HBO Bachelor Commerciële Sporteconomie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO Bachelor Commerciële Sporteconomie"

Transcriptie

1 HBO Bachelor Commerciële Sporteconomie Beroeps- en Opleidingsprofiel COMMERCIËLE SPORTECONOMIE Voorwoord Het beroepsprofiel is een beschrijving van behoeften die het werkveld stelt aan de beginnende beroepsbeoefenaar in termen van kennis, vaardigheden en houdingen, die praktisch handelen mogelijk maken. Het is dus een document waarin de praktijk aangeeft wat zij van een opleidingsinstituut vraagt. Een validering door de praktijk is voor een opleiding onmisbaar. In 1999 is de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met Johan Cruijff een opleiding op het gebied van sportmanagement en sportmarketing gestart. De Johan Cruyff University (JCU) verzorgde een op sport gerichte opleiding Commerciële Economie speciaal voor topsporters. Gedurende de afgelopen vijf opleidingsjaren is het vakkenpakket steeds meer toegespitst op sport. Twee jaar na de start van de JCU heeft de HvA ook de opleiding Commerciële Sporteconomie (CSE) gelanceerd. Hierdoor konden ook andere geïnteresseerden de specifieke sport HBO-opleiding volgen. Het curriculum heeft dezelfde opbouw en opzet als de JCU. Medio 2004 heeft een werkgroep van de JCU het curriculum geëvalueerd. Hierbij was de conclusie dat de opleiding, gestart vanuit een bijzondere instroom (topsporters), nog beter op het beroepsveld moest aansluiten. Vervolgens is het beroepsveld geïnventariseerd en is een aangescherpte opleidingsfilosofie opgesteld. Deze filosofie is de basis geweest van dit document. In dit document wordt een aanzet gegeven voor het beroeps- en opleidingsprofiel van de HBO-Bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie van het cluster Economie van de HvA. Deze opleiding wordt voltijd aangeboden binnen de JCU voor topsporters en als voltijd opleiding voor reguliere studenten.

2 Inleiding Vanuit economisch perspectief draagt sport in toenemende mate bij aan het bruto nationaal product. Wat ruim een eeuw geleden begon als vrijetijdsbesteding voor de betere klasse is uitgegroeid naar een sector met een jaarlijkse groei van omzet en werkgelegenheid. Ook de maatschappelijke betekenis van sport is groot zowel op het gebied van sociale binding als op gebied van de gezondheidsbevordering. Deze ontwikkeling wordt wel de versporting van de samenleving genoemd en verwijst in de eerste plaats naar de groei die de traditionele verenigingssport doormaakte, maar ook naar de groeiende populariteit van allerlei vormen van sportbeoefening buiten de kaders van de traditionele verenigingssport. Hieraan gekoppeld zijn de culturele opwaardering van sport en het toenemende belang van aspecten van sport, als kleding en taalgebruik naar de samenleving. In het Nederlandse vrijetijdslandschap neemt sport een prominente plaats in. De directe consumentenbestedingen aan sport zijn volgens het Centraal Planbureau in de periode met meer dan 50% gegroeid tot 2,6 miljard euro. Een grote rol bij deze groei komt van de commerciële aanbieders van sportactiviteiten lopend van tropische zwempaleizen tot ijskoude indoor skiwerelden. Ook de opkomst van commerciële fitnesscentra gaat onverminderd door en draagt bij aan de stijging van de sportparticipatie. Maar anderzijds zetten deze professioneel gerunde, op service gerichte bedrijven de traditionele sportvereniging onder druk. In de particuliere sportexploitatie werken ca mensen en het aantal fte s wordt geschat op Het aantal mensen dat werkt bij sportorganisaties ligt veel hoger: mensen. Het grootste deel heeft echter een deeltijdfunctie veelal op sporttechnisch gebied. Het totaal wordt geschat op banen, waarvan iets minder dan de helft een dienstverband kent en het grootste deel als zelfstandig (bijvoorbeeld een free lance trainer op uurbasis) opereert. De opkomst van commerciële exploitatie versterkt de druk op de sportvereniging. Deze druk wordt verder versterkt door zowel het kwantitatieve als kwalitatieve kadertekort bij de sportverenigingen. Het kost sportclubs steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden. Bovendien ontbreekt het bij veel verenigingen aan kennis en expertise - vooral op het gebied van markt- en klantgericht denken - om de concurrentie met de commerciële aanbieders aan te gaan. Zowel van de kant van commerciële aanbieders als vanuit de noodzaak van de georganiseerde sport om te professionaliseren, is en blijft er vraag naar sportmanagers. De ontwikkeling van sport biedt carrièrekansen voor jonge, ambitieuze marketeers. De eigen (top)sportervaring vormt een goede basis, maar een toegesneden opleiding Commerciële Sporteconomie biedt meer mogelijkheden voor een professionele loopbaan in de sport. GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 2

3 Beroepspraktijk De plaats die sport inneemt in de samenleving is volop aan verandering onderhevig. Van vrijetijdsbesteding is sport nu leverancier geworden van mode, pret, gezondheid, media-exposure en van emoties. Sport heeft een centrale plaats verworven in onze samenleving. De centrale markt is de markt van de sportbeoefening. Ondanks de signalen van teruglopende ledenaantallen bij sportbonden groeit de sportparticipatie. De onderzoeken naar sportparticipatie zijn niet eenduidig, maar het aantal Nederlanders dat regelmatig sport, wordt geschat op %. Dit betekent dat de markt van de sportbeoefening ruim 10,6 11,5 miljoen sportconsumenten telt. Minder dan de helft, circa 4,8 miljoen mensen, sporten bij sportverenigingen; hiervan zijn 1,8 miljoen jonge sporters onder de 18 jaar. Het grootste deel beoefent ongebonden sport, waarvan bijna 2 miljoen consumenten sporten op commerciële basis. De groeipotentie ligt bij vrouwen en ouderen. Gemiddeld sport de Nederlander 1,8 uur per week; als we de niet-sporters weglaten, stijgt het gemiddelde naar 3,2 uur sporten per week. Binnen de structuur van de georganiseerde sport staat de sportvereniging centraal. Met verenigingen is ons land op een unieke wijze georganiseerd. De grootste sportbond, de KNVB, heeft veldvoetbalverenigingen met gemiddeld 365 leden (het gemiddeld aantal leden per vereniging wisselt sterk per sport). Het overgrote deel van deze verenigingen wordt geleid en gerund door vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers binnen de Nederlandse sport wordt geschat op 1,1 miljoen. Omgerekend naar arbeidsuren heeft hun bijdrage een equivalent van fulltime banen. De verwachting is dat een deel van het vrijwilligerswerk in de komende jaren zal worden vervangen door professionele verenigingmanagers. Echter, sport is op te delen in meerdere markten: De markt van sportproducten; van sportkleding tot sportdrank en van scheenbeschermers tot tennisrackets. De gemiddelde Nederlander geeft 180 euro per jaar uit aan sport. De brancheorganisatie van sportdetailhandel geeft de volgende omzetgegevens: de bestedingen aan sportkleding liggen op 363 miljoen euro, voor sportschoenen is dit 260 miljoen euro. En voor sportattributen ligt dit op 305 miljoen euro. Het grootste deel (meer dan 50%) geeft de sporter echter uit aan entree- of lidmaatschapskosten. De markt van sporttoeschouwers; van de seizoenkaarthouders van een BVO tot de bezoekers van het ABN AMRO World Tennis Tournament en van de toeschouwers bij de zaalkorfbalfinale in een uitverkocht Ahoy tot de schaatsfans bij het Aegon Schaatsgala. Het totaal aantal bezoekers in het betaald voetbal ligt op 5 miljoen. Het ABN AMRO WTT kende dit jaar een recordaantal bezoekers van in 7 dagen. De markt van sportaccommodaties; van Amsterdam Arena tot snookercafés en van IJsstadion Thialf tot hockeykunstgrasvelden. De sportaccommodaties zijn nog voor het overgrote deel in handen van de gemeentelijke overheid; 87% van de buitenaccommodaties zijn eigendom van gemeenten. Bij de binnenaccommodaties ligt dit iets lager: 62%. De ontwikkeling van privatisering zet zich ook voort bij de 750 zwembaden van ons land. Met een gemiddelde van bezoeken per bad worden deze baden totaal zo n 90 miljoen keer per jaar bezocht. De markt van de sportkijker/-lezer; van Studio Sport tot het digitale sportkanaal en van Voetbal International (VI) tot de speciale sportkrant AD Sport. De strijd om de tv-rechten van de Eredivisie heeft wederom duidelijk gemaakt hoe belangrijk de voetbalkijker is voor een commerciële omroep. Van de ruim uur sport op de Nederlandse televisie is 37% (975 uur) voetbal en van de 100 televisie-uitzendingen die het meeste werden bekeken waren 67 sport, waarbij de wedstrijden van GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 3

4 het Nederlands XI-tal tijdens grote toernooien circa 11 miljoen kijkers trekken. De ontwikkeling van digitale televisie, internet (o.a. internet TV), breedband en mobiele telefonie (UMTS) zal het medialandschap in de komende jaren sterk doen veranderen. Naast kijken wordt sport ook gevolgd via de sportbladen met een totaal oplage van 1 miljoen. Het voetbalblad VI heeft een oplage van , maar wordt wekelijks door circa 1 miljoen mensen gelezen. De markt van de sportsponsoring; van Nationale-Nederlanden - tot 2010 hoofdsponsor van de KNVB - tot Nuon, die zich via de sponsoring van kiteboarding associeert met haar core-business van (wind)energie en water. En van ING, die inmiddels haar naam heeft verbonden aan 8 internationale marathons, tot de Beach Soccer Series, een nieuw evenement dat voor 80% afhankelijk is van sponsoring en helaas hoofdsponsor Amstel (bright) zag stoppen. De directe bestedingen aan sportsponsoring worden in Nederland geschat op 600 miljoen euro. Ondanks het toenemende belang van sponsoring wordt het begrip sportmarketing veelal ten onrechte gebruikt; we kunnen beter spreken van de marketing door sport of co-marketing. De markt van (top)sporters; van Rintje Ritsma met zijn eigen commerciële Sanex Schaatsploeg tot Inge de Bruijn - Princess van de Olympische Spelen en van Farm Frites Leontien nu met haar eigen sportschool Total Sports tot Johan Cruijff met de Johan Cruyff University met als thema: educating athletes worldwide. Maar ook de markt, waar de sportmanagers en de voetbalmakelaars zich laten gelden. Dit zijn de zeven hoofdmarkten van de sport, ieder met zijn eigen producten/diensten, concurrenten en strategisch marktbenadering. De achtste markt is de markt van sportdiensten. Steeds vaker zien we dat op sport gerichte specialisaties ontstaan. Van de 2,5 miljoen jaarlijkse sportblessures komen 1 miljoen sporters ook in het medische circuit, dit leidt tot specialistische behandelinglijnen. Zeker als de uitval bij top- en profsport tot het minimum beperkt moet blijven. Ook banken spelen met hun dienstverlening in op de grootverdieners in de sport (ABN AMRO Sportdesk) en juristen maken een specialisatie van imagerecht, contractrecht en arbeidsrecht in de sport. Vanuit maatschappelijk oogpunt biedt een aantal bedrijven via de Stichting Sport en Zaken haar kennis en expertise om niet aan, indien een sportorganisatie hiervoor de middelen ontbreken. Het begrip sportmarketing wordt veel gebruikt, maar is eigenlijk veel te generaal. Om recht te doen aan de grote en sterk verschillende markten binnen sport kan dan ook beter worden aangesloten bij het Amerikaanse denken in sports marketing. Veelal wordt hiermee verwezen naar het management en de geldkant van sport. De professionalisering van deze bedrijftak wordt duidelijk bij een zoekopdracht in Google; het woord sports marketing geeft 14,4 miljoen hits. Om als sportmanager in één van deze markten een werkplek te vinden, moet de opleiding enerzijds inzicht bieden in deze structuur van sport en aansluiten bij de ontwikkelingen, en anderzijds aangeven welke marketingprincipes binnen de verschillende sportmarkten toepasbaar zijn. GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 4

5 Ontwikkelingen in de beroepspraktijk Uit het voorgaande wordt duidelijk dat sport van vrijetijdverdrijf is ontwikkeld tot een serieuze business. Sport is onderdeel van een fitte en actieve lifestyle. Het staat voor een gezond, succesvol en verantwoord bestaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft in haar Rapportage 2003 aan de hand van de aanwezige statistieken een gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van sport. Hierbij komen de volgende trends naar voren, waarop de sport moet inspelen: Nederland vergrijst en verkleurt specifiek sportaanbod Toenemend aanbod tegenover afnemende hoeveelheid vrije tijd Opkomend commercieel aanbod Complexiteit van wet- en regelgeving Terugloop van vrijwilligers Professionalisering door schaalvergroting en privatisering Toenemende invloed van media en innovatie Het is duidelijk dat de georganiseerde sport, maar feitelijk iedereen die professioneel bij de sport betrokken is, in toenemende mate te maken krijgt met een meer marketing gerichte benadering. Er zijn nog weinig sportverenigingen die hun leden als klant zien. Dit in tegenstelling tot het fitnesscentrum van een beursgenoteerde onderneming, dat draait op basis van marketingprogramma s. NOC*NSF is recent een grootschalig programma gestart om in samenwerking met de sportbonden de sportvereniging meer marketinggericht te leren denken. In de komende jaren zal de sport moeten worden omgebouwd naar een open buyers -markt. De volgende marketingprincipes dienen daarbij centraal te staan: Kiezen voor doelgroepen Kennis vergaren over hun wensen Een aanbod ontwikkelen dat daarbij past Het aanbod gestalte geven en bekend maken Klanttevredenheid opbouwen met een focus op loyalty GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 5

6 Beroepsprofiel Om als professional in één van de acht sportmarkten een werkplek te vinden, moet je inzicht hebben in de structuur van de sport en van de marketingprincipes die hierin toepasbaar zijn. De hockeybond (KNHB) maakt in haar strategische marktbenadering een onderscheid in drie typen verenigingen: groot met meer dan leden; middel met tussen 600 en leden en kleine verenigingen met minder dan 600 leden. De grote verenigingen worden geleid door professionals op het gebied van management, food & beverage, hockeytechniek en medische begeleiding. Middelgrote verenigingen hebben een professioneel kader voor de coördinatie van food & beverage en hockeytechnische staf. De professionals sturen dan weer vrijwilligers aan. De kleine verenigingen blijven gecoördineerd worden met en door vrijwilligers. Hiermee komt de organisatiestructuur van een grote sportvereniging dicht te liggen bij die van een fitnesscentrum. Deze commerciële centra worden aangestuurd door een general manager, die wordt ondersteund door sales-, fitness-, administratie en front office managers. Binnen de markt van de sportproducten vinden we een structuur met product-, sales-, marketing- en communicatiemanagers. Een student met een bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie ambieert een functie aan de managementkant van sport. Via praktijkervaring en permanente scholing groeit hij van een assistent naar een algemene managementfunctie in de sport. Onderstaand schema geeft een beeld van de potentiële functie: Markt Startfunctie Groeifunctie Sportbeoefening (Assistent) verenigingsmanager Bondsdirecteur Sportproduct Assistent productmanager Commercieel directeur Sportaccommodatie Sales consultant General manager Sportkijker (Junior) eventcoördinator Eventorganisator Sportmedia PR-medewerker Uitgever Sportsponsoring (assistent) sponsorwerver Sponsoringmanager Topsporters Atleetmanager Representative Sportdiensten (Junior) consultant Senior adviseur Wel richt de bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie richt zich in eerste instantie meer op de marketingachtige aspecten en de commercieel economische kant van de sport. Het ontwikkelpad naar start- en groeifuncties in de markten sportbeoefening en sportdiensten lijkt in eerste instantie dan ook wat minder voor de hand te liggen dan het ontwikkelpad naar start- en groeifuncties in de andere markten. Aan de andere kant geldt bijvoorbeeld wel dat ook sportverengingen en sportbonden in de toekomst meer markt- en klantgericht zullen gaan denken en handelen. Bovendien geldt dat met behulp van de minor en de stage in het derde jaar en het vierde (afstudeer)jaar van de bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie gewenste specialisaties ingebouwd kunnen worden door de student. GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 6

7 Opleidingsconcept De opleiding Commerciële Sporteconomie is opgebouwd rond de acht sportmarkten. In het eerste kwartaal maakt de student kennis met de sportmarkten vanuit zijn eigen ervaring als sportbeoefenaar. Hij gaat zelf op zoek naar de wijze waarop sport is gestructureerd en ontdekt de verschillende sportmarkten. Hierbij wordt hem per markt het beroepsperspectief aangereikt. In het vervolg van de eerste twee jaar verdiept de student zich per kwartaal in een andere markt. Parallel hieraan leert de student marktgericht denken en marketingtechnieken toe te passen. Op deze wijze leert hij vraagstukken uit de sportpraktijk aan te pakken. De volgende algemene taakvelden staan hierbij centraal: Ontwikkelen van strategische en beleidsdoelen Verwerven van middelen Plannen, organiseren en toezien op processen van dienstverlening Zorgen voor kwaliteitsnormen en borging Werken in diverse organisatievormen Na de twee basisjaren Commerciële Sporteconomie maakt de student in het derde jaar een verdieping door het volgen van een minor van 6 maanden en het lopen van een stage gedurende één semester. Voor de stage zijn specifieke criteria uitgewerkt. In het vierde jaar tenslotte volgt een tweede stage waarbij naast een advies ook de daadwerkelijke implementatie van dit advies tot het takenpakket van de student behoort. Schematisch ziet de opleiding er als volgt uit: Jaar I Invalshoek Markten Marketingaspect Resultaten / Producten Kwartaal 1 Student Oriëntatie Markt Marktanalyse Kwartaal 2 Sporter Sportbeoefening Klant Marktonderzoek Kwartaal 3 Sportproduct Kleding, schoenen, attributen Product Prijs Verkoopplan Kwartaal 4 Sportbezoeker Toeschouwers Plaats Eventexploitatie Jaar II Semester 1 Semester 2 Sportkijker Topsporter Sponsoring Sportdiensten Media Atleet Bedrijfsleven Stagevoorbereiding Promotie Personeel Co-marketing Kwaliteit PR-campagne Sponsoringstrategie Jaar III Semester 1 Stage (marketingadvies) Sportadvies Semester 2 Minor (georganiseerde sport/vrijwilliger) Jaar IV Afstudeerjaar (marketingactie) Sportverandering De volgende vier competenties vormen de basis van de eerste twee jaar van de opleiding Commerciële Sporteconomie: 1. Vakkundigheid 2. Communiceren 3. Samenwerken 4. Ontwikkelingsgericht vermogen Gedurende de eerste twee jaar van de opleiding wordt in elk kwartaal explciet aandacht besteed aan deze vier competenties. In een aantal kwartalen van de eerste twee jaar wordt daarnaast expliciet aandacht besteed aan de competenties klantgerichtheid (bijvoorbeeld bij de markt voor sportbeoefening) en innovatief vermogen (bijvoorbeeld bij de markt van sportsponsoring). GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 7

8 Tijdens de stage in jaar 3 zal de student de volgende vier competenties aan moeten tonen: 1. Vakkundigheid 2. Resultaatgerichtheid 3. Communiceren 4. Samenwerken Naast deze vier competenties dient de student tijdens de stage in jaar 3 naar keuze één van de volgende competenties aan te tonen: innovatief vermogen, ondernemend gedrag, besluitvaardigheid, klantgerichtheid. Zowel de minor in jaar 3 als het afstudeerjaar 4 is nog in ontwikkeling. Tijdens het studiejaar zal jaar 4 nog in de oude vorm aangeboden worden. De minor zal in het tweede semester van het studiejaar voor het eerst aangeboden worden. Als gevolg van het feit dat de minor van jaar 3 en het afstudeerjaar 4 nog in ontwikkeling zijn, zijn de competenties waaraan hierin aandacht aan besteed zal worden nog niet bekend. Naast de specifieke aandacht voor het sportwerkveld komen gedurende de bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie acht commercieel economische kerntaken en bijbehorende beroepshandelingen aan de orde. In het volgende schema wordt dit weergegeven: Kerntaak Beroepshandelingen Producten Marktonderzoek - Verzamelen van relevante gegevens - Desk research uitvoeren - Opstellen rapportage - Rapport marktonderzoek Klantenwerving, klantenbinding en accountmanagement Marketing, communicatie en verkoop van een product Organiseren en coördineren van een evenement Beheer, exploitatie en administratie van een organisatie Planning, opzet en uitvoering van een PRplan Planning, opzet en uitvoering van een business plan - Verzamelen relevante gegevens - Strategie en doelstellingen bepalen - Opstellen commercieel plan en uitvoeren, evalueren en bijstellen ervan - Verzamelen van gegevens van het product en bepalen van doelen, marketing en acties - Bepalen wat te verkopen / de wijze van verkoop - Opstellen organisatieplan en draaiboek - Bepalen en opstellen strategie, doelen, concept, actie, marketing en exploitatie - Opstellen winst- en verliesrekening, boekhouden etc. - Bepalen, uitvoeren en monitoren wijze van beheer, exploitatie en administratie van een organisatie - Verzamelen van relevante gegevens - Opstellen PR- en communicatieplan en uitvoeren, evalueren en bijstellen ervan - Verzamelen van relevante gegevens - Bepalen strategie, doelen en acties - Opstellen Business Plan en uitvoeren, evalueren en bijstellen ervan - Klantenwervingsplan - Klantenbindingsplan - Accountplan - Product- en marktanalyse - Marketingplan en verkoopplan, incl. financiële onderbouwing - Evenement organisatieplan, incl. personeelsplan - Draaiboek - Beheer- en exploitatieplan - Winst- en verliesrekening - PR- en communicatieplan - Businessplan GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 8

9 Planning, opzet en uitvoering sponsorbeleid - Verzamelen van relevante gegevens - Bepalen sponsorbeleid (strategie, doelen en acties) - Opstellen sponsorbeleidsplan, sponsorwervingsplan en relatieplan en uitvoeren, evalueren en bijstellen ervan - Sponsorbeleidsplan - Sponsorwervingsplan - Relatieplan De genoemde acht commercieel economische kerntaken zijn nauw verbonden met de vijf kerntaken/beroepstaken uit het competentieprofiel Commerciële Economie van de Hogeschool van Amsterdam 1. Er zijn slechts enkele accentverschillen aangebracht. In de acht commercieel economische kerntaken van de bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie is meer specifieke aandacht besteed aan de organisatie en coördinatie van evenementen in plaats van specifieke aspecten op de gebieden inkoop en logistiek. De genoemde acht commercieel economische kerntaken en bijbehorende beroepshandelingen zullen gedurende de eerste 2 jaar van de bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie aan de orde komen. In het derde en vierde jaar zullen de studenten zich gaan verdiepen, waarbij deze kerntaken en beroepshandelingen ook weer leidraad zullen zijn. In jaar 3 en 4 zal een uitgebreide selectie van deze kerntaken en beroepshandelingen aan de orde komen in de praktijkopdrachten en het theoretische gedeelte van het onderwijs. In bijlage 1 bij dit document is het curriculum van de eerste twee jaar van de bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie verder uitgewerkt door de aspecten kernvragen, kerntaken, functiebenamingen en beroepshandelingen nader te specificeren. In bijlage 2 bij dit document is het curriculum van het derde en vierde jaar van de bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie verder uitgewerkt door de aspecten kerntaken en functiebenamingen nader te specificeren. Deze uitwerking is vanwege het feit dat zowel de minor in jaar 3 als het afstudeerjaar 4 nog in ontwikkeling is minder gedetailleerd uitgewerkt dan het curriculum van de eerste twee jaar van de bachelor opleiding Commerciële Sporteconomie. 1 1: Opstellen, uitvoeren en evalueren van een marketingplan en/of ondernemingsplan, 2: Opstellen, uitvoeren en evalueren van een marketingcommunicatieplan, 3: Marktonderzoek uitvoeren en beoordelen, 4: Opstellen, uitvoeren en evalueren van een sales- of accountplan, 5: Opstellen, uitvoeren en evalueren van een inkoopplan en een logistiek plan. GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 9

10 Bijlage 1: HOOFDLIJNEN CURRICULUM BACHELOR COMMERCIËLE SPORTECONOMIE (JCU/CSE) 2005/2006 Invalshoek Markt Kernvragen / kerntaken Functiebenamingen Beroepshandelingen Product/Output JAAR 1 Kwartaal 1 student oriëntatie Hoe zit de studie in elkaar? Competente JCU/CSE st. Verzamelen van relevante gegevens Opleiding/studie-analyse staat centraal Oriëntatie studieopleiding Desk-research uitvoeren Sportwerkveld-analyse Wat is dehuidige situatie binnen het werkveld? Opstellen rapportage Oriëntatie sportwerkveld Sportmarkt-analyse Wat is mijn beroepsperspectief? Welke markten onderscheiden we? Oriëntatie 8 sportmarkten Kwartaal 2 sporter sportbeoefening Marketing van sportbeoefening door Marketing medewerker Verzamelen van relevante gegevens Ledenwervingsplan staat centraal (on)georganiseerd werving van leden van clubs, commerciële sportorganisatie Strategie/doelstellingen bepalen Rapport marktonderzoek commercieel verenigingen, fitnesscentra etc. Marketing medewerker Opstellen commercieel plan en m.b.t. bond/ver./club Klantwerving/klantbinding sportvereniging/sportclub/bond uitvoeren, evalueren en bijstellen ervan Ledenwerving/ledenbinding Marktonderzoek Kwartaal 3 sportproduct kleiding, schoenen, Wat is het sportproduct en welk beleid/strategie Sportproduct Manager Verzamelen van gegevens van het product Sportproduct analyse + staat centraal attributen gaan we voeren voor de ontwikkeling en verkoop en bepalen van doelen, marketing en acties Sportmarkt analyse van het product? Sport Financieel Medewerker Bepalen wat te verkopen / de wijze van verkoop Verkooplan incl financiele Marketing, communicatie en verkoop van Opstellen winst/verlies rekening etc. onderbouwing het sportproduct Voeren en beheren van financiële administratie Kwartaal 4 sportbezoeker toeschouwers Hoe kunnen we vanuit de Sportevent coordinator Opstellen organisatieplan/draaiboek Event organisatieplan + staat centraal publiek, bezoeker, events sport cq het event de bezoeker zo Personeelsplan + draaiboeken sportaccommodaties, optimaal mogelijk bedienen? Marketing Medewerker sport- Bepalen en opstellen strategie, doelen, concept, Exploitatieplan + beheersaspecten venuemarketing Organiseren en coordineren van sport-events accommodatie actie, marketing, exploitatie sport-accommodaties Beheer en exploitatie van een sportaccommodatie JAAR 2 Semester 1 Sportkijker media Hoe bereik ik mijn doelgroep via RTV en PR/Media-adviseur/medewerker Opstellen media- en communicatieplan PR-/media- en communicatieplan staat centraal via RTV-printmedia hoe bind ik deze aan mijn sport/product? Media planning, verslaglegging en opzetten/uitvoeren PR-plan Topsporter atleet Op welke wijze begeleid ik topsporters Athletes Manager/Sportmakelaar Opstellen topsportbegeleidingsplan Topsportbegeleidingsplan staat centraal tijdens en na hun actieve sportcarriere? Bepalen en opstellen strategie, doelen, actie (Topsport Support Plan) Opzetten en uitvoeren van een individueel ontwikkelingsplan Semester 2 Sponsoring bedrijfsleven Hoe voer ik een goed sponsorbeleid? Manager Sportsponsoring Opstellen sponsorbeleidsplan Sponsorbeleidsplan staat centraal sponsorbeleid Hoe werf ik meer sponsors/partners? Manager Sponsorfinding/werver Opstellen sponsorwervingsplan Sponsorwervingsplan sponsorwerving Hoe optimaliseer ik het contact met Manager Relatiebeheer Opstellen relatieplan Relatieplan/rapport sponsor relatiemanegement bestaande relaties en zorg ik voor een optimaal onderhoud en optimale ontwikkeling hiervan? Opzetten en uitvoeren van sponsorbeleid, van beleid gesponsorde en van een relatieplan. Sportdiensten Stagevoorbereiding Hoe bereid ik me voor op mijn stages? staat centraal GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 10

11 Bijlage 2: HOOFDLIJNEN CURRICULUM BACHELOR COMMERCIËLE SPORTECONOMIE (JCU/CSE) 2005/2006 Invalshoek Onderwijsvorm Kerntaken Functiebenamingen JAAR 3 semester 1 Sportadvies Stage Uitgebreide selectie uit: Keuze uit: Marktonderzoek (Assistent) verenigingsmanager Klantenwerving, klantenbinding en accountmanagement Assistent productmanager Marketing, communicatie en verkoop van een product Sales consultant Organiseren en coördineren van een evenement (Junior) eventcoördinator Beheer, exploitatie en administratie van een organisatie PR-medewerker Planning, opzet en uitvoering van een PR-plan (assistent) sponsorwerver Planning, opzet en uitvoering van een business plan Atleetmanager Planning, opzet en uitvoering sponsorbeleid (Junior) consultant semester 2 Minor Theoretisch onderwijs De volgende minor wordt momenteel ontwikkeld: "Marketing van de georganiseerde sport en vrijwilligersmanagement" nog in ontwikkeling nog in ontwikkeling nog in ontwikkeling nog in ontwikkeling JAAR 4 Semester 1 Nog in ontwikkeling Theoretisch onderwijs Nog in ontwikkeling Nog in ontwikkeling Semester 2 Sportverandering Stage Uitgebreide selectie uit: Keuze uit: Marktonderzoek (Assistent) verenigingsmanager Klantenwerving, klantenbinding en accountmanagement Assistent productmanager Marketing, communicatie en verkoop van een product Sales consultant Organiseren en coördineren van een evenement (Junior) eventcoördinator Beheer, exploitatie en administratie van een organisatie PR-medewerker Planning, opzet en uitvoering van een PR-plan (assistent) sponsorwerver Planning, opzet en uitvoering van een business plan Atleetmanager Planning, opzet en uitvoering sponsorbeleid (Junior) consultant GO Beroeps- en opleidingsprofiel Commerciële Sporteconomie.doc 11

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Rapportage sport 2014

Rapportage sport 2014 Rapportage sport 2014 Rapportage sport 2014 Annet Tiessen-Raaphorst (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, januari 2015 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014 EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014 Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 4 - Waarom kiezen voor particulier onderwijs? 6 - Learning by doing, de basis voor t

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool

EuroCollege Hogeschool EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2014/2015 EuroCollege Hogeschool Event Management Hotelschool Business School Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 4 - Waarom kiezen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie