. van Betten H.W.A. Maat drs. J. Plageman mevrouw drs. M.J.Ph. Schreurs A.W.M. Kerstens, L.J. Hielkema, drs. J.C.M. van t Hof, M. Kardol, prof. dr. mr. J.B.M. Nijhuis, Th. De Ruiter, drs. F.J. Schmitz, A.A.M. Steijaert en drs. L.J.T.A. Wouters. AANGESLOTEN VERENIGINGEN Vereniging van Leraren in de Handelswetenschappen, Federatie van Handels- en Kantoorbediendenverenigingen in Nederland, Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden, Vereniging van Leraren in Talen en Handelscorrespondentie, Stichting Handelsexamens, Vereniging voor Bedrijfseconomie. ADRES Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Postbus 642, 3800 AP Amersfoort Telefoon (033) Website Postbank DIRECTEUR Mr. drs. Th.C.P.M. van Boekel Persoonlijke gegevens van kandidaten worden behandeld zoals is voorgeschreven in de Wet persoonsregistratie. De informatie is geldig voor de winterexamens 2007.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. 2014-2015 1 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 A1 Voorwoord Het vademecum is een wegwijzer in de REGLEMENTEN, RICHTLIJNEN, VOORWAARDEN, PROCEDURES EN REGELINGEN etc. van de V.D.H. Om het geheel zo overzichtelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie