JAARVERSLAG RADFAHRER BITTE ABSTEIGEN TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING. 'Jan Pieter Minckelers' t(ij FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 1994-1995 RADFAHRER BITTE ABSTEIGEN TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING. 'Jan Pieter Minckelers' t(ij FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE"

Transcriptie

1 I. V 9 4 la JAARVERSLAG RADFAHRER BITTE ABSTEIGEN TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING 'Jan Pieter Minckelers' t(ij FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE

2 JAARVERSLAG Technologische Studievereniging 'Jan Pieter Minckelers'

3 COLOFON Dit verslag wordt u aangeboden door bestuur'94/'95 van T.S.V.'Jan Pieter Minckelers'. Remco Lensing Bas Moorthaemer Petra Kuppens Sander van Grunsven Martin van Leeuwen Gerwin van der Horst Jacques Huppertz Jeroen Bouwman Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Coordinator Voorlichting Coordinator Excursies Coordinator Onderwijs Commissaris Onderwijs Eindhoven, augustus Boven v.l.n.r.: Gerwin en Sander. Midden v.l.n.r.: Bas en Jeroen. Onder v.l.n.r.: Petra, Remco, Martin en Jacques.

4 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers '

5 Jaarverslag '94- '95 INHOUDSOPGA VE INLEIDING JAARAGENDA... 9 DE VERENIGING De leden De algemene ledenvergadering (AL V) De ereleden EXTERNE CONTACTEN Bestuursbezoeken De faculteit De disputen en de chemiewinkel...: Federatie Studieverenigingen Eindhoven (FSE) Overleg Scheikundig Technologische Studieverenigingen (OSTS) Zusteravonden Studenten Overleg Chemische Technologie En Chemie (SOCTEC) FINANCIEN Inleiding Toelichting op de balans Besteding rentegelden garantiefonds Toelichting op de resultatenrekening '94-' Toelichting op de begroting ONDERWIJS J aaroverleggen Jaaroverleg Jaargang ' Jaaroverleg Jaargang ' Jaaroverleg Jaargang ' Jaaroverleg Jaargang '94...; Studentenraad (StuRa) Opleidingscommissie T (OCT) Faculteitsraad T (FRT) Andere Faculteitscommissies Commissie Studeerbaarheid Commissie Onderwijs- en Examen Reglement (OER) Commissie lnformatie Technologie..., Samenwerking met mensen binnen de faculteit Keuzevakkengidscommissie VOORLICHTING Inleiding...; 31 Afstudeer- & researchstagevoorlichting VWO-voorlichtingsdagen Bedrijvendagen Wervingsdagen EXCURSIES Inleiding...; Casestudy Comprimo te Amsterdam Excursie DSM Resins te Zwolle Excursie naar Zwitserland... ~ Excursie rioolwaterzuivering en Demkolec te Roermond Excursie Bois te Zoetermeer

6 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' Excursie naar Duitsland Excursie Shell te Pernis Excursie Akzo Nobel te Delfzijl..., Excursie Procter & Gamble te Mechelen Casestudy Esso te Pernis COMMISSIES Symposiumcommissie ' Uitwisseling '94 Finland Symposiumcommissie ' Uitwisselingscommissie '95: Akdeniz Universiteit, Antalya, Turkije Uitwisselingscommissie ' Studiereiscommissie ' Studiereiscommissie ' F.O.R.T. commissie '94-' Zangcommissie Activiteitencommissie '94-' ACTIVITEITEN... : T-feesten... : Chemie-cafe' s Ouderejaarsweekend (4-6 mei 1994) Beachvolleybaltoernooi (10 mei 1994) V oetbaltoetnooi ( 17 mei 1994) Secretaresse-excursie (20 mei 1994) Technische Dienst Excursie (23 juni 1994)....' lntro (15-19 augustus 1994) Eerstejaarsweekend (14-16 oktober)... :..., Moordavond (17 oktober 1994) Sinterklaas (5 december 1994) Dropping (21 december 1994) IJshockeytoernooi (10 januari 1995) NAWOORD FOTO-IMJ?RESSIE... :... ~ BIJLAGE De grote boter-enquete Uitslag Grote-Japie-Boter-Enquete 6

7 Jaarverslag '94- '95 INLEIDING Waarde lezer, Voor U ligt hetjaarverslag van het 37ste bestuur van de Technologische Studievereniging 'Jan Pieter Minckelers'. Middels dit jaarverslag blikken wij terug naar een jaar dat voor ons een hoogtepunt vormt gedurende onze toch al bruisende studententijd. Japie behoort op onze universiteit tot de grotere studieverenigingen met ieder jaar tal van activiteiten. Het is daarom noodzakelijk dat het bestuur gesteund wordt door vee! enthousiaste!eden die plaats nemen in de verschillende commissies. Dit laatste blijkt, in tegenstelling tot vele andere verenigingen, tot op heden geen enkel probleem te geven. Het resultaat mocht er dan ook zijn: In mei 1994 werd het jaarlijkse Japie symposium georganiseerd; Polymer Chemistry, 40 years after Ziegler-Natta. Het symposium kende een hoog specialistisch karakter, maar de internationale sprekersgroep stond garant voor een boeiende dag. Tijdens de zomervakantie van 1994 vond een uitwisseling plaats met studenten uit het Finse Helsinki. Nadat de Finnen eerst twee weken in Nederland het bier rijkelijk Iieten vloeien was het de beurt aan onze studenten om naar Finland af te reizen. De verschillende saunabezoeken vormden het toppunt en waren tevens het bewijs van de vrolijke omgang met de Finnen. Na een lange voorbereiding vertrok in maart 1995 de studiereis naar Singapore en Maleisie. Natuurlijk de ideale manier om studenten in contact te brengen met andere culturen. De vele positieve reacties achteraf getuigden van een onvergetelijke reis. Natuurlijk werd er nog vee! meer georganiseerd, maar daarover elders meer. Als bestuur hebben we ook niet stil gezeten. Een van onze beleidspunten was het contact met de eerstejaars. Het succesvolle eerstejaarsweekend in september zorgde voor een groep razend enthousiaste studenten die de weg naar de Japiekamer a! snel wisten te vinden. Met het oog op de zwaarder wordende studiedruk hebben we na uitvoerig overleg de servicetijden aanzienlijk ingekort. Deze nieuwe regeling zal het besturen van Japie verlichten zonder dat de bereikbaarheid van het bestuur daarbij in gevaar komt. Verder hebben wij besloten voorlopig geen Japiebedrijvendagen meer te organiseren. Dit naar aanleiding van reacties uit het bedrijfsleven en de succesvolle participatie in de wervingsdagen.. Bovenstaande is slechts een greep uit de vele besluiten, activiteiten en andere gebeurtenissen van het bestuursjaar '94-'95, die elders in ditjaarverslag nog uitvoerig aan bod zullen komen. Een echte lamp is vierkant! Bestuur '94-'95 7

8 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers'

9 Jaarverslag '94- '95 JAARAGENDA maart AL V 119 (wisselings AL V), aansluitend kranslegging in Maastricht 26 maart Constitutieborrel bestuur '94-'95 30,31 maart OSTS-symposium Groningen 5,6 april VWO-voorlichtingsdagen 13 april Zusteravond in Nijmegen (Sigma) 20 april Presentatiedag van de Japie-bedrijvendagen 20 april Chemiecafe april Excursie Zwitserland 28 april Symposium 'Polymer Chemistry, 40 years after Ziegler-Natta' 3,4,9 met Afstudeer & researchstage voorlichting 4-6 met Ouderejaarsweekend 10 mei Beachvolleybal toernooi 12,13. mei ONCS (van SOCTEC) 17 mei V oetbaltoernooi 19 mei ALV mei T-feest 20 mei Secretaresse-excursie 26 mei J a pie-kekule borrel 3 juni Bestuursbezoek ESSO 9,10 juni Gesprekkendagen van de Japie-bedrijvendagen 23 juni Technische dienst excursie 9

10 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' 5 juli Uitwisseling: vertrek naar Finland 10, II augustus Pre-Intro augustus lntro 16 augustus Uitwisseling: aankomst Finnen in Nederland 30,31 augustus Opstartdagen september Eerstejaars terras van de FORT 15 september Bestuursbezoek Philips 22 september Excursie Demkolec & Zuiveringsschap Roermond 28 september Excursie Bois 4 oktober Case-study dag Unilever 5,6 oktober Excursie Duitsland (Bayer & Hoechst) 13 oktober Technische besturendag Unilever oktober Eerstejaarsweekend 17 oktober Moordavond 17,18 oktober VWO-voorlichtingsdagen 20 oktober T-feest 25,27,28 oktober Afstudeer & researchstage voorlichting 26 oktober OSTS-excursie V AM 26 oktober ALV oktober Tweedejaars excursie Shell 1 november Afstudeer- & researchstage voorlichting 2 november Bestuursbezoek Unilever 2 november Bijzondere bierenborrel FORT 11 november Bestuursbezoek DSM 2 december Natentamen borrel FORT 5 december Sinterklaas viering 13 december Diesborrel 14,15 december Presentatiedagen van de Wervingsdagen 20 december Dropping 21 december Commissie voorlichting 23 december Kerstborrel januari Nieuwjaarsborrel FORT 4 januari Chemiecafe 9 januari Jaaroverleggen borrel 10 januari IJshockey toernooi 12 januari Eerste jaars excursie AKZO 18 januari Excursie 'De Troch' van de FORT 20 januari Besturendag ESSO 24 januari Excursie P&G Mechelen 26,27 januari Case ESSO 31 januari ALV februari Stadsspeurtocht voor eerstejaars 2 februari T-feest 10

11 Jaarverslag'94- '95 9 maart Zusteravond 12 maart Vertrek studiereis Singapore/Maleisie 15 maart Bestuursbezoek Hoechst maart Wisselingsweekend 21 maart Kekule-Japie activiteit 22 maart OSTS excursie Gist Brocades 23 maart ALV 123 (wisselings ALV) ll

12 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers'

13 Jaarverslag'94- '95 DE VERENIGING De leden De vereniging telde in maart leden, II buitengewone leden en 20 ereleden. Voor september 1994 telde de vereniging nog 573 leden. Het dalende aantal leden is te wijten aan het steeds verder dalende aantal eerstejaars. Het vullen van nieuwe commissies ging nog steeds goed, een enkele keer moesten er zelfs mensen teleurgesteld worden. Ondanks het dalende aantal )eden en de toenemende studiedruk is het aantal actieve leden met bngeveer 80 gelijk gebleven. Natuurlijk zal het in de toekomst steeds moeilijker worden mensen actief te krijgen voor de vereniging. Een van de doelstellingen van het afgelopen jaar was de eerstejaars eerder bij de vereniging te betrekken. Omdat het aantal eerstejaars steeds verder afneemt moeten er relatief meer eerstejaars actief worden wil het huidige activiteitenpakket niet in gevaar komen. Daartoe is er een eerstejaarsweekend georganiseerd. De gezelligheid stond centraal, maar er is ook ruimschoots aandacht besteed aan Japie. Door eerstejaars al vroeg in hun studie met Japie bekend te maken zal de drempel om in de toekomst actief te worden verlaagd worden. De algemene ledenvergadering (ALV) Tijdens ons bestuursjaar heeft er 5 maal een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Over de meest uiteenlopende zaken is met de I eden gesproken. ALV 119 (24 maart 1994) was de wisselings-alv van het bestuur '93-'94. Het nieuwe bestuur '94-'95 kreeg het volste vertrouwen van de I eden om de vereniging een jaar te besturen. ALV 120 (19 mei 1994). Tijdens deze ALVis de uitwisselingscommissie '95 ge"installeerd. Verder werd Hans Rijn eervol gedecharcheerd en Maud Brouwers gei nstalleerd als lid van de financiele commissie. 13

14 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' ALV 121 (26 oktober 1994). Deze halfjaarlijkse ALV duurde de hele middag omdat er vee! financiele punten op de agenda stonden. De penningmeesters van de F.O.R.T. en de vereniging presenteerden hun halfjaarlijks financieel verslag en de penningmeester van het symposium presenteerde het financieel eindverslag van deze commissie. Verder werd tijdens deze AL V de studiereiscommissie '96 ge"installeerd. Een belangrijk agendapunt was de toekomst van Japie. De bedrijvendagen, servicetijden en het eerstejaarsweekend waren de hoofdpunten in de presentatie van de voorzitter. Uiteindelijk werd besloten dat door het bestuur jaarlijks bekeken moet worden of er genoeg belangstelling bestaat voor de Japie-bedrijvendagen en werd besloten om de huidige servicetijden als proef in te voeren. ALV 122 (31 januari 1995). Deze ALV stond in het teken van HR-wijzigingen zodat deze niet meer tijdens de wisselings-al V behandeld hoefde te worden. Maar na een ingewikkelde discussie over het quorum werd het grootste gedeelte van de voorgestelde wijzigingen doorgeschoven naar een volgende AL V. Verder werd besloten om de Iustrum-das, zij het met weglating van de tekst zevende lustrum en het gee! in het logo, bij te bestellen om deze als verenigingsdas te gebruiken. Verder werd Rob van den Heuvel eervol gedecharcheerd en Ruud Waterval ge"installeerd als lid van de financiele commissie. In het kader van de effectiviteit werd besloten om de op proef ingestelde servicetijden van ALV 121 definitiefte aanvaarden. ALV 123 (23 maart 1995). De laatste ALV was de wisselings-alv. Na presentatie en goedkeuring van het financieel eindverslag werd de F.O.R.T.-commissie gewisseld. Eindelijk was het dan toch zover; de studiereiscommissie Canada kon eervol gedecharcheerd worden. Bijna waren ze aan het vijfde bestuur begonnen. Ook werd de uitwisselingcommissie eervol gedecharcheerd en werd Cornelis Offereins eervol gedecharcheerd en Sander van Grunsven gei nstalleerd als lid van de financiele commissie. Natuurlijk vormde de bestuurswisseling het hoogtepunt van deze ALV. Traditiegetrouw hield de voorzitter zijn uittreerede gevolgd door de wisseling en de intreerede van de nieuwe voorzitter. Het oude bestuur kreeg een tles champagne (Xenos?) en kaartjes voor een toneelvoorstelling. Natuurlijk kreeg het nieuwe bestuur ook iets. Een wandeltocht door Eindhoven, een spelletje en plastic vissen omdat toch wei erg vee! vissen het Ieven Iieten gedurende een bestuursjaar. Gelukkig hoefde de AL V dit jaar niet geschorst te worden en als afsluiting werd de dag feestelijk voortgezet in Maastricht. Hier volgde de kranslegging bij het standbeeld van 'Jan Pieter Minckelers' en werd Maastricht verscheidene malen getrakteerd op het Japielied. 14

15 De ereleden Jaarverslag '94- '95 Zoals gebruikelijk kregen de ereleden ook dit jaar een verjaardags- en kerstkaartje. Er kwamen geen nieuwe ereleden bij. De volgende mensen. die zich allemaal op een buitengewone manier voor de vereniging hebben ingezet, mogen zich erelid van TSV 'Jan Pieter Minckelers' noemen: Fred van Roosmalen sinds 6 april Victor Matthey sinds 31 maart 1977 Toon Rooyakkers sinds 31 maart 1977 Frans Sanders sinds 31 maart 1977 Rob Weijs sinds 31 maart 1977 Rien Zwitserloot sinds 31 maart 1977 Paul O'Connor sinds 4 april 1979 Anton Hermus sinds 4 april 1979 Leo Kochen sinds 4 april 1979 LexLemmens sinds 26 maart 1980 Leo Derks sinds 9 april 1981 Frans Everaerts sinds 9 april 1981 Peter Simons sinds 9 april 1981 Jan den Engelsman sinds 7 december 1982 Hans van Mierlo sinds 7 december 1982 Theo Brockx sinds 7 december 1987 Frans Ooijen sinds 7 december 1987 Mark van den W oerd sinds 7 december 1987 Karel W esterling sinds 23 oktober 1989 Adriaan van Mierlo sinds 24 maart

16 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers'

17 Jaarverslag '94- '95 EXTERNE CONTACTEN Bestuursbezoeken In ons bestuursjaar zijn zeven bestuursbezoeken afgelegd. Bezocht werden Shell, Unilever, DSM, Akzo, Philips, Esso en Hoechst. Tijdens deze bestuursbezoeken zijn voornamelijk de mogelijkheden besproken wat betreft studiereis, uitwisseling, symposium en excursies. Ook is aan al deze bedrijven het sponsorplan overhandigd zodat de bedrijven op de hoogte waren van de aanvragen en richtbedragen die ze van Japie konden verwachten. Ook werden vaker actuele zaken besproken als selectie aan de poort en de kwaliteit van de ingenieurs. Een vast agenda punt waren de Japie-bedrijvendagen. Er bleek een samenwerkingsverband te bestaan tussen Philips, DSM, Unilever, Shell en Akzo. Deze bedrijven hebben besloten, ongeacht de toekomst, niet meer dee! te nemen aan de Japie-bedrijvendagen. Ze zullen aileen participeren in de TUE-wervingsdagen. Wat zeer duidelijk werd tijdens de gesprekken is dat de verschillende bedrijven niet meer zo maar sponsoren. Een aantal bedrijven gaf te kennen geen studiereizen meer te zullen sponsoren. Het bleek dat de bedrijven originele activiteiten op prijs stellen en ook sneller sponsoren. De bestuursbezoeken hebben wij in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk was bij Japie afgelegd mettwee a drie bestuursleden. Op deze manier konden de agendapunten vee] effectiever behandeld worden. Ook de bedrijven stelden dit zeer op prijs. Bij Shell en Unilever was er sprake van een gezamenlijke besturendag. Een leuke _gelegenheid om de andere besturen wat beter te leren kennen. Een aantal jonge werknemers kon tijdens het diner nog even Iaten zien hoe ze zich als student gedragen zouden hebben. De faculteit Het contact en de samenwerking met de faculteit was het afgelopen jaar zeer goed. Voor wat betreft het onderwijs. is er vee! overleg geweest met het faculteitsbureau en de onderwijsmensen van het bestuur. Hierdoor zijn vele problemen uit de wereld geholpen. Andersom weet de faculteit daardoor beter water leeft onder de studenten. Voor wat betreft excursies, hebben we gebruik kunnen maken van bussen, als de bestemming niet goed per openbaar vervoer te bereiken was. Daarnaast vonden we bij de receptiemedewerkers altijd een gewillig oor als er problemen waren of als er iets geregeld moest worden. Zonder de steun van de faculteit zou het vee! moeilijker, zo niet onmogelijk zijn, om de activiteiten op het huidige niveau te handhaven. Natuurlijk stelt Japie daar ook wat tegenover en helpt en denkt mee waar mogelijk. Zo is er weer medewerking verleend aan de VWO-voorlichtingsdagen en hebben we excursies georganiseerd voor de secretaresses en de technische dienst van de faculteit. De disputen en de chemiewinkel Met Kekule heeft er 2 maal een activiteit plaatsgevonden. In het eerste geval een gezamenlijk eten in Hemelrijken (restaurant in de Magische Driehoek), verzorgd door de koks met het roze mouwtje. Vervolgens organiseerden onze paarse vrienden een borrel, diner in Grotta Azura en Casino-avond, waar de contacten tussen Japie en Kekule verder 'uitgediept' werden. Met Danckwerts zijn de contacten aanzienlijk verbeterd. Met name op onderwijsgebied is men dit jaar tot een goede samenwerking gekomen, en de wederzijdse bekendheid van het Danckwerts- en het Japiebestuur is flink toegenomen. Prometheus heeft het initiatief genomen een gezamenlijke borrel te organiseren voor besturen en Senaten van de Disputen, Chemiewinkel en Japie. Deze heeft plaatsgevonden in de FORT en uiteraard werd hier ook weer flink in de glaasjes gekeken. Met de Chemiewinkel bestaat er ook een samenwerking op onderwijsgebied. Vooral veiligheidsonderwijs is een onderwerp waarover Japie en de Chemiewinkel elkaar regelmatig spreken. 17

18 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' Federatie Studieverenigingen Eindhoven (FSE) De Federatie Studieverenigingen Eindhoven is een orgaan waarin aile studieverenigingen van de TUE zitting hebben. Er wordt gesproken over allerlei algemene zaken die studenten van de TUE aangaan. De FSE wordt geleid door een bestuur waarvan Maud Brouwers, onze oud-penningmeester, voorzitter was. In hetjaar '94-'95 heeft een aantal belangrijke zaken de revue gepasseerd tijdens de vergaderingen: besturenbeurs: er is een commissie ingesteld die zich bezig gaat houden met een besturenbeurs voor studenten die een bestuursfunctie willen gaan vervullen terwijl dat steeds moeilijker wordt door de steeds krappere tempobeurs. Er is o.a. overleg geweest tot aan het College van Bestuur toe. uit het TUE-fonds en UFE (UniversiteitsFonds Eindhoven) is weer de broodnodige sponsoring verkregen voor de buitenlandreizen naar Turkije, Engeland en Duitsland. er is een feestcommissie ingesteld die een feest zal gaan organiseren voor aile studenten van de TUE. Tenslotte is het gewoon erg belangrijk om goed contact te onderhouden met collega-besturen. Soms heb je ze gewoon nodig en het is goed om op de hoogte te blijven over activiteiten die zij organiseren, over de externe (bedrijfs)contacten die zij hebben en over hun sponsorbeleid. Overleg Scheikundig Technologische Studieverenigingen (OSTS) Het Overleg Scheikundig Technologische Studieverenigingen is een comm1sste die bestaat uit!eden van de studieverenigingen Japie, Technologisch Gezelschap (TU Delft), Alembic (UTwente) en Bernoulli (RU Groningen). Dit jaar heeft de OSTS-commissie '94-'95 vanuit Eindhoven bestaan uit: Erik Littmann, Daniel Ristjouw, Marco Hopstaken en Martin van Leeuwen. Nadat eerst het OSTS-symposium bezocht is dat door de OSTS-commissie '93- '94 georganiseerd is, werd begonnen met de organisatie van het symposium dat op 12 april 1995 gehouden is in Eindhoven. Er is gekozen voor een symposium op 12 april met een aansluitende excursie op 1 3 april naar Organon te Oss. Het thema van het symposium was snel gevonden: 'Hoe klein is fijn? De technoloog schaalt op in de fijnchemie'. De dagvoorzitter Prof.ir. W. Herman de Groot heeft de gehele dag in goede banen geleid en heeft ook gezorgd voor een boeiende en interessante forumdiscussie. Verschillende aspecten van up- en downscaling van processen in de fijnchemie zijn behandeld. Omdat het symposium van 12 april 1995 in Eindhoven werd gehouden was Eindhoven dit jaar dan ook belast met het vinden van geschikte locaties voor het symposium, het diner, het feest en de slaapplaatsen. Het symposium werd gehouden in het luxe Dorint hotel, er werd gegeten bij Le Connaisseur en er werd gefeest tot in de late uurtjes in de AOR alwaar een band aanwezig was. Omdat het eigen vermogen van het OSTS moest worden afgeroomd, is er extra geld uitgegeven voor een leuke band in de AOR en zijn de piepschuim OSTS-borden vervangen door vier vlaggen omdat de borden versleten waren. Door het jaar heen zijn er OSTS-excursies georganiseerd naar de V AM (vuilverbranding), Akzo Nobel Engineering en Gist Brocades. Ook voor het OSTS-symposium '96 zijn vanuit Japie weer actieve mensen gevonden: Milo Eekhof en Huib van Straten. Het symposium zal gehouden worden in Twente en zal in zijn geheel draaien om 'water'. Zusteravonden Het bestuur had gelijk al een zusteravond op 13 april Het bestuur was dan ook vertegenwoordigd op de zusteravond bij studievereniging Sigma te Nijmegen. Met verbazing hebben wij staan kijken naar de manier waarop Sigma de gezelligheid erin wilde brengen. Met tlitsende spelletjes als 'loop met een ei op een lepel in je mond twee trappen open af en 'beschuittluiten' zat voor ons de stemming er aardig in. Na ook nog goed gescoord te hebben met een beetje valsspelen bij het 'pingpongbalblazen met een rietje' konden we dan eindelijk gaan eten. Het eten was uitmuntend. De bestelde koude schotel.viel dan ook bij iedereen erg goed en onder het eten werden de diverse contacten weer aangehaald. Mede dankzij de frisse conversaties met Proton uit Utrecht zijn later in hetjaar nog drie bestuursleden op bezoek geweest bij een Proton-gala. Na het eten werd er nog wat gebabbeld, gedronken en tevens werd de werkkamer van Sigma bezocht. Met grote verbazing hoorden wij dat de kantine, waar wij al een aantal uren verbleven, tevens werkkamer van Sigma was. Een dossierkast van Sigma bleek gewoon open te staan waardoor een stempel~e van Sigma zo ontvreemd was. Ze 18

19 Jaarverslag '94- '95 hebben nooit de moeite genomen om de Stempel terug te komen halen in Eindhoven, waarbij we gezellig hadden kunnen borrelen in de FORT. Laat op de avond hebben we de bus naar het station en de trein naar huis genomen. AI met al was het toch nog een geslaagde avond. Een tweede zusteravond liet niet lang op zich wachten. Op 9 maart 1995 reisden we af naar Chemisch Dispuut Leiden. Aangekomen in een soort 'studentenbuurtsocioclubhuis' werden we ontvangen met een drankje. Na de nodige speeches hebben we ons verplaatst naar de ijsbaan waar de schaatsen werden ondergebonden. Eindhoven was goed vertegenwoordigd, mede door de aanwezigheid van de Senaat van CTD 'Kekule'. Na de nodige kilometers geschaatst te hebben, zijn we teruggekeerd naar het clubhuis alwaar er bergen bestelde pizza's en pasta's verorberd zijn. De avond was voorbij voordat we er erg in hadden. Een avond voor herhaling vatbaar. Studenten Overleg Chemische Technologie En Chemie (SOCTEC) Het SOCTEC wordt georganiseerd door de KNCV en vindt twee keer per jaar plaats; tijdens het KNCV zomer -en wintercongres. Punten van aandacht waren de tempobeurs en de vijfjarige opleiding. Wat opviel was dat de 'gewone' chemische verenigingen ervan overtuigd waren dat hun studie erg zwaar was en daarom moesten zij ook een vijfjarige opleiding krijgen. Handtekeningen acties volgden en tot grote hilariteit van de technologische studieverenigingen dachten ze zelfs steun bij ons te vinden. Helaas, voor wie het zich nog kan herinneren, Technologen zijn veel beter

20 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers'

21 Jaarverslag '94- '95 FINANClEN lnleiding Aan het begin van het boekjaar van de vereniging dat liep van I maart 1994 tot en met 28 februari 1995 heeft de penningmeester zich een doel gesteld. Naast het nauwkeurig controleren van de geldstromen van de vereniging moest er serieus onderzocht worden of het gebruik van een computer bij het boekhouden nuttig zou zijn en zo ja dan moest een geschikte manier hiervoor binnen de vereniging worden ge introduceerd. Na een jaar kan geconstateerd worden dat nu eindelijk ook bij Japie het handmatig optellen van getallen tot het verleden behoort en de overstap naar de computer is gemaakt. De bedoeling is dat dit toekomstige penningmeesters tijd zal besparen. Terugkijkend hebben er zich op financieel gebied geen onaangename zaken voorgedaan. Ook de commissies die binnen onze vereniging op financieel gebied redelijk zelfstandig opereren hebben goed kunnen draaien. Hieronder een toelichting op de gang van zaken van het afgelopen jaar gevolgd door de balans en de resultatenrekening. Toelichting op de balans De hoogte van de post debiteuren wordt met name veroorzaakt doordat de bedragen die uitstaan bij diverse commissies zijn toegenomen. Zo is er een voorschot betaald aan de uitwisseling naar Finland zodat op het moment van vertrek voldoende saldo op hun rekening aanwezig was. Verder kan worden genoemd de stijging van het vermogen van de borrel. Vanwege diverse reizen van de vereniging is er nog geld onderweg van de fondsen FSE en Kerf. De post voorraden is fors afgenomen doordat er tlink is afgeschreven en doordat een aantal archiefgoederen van de voorradenlijst is afgevoerd. Deze archiefgoederen zullen voortaan samen met belangrijke apparatuur die de vereniging in haar bezit heeft op een aparte lijst worden bijgehouden. Hopelijk is op deze manier een duidelijkere voorradenlijst ontstaan. Dit boekjaar is voor het eerst gewerkt met de reservebig. Voor een uitgebreide toelichting op wat deze big inhoudt wordt verwezen naar het jaarverslag '93-'94. In het kort komt het erop neer dat als er ergens geld over is van een activiteit en er op dat moment geen bestemming voor is dit geld naar de big vloeit. Uit de big kunnen vervolgens uitgaven worden gedaan wanneer daartoe een aanvraag wordt ingediend. Op deze manier wordt verdere groei van het eigen vermogen voorkomen. Ditjaar is de big gevuld met winst van enkele activiteiten uit het verleden en gereserveerd geld voor de aankoop van een telefooncel die aanzienlijk goedkoper bleek te zijn. Het idee van de reservebig leeft binnen de vereniging wat ook blijkt uit de toegekende aanvragen. Besteding rentegelden garantiefonds De rentegelden van het garantiefonds worden elk jaar besteed aan een goed doe!. Hierover wordt jaarlijks beslist door deal V. In voorgaande jaren werd dit geld wisselend aan allerlei verschillende projecten gedoneerd. Door het bestuur '93-'94 is het idee gelanceerd om dit geld op een meer consequente manier te besteden. Vandaar dat gekozen is voor adoptie van een Foster Parents kindje. Dit idee is dit jaar overgenomen en heeft ertoe geleid dat een jongetje in India financieel wordt ondersteund. Het resterende rentegeld is gedoneerd aan een scholenproject van Foster Parents in hetzelfde dee! van India. Toelichting op de resultatenrekening '94- '95 Vanwege instelling van de reservebig en het doen van de nodige afschrijvingen van de voorraad is het result&at negatief. Hieronder een korte toelichting op enkele punten: 21

22 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' Inkomsten: Op boeken wordt in principe geen winst gemaakt. Japie probeert de boeken zo goedkoop mogelijk aan haar (eden aan te bieden. Er wordt een kleine marge op de prijs per boek gezet om eventuele schade aan boeken op te vangen. Dankzij giften van de TU en DOW en dankzij advertenties van de HaVeP en het Reduktieburo in het infoboekje is ruim 1500 gulden beschikbaar gekomen voor de vereniging. Dankzij de inzet van de coordinator onderwijs is het aanbod van oude tentamens en collegesheets het afgelopen jaar verruimd. Dit heeft geleid tot een fors hogere opbrengst aan toes lag dan begroot. De deelname aan de organisatie van de wervingsdagen in hetjaar '93-'94 heeft 1250 gulden opgebracht. Uitgaven: Bij de post diversen is o.a. geld opgenomen dat de veremgmg als vergoeding krijgt omdat zij distributiepunt is van de SUM. Het negatieve saldo van deze post komt tot stand omdat er dit jaar is doorgegaan met het afschrijven van goederen die niet meer goed verkocht worden. De reversspelden zijn dit jaar geheel afgeschreven. AI suggereert de post ereleden anders, er is wei degelijk aan de ereleden gedacht. Hiervoor heeft de secretaris het afgelopen jaar zorg gedragen. Dit kon gebeuren zonder dat de hiervoor gereserveerde post hoefde te worden aangesproken. Het vrijgekomen geld van de winst van het symposium in 1994 is gebruikt om een nieuwe laserprinter aan te schaffen. Een andere printer was geen overbodige luxe omdat de.printer die Japie al bezat de vele opdrachten maar met moeite aankon. Dit leidde juist pp de verkeerde momenten tot storing van het apparaat. We vertrouwen erop met deze nieuwe aanschaf vooruit te kunnen. Verder is het geld dat gereserveerd was voor nieuwe krukken in onze borrelruimte aan de FORTcomrnissie betaald. Enkele krukken zijn inmiddels gearriveerd. Toelichting op de begroting Hieronder worden kort enige veranderingen ten opzichte van vorig jaar besproken: 22

23 ... Jaarverslag '94- '95 Het teruglopend aantal studenten op onze faculteit maakt in aansluiting met de begroting van vorig jaar een verdere aanpassing van de verwachte contributiegelden noodzakelijk. De brand in het Auditorium eind 1994 heeft de wervingsdagen van dat jaar extra kosten bezorgd in verband met een alternatieve locatie. Hierdoor zijn geen opbrengsten te verwachten en deze zijn dan ook niet begroot. Het afgelopen jaar heeft de FORT de vereniging weer de nodige gezelligheid geboden. Dat het een goed FORT jaar was, was ook op financieel gebied merkbaar. De FORT zal het komende jaar haar eigen vermogen op de gewenste hoogte van 7500 gulden brengen. Hierdoor zal het werkvermogen groot genoeg zijn. De rest van haar vermogen zal het komende jaar worden afgetopt en via de begroting van Japie terugvloeien naar allerlei andere activiteiten. Op deze begroting is dus de winst van de FORT die is opgebouwd in hetjaar '94-'95 opgenomen. Na eens kritisch te hebben gekeken naar de abonnementen van de vereniging is besloten twee abonnementen te beeindigen. Hierdoor kan deze post iets omlaag. De opbrengst van de eigen Japie Bedrijvendagen (JBD) werd in het verleden gebruikt om activiteiten te kunnen organiseren. Omdat besloten is deze JBD het komend jaar niet te organiseren vanwege te weinig belangstelling hiervoor moest de post activiteiten worden opgehoogd. 23

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

StOPlichterij. Docenten over het thema: Interview met: Verder:

StOPlichterij. Docenten over het thema: Interview met: Verder: de AANSLAG! Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse Taxateur Jaargang 23, nummer 1 2013/2014 StOPlichterij Docenten over het thema: Prof. dr. S.J.C. Hemels Drs. M. Nieuweboer

Nadere informatie

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit..

STC komt landelijk als beste uit de bus, gezien de examenresultaten. Terschelling, Delfzijl en Vlissingen zijn stukken minder in kwaliteit.. In het najaar van 2008 betaalde ik 4.200,- voor een opleiding van 3 maanden op het STC (Scheepvaart en Transport College) in Rotterdam aan de Lloydkade. Ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik wel weer

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Als je doet wat vindt hoef je

Als je doet wat vindt hoef je Als je doet wat vindt hoef je jeleuk nooit tewerken, dat noemen wij passie. Kijk voor het meest actuele aanbod van vacatures binnen bouw en techniek op www.continu.nl Altijd de juiste mensen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 April 2009 #02 Winst door duurzaamheid Connect #02 April 2009 pagina 2 In deze Connect Eén op de drie producten van Akzo Nobel moeten tegen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR?

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER OVER DUITENBERG AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? WAT IS BELEGGEN? BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? 02 REDACTIONEEL Inhoud 03 VAN DE VOORZITTER 06 04 OVER DUITENBERG 06 07 AGENDA THE WOLF OF WALL STREET? 07 10 WAT IS BELEGGEN? 11 14 BEGINNEN MET BELEGGEN, MAAR WAAR? ERVARINGEN VAN DUITENBERGERS 18 18

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1)

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Verslag: 1. Opening 16 e NTG bijeenkomst 5 september 1995...1 2. Verslag NTG bijeenkomst van 24 mei 1995...1 3. Ingekomen

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Plasma medicine Natuurkunde voor Dummies Veni lezingenavond Thijs michels over Heisenberg Meet fijnstof met je smartphone. N 12 februari 2013

Plasma medicine Natuurkunde voor Dummies Veni lezingenavond Thijs michels over Heisenberg Meet fijnstof met je smartphone. N 12 februari 2013 Plasma medicine Natuurkunde voor Dummies Veni lezingenavond Thijs michels over Heisenberg Meet fijnstof met je smartphone N 12 februari 2013 5000 METER TRACK 150000 KOFFERS PER DAG 1 BAS BIJKERK Inderdaad,

Nadere informatie