Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlichtingsbrochure AA-opleiding"

Transcriptie

1 Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1

2 Studiegids Praktijkopleiding 2

3 Inleiding De eerste stap naar een carrière als aa-accountant De AA-Accountant, de officiële titel is Accountant-Administratieconsulent, is een breed geschoolde adviseur die ondernemers bijstaat op diverse terreinen van de bedrijfsvoering. Je kunt hierbij denken aan administratieve dienstverlening, verslaglegging, accountantscontrole, financiële-, bedrijfseconomische-, fiscale- en branchespecifieke advisering en het samenstellen van jaarrekeningen. De AA-Accountant fungeert als vertrouwenspersoon van de MKB-ondernemer. Hij is de adviseur voor organisaties in het middenen kleinbedrijf (MKB), voor bedrijven in de land- en tuinbouw, voor beoefenaren van het vrije beroep en voor verenigingen en stichtingen. Om AA-Accountant te worden kun je verscheidene opleidingstrajecten volgen. Met een HAVO-, VWO-, of MBO-diploma ben je klaar voor de opleiding Accountancy. Heb je al een vooropleiding op HBO- of op universitair niveau gevolgd, dan kom je wellicht in aanmerking voor een verkort opleidingstraject. Het theoretische gedeelte van de opleiding is onder te verdelen in een bacheloropleiding en een post-bacheloropleiding. Naast het theoretische gedeelte moet je een praktijkgedeelte afronden (praktijkopleiding). In deze brochure vind je uitgebreide informatie over het post-bachelordeel van de theoretische opleiding, met bijzondere aandacht voor de NBA Beroepsopleiding AA en de praktijkopleiding. Het opleidingstraject wordt hiermee in beeld gebracht. Zo kun je bepalen welk traject voor jou het meest geschikt is om AA-Accountant te worden. Het accountantsberoep is een wettelijk geborgd beroep. Je mag jezelf niet zomaar accountant noemen. De opleidingseisen zijn dan ook in de wet- en regelgeving vastgelegd. Dit zorgt voor hoge kwaliteit van instroom in het beroep. Je zult in deze brochure dan ook regelmatig verwijzingen vinden naar wet- en regelgeving. Je bent pas AA-Accountant als je aan alle opleidingseisen hebt voldaan en bent ingeschreven in het register van de NBA. NBA Beroepsopleiding AA 3

4 Studiegids Praktijkopleiding 4

5 Inhoudsopgave Inleiding 1. De theoretische opleiding 1.1. Post-bacheloropleiding AA 1.2. Wat leer je tijdens de Post-bacheloropleiding? 2. Waar volg je de Postbachelor AA? 2.1 De aanbieders van de AA-opleiding 2.2 De masteropleiding Accounting & Auditing 3. De praktijkopleiding AA 3.1. Verordening op de Praktijkstage 3.2. Eindtermen en toezicht 3.3. Breed draagvlak 4. De praktijkopleiding AA in twee varianten 5. Starten met de praktijkopleiding 5.1 Theoretische toelatingseisen 5.2 Waar kun je de praktijkopleiding volgen? 6. Aanmelden voor de praktijkopleiding 6.1. Vereiste bescheiden 6.2. Starten met de praktijkopleiding 6.3. Aanmelding via een stagebureau 6.4. Vrijstellingen 6.5. Kosten 6.6. Deeltijd praktijkopleiding 6.7. Wijzigingen 7. Simulaties van jaarrekeningcontroles 8. Begeleiding 8.1. De praktijkbegeleider als coach 8.2. Externe praktijkbegeleider NBA Beroepsopleiding AA 5

6 8.3. De beoordelaar als procesbewaker 8.4. Wisseling van beoordelaar 9. Rapportages 9.1 Verplichte documentatie 8.1. Verplichte cursussen 10. Overige ondersteuning bij je praktijkopleiding Rapportagebegeleiders Praktijkopleidingsconsultants Expertisebank Cursus schrijfvaardigheid 11. Gebruik van Social Media 11.1 Forum 11.2 Linkedin 11.3 Facebook 11.4 Twitter 11.5 Young Professionals 12. Afronding van de praktijkopleiding Studiegids Praktijkopleiding 6

7 1 De theoretische opleiding 1.1. Post-bacheloropleiding AA Als je de HBO-opleiding Bachelor of Economics, richting Accountancy, hebt afgerond, mag je jezelf nog geen AA-Accountant (AA) noemen. Eerst moet je nog verschillende competenties verwerven tijdens de praktijkopleiding. En je moet jouw theoretische kennis verdiepen in de (deeltijd) post-bacheloropleiding AA. De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding zijn zo gemodelleerd dat ze tegelijkertijd gevolgd kunnen worden. Op de volgende bladzijde wordt een schema getoond waarin alle mogelijke theoretische opleidingsroutes zijn opgenomen. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft per 1 januari 2009 de eindtermen voor de accountantsopleidingen vastgesteld. In het schema wordt onderscheid gemaakt tussen HEAO oude stijl en HEAO nieuwe stijl. De HEAO-opleiding oude stijl bood de AA-opleiding aan op basis van de eindtermen zoals die voor 1 oktober 2006 door het voormalige Examenbureau AA waren vastgesteld. De HEAO-opleiding nieuwe stijl biedt de AA-opleiding aan op basis van de eindtermen zoals per 1 januari 2009 door de CEA zijn vastgesteld (en nadien zijn geactualiseerd). De eindtermen van de CEA zijn per 1 januari 2009 van kracht geworden voor alle accountancy-opleidingen, maar veel opleidingen hebben een overgangstermijn in acht genomen voor de implementatie van de nieuwe eindtermen. Je dient daarom bij de hogeschool waar je de opleiding hebt gevolgd te informeren of je het opleidingsprogramma op basis van de oude eindtermen of op basis van de nieuwe eindtermen hebt gevolgd. Voor de eindtermen, zie: In het schema zijn zes opleidingsroutes beschreven: 1. HEAO-opleiding oude stijl (bacheloropleiding + post-bacheloropleiding); 2. HEAO-opleiding (bacheloropleiding oude stijl en post-bacheloropleiding nieuwe stijl ; inclusief een schakelprogramma); 3. HEAO-opleiding nieuwe stijl ( bacheloropleiding + postbacheloropleiding); 4. SPD-opleiding, schakelprogramma en post-bachelorprogramma; 5. HEAO-BE-opleiding, schakelprogramma en post-bachelorprogramma; 6. Een andere financieel-economische opleiding binnen het hoger onderwijs, het schakelprogramma en de post-hbo-opleiding. NBA Beroepsopleiding AA 7

8 Opleidingsschema theoretische post Hbo opleiding Accountant Administratieconsulent (AA) Accountancy bachelor Bedrijfseconomische bachelor HEAO AC met Overalltoets oude stijl Post HBO AC oude stijl (tot 1 september 2014) LAC 2A LAC 2B FA STM Studiegids Praktijkopleiding HEAO AC geen Overalltoets (accountancy algemeen) A&A 2 EV 2 BIV 2 CG FA STM A&A 3A A&A 3B EV 3 BIV 3 HBO Acc1 HEAO AC+OAT2 nieuwe stijl (vanaf 2011 inclusief STM en FA) Post HBO AC nieuwe stijl Minor Accountancy A&A 2 A&A 3 EV 3 8 BIV 3 SPD Minor Controlling HEAO AC vanaf 2012 HMV/NOvAA vanaf 2009 HEAO BE Andere economische bachelor opleiding (HBO en WO) FIN MA EV 1 BLR PI/SO CG A&A 1 LVW FA EV 2 BIV 2 STM Bachelor Schakelprogramma Post Hbo AA

9 Toelichting op het schema: 1 HBO Acc : Markus Verbeek Praehep/VAAC HBO Accountancy 2 HEAO AC : HEAO Accountancy met Overalltoets Toelichting op het schakelprogramma. De te volgen onderdelen uit het programma betreffen de meest voorkomende en zijn afhankelijk van de gevolgde vooropleiding en het gekozen programma in de vooropleiding. Indien de economische bachelor onvoldoende aansluit op de eindtermen voor de accountancyopleidingen dan kan het schakelprogramma aangevuld worden met andere vakken uit de bacheloropleiding accountancy. Ook kan het zijn dat door het gekozen programma in de vooropleiding bepaalde deficiëntievakken in de bedrijfseconomische bachelor zijn afgerond. Voor HEAO BE afgestudeerden en afgestudeerden met een andere economische bachelor zal er daarom altijd sprake zijn van maatwerk in de samenstelling van het schakelprogramma. Toelichting op de post HBO AA opleiding nieuwe stijl Het vak Audit & Assurance 2 wordt binnen de NBA Beroepsopleiding AA gesplitst geëxamineerd als examen Audit & Assurance 2 (interim controle) en Audit & Assurance 3B (bijzondere onderzoeken). Verklaring van de afkortingen schakelprogramma EV 1 Externe Verslaggeving 1 (8 ECTS) FIN Financieel Management/Financiering, deficiëntie (13 ECTS) MA Management Accounting, deficiëntie (13 ECTS) BLR Belastingrecht, deficiëntie (2 ECTS) PI Privaatrecht, deficiëntie (3 ECTS) SO Sociaalrecht, deficiëntie (3 ECTS) CG Corporate Governance, (3 ECTS) A&A 1 Audit & Assurance: Regelgeving accountants, aan assurance verwant (samenstelopdrachten) (8 ECTS) LVW Levensverzekeringswiskunde (2 ECTS) FA Fiscale Advisering MKB (14 ECTS), Belastingrecht (14 ECTS) EV 2 Externe Verslaggeving: Nederlandse regelgeving (12 ECTS) BIV 2 Bestuurlijke informatieverzorging: Inrichting organisatie interne beheersing (14 ECTS) STM Strategisch Management MKB (10 ECTS) (FIN 3 ECTS, MA 3 ECTS, Management & Organisatie 4 ECTS) Verklaring van de afkortingen post Hbo programma s LAC 2A/A&A 3A Leer van de Accountantscontrole: Algemene controle eindejaar LAC 2B/A&A 3B Leer van de Accountantscontrole: Bijzondere onderzoeken A&A 2 Audit & Assurance: Regelgeving accountants, interim controle en bijzondere onderzoeken (10 ECTS) A&A 3 Audit & Assurance: Eindejaar controle (12 ECTS) BIV 3 Bestuurlijke informatieverzorging: Interne beheersing en IT aspecten (8 ECTS) EV 3 Externe Verslaggeving: IFRS en bijzondere verslaggevingaspecten (10 ECTS) NBA Beroepsopleiding AA 9

10 1.2 Wat leer je tijdens de Post-bacheloropleiding? Het aantal vakken dat je moet volgen, is afhankelijk van je vooropleiding. Heb je de HBO- bacheloropleiding Accountancy nieuwe stijl afgerond dan, volg je nog enkele vakken tijdens de post-bachelorfase. Vanaf het studiejaar 2012 bieden de meeste opleidingen hun studieprogramma s voor de post-bachelorfase aan op basis van deze nieuwe eindtermen: Audit & Assurance, Externe verslaggeving en Bestuurlijke Informatieverzorging. Studenten die een HBO-bacheloropleiding BE of een SPD hebben gevolgd, volgen een ander post-bachelortraject of stromen in als zij-instromer in het HBO-bacheloronderwijs Accountancy. Voor meer informatie kun je terecht bij een daarvoor geaccrediteerde en door de CEA aangewezen hogeschool of opleidingsinstituut. Studiegids Praktijkopleiding 10

11 2 Waar volg je de Post-bachelor AA? 2.1 De aanbieders van de AA-opleiding NBA Beroepsopleiding AA Dè opleiding voor de toekomstige AA-Accountant Eèn van de mogelijke aanbieders van de post-bacheloropleiding is de NBA Beroepsopleiding AA. De NBA biedt voor aankomende AA-Accountants een theoretische beroepsopleiding aan. Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN), Saxion Hogescholen, Avans+, Fontys Hogeschool en het SCA Opleidingen (Paramaribo, Suriname). Met deze opleiding word je voorbereid op werkzaamheden die je als AA-Accountant in het midden- en kleinbedrijf verricht. Traditioneel zijn hierbinnen de meeste AA-Accountants werkzaam. Tijdens de opleiding kun je al starten met de praktijkopleiding AA. Op basis van het getuigschrift voor de praktijkopleiding en het theoretische getuigschrift voor de post-bacheloropleiding kun je ingeschreven worden in het AA-register. En dan mag je jezelf AA-Accountant noemen! Wil je meer informatie over de NBA Beroepsopleiding AA of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met de NBA (www.nba.nl), de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (www.han.nl), Saxion Hogescholen (www.saxion.nl), Fontys Hogescholen (www.fontys.nl), AVANS+ (www.avansplus.nl) of SCA opleidingen Voor een overzicht van alle aanbieders van de (Post-)bacheloropleiding kijk op NBA Beroepsopleiding AA 11

12 2.2 Masteropleiding Accounting & Auditing Je wilt je onderscheiden van andere accountants en je carrière in de accountancy versnellen. Tevens beschik je over de capaciteiten en ambitie om interessante en complexe opdrachten uit te voeren. Je wilt een actieve bijdrage leveren aan het succes van het accountantskantoor waar je werkzaam bent. Met de in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden en met je mastertitel ben je verzekerd van een boeiende en perspectiefrijke carrière in de accountancy. De masteropleiding bereidt je optimaal voor op de eisen die de markt en de beroepsgroep nu en in de toekomst aan accountants stellen. Sinds 24 september 2010 bieden de hogescholen Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Utrecht, Fontys Hogescholen en AVANS+ de professional masteropleiding Accounting & Auditing (master AA) aan. Deze masteropleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de NBA. De Masteropleiding Accounting & Auditing is bedoeld voor kandidaten met een opleiding HBO-bachelor of Economics, richting Accountancy. Voordat je kunt starten, moet je wel enige werkervaring hebben opgedaan. De opleiding duurt nominaal 2,5 jaar. De praktijkopleiding heeft een doorlooptijd van 3 jaar. De praktijkopleiding is geïntegreerd in de masteropleiding. Door deze combinatie word je uitgedaagd om de theoretische kennis en vaardigheden ook direct in de beroepspraktijk toe te passen. Ten opzichte van de HBO-post-bacheloropleidingen AA voegt deze masteropleiding veel waarde toe als het gaat om training op het gebied van leidinggeven en het kritisch benaderen van feitenmateriaal. Het praktijkgericht toepassen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden is verankerd in de masteropleiding. Heb je ambitie, dan kies je voor deze professional masteropleiding! De inhoud van de masteropleiding en de driejarige praktijkopleiding zijn volledig op elkaar afgestemd. De beroepsproducten van de praktijkopleiding zijn onderdeel van de assessments waarmee de semesters van de masteropleiding worden afgesloten. Daarmee wordt een tijdige en succesvolle afronding van de praktijkopleiding mogelijk gemaakt. Wat levert de Masteropleiding AA op? Een (internationaal) erkende opleidingstitel master AA (MAA) Een integrale aanpak van de theoretische opleiding en de praktijkopleiding De combinatie HBO-bachelor of Economics, richting Accountancy, samen met masteropleiding Accounting & Auditing + praktijkopleiding + inschrijven in het register levert eveneens, de beroepstitel Accountant-Administratieconsulent (AA) op Doorgroeimogelijkheden, en daarmee dus het carrièreperspectief, nemen vooral binnen het internationale speelveld toe Studiegids Praktijkopleiding 12

13 Heb je ambitie? Meld je dan aan! Bij de onderstaande scholen kun je terecht voor meer informatie over de Masteropleiding Accounting & Auditing. Je kunt je bij deze hogescholen online inschrijven voor de opleiding. Avans+ Dhr. R. Moolenaar, Fontys Hogeschool Financieel Management Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht NBA Beroepsopleiding AA 13

14 3 De praktijkopleiding AA Als je bijna klaar bent met het theoretische gedeelte van de opleiding tot AA-Accountant, moet je het beroep in de praktijk leren. Dit kan tijdens de praktijkopleiding AA. De praktijkopleiding duurt effectief minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar. Inclusief onderbrekingen mag je er maximaal 9 jaar over doen. Als je een geschikte baan hebt gevonden en je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, dan kun je naast de theoretische opleiding starten met de praktijkopleiding. De praktijkopleiding is een belangrijke aanvulling op de theoretische opleiding. Met de praktijkopleiding wordt een kwalitatief hoogwaardige instroom in het beroep geborgd. 3.1 Verordening op de Praktijkstage Voor de praktijkopleiding heeft de NBA de eisen op hoofdlijnen vastgelegd in de Verordening op de Praktijkstage AA. Deze verordening tref je aan op de website van de NBA. De uitwerking van de eisen uit de Verordening op de Praktijkstage vind je in het praktijkopleidingsplan dat je eveneens op de website van de NBA aantreft. De kosten voor de praktijkopleiding zijn geregeld in de Verordening op het Examengeld. Deze verordening is ook te vinden op de website van de NBA. 3.2 Eindtermen en toezicht In de regelgeving is vastgelegd dat de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) de praktijkopleiding toetst aan de mate waarin voldaan wordt aan de eindtermen. De leden van de CEA zijn benoemd door het Ministerie van Financiën. In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de CEA op 19 juli 2010 voor de praktijkopleidingen AA en RA de eindtermen vastgesteld (zie: Voor het onderdeel Situaties van Assuranceopdrachten gelden voor beide praktijkopleidingen vanaf 1 september 2011 dezelfde eindtermen. De praktijkopleiding AA is echter primair gericht op het midden- en kleinbedrijf. Daarom zijn ook voor de overige drie kritische beroepssituaties ( Situaties van aan Assurance Verwante Opdrachten, Situaties van Fiscale Dienstverlening en Situaties van Adviesopdrachten ) door de CEA eindtermen vastgesteld. Deze eindtermen gelden alleen voor de brede MKB-variant van de praktijkopleiding AA. De praktijkopleiding AA is een kwalitatief hoogwaardige opleiding. Door het toezicht van de CEA wordt deze kwaliteit geborgd Breed draagvlak De praktijkopleiding is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van de AA-opleiding. Dankzij de praktijkopleiding kun je het midden- en kleinbedrijf op adequate wijze van dienst zijn. Doordat je tijdens de praktijkopleiding in beginsel met een breed spectrum van onderwerpen in aanraking komt, sluit het kennisen ervaringsniveau goed aan bij de eisen die het midden- en kleinbedrijf stelt. Trainees die de praktijkopleiding hebben afgerond, geven aan dat zij dankzij de praktijkopleiding veel ervaring hebben opgedaan. Ook op werkterreinen waarop zij anders wellicht geen werkzaamheden zouden hebben verricht. Studiegids Praktijkopleiding 14

15 4 De praktijkopleiding AA in twee varianten De werkzaamheden van de AA-Accountant zijn vastgelegd in het beroepsprofiel van de AA-Accountant. Dit beroepsprofiel gaat uit van een AA-Accountant die als allround adviseur in staat is ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) te begeleiden en te adviseren. Dit beroepsprofiel vormt de basis voor de brede opzet van de praktijkopleiding. Tegelijkertijd wordt onderkend dat controlewerkzaamheden steeds vaker gezien worden als specialistische werkzaamheden. Voor die trainees die zich willen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van controle, heeft de NBA een tweede type praktijkopleiding ontwikkeld. De brede opzet van de praktijkopleiding wordt aangeduid met brede MKB-variant. De specialistische variant zal worden aangeduid met MKB-Controlevariant. In de brede MKB-variant moeten minimaal drie kritische beroepssituaties worden afgerond, waaronder de kritische beroepssituaties Situaties van Assuranceopdrachten en Situaties van aan Assurance Verwante Opdrachten. In de brede MKB-Controlevariant moet minimaal de kritische beroepssituatie Situaties van Assuranceopdrachten met goed gevolg afgerond worden. Per kritische beroepssituatie moet je de bijbehorende competenties verwerven. In het praktijkopleidingsplan tref je het competentieprofiel aan. Het opleidingsplan is te vinden op de website van de NBA. In het schema op de volgende bladzijde worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide praktijkopleidingsvarianten uiteengezet: NBA Beroepsopleiding AA 15

16 Kenmerken Brede MKB-variant MKB Controlevariant Overeenkomsten Duur praktijkopleiding Minimaal uur, waarvan Minimaal 3000 uur, waarvan minimaal uur per jaar minimaal 1000 uur per jaar (anders volgt een verlenging) De trainee moet een arbeids- De trainee moet een arbeidsbetrekking hebben van minimaal betrekking hebben van minimaal 20 uur per week 20 uur per week Kritische Beroepssituaties Eindtermen CEA en beroepsprofiel Eindtermen CEA en beroepsprofiel van de AA-Accountant bepalen de van de AA-Accountant bepalen de inhoud van het opleidingsplan inhoud van het opleidingsplan Afronding van de De praktijkopleiding wordt De praktijkopleiding wordt praktijkopleiding afgesloten met een eindgesprek afgesloten met een eindgesprek Verschillen Verplichte onderdelen Voor minimaal drie van de vier Voor minimaal de kritische beroepskritische beroepssituaties situatie situaties van Assurancemoeten de competenties verworven opdrachten moeten de competenworden (1. Situaties van Assurance- ties verworven worden. Indien de opdrachten (verplicht); 2. Situaties trainee naast Assurancewerkzaamvan aan Assurance verwante op- heden in het kader van zijn Praktijkdrachten (verplicht); 3. Situaties opleiding andere werkzaamheden van Fiscale Dienstverlening; verricht, moeten deze werkzaam- 4. Situaties van Adviesopdrachten) heden betrekking hebben op één of meer van de overige drie kritische beroepssituaties. Kwantitatieve normen 1. De trainee moet minimaal twee 1. De trainee moet minimaal twee samenstelopdrachten en twee jaar- jaarrekeningcontroles uitvoeren rekeningcontroles op het niveau van een op het niveau van een beginnend beginnend beroepsbeoefenaar uitvoeren beroepsbeoefenaar; (hiervoor mogen de simulaties van jaar- 2. De trainee moet aan het rekeningcontroles gebruikt worden) verrichten van Assurancewerk- 2. De trainee moet aan assurancewerk- zaamheden tijdens zijn Praktijkzaamheden en aan assurance verwante opleiding minimaal uur werkzaamheden gezamenlijk tijdens zijn besteden, waarvan minimaal 333 praktijkopleiding minimaal uur uur per jaar. besteden Doelgroepen Voor wie bedoeld? Diegenen die openbaar accountant in het Diegenen die als openbaar accountant MKB willen worden bij een (groot) accountantskantoor werkzaam willen zijn op een auditafdeling in de controlepraktijk Studiegids Praktijkopleiding 16 Diegenen die als intern accountant werkzaam willen zijn (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, bij een bank, etc.)

17 5 Starten met de praktijkopleiding 5.1 Theoretische toelatingseisen Je bent toelaatbaar tot de praktijkopleiding indien je: 1. het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant succesvol hebt afgerond. Je moet een getuigschrift overleggen waaruit dit blijkt, dat je het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant succesvol hebt afgerond; 2. beschikt over een getuigschrift van de HEAO-bacheloropleiding Accountancy; De CEA heeft het theoretische deel van het opleidingsprogramma in drieën gedeeld, namelijk: 1) de kernvakken; 2) de kernvakgerelateerde vakken en 3) de overige ondersteunende vakken. Voor de vakken binnen deze vakgebieden zijn eindtermen geformuleerd. 3. de overige ondersteunende vakken, de kernvakgerelateerde vakken en de beginselen van de kernvakken hebt afgerond. Volledigheidshalve tref je onderstaand de vakken aan die je minimaal moet hebben afgerond om te kunnen starten: a. Recht (Sociaalrecht en Privaatrecht) b. Wiskunde en Statistiek c. Algemene Economie d. Boekhouden e. Management Accounting f. Financieel Management / Financiering g. Management en Organisatie h. Corporate Governance i. Audit & Assurance I (= Leer van de Accountantscontrole I) j. Bestuurlijke Informatieverzorging I (= Administratieve Organisatie I) k. Externe Verslaggeving I Indien je bezig bent met een HEAO-Accountancy-opleiding met een opbouw in competenties en/of thema s, moet je de hogeschool laten verklaren dat de door jouw behaalde competenties/thema s voldoen aan de eindtermen voor de bovenstaande vakken. Voor afronding van de praktijkopleiding moet je het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant hebben behaald. Het opleidingsinstituut waarbij je het laatste vakgebied hebt afgerond moet je krachtens de aanwijzing van de CEA een getuigschrift verstrekken waaruit blijkt dat dit het geval is. NBA Beroepsopleiding AA 17

18 5.2. Waar kun je de praktijkopleiding volgen? Om de praktijkopleiding te kunnen volgen, moet je werkzaam zijn in een organisatie waar je de vereiste competenties kunt verwerven. Het ligt het meest voor de hand om je praktijkopleiding te volgen bij een accountantskantoor. Maar er zijn meer mogelijkheden. Dit hoeft niet perse een accountantskantoor te zijn. Als je de praktijkopleiding wilt volgen, dien je zelf een praktijkopleidingsplaats te regelen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Zo kun je via open sollicitaties proberen een geschikte werkplek te vinden. Ook kun je reageren op advertenties in vakbladen. Overigens presenteren veel kantoororganisaties zich ook op voorlichtingsdagen en op beurzen voor HBO-studenten. Sommige organisaties hebben een eigen stagebureau. Als je werkzaam bent bij een organisatie met een eigen stagebureau dan kan de praktijkopleiding via dat stagebureau gevolgd worden. De stagebureaus zijn: NBA (AA) BDO Rijksoverheid (waaronder Belastingdienst) Baker Tilly Berk Joanknecht & Van Zelst Deloitte Ernst & Young Flynth Grant Thornton KPMG PKF Wallast PWC SRA HAN Fontys Hogeschool Hogeschool Markus Verbeek Saxion Hogeschool Studiegids Praktijkopleiding 18

19 6 Aanmelden voor de praktijkopleiding Je kunt je voor de praktijkopleiding aanmelden via het aanmeldingsformulier. Je kunt gebruikmaken van het aanmeldingsformulier dat je aantreft op de website van de NBA. Voor ieder stagebureau is een eigen aanmeldingsformulier ontwikkeld. Uiteraard kun je het aanmeldingsformulier ook verkrijgen via je stagebureau Vereiste bescheiden Voor een vlotte afhandeling van je aanmelding moeten de aanmeldingsbescheiden compleet ingevuld, ingestuurd worden. Dit betekent: een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (inclusief de praktijkopleidingsovereenkomst) waarbij iedere pagina is geparafeerd door de aanvrager en de praktijkbegeleider; gewaarmerkte kopieën van relevante diploma s, certificaten en/of cijferlijsten; een algemene folder of beschrijving van de organisatie waar je de praktijkopleiding volgt; een origineel en recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Onder waarmerken wordt verstaan dat de fotokopieën van je relevante diploma s, certificaten en/of cijferlijsten dienen te worden voorzien van: een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling; de handtekening van de notaris, accountant of onderwijsinstelling; de naam van de notaris, accountant of onderwijsinstelling Starten met de praktijkopleiding Als uit de door jou ingezonden bescheiden blijkt dat je toelaatbaar bent tot de praktijkopleiding ontvang je automatisch een brief met factuur. In deze brief wordt de startdatum vermeld en tref je het wachtwoord aan dat toegang geeft tot de Elektronische Leeromgeving (ELO). Bij de brief zit ook de praktijkopleidingsmap. Er kan iedere twee maanden met de praktijkopleiding worden gestart. Dit betekent dat de mogelijke startdata van de praktijkopleiding vallen op 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november. Als je de aanvraag voor toelating minimaal één maand voor de eerste dag van de volgende startdatum indient, kun je op de eerstvolgende startdatum met de praktijkopleiding starten. Wil je bijvoorbeeld op 1 maart starten, dan moet je je voor 1 februari hebben aangemeld. NBA Beroepsopleiding AA 19

20 6.3. Aanmelden via een stagebureau Als je de praktijkopleiding gaat volgen via één van de erkende stagebureaus, dan doorloop je een iets andere procedure. Na aanmelding bij het stagebureau moet je je via het daar verkregen aanmeldingsformulier melden bij de NBA. Het is mogelijk dat het stagebureau aanvullende eisen stelt. Je kunt je daarom pas aanmelden bij de NBA op het moment dat het stagebureau daarmee akkoord is gegaan. Als je de praktijkopleiding volgt via een stagebureau, houdt dat stagebureau toezicht op het verloop van jouw praktijkopleiding. Het stagebureau fungeert dan ook in eerste instantie als helpdesk als je vragen hebt. Voordat je de praktijkopleiding kunt afronden, moet het stagebureau aan de NBA verklaren dat je aan alle eisen hebt voldaan. Pas dan kun je aan het examen beginnen. De praktijkopleiding kan ook gevolgd worden via enkele hogescholen. De hogeschool fungeert daarbij als een soort stagebureau. Het inschrijven voor de praktijkopleiding vindt in dat geval plaats via de hogeschool Vrijstellingen Werk je al een paar jaar in een accountantspraktijk en heb je waardevolle ervaring opgedaan? In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling. Je kunt hier meer over lezen in de Verordening op de praktijkopleiding en in de Handleiding Vrijstellingsprocedure. In de Handleiding bevindt zich ook het formulier waarmee je de vrijstelling kunt aanvragen Kosten De kosten van de praktijkopleiding worden vermeld in de Verordening op het examengeld. Deze verordening vind je op Deeltijd-praktijkopleiding Wanneer je in deeltijd werkt, neemt het aantal verplichtingen niet toe, maar de periode die je minimaal over je praktijkopleiding mag doen wel. Je volgt de praktijkopleiding fulltime wanneer je 32 uur of meer per week werkt. Het aantal uren dat aan de praktijkopleiding besteed moet worden is 1000 uur per jaar. Lukt dat niet, dan loopt de periode door van 12 maanden naar bijvoorbeeld 14 maanden of 16 maanden Wijzigingen Wijzigingen in de gegevens van de inschrijving dien je vooraf aan het secretariaat praktijkopleiding door te geven. Hiervoor zijn wijzigingsformulieren beschikbaar, die je vindt in de praktijkopleidingsmap en op www. nba.nl. Een goede registratie van je gegevens is in jouw en ons belang! Studiegids Praktijkopleiding 20

21 7 Simulaties van jaarrekeningcontroles De ervaring leert, dat het voor veel AA-trainees niet haalbaar is om binnen de eigen werkomgeving twee volledige jaarrekeningcontroles uit te voeren. Dit betekent immers dat je alle onderdelen van de jaarrekeningcyclus op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar moet hebben uitgevoerd. Het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar wordt door de volgende drie aspecten bepaald: 1. De complexiteit van de werkzaamheden. 2. Het inzicht dat de trainee heeft ontwikkeld. 3. De functie waarin de trainee werkzaam is. Ad.1 Complexiteit van de werkzaamheden Bij de twee controleopdrachten die je op dit niveau uitvoert, voer je gegevensgerichte en systeemgerichte controlewerkzaamheden uit. De opdrachten moeten qua omvang, aard van de werkzaamheden en omzet complex zijn, zodat de uitkomsten van de systeemgerichte en de gegevensgerichte controlewerkzaamheden niet vooraf al voorspelbaar zijn. Ad. 2 Inzicht dat de trainee ontwikkeld heeft Je moet de controleopdrachten vanuit een helikopterview kunnen uitvoeren en integrale afwegingen kunnen maken. Ad.3 De functie waarin de trainee werkzaam is Van jou wordt verwacht dat je de controleopdrachten uitvoert in een gevorderde functie. Daarbij wordt uitgegaan van de functie van controleleider of een daarmee te vergelijken functie. De NBA heeft voor trainees die niet in staat zijn complexe controleopdrachten binnen de eigen werkomgeving uit te voeren, simulaties van jaarrekeningcontroles laten ontwikkelen. In opdracht van de NBA heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met Full Finance onder toezicht van de CEA simulaties van jaarrekeningcontroles ontwikkeld. Overigens staat het andere aanbieders vrij onder minimaal dezelfde kwalitatieve condities simulaties van jaarrekeningcontroles te ontwikkelen. Mochten simulaties van jaarrekeningcontroles van andere aanbieders op enig moment door de NBA en de CEA worden goedgekeurd, dan wordt dit vermeld op de website van de NBA. NBA Beroepsopleiding AA 21

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA

Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Aanmeldingsformulieren Praktijkopleiding via het stagebureau van SRA Praktijkplaatsovereenkomst (exemplaar voor trainee, graag meezenden)

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA

Examenwijzer. Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB ACC OUNTANCY Praktijkopleiding AA Post HBO Administrateur Controller Masterclass Accountant- Administratieconsulent MKB HBO SPD Bedrijfsadministratie Post HBO Accountant- Administratieconsulent HBO Accountancy

Nadere informatie

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Inleiding Met ingang van het studiejaar 2009-2010 gaat de NOvAA-beroepsopleiding draaien op basis van het nieuwe examenprogramma. In deze zijn eerst twee

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma

Examenwijzer Praktijkopleiding AA. De laatste stap naar je diploma Examenwijzer Praktijkopleiding AA De laatste stap naar je diploma Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De procedure 4 2 De tweede beoordeling 5 3 Het eindgesprek 6 4 De uitslag 7 2010 NOvAA Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

STUDIEGIDS. NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

STUDIEGIDS. NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen STUDIEGIDS NOvAA-beroepsopleiding Post-hbo-opleiding AA 2008-2009 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studiegids NovAA-beroepsopleiding en post-hbo-opleiding AA, 2008-2009 1 1 Inleiding... 3 2 De accountant-administratieconsulent...

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

POP-wijzer Praktijkopleiding AA

POP-wijzer Praktijkopleiding AA POP-wijzer Praktijkopleiding AA Je persoonlijke routekaart Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1: Het curriculum vitae 4 2: De opleidingsgegevens 5 3: Beschrijving van het kantoor 6 4: Het persoonlijk

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10906 18 april 2014 Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23902 27 augustus 2013 Verordening op de praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplan. Praktijkopleiding AA

Praktijkopleidingsplan. Praktijkopleiding AA Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA 2013 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA

Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA Praktijkopleidingsplan Praktijkopleiding AA Voorwoord Beste trainee, Je hebt je aangemeld voor de Praktijkopleiding omdat je AA-Accountant wilt worden. Een begrijpelijke keus, want aan de adviezen van

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren.

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Opleidingen voor de ACCOUNTANCY MKB & FINANCE In deze

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Verordening op de praktijkopleidingen

Verordening op de praktijkopleidingen Verordening op de praktijkopleidingen De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, aanhef en onderdeel j, 47, 48 en 49

Nadere informatie

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279 Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften CEA-doc 11279 Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder d, f en g van de beleidsregels aanwijzen opleidingen.

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren.

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Opleidingen voor de ACCOUNTANCY MKB & FINANCE In deze

Nadere informatie

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Voor inschrijving in het register van de Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten dienen kandidaten op grond van artikel 53 Waa de opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 173 3 januari 2014 Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie

Nadere informatie

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees!

Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! Goede praktijkbegeleiders cruciaal voor trainees! NBA introduceert competentieprofiel voor praktijkbegeleiders 1. Inleiding Bart, je hebt het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt, ga zo door! Zomaar

Nadere informatie

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6

Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Semesterverslag: 1-2-3-4-5-6 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres

Nadere informatie

Raad voor de Praktijkopleidingen Jaarverslag 2013

Raad voor de Praktijkopleidingen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Introductie In het kader van de fusie tussen NOvAA en NIVRA voerden delegaties van de Raad voor de Praktijkopleiding van de NOvAA en het Stagebestuur van het NIVRA sinds 2012 in de commissie

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Met ingang van 1 januari 2016 zijn voor de opleidingen tot accountant nieuwe eindtermen van kracht. In de nieuwe eindtermen worden de volgende drie oriëntaties onderscheiden: - assurance

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing

Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Beleidsregels voor de toetsing van de realisatie van de eindtermen van de praktijkopleiding en het geven van een aanwijzing Voor inschrijving in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Post-hbo-opleiding AA 2009-2010. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studiegids post-hbo-opleiding AA, 2009-2010 1

STUDIEGIDS. Post-hbo-opleiding AA 2009-2010. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Studiegids post-hbo-opleiding AA, 2009-2010 1 STUDIEGIDS Post-hbo-opleiding AA 2009-2010 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Studiegids post-hbo-opleiding AA, 2009-2010 1 1 Inleiding... 3 2 De accountant-administratieconsulent... 4 3 Opleiding algemeen...

Nadere informatie

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften

Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften Beleidsrichtlijn uitreiken theoretische getuigschriften Deze richtlijn vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 6, 1e lid, onder c, f, g en h en in artikel 13, 1 e lid onder j en k van de beleidsregels

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Jaarverslag AC-scholenoverleg 2013-2014

Jaarverslag AC-scholenoverleg 2013-2014 Inhoud Jaarverslag AC-scholenoverleg 2013-2014... 1 1. Inleiding... 5 2. Bestuur... 6 Samenstelling bestuur... 6 Bestuursvergaderingen... 6 3. Landelijk AC-scholenoverleg... 7 Landelijk overleg... 7 Tweedaagse...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Behoeftenpeiling. Behoeftenpeiling nieuwe accountantsopleiding 1

Behoeftenpeiling. Behoeftenpeiling nieuwe accountantsopleiding 1 Behoeftenpeiling nieuwe accountantsopleiding voor het mkb Inleiding en verantwoording In juni 2015 heeft de ledenvergadering van de NBA het nieuwe beroepsprofiel aangenomen. Een belangrijk element in het

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek aansluiting praktijkopleidingen. accountancy (AA, RA) op de praktijk

Rapportage. Onderzoek aansluiting praktijkopleidingen. accountancy (AA, RA) op de praktijk Rapportage Onderzoek aansluiting praktijkopleidingen accountancy (AA, RA) op de praktijk rapport Uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Rapportage RAO-302.3.05 Tilburg,

Nadere informatie

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen;

oriëntatie accountancy-mkb als bedoeld in de eindtermen; Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen 2017 Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op artikel 25 van de Verordening op de praktijkopleidingen; Stelt de volgende

Nadere informatie

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens Opleidingen voor de ACCOUNTANCY MKB & FINANCE de uitkomsten daarvan te interpreteren. studiegids

Nadere informatie

Jaarplan: Periode: X t/m X

Jaarplan: Periode: X t/m X Jaarplan: 1-2 - 3 Periode: 01.01.201X t/m 31.12.201X Contactinformatie trainee: Naam: Adres werk: Postcode+woonplaats werk: E-mailadres werk: Telefoon/GSM werk: Praktijkbegeleider: Naam: E-mailadres :

Nadere informatie

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant

Informatiegids. Praktijkopleiding AA brede mkb-variant Informatiegids Praktijkopleiding AA brede mkb-variant 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

Competentieprofiel examinator AA / RA

Competentieprofiel examinator AA / RA Competentieprofiel examinator AA / RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria voor de examinator AA / RA. Bij het lezen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren.

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Opleidingen voor de ACCOUNTANCY MKB & FINANCE In deze

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty NBA Stagebureau stagereglement uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Ingangsdatum: 1 oktober 2014

Nadere informatie

Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0.

Artikel 3 De korting, bedoeld in artikel 7 van de Algemene contributieverordening, wordt vastgesteld op: 0. Ontwerpverordeningen a. Ontwerp-Contributieverordening 2016 Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, tweede lid, onderdeel g, van de Wet op het accountantsberoep; rtikel 1 De contributie voor de contributiegroepen,

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Regeling landelijke examens post-hbo AA

Regeling landelijke examens post-hbo AA Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding. Ingangsdatum: 1 september 2008 Aanpassing: 1 december 2014 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Toepassingsgebied

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Jaarverslag AC scholenoverleg 2013 2014

Jaarverslag AC scholenoverleg 2013 2014 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Bestuur... 5 Samenstelling bestuur... 5 Afscheid voorzitter en secretaris... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bestuursvergaderingen... 5 3. Landelijk overleg... 5 Landelijk

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA

Essaywijzer. Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens Opleidingen voor de ACCOUNTANCY MKB & FINANCE de uitkomsten daarvan te interpreteren. studiegids

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

2 jarig programma Tax Talent Traineeship

2 jarig programma Tax Talent Traineeship 2 jarig programma Tax Talent Traineeship Inhoud Inleiding 3 Opzet Tax Talent Traineeship 4 Wat verwacht de Belastingdienst van de trainee? 4 Hoe faciliteert de Belastingdienst de trainee? 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen

Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Pilot praktijkcasus Auditing, referaat en slotexamen Zoals eerder aangekondigd starten wij dit najaar met de praktijkcasus Auditing. Na overleg met de Raad voor de praktijkopleiding en de accountantskantoren

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Informatiegids. Praktijkopleiding RA

Informatiegids. Praktijkopleiding RA Informatiegids Praktijkopleiding RA 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM

Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM Bijeenkomst postactieve leden NBA 20 maart 2014 Paul Hurks Manager International Relations NBA WELKOM Huub Wieleman Voorzitter NBA VAN REGELS NAAR GEDRAG Heeft de accountant nog toekomst? Zekerheden verdwijnen

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar AA/RA

Competentieprofiel beoordelaar AA/RA Competentieprofiel beoordelaar AA/RA Leeswijzer Dit competentieprofiel beschrijft de diverse rollen, kerntaken, competenties en bijbehorende succescriteria voor de beoordelaar. Bij het lezen van het competentieprofiel

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren.

Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Accountancy: de vaardigheid om financiële transacties te verzamelen, classificeren, registreren en vervolgens de uitkomsten daarvan te interpreteren. Opleidingen voor de ACCOUNTANCY MKB & FINANCE In deze

Nadere informatie

Stage Info. RA Praktijkopleiding 2012-2013

Stage Info. RA Praktijkopleiding 2012-2013 Stage Info RA Praktijkopleiding 2012-2013 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 5 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing

Nadere informatie

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Postbus 4200 230 AC Leiderdorp Amsterdam, december 2008 Geachte studenten HBO SPD Bedrijfsadministratie Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Namens de opleiders HBO SPD

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC Juli 2017 2017 Alle rechten voorbehouden LUMC Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie