Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011"

Transcriptie

1 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding

2 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo Alto, Photo Disc Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het aanbod van opleidingsonderdelen van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie van deze brochure.

3 Inhoud 3 Voorwoord 5 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 6 Studentgerichtheid 6 Innoverende academische opleidingen 6 Infrastructuur 6 Vorming 7 Antwerpen 7 Over Rechten 9 BaMa-structuur 9 Studieopbouw bacheloropleiding 9 Studieopbouw masteropleiding 9 Studieopbouw 10 De rechtspraak evolueert voortdurend 10 Hoe begin je eraan? 11 Welk diploma heb je nodig? 11 Hoe begin je aan de opleiding Rechten? 11 Introductieweek 12 Mentorship 12 Studieprogramma Rechten 13 Opleidingsonderdelen 13 Bachelor eerste jaar 14 Bachelor tweede jaar 15 Bachelor derde jaar 16 Opleidingsonderdelen 18 Bachelor eerste jaar 18 Bachelor tweede jaar 25 Bachelor derde jaar 31 Onderwijs en examens 37 Onderwijs 37 Studiepunten 37 Semestersysteem - Examens 38 Ombudspersoon 39 Internationaal 39 Studiebegeleiding 40 Studieadvies en studentenbegeleiding 40 Vakspecifieke begeleiding 41

4 4 Inhoud Je kansen op de arbeidsmarkt na de master in de Rechten 44 Advocatuur 44 Magistratuur 44 Notariaat 45 Privé-sector 46 Overheidssector 46 Onderwijs en onderzoek 46 Voortstuderen na de master in de Rechten 47 Specifieke lerarenopleiding 47 Doctoraatsopleiding 47 Master na Masteropleidingen binnen het vakgebied Rechten 47 Master na Masteropleidingen binnen andere studiegebieden 47 Postacademische vorming 47 Hoe bereik je makkelijk de campussen? 48 Wegbeschrijving 48 Met de fiets 48 Met de bus of de tram 48 Met de trein 48 Met de auto 48 Plattegrond van de campussen 49 Stadscampus 49 Campus Groenenborger 50 Campus Middelheim 51 Campus Drie Eiken 52 Bijkomende informatie 53 Provinciale informatiedagen 53 Infomomenten voor toekomstige studenten 53 Brochures over andere opleidingen 53 Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten 54 Faculteit Rechten 54

5 Voorwoord 5 Welkom bij de Universiteit Antwerpen. Je hebt je weg naar onze universiteit gevonden en je wenst wellicht wat meer informatie over onze instelling en de studierichtingen die wij bieden. Dit boekje brengt je al een hele stap vooruit in je keuzeproces. De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met studenten. De bestaande opleidingen werden met ingang van het academiejaar omgevormd naar de bachelor- en masterstructuur. Vanaf werden de masteropleidingen gestart die aansluiten op de academische bacheloropleidingen. Binnen de associatie wordt de samenwerking bevorderd met de Plantijnhogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool. Studeren aan de universiteit is het begin van een nieuwe periode in je leven. Belangrijk is dat je je goed voelt op de universiteit van je keuze en dat je je nadien goed voelt met je behaalde diploma. Daarom stelt de Universiteit Antwerpen alles in het werk om je studietijd aangenaam te maken en de kwaliteit van de opleiding op topniveau te houden. Onze opleidingen worden regelmatig bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Als je naar één van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het aangenaam is om aan de Universiteit Antwerpen te studeren. Zowel onze medewerkers als studenten zullen je er graag over vertellen en kijken alvast uit naar de kennismaking! Universiteit Antwerpen Prof. dr. Alain Verschoren Rector

6 6 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? Studentgerichtheid De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent onder andere dat je zoveel mogelijk college volgt in kleine groepen, hetgeen een vlotte interactie mogelijk maakt. De kleine afstand tussen studenten en het docentencorps zorgt ervoor dat je bij je profs terecht kan met allerlei vragen en problemen. De vlotte communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard; dit biedt ook nieuwe kansen voor een interactief onderwijssysteem. Studenten worden bovendien ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn zij vertegenwoordigd. Tenslotte is de Universiteit Antwerpen bekend voor haar goede studentenbegeleiding en -ondersteuning, waarbij wordt ingespeeld op de individuele noden van alle studenten. Innoverende academische opleidingen De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen, waarbij de opleidingen zowel oog hebben voor theorie als voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek, dat ook interna tionale faam geniet. De ivoren academische toren werd reeds lang geleden gesloopt: academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Bij je studie aan de Universiteit Antwerpen staat niet zozeer het memoriseren van feitenkennis centraal: je verwerft relevante kennis en vaardigheden die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De BaMa-structuur werd ook gezien als een kans tot vernieuwing en verbetering. Nieuwe opleidingen werden ingevoerd, keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen verruimd. Infrastructuur Voor haar onderwijs beschikt de Universiteit Antwerpen over de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en studielandschappen. In alle publieke ruimten zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen. De laatste jaren werd ook grootschalig geïnvesteerd in nieuwe gebouwen om het toenemend aantal studenten op te vangen en hen een aangename leeromgeving te bieden.

7 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 7 De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met studenten, verspreid over vier campussen en zeven faculteiten. De campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken liggen aan de stadsrand, in een groene omgeving. De campussen Middelheim en Groenenborger grenzen aan het openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim en het Nachtegalenpark. Studeer je op campus Drie Eiken dan kan je volop genieten van de groene oase van Fort VI en de mooie vijvers rondom de campus. De Stadscampus, met zijn kern van prachtig gerenoveerde 16de-eeuwse gebouwen, ligt in hartje Antwerpen. Vorming De Universiteit Antwerpen wil niet alleen opleidingen aanbieden, maar ook een brede vorming. Jonge mensen laten opgroeien tot professionelen met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit in haar curricula, en bij personeel en studenten. Antwerpen Tenslotte kies je voor de stad Antwerpen. Studeren is meer dan met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad. Antwerpen is, naast een universiteitsstad, een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, clubs, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kortom: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten graag wegzinken. Speciaal voor de lancering van de nieuwe huisstijl van de Universiteit Antwerpen, schreef Pieter Embrechts een lied U Aan het woord. In deze brochure vertellen wij graag over onze universiteit, daarna is het woord aan A!

8 8 Studieopbouw Meer informatie over de masteropleiding vind je in de brochure Rechten - deel 2, masteropleidingen of op de website

9 Studieopbouw 9 BaMa-structuur De opleidingsprogramma s van de universiteiten werden vanaf academiejaar omgevormd tot een drie jaar durende academische bacheloropleiding en een één- of meerjarige Master. De masteropleiding Rechten is een tweejarige masteropleiding (120 sp). Met een academisch bachelordiploma in handen heb je optimale kansen om een master aan te vangen. Studieopbouw bacheloropleiding Het bachelorprogramma Rechten geeft een algemene intellectuele vorming (grondslagen en hulpwetenschappen); een stevige juridische basis (juridische vakken met oefeningen) en leert juridische vaardigheden aan. Je leert inzicht verwerven, analyseren, synthetiseren, argumenteren, redeneren, schrijven, rationele keuzes maken, debatteren en op een systematische wijze nadenken over uiteenlopende problemen die in de verschillende vakgebieden worden behandeld. Studieopbouw masteropleiding De Antwerpse masteropleiding in de Rechten heeft een heel eigen profiel. Je geeft in grote mate zelf invulling aan je programma. Je kan opteren voor een verder doorgedreven algemene vorming in het recht of je kan ook specialiseren in één van de zeven modules: Burgerlijk recht, Rechtshandhaving, Ondernemingsrecht, Publiekrecht, Internationaal en Europees recht, Fiscaal recht of Sociaal recht. De mogelijkheid bestaat ook om Engelstalige cursussen te volgen. Het unieke kroonstuk van de Antwerpse masteropleiding is de Meesterproef, die bestaat uit een thesis en een stage in de advocatuur, de magistratuur, het notariaat, de administratie, sociale organisaties of ondernemingen van het brede Antwerpse hinterland. Deze stage laat de student toe kennis te maken met een mogelijke toekomstige werkomgeving. Zo slaat de rechtenopleiding de brug met de beroepswereld van de jurist. Na de masteropleiding kan je een bijkomende opleiding volgen in het Fiscaal Recht of in het Ondernemingsrecht.

10 10 Over Rechten De rechtspraak evolueert voortdurend Recht is er om het samenleven van mensen te organiseren. Juristen moeten dan ook inzicht hebben in mens en samenleving en moeten hun juridische kennis kunnen inzetten voor een meer rechtvaardige en rechtszekere wereld. Vrouwe Justitia heeft vele gezichten. Wetgeving en rechtspraak evolueren voortdurend. De Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen speelt telkens in op recente ontwikkelingen in de juridische praktijk: zo komen ook bijvoorbeeld vreemdelingenrecht, milieurecht en medisch recht aan bod in de opleiding. De opleiding Rechten wordt ook volledig in avondonderwijs aangeboden. Verdere informatie over dit avondprogramma kan je vinden in een aparte brochure Wegwijzer flexibel studeren. De brochure is verkrijgbaar op de adressen die achteraan in deze brochure worden vermeld.

11 Hoe begin je eraan? 11 Welk diploma heb je nodig? Om te worden toegelaten tot de bachelorstudie Rechten moet je in principe een diploma van het secundair onderwijs hebben behaald. Ook mensen zonder diploma secundair onderwijs kunnen op basis van elders verworven competenties (vb. werkervaring) worden toegelaten tot een universitaire studie. Buitenlandse studenten moeten beschikken over een equivalent getuigschrift of over een diploma dat hen in eigen land toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting. Wie in het secundair onderwijs aan een niet- Nederlandstalige school les volgde, neemt deel aan de Universiteit Antwerpen-taaltest: een gestandaardiseerde test die je schriftelijke en mondelinge taalbeheersing van het Nederlands nagaat. Als je vragen hebt in verband met de toelatingsvoorwaarden, neem je best contact op met de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding. Hoe begin je aan de opleiding Rechten? Je hebt geen inhoudelijke voorkennis van het recht nodig. Naast een algemene goede begaafdheid kunnen een aantal andere vaardigheden je slaagkansen wel gevoelig verhogen. Zo zijn een goed redeneervermogen, de vaardigheid om verbanden te leggen en om aspecten in een ruimere context te bekijken én een kritische houding belangrijke troeven voor een student. Een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn vereist. Gezien de federale structuur van ons land is een goede kennis van het Frans een voordeel. Om buitenlandse juridische teksten te kunnen lezen en analyseren en om je kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, is een (minstens passieve) kennis van Frans, Engels en Duits noodzakelijk. Je talenkennis wordt doorheen de opleiding verruimd en verfijnd, eventueel ook via een studieverblijf in het buitenland. Je wordt verwacht zelfstandig te kunnen werken: je moet zelf de leerstof gedurende het hele semester of jaar bijhouden, op tijd vragen formuleren, opdrachten afwerken, enz. Zoals voor elke universitaire studie, zijn ook voor Rechten een goed doorzettingsvermogen en een positieve werkattitude vereist.

12 12 Hoe begin je eraan? Introductieweek Tijdens de eerste week van het academiejaar worden de vakken uitvoerig ingeleid. Je krijgt dan te horen wat het vak inhoudt, wat er van jou wordt verwacht voor dit vak, wat je van de docent mag verwachten en op welke manier de evaluatie verloopt. Om de academische taalvaardigheid van de studenten in kaart te brengen krijg je in deze week een taaltest academische lees- en schrijfvaardigheid. Mentorship Om de overgang van secundair onderwijs naar universitair onderwijs beter te begeleiden krijg je een mentor toegewezen. De Universiteit Antwerpen beschikt over moderne en goed uitgeruste les- en computerlokalen

13 Studieprogramma Rechten 13 Opleidingsonderdelen Het academiejaar bestaat uit twee semesters. Het eerste loopt van september tot januari, het tweede van februari tot juli. Elk semester heeft een eigen collegerooster. In de eerste kolom van het volgende overzicht vind je het aantal lesuren dat in de bachelorjaren per jaar aan elk opleidingsonderdeel besteed wordt. In de tweede kolom vind je de studiepunten. Deze studiepunten zijn een relatieve maatstaf voor de studieomvang van de opleidingsonderdelen in het programma. Bij de berekening van het totale examenresultaat wordt hiermee rekening gehouden. Een vak met een groot aantal studiepunten heeft een groter gewicht op de deliberatie. Zoals je in de brochure merkt, worden aan de universiteit de termen vakken en opleidingsonderdelen door elkaar gebruikt. Opleidingsonderdeel krijgt de voorkeur omdat deze term duidelijk maakt dat een vak een onderdeel is van een opleiding, in jouw geval de bachelor in de rechten. Zoek je een voorbeeld van een collegerooster? Surf dan naar en e-valven aanklikken. Daar vind je een overzicht van de huidige collegeroosters.

14 14 Bachelor eerste jaar Bachelor eerste jaar ( ) lesuren sp GRONDSLAGEN EN HULPWETENSCHAPPEN Politieke en institutionele geschiedenis van België en de Nederlanden 60 6 Geschiedenis van het privaatrecht 60 6 Sociologie en rechtssociologie 60 6 Politicologie 30 3 JURIDISCHE opleidingsonderdelen met oefeningen Bronnen en beginselen van het recht 60 7 Inleiding tot het privaatrecht 30 3 Personen- en familierecht 50 6 Gerechtelijk recht 50 6 juridische VAARDIGHEDEN Heuristiek en lezen van juridische teksten 60 6 Taalgebruik Frans/Engels 30 3 Juridische argumentatieleer rechtstaalbeheersing debatklas 60 6 Totaal 58

15 Bachelor tweede jaar 15 Bachelor tweede jaar ( ) lesuren sp GRONDSLAGEN EN HULPWETENSCHAPPEN Economie 60 6 Filosofie en rechtsfilosofie 60 6 JURIDISCHE opleidingsonderdelen met oefeningen Verbintenissenrecht 60 7 Staatsrecht 60 7 Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen 50 6 Recht van de Europese Unie 50 6 Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen 50 6 Strafrecht 30 3 Strafprocesrecht 30 3 Zakenrecht 30 3 juridische VAARDIGHEDEN Buitenlandse rechtsstelsels en terminologie 60 6 Schrijven van juridische teksten met inbegrip van de jaarverhandeling 60 6 Totaal 65

16 16 Bachelor derde jaar Bachelor derde jaar ( ) lesuren sp GRONDSLAGEN EN HULPWETENSCHAPPEN Psychologie en rechtspsychologie 30 3 Levensbeschouwing 30 3 JURIDISCHE opleidingsonderdelen met oefeningen Familiaal vermogensrecht 50 6 Bestuursrecht 50 6 Bijzondere overeenkomsten 50 6 Arbeidsrecht 30 3 Socialezekerheidsrecht 30 3 Handels- en economisch recht 50 6 Vennootschappen, verenigingen en stichtingen 50 6 Fiscaal recht 50 6 JURIDISCHE VAARDIGHEDEN Boekhouden en rapporteren 30 3 Juridisch practicum 30 6 Totaal 57

17 17

18 18 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar In deze brochure laten we je kennis maken met de inhoud van de opleidingsonderdelen van de eerste, tweede en derde bachelor Rechten. Op de website vind je meer uitgebreide informatie terug over de begin- en eindtermen, werkvormen, evaluatie, noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal. Bachelor eerste jaar GRONDSLAGEN EN HULPWETENSCHAPPEN Politieke en institutionele geschiedenis van België en de Nederlanden Het eerste deel behandelt de geschiedenis van de Lage Landen tot aan de Franse Revolutie. Voor de Middeleeuwen ligt de klemtoon op het graafschap Vlaanderen, nadien op de (Zuidelijke) Nederlanden. Het gaat daarbij om de evolutie van de buitenlandse en de binnenlandse politiek, met klemtoon op dit laatste. Meer concreet geschiedt de analyse vanuit de noties staatsvorming en bestuur. Daarbij wordt gepeild naar de oorsprong en de ontwikkeling van de constitutionele machtsverdeling (thans het grondwettelijke recht), van het administratief recht, het publieke strafrecht en het publieke procesrecht, als fundamenten van een zich ontwikkelende staatsstructuur, en ontstaan vanuit privaatrechtelijke concepten. Een rode draad door dat alles is de langzaam toenemende actieradius van de binnenlandse politiek. Tegelijk worden ook de rechtsbronnen uit het Ancien Régime bestudeerd, als instrument van het publiek recht: gewoonterecht, wetgeving, rechtspraak, rechtsleer (waaronder het Romeins recht en het canoniek recht). Het tweede deel spitst zich toe op de politieke geschiedenis van het huidige België, vanaf de annexatie door Frankrijk in De invalshoek blijft institutioneel, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht en voor de geschiedenis van de politieke partijen en hun programma. De institutionele evolutie hangt nauw samen met de steeds toenemende expansie van het domein van de binnenlandse politiek. Wat dat laatste betreft ligt de klemtoon op de ontwikkeling

19 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 19 van het Belgische socio-economische model, op de levensbeschouwelijke evolutie en op de problematische Belgische communautaire verhoudingen met de daaruit voortvloeiende staatshervormingen. Geschiedenis van het privaatrecht In het vak Geschiedenis van het Privaatrecht zal veel aandacht worden besteed aan het Romeinse recht, de gemeenschappelijke stamvader van de meeste West-Europese systemen van Privaatrecht. Allereerst wordt het Romeinse recht bestudeerd in de vorm die het aan het eind van de Oudheid kreeg door de codificatie van keizer Justinianus ( ). Vervolgens wordt de receptie en verwetenschappelijking van dat recht bestudeerd, vanaf het ontstaan van de Europese universiteiten in de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd, mede gezien tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen en gelet op de diverse stromingen in de loop van de geschiedenis van de rechtswetenschap. Eén en ander zal worden geconcretiseerd aan de hand van de ontwikkelingsgeschiedenis van één van de drie privaatrechtelijke concepten: eigendomsoverdracht, contract en onrechtmatige daad. Duidelijk zal worden hoezeer het moderne Privaatrecht geworteld is in de geschiedenis. Sociologie en rechtssociologie Deze cursus wil tegelijkertijd een verkenning zijn van de sociologie en een exploratie van de rechtssociologie. Het voornaamste doel van het onderdeel sociologie is kennis te maken met de sociologische concepten en denkrichtingen. Het geheel van deze inzichten wordt toegepast op het recht. Daarbij komen vragen naar het waarom van het bestaan van het recht (waarom is het zoals het is en waarom verandert het) en de invloed van het recht op de maatschappelijke structuren en op het gedrag, aan bod. Vertrekkende van bepaalde maatschappelijke situaties wordt enerzijds bekeken welke rol zij spelen voor de totstandkoming van het recht en anderzijds bekeken hoe het recht als middel van sociale controle uitwerking heeft in (bepaalde aspecten van) de samenleving. Politicologie Politicologie beoogt de student beter bewust te maken van de algemene context waarin het recht tot stand komt. Het is een discipline binnen de sociale wetenschappen die zich bezighoudt met het bestuderen van politiek, de leer van de sturing van de samenleving. De studenten worden vertrouwd

20 20 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar gemaakt met de paradigma, kernconcepten, invalshoeken, onderzoeksvragen en centrale onderwerpen van de algemene politicologie, met inbegrip van supranationale instellingen (in casu de EU) en de leer der internationale betrekkingen. De studenten krijgen een inleiding in de belangrijkste instellingen, structuren, actoren en processen, of, breder, instituties, die van belang zijn voor de sturing van de samenleving en het begrijpen van de politiek. Zij verwerven inzicht in politieke dynamieken, hoe politieke processen, keuzes en besluitvorming vorm krijgen en wat de gevolgen ervan zijn. JURIDISCHE opleidingsonderdelen met oefeningen Bronnen en beginselen van het recht Deze cursus beoogt een inzicht te geven in het rechtssysteem. Het recht wordt geacht gericht te zijn op het tot stand brengen van een rechtszekere en rechtvaardige ordening van het samenleven van mensen, door het opleggen van regels, het toepassen en handhaven ervan. In de cursus wordt het benaderd vanuit een dubbele invalshoek: als een systeem van objectief recht en als een geheel van subjectieve rechten en verplichtingen. De verschillende bronnen van het recht - wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, gewoonte, billijkheid en algemene rechtsbeginselen - worden onderzocht. De actoren (regelgevers en rechtscolleges) van het rechtssysteem worden in kaart gebracht. De algemene leer over het subjectief recht wordt voorgesteld (het rechtssubject, het rechtobject (leer van Hohfeld), de soorten subjectieve rechten, het ontstaan, de uitoefening, het misbruik en het tenietgaan ervan). De specifieke bronnen en basisbeginselen van de verschillende rechtstakken worden besproken. Doorheen het globale overzicht van het rechtssysteem worden ook de basisbegrippen van de juridische taal, zowel in het Nederlands, als in het Frans aangereikt. Inleiding tot het privaatrecht In deze cursus worden een aantal basisbeginselen die bij herhaling weerkeren in het geheel van de rechtenopleiding uiteengezet. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1) het begrip persoon of rechtssubject en het onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen; 2) de subjectieve rechten: begrip, genot en indeling, met de nadruk op het onderscheid tussen zakelijke rechten, vorderingsrechten en intellectuele eigendomsrechten;

21 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 21 3) de bekwaamheid, zowel bij natuurlijke personen als vertegenwoordiging van rechtspersonen, en het onderscheid tussen rechtsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid; 4) de rechtshandeling (begrip, soorten, geldigheidsvereisten, tegenwerpelijkheid aan derden, bewijs van vermogensrechtelijke rechtshandelingen); 5) het vermogen (begrip, doel, kenmerken); 6) de sancties in het privaatrecht (nietigheid, ontbinding, gedwongen uitvoering in natura, specifiek schadeherstel, geldelijke schadeloosstelling (eventueel rechtsmisbruik), dwangsom. 7) een aantal basisbeginselen van Zakenrecht, Verbintenissenrecht en Contractrecht worden bestudeerd. Personen- en familierecht Het personenrecht en het familierecht zijn onderdelen van het burgerlijk recht, dat de verhoudingen regelt tussen burgers onderling. Het personenrecht omvat drie delen. Eerst komen de algemene begrippen en beginselen van de persoon aan bod. Er wordt nagegaan wie als persoon kan worden beschouwd en vanaf en tot wanneer dat zo is. Vervolgens wordt bestudeerd hoe personen worden geïdentificeerd en gelocaliseerd en hoe hun rechtstoestand wordt ingevuld. Daarna wordt de bescherming van personen in het algemeen via de persoonlijkheidsrechten besproken. Tenslotte komt het statuut en de bescherming aan bod van bepaalde categorieën van personen. Personen worden in categorieën onderverdeeld aan de hand van persoonlijke kenmerken, als nationaliteit en geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand. Elke categorie van personen heeft een bijzonder statuut. Het familierecht regelt de persoonlijke relaties tussen personen op grond van afstamming en ouderschap (verticaal) enerzijds en seksualiteit en paarvorming (horizontaal) anderzijds. De rechtstakken bevatten aan de ene kant regels over het aangaan en de beëindiging van zo n relaties en aan de andere kant regels over de inhoud ervan. Eerst wordt nagegaan wat wordt verstaan onder de begrippen familie en gezin. Vervolgens komt het verticale familierecht aan bod: afstamming, (aan)verwantschap en de rechtsgevolgen ervan. Tenslotte wordt het horizontale familierecht behandeld. Het gaat om verhoudingen tussen twee of meer personen die een socio-economische en (daarom) juridische entiteit uitmaken.

22 22 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar Gerechtelijk recht Het gehele pakket wordt in 10 grote items ondergebracht, die elk op zich een afgerond thema uitmaken. De thema s sluiten op elkaar aan: 1. Wat is procesrecht? 2. De kernbegrippen van het procesrecht 3. De bevoegdheid van de rechter 4. De gewone rechtspleging 5. De incidenten 6. De rechtsmiddelen 7. De rechtshulp 8. Het bewijs 9. De executie 10. De bewaring van recht juridische VAARDIGHEDEN Heuristiek en lezen van juridische teksten De studenten wordt aangeleerd hoe zij wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, zowel nationaal, internationaal als Europees dienen op te zoeken. Vervolgens wordt aangeleerd hoe men op een adequate wijze een zoekopdracht afbakent. De studenten leren tegelijkertijd hoe ze gebruik dienen te maken van de verzamelde bronnen, hoe ze de bronnen moeten analyseren en de ingewonnen informatie moeten synthetiseren. Zij nemen kennis van diverse juridische teksten en krijgen zo inzicht in de wijze waarop juridische redeneringen worden opgebouwd en rechtsbronnen op correcte wijze worden verwerkt. De studenten leren de opbouw van de juridische redenering in diverse juridische bronnen reconstrueren. Met het oog op de schriftelijke verwerking van de bronnen wordt hen de juiste citeerwijze aangeleerd. De studenten wordt eveneens gewezen op plagiaat en de ernstige gevolgen die daaraan, binnen de rechtsfaculteit, bij de uitvoering van schriftelijke opdrachten, worden gekoppeld. Taalgebruik Frans/Engels De cursus heeft als doelstelling het bevorderen van de actieve taalvaardigheid Frans en Engels van de studenten, onder meer in functie van hun toekomstig beroepsleven. De klemtoon wordt gelegd op spreekvaardigheid, maar ook bepaalde schrijfvaardigheden komen aan bod. Naast het gericht

23 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 23 trainen van grammaticale items en het uitbreiden van de woordenschat komen o.a. volgende oefeningen aan bod: becommentariëren van teksten over actuele onderwerpen i.v.m. het vakgebied, met bijzondere aandacht voor het weergeven, verdedigen of verwerpen van een standpunt, het aanhalen en afwegen van argumenten, het voeren van een overtuigend betoog; mondeling en schriftelijk communiceren in beroepsgerelateerde situaties: (telefonisch) converseren met Franstalige of Engelstalige cliënt of collega, redigeren van een sollicitatiebrief en CV, voeren van een sollicitatiegesprek. Juridische argumentatieleer rechtstaalbeheersing debatklas Juridische argumentatieleer Argumenteren is een der kernvaardigheden van de jurist. Juridische kennis alleen volstaat hiervoor echter niet. Ook rechtenstudenten moeten inzien dat betogen en argumentaties aparte tekstconstructies zijn, met eigen structuren en normen. De kwaliteit van het argumenteren kan verhogen wanneer de student met kennis van zaken die structuren en normen toepast en inoefent. De doelstelling van dit onderdeel is de student in contact te brengen met de verschillende argumentatie- en betoogvormen en de specifieke eisen die men aan een redenering of aan een betogende tekst kan stellen. Speciale aandacht gaat uit naar diverse juridische betogen en naar specifieke argumenten die vaak in juridische betogen opduiken. Rechtstaalbeheersing In dit onderdeel maken de studenten kennis met de lexicale, syntactische, tekstuele en conventionele kenmerken van de Nederlandse rechtstaal en ook met de communicatieve moeilijkheden waartoe die kenmerken aanleiding kunnen geven. Tegelijk worden strategieën aangereikt om die communicatiemoeilijkheden te voorkomen en correcte, toegankelijk geformuleerde juridische teksten op te stellen. De kenmerken van de belangrijkste juridische tekstgenres worden besproken en er wordt geprobeerd de structuur en toegankelijkheid ervan te verhogen. Debatklas Het opleidingsonderdeel leert studenten aan op welke wijze zij hun gedachten over algemene maatschappelijke vraagstukken in groep op een heldere

24 24 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar wijze kunnen communiceren. Studenten worden aangeleerd open te staan voor de argumenten van andere leden van de groep en daarop met eigen, andere argumenten in te pikken in een serene woordenwisseling. Het opleidingsonderdeel beoogt mondelinge vaardigheden aan te leren (het spreken zelf, maar ook de spreekhouding) en in te oefenen zowel in de vorm van presentaties als in de vorm van groepsdiscussies. De student leert hoe hij hulpmiddelen (power-pointpresentaties, transparanten, enz.) kan aanwenden om zijn presentatie te ondersteunen.

25 Opleidingsonderdelen bachelor tweede jaar 25 BACHELOR TWEEDE JAAR GRONDSLAGEN EN HULPWETENSCHAPPEN Economie De cursus omvat vier delen: Micro-economie: gedrag van gezinnen (consumptie, arbeidsaanbod, sparen); gedrag van ondernemingen (types ondernemingen en doelstellingen, technologie & kosten, aanbodgedrag, vraag naar productiefactoren); prijsvorming in de markt (competitie, monopolie, imperfecte competitie). Studie van de rol van de overheid: functies, welvaartseconomie, belastingen & uitgaven. Macro-economie: nationale rekeningen, bestedingen en economische activiteit, geldleer, budgettair & monetair beleid, economische groei. Internationale economie: handel, economische integratie en ontwikkelingseconomie. Filosofie en rechtsfilosofie In deze cursus worden de kernthema s van de hedendaagse filosofie behandeld, alsook de historische achtergrond van de discussies rond deze thema s. De voornaamste grote filosofische figuren, stromingen en theorieën worden besproken, in functie van hun relevantie voor de humane wetenschappen en het recht in het bijzonder. De filosofie wordt toegepast op actuele problemen in maatschappij en cultuur en in de rechten in het bijzonder. JURIDISCHE opleidingsonderdelen MET OEFENINGEN Verbintenissenrecht In deze cursus wordt allereerst gehandeld over het begrip verbintenis en de verschillende soorten verbintenissen. Daarna komen de bronnen van verbintenissen aan bod, met bijzondere aandacht voor de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de overeenkomst en de quasi-contracten. Tenslotte worden de gevolgen van verbintenissen, de overdracht van verbintenissen en de verschillende wijzen van tenietgaan van verbintenissen besproken. Staatsrecht In het inleidend deel wordt vooral aandacht besteed aan de bronnen van het staatsrecht, meer bepaald aan de Grondwet die in een ruime context wordt

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Politieke communicatie

Politieke communicatie masteropleiding Politieke communicatie faculteit politieke en sociale wetenschappen 2009 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann Engelen (kaft)

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

master in onderwijsmanagement

master in onderwijsmanagement master in onderwijsmanagement master na masteropleiding 2008-2009 www.ua.ac.be/manama Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Departement studentgerichte

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie