Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B"

Transcriptie

1 Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne Tersteeg

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Effectief samenwerken met een administratiekantoor in het MKB Bestuurlijke Informatievoorziening in het MKB De rol van het administratiekantoor in het MKB Ondernemer, administrateur en administratiekantoor Van boekhouding naar beheersing & verantwoording Aanpak van het onderzoek... 3 Hoofdstuk 2 De partijen in het M(K)B 2.1 Inleiding De ondernemer De administrateur Het administratiekantoor De brancheverenigingen De overheid Samenvatting Hoofdstuk 3 Controlemiddelen en afleggen van verantwoording 3.1 Inleiding Management informatie Interne controle Wettelijke controle Externe verantwoording Maatschappelijke belangen Samenvatting Hoofdstuk 4 Risico analyse ineffectieve samenwerking en aansprakelijkheid voor (on)opzettelijke fouten 4.1 Inleiding Vergissingen, fouten en fraude Risico s Aansprakelijkheid voor fouten Samenvatting Hoofdstuk 5 Samenwerking in praktijk en in theorie: Architectenbureau 5.1 Inleiding Beschrijving van de organisatie Administratieve organisatie architectenbureau in de praktijk Samenwerking met administratiekantoor in de praktijk Risico analyse Administratieve organisatie architectenbureau volgens de theorie Effectieve samenwerking met administratiekantoor Beoordeling informatievoorziening Samenvatting Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Inhoudsopgave

3 Hoofdstuk 6 Stappenplan effectieve samenwerking 6.1 Inleiding Stappenplan Betrouwbaarheid van informatie Samenvatting Hoofdstuk 7 Administratiekantoren aan het woord 7.1 Inleiding Stellingen Interviews Samenvatting Hoofdstuk 8 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 8.1 Probleemstelling Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Bijlage 1 Literatuurlijst: boeken, websites en tijdschriften Bijlage 2 Brancheverenigingen administratiekantoren Bijlage 3 Uitnodiging administratiekantoren Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Inhoudsopgave

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Effectief samenwerken met een administratiekantoor in het M(K)B Het woordenboek geeft twee betekenissen van het begrip effectief: werkelijk, wezenlijk en doeltreffend (in tegenstelling tot ineffectief). In deze scriptie wil ik de voorwaarden voor een effectieve samenwerking in beide betekenissen onderzoeken. Enerzijds een werkelijke, wezenlijke samenwerking waarin partijen met elkaar meedenken, elkaar aanvullen en zich gezamenlijk inspannen voor een goed resultaat. Anderzijds een doeltreffende samenwerking gericht op vooraf vastgestelde doelen waarbij de informatie uitwisseling efficiënt verloopt, geen dubbel werk wordt verricht en controles en richtlijnen in verhouding staan tot de risico s. 1.2 Bestuurlijke informatievoorziening in het MKB Bij het bestuderen van het vak Bestuurlijke Informatievoorziening zullen meer studenten zich afvragen of de theoretische controle maatregelen gebruikt worden in zijn/haar dagelijkse werksituatie. Met name in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zal deze vraag vaak met nee beantwoord worden. Een van de kernprincipes van de controle, de functiescheiding, is immers moeilijk te realiseren als er maar een beperkt aantal werknemers zijn. In het leerboek wordt geconstateerd dat functievermenging met name in het MKB veel voorkomt (Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatievoorziening, blz 96). 1.3 De rol van het administratiekantoor in het MKB Vanuit de dagelijkse praktijk vroeg ik mij af of het administratiekantoor (accountant / administratie consulent) de interne controle zou kunnen versterken. Dat dit geen algemeen geaccepteerd beeld is blijkt onder andere uit de beschrijving die Greveling en Westra geven van de accountant in het MKB in Onthullingen over accountants (blz 91): In het MKB worden accountants als boekhouders gezien, maar vooral ook als adviseurs. De accountant is iemand bij wie je als hardwerkende ondernemer al je problemen kwijt kunt: niet te veel belasting betalen, krediet krijgen van de bank, een opvolger vinden voor je bedrijf en een soepele echtscheiding. Dat deze huisadviseur ook nog de jaarrekening opstelt, is mooi meegenomen. Als ondernemer weet je wel wat er in je bedrijf speelt, maart het is goed dat ook nog eens in cijfers te zien. Bovendien heb je die nodig voor de bank en de belastingdienst. Voor kleine ondernemers gaat dit wellicht op. Maar zodra een bedrijf dusdanig groeit dat de ondernemer niet alle zaken meer rechtstreeks kan aansturen en de kans ontstaat grip te verliezen, kan de verwaarlozing van de interne controle resulteren in (on-)opzettelijke fouten die veel geld kosten. Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 1

5 1.4 Ondernemer, administrateur en administratiekantoor De ondernemer komt in een grijs gebied waarin controle door hemzelf niet meer toereikend is en wettelijke controle nog niet aan de orde is. Het betreft bedrijven met tussen de 10 en 50 werknemers, voor het gemak aangeduid als M(K)B, ofwel middel-klein-bedrijf. De ondernemer heeft voor een goede bedrijfsvoering een administrateur en/of een administratiekantoor nodig. De meeste ondernemers zijn geen specialisten op administratief gebied. Het is moeilijk om de kwaliteit van het werk van administrateur en administratiekantoor te beoordelen. Dit probleem speelt niet alleen bij het zoeken van deze partijen maar ook bij het aansturen van de werkzaamheden. Veelal worden deze beperkt tot het voldoen aan externe verplichtingen, aangevuld met interne rapportage uitgesplitst naar project of product. Aansturen van de werkzaamheden op basis van de interne controle zou echter veel efficiënter kunnen zijn, en bovendien de betrouwbaarheid van de cijfers vergroten. Met een beschrijving van de samenwerking met een administratiekantoor gebaseerd op de beginselen van de bestuurlijke informatievoorziening kan de ondernemer een goed onderbouwde keuze maken voor taken waarin het administratiekantoor de onderneming gaat ondersteunen ėn de interne controle aanzienlijk verbeteren. Zoals gezegd is het voor de niet gespecialiseerde ondernemer ook lastig om een administratiekantoor te kiezen. Het op de MKB ondernemer gerichte blad BIZZ adviseert in het artikel Zo herkent u ze: De beste boekhouder (21 februari 2006) voornamelijk op kosten, persoonlijkheid en de manier van werken te letten. Tips om inhoudelijk en kwalitatief te beoordelen worden niet gegeven. De presentatie van administratiekantoren door brancheverenigingen op internet beperkt zich tot het vinden van een lid van de vereniging bij u in de buurt. Aansluiting bij een branchevereniging geeft wel bepaalde garanties, maar welke? De overheid controleert de administratiekantoren in het MKB niet. De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) beperkt zich tot de kantoren die wettelijke controles uitvoeren. Omdat een goede samenwerking begint met het vinden van de juiste partner, besteed ik in deze scriptie ook aandacht aan het zoeken van een administratiekantoor en aan de rol van de brancheverenigingen. 1.5 Van boekhouding naar beheersing & verantwoording De samenwerking tussen ondernemer, administrateur en administratiekantoor verloopt in het MKB vaak niet volgens een vooropgezet plan maar ad-hoc. Dit is, bezien vanuit het vakgebied Bestuurlijke Informatievoorziening een probleem, omdat de advisering alleen op Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 2

6 deelgebieden is gericht, de verantwoordelijkheid voor taken niet is vastgelegd en zodoende de betrouwbaarheid van interne en externe cijfers onduidelijk is. De gevolgen van een ineffectieve samenwerking komen voor rekening van de ondernemer: verliesgevende bedrijfsactiviteiten, fraude, diefstal, te hoge kosten administratief proces, boetes voor geven foutieve of niet tijdige informatie belastingdienst, problemen met kredietverlening door bank, geen zicht op werkelijke gang van zaken in bedrijf, gemiste subsidies door onkunde, lagere schade-uitkeringen verzekeringen doordat niet voldaan werd aan administratieve verplichtingen. De ondernemer heeft slechts beperkte mogelijkheden om negatieve gevolgen op het administratiekantoor af te wentelen (contractuele aansprakelijkheid, tuchtrecht). In het boek Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatievoorziening (blz ) wordt uitgelegd dat boekhouden slechts een onderdeel is van de bestuurlijke informatie, die nodig is voor het sturen, doen functioneren en beheersen van de onderneming en het afleggen van interne en externe verantwoording. Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 De probleemstelling: Hoe kan de ondernemer in het M(K)B, met behulp van de uitgangspunten van het vakgebied bestuurlijke informatievoorziening, de samenwerking met het administratiekantoor vormgeven, met als doel het verbeteren van de betrouwbaarheid van de informatie die nodig is om de organisatie te beheersen en verantwoording af te leggen? wordt in een aantal punten uiteengerafeld: - Voor welke ondernemers is dit een probleem? Wat betekenen opleidingen, register-titels en brancheverenigingen ten aanzien van de selectie van een administrateur en een administratiekantoor? - Wat zijn de relevante controlebegrippen uit de bestuurlijke informatievoorziening? - Wat houdt wettelijke controle in en wat is het zakelijk en maatschappelijk belang van kwalitatief goede informatie? - Wat kunnen de gevolgen zijn van het niet toepassen van controles? - Wie is aansprakelijk voor fouten in de informatievoorziening? - Hoe kan een effectieve samenwerking met het administratiekantoor de kwaliteit van de ondernemersinformatie verbeteren? - Hoe kan de ondernemer de betrouwbaarheid van de informatie beoordelen? - In hoeverre wordt deze aanpak in de praktijk toegepast? 1.6 Aanpak van het onderzoek Allereerst volgt een concretisering van de partijen. Uit de inleiding blijkt al dat dit onderzoek ondernemers uit het midden-bedrijf betreft. In hoofdstuk 2 wordt deze groep nader omschreven, en vervolgens beschrijf ik de functie van administrateur en de Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 3

7 administratiekantoren: welke soorten bureaus zijn er, opleidingen en titels, betekenis van de brancheverenigingen. Hoofdstuk 3 geeft een uitleg van de verschillende controle middelen, beschrijft het begrip managementinformatie en gaat vervolgens in op de af te leggen verantwoording en de partijen die daarbij betrokken zijn, inclusief het maatschappelijk belang van betrouwbare rapportage in het MKB. Hoofdstuk 4 onderzoekt de risico s van een ineffectieve samenwerking en de aansprakelijkheid voor fouten in de managementinformatie. Hoofdstuk 5 geeft allereerst een beschrijving van de samenwerking tussen een architectenbureau en een administratiekantoor gebaseerd op mijn praktijkervaring en vervolgens een beschrijving van een effectieve samenwerking tussen een architectenbureau en een administratiekantoor gebaseerd op de risico analyse en de theorie voor bestuurlijke informatievoorziening. In hoofdstuk 6 worden uit het voorgaande praktische aanbevelingen gedestilleerd, gekoppeld aan de risico s. Deze aanbevelingen worden gepresenteerd in de vorm van een stappenplan om het doel van de effectieve samenwerking: beheersing & verantwoording, te bereiken en meetbaar te maken. In hoofdstuk 7 zal ik een aantal administratiekantoren (aangesloten bij verschillende brancheverenigingen) met behulp van een aantal stellingen voortvloeiend uit het onderzoek vragen om hun visie op de praktische aanbevelingen voor samenwerking. Hoofdstuk 8 vat het geheel samen en integreert de visie van de administratiekantoren. Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 4

8 Hoofdstuk 2 De partijen in het M(K)B 2.1 Inleiding Deze scriptie richt zich op het verbeteren van de bestuurlijke informatievoorziening in het MKB. Daartoe volgt eerst een omschrijving van de partijen die betrokken zijn bij het opstellen van deze informatie. Ondernemers kiezen zelf met wie zij op administratief gebied samenwerken. Om deze keuze goed te kunnen maken is het nodig om inzicht te verschaffen in de betekenis van opleidingen, titels, registers en lidmaatschap van brancheverenigingen. Dit hoofdstuk behandelt de deelvragen: 1. Welke ondernemingen vormen de doelgroep van deze scriptie? 2. Wat zijn de relevante opleidingen, registertitels en brancheverenigingen die bij de selectie van administrateur en administratiekantoor een rol spelen? 3. Wat is de rol van de overheid ten aanzien van de bestuurlijke informatievoorziening? Deze vragen worden in de komende vijf paragrafen verder onderzocht. Achtereenvolgens komen de volgende partijen aan bod: - de ondernemer zelf ( 2.2); - de administrateur die in dienst is van de ondernemer ( 2.3); - het administratiekantoor voor rapportages en belastingzaken ( 2.4); - de branchevereniging die de kwaliteit van het administratiekantoor bewaakt ( 2.5); - de overheid die regelgeving omtrent de externe informatievoorziening opstelt ( 2.6). 2.2 De ondernemer Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er op 1 januari 2006 ruim bedrijven in Nederland waren. De verdeling van het aantal bedrijven naar het aantal werkzame personen was als volgt (gegevens CBS): Categorie aantal bedrijven x 1000 percentage zelfstandigen 388 (kleinbedrijf) 52,3% 2-10 werkzame personen 289 (kleinbedrijf) 38,9% werkzame personen 52 (kleinbedrijf) 7,0% werkzame personen 10 (middenbedrijf) 1,4% > 250 werkzame personen 3 (grootbedrijf) 0,4% Op de website van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland staan een aantal kerngegevens over de omvang van het MKB in In het grootbedrijf (0,4% van het totaal aantal bedrijven) werkten ongeveer 2,8 miljoen mensen, de totale omzet was 509 miljard euro ( euro per werknemer). In het MKB werkten 4,1 miljoen mensen en bedroeg de totale omzet 714 miljard euro ( euro per werknemer). Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 5

9 De verdeling van de werkgelegenheid in het MKB, afgezet tegen het aantal bedrijven in de betreffende categorie van het aantal werkzame personen (gegevens MKB Nederland): Categorie aantal bedrijven werkgelegenheid zelfstandigen 53% 21% 2-10 werkzame personen 39% 27% werkzame personen 8% 40% werkzame personen 1% 12% Bovenstaande cijfers laten zien dat het midden- en kleinbedrijf een zeer grote rol speelt in Nederland. Zowel in omzet (58% van het totaal), in aantallen werknemers (59% van het totaal - exclusief overheid) en in aantallen bedrijven (99,6% van het totaal). Elk bedrijf moet ieder jaar de verplichte externe rapportages voor Belastingdienst en Kamer van Koophandel opstellen. Zelfstandigen moeten een aangifte en schattingen voor inkomstenbelasting doen. Voor alle werknemers in het MKB (3,2 miljoen) moet aangifte loonheffingen worden gedaan. En dan zijn daar nog de pensioen fondsen, de bank bij kredietverlening, subsidies, investeringsvraagstukken. Vrijwel alle ondernemers in het MKB zullen voor deze externe rapportages een administratiekantoor inschakelen. Alle ondernemers hebben dus ook te maken met de vraag hoe betrouwbaar de informatie is die zo n kantoor opstelt. De reden om de groep ondernemers waar deze scriptie zich op richt te beperken tot bedrijven met werknemers, ofwel het M(K)B, is dat bij deze omvang een bedrijf vaak te groot wordt om door één persoon geleid te worden, maar zo klein is dat de eigenaar wel zelf de eindverantwoordelijkheid draagt. Ondernemers met minder werknemers zullen de aanbevelingen zeker kunnen gebruiken, maar kunnen in veel grotere mate vertrouwen op de dagelijkse controle die zij zelf uitvoeren. De column van Gerd Hoffmann uit het blad BIZZ van november 2006 onderstreept nogmaals het belang van het controleren van de gang van zaken. De chaoot Zijn er binnen uw bedrijf chaoten werkzaam? Pas dan op. Veel fraudeurs proberen door een chaotische werkwijze hun malafide praktijken te maskeren. Zo werden wij door een ondernemer ingeschakeld dit te maken had met een chaotische, en naar later bleek dus ook frauduleuze boekhouder. Wat was het geval? Op een dag loopt de dga zijn bedrijf binnen en ziet twee onbekende heren een inventarisatie van zijn bedrijf maken. Het bedrijf blijkt een enorme belastingschuld te hebben. Belastingafdrachten hebben maandenlang niet plaatsgevonden. Na tientallen aanmaningen en dwangbevelen komt de Belastingdienst nu beslag leggen. De ondernemer weet echter nergens van af. Hij heeft geen aanmaning of dwangbevel langs zijn bureau zien komen. Al snel blijkt dat de boekhouder er meer vanaf weet. Zo heeft hij een groot deel van de administratie in een aantal vuilniszakken in het archief verborgen. Hoe ging de boekhouder te werk? Hij maakte, blijkbaar doordat hij zo chaotisch was, jarenlang fout na fout. Dit alles werd hem altijd vergeven omdat hij nu eenmaal chaotisch was. Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 6

10 Omdat hij met alles wegkwam, ging hij bewust frauderen. Op deze manier heef hij grote sommen geld achterover weten te drukken. Mijn advies: wees alert bij een opeenstapeling van fouten.chaoten zijn binnen een bedrijf altijd en overal te vinden. Hun slordigheden worden algemeen geaccepteerd. Maar let vooral op bij chaoten op strategische posten als goederenbeheer of geldadministratie. Bouw eventueel controles in om fraude te voorkomen. Dit bespaart u uiteindelijk veel geld en kopzorgen. Gerd Hoffmann, dga van Hoffmann Bedrijfsrecherche bv (www.hoffmannbv.nl) in Almere. Bedrijven met meer dan 50 werknemers zullen al snel onder de wettelijke controleplicht vallen (zie hoofdstuk 3). Ook zal in zo n bedrijf vaker een scheiding tussen eigendom en dagelijkse leiding ontstaan, geen directeur - grootaandeelhouder meer, maar een grote rol van de bank, een participatiemaatschappij of andere professionele financiers die zelf meer controle maatregelen eisen. Bedrijven met werknemers hebben zelf een administrateur in dienst, of huren deze in via een administratiekantoor. De administrateur verzorgt de dagelijkse werkzaamheden en bereidt rapportages voor. 2.3 De administrateur Het aantal uren dat benodigd is om de administratie te verzorgen scheelt natuurlijk per bedrijf. Mijn ervaring leert dat je voor een zelfstandig werkend architect aan 50 uur per jaar genoeg hebt. Een architectenbureau met 10 werknemers kost je ongeveer een dag per week, zeg 400 uur per jaar. Zo n zelfde bureau met 50 werknemers kan een administrateur al haast een volledige werkweek bieden. Zodra er sprake is van internationale handel, veel wisselend personeel, of meerdere vestigingen loopt het aantal uren werk snel op. De functie van administrateur is zeer veelzijdig. Het primaire boekhouden neemt in de geautomatiseerde werkomgeving relatief weinig tijd in beslag. De administrateur moet de basisgegevens echter ook kunnen vertalen naar interne en externe rapportages en investeringsvraagstukken. Daarnaast controleert hij (of zij natuurlijk) de bedrijfsfuncties zoals inkopen, voorraadbeheer, productie, verkopen, automatisering, personeel, loonadministratie en geldbeheer. Juridische kennis van zaken is van belang ten aanzien van belastingen, arbeids- en inkoopcontracten en leveringsvoorwaarden. Ook met automatiseringsvraagstukken, de vormgeving en beveiliging hiervan moet de administrateur overweg kunnen. Feitelijk is de administrateur een bestuurlijk informatie voorziener, bezig met de drie aspecten: doen functioneren, beheersen en afleggen van verantwoording, die alledrie nodig zijn om de organisatie te sturen. De administrateur in een onderneming met werknemers doet het werk meestal alleen, en vaak in deeltijd. Dit is vanuit het oogpunt van controletechnische functiescheiding niet erg prettig, want functiescheiding is met slechts één persoon niet te realiseren. Met het administratiekantoor zouden afspraken gemaakt kunnen worden om toch tot een zekere Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 7

11 functiescheiding te komen door stelselmatige controles. In de bedrijven waar ik zelf heb gewerkt gebeurde dit niet. Administrateurs en administratief medewerkers zijn over het algemeen opgeleid op MBO- of HBO-niveau. De belangrijkste opleidingen op financieel administratief gebied (zie ook de website van de stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens): administratief medewerkers - basiskennis boekhouden eenvoudige administraties - praktijkdiploma boekhouden (PDB) administratief medewerker - basiskennis loonadministratie eenvoudige loonadministraties - praktijkdiploma loonadministratie (PDL) loon- en salarisadministrateur administrateurs - moderne bedrijfsadministratie (MBA) middelgrote bedrijven - SPD bedrijfsadministratie (SPD) grote bedrijven, administratiekantoren - HEAO - bedrijfseconomie (HEAO-BE) grote bedrijven, administratiekantoren De opleiding alleen geeft echter nog geen garantie dat de administrateur in staat is zijn vak goed uit te oefenen. Ook werkervaring en bijscholing zijn van belang. De wetten en regels in het vakgebied zijn continu aan wijziging onderhevig. Zo is op het gebied van salarisadministraties de laatste jaren enorm veel veranderd. Een diploma dat vijf jaar geleden behaald is, is qua wet- en regelgeving alweer volledig achterhaald. Dit wordt in de beroepsgroep natuurlijk ook onderkend, vandaar de nadruk van brancheverenigingen en belangenorganisaties op de noodzaak van Permanente Educatie (PE). Er zijn verschillende registers (zie de paragraaf hierna over administratie-kantoren) die erop toezien dat aan de permanente educatieplicht, uitgedrukt in cursus-uren per jaar, wordt voldaan. Voor ondernemers is het van belang na te gaan dat een sollicitant voor de functie van administrateur zich door werkervaring of cursussen op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen in het vakgebied na de afronding van de studie. Een kanttekening hierbij is dat deelname aan cursussen in het kader van permanente educatie nog geen garantie geeft dat men de behandelde onderwerpen beheerst. De rol van het administratiekantoor is natuurlijk zeer afhankelijk van de kwaliteit en het kennisniveau van de administrateur. Maar ook een goed opgeleide en ervaren administrateur moet gecontroleerd worden om te kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens. Een vergissing schuilt nu eenmaal vaak in een klein hoekje. Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 8

12 2.4 Het administratiekantoor Als men het enorme aantal bedrijven in het MKB in aanmerking neemt, werkzaam in ver uiteenlopende sectoren zoals horeca, landbouw, zakelijke dienstverlening, detailhandel en zorg, mag het niet verrassend zijn dat er ook zeer veel verschillende administratiekantoren zijn. Variërend van de zelfstandige zonder personeel die zijn werk aan de keukentafel doet, naar plaatselijk opererende kantoren, en dan via regionaal of nationaal werkende bedrijven met meerdere vestigingen, naar de bekende grote internationale accountantskantoren. Iedereen mag een administratiekantoor beginnen. Een vestigingsvergunning is niet nodig. Om een indruk te krijgen van de achtergrond van een administratiekantoor kan men allereerst vragen naar de werkzaamheden die voor de klanten worden verricht. Vervolgens is het opleidingsniveau van de medewerkers van belang. Vaak wordt een administratiekantoor geleid door een iemand met een AA of RA kwalificatie, en heeft het gros van de medewerkers een MBO of HBO opleiding. De ondernemer heeft contact met de hoog opgeleide adviseur. De medewerkers voeren samen met de administrateur de feitelijke boekhouding en controleren de administratie. Het administratiekantoor dient door intern overleg en goede procedures ervoor te zorgen dat het management daadwerkelijk op de hoogte wordt gesteld van problemen. Behalve opleidingsniveau geeft lidmaatschap van een branchevereniging een bepaalde meerwaarde, die in de volgende paragraaf wordt toegelicht. De beroepstitels accountant, AA (Accountant-Administratieconsulent) en RA (Register Accountant), en de opleidingstitels op (post-)hbo niveau: Bachelor, Master en op universitair niveau: Bachelor of Science, Master of Science, zijn wettelijk beschermd. Voor de bachelor en master titelstructuur is dit geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De titels RA en AA hebben ieder een eigen wet, waarin ook de bescherming van de titel accountant wordt geregeld: - de Wet op de registeraccountants uit 1962 (WRA) - de Wet op de accountant-administratieconsulenten uit 1972 (WAA) Deze wetten omvatten de publiekrechtelijke organisaties NIVRA en NOVAA die de registers bijhouden en belangen van accountants behartigen, de opleidingseisen vaststellen en regels geven voor de verplichte 3-jarige praktijkstage met afsluitend examen. Het verschil tussen AA en RA is hoofdzakelijk het verschil tussen de opleiding op HBO (AA) of op universitair (RA) niveau. Alleen registeraccountants, en accountant-administratieconsulenten die in het register een speciale aantekening hebben, zijn bevoegd tot het uitvoeren van wettelijke controles, mits zij ook over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten beschikken zoals geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties uit 2006 (Wta). Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 9

13 Maken deze wetten de zaak er voor de gemiddelde ondernemer duidelijker op? Nee, dat denk ik niet. Ook mevrouw Westra heeft zich in het artikel het NIVRA is dood, leve het NIVRA uit het tijdschrift de Accountant, februari 2000, verbaasd over het feit dat deze structuur geldt voor alle accountants, terwijl minder dan 10% van de AA s en RA s daadwerkelijk wettelijke controles uitoefent. Met de invoering van de Wta is het dus niet zo dat de 90% niet certificerende accountants bevrijd worden van de voor hen minder ter zake doende praktijkstage, maar dat de 10% wel certificerende accountants nog een extra vergunning moeten aanvragen. Het NIVRA heeft in december 2006 een nieuwe verordening gedragscode aangenomen, die naar verwachting van critici ertoe zal leiden dat veel leden, geconfronteerd met zeer strenge regels die voor hun dagelijkse praktijk niet ter zake doen, zich zullen laten uitschrijven uit het register, en aldus niet meer gerechtigd zijn tot het voeren van de RA titel. Voor de ondernemer die tegen de grens van de wettelijke controleplicht aanzit is het natuurlijk wel van belang of zijn administratiekantoor een accountant in dienst heeft die deze wettelijke controle kan verrichten. De laatste ontwikkelingen leiden er misschien toe dat deze wettelijke controles alleen door de zeer grote kantoren kunnen worden uitgevoerd, hetgeen zou betekenen dat er een oligopolie (een marktvorm met zo weinig aanbieders dat ze elkaars gedrag merkbaar beïnvloeden) ontstaat waarin de prijzen kunstmatig hoog kunnen worden gehouden. Naast de genoemde wettelijk beschermde titels zijn er ook privaatrechtelijk beschermde titels die alleen gevoerd mogen worden door personen die ingeschreven staan in het desbetreffende register. Inschrijving is mogelijk nadat aan opleidingseisen (zie hieronder) en eventueel werkervarings- en permanente educatie eisen is voldaan. Een voorzichtig onderzoek op internet naar deze registers op financieel-economisch gebied levert een grote hoeveelheid registers op, bijgehouden door even zovele verenigingen. Zo zijn er voor controllers maar liefst vier verschillende titels: AC - administrateur controller; FC - financial controller; QC - qualified controller; RC - register controller. De eerste drie betreffen verschillende post-hbo opleidingen, de vierde de universitaire opleiding. Een greep uit de registers die relevant zijn voor administratiekantoren: - AA- accountant administratieconsulent - post-hbo opleiding accountancy - RA - register accountant - universitaire opleiding accountancy - CB - college belastingadviseur - post-hbo opleiding CB-belastingadviseur - FB - federatie belastingadviseur - post-hbo op een universitaire fiscale opleiding - RBB - Register Belasting- en Bedrijfsadviseurs (stichting NIBA) - RS - register SPD er - hbo opleiding SPD bedrijfsadministratie - Rfm - register financieel manager - o.a. praktijkexamen Moderne Bedrijfsadministratie - RPP - register payroll professional - Nederlands Instituut Register Payroll Accounting: vakopleidingen Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 10

14 Wat is nu het belang van dergelijke titels? De eerste vier verwijzen gelijktijdig naar lidmaatschap van de branchevereniging, waarover in de volgende paragraaf meer. De laatste drie toetsen op het behaalde diploma, en de permanente educatieplicht. Om aan de permanente educatieplicht te voldoen is het echter al voldoende bij een aantal cursussen aanwezig te zijn. Of de vakkennis voor alle onderdelen van de opleiding nog actueel is, is niet te controleren. Inschrijving in een register getuigt in ieder geval wel van een zekere beroepstrots. Het is aan te raden naar de betekenis van onbekende titulatuur te vragen, en eventueel op de website van het register na te gaan of de titel voor de ondernemer meerwaarde heeft. Zoals gezegd zijn een aantal titels een indicatie van lidmaatschap van een branchevereniging. Welke meerwaarde zo n lidmaatschap heeft voor de ondernemer die een administratiekantoor wil inschakelen wordt in de volgende paragraaf beschreven. 2.5 De brancheverenigingen Bij het uitwerken van de scriptie opzet, ging ik er in eerste instantie vanuit drie of vier brancheverenigingen te beschrijven. Nader onderzoek heeft echter acht verenigingen opgeleverd, waarvan ik hier een overzicht zal geven zoals dat op de website van de Kamer van Koophandel op te vragen is. In bijlage 2 is een vergelijkingstabel van deze brancheverenigingen opgenomen ten aanzien van aantal leden, kosten lidmaatschap, tuchtspraak, bemiddeling, opleidingeisen, kwaliteitsbewaking en dergelijke. De gegevens zijn vermeld voorzover beschikbaar op de websites van de verenigingen zelf. De Kamer van Koophandel maakt het volgende onderscheid tussen de administratieve dienstverleners (met het aantal inschrijvingen in het handelsregister op 1/1/2006): AK > administratiekantoren en boekhoudbureaus ( inschrijvingen KvK) AA > accountants-administratieconsulenten (2.947 inschrijvingen KvK) RA > registeraccountants (2.788 inschrijvingen KvK) De Kamer van Koophandel noemt vervolgens acht branche-organisaties (met daarachter het soort organisaties dat zij vertegenwoordigen): NOAB - Nederlandse orde van Administratie en Belastingdeskundigen (AK) NIBA - Nationaal Instituut voor Belasting en Bedrijfsadviseurs (AK/AA) NovAA - Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (AA) NIVRA - Nederlands Instituut van Registeraccountants (RA) SRA - Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (AA/RA) VLB - Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureau s (AA - agrarische sector) CB - College Belastingadviseurs (AA) NFB - Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (AA/RA) Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B bladzijde 11

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ 26 Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ ESJ Audits met ESJ VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE BETER Als eigenaar of directie van een winkelketen wilt u natuurlijk zo veel mogelijk grip op uw bedrijf

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1

Accountantsrapport. 1 Inleiding 1. 2 Beheersinstrumentarium 1 Gemeente Den Haag RIS115659s_17-MEI-2004 ACCOUNTANTSRAPPORT EN ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 2003 VAN DE GRIFFIE VAN DE GEMEENTE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport blz. 1 Inleiding 1

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Het accountantsrapport en uw onderneming

Het accountantsrapport en uw onderneming Het accountantsrapport en uw onderneming 1. Inleiding Elke onderneming heeft belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden, crediteuren en de overheid (de fiscus, subsidieverlenende instanties).

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2013

NIEUWSBRIEF augustus 2013 Merwedestraat 1A 1823 VK Alkmaar 072 515 65 21 info@boekhoudopleiding.nl www.boekhoudopleiding.nl NIEUWSBRIEF augustus 2013 In deze nieuwsbrief Nieuw: Praktijkdiploma Secretariaat Totale aanbod Student

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis Cursusinformatie Opleidingen Informatie Juristnet Nice Move Boost je kennis 2015 5 WEET U DAT DE KWALITEITSEISEN WORDEN VER- SCHERPT EN DAT U NOG TWEE JAAR DE TIJD HEEFT OM DAAR AAN TE VOLDOEN? DE BETERE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld?

Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld? Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld? 1. Inleiding In Nederland geldt (nog) geen algehele pensioenplicht voor wat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA KAPITAAL VERLENGING EUROVERGUNNING

WERKPROGRAMMA KAPITAAL VERLENGING EUROVERGUNNING Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend vermogen in in Nederland gevestigde ondernemingen met grensoverschrijdend beroepsvervoer 1 1. Regelgevend kader Op grond van de Wet wegvervoer goederen

Nadere informatie

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt Controller-Adviseur Brochure studiejaar 2017 /2018 De controllersopleiding speciaal voor de professionals die werkzaam zijn als controller binnen de non-profit en publieke instellingen. Post-HBO opleiding

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING

WERKPROGRAMMA KAPITAAL AANVRAAG EUROVERGUNNING 1 Werkprogramma bepaling minimaal aanwezig risicodragend kapitaal in nieuw op te richten ondernemingen of recent opgerichte ondernemingen van beroepsvervoerders 1. Regelgeving Op grond van de Wet wegvervoer

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

Accountancy en integriteit

Accountancy en integriteit Accountancy en integriteit Jaap ten Wolde CIROC 5 oktober 2011 Bouwjaar 1947 Over de inleider KPMG 33 jaar. Openbaar accountant, daarna hoofd forensische accountancy 2005: Oprichter en partner IFO (Instituut

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen Verstegen Verstegen is een middelgroot kantoor van accountants en (belasting)adviseurs, gevestigd in Dordrecht. Met zo n 100 medewerkers staan we

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA

Behandeld door drs. M. Bruinsma RA r Stichting OPO Borger-Odoorn Hoofdstraat 32 9531 AG BORGER Datum 14 juni 2013 Behandeld door drs. M. Bruinsma RA Kenmerk 8095/MB/RA/GV CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van: 3 Ster Advies, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0)

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van: 3 Ster Advies, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0) Dienstverleningsdocument/Advieswijzer van:, Drieteenspecht 4, 7827 RG Emmen (versie 1.0) U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing.

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 14 februari 2012 Gegevens: B.K. Groep Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 39083490, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07. Kenmerk Afdeling/Behandelaar Doorkiesnummer Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum CVZ 04/42 ZFW 28 juli 2004 CTZ 04/07 Onderwerp Getrouwheidsonderzoek hogekostenverevening 2003 Ingangsdatum

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Alle opleidingen loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau Opleidingenoverzicht NAJAAR 2014 Doorgroeien in mijn vak, dat is wat ik wil... M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

De Administratieplicht

De Administratieplicht De Administratieplicht 13 april 2010 Karen Harmsen Inleiding Aandacht voor administratieplicht in de zin dat wordt gekeken naar de vraag wat daaronder (minimaal) moet worden verstaan Relevant in verband

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie