NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om 19."

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 9 februari 2015 om uur Opening Ik wil alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun prestaties, plezier en inzet in Dank ook aan medebestuursleden Anouk, Wesley en Erik. We hebben een mooi jaar achter de rug. Prachtige en unieke prestaties zijn op de baan en in de zaal geleverd. Als bestuur hebben we ook stappen gemaakt. We hebben met een traan Bert en Berlinde zien vertrekken uit het bestuur maar zijn blij met de komst van Erik. We voorzien ook verdere uitbreiding van het bestuur. Als bestuur hebben we een aantal prioriteiten geformuleerd die we op de ALV van 2014 hebben gedeeld. Beleidspunten of speerpunten of strategie of stip op de horizon waar we met het komende bestuur de komende jaren aan willen werken: 1) De krimp van het ledental van de vereniging stoppen en omzetten in groei Verbeteren van beleving en verenigingsgevoel bij onze leden; Verbeteren van de communicatie naar de leden, intensiever en ander gebruik van de leden via website, en sociale media; Verbeteren van onze DJA propositie en verenigingsgevoel bij onze sponsors Dit punt is beperkt geslaagd. Het ledental is licht gedaald. De communicatie naar de leden kan en moet echter nog veel beter in onze ogen. We zullen hier op de website meer tijd aan besteden en maken dit een vast onderdeel van de bestuursvergadering. Rond sponsoring hebben we een nieuwe hoofdsponsor gevonden in Klein Automatisering BV. We hebben ook stappen gemaakt in het opfrissen van het sponsoring plan. 2) Onze naam van De Jonge Athleet eer blijven aandoen! Het streven is dat de vereniging bestaat uit minimaal 1/3 jeugd en 2/3 volwassenen. Beleid stimulering van toename aantal senior leden en terugdringen verloop; Beleid stimulering van toename aantal jeugdleden en terugdringen verloop; Beleid stimulering van toename aantal Recreanten en terugdringen verloop; Beleid t.a.v. behoud en groei aantal staf leden (successie plan): o Jury, scheidsrechters en wedstrijdleiding o Trainersbeleid o Commissieleden o Bestuur Dit punt is gedeeltelijk geslaagd. Het ledental is licht gedaald. We hebben een grote stap gemaakt in het aanvullen van de juryleden, scheidsrechters en bestuur. De schoen wringt het meest in wedstrijdleiding, commissies en vooral (loop)trainers. Alle ideeën blijven welkom en dit blijft een hoofdpunt van aandacht. 3) Het inpassen van de financiële uitdagingen van de gemeente en de gevolgen in de begroting van onze vereniging Beleid is dit nauwlettend te volgen en waar er stappen gezet worden de vereniging via een extra ALV te informeren en te raadplegen; Beleid is nauw samen op te trekken met andere buitensportverenigingen in de gemeente, echter te waken voor ons eigen belang gezien de andere financiële aard van onze accommodatie; Beleid is te leren van andere atletiekverenigingen die het zelfde al hebben meegemaakt

2 Na vele vergaderingen en overleggen met diverse mensen van de gemeente, na ook intensief overleg met collega-bestuursleden van de andere buitensportverenigingen binnen onze gemeente is er een vernieuwd contractvoorstel (gebruiksovereenkomst) met de gemeente aangegaan. Er zijn geen nieuwe verplichtingen aangegaan. De huur is echter wel verhoogd zoals voorzien maar dat was in het vorige contract ook mogelijk omdat dit in een eerder stadium door de gemeenteraad is bepaald. De rollen en verantwoordelijkheden tussen gemeente en DJA blijven ongewijzigd. 4) Het vergroten van het aantal baanatleten en een positieve beleving van de wedstrijd en baan atletiek Organiseren en promoten van eigen wedstrijden en stimuleren van meedoen aan wedstrijden in het algemeen; Organiseren van vernieuwende wedstrijden voor ouderen, jongeren (pupillen) en onderdelen (sprint: 100m van Zundert), ouder & kind wedstrijden) Dit punt is gedeeltelijk geslaagd. Het aantal baanatleten is licht gedaald. We zien een toename van de wedstrijddeelname bij de jeugd, maar bij senioren is het echter beperkt. We hebben de organisatie van de Regiofinale Schoolatletiek (zaterdag 30 mei) naar Zundert gehaald. Een aparte commissie zal deze uitdaging organiseren. 5) De balans houden tussen baanatletiek en recreanten en het behouden van de cultuur binnen DJA. Behouden van onze verenigingsbrede evenementen en intensief gebruik van onze kantine. We vinden dat met het organiseren van de clubcross, de avonturentocht, het jeugdkamp, het grote aantal clubrecords er sprake is van het behouden van de clubcultuur. Het gebruik van de kantine kan intensiever. Specifiek hebben we afgelopen jaar een pilot ingezet voor talentontwikkeling. We willen bekijken hoe we ruimte kunnen geven aan zowel prestatiegerichte trainingen door middel van een selectie. Als ook in andere sporten geeft een selectiegroep mogelijkheden talent sneller te laten ontwikkelen. We danken alle jeugdtrainers voor hun inzet gedurende deze pilot en evalueren de pilot bij iedere jeugdvergadering. En spreken hierbij uit dat, gezien het belang en het vernieuwende karakter we hier als bestuur duidelijker over hadden kunnen communiceren. Ik heb genoten van de evenementen en de wedstrijden het afgelopen jaar, de wedstrijden, de prestaties, de clubkampioenschappen, het jeugdkamp, de vrijwilligersavond, de kerstborrel, de wandeltochten, de avonturentocht etc. Geweldig. De Willem Slootbokaal is opgehouden te bestaan. Belangrijkste reden is de hoeveelheid werk gecombineerd met de beperkte animo voor de bokaal. Als er iemand is die dit weer wil oppakken staan we daar voor open. Penningmeester en secretaris hebben met hulp van Sonja van Ostaijen een grote stap gezet in het vernieuwen van de administratie. We hebben nu altijd zicht op actuele financiële stand en ledenadministratie. Vergeleken met andere verenigingen heeft DJA erg veel contributievormen, we willen daar echter vooralsnog geen verandering in aanbrengen. Het is ook onduidelijk waar het verschil ligt tussen atleten zonder WL en recreanten. We willen bespreken om te kijken of we dit kunnen versimpelen. Vorige jaar heb ik een fout gemaakt. Ik heb de Willem Slootbokaal uitgereikt aan een persoon die hem ook verdiende maar als recreant staat ingeschreven. Hiermee heb ik een andere recreant die als tekort gedaan. Mijn excuses daarvoor.

3 We hebben dit jaar een bijzondere dag gehad: de eerste samenkomst van onze Ereleden. Op de dag van de clubkampioenschappen kwamen we bij elkaar op de accommodatie. We zullen op de website hier aandacht aan besteden. Van onze ereleden (Harry van Hasselt, Jac van Nispen, Jan Dictus, Johan van Aert, Cees Vissers, Jan Hereijgers, Janus Hereijgers, Louis de Bruijn, Jan de Bruin, Gerrit Hoekman) kon alleen de laatste niet komen. Jan de Bruin hebben we helaas niet meer kunnen traceren. Als er iemand is die Jan weet te vinden horen we dat graag. Alle vrijwilligers wil ik nogmaals bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar. Ik hoop dat ik inmiddels met de meeste van u nader kennis heb gemaakt. Mocht er iets zijn schroom dan niet contact met me op te nemen. Het afgelopen jaar zijn er weer bij diverse leden op persoonlijk gebied weer vreugdevolle gebeurtenissen geweest. Helaas zijn er ook weer leden of familieleden binnen onze vereniging ontvallen of ziek geworden. Laten we hier ook even een moment bij stil staan. Ik dank u en hoop op een constructieve vergadering. Niels van Namen Februari 2015

4 1) Opmerkingen Niels van Namen opent staand de vergadering. Wesley van Steen benoemt de afwezigen met bericht Bladzijdennummers toevoegen aan jaarverslag David Bömer: opvolger Willem Slootbokaal. Wat is er met het alternatief gebeurd? Wesley heeft in de maanden nadat bekend is geworden dat de Willem Slootbokaal niet meer wordt uitgereikt meerdere male overleg gepleegd met senioren-atletiektrainers. Er zijn meerdere alternatieven besproken, waarbij de eindconclusie is: op dit moment is er volgens trainers onder actieve recreanten en atleten te weinig behoefte aan een soortgelijk iets als de Willem Slootbokaal. Wordt in de toekomstig wellicht vervolgd. Cilia Mathijssen benoemt foutje in opening: onjuiste uitreiking Willem Slootbokaal: atleet met recreant zijn. 2) Presentielijst Aanwezig: Niels van Namen (voorzitter), Wesley van Steen (secretaris), Erik Klein (penningmeester) Anouk Vermeiren (lid en jeugdcoördinator) Diana van Domburg, Jolanda Gommers, Jeanne Braspennincx, Joey Oomen, Berlinde Dekkers, Manon Dekkers, David Bömer, Chantal Bömer, Ronald Cockx, Michelle Aernouts, Lynn van Hassel, Thijs de Koning, Janus Hereijgers, Robert Vermeiren, Anja de Koning, Cees Matthijssen, Annie van Oijen, Cilia Mathijssen, Jan Hereijgers, Thea van Nispen, Jac van Nispen, Elly de Labie, Johan Kustermans, Jan van Dongen, Jeanne van den Berg, Jan van den Broek, Rina van den Broek, Miranda Kerstens, Jorien Vriends, Anke Lauwen, Sabine Monden, Margriet Monden, Corry Franken, Matty Oppatja, Evie Roelands, Jan van Hees, Maria van Hees, Maria van den Berg, Niels Hanegraaf, Joris Mertens, Karin van den Broek, Hans Hoogveld en Brigitte Kapiteijn. Afwezig met bericht: Ina Gommers, Ans Schellekens, Marie Adriaensen, Waldo Snepvangers, Bert Grit, Sonja Snepvangers, Anton Kuipers, Johan van Aert, Annie van Aert, Koos Roza, Annie Roelands, Jeroen Stoutjesdijk, Karien Hereijgers, Harrie van Hasselt en Marlies van Geel 3) Notulen ALV 2014 Jan Hereijgers maakt de opmerking dat hij niets wist van kascontrolecommissie. Jan is vorig jaar als commissielid aangesteld, maar hierover kennelijk onvoldoende geïnformeerd. 4) Jaarverslag secretaris 2014 Jac van Nispen: hebben wij jaren te veel betaald? Het aantal leden is aanzienlijk gedaald. Erik Klein geeft antwoord: we betalen per lid per jaar. Twee verschillende systemen: Davilex en AU-programma. Het verschil in leden en juiste aantallen hebben we het afgelopen jaar zo goed is rechtgetrokken. 5) Jaarverslag penningmeester 2014 Erik Klein: Het oude pakket ledenadministratie (Davilex) stamde uit Ik heb ervoor gekozen om een nieuw eenvoudig pakket te gaan inzetten: e-boekhouden. Dit vormt een combinatie tussen financiën en ledenadministratie. Overgang bank: SEPA-format Jan Hereijgers: Reserve zelfwerkzaamheid: klopt het bedrag ,-? Komt die ook uit algemene reserve? Erik Klein: Het beleid van gemeente zorgt ervoor dat we meer moeten reserveren. Karin van den Broek: contributie en vergoeding trainers: Junioren worden wel expliciet benoemd. Horen de pupillen daar niet bij? Natuurlijk wel!

5 David Bömer: reden voor andere kantineopbrengsten? Erik: Heeft te maken met wat verschuiving van posten. Inkomsten per categorie bekeken en kosten van kantine vergeleken. Elly de Labie: Als je dit per wedstrijd bepaalt, krijg je toch geen zuiver beeld van de inkomsten en uitgaven? 6) Jaarverslagen a. Jaarverslag kascontrolecommissie, decharge en benoeming nieuwe kascontrolecommissie Het jaarverslag inclusief aanzet tot dechargeverlening is opgenomen in het jaarverslag. Aanwezige leden stellen verder geen vragen, waarbij de dechargeverlening een feit is geworden. De nieuwe kascontrolecommissie (2015) wordt aangesteld: Jan Hereijgers (voorzitter), Berlinde Dekkers (lid), Hans Hoogveld (reserve). Volgend jaar applaudisseren bij dechargeverlening. b. Jaarverslag wedstrijdorganisatie (WO) 2014 / beleidsvoornemens 2015 c. Jaarverslag recordcommissie 2014 Joris Mertens toevoegen aan 4x100 meter C-junioren jongens Baan officieel Cees Mathijssen: richtlijnen clubrecords? Staan wel op site, maar niet in jaarverslag. De reden hiervoor is dat deze richtlijnen als groeidocument moet worden gezien. Dit houdt o.a. in dat ze nog verder worden doorgesproken. d. Jaarverslag recreatiesportcommissie 2014 / beleidsvoornemens 2015 e. Jaarverslag jeugd 2014 algemeen f. Jaarverslag jeugd 2014 selectiegroepen Cees Mathijssen: AU en DJA-beleid is erg verschillend. Weten jullie dat? Niels van Namen: andere sporten kennen selectieteams: basketbal, voetbal. We onderschrijven het beleid van de AU: atletiek leuk houden. Wel kiezen we er als DJA voor om de lat (waar het kan) iets hoger leggen. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij DJA. Thea van Nispen: Gaan de talenten dan echt weg? Niels van Namen: We zijn nog op zoek naar een kentering van nieuwe aanwas: nieuwe pupillen, nieuwe leden zijn enorm welkom. We zijn o.a. op zoek naar hoe andere verenigingen dit type jeugdbeleid inrichten. David Bömer: Zorg voor een open communicatie. Dit maakt dat verhalen die komen op meer waarheid berusten. Niels van Namen: Helemaal mee eens! Absoluut verbeterpunt. Chantal Bömer: Heeft de pilot een tijdlijn? Anouk Vermeiren: we kijken tot aan de zomer. Chantal Bömer: Weten de ouders van tijdlijn selectiegroepen? Anouk Vermeiren: Dat is een verbeterpunt, nemen we direct mee. Matty Oppatja (vader van Bram van Dongen en in ver verleden deelgenomen aan een opstapgroep) Mijn zoon is opgenomen in een selectiegroep. Selectiegroep is uithangbord van de vereniging. In mijn beleving: als je over een pilot spreekt moet je voor 4 jaar gaan. De selectiegroep is altijd een wereldje op zich. Niels: dank voor woorden. We blijven afhankelijk van trainers plus het wordt door AU niet zozeer toegejuicht. Brigitte Kapiteijn: in 2016 wordt Atlethic Champs ingevoerd Jan Hereijgers: AU streeft erna om in 2016 AC in te voeren (landelijk). Oproep ARWB: dit jaar beginnen met Atlethic Champs. Evi Roelands: selectiegroep is mooi, maar tweesporenbeleid is noodzakelijk. Denk ook vooral na aan belastbaarheid van kinderen en scholing van trainers.

6 g. Jaarverslagen seniortrainingsgroepen 2014 h. Jaarverslag avonturentocht ) Bedankje kantinedames Jeanne Braspennincx en Rina van den Broek worden door het bestuur bedankt en in de bloemetjes gezet. Instelling stemcommissie Jeanne Braspennincx, Jan van den Broek, Johan Kustermans en Evi Roelands vormen deze commissie 8) Huldiging bijzondere leden Lid van verdienste De jeugdtrainers van DJA worden tot lid van verdienste gekroond. De reden van deze uitverkiezingen is de tomeloze inzet gecombineerd met passionele betrokkenheid. Dik verdiend! Lid van verdienste Anouk Vermeiren wordt tevens uitgeroepen tot lid van verdienste. Zij is al erg lang betrokken bij onze vereniging en heeft zich al die jaren belangeloos ingezet. Eerst als atleet, daarna als jeugdtrainer en nu al geruime tijd de jeugdcoördinator. Proficiat Anouk! Erelid Jan van Hees wordt na schriftelijke stemming tot erelid gekroond. Niels heeft hem iets daarvoor even meegenomen, opdat wij tot een democratische stemming konden overgaan (unaniem verkozen). Jan neemt zichtbaar ontroerd het erelidmaatschap in ontvangst en bedankt alle aanwezigen. Een dikke proficiat Jan! Enorm verdiend! PAUZE 9) Voorstellen van het bestuur: a. Blik vooruit van de voorzitter Blik vooruit, onze koers! Niels spreekt over ledenontwikkeling (groei) de piramide gezond houden. We doen mee aan het sportgala, organiseren de Regiofinale Schoolatletiek op zaterdag 30 mei Ook wedstrijddeelname wordt door Niels benoemd, evenals de opstapgroep, die opnieuw gaat draaien. Iedereen moet zich welkom voelen bij DJA Was een jaar waarbij we voor de financiële uitdagingen van de gemeente Zundert stonden, waaronder de doorvoering huurverhoging. Er is even gedacht aan een andere constructie buitensportverenigingen: stichting. Dat werd een erg ingewikkeld verhaal. Waren we niet enthousiast over. Met de gemeente hebben we gesproken over zelfwerkzaamheden en bijbehorende bepaalde vergoedingen. We hebben ook een nieuwe gebruiksovereenkomst. Deze bevat dezelfde dingen als de oude. Dit betekent geen extra verplichtingen opgenomen (dan die we eerder hadden). We moeten namelijk oppassen met deze verplichtingen, ook omdat we niet weten hoe de werkgroep zich ontwikkelt en hoe DJA zich in de loop der jaren ontwikkelt. Onze vereniging doet al heel erg veel zelf, dus gemeente: kom maar op! Voorziening op balans meegenomen: we weten niet hoe dit zich gaat ontwikkelen.

7 De richtlijnen clubrecords worden verder aan de kaak gesteld Cees Mathijssen: Mijn voorstel zou zijn: clubrecord omdopen tot wedstrijdrecord. Matty Oppatja: Wat is de kans de een recreant een clubrecord gaat vestigen? David Bömer: Hanteer de definitie van AU: schrap wedstrijdatleet zonder licentie. Ronald Cockx: Kunnen we records van recreant meenemen en naast atleet leggen? Brigitte Kapiteijn: We hebben het over lopers, met of zonder licentie. Jan Hereijgers: Clubrecords vestig je op de baan bij een officiële wedstrijd. Op de weg: alleen tijdens een Nederlands Kampioenschap. Niels van Namen: (maakt zijn blik vooruit verder af) stemrecht DJA-leden: stemmen vanaf 16. Naar aanleiding van de vraag van Maarten Bömer tijdens vorige ALV. Rondje gemaakt binnen verenigingen; daar is het anders. We willen naar verandering. Ons idee is om voor de ALV 2016: statuten opfrissen, toesnijden op heden. Deze vervolgens bij ALV 2016 aan leden ter instemming aan te bieden. De huidige statuten staan op website. Idee: iedereen stemrecht vanaf 15 jaar = 1 stem. Een stem kan ook worden uitgebracht door ouders/verzorgers. b. Begroting 2015 Jan Hereijgers: duurzame materialen. Is dat een toevoeging aan de reserves? Of materiaalaanschaf? Is het zinvol om resultaten van 2014 op te nemen? Posten komen hierdoor beter tot uiting. Cilia Mathijssen: TC = WO David Bömer: bedrag sponsoring: Is er iets concreets in beeld? Niels van Namen: Erik Klein Automatisering is onze nieuwe hoofdsponsor. Erik is ook lid sponsorcommissie. Zijn verschillende zaken aan het afstoffen. Breed sponsorbeleid binnen de vereniging is de wens. c. Vaststelling contributie 2015 Blijft gelijk aan ) Bestuursverkiezing Aantredend Jeanne van den Berg wordt door alle aanwezige leden als nieuw bestuurslid gekozen en direct geïnstalleerd. 11) Mededelingen a. Successielijst (toevoegingen) Juryleden: Ronald Cockx, Thijs de Koning, David Bömer, Karin van den Broek, Niels Hanegraaf Starter: Jac Verheijen, Cees Vissers, Chris de Rooij contacten: willen zij nog starten? WO: Brigitte Kapiteijn Jeugdtrainers: Joris Mertens Seniorentrainers: Brigitte Kapiteijn, vacature looptrainer Werkploeg: Chris de Rooij Gymgroep José Gymgroep Corry Franken VCP Helper: Jan Dictus (opstapgroep) b. Materialenlijst 2015 Het wensenlijstje wordt getoond en kort doorgesproken. We hebben inmiddels nieuwe materialen besteld. Hierin zijn nog geen nieuwe horden opgenomen. Er is afgesproken om hiermee nog te wachten. Het bestuur zal verder in beraad gaan met meerdere partijen

8 binnen DJA. Op basis van die informatie zal het bestuur tot een aantal aanschafscenario s komen. Wordt vervolgd 12) Rondvraag David Bömer: 1. Neem zorgvuldigheid afscheid van leden. Zeker als ze jarenlang lid zijn geweest. We hebben dit opgepakt en inmiddels een bedankkaartje ontwikkelt. Dit bedankkaartje krijgt ieder afscheidnemend lid, ongeacht duur van lidmaatschap. Bij hele bijzondere leden die ons verlaten (b.v. heel erg lang lidmaatschap) zullen we gebruikmaken van onze bestaande lief-en-leedcommissie (met dank aan Annie van Oijen). 2. Declaraties van wedstrijden: gaat het om jeugdleden? Anouk Vermeiren: trainers houden bij welke wedstrijden kunnen worden gedeclareerd. Corry Franken: leden gymgroep zijn allen heel lang lid aansluitend bij verhaal David. Wesley van Steen: zie reactie op vraag van David. Thea van Nispen: Andere bond wandelaars (KNBLO = wandelbond)? Berlinde Dekkers: We krijgen geen rekening van de wandelbond. Afdrachten gaan via de AU. Jan Hereijgers: KNBLO en wandelbond zijn samengegaan nieuwe constructie contributie. Wandelaar bij wandelbond en niet bij atletiekvereniging. Janus Hereijgers: Onze brievenbus staat bij buurtschap Laer-Akkermolen. We zullen hiervoor contact opnemen met gemeente Zundert en deze laten verwijderen. Het adres van ons secretariaat is: Nachtegaalstraat 32, 4881 VE, Zundert. Jan van Dongen: Accommodatie: bomen tussen Moerse Boys: denk aan de veiligheid. Meenemen commissie Schoolatletiek en wederom bespreken met de gemeente Zundert. Niels Hanegraaf en David Bömer: (opmerking) Jammer dat er geen avondwedstrijd wordt georganiseerd. David Bömer: Is het een idee om geld te investeren in promotie baanwedstrijd? Erik Klein: ik juich dit toe, zeker vanuit sponsoring en naamsbekendheid. Kan ik zeker hulp bij gebruiken. Jan Hereijgers: data clubkampioenschappen prima. Een combinatie met wedstrijden lijkt goede keuze. Sluiting

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 15 februari 2016 om 19.

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 15 februari 2016 om 19. AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Maandag 15 februari 2016 om 19.30 uur Opening 1) Notulen ALV 2015 2) Jaarverslag secretaris 2015 3) Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Vrijdag 17 februari 2017 om 19.

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Vrijdag 17 februari 2017 om 19. AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 Locatie : Café Schuttershof (Klein-Zundert) Aanvang : Vrijdag 17 februari 2017 om 19.30 uur Opening 1) Notulen ALV 2016 2) Jaarverslag secretaris 2016 3) Jaarverslag

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting FILMPJE! Filmpje WFLWR! AGENDA-1 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 25 november 2015 4. Acties en toezeggingen uit ALV 5. Financieel verslag over 2015 6. Vaststelling beleidsplan

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering CGV Urk 09 mei 2017

Algemene ledenvergadering CGV Urk 09 mei 2017 Algemene ledenvergadering CGV Urk 09 mei 2017 1 Terugblik / nieuw bestuur Presentatie beleidsplan - Inleiding (Cdv) - Technische gedeelte (Steven) - Financieel gedeelte (Bert) Vacaturebank (CdV) Nieuws

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Pg.01

Algemene Ledenvergadering Pg.01 30-03-2016 Algemene Ledenvergadering Pg.01 Van François Bakker Dinsdag 30 maart 2016 Aanwezig: Siem Appeldoorn, François Bakker (bestuurslid, notulen), Wim van de, Berg, Dirk Blom, Gea Boschker, Gerard

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering Atletico 73. d.d. 25 maart 2013. Aanwezig: zie presentielijst

Verslag Algemene ledenvergadering Atletico 73. d.d. 25 maart 2013. Aanwezig: zie presentielijst Aanwezig: zie presentielijst Afwezig: Ad Som, Rieneke v.d. Plicht, Wim Jansen, Roos Rademaker, Wim Jansen, Hans Aarntzen, Guus Slutter, Herman Fransen, Fam. Buizert, Tiny en Jan Steverink, Anke Rewinkel.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS Naam en zetel Artikel 1 De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. Duur en doel Artikel 2 De duur

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering AGAVS dd

Notulen algemene ledenvergadering AGAVS dd Notulen algemene ledenvergadering AGAVS dd 26-11-2013 1: Opening: Paul heet ons om 20.00 welkom 2: Vaststellen agenda: Agenda wordt akkoord gegeven. 3: Notulen 2012: De notulen worden vastgesteld en akkoord

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014

Huishoudelijk reglement De Jonge Athleet te Zundert 2014 ART. 1 OVERKOEPELENDE ORGANEN De vereniging erkent de Atletiek Unie en andere landelijke bonden ten behoeve van de recreatieve sporten, waar haar leden zijn aangemeld. ART. 2 CLUBTENUE Het clubtenue bestaat

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

LOPENDE ZAKEN NOVEMBER 2015

LOPENDE ZAKEN NOVEMBER 2015 LOPENDE ZAKEN NOVEMBER 2015 2016 komt eraan: incasso Atletiekunie bijdrage in januari Ieder kwartaal krijgt u van ons een factuur voor de contributie van Atletiek Maastricht. In het 4 e kwartaal van ieder

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek 2016-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. Bestuur 3 Commissies Organisatie 4 Ledenaantal per 1 januari 2017 Trainers 5 Gemeente Groningen Kleding Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 09 OKTOBER 20.00 UUR KANTINE RKVV ROOSENDAAL Aanwezig: 44 leden Afwezig met afmelding; dhr. J. Zagers, dhr. T. Moerkens, dhr. L. Heirbaut, dhr. R. Kok, dhr.

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Nieuw: Nieuw: BIJLAGE. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement.

Nieuw: Nieuw: BIJLAGE. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement. Het bestuur van Roeivereeniging Willem III nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden in het clubgebouw van de vereniging op woensdag 8 maart 2017, aanvang 20.00

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering Fortuna d.d. 14 maart 2014

CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering Fortuna d.d. 14 maart 2014 CONCEPT Verslag Algemene Ledenvergadering Fortuna d.d. 14 maart 2014 Aanwezig: Ben van der Velde, voorzitter, Dinah Heinsbroek, Karin de Jong Josette Monster, Antoinette Roelvink, Henk Hoks, Willem van

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede

Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede 1 Huishoudelijk Reglement Survivalrunners D RAN! Neede Het doel van dit Huishoudelijk Reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn binnen Survivalrunners D RAN! Neede, inzake betalingen,

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging. Vorig jaar hebben we al een pilot gedraaid met een nieuwsbrief en deze is goed bevallen waardoor we vanaf heden 3x per jaar een nieuwsbrief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement

SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De vereniging Sport Vereniging Abbenes, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht (laatst aangepast op 26 januari

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

AV Daventria 1906. Algemene Ledenvergadering. Agenda deel 1

AV Daventria 1906. Algemene Ledenvergadering. Agenda deel 1 Algemene Ledenvergadering AV Daventria 1906 5 maart 2014 Agenda deel 1 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Notulen 27 februari 2013 5. Een terugblik op 2013 6. Financiën

Nadere informatie

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen PROTOCOL LIEF & LEED Korfbalvereniging DOS 46 Opgericht 22 mei 1946 Algemeen Dit protocol beschrijft hoe wordt gehandeld en door wie bij bijzondere gebeurtenissen binnen de vereniging. Het protocol heeft

Nadere informatie