Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig"

Transcriptie

1 Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper

2 Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen kansen realiseren In 5 stappen naar een digital workspace Het resultaat: klaar voor de toekomst KPN Consulting en de werkplek De essentie

3 Met digital workspace meer wendbaarheid Veel organisaties zien zich continu uitgedaagd in te spelen op snelle ontwikkelingen in de markt of samenleving. Dat vraagt om een grote mate van wendbaarheid en innovatief vermogen. Met productieve en gemotiveerde medewerkers die bijdragen aan de organisatiedoelen. Een goede fysieke en virtuele werkplek waar medewerkers werken en communiceren maakt dit mogelijk. In hun streven naar wendbaarheid opereren organisaties steeds meer in wisselend verband, als project- of zelfs volledige netwerkorganisatie. Die trend zal steeds meer doorzetten. Daarnaast wordt van medewerkers in toenemende mate zelfredzaamheid, eigen initiatief en ondernemerschap gevraagd, ook bij grote organisaties en overheden. Dat kan als de werkplek dit faciliteert (en zeker niet afremt). Daarbij zien we een groeiende groep medewerkers die vanuit hun privé-ervaring meer eisen stelt aan de faciliteiten op de werkplek. Zeker kenniswerkers verwachten op kantoor vaak net zo n laagdrempelige en snel aanpasbare werkplek als thuis, inclusief nieuwe apps of andere toepassingen. Traditionele ICT volstaat niet meer nu we moeten anticiperen op de hierboven beschreven ontwikkelingen. Het is tijd om afscheid te nemen van oud denken over de werkplek, en gebruik te maken van de nieuwste inzichten en mogelijkheden. Wat werkt wel? In deze whitepaper beschrijven we de belangrijkste aspecten die spelen rondom de flexibele, virtuele werkplek en de stappen die een organisatie kan zetten naar deze zogeheten digital workspace. 3

4 Definitie Digital workspace is een term die gehanteerd wordt voor de flexibele, virtuele werkplek, die plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk maakt en beschikbaar is via elk device. Het fundament hiervan bestaat uit ICT-faciliteiten (zoals devices, apps en services) die het medewerkers mogelijk maken optimaal in lijn met de organisatiedoelstellingen te functioneren. De digital workspace van een organisatie kan uit verschillende typen werkplekken bestaan, met elk een specifiek samengestelde set ICT-faciliteiten. Deze differentiatie kan onder meer zijn gebaseerd op de rollen en werkstijlen (met elk hun eigen kenmerken) van en de persoonlijke behoeften binnen groepen medewerkers. Essentieel in deze benadering van de digital workspace is dat de organisatie met haar doelstellingen en karakteristieken als uitgangspunt wordt genomen. Daarnaast zijn ook de wensen van de individuele medewerker van invloed. Die heeft immers vanuit het inzicht in zijn werk én vanuit zijn privé-ervaring ook eigen verwachtingen met betrekking tot de ICT-faciliteiten. Bovendien is zijn kennis en mondigheid op dit vlak sterk toegenomen. Hier moet de organisatie naar luisteren en gehoor aan geven. Uiteindelijk is het omarmen door de individuele medewerker van nieuwe ICT-functionaliteiten (adaptatie) ook de sleutel tot een succesvol gebruik. In de ideale situatie staat de individuele medewerker centraal bij het aanbieden van een digital workspace. Niet meer één werkplek voor iedereen, maar iedereen in elk geval elke groep medewerkers met dezelfde werkstijl een eigen werkplek, die aansluit bij de eigen profiel, behoefte en taak. Binnen de kaders die de organisatie op basis van haar doelstellingen stelt. 4

5 3 belangrijke thema s Bij veel organisaties bestaat de behoefte anders om te gaan met de werkplek, zodat deze meer bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelstellingen. Doelstellingen als bijvoorbeeld grotere wendbaarheid, hogere effectiviteit van de medewerkers en kostenreductie. Deze doelstellingen hangen direct samen met 3 belangrijke thema s. 1. Schaalbaarheid 2. Differentiatie De wendbare organisatie groeit en krimpt met de markt mee, wat nodig is om te overleven op de korte én lange termijn. Organisaties moeten zich continu aanpassen, het liefst tegen geringe investeringen. Zij zoeken flexibele oplossingen die zowel qua technologie als financieel mee kunnen ademen met de conjunctuur van de organisatie. Voor de ICT-afdeling betekent dit onder meer slim voorzieningen inkopen of deze vanuit een shared service center afnemen. De traditionele ICT met vaste, langlopende contracten en omvangrijke licenties is voor een belangrijk deel verleden tijd. Nieuwe technologieën sluiten aan bij de huidige wensen voor flexibele, schaalbare werkplekken en gaan uit van een pay-per-use-model. De inzet van clouddiensten is hiervan een goed voorbeeld, waarbij organisaties ICT-voorzieningen flexibel, op basis van gebruik, kunnen afnemen. Ook de inzet van mobiele apps kan zorgen voor besparingen. Zo is het mogelijk om heel gericht apps voor bepaalde werkprocessen in te kopen of te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het registeren van meetgegevens of het bijhouden van planningen door mobiele taakwerkers. Belangrijk daarbij is de koppeling met de eigen (informatie)systemen. Binnen een organisatie zijn verschillende groepen medewerkers te onderscheiden met elk een specifiek profiel op basis van het soort werk en de manier van werken. Op hoofdlijnen is bijvoorbeeld een indeling te maken in taak- en kenniswerkers die mobiel of locatiegebonden en taak- of resultaatgericht werken. De opzet van een goede digital workspace vraagt om een differentiatie naar de verschillende profielen. Voor taakwerkers staat in belangrijke mate vast wat ze moeten doen, in welke volgorde en met welke middelen. Ze kunnen locatiegebonden werken (een receptionist), of mobiel (een monteur). Kenniswerkers kunnen ook locatiegebonden of mobiel werken, maar bij hen gaat het primair om de resultaten. Ze zijn vrij in de manier waarop ze die bereiken met welke middelen en in welke volgorde maakt niet uit. Er moet zeker ook geanticipeerd worden op de opkomst van nieuwe profielen, zoals bijvoorbeeld die van de netwerkers. Zij vormen de schil om de kernorganisatie, zijn niet honkvast en zien een baan meer als een project dat bijdraagt aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. De verschillen tussen medewerkers hebben consequenties voor het soort werkplekken binnen een organisatie. Organisaties moeten hiervoor een centraal beleid formuleren, om goed voorbereid te zijn en blijven op nieuwe ontwikkelingen. Zo n beleid kan niet aan de lijn- of projectorganisatie overgelaten worden, want dat betekent al snel fragmentatie met veel maatwerk en hogere kosten als gevolg. Wel moet het beleid nog voldoende ruimte bieden voor afdelingen en teams om werkplekken te kunnen afstemmen op eigen werkprocessen. Ook moet op centraal niveau nagedacht 5 5

6 Resultaatgericht Analist Werkt 24/7 Vaak onderweg Informatie-afhankelijk Veel klantcontact Zoekt expertise Salesmanager Lage mobiliteit Receptionist 9 tot 5 t ook vanaf huis 100% kennisgericht Werkt vaak samen in teams Locatiegebonden kenniswerker Locatiegebonden taakwerker Vaste werktijden Meestal online Fysiek aanwezig Veel klantcontact Mobiele kenniswerker Mobiele taakwerker Onregelmatige tijden On- én offline Werkt volgens rooster Fysieke afstemming met collega s Monteur Hoge mobiliteit Taakgericht Figuur 1: vier werkstijlen op basis van mobiel of locatiegebonden en taak- of resultaatgericht werken worden over bijvoorbeeld de keuze voor goede, veilige en betrouwbare clouddiensten en centrale gegevensopslag. ICT kan daarbij adviseren en ondersteunen. Ook als het gaat om de keuze voor professionele leveranciers, integraal supportbeleid en eventuele aanpassingen aan de ICT-infrastructuur en aan devices. ICT kan het aanbod aan functionaliteiten en services in de digital workspace differentiëren naar drie typen voorzieningen. In de eerste plaats biedt ICT generieke standaardvoorzieningen, zoals en Word. Deze zijn voor iedereen beschikbaar, als water uit de kraan. Als tweede is er een groep standaardvoorzieningen die in principe door iedereen kan worden gebruikt, maar meer begeleiding vraagt bij het gebruik. Denk aan Lync voor het ondersteunen van communicatie en samenwerking. Soms zullen organisaties dit tamelijk standaard willen inzetten en gebruiken. In andere gevallen bieden dit soort voorzieningen mogelijkheden om sterk in te grijpen op het primaire proces. Zoals bij het ondersteunen met Lync van digitale leervormen die in het onderwijs worden aangeboden. Deze categorie vraagt om gezamenlijke aandacht vanuit organisatie, medewerker en ICT. Bij differentiatie op basis van profielen past het ook om te kijken naar de behoeften van medewerkers zelf. En de mate waarin de organisatie daaraan tegemoet wil komen. Het bieden van keuzes verhoogt immers de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. HR kan heldere kaders en spelregels definiëren voor de inrichting van de werkplekken, waarbij ICT de rol van serviceprovider vervult. 3. Veiligheid Organisaties hebben baat bij een snelle, soepele inrichting van de werkplek. Dit moet echter niet ten koste gaan van de veiligheid, in tegendeel: het liefst willen we de veiligheid vergroten in de digital workspace. Dat kan door via centraal beleid heldere keuzes voor de werkplek te bieden. Goede authenticatieen identificatie-mogelijkheden zijn daarbij cruciaal. Als dit goed geregeld is, is de nieuwe werkplek snel én veilig(er) in te richten. Dat laatste geldt nog meer voor de derde categorie, de maatwerkvoorzieningen. Die worden ontwikkeld voor en beschikbaar gesteld aan specifieke groepen medewerkers. Bijvoorbeeld mobiele taakwerkers, die een maatwerkapp krijgen waarmee zij overal toegang hebben tot werk- of opdrachtgerelateerde gegevens en deze kunnen aanvullen. 6

7 ICT en HR: samen kansen realiseren De doelstellingen van de organisatie staan centraal bij de ontwikkeling van een digital workspace. Ook medewerkers spelen een essentiële rol. Dat begint al bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Daarvoor kijkt de organisatie naar de verschillende werkstijlen en behoeften van medewerkers. Maar ook in het adaptatieproces van nieuwe ICT-voorzieningen draait het om de medewerkers en hoe zij deze voorzieningen gaan gebruiken. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd, is het logisch dat naast ICT vooral ook een hoogwaardige HR-afdeling die de lijnorganisatie ondersteunt én adviseert een belangrijke partij is bij de ontwikkeling van een digital workspace. ICT moet dan ook vroegtijdig sturen op een intensieve betrokkenheid van en samenwerking met de lijnorganisatie en HR. Wanneer ICT en HR tijdig en goed met de lijnorganisatie samenwerken, ontstaan kansen. Samen laten ze zien wat de toegevoegde waarde is van de gedifferentieerde digital workspace, hoe talent sneller binnenkomt en binnenboord blijft. En vervolgens loyaler én productiever is. Samen laten ze ook zien dat het organisaties in staat stelt de ICT-voorzieningen gemakkelijk aan te passen op krimp of groei, zonder security- of continuïteitsrisico s. En dat met een slimme digital workspace medewerkers effectiever kunnen werken en een kostenreductie mogelijk is. Dit zijn de kansen die op directieniveau (h)erkend worden. Het maakt de organisatie namelijk financieel en organisatorisch wendbaar. En dat is precies waar het om gaat: zorgen voor een wendbare, flexibele organisatie, die snel in kan springen op ontwikkelingen en kansen in de markt. 7 7

8 In 5 stappen naar een digital workspace Het opzetten van een digital workspace vraagt om een gestructureerde en breed door alle stakeholders gedragen aanpak. De top van de organisatie voorop, want de contouren van de digital workspace worden immers bepaald door de ambities en doelstellingen van de organisatie. De afdelingen ICT en HR hebben allebei een belangrijke rol: de ambitie en visie doorvertalen en concretiseren om vervolgens daadwerkelijk een nieuwe werkplek te realiseren. De 5 onderstaande stappen zijn gefundeerd op een gestructureerde en bewezen aanpak: de zogeheten transformative roadmap. Met deze roadmap komt u in samenwerking met HR en de lijnorganisatie tot een digital workspace die aansluit bij uw organisatie én medewerkers. Stap 1: ambitie en visie bepalen De implementatie van een digital workspace is alleen succesvol als die is gebaseerd op een duidelijke visie niet alleen van ICT. Om dat te bereiken is de eerste stap die naar het hoogste managementniveau. Inventariseer de ambities en doelstellingen van de organisatie en bespreek wat dit betekent voor medewerkers en hun werkomgeving. Op basis hiervan worden de visie en ambitie voor de digital workspace ontwikkeld. Dit gebeurt in interactie tussen het lijnmanagement, de HR- en de ICT-afdeling. Binnen de organisatie ontstaat zo draagvlak voor komende veranderingen. Stap 2: inventariseren en analyseren wensen Nu de visie en ambitie helder zijn, is het tijd om te kijken naar de bestaande situatie en wensen. Met een goede inventarisatie en analyse van onder meer de verschillende rollen en werkstijlen van mensen, vanuit het principe One size fits nobody. Het gebruik van persona s helpt hier goed bij. Betrek ook de lijnorganisatie en de medewerkers zelf, niet als eindgebruiker maar als professional met specifieke kennis van en inzicht in het eigen werk(proces) en het gebruik van ICT daarbij. Ook wensen van medewerkers, zoals de behoefte aan individuele keuzevrijheid, kunnen in deze inventarisatie meegenomen worden. Stap 3: scenario s uitwerken Op basis van de inventarisatie kunnen alternatieven worden onderzocht in de vorm van scenario s. Een scenario bestaat uit een beschrijving van de gewenste manier van werken, de te bereiken doelen en dit vertaald naar middelen, kennis en vaardigheden. Een scenario kan voor mobiele kenniswerkers bijvoorbeeld zijn opgebouwd rond overal en altijd kunnen en via diverse devices en op afstand vergaderen en samenwerken aan documenten. Ter inspiratie kan gebruik worden gemaakt van tal van demo-scenario s. Of volg de lijn om samen met stakeholders uit de organisatie alternatieven uit te werken. Stap 4: invullen digital workspace De scenario s zijn de basis voor het ontwerp van de nieuwe werkplek. Per scenario wordt vastgelegd wat de noodzakelijke werkprocessen, technologie, infrastructuur en connectiviteit zijn. Bij de concrete invulling ervan is het belangrijk om gemeenschappelijk het doel voor ogen te houden dat moet worden bereikt en uit te gaan van wat er technisch én facilitair mogelijk is. Houd daarbij rekening met wat medewerkers aankunnen. Dat is niet alleen een vraag van bereidheid tot verandering (houding) en kennis en vaardigheden (competentie en vaardigheden), maar ook en misschien vooral een kwestie van gezamenlijk nieuwe werkafspraken maken. Stap 5: implementeren en evalueren Voor een succesvolle implementatie van de nieuwe werkplek is het van belang een gestructureerde aanpak te volgen. Een roadmap met heldere vervolgstappen biedt alle betrokkenen binnen de organisatie houvast. Daarbij hoort ook adaptatie, waarbij medewerkers de nieuwe werkplek leren kennen en weten wat er van hen verwacht wordt. Dat kan via trainingen, workshops en andere leerinterventies. Tot slot is het nuttig regelmatig te evalueren of de werkplek nog voldoet aan de behoeften van medewerkers en de werkstijlen, en waar nodig verbeteringen door te voeren. 8

9 Het resultaat: klaar voor de toekomst Een wendbare organisatie Het misschien wel belangrijkste resultaat van een nieuwe digital workspace is de vergrote wendbaarheid van de organisatie. Die is in deze tijd van snelle marktveranderingen essentieel. Deze wendbaarheid hangt enerzijds samen met schaalbaarheid (zie ook volgend resultaat) en anderzijds met innovatief vermogen. Dit laatste wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. Case: alles op 1 device Bij een groot installatiebedrijf kregen alle monteurs een mobiele werkplek. Zij kunnen daarmee in het veld zelfstandiger en eenvoudiger alle werkzaamheden uitvoeren. Alle voor hen relevante applicaties worden ontsloten via één device: een tablet, gekoppeld aan het ERP-systeem. Dat scheelt veel extra handelingen én maakt de systemen minder complex. Case: met één muisklik Verschillende bedrijven werken samen in één nieuw opgezette organisatie voor een groot project in de energiesector. Voor de betrokken medewerkers is een speciale werkplek ontwikkeld, die onafhankelijk is van de fysieke werklocatie. Zo kan iedereen elkaar via één applicatie voor samenwerken en communicatie (Microsoft Lync) altijd binnen één muisklik bereiken. Dit bevordert sterk de onderlinge contacten en samenwerking. Een schaalbare organisatie Nieuwe technologieën toegepast in de digital workspace sluiten aan bij de wens om een organisatie of onderdelen ervan snel uit te kunnen breiden of juist inkrimpen. Hierbij horen nieuwe afrekenmodellen, zoals pay-per-use. De inzet van clouddiensten past goed in dit beeld. Daarmee biedt een digital workspace organisaties ook perspectief op kostenvoordelen. Meer efficiency en effectiviteit Differentiatie is een essentieel onderdeel van het denken over de digital workspace. Werkplekken die op maat gemaakt zijn voor specifieke groepen medewerkers verhogen de efficiency en effectiviteit van deze medewerkers. Zij krijgen (continu) oplossingen aangereikt die direct aansluiten bij hun dagelijkse praktijk. Een veiliger organisatie De nieuwe werkplek kan ook een veiliger werkplek zijn. Dankzij nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld authenticatie en identificatie, in combinatie met schaalbare (cloud)oplossingen. Een organisatie die dit gelijk meeneemt in de transitie naar een nieuwe digital workspace, werkt ook toe naar een veiliger organisatie. Een aantrekkelijker werkgever (Potentiële) medewerkers kijken meer en meer met een kritisch oog naar de werkplek. Zij verwachten dat de faciliteiten die ze krijgen minimaal op hetzelfde niveau liggen zoals ze privé gewend zijn. En dat zij de ruimte krijgen om op een voor hen zo efficiënt en prettig mogelijke wijze te werken. Werkgevers die hieraan voldoen staan sterker op de arbeidsmarkt. Case: Bring Your Own Op een universiteit gebruikten steeds meer medewerkers (en studenten) eigen devices. Dit was de aanleiding te kijken naar een nieuw beleid dat veiliger was én tegelijk ook aantrekkelijk voor medewerkers en studenten. Het beleid gaat nu uit van Bring Your Own (BYO), waarbij duidelijk wordt aangegeven wat wel en niet wordt ondersteund. Hierbij is ook met name samen met HR goed gekeken naar juridische en arbeidsvoorwaardelijke aspecten. 9 9

10 KPN Consulting en de werkplek We adviseren en begeleiden organisaties al jarenlang op het gebied van flexibele werkplekken al dan niet in de cloud. Zo versterken we de wendbaarheid en het innovatief vermogen van deze organisaties. De basis hiervoor is onze heldere visie, waarin organisatiedoelstellingen centraal staan. Dankzij onze schaalgrootte en ervaring kunnen we continu innoveren en onze expertise steeds verder uitbreiden. Expertise die we graag delen en omzetten in oplossingen die werken in de dagelijkse praktijk en bijdragen aan het succes van onze klanten. Daarbij hoort ook het implementeren van moderne en betrouwbare oplossingen op het gebied van samenwerking. Concrete voorbeelden van oplossingen zijn werkplekontwerp en -migratie, BYO, New Technology Adaptation (NTA), Transformatieve Roadmapping, Unified Communications (UC), Mobiele apps en portals. KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN. Als gids in de nieuwe wereld verbinden wij de mogelijkheden van ICT met de mensen, doelen en drijfveren van organisaties. Zodat zij vandaag én morgen succesvol zijn. Wij helpen bedrijven, instellingen en overheden het maximale uit ICT te halen. Zo functioneren zij soepel, veilig en zeker en kunnen ze blijven vernieuwen. ICT gaat niet alleen over bits en bytes, maar vooral om mensen. Onze ruim 1000 professionals weten dat. Soms een tikje eigenwijs, met de nieuwste inzichten en altijd mensgericht. Wij zorgen dat organisaties klaar zijn voor de toekomst. Meer informatie Benno Zelders Technology Consultant Frans Coenders Principal Consultant

11 De essentie De werkplek anno nu: one size fits nobody Nieuwe technologie maakt nieuw denken over de werkplek van medewerkers mogelijk. Het maakt flexibele, virtuele werkplekken haalbaar, die plaats- en tijdonafhankelijk en via elk device beschikbaar zijn: de digital workspace. Organisaties die een effectieve digital workspace willen implementeren moeten hun organisatiedoelstellingen als leidraad nemen, en daarbij afstemmen op de behoefte van medewerkers. Hoewel ICT een digital workspace mogelijk maakt, zijn medewerkers essentieel voor het succes ervan. Zo bepalen de verschillende werkstijlen van groepen medewerkers de typen werkplekken die er moeten komen. En is een goed adaptatieproces nodig om de medewerkers ook daadwerkelijk effectief met de nieuwe werkplek te laten werken. In de ontwikkeling van een digital workspace is HR daarom een onmisbare partner voor ICT. Als zij goed samenwerken met de lijn ontstaan mooie kansen voor de organisatie. Organisaties die dit succesvol doen, hebben het wenkend perspectief van mooie resultaten: een wendbare organisatie een schaalbare organisatie meer efficiency en effectiviteit een veiliger organisatie een aantrekkelijker werkgever Het opzetten van een digital workspace vraagt om een gestructureerde en breed gedragen aanpak. ICT en HR kunnen hierbij samen de regie pakken en in 5 stappen tot een digital workspace komen: 1. ambitie en visie bepalen 2. inventariseren en analyseren wensen 3. scenario s uitwerken 4. invullen digital workspace 5. implementeren en evalueren 1 11

12 kpnconsulting.nl

Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad

Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad Whitepaper voor HR- en ICT-managers Dit is de werkplek De werkomgeving is het geheel aan middelen, mensen en mogelijkheden om het

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad

Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad Nieuw denken over de werkplek Doelstellingen en behoeften als leidraad Whitepaper voor HRen ICT-managers Dit is de werkplek De werkomgeving is het geheel aan middelen, mensen en mogelijkheden om het werk

Nadere informatie

Productieve medewerker

Productieve medewerker Productieve medewerker is de sleutel tot uw digital enterprise 2 Inleiding Voorsprong nemen als bedrijf is mogelijk door te transformeren naar een digital enterprise. Tijdens die transformatie komt u 3

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid

De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid De werkplek van morgen Met cloud vergroot u productiviteit en wendbaarheid Whitepaper voor managers en beslissers in ICT, operatie en HR Dit is de werkplek De werkomgeving is het geheel aan middelen, mensen

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat:

Nadere informatie

HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS. Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie

HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS. Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie Dit is Het Nieuwe Samenwerken Ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en meer

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Adoptie: succesfactor bij digitalisering Waarom de factor Mens telt. Whitepaper voor project-, verander- en ICT-managers

Adoptie: succesfactor bij digitalisering Waarom de factor Mens telt. Whitepaper voor project-, verander- en ICT-managers Adoptie: succesfactor bij digitalisering Waarom de factor Mens telt Whitepaper voor project-, verander- en ICT-managers Dit is adoptie Adoptie betekent letterlijk aannemen. In de context van ICT betekent

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten. Whitepaper voor ICT-, projecten verandermanagers

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten. Whitepaper voor ICT-, projecten verandermanagers De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper voor ICT-, projecten verandermanagers Dit is adoptie Adoptie betekent letterlijk aanpassing op een veranderende omgeving, gewenning aan nieuwe

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN Het is tijd om de belofte van Unified Communications waar te maken HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

De route naar uw ideale digital workspace Stapsgewijs aan de slag met nieuwe mogelijkheden

De route naar uw ideale digital workspace Stapsgewijs aan de slag met nieuwe mogelijkheden De route naar uw ideale digital workspace Stapsgewijs aan de slag met nieuwe mogelijkheden Als er ergens vruchten zijn te plukken van nieuwe technologie, dan is dat wel op de werkplek. Logisch dus dat

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken. Plaats & tijd onafhankelijkheid

Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken. Plaats & tijd onafhankelijkheid Inspiratiefilm Algemene ontwikkelingen en verschuivingen in het werken Werkplek! Activiteit Individu! Samen Routinematig! Projectmatig Taakgericht! Multidisciplinair Aanwezigheid (9-5)! Ontmoeting, resultaat

Nadere informatie

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17 W i t h i n r e a c h v o i c e w o r k s. c o m Inhoud De droom 5 Visie en missie 7 Mega innovatief 9 Super professioneel 11 Ultra flexibel 13 Puur persoonlijk 15 Vaste telefonie 17 Mobiele telefonie

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen Voor iedere medewerker het ideale communicatiepakket Het toenemend aantal communicatiemogelijkheden en de steeds grotere keuze aan devices,

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Onderliggende technologieën van Workspace 365 voor de Kiosk Medewerker

Onderliggende technologieën van Workspace 365 voor de Kiosk Medewerker Hybride omgeving Inleiding We onderscheiden drie verschillende type medewerkers binnen een bedrijf. Elk type medewerker kan Workspace 365 op een andere manier gebruiken. We gaan in op hoe deze verschillende

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Vodafone Skype for Business

Vodafone Skype for Business Vodafone Skype for Business Whitepaper Skype for Business Vodafone Power to you Whitepaper Skype for Business 1 Slimmer samenwerken met Skype for Business Mensen en organisaties communiceren anders dan

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Het Nieuwe Samenwerken. Laveren tussen structuur en vrijheid

Het Nieuwe Samenwerken. Laveren tussen structuur en vrijheid Het Nieuwe Samenwerken Laveren tussen structuur en vrijheid Het Nieuwe Samenwerken Zo n 5 jaar geleden gingen veel organisaties over op Het Nieuwe Werken (HNW). Wat is ervan terechtgekomen? Resultaten

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Hoe creëer ik mensgerichte werkplekken? Haagsche Hogeschool 24/09/08. Marielle Nijsten, Senior Consultant Future Scanning

Het Nieuwe Werken. Hoe creëer ik mensgerichte werkplekken? Haagsche Hogeschool 24/09/08. Marielle Nijsten, Senior Consultant Future Scanning Hoe creëer ik mensgerichte werkplekken? Haagsche Hogeschool 4/09/08 Marielle Nijsten, Senior Consultant Future Scanning Overzicht Introductie persona s Resultaten van de workshop op 4/09/08 aantal deelnemers:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie