Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen jaarvergadering 24 maart 2015"

Transcriptie

1 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal later op de avond aan de orde komen omdat Miranda pas later aanwezig is. Evenals de kascontrole, deze volgt daarna. 2. Notulen ouder- en ledenvergadering 18 maart 2014 Geen opmerkingen, de notulen worden goed bevonden. 3. Mededelingen Er zijn bijzondere mededelingen want we hebben een aantal jubilarissen onder ons. Joke van Oort is 50 jaar lid, Marga van Bergen en Laura Leenders beiden 25 jaar lid en Marlies Cornelissen en Miranda Van Duijnhoven beiden 40 jaar lid. Jammer genoeg konden Joke, Marga, Laura en Marlies vanavond niet aanwezig zijn waardoor zij geen speldje, oorkonde en bloemen in ontvangst konden nemen. Miranda krijgt later op de avond haar felicitatie met bloemen nog. Alle jubilarissen van Harte Gefeliciteerd en dank voor jullie jarenlange inzet bij de club. 4. Financieel verslag Vindt plaats om uur. De opbrengst van de reclameborden is iets naar beneden bijgesteld omdat het vorig jaar iets te hoog was ingeschat waardoor het lijkt of we nu flink verlies geleden hebben maar het is om en om gelijk met vorig jaar. De omzet van het clubgebouw is iets gestegen. Dit gaat dan over de zaterdagen, zondagen en de woensdag en het ouder-kind toernooi. De inkomsten van contributies is gedaald omdat we iets minder senioren leden hebben. De verkoop van de worstenbroodjes is stabiel. De financieringskosten ( bank kosten )-> blijven gelijk. De huur van veld/zaal is iets gedaald => Stichting Binnensport Boekel verrekenen korting. De energiekosten van gas, water en elektra zijn iets gestegen. Opmerking vanuit de aanwezigen -> zijn wel hoge kosten voor maar ca. 5 maanden gebruik van het gebouw. Kunnen we hierin besparen? Is zonnepanelen niet iets? Dit is zeker een goed voorstel en het bestuur zal dit meenemen. Dan hebben we nog de algemene kosten zoals de kosten van de telefoon, website, kantoorkosten, postzegels, activiteiten jeugd, was kosten, inschrijvingen voor toernooien, KNKV afdrachten etc. Deze kosten wisselen misschien iets maar wijken niet heel veel af van andere jaren.

2 Het grootste kostenplaatje zijn de afdrachten aan de KNKV. Verder vallen onder de algehele kosten ook de vergoeding en reiskosten van de trainer. Als eindresultaat kunnen we berichten dat we een positief resultaat hebben behaald! 5. Kascontrole Wordt gedaan om uur na het financieel verslag. De kas is goedgekeurd door Marlies Cornelissen en Anita van de Laar. Het zag er picobello uit. Alles was keurig geordend en goed terug te vinden. Het was allemaal kloppend. Miranda krijgt een wel verdiend applaus van iedereen voor het boekhouden van JES! Als dank daarvoor krijgt Miranda nog een cadeau bon uitgereikt en voor haar 40 jarig jubileum wordt nog een mooie bos bloemen aangeboden. Miranda Gefeliciteerd! Volgend jaar zal de kas gecontroleerd worden door Anita van de Laar en Anne v.d. Rijt. ( Theo Rooijackers als reserve) 6. Bestuursverkiezing Op het moment is er niemand in het bestuur herkiesbaar. Marja en Marianne treden beiden af. Marja verzorgt de kas en zit vanuit de T.C. in het bestuur. Dit zijn 2 taken die ze al diverse jaren op zich neemt en Marianne verzorgt de functie van secretaris wat een nogal omvangrijke taak is. Het bestuur blijft met drie personen over en dit is te weinig om alle zaken te kunnen blijven regelen dus we zouden het heel erg op prijs stellen als we aanvulling krijgen. Mochten we vrijwillig geen invulling krijgen dan komen we als bestuur met het voorstel dat uit ieder senioren team 1 of 2 mensen geleverd moeten gaan worden om het bestuur aan te vullen. Diverse grote taken willen we gaan opsplitsen. B.v. alleen een notulist aanstellen en iemand kan b.v. alleen als taak de kas verzorgen. Daar komen we als bestuur nog op terug, gaan nog bekijken hoe we dit het beste kunnen indelen. Voor nu willen we het hierbij laten en iedereen de kans geven om goed na te denken of een bestuurstaak iets voor je is. Het is natuurlijk fijn als we mensen hebben met korfbal affiniteit maar ook een ouder die meedenkt binnen het bestuur is welkom. Ook staat de vacature van voorzitter nog open. We horen het graag als iemand interesse heeft.

3 7. Activiteitencommissie Naar aanleiding van de ouderavonden worden een groot deel van de team gebonden taken ingevuld en ook de vacatures van de diverse commissies. Het verloopt goed en hier zijn we erg blij mee ook mede dankzij de hulp van onze teamcoördinator dus we willen hier op deze manier mee door gaan. Alle activiteiten van 2014 zijn goed verlopen zoals, kamp, ouder/kind toernooi, koppelschieten was een goede opkomst en de loterij is goed verlopen en had leuke prijzen, surprise, sinterklaas zijn weer erg leuk geweest en onze worstenbroodjesactie was wederom een succes! Ook de Carnavalsactiviteit zit er weer op en was dit jaar een gezellig feestje in de kantine. Het Indoor Sport Spektakel is geweest op zaterdag 21 maart en daaraan heeft de A-jeugd deelgenomen. De aankomende activiteiten zijn: - Voorjaarsactiviteit -> datum is nog niet bekend. - Ouder/kind toernooi is zondag 17 mei -> dit willen we aan laten sluiten op de laatste thuiswedstrijden van de sen. 1 en sen. 2 damesteams. Daarna is er een feestelijke afsluiting met een friet kar zodat iedereen lekker wat kan eten en drinken in een gezellige sfeer rondom ons clubgebouw. - Koppelschieten en loterij is zaterdag 6 juni. - Kamp is het weekend van 26,27,28 juni. Heb je interesse voor een commissie? Neem dan contact op met Evelien van Sleeuwen van de Activiteiten Commissie. Info? Zie website. 8. Technische Commissie Seizoen 2014/2015 De dagelijkse TC bestaat uit de volgende personen: Marja Rooijackers ( vanuit bestuur), Antonet Huibers, Daniëlle van Sleeuwen, Suzanne van den Elzen en Ingrid Logtens en Hilde Timmers De TC vergadert eens in de zes weken. Wij willen bij deze Marja bedanken, zij zal stoppen in de T.C. Haar plaats zal door iemand uit het bestuur weer ingevuld dienen te worden. Daar zoeken we nog mensen voor, dus lijkt het je leuk om in de T.C. mee te draaien dan is misschien deze functie wel iets voor je. Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het zoeken naar trainers. Na een hectisch einde hebben we gelukkig toch nog trainers gevonden zodat we het begin van het nieuwe seizoen gewoon van start konden gaan. We hebben Duncan Sperling gevonden om het 1 e te gaan trainen en Theo Rooijackers voor het 2 e en de midweek. Wij willen bij deze beiden bedanken voor hun inzet en hopen dat de fijne samenwerking nog even kan worden voortgezet. Het nieuwe seizoen zijn we van start gegaan met de Kangaroes, 5 jeugdteams en 3 seniorenteams ( waarvan 2 op zondag ) in de competitie. In de buitencompetitie is JES redelijk gestart. Door een nieuwe regeling bij de bond is het alleen nog maar mogelijk om eenvaks-korfbal te spelen bij de F en de E en tevens hebben we de D2 opgegeven voor eenvaks-korfbal. Dit is erg leuk om te zien en ook om te spelen. De kinderen krijgen zo meer kans om te scoren en ze vinden het zelf ook erg leuk. Senioren 1 staat 7 e en zal de 2 de helft nog goed moeten spelen om uit de gevarenzone te komen dus kunnen ze wel wat aanmoedigingen gebruiken.

4 De volgende teams spelen 3 competitie en zijn op de volgende plaatsen geëindigd. Senioren 2 6 e, midweek 1 als 3 e, A1 4 de, C1 1 ste, D2 4 e en E1 4 e. Bij deze willen wij de D1 en C1 nogmaals feliciteren met hun behaalde kampioenschap! Binnen competitie: In de binnen competitie zijn we met dezelfde teams als buiten van start gegaan. We hebben de volgende resultaten behaald: senioren 1 zijn op de 2 e plaats geëindigd waardoor ze een promotiewedstrijd hebben moeten spelen. Deze hebben ze gewonnen en ze gaan dan nu ook volgend seizoen terug naar de hoofdklasse. Senioren 2 is geëindigd als 5 e, midweek 1 als 2 e, de A1 als 3 e, de C1 als 1 e, de D1 als 2 e, de d2 als 4 e en de E1 als 4 e. C1 weer een keer proficiat met jullie kampioenschap. In de 2 e helft van de buitencompetitie starten we met een extra jeugdteam wat mogelijk is door een aantal nieuwe aanmeldingen. Zo kunnen ze allemaal weer wat mee korfballen. Tevens zijn een paar teams hoger ingedeeld zodat ze iets meer weerstand krijgen. Op dit moment draait de kangaroe klup zeer goed. Na een moeizame opstart vorig seizoen zien we nu de resultaten terug. De groep wordt steeds groter en een complimentje naar Liz en Ilse die dit samen heel goed hebben opgepikt want het start natuurlijk allemaal bij de jongste jeugd. In totaal zijn er dit seizoen verschillende keren vergaderingen gehouden in de huidige samenstelling van de T.C. waarin gesproken is over de volgende zaken: Leidster/trainers bijeenkomsten, nieuwe trainers, oefenwedstrijden veld/zaal, toernooi, gesprekken met de senioren 1, 2 en 3 en jeugdleden, teamindeling volgend seizoen, lidmaatschap nieuwe seizoen, doorschuiven speelsters, selectie, indeling zaal training coaching, gesprekken trainer, kangaroe klup, korfbal lessen op school. Nog een toelichting wat betreft de korfballessen. Aan het einde van vorig jaar is gestart met het geven van korfbal lessen op school voor groep 1 t/m 8 als nieuwe manier van ledenwerving en ook om op deze manier korfbal een positief imago te geven. De lessen zijn ook gegeven in Elsendorp op school aan gr. 1 t/m 4. De lessen op de scholen zijn heel leuk verlopen en er is erg enthousiast op gereageerd. De kinderen kregen nadien een kleurplaat waarmee ze een prijsje konden winnen en mogen vrijblijvend op zaterdag deelnemen aan de trainingen bij de kangaroe klup. Op het moment hebben we 12 kinderen die deelnemen aan de kangaroe klup. 9. Sponsorcommissie In het kort wat er afgelopen jaar gebeurd is bij de sponsoring. Iedere maand ontvangen de shirtsponsors de nieuwsbrief die ook onze leden ontvangen per mail. Het seizoen begint met het bellen van de sponsoren die een mondeling contract hebben met de vereniging met de vraag of ze dit weer met een jaar willen verlengen. Dit seizoen hebben alle sponsoren daar weer mee ingestemd.

5 Helaas hebben we 1 bordsponsor verloren. Dit door interne veranderingen binnen dat bedrijf. In november hebben we een lijst gemaakt met velen die we aanschreven voor bord- of website sponsoring. Hieruit zijn 1 bordsponsor en 2 website sponsoren gekomen. In december hebben we alle sponsoren een kerstkaart gestuurd. In maart heeft het onderhoud team opgeruimd en zaken bekeken -> we gaan nu de dug-outs verplaatst zijn de borden langs het veld nalopen en evt. verplaatsen. We proberen dit voor dat de wedstrijden van de buitencompetitie starten te realiseren. We hebben 2 hoofd sponsoren gevonden voor de senioren 1 en zijn druk bezig met het ontwerpen van het shirt en het passen van de pakken en shirts. We hopen dat we het nieuwe seizoen dit samen met de sponsoren te kunnen presenteren. Ook voor de senioren 2 is een sponsor gevonden voor de pakken en ook dit wordt volgend seizoen gepresenteerd. De Rabobank Clubkas Campagne -> De nieuwe opzet van sponsoring door de Rabobank. Alle Rabobank leden kunnen stemmen voor een vereniging. Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen met maximaal 2 stemmen op eenzelfde vereniging/club. Hoe meer stemmen JES binnenhaalt hoe meer sponsorgeld we ontvangen. Het is een groot succes geweest en JES heeft 269 stemmen ontvangen en heeft daarmee een mooi bedrag binnen gehaald. Hart van JES -> hier een paar regels van Hart voor JES. In februari 2014 hebben we het eerste hartje op het bord mogen hangen. In december 2014 hadden we al 11 hartjes op het bord. In 2015 nog eens 4 hartjes erbij dat is in totaal 15 hartjes en we zijn nog met een nieuwe aanmelding bezig. We hebben formulieren voor aanmeldingen aan het bord in de hal van het clubgebouw hangen. 10. Masterplan Arbitrage Er wordt een kort verslagje gedaan vanuit de scheidsrechterscommissie. Echter alleen Wendy bezet deze commissie momenteel dus mocht iemand interesse hebben om haar te ondersteunen dan ben je van harte welkom. Het is hiervoor niet nodig om korfbal- of scheidsrechters talenten te hebben, het zou wel fijn zijn dat iemand goed kan plannen en organiseren. Dit jaar zijn er weinig scheidsrechters opgeleid tot een daadwerkelijk diploma. Wel zijn er 11 meiden hun spelregeldiploma gaan halen waarvan er nu 9 geslaagd zijn. Erg knap, gefeliciteerd allemaal! Ook zijn er weer enkele 16-jarigen gaan fluiten deze binnen competitie. Het doel is om deze beginnende scheidsrechters meer begeleiding te bieden. Komend seizoen zal het ondersteunen en onderhouden van de scheidsrechters onze missie gaan worden. Heb je ondersteuning of begeleiding nodig geef dit dan ook tijdig aan. Doordat we maar 1 team in het wedstrijd korfbal hebben dit jaar lopen we geen boetes op. We hebben door de goede inzet van onze KNKV scheidsrechters zelfs meer wedstrijden gefloten als nodig wat ons zelfs een kleine bonus oplevert. Dit ook mede doordat Theo Rooijackers zijn opleiding tot KNKV scheidsrechter is gaan volgen. Volgend seizoen pikt hij dit weer verder op.

6 Als laatste bedankt aan alle scheidsrechters voor hun sportieve inzet!! Hopelijk kunnen we komend seizoen weer op ieders verantwoording rekenen om tijdig aanwezig te zijn. Als speelster en coaches is het erg vervelend als de scheidsrechter niet tijdig aanwezig is of niet op komt dagen. Daarvoor rekent de vereniging ook een kleine boete. 11. De Toekomst van JES het vervolg en de visie van het bestuur seizoen ( en verder ) Organisatorisch Alvorens een beschouwing op de toekomst eerst een kleine terugblik op seizoen In 2014 zijn we verder gegaan op de in 2013 ingeslagen weg om ouders nadrukkelijker te betrekken bij de team gebonden taken, zoals maken van rijschema s, aanstellen van een teamouder etc. en hiermee ook te teamleiding te ontlasten. E.e.a. onder leiding van de teamcoördinator. Dit loopt goed en ook de escalatieroute via teamouder naar TC en evt. bestuur werkt wanneer er zaken spelen binnen het team die met speelsters en/of ouders besproken moeten worden. Ook het animo en de opkomst bij de georganiseerde poets en klusdagen is prima. Vele handen maken licht werk en concreet kunnen we dit nu binnen enkele halve dagen in het jaar uitvoeren. In het afgelopen jaar hebben we een redelijke bezetting gehad van de bestuurs- en commissieposten, waardoor het jaar organisatorisch over het algemeen geen grote problemen heeft gekend. I.v.m. het aanstaande vertrek van een aantal bestuurs- en commissieleden en al enige aanwezige onderbezetting is het werven van nieuwe bestuurs- en commissieleden een belangrijk punt voor het komende seizoen om het de organisatie op peil te houden en te zorgen voor een goede en evenwichtige verdeling van taken. Beleidsmatig Vorig seizoen is ingestoken op minimaal een stabilisatie op organisatorische en sportief vlak, plezier en vandaaruit proberen verder te bouwen aan een kleine groei en/of samenwerking. Naast de organisatie kunnen we algemeen stellen dat ondanks degradatie van het vaandel team de stabilisatie vooralsnog voor dit seizoen goed gelukt is. Niettemin blijft dit een punt van continue aandacht en blijven we een kleine vereniging die kwetsbaar is voor kleine veranderingen en/of ledenaantallen. Gedurende het seizoen hebben we als bestuur en vooral ook TC gemerkt dat randvoorwaarden een steeds belangrijkere rol spelen bij de sportieve beleving, plezier en motivatie van speelsters en met name jeugdspeelsters. Vragen als: in welk team zit ik

7 volgend jaar, wie is de trainer/coach, zit ik nog wel bij mijn vriendinnen, kan ik mijn bijbaantje nog wel combineren met sporten etc. komen regelmatig naar boven. Als bestuur en TC begrijpen we dat heel goed en proberen we binnen de mogelijkheden die we hebben daar rekening mee te houden. Toch willen we aan speelsters en ouders begrip vragen voor de situatie en even nadrukkelijk stil te staan bij het volgende: - JES is een kleine vereniging en dat brengt beperkingen met zich mee bij de teamindelingen (we kunnen soms niet anders) - De invloed van JES op de wedstrijdtijden (m.n. uit en in de zaal) is beperkt. We hebben ook te maken met andere verenigingen die gebruik maken van dezelfde faciliteiten. - Denk heel goed na over het belang van korfballen/sporten, beweging, teamsport en sociale contacten en plezier ten opzichte van andere activiteiten. - Realiseer je dat het ook heel goed kan zijn eens een seizoen in een ander team te spelen. Andere contacten, speelwijze etc. wat ten goede komt aan zowel de ontwikkeling op sportief als sociaal vlak. Als kleine vereniging kleeft er ook een nadrukkelijk risico aan het altijd krampachtig bij elkaar houden van telkens hetzelfde team. Wanneer er een of enkele speelsters uitvallen, des te groter de kans dat het hele team als een kaartenhuis ineen zakt. Als bestuur en TC vinden we het daarom belangrijk om de binding tussen de verschillende teams te vergroten, waardoor een evt. overstap wordt vergemakkelijkt. Tot slot is er medio 2014 is vanuit een werkgroep/commissie vanuit de TC en leden van de midweek gestart met het verzorgen van korfballessen op de scholen in Venhorst en Elsendorp. Dit is heel succesvol verlopen, kinderen hebben het leuk gevonden en inmiddels is er een behoorlijke aanwas onder de jongste jeugd/kangaroe klup. Doel is om hiermee door te blijven gaan en wellicht als de mogelijkheden toe rijkend zijn ook nog eens in Odiliapeel en/of Boekel trainingen te verzorgen. Sportief Na een degradatie van het eerste team hebben we met een nieuwe trainer Duncan Sperling dit seizoen de draad opgepakt. Het niveautje lager en begeleiding heeft ertoe geleid dat we weer nadrukkelijk meedoen om de winst en wellicht zelfs promotie in de zaal. Dit komt vooral ook het spelplezier ten goede en dat was een van de belangrijke elementen die we afgelopen seizoen hebben vastgesteld. Overige teams in stuk TC? Vooral ook binnen de jeugd is nog steeds de nodige creativiteit vereist van de TC om volledige en evenwichtige teams samen te stellen. In combinatie met een door de KNKV geregisseerde poule indeling leidt dit tot soms wel / soms niet gelukkige combinaties. Zo is de C in alle seizoendelen kampioen geworden en de E soms al blij met een gelijksspel of een enkele winstpartij. Hier vragen we ook de ouders om begrip. Het volgende seizoen (deel) kan het weer heel anders zijn.

8 Belangrijk element is dat we aandacht blijven besteden aan ledenwerving en behoud. Visie en doelstellingen De grootste zorgen binnen de vereniging blijven bestaan om voldoende spelende leden, bestuursleden en vrijwilligers te behouden en aan te trekken om evenwichtige teams samen te kunnen stellen en/of te selecteren en de organisatie. Als vereniging blijven we naar verwachting in de komende jaren in een kwetsbare zone bevinden. Vandaar dat het volgende voor komende seizoen voorop wordt gesteld: - Behoud van spelende leden en zo mogelijk groei binnen m.n. de jeugd - Blijvende aandacht voor het betrekken van ouders, vrijwilligers bij de vereniging en specifiek aandacht voor het werven van voldoende bestuurs- en commissieleden voor het komende seizoen. - Plezier op sportief en organisatorisch vlak blijft voorwaarde nummer 1. - In overleg met de teams en trainer vaststellen van het sportieve ambitieniveau voor JES voor het komende seizoen. - Zo mogelijk samenwerking andere verenigingen of organisaties om gelijksoortige taken/activiteiten gezamenlijk uit te voeren of elkaar te ondersteunen of om gezamenlijke belangen te behartigen. Met als voorbeeld: o Een voorbeeld is het initiatief van Stichting Leefbaar Venhorst om een gezamenlijke uitrol van je bent een kei programma samen met Centrum voor Jeugd en Gezin, Sint Corneliusschool en andere verenigingen. o Mogelijke samenwerking met KPJ/Vespo inzake tennis in Venhorst o Samenwerking met andere korfbalverenigingen dat in regionaal verband steeds vaker op de agenda staat. Pijlers/Fundament (voortzetting huidige beleid) - Behoud organisatiestructuur incl. team-/vrijwilligers coördinator en werven van nieuwe bestuurs- en commissieleden. - Voortzetting creëren breed draagvlak vrijwilligerstaken de wijze van invulling/organisatie daarvan o.a. middels ouderavonden jeugd. Hierdoor: o Een brede(re) doelgroep aanspreken voor vrijwilligerstaken; speelsters, ouders, maar evt. ook grootouders. o Voorkomen dat veel taken op slechts enkele schouders rusten (kwetsbaarheid)

9 o Plezier in de beleving van sport en het vrijwilligerswerk - Voortzetting ledenwerving/korfballessen op scholen. - Behouden van een goed contact met de begeleiding (trainer/coach) van teams, ouders en speelsters zodat bekend is wat er speelt en leeft en zo nodig daarop anticiperen. - Aandacht voor contacten binnen de vereniging/binding met de vereniging o Af en toe extra aandacht / samenkomst i.c.m. wedstrijden en/of activiteiten. - Uitstraling / Promotie JES als vereniging en Korfbal als sport in het algemeen. - Contacten andere verenigingen m.b.t. samenwerking (op divers vlak) - Opbouw van teams en sportieve plannen uitwerken i.s.m. TC en nieuwe hoofdtrainer. 12. Voorstel tot bestuursmandaat afspraken mogelijk gezamenlijk gebruik t Venster en KPJ/tennis Het genoemde voorstel wordt ter stemming ingebracht en alle leden geven het bestuur mandaat d.w.z. bevoegdheid/machtiging voor het maken van verdere afspraken omtrent gezamenlijk gebruik van t Venster. Het bestuur wordt daarbij geadviseerd door de huidige commissieleden Judith Brands en Jolanda van de Wijst. Reacties/terugkoppelingen van de aanwezigen: - KPJ wordt als een openstaande club gezien. - de samenwerking wordt als positief gezien -> meer levendigheid rondom het clubgebouw. - evt. zouden kleine verenigingen zoals b.v. een postduiven vereniging zich ook bij ons clubgebouw kunnen vestigen. - voor de leefbaarheid van de vereniging er alles aan proberen te doen om de samenwerking te laten slagen. 13. Rondvraag Mededeling wat betreft het scorebord -> vorig jaar zijn er onderdelen vervangen en het is niet goed om het steeds in de meterkast aan en uit te zetten. Alleen met de gele handset aan- en uitzetten!!!

10 Maatschappelijke stages -> misschien kan er in het Boekels Weekblad vermeld worden dat dit bij JES kan. Teams -> misschien als vriendinnen niet samen in een team zitten dan wel samen proberen te trainen? Antwoord vanuit de T.C. -> er moet en wordt al met heel veel dingen rekening gehouden en buiten trainen er al verschillende teams samen. Bij de binnen trainingen ben je afhankelijk van zaaltijden en leidsters die zelf ook moeten trainen. We doen er alles aan om dit zo goed mogelijk in te delen. Vanuit de teamcoördinator nog een opmerking wat betreft de team gebonden taken -> kijk eens als ouders hoeveel leidsters er wekelijks klaar staan voor jullie kind en hoeveel ze doen. Wat is dan die 3 à 4 uurtjes wat je als ouders kan doen per jaar? We willen bij deze ook graag alle ouders bedanken die zich hiervoor inzetten. Jullie hulp is super en alle hulp is welkom!! Binnenkort wordt er weer een ouderavond gepland om de team taken in te vullen. Met dit laatste wordt de vergadering gesloten. Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en tot ziens bij de volgende jaarvergadering! Namens het bestuur

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

AGILITAS POST. SvZ Seizoen 2011-2012. Van de redactie ARNHEMSE VOLLEYBALVERENIGING

AGILITAS POST. SvZ Seizoen 2011-2012. Van de redactie ARNHEMSE VOLLEYBALVERENIGING AV agilitas AGILITAS POST ARNHEMSE VOLLEYBALVERENIGING de CMV jeugd speelt nu in nieuwe shirtjes gesponsord door Welling Bij deze bodembalk object hadden we achteraf liever een effen blauw vlak gehad,

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s.

Kopij inleveren vóór 1 okt a.s. Jaargang 3 september 2009 Nummer 3 Clubblad van Sport Vereniging Velden Kopij dient steeds vóór de eerste van elke maand ingeleverd te zijn bij de redactie. E-mail: sportnieuwsvelden@gmail.com REDACTIE

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

BUSINESS HALSTEREN IN. nr. 1. Trainer Molenaar identificeert zich met kernwaarden van de club. Over Smaeck valt niet te twisten

BUSINESS HALSTEREN IN. nr. 1. Trainer Molenaar identificeert zich met kernwaarden van de club. Over Smaeck valt niet te twisten HALSTEREN IN nr. 1 Het businessmagazine van RKSV Halsteren BUSINESS seizoen 14-15 GEEL ZWART ZIJN ONZE KLEUREN HALSTEREN IS ONZE NAAM Van Koppen & Van Eijk nieuwe hoofdsponsor Trainer Molenaar identificeert

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie