NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19."

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om uur Opening Ik wil alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun prestaties, plezier en inzet in Dank ook aan medebestuursleden Anouk, Wesley en Erik. We hebben een mooi jaar achter de rug. Prachtige en unieke prestaties zijn op de baan en in de zaal geleverd. Als bestuur hebben we ook stappen gemaakt. We hebben met een traan Bert en Berlinde zien vertrekken uit het bestuur maar zijn blij met de komst van Erik. We voorzien ook verdere uitbreiding van het bestuur. Als bestuur hebben we een aantal prioriteiten geformuleerd die we op de ALV van 2014 hebben gedeeld. Beleidspunten of speerpunten of strategie of stip op de horizon waar we met het komende bestuur de komende jaren aan willen werken: 1) De krimp van het ledental van de vereniging stoppen en omzetten in groei Verbeteren van beleving en verenigingsgevoel bij onze leden; Verbeteren van de communicatie naar de leden, intensiever en ander gebruik van de leden via website, en sociale media; Verbeteren van onze DJA propositie en verenigingsgevoel bij onze sponsors Dit punt is beperkt geslaagd. Het ledental is licht gedaald. De communicatie naar de leden kan en moet echter nog veel beter in onze ogen. We zullen hier op de website meer tijd aan besteden en maken dit een vast onderdeel van de bestuursvergadering. Rond sponsoring hebben we een nieuwe hoofdsponsor gevonden in Klein Automatisering BV. We hebben ook stappen gemaakt in het opfrissen van het sponsoring plan. 2) Onze naam van De Jonge Athleet eer blijven aandoen! Het streven is dat de vereniging bestaat uit minimaal 1/3 jeugd en 2/3 volwassenen. Beleid stimulering van toename aantal senior leden en terugdringen verloop; Beleid stimulering van toename aantal jeugdleden en terugdringen verloop; Beleid stimulering van toename aantal Recreanten en terugdringen verloop; Beleid t.a.v. behoud en groei aantal staf leden (successie plan): o Jury, scheidsrechters en wedstrijdleiding o Trainersbeleid o Commissieleden o Bestuur Dit punt is gedeeltelijk geslaagd. Het ledental is licht gedaald. We hebben een grote stap gemaakt in het aanvullen van de juryleden, scheidsrechters en bestuur. De schoen wringt het meest in wedstrijdleiding, commissies en vooral (loop)trainers. Alle ideeën blijven welkom en dit blijft een hoofdpunt van aandacht. 3) Het inpassen van de financiële uitdagingen van de gemeente en de gevolgen in de begroting van onze vereniging Beleid is dit nauwlettend te volgen en waar er stappen gezet worden de vereniging via een extra ALV te informeren en te raadplegen; Beleid is nauw samen op te trekken met andere buitensportverenigingen in de gemeente, echter te waken voor ons eigen belang gezien de andere financiële aard van onze accommodatie; Beleid is te leren van andere atletiekverenigingen die het zelfde al hebben meegemaakt

2 Na vele vergaderingen en overleggen met diverse mensen van de gemeente, na ook intensief overleg met collega-bestuursleden van de andere buitensportverenigingen binnen onze gemeente is er een vernieuwd contractvoorstel (gebruiksovereenkomst) met de gemeente aangegaan. Er zijn geen nieuwe verplichtingen aangegaan. De huur is echter wel verhoogd zoals voorzien maar dat was in het vorige contract ook mogelijk omdat dit in een eerder stadium door de gemeenteraad is bepaald. De rollen en verantwoordelijkheden tussen gemeente en DJA blijven ongewijzigd. 4) Het vergroten van het aantal baanatleten en een positieve beleving van de wedstrijd en baan atletiek Organiseren en promoten van eigen wedstrijden en stimuleren van meedoen aan wedstrijden in het algemeen; Organiseren van vernieuwende wedstrijden voor ouderen, jongeren (pupillen) en onderdelen (sprint: 100m van Zundert), ouder & kind wedstrijden) Dit punt is gedeeltelijk geslaagd. Het aantal baanatleten is licht gedaald. We zien een toename van de wedstrijddeelname bij de jeugd, maar bij senioren is het echter beperkt. We hebben de organisatie van de Regiofinale Schoolatletiek (zaterdag 30 mei) naar Zundert gehaald. Een aparte commissie zal deze uitdaging organiseren. 5) De balans houden tussen baanatletiek en recreanten en het behouden van de cultuur binnen DJA. Behouden van onze verenigingsbrede evenementen en intensief gebruik van onze kantine. We vinden dat met het organiseren van de clubcross, de avonturentocht, het jeugdkamp, het grote aantal clubrecords er sprake is van het behouden van de clubcultuur. Het gebruik van de kantine kan intensiever. Specifiek hebben we afgelopen jaar een pilot ingezet voor talentontwikkeling. We willen bekijken hoe we ruimte kunnen geven aan zowel prestatiegerichte trainingen door middel van een selectie. Als ook in andere sporten geeft een selectiegroep mogelijkheden talent sneller te laten ontwikkelen. We danken alle jeugdtrainers voor hun inzet gedurende deze pilot en evalueren de pilot bij iedere jeugdvergadering. En spreken hierbij uit dat, gezien het belang en het vernieuwende karakter we hier als bestuur duidelijker over hadden kunnen communiceren. Ik heb genoten van de evenementen en de wedstrijden het afgelopen jaar, de wedstrijden, de prestaties, de clubkampioenschappen, het jeugdkamp, de vrijwilligersavond, de kerstborrel, de wandeltochten, de avonturentocht etc. Geweldig. De Willem Slootbokaal is opgehouden te bestaan. Belangrijkste reden is de hoeveelheid werk gecombineerd met de beperkte animo voor de bokaal. Als er iemand is die dit weer wil oppakken staan we daar voor open. Penningmeester en secretaris hebben met hulp van Sonja van Ostaijen een grote stap gezet in het vernieuwen van de administratie. We hebben nu altijd zicht op actuele financiële stand en ledenadministratie. Vergeleken met andere verenigingen heeft DJA erg veel contributievormen, we willen daar echter vooralsnog geen verandering in aanbrengen. Het is ook onduidelijk waar het verschil ligt tussen atleten zonder WL en recreanten. We willen bespreken om te kijken of we dit kunnen versimpelen. Vorige jaar heb ik een fout gemaakt. Ik heb de Willem Slootbokaal uitgereikt aan een persoon die hem ook verdiende maar als recreant staat ingeschreven. Hiermee heb ik een andere recreant die als tekort gedaan. Mijn excuses daarvoor.

3 We hebben dit jaar een bijzondere dag gehad: de eerste samenkomst van onze Ereleden. Op de dag van de clubkampioenschappen kwamen we bij elkaar op de accommodatie. We zullen op de website hier aandacht aan besteden. Van onze ereleden (Harry van Hasselt, Jac van Nispen, Jan Dictus, Johan van Aert, Cees Vissers, Jan Hereijgers, Janus Hereijgers, Louis de Bruijn, Jan de Bruin, Gerrit Hoekman) kon alleen de laatste niet komen. Jan de Bruin hebben we helaas niet meer kunnen traceren. Als er iemand is die Jan weet te vinden horen we dat graag. Alle vrijwilligers wil ik nogmaals bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar. Ik hoop dat ik inmiddels met de meeste van u nader kennis heb gemaakt. Mocht er iets zijn schroom dan niet contact met me op te nemen. Het afgelopen jaar zijn er weer bij diverse leden op persoonlijk gebied weer vreugdevolle gebeurtenissen geweest. Helaas zijn er ook weer leden of familieleden binnen onze vereniging ontvallen of ziek geworden. Laten we hier ook even een moment bij stil staan. Ik dank u en hoop op een constructieve vergadering. Niels van Namen Februari 2015

4 1) Opmerkingen Niels van Namen opent staand de vergadering. Wesley van Steen benoemt de afwezigen met bericht Bladzijdennummers toevoegen aan jaarverslag David Bömer: opvolger Willem Slootbokaal. Wat is er met het alternatief gebeurd? Wesley heeft in de maanden nadat bekend is geworden dat de Willem Slootbokaal niet meer wordt uitgereikt meerdere male overleg gepleegd met senioren-atletiektrainers. Er zijn meerdere alternatieven besproken, waarbij de eindconclusie is: op dit moment is er volgens trainers onder actieve recreanten en atleten te weinig behoefte aan een soortgelijk iets als de Willem Slootbokaal. Wordt in de toekomstig wellicht vervolgd. Cilia Mathijssen benoemt foutje in opening: onjuiste uitreiking Willem Slootbokaal: atleet met recreant zijn. 2) Presentielijst Aanwezig: Niels van Namen (voorzitter), Wesley van Steen (secretaris), Erik Klein (penningmeester) Anouk Vermeiren (lid en jeugdcoördinator) Diana van Domburg, Jolanda Gommers, Jeanne Braspennincx, Joey Oomen, Berlinde Dekkers, Manon Dekkers, David Bömer, Chantal Bömer, Ronald Cockx, Michelle Aernouts, Lynn van Hassel, Thijs de Koning, Janus Hereijgers, Robert Vermeiren, Anja de Koning, Cees Matthijssen, Annie van Oijen, Cilia Mathijssen, Jan Hereijgers, Thea van Nispen, Jac van Nispen, Elly de Labie, Johan Kustermans, Jan van Dongen, Jeanne van den Berg, Jan van den Broek, Rina van den Broek, Miranda Kerstens, Jorien Vriends, Anke Lauwen, Sabine Monden, Margriet Monden, Corry Franken, Matty Oppatja, Evie Roelands, Jan van Hees, Maria van Hees, Maria van den Berg, Niels Hanegraaf, Joris Mertens, Karin van den Broek, Hans Hoogveld en Brigitte Kapiteijn. Afwezig met bericht: Ina Gommers, Ans Schellekens, Marie Adriaensen, Waldo Snepvangers, Bert Grit, Sonja Snepvangers, Anton Kuipers, Johan van Aert, Annie van Aert, Koos Roza, Annie Roelands, Jeroen Stoutjesdijk, Karien Hereijgers, Harrie van Hasselt en Marlies van Geel 3) Notulen ALV 2014 Jan Hereijgers maakt de opmerking dat hij niets wist van kascontrolecommissie. Jan is vorig jaar als commissielid aangesteld, maar hierover kennelijk onvoldoende geïnformeerd. 4) Jaarverslag secretaris 2014 Jac van Nispen: hebben wij jaren te veel betaald? Het aantal leden is aanzienlijk gedaald. Erik Klein geeft antwoord: we betalen per lid per jaar. Twee verschillende systemen: Davilex en AU-programma. Het verschil in leden en juiste aantallen hebben we het afgelopen jaar zo goed is rechtgetrokken. 5) Jaarverslag penningmeester 2014 Erik Klein: Het oude pakket ledenadministratie (Davilex) stamde uit Ik heb ervoor gekozen om een nieuw eenvoudig pakket te gaan inzetten: e-boekhouden. Dit vormt een combinatie tussen financiën en ledenadministratie. Overgang bank: SEPA-format Jan Hereijgers: Reserve zelfwerkzaamheid: klopt het bedrag ,-? Komt die ook uit algemene reserve? Erik Klein: Het beleid van gemeente zorgt ervoor dat we meer moeten reserveren. Karin van den Broek: contributie en vergoeding trainers: Junioren worden wel expliciet benoemd. Horen de pupillen daar niet bij? Natuurlijk wel!

5 David Bömer: reden voor andere kantineopbrengsten? Erik: Heeft te maken met wat verschuiving van posten. Inkomsten per categorie bekeken en kosten van kantine vergeleken. Elly de Labie: Als je dit per wedstrijd bepaalt, krijg je toch geen zuiver beeld van de inkomsten en uitgaven? 6) Jaarverslagen a. Jaarverslag kascontrolecommissie, decharge en benoeming nieuwe kascontrolecommissie Het jaarverslag inclusief aanzet tot dechargeverlening is opgenomen in het jaarverslag. Aanwezige leden stellen verder geen vragen, waarbij de dechargeverlening een feit is geworden. De nieuwe kascontrolecommissie (2015) wordt aangesteld: Jan Hereijgers (voorzitter), Berlinde Dekkers (lid), Hans Hoogveld (reserve). Volgend jaar applaudisseren bij dechargeverlening. b. Jaarverslag wedstrijdorganisatie (WO) 2014 / beleidsvoornemens 2015 c. Jaarverslag recordcommissie 2014 Joris Mertens toevoegen aan 4x100 meter C-junioren jongens Baan officieel Cees Mathijssen: richtlijnen clubrecords? Staan wel op site, maar niet in jaarverslag. De reden hiervoor is dat deze richtlijnen als groeidocument moet worden gezien. Dit houdt o.a. in dat ze nog verder worden doorgesproken. d. Jaarverslag recreatiesportcommissie 2014 / beleidsvoornemens 2015 e. Jaarverslag jeugd 2014 algemeen f. Jaarverslag jeugd 2014 selectiegroepen Cees Mathijssen: AU en DJA-beleid is erg verschillend. Weten jullie dat? Niels van Namen: andere sporten kennen selectieteams: basketbal, voetbal. We onderschrijven het beleid van de AU: atletiek leuk houden. Wel kiezen we er als DJA voor om de lat (waar het kan) iets hoger leggen. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij DJA. Thea van Nispen: Gaan de talenten dan echt weg? Niels van Namen: We zijn nog op zoek naar een kentering van nieuwe aanwas: nieuwe pupillen, nieuwe leden zijn enorm welkom. We zijn o.a. op zoek naar hoe andere verenigingen dit type jeugdbeleid inrichten. David Bömer: Zorg voor een open communicatie. Dit maakt dat verhalen die komen op meer waarheid berusten. Niels van Namen: Helemaal mee eens! Absoluut verbeterpunt. Chantal Bömer: Heeft de pilot een tijdlijn? Anouk Vermeiren: we kijken tot aan de zomer. Chantal Bömer: Weten de ouders van tijdlijn selectiegroepen? Anouk Vermeiren: Dat is een verbeterpunt, nemen we direct mee. Matty Oppatja (vader van Bram van Dongen en in ver verleden deelgenomen aan een opstapgroep) Mijn zoon is opgenomen in een selectiegroep. Selectiegroep is uithangbord van de vereniging. In mijn beleving: als je over een pilot spreekt moet je voor 4 jaar gaan. De selectiegroep is altijd een wereldje op zich. Niels: dank voor woorden. We blijven afhankelijk van trainers plus het wordt door AU niet zozeer toegejuicht. Brigitte Kapiteijn: in 2016 wordt Atlethic Champs ingevoerd Jan Hereijgers: AU streeft erna om in 2016 AC in te voeren (landelijk). Oproep ARWB: dit jaar beginnen met Atlethic Champs. Evi Roelands: selectiegroep is mooi, maar tweesporenbeleid is noodzakelijk. Denk ook vooral na aan belastbaarheid van kinderen en scholing van trainers.

6 g. Jaarverslagen seniortrainingsgroepen 2014 h. Jaarverslag avonturentocht ) Bedankje kantinedames Jeanne Braspennincx en Rina van den Broek worden door het bestuur bedankt en in de bloemetjes gezet. Instelling stemcommissie Jeanne Braspennincx, Jan van den Broek, Johan Kustermans en Evi Roelands vormen deze commissie 8) Huldiging bijzondere leden Lid van verdienste De jeugdtrainers van DJA worden tot lid van verdienste gekroond. De reden van deze uitverkiezingen is de tomeloze inzet gecombineerd met passionele betrokkenheid. Dik verdiend! Lid van verdienste Anouk Vermeiren wordt tevens uitgeroepen tot lid van verdienste. Zij is al erg lang betrokken bij onze vereniging en heeft zich al die jaren belangeloos ingezet. Eerst als atleet, daarna als jeugdtrainer en nu al geruime tijd de jeugdcoördinator. Proficiat Anouk! Erelid Jan van Hees wordt na schriftelijke stemming tot erelid gekroond. Niels heeft hem iets daarvoor even meegenomen, opdat wij tot een democratische stemming konden overgaan (unaniem verkozen). Jan neemt zichtbaar ontroerd het erelidmaatschap in ontvangst en bedankt alle aanwezigen. Een dikke proficiat Jan! Enorm verdiend! PAUZE 9) Voorstellen van het bestuur: a. Blik vooruit van de voorzitter Blik vooruit, onze koers! Niels spreekt over ledenontwikkeling (groei) de piramide gezond houden. We doen mee aan het sportgala, organiseren de Regiofinale Schoolatletiek op zaterdag 30 mei Ook wedstrijddeelname wordt door Niels benoemd, evenals de opstapgroep, die opnieuw gaat draaien. Iedereen moet zich welkom voelen bij DJA Was een jaar waarbij we voor de financiële uitdagingen van de gemeente Zundert stonden, waaronder de doorvoering huurverhoging. Er is even gedacht aan een andere constructie buitensportverenigingen: stichting. Dat werd een erg ingewikkeld verhaal. Waren we niet enthousiast over. Met de gemeente hebben we gesproken over zelfwerkzaamheden en bijbehorende bepaalde vergoedingen. We hebben ook een nieuwe gebruiksovereenkomst. Deze bevat dezelfde dingen als de oude. Dit betekent geen extra verplichtingen opgenomen (dan die we eerder hadden). We moeten namelijk oppassen met deze verplichtingen, ook omdat we niet weten hoe de werkgroep zich ontwikkelt en hoe DJA zich in de loop der jaren ontwikkelt. Onze vereniging doet al heel erg veel zelf, dus gemeente: kom maar op! Voorziening op balans meegenomen: we weten niet hoe dit zich gaat ontwikkelen.

7 De richtlijnen clubrecords worden verder aan de kaak gesteld Cees Mathijssen: Mijn voorstel zou zijn: clubrecord omdopen tot wedstrijdrecord. Matty Oppatja: Wat is de kans de een recreant een clubrecord gaat vestigen? David Bömer: Hanteer de definitie van AU: schrap wedstrijdatleet zonder licentie. Ronald Cockx: Kunnen we records van recreant meenemen en naast atleet leggen? Brigitte Kapiteijn: We hebben het over lopers, met of zonder licentie. Jan Hereijgers: Clubrecords vestig je op de baan bij een officiële wedstrijd. Op de weg: alleen tijdens een Nederlands Kampioenschap. Niels van Namen: (maakt zijn blik vooruit verder af) stemrecht DJA-leden: stemmen vanaf 16. Naar aanleiding van de vraag van Maarten Bömer tijdens vorige ALV. Rondje gemaakt binnen verenigingen; daar is het anders. We willen naar verandering. Ons idee is om voor de ALV 2016: statuten opfrissen, toesnijden op heden. Deze vervolgens bij ALV 2016 aan leden ter instemming aan te bieden. De huidige statuten staan op website. Idee: iedereen stemrecht vanaf 15 jaar = 1 stem. Een stem kan ook worden uitgebracht door ouders/verzorgers. b. Begroting 2015 Jan Hereijgers: duurzame materialen. Is dat een toevoeging aan de reserves? Of materiaalaanschaf? Is het zinvol om resultaten van 2014 op te nemen? Posten komen hierdoor beter tot uiting. Cilia Mathijssen: TC = WO David Bömer: bedrag sponsoring: Is er iets concreets in beeld? Niels van Namen: Erik Klein Automatisering is onze nieuwe hoofdsponsor. Erik is ook lid sponsorcommissie. Zijn verschillende zaken aan het afstoffen. Breed sponsorbeleid binnen de vereniging is de wens. c. Vaststelling contributie 2015 Blijft gelijk aan ) Bestuursverkiezing Aantredend Jeanne van den Berg wordt door alle aanwezige leden als nieuw bestuurslid gekozen en direct geïnstalleerd. 11) Mededelingen a. Successielijst (toevoegingen) Juryleden: Ronald Cockx, Thijs de Koning, David Bömer, Karin van den Broek, Niels Hanegraaf Starter: Jac Verheijen, Cees Vissers, Chris de Rooij contacten: willen zij nog starten? WO: Brigitte Kapiteijn Jeugdtrainers: Joris Mertens Seniorentrainers: Brigitte Kapiteijn, vacature looptrainer Werkploeg: Chris de Rooij Gymgroep José Gymgroep Corry Franken VCP Helper: Jan Dictus (opstapgroep) b. Materialenlijst 2015 Het wensenlijstje wordt getoond en kort doorgesproken. We hebben inmiddels nieuwe materialen besteld. Hierin zijn nog geen nieuwe horden opgenomen. Er is afgesproken om hiermee nog te wachten. Het bestuur zal verder in beraad gaan met meerdere partijen

8 binnen DJA. Op basis van die informatie zal het bestuur tot een aantal aanschafscenario s komen. Wordt vervolgd 12) Rondvraag David Bömer: 1. Neem zorgvuldigheid afscheid van leden. Zeker als ze jarenlang lid zijn geweest. We hebben dit opgepakt en inmiddels een bedankkaartje ontwikkelt. Dit bedankkaartje krijgt ieder afscheidnemend lid, ongeacht duur van lidmaatschap. Bij hele bijzondere leden die ons verlaten (b.v. heel erg lang lidmaatschap) zullen we gebruikmaken van onze bestaande lief-en-leedcommissie (met dank aan Annie van Oijen). 2. Declaraties van wedstrijden: gaat het om jeugdleden? Anouk Vermeiren: trainers houden bij welke wedstrijden kunnen worden gedeclareerd. Corry Franken: leden gymgroep zijn allen heel lang lid aansluitend bij verhaal David. Wesley van Steen: zie reactie op vraag van David. Thea van Nispen: Andere bond wandelaars (KNBLO = wandelbond)? Berlinde Dekkers: We krijgen geen rekening van de wandelbond. Afdrachten gaan via de AU. Jan Hereijgers: KNBLO en wandelbond zijn samengegaan nieuwe constructie contributie. Wandelaar bij wandelbond en niet bij atletiekvereniging. Janus Hereijgers: Onze brievenbus staat bij buurtschap Laer-Akkermolen. We zullen hiervoor contact opnemen met gemeente Zundert en deze laten verwijderen. Het adres van ons secretariaat is: Nachtegaalstraat 32, 4881 VE, Zundert. Jan van Dongen: Accommodatie: bomen tussen Moerse Boys: denk aan de veiligheid. Meenemen commissie Schoolatletiek en wederom bespreken met de gemeente Zundert. Niels Hanegraaf en David Bömer: (opmerking) Jammer dat er geen avondwedstrijd wordt georganiseerd. David Bömer: Is het een idee om geld te investeren in promotie baanwedstrijd? Erik Klein: ik juich dit toe, zeker vanuit sponsoring en naamsbekendheid. Kan ik zeker hulp bij gebruiken. Jan Hereijgers: data clubkampioenschappen prima. Een combinatie met wedstrijden lijkt goede keuze. Sluiting

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL Aanwezig: 44 leden Afwezig met afmelding; dhr. J. Zagers, dhr. T. Moerkens, dhr. L. Heirbaut, dhr. R. Kok, dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering Atletico 73. d.d. 25 maart 2013. Aanwezig: zie presentielijst

Verslag Algemene ledenvergadering Atletico 73. d.d. 25 maart 2013. Aanwezig: zie presentielijst Aanwezig: zie presentielijst Afwezig: Ad Som, Rieneke v.d. Plicht, Wim Jansen, Roos Rademaker, Wim Jansen, Hans Aarntzen, Guus Slutter, Herman Fransen, Fam. Buizert, Tiny en Jan Steverink, Anke Rewinkel.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering Fortuna d.d. 14 maart 2014

CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering Fortuna d.d. 14 maart 2014 CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering Fortuna d.d. 14 maart 2014 Aanwezig: Ben van der Velde, voorzitter, Dinah Heinsbroek, Karin de Jong Josette Monster, Antoinette Roelvink, Henk Hoks, Willem van

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Vaststellen agenda & mededelingen: geen bijzonderheden.

Vaststellen agenda & mededelingen: geen bijzonderheden. K.S.V. Baerlebosch Verslag: Algemene ledenvergadering 2014 Datum: Donderdag 13 maart 2014 Aanwezig: zie presentielijst. 23 leden incl. bestuur Locatie: kantine KSV Baerlebosch in Didam Aanvang: 19:34 Opening:

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 14 JANUARI 2013

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 14 JANUARI 2013 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 14 JANUARI 2013 Aanwezig: 41 (na de pauze 26) Afwezig: (Met kennisgeving) Erno van der Voet, Daan Schalk, Henk Kalf, Rita te Stroete, Annelies Appelhof Tijd: 19.30

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging. Vorig jaar hebben we al een pilot gedraaid met een nieuwsbrief en deze is goed bevallen waardoor we vanaf heden 3x per jaar een nieuwsbrief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

AV Daventria 1906. Algemene Ledenvergadering. Agenda deel 1

AV Daventria 1906. Algemene Ledenvergadering. Agenda deel 1 Algemene Ledenvergadering AV Daventria 1906 5 maart 2014 Agenda deel 1 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Notulen 27 februari 2013 5. Een terugblik op 2013 6. Financiën

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen PROTOCOL LIEF & LEED Korfbalvereniging DOS 46 Opgericht 22 mei 1946 Algemeen Dit protocol beschrijft hoe wordt gehandeld en door wie bij bijzondere gebeurtenissen binnen de vereniging. Het protocol heeft

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014 Notulen Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2014 1. Opening en mededelingen. De voorzitter heet alle leden van harte welkom en in het bijzonder de aanwezige ereleden en de leden van verdienste. De navolgende

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte van dhr. Pierre Henssen.

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte van dhr. Pierre Henssen. Concept verslag algemene ledenvergadering AV Unitas 24 mei 2011 1. Opening door de voorzitter, mededelingen en vaststellen agenda: De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij de ernstige ziekte

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststelling notulen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd.

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd. KNVWS t Gooi Vergaderverslag ALV d.d. 10 april 2014 Locatie: Aanvang: Aanwezig: (bestuur) Alberdingk Thijmcollege te Hilversum 21:10 uur Lynn van Rooijen-Mc Cullough (voorzitter) Gerard Peet (secretaris)

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Uitnodiging. Aanvang 20.30 uur in de kantine van het sportcomplex De Wilskracht aan de Pr. Irenestraat.

Uitnodiging. Aanvang 20.30 uur in de kantine van het sportcomplex De Wilskracht aan de Pr. Irenestraat. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. D.W.O.W. op donderdag 24 september 2015 Aanvang 20.30 uur in de kantine van het sportcomplex De Wilskracht aan de Pr. Irenestraat. AGENDA 1. Opening door de voorzitter.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Devinco Mei 2015

Nieuwsbrief Devinco Mei 2015 Nieuwsbrief Devinco Mei 2015 Inhoud van deze nieuwsbrief: - Schade aan ons veld - Algemene Leden Vergadering - Gebruik van clubhuis onder BIXO tijd - De Fitste van Deventer - Trainingen in de meivakantie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum: Dinsdag 29 september 2015 Plaats: De Veste Afwezig m.k.: Paul Elfrink, Ineke & Wolter van Tarel, Gerrit Tuesink, Ans Buyvoets, Joke en Herman Geerlings Resi

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - De-Atleet. Werken aan fundament en werving!

Jaarverslag 2014 - De-Atleet. Werken aan fundament en werving! Jaarverslag 2014 - De-Atleet Werken aan fundament en werving! Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2014... 3 Voorwoord... 3 Verslag Bestuur... 4 Verslag Ledenraad... 4 Belangrijkste ontwikkelingen...

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 6: september 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 5, februari 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Hier zijn we weer met het laatste bowling- nieuws. Er is veel gebeurd de laatste weken. Veel leesplezier. Informatie Voor de scores van onze eigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015 FUSIEPROCES ALV 1 oktober 2015 ONDERWERPEN - Tijdpad fusie - Organogram - Missie, visie & beleid - Keuze zaterdag / zondag voor selectie senioren - Accommodatie TIJDPAD FUSIEPROCES maart-oktober 2015:

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie