VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN"

Transcriptie

1 VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1

2 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt het voorstel van de acht studieverengingen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, betreffende de ruimte van studieverenigingen in het toekomstige Roeterseiland Complex (REC). De FMG bestaat uit de volgende studieverenigingen: VSPA Psychologie Mercurius Communicatiewetenschap Machiavelli Politicologie Pegasus Algemene Sociale Wetenschappen SEC Sociologie Comenius Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Universitaire Pabo Kwakiutl Culturele Antropologie Sarphati Sociale Geografie- en Planologie Elk van de bovengenoemde studieverenigingen is sinds haar oprichting zeer actief en betrokken bij haar leden. Sinds twee jaar werken de studieverenigingen van de FMG ook intensief samen en mogen wij ons officieel een vereniging van de faculteit noemen. Hier zijn wij bijzonder trots op omdat je door samenwerking veel van elkaar leert en op grotere schaal resultaten kunt behalen, zowel op 2

3 educatief gebied (activiteiten, symposia) als op sociaal gebied (borrels en feesten). Ook is door de oprichting van een faculteitsvereniging overleg met hogere organen mogelijk, zoals de decaan, colleges en andere faculteiten. Dit is belangrijk, aangezien een studievereniging dit bereik niet heeft, terwijl wij vaak genoeg onze stem willen laten horen, advies vragen, of een probleem willen aankaarten. Dit laatste is de beweegreden voor dit voorstel. Aan ruimte is in Nederland, in Amsterdam, binnen de Universiteit en ook binnen onze faculteit een tekort. In het toekomstige Roeterseiland Complex zal iedereen binnen de FMG moeten bezuinigen op de werkruimte. Hier is begrip voor. Echter moet niet het belang van studieverenigingen en een daarbij behorende eigen ruimte vergeten worden. De afgelopen twee jaar hebben we ons als studieverenigingen hard gemaakt en gevochten voor een plek binnen het nieuwe REC. In het voorstel zullen wij beginnen met een algemene introductie waarin wordt uitgelegd waarom een eigen ruimte voor studieverenigingen cruciaal is. In de bijlagen vindt u vervolgens per studievereniging een uiteenzetting over het belang en functioneren van de eigen vereniging. U zult snel ontdekken dat er een rode draad te vinden is; namelijk dat een studievereniging onmisbaar is in de activiteiten en informatievoorziening die zij voor de student en de Universiteit verzorgd en dat zij op zal houden met bestaan wanneer haar eigen ruimte verloren gaat. 3

4 Inhoudsopgave 1. Introductie pag. 4 Algemeen belang en noodzaak ruimte van studieverenigingen; Studieverenigingen in het nieuwe Roeterseiland Complex 2. Bijlagen Voorstel per studievereniging - Comenius pag. 9 - Kwakiutl pag Machiavelli pag Mercurius pag Pegasus pag. 20 4

5 - Sarphati pag SEC pag VSPA pag. 30 STUDIEVERENIGINGEN IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX Naar aanleiding van de vele momenten van contact tussen de studieverenigingen van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FV-FMG) en de verantwoordelijken voor de herhuisvesting, schrijft de FV-FMG dit voorstel. Uit dit contact bleek dat er nog veel onduidelijkheid over de huisvesting van de studieverenigingen bestaat. Ook kwam de rol van de studieverenigingen omtrent het nieuwe Roeterseiland Complex niet duidelijk naar voren. Daarnaast schrijven wij dit voorstel om onze visie te geven op wat de rol van de verenigingen in het nieuwe Roeterseiland Complex zou moeten zijn. Tevens willen wij door middel van dit voorstel onze goedwillendheid en betrokkenheid tonen, samen staan we tenslotte sterker. Belang van studieverenigingen nu en in de toekomst De studieverenigingen van de FMG verlenen diensten aan studenten door activiteiten voor hen te organiseren en hen van informatie te voorzien. Deze 5

6 activiteiten en informatie hebben betrekking op hun studieloopbaan, hun oriëntatie op de arbeidsmarkt en de sociale interactie tussen medestudenten en docenten. Door studenten te voorzien in deze activiteiten en informatie, dragen de verenigingen bij aan de betrokkenheid van de studenten bij de opleidingen en wordt er een prettige werksfeer gecreëerd tijdens de studieloopbaan. Er kan met zekerheid gesteld worden dat de verenigingen een belangrijke rol spelen in het creëren van sociale cohesie binnen de faculteit. Studieverenigingen nemen een steeds prominentere rol in als schakel tussen de studenten en de universiteit en als schakel tussen de studenten en externe relaties. Kijkend naar de geplande bezuinigingsmaatregelen in het hoger onderwijs met de steeds hoger wordende prestatiedruk, is het essentieel voor zowel de studenten als voor de faculteit zelf dat het onderwijs efficiënter wordt ingericht. Aan de vergroting van deze efficiëntie kunnen bij uitstek studieverenigingen een bijdrage leveren. Dit door studie gerelateerde activiteiten te organiseren die ook nog eens een toevoeging zijn op het academische programma. Hierbij kan gedacht worden aan het faciliteren van bijlessen en de verkoop van benodigde boeken. Zo dragen studieverenigingen zowel bij aan de academische ontwikkeling als aan de academische verdieping van studenten. Een veel gehoord probleem is het gebrek aan beroepsoriëntatie binnen academische opleidingen. Studieverenigingen kunnen dit gebrek wegnemen door de schakel tussen de student en de beroepspraktijk te zijn door inhouse-dagen, carrière-evenementen en netwerkborrels te organiseren. Er wordt namelijk zo een brug gebouwd tussen student en professional. Daarnaast hebben studieverenigingen veelvuldig contact met zusterverenigingen van soortgelijke opleiding aan andere universiteiten. Samen worden er activiteiten als symposia, reizen en congressen georganiseerd. Deze symposia, reizen en congressen maken een kennisuitwisseling over vakgebieden tussen studenten en docenten van verschillende universiteiten mogelijk. Om deze 6

7 uitwisseling mogelijk te blijven maken is een goed contact met de studenten een vereiste. Een taak die de studieverenigingen al jaren op zich nemen is de persoonlijke begeleiding van nieuwe studenten, door deze kennis te laten maken met de universiteit en de bijkomende organisatorische structuur. Persoonlijke begeleiding houdt ook in dat nieuwe studenten geholpen worden in de eerste maanden van hun bachelor of master opleiding. Dit door middel van een onderwijsintroductie met voorlichtingen en rondleidingen door de universiteit, een introductieweekend/-kamp en door middel van eerstejaarscommissies. Waar de onderwijsbalie soms slechts twee uur per dag open is en onderwijsassistenten overboekte agenda s hebben, zijn studieverenigingen op hun kantoor iedere dag bereikbaar voor vragen en opmerkingen van studenten. De studieverenigingen van de FMG spelen dus een belangrijke rol in de ontwikkeling van studenten door een bijdrage te leveren aan de academische en sociale ontwikkeling van bachelor- en masterstudenten. Daarnaast spelen de studieverenigingen van de FMG een belangrijke rol in het in stand houden en verder uitbreiden van de sociale cohesie op de universiteit. Een sociale cohesie die de universiteit levendig maakt en een bijdrage levert aan de prestaties van de studenten. Rol van Studieverenigingen in het nieuwe Roeterseiland Complex Om de eerder genoemde activiteiten te kunnen blijven organiseren en de functie als bruggenbouwer te behouden is een hechte samenwerking met de opleidingen, de faculteit en de universiteit als geheel van groot belang. Studieverenigingen presenteren zich namelijk voor zowel studenten als externe contacten als het visitekaartje van de opleiding, de faculteit en de universiteit. 7

8 Kijkend naar de geplande verhuizing naar het Roeterseiland complex is het belangrijk om te benadrukken dat het in het belang is van de student, de opleiding, de faculteit en de universiteit dat de studieverenigingen hun rol behouden. De locatie van de kantoor-/ontvangstruimtes voor de verenigingen in het nieuwe Roeterseiland complex en de indeling van de werkruimtes is dan ook van groot belang om in de mogelijkheid te kunnen blijven om de zojuist beschreven rol te kunnen beoefenen. Op een centrale locatie in het nieuwe complex tussen de studenten behouden de studieverenigingen hun laagdrempelige karakter. Hierdoor worden zij bij de verenigingen betrokken en blijven de verenigingen enerzijds in de mogelijkheid om een ontmoetingsplek voor studenten onderling te zijn en anderzijds in de mogelijkheid om een directe schakel tussen de studenten, de opleiding en externe contacten te zijn. Het is daarnaast van belang dat iedere studievereniging zijn eigen karakter, wat onlosmakelijk met de geschiedenis van de opleiding verbonden is, behoudt. Een individuele bestuurskamer voor elke vereniging is daarbij essentieel. Zodra de verenigingen in gemeenschappelijke bestuurskamers samen dreigen te komen op het Roeterseiland complex gaat het persoonlijke karakter van de studieverenigingen verloren. Dit zal betekenen dat de laagdrempeligheid van de verenigingen afneemt en daardoor onze nutsfunctie voor de universiteit ook verloren gaat. Daarbij is ook de privacy van de studenten een belangrijk punt. De verenigingen moeten een veilige en private ruimte aan de leden kunnen bieden en dit is onmogelijk als er ruimtes moeten worden gedeeld. De samenkomst van student en docent is volgens de studieverenigingen zeer van belang om de Roeterseiland campus een plek te maken waar iedereen zich welkom voelt, ook de bewoners rondom het complex. Een samenkomst die bij uitstek door studieverenigingen tot stand kan komen. Activiteiten, zoals debatten en lezingen, kunnen worden opengesteld voor een breder publiek. 8

9 Privacy studievereniging Vaak is er behoefte aan ongestoord overleg binnen een vereniging. Dit is niet mogelijk wanneer de ruimte wordt gedeeld met andere studieverenigingen. Elke vereniging kent bovendien zijn eigen cultuur. Hiermee wij doelen op; communicatie, bijeenkomsten, informatieverstrekking, werktijden- en uren en gebruik van de ruimte. Om optimaal te kunnen functioneren moeten verenigingen elkaar niet op die manier in de weg gaan zitten. Dit werkt bij docenten evenmin. De verenigingen dragen door de lidmaatschapsgelden, subsidies en sponsoring die zij ontvangen een grote financiële verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid waar niet aan voldaan kan worden als er een bestuurskamer gedeeld moet worden. Een aparte bestuurskamer is dus noodzakelijk voor de privacy en het behoud van identiteit. Flexwerkplekken en enkele vergaderruimtes zien wij niet als oplossing, gezien de hoge frequentie vergaderingen en bijeenkomsten die alle acht verenigingen hebben. Vergaderingen zijn daarom niet op elkaar af te stemmen. Dit probleem verdwijnt als alle verenigingen een eigen plaats hebben. Conclusie De verhuizing naar Roeterseiland is voor veel studieverenigingen van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen een belangrijke stap. Een stap waarin zij een rol zien weggelegd om studenten opnieuw met elkaar, met docenten, met hun opleiding, met de faculteit, met de universiteit en met het nieuwe Roeterseiland te verbinden. Door een groot scala aan activiteiten en diensten te bieden kunnen de studievereniging worden gezien als de belichaming van de actieve Amsterdamse student. Om deze rol nog vele jaren te kunnen vervullen verdienen de studieverenigingen elk een eigen bestuurskamer in het Roeterseiland complex om de identiteiten en toegankelijkheid van de verenigingen te waarborgen. Een plek die alle verenigingen verdienen door de rol die zij al decennia lang vervullen en in het nieuwe Roeterseiland complex ook moeten vervullen. 9

10 VOORSTEL RUIMTE VAN DE STUDIEVERENIGINGEN 10

11 Comenius Studievereniging Comenius is officieel opgericht op 26 juni Nadat de vereniging een aantal jaar niet erg actief is geweest groeit en bloeit de vereniging weer sinds Op dit moment telt Comenius ongeveer 750 leden, waarvan meer dan 50 actief lid zijn. De actieve leden zijn verdeeld over 9 commissies en de Raad van Advies. Het vijfkoppige bestuur en de actieve leden houden de vereniging draaiende en proberen zoveel mogelijk de lijn van ontwikkeling en groei voort te zetten. Dit gebeurt onder andere op het onderwijsinhoudelijke vlak, het sociale aspect en de organisatie van de UvA en de FMG zelf. Dit laatste is waar in dit stuk de pijlen op gericht zijn, namelijk de herhuisvesting van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en daarmee de herhuisvesting van de studievereniging. Hieronder volgt een uiteenzetting van het voorstel hoe Comenius haar huisvesting ziet op de nieuwe Roeterseilandcampus. Comenius is de schakel tussen studenten, de UvA en andere externe partijen. De vereniging is, door het laagdrempelig karakter, het (in)formele aanspreekpunt voor studenten voor ze daadwerkelijk naar de studieadviseurs of de onderwijsbalie stappen. Comenius heeft dus ook een adviserende rol binnen de POWL en dragen bij aan een stukje lastenverlichting van de studieadviseurs en de onderwijsbalie. Daarom is het erg belangrijk dat Comenius gehuisvest wordt op een centrale locatie tussen de studenten, dit betekent in de buurt van de hoorcollegezalen en de werkgroepzalen op verdieping -1 tot en met 3 van de nieuwe Roeterseilandcampus. Een eigen bestuurskamer is essentieel voor de vereniging, om het persoonlijk karakter te behouden en de privacy van het bestuur en de leden te kunnen waarborgen. Naast een eigen bestuurskamer moet er vier keer per jaar een aparte ruimte beschikbaar zijn voor de boekverkoop. Deze boekenruimte kan eventueel gedeeld worden met andere studieverenigingen. De bestuurskamer moet een kamer worden van minimaal 30 vierkante meter waar het bestuur hun werk kan doen en waar de (actieve) leden en andere belangstellenden langs kunnen komen. Comenius heeft al verschillende 11

12 benodigdheden om te zorgen dat (actieve) leden prettig kunnen werken in informele sfeer, maar ook langs kunnen komen voor een hapje of een drankje. Daarnaast hebben we in ieder geval drie grote kasten nodig, een tafel met stoelen (om aan te kunnen vergaderen), vijftien postvakjes en een telefoon. Op dit moment heeft het bestuur van Comenius twee computers tot haar beschikking. Het huidige bestuur en besturen uit voorgaande jaren hebben gemerkt dat twee computers echt te weinig is. Het huidige bestuur is vaak met drie of meer bestuursleden tegelijk aanwezig in de bestuurskamer. Daarnaast zijn er regelmatig (actieve) leden die van een computer gebruik willen maken om even iets op te zoeken of om zaken te regelen voor een bepaalde commissie of activiteit. Om het laagdrempelige karakter van de vereniging in stand te houden staat Comenius hier altijd voor open. Toch is het vervelend dat met twee computers het (bestuurs)werk dan onderbroken moet worden. Daarom heeft Comenius minimaal vier computers nodig in de bestuurskamer op de nieuwe Roeterseilandcampus en evenveel bureaus en bureaustoelen. Om bepaalde kantoorartikelen in op te slaan en de telefoon op kwijt te kunnen heeft de vereniging tevens een ladenblok nodig. Als bestuur gratis te kunnen printen en kopiëren is daarnaast zeker een vereiste. Zoals eerder genoemd is er vier keer per jaar boekverkoop. De boekverkoop is voor Comenius erg belangrijk om twee redenen. De eerste reden is dat de boekverkoop vaak één van de voornaamste redenen is lid te worden, omdat de boeken aanboden worden met een flinke korting. De tweede reden is dat Studystore de hoofdsponsor is van Comenius. Het lidmaatschapsgeld en het sponsorbedrag zijn twee van de grootste inkomstenposten van Comenius en zijn van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging. Omdat de boeken veel ruimte innemen en hier in de bestuurskamer geen plaats voor is, is er een aparte ruimte voor nodig. In deze ruimte zijn er drie grote kasten nodig die op slot kunnen om alle boeken voor de boekverkoop te kunnen stallen. Een tafel met stoelen of een soort counter is ook één van de benodigdheden, dit in verband met de administratie van de boekverkoop. Kortom, Studievereniging Comenius is van groot belang voor haar leden, de POWL studenten en de UvA. Het is daarom erg belangrijk te pleiten voor een goede huisvesting op de nieuwe Roeterseilandcampus, zodat de studievereniging nog meer kan betekenen voor de UvA en haar studenten en nog meer kan groeien dan het de afgelopen jaren heeft gedaan. Om de privacy en het 12

13 laagdrempelige en persoonlijke karakter van de vereniging te kunnen blijven waarborgen is een eigen bestuurskamer op de nieuwe Roeterseilandcampus essentieel. Hierbij is van belang dat deze bestuurskamer op een centrale locatie komt tussen de studenten, in de buurt van de hoorcollegezalen en de werkgroepzalen op verdieping -1 tot en met 3. Kwakiutl ASV Kwakiutl draagt als studievereniging van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de UvA bij aan de motivatie van studenten, het plezier in de studie en de aansluiting op de academische gemeenschap, arbeidsmarkt en maatschappij in het algemeen. Studenten zien ons als het eerste aanspreekpunt voor hun vragen, problemen en ideeën. Op deze manier kunnen wij studenten wegwijs maken, met als bijkomend voordeel dat wij de onderwijsbalie ontlasten. Ook organiseren we activiteiten samen met de studieadviseur rondom het studietraject, waaronder voorlichtingen voor masters, keuzevakken en oriëntatiemodulen. Dit stuk heeft dan ook als doel om een duidelijk overzicht te geven van de voor ons benodigde middelen om het bovenstaande te bewerkstelligen. Eisen en argumentatie - Common room, groot genoeg voor lezingen, met een bar (liefst geëxploiteerd door studenten) Deze eis wil ik als volgt beargumenteren; De Common Room (CR) is het fundament onder het bestaan van onze vereniging en het hele verenigingsmodel is hier op gebouwd. Dat betekent dat wij zonder deze ruimte niet kunnen functioneren en dat daarmee onze meerwaarde op academisch en sociaal niveau wegvalt. De CR is naast een belangrijke ontmoetingsplek voor docenten en studenten, ook een ruimte waar studenten samen komen om onder het genot 13

14 van een kopje koffie of thee te studeren en discussiëren. Kortom, de CR speelt een cruciale rol in het bewerkstelligen van de sociale cohesie binnen de afdeling Sociologie en Antropologie, iets wat zonder deze ruimte uiteen zal vallen. Het informele contact wat op de afdeling Antropologie en Sociologie bestaat tussen docenten en studenten is voor een groot deel te danken aan de activiteiten door beide groepen geliefd en bezocht en door de mogelijkheid om informeel een kopje koffie te drinken, even snel een vraagje te kunnen stellen of gemakkelijk een afspraak te kunnen maken met een docent. Wij merken dat deze faciliteit al vanaf het eerste moment een bijdrage levert in het toegankelijk maken van het academisch klimaat dat de UvA wilt nastreven 1. Dit wordt bovendien versterkt door de studie-verdiepende en sociale activiteiten die we in deze ruimte organiseren. Als studievereniging hebben wij de CR altijd tot ons beschikking voor activiteiten zoals lezingen, debatten, het vertonen van documentaires en sociale activiteiten voor studenten en docenten. Doordat bijna al onze activiteiten in de Common Room plaatsvinden, is deze uitgegroeid tot een sociaal en academisch centrum waar studenten samenkomen om het beste uit hun studietijd te halen, op zowel studiegerelateerd als sociaal niveau. Om een beeld te vormen van de Common Room en wat deze voor studenten en docenten betekent, is het goed te weten hoe wij deze ruimte inrichten. De huidige CR is een ruime locatie, ingericht met een scala aan banken, tafeltjes, stoeltjes en een bar waar een verscheidenheid van consumptiegoederen gekocht en genuttigd kunnen worden. Al met al ademt de CR een huiselijke en warme sfeer uit, die zoals eerder genoemd een perfectie locatie biedt voor studiegerelateerde activiteiten. Zo hebben wij elke maand de Andere Blik, een heus fenomeen onder onze studenten en docenten. De Andere Blik is een samenwerking tussen docenten en studenten van de studie Antropologie en Sociologie, en behandelt actuele, maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen vanuit verschillende perspectieven. De Andere Blik vindt altijd plaats in de CR, met als afsluiter de wekelijkse borrel waar studenten en docenten gezamenlijk een drankje nuttigen en napraten. Een bijkomend voordeel is dat door de inkomsten van de borrel de CR de prijzen van de aangeboden producten laag kan houden. 1Rapport Studiesucces, Draft UvA-Profile (versie 0.5), De gesloten prestatieafspraken met het ministerie van OC&W, Instellingsplan Oog voor talent 14

15 Naast dat de Common Room ruimte biedt voor de uitvoering van onze activiteiten, fungeert de CR ook als plek om deze te promoten. Feit is dat wij het grootste deel van onze leden via de Common Room bereiken; kaartverkoop en inschrijvingen voor activiteiten vinden hier plaats. De Common Room dankt haar unieke karakter aan haar onafhankelijkheid. Zij is een stichting zonder winstoogmerk en wordt gerund door studenten. Het aanbod van de CR sluit aan bij de vraag van de studenten en docenten, doordat de CR er echt voor en door studenten is! Wij geloven daarnaast dat een dergelijke ruimte en de functie die zij heeft een grote bijdrage levert aan het studierendement en het plezier in de studie onder onze studenten. Studenten gebruiken de ruimte onder andere om met elkaar nog een keer alle tentamenvoorbeeld vragen door te nemen, papers te bespreken, presentaties te oefenen of een interessant gedeelte uit het hoorcollege nog verder uit te diepen. Voor veel studenten heeft dit een positief effect op hun studieresultaat. De CR staat voor wat de opleidingen Antropologie en Sociologie aan de UvA zo uniek maakt, een informeel karakter, waar iedereen welkom is en waar iedereen samenwerkt aan een goede studie en werk omgeving. Voor veel studenten is het Spinhuis en de CR de reden dat ze hun studie aan de UvA ben gaan volgen en niet aan een andere universiteit. Door dergelijke faciliteiten weg te nemen wordt de UvA een soort slap aftreksel van de VU, wat ronduit zonde zou zijn, plus dat de UvA hierdoor veel nieuwe studenten zal mislopen. Verder: - Bestuurskamer, eventueel gedeeld met SEC - Eenvoudige toegang tot Docenten - 2 Computers om op te kunnen werken - Opslagruimte voor archief en benodigdheden; 3 kasten. - Printfaciliteiten, Telefoon en internetaansluitingen - Eenvoudig te bereiken voor studenten, Het liefst zo dicht mogelijk bij de studieruimtes - Vergaderruimte Al zo lang als wij bestaan maken wij nieuwe studenten vanaf het eerste moment wegwijs bij de opleiding en op de universiteit, door samen met de 15

16 studieadviseurs de introductiedag voor nieuwe studenten te organiseren en te leiden. Het gehele jaar door zijn wij een gemakkelijk bereikbare instelling waar studenten terecht kunnen met vragen over alles wat betrekking heeft met het studeren aan de UvA en student zijn in Amsterdam. Op deze manier vormen wij een schakel tussen de verschillende onderwijsinstelling en kunnen de studenten verder doorverwijzen. Daarnaast verschaffen wij een groot aanbod van studiegerelateerde activiteiten als lezingen, debatten, filmavonden, workshops, excursies, congressen, loopbaan begeleidende activiteiten, studiereizen en nog meer. Wij nemen als zodanig een schakelpositie in met betrekking tot het verwijzen naar andere studiegerelateerde instituten en activiteiten. Zo bieden wij via onze website onder andere stageplekken en lezingen aan. Naast een organiserende vereniging zijn wij dus ook een informatieve bron om studenten te helpen het maximale uit hun studie te halen. Bovendien organiseren wij een tweejaarlijkse boekenverkoop, waar studenten, tegen een fikse korting, hun boekenpakket kunnen kopen. Als studieverenging zijn wij een van de belangrijkste instellingen die het contact tussen studenten en docenten van de opleiding bewerkstelligt. Wij geloven dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wanneer er een goed contact tussen studenten en docenten is, omdat zij dan beter van elkaar op de hoogte zijn wat beide partijen wensen. Bovendien vinden veel docenten en studenten het wenselijk om de afstand te verkleinen en het contact te bevorderen. Wij dragen bij aan dit contact door het organiseren van verschillende activiteiten die speciaal gericht zijn op een goedlopend contact tussen studenten en docenten, zoals een gezamenlijke lunch. Daarnaast is Kwakiutl gerelateerd aan De Andere Blik, een samenwerkingsverband tussen studenten en docenten van de opleidingen Antropologie en Sociologie. Maandelijks wordt een Andere Blik georganiseerd, waarin verschillende thema s aan bod komen en vanuit verschillende perspectieven behandeld worden. De Andere Blik wordt afgesloten met een discussie en daarna een borrel. Deze activiteit wordt zowel door studenten als docenten bijgewoond. 16

17 Los van het studiegerelateerde aspect vervullen wij belangrijke functies als sociaal platform voor onze studenten. Wij organiseren activiteiten die speciaal gericht zijn op het verwelkomen en het creëren van een sociale basis voor nieuwe studenten. Daarnaast organiseren wij het gehele jaar activiteiten voor het behoud van sociaal contact tussen studenten. Naar ons idee is sociaal contact en het creëren van een thuisbasis heel belangrijk voor mensen en in het speciaal studenten die in een nieuwe stad zijn gaan studeren en wonen. Sociaal contact tussen de studenten draagt bij aan een leukere studententijd en ook meer studiegerelateerde samenwerking tussen de studenten, wat bevorderlijk is voor hun studieresultaten. Wij dragen bij aan het tot stand komen van deze contacten en deze gedurende de studententijd te behouden. Dit komt tot uiting in de vele borrels, feesten, weekendjes weg en andere leuke, informele activiteiten die wij organiseren. Voor dit alles hebben we een veertien tal commissies, in totaal 42 actieve leden, en de redactie van ons blad CUL, ingesteld die dit mede mogelijk maken. Deze commissies hebben net als het zevenkoppig bestuur ruimte nodig om hun werk te kunnen doen, dingen op te slaan, te vergaderen en dingen klaar te zetten voor en tijdens activiteiten. Bovendien is het essentieel voor de functie die wij hebben dat studenten weten waar we zitten. Hiermee duiden wij onder andere op een centraal gelegen kantoorruimte, die voor zowel studenten als docenten makkelijk bereikbaar is. Deze ruimte moet voldoende voorzieningen bevatten om als bestuur te kunnen functioneren. Kortom, wat we nodig hebben is ruimte om te kunnen blijven functioneren, zodat we de schakel kunnen blijven tussen studenten en de universiteit en zo bij kunnen dragen aan succesvollere studenten, met betere cijfers, een groot (alumni)netwerk en een studie waar ze met plezier en interesse mee bezig kunnen zijn. Wij hopen hiermee duidelijk te hebben gemaakt waarom wij deze zaken ook echt nodig hebben. Het voortbestaan van onze studievereniging, en daarmee van een belangrijk onderdeel in de academische gemeenschap, hangt er mee samen. 17

18 Machiavelli 18

19 Machiavelli is op 3 juni in 1964 als studentenvakbond opgericht om de belangen van de student Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam te behartigen. Na een onstuimig verleden in de jaren 60 en 70 is Machiavelli inmiddels politiek neutraal. Al tientallen jaren is zij bij de Kamer van Koophandel als studievereniging ingeschreven. Door de jaren heen hebben we een bijzondere plek binnen de universiteit en binnen de opleiding Politicologie weten in te nemen. Machiavelli is namelijk bij elke docent van de afdeling Politicologie welbekend. De reden hiervoor verschilt, of dit nu komt doordat we voor de organisatie zorgen van bijlessen, of omdat we de distributie van boeken voor zijn of haar vak op ons nemen. Iedereen binnen de afdeling Politicologie heeft wel iets met ons te maken. Al bijna 50 jaar lang is Machiavelli de vereniging waar studenten Politicologie terecht kunnen voor zowel onderwijs, politiek, internationaal als sociaal gerelateerde activiteiten. Machiavelli nu Heden ten dagen wordt aan Machiavelli door een zevenkoppig bestuur leiding gegeven. Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester, een Coördinator Onderwijs, een Coördinator Politieke Activiteiten, een Coördinator Internationaal en een Coördinator Sociale Activiteiten. De 35 activiteiten die zij voor haar circa 1000 leden organiseren ontstaan natuurlijk niet zomaar. In samenwerking met tientallen leden komen deze tot stand. De circa 75 commissieleden zijn onderverdeeld in de volgende commissies: de Propedeuse Afgevaardigden Commissie, de Onderwijs Commissie, de Masterclasses Commissie, de Politieke Activiteiten Commissie, de Politicologie in Perspectief Commissie, de verscheidene Internationale Activiteiten Commissies, de Acquisitie Commissie, de Derde Dinsdag Commissie, de Sociale Activiteiten Commissie en de Raad van Advies. Binnen vele van deze commissies worden door het jaar heen ook nog subcommissies gevormd. Dit om zo de praktische zaken van een activiteit tot in de puntjes te kunnen regelen. Deze commissies zorgen er stuk voor stuk voor dat de studenten Politicologie elkaar enerzijds ontmoeten en anderzijds zichzelf naast hun studie verder kunnen ontwikkelen. Wij willen Machiavelli een leerschool voor de student Politicologie laten zijn. Bij ons kunnen studenten capaciteiten ontwikkelen die in hun verdere leven nog eens van pas kunnen komen. Machiavelli s huidige huisvesting 19

20 Om de organisatie van al deze activiteiten goed te laten verlopen wordt er wekelijks door alle bestuursleden gemiddeld zo n 30 uur werk verzet. Een groot deel van deze werkzaamheden vindt plaats op onze twee kantoren. Deze kantoren zijn gevestigd op het Binnengasthuisterrein, een in BG5 op de eerste verdieping, de ander in BG13 op de tweede verdieping. Tevens hebben wij ook in BG13 op de tweede verdieping een gedeeld kantoor met de FSR-FMG waar onze archieven te vinden zijn. Archieven die tot bijna 50 jaar geleden terug gaan en dus veel plek innemen. Onze kantoren zijn de plek waar door bestuurs- of commissieleden op een van de altijd zes bezette computers plannen worden uitgewerkt of de boekhouding wordt gedaan. Daarnaast worden op onze kantoren contacten met bedrijven onderhouden of dienen onze archieven als inspiratiebron voor de te organiseren activiteiten. De kantoren zijn voor ons de plek waar wij Machiavelli keer op keer tot een succes proberen te maken. Het kantoor wat gevestigd is in BG5 op het Binnengasthuisterrein heeft voor de vereniging een speciale rol. Het is de plek waar Machiavelli, buiten de door haar georganiseerde activiteiten om, door middel van vaste openingstijden, haar leden ontmoet en van diensten voorziet. De betekenis van een eigen kantoor Op ons kantoor kunnen leden terecht met hun vragen, of deze nu over de vereniging zelf, of over de opleiding gaan. Machiavelli speelt een belangrijke rol in het beantwoorden van vragen van studenten Politicologie. Door de intensieve samenwerking die Machiavelli met de opleiding heeft kan zij veel vragen van studenten beantwoorden. Of deze nu gaan over hoe je het beste een tentamen kan leren, hoe je je in moet schrijven voor vakken, wat te doen als je inschrijving fout is gegaan of over de opbouw van het vak zelf. Ze worden allemaal aan ons gesteld en door ons beantwoord. Daarnaast is ons kantoor de plek waar studenten even kunnen bijkomen en elkaar ook weer kunnen ontmoeten. Onder het genot van een kopje thee of koffie kunnen ze bij ons hun ei kwijt om vervolgens weer door te gaan met de orde van de dag. Het is de plek waar studenten hun frustratie kunnen uiten over bijvoorbeeld een paper waarvan het cijfer net even tegen viel. De plek waar ze zichzelf weer even kunnen opladen. Een van de meest fundamentele behoeften van de vereniging waaraan daarnaast op het kantoor wordt voldaan is het verkopen van samenvattingen, 20

21 studieboeken en soms ook kaartjes voor activiteiten aan de leden. Deze verkoop zorgt ervoor dat activiteiten gefinancierd kunnen worden en van een hoge kwaliteit zijn. Om onze rol ten opzichte van de student Politicologie te kunnen blijven vervullen, is een eigen kantoor genoodzaakt. Een gedeeld kantoor zal er onder meer voor zorgen dat er bij de leden onduidelijkheid heerst over wanneer en bij wie ze hun samenvattingen, boeken en kaartjes kunnen kopen. Daarnaast zou het ervoor kunnen zorgen dat onze leden zich niet op hun gemak voelen en zich daardoor niet meer bereid voelen om bij ons op kantoor hun vragen te komen stellen. Dit zou funest zijn voor het binden van leden en uiteindelijk als ze wegblijven voor onze financiële stabiliteit. Pegasus Doordat wij sinds enkele jaren naast ons kantoor op BG5 de studievereniging van Algemene Sociale Wetenschappen, Pegasus, gevestigd hebben, werken wij intensief met elkaar samen. Sommige van de uitdagingen waar wij als Machiavelli namelijk tegen aan lopen zijn vergelijkbaar met de uitdagingen waar Pegasus tegen aanloopt. We wisselen ervaringen uit over elkaars activiteiten, lopen even bij elkaar binnen met vragen over de universiteit in het algemeen, maar organiseren door het letterlijk snelle contact ook gemakkelijk bepaalde activiteiten samen. De samenwerking tussen Machiavelli en Pegasus is het levende bewijs dat het goed is als de studieverenigingen bij elkaar in de buurt gevestigd zijn. Dit versterkt de onderlinge samenwerking en komt de kwaliteit van het geen wat we doen ten goede. Doel Ons doel binnen het nieuwe Roeterseiland is enerzijds een eigen kantoor dichtbij de leden, dicht tussen de andere studieverenigingen, waar wij als bestuur aan de behoeften van de student Politicologie en aan onze eigen behoeften kunnen voldoen. Dit is essentieel voor het voorbestaan van Machiavelli, maar ook voor een levendige afdeling Politicologie binnen de universiteit. Dit doordat Machiavelli door haar vele commissies en activiteiten studenten Politicologie onderling en studenten Politicologie en docenten samenbrengt. Door de sociale cohesie die als gevolg van dit contact op de opleiding ontstaat, heerst er een prettige studeersfeer en vinden studenten het fijn om op de universiteit te zijn. Om deze sociale cohesie te kunnen behouden is het essentieel dat dit kantoor 21

22 tussen verdieping -1 en de derde verdieping komt. Anderzijds is ons doel binnen het nieuwe Roeterseiland een extra kantoor. Daar zullen wij dan net als in de huidige situatie, zaken die veel concentratie en rust vragen (zoals boekhouden en externe gasten ontvangen) tot uitvoer brengen. De verdiepingen die hiervoor in aanmerking komen zijn de verdiepingen waar de staf van Politicologie in het gebouw terecht komt. Een kantoor tussen de leden heeft echter boven alles onze prioriteit. Mercurius Mercurius is de studievereniging van de opleiding Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, een studievereniging met meer dan 1000 leden. Binnen Mercurius zijn er twaalf commissies, namelijk: Sportcommissie, Promotiecommissie, Acquisitiecommissie, Onderwijsfractie, Sociale Activiteitencommissie, Reiscommissie, Congrescommissie, Marketing Communicatie Carrière-eventcommissie, Commissie Weekenden en Uitjes, Studie-gerelateerde Evenementencommissie, Medium (magazine en online) en de Kascontrolecommissie. Deze commissies organiseren activiteiten met betrekking tot het vakgebied zoals bedrijfsbezoeken en een congres, maar ook sociale activiteiten zoals borrels en weekendjes weg. De grootte van elke commissie varieert tussen de drie en tien mensen. Elke commissie vergadert één keer per week in de Mercuriuskamer. Als studievereniging zijn wij in staat om veel vragen van studenten te beantwoorden en ze te helpen waar nodig. Heeft een student een vraag of hulp nodig dan kan hij/zij altijd bij ons langslopen. Wij zijn dus een schakel tussen de student en docent. Daarnaast bieden wij ook de boekenverkoop voor onze leden. Dit alles gebeurt op de Mercuriuskamer. Ook is onze kamer een uitvalsbasis voor 22

23 leden wanneer zij even willen ontspannen met medestudenten tussen het studeren door. Als bestuur hebben wij ook veel belang bij de kamer, aangezien wij vanaf deze kamer onze werkzaamheden kunnen uitoefenen en op die manier gemakkelijk met elkaar kunnen overleggen. Op deze kamer kunnen wij studenten, docenten en andere genodigden ontvangen om te praten over bepaalde zaken. Geregeld komen er bedrijven onze kamer binnenlopen met een leuke studiegerelateerde actie voor studenten. Een voorbeeld hiervan is de VARA die ons aanbiedt om bij bepaalde televisieprogramma s aanwezig te zijn, of een bedrijf dat stageplaatsen aan wil bieden. Deze komen naar ons als studievereniging toe omdat wij de schakel zijn tussen de studenten en de opleiding. Ook ons archief staat op deze kamer, waaruit wij geregeld stukken nodig hebben. Om dit alles naar goed behoren uit te kunnen oefenen, hebben wij dus een ruime kamer nodig om zowel te kunnen vergaderen, achter computers ons werk uit te kunnen voeren en mensen te kunnen ontvangen. Daarnaast is het van belang dat er genoeg ruimte is om een aantal archiefkasten in te plaatsen. Pegasus Studievereniging Pegasus is een vereniging van Algemene Sociale Wetenschappen studenten aan de UvA. Deze vereniging telt 500 leden en is in elf jaar uitgegroeid van een propedeuse opleiding naar een bachelor opleiding. ASW is een studie die de studenten de mogelijkheid biedt interdciplinair opgeleid te worden. De studenten krijgen brede inzichten en zullen na het afronden van de studie dus multi-inzetbaar zijn. Er wordt niet slechts vanuit één invalshoek beredeneerd, waardoor meerdere scenario s en oplossingen kunnen worden geformuleerd door onze studenten. Commissies Naast de brede opleiding die ASW biedt, is het zeer van belang om een goede sfeer te bieden aan de leden en ervoor te zorgen dat de studenten gemotiveerd en enthousiast blijven. Om dit te bewerkstelligen telt de vereniging dertien commissies die gezamenlijk zorgen voor deze prettige sfeer binnen de 23

24 vereniging. De commissies die Pegasus telt zijn: educatie-, korte activiten-, feest-, kamp-, allejaarsweekend-, eerstejaars-, derdejaars-, lift-, sport-, sponsor-, ski-, krant- en kascontrolecommissie. Naast alleen feestelijke activiteiten, bieden de commissies dus ook veel educatieve, internationale en sport activiteiten. Naast de activiteiten die alleen vanuit de vereniging worden georganiseerd, bestaat er ook een samenwerking tussen Pegasus en de dorcenten, de opleidingscommissie, alumni en de studentadviseurs. Samen worden er trajecten mastervoorlichtingen gegeven en worden er panelgesprekken georganiseerd om de opleiding nog beter te maken. Deze samenwerking is essentieel aangezien de vereniging de beste toegang tot de studenten biedt en de opleiding deze toegang nodig heeft. De vereniging fungeert dus als een schakel tussen de studenten en het onderwijs. Omdat de vereniging fungeert als deze schakel is het van groot belang dat de vereniging makkelijk toegankelijk blijft voor haar leden. In het nieuwe Roeterseiland complex zou het dus ook belangrijk zijn dat de vereniging een kantoor krijgt tussen de begane grond en de derde verdieping- de verdiepingen waar de colleges worden gegeven. De drempel om naar de vereniging tot te stappen moet voor de studenten klein zijn. Zou de vereniging op een hogere verdieping worden geplaatst, dan zal de student minder snel naar de vereniging stappen en kan de belangrijke band die de vereniging met haar studenten heeft verzwakken. Bestuurskamer Omdat de vereniging een goede band heeft met haar studenten en docenten is het van groot belang dat er een ruime kamer tot beschikking wordt gesteld. De bestuurskamer moet een oppervlakte krijgen van minimaal 30 vierkante meter. Deze ruimte is nodig voor al het werk dat moet worden gedaan door alle vijf de bestuursleden en de ruimte wordt ook gebruikt door alle commissies. Vanuit de commissies zijn er ruim 60 mensen die naast het bestuur ook gebruik maken van de telefoons en computers. Naast dat de bestuurskamer moet fungeren als een goede werkplek, moet de ruimte ook uitnodigend zijn voor de leden om vragen te stellen en een kopje thee te komen halen. De vereniging kent haar leden zo goed omdat de leden regelmatig op de banken bij ons komen zitten en verhalen over hun jaar vertellen. Het is voor Pegasus erg belangrijk dat deze informele sfeer wordt behouden, want alleen op deze manier komen we echt te weten wat er binnen 24

25 de studie speelt, wat ze van ons verwachten en wat de leden nodig hebben. De leden komen naar de bestuurskamer om andere leden te ontmoeten en om even tot rust te komen. De ruimte is een veilige plek waar alle leden welkom zijn. Pegasus beschouwt haar bestuurskamer als het centrum van de vereniging en waarborgt hiermee ook de identiteit van de vereniging door de goede toegankelijkheid. Zouden er flexwerkplekken komen, dan weten de studenten de vereniging minder goed te vinden en kan dit ten koste gaan van de identiteit en sfeer van de vereniging. De bestuurskamer heeft nog een laatste functie en dat is het waarborgen van privacy. Deze privacy kan nodig zijn voor een student die met een probleem zit, voor de docenten die een probleem willen bespreken of voor externe partijen die privé met de vereniging willen spreken. Common room De huidige kamer van Pegasus bevindt zich naast de bestuurskamer van Machiavelli. Het is erg prettig om contact te hebben met andere studieverenigingen, omdat er ervaringen met elkaar kunnen worden uitgewisseld en er wordt sneller een activiteit samen georganiseerd. Het zou in het nieuwe complex daarom erg prettig zijn als meerde verenigingen bij elkaar op één gang komen. De leden hebben meer contact met andere studies wat weer kan bijdragen aan een goede sfeer en samenwerking tussen verschillende studies en verenigingen. Een extra gezamenlijke ruimte in de vorm van een common room zou hier nog beter aan kunnen bijdragen. Kortom is het nodig om een eigen ruimte te krijgen om te kunnen blijven functioneren als de schakel tussen de student en opleiding en om de eigen identiteit en privacy van de vereniging te waarborgen. Sarphati De rol van een studievereniging Een studievereniging wordt gevormd door studenten en is er voor haar studenten. Haar doel is zoveel mogelijk de 25

26 betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen, zodat de student zich gemakkelijk een weg baant in de drukte en het presteren gedurende de studie, maar ook het in het sociale leven. Wij willen dat studenten vertrouwd raken met hun omgeving: de stad Amsterdam, de Universiteit, en daarbij horend de opleiding en de studievereniging. De leden van Sarphati, de studieverenging van Sociale Geografie en Planologie, moeten ten allen tijde zich vertrouwd voelen om langs te komen in de bestuurskamer van Sarphati. De reden hiervoor kan zijn, omdat de student moeite heeft vooral in het eerste studiejaar met plannen, concentreren en het beheersen van efficiënt studeren. Het kan ook zijn dat studenten zich in hun nieuwe omgeving ongemakkelijk voelen bij medestudenten, docenten of de Universiteit in het algemeen. Er wordt vaak onderschat dat het nieuwe studentenleven, wat enerzijds de tijd van je leven is, ook heel vermoeiend en stressvol kan zijn. Zeker in het eerste jaar. Wij willen dat de student zich thuis gaat voelen en dat zij met alle vragen bij ons terecht kunnen. Daarnaast streven wij naar een klimaat, waarin de student optimaal zijn/haar kennis kan ontwikkelen en Sarphati een sociale thuisbasis is voor de student. Om deze reden pleiten wij voor een bestuursruimte tussen de studenten. In het nieuwe Roeterseiland Complex zou dat een plek betekenen tussen de werklokalen en collegezalen, dus verdieping -1 tot de derde verdieping. Studievereniging en onderwijs Een studievereniging als Sarphati is de schakel tussen student en onderwijs. Wij verzorgen veel studie gerelateerde activiteiten, zoals symposia, filmavonden, stadsexcursies en lezingen. Steeds vaker worden educatieve activiteiten in samenwerking met docenten georganiseerd. Wij vinden het contact tussen student en docent heel belangrijk. Zeker binnen de massa van een Universiteit, waarin een hoorcollege voor 500 studenten geen uitzondering is, streven wij naar meer direct contact met docenten. Zo weten studenten, de docenten sneller te vinden voor vragen en advies, en gaan door samenwerking met meer plezier naar de colleges. Op lange termijn zal dit de studieresultaten ten goede komen. 26

27 Studievoorziening Sarphati komt de studenten tegemoet bij het studeren, door het verstrekken van samenvattingen, handleidingen voor efficiënt studeren, antwoorden op andere vragen, en het verschaffen van informatie over de opleiding. Daarnaast verzorgen wij de boekenverkoop. Dit houdt in dat wij een boekencontract sluiten, vervolgens gaan wij na bij de docenten welke boekentitels wij moeten bestellen en zorgen wij er voor dat de studenten op de hoogte zijn waar zij hun boeken kunnen bestellen en afhalen. De boekenverkoop vind plaats aan het begin van ieder semester (dus twee keer per jaar). Dit doen wij vroegtijdig zodat de studenten bij het eerste college al over het studiemateriaal beschikken. Voor het opslaan van de boeken, en een vaste plaats waar de studenten deze kunnen ophalen, is ruimte nodig. Idealiter wordt hiervoor een apart boekenhok beschikbaar gesteld in het toekomstige Roeterseiland Complex. Wij snappen ook dat iedereen zal moeten inkorten op de ruimte. Echter, de noodzaak voor de ruimte die een boekenverkoop in beslag neemt, pleit voor een eigen bestuurskamer. Die twee keer per jaar deels kan worden gebruikt voor de opslag van boeken en de verkoop. Sarphati en carrière student Dit jaar richten wij ons als studievereniging meer op de carrière van de student en niet alleen op de studie zelf. Sarphati ondersteunt de student ook in de oriëntatie op de arbeidsmarkt. De kennismaking met de arbeidsmarkt wordt door onze leden zelf gedaan. Zo richt de Bedrijfs Contactencommissie (BCC) van Sarphati zich op het contact tussen student en bedrijf. Dit ontstaat bijvoorbeeld door het organiseren van een zogeheten InHousedag. Dit is een interactieve dag waar studenten kennis maken met een bedrijf, door samen casussen te behandelen en een oplossing te presenteren. Na dit gelegde contact kan Sarphati dezelfde bedrijven ook benaderen voor interessante werk- of stageplekken voor planologen of geografen. Dit contact met bedrijven en andere instellingen groeit steeds meer. De inhousedag zelf was een groot succes. Dit blijkt uit de reacties van de studenten. Ook intern bij Ymere waren de betrokken medewerker enthousiast. Wij zien dit als een goede manier om het werken bij een woningcorporatie en specifiek bij Ymere onder de aandacht te brengen. De aanwezige studenten 27

28 hebben nu een beter beeld van wie wij zijn en wat wij doen. Op die manier kunnen studenten een betere afweging maken of zij wel of niet in de toekomst bij Ymere willen stage lopen of werken. Tegelijkertijd bood dit voor Ymere een mooie gelegenheid om actuele stage en scriptiemogelijkheden te presenteren aan een grote groep geinteresseerde studenten. Tijdens de borrel konden hierover gelijk contacten worden gelegd. Hieruit zijn volgens mij enkele concrete vervolggesprekken gekomen. Al met al is Ymere erg positief over de inhousedag in zijn algemeenheid en de samenwerking met Sarphati. (Ymere Wonen, InHousedag 2011) Het komt ook voor dat een bedrijf wordt uitgenodigd bij de vereniging in plaats van dat wij bij hen op bezoek gaan. Als vereniging wil je het bedrijf in een presentabele ruimte kunnen ontvangen. Daarnaast is een overleg, in rust en ruimte, essentieel. Zeker als het gaat om toekomstige samenwerking, streven wij als vereniging naar een professionele uitstraling. Privacy studievereniging Vaak is er behoefte aan ongestoord overleg binnen een vereniging, wanneer Sarphati bijvoorbeeld een bedrijft ontvangt. Dit is niet mogelijk wanneer de ruimte wordt gedeeld met andere studieverenigingen. Elke vereniging kent bovendien zijn eigen cultuur. Hiermee wij doelen op; communicatie, bijeenkomsten, informatieverstrekking, werktijden- en uren en gebruik van de ruimte. Om optimaal te kunnen functioneren moeten verenigingen elkaar niet op die manier in de weg gaan zitten. Dit werkt bij docenten evenmin. Een aparte bestuurskamer is dus noodzakelijk voor privacy en het behoud van identiteit. Flexwerkplekken en enkele vergaderruimtes zien wij niet als oplossing, gezien de hoge frequentie vergaderingen en bijeenkomsten die alle acht verenigingen hebben. Vergaderingen zijn daarom niet op elkaar af te stemmen. Dit probleem verdwijnt als alle verenigingen een eigen plaats hebben. Eigen ruimte en common room Om de zojuist genoemde redenen, het ontvangen van onze eigen studenten (op informele wijze), maar ook het ontvangen van bedrijven (formele wijze) is het belang van een eigen bestuursruimte groot. Er moet ruimte zijn voor de privacy van een studievereniging. Zij moet mensen kunnen ontvangen in rust, en niet in de activiteiten van andere verenigingen. Een studievereniging wil haar eigen 28

29 identiteit uitstralen; een thuisbasis zijn voor haar eigen student. En daarnaast een professionele uitstraling hebben naar externe partijen toe. Inspelend op de ontwikkelingen en uitbreiding van de Roeterseilandcampus, is gebruik van ruimte een cruciaal punt. We zullen met meer mensen minder ruimte moeten gaan delen. Dit kan ook zijn vruchten afwerpen door het creëren van een gemeenschappelijke ruimtes. Hier kunnen studieverenigingen en docenten elkaar ontmoeten. En kan tevens worden gebruikt voor het organiseren van educatieve activiteiten, zoals een openbaar hoorcollege. Een dergelijke activiteit wordt nu al regelmatig georganiseerd in het Economiegebouw. De Room for discussion biedt docenten, politici, schrijvers, recensenten, wetenschappers, en andere betrokkenen, de mogelijkheid een debat aan te gaan met het publiek (studenten, docenten, geïnteresseerden). Deze discussies en debatten worden nu al begeleid en voorgezeten door studenten. Een zogeheten common room kan dus faciliteren in contact tussen student en studie, studieverenigingen onderling en met docenten. En daarnaast ruimte bieden voor het geven van voorlichtingsdagen voor toekomstige studenten. Bovendien is een eventuele common room een ideale arena voor snel contact en overleg over gezamenlijke activiteiten van verenigingen (en de studie). Kennisoverdracht van vereniging naar vereniging is in het verleden en nog steeds ook succesvol geweest, doordat de bestuurskamers van studieverenigingen bij elkaar in de buurt gevestigd waren. Zo ontstond er faceto-face contact en intensieve samenwerking. Kortom; wij pleiten als studievereniging voor een eigen ruimte, ten behoeve van privacy, de eigen identiteit, als werkplaats en een ontmoetingsplek voor studenten. Daarnaast zien wij het belang van een common room waar studieverenigingen, studenten en docenten elkaar ontmoeten. 29

30 SEC De statuten van het Sociologisch EpiCentrum, de studievereniging van sociologie aan de UvA, vermelden de volgende doelstellingen: belangenbehartiging van sociologiestudenten aan de Universiteit van Amsterdam in de ruimste zin van het woord met alle daartoe geëigende middelen. Het Sociologisch EpiCentrum interpreteert hierbij haar missie als volgt: het scheppen van een open en inspirerend klimaat voor studenten van de opleiding Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Een klimaat, waarin de sociologiestudent de mogelijkheid wordt geboden zich wetenschappelijk te ontplooien en zich sociaal te ontwikkelen. Wetenschappelijke ontplooiing komt tot uiting in de organisatie van onderwijsgerelateerde activiteiten zoals filmsymposia, lezingen en culturele avonden. Tevens wordt sociale ontwikkeling gestimuleerd middels het creëren van gelegenheden, waar de studenten elkaar kunnen leren kennen. De docenten kunnen in contact komen met de studenten om op deze manier zoveel mogelijk uit het studeren te kunnen halen. Niet alleen het contact tussen de studenten maar ook het contact tussen de studenten en docenten achten wij namelijk van 30

31 groot belang. Hierdoor gaan de studenten met meer plezier naar de colleges, werken zij met plezier samen en vragen zij de docenten sneller om advies wanneer ze ergens niet uitkomen. Uiteindelijk zorgt dit alles naar onze mening ook nog eens voor betere studieresultaten. Wij zijn er echter niet alleen voor de binding tussen de docenten en studenten maar we zijn ook de plek voor de sociologiestudent waar zij met hun ideeën en problemen terecht kunnen. We krijgen regelmatig vragen waarbij we de student zelf niet direct kunnen helpen maar deze wel kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon die deze vraag wel kan beantwoorden of een probleem wel op kan lossen. Op deze manier ontlasten wij dus ook de onderwijsbalie. Ook de toekomst van de student na het afronden van de studie vinden wij erg belangrijk. Het blijkt dat de gemiddelde sociologiestudent zich zorgen maakt over zijn of haar perspectief op de banenmarkt en niet goed weet wat hij of zij later met de studie zou kunnen doen. Daarom organiseren wij jaarlijks een carrièreweek waarin de studenten, aan de hand van verhalen uit de praktijk, een beeld krijgen van de verschillende mogelijkheden die er voor hen, na het afronden van de studie, zijn. De common room Als studievereniging van sociologie (SEC) is onze bestuurskamer sinds heugenis gevestigd in het Spinhuis. Deze bestuurskamer delen wij met Kwakiutl, de studievereniging van antropologie. Naast deze bestuurskamer is de common room gelegen waarin we samen met Kwakiutl onze activiteiten organiseren. Dit is tevens de plek waar wij het contact met onze leden kunnen onderhouden en onze activiteiten zowel mondeling als door middel van posters kunnen promoten. Overdag is dit een café waar studenten kunnen studeren, docenten en studenten elkaar kunnen ontmoeten en waar de studenten hun rust kunnen vinden tussen de colleges door. De informele manier van omgang tussen de studenten en docenten van sociologie is naar onze mening ontstaan door deze common room. Een student en docent drinken samen even snel een kopje koffie waarbij de student die ene dringende vraag kan stellen of een studiegerelateerd probleem kan bespreken. Op donderdag vinden hier gemiddeld twee maandelijks, vanaf 17 uur, lezingen en debatten plaats met aansluitend onze wekelijkse borrel. Beide activiteiten zijn erg druk bezocht door zowel de studenten als docenten. De andere blik, is een samenwerking tussen de studenten en docenten van 31

32 antropologie en sociologie en behandelt, middels een discussie, maatschappelijke en actuele onderwerpen vanuit zowel het perspectief van een socioloog als een antropoloog. Inmiddels is dit een activiteit die onlosmakelijk verbonden is met de common room, sociologie en antropologie. Dit contact tussen de studenten en docenten bevorderen wij ook nog eens door een jaarlijkse studenten en docenten lunch en een barbecue voor zowel studenten als docenten aan het eind van het jaar. Daarbij heeft Gerben Moerman vorig jaar de docent van het jaar verkiezing gewonnen, mede dankzij de enorme inzet van de studievereniging. De vereniging heeft een promotiefilmpje gemaakt en heeft Moerman uiteraard überhaupt voordragen als kandidaat. Dit zijn dingen die van groot belang zijn voor de studie sociologie en het imago van de studie weer een boost geven. Het goede contact tussen studenten en docenten maakt ook voor docenten het lesgeven leuker. De common room kan zeker worden gezien als een cruciaal onderdeel van SEC. Eigenlijk is ons hele functioneren als vereniging gestoeld op het hebben van een dergelijke ruimte. Doordat de common room wordt gerund door studenten is hier precies te vinden wat de docenten en studenten nodig hebben. Deze ruimte is wat studeren aan de UvA onderscheidt van het volgen van een vergelijkbare opleiding aan een andere universiteit. Bestuurskamer Onze bestuurskamer zit naast deze common room en deze zijn beiden in hetzelfde gebouw gesitueerd als de werkplekken van de docenten van sociologie waardoor we goede contacten met elkaar kunnen onderhouden. Ook dit zien wij als een waardevolle toevoeging aan onze vereniging en dit is dus iets wat naar onze mening in de toekomst moet blijven bestaan. De bestuurskamer beslaat momenteel ongeveer 25 vierkante meter. Zoals gezegd delen wij deze bestuurskamer momenteel met Kwakiutl. In de toekomst zouden wij er zeker geen probleem in zien om de bestuurskamer opnieuw met Kwakiutl te delen wanneer wij daarnaast een (gedeelde) common room hebben. We zijn er voor onze leden dus deze moeten ons moeiteloos, op een vaste plek, kunnen vinden. Wij zijn vanaf het allereerste moment dat de studenten in aanraking komen met het studeren aan de UvA bij de studenten betrokken. Samen met de studieadviseurs verzorgen wij de introductiedag voor de 32

33 eerstejaars waarna de studenten vervolgens op de hoogte zijn van ons bestaan en ze zoals al gezegd, met werkelijk elke vraag naar ons toe kunnen komen. Ook voor de tweejaarlijkse boekverkoop, waarbij de studenten de benodigde boeken met een fixe korting bij ons kunnen bestellen en ophalen is de bestuurskamer van groot belang. De boeken worden hier opgeslagen en uitgegeven. De uitgifte van de boeken is gelijk een belangrijk contact moment tussen de verenging en de leden. Daarbij attenderen wij de studenten het hele jaar door op verschillende baantjes die vrij komen binnen de UvA, stageplekken, interessante lezingen en meer. Zo wordt studeren meer dan alleen het volgen van colleges en werkgroepen. Activiteiten en commissies De studievereniging moet een plek zijn waar de student zich thuis voelt op de UvA. Studenten komen vaak terecht in een nog onbekende stad en kennen daar vaak nog weinig mensen. Om dit gevoel te creëren en te behouden wordt er door ons onder andere een introductieweekend georganiseerd voor de eerstejaars, is er een jaarlijkse studiereis, en zijn er tal van andere studiegerelateerde activiteiten. Maar naast al deze inhoudelijke activiteiten zorgen wij ook voor de informele sfeer door middel van feesten en borrels waar vriendschappen voor het leven kunnen ontstaan om de studietijd tot een onvergetelijke levensfase te maken. Om dit alles te bereiken en organiseren hebben we niet alleen en vijfkoppig bestuur die zich het hele jaar vol inzet voor de sociologiestudenten maar hebben wij ook verschillende commissies. De Commissie Studiegerelateerde activiteiten bestaat uit vijf personen en verzorgt alle lezingen, debatten en andere studiegerelateerde activiteiten. Daarbij is er de studiereis commissie die bestaat uit zes personen en elk jaar weer een geweldig interessante en leuke studiereis verzorgd. Daarnaast is er nog de Commissie niet-studiegerelateerde activiteiten die zorgt voor de binding tussen de studenten en bestaat uit vijf personen en de feest commissie van wederom vijf personen die zorgt voor de onvergetelijke feesten waar de studenten het vaak nog weken met elkaar over hebben. Ook het blad van de studie sociologie, Somo, wordt draaiende gehouden door een achttal enthousiaste sociologie studenten. Hier komen ook nog wisselende commissies als de Lustrum commissie, postermakers, kookcommissies en medewerkers van de common room bij. 33

34 Ruimte Al met al zijn er vanuit de studie sociologie dus gauw tussen de 35 en 40 actieve leden die gebruik maken van onze bestuurskamer. Hoewel wij, zoals al genoemd, het prima vinden om deze bestuurskamer met Kwakiutl te delen, moet deze wel groot genoeg zijn om als bestuur en de bijbehorende commissies goed te kunnen functioneren. Er moeten minstens drie computers in passen en er moet voldoende (afsluitbare) opslagruimte zijn voor de archieven, de kas, de boekhouding en meer. Iedereen die dit nodig heeft en bevoegd is moet ten alle tijden toegang kunnen verkrijgen tot deze middelen. Ook vinden hier vaak voorbereidingen plaats voor activiteiten en wanneer er geen andere ruimte beschikbaar is moeten hier ook vergaderingen en spoed overleggen plaats kunnen vinden. Er moet dus een tafel in kunnen staan en de benodigde bureaus waar de computers op kunnen staan, waarna er nog voldoende werkplek overblijft. Ook zowel een kleuren- als zwartwitprinter, een telefoon, internetaansluiting en andere noodzakelijke apparatuur moet hier in kunnen staan. De bestuurskamer is een herkenbare plek waar zowel studenten als docenten binnen kunnen lopen met vragen, ideeën of klachten. Ook moeten er vergaderruimtes beschikbaar blijven die wij als vereniging kunnen reserveren. Aangezien wij de bestuurskamer momenteel met Kwakiutl en uiteraard alle bijbehorende commissies delen moet er wel in een afgesloten ruimte kunnen worden vergaderd zodat de privacy van onze leden niet wordt geschaad. Waar het op neer komt is dat wij, ook na de verhuizing naar het Roeterseiland Complex, een herkenbare ruimte, dicht bij de studenten en docenten, nodig hebben om te kunnen blijven functioneren als studievereniging, Wanneer wij deze ruimte in de toekomst niet meer zullen hebben en bijvoorbeeld vanuit huis zullen moeten gaan werken, zal onze studievereniging binnen de kortste keren niet meer bestaan zoals deze bedoeld is. We zullen onze bindende rol tussen de studenten, de studenten en de universiteit en de studenten en docenten niet meer functioneel kunnen uitvoeren. Dit zal uiteindelijk resulteren in minder gedreven studenten, lagere cijfers, vriendschappen voor het leven zullen worden misgelopen, docenten zullen anoniemer les gaan geven, een (alumni)netwerk zal 34

35 inkrimpen en het allerbelangrijkst: het plezier van het student zijn, in hoogstwaarschijnlijk de meest vrije tijd van je leven, zal verdwijnen en de extra interesse van de studenten in studie gerelateerde zaken buiten de studie om zal niet kunnen worden bediend. Een klimaat, waarin de sociologiestudent de mogelijkheid wordt geboden zich wetenschappelijk te ontplooien en zich sociaal te ontwikkelen zal op termijn verdwijnen zonder de beargumenteerde, benodigde ruimte. VSPA De VSPA is de Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam en is opgericht in Net als de UvA en de opleiding psychologie is de VSPA door de jaren heen enorm gegroeid. Op het moment telt de VSPA ongeveer 1800 leden en is daarmee een van de grootste studieverenigingen Psychologie van Nederland. De doelstellingen van de VSPA zijn statutair vastgelegd. In het kort houden deze in dat de vereniging de maatschappelijke, culturele en politieke belangen van de leden behartigt, alsmede de belangen die verband houden met de opleiding. Verder behoort hiertoe het bevorderen van de persoonlijke vorming van haar leden, zowel op het gebied van de Psychologie als in de meest brede zin van het woord. De VSPA tracht deze doelen te bereiken doordat een fulltime bestuur het instellen van faciliterende en doelgerichte commissies, werkgroepen en overleggen mogelijk maakt. Ruim 100 studenten werken samen in ongeveer 15 verschillende commissies. Verder probeert de VSPA de psychologiestudenten bij te staan door het verkopen van boeken, syllabi en samenvattingen en het organiseren van sociale en studiegerelateerde activiteiten. Kernelementen VSPA 35

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie