Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlichtingsbrochure AA-opleiding"

Transcriptie

1 Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1

2 Studiegids Praktijkopleiding 2

3 Inleiding De eerste stap naar een carrière als aa-accountant De AA-Accountant, de officiële titel is Accountant-Administratieconsulent, is een breed geschoolde adviseur die ondernemers bijstaat op diverse terreinen van de bedrijfsvoering. Je kunt hierbij denken aan administratieve dienstverlening, verslaglegging, accountantscontrole, financiële-, bedrijfseconomische-, fiscale- en branchespecifieke advisering en het samenstellen van jaarrekeningen. De AA-Accountant fungeert als vertrouwenspersoon van de MKB-ondernemer. Hij is de adviseur voor organisaties in het middenen kleinbedrijf (MKB), voor bedrijven in de land- en tuinbouw, voor beoefenaren van het vrije beroep en voor verenigingen en stichtingen. Om AA-Accountant te worden kun je verscheidene opleidingstrajecten volgen. Met een HAVO-, VWO-, of MBO-diploma ben je klaar voor de opleiding Accountancy. Heb je al een vooropleiding op HBO- of op universitair niveau gevolgd, dan kom je wellicht in aanmerking voor een verkort opleidingstraject. Het theoretische gedeelte van de opleiding is onder te verdelen in een bacheloropleiding en een post-bacheloropleiding. Naast het theoretische gedeelte moet je een praktijkgedeelte afronden (praktijkopleiding). In deze brochure vind je uitgebreide informatie over het post-bachelordeel van de theoretische opleiding, met bijzondere aandacht voor de NBA Beroepsopleiding AA en de praktijkopleiding. Het opleidingstraject wordt hiermee in beeld gebracht. Zo kun je bepalen welk traject voor jou het meest geschikt is om AA-Accountant te worden. Het accountantsberoep is een wettelijk geborgd beroep. Je mag jezelf niet zomaar accountant noemen. De opleidingseisen zijn dan ook in de wet- en regelgeving vastgelegd. Dit zorgt voor hoge kwaliteit van instroom in het beroep. Je zult in deze brochure dan ook regelmatig verwijzingen vinden naar wet- en regelgeving. Je bent pas AA-Accountant als je aan alle opleidingseisen hebt voldaan en bent ingeschreven in het register van de NBA. NBA Beroepsopleiding AA 3

4 Studiegids Praktijkopleiding 4

5 Inhoudsopgave Inleiding 1. De theoretische opleiding 1.1. Post-bacheloropleiding AA 1.2. Wat leer je tijdens de Post-bacheloropleiding? 2. Waar volg je de Postbachelor AA? 2.1 De aanbieders van de AA-opleiding 2.2 De masteropleiding Accounting & Auditing 3. De praktijkopleiding AA 3.1. Verordening op de Praktijkstage 3.2. Eindtermen en toezicht 3.3. Breed draagvlak 4. De praktijkopleiding AA in twee varianten 5. Starten met de praktijkopleiding 5.1 Theoretische toelatingseisen 5.2 Waar kun je de praktijkopleiding volgen? 6. Aanmelden voor de praktijkopleiding 6.1. Vereiste bescheiden 6.2. Starten met de praktijkopleiding 6.3. Aanmelding via een stagebureau 6.4. Vrijstellingen 6.5. Kosten 6.6. Deeltijd praktijkopleiding 6.7. Wijzigingen 7. Simulaties van jaarrekeningcontroles 8. Begeleiding 8.1. De praktijkbegeleider als coach 8.2. Externe praktijkbegeleider NBA Beroepsopleiding AA 5

6 8.3. De beoordelaar als procesbewaker 8.4. Wisseling van beoordelaar 9. Rapportages 9.1 Verplichte documentatie 8.1. Verplichte cursussen 10. Overige ondersteuning bij je praktijkopleiding Rapportagebegeleiders Praktijkopleidingsconsultants Expertisebank Cursus schrijfvaardigheid 11. Gebruik van Social Media 11.1 Forum 11.2 Linkedin 11.3 Facebook 11.4 Twitter 11.5 Young Professionals 12. Afronding van de praktijkopleiding Studiegids Praktijkopleiding 6

7 1 De theoretische opleiding 1.1. Post-bacheloropleiding AA Als je de HBO-opleiding Bachelor of Economics, richting Accountancy, hebt afgerond, mag je jezelf nog geen AA-Accountant (AA) noemen. Eerst moet je nog verschillende competenties verwerven tijdens de praktijkopleiding. En je moet jouw theoretische kennis verdiepen in de (deeltijd) post-bacheloropleiding AA. De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding zijn zo gemodelleerd dat ze tegelijkertijd gevolgd kunnen worden. Op de volgende bladzijde wordt een schema getoond waarin alle mogelijke theoretische opleidingsroutes zijn opgenomen. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft per 1 januari 2009 de eindtermen voor de accountantsopleidingen vastgesteld. In het schema wordt onderscheid gemaakt tussen HEAO oude stijl en HEAO nieuwe stijl. De HEAO-opleiding oude stijl bood de AA-opleiding aan op basis van de eindtermen zoals die voor 1 oktober 2006 door het voormalige Examenbureau AA waren vastgesteld. De HEAO-opleiding nieuwe stijl biedt de AA-opleiding aan op basis van de eindtermen zoals per 1 januari 2009 door de CEA zijn vastgesteld (en nadien zijn geactualiseerd). De eindtermen van de CEA zijn per 1 januari 2009 van kracht geworden voor alle accountancy-opleidingen, maar veel opleidingen hebben een overgangstermijn in acht genomen voor de implementatie van de nieuwe eindtermen. Je dient daarom bij de hogeschool waar je de opleiding hebt gevolgd te informeren of je het opleidingsprogramma op basis van de oude eindtermen of op basis van de nieuwe eindtermen hebt gevolgd. Voor de eindtermen, zie: In het schema zijn zes opleidingsroutes beschreven: 1. HEAO-opleiding oude stijl (bacheloropleiding + post-bacheloropleiding); 2. HEAO-opleiding (bacheloropleiding oude stijl en post-bacheloropleiding nieuwe stijl ; inclusief een schakelprogramma); 3. HEAO-opleiding nieuwe stijl ( bacheloropleiding + postbacheloropleiding); 4. SPD-opleiding, schakelprogramma en post-bachelorprogramma; 5. HEAO-BE-opleiding, schakelprogramma en post-bachelorprogramma; 6. Een andere financieel-economische opleiding binnen het hoger onderwijs, het schakelprogramma en de post-hbo-opleiding. NBA Beroepsopleiding AA 7

8 Opleidingsschema theoretische post Hbo opleiding Accountant Administratieconsulent (AA) Accountancy bachelor Bedrijfseconomische bachelor HEAO AC met Overalltoets oude stijl Post HBO AC oude stijl (tot 1 september 2014) LAC 2A LAC 2B FA STM Studiegids Praktijkopleiding HEAO AC geen Overalltoets (accountancy algemeen) A&A 2 EV 2 BIV 2 CG FA STM A&A 3A A&A 3B EV 3 BIV 3 HBO Acc1 HEAO AC+OAT2 nieuwe stijl (vanaf 2011 inclusief STM en FA) Post HBO AC nieuwe stijl Minor Accountancy A&A 2 A&A 3 EV 3 8 BIV 3 SPD Minor Controlling HEAO AC vanaf 2012 HMV/NOvAA vanaf 2009 HEAO BE Andere economische bachelor opleiding (HBO en WO) FIN MA EV 1 BLR PI/SO CG A&A 1 LVW FA EV 2 BIV 2 STM Bachelor Schakelprogramma Post Hbo AA

9 Toelichting op het schema: 1 HBO Acc : Markus Verbeek Praehep/VAAC HBO Accountancy 2 HEAO AC : HEAO Accountancy met Overalltoets Toelichting op het schakelprogramma. De te volgen onderdelen uit het programma betreffen de meest voorkomende en zijn afhankelijk van de gevolgde vooropleiding en het gekozen programma in de vooropleiding. Indien de economische bachelor onvoldoende aansluit op de eindtermen voor de accountancyopleidingen dan kan het schakelprogramma aangevuld worden met andere vakken uit de bacheloropleiding accountancy. Ook kan het zijn dat door het gekozen programma in de vooropleiding bepaalde deficiëntievakken in de bedrijfseconomische bachelor zijn afgerond. Voor HEAO BE afgestudeerden en afgestudeerden met een andere economische bachelor zal er daarom altijd sprake zijn van maatwerk in de samenstelling van het schakelprogramma. Toelichting op de post HBO AA opleiding nieuwe stijl Het vak Audit & Assurance 2 wordt binnen de NBA Beroepsopleiding AA gesplitst geëxamineerd als examen Audit & Assurance 2 (interim controle) en Audit & Assurance 3B (bijzondere onderzoeken). Verklaring van de afkortingen schakelprogramma EV 1 Externe Verslaggeving 1 (8 ECTS) FIN Financieel Management/Financiering, deficiëntie (13 ECTS) MA Management Accounting, deficiëntie (13 ECTS) BLR Belastingrecht, deficiëntie (2 ECTS) PI Privaatrecht, deficiëntie (3 ECTS) SO Sociaalrecht, deficiëntie (3 ECTS) CG Corporate Governance, (3 ECTS) A&A 1 Audit & Assurance: Regelgeving accountants, aan assurance verwant (samenstelopdrachten) (8 ECTS) LVW Levensverzekeringswiskunde (2 ECTS) FA Fiscale Advisering MKB (14 ECTS), Belastingrecht (14 ECTS) EV 2 Externe Verslaggeving: Nederlandse regelgeving (12 ECTS) BIV 2 Bestuurlijke informatieverzorging: Inrichting organisatie interne beheersing (14 ECTS) STM Strategisch Management MKB (10 ECTS) (FIN 3 ECTS, MA 3 ECTS, Management & Organisatie 4 ECTS) Verklaring van de afkortingen post Hbo programma s LAC 2A/A&A 3A Leer van de Accountantscontrole: Algemene controle eindejaar LAC 2B/A&A 3B Leer van de Accountantscontrole: Bijzondere onderzoeken A&A 2 Audit & Assurance: Regelgeving accountants, interim controle en bijzondere onderzoeken (10 ECTS) A&A 3 Audit & Assurance: Eindejaar controle (12 ECTS) BIV 3 Bestuurlijke informatieverzorging: Interne beheersing en IT aspecten (8 ECTS) EV 3 Externe Verslaggeving: IFRS en bijzondere verslaggevingaspecten (10 ECTS) NBA Beroepsopleiding AA 9

10 1.2 Wat leer je tijdens de Post-bacheloropleiding? Het aantal vakken dat je moet volgen, is afhankelijk van je vooropleiding. Heb je de HBO- bacheloropleiding Accountancy nieuwe stijl afgerond dan, volg je nog enkele vakken tijdens de post-bachelorfase. Vanaf het studiejaar 2012 bieden de meeste opleidingen hun studieprogramma s voor de post-bachelorfase aan op basis van deze nieuwe eindtermen: Audit & Assurance, Externe verslaggeving en Bestuurlijke Informatieverzorging. Studenten die een HBO-bacheloropleiding BE of een SPD hebben gevolgd, volgen een ander post-bachelortraject of stromen in als zij-instromer in het HBO-bacheloronderwijs Accountancy. Voor meer informatie kun je terecht bij een daarvoor geaccrediteerde en door de CEA aangewezen hogeschool of opleidingsinstituut. Studiegids Praktijkopleiding 10

11 2 Waar volg je de Post-bachelor AA? 2.1 De aanbieders van de AA-opleiding NBA Beroepsopleiding AA Dè opleiding voor de toekomstige AA-Accountant Eèn van de mogelijke aanbieders van de post-bacheloropleiding is de NBA Beroepsopleiding AA. De NBA biedt voor aankomende AA-Accountants een theoretische beroepsopleiding aan. Deze opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN), Saxion Hogescholen, Avans+, Fontys Hogeschool en het SCA Opleidingen (Paramaribo, Suriname). Met deze opleiding word je voorbereid op werkzaamheden die je als AA-Accountant in het midden- en kleinbedrijf verricht. Traditioneel zijn hierbinnen de meeste AA-Accountants werkzaam. Tijdens de opleiding kun je al starten met de praktijkopleiding AA. Op basis van het getuigschrift voor de praktijkopleiding en het theoretische getuigschrift voor de post-bacheloropleiding kun je ingeschreven worden in het AA-register. En dan mag je jezelf AA-Accountant noemen! Wil je meer informatie over de NBA Beroepsopleiding AA of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met de NBA (www.nba.nl), de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (www.han.nl), Saxion Hogescholen (www.saxion.nl), Fontys Hogescholen (www.fontys.nl), AVANS+ (www.avansplus.nl) of SCA opleidingen Voor een overzicht van alle aanbieders van de (Post-)bacheloropleiding kijk op NBA Beroepsopleiding AA 11

12 2.2 Masteropleiding Accounting & Auditing Je wilt je onderscheiden van andere accountants en je carrière in de accountancy versnellen. Tevens beschik je over de capaciteiten en ambitie om interessante en complexe opdrachten uit te voeren. Je wilt een actieve bijdrage leveren aan het succes van het accountantskantoor waar je werkzaam bent. Met de in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden en met je mastertitel ben je verzekerd van een boeiende en perspectiefrijke carrière in de accountancy. De masteropleiding bereidt je optimaal voor op de eisen die de markt en de beroepsgroep nu en in de toekomst aan accountants stellen. Sinds 24 september 2010 bieden de hogescholen Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Utrecht, Fontys Hogescholen en AVANS+ de professional masteropleiding Accounting & Auditing (master AA) aan. Deze masteropleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de NBA. De Masteropleiding Accounting & Auditing is bedoeld voor kandidaten met een opleiding HBO-bachelor of Economics, richting Accountancy. Voordat je kunt starten, moet je wel enige werkervaring hebben opgedaan. De opleiding duurt nominaal 2,5 jaar. De praktijkopleiding heeft een doorlooptijd van 3 jaar. De praktijkopleiding is geïntegreerd in de masteropleiding. Door deze combinatie word je uitgedaagd om de theoretische kennis en vaardigheden ook direct in de beroepspraktijk toe te passen. Ten opzichte van de HBO-post-bacheloropleidingen AA voegt deze masteropleiding veel waarde toe als het gaat om training op het gebied van leidinggeven en het kritisch benaderen van feitenmateriaal. Het praktijkgericht toepassen van wetenschappelijke onderzoeksmethoden is verankerd in de masteropleiding. Heb je ambitie, dan kies je voor deze professional masteropleiding! De inhoud van de masteropleiding en de driejarige praktijkopleiding zijn volledig op elkaar afgestemd. De beroepsproducten van de praktijkopleiding zijn onderdeel van de assessments waarmee de semesters van de masteropleiding worden afgesloten. Daarmee wordt een tijdige en succesvolle afronding van de praktijkopleiding mogelijk gemaakt. Wat levert de Masteropleiding AA op? Een (internationaal) erkende opleidingstitel master AA (MAA) Een integrale aanpak van de theoretische opleiding en de praktijkopleiding De combinatie HBO-bachelor of Economics, richting Accountancy, samen met masteropleiding Accounting & Auditing + praktijkopleiding + inschrijven in het register levert eveneens, de beroepstitel Accountant-Administratieconsulent (AA) op Doorgroeimogelijkheden, en daarmee dus het carrièreperspectief, nemen vooral binnen het internationale speelveld toe Studiegids Praktijkopleiding 12

13 Heb je ambitie? Meld je dan aan! Bij de onderstaande scholen kun je terecht voor meer informatie over de Masteropleiding Accounting & Auditing. Je kunt je bij deze hogescholen online inschrijven voor de opleiding. Avans+ Dhr. R. Moolenaar, Fontys Hogeschool Financieel Management Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht NBA Beroepsopleiding AA 13

14 3 De praktijkopleiding AA Als je bijna klaar bent met het theoretische gedeelte van de opleiding tot AA-Accountant, moet je het beroep in de praktijk leren. Dit kan tijdens de praktijkopleiding AA. De praktijkopleiding duurt effectief minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar. Inclusief onderbrekingen mag je er maximaal 9 jaar over doen. Als je een geschikte baan hebt gevonden en je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, dan kun je naast de theoretische opleiding starten met de praktijkopleiding. De praktijkopleiding is een belangrijke aanvulling op de theoretische opleiding. Met de praktijkopleiding wordt een kwalitatief hoogwaardige instroom in het beroep geborgd. 3.1 Verordening op de Praktijkstage Voor de praktijkopleiding heeft de NBA de eisen op hoofdlijnen vastgelegd in de Verordening op de Praktijkstage AA. Deze verordening tref je aan op de website van de NBA. De uitwerking van de eisen uit de Verordening op de Praktijkstage vind je in het praktijkopleidingsplan dat je eveneens op de website van de NBA aantreft. De kosten voor de praktijkopleiding zijn geregeld in de Verordening op het Examengeld. Deze verordening is ook te vinden op de website van de NBA. 3.2 Eindtermen en toezicht In de regelgeving is vastgelegd dat de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) de praktijkopleiding toetst aan de mate waarin voldaan wordt aan de eindtermen. De leden van de CEA zijn benoemd door het Ministerie van Financiën. In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de CEA op 19 juli 2010 voor de praktijkopleidingen AA en RA de eindtermen vastgesteld (zie: Voor het onderdeel Situaties van Assuranceopdrachten gelden voor beide praktijkopleidingen vanaf 1 september 2011 dezelfde eindtermen. De praktijkopleiding AA is echter primair gericht op het midden- en kleinbedrijf. Daarom zijn ook voor de overige drie kritische beroepssituaties ( Situaties van aan Assurance Verwante Opdrachten, Situaties van Fiscale Dienstverlening en Situaties van Adviesopdrachten ) door de CEA eindtermen vastgesteld. Deze eindtermen gelden alleen voor de brede MKB-variant van de praktijkopleiding AA. De praktijkopleiding AA is een kwalitatief hoogwaardige opleiding. Door het toezicht van de CEA wordt deze kwaliteit geborgd Breed draagvlak De praktijkopleiding is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van de AA-opleiding. Dankzij de praktijkopleiding kun je het midden- en kleinbedrijf op adequate wijze van dienst zijn. Doordat je tijdens de praktijkopleiding in beginsel met een breed spectrum van onderwerpen in aanraking komt, sluit het kennisen ervaringsniveau goed aan bij de eisen die het midden- en kleinbedrijf stelt. Trainees die de praktijkopleiding hebben afgerond, geven aan dat zij dankzij de praktijkopleiding veel ervaring hebben opgedaan. Ook op werkterreinen waarop zij anders wellicht geen werkzaamheden zouden hebben verricht. Studiegids Praktijkopleiding 14

15 4 De praktijkopleiding AA in twee varianten De werkzaamheden van de AA-Accountant zijn vastgelegd in het beroepsprofiel van de AA-Accountant. Dit beroepsprofiel gaat uit van een AA-Accountant die als allround adviseur in staat is ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) te begeleiden en te adviseren. Dit beroepsprofiel vormt de basis voor de brede opzet van de praktijkopleiding. Tegelijkertijd wordt onderkend dat controlewerkzaamheden steeds vaker gezien worden als specialistische werkzaamheden. Voor die trainees die zich willen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van controle, heeft de NBA een tweede type praktijkopleiding ontwikkeld. De brede opzet van de praktijkopleiding wordt aangeduid met brede MKB-variant. De specialistische variant zal worden aangeduid met MKB-Controlevariant. In de brede MKB-variant moeten minimaal drie kritische beroepssituaties worden afgerond, waaronder de kritische beroepssituaties Situaties van Assuranceopdrachten en Situaties van aan Assurance Verwante Opdrachten. In de brede MKB-Controlevariant moet minimaal de kritische beroepssituatie Situaties van Assuranceopdrachten met goed gevolg afgerond worden. Per kritische beroepssituatie moet je de bijbehorende competenties verwerven. In het praktijkopleidingsplan tref je het competentieprofiel aan. Het opleidingsplan is te vinden op de website van de NBA. In het schema op de volgende bladzijde worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide praktijkopleidingsvarianten uiteengezet: NBA Beroepsopleiding AA 15

16 Kenmerken Brede MKB-variant MKB Controlevariant Overeenkomsten Duur praktijkopleiding Minimaal uur, waarvan Minimaal 3000 uur, waarvan minimaal uur per jaar minimaal 1000 uur per jaar (anders volgt een verlenging) De trainee moet een arbeids- De trainee moet een arbeidsbetrekking hebben van minimaal betrekking hebben van minimaal 20 uur per week 20 uur per week Kritische Beroepssituaties Eindtermen CEA en beroepsprofiel Eindtermen CEA en beroepsprofiel van de AA-Accountant bepalen de van de AA-Accountant bepalen de inhoud van het opleidingsplan inhoud van het opleidingsplan Afronding van de De praktijkopleiding wordt De praktijkopleiding wordt praktijkopleiding afgesloten met een eindgesprek afgesloten met een eindgesprek Verschillen Verplichte onderdelen Voor minimaal drie van de vier Voor minimaal de kritische beroepskritische beroepssituaties situatie situaties van Assurancemoeten de competenties verworven opdrachten moeten de competenworden (1. Situaties van Assurance- ties verworven worden. Indien de opdrachten (verplicht); 2. Situaties trainee naast Assurancewerkzaamvan aan Assurance verwante op- heden in het kader van zijn Praktijkdrachten (verplicht); 3. Situaties opleiding andere werkzaamheden van Fiscale Dienstverlening; verricht, moeten deze werkzaam- 4. Situaties van Adviesopdrachten) heden betrekking hebben op één of meer van de overige drie kritische beroepssituaties. Kwantitatieve normen 1. De trainee moet minimaal twee 1. De trainee moet minimaal twee samenstelopdrachten en twee jaar- jaarrekeningcontroles uitvoeren rekeningcontroles op het niveau van een op het niveau van een beginnend beginnend beroepsbeoefenaar uitvoeren beroepsbeoefenaar; (hiervoor mogen de simulaties van jaar- 2. De trainee moet aan het rekeningcontroles gebruikt worden) verrichten van Assurancewerk- 2. De trainee moet aan assurancewerk- zaamheden tijdens zijn Praktijkzaamheden en aan assurance verwante opleiding minimaal uur werkzaamheden gezamenlijk tijdens zijn besteden, waarvan minimaal 333 praktijkopleiding minimaal uur uur per jaar. besteden Doelgroepen Voor wie bedoeld? Diegenen die openbaar accountant in het Diegenen die als openbaar accountant MKB willen worden bij een (groot) accountantskantoor werkzaam willen zijn op een auditafdeling in de controlepraktijk Studiegids Praktijkopleiding 16 Diegenen die als intern accountant werkzaam willen zijn (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, bij een bank, etc.)

17 5 Starten met de praktijkopleiding 5.1 Theoretische toelatingseisen Je bent toelaatbaar tot de praktijkopleiding indien je: 1. het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant succesvol hebt afgerond. Je moet een getuigschrift overleggen waaruit dit blijkt, dat je het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant succesvol hebt afgerond; 2. beschikt over een getuigschrift van de HEAO-bacheloropleiding Accountancy; De CEA heeft het theoretische deel van het opleidingsprogramma in drieën gedeeld, namelijk: 1) de kernvakken; 2) de kernvakgerelateerde vakken en 3) de overige ondersteunende vakken. Voor de vakken binnen deze vakgebieden zijn eindtermen geformuleerd. 3. de overige ondersteunende vakken, de kernvakgerelateerde vakken en de beginselen van de kernvakken hebt afgerond. Volledigheidshalve tref je onderstaand de vakken aan die je minimaal moet hebben afgerond om te kunnen starten: a. Recht (Sociaalrecht en Privaatrecht) b. Wiskunde en Statistiek c. Algemene Economie d. Boekhouden e. Management Accounting f. Financieel Management / Financiering g. Management en Organisatie h. Corporate Governance i. Audit & Assurance I (= Leer van de Accountantscontrole I) j. Bestuurlijke Informatieverzorging I (= Administratieve Organisatie I) k. Externe Verslaggeving I Indien je bezig bent met een HEAO-Accountancy-opleiding met een opbouw in competenties en/of thema s, moet je de hogeschool laten verklaren dat de door jouw behaalde competenties/thema s voldoen aan de eindtermen voor de bovenstaande vakken. Voor afronding van de praktijkopleiding moet je het theoretische deel van de opleiding tot AA-Accountant hebben behaald. Het opleidingsinstituut waarbij je het laatste vakgebied hebt afgerond moet je krachtens de aanwijzing van de CEA een getuigschrift verstrekken waaruit blijkt dat dit het geval is. NBA Beroepsopleiding AA 17

18 5.2. Waar kun je de praktijkopleiding volgen? Om de praktijkopleiding te kunnen volgen, moet je werkzaam zijn in een organisatie waar je de vereiste competenties kunt verwerven. Het ligt het meest voor de hand om je praktijkopleiding te volgen bij een accountantskantoor. Maar er zijn meer mogelijkheden. Dit hoeft niet perse een accountantskantoor te zijn. Als je de praktijkopleiding wilt volgen, dien je zelf een praktijkopleidingsplaats te regelen. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Zo kun je via open sollicitaties proberen een geschikte werkplek te vinden. Ook kun je reageren op advertenties in vakbladen. Overigens presenteren veel kantoororganisaties zich ook op voorlichtingsdagen en op beurzen voor HBO-studenten. Sommige organisaties hebben een eigen stagebureau. Als je werkzaam bent bij een organisatie met een eigen stagebureau dan kan de praktijkopleiding via dat stagebureau gevolgd worden. De stagebureaus zijn: NBA (AA) BDO Rijksoverheid (waaronder Belastingdienst) Baker Tilly Berk Joanknecht & Van Zelst Deloitte Ernst & Young Flynth Grant Thornton KPMG PKF Wallast PWC SRA HAN Fontys Hogeschool Hogeschool Markus Verbeek Saxion Hogeschool Studiegids Praktijkopleiding 18

19 6 Aanmelden voor de praktijkopleiding Je kunt je voor de praktijkopleiding aanmelden via het aanmeldingsformulier. Je kunt gebruikmaken van het aanmeldingsformulier dat je aantreft op de website van de NBA. Voor ieder stagebureau is een eigen aanmeldingsformulier ontwikkeld. Uiteraard kun je het aanmeldingsformulier ook verkrijgen via je stagebureau Vereiste bescheiden Voor een vlotte afhandeling van je aanmelding moeten de aanmeldingsbescheiden compleet ingevuld, ingestuurd worden. Dit betekent: een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (inclusief de praktijkopleidingsovereenkomst) waarbij iedere pagina is geparafeerd door de aanvrager en de praktijkbegeleider; gewaarmerkte kopieën van relevante diploma s, certificaten en/of cijferlijsten; een algemene folder of beschrijving van de organisatie waar je de praktijkopleiding volgt; een origineel en recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Onder waarmerken wordt verstaan dat de fotokopieën van je relevante diploma s, certificaten en/of cijferlijsten dienen te worden voorzien van: een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling; de handtekening van de notaris, accountant of onderwijsinstelling; de naam van de notaris, accountant of onderwijsinstelling Starten met de praktijkopleiding Als uit de door jou ingezonden bescheiden blijkt dat je toelaatbaar bent tot de praktijkopleiding ontvang je automatisch een brief met factuur. In deze brief wordt de startdatum vermeld en tref je het wachtwoord aan dat toegang geeft tot de Elektronische Leeromgeving (ELO). Bij de brief zit ook de praktijkopleidingsmap. Er kan iedere twee maanden met de praktijkopleiding worden gestart. Dit betekent dat de mogelijke startdata van de praktijkopleiding vallen op 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november. Als je de aanvraag voor toelating minimaal één maand voor de eerste dag van de volgende startdatum indient, kun je op de eerstvolgende startdatum met de praktijkopleiding starten. Wil je bijvoorbeeld op 1 maart starten, dan moet je je voor 1 februari hebben aangemeld. NBA Beroepsopleiding AA 19

20 6.3. Aanmelden via een stagebureau Als je de praktijkopleiding gaat volgen via één van de erkende stagebureaus, dan doorloop je een iets andere procedure. Na aanmelding bij het stagebureau moet je je via het daar verkregen aanmeldingsformulier melden bij de NBA. Het is mogelijk dat het stagebureau aanvullende eisen stelt. Je kunt je daarom pas aanmelden bij de NBA op het moment dat het stagebureau daarmee akkoord is gegaan. Als je de praktijkopleiding volgt via een stagebureau, houdt dat stagebureau toezicht op het verloop van jouw praktijkopleiding. Het stagebureau fungeert dan ook in eerste instantie als helpdesk als je vragen hebt. Voordat je de praktijkopleiding kunt afronden, moet het stagebureau aan de NBA verklaren dat je aan alle eisen hebt voldaan. Pas dan kun je aan het examen beginnen. De praktijkopleiding kan ook gevolgd worden via enkele hogescholen. De hogeschool fungeert daarbij als een soort stagebureau. Het inschrijven voor de praktijkopleiding vindt in dat geval plaats via de hogeschool Vrijstellingen Werk je al een paar jaar in een accountantspraktijk en heb je waardevolle ervaring opgedaan? In bepaalde gevallen kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling. Je kunt hier meer over lezen in de Verordening op de praktijkopleiding en in de Handleiding Vrijstellingsprocedure. In de Handleiding bevindt zich ook het formulier waarmee je de vrijstelling kunt aanvragen Kosten De kosten van de praktijkopleiding worden vermeld in de Verordening op het examengeld. Deze verordening vind je op Deeltijd-praktijkopleiding Wanneer je in deeltijd werkt, neemt het aantal verplichtingen niet toe, maar de periode die je minimaal over je praktijkopleiding mag doen wel. Je volgt de praktijkopleiding fulltime wanneer je 32 uur of meer per week werkt. Het aantal uren dat aan de praktijkopleiding besteed moet worden is 1000 uur per jaar. Lukt dat niet, dan loopt de periode door van 12 maanden naar bijvoorbeeld 14 maanden of 16 maanden Wijzigingen Wijzigingen in de gegevens van de inschrijving dien je vooraf aan het secretariaat praktijkopleiding door te geven. Hiervoor zijn wijzigingsformulieren beschikbaar, die je vindt in de praktijkopleidingsmap en op www. nba.nl. Een goede registratie van je gegevens is in jouw en ons belang! Studiegids Praktijkopleiding 20

21 7 Simulaties van jaarrekeningcontroles De ervaring leert, dat het voor veel AA-trainees niet haalbaar is om binnen de eigen werkomgeving twee volledige jaarrekeningcontroles uit te voeren. Dit betekent immers dat je alle onderdelen van de jaarrekeningcyclus op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar moet hebben uitgevoerd. Het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar wordt door de volgende drie aspecten bepaald: 1. De complexiteit van de werkzaamheden. 2. Het inzicht dat de trainee heeft ontwikkeld. 3. De functie waarin de trainee werkzaam is. Ad.1 Complexiteit van de werkzaamheden Bij de twee controleopdrachten die je op dit niveau uitvoert, voer je gegevensgerichte en systeemgerichte controlewerkzaamheden uit. De opdrachten moeten qua omvang, aard van de werkzaamheden en omzet complex zijn, zodat de uitkomsten van de systeemgerichte en de gegevensgerichte controlewerkzaamheden niet vooraf al voorspelbaar zijn. Ad. 2 Inzicht dat de trainee ontwikkeld heeft Je moet de controleopdrachten vanuit een helikopterview kunnen uitvoeren en integrale afwegingen kunnen maken. Ad.3 De functie waarin de trainee werkzaam is Van jou wordt verwacht dat je de controleopdrachten uitvoert in een gevorderde functie. Daarbij wordt uitgegaan van de functie van controleleider of een daarmee te vergelijken functie. De NBA heeft voor trainees die niet in staat zijn complexe controleopdrachten binnen de eigen werkomgeving uit te voeren, simulaties van jaarrekeningcontroles laten ontwikkelen. In opdracht van de NBA heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met Full Finance onder toezicht van de CEA simulaties van jaarrekeningcontroles ontwikkeld. Overigens staat het andere aanbieders vrij onder minimaal dezelfde kwalitatieve condities simulaties van jaarrekeningcontroles te ontwikkelen. Mochten simulaties van jaarrekeningcontroles van andere aanbieders op enig moment door de NBA en de CEA worden goedgekeurd, dan wordt dit vermeld op de website van de NBA. NBA Beroepsopleiding AA 21

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB

Post HBO Accountant- Administratieconsulent. HBO Accountancy. Associate degree Accountancy. (met WVA) PDB ACC OUNTANCY Praktijkopleiding AA Post HBO Administrateur Controller Masterclass Accountant- Administratieconsulent MKB HBO SPD Bedrijfsadministratie Post HBO Accountant- Administratieconsulent HBO Accountancy

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie