Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen jaarvergadering 24 maart 2015"

Transcriptie

1 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal later op de avond aan de orde komen omdat Miranda pas later aanwezig is. Evenals de kascontrole, deze volgt daarna. 2. Notulen ouder- en ledenvergadering 18 maart 2014 Geen opmerkingen, de notulen worden goed bevonden. 3. Mededelingen Er zijn bijzondere mededelingen want we hebben een aantal jubilarissen onder ons. Joke van Oort is 50 jaar lid, Marga van Bergen en Laura Leenders beiden 25 jaar lid en Marlies Cornelissen en Miranda Van Duijnhoven beiden 40 jaar lid. Jammer genoeg konden Joke, Marga, Laura en Marlies vanavond niet aanwezig zijn waardoor zij geen speldje, oorkonde en bloemen in ontvangst konden nemen. Miranda krijgt later op de avond haar felicitatie met bloemen nog. Alle jubilarissen van Harte Gefeliciteerd en dank voor jullie jarenlange inzet bij de club. 4. Financieel verslag Vindt plaats om uur. De opbrengst van de reclameborden is iets naar beneden bijgesteld omdat het vorig jaar iets te hoog was ingeschat waardoor het lijkt of we nu flink verlies geleden hebben maar het is om en om gelijk met vorig jaar. De omzet van het clubgebouw is iets gestegen. Dit gaat dan over de zaterdagen, zondagen en de woensdag en het ouder-kind toernooi. De inkomsten van contributies is gedaald omdat we iets minder senioren leden hebben. De verkoop van de worstenbroodjes is stabiel. De financieringskosten ( bank kosten )-> blijven gelijk. De huur van veld/zaal is iets gedaald => Stichting Binnensport Boekel verrekenen korting. De energiekosten van gas, water en elektra zijn iets gestegen. Opmerking vanuit de aanwezigen -> zijn wel hoge kosten voor maar ca. 5 maanden gebruik van het gebouw. Kunnen we hierin besparen? Is zonnepanelen niet iets? Dit is zeker een goed voorstel en het bestuur zal dit meenemen. Dan hebben we nog de algemene kosten zoals de kosten van de telefoon, website, kantoorkosten, postzegels, activiteiten jeugd, was kosten, inschrijvingen voor toernooien, KNKV afdrachten etc. Deze kosten wisselen misschien iets maar wijken niet heel veel af van andere jaren.

2 Het grootste kostenplaatje zijn de afdrachten aan de KNKV. Verder vallen onder de algehele kosten ook de vergoeding en reiskosten van de trainer. Als eindresultaat kunnen we berichten dat we een positief resultaat hebben behaald! 5. Kascontrole Wordt gedaan om uur na het financieel verslag. De kas is goedgekeurd door Marlies Cornelissen en Anita van de Laar. Het zag er picobello uit. Alles was keurig geordend en goed terug te vinden. Het was allemaal kloppend. Miranda krijgt een wel verdiend applaus van iedereen voor het boekhouden van JES! Als dank daarvoor krijgt Miranda nog een cadeau bon uitgereikt en voor haar 40 jarig jubileum wordt nog een mooie bos bloemen aangeboden. Miranda Gefeliciteerd! Volgend jaar zal de kas gecontroleerd worden door Anita van de Laar en Anne v.d. Rijt. ( Theo Rooijackers als reserve) 6. Bestuursverkiezing Op het moment is er niemand in het bestuur herkiesbaar. Marja en Marianne treden beiden af. Marja verzorgt de kas en zit vanuit de T.C. in het bestuur. Dit zijn 2 taken die ze al diverse jaren op zich neemt en Marianne verzorgt de functie van secretaris wat een nogal omvangrijke taak is. Het bestuur blijft met drie personen over en dit is te weinig om alle zaken te kunnen blijven regelen dus we zouden het heel erg op prijs stellen als we aanvulling krijgen. Mochten we vrijwillig geen invulling krijgen dan komen we als bestuur met het voorstel dat uit ieder senioren team 1 of 2 mensen geleverd moeten gaan worden om het bestuur aan te vullen. Diverse grote taken willen we gaan opsplitsen. B.v. alleen een notulist aanstellen en iemand kan b.v. alleen als taak de kas verzorgen. Daar komen we als bestuur nog op terug, gaan nog bekijken hoe we dit het beste kunnen indelen. Voor nu willen we het hierbij laten en iedereen de kans geven om goed na te denken of een bestuurstaak iets voor je is. Het is natuurlijk fijn als we mensen hebben met korfbal affiniteit maar ook een ouder die meedenkt binnen het bestuur is welkom. Ook staat de vacature van voorzitter nog open. We horen het graag als iemand interesse heeft.

3 7. Activiteitencommissie Naar aanleiding van de ouderavonden worden een groot deel van de team gebonden taken ingevuld en ook de vacatures van de diverse commissies. Het verloopt goed en hier zijn we erg blij mee ook mede dankzij de hulp van onze teamcoördinator dus we willen hier op deze manier mee door gaan. Alle activiteiten van 2014 zijn goed verlopen zoals, kamp, ouder/kind toernooi, koppelschieten was een goede opkomst en de loterij is goed verlopen en had leuke prijzen, surprise, sinterklaas zijn weer erg leuk geweest en onze worstenbroodjesactie was wederom een succes! Ook de Carnavalsactiviteit zit er weer op en was dit jaar een gezellig feestje in de kantine. Het Indoor Sport Spektakel is geweest op zaterdag 21 maart en daaraan heeft de A-jeugd deelgenomen. De aankomende activiteiten zijn: - Voorjaarsactiviteit -> datum is nog niet bekend. - Ouder/kind toernooi is zondag 17 mei -> dit willen we aan laten sluiten op de laatste thuiswedstrijden van de sen. 1 en sen. 2 damesteams. Daarna is er een feestelijke afsluiting met een friet kar zodat iedereen lekker wat kan eten en drinken in een gezellige sfeer rondom ons clubgebouw. - Koppelschieten en loterij is zaterdag 6 juni. - Kamp is het weekend van 26,27,28 juni. Heb je interesse voor een commissie? Neem dan contact op met Evelien van Sleeuwen van de Activiteiten Commissie. Info? Zie website. 8. Technische Commissie Seizoen 2014/2015 De dagelijkse TC bestaat uit de volgende personen: Marja Rooijackers ( vanuit bestuur), Antonet Huibers, Daniëlle van Sleeuwen, Suzanne van den Elzen en Ingrid Logtens en Hilde Timmers De TC vergadert eens in de zes weken. Wij willen bij deze Marja bedanken, zij zal stoppen in de T.C. Haar plaats zal door iemand uit het bestuur weer ingevuld dienen te worden. Daar zoeken we nog mensen voor, dus lijkt het je leuk om in de T.C. mee te draaien dan is misschien deze functie wel iets voor je. Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het zoeken naar trainers. Na een hectisch einde hebben we gelukkig toch nog trainers gevonden zodat we het begin van het nieuwe seizoen gewoon van start konden gaan. We hebben Duncan Sperling gevonden om het 1 e te gaan trainen en Theo Rooijackers voor het 2 e en de midweek. Wij willen bij deze beiden bedanken voor hun inzet en hopen dat de fijne samenwerking nog even kan worden voortgezet. Het nieuwe seizoen zijn we van start gegaan met de Kangaroes, 5 jeugdteams en 3 seniorenteams ( waarvan 2 op zondag ) in de competitie. In de buitencompetitie is JES redelijk gestart. Door een nieuwe regeling bij de bond is het alleen nog maar mogelijk om eenvaks-korfbal te spelen bij de F en de E en tevens hebben we de D2 opgegeven voor eenvaks-korfbal. Dit is erg leuk om te zien en ook om te spelen. De kinderen krijgen zo meer kans om te scoren en ze vinden het zelf ook erg leuk. Senioren 1 staat 7 e en zal de 2 de helft nog goed moeten spelen om uit de gevarenzone te komen dus kunnen ze wel wat aanmoedigingen gebruiken.

4 De volgende teams spelen 3 competitie en zijn op de volgende plaatsen geëindigd. Senioren 2 6 e, midweek 1 als 3 e, A1 4 de, C1 1 ste, D2 4 e en E1 4 e. Bij deze willen wij de D1 en C1 nogmaals feliciteren met hun behaalde kampioenschap! Binnen competitie: In de binnen competitie zijn we met dezelfde teams als buiten van start gegaan. We hebben de volgende resultaten behaald: senioren 1 zijn op de 2 e plaats geëindigd waardoor ze een promotiewedstrijd hebben moeten spelen. Deze hebben ze gewonnen en ze gaan dan nu ook volgend seizoen terug naar de hoofdklasse. Senioren 2 is geëindigd als 5 e, midweek 1 als 2 e, de A1 als 3 e, de C1 als 1 e, de D1 als 2 e, de d2 als 4 e en de E1 als 4 e. C1 weer een keer proficiat met jullie kampioenschap. In de 2 e helft van de buitencompetitie starten we met een extra jeugdteam wat mogelijk is door een aantal nieuwe aanmeldingen. Zo kunnen ze allemaal weer wat mee korfballen. Tevens zijn een paar teams hoger ingedeeld zodat ze iets meer weerstand krijgen. Op dit moment draait de kangaroe klup zeer goed. Na een moeizame opstart vorig seizoen zien we nu de resultaten terug. De groep wordt steeds groter en een complimentje naar Liz en Ilse die dit samen heel goed hebben opgepikt want het start natuurlijk allemaal bij de jongste jeugd. In totaal zijn er dit seizoen verschillende keren vergaderingen gehouden in de huidige samenstelling van de T.C. waarin gesproken is over de volgende zaken: Leidster/trainers bijeenkomsten, nieuwe trainers, oefenwedstrijden veld/zaal, toernooi, gesprekken met de senioren 1, 2 en 3 en jeugdleden, teamindeling volgend seizoen, lidmaatschap nieuwe seizoen, doorschuiven speelsters, selectie, indeling zaal training coaching, gesprekken trainer, kangaroe klup, korfbal lessen op school. Nog een toelichting wat betreft de korfballessen. Aan het einde van vorig jaar is gestart met het geven van korfbal lessen op school voor groep 1 t/m 8 als nieuwe manier van ledenwerving en ook om op deze manier korfbal een positief imago te geven. De lessen zijn ook gegeven in Elsendorp op school aan gr. 1 t/m 4. De lessen op de scholen zijn heel leuk verlopen en er is erg enthousiast op gereageerd. De kinderen kregen nadien een kleurplaat waarmee ze een prijsje konden winnen en mogen vrijblijvend op zaterdag deelnemen aan de trainingen bij de kangaroe klup. Op het moment hebben we 12 kinderen die deelnemen aan de kangaroe klup. 9. Sponsorcommissie In het kort wat er afgelopen jaar gebeurd is bij de sponsoring. Iedere maand ontvangen de shirtsponsors de nieuwsbrief die ook onze leden ontvangen per mail. Het seizoen begint met het bellen van de sponsoren die een mondeling contract hebben met de vereniging met de vraag of ze dit weer met een jaar willen verlengen. Dit seizoen hebben alle sponsoren daar weer mee ingestemd.

5 Helaas hebben we 1 bordsponsor verloren. Dit door interne veranderingen binnen dat bedrijf. In november hebben we een lijst gemaakt met velen die we aanschreven voor bord- of website sponsoring. Hieruit zijn 1 bordsponsor en 2 website sponsoren gekomen. In december hebben we alle sponsoren een kerstkaart gestuurd. In maart heeft het onderhoud team opgeruimd en zaken bekeken -> we gaan nu de dug-outs verplaatst zijn de borden langs het veld nalopen en evt. verplaatsen. We proberen dit voor dat de wedstrijden van de buitencompetitie starten te realiseren. We hebben 2 hoofd sponsoren gevonden voor de senioren 1 en zijn druk bezig met het ontwerpen van het shirt en het passen van de pakken en shirts. We hopen dat we het nieuwe seizoen dit samen met de sponsoren te kunnen presenteren. Ook voor de senioren 2 is een sponsor gevonden voor de pakken en ook dit wordt volgend seizoen gepresenteerd. De Rabobank Clubkas Campagne -> De nieuwe opzet van sponsoring door de Rabobank. Alle Rabobank leden kunnen stemmen voor een vereniging. Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen met maximaal 2 stemmen op eenzelfde vereniging/club. Hoe meer stemmen JES binnenhaalt hoe meer sponsorgeld we ontvangen. Het is een groot succes geweest en JES heeft 269 stemmen ontvangen en heeft daarmee een mooi bedrag binnen gehaald. Hart van JES -> hier een paar regels van Hart voor JES. In februari 2014 hebben we het eerste hartje op het bord mogen hangen. In december 2014 hadden we al 11 hartjes op het bord. In 2015 nog eens 4 hartjes erbij dat is in totaal 15 hartjes en we zijn nog met een nieuwe aanmelding bezig. We hebben formulieren voor aanmeldingen aan het bord in de hal van het clubgebouw hangen. 10. Masterplan Arbitrage Er wordt een kort verslagje gedaan vanuit de scheidsrechterscommissie. Echter alleen Wendy bezet deze commissie momenteel dus mocht iemand interesse hebben om haar te ondersteunen dan ben je van harte welkom. Het is hiervoor niet nodig om korfbal- of scheidsrechters talenten te hebben, het zou wel fijn zijn dat iemand goed kan plannen en organiseren. Dit jaar zijn er weinig scheidsrechters opgeleid tot een daadwerkelijk diploma. Wel zijn er 11 meiden hun spelregeldiploma gaan halen waarvan er nu 9 geslaagd zijn. Erg knap, gefeliciteerd allemaal! Ook zijn er weer enkele 16-jarigen gaan fluiten deze binnen competitie. Het doel is om deze beginnende scheidsrechters meer begeleiding te bieden. Komend seizoen zal het ondersteunen en onderhouden van de scheidsrechters onze missie gaan worden. Heb je ondersteuning of begeleiding nodig geef dit dan ook tijdig aan. Doordat we maar 1 team in het wedstrijd korfbal hebben dit jaar lopen we geen boetes op. We hebben door de goede inzet van onze KNKV scheidsrechters zelfs meer wedstrijden gefloten als nodig wat ons zelfs een kleine bonus oplevert. Dit ook mede doordat Theo Rooijackers zijn opleiding tot KNKV scheidsrechter is gaan volgen. Volgend seizoen pikt hij dit weer verder op.

6 Als laatste bedankt aan alle scheidsrechters voor hun sportieve inzet!! Hopelijk kunnen we komend seizoen weer op ieders verantwoording rekenen om tijdig aanwezig te zijn. Als speelster en coaches is het erg vervelend als de scheidsrechter niet tijdig aanwezig is of niet op komt dagen. Daarvoor rekent de vereniging ook een kleine boete. 11. De Toekomst van JES het vervolg en de visie van het bestuur seizoen ( en verder ) Organisatorisch Alvorens een beschouwing op de toekomst eerst een kleine terugblik op seizoen In 2014 zijn we verder gegaan op de in 2013 ingeslagen weg om ouders nadrukkelijker te betrekken bij de team gebonden taken, zoals maken van rijschema s, aanstellen van een teamouder etc. en hiermee ook te teamleiding te ontlasten. E.e.a. onder leiding van de teamcoördinator. Dit loopt goed en ook de escalatieroute via teamouder naar TC en evt. bestuur werkt wanneer er zaken spelen binnen het team die met speelsters en/of ouders besproken moeten worden. Ook het animo en de opkomst bij de georganiseerde poets en klusdagen is prima. Vele handen maken licht werk en concreet kunnen we dit nu binnen enkele halve dagen in het jaar uitvoeren. In het afgelopen jaar hebben we een redelijke bezetting gehad van de bestuurs- en commissieposten, waardoor het jaar organisatorisch over het algemeen geen grote problemen heeft gekend. I.v.m. het aanstaande vertrek van een aantal bestuurs- en commissieleden en al enige aanwezige onderbezetting is het werven van nieuwe bestuurs- en commissieleden een belangrijk punt voor het komende seizoen om het de organisatie op peil te houden en te zorgen voor een goede en evenwichtige verdeling van taken. Beleidsmatig Vorig seizoen is ingestoken op minimaal een stabilisatie op organisatorische en sportief vlak, plezier en vandaaruit proberen verder te bouwen aan een kleine groei en/of samenwerking. Naast de organisatie kunnen we algemeen stellen dat ondanks degradatie van het vaandel team de stabilisatie vooralsnog voor dit seizoen goed gelukt is. Niettemin blijft dit een punt van continue aandacht en blijven we een kleine vereniging die kwetsbaar is voor kleine veranderingen en/of ledenaantallen. Gedurende het seizoen hebben we als bestuur en vooral ook TC gemerkt dat randvoorwaarden een steeds belangrijkere rol spelen bij de sportieve beleving, plezier en motivatie van speelsters en met name jeugdspeelsters. Vragen als: in welk team zit ik

7 volgend jaar, wie is de trainer/coach, zit ik nog wel bij mijn vriendinnen, kan ik mijn bijbaantje nog wel combineren met sporten etc. komen regelmatig naar boven. Als bestuur en TC begrijpen we dat heel goed en proberen we binnen de mogelijkheden die we hebben daar rekening mee te houden. Toch willen we aan speelsters en ouders begrip vragen voor de situatie en even nadrukkelijk stil te staan bij het volgende: - JES is een kleine vereniging en dat brengt beperkingen met zich mee bij de teamindelingen (we kunnen soms niet anders) - De invloed van JES op de wedstrijdtijden (m.n. uit en in de zaal) is beperkt. We hebben ook te maken met andere verenigingen die gebruik maken van dezelfde faciliteiten. - Denk heel goed na over het belang van korfballen/sporten, beweging, teamsport en sociale contacten en plezier ten opzichte van andere activiteiten. - Realiseer je dat het ook heel goed kan zijn eens een seizoen in een ander team te spelen. Andere contacten, speelwijze etc. wat ten goede komt aan zowel de ontwikkeling op sportief als sociaal vlak. Als kleine vereniging kleeft er ook een nadrukkelijk risico aan het altijd krampachtig bij elkaar houden van telkens hetzelfde team. Wanneer er een of enkele speelsters uitvallen, des te groter de kans dat het hele team als een kaartenhuis ineen zakt. Als bestuur en TC vinden we het daarom belangrijk om de binding tussen de verschillende teams te vergroten, waardoor een evt. overstap wordt vergemakkelijkt. Tot slot is er medio 2014 is vanuit een werkgroep/commissie vanuit de TC en leden van de midweek gestart met het verzorgen van korfballessen op de scholen in Venhorst en Elsendorp. Dit is heel succesvol verlopen, kinderen hebben het leuk gevonden en inmiddels is er een behoorlijke aanwas onder de jongste jeugd/kangaroe klup. Doel is om hiermee door te blijven gaan en wellicht als de mogelijkheden toe rijkend zijn ook nog eens in Odiliapeel en/of Boekel trainingen te verzorgen. Sportief Na een degradatie van het eerste team hebben we met een nieuwe trainer Duncan Sperling dit seizoen de draad opgepakt. Het niveautje lager en begeleiding heeft ertoe geleid dat we weer nadrukkelijk meedoen om de winst en wellicht zelfs promotie in de zaal. Dit komt vooral ook het spelplezier ten goede en dat was een van de belangrijke elementen die we afgelopen seizoen hebben vastgesteld. Overige teams in stuk TC? Vooral ook binnen de jeugd is nog steeds de nodige creativiteit vereist van de TC om volledige en evenwichtige teams samen te stellen. In combinatie met een door de KNKV geregisseerde poule indeling leidt dit tot soms wel / soms niet gelukkige combinaties. Zo is de C in alle seizoendelen kampioen geworden en de E soms al blij met een gelijksspel of een enkele winstpartij. Hier vragen we ook de ouders om begrip. Het volgende seizoen (deel) kan het weer heel anders zijn.

8 Belangrijk element is dat we aandacht blijven besteden aan ledenwerving en behoud. Visie en doelstellingen De grootste zorgen binnen de vereniging blijven bestaan om voldoende spelende leden, bestuursleden en vrijwilligers te behouden en aan te trekken om evenwichtige teams samen te kunnen stellen en/of te selecteren en de organisatie. Als vereniging blijven we naar verwachting in de komende jaren in een kwetsbare zone bevinden. Vandaar dat het volgende voor komende seizoen voorop wordt gesteld: - Behoud van spelende leden en zo mogelijk groei binnen m.n. de jeugd - Blijvende aandacht voor het betrekken van ouders, vrijwilligers bij de vereniging en specifiek aandacht voor het werven van voldoende bestuurs- en commissieleden voor het komende seizoen. - Plezier op sportief en organisatorisch vlak blijft voorwaarde nummer 1. - In overleg met de teams en trainer vaststellen van het sportieve ambitieniveau voor JES voor het komende seizoen. - Zo mogelijk samenwerking andere verenigingen of organisaties om gelijksoortige taken/activiteiten gezamenlijk uit te voeren of elkaar te ondersteunen of om gezamenlijke belangen te behartigen. Met als voorbeeld: o Een voorbeeld is het initiatief van Stichting Leefbaar Venhorst om een gezamenlijke uitrol van je bent een kei programma samen met Centrum voor Jeugd en Gezin, Sint Corneliusschool en andere verenigingen. o Mogelijke samenwerking met KPJ/Vespo inzake tennis in Venhorst o Samenwerking met andere korfbalverenigingen dat in regionaal verband steeds vaker op de agenda staat. Pijlers/Fundament (voortzetting huidige beleid) - Behoud organisatiestructuur incl. team-/vrijwilligers coördinator en werven van nieuwe bestuurs- en commissieleden. - Voortzetting creëren breed draagvlak vrijwilligerstaken de wijze van invulling/organisatie daarvan o.a. middels ouderavonden jeugd. Hierdoor: o Een brede(re) doelgroep aanspreken voor vrijwilligerstaken; speelsters, ouders, maar evt. ook grootouders. o Voorkomen dat veel taken op slechts enkele schouders rusten (kwetsbaarheid)

9 o Plezier in de beleving van sport en het vrijwilligerswerk - Voortzetting ledenwerving/korfballessen op scholen. - Behouden van een goed contact met de begeleiding (trainer/coach) van teams, ouders en speelsters zodat bekend is wat er speelt en leeft en zo nodig daarop anticiperen. - Aandacht voor contacten binnen de vereniging/binding met de vereniging o Af en toe extra aandacht / samenkomst i.c.m. wedstrijden en/of activiteiten. - Uitstraling / Promotie JES als vereniging en Korfbal als sport in het algemeen. - Contacten andere verenigingen m.b.t. samenwerking (op divers vlak) - Opbouw van teams en sportieve plannen uitwerken i.s.m. TC en nieuwe hoofdtrainer. 12. Voorstel tot bestuursmandaat afspraken mogelijk gezamenlijk gebruik t Venster en KPJ/tennis Het genoemde voorstel wordt ter stemming ingebracht en alle leden geven het bestuur mandaat d.w.z. bevoegdheid/machtiging voor het maken van verdere afspraken omtrent gezamenlijk gebruik van t Venster. Het bestuur wordt daarbij geadviseerd door de huidige commissieleden Judith Brands en Jolanda van de Wijst. Reacties/terugkoppelingen van de aanwezigen: - KPJ wordt als een openstaande club gezien. - de samenwerking wordt als positief gezien -> meer levendigheid rondom het clubgebouw. - evt. zouden kleine verenigingen zoals b.v. een postduiven vereniging zich ook bij ons clubgebouw kunnen vestigen. - voor de leefbaarheid van de vereniging er alles aan proberen te doen om de samenwerking te laten slagen. 13. Rondvraag Mededeling wat betreft het scorebord -> vorig jaar zijn er onderdelen vervangen en het is niet goed om het steeds in de meterkast aan en uit te zetten. Alleen met de gele handset aan- en uitzetten!!!

10 Maatschappelijke stages -> misschien kan er in het Boekels Weekblad vermeld worden dat dit bij JES kan. Teams -> misschien als vriendinnen niet samen in een team zitten dan wel samen proberen te trainen? Antwoord vanuit de T.C. -> er moet en wordt al met heel veel dingen rekening gehouden en buiten trainen er al verschillende teams samen. Bij de binnen trainingen ben je afhankelijk van zaaltijden en leidsters die zelf ook moeten trainen. We doen er alles aan om dit zo goed mogelijk in te delen. Vanuit de teamcoördinator nog een opmerking wat betreft de team gebonden taken -> kijk eens als ouders hoeveel leidsters er wekelijks klaar staan voor jullie kind en hoeveel ze doen. Wat is dan die 3 à 4 uurtjes wat je als ouders kan doen per jaar? We willen bij deze ook graag alle ouders bedanken die zich hiervoor inzetten. Jullie hulp is super en alle hulp is welkom!! Binnenkort wordt er weer een ouderavond gepland om de team taken in te vullen. Met dit laatste wordt de vergadering gesloten. Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en tot ziens bij de volgende jaarvergadering! Namens het bestuur

IN DIT NUMMER. Inleveren Kopy

IN DIT NUMMER. Inleveren Kopy N I E U W S B R I E F J A A R G A N G 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 IN DIT NUMMER 1. nieuws vanuit JES Wegwijs JARIG IN Pupil van de week Pupil van de week Sporten met griep Surprise Kangoeroeklup Hart voor

Nadere informatie

Welkom bij Korfbalclub J.E.S

Welkom bij Korfbalclub J.E.S Jong en Sportief Welkom bij Korfbalclub J.E.S Jeugdteams We vinden het leuk dat je lid bent of graag wilt worden van onze vereniging. In dit boekje hebben we voor U de belangrijkste informatie op een rijtje

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Verslag van de Algemene ledenvergadering maandag 15 juni 2015

Verslag van de Algemene ledenvergadering maandag 15 juni 2015 Verslag van de Algemene ledenvergadering maandag 15 juni 2015 Aanwezig: 27 personen. 1) Opening door de voorzitter Namens het bestuur wil ik iedereen van harte welkom heten op deze avond. We zijn blij

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F J A A R G A N G 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER 1. nieuws vanuit JES 2. Wegwijs 3. Bericht scheidsrechters commissie 3 handleiding scheidsrechter 4. Geef de pen 5.Pupil van

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen

Postbus 21 K.v.K. 40046286 7948 ZG Nijeveen PROTOCOL LIEF & LEED Korfbalvereniging DOS 46 Opgericht 22 mei 1946 Algemeen Dit protocol beschrijft hoe wordt gehandeld en door wie bij bijzondere gebeurtenissen binnen de vereniging. Het protocol heeft

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

1. Waar staat Midlandia voor?

1. Waar staat Midlandia voor? Sponsoring Deze map geeft informatie over de sponsormogelijkheden van korfbalvereniging Midlandia. Midlandia is op zoek naar sponsoren die zich kunnen identificeren met onze visie en onze activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

De korfbalclub algemeen:

De korfbalclub algemeen: Informatieboekje van Korfbalclub Harich. De korfbalclub algemeen: De Korfbal Club Harich is op 12 maart 1960 opgericht. Omdat er nog geen sport werd beoefend in Harich, koos men voor de gemengde sport

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING 1 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene korfbalinformatie 1. Bestuur blz. 3 2. Competitiezaken van onze vereniging blz. 4 3. Accommodatie blz. 4 4. Teamindeling blz. 4 5.

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

CKV Rust Roest Sponsormap

CKV Rust Roest Sponsormap Gezelligheid... Concentratie... CKV Rust Roest Sponsormap Saamhorigheid... Plezier... Bestuur CKV Rust Roest Januari 2003 Sponsormap Rust Roest 1 Geachte sponsor, In het onderstaande willen wij van CKV

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Handbalvereniging HV Delta Sport

Handbalvereniging HV Delta Sport Handbalvereniging HV Delta Sport Sponsorbeleid 2015-2018 1. Algemeen Op 29 juni 1969 is handbalvereniging Delta Sport opgericht, in eerste instantie als handbalafdeling van sportvereniging Delta Sport.

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Geachte lezer, Zeeland Sport is op zoek naar nieuwe sponsors die samen met de club een mooi, nieuw seizoen tegemoet willen gaan. Uw sponsoring zal niet onopgemerkt

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals:

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals: Welkom nieuw lid Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 Nieuwsbrief oktober 2011 Inleiding Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, Zo heb je te maken met 6 spelers en zo zijn het er 15! Dit betekent niet alleen dat ons systeem (met name kosten acceptabel

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

Jaarverslag Korfbalvereniging Fortis 2014-2015

Jaarverslag Korfbalvereniging Fortis 2014-2015 Jaarverslag Korfbalvereniging Fortis 2014-2015 INHOUD Van het bestuur. De Vereniging. De Jeugd De Senioren. Scheidsrechters. Nieuwe velden.. Fondswerving Activiteiten.. Folderlijn... Colofon Van het bestuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels 3) Informatie sponsoring Scheldevogels 4) Sponsormogelijkheden Scheldevogels 5) Teamfoto s 1) Inleiding Scheldevogels is opgericht

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

K.V. Good Luck. sponsoren scoren

K.V. Good Luck. sponsoren scoren K.V. Good Luck sponsoren scoren Sport en sponsoring is tegenwoordig niet meer los van elkaar te zien. Van professioneel niveau tot amateurniveau. Sponsormogelijkheden K.V. Good Luck Korfbalvereniging Good

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 INHOUDSOPGAVE 1. KC HARICH...3 2. ORGANISATIE KC HARICH...4 2.1. ORGANOGRAM...4 2.2. TAAKVERDELING BESTUUR...4 2.2.1. Voorzitter...4 2.2.2. Secretaris...5 2.2.3. Penningmeester...5

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging. Vorig jaar hebben we al een pilot gedraaid met een nieuwsbrief en deze is goed bevallen waardoor we vanaf heden 3x per jaar een nieuwsbrief

Nadere informatie

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn Informatiefolder Jeugdbeleid Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn De Meeuwen Seizoen 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Teamindeling... 4 3. Trainingen... 5 3.1. Trainers... 5 3.2.

Nadere informatie

Voorwoord. Heel veel plezier op het korfbalveld!

Voorwoord. Heel veel plezier op het korfbalveld! 1 2 Voorwoord Korfbal is een teamsport. In het korfbal sta je er niet alleen voor. Vanaf nu speel je in een team. Vaak eerst eenvakskorfbal en daarna tweevakskorfbal. Teamsport betekent: je samen inzetten,

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Dalto Vrijwilligersbeleid 2012-2015

Dalto Vrijwilligersbeleid 2012-2015 Dalto Vrijwilligersbeleid 2012-2015 Driebergen, juni 2012 Dalto Vrijwilligersbeleid 2012-2015 Versie 1 juni 2012, Carla Westerbaan, David Fokker, Tim Stevens Inhoud 1. Inleiding 2. Doel vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Sponsorbrochure BSV Boeimeer

Sponsorbrochure BSV Boeimeer Sponsorbrochure BSV Boeimeer 2014-2015 In dit document staat een korte introductie over de vereniging BSV Boeimeer en de bijbehorende sponsordoelen en mogelijkheden vermeld. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Per competitie word het wedstrijdschema op de DES site gepubliceerd. De rust is ongeveer 5 tot 10 minuten.

Per competitie word het wedstrijdschema op de DES site gepubliceerd. De rust is ongeveer 5 tot 10 minuten. Ditjes en Datjes voor (nieuwe ) coaches Onderwerp Plezier met leren hockeyen Spelbegeleiders / Scheidsrechters Wedstrijdschema Spelduur wedstrijden Toelichting Minihockey is bedoeld om kinderen op een

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE PEELKORF

WELKOM BIJ DE PEELKORF WELKOM BIJ DE PEELKORF SV Ysselsteyn is een fusievereniging met voetbal-korfbal. Zij heeft een eigen dagelijks bestuur. Daarnaast heeft afd.voetbal en afd. korfbal ieder een eigen bestuur. De Peelkorf

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

2014-2015 SPONSOR MAP DE CORRIDOR. Voor sponsoren en vrienden

2014-2015 SPONSOR MAP DE CORRIDOR. Voor sponsoren en vrienden 2014-2015 DE CORRIDOR SPONSOR MAP Voor sponsoren en vrienden Inhoudsopgave Pagina 1. Dameskorfbalvereniging de Corridor 2 2. Sponsoring 2.1 Kledingsponsor 3 2.2 Sponsoring d.m.v. reclameborden veld 3 2.4

Nadere informatie

voor de winst! Kledingsponsoring Bordsponsoring Adverteren in het clubblad Adverteren op onze website

voor de winst! Kledingsponsoring Bordsponsoring Adverteren in het clubblad Adverteren op onze website Amsterdamse Christelijke Korfbal Vereniging ORANJE-NASSAU opgericht 10 januari 1919 Korfbalvereniging Oranje-Nassau bestaat al sinds 1919 en drukt winst niet alleen uit in doelpunten en kampioenschappen.

Nadere informatie

Clubblad JHC Stix Voorjaarseditie 2014

Clubblad JHC Stix Voorjaarseditie 2014 Scoop Voorjaarseditie 2014 Deze editie wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Welkom bij de tweede editie van ons clubblad! Na de uitgifte van het allereerste clubblad hebben we veel positieve reacties

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 -

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 - Informatiebrochure Auteur: Bestuur K.V. Elko Datum van uitgifte: November 2013 Informatiebrochure 2013-1 - Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...2 Inleiding:...3 De besturen:...5 Bestuur:...5 Technische Commissie:...6

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

FEBRUARI 2014. Activiteiten De komende maanden is er weer van alles te doen bij Unitas 63: Beste Unitassers,

FEBRUARI 2014. Activiteiten De komende maanden is er weer van alles te doen bij Unitas 63: Beste Unitassers, Beste Unitassers, FEBRUARI 2014 Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van wat er speelt binnen Unitas 63. Wil je reageren of heb je zelf iets voor de nieuwsbrief, mail dan naar publicrelations@unitas63.nl.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015

HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015 HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015 Voorwoord Almere is een unieke stad. Gebouwd in een van de jongste polders van Nederland en in een tijdbestek van nog geen 40 jaar gegroeid van een handvol inwoners in

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Voor de Hoofdsponsor, Clubsponsor en de bordsponsoren als hieronder:

Voor de Hoofdsponsor, Clubsponsor en de bordsponsoren als hieronder: Geachte sponsor, Hartelijk dank dat u interesse heeft in het sponsoren van HAVO. Hieronder vind u de HAVO sponsor menukaart. Deze menukaart is als volgt opgezet. Voor de Hoofdsponsor, Clubsponsor en de

Nadere informatie

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017.

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017. Beleidsplan Cito Zeist Augustus 2013 juli 2017. Inhoud 1. Interne uitgangspunten 2. Externe uitgangspunten 3. Visie 4. Doelstellingen 5. Activiteitenplan 2013/2014 Interne uitgangspunten 1. H1 & H2 zijn

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie