JAARVERSLAG RADFAHRER BITTE ABSTEIGEN TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING. 'Jan Pieter Minckelers' t(ij FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 1994-1995 RADFAHRER BITTE ABSTEIGEN TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING. 'Jan Pieter Minckelers' t(ij FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE"

Transcriptie

1 I. V 9 4 la JAARVERSLAG RADFAHRER BITTE ABSTEIGEN TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING 'Jan Pieter Minckelers' t(ij FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE

2 JAARVERSLAG Technologische Studievereniging 'Jan Pieter Minckelers'

3 COLOFON Dit verslag wordt u aangeboden door bestuur'94/'95 van T.S.V.'Jan Pieter Minckelers'. Remco Lensing Bas Moorthaemer Petra Kuppens Sander van Grunsven Martin van Leeuwen Gerwin van der Horst Jacques Huppertz Jeroen Bouwman Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Coordinator Voorlichting Coordinator Excursies Coordinator Onderwijs Commissaris Onderwijs Eindhoven, augustus Boven v.l.n.r.: Gerwin en Sander. Midden v.l.n.r.: Bas en Jeroen. Onder v.l.n.r.: Petra, Remco, Martin en Jacques.

4 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers '

5 Jaarverslag '94- '95 INHOUDSOPGA VE INLEIDING JAARAGENDA... 9 DE VERENIGING De leden De algemene ledenvergadering (AL V) De ereleden EXTERNE CONTACTEN Bestuursbezoeken De faculteit De disputen en de chemiewinkel...: Federatie Studieverenigingen Eindhoven (FSE) Overleg Scheikundig Technologische Studieverenigingen (OSTS) Zusteravonden Studenten Overleg Chemische Technologie En Chemie (SOCTEC) FINANCIEN Inleiding Toelichting op de balans Besteding rentegelden garantiefonds Toelichting op de resultatenrekening '94-' Toelichting op de begroting ONDERWIJS J aaroverleggen Jaaroverleg Jaargang ' Jaaroverleg Jaargang ' Jaaroverleg Jaargang ' Jaaroverleg Jaargang '94...; Studentenraad (StuRa) Opleidingscommissie T (OCT) Faculteitsraad T (FRT) Andere Faculteitscommissies Commissie Studeerbaarheid Commissie Onderwijs- en Examen Reglement (OER) Commissie lnformatie Technologie..., Samenwerking met mensen binnen de faculteit Keuzevakkengidscommissie VOORLICHTING Inleiding...; 31 Afstudeer- & researchstagevoorlichting VWO-voorlichtingsdagen Bedrijvendagen Wervingsdagen EXCURSIES Inleiding...; Casestudy Comprimo te Amsterdam Excursie DSM Resins te Zwolle Excursie naar Zwitserland... ~ Excursie rioolwaterzuivering en Demkolec te Roermond Excursie Bois te Zoetermeer

6 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' Excursie naar Duitsland Excursie Shell te Pernis Excursie Akzo Nobel te Delfzijl..., Excursie Procter & Gamble te Mechelen Casestudy Esso te Pernis COMMISSIES Symposiumcommissie ' Uitwisseling '94 Finland Symposiumcommissie ' Uitwisselingscommissie '95: Akdeniz Universiteit, Antalya, Turkije Uitwisselingscommissie ' Studiereiscommissie ' Studiereiscommissie ' F.O.R.T. commissie '94-' Zangcommissie Activiteitencommissie '94-' ACTIVITEITEN... : T-feesten... : Chemie-cafe' s Ouderejaarsweekend (4-6 mei 1994) Beachvolleybaltoernooi (10 mei 1994) V oetbaltoetnooi ( 17 mei 1994) Secretaresse-excursie (20 mei 1994) Technische Dienst Excursie (23 juni 1994)....' lntro (15-19 augustus 1994) Eerstejaarsweekend (14-16 oktober)... :..., Moordavond (17 oktober 1994) Sinterklaas (5 december 1994) Dropping (21 december 1994) IJshockeytoernooi (10 januari 1995) NAWOORD FOTO-IMJ?RESSIE... :... ~ BIJLAGE De grote boter-enquete Uitslag Grote-Japie-Boter-Enquete 6

7 Jaarverslag '94- '95 INLEIDING Waarde lezer, Voor U ligt hetjaarverslag van het 37ste bestuur van de Technologische Studievereniging 'Jan Pieter Minckelers'. Middels dit jaarverslag blikken wij terug naar een jaar dat voor ons een hoogtepunt vormt gedurende onze toch al bruisende studententijd. Japie behoort op onze universiteit tot de grotere studieverenigingen met ieder jaar tal van activiteiten. Het is daarom noodzakelijk dat het bestuur gesteund wordt door vee! enthousiaste!eden die plaats nemen in de verschillende commissies. Dit laatste blijkt, in tegenstelling tot vele andere verenigingen, tot op heden geen enkel probleem te geven. Het resultaat mocht er dan ook zijn: In mei 1994 werd het jaarlijkse Japie symposium georganiseerd; Polymer Chemistry, 40 years after Ziegler-Natta. Het symposium kende een hoog specialistisch karakter, maar de internationale sprekersgroep stond garant voor een boeiende dag. Tijdens de zomervakantie van 1994 vond een uitwisseling plaats met studenten uit het Finse Helsinki. Nadat de Finnen eerst twee weken in Nederland het bier rijkelijk Iieten vloeien was het de beurt aan onze studenten om naar Finland af te reizen. De verschillende saunabezoeken vormden het toppunt en waren tevens het bewijs van de vrolijke omgang met de Finnen. Na een lange voorbereiding vertrok in maart 1995 de studiereis naar Singapore en Maleisie. Natuurlijk de ideale manier om studenten in contact te brengen met andere culturen. De vele positieve reacties achteraf getuigden van een onvergetelijke reis. Natuurlijk werd er nog vee! meer georganiseerd, maar daarover elders meer. Als bestuur hebben we ook niet stil gezeten. Een van onze beleidspunten was het contact met de eerstejaars. Het succesvolle eerstejaarsweekend in september zorgde voor een groep razend enthousiaste studenten die de weg naar de Japiekamer a! snel wisten te vinden. Met het oog op de zwaarder wordende studiedruk hebben we na uitvoerig overleg de servicetijden aanzienlijk ingekort. Deze nieuwe regeling zal het besturen van Japie verlichten zonder dat de bereikbaarheid van het bestuur daarbij in gevaar komt. Verder hebben wij besloten voorlopig geen Japiebedrijvendagen meer te organiseren. Dit naar aanleiding van reacties uit het bedrijfsleven en de succesvolle participatie in de wervingsdagen.. Bovenstaande is slechts een greep uit de vele besluiten, activiteiten en andere gebeurtenissen van het bestuursjaar '94-'95, die elders in ditjaarverslag nog uitvoerig aan bod zullen komen. Een echte lamp is vierkant! Bestuur '94-'95 7

8 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers'

9 Jaarverslag '94- '95 JAARAGENDA maart AL V 119 (wisselings AL V), aansluitend kranslegging in Maastricht 26 maart Constitutieborrel bestuur '94-'95 30,31 maart OSTS-symposium Groningen 5,6 april VWO-voorlichtingsdagen 13 april Zusteravond in Nijmegen (Sigma) 20 april Presentatiedag van de Japie-bedrijvendagen 20 april Chemiecafe april Excursie Zwitserland 28 april Symposium 'Polymer Chemistry, 40 years after Ziegler-Natta' 3,4,9 met Afstudeer & researchstage voorlichting 4-6 met Ouderejaarsweekend 10 mei Beachvolleybal toernooi 12,13. mei ONCS (van SOCTEC) 17 mei V oetbaltoernooi 19 mei ALV mei T-feest 20 mei Secretaresse-excursie 26 mei J a pie-kekule borrel 3 juni Bestuursbezoek ESSO 9,10 juni Gesprekkendagen van de Japie-bedrijvendagen 23 juni Technische dienst excursie 9

10 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' 5 juli Uitwisseling: vertrek naar Finland 10, II augustus Pre-Intro augustus lntro 16 augustus Uitwisseling: aankomst Finnen in Nederland 30,31 augustus Opstartdagen september Eerstejaars terras van de FORT 15 september Bestuursbezoek Philips 22 september Excursie Demkolec & Zuiveringsschap Roermond 28 september Excursie Bois 4 oktober Case-study dag Unilever 5,6 oktober Excursie Duitsland (Bayer & Hoechst) 13 oktober Technische besturendag Unilever oktober Eerstejaarsweekend 17 oktober Moordavond 17,18 oktober VWO-voorlichtingsdagen 20 oktober T-feest 25,27,28 oktober Afstudeer & researchstage voorlichting 26 oktober OSTS-excursie V AM 26 oktober ALV oktober Tweedejaars excursie Shell 1 november Afstudeer- & researchstage voorlichting 2 november Bestuursbezoek Unilever 2 november Bijzondere bierenborrel FORT 11 november Bestuursbezoek DSM 2 december Natentamen borrel FORT 5 december Sinterklaas viering 13 december Diesborrel 14,15 december Presentatiedagen van de Wervingsdagen 20 december Dropping 21 december Commissie voorlichting 23 december Kerstborrel januari Nieuwjaarsborrel FORT 4 januari Chemiecafe 9 januari Jaaroverleggen borrel 10 januari IJshockey toernooi 12 januari Eerste jaars excursie AKZO 18 januari Excursie 'De Troch' van de FORT 20 januari Besturendag ESSO 24 januari Excursie P&G Mechelen 26,27 januari Case ESSO 31 januari ALV februari Stadsspeurtocht voor eerstejaars 2 februari T-feest 10

11 Jaarverslag'94- '95 9 maart Zusteravond 12 maart Vertrek studiereis Singapore/Maleisie 15 maart Bestuursbezoek Hoechst maart Wisselingsweekend 21 maart Kekule-Japie activiteit 22 maart OSTS excursie Gist Brocades 23 maart ALV 123 (wisselings ALV) ll

12 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers'

13 Jaarverslag'94- '95 DE VERENIGING De leden De vereniging telde in maart leden, II buitengewone leden en 20 ereleden. Voor september 1994 telde de vereniging nog 573 leden. Het dalende aantal leden is te wijten aan het steeds verder dalende aantal eerstejaars. Het vullen van nieuwe commissies ging nog steeds goed, een enkele keer moesten er zelfs mensen teleurgesteld worden. Ondanks het dalende aantal )eden en de toenemende studiedruk is het aantal actieve leden met bngeveer 80 gelijk gebleven. Natuurlijk zal het in de toekomst steeds moeilijker worden mensen actief te krijgen voor de vereniging. Een van de doelstellingen van het afgelopen jaar was de eerstejaars eerder bij de vereniging te betrekken. Omdat het aantal eerstejaars steeds verder afneemt moeten er relatief meer eerstejaars actief worden wil het huidige activiteitenpakket niet in gevaar komen. Daartoe is er een eerstejaarsweekend georganiseerd. De gezelligheid stond centraal, maar er is ook ruimschoots aandacht besteed aan Japie. Door eerstejaars al vroeg in hun studie met Japie bekend te maken zal de drempel om in de toekomst actief te worden verlaagd worden. De algemene ledenvergadering (ALV) Tijdens ons bestuursjaar heeft er 5 maal een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Over de meest uiteenlopende zaken is met de I eden gesproken. ALV 119 (24 maart 1994) was de wisselings-alv van het bestuur '93-'94. Het nieuwe bestuur '94-'95 kreeg het volste vertrouwen van de I eden om de vereniging een jaar te besturen. ALV 120 (19 mei 1994). Tijdens deze ALVis de uitwisselingscommissie '95 ge"installeerd. Verder werd Hans Rijn eervol gedecharcheerd en Maud Brouwers gei nstalleerd als lid van de financiele commissie. 13

14 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' ALV 121 (26 oktober 1994). Deze halfjaarlijkse ALV duurde de hele middag omdat er vee! financiele punten op de agenda stonden. De penningmeesters van de F.O.R.T. en de vereniging presenteerden hun halfjaarlijks financieel verslag en de penningmeester van het symposium presenteerde het financieel eindverslag van deze commissie. Verder werd tijdens deze AL V de studiereiscommissie '96 ge"installeerd. Een belangrijk agendapunt was de toekomst van Japie. De bedrijvendagen, servicetijden en het eerstejaarsweekend waren de hoofdpunten in de presentatie van de voorzitter. Uiteindelijk werd besloten dat door het bestuur jaarlijks bekeken moet worden of er genoeg belangstelling bestaat voor de Japie-bedrijvendagen en werd besloten om de huidige servicetijden als proef in te voeren. ALV 122 (31 januari 1995). Deze ALV stond in het teken van HR-wijzigingen zodat deze niet meer tijdens de wisselings-al V behandeld hoefde te worden. Maar na een ingewikkelde discussie over het quorum werd het grootste gedeelte van de voorgestelde wijzigingen doorgeschoven naar een volgende AL V. Verder werd besloten om de Iustrum-das, zij het met weglating van de tekst zevende lustrum en het gee! in het logo, bij te bestellen om deze als verenigingsdas te gebruiken. Verder werd Rob van den Heuvel eervol gedecharcheerd en Ruud Waterval ge"installeerd als lid van de financiele commissie. In het kader van de effectiviteit werd besloten om de op proef ingestelde servicetijden van ALV 121 definitiefte aanvaarden. ALV 123 (23 maart 1995). De laatste ALV was de wisselings-alv. Na presentatie en goedkeuring van het financieel eindverslag werd de F.O.R.T.-commissie gewisseld. Eindelijk was het dan toch zover; de studiereiscommissie Canada kon eervol gedecharcheerd worden. Bijna waren ze aan het vijfde bestuur begonnen. Ook werd de uitwisselingcommissie eervol gedecharcheerd en werd Cornelis Offereins eervol gedecharcheerd en Sander van Grunsven gei nstalleerd als lid van de financiele commissie. Natuurlijk vormde de bestuurswisseling het hoogtepunt van deze ALV. Traditiegetrouw hield de voorzitter zijn uittreerede gevolgd door de wisseling en de intreerede van de nieuwe voorzitter. Het oude bestuur kreeg een tles champagne (Xenos?) en kaartjes voor een toneelvoorstelling. Natuurlijk kreeg het nieuwe bestuur ook iets. Een wandeltocht door Eindhoven, een spelletje en plastic vissen omdat toch wei erg vee! vissen het Ieven Iieten gedurende een bestuursjaar. Gelukkig hoefde de AL V dit jaar niet geschorst te worden en als afsluiting werd de dag feestelijk voortgezet in Maastricht. Hier volgde de kranslegging bij het standbeeld van 'Jan Pieter Minckelers' en werd Maastricht verscheidene malen getrakteerd op het Japielied. 14

15 De ereleden Jaarverslag '94- '95 Zoals gebruikelijk kregen de ereleden ook dit jaar een verjaardags- en kerstkaartje. Er kwamen geen nieuwe ereleden bij. De volgende mensen. die zich allemaal op een buitengewone manier voor de vereniging hebben ingezet, mogen zich erelid van TSV 'Jan Pieter Minckelers' noemen: Fred van Roosmalen sinds 6 april Victor Matthey sinds 31 maart 1977 Toon Rooyakkers sinds 31 maart 1977 Frans Sanders sinds 31 maart 1977 Rob Weijs sinds 31 maart 1977 Rien Zwitserloot sinds 31 maart 1977 Paul O'Connor sinds 4 april 1979 Anton Hermus sinds 4 april 1979 Leo Kochen sinds 4 april 1979 LexLemmens sinds 26 maart 1980 Leo Derks sinds 9 april 1981 Frans Everaerts sinds 9 april 1981 Peter Simons sinds 9 april 1981 Jan den Engelsman sinds 7 december 1982 Hans van Mierlo sinds 7 december 1982 Theo Brockx sinds 7 december 1987 Frans Ooijen sinds 7 december 1987 Mark van den W oerd sinds 7 december 1987 Karel W esterling sinds 23 oktober 1989 Adriaan van Mierlo sinds 24 maart

16 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers'

17 Jaarverslag '94- '95 EXTERNE CONTACTEN Bestuursbezoeken In ons bestuursjaar zijn zeven bestuursbezoeken afgelegd. Bezocht werden Shell, Unilever, DSM, Akzo, Philips, Esso en Hoechst. Tijdens deze bestuursbezoeken zijn voornamelijk de mogelijkheden besproken wat betreft studiereis, uitwisseling, symposium en excursies. Ook is aan al deze bedrijven het sponsorplan overhandigd zodat de bedrijven op de hoogte waren van de aanvragen en richtbedragen die ze van Japie konden verwachten. Ook werden vaker actuele zaken besproken als selectie aan de poort en de kwaliteit van de ingenieurs. Een vast agenda punt waren de Japie-bedrijvendagen. Er bleek een samenwerkingsverband te bestaan tussen Philips, DSM, Unilever, Shell en Akzo. Deze bedrijven hebben besloten, ongeacht de toekomst, niet meer dee! te nemen aan de Japie-bedrijvendagen. Ze zullen aileen participeren in de TUE-wervingsdagen. Wat zeer duidelijk werd tijdens de gesprekken is dat de verschillende bedrijven niet meer zo maar sponsoren. Een aantal bedrijven gaf te kennen geen studiereizen meer te zullen sponsoren. Het bleek dat de bedrijven originele activiteiten op prijs stellen en ook sneller sponsoren. De bestuursbezoeken hebben wij in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk was bij Japie afgelegd mettwee a drie bestuursleden. Op deze manier konden de agendapunten vee] effectiever behandeld worden. Ook de bedrijven stelden dit zeer op prijs. Bij Shell en Unilever was er sprake van een gezamenlijke besturendag. Een leuke _gelegenheid om de andere besturen wat beter te leren kennen. Een aantal jonge werknemers kon tijdens het diner nog even Iaten zien hoe ze zich als student gedragen zouden hebben. De faculteit Het contact en de samenwerking met de faculteit was het afgelopen jaar zeer goed. Voor wat betreft het onderwijs. is er vee! overleg geweest met het faculteitsbureau en de onderwijsmensen van het bestuur. Hierdoor zijn vele problemen uit de wereld geholpen. Andersom weet de faculteit daardoor beter water leeft onder de studenten. Voor wat betreft excursies, hebben we gebruik kunnen maken van bussen, als de bestemming niet goed per openbaar vervoer te bereiken was. Daarnaast vonden we bij de receptiemedewerkers altijd een gewillig oor als er problemen waren of als er iets geregeld moest worden. Zonder de steun van de faculteit zou het vee! moeilijker, zo niet onmogelijk zijn, om de activiteiten op het huidige niveau te handhaven. Natuurlijk stelt Japie daar ook wat tegenover en helpt en denkt mee waar mogelijk. Zo is er weer medewerking verleend aan de VWO-voorlichtingsdagen en hebben we excursies georganiseerd voor de secretaresses en de technische dienst van de faculteit. De disputen en de chemiewinkel Met Kekule heeft er 2 maal een activiteit plaatsgevonden. In het eerste geval een gezamenlijk eten in Hemelrijken (restaurant in de Magische Driehoek), verzorgd door de koks met het roze mouwtje. Vervolgens organiseerden onze paarse vrienden een borrel, diner in Grotta Azura en Casino-avond, waar de contacten tussen Japie en Kekule verder 'uitgediept' werden. Met Danckwerts zijn de contacten aanzienlijk verbeterd. Met name op onderwijsgebied is men dit jaar tot een goede samenwerking gekomen, en de wederzijdse bekendheid van het Danckwerts- en het Japiebestuur is flink toegenomen. Prometheus heeft het initiatief genomen een gezamenlijke borrel te organiseren voor besturen en Senaten van de Disputen, Chemiewinkel en Japie. Deze heeft plaatsgevonden in de FORT en uiteraard werd hier ook weer flink in de glaasjes gekeken. Met de Chemiewinkel bestaat er ook een samenwerking op onderwijsgebied. Vooral veiligheidsonderwijs is een onderwerp waarover Japie en de Chemiewinkel elkaar regelmatig spreken. 17

18 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' Federatie Studieverenigingen Eindhoven (FSE) De Federatie Studieverenigingen Eindhoven is een orgaan waarin aile studieverenigingen van de TUE zitting hebben. Er wordt gesproken over allerlei algemene zaken die studenten van de TUE aangaan. De FSE wordt geleid door een bestuur waarvan Maud Brouwers, onze oud-penningmeester, voorzitter was. In hetjaar '94-'95 heeft een aantal belangrijke zaken de revue gepasseerd tijdens de vergaderingen: besturenbeurs: er is een commissie ingesteld die zich bezig gaat houden met een besturenbeurs voor studenten die een bestuursfunctie willen gaan vervullen terwijl dat steeds moeilijker wordt door de steeds krappere tempobeurs. Er is o.a. overleg geweest tot aan het College van Bestuur toe. uit het TUE-fonds en UFE (UniversiteitsFonds Eindhoven) is weer de broodnodige sponsoring verkregen voor de buitenlandreizen naar Turkije, Engeland en Duitsland. er is een feestcommissie ingesteld die een feest zal gaan organiseren voor aile studenten van de TUE. Tenslotte is het gewoon erg belangrijk om goed contact te onderhouden met collega-besturen. Soms heb je ze gewoon nodig en het is goed om op de hoogte te blijven over activiteiten die zij organiseren, over de externe (bedrijfs)contacten die zij hebben en over hun sponsorbeleid. Overleg Scheikundig Technologische Studieverenigingen (OSTS) Het Overleg Scheikundig Technologische Studieverenigingen is een comm1sste die bestaat uit!eden van de studieverenigingen Japie, Technologisch Gezelschap (TU Delft), Alembic (UTwente) en Bernoulli (RU Groningen). Dit jaar heeft de OSTS-commissie '94-'95 vanuit Eindhoven bestaan uit: Erik Littmann, Daniel Ristjouw, Marco Hopstaken en Martin van Leeuwen. Nadat eerst het OSTS-symposium bezocht is dat door de OSTS-commissie '93- '94 georganiseerd is, werd begonnen met de organisatie van het symposium dat op 12 april 1995 gehouden is in Eindhoven. Er is gekozen voor een symposium op 12 april met een aansluitende excursie op 1 3 april naar Organon te Oss. Het thema van het symposium was snel gevonden: 'Hoe klein is fijn? De technoloog schaalt op in de fijnchemie'. De dagvoorzitter Prof.ir. W. Herman de Groot heeft de gehele dag in goede banen geleid en heeft ook gezorgd voor een boeiende en interessante forumdiscussie. Verschillende aspecten van up- en downscaling van processen in de fijnchemie zijn behandeld. Omdat het symposium van 12 april 1995 in Eindhoven werd gehouden was Eindhoven dit jaar dan ook belast met het vinden van geschikte locaties voor het symposium, het diner, het feest en de slaapplaatsen. Het symposium werd gehouden in het luxe Dorint hotel, er werd gegeten bij Le Connaisseur en er werd gefeest tot in de late uurtjes in de AOR alwaar een band aanwezig was. Omdat het eigen vermogen van het OSTS moest worden afgeroomd, is er extra geld uitgegeven voor een leuke band in de AOR en zijn de piepschuim OSTS-borden vervangen door vier vlaggen omdat de borden versleten waren. Door het jaar heen zijn er OSTS-excursies georganiseerd naar de V AM (vuilverbranding), Akzo Nobel Engineering en Gist Brocades. Ook voor het OSTS-symposium '96 zijn vanuit Japie weer actieve mensen gevonden: Milo Eekhof en Huib van Straten. Het symposium zal gehouden worden in Twente en zal in zijn geheel draaien om 'water'. Zusteravonden Het bestuur had gelijk al een zusteravond op 13 april Het bestuur was dan ook vertegenwoordigd op de zusteravond bij studievereniging Sigma te Nijmegen. Met verbazing hebben wij staan kijken naar de manier waarop Sigma de gezelligheid erin wilde brengen. Met tlitsende spelletjes als 'loop met een ei op een lepel in je mond twee trappen open af en 'beschuittluiten' zat voor ons de stemming er aardig in. Na ook nog goed gescoord te hebben met een beetje valsspelen bij het 'pingpongbalblazen met een rietje' konden we dan eindelijk gaan eten. Het eten was uitmuntend. De bestelde koude schotel.viel dan ook bij iedereen erg goed en onder het eten werden de diverse contacten weer aangehaald. Mede dankzij de frisse conversaties met Proton uit Utrecht zijn later in hetjaar nog drie bestuursleden op bezoek geweest bij een Proton-gala. Na het eten werd er nog wat gebabbeld, gedronken en tevens werd de werkkamer van Sigma bezocht. Met grote verbazing hoorden wij dat de kantine, waar wij al een aantal uren verbleven, tevens werkkamer van Sigma was. Een dossierkast van Sigma bleek gewoon open te staan waardoor een stempel~e van Sigma zo ontvreemd was. Ze 18

19 Jaarverslag '94- '95 hebben nooit de moeite genomen om de Stempel terug te komen halen in Eindhoven, waarbij we gezellig hadden kunnen borrelen in de FORT. Laat op de avond hebben we de bus naar het station en de trein naar huis genomen. AI met al was het toch nog een geslaagde avond. Een tweede zusteravond liet niet lang op zich wachten. Op 9 maart 1995 reisden we af naar Chemisch Dispuut Leiden. Aangekomen in een soort 'studentenbuurtsocioclubhuis' werden we ontvangen met een drankje. Na de nodige speeches hebben we ons verplaatst naar de ijsbaan waar de schaatsen werden ondergebonden. Eindhoven was goed vertegenwoordigd, mede door de aanwezigheid van de Senaat van CTD 'Kekule'. Na de nodige kilometers geschaatst te hebben, zijn we teruggekeerd naar het clubhuis alwaar er bergen bestelde pizza's en pasta's verorberd zijn. De avond was voorbij voordat we er erg in hadden. Een avond voor herhaling vatbaar. Studenten Overleg Chemische Technologie En Chemie (SOCTEC) Het SOCTEC wordt georganiseerd door de KNCV en vindt twee keer per jaar plaats; tijdens het KNCV zomer -en wintercongres. Punten van aandacht waren de tempobeurs en de vijfjarige opleiding. Wat opviel was dat de 'gewone' chemische verenigingen ervan overtuigd waren dat hun studie erg zwaar was en daarom moesten zij ook een vijfjarige opleiding krijgen. Handtekeningen acties volgden en tot grote hilariteit van de technologische studieverenigingen dachten ze zelfs steun bij ons te vinden. Helaas, voor wie het zich nog kan herinneren, Technologen zijn veel beter

20 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers'

21 Jaarverslag '94- '95 FINANClEN lnleiding Aan het begin van het boekjaar van de vereniging dat liep van I maart 1994 tot en met 28 februari 1995 heeft de penningmeester zich een doel gesteld. Naast het nauwkeurig controleren van de geldstromen van de vereniging moest er serieus onderzocht worden of het gebruik van een computer bij het boekhouden nuttig zou zijn en zo ja dan moest een geschikte manier hiervoor binnen de vereniging worden ge introduceerd. Na een jaar kan geconstateerd worden dat nu eindelijk ook bij Japie het handmatig optellen van getallen tot het verleden behoort en de overstap naar de computer is gemaakt. De bedoeling is dat dit toekomstige penningmeesters tijd zal besparen. Terugkijkend hebben er zich op financieel gebied geen onaangename zaken voorgedaan. Ook de commissies die binnen onze vereniging op financieel gebied redelijk zelfstandig opereren hebben goed kunnen draaien. Hieronder een toelichting op de gang van zaken van het afgelopen jaar gevolgd door de balans en de resultatenrekening. Toelichting op de balans De hoogte van de post debiteuren wordt met name veroorzaakt doordat de bedragen die uitstaan bij diverse commissies zijn toegenomen. Zo is er een voorschot betaald aan de uitwisseling naar Finland zodat op het moment van vertrek voldoende saldo op hun rekening aanwezig was. Verder kan worden genoemd de stijging van het vermogen van de borrel. Vanwege diverse reizen van de vereniging is er nog geld onderweg van de fondsen FSE en Kerf. De post voorraden is fors afgenomen doordat er tlink is afgeschreven en doordat een aantal archiefgoederen van de voorradenlijst is afgevoerd. Deze archiefgoederen zullen voortaan samen met belangrijke apparatuur die de vereniging in haar bezit heeft op een aparte lijst worden bijgehouden. Hopelijk is op deze manier een duidelijkere voorradenlijst ontstaan. Dit boekjaar is voor het eerst gewerkt met de reservebig. Voor een uitgebreide toelichting op wat deze big inhoudt wordt verwezen naar het jaarverslag '93-'94. In het kort komt het erop neer dat als er ergens geld over is van een activiteit en er op dat moment geen bestemming voor is dit geld naar de big vloeit. Uit de big kunnen vervolgens uitgaven worden gedaan wanneer daartoe een aanvraag wordt ingediend. Op deze manier wordt verdere groei van het eigen vermogen voorkomen. Ditjaar is de big gevuld met winst van enkele activiteiten uit het verleden en gereserveerd geld voor de aankoop van een telefooncel die aanzienlijk goedkoper bleek te zijn. Het idee van de reservebig leeft binnen de vereniging wat ook blijkt uit de toegekende aanvragen. Besteding rentegelden garantiefonds De rentegelden van het garantiefonds worden elk jaar besteed aan een goed doe!. Hierover wordt jaarlijks beslist door deal V. In voorgaande jaren werd dit geld wisselend aan allerlei verschillende projecten gedoneerd. Door het bestuur '93-'94 is het idee gelanceerd om dit geld op een meer consequente manier te besteden. Vandaar dat gekozen is voor adoptie van een Foster Parents kindje. Dit idee is dit jaar overgenomen en heeft ertoe geleid dat een jongetje in India financieel wordt ondersteund. Het resterende rentegeld is gedoneerd aan een scholenproject van Foster Parents in hetzelfde dee! van India. Toelichting op de resultatenrekening '94- '95 Vanwege instelling van de reservebig en het doen van de nodige afschrijvingen van de voorraad is het result&at negatief. Hieronder een korte toelichting op enkele punten: 21

22 T.S. V. 'Jan Pieter Minckelers' Inkomsten: Op boeken wordt in principe geen winst gemaakt. Japie probeert de boeken zo goedkoop mogelijk aan haar (eden aan te bieden. Er wordt een kleine marge op de prijs per boek gezet om eventuele schade aan boeken op te vangen. Dankzij giften van de TU en DOW en dankzij advertenties van de HaVeP en het Reduktieburo in het infoboekje is ruim 1500 gulden beschikbaar gekomen voor de vereniging. Dankzij de inzet van de coordinator onderwijs is het aanbod van oude tentamens en collegesheets het afgelopen jaar verruimd. Dit heeft geleid tot een fors hogere opbrengst aan toes lag dan begroot. De deelname aan de organisatie van de wervingsdagen in hetjaar '93-'94 heeft 1250 gulden opgebracht. Uitgaven: Bij de post diversen is o.a. geld opgenomen dat de veremgmg als vergoeding krijgt omdat zij distributiepunt is van de SUM. Het negatieve saldo van deze post komt tot stand omdat er dit jaar is doorgegaan met het afschrijven van goederen die niet meer goed verkocht worden. De reversspelden zijn dit jaar geheel afgeschreven. AI suggereert de post ereleden anders, er is wei degelijk aan de ereleden gedacht. Hiervoor heeft de secretaris het afgelopen jaar zorg gedragen. Dit kon gebeuren zonder dat de hiervoor gereserveerde post hoefde te worden aangesproken. Het vrijgekomen geld van de winst van het symposium in 1994 is gebruikt om een nieuwe laserprinter aan te schaffen. Een andere printer was geen overbodige luxe omdat de.printer die Japie al bezat de vele opdrachten maar met moeite aankon. Dit leidde juist pp de verkeerde momenten tot storing van het apparaat. We vertrouwen erop met deze nieuwe aanschaf vooruit te kunnen. Verder is het geld dat gereserveerd was voor nieuwe krukken in onze borrelruimte aan de FORTcomrnissie betaald. Enkele krukken zijn inmiddels gearriveerd. Toelichting op de begroting Hieronder worden kort enige veranderingen ten opzichte van vorig jaar besproken: 22

23 ... Jaarverslag '94- '95 Het teruglopend aantal studenten op onze faculteit maakt in aansluiting met de begroting van vorig jaar een verdere aanpassing van de verwachte contributiegelden noodzakelijk. De brand in het Auditorium eind 1994 heeft de wervingsdagen van dat jaar extra kosten bezorgd in verband met een alternatieve locatie. Hierdoor zijn geen opbrengsten te verwachten en deze zijn dan ook niet begroot. Het afgelopen jaar heeft de FORT de vereniging weer de nodige gezelligheid geboden. Dat het een goed FORT jaar was, was ook op financieel gebied merkbaar. De FORT zal het komende jaar haar eigen vermogen op de gewenste hoogte van 7500 gulden brengen. Hierdoor zal het werkvermogen groot genoeg zijn. De rest van haar vermogen zal het komende jaar worden afgetopt en via de begroting van Japie terugvloeien naar allerlei andere activiteiten. Op deze begroting is dus de winst van de FORT die is opgebouwd in hetjaar '94-'95 opgenomen. Na eens kritisch te hebben gekeken naar de abonnementen van de vereniging is besloten twee abonnementen te beeindigen. Hierdoor kan deze post iets omlaag. De opbrengst van de eigen Japie Bedrijvendagen (JBD) werd in het verleden gebruikt om activiteiten te kunnen organiseren. Omdat besloten is deze JBD het komend jaar niet te organiseren vanwege te weinig belangstelling hiervoor moest de post activiteiten worden opgehoogd. 23

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

VCSVU. nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6

VCSVU. nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6 VCSVU nieuwsbrief 14 september 2010 - Jaargang 1 - nr. 6 Lieve leden, De laatste nieuwsbrief verscheen vlak voor de zomervakantie, dus het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief. Ten eerste hoop

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Financieel Jaarverslag 2006 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Breda, 9 mei 2007 Geachte lezer, beste JWG er, Dit is het financieel jaarverslag van de JWG over het jaar 2006. Het is ook het laatste verslag

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

J A A JAARVERSLAG TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING. 'Jan Pieter Minckelers' t(ij FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE

J A A JAARVERSLAG TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING. 'Jan Pieter Minckelers' t(ij FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE u I v 9 4 J A A \j JAARVERSLAG 1993-1994 TECHNOLOGISCHE STUDIEVERENIGING t(ij 'Jan Pieter Minckelers' FACULTEIT SCHEIKUNDIGE TECHNO LOGIE JAARVERSLAG 1993-1994 Technologische Studievereniging 'Jan Pieter

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Jaarverslag OSK. Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis. 36 e jaargang. Lustrum. 2012-2013

Jaarverslag OSK. Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis. 36 e jaargang. Lustrum. 2012-2013 Jaarverslag OSK Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis 36 e jaargang. Lustrum. 2012-2013 Voor jullie ligt het zesendertigste jaarverlag der OSK. Hierin kijken we terug op een gezellig en feestelijke lustrumjaar.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Appendix

Inhoudsopgave 1 Appendix Inhoudsopgave 5 10 15 20 25 30 1 Appendix 2 1.1 Contacten........................................ 2 1.1.1 BBB....................................... 2 1.1.2 INN....................................... 2

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

SPONSOREN. Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k CN, Delft +31 (0) dispuutwatermanagement.

SPONSOREN. Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k CN, Delft +31 (0) dispuutwatermanagement. SPONSOREN Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k. 4.74 2628CN, Delft +31 (0) 15 2784284 dispuut-wm-citg@tudelft.nl dispuutwatermanagement.nl Dispuut Watermanagement Het Dispuut Watermanagement is een studievereniging

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013

Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 Jaarverslag Studie Vereniging Pedagogiek Boekjaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Beschrijving functies... 5 Voorzitter... 5 Secretaris... 5 Penningmeester... 5 Algemeen

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Deel A. De SRC Artikel 1. Namen 1. De commissie draagt de naam Studiereizencommissie, hierna af te korten tot SRC. De SRC is een commissie van

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Financieel verslag 2015-2016

Financieel verslag 2015-2016 Financieel verslag 2015-2016 Studievereniging PAP 14 e bestuur Eva Bassa Marthe van de Koppel Ruud Vaanholt Marja Erisman Esmée Rouvoet Anne Fleur van der Ent Saline Goedegebuure Voorzitter Secretaris

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014-2015

Financieel jaarverslag 2014-2015 Financieel jaarverslag 2014-2015 Voor u ligt het financieel jaarverslag van het bestuursjaar 2014-2015. Dit verslag bestaat uit de begroting en de realisatie voor het afgelopen boekjaar, plus een korte

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden 1/4 Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden Marjoleinveldkruiden is een aandachtsboerderij waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo

Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo 1 Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo Jaarverslag 2015 Vereniging Wereldwinkel Ermelo Bestuur Vereniging Wereldwinkel Ermelo Voorzitter Penningmeester Secretaris Winkel coördinator Inkoop Food

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2016 Publicatie verslag. Etten-Leur, 01 Augustus 2016 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Bijlage: financieel jaarverslag 2012 Versie 0.1 Inleiding Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten die wij in

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Met de Dissel het jaar uit

Met de Dissel het jaar uit Met de Dissel het jaar uit Wij hebben zeer innovatieve bestuursleden, in het bijzonder Ina Henken en Lia Schuijt. Vooral aan hen is het te danken dat onze vereniging dit jaar het jaar afsloot met een combinatie

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000

ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000 Balans 2013 ACTIVA 2013 PASSIVA 2013 Geluidsinstallatie, Beamer 1 Algemene Reserve 26.400 Reservering Lustrum 2014 20.000 Vooruit Ontvangen Liquide Middelen Contributie 2014 1.595 Credit Agricole Betaalrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015

Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Financieel jaarverslag F.C. Sophia 2014-2015 Hallo lezer! Penningmaestro: Rits Joosten Kascommissie: Gaia Klabbers & Mark van Doorn Het jaar is voorbij en dus is het tijd voor een financieel jaarverslag.

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 Voorzitter: Tonnie Ligtermoet Penningmeester: Esther Roode-de Jong Datum: 5 oktober 2012 ALGEMEEN De Stichting OBS De Pionier Combi beheert

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk

Beleid A Eskwadraatbestuur lekker belangrijk Beleid A Eskwadraatbestuur 2005-2006 lekker belangrijk Rianne t Hoen (voorzitter) Sweitse van Leeuwen (secretaris) Lotte van den Berg (penningmeester) Arjon van Lange (commissaris intern) Peter van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Financieel verslag Interim-Bestuur

Hoofdstuk 4: Financieel verslag Interim-Bestuur Hoofdstuk 4: Financieel verslag Interim-Bestuur In dit hoofdstuk wordt de financiële situatie van S.v. Communiqué uiteengezet. In de eerste paragraaf wordt de bijdrage van de opleiding weergegeven. Vervolgens

Nadere informatie

Workshop Chemische diversiteiten 11 februari 2010 Masterclass VWO-5 - TUe

Workshop Chemische diversiteiten 11 februari 2010 Masterclass VWO-5 - TUe Evenement Workshop Chemische diversiteiten 11 februari 2010 Masterclass VWO-5 - TUe Aanleiding evenement: Bij de faculteit Scheikundige Technologie verzorgen we elk jaar een masterclass voor gemotiveerde

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2016

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2016 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2016 Uitstapje met deelnemers van de 3B-Bus naar de SS Rotterdam. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2016 6 - Begroting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Wel kunnen we u melden dat 2016 is afgesloten met een positief saldo. In de begroting was nog uitgegaan van een verlies.

Wel kunnen we u melden dat 2016 is afgesloten met een positief saldo. In de begroting was nog uitgegaan van een verlies. VOORLOPIG Financieel verslag 2016 2017 03 1 Dit is het voorlopige financieel verslag over 2016. De penningmeester heeft op dit moment nog geen volledige aansluiting kunnen maken. De controle van de balans

Nadere informatie

practischestudie.nl Intercontinentale Studiereis

practischestudie.nl Intercontinentale Studiereis practischestudie.nl Intercontinentale Studiereis 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het Gezelschap Practische Studie 4 De Reis 5 Mogelijkheden tot samenwerking 6 Alternatieve samenwerkingen 7 De Commissie

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Schooljaar 2011-2012 1 Balans 1 aug 2011 1 aug 2012 1 aug 2012 1 aug 2013 Bezittingen Kas Stam Giro Stam

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

jaarverslag 2007 Leeghwaterstraat 42 2628 CA Delft tel 015-278.2050 giro 213001 www. vssd.nl email srf@vssd.nl

jaarverslag 2007 Leeghwaterstraat 42 2628 CA Delft tel 015-278.2050 giro 213001 www. vssd.nl email srf@vssd.nl jaarverslag 2007 Leeghwaterstraat 42 2628 CA Delft tel 015-278.2050 giro 213001 www. vssd.nl email srf@vssd.nl VOORWOORD Dit is het jaarverslag van het StudieReisFonds over het boekjaar 2007. De budgetten

Nadere informatie

Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken. Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science

Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken. Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science Inhoud presentatie Rode draad: samenwerking met studenten

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE GOLFBREKER SCHOOLJAAR 2014-2015 Boekjaar Dit verslag gaat over een boekjaar van 1 augustus 2014 t/m 31 augustus 2015. Er is een maand

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2016-2017 door Inleiding Voor u ligt het financieel verslag van Stichting Rino. Het bestaat uit een realisatie van het boekjaar 2016-2017, inclusief de twee begrotingen die voor

Nadere informatie

Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016

Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Schoolfonds Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs Scala College, beter bekend

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 1. opening en vaststellen agenda 2. notulen van de Algemene Leden Vergadering 2006 van 15-3-2007 3. jaarverslag 2007 en plannen voor 2008 voorzitter secretaris websitecommissie

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final Pagina 2 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE VERKOOP... 3 1.3 KAPITAAL... 4 1.4 FONDSEN... 4 1.5 VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2012 EN 2013... 4 2 WINST EN VERLIESREKENING... 5 2.1

Nadere informatie