I. Juridisch statuut. Inhoud. Persoonsgegevens, De verwerking van Statuten van de V.Z.W. s na 1 juli 2003, De. I.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Juridisch statuut. Inhoud. Persoonsgegevens, De verwerking van Statuten van de V.Z.W. s na 1 juli 2003, De. I."

Transcriptie

1 I. Juridisch statuut I. Juridisch statuut Persoonsgegevens, De verwerking van Statuten van de V.Z.W. s na 1 juli 2003, De MNP 45 (februari 2004)

2 II. Fiscaliteit 8. De onderwerping aan de vennootschapsbelasting van rechtspersonen als VZW s 8.1. Inleiding (nrs ) 8.2. Moeilijkheden inherent aan de toepassing van de vennootschapsbelasting op verenigingen (nrs ) 9. De gecombineerde toepassing van de rechtspersonen- en vennootschapsbelasting na het onderbrengen van de winstgevende en ideële activiteiten in aparte rechtspersonen 9.1. De situatie van deficitaire rechtspersonen (nrs ) 9.2. De situatie van rechtspersonen met een boni (nrs ) 9.3. Vingerwijzing (nr. 110) 10. Enkele formele aspecten (nr. 111) 11. Het belastingstelsel van de vennootschappen met een sociaal oogmerk Inleiding (nrs ) Uitgangspunt van het belastingstelsel voor de VSO (nrs ) Het belastingstelsel bij de ontbinding van een VSO (nrs ) De belastingheffing bij de omvorming van een VZW in een VSO (nrs ) Het belastingstelsel van de bestuurders en zaakvoerders van een VSO (nrs )12.Bibliografie 13. Bijlage. Registratierechten 1. Registratierechten 1. De heffing van de registratierechten naar aanleiding van de aanbieding ter registratie (nrs. 1-5) 2. De meeste akten met betrekking tot VZW s ontsnappen aan de registratierechten (nr. 6) 3. De registratierechten op de schenkingen (nrs. 7-11) 4. De inbrengen in een VZW of non-profit organisatie 4.1. Definitie van inbreng (nrs ) 4.2. Non-profit organisaties zijn niet onderworpen aan de belasting op de inbrengen in vennootschappen (nr. 14) 4.3. De 8,80%-registratierechten op de inbrengen om niet in nonprofit instellingen (nrs ) 4.4. De 1,10%-belasting op inbrengen om niet van een non-profit instelling in een andere (nrs ) Successierechten 1. Gelijkenissen en verschilpunten tussen de belastingheffing op de schenkingen en legaten aan non-profit instellingen (nrs. 1-4) 2. Enkele bijzondere aspecten van de successiebelasting op de legaten aan non-profit instellingen (nrs. 5-6ter) 3. Verwijzing (nr. 7) MNP 30 (1999)

3 II. Fiscaliteit Tapvergunning (openingsbelasting en vergunningsrecht) (nr. 1) 1. De openingstaks op de drankslijterijen 1.1. Bedrag en aangifte van de openingstaks (nrs. 2-6ter) 1.2. Vrijstellingen van de openingstaks (nrs. 7-8) 1.3. Procedure (nr.8bis) 2. Vergunningsrecht voor sterke drank (nr. 9) 2.1. Bedrag en aangifte van het vergunningsrecht (nr. 10) 2.2. Vrijstellingen van het vergunningsrecht (nr.10bis) 2.3. Procedure (nrs bis) 2.4. Overgangsrecht (nr. 11ter) 3. Bibliografie De vermogensbelasting op de VZW s (of de taxe ter vergoeding van de successierechten) 1. Omschrijving van de taxe ter vergoeding van de successierechten (nrs. 1-2) 2. Aan de vermogensbelasting onderworpen non-profit organisaties (nrs. 3-6) 3. Aangifteplicht (nrs. 7-8bis) 4. Tarief van de vermogensbelasting (nrs. 9-9bis) 5. Belastbare grondslag 5.1. Algemene opmerkingen in verband met de belastbare grondslag voor de vermogensbelasting (nr.10) 5.2. Waarderingsregels (nr.11) 5.3. Vrijstellingen (nrs.12-15) 6. Literatuur 7. Model

4 III. Financiën III. Financiën Bedrijfsrevisor en VZW Begroten en budgetteren Boekhouding: algemeenheden Boekhouding: enkelvoudig boekhouden Boekhouding: dubbel boekhouden Boekhouding: dubbel boekhouden, opbouw van het systeem Boekhouding: dubbel boekhouden: aan- en verkoopverrichtingen Boekhouding: dubbel boekhouden: investeringen Boekhouding: dubbel boekhouden: geldbewegingen en wachtrekeningen Boekhouding: dubbel boekhouden: eindejaarsverrichtingen Boekhouding: dubbel boekhouden: kredieten, kapitaal- en rentesubsidies Boekhouding: dubbel boekhouden: personeelskosten Boekhouding: pensioenen en soortgelijke verplichtingen Boekjaar: Het afsluiten van het Budgettaire toebedeling: Transfer pricing, een alternatief voor Budgettering Euro, de Faillissement en de VZW Financiële algebra Financieringsbronnen: 101 wegen om middelen te verwerven Fund raising Giften, Boekhoudkundige verwerking van Investeringsbeleid Jaarrekening: het opstellen van de balans Jaarrekening: de samenstelling van de resultatenrekening Jaarrekening: inleiding tot de financiële verslaggeving Jaarrekening: de inhoud van de toelichting Jaarrekening: financiële analyse Jaarrekening: financiële analyse in detail Kosten-batenanalyse: de financiële leefbaarheid Kosten-batenanalyse: het sociaal rendement Kostprijs van lonen en middelen Kostprijs per cliënt, per afdeling, per activiteit Kostprijs: kostenverloop en -beheersing MNP 36 (2001)

5 III. Financiën Kredieten Sociale balans Sponsoring Subsidies Verzekeringen Wisselbrief. Kredieten. De

6 IV. Personeelsmanagement IV. Personeelsmanagement Aandelenopties voor de social-profitsector Aansprakelijkheid van de werkgever Aansprakelijkheid van de werknemers Arbeidsduur Arbeidsongeval Arbeidsovereenkomst: de vervangingsovereenkomst Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk Arbeidsovereenkomst, De geschreven Arbeidsovereenkomst: de schorsing Arbeidsreglement Belonen: hard maken van waardering Betaald educatief verlof Betaalde feestdagen,de Burn-out en bevlogenheid: maakt arbeid ziek? Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) Controlegeneeskunde, De Deeltijdse arbeid Eindejaarspremie Flexibele arbeid Functioneringsgesprekken Functioneringsgesprekken: praktische leidraad Functioneringsgesprekken: implementatie Gesubsidieerde contractuelen Human Resources Management Indienstneming Interdepartementaal Begrotingsfonds Introductie van werknemers Ken- en stuurgetallen voor het personeelsmanagement Kenmerken van de welzijnssector en hun invloed op het personeelsbeleid Klein verlet Lokale besturen, Personeelsbeleid in Loon, ingen op het Loonbeleid: lonen en andere materiële voordelen Loonbeleid: terminologie inzake lonen MNP 45 (februari 2004)

7 IV. Personeelsmanagement Loopbaanonderbreking: de onderbreking of vermindering van de beroepsloopbaan Loondelegatie Loonoverdracht en loonbeslag Loonsubsidies Motivatie: gemotiveerde medewerkers: een uitdaging voor elke leidinggevende in organisaties Motiveren: de verwachtingstheorie Onbetaald verlof om dwingende redenen Ondernemingsraad Ontslag wegens dringende reden Ontslagrecht Opleidingsbehoeften, Het bepalen van de Outplacement Paritaire comités in de non-profit Personeelsadvertenties, Betere en efficiëntere maken Personeelsblad of nieuwsbrief Personeelsplanning Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) Recrutering van medewerkers Selectie door de assessment-center-methode Selectie-interview Selectie van medewerkers Sociaal jaarverslag, Het Sociaal secretariaat, De keuze van een Sociale promotie Sociale verkiezingen: of het overlegmodel tot op de werkvloer Sociale zekerheid voor werknemers Startbaan,De Syndicale afvaardiging Tewerkstelling van personen met een handicap Tijdskrediet, loopbaanvermindering en de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking Uitzendarbeid VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vorming: kosten-batenanalyse Vormingsbeleid Vrijwilligers, Managen van Vrijwilligerswerk, Juridische implicaties van Vrijwilligerswerk en arbeidsrecht of over een stiefmoederlijke verhouding Vrijwillige inzet, Vergoede. Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid Wettelijke vakantie Ziekteverzuim

8 V. Organisatie V. Organisatie Besluitvorming en consensus Conflicthantering Conflictpreventie Consultants, Samenwerken met Corporate governance, Over of behoorlijk bestuur in de social-profitsector Delegeren Doelgroep, Analyse van de Functie-omschrijvingen, Resultaatgerichte Functioneringsgesprekken en beoordeling door ondergeschikten Instellingsbezoeken Kwaliteit van professionele hulpverlening Kwaliteitszorg Leiderschap, Paradoxen in Leiding geven, Situationeel Management-wetten Onderhandelen als sociale vaardigheid Oordelen en besluiten Organisatiecultuur Organisatiecultuur, Instrumenten voor de analyse van de Organisatiedoorlichting Organisatiedoorlichting en -ontwikkeling Professionele bureaucratieën Projectmanagement, Praktische benadering van : Mosquito-aanpak Protocol Rapporteren, Schriftelijk Sabam, Auteursrechten en Social Audit Strategische planning in non-profitorganisaties Team-ontwikkeling Team-samenstelling Tijdsbudgettering Vergaderen, Effectief met kleine groepen Vergaderen met grote groepen Verslaggeving, Operationele Visieontwikkeling en opdrachtsverklaring MNP 36 (2001)

9 V. Organisatie Voordracht, Een of presentatie geven Werkoverleg

10 VI. Marketing VI. Marketing Direct mail Huisstijl. Public relations en Imago: een beeld van uw organisatie Klachtenbehandeling Marketing en strategie voor ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen Marketing en welzijn, VZW Marketingbeleid, Aandachtspunten bij het Marketingbeleid, Planning van het ; marketingmix voor een rust- en verzorgingstehuis Media, Hoe kom ik in contact met de Netwerkanalyse, Strategie-ontwikkeling door Pers, Contacten met de Persconferentie, De : een praktische leidraad Reclame, Bereik en effecten van Reclamebureau, Werken met een Tijdschrift, Het uitgeven van een MNP 33 (2001)

11 VII. Materiële logistiek VII. Materiële logistiek Aankoopprocedures Afvalstoffen en OVAM Audiovisuele hulpmiddelen bij vergaderingen Auto s, Overdracht van nummerplaten van Archivering, Archieven en Bouwkampen Bouwproces, Congresorganisatie, Succesvolle Drukwerk Ecologisch verantwoord management Exposities Formulierbeheer Gemeenschapsrestauratie Geschreven informatie: steun of straf? Huisvesting, Huren, kopen of lenen van gebouwen Kantoorruimte, Inrichten van Leveranciersselectie en -beoordeling Magazijnbeheer Onderhoud: zelf doen of uitbesteden? Onderhoudsbewust ontwerpen en inrichten Postproducten en -tarieven Reis- en vakantieplanning Telefonisch conferentiegesprek Toegankelijkheid voor gehandicapten Veiligheid, gezondheid en milieu: een continu aandachtspunt Vestigingsplaats onderzoek Ziekenhuis, Het als hotel MNP 29 (1999)

12 VIII. Informatica VIII. Informatica Beeldschermen Begeleiding van automatiseringsprojecten Computers, Personal Computers, Draagbare Desktop publishing: een introductie Digitalisering van de informatiestroom Educatief computergebruik, Een state of the art van het in Vlaanderen , elektronische communicatie Ethische gevolgen van informaticagebruik in de non-profitsector Gemeenschapsinformatie via de computer Gemeentelijk geografisch informatiesysteem, Een : instrument voor lokaal beleid Hulpverleningsdiensten, Automatisering in Internet Magnetische geheugens Minimale data-sets in de gezondheidszorg en Zorg & Welzijn Modemgebruik Organisatieanalyse voor automatisering Printers Registratie, beleidsinstrument of ritueel? Sociale dienst, Automatisering in de van het OCMW-Antwerpen Sociale sector, Informatica: kans of bedreiging voor de Software, Het verwerken van Tekstverwerking Verpleegkundige informatica Webpromotie Websites media Websites mutualiteiten Websites overheden en overheidsinstellingen Websites politieke partijen World Wide Web, Informatie zoeken op het Ziekenhuizen, Automatisering in MNP 44 (augustus 2003)

13 IX. Nuttige adressen IX. Nuttige adressen Deze rubriek kwam tot stand en wordt verder uitgewerkt onder de coördinatie van Roland De Graef, directeur van het Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen te Leuven. AEEMA/EAAME Allcomm, BVBA Amarant, VZW Zelfstandig Woonproject (AMOK), VZW Zelfstandig Woonproject Jongvolwassenen(AMOK), VZW Jongerenombudscentrum en Ombudscentrum (AMOK), VZW Rechtsinfo (AMOK), VZW Gewenst Kind (AMOK), VZW Begeleid op Weg (AMOK), VZW Advies en Training in Organisatieontwikkeling en Management (ATOOM), BVBA Avalon Organisatieontwikkeling Balans, Centrum voor Agogische Vorming en Voortgezette Opleiding B&A Communicatie,FV Buurtontwikkelingsmaatschappij noord-oost-antwerpen (BOM), VZW Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Damiaanactie, VZW Coopibo, IV en Coopibo Fonds, VZW De Cirkel, VZW De Draaischijf DeKaroedik, VZW De Wakkere Burger, VZW De Werkbank Drukte, VZW Eduka, VZW Elcker-Ik, Volkshogeschool, VZW Hefboom, VZW en CV Het Muntcollectief, VZW Noot: de cursiveringen verwijzen naar de alfabetische paginacode. Daarom komt Amarant vóór Advies en Training in Organisatieontwikkeling en Management, dat is afgekort tot ATOOM. MNP 31 (2000)

14 IX. Nuttige adressen Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen Leuven HIRL, VZW Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) Instituut der Accountants (IDAC) Independent Living Vlaanderen (ILV), VZW Imagine, VZW Impuls, VZW Jeugddienst voor Maatschappelijke Participatie (JEMP), VZW Kleine Initiatieven in de Media (KIM), VZW Kompas Koning Boudewijnstichting, NION Konsultatieburo DOK, VZW Kring Medium Opleidingscentrum, VZW Mens en ruimte, VZW Mercurius, CVenVZW Media- en informatieondersteuningsservice (MIOS), VZW Media Opleiding Centrum, VZW Nationale Diensten- en Onderzoekcentrum voor het Spelende Kind (NDO), VZW Netwerk Vlaanderen, VZW Nationaal Instituut van Statistiek (NIS Omschakelen, VZW Oxfam Wereldwinkels, VZW Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA), VZW Praxis Vormingsdienst, VZW Psidico-Personeelsmanagement, VZW Stichting Welzijnszorg Provincie Antwerpen (SWPA), VZW t Dakhuus, VZW Vereniging Kontactgroep Audiovisuele Vorming, VZW Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK), VZW Vlaams Overleg Sociale Economie (VOSEC) Vlaamse Ddienst Kinderopvang (VDKO), VZW Viacom Vrijwillige Internationale Actie Internationale Jongerenuitwisseling (VIA - IJU), VZW Vlaams Instituut voor integrale kwaliteit in de zorgenverlening (VIK), VZW Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, VZW Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden (VLB), VZW Vlaams Netwerk voor Onderwijs aan Varende Kinderen (VNOVK), VZW Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor VZW s (VSDC) Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG), VZW

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29

WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 INHOUD WOORD VOORAF 3 AFKORTINGEN 29 DEEL 1 Bepalingen boekhouding HOOFDSTUK 1 Grondbeginselen boekhoudreglementering 33 1. Wetgeving 33 2. Toepassingsgebied 33 2.1. Verenigingen onderworpen aan boekhoudreglementering

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector

Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Impact van vrijwilligers op de financiële situatie van de non-profit sector Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

OPLEIDINGS KRANT. Karine Plas. Leerlocaties. Werken en leren zoveel mogelijk laten samenvloeien. Op zoek naar een locatie voor uw training?

OPLEIDINGS KRANT. Karine Plas. Leerlocaties. Werken en leren zoveel mogelijk laten samenvloeien. Op zoek naar een locatie voor uw training? OPLEIDINGS KRANT JAARGANG 7 Editie 21 Deze gratis opleidingskrant verschijnt 4 maal per jaar Afzender / VU: Bedrijfsopleidingen.be bvba Adres: Zandstraat 539 B-8200 Brugge Nederlandstalig Uitgave: juni

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag Jobgepast

Duurzaamheidsverslag Jobgepast sverslag VERSLAGPERIODE 1/08/2007 TOT EN MET 30/06/2010 Uw medewerkers kunnen het verschil maken! Uw bedrijf kan het verschil maken! 2 De Mens Pagina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 16-18 19 20 3 Naam

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie

Jaarverslag 2007. Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie Jaarverslag 27 Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie INHOUD I. Inleiding 1 II. Operationalisering van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III. Financiën

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad

gegevensregistratie cultuurcentra leidraad gegevensregistratie cultuurcentra leidraad kalenderjaar, hierna genoemd: refertejaar 01/01/2005 31/12/2005 refertejaar: het jaar waarover de gegevens worden opgevraagd. Dit valt steeds samen met het kalenderjaar,

Nadere informatie

De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel

De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl ISBN / Titel Info ISBN 90 74365 485 Beroepsvorming 2 incl. vragen website ISBN 90 74365 523 Beroepsvorming 3 incl. vragen

Nadere informatie