Credo Musiekteorie-opleidingsprogram GRAAD 5 Deur S.J. Cloete INHOUDEOPGAWE. Tra. 5. Kopiereg voorbehou 1989 BLADSY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Credo Musiekteorie-opleidingsprogram GRAAD 5 Deur S.J. Cloete INHOUDEOPGAWE. Tra. 5. Kopiereg voorbehou 1989 BLADSY"

Transcriptie

1 1 Credo Musiekteorie-opleidingsprogram GRAAD 5 Deur S.J. Cloete Tra. 5 INHOUDEOPGAWE BLADSY 1. Transkripsie met behoud van dieselfde toonhoogte.... Transposisie een oktaaf op of af Verandering van toonsoort Transposisie n sekere interval op/af Transponerende instrumente Transponeer n passasie met toonsoortteken op/af na een sonder toonsoortteken Transkripsie van solfanotasie na balknotasie Transkribeer n passasie sonder toonsoortteken na een mét toonsoortteken Enharmoniese transkripsie Transkripsie na note dubbel of helfte van die waarde Transposisie sodat die hoogste/laagste noot hoër of laer sal wees Transposisie vir n sekere stemomvang Transponeer n diatoniese/chromatiese halftoon op/af Nadat jy hierdie module voltooi het, sal jy in staat wees om n gegewe passasie, met of sonder toonsoortteken en tussen enige van die voorgeskrewe sleutels, soos volg oor te skryf: - Transkripsie met behoud van dieselfde toonhoogte. - Transponering n oktaaf hoër of laer in dieselfde sleutel, of in n ander sleutel. - Transponeer enige majeur, mineur of volmaakte interval binne n oktaaf, hoër of laer - ABRSM en Trinity leerders sal in staat wees om vir transponerende instrumente te kan transponeer. - Unisa leerders sal in staat wees om van solfanotasie na balknotasie te transkribeer. n Transposisie word gedoen na n ander toonhoogte, terwyl n transkripsie op dieselfde toonhoogte bly. Jy kan aanvaar dat n toonsoortteken gebruik moet word. Behalwe as die transponerende deel sonder toonsoortteken gevra word, moet elke skuifteken in die oorspronklike passasie n ooreenstemmende skuifteken in die transposisie kry, selfs al was die een in die oorspronklike passasie nie regtig nodig nie. Jy het alreeds sekere van die transposisie in vorige grade gedoen, maar jy gaan dit weer doen vir hierdie eksamen. Kyk op bladsy 1 van hierdie module se opsomming, asook punte 1 en op bladsy 1(). Gaan dan voort met hierdie module.

2 1. TRANSKRIPSIE MET BEHOUD VAN DIESELFDE TOONHOOGTE. Oef. /1 SKRYF DIE VOLGENDE MELODIE IN DIE ALTSLEUTEL. BEHOU DIESELFDE TOONHOOGTE: Moderato Oef. / SKRYF DIE VOLGENDE MELODIE IN DIE BASSLEUTEL. BEHOU DIESELFDE TOONHOOGTE:. TRANSPOSISIE EEN OKTAAF OP OF AF. Oef. /3 HERSKRYF DIE VOLGENDE PASSASIE IN DIE DISKANTASLEUTEL EEN OKTAAF HOËR:

3 Oef. 3/1 SKRYF HIERDIE MELODIE N OKTAAF LAER IN ELKE SLEUTEL: VERANDERING VAN TOONSOORT. Jy het al dikwels voorheen n passasie n oktaaf hoër of laer getransponeer. Jy het ook al n passasie na n ander sleutel getransponeer, ens. In al hierdie gevalle het die toonsoort dieselfde gebly. As n transkripsie op dieselfde toonhoogte bly, of een oktaaf op of af getransponeer word, bly die toonsoort dieselfde. Wanneer n passasie enige ander interval hoër of laer geskryf word, bv. n mineur terts hoër, sal die toonsoort verander. Onthou: Transposisie n oktaaf op/af - Toonsoort bly dieselfde. Transkripsie op dieselfde toonhoogte - Toonsoort bly dieselfde. Transposisie enige ander interval - Toonsoort verander.

4 4. TRANSPOSISIE VAN N PASSASIE N SEKERE INTERVAL OP OF AF. VOORBEELDE: 4 Veronderstel jy moet n passasie wat in G-majeur is n volmaakte kwint laer transponeer. Die toonsoort sal verander na C-majeur (C is n volmaakte kwint laer as G). Veronderstel jy moet n passasie wat in A-mineur is n mineur terts hoër transponeer. Die toonsoort sal verander na C-mineur (C is n mineur terts hoër as A). Let daarop dat die tonaliteit dieselfde bly: n majeur toonsoort bly majeur en n mineur toonsoort bly mineur. Gevolgtrekking: LEER!! Dink die tonika van die gegewe toonsoort die gevraagde interval op of af. Dis dan die tonika van die nuwe toonsoort. Oef. 4/1 VOLTOOI DIE VOLGENDE TABEL: VOORBEELD: Gegewe passasie is in: Transponeer die interval: Transposisie is in: G-majeur volmaakte kwint laer C-majeur Gegewe passasie is in: B-mineur C # -majeur C-mineur B b -majeur E-mineur D-majeur G-mineur C b -majeur D-mineur E b -majeur E b -majeur F-mineur A-majeur G-mineur Transponeer die interval n: volmaakte kwint hoër volmaakte kwart hoër mineur terts laer majeur sekunde laer mineur terts hoër majeur sekunde laer volmaakte kwint laer majeur terts hoër volmaakte kwart laer majeur sekst hoër mineur sekst hoër majeur septiem hoër majeur septiem laer mineur septiem laer Transposisie is in:

5 5 Wanneer gevra word om n passasie n sekere interval op of af te transponeer, gaan soos volg te werk: METODE: VOORBEELD: Transponeer die volgende passasie n volmaakte kwint laer. 1 Stel die toonsoort vas. Dit is F-majeur. Watter toonsoort is n volmaakte kwint laer? Dit is B b -majeur. 3 Skryf die toonsoortteken van B b -majeur in jou antwoord. 4 Bepaal die toontrap van die eerste noot in die gegewe passasie. Die noot is A, - dus is dit die mediant van F-majeur. 5 Begin nou op die mediant van B b -majeur (D). Onthou die transposisie moet n volmaakte kwint laer wees (af) en nie hoër (op) nie. Antwoord: 6 Voltooi die passasie noot vir noot. As daar skuiftekens is moet elkeen individueel aangepas word by die nuwe toonsoort. Let wel: - Moenie aanvaar dat n skuifteken in die gegewe passasie dieselfde sal bly die transposisie nie. Hou die toonsoortteken in gedagte. n Skuifteken moet byvoorbeeld verander word van n mol na n herstellingsteken. - Moenie n noot verander na sy enharmoniese ekwivalent nie. (VOORBEELD: In antwoord 1 van Oef. 8/1 hierna, moet die B # in die vraag vervang word met E # en nie met F-herstel nie.) - Elke skuifteken in die gegewe passasie vereis n ooreenstemmende skuifteken in die transposisie. Moenie skuiftekens uitlaat nie.

6 Oef. 6/1 TRANSPONEER DIE VOLGENDE PASSASIE: 1 n Volmaakte kwint laer in die altsleutel, met toonsoortteken. n Mineur sekunde hoër in die diskantsleutel, met toonsoortteken. 3 n Majeur sekst laer in die altsleutel, met toonsoortteken Oef. 6/ TRANSPONIER DIE VOLGENDE PASSASIE N VOLMAAKTE KWINT HOËR IN DIE BASSLEUTEL. SKRYF DIE ANTWOORD MET TOONSOORTTEKEN EN BEANTWOORD DIE VRAE: 1 Noem die toonsoort van die gegewe passasie Noem die leitoon van die gegewe passasie 3 Merk halftone in die antwoord met bogies.

7 5. TRANSPONERENDE INSTRUMENTE. (Slegs ABRSM en Trinity leerders. Goed om te weet vir Unisa leerders.) 7 Jy weet alreeds dat sommige instrumente se toonhoogtes n sekere interval hoër of laer as die genoteerde musiek klink. Transponerende instrumente in n orkes gebruik gewoonlik een van die volgende intervalle: n oktaaf op of af. n majeur e op of af. n mineur 3 e op of af. n volmaakte 5 e op of af. n majeur 6 e op of af. Jy weet ook dat daar twee belangrike faktore is wat onthou moet word by transponerende instrumente: 1 Genoteerde musiek (geskrewe note, notasie) Konsertstemming (werklike klank) Soms word die genoteerde musiek gegee en jy moet die konsertstemming skryf, soos in voorbeeld 1 hierna Soms is dit omgekeerd, soos in voorbeeld. VOORBEELD 1: Die volgende passasie is die genoteerde musiek vir n Franse horing in F. Herskryf dit met die nodige skuiftekens na konsertstemming (werklike klank). n Franse horing klink n volmaakte kwint laer as die notasie. Gegee: (genoteerde musiek) Antwoord: (konsertstemming) VOORBEELD : Die volgende uittreksel is die konsertstemming (werklike klank) soos deur n trompet in B b gespeel word. n trompet in B b klink een toon laer as die notasie. Transponeer die uittreksel n majeur e hoër, sodat dit in konsertstemming sal wees wanneer n trompet in B b dit speel. Gegee: Antwoord:

8 8 Gevolgtrekking: LEER!! Besluit of die gegewe passasie die konsertstemming is, of die genoteerde musiek. Besluit wat die interval tussen die twee is. Besluit of die transposisie laer of hoër moet wees. Oef. 8/1 DIE VOLGENDE IS DIE KONSERTSTEMMING. TRANSPONEER HIERDIE UITTREKSEL N MAJEUR 6 e HOËR IN DIE G-SLEUTEL, SODAT DIT IN KONSERTSTEMMING SAL WEES AS N ALT SAXOFOON IN E b DIT SPEEL. Oef. 8/ HIERDIE MELODIE IS DIE WERKLIKE KLANK VAN N KLARINET IN B b. TRANSPONEER DIT N MAJEUR SEKUNDE HOËR NA DIE GENOTEERDE MUSIEK: Oef. 8/3 HIERDIE PASSASIE IS GENOTEER VIR N TROMPET IN B b. SKRYF DIT IN KONSERTSTEMMING, WAT N MAJEUR SEKUNDE LAER IS:

9 9 Oef. 9/1 HIERDIE MELODIE IS GENOTEER VIR N INSTRUMENT IN A. SKRYF DIT OOR IN KONSERTSTEMMING, DIT IS N MINEUR TERTS LAER: Andante mf 6. TRANSPONEER N PASSASIE MET N TOONSOORTTEKEN NA EEN SONDER TOONSOORTTEKEN N SEKERE INTERVAL HOËR OF LAER. VOORBEELD: Die volgende voorbeeld is in B b -majeur, met toonsoortteken. Dit moet na F-majeur sonder toonsoortteken getransponeer word. In so n geval is die transposisie baie maklik. F-majeur is n volmaakte kwint hoër as B b -majeur. Al wat jy moet doen, is om elke individuele noot n volmaakte kwint hoër te skryf, sonder toonsoortteken. Die eerste noot B b word byvoorbeeld F, die tweede een C, ens. Oef. 9/ DIE VOLGENDE MELODIE IS DIE WERKLIKE KLANK VAN N FRANSE HORING IN F. HERSKRYF DIT SONDER TOONSOORTTEKEN N VOLMAAKTE KWINT HOËR, SODAT DIT OP PRESIES DIESELFDE TOONHOOGTE SAL KLINK AS DIT OP N FRANSE HORING IN F GESPEEL WORD:

10 10 Die res van die module is goed om te weet vir ABRSM en Trinity leerders. 7. TRANSKRIPSIE VAN SOLFANOTASIE NA BALKNOTASIE. (Slegs Unisa leerders. Goed om te weet vir ABRSM en Trinity leerders.) Leer die solfa notasie op bladsy 1(3) van die opsomming van hierdie module en doen die volgende oefening: Oef. 10/1 TRANSKRIBEER DIE VOLGENDE TWEE-MAAT FRASES VAN SOLFANOTASIE NA BALKNOTASIE: 1 Do is Eb Do is C 3 Do is A Die res van die module is goed om te weet vir alle leerders. 8. TRANSKRIPSIE VAN N PASSASIE SONDER TOONSOORTTEKEN NA EEN MET TOONSOORTTEKEN. Let wel: - Die gegewe passasie is sonder toonsoortteken. - Bepaal altyd eers die toonsoort en skryf dié toonsoortteken vooraan. - Herskryf die passasie met uitlating van onnodige skuiftekens. Oef. 10/ HERSKRYF DIE VOLGENDE PASSASIE MET DIE KORREKTE TOONSOORTTEKEN EN LAAT ONNODIGE SKUIFTEKENS UIT:

11 11 9. ENHARMONIESE TRANSKRIPSIE. Jy weet reeds wat n enharmoniese verandering is, bv. F # - G b. Enharmoniese toonsoorte: D b -majeur C # -majeur (b b : en a # :) G b -majeur - F # -majeur (e b : en d # :) C b -majeur - B-majeur (a b : en g # :) Kom ons sê dat n passasie sonder toonsoortteken in C # majeur enharmonies getransponeer moet word, dit is na D b majeur. D is een letternaam hoër as C. Skryf die hele passasie een letternaam hoër en verander elke noot enharmonies. VOORBEELD Antwoord: C # majeur D b majeur Onthou: - Die toonhoogte bly dieselfde, maar die letternaam verander. - As die passasie met toonsoortteken is, moet die nuwe toonsoort vooraan geskryf word. Oef. 11/1 TRANSKRIBEER DIE VOLGENDE PASSASIE ENHARMONIES. SKRYF OOK DIE NAAM VAN DIE NUWE TOONSOORT: C b majeur Toonsoort: Oef. 11/ SKRYF TWEE VERSKILLENDE ENHARMONIESE NOTE VIR DIE VOLGENDE: 1

12 10. TRANSKRIPSIE NA NOTE DUBBEL OF HELFTE VAN DIE WAARDE. 1 Wanneer die passasie oorgeskryf word in note dubbel of helfte van die nootwaardes, sal die tydmaatteken verander. VOORBEELD: Let wel: in helfte van die waarde word Die aantal note verander nie. 4 4 word nie 4 nie. Die waarde verander. 4 4 word dus 8 4 wanneer die waarde gehalveer word. (Die onderste getal van die tydmaatteken verander, nie die boonste een nie). Oef. 1/1 BEANTWOORD DIE VOLGENDE: in helfte van die waarde is 3 4 in dubbel die waarde is in helfte die waarde is 9 8 in dubbel die waarde is Oef. 1/ HERSKRYF DIE VOLGENDE PASSASIE IN DIE BASSLEUTEL EN BEHOU DIESELFDE TOONHOOGTE. GEBRUIK NOTE DUBBEL DIE WAARDE: Oef. 1/3 HERSKRYF DIE VOLGENDE PASSASIE IN DIE DISKANTSLEUTEL IN NOTE DIE HELFTE VAN DIE WAARDE: Let wel: Note wat nie voorheen saamgegroepeer was nie, moet dalk nou wel saamgegroepeer word!

13 TRANSPOSISIE NA N PASSASIE SODAT DIE HOOGSTE/LAAGSTE NOOT N SEKERE INTERVAL HOËR/ LAER SAL WEES: VOORBEELDE: Veronderstel jy moet n passasie in G-majeur, met die hoogste noot E, laer transponeer sodat die hoogste noot C sal wees. Stel die interval tussen die twee hoogste note vas. Dit is n majeur terts. Die toonsoort sal verander na n ander toonsoort wat n majeur terts laer is. Die gegewe toonsoort is G-majeur. Die toonsoort wat n majeur terts laer is, is E b -majeur. Die toonsoortteken van E b -majeur word dan vooraan geskryf. Gegewe passasie: Transposisie: Hoogste noot = E Toonsoort = G-majeur Hoogste noot = C Toonsoort = E b -majeur Veronderstel jy moet n passasie in A-mineur, met die laagste noot G #, hoër transponeer sodat die laagste noot A # sal wees. Stel die interval tussen die twee laagste note vas. Dit is n majeur sekunde. Die toonsoort sal verander na n ander toonsoort wat n majeur sekunde hoër is. Die gegewe toonsoort is A-mineur en die toonsoort n majeur sekunde hoër sal B- mineur wees. B-mineur se toonsoortteken word vooraan geskryf. Gegewe passasie: Transposisie: Laagste noot = G # Toonsoort = A-mineur. Laagste noot = A # Toonsoort = B-mineur. Net soos voorheen bly n majeur toonsoort n majeur en n mineur toonsoort bly mineur.

14 14 Oef. 14/1 VOLTOOI DIE VOLGENDE DEUR DIE GEVRAAGDE TOONSOORT IN TE VUL: VOORBEELD: n Passasie in in D-majeur. Die hoogste noot is F #. Dit moet hoër getransponeer word sodat die hoogste noot A sal wees. Noem die toonsoort van die transposisie. Antwoord: F-majeur. 1 n Passasie is in G-mineur en die hoogste noot is B b. Dit moet laer getransponeer word, sodat die hoogste noot G sal wees. Noem die toonsoort van die transposisie: n Passasie is in B b -majeur en die laagste noot is C. Dit moet hoër getransponeer word, sodat die laagste noot D sal wees. Noem die toonsoort van die transposisie: 3 n Passasie is in A-mineur en die laagste noot is E. Dit moet laer getransponeer word, sodat die laagste noot C sal wees. Noem die toonsoort van die transposisie: 4 n Passasie is in C # -majeur en die hoogste noot is G #. Dit moet laer getransponeer word, sodat die hoogste noot F# sal wees. Noem die toonsoort van die transposisie: Oef. 14/ TRANSPONEER DIE VOLGENDE PASSASIE NA N ANDER TOONSOORT, SODAT DIE HOOGSTE NOOT F # SAL WEES: Oef. 14/3 TRANSPONEER DIE VOLGENDE PASSASIE NA N ANDER TOONSOORT, SODAT DIE LAAGSTE NOOT B SAL WEES:

15 15 1. TRANSPOSISIE VIR N SEKERE STEMOMVANG. VOORBEELD: n Seun se stemomvang is: Hy moet n lied sing waarvan die omvang soos volg is: Met watter interval moet die lied laer getransponeer word sodat hy dit kan sing? Antwoord: n Mineur terts laer. (Die seun sal nie in staat wees om die hoë E b te sing nie. Dit moet laer getransponeer word na C wat hy wel kan sing, dus n mineur terts laer). As die lied in E-majeur is, wat sal die toonsoort van die transposisie wees? Antwoord: C # -majeur. (C # is n mineur terts laer as E). Gevolgtrekking: LEER!! Bepaal die interval (afstand) tussen die noot wat die seun kan sing en die noot in die lied wat hy nie kan sing nie. Dit is die interval wat die lied getransponeer moet word. Net soos voorheen bly n majeur toonsoort n majeur en n mineur toonsoort bly mineur. Onthou, n persoon se stemomvang verander nie, dis altyd die lied wat aangepas moet word. Oef. 15/1 VOLTOOI DIE VOLGENDE VRAE: 1 n Dogter se stemomvang is: Sy moet n lied in die skooloperette sing met die volgende omvang:: 1.1 Met watter interval moet die lied laer getransponeer word sodat die dogter dit kan sing? 1. Die lied is in A-majeur. In watter toonsoort sal die transposisie wees? Jack moet n lied in die kunsfees sing. Die omvang van die lied is:

16 16 Jack se stemomvang is: 3.1 Met watter interval moet die lied getransponeer word sodat Jack dit kan sing? (Noem ook of die transposisie op of af moet wees). 3. Die lied is in D-mineur. In watter toonsoort sal die transposisie wees? 13. TRANSPOSISIE N DIATONIESE OF CHROMATIESE HALFTOON OP OF AF DIATONIESE HALFTOON OP OF AF: Die lettername van n diatoniese halftoon verskil, bv. E en F. VOORBEELD: As die passasie in D-majeur is en n diatoniese halftoon laer geskryf moet word, sal die transposisie in C#-majeur wees. Al die note sal een trap laer wees, omdat C een trap laer is as D. D-majeur Diatoniese halftoon laer = C#-majeur 13. CHROMATIESE HALFTOON OP OF AF. Die lettername van n chromatiese halftoon is dieselfde, bv. F en F #. VOORBEELD: As die passasie in D-majeur is en n chromatiese halftoon laer geskryf moet word, sal die passasie in D b -majeur herskryf word. Al die note sal op dieselfde lyne en spasies bly, omdat die letter D bly. Let op die veranderde skuiftekens. D-majeur Chromatiese halftoon laer = D b -majeur

17 17 Oef. 17/1 TRANSPONEER DIE VOLGENDE PASSASIE N DIATONIESE HALFTOON LAER BY 1, EN N CHROMATIESE HALFTOON HOËR BY : 1 1 Jy het nou die module oor transposisie en transkripsie afgehandel. Leer die opsomming op die volgende bladsy. Knip dit uit en bewaar dit in jou Opsommingslêer. Leer ook weer die opsomming van die musiekterme. Vra jou onderwyser/-es vir die moduletoets oor transposisie en transkripsie wanneer jy gereed is. Baie geluk! Jy het die Credo Musiekteorie-opleidingsprogram graad 5 voltooi! Lees nou die volgende hoofstuk rakende eksamenvraestelle en doen dan n klompie ou vraestelle.

18 1 OPSOMMING Credo Musiekteorie-opleidingsprogram GRAAD Deur S. J. Cloete Tra. 5 ONTHOU: Die transposisie kan tussen enige van die voorgeskrewe sleutels gevra word. Dit kan met of sonder toonsoortteken gevra word. Jou punt van verwysing moet middel C wees. Wanneer in dubbel of helfte van die waarde oorgeskryf word, verander die toonsoortteken. As die gegewe passasie met toonsoortteken is, sal die antwoord ook met toonsoortteken wees, tensy dit spesifiek sonder toonsoortteken gevra word. n Majeur toonsoort bly n majeur toonsoort en n mineur bly n mineur. Herskryf alles, bv. musiekterme, fraserings, ens. Wanneer n transkripsie op dieselfde toonhoogte bly, of een oktaaf op/af geskryf word, sal die toonsoort dieselfde bly. Wanneer n passasie enige ander interval op/af geskryf word, bv. n mineur terts hoër, sal die toonsoort verander. Bepaal eers die toonsoort en berei die notebalk voor vir jou antwoord: - skryf die sleutelteken - skryf die toonsoortteken as daar een moet wees - skryf die tydmaatteken - trek maatlyne presies soos in die gegewe passasie Wanneer getransponeer word, mag die rigting van nootstele en fraseringsboë verander. Wanneer die musiek oorgeskryf word, skryf eers die nootkoppe, maar nie die stele nie. Maak seker dis reg. Skryf dan die nootstele. Probeer om die melodie te hoor soos wat jy skryf. Herskryf alles: fraseringsboë, staccatos, maatlyne, musiekterme, komponis se naam, rustekens, ens. Niks mag uitgelaat word nie. Staccatos, aksente en fraseringsboë kom gewoonlik bokant of onderkant die nootkoppe en nie by die nootstele nie: Plaas rustekens in die korrekte spasies. Transposisie een oktaaf op/af - n lyn-noot word n spasie-noot en omgekeerd. Transkripsie op dieselfde toonhoogte - n lyn-noot bly n lyn-noot.

19 1() 1 TRANSKRIPSIE VAN EEN SLEUTEL NA N ANDER EEN MET BEHOUD VAN DIESELFDE TOONHOOGTE: Laat middel C jou anker wees. Hoe vêr is die eerste noot van middel C af (bv. n e bokant middel C)? Gebruik hierdie noot as jou beginpunt in die ander sleutel en herskryf die musiek op dieselfde toonhoogte. TRANSPONERING EEN OKTAAF OP OF AF: Dink aan die eerste noot n oktaaf hoër/laer in dieselfde sleutel. Hoe vêr is hierdie noot van middel C af (bv. n 3 e bokant middel C)? Gebruik hierdie noot as jou beginpunt in die ander sleutel en herskryf die musiek soos gevra. 3 TOONSOORTVERANDERING: Transposisie n oktaaf op/af - Toonsoort bly dieselfde. Transkripsie op dieselfde toonhoogte - Toonsoort bly dieselfde. Transposisie enige ander interval - Toonsoort verander. 4 TRANSPONERING N SEKERE INTERVAL OP OF AF: Bepaal eers die toonsoort van die gegewe passasie en dink dan die tonika van die gegewe passasie die gevraagde interval op/af. Dit is die tonika van die nuwe toonsoort. VOORBEELDE: E-mineur n majeur e laer, sal D-mineur wees. A-majeur n volmaakte 5 e hoër, sal E-majeur wees. Herskryf die passasie die gevraagde interval op of af. Elke skuifteken in die gegewe passasie vereis n ooreenstemmende skuifteken in die transposisie, maar hou die toonsoortteken in gedagte. 5 TRANSPONERENDE INSTRUMENTE: Daar is twee faktore: 1 Genoteerde musiek (geskrewe note, notasie) Konsertstemming (werklike klank) Besluit of die gegewe passasie die genoteerde musiek is, of die konsertstemming. Besluit wat die interval tussen die twee is en of die transposisie hoër of laer moet wees. Transponeer die passasie op/af na die nuwe toonsoort. 6 TRANSPONEER N PASSASIE MET TOONSOORTTEKEN NA EEN SONDER TOONSOORTTEKEN N SEKERE INTERVAL OP OF AF: Dis nie nodig om eers die toonsoort vas te stel nie. Skryf net elke individuele noot die gevraagde interval op/af en maak seker dat dit die korrekte interval is, deur skuiftekens te gebruik. Die antwoord is sonder toonsoortteken.

20 1(3) 7 TRANSKRIPSIE VAN SOLFA NOTASIE NA BALKNOTASIE: Balknotasie: Do is C Solfasillabe: Afkorting: doh ray me fa soh lah te doh d r m f s l t d Toonhoogtes en toonsoortaanduiding: Die toonsoorte van C-, G-, D-, A-, F- B b - en E b -majeurs word vereis. VOORBEELD: Do is Eb 3 4 Maatslae: Note: 1 maatslag 4 Solfanotasie: Balknotasie: maatslae 4 maatslae 4 3 maatslae ½ maatslag 1½ maatslae Rustekens word deur leë spasies aangedui. Solfanotasie: Balknotasie:

21 1(4) 8 TRANSKRIBEER N PASSASIE SONDER TOONSOORTTEKEN NA EEN MET TOONSOORTTEKEN: Bepaal eers die toonsoort en skryf die toonsoortteken aan die begin. Herskryf elke noot op dieselfde toonhoogte met uitlating van onnodige skuiftekens. 9 ENHARMONIESE TRANSKRIPSIE: Enharmoniese toonsoorte: D b -majeur C # -majeur (b b : en a # :) G b -majeur - F # -majeur (e b : en d # :) C b -majeur - B-majeur (a b : en g # :) Bepaal eers die toonsoort en verander dit dan enharmonies. Die letternaam verander, maar die toonhoogte bly dieselfde. As die passasie met toonsoortteken is, skryf die nuwe toonsoort se toonsoortteken vooraan. 10 TRANSKRIPSIE NA NOTE DUBBEL OF HELFTE VAN DIE WAARDE: Die tydmaatteken sal verander. Die aantal note verander nie, maar die nootwaardes sal verander, bv word 8 in helfte van die waarde. 4 4 word 4 in in dubbel die waarde. 11 TRANSPOSISIE SODAT DIE HOOGSTE/LAAGSTE NOOT HOËR OF LAER SAL WEES: Bepaal die toonsoort van die gegewe passasie en wat die hoogste/ laagste noot is. Bepaal die interval tussen die hoogste/laagste noot van die gegewe passasie en die hoogste/laagste noot van die gevraagde transposisie. Dink die tonika van die gegewe toonsoort hierdie interval op/af. Dit is die tonika van die nuwe toonsoort. Transponeer die passasie na die nuwe toonsoort en maak seker dat die hoogste/laagste noot die regte interval hoër/laer is. 1 TRANSPOSISIE VIR N SEKERE STEMOMVANG: Die mens se stem kan nie verander word nie. Die toonsoort van die passasie moet verander. Bepaal die noot in die passasie wat die persoon nie kan sing nie, omdat die toonhoogte te hoog of te laag is. Wat is die interval tussen die noot wat die persoon kan sing en die noot wat hy/sy nie kan sing nie? Dit is die interval wat die transposisie hoër of laer moet wees. Dink die tonika van die gegewe toonsoort hierdie interval op/af. Dit is die tonika van die nuwe toonsoort. Transponeer die passasie na die nuwe toonsoort en maak seker die persoon sal die hoogste/laagste noot nou kan sing.

22 1(5) 13 TRANSPOSISIE N DIATONIESE/CHROMATIESE HALFTOON OP/AF: Diatoniese halftoon: Die letternaam verander, bv. D-majeur a diatoniese halftoon laer is C # -majeur. Herskryf die passasie een letternaam laer met die nuwe toonsoortteken en let op die skuiftekens. Chromatiese halftoon: Die letter bly dieselfde bv. D-majeur n chromatiese halftoon laer is D b -majeur. Herskryf die passasie op dieselfde letter, met nuwe toonsoortteken, en let op die skuiftekens. * * *

HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK 8...

HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK HOOFSTUK 8... Inhoud Dankbetuiging...ii Voorwoord... iii HOOFSTUK 1... 1 Sleutels, nootwaardes en toonhoogtes... 1 HOOFSTUK 2... 9 Tydmaattekens... 9 HOOFSTUK 3... 18 Groepering... 18 HOOFSTUK 4... 31 Toonsoorte en

Nadere informatie

FAKTORE EN VEELVOUDE

FAKTORE EN VEELVOUDE FAKTORE EN VEELVOUDE Ons gaan nou na n paar stukkies teorie kyk in verband met Natuurlike- en Telgetalle. Voltooi: 3 X 1 = 3 X 2 = 3 X 3 = 3 X 4 = 3 X 5 = Ons sê dus dat 3, 6, 9, 12 en 15 VEELVOUDE is

Nadere informatie

GRAAD 12 SEPTEMBER 2012 MUSIEK V1

GRAAD 12 SEPTEMBER 2012 MUSIEK V1 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 SEPTEMBER 2012 MUSIEK V1 NAAM: PUNTE: 125 TYD: 3 uur *MUSDM1* Hierdie vraestel bestaan uit 21 bladsye, insluitend rofwerkbladsy.

Nadere informatie

eboeke word ontwikkel en gratis verskaf deur die

eboeke word ontwikkel en gratis verskaf deur die Ons praat baie van dinge wat in verhouding tot mekaar is, sonder om dit regtig agter te kom! As jy byvoorbeeld sê dat jy twee van die ses stukke van n pizza geëet het, het jy n verhouding beskryf: Die

Nadere informatie

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra

Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra SKRIFLESING: Romeine 12:1-8 TEKS: Romeine 12:1-2 HK 49 TEMA: Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra Psalm 103 : 10, 11 Skrifberyming 28 (10-1) : 1, 2 Psalm 119 : 11 Skrifberyming 78 (13-3)

Nadere informatie

Skoolgereed in 10 weke: Week 1

Skoolgereed in 10 weke: Week 1 Skoolgereed in 10 weke: Week 1 www.kinderwerf.co.za Vaardigheid 1: Kan jou kind al skoenveters vasmaak? Indien hy/sy nog sukkel, oefen dit met hierdie oulike skoenveter-rympie! Hasie-gaatjie om die draaitjie,

Nadere informatie

Luister en praat. Kyk na die prent en gesels daaroor. 1. Beskryf wat jy in die prent sien. 2. Waaraan, dink jy, dink die seun?

Luister en praat. Kyk na die prent en gesels daaroor. 1. Beskryf wat jy in die prent sien. 2. Waaraan, dink jy, dink die seun? Luister en praat Naam: Kyk na die prent en gesels daaroor. 1. Beskryf wat jy in die prent sien. 2. Waaraan, dink jy, dink die seun? 3. Waaraan, dink jy, dink die kat? 4. Hoekom dink jy is daar ʼn slot aan

Nadere informatie

Hierdie toets bestaan uit 12 bladsye, die voorblad uitgesluit.

Hierdie toets bestaan uit 12 bladsye, die voorblad uitgesluit. PUNTE JAARLIKSE NASIONALE ASSESERING 2014 GRAAD 6 WISKUNDE TOETS PUNTE: 75 TYD: 90 minutes PROVINSIE DISTRIK NAAM VAN SKOOL EMIS-NOMMER (9 SYFERS) KLAS (bv. 6A) VAN NAAM GESLAG ( ) SEUN DOGTER GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS

GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS 2011 GRAAD 3 GESYFERDHEID VOORBEELDITEMS (AFRIKAANS) ONDERWYSERSGIDS INSTRUKSIES AAN ONDERWYSERS 1. Daar is makliker en moeiliker items. 2. Die voorbeelditems is so saamgestel dat leerders hulself kan

Nadere informatie

MENTAL MATHS IN DIE KLASKAMER

MENTAL MATHS IN DIE KLASKAMER MENTAL MATHS IN DIE KLASKAMER HOEKOM MENTAL MATHS? Ons wil hê dat ons leerders gemaklik met getalle kan speel. Hy moet weet waar n getal lê. Hy moet n klomp somme met die getal kan maak. Mental Maths bou

Nadere informatie

Hoofstuk 7 Wisselstroom

Hoofstuk 7 Wisselstroom Hoofstuk 7 Wisselstroom Inleiding In gelykstroom- (G.S.) kringe, vloei die stroom altyd in een rigting. Die rede hiervoor is omdat die spanningsbron wat gebruik word om die kring te aktiveer altyd dieselfde

Nadere informatie

Gemeenskap. Wat is n gemeenskap? n Gemeenskap het n hoof/hoof?

Gemeenskap. Wat is n gemeenskap? n Gemeenskap het n hoof/hoof? Gemeenskap Wat is n gemeenskap? Die woord gemeenskap dui n intieme verband tussen mense aan. Mense wat deel aan iets, maar dit wat hulle deel is baie besonders. Uit die Grieks is die woord vir gemeenskap

Nadere informatie

PUNTE: TYD: 1 uur NAAM: *3WISK*

PUNTE: TYD: 1 uur NAAM: *3WISK* GRONDSLAGFASE GRAAD 3 NOVEMBER 2014 WISKUNDE PUNTE: 40 TYD: 1 uur NAAM: *3WISK* Hierdie vraestel bestaan uit 16 bladsye. 2 WISKUNDE (NOVEMBER 2014) INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Beantwoord al die vrae in

Nadere informatie

Les Plan Twee. Habitats

Les Plan Twee. Habitats Les Plan Twee Habitats KRITIEKE UITKOMSTE KU #1: Identifiseer en los probleme op op 'n manier wat getuig daarvan dat kritieke en vindingryke denke gebruik is om verantwoordelike besluite te neem. KU #7:

Nadere informatie

Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2

Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2 Kingswood College Departement Afrikaans AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 9 VRAESTEL 2 Eksaminator: Mnr. D. Koen Tyd: 2 UUR Moderators: Mnr. T. Scholtz Totaal: [100] Me. M. Muller November 2014 Me.

Nadere informatie

Wiskunde Graad 4. November 2016

Wiskunde Graad 4. November 2016 1 Wiskunde Graad 4 November 2016 Vraag 1 Voltooi die volgende hoofreken vrae: 1.1 5746 200 = 5546 1.2 5 9 = 45 1.3 + = 1.4 250 + 350 = 600 1.5 546 0 = 546 1.6 700 10 = 70 1.7 1 = 1.8 30 7 = 210 1.9 14

Nadere informatie

GRAAD: 2 VAK: HUISTAAL KWARTAAL EEN FORMELE ASSESSERINGSTAAK (FAT) 1

GRAAD: 2 VAK: HUISTAAL KWARTAAL EEN FORMELE ASSESSERINGSTAAK (FAT) 1 GRAAD: 2 VAK: HUISTAAL KWARTAAL EEN FORMELE ASSESSERINGSTAAK (FAT) 1 Naam: Klas: Datum: Skool: Onderwyser: FAT Aktiwiteit / Vorm Leerder se punt Leerder % TOTAAL VAK: HUISTAAL FORMELE ASSESSERINGSTAAK

Nadere informatie

Johannesburg Cluster Common Examination Vraestel 3

Johannesburg Cluster Common Examination Vraestel 3 Johannesburg Cluster Common Examination Vraestel 3 Kreatiewe Skryfwerk November 2011 AFRIKAANS EAT GRAAD 10 Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye. INSTRUKSIES: 1. Kies en beantwoord EEN vraag uit elke

Nadere informatie

Algemene Grootboek. DIT IS BAIE BELANGRIK NOU OM TE WEET WATTER REKENINGE IS BATES, EIENAARSBELANG en LASTE.

Algemene Grootboek. DIT IS BAIE BELANGRIK NOU OM TE WEET WATTER REKENINGE IS BATES, EIENAARSBELANG en LASTE. Algemene Grootboek Skryf die eerste vier stappe van die Rekeningkundige siklus neer: 1. 2. 3. 4. So met ander woorde, 1. Eerstens moes daar n transaksie plaasvind, 2. dan moes die transaksie wat plaasgevind

Nadere informatie

DIE VLEUELS VAN GEBED (9)

DIE VLEUELS VAN GEBED (9) DIE VLEUELS VAN GEBED (9) DIE VLEUELS VAN GEBED (9) Jan van der Watt Dankie Here! Dankie sê is om jou skuld te betaal. In die tyd van die Bybel was dankie sê iets anders as vandag. Vandag is dankie n woord

Nadere informatie

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2012 GRAAD 3 WISKUNDE TOETS

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2012 GRAAD 3 WISKUNDE TOETS PUNTE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 202 GRAAD 3 WISKUNDE TOETS PUNTE: 60 TYD: uur PROVINSIE STREEK DISTRIK NAAM VAN SKOOL NASIONALE OBIS-NOMMER (9 syfers) KLAS (bv. 3A) VAN NAAM GESLAG ( ) SEUN DOGTER

Nadere informatie

SKOOL AFRIKAANS - GR 6 JUNIE 2010 AFDELING A: KREATIEWE SKRYFWERK TOTAAL: 100 NAAM:

SKOOL AFRIKAANS - GR 6 JUNIE 2010 AFDELING A: KREATIEWE SKRYFWERK TOTAAL: 100 NAAM: SKOOL AFRIKAANS - GR 6 JUNIE 2010 Eksamen TYD: 120 min TOTAAL: 100 NAAM: Instruksies 1. Vul eerstens jou naam en van op die antwoordblaaie neer. 2. Lees jou vrae noukeurig voordat jy antwoord. 3. Alle

Nadere informatie

QUEENS HIGH SCHOOL AFRIKAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL I GRAAD 10 1 ½ UUR NOVEMBER 2008 PUNTE : 35 EKSAMINATOR MNR. D.E.

QUEENS HIGH SCHOOL AFRIKAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL I GRAAD 10 1 ½ UUR NOVEMBER 2008 PUNTE : 35 EKSAMINATOR MNR. D.E. QUEENS HIGH SCHOOL AFRIKAANS TWEEDE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL I GRAAD 10 1 ½ UUR NOVEMBER 2008 PUNTE : 35 EKSAMINATOR MNR. D.E. LAST MODERATOR MEV. L.M. FOUCHE INSTRUKSIES: Hierdie vraestel bestaan uit

Nadere informatie

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 3 AFRIKAANS HUISTAAL TOETS

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 3 AFRIKAANS HUISTAAL TOETS PUNTE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 013 GRAAD 3 AFRIKAANS HUISTAAL TOETS PUNTE: 40 TYD: 1 UUR PROVINSIE STREEK DISTRIK NAAM VAN SKOOL OBIS-NOMMER (9 syfers) KLAS (bv. 3A) VAN NAAM GESLAG ( ) SEUN DOGTER

Nadere informatie

GRAAD 11 NOVEMBER 2012 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

GRAAD 11 NOVEMBER 2012 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 Province of the EASTERN CAPE EDUCATION NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2012 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 PUNTE: 100 TYD: 2½ uur *MLITA1* Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye, insluitende

Nadere informatie

Vraag 1: Danse in Verskillende Kulture Beantwoord die vrae gebaseer op die foto's langs die vrae.

Vraag 1: Danse in Verskillende Kulture Beantwoord die vrae gebaseer op die foto's langs die vrae. CAPS Skeppende Kunste Vraestel 3 Graad 6 Tyd: 1 Uur Totaal: 55 Vraag 1: Danse in Verskillende Kulture Beantwoord die vrae gebaseer op die foto's langs die vrae. 1.1 a) Watter kultuur se tradisionele dans

Nadere informatie

Vraag 1: Musiek en Musiek Instrumente Beantwoord die volgende vrae: 1.1. Wat is die verskil tussen: a) Harmonie (1) b) Twee-deel harmonie (1)

Vraag 1: Musiek en Musiek Instrumente Beantwoord die volgende vrae: 1.1. Wat is die verskil tussen: a) Harmonie (1) b) Twee-deel harmonie (1) CAPS Skeppende Kunste Vraestel 2 Graad 6 Tyd: 1 Uur Totaal: 45 Vraag 1: Musiek en Musiek Instrumente Beantwoord die volgende vrae: 1.1. Wat is die verskil tussen: a) Harmonie (1) b) Twee-deel harmonie

Nadere informatie

VRAESTEL EEN TYD : 2 UUR JUNIE 2013 PUNTE : 80

VRAESTEL EEN TYD : 2 UUR JUNIE 2013 PUNTE : 80 1 GRAAD 12: AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL EEN TYD : 2 UUR JUNIE 2013 PUNTE : 80 Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye. INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings.

Nadere informatie

Antonieme en sinonieme

Antonieme en sinonieme Antonieme en sinonieme Naam Oefening 1 1. Die motor is nie groot nie. smal 2. Die skaap is nie slim nie. buite 3. Die koffie is nie soet nie. naby 4. Die kind is nie soet nie. klein 5. Die straat is nie

Nadere informatie

5. Kaartskale. Aktiwiteite. SW Aardrykskunde. motors, ensovoorts? Waarna verwys die woord skaalmodel?

5. Kaartskale. Aktiwiteite. SW Aardrykskunde. motors, ensovoorts? Waarna verwys die woord skaalmodel? SW Aardrykskunde 5. Kaartskale Aktiwiteite 1. Wat beteken dit as daar op n bottel van aanmaakkoeldrank staan 1:8 of 1:3? 2. Het jy al in speelgoedwinkels gesien n mens kry skaalmodel vliegtuie, bote, motors,

Nadere informatie

Kan jy raai watter klankie ons in hierdie boek gaan leer? Naam: Oupa Muis woon in n huis onder n struik. Daar voel hy sommer tuis.

Kan jy raai watter klankie ons in hierdie boek gaan leer? Naam: Oupa Muis woon in n huis onder n struik. Daar voel hy sommer tuis. Naam: Oupa Muis woon in n huis onder n struik. Daar voel hy sommer tuis. In sy kombuis sit hy en eet n druif. Hy is vriende met duif, maar hy bly liewer uit oupa uil se pad. Kan jy raai watter klankie

Nadere informatie

n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2)

n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) n Kind, Jesus, word gebore en word groot (2) Jan van der Watt DEEL 2[1] DIE VERHALE VAN MATTEUS EN LUKAS Die verhaal van Jesus se geboorte (die kersverhaal)

Nadere informatie

1. Energie is iets binne-in mense, diere en dinge wat hulle laat. 2. Waarvandaan kom alle energie op aarde?

1. Energie is iets binne-in mense, diere en dinge wat hulle laat. 2. Waarvandaan kom alle energie op aarde? 14 Energie Wat weet ek van energie 1. Energie is iets binne-in mense, diere en dinge wat hulle laat. 2. Waarvandaan kom alle energie op aarde? 3. Gebruik die soorte energie in die blokkie en vul die regte

Nadere informatie

Lewensoriëntering Vraestel 12 Graad 6 Totaal: 35

Lewensoriëntering Vraestel 12 Graad 6 Totaal: 35 Lewensoriëntering Vraestel 12 Graad 6 Totaal: 35 Vraag 1 GROEPSDRUK Vul die ontbrekende woorde in. 1. Hierdie scenario is n voorbeeld van en groepsdruk vind hoofsaaklik plaas tussen mense van dieselfde

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING WISKUNDE JUNIE EKSAMEN 2015 GRAAD 8

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING WISKUNDE JUNIE EKSAMEN 2015 GRAAD 8 ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING WISKUNDE JUNIE EKSAMEN 01 GRAAD 8 TOTAAL : 100 TYD : UUR Totale bladsye insluitende voorblad : 7 Wiskunde Graad 8 Junie 01 INSTRUKSIES EN INFORMASIE 1. Die vraestel bestaan

Nadere informatie

GENERAL EDUCATION AND TRAINING AFRIKAANS HUISTAAL JUNIE EKSAMEN 2012 GRAAD 6

GENERAL EDUCATION AND TRAINING AFRIKAANS HUISTAAL JUNIE EKSAMEN 2012 GRAAD 6 GENERAL EDUCATION AND TRAINING AFRIKAANS HUISTAAL JUNIE EKSAMEN 2012 GRAAD 6 PUNTE : 60 TYDSDUUR: 60 MINUTE Bladsy 1 van 10 Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye INSTRUKSIES: 1. Beantwoord al die vrae.

Nadere informatie

Hoe om vlae aan te bied

Hoe om vlae aan te bied Hoe om vlae aan te bied Dit is belangrik dat Voortrekkers die geskiedenis van die landsvlag ken. Stappe 1. Jy benodig: kleurkryt en fotostate van die landsvlag wat nie ingekleur is nie. 2. Deel vir elke

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 10 AFRIKAANS EERSTE ADDISONELE TAAL NOVEMBER 2013 PUNTE: 100 TYD: 2 UUR Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 GRAAD 9 WISKUNDE MODELVRAE

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 GRAAD 9 WISKUNDE MODELVRAE JRLIKSE NSIONLE SSESSERING 014 GR 9 WISKUNE MOELVRE Hierdie boekie bestaan uit 16 bladsye, die voorblad uitgesluit. RIGLYNE Y IE GERUIK VN JRLIKSE NSIONLE SSESSERINGS (JN) MOELVRE 1. Hoe om die modelvrae

Nadere informatie

Die Here tree op teen dié wat terugdraai sonde toe

Die Here tree op teen dié wat terugdraai sonde toe SKRIFLESING: Genesis 19:1-30 TEKS: Genesis 19:26 TEMA: Die Here tree op teen dié wat terugdraai sonde toe Psalm 48 : 4 Psalm 7 : 6, 7 Psalm 1 : 1 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Sb 38 (15-2) : 2, 3 As n mens

Nadere informatie

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 5 WISKUNDE TOETS DISTRIK

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 5 WISKUNDE TOETS DISTRIK PUNTE JRLIKSE NSIONLE SSESSERING 2013 GR 5 WISKUNE TOETS PUNTE: 60 TY: 1½ uur PROVINSIE STREEK ISTRIK NM VN SKOOL OIS-NOMMER (9 syfers) KLS (bv. 5) VN NM GESLG ( ) SEUN OGTER GEOORTETUM Y Y M M Hierdie

Nadere informatie

VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN

VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN WISKUNDE VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN 2014 TOTAAL: 150 TYD: 3 UUR HIERDIE VRAESTEL BESTAAN UIT 8 BLADSYE Bladsy 1 van 8 WISKUNDE VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN 2014 INSTRUKSIES: Hierdie vraestel

Nadere informatie

HANDLEIDING WISKUNDE GRAAD 9

HANDLEIDING WISKUNDE GRAAD 9 HANDLEIDING WISKUNDE GRAAD 9 n Publikasie van Impak Onderwysdiens (Edms) Bpk Kopiereg voorbehou. Afgesien van enige billike gebruik vir die doel van navorsing, kritiek of resensie soos toegelaat onder

Nadere informatie

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 5 WISKUNDE MODELVRAE

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 5 WISKUNDE MODELVRAE JRLIKSE NSIONLE SSESSERING 2013 GR 5 WISKUNE MOELVRE Hierdie boekie bestaan uit 17 bladsye, die voorblad uitgesluit. RIGLYNE Y IE GERUIK VN JRLIKSE NSIONLE SSESSERINGSVOOREELE (N) 1. Hoe om die modelvrae

Nadere informatie

Hoërskool Strand. Wiskunde : Graad 10 Vraestel 2 November Eksaminator : Mev. P. Olivier. Moderator : Mnr. J.J. van Dyk Totaal: 100

Hoërskool Strand. Wiskunde : Graad 10 Vraestel 2 November Eksaminator : Mev. P. Olivier. Moderator : Mnr. J.J. van Dyk Totaal: 100 Hoërskool Strand Wiskunde : Graad 10 Vraestel 2 November 2013 Eksaminator : Mev. P. Olivier Tyd: 2 uur Moderator : Mnr. J.J. van Dyk Totaal: 100 Instruksies en inligting: 1. Hierdie vraestel bestaan uit

Nadere informatie

Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek

Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek Die gebruik van 'n persoonlike joernaal of dagboek Uit Doelgerigte Gebed deur Bennie Mostert, CUM uitgewers Opdrag: Maak 'n keuse om in hierdie week wat kom minstens 5 dae te neem om 15-30 minute per dag

Nadere informatie

Wat leer ons die week? Kwartaal 3 Week 7

Wat leer ons die week? Kwartaal 3 Week 7 Wat leer ons die week? Kwartaal 3 Week 7 Om leeruitdagings ten volle aan te durf en die vooruitsigte van teater bederf is die week se vooruitsigte! NUWE KONSEPTE Tema: Groente Ons bespreek die volgende

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 11 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL NOVEMBER 2012 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie VRAESTEL bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

Les 14: Entrepreneurskap

Les 14: Entrepreneurskap Les 14: Entrepreneurskap Aktiwiteit Beantwoord die volgende vrae deur die regte kolom te merk Altyd Gereeld Soms Nooit A Dryfkrag en motivering 1. Ek is nie seker wat ek van die lewe dink nie. 0 1 2 3

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 TEGNIESE WISKUNDE V1 MODEL 2016 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye en 1 diagramvel. Tegniese Wiskunde/V1 2 DBE/2016 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

Week 2. Dag 1. Aktiwiteit 1: Luister en praat. Aktiwiteit 2: Klanke. Leermateriaal: Klaskoerant Prent r vir roos

Week 2. Dag 1. Aktiwiteit 1: Luister en praat. Aktiwiteit 2: Klanke. Leermateriaal: Klaskoerant Prent r vir roos Week 2 Dag 1 8 Leermateriaal: Klaskoerant Prent r vir roos Letterkaart Klankstorie: r (bl. 11) Witborde en witbordmerkers Leesstuk: Wie is Ben? (bl. 196) Leesboek 2 bl. 4 en 5 Werkboek 2 bl. 26-28 Kleurpotlode

Nadere informatie

EKURHULENI NORTH November 2015 Graad 05 Afrikaans EAT

EKURHULENI NORTH November 2015 Graad 05 Afrikaans EAT Afdeling A: Leesbegrip EKURHULENI NORTH Lees die storie en beantwoord die vrae Samantha en Tinkerbel se nuwe maats 1 2 3 4 Eendag was daar n dogtertjie met die naam Samantha. Sy het saam met haar ma en

Nadere informatie

Wie in Christus bly, moet Sy voorbeeld volg

Wie in Christus bly, moet Sy voorbeeld volg SKRIFLESING: 1 Johannes 2:1-11 TEKS: 1 Johannes 2:6 TEMA: Wie in Christus bly, moet Sy voorbeeld volg Psalm 9 : 1, 2, 7 Psalm 31 : 13 (na gebed) Skrifberyming 72 (12-3) : 1, 2 Skrifberyming 78 (13-3) Ook:

Nadere informatie

Memorandum: Voorbeeld van n toets

Memorandum: Voorbeeld van n toets Memorandum: Voorbeeld van n toets Afdeling A: Leesbegrip Vraag 1: Advertensie 1. Dui die verband tussen die titel en die inhoud van die advertensie aan. (2) Die inhoud verduidelik hoe Aerolite n gesin

Nadere informatie

REKENINGKUNDE: BEGELEI JY OF ONDERRIG JY NET?

REKENINGKUNDE: BEGELEI JY OF ONDERRIG JY NET? REKENINGKUNDE: BEGELEI JY OF ONDERRIG JY NET? Jou rol in die onderrig van Rekeningkunde moet wees om die leerders te begelei om te ontdek. Dit is n baie beter opsie as om die leerders te leer om te doen.

Nadere informatie

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege

BELEIDSDOKUMENT. Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege BELEIDSDOKUMENT Eksamens / Mini-eksamens Grey Kollege 2 Eksamenvraestelle Eksaminator. 1. Dit is die verantwoordelikheid van die eksaminator om toe te sien dat elke lid van die departement die konsepvraestel

Nadere informatie

SKRIFLESING: Jesaja 55. TEKS: Jesaja 55: Die Here se Woord werk. Skrifberyming 34 (2-2) : 1. Psalm 19 : 4. Psalm 33 : 5.

SKRIFLESING: Jesaja 55. TEKS: Jesaja 55: Die Here se Woord werk. Skrifberyming 34 (2-2) : 1. Psalm 19 : 4. Psalm 33 : 5. SKRIFLESING: Jesaja 55 TEKS: Jesaja 55:10-11 TEMA: Die Here se Woord werk. Skrifberyming 34 (2-2) : 1 Psalm 19 : 4 Psalm 33 : 5 Psalm 89 : 6 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Ps 147 : 6, 7 Sb 34 (2-2) : 2 2

Nadere informatie

WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT

WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT WES-KAAP ONDERWYS DEPARTEMENT TYD: 3 UUR PUNTE: 50 WISKUNDE V Oefen vraestel: Junie 04 Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye en n formule blad. INSTRUKSIES Lees die volgende instruksies sorgvuldig deur

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 MUSIEK V1 MODEL 2008 EKSAMENNOMMER/NAAM: PUNTE: 125 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye en 'n rofwerkblad. Musiek/V1 2 DoE/Model 2008 LOS ASB HIERDIE

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 11 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL NOVEMBER 2013 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie VRAESTEL bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

Jesus Christus se opstanding maak ons lewens sinvol

Jesus Christus se opstanding maak ons lewens sinvol SKRIFLESING: 1 Korintiërs 15:1-20 TEKS: 1 Korintiërs 15:20a TEMA: Jesus Christus se opstanding maak ons lewens sinvol Psalm 33 : 2 Psalm 33 : 11 Skrifberyming 10 (5-4) : 1, 2 Ook: Sb 27 : 1, 3 1 Weet u

Nadere informatie

SKRIFLESING: Johannes 8 : TEKS: Johannes 8:12. Jesus Christus, die Lig, bring ware lewe. Psalm 150 : 1, 2, 3.

SKRIFLESING: Johannes 8 : TEKS: Johannes 8:12. Jesus Christus, die Lig, bring ware lewe. Psalm 150 : 1, 2, 3. SKRIFLESING: Johannes 8 :12-20 TEKS: Johannes 8:12 TEMA: Jesus Christus, die Lig, bring ware lewe Psalm 150 : 1, 2, 3 Psalm 43 : 3, 4 Skrifberyming 3 (4-7) : 1, 2 Skrifberyming 9 (18-1) : 1, 6 [Ook: Ps

Nadere informatie

Pretoria- 14 Augustus 2011

Pretoria- 14 Augustus 2011 1 Skriflesing: Prediker 3:1-15 Teks: Prediker 3:1-2a Sing- Ps.118:1,2; Ps.64:1,6,7; Ps. 104:1,12; Ps. 31:1,12 Broeder en suster- Ons lewe mag vir ons lyk soos n groot legkaart, waar ek baie keer voel dat

Nadere informatie

7. Lengte en breedtelyne

7. Lengte en breedtelyne SW Aardrykskunde 7. Lengte en breedtelyne Aktiwiteite 1. Kyk na die sketse hieronder en verduidelik wat dit voorstel. 2. Watter nut het hierdie lyne? 3. Wat is die ewenaar? 4. Deur watter vastelande loop

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 WISKUNDE V1 NOVEMBER 2015 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Wiskunde/V1 2 DBE/November 2015 INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die volgende

Nadere informatie

Navorsingsvoorstel TITEL VAN DIE VOORSTEL

Navorsingsvoorstel TITEL VAN DIE VOORSTEL Navorsingsvoorstel TITEL VAN DIE VOORSTEL Naam en van: MY Naam Studentenommer: 1000 0001 Graad: MCom Bedryfsielkunde Formaat: Skripsie Kontakfoonnommer: +27 sel E-pos: altydbeskikbaar@hierdie.adres.com

Nadere informatie

Die intrige rondom Hanna kan in die volgende punte saamgevat word:

Die intrige rondom Hanna kan in die volgende punte saamgevat word: Die intrige in n verhaal is die plan waarvolgens n verhaal ontwikkel en word ook die raamwerk van gebeure genoem. Die raamwerk dui op die organisasie van die gebeure in die verhaal en saak en gevolg speel

Nadere informatie

Sentraalbeplande stelsel

Sentraalbeplande stelsel Hoofstuk 1: Ekonomiese stelsels 1 Definisie van die konsep Ekonomiese stelsel: n Ekonomiese stelsel kan beskryf word as die manier waarop besluite geneem word oor: Hoe produksiefaktore / hulpbronne (kapitaal,

Nadere informatie

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING GRAAD 1 WISKUNDE STEL 1: 2012 MODELVRAE

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING GRAAD 1 WISKUNDE STEL 1: 2012 MODELVRAE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING GRAAD 1 WISKUNDE STEL 1: 2012 MODELVRAE RIGLYNE BY DIE GEBRUIK VAN JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERINGSVOORBEELDE (ANA) 1. Algemene oorsig Die Jaarlikse Nasionale Assessering

Nadere informatie

KOLOSSENSE 3:17 HK Sondag 36

KOLOSSENSE 3:17 HK Sondag 36 KOLOSSENSE 3:17 HK Sondag 36 Votum en seën Psalm 20 : 1, 2, 7 Gebed Skriflesing: Kolossense 3:1-17 (AV 1983) Belydenis: HK 36:99 Teks: Kolossense 3:17 (AV 1983) Psalm 118 : 5 Preek: God se kinders eer

Nadere informatie

Amptelike Tale Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal. Taal in konteks

Amptelike Tale Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal. Taal in konteks Amptelike Tale Huistaal Eerste Addisionele Taal Tweede Addisionele Taal Taal in konteks Die 2009 Eksamenriglyne vir Graad 12: Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) bepaal: Vraagstelling: n Verskeidenheid

Nadere informatie

WAT BETEKEN GESLAGSGELYKHEID BINNE N VERHOUDING?

WAT BETEKEN GESLAGSGELYKHEID BINNE N VERHOUDING? WAT BETEKEN GESLAGSGELYKHEID BINNE N VERHOUDING? GESLAGSGELYKHEID ALLE PERSONE MOET GELYK WEES VOOR DIE WET Die Namibiese Grondwet, Artikel 10 Wil jy n plakkaat hê? Kinders uit ons jeuggroep het plakkate

Nadere informatie

Die klimaat van SA: Temperatuur

Die klimaat van SA: Temperatuur OpenStax-CNX module: m25584 1 Die klimaat van SA: Temperatuur Siyavula Uploaders This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 1 AARDRYKSKUNDE 2

Nadere informatie

10. Ek is by julle Matteus 28:16-20

10. Ek is by julle Matteus 28:16-20 10. Ek is by julle Matteus 28:16-20 Tema Jesus verseker mense wat Hom aanbid, en selfs dié wat nog twyfel, dat Hy, die Almagtige, by hulle is wanneer hulle uitgaan om dissipels oor die hele wêreld heen

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 RELIGIESTUDIES V1 NOVEMBER 2009 PUNTE: 150 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Religiestudies/V1 2 DoE/November 2009 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie

Nadere informatie

AFRIKAANS HT GEDIGTE GRAAD 10. Geneem vanaf Sacai se webblad

AFRIKAANS HT GEDIGTE GRAAD 10. Geneem vanaf Sacai se webblad GEDIG 8 Geneem vanaf Sacai se webblad Herinneringe Koos du Plessis 1. Jou beeld is n verflenterde foto 2. in n skewe, versplinterde raam 3. en n sestal geskommelde letters 4. spel jou tweelettergrepige

Nadere informatie

Bybel vir Kinders. bied aan. Die Verlore Seun

Bybel vir Kinders. bied aan. Die Verlore Seun Bybel vir Kinders bied aan Die Verlore Seun Geskryf deur: Edward Hughes Ge-illustreer: Lazarus Aangepas deur: Ruth Klassen; Sarah S. Vertaal deur: Yvette Brits Vervaardig deur: Bible for Children www.m1914.org

Nadere informatie

Les 11 vir 10 Desember 2016

Les 11 vir 10 Desember 2016 Les 11 vir 10 Desember 2016 Gord dan soos n man jou heupe dan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My. (Job 38:3) God het in 'n onverwagse en skouspelagtige wyse opgedaag na Elíhu se toespraak. God het

Nadere informatie

FASILITEERDERSGIDS WISKUNDE GRAAD 4

FASILITEERDERSGIDS WISKUNDE GRAAD 4 FASILITEERDERSGIDS WISKUNDE GRAAD 4 Kopiereg 2016 Impak Onderwysdiens (Edms.) Bpk. Afgesien van enige billike gebruik vir die doel van navorsing, kritiek of resensie soos toegelaat onder die Wet op Outeursreg,

Nadere informatie

MATTEUS 7:12. Votum en seën. Psalm 34 : 2, 4. Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels. Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 4 : 3.

MATTEUS 7:12. Votum en seën. Psalm 34 : 2, 4. Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels. Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 4 : 3. MATTEUS 7:12 Votum en seën Psalm 34 : 2, 4 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Wet: Eksodus 20:1-17 (AV 1983/91) Psalm 4 : 3 Gebed Skrifberyming 53 (14-3) : 4 Skriflesing: Matteus 7:7-23 (AV 1983/91) Teks:

Nadere informatie

God laat alles Sy kinders se saligheid bevorder.

God laat alles Sy kinders se saligheid bevorder. SKRIFLESING: Romeine 8:18-30 TEKS: Romeine 8:28 HK 9 TEMA: God laat alles Sy kinders se saligheid bevorder. Psalm 30 : 3, 4 Skrifberyming 33 (2-4) : 1 Psalm 119 : 25 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Sb 52

Nadere informatie

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NOVEMBER 2013 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 PUNTE: 100 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye. 2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2013) INSTRUKSIES EN

Nadere informatie

Antieke Egipte en die Nylrivier

Antieke Egipte en die Nylrivier Eenheid 2 Leergids 1 Antieke Egipte en die Nylrivier Doelwitte Leer wie die antieke egiptenare was. Leer wanneer en wanneer die antieke Egiptenare geleef het. Leer van tyd, kronologie en tydlyne. A. Basiese

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK EKSAMEN GRAAD 10 AFRIKAANS HUISTAAL NOVEMBER 2103 PUNTE: 100 TYD: 2 UUR Hierdie vraestel bestaan uit 6 bladsye. Bladsy 1 van 6 INSTRUKSIES EN INLIGTING INSTRUKSIES: 1.

Nadere informatie

Preek, Ds Freddie Schoeman. Sondag 27 Februarie 2011

Preek, Ds Freddie Schoeman. Sondag 27 Februarie 2011 Preek, Ds Freddie Schoeman Sondag 27 Februarie 2011 [Skyfie 1] Op ons almanak staan daar dat ons vandag spesiaal aandag gee aan n organisasie met die naam Bibles for Believers wat Bybels gratis vesprei

Nadere informatie

NUWE WYN STILTETYD. Leer kinders die daaglikse praktyk van stiltetyd. Dr. Christo Nel. N u w e W y n v i r k i n d e r s

NUWE WYN STILTETYD. Leer kinders die daaglikse praktyk van stiltetyd. Dr. Christo Nel. N u w e W y n v i r k i n d e r s NUWE WYN STILTETYD Leer kinders die daaglikse praktyk van stiltetyd Dr. Christo Nel 2012 N u w e W y n v i r k i n d e r s Contents STILTETYD... 2 DEEL 1 WAT IS STILTETYD?... 2 DEEL 2 HOEKOM HOU 'N MENS

Nadere informatie

Jnr. Kategese 22 Januarie 2017 Visvang vir Jesus! Matteus 4: 12-23

Jnr. Kategese 22 Januarie 2017 Visvang vir Jesus! Matteus 4: 12-23 Benodighede: Visse op karton afgerol en uitgeknip Skuifspelde Stok met tou en magneet Jnr. Kategese 22 Januarie 2017 Visvang vir Jesus! Matteus 4: 12-23 Wenke: Lees die VERLOOP hier onder deur en maak

Nadere informatie

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL Kingswood College AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 11 VRAESTEL 2 JULIE 2013 TYD: 2½ UUR 100 PUNTE Eksaminator: Mnr. D. Koen Moderators: Mnr. T. Scholtz Me. M. Muller Leeruitkomste en Assesseringstandaarde:

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 10 AFRIKAANS EERSTE ADDISONELE TAAL NOVEMBER 2012 PUNTE: 100 TYD: 2 UUR Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING

Nadere informatie

Wiskunde Vraestel 1 Vrae Wiskunde Vraestel 1: Vrae. Kopiereg voorbehou

Wiskunde Vraestel 1 Vrae Wiskunde Vraestel 1: Vrae. Kopiereg voorbehou Wiskunde Vraestel 1: Vrae 1 Vraag 1 1.1 Los die volgende op vir x, korrek tot twee desimale plekke waar nodig. 1.1.1 x ( x + 5) = 1.1. 1.1. x < 0 x + 1. 1..1 Los gelyktydig op vir x en y as x y = 1 en

Nadere informatie

MEMORANDUM KWARTAAL 1

MEMORANDUM KWARTAAL 1 MEMORANDUM KWARTAAL 1 WISKUNDIGE GELETTERDHEID Graad 12 KWARTAAL 1 TAAK 1: OPDRAG KOSTEBERAMING EN REISPLAN 40 Impak Onderwysdiens (Edms) Bpk 3 Impak Onderwysdiens (Edms) Bpk 4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID

Nadere informatie

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 1 GRAAD 10

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 1 GRAAD 10 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 1 GRAAD 10 PUNTE: 80 TYD: 1.5 UUR DATUM: MEI/JUNIE 2012 EKSAMINATOR: A. JACOBS INSTRUKSIES: Lees die volgende instruksies / opdragte noukeurig deur voordat jy

Nadere informatie

Tema 1: Ek en my nuwe skool Week 1, 2 en 3

Tema 1: Ek en my nuwe skool Week 1, 2 en 3 Eerste Kwartaal Tema 1: Ek en my nuwe skool Week 1, 2 en 3 Voorbereiding Doelstellings Lees: Spreuke 1: 4 Mattheus 6: 25-34 Eksodus 22: 28 Romeine 13: 1-7 1. Opvoeding en onderrig by die skool sluit aan

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 10 AFRIKAANS EERSTE ADDISONELE TAAL JUNIE 2012 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye. Bladsy 1 van 8 INSTRUKSIES EN INLIGTING INSTRUKSIES:

Nadere informatie

Lae spiertonus die nuwe BUZZZZZ term in onderwys.

Lae spiertonus die nuwe BUZZZZZ term in onderwys. Lae Spiertonus Lae spiertonus die nuwe BUZZZZZ term in onderwys. Dit n tendens van die tyd is waarin ons leef. Baie meer kinders word met lae spiertonus geidentifiseer as 20 of 30 jaar terug. Ko-ordinasie

Nadere informatie

JOHANNESBURG EAST DISTRICT

JOHANNESBURG EAST DISTRICT JOHANNESBURG EAST DISTRICT DISTRIK-EKSAMEN GRAAD 12 AFRIKAANS EERSTE ADDISONELE TAAL JUNIE 2014 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie VRAESTEL bestaan uit 7 bladsye. Bladsy 1 van 7 INSTRUKSIES EN INLIGTING INSTRUKSIES:

Nadere informatie

Psalm /08/2015 Tema: Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Gabriel García Márquez is ʼn skrywer wat die Nobelprys vir Letterkunde gewen het

Psalm /08/2015 Tema: Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Gabriel García Márquez is ʼn skrywer wat die Nobelprys vir Letterkunde gewen het Psalm 100 02/08/2015 Tema: Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Gabriel García Márquez is ʼn skrywer wat die Nobelprys vir Letterkunde gewen het met sy boek 100 Years of Solitude. In die boek vertel

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING

ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING ALGEMENE ONDERWYS EN OPLEIDING AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 3 KREATIEWE - EN TRANSAKSIONELE SKRYFWERK JUNIE 2015 GRAAD 6 Aantal bladsye: 6 TYDSDUUR: PUNTE: 60 1 UUR NAAM EN VAN: INSTRUKSIES:

Nadere informatie

n Vuurmaak Kit vir Pappas

n Vuurmaak Kit vir Pappas n Vuurmaak Kit vir Pappas Doel: Dat elke kind sal verstaan dat Heilige Gees ook n vuur is, wat aangeblaas en geblus kan word. Dat Heilige Gees God is en dat ons Hom kan teenstaan, bedroef (hartseer maak),

Nadere informatie

BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE

BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE BETAALSTROKIE : LENINGS MET RENTE Lenings wat aan werkers gegee word se terugbetalings-paaiemente kan deur middel van die betaalstelselsel van hul vergoeding verhaal word. Indien 'n paaiement met die volgende

Nadere informatie