STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer"

Transcriptie

1 STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

2 BEROEPSPROFIEL boekhouder-fiscalist (m/v) sector : handel-administratie studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde opleiding : bedrijfsbeheer optie : accountancy-fiscaliteit beroep : boekhouder-fiscalist Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/19 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST INHOUD 1 VOORONDERZOEK De socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Gegevens over het beroep Gegevens over de functies verbonden aan het beroep 4 2 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL Benaming Beschrijving van het beroep Beschrijving van de activiteiten Taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis Algemene beroepsgerichte kennis Specifieke kennis in functie van het beroep Beroepshoudingen Deontologische vormen Conclusie Bepalen van de belangrijkste beroepshoudingen Concretiseren van de belangrijkste beroepshoudingen 12 3 NIVEAU VAN HET BEROEP IN DE SECTOR 15 4 BIBLIOGRAFIE 16 5 MEDEWERKERS 17

4 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 1 1 VOORONDERZOEK 1.1 De Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector Een concrete rondvraag in het bedrijfsleven, waar stelt men dit type afgestudeerden tewerk, gaf geen eenvormig antwoord. Men vindt ze in accountantskantoren, revisorenkantoren, boekhoudkantoren en dgl. Bij navraag in het bedrijfsleven, meer typisch een Westvlaams internationaal gerichte onderneming, met een geconsolideerde omzet van 3,7 miljard en worldwide 460 personeelsleden waarvan 300 in België vroeg men hen als Hoofdboekhouder, boekhouder van een dochterbedrijf, verantwoordelijke klantenbeheer, verantwoordelijke thesaurie- en valutabeheer enz. In een multinational van Europese origine met ongeveer werknemers in België ging men op zoek naar een fiscalist voor de centrale diensten en hier viel vooral op dat de vereisten heel technisch waren. Bij het VEV vroeg men dan weer naar Boekhouders A1 met nogal wat communicatieve vaardigheden. Het besluit in verband met waar (na een onvolledige inleiding in dit verband) Zeer divers en onmogelijk vast te pinnen op één plaats. Waar men zeker rekening moet mee houden is dat elke werkplaats zijn beroepsprofielen anders uitschrijft zowel naar vorm als naar inhoud. Met de beste wil van de wereld is hier elke eenheid zoek. Soms wordt het schematisch uitgeschreven, soms in vloeiende taal. Bovendien hebben we ondervonden (voorjaar 1996) dat het beroep in volle omwenteling is. Hier zijn we het slachtoffer van sterke lobby s achter de schermen. Beroep in volle omwenteling Indien men dan het volgend werkstuk dan leest moet men noodgedwongen met deze feiten rekening houden. Men moet steeds rekening houden met het feit dat beroepsprofielen en opleidingsprofielen soms moeilijk te scheiden zijn. Beroepsprofielen versus opleidingsprofielen Een student met ervaring en een student zonder ervaring geven aanleiding tot totaal verschillende beroepsprofielen. Indien u daarmee rekening houdt bij het lezen van volgende tekst zijn heel wat misverstanden van de baan. Ervaring Tot slot nog volgende bedenking : als accountant stel ik dergelijke afgestudeerden tewerk maar kom ik ook via bedrijven in contact met werknemers van dat niveau.

5 2 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST De taak van het hoger onderwijs is naar mijn mening mensen te vormen die met een brede maatschappijvisie hun carrière kunnen starten. Ik meen dat het fout is jonge mensen op te leiden tot vakidioten omdat de school, ondanks alle inspanningen, steeds zal achterlopen op de nieuwste technologieën die onmiddellijk toegepast worden in het bedrijfsleven. Belangrijk is het daarom mensen te vormen die weten wat er in de maatschappij en het bedrijfsleven gebeurt. Belangrijk is hen het besef bij te brengen dat potentiële kennis minstens even belangrijk is als parate kennis, dat zij bereid moeten zijn om eenmaal in het beroepsleven, zich aan te passen aan veranderende technologieën en visies. Ik meen dat het de taak is van het bedrijfsleven hun mensen op te leiden in de specifiek door hen gestelde eisen. Accountantskantoor B 14 werknemers : o.a. 2 juristen, 9 accountancy fiscaliteit (huidige benaming) Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Socio-economische factoren (afzetmarkt en arbeidsmarkt) Technologische factoren (systemen, routines, processen) Politiek-maatschappelijke factoren (arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen) Structuur van de bedrijven 1.2 Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Huidige tewerkstelling : aantal tewerkgestelden, leeftijd, geslacht, diploma, enz. In deze analyse zijn we vertrokken van een statistisch onderzoek in een van de hogescholen. Alhoewel resultaten geografisch gebonden zijn, menen wij dat bruikbare gegevens kunnen worden afgeleid. De voordelen van deze methode zijn tweevoudig : men kon moeilijk in de gegeven tijd een dergelijk onderzoek overdoen. Bovendien kon zich het probleem stellen van het beschikbare budget. gelet op de tijdspanne waarover het onderzoek gehouden werd, nl , konden niet alleen globale cijfers per sector verzameld worden, maar bovendien ook een evolutie onderkend worden Dat de afgestudeerden behoorden tot afdelingen die in de loop der jaren verschillende namen gekregen hebben (Handel, Boekhouden, Bedrijfsmanagement) zal de waarde van de resultaten niet hypothekeren, daar nooit afbreuk gedaan is aan de doelstelling van de opleiding : aan de afgestudeerden een theoretische basis en goed gefundeerde praktische gerichtheid meegeven m.b.t. commerciële en financiele boekhouding, kostprijsboekhouding, informatieverwerking, financiële analyse, fiscaliteit en andere bedrijfseconomische problemen waarmee het bedrijfsleven voortdurend geconfronteerd wordt.

6 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST Gegevens over het beroep Classificatie van het beroep (plaatsen van het beroep in de sector) Wij hebben de sectorale tewerkstellingsmogelijkheden ingedeeld in een achttal categorieën, te weten : ziekenhuizen : deze categorie omvat alle medische en paramedische instellingen financiële instellingen : naast de traditionele banken bedoelen we hier ook de openbare kredietinstellingen, de spaarkassen, de verzekeringsmaatschappijen grote ondernemingen : zowel de zuivere privébedrijven als semi-openbare nutsbedrijven horen hier onder accountants : niet enkel accountants- en boekhoudkantoren, maar ook fiscale, verzekerings- en zakenkantoren worden hier bedoeld zelfstandig accountant : afgestudeerden die zich in deze branche als zelfstandige vestigen overheid : ministeries, gemeenten, provincies, enz. KMO s : tot deze categorie behoren zowel de loontrekkenden in kleine en middelgrote ondernemingen als afgestudeerden die zelf een KMO opstarten andere : dit is de restgroep bestaande uit verder studerenden, huisvrouwen, overledenen tewerkstelling onbekend Uit de onderstaande tabel blijkt dat grote ondernemingen nog steeds de belangrijkste werkgever van de afgestudeerden van deze optie zijn. Samen met de KMO s nemen ze ruim 40% van de tewerkstelling voor hun rekening. Financiële instellingen en accountants vormen een tweede groep, goed voor 25%. Sector Ziekenhuizen 6,9 % financiële instellingen 14,4 % grote ondernemingen 22,9 % Accountants 11,4 % zelfstandig accountants 1,4 % Overheid 9,2 % KMO s 18,6 % Andere 16,1 % TOTAAL 100 % Indien men echter de evolutie van de tewerkstelling in de beschouwde periode volgt, constateert men dat de explosie van de zachte sector in de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig veel afgestudeerden heeft aangetrokken. Het afzetgebied is daarna serieus versmald. De financiële sector maakte een snelle opgang in de jaren zeventig. De consolidatie op een hoog peil in de volgende decennia doet ons vermoeden dat tal van boekhouders ook in de toekomst in deze sector werk zullen vinden, zelfs op een ogenblik dat men over personeelsinkrimping spreekt. De golden sixties voor de grote ondernemingen zijn weliswaar voorbij maar toch vindt momenteel nog 1 op 5 afgestudeerden er een werkkring. Sinds het begin van de jaren tachtig is er een merkbare kentering ten gunste van de tewerkstelling bij accountants. Deze doorbraak getuigt van een feitelijk gegeven :

7 4 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST boekhouding en fiscaliteit worden steeds ingewikkelder, waardoor steeds meer zelfstandigen een beroep moeten doen op een externe boekhouder. Bovendien wordt deze taak ook al in middelgrote bedrijven uitbesteed. Ook de overheid trekt in de jaren zeventig veel afgestudeerden aan : het aanwerven van ambtenaren is een alternatief voor de groeiende werkloosheid. De budgettaire moeilijkheden hebben deze tendens gebroken alhoewel de onzekere werkgelegenheidsperspectieven ook nu nog veel laatstejaars doen besluiten hun kans te wagen bij examens voor de fiscale administraties. Tenslotte blijven de KMO s in Vlaanderen een belangrijk afzetgebied voor deze afgestudeerden. Het zal in de toekomst niet veranderen Gegevens over de functies verbonden aan het beroep Beschrijving van de functies De beroepen en functies van de gegradueerde in boekhouden-fiscaliteit zijn zowel voor mannen als vrouwen toegankelijk. De toename van boekhouders in een zelfstandige functie verhoogt echter opnieuw de aantrekkingskracht voor mannelijke studenten. Eerder dan een functiebeschrijving te geven per sector hebben we geopteerd voor een uitdieping van volgende typefuncties : verzameling, rangschikking en controle van documenten opvolging en toepassing van wetgeving opvolging van de ontwikkeling van de bedrijfstak, van de algemene economische ontwikkeling, van de omgevingsfactoren informatieverwerking opstelling wettelijk vereiste stukken objectieve en onafhankelijke besluitvorming en adviesverstrekking opvolgen van beroepsvereisten contacten met relaties leiding en advies geven

8 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 5 2 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL 2.1 Benaming Intern of extern boekhouder-accountant. 2.2 Beschrijving van het beroep Bedrijfsbeheer, optie accountancy-fiscaliteit. Voorheen: boekhouden-fiscaliteit, boekhouden-accountancy, bedrijfsadministratie. 2.3 Beschrijving van de activiteiten Taken Taakgebieden De beroepen en functies van de gegradueerde in boekhouden-fiscaliteit zijn zowel voor mannen als vrouwen toegankelijk. De toename van boekhouders in een zelfstandige functie verhoogt echter opnieuw de aantrekkingskracht voor mannelijke studenten. Eerder dan een functiebeschrijving te geven per sector hebben we geopteerd voor een uitdieping van volgende typefuncties : verzameling, rangschikking en controle van documenten opvolging en toepassing van wetgeving opvolging van de ontwikkeling van de bedrijfstak, van de algemene economische ontwikkeling van de omgevingsfactoren informatieverwerking opstelling wettelijk vereiste stukken objectieve en onafhankelijke besluitvorming en adviesverstrekking opvolgen van beroepsvereisten contacten met relaties leiding en advies geven Verzameling, rangschikking en controle van documenten Informatie en documenten kunnen beschikbaar zijn op de arbeidsplaats of elders. De documenten moeten chronologisch of thematisch gerangschikt worden; er moet ook een controle gebeuren op de juistheid en de volledigheid. Dan pas beschikt men over informatie die kan verwerkt worden. Voor het verzamelen van de gegevens zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar : post, telefoon, fax, en ondergeschikten. Opvolging en toepassing van wetgeving Ten einde wettelijk in orde te zijn en optimale beslissingen te adviseren, moet de wetgeving strikt opgevolgd en bijgehouden worden. Deze informatie is niet altijd ter plekke aanwezig en kan verworven worden via : een eigen gegevensbank, vakliteratuur, seminaries en consult.

9 6 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST Opvolging van de ontwikkeling van de bedrijfstak, van de algemene economische ontwikkeling, van omgevingsfactoren : Dit gebeurt vanuit de firma of door contacten met de buitenwereld. Het betreft persoonlijke contacten met collega s, eventueel via beroepsverenigingen, of met andere beroepsvelden; daarnaast verloopt de opvolging eveneens via vakliteratuur, andere literatuur en seminaries. Goed geïnformeerd zijn over het eigen beroep en de realiteiten van het algemeen economisch leven is primordiaal. Informatieverwerking Dankzij contact met informatici en consult informeert men zich over nieuwe pakketten en gaat men de bestaande pakketten optimaal beheersen. Het betreft voornamelijk software op het gebied van boekhouding en fiscaliteit, alsook spreadsheet. Goede informatieverwerking zorgt er voor dat de informatie zo verwerkt wordt dat ze voldoet aan de informatiebehoefte van verschillende vragers binnen en buiten de firma; daarenboven moet de informatie ook vlot kunnen worden aangevuld. Opstelling wettelijk vereiste stukken Een formalistische deelfunctie behelst de opstelling van wettelijke stukken, zoals: BTW-aangiften en -listings, belastingaangiften (personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting), jaarrekeningen, documenten ten behoeve van de personeelsdienst, sociale secretariaten en administraties, allerlei documenten en verslagen voor strategische doeleinden (NBB, Intrastat, Prodcom, diverse statistieken). Met behulp van standaardformulieren of lay-out, informatica en ondergeschikten, voldoet men aan de wettelijk vereiste informatiebehoeften. Objectieve en onafhankelijke besluitvorming en adviesverstrekking Dit moet gebeuren ten behoeve van de opdrachtgever (directie, curator,...), het betreft bedrijfseconomisch advies voor financiering, voor kostprijsberekening en budgettering, voor prijszetting en bij fusie, splitsing en overname. Er is ook fiscaal advies en administratief-organisatorisch advies. Aldus worden beleidsbeslissingen vakkundig ondersteund. Het moet eveneens gebeuren ten behoeve van de accountantsopleiding als aanbrenger van praktijkmateriaal. Volgende hulpmiddelen helpen deze functie(s) te realiseren: jaarrekeningen, seminaries, vakliteratuur, consult, rapporteren en slides. Bijscholing volgen en/of geven : leiding geven Het volgen en/of geven van bijscholing impliceert bijwerken op het gebied van wetgeving, informatica, vreemde talen (vakliteratuur - symposia) en communicatieve en sociale vaardigheden. Volgende hulpmiddelen kunnen hierbij gebruikt worden : vakliteratuur, beroepsverenigingen en seminaries. Dit alles leidt er toe dat men up-to-date geïnformeerd is en puik werk levert.

10 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 7 Contacten met relaties De beroepsactiviteit gaat gepaard met veelvuldige contacten met relaties : opdrachtgever, werkgever, klanten en potentiële klanten, overheidsinstanties en dienstverleners uit andere disciplines (banken, verzekeringsinstellingen, notarissen, juristen, informatici, beroepsorganisaties,...). Die contacten grijpen plaats in en buiten de arbeidsplaats; er zijn ook veel hulpmiddelen voorhanden om correcte, duidelijke en zinvolle contacten te onderhouden (o.a. post, telefoon, fax, , rapporten, ondergeschikten, meetings van beroepsfederaties of van Kamers van Koophandel, seminaries) Aanverwante taakgebieden In het kader van de courante exploitatiecyclus van elke onderneming dient men vooreerst correct facturen en andere boekhoudkundige verantwoordingsstukken op te stellen. Het dagelijks noteren of inbrengen van deze boekhoudgegevens, die de vertaling zijn van de ondernemingsgebeurtenissen, leidt tot het invullen van de B.T.W-aangifte, het opstellen van de resultatenrekening en de balans na resultaatverwerking. De specifieke problematiek inzake accurate toepassing van de overigens snel wijzigende BTW-wetgeving is hier essentieel, alsook het behandelen van de diverse BTW-problemen en het invullen van alle BTW-documenten. Buiten de dagdagelijkse input van de boekhoudgegevens dient de kostprijs van de geproduceerde goederen en diensten te worden berekend, hetgeen kan leiden tot het analyseren en het verwerken in de analytische boekhouding. Evaluatie van de bekomen cijfers en analyse van de diverse mogelijkheden is hier dan ook de opdracht. Vennootschappen oprichten, omvormen en de boekhoudkundige verwerking van de diverse vennootschapsverrichtingen behoren ook tot de basis-werkzaamheden. Eenmaal de input van de basisgegevens goed is verzorgd, dient aandacht geschonken te worden aan het definitief opstellen van de enkelvoudige (en eventueel de geconsolideerde) jaarrekeningen, het uitvoeren van een volledige financiële analyse en het formuleren van conclusies over de werking van het bedrijf. Ook het controleaspect komt vervolgens aan bod : het uitvoeren van de interne en externe controle van de boekhouding met als doel het opstellen van een volledig controledossier. Met betrekking tot het personeelsaspect dienen de personeelsdossiers te worden behandeld, inclusief de diverse administratieve verplichtingen in verband met de sociale wetgeving. Met de nodige dossierkennis en kennis van de wetgeving dient men ook de onderhandelingen tussen de administratie en de ondernemers tot een goed einde te brengen, waarbij indien nodig, men aan de hand van de geëigende procedures eventuele conflictsituaties tussen de administratie en de ondernemingen kan oplossen. Vanuit het boekhoudkundig periodiciteitsbeginsel dient men uiteindelijk de fiscale problematiek correct aan te pakken : het berekenen en invullen van aangiften inzake personen- en vennootschapsbelasting, het bijhouden van de recente fiscale vernieuwingen, het concreet aanpakken van de verschillende belastingsproblemen, vanuit de boekhoudkundige winst het belastbaar resultaat en de uiteindelijk verschuldigde belastingen berekenen. In dit opzicht dient men de relaties met de Administraties van de Inkomstenbelastingen, het verloop van de eventuele fiscale ge-

11 8 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST schillen, de diverse procedurestappen en de controle van de Administraties op de voet te volgen Beroepscontext Organisatie van de arbeid Organisatie in de werkplaats : grondstoffen gebruik van de hulpmiddelen beschrijving van de werkvloer Organisatie buiten de werkplaats : gezondheid en hygiëne milieu veiligheid deontologie 2.4 Ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis Om de breedte van de opleiding te waarborgen is een gemeenschappelijke algemene basiskennis naast een algemene kennis over het beroep vereist Algemene beroepsgerichte kennis Boekhouden en Boekhoudrecht Handelsrecht Vennootschapsrecht Analytisch boekhouden en budgetteren Financiële analyse Consolidatie Controle (of audit) Fiscaliteit : personenbelasting vennootschapsbelasting BTW Fiscaliteit wordt zoveel mogelijk verweven met boekhouden Specifieke kennis in functie van het beroep Traditionele kennis Specifieke kennis dient uitgesplitst naargelang het taakgebied en het beroep. Nieuwe technologie Aanduiden in de taakgebieden waar nieuwe technologie zich ontwikkelt. Ondersteunende kennis onderscheidt zich van specifieke, noodzakelijke grondige kennis die in het vorig punt aan bod komt. Een accountant-fiscalist heeft volgende ondersteunende kennis zeker nodig. Het is zeker niet de bedoeling om te vervallen in opleidingsprofielen. Men beperkt zich dan ook meestal tot het aanstippen van voorbeelden.

12 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 9 Toegepaste wiskunde en Statistiek bv. aflossingstabellen, beoordeling van sectorgegevens Informatica de kennis van de meest recente pakketten verhoogt zijn rentabiliteit van werken aanzienlijk. Algemene economie en bedrijfseconomie de sectorgegevens moeten kunnen begrepen worden alsook bv. investeringsbeslissingen met hun gevolgen Burgerlijk Recht denk aan bv. familierecht. Sociale wetgeving bv. moet soms optreden in sociale conflicten Bedrijfsorganisatie bv. in een flits heeft hij de mankementen van een bestaande organisatie door Talen communicatieve vaardigheden blijven een must Zonder over al deze kennis in detail te beschikken weet hij vooral waar zich te informeren. 2.5 Beroepshoudingen De volgende beroepshoudingen zijn belangrijk en worden omgezet in gedragsindicatoren. Algemeen kader De deontologische normen die de uitvoering van de taken beheersen, zijn des te strenger naarmate de taak een maatschappelijke functie heeft. Bij dienstverlening die uitsluitend de cliënt aanbelangt, domineren deskundigheid, beschikbaarheid van de nodige tijd en middelen en de correctheid t.a.v. de wetgeving en regelgeving. Daar waar de rapportering kadert in een wettelijke monopolieopdracht (accountant) of in de door wet aan revisoren toegekende controleopdrachten domineren eisen inzake onafhankelijkheid en deskundigheid. Het bewaken van de deontologische regels is toevertrouwd aan het IBR, IDAC of BIB voor de personen die lid zijn van de organisatie en de beschermde titel voeren. Wie geen lid is en bv. in dienstverband boekhouder is, kan zich uitstekend inspireren op de algemene deontologische normen teneinde een beroepsethiek te ontwikkelen Deontologische normen Deskundigheid De verhouding tot de cliënt is in wezen een middelenverbintenis. Dit impliceert dat de dienstverstrekker over alle middelen beschikt om de opgedragen taak uit te voeren. Centraal hierbij staat de noodzakelijke kennis en/of ervaring, mensen, tijd en infrastructuur.

13 10 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST Zijn de middelen beschikbaar dan moeten ze bovendien op een juiste wijze ingezet worden. De dienstverstrekker zal zich dus voorafgaand aan de taakaanvaarding een oordeel vormen over de noodzakelijke in te zetten middelen en hun beschikbaarheid. De factor kennis is een kerngegeven en dient onderhouden te worden. Scholing is bijgevolg een noodzaak en de houders van een beschermende titel zijn dan ook verplicht jaarlijks een aantal uren bijscholing te volgen. Opdrachten die een specifieke kennis vereisen, nodigen uit om met derden - collega s samen te werken. Confraternele samenwerking is bijgevolg een werkelijkheid en/of noodzakelijkheid om de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren Onafhankelijkheid Taken die een maatschappelijke functie vervullen, resulteren in een verslaggeving die bestemd is voor aandeelhouders of belanghebbende derden en die deze partijen voorlicht omtrent de financiële kenmerken en/of complicaties. T.a.v. de opdrachtgever is er bijgevolg een hoge graad van onafhankelijkheid nodig. Deze onafhankelijkheid is zowel hiërarchisch, financieel, relationeel als op het vlak van de vergoeding. hiërarchisch niveau : er is geen band van ondergeschiktheid t.a.v. de gecontroleerde instantie financieel niveau: er is geen financiële of materiële relatie die van aard is een begin van twijfel aan de onafhankelijkheidsvereiste te veroorzaken relationeel niveau: familie- en vriendschapsbanden kunnen de onafhankelijkheidsvereiste schade berokkenen. De appreciatie van de dienstverlener is nodig vergoedingsniveau : waar nodig bepalen partijen vooraf de vergoeding Belangwekkend is dat de formule van eis tot onafhankelijkheid niet alleen geldt t.o.v. de externe accountant bij de uitvoering van de monopolieopdrachten en voor de revisor in zijn wettelijke opdrachten, maar op gepaste wijze ook leidraad en gedragscode is voor elke dienstenverstrekker in de financiële, fiscale en boekhoudkundige sfeer. De onafhankelijkheid vertaalt zich veelal door het feit dat de dienstenverstrekker geen actieve participant is in de door hem geadviseerde constructies. De adviesverlener wordt geen beslissingsnemer. Deontologisch onaanvaardbaar is het advies dat hoofdzakelijk de zelfverrijking van de adviesverstrekker beoogt. Bovendien bepaalt de gedragscode dat elk advies de geldende fiscale, sociale, burgerlijke,... wetgeving moet respecteren Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim Respect voor de opdrachtgever vertaalt zich in een strenge eis tot vertrouwelijkheid inzake gegevens die medegedeeld zijn in het raam van een concrete opdracht. Het rapporteren dient, waar nodig, beperkt te worden tot het essentiële en vooral de conclusievorming moet eenduidig, klaar en coherent zijn.

14 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 11 De meer formele eis inzake het respecteren van het beroepsgeheim gaat ervan uit dat geen gegevens, verkregen bij de uitvoering van een opdracht, vrijgegeven of openbaar mogen gemaakt worden, zelfs wanneer het om strafbare feiten gaat. In wel omschreven gevallen zijn hierop uitzonderingen voorzien en de genoemde materie is volop in beweging omdat criminaliteit steeds meer financiële en fiscale constructies als hulpmiddel aanwendt Conclusie Deskundigheid, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid zijn basispijlers van een deontologie die én opdrachtgever én belanghebbende derden in hun belangen wil doen respecteren. Naargelang de opdracht een meer wettelijke rol vervult, ligt het accent op de bescherming van de belangen van derden. Naargelang de maatschappelijke gevoeligheden wijzigen, is ook het deontologische kader een materie in beweging Bepalen van de belangrijkste beroepshoudingen Beroepsbeoefenaars, lid van het BIB, IDAC of IBR, of werknemer in een administratieve organisatie, zijn verplicht om deontologische voorschriften te respecteren. Uit deze regelgeving van beroepsfederaties kunnen volgende beroepshoudingen weerhouden worden. Taakgerichte beroepshoudingen Onmiskenbare beroepshoudingen : Accuratesse Flexibiliteit Omgaan met stress Organisatievermogen Wenselijke beroepshoudingen : Doorzettingsvermogen Kritische ingesteldheid Resultaatgerichtheid Persoonsgerichte beroepshoudingen Onmiskenbare beroepsverhoudingen : Contactbereidheid Leergierigheid Zelfstandigheid Zin voor samenwerking Wenselijke beroepshoudingen : Assertiviteit Beslissingsvermogen Imagobewustzijn Loyauteit

15 12 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST Concretiseren van de belangrijkste beroepshoudingen Voornoemde beroepshoudingen kunnen als volgt geconcretiseerd worden via gedragsindicatoren Onmiskenbare taakgerichte beroepshoudingen Accuratesse Voortdurend de nodige controles uitvoeren opdat bijvoorbeeld rekenfouten, logische verbandsfouten in balansgegevens enz. vermeden worden en alzo een maximale nauwkeurigheid bereikt wordt. Door de evolutie van de softwaretoepassingen op de voet te volgen, op zoek gaan naar nieuwigheden, waardoor bij constante werkkwaliteit, dezelfde taken sneller, efficiënter kunnen uitgevoerd worden. Periodieke financiële analyses uitvoeren om aan het bedrijfsmanagement de nodige beleidsinformatie te bezorgen Overzichtelijke timetables van deadlines bijhouden. Op een ordelijke en overzichtelijke wijze klassementen van boekingsstukken, outprints, elektronische data organiseren en controleren. Flexibiliteit In het eigen boekhoudkantoor, het werksysteem snel aanpassen aan : nieuwe SW-pakketten nieuwe wetgevingen verandering van personeelsformaties Externe boekhouders moeten zich aanpassen aan de eigenheden van de bedrijven waardoor zij de boekhoudadministratie organiseren of bijhouden. Bij het voorgaande punt moeten zij hierbij open staan voor verschillen in culturen, die in de huishoudingen van de cliënten worden aangetroffen, zonder daarbij concessies te doen aan de van hen verwachte integriteit en waardigheid. Omgaan met stress Het boekhoudadministratieve werk wordt geregeld geconfronteerd met vervaldata voor het indienen van fiscale aangiften, balansen voor vennootschappen, intrastataangiften, enz. Tijdens dergelijke drukke perioden bereid zijn af te wijken van de normale werkuurregeling. Gezond evenwicht nastreven tussen werk en ontspanning. Iets doen aan sport. In samenspraak met de partner, duidelijke grenzen stellen aan de tijdsbesteding voor de job, na de kantooruren. Organisatievermogen In boekhouddepartementen waar verschillende personen in groep samenwerken de taken zodanig plannen, coördineren en desnoods delegeren, zodat de opgelegde taken op efficiënte wijze binnen de gestelde tijdslimieten kunnen uitgevoerd worden Wenselijke taakgerichte beroepshoudingen Doorzettingsvermogen Bij de aanpassing van werkmethoden of invoering van nieuwe softwaretoepassingen, niet bij de eerste moeilijkheden deze nieuwe systemen verwerpen, voor-

16 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 13 al als men overtuigd is dat via die nieuwigheden sneller en efficiënter kan gewerkt worden. Bij conflicten met de administratie (fiscale, RSZ,...) of andere partijen (banken, leveranciers,...) desnoods zijn gelijk voor de rechtbank halen, na een kostenbatenanalyse. Kritische ingesteldheid Bereid zijn, de gebruikte werkmethoden regelmatig te analyseren op efficiëntie, accuratesse, aangepast zijn aan actuele SW-pakketten, enz. om na die evaluatie bereid zijn de werkorganisatie aan te passen en negatieve evaluatiepunten te verbeteren. De waarde van een bewering of een feit, een persoonlijke of van derden, verifieren door raadpleging van de juiste bronnen of externe specialisten. Resultaatgerichtheid De gehanteerde werkmethoden regelmatig op snelheid evalueren. Niet bang zijn vastgeroeste werksystemen te veranderen om sneller, efficiënter, maar bij gelijke werkkwaliteit, identieke opdrachten uit te voeren. Hierbij is de nodige flexibiliteit wel nodig. Nieuwe software/hardware systemen evalueren op prestatiemogelijkheden. Na een kosten-batenanalyse de nodige investeringen uitvoeren in nieuwe software of hardware Onmiskenbare persoonsgerichte beroepshoudingen Contactbereidheid Ingaan op uitnodigingen, bijvoorbeeld : opening van nieuwe bedrijven, activiteiten van lokale handelsfederaties, studiedagen georganiseerd door banken, enz. met als hoofddoel niet te vervreemden van wat er leeft in de handels- en nijverheidswereld. Soepel reageren en omgaan met mensen met een moeilijk karakter. Leergierigheid Tijdschriften lezen inzake de actuele beroepsproblematieken. Permanent bijscholen door het regelmatig volgen van studiedagen. Lid zijn van beroepsverenigingen. Zelfstandigheid Een bepaalde taak kunnen analyseren in deeltaken en vervolgens een prioriteiten schema in de uit te voeren taken opstellen zonder hierbij voortdurend collega s of opdrachtgevers te raadplegen. Zin voor samenwerking Inzien dat alle kennis niet meer in één persoon kan aanwezig zijn en alzo op het juiste ogenblik de hulp van meer gespecialiseerde collega s of buitenstaanders inroepen. In grote ondernemingen met boekhouddepartementen met een grote personeelsformatie, een efficiënte arbeidsverdeling organiseren en controleren, waardoor de informatie-uitwisseling tussen collega s soepel verloopt en individualisten geweerd worden.

17 14 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST Wenselijke persoonsgerichte beroepshoudingen Assertiviteit Permanent uitkomen voor een eigen mening ten opzichte van klanten, fiscus, administratieve overheden,... terwijl men bewust is van zijn gelijk op basis van beroepservaring of na raadpleging van de nodige bronnen. Beslissingsvermogen Financieel opportune beslissingen adviseren en helpen doordrukken. Inefficiënte procedures signaleren en wijzigingen voorstellen. Imagobewustzijn Zin voor orde en netheid. Integrale kwaliteitszorg. Tijdig op afspraken zijn en van zijn medewerkers hetzelfde eisen. Loyauteit Ook in slechte tijden de belangen van de klanten of opdrachtgevers maximaal verdedigen Als externe boekhouder staan begrippen als vertrouwen en dienstbetoon centraal. Zijn houding moet de cliënt ervan overtuigen dat de boekhouder voor hem een vertrouwenspersoon is.

18 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 15 3 NIVEAU VAN HET BEROEP IN DE SECTOR Omschrijving van het niveau Het niveau van het beroep wordt door drie factoren bepaald : graad van verantwoordelijkheid graad van complexiteit graad van transfer De niveaus worden als volgt omschreven : Niveau 1 Kwalificatie, die bedoeld is om betrekkelijk eenvoudig werk uit te voeren dat vrij snel kan verworven worden. Niveau 2 Kwalificatie, die vooral praktische werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen de grenzen van de aangeleerde technieken. Niveau 3 Kwalificatie, die praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd op basis van een goed onderbouwde theoretische kennis over het werk en/of verantwoordelijkheden omvat zoals leiding en coördinatie. Niveau 4 Kwalificatie, die kennis en bekwaamheden omvat, die het mogelijk maken op autonome of onafhankelijke manier verantwoordelijkheden te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer. Niveau 5 Kwalificatie, die kennis en bekwaamheden omvat, die het mogelijk maken onafhankelijk een beroepsactiviteit uit te oefenen en de wetenschappelijke achtergronden van het beroep te beheersen.

19 16 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 4 BIBLIOGRAFIE 4.1 Vraag naar de opleiding De sector vraagt beginnende beroepsbeoefenaars die beantwoorden aan de volgende eisen : De beginnende beroepsbeoefenaar is polyvalent De beginnende beroepsbeoefenaar is kwaliteitsbewust De beginnende beroepsbeoefenaar kan zelfstandig werken De beginnende beroepsbeoefenaar kan werken met de nieuwe technieken De beginnende beroepsbeoefenaar heeft zin voor orde, zorg voor de gereedschappen en de machines en oog voor de veiligheid en hygiëne 4.2 Gebruikte bronnen Werkdocument vanwege Y. Wouters, versie 3 1 Algemeen 1.1 zie J. Bosmans 1.2 zie brochure scholen 2 Standpunt Beroepsfederaties 2.1 IDAC 2.2 IBR zie antwoord van R. Vandelanotte 3 BEROEP ALGEMEEN 3.1 Steeds meer voor minder accountants L. De Smet TALENT pg. 6-7 Speciale katern Knack 10/01/96 Trends 11/01/96 FET 06/01/ Vacatures focus Financiële Functies TALENT pg idem punt Functiebeschrijving (praktijkvoorbeelden) Internationaal gericht Westvlaams bedrijf (Pieters Visbedrijven NV Brugge) omzet 3,7 miljard werknemers 460 worldwide, 300 België 4.1 Hoofdboekhouder 4.2 Boekhouder van een dochterbedrijf 4.3 Verantwoordelijke klantenbeheer 4.4 Verantwoordelijke thesaurie- en valutabeheer 5 Fiscalist Philips NV Vertrouwelijk 6 VEV standpunt via 2 functiebeschrijvingen

20 BEROEPSPROFIEL BOEKHOUDER FISCALIST 17 5 MEDEWERKERS De volgende personen verleenden hun medewerking Hogeschool Gent, mevrouw Erauw (BME) Hogeschool Gent, mevrouw D. Jacobs (Hohan) Hogeschool Limburg, de heer A. Thiry Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, mevrouw Y. Wouters Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen, mevrouw S. Stuyts Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, de heer G. Verbeeck Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, de heer R. De Waele Katholieke Hogeschool Mechelen, mevrouw M. Smits Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, mevrouw C. Van de Moorte Provinciale Hogeschool Limburg, de heer M. Erlingen

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO 31.03.2010 Ondernemen 2010 De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO Jan VANDERHOEGHT 31.03.2010 Overzicht I. Inleiding II. De bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 1. ALGEMEEN 1.1. Dienst: Financiële Dienst Sectie: 1.2. Naam van de functie: BOEKHOUDER 1.3. Code: FINALGBKHDR 1.4. Datum: juli 2010 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Je bent

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s PROF.DR. PATRICIA EVERAERT, Docent Lessius Hogeschool en KULeuven GERRIT SARENS, Doctoraatsonderzoeker UGent (Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering)

Nadere informatie

... om de toekomst beter te beheren

... om de toekomst beter te beheren ... om de toekomst beter te beheren HannaH is een veelzijdig en krachtig financieel planningsen opvolgingsprogramma, onmisbaar bij het nemen van financiële beslissingen. HannaH laat u toe : Gedetailleerde

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT Of actie en organisatietalent? Ben je eerder te vinden voor actie en organisatie, dan denk je misschien aan een marketingdiploma (zie p. 20) of een diploma Logistiek Management (zie p. 22). In dat geval

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Bibliotheekassistent C1-C3

Bibliotheekassistent C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Bibliotheekassistent C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst Functie Graadnaam: Functienaam: Maatschappelijk assistent(e) Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: Sociale dienst Subdienst: Code: Doel van de entiteit Het verzekeren van het recht

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie