Vervangt samen met NEN-ISO NEN 2350:1983. Nederlandse norm NEN-ISO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervangt samen met NEN-ISO NEN 2350:1983. Nederlandse norm NEN-ISO"

Transcriptie

1 Vervangt samen met NENISO NEN 2350:1983 Dit document mag slechts op een standalone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a standalone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Nederlandse norm NENISO Technische tekeningen Algemene principes voor de weergave Deel 24: Lijnen op werktuigbouwkundige tekeningen (ISO 12824:1999) Technical drawings General principles of presentation Part 24: Lines on mechanical engineering drawings (ISO 12824:1999) ICS juni 1999

2 NENISO 12824:1999 Nederlands voorwoord Deze norm is een vertaling van de internationale norm IS012824:1999 "Technical drawings General principles of presentation Part 24: Lines on mechanical engineering drawings" van de International Organization for Standardization (ISO). Voor de in deze norm vermelde andere normen bestaan in Nederland de volgende equivalenten: Vermelde norm ISO 12820:1996 ISO 12822:1999 ISO 12830: ISO 12840: ISO 12850: ISO 129:1985 ISO 2203:1973 ISO 3040:1990 ISO 5261:1995 ISO 64101:1993 ISO 6428:1982 ISO 10135:1994 ISO 10578:1992 Nederlandse norm NENISO 12820:1997 NENISO 12822:1999 NENENISO 2203:1997 NENISO 3040:1992 NENISO 5261:1996 NENENISO 64101:1996 NENISO 6428:1992 NENISO 10135:1995 NENISO 10578:1993 Titel Technische tekeningen Algemene principes voor de weergave Deel 20: Basisafspraken over lijnen Technische tekeningen Algemene principes voor de weergave Deel 22: Grondbeginselen en toepassingen voor aanhaallijnen en verwijzingslijnen Technische tekeningen Conventionele tekenwijze van tandwielen Technische tekeningen Het inschrijven van maten en toleranties Kegels Technische tekeningen Vereenvoudigde weergave van staven en profielen Technische tekeningen Schroefdraden en onderdelen met schroefdraad Deel 1: Algemene beginselen Technische tekeningen Eisen voor microverfilming Technische tekeningen Vereenvoudigde tekenwijze van in een matrijs gevormde, gegoten en gesmede Produkten Technische tekeningen Geometrische toleranties Toleranties van richting en plaats Geprojecteerde tolerantiezone Normcommissie "Technische productdocumentatie" Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatieinstituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatieinstituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatieinstituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met toepassing van door het Nederlands Normalisatieinstituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatieinstituut Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GB Delft, Telefoon (015) , Fax (015) N Nederlands Normalisatieinstituut

3 Biz. 1 NENISO 12824: Onderwerp en toepassingsgebied 3 Algemene principes Dit deel van ISO 128 legt de regels en grondbeginselen vast voor de lijnsoorten op werktuigbouwkundige tekeningen. 2 Normatieve verwijzingen De volgende normatieve documenten bevatten bepalingen die, doordat er in deze tekst naar wordt verwezen, tevens bepalingen van dit deel van ISO 128 zijn. Bij gedateerde verwijzingen zijn latere aanvullingen op, of herzieningen van deze publicaties niet van toepassing. Echter, partijen die overeenkomsten sluiten op basis van dit deel van ISO 128 wordt daarom aanbevolen na te gaan of het mogelijk is, de meest recente uitgave van de onderstaande normatieve documenten toe te passen. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van het normatieve document waarnaar wordt verwezen van toepassing. De leden van de ISO en het IEC 1) houden registers bij van de geldige internationale normen. ISO 12820:1996 Technical drawings General principles of presentation Part 20: Basic conventions for lines ISO 12822:1999 Technical drawings General principles of presentation Part 22: Basic conventions and applications for leader lines and reference lines ISO 12830: Technical drawings General principles of presentation Part 30: Basic conventions for views ISO 12840: Technical drawings General principles of presentation Part 40: Basic conventions for cuts and sections ISO 12850: Technical drawings General principles of presentation Part 50: Basic conventions for representing areas on cuts and sections ISO 129:1985 Technical drawingsdimensioning General principles, definitions, methods of execution and special indications ISO 2203:1973 Technical drawings Conventional representation of gears ISO 3040:1990 Technical drawings Dimensioning and tolerancing Cones ISO 5261:1995 Technical drawings Simplified representation of bars and profile sections ISO 64101:1993 Technical drawings Screw threads and threaded parts Part 1: General conventions ISO 6428:1982 Technical drawings Requirements for microcopying IS010135:1994 Technical drawings Simplified representation of moulded, cast and forged parts ISO 10578:1992 Technical drawings Tolerancing of orientation and location Projected tolerance zone De basislijnsoorten, hun benamingen en afmetingen alsmede algemene regels voor het tekenen van lijnen zijn in ISO vastgelegd. Eisen voor microverfilming zijn in ISO 6428 vastgelegd. 4 Lijnsoorten en hun toepassing Het eerste deel van het lijnnummer in tabel 1 is het nummer van de basislijnsoort volgens ISO en voor toepassingen zijn in bijlage A gegeven. 5 Lijndikten en lijngroepen Op werktuigbouwkundige tekeningen worden gewoonlijk twee lijndikten gebruikt. De verhouding tussen de lijndikten behoort 1 : 2 te zijn. De lijngroepen worden volgens tabel 2 gespecificeerd. De dikten en lijngroepen moeten worden geselecteerd op basis van het soort en formaat tekening, de schaal ervan en de eisen voor microverfilming en/of andere wijzen van reproductie. 1) In Nederland het NNI.

4 Biz. 2 NENISO 12824:1999 Tabel 1 Lijnsoorten en toepassingen Lijn Nummer Benaming en tekenwijze Doorlopende dunne lijn Doorlopende dunne gegolfde lijn Doorlopende dunne lijn met zigzags \ \ > Doorlopende dikke lijn Dunne streeplijn Dikke streeplijn Dunne gemengde streeplijn Toepassing.1 denkbeeldige snijlijnen.2 maatlijnen.3 maathulplijnen.4 aanhaallijnen en verwijzingslijnen.5 arcering.6 begrenzingslijnen van gekantelde doorsneden.7 korte hartlijnen.8 voet van schroefdraden.9 oorsprong en begrenzingen van maatlijnen.10 diagonalen voor de aanduiding van vlakke oppervlakken.11 vouw en zetlijnen op uitgangsmateriaal en gerede producten.12 inkadering van details.13 aanduiding van zich herhalende details.14 interpretatielijnen van conische elementen.15 plaatsaanduiding van gelaagd materiaal.16 projectielijnen.17 rasterlijnen.18 bij voorkeur met de hand getekende begrenzing van gedeeltelijke of onderbroken aanzichten en doorsneden, indien de begrenzing geen symmetrielijn of een hartlijn is a>.19 machinaal getekende begrenzing van gedeeltelijke of onderbroken aanzichten en doorsneden, indien de begrenzing geen symmetrielijn of een hartlijn is a '.1 zichtbare kanten.2 zichtbare begrenzingslijnen.3 toppen van schroefdraden.4 begrenzing van de lengte van volledige schroefdraad.5 belangrijkste weergaven in diagrammen, plattegronden, stroomschema's.6 schematische weergave van raamwerk (metaalconstructiewerk).7 matrijsdeling in aanzichten.8 lijnen van pijlen voor doorsneden.1 nietzichtbare kanten.2 nietzichtbare begrenzingslijnen.1 aanduiding van toegelaten gebieden met oppervlaktebehandeling, bijv. warmtebehandeling.1 hartlijnen.2 symmetrielijnen.3 steekcirkels van tandwielen.4 steekcirkel voor gaten Verwijzing naar ISO * * 2203

5 Biz. 3 NENISO 12824:1999 Tabel 1 Lijnsoorten en toepassingen (vervolg) Lijn Nummer Benaming en tekenwijze Dikke gemengde streeplijn Dunne gemengde streeplijn met dubbele onderbreking Toepassing.1 aanduiding van (begrensde) voorgeschreven gebieden met oppervlaktebehandeling, bijv. warmtebehandeling.2 plaats van doorsnijdingsvlakken.1 begrenzingslijnen van aangrenzende delen.2 uiterste standen van beweegbare delen.3 zwaartelijnen.4 aanvankelijke begrenzingslijnen voor vervorming.5 delen die voor een doorsnijdingsvlak liggen.6 begrenzingslijnen van alternatieve vormgeving.7 begrenzingslijnen van gerede producten in tekeningen van uitgangsmateriaal.8 inkadering van bijzondere velden/gebieden.9 geprojecteerde tolerantiezone a) Aanbevolen wordt om op één tekening slechts één lijnsoort te gebruiken. verwijzing naar ISO Tabel 2 Lijngroepen Lijngroep 0,25 0,35 0,5 a» 0,7 a > 1 1,4 2 a) Bij voorkeur te gebruiken lijngroepen. Lijndikte voor lijnsoorten met nummer ,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 afmetingen in mm ,13 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1

6 Biz. 4 NENISO 12824:1999 Bijlage A (informatief) en van toepassing Tabel A.1 geeft voorbeelden van de toepassing van de verschillende lijnsoorten met aanduiding van het referentienummer volgens tabel 1. De aanzichten zijn getekend in de projectiemethode volgens het eerste kwadrant. Het mag duidelijk zijn dat de projectiemethode volgens het derde kwadrant even goed kan worden gebruikt. Tabel A. 1 en van toepassing 01.1 Doorlopende dunne lijn Denkbeeldige snijlijn ujfln Maatlijnen r> W Maathulplijnen ^01.1,, «..! Aanhaallijnen en verwijzingslijnen [ Arcering

7 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NENISO 12824:1999 nl Technische tekeningen Algemene principes voor de weergave Deel 24: Lijnen op werktuigbouwkundige tekeningen Wilt u deze norm in PDFformaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO en IECnormen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview 2016

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN-ISO 10135

Voorbeeld. Preview NEN-ISO 10135 Nederlandse NEN-ISO 10135 Technische tekeningen. Vereenvoudigde tekenwijze van in een matrijs gevormde, gegoten en gesmede Produkten (ISO 10135:1994) Technical drawings. Simplified representation of moulded,

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen UDC 744.4:697:003.62 Voorbeeld Technische tekeningen Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466

Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983. Nederlandse norm NEN 5466 Vervangt NEN 5466:1983 en NEN 5467:1983 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn PRAKTIJKGIDS KAM-management 5 NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Normalisatie: de wereld op één lijn ISO 9001 voor het MKB NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Nederlands Normalisatie-instituut, Delft,

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl)

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl) Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en)

Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998. Nederlandse norm. NEN-EN 171000 (en) Vervangt NEN-EN-IEC 61337-1-1:1998 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld NEN Preview. Technische productdocumentatie. Titelblok. Nederlandse. 1 Onderwerp en toepassingsgebied. 4 Vorm en afmetingen

Voorbeeld NEN Preview. Technische productdocumentatie. Titelblok. Nederlandse. 1 Onderwerp en toepassingsgebied. 4 Vorm en afmetingen Nederlandse Technische productdocumentatie. Titelblok NEN 5308 Technical product documentation. Title block 2e druk, april 1996 ICS 01.100.10 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd.

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041 Aanvulling op NEN 1041 Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN 1041 Supplement to NEN 1041 - Safety regulations for high-voltage installations le druk, december 1991 Dit document

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN 5087 INBRAAKVEILIGHEID WONINGEN - DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN

Nederlandse norm NEN 5087 INBRAAKVEILIGHEID WONINGEN - DEUREN, RAMEN EN KOZIJNEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR (nl) Technische productdocumentatie - Aanduiding van oppervlaktegesteldheid op technische tekeningen

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR (nl) Technische productdocumentatie - Aanduiding van oppervlaktegesteldheid op technische tekeningen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN-EN Preview. Ferritisch-perlitische staalsoorten geschikt voor precipitatieharden vanuit de warmvervormingstemperaturen

Voorbeeld. norm NEN-EN Preview. Ferritisch-perlitische staalsoorten geschikt voor precipitatieharden vanuit de warmvervormingstemperaturen Nederlandse norm NEN-EN 10267 Ferritisch-perlitische staalsoorten geschikt voor precipitatieharden vanuit de warmvervormingstemperaturen Ferritic-pearlitic steels for precipitation hardening from hot-working

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN , december 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN , december 1995. Nederlandse N EN-EN 10213-1 Technische leveringsvoorwaarden voor gietstaal voor drukvaten. Deel 1: Algemeen Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes. Part 1: General 1e druk,

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-40 (nl) Evenementen - Brandvoortplanting en rookproductie van zeildoek Preview

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-40 (nl) Evenementen - Brandvoortplanting en rookproductie van zeildoek Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 2058:1989; NEN-ISO 406:1988. Nederlandse norm. NEN-ISO 129-1 (nl)

Vervangt NEN 2058:1989; NEN-ISO 406:1988. Nederlandse norm. NEN-ISO 129-1 (nl) Vervangt NEN 2058:1989; NEN-ISO 406:1988 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings.

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings. UDC 628.2:621.644.2:696.13 Buitenriolering Beheer Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN-IEC 61918/C1 (en) Correctieblad

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN-IEC 61918/C1 (en) Correctieblad Nederlandse norm Industriële communicatienetwerken - Veldbus specificaties - Installatie van communicatienetwerken in industriële gebouwen (IEC 61918:2007/C1:2009,IDT) Correctieblad NEN-EN-IEC 61918/C1

Nadere informatie

Voorbeeld NEN Preview. Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels. Inleiding. Van voornorm naar norm

Voorbeeld NEN Preview. Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels. Inleiding. Van voornorm naar norm Nederlandse NEN 2658 Programma s van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels Briefs for buildings. General rules 2e druk, juli 1993 UDC 69 Dit document mag slechts op een

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN (nl) Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en woongebouwen

Nederlandse norm. NEN (nl) Vaste trappen in gebouwen - Deel 2: Woningen en woongebouwen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

met een inlaatdruk lager dan 100 bar NEN 1059/A1

met een inlaatdruk lager dan 100 bar NEN 1059/A1 ICS 23.060.40:91.140.40 Eisen voor gasdrukregel- en meetstations Ontwerp Wijzigingsblad met een inlaatdruk lager dan 100 bar NEN 1059/A1 Amendment to NEN 1059 juli 1998 Requirements for gas pressure regulating

Nadere informatie

Bodem. Richtlijnen voor de kweek van regenwormsoorten Eisenia fetida en Eisenia andrei

Bodem. Richtlijnen voor de kweek van regenwormsoorten Eisenia fetida en Eisenia andrei Nederlands Normalisatie-instituut Kalfjeslaan 2 Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) 690 390 Telefax (015) 690 190 Telex 38 144 nni nl Toelichting bij ontwerppraktijkrichtlijn oktober 1991 NPR 5798

Nadere informatie