College van Burgemeester en Schepenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van Burgemeester en Schepenen"

Transcriptie

1 College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 6 oktober 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Communicatie en Recht _CBS_02280 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Overweging tot intrekking ervan _CBS_02281 Immobiliën - gronden gelegen te Beekweg ROLLEGEM/KORTRIJK. Voorstel gedeeld gebruik. - Principiële goedkeuring _CBS_02282 Immobiliën - Vraag tot aankoop of precair gebruik Kransvijver te 8501 KORTRIJK-HEULE. - Weigering _CBS_02283 Immobiliën (immo 2014/019) - Onderhandse verkoop grond en gebouwen gelegen Tuinstraat 27 en Nieuwstraat 38 te Kortrijk (8urenhuis) in kader van CBO-project. - Principiële goedkeuring _CBS_02329 Juridische zaken - Beroep tot nietigverklaring voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Aanstellen advocaat _CBS_02284 Betaalbaarstelling - Facturen _CBS_02285 Betaalbaarstelling - Samenwerkingsovereenkomst VRT - Bevergem - Werk, Economie, Leren en Toerisme _CBS_02286 Betaalbaar stellen factuur in kader van citymarketing - Betaalbaarstelling Strategisch Team _CBS_02287 Biënnale Interieur - Samenwerking Biënnale Interieur: uitvoering editie 2014 RUDOLF SCHERPEREEL Evenementen en Verenigingen 1 / 6

2 _CBS_02288 Toelage aan de vzw Ontmoetingscentra - Toelage aan de vzw Ontmoetingscentra ter ondersteuning van de kleine OC's - Betaalbaarstelling Werk, Economie, Leren en Toerisme _CBS_02289 KMO LAUREAAT Inspirerend ondernemen ondersteuning - Betaalbaarstellen factuur - uitbetaling _CBS_02290 Stadsvernieuwingsproject Overleie - Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en Jakob22 - Actie 2: tijdelijke invulling van leegstaande vitrines ikv cluster 5 'Creative Web' - MARC LEMAITRE Beheer Openbaar Domein _CBS_02291 B.O.D. Ondergronds brengen distributienetten - B.O.D. Ondergronds brengen van de distributienetten in de Heulsestraat - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning _CBS_02292 B.O.D. Waterlopen en grachten Aanpassingswerken aan waterlopen en grachten. - Voorwaarden en wijze van gunnen Planning en Openbaar Domein _CBS_02293 Verkaveling Moorseelsestraat te Heule-Bissegem - fase 3. - Wegen rioleringswerken. - Gunning _CBS_02294 Heulsestraat-Zuidstraat. - Aanleg fietspaden - fase 3. - Definitieve oplevering WOUT MADDENS Bouwen, Milieu en Wonen _CBS_02295 Bouwdossiers - Lijst Vergunning _CBS_02296 Stedenbouwkundige vergunning 2014/ Opwaardering van het bestaande flatgebouw "drie hofsteden V" tot BEN-niveau, aangevraagd door CVBA Goedkope Woning - Vergunning _CBS_02297 princiepsakkoord Belgacomsite - inrichtingsstudie opgemaakt voor de reconversie van de Belgacomsite tot een stedelijke woonontwikkeling. - Principiële goedkeuring 2 / 6

3 CATHERINE WAELKENS Kernadministratie _CBS_02298 Betaalbaarstellingen week bestelbonnen en aanrekeningen - Betaalbaarstelling _CBS_02299 Gemeentebelasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk - Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier - aanslagjaar 2014 BERT HERREWYN Beheer Openbaar Domein _CBS_02300 Ophalen bedrijfsafval - Schrappen van sommige aangeslotenen Bouwen, Milieu en Wonen _CBS_02301 M048-M055-M057/ Milieuvergunningsaanvragen klasse 3. - Aktename _CBS_ / Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 het verder exploiteren, en veranderen van een school, gelegen Beheerstraat Burgemeester Nolfstraat 35 te 8500 Kortrijk. - Vergunning _CBS_ /2014 Dumoulin NV - Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - Advies _CBS_ /2014 N.V. van publiek recht N.M.B.S. - Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - Advies Planning en Openbaar Domein _CBS_02305 Campus Kortrijk-Weide - deelproject sanering. - Aanstellen bodemsaneringsdeskundige. - Voorwaarden en wijze van gunnen JC Tranzit _CBS_02306 JC Tranzit - Jeugdwerkondersteuning - Toelage Jeugdraad Betaalbaarstelling _CBS_02307 Jeugdwerkondersteuning - Toelagen individuele kadervorming Deel 3 - KOEN BYTTEBIER 3 / 6

4 Projecten _CBS_02308 Directie bedrijfsvoering/team Projecten - Wervingsprocedure architect-projectleider (A1a-A3a) - Toelating deelname kandidaten _CBS_02309 Directie bedrijfsvoering/team Projecten - Wervingsprocedure architect-projectleider (A1a-A3a) - Selectieprocedure _CBS_02310 Directie Bedrijfsvoering/Team Kernadministratie - Uitstel indiensttreding financieel deskundige (B1-B3) - Aktename _CBS_02311 Directie Mens en Samenleving/Team Cultuur- en Muziekcentrum/Project Kunstbende - Inschakeling gelegenheidsjobstudent - Periode 13 oktober 2014 tot en met 1 maart _CBS_02312 Directie Mens en Samenleving/Team Sport - Invulling van één voltijdse functie van financieel expert boekhouden (deskundige B1-B3) _CBS_02313 Vorming - Aktename goedgekeurde vormingsactiviteiten - 14/12 - Aktename _CBS_02314 Vorming - Brandweer - Opleiding NEMO33 - Duiktraining _CBS_02315 Stadspersoneel : verloven - Terbeschikkingstelling wegens ziekte _CBS_02316 Stadspersoneel : verloven - Terbeschikkingstelling wegens ziekte _CBS_02317 Stadspersoneel : verloven - Verminderde prestaties wegens ziekte van een statutair personeelslid _CBS_02318 Stadspersoneel : verloven - Verlof voor deeltijdse prestaties _CBS_02319 Stadspersoneel : contractuele aanstellingen - Beëindiging contractuele tewerkstelling om medische redenen. - Servicepunt 4 / 6

5 _CBS_ /863 - Raamovereenkomst voor levering van brandstoffen en smeermiddelen - Gunning Burgerzaken _CBS_02260 Ambtshalve schrappingen uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister - Ambtshalve schrappingen september AN VANDERSTEENE Sport _CBS_02320 Overleg Stad Kortrijk en KV Kortrijk - Verslag overleg 25 september Kennisname _CBS_02321 Gebruiksovereenkomst sporthal Don Bosco College - Tijdelijke gebruiksovereenkomst sporthal Don Bosco _CBS_02322 Europees project Profit - Partnermeeting Delft op 15, 16 en 17 oktober _CBS_02323 Evenement Lange Munte - Organisatie Katholieke Basisscholen Kortrijk davert in sportcampus Lange Munte - Kennisname Basisonderwijs _CBS_02324 Gemeentelijke Basisschool - Terugbetaling personeelsleden ten laste van het werkingsbudget. Evenementen en Verenigingen _CBS_02325 Evenement met inname openbaar domein - Kattebergkermis 10 tem 13 okt _CBS_02326 Evenementen op openbaar domein. - Dag van de Jeugdbeweging en SVS loopwedstrijd criterium Zuid _CBS_02327 Aanvraag projectsubsidie - Projecten: Kamerkoor Quadrofolia Dansereyen - 20 jaar jeugdtheater Scherven - PHILIPPE DE COENE Projecten _CBS_02330 Webstie DRK - Domeinnaam met extensie ".vlaanderen" - 5 / 6

6 _CBS_ /588 - IT Raamcontract lot 4C, deelopdracht 2: Aanpassing Webgis en vastgoedinfo - Gunning 6 / 6

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers.... 1 Hoofdstuk 1: De wijkcentra

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 6

Inhoudstafel. Inleiding 6 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen 14 1.1 Stadskernrenovatie 19 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat 20 1.1.2 Oude

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie