BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2017"

Transcriptie

1 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2017 HUISAPOTHEKER Belangrijk om weten i.v.m. de startdatum : De functie van huisapotheker start officieel op 1 oktober. Op die datum treedt de nieuwe wijzigingsclausule bij de Overeenkomst Apothekers-Verzekeringsinstellingen in werking. De publiekscampagne over de huisapotheker start op 4 oktober. Op die dag vindt de persconferentie plaats. Wanneer u het campagnemateriaal al vóór de 4 de oktober gaat gebruiken, lopen we het risico dat alles voortijdig uitlekt en de persconferentie in het water valt... Daarom vragen we aan iedereen om pas vanaf de 4de oktober actief te starten met de campagne. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u uw patiënten voordien niet kunt aanspreken over die nieuwe dienst, of hen een overeenkomst kunt laten ondertekenen vanaf maandag 2 oktober. We vernemen dat sommige softwarepakketten hun nieuwe versie al aan het uitrollen zijn waardoor nu al pop-ups verschijnen bij patiënten die aanspraak maken op een huisapotheker. We vragen hier voorlopig nog niet op in te gaan omdat eventueel ondertekende contracten en initialisatie CNK s (CNKi) toch waardeloos zijn vermits alles pas actief wordt op 1 oktober. Elke CNKi getarifeerd met een afleverdatum vóór 1 oktober, wordt door de VI geweigerd en moet dus ook door de TD s geweigerd worden. De CNKi komt in het GFD, waardoor je via deze weg kunt zien of een patiënt al een huisapotheker heeft. Ter herinnering, slechts één CNKi mag in 2017 getarifeerd worden. Wanneer een apotheker via het GFD vaststelt dat de patiënt reeds een huisapotheker heeft in 2017, dan mag hij de dienst in 2017 niet meer opstarten. Hij kan in overleg met de patiënt eventueel de dienst in 2018 opstarten. Het contract tussen de apotheker (titularis, adjunct, plaatsvervanger) en de patiënt blijft altijd gelinkt aan de apotheek (die toegang moet hebben tot het GFD). Dit wil zeggen dat wanneer de apotheker in kwestie de apotheek zou verlaten het contract met de apotheek gewoon verder loopt. Wat betreft het tariferen van de prestatie zal de apotheeksoftware faciliterend optreden door het verwerken van de CNKi (initialisatie) en de CNKh (aanrekenen honorarium) zo veel mogelijk automatisch te laten gebeuren. BTB 10/17 1/11

2 BUPRENORFINE WORDT PSYCHOTROPE STOF De aankoop/aflevering van specialiteiten die buprenorfine bevatten, wordt grondig hervormd. De specialiteiten op basis van buprenorfine zullen het statuut krijgen van psychotrope stof. Daarvoor gelden dezelfde regels als voor de verdovende middelen. Op 26 september verscheen het nieuwe KB houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen in het Belgisch Staatsblad, de implementatie ervan ging ook op die datum in. Een zekere soepelheid is vanuit het FAGG echter wel beloofd. Gezien de laattijdige communicatie van de overheid en de snelheid van in werking treden, zullen de wijzigingen in het Tarief der Farmaceutische specialiteiten pas zichtbaar zijn op 1 oktober. Ook de softwareproviders zullen de wijzigingen pas vanaf 1 oktober kunnen verwerken. De hervorming heeft een aantal praktische implicaties voor de apotheker: De aankoop van specialiteiten die buprenorfine bevatten, moet voortaan gebeuren aan de hand van een verdovingsmiddelenbon. De lijst met Stup-nummers vindt u hier: BUPAQ MULTIDOSE VIAL 10 ML 0,3 MG BASE/ML BUPREDINE MULTIDOSE VET. 10 ML 0,3 MG/ML BUPRENODALE MULTIDOSE VIAL 10ML 0,3 MG BASE/ML SUBOXONE D/B 28 CO 2 MG SUBOXONE D/B 28 CO 8 MG SUBOXONE D/B 7 CO 2 MG SUBOXONE D/B 7 CO 8 MG SUBUTEX D/B 7 CO 2 MG SUBUTEX D/B 7 CO 8 MG TEMGESIC D/B 5 AMP 1 ML 0,3 MG BASE/ML TEMGESIC D/B 50 CO 0,2 MG BASE TRANSTEC D/B 10 PATCH 35µg/h TRANSTEC D/B 10 PATCH 52,5 µg/h TRANSTEC D/B 10 PATCH 70µg/h TRANSTEC D/B 5 PATCH 35 µg/h TRANSTEC D/B 5 PATCH 52,5 µg/h TRANSTEC D/B 5 PATCH 70 µg/h VETERGESIC 10 ML 0,3 MG/ML BUPRENORPHINE SANDOZ D/B 10 PATCH 35 µg/h BUPRENORPHINE SANDOZ D/B 10 PATCH 52,5 µg/h BUPRENORPHINE SANDOZ D/B 10 PATCH 70 µg/h De apotheker mag die specialiteiten alleen afleveren op voorschrift, dient ze te bewaren in de vergiftkast en moet de aflevering registreren in het register voor verdovende middelen. NIEUWE UNIEKE BARCODES De unieke barcode wordt straks vervangen door een tweedimensionale variant. De eerste nieuwe unieke barcodes (2D matrix code) zouden verschijnen vanaf 6/2018. Er is een overgangsperiode voorzien tot 2024 waar oude UBC s en nieuwe naast elkaar gebruikt worden Vanaf 2024 worden enkel nog nieuwe UBC s gebruikt BTB 10/17 2/11

3 URINAIRE AUTOSONDAGE THUIS : NIEUWE TERUGBETALINGSVOORWAARDEN VANAF 1 NOVEMBER 2017 Hoeveel sondes worden terugbetaald? De patiënt heeft recht op de terugbetaling van max. 5 sondes/dag in geval van de volgende aandoeningen: a) retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) ten gevolge van een verworven of aangeboren medullair letsel b) retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) bij een perifere neuropathie c) paraplegie of paraparese, tetraplegie of tetraparese wanneer verergering van de incontinentie wordt vermeden door de combinatie van (een) parasympathicolytisch(e) geneesmiddel(en) met autosondage d) urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel: substitutieblaas; vergrotingsblaas substitutieblaas; vergrotingsblaas. Indien jonger dan 18 jaar, moet er niet voldoen zijn aan de voorwaarde van 100 ml postmictioneel residu. De patiënt heeft recht op de terugbetaling van max. 8 sondes/dag in geval van de volgende aandoeningen: e) retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300 ml f) neurogene blaas bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Welke sondes worden terugbetaald? Enkel de sondes die zijn ingeschreven op de lijst worden terugbetaald (de lijst die in werking zal treden op 1 november 2017 is nog niet gepubliceerd). 3 soorten sondes worden terugbetaald: droge sonde sonde met geïntegreerd glijmiddel sonde met geïntegreerd glijmiddel en één of meerdere andere bijkomende functies = de zogenaamde "meer geavanceerde" sonde Wat is het terugbetaald bedrag en het bedrag ten laste van de patiënt per sonde? Maximumterugbetaling van de verzekering per sonde (in EUR) Maximumbedrag ten laste van de patiënt per sonde (in EUR) Droge sonde 1 0 Sonde met geïntegreerd glijmiddel 2,7 0 "Meer geavanceerde" sonde 2,7 1 Hoe kan de patiënt van terugbetaling genieten? 1. De arts-specialist in het kader van de autosondage stuurt de terugbetalingsaanvraag naar de adviserend geneesheer. 2. De adviserend geneesheer bezorgt de patiënt de machtiging. o De machtiging is geldig voor een periode van één jaar. o De machtiging mag worden verlengd voor een nieuwe periode van: maximum 5 jaren voor één van de "indicaties a tot d" beschreven hierboven BTB 10/17 3/11

4 maximum 1 jaar voor één van de "indicaties e en f" beschreven hierboven. 3. De arts schrijft de sondes voor : o Een arts-specialist stelt het eerste voorschrift in het kader van de autosondage op o De behandelende arts kan de volgende voorschriften invullen. 4. Op basis van die machtiging en dit voorschrift levert de officina-apotheker de sondes af; de patiënt ontvangt de terugbetaling rechtstreeks. Overgang naar de nieuwe reglementering Er wordt in een periode van 6 maanden voorzien voor de uitvoering van de nieuwe modaliteiten (tot 30 april 2018) Indien de patiënt in aanmerking komt voor een terugbetaling op basis van een kennisgeving, zal het ziekenfonds de patiënt de geschikte machtiging voor deze overgangsperiode bezorgen. RECIP-E : MELDINGEN (HERHALING) De status delivered geeft aan dat het voorschrift reeds werd uitgevoerd. Op het terrein kun je die melding ook krijgen als de RID een tweede maal gescand wordt in de apotheek, dat terwijl hij al is uitgevoerd. Occasioneel kan dat ook impliceren dat er ergens een technisch probleem is. De status in process kan voorkomen als de RID reeds in een andere apotheek opgehaald werd en niet afgewerkt of geannuleerd (het is als het ware nog 'hangende'). Of als de RID een tweede keer in dezelfde apotheek gelezen wordt na een laat antwoord van het systeem. De status revoked betekent dat de voorschrijver het voorschrift ingetrokken heeft, per vergissing of moedwillig. Je kan dat voorschrift best niet afleveren tenzij na bevestiging van de voorschrijver. Je verwerkt het bewijs van elektronisch voorschrift dan als een klassiek voorschrift. De status archived betekent dat het voorschrift gearchiveerd is en dus niet meer afgeleverd mag worden Bron: APB NOTA TIJDELIJKE ONBESCHIKBAARHEID TEVA PHARMA BELGIUM voorziet bevoorradingsproblemen tot december 2017 voor: COLOBREATHE IE 56 doses inhalatiepoeders in harde capsule Toegekende derogaties voor import (FAGG Commissie van Advies): Een derogatie werd toegekend aan TEVA PHARMA BELGIUM M om 250 verpakkingen voor de Nederlandse markt in te voeren om de bevoorradingsproblemen die TEVA PHARMA BELGIUM ondervindt, op te vangen: COLOBREATHE IE 56 doses inhalatiepoeders in harde capsule Vergoedingsvoorwaarden: De vergoedingsvoorwaarden van COLOBREATHE zijn van toepassing voor het ingevoerde product. BTB 10/17 4/11

5 WIJZIGINGEN IN DE TERUGBETALING VANAF 1 OKTOBER - Er zijn generieken van Crestor (rosuvastatine) op de markt gekomen. Dit betekent dat Crestor op 1 januari in prijs zou dalen. - GYNO-DAKTARIN OVULE 7 X 200MG (CNK ) wordt opnieuw terugbetaalbaar vanaf 1 oktober STELARA 90MG/1,0ML OPL VOORGEV.SPU (CNK ) was reeds vergoed in Hoofdstuk IV in volgende paragrafen met als bijkomende vergoedingsvoorwaarde de kwalificatie van de voorschrijvende arts : 573 (crit. B-314): dermatoloog (RIZIV-nummer eindigend op 550, 566, 567 of 569) 784 (crit. B-305): reumatoloog (RIZIV-nummer eindigend op 585, 593, 735, 790, 793, 794, 795, 796 of 991) 824 (crit. B-314): dermatoloog (RIZIV-nummer eindigend op 550, 566, 567 of 569) Sinds 1 september 2017 is het product eveneens vergoed volgens paragraaf 888 (crit. B-248). In deze paragraaf zijn geen bijkomende vergoedingsvoorwaarden m.b.t. tot de kwalificatie van de voorschrijvende arts van toepassing. TERUGBETALING STATINES (HERHALING) Sedert 1 oktober 2016 werden de indicaties voor de terugbetaling van de statines en geneesmiddelen op basis van ezetimibe, vergoedbaar mits attest met onbeperkte geldigheid (type d - code? in het Tarief), gewijzigd. Ten titel van overgangsmaatregel behielden de bestaande attesten model d hun geldigheid binnen hun vergoedingscategorie tot 31 december Voor patiënten met een attest nog daterend van voor 1/10/2016 dient er een nieuwe machtigingsaanvraag te gebeuren door de arts vóór 1 januari Recentere aanvragen gebeurden reeds volgens de nieuwe indicaties. Meer informatie vindt op de website van het RIZIV en de BTB van 10/2016. NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 OKTOBER 2017 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar (Hoofdstuk I) vanaf 1 oktober 2017: Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW B EZETIMIBE EG 100 COMP X 10 MG G 44,01 44,01 11,45 6,80 B GYNO-DAKTARIN 7 OVULES X 200 MG 10,66 10,66 1,28 2,14 B PERINDOPRIL TEVA 30 COMP X 5 MG G 12,20 12,20 2,67 1,60 B PERINDOPRIL TEVA 90 COMP X 5 MG G 23,18 23,18 6,49 3,86 B PREGABALINE MYLAN 100 GEL X 25 MG G 16,15 16,15 4,03 2,42 B PREGABALINE MYLAN 200 GEL X 75 MG G 50,13 50,13 12,90 7,66 B ROSUVASTATIN SANDOZ 28 COMP 5MG G 9,06 9,06 1,59 0,95 B ROSUVASTATIN SANDOZ 5MG X 98 COMP G 17,35 17,35 4,44 2,67 B ROSUVASTATIN SANDOZ 5MG X 100 COMP G 17,61 17,61 4,53 2,72 B ROSUVASTATINE EG 5MG X 30 COMP G 9,38 9,38 1,70 1,02 B ROSUVASTATINE EG 5MG X 100 COMP G 17,61 17,61 4,53 2,72 B ROSUVASTATINE MYLAN 5 MG X 28 COMP G 9,06 9,06 1,59 0,95 B ROSUVASTATINE TEVA 5 MG X 30 COMP G 9,39 9,39 1,70 1,02 B SERLAIN 100MG PI PHARMA 100 MG X 30 COMP R 14,52 14,52 3,47 2,08 BTB 10/17 5/11

6 Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW B TERBINAFIN AB 250MG X 98 COMP G 83,29 83,29 14,80 9,80 CS LEVOCETIRIZINE-RATIO 5 MG X 20 COMP (*) G 7,38 7,38 2,41 2,41 CS LEVOCETIRIZINE-RATIO 5 MG X 40 COMP (*) G 9,83 9,83 4,44 4,44 CS LEVOCETIRIZINE-RATIO 5 MG X 60 COMP (*) G 13,40 13,40 7,39 7,39 CS LEVOCETIRIZINE-RATIO 5 MG X 100 COMP (*) G 16,13 16,13 9,65 9,65 (*) : Het betreft enkel een naamswijziging Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met beperkte geldigheid type b (code? in het Tarief) vanaf 1 oktober 2017: Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW B RILUTEK IMPEXECO 50MG X 56 COMP R 149,92 149,92 11,90 7,90 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met onbeperkte geldigheid type d (code? in het Tarief) vanaf 1 oktober 2017: Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW A EZETIMIBE EG 10 MG X 100 COMP G 44,01 44,01 0,00 0,00 A PREGABALINE MYLAN 25 MG X 100 GEL G 16,15 16,15 0,00 0,00 A PREGABALINE MYLAN 75 MG X 200 CAPS G 50,13 50,13 0,00 0,00 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts type e (code E in het Tarief) vanaf 1 oktober 2017: Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW A ROSUVASTATIN SANDOZ 5 MG X 28 COMP G 9,06 9,06 0,00 0,00 A ROSUVASTATINE EG 5 MG X 30 COMP G 9,38 9,38 0,00 0,00 A ROSUVASTATINE MYLAN 5 MG X 28 COMP G 9,06 9,06 0,00 0,00 A ROSUVASTATINE TEVA 5 MG X 30 COMP G 9,39 9,39 0,00 0,00 Volgende contraceptiva voor jongeren worden terugbetaald vanaf 1 oktober 2017: CNK Benaming PP TB Actief WIGW DROSANA X 21 G 76,40 76,40 37,40 37, DROSANA X 21 G 82,01 82,01 43,01 43, NORA-30 DRAG 3 x 21- IMPEXECO G 8,40 8,40 0,00 0, NORA-30 DRAG 6 x 21- IMPEXECO G 10,77 10,77 0,00 0, NORA-30 DRAG 13 x 21- IMPEXECO G 18,12 18,12 0,00 0,00 PRIJSDALINGEN VANAF 1 OKTOBER 2017 Er zijn een beperkt aantal specialiteiten die goedkoper worden, maar opgelet: in sommige gevallen lopen die prijsdalingen op tot meer dan 100. Dat is het geval met: Kivexa, Valcyte en Viread. De volledige lijst vindt u terug op de BAF website. BTB 10/17 6/11

7 NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 OKTOBER 2017 De volgende specialiteiten worden geschrapt van terugbetaling vanaf 1 oktober 2017 : Crit CNK Benaming B ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 20 X 100 MG B ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 60 X 100 MG B AMLODIPINE EG COMP 28 X 5 MG B AMLODIPINE EG COMP 30 X 10 MG B AMLODIPINE EG COMP 56 X 5 MG B AMLODIPINE EG COMP 98 X 5 MG B AMLODIPINE EG COMP 100 X 10 MG B AMOXICILLINE APOTEX COMP EFF - BRUIS 20 X 1 G B AMOXICILLINE APOTEX PULV ORALE SUSP 250MG 5ML 80ML B AMOXYPEN COMP DISP 16 X 750 MG B AMOXYPEN SIR PULV 1X100ML 250MG/5ML B BESPRES 160MG FILMOMH TABL 28X160MG B BESPRES 320MG FILMOMH TABL 28X320MG B BISOPROLOL RATIOPHARM COMP 100 X 10 MG B BISOPROLOL RATIOPHARM COMP 100 X 5 MG B BR- GL/VR GLUCOSE 5% FL VERRE GLAS 1 X 150 ML B BR- GL/VR NACL 0,9% 150 ML B BR- VR AMINOPLASMAL 16 E 500 ML B BR- VR GLUCOSE 5%+NACL 0,9% 1000ML B BR- VR MEDIALIPIDE 20% 1 X 100ML B BR- VR MEDIALIPIDE 20% 1 X 250ML B BR- VR MEDIALIPIDE 20% 1 X 500ML B BX KCL 0,30% W/V+GLUCOSE 5% W/V VIAFLO 1000 ML B C0 VALSARTAN APOTEX 80MG/12,5MG COMP FILMO28 B C0 VALSARTAN APOTEX 80MG/12,5MG COMP FILMO56 B C0 VALSARTAN APOTEX 160MG/25MG COMP FILMO 98 B CANDESARTAN APOTEX TABL 28 X 16 MG B CAPTOPRIL MYLAN (EX-DOC) 100 COMP 60 X 100 MG B CEFUROXIM FRESENIUS 750MG PDR+OPLOS SOL INF10X15ML B CEFUROXIM FRESENIUS 750MG PDR+OPLOS SOL INF10X15ML CS CETIRITEVA TEVA 10 MG FILMOMH TABL 100 X 10 MG CS CETIRITEVA TEVA 10 MG FILMOMH. TABL 50 X 10 MG CS CETIRITEVA TEVA 10 MG FILMOMH.TABL 20 X 10 MG B CO BESPRES 80MG/12,5MG FILMOMH TABL 28 B CO BESPRES 160MG/12,5MG FILMOMH TABL 28 B CO BESPRES 160MG/25,0MG FILMOMH TABL 28 B CO CANDESARTAN APOTEX TABL 98 X 16 MG/12,5 MG B CO VALSARTAN APOTEX 160MG/12,5MG COMP FILMO98 A CYPROPLEX COMP 50X50MG B CYPROPLEX COMP 50X50MG A DAONIL PHARMAPARTNER COMP 100X5MG PIP B DICLOFENAC K TEVA COMP 30X50MG B DILTIAZEM TEVA 200MG CAPS 28X200MG B DILTIAZEM TEVA 200MG CAPS 98X200MG B DILTIAZEM TEVA 300MG CAPS 28X300MG B DILTIAZEM TEVA 300MG CAPS 98X300MG B DIMITONE COMP 56 X 25,00 MG B DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA 20MG/5MG COLL 3X5ML B ECOBEC 250 UG EASI BREATHE AERO 200 DOSES X 250UG B ECOFLAC GLUCOSE 5%+ HARTMANN 500ML BTB 10/17 7/11

8 Crit CNK Benaming B ECOFLAC GLUCOSE 5%+ HARTMANN 1000ML B EMCORETIC 10/25 PHARMAPARTNER TABL 56 PIP B ENALAPRIL MYLAN COMP 28 X 5 MG B ENALAPRIL MYLAN COMP 56 X 20 MG A EXEMESTANE 25 MG MYLAN COMP 100 X 25 MG A EXEMESTANE 25 MG MYLAN COMP 100 X 25 MG B FLUCONAZOLE RATIOPHARM CAPS 10 X 200 MG A FLUCONAZOLE RATIOPHARM CAPS 10 X 200 MG B FLUCONAZOLE RATIOPHARM CAPS 20 X 200 MG A FLUCONAZOLE RATIOPHARM CAPS 20 X 200 MG A FLUTAPLEX 250 COMP 100 X 250 MG A FLUTAPLEX 250 COMP 200 X 250 MG B FLUVOXAMINE TEVA 100 MG TABL 30 X 100 MG B FUROSEMIDE TEVA COMP 50X40MG B GALANTAMINE TEVA 24 MG CAPS VERLENGDE AFGIFTE 84 B IBANDRONIC ACID TEVA 3MG OPL INJ VOORGEV SP 1MG/ML B INTRALIPID 30% 1 X 250 ML EXCEL B INVERTSUIKER 10%+ELECTROL "N"1000ML SAC FRESENIUS B IPRATROPIUMBROMIDE/SALBUTAMOL CIPLA 20 AMP NEBUL. B IPRATROPIUMBROMIDE/SALBUTAMOL CIPLA 60 AMP NEBUL. B IRBESARTAN APOTEX 300MG FILMOMH TABL 98 B LERCANIDIPINE MYLAN 10 MG FILMOMH TABL 98 X 10 MG B LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA TABS 30 X 200 MG/50 MG B LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA TABS 100 X 200 MG/50 MG B LEVODOPA BENSERAZIDE TEVA TABS 200 X 200 MG/50 MG B LEVODOPA CARBIDOPA ENTACAPONE TEVA 100X100/25/200 B LEVODOPA CARBIDOPA ENTACAPONE TEVA 100X200/50/200 B LEVODOPA CARBIDOPA ENTACAPONE TEVA 100X50/12,5/200 B LEVODOPA CARBIDOPA ENTACAPONE TEVA100X150/37,5/200 CS LORATADINE MYLAN 10 MG COMP. 30 X 10 MG B MARIPER KRKA 2MG COMP 30 B MELOXICAM RATIOPHARM 15 MG COMP 30 X 15 MG B MONTELUKAST MYLAN 5 MG KAUWTABLETTEN 98 X 5 MG B MOTENS COMP SEC 28 X 4 MG B NAPROXEN TEVA COMP 30 X 550 MG B NATRIUMBICARBONAAT 1,4% (M/6) 500ML FRESENIUS B NEPHROSTERIL FL. 250ML B NEPHROSTERIL FL. 500ML B NUTRIFLEX 48 FLEX FLAC 1000 ML B NUTRIFLEX LIPID PLUS ZAK -ELECTROLYTEN 1X1250ML B NUTRIFLEX LIPID PLUS ZAK -ELECTROLYTEN 1X1875ML B NUTRIFLEX LIPID PLUS ZAK -ELECTROLYTEN 1X2500ML B NUTRIFLEX PERI TWINFLEX V ML B NUTRIFLEX PERI TWINFLEX V ML B OFLOXACINE SANDOZ COMP PELL 5 X 400 MG PIP B OFLOXACINE SANDOZ COMP PELL 10 X 400 MG PIP B OFLOXACINE SANDOZ COMP PELL 20 X 400 MG PIP B OLANZAPINE ODIS MYLAN ORODISP TABL 28 X 5 MG B OLANZAPINE ODIS MYLAN ORODISP TABL 28 X 10 MG B OLANZAPINE ODIS MYLAN ORODISP TABL 98 X 5 MG B OLANZAPINE ODIS MYLAN ORODISP TABL 98 X 10 MG B OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 100 X 20 MG A OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 100 X 40 MG A OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 100 X 40 MG C OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 14 X 20 MG C OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 28 X 20 MG BTB 10/17 8/11

9 Crit CNK Benaming B OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 28 X 40 MG B OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 56 X 10 MG B OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 56 X 20 MG B OMEPRAZOLE RATIOPHARM CAPS 56 X 40 MG B PANTOPRATEVA 20MG MAAGSAPRESIST COMP 98X20MG C PANTOPRATEVA 40MG MAAGSAPRESIST COMP 28X40MG B PAROXETINE RATIOPHARM COMP 100 X 30 MG B PERINDOPRIL/INDAPAM. TEVA 2MG/0,625MG X 100 COMP B PERINDOPRIL/INDAPAM. TEVA 4MG/1,250MG X 100 COMP B PERSANTINE RET GE CAPS 60X150MG B PERSANTINE RETARD CAPS 60X200MG B PERSANTINE RETARD CAPS 60X200MG B PIROXICAM TEVA COMP DISP 30 X 20 MG B PRAMIPEXOL SANDOZ 0,18 MG TABL 100 BLISTER B PRAMIPEXOL SANDOZ 0,18 MG TABL 100 BLISTER B PRAMIPEXOL SANDOZ 0,18 MG TABL 30 B PRAMIPEXOL SANDOZ 0,18 MG TABL 30 B PRAMIPEXOL SANDOZ 0,7 MG TABL 100 B PRAMIPEXOL SANDOZ 1,1 MG TABL 60 B PREDMYCIN P SUSP OPHT 1 X 5 ML B PROPRANOLOL TEVA RETARD CAPS 56 X 160 MG B PROZAC OLYMPO CAPS 28X20MG PIP B QUINAPRIL EG 5 MG COMP 56 X 5 MG A RABEPRAZOLE 10MG TEVA MAAGSAPRESIST TABL 98X10MG A RABEPRAZOLE 10MG TEVA MAAGSAPRESIST TABL 98X10MG C RABEPRAZOLE 10MG X 28 TABS GASTROR TEVA A RABEPRAZOLE 20MG TEVA MAAGSAPRESIST TABL 98X20MG A RABEPRAZOLE 20MG TEVA MAAGSAPRESIST TABL 98X20MG C RABEPRAZOLE 20MG X 28 TABS GASTROR TEVA B SALBUTAMOL 2,5 MG/2,5 ML AMP 30 B SALBUTAMOL 5,0 MG/2,5 ML AMP 30 B SALMETEROL FLUTICASON CIPLA AERO 25MCG/125MCG B SALMETEROL FLUTICASON CIPLA AERO 25MCG/250MCG B SEMAP COMP 12 X 20 MG B SEROXAT IMPEXECO TABL 30X20MG PIP B SEROXAT IMPEXECO TABL 30X30MG PIP B SEROXAT IMPEXECO TABL 60X20MG PIP B STRUCTOKABIVEN 12GN -ELECTR 1477ML B STRUCTOKABIVEN 12GN EMULS 1477ML B STRUCTOKABIVEN 16GN -ELECTR 1970ML B STRUCTOKABIVEN 16GN EMULS 1970ML B STRUCTOKABIVEN 8GN EMULS 986ML B STRUCTOKABIVEN 8GN EMULS 986ML S/Z ELECTRO 1 B STRUCTOKABIVEN PERIFEER EMULS INTRAVEN INFU 1206ML B STRUCTOKABIVEN PERIFEER EMULS INTRAVEN INFU 1904ML B STRUCTOLIPID 20 % EM INF IV 250 ML B STRUCTOLIPID 20 % SAC-ZAK 500 ML B TELMISARTAN 40 MG APOTEX TABL 28 B TELMISARTAN 80 MG APOTEX TABL 28 B TELMISARTAN 80 MG APOTEX TABL 98 A TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 245MG FILMOMH TABL 30 A TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 245MG FILMOMH TABL 30 B TENORETIC PHARMAPARTNER COMP 56X100/25MG PIP B TENORMIN IMPEXECO COMP 60 X 100 MG PIP B TICLOPIDINE EG 250 MG COMP 60 X 250 MG B TICLOPIDINE EG 250 MG COMP 90 X 250 MG BTB 10/17 9/11

10 Crit CNK Benaming B TOLPERMYO 150MG FILMOMH TABL 50 X 150MG B TOLPERMYO 150MG FILMOMH TABL 100 X 150MG B TRAMADOL RETARD MYLAN 100 MG TABL 60 X 100 MG B TRAMADOL RETARD MYLAN 150 MG TABL 60 X 150 MG B TRAMADOL RETARD MYLAN 200 MG TABL 60 X 200 MG A UNI GLICLAZIDE EG 30MG COMP 56X30MG A UNI GLICLAZIDE EG 30MG COMP 180X30MG B VAMIN GLUCOSE FL 500 ML B VAMIN GLUCOSE FL 1000 ML B VASEXTEN 10 MG IMPEXECO TABL 30X10MG PIP B VASEXTEN 10 MG IMPEXECO TABL 60X10MG PIP B VASEXTEN 20 MG IMPEXECO TABL 30X20MG PIP B VASEXTEN 20 MG IMPEXECO TABL 60X20MG PIP A XANTROSIN 2 MG/ML SOL PERF IV 20MG/10,0ML FL 1 A XANTROSIN 2 MG/ML SOL PERF IV 25MG/12,5ML FL 1 B ZANIDIP IMPEXECO COMP 50 X 10 MG PIP B ZANIDIP IMPEXECO COMP 50 X 20 MG PIP B ZANIDIP IMPEXECO COMP 100 X 10 MG PIP B ZANIDIP IMPEXECO COMP 100 X 20 MG PIP PRIJSDALINGEN VANAF 1 NOVEMBER 2017 Voor de verschillende prijsdalingen verwijzen we u naar de officieuze lijsten op de website van APB en BAF (www.baf.be). Op dit moment zijn er geen prijsdalingen op volgens het RIZIV. STATUUT GOEDKOOP OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN VANAF 1 NOVEMBER 2017 De officieuze RIZIV lijsten met de goedkoopste en de "niet-goedkoopste" kan u vinden op de BAF-website. ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN Werkzoekende apotheker - Enthousiaste en klantvriendelijke apothekeres (KUL 2016) zoekt FT job regio Tienen/Sint- Truiden (straal 30 km). Goede kennis Pharmawin/Greenock, kennis van Farmad. Contact: 0478/ Enthousiaste,klantvriendelijke en flexibele apothekeres met ervaring zoekt PT-job in de regio Leuven-Tienen-Aarschot-Diest vanaf 15 september. Computerervaring: Farmad en Pharmawin/Greenock. Contact: 0475/ Ik ben een jonge, spontane en vriendelijke pas afgestudeerde apotheker, die nog een jaar management gaat bijstuderen aan de KU Leuven. Om de voeling met de job te blijven onderhouden, ben ik op zoek naar een studenten job als apotheker enkele dagen per maand. Ik kan me volgens mijn uurrooster voorlopig vrijmaken op dinsdagvoormiddag en zaterdag, en dit BTB 10/17 10/11

11 in regio Leuven. Indien interesse, gelieve me te contacteren. 0485/ Apotheker gezocht - Adjunct-apotheker (m/v) voor halftijdse of voltijdse functie gezocht. U staat in voor de dagdagelijkse organisatie van de apotheek en draagt hierin mee de verantwoordelijkheid. Er wordt van u verwacht een goede teamplayer te zijn, maar ook zelfstandig te kunnen werken. Ervaring is geen must. Pharma Force biedt uw carrière een extra dimensie en doorgroeimogelijkheden. De apotheek is gelegen te Zellik en makkelijk bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Interesse in deze functie? Graag ontvangen wij een uitgebreid CV en motivatiebrief. Contact: 0476/ Op zoek naar een boeiend en uitdagend alternatief voor het werk als officina apotheker? IN2Pharma is op zoek naar een junior consultant en biedt je een uitdagende en heel afwisselende job in de farmaceutische industrie. Dit als deel van een dynamisch team op een goed bereikbare historische site in Kampenhout. Ervaring met het opzetten of onderhouden van een kwaliteitssysteem, is een pluspunt. Dus, werk je gestructureerd met oog voor detail en heb je interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar Overname Apotheek over te nemen in Mechelen: - wegens pensioen - overname handelsfonds - met potentieel: op termijn komt op 150m een nieuwe woonwijk met 300 wooneenheden bij - periode : mag snel Een overzicht van de brutowinsten voor aanslagjaren 2012 t/m 2016 kan opgevraagd worden. Voor het inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de forfaitair berekende omzet ,73 euro. Adres: Brusselsepoortstraat 15, 2800 Mechelen Bij interesse kan het verkoopsdossier opgevraagd worden bij A&T partners - 016/ Of je kan contact opnemen met de eigenaar Hendrik Van Kersschaever (015/ of BTB 10/17 11/11

Officieuze RIZIV lijst "Goedkoopsten" - wijzigingen op 1 augustus /7

Officieuze RIZIV lijst Goedkoopsten - wijzigingen op 1 augustus /7 1/7 Officieuze lijst van de geneesmiddelen die op 1/08/2012 hun statuut "goedkoopste" zullen verliezen. CNK Benaming Goedkoopste Antibio.-Antimyc Commerciële status 2747889 CIPROFLOXACINE PFIZER COMP 20

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2010

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2010 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2010 NIEUWE BAF-MEDEWERKER Op 2 januari startte Joke Daniels op de tariferingsdienst. Joke is apothekersassistente en maakt samen met Ann, Rita, Inge en An deel

Nadere informatie

JANUARI 2015 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

JANUARI 2015 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB JANUARI 2015 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB GEEN INDEXERING IN 2015 In het kader van de besparingen, zullen de sleutelletters P, de sleutelleter Y (bandagisterie) en de remgelden niet

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2014

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2014 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2014 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 FEBRUARI 2014 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 februari 2014: CX-11 3075793 BETAHISTINE EG COMP 30 X 24 MG G

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2014

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2014 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2014 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 AUGUSTUS 2014 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 augustus 2014: CS-7 3121191 EBASTINE SANDOZ 10 MG 40 ORODISP COMP

Nadere informatie

TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB FEBRUARI 2013 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB ONZE NIEUWE WEBSITE Onze nieuwe website is beschikbaar. Neem zeker een kijkje via één van de volgende links: www.upb-avb.be of www.apothekersvanbrussel.be

Nadere informatie

Complete officieuze RIZIV lijst "Goedkoopsten" - 1/11/2015

Complete officieuze RIZIV lijst Goedkoopsten - 1/11/2015 Complete officieuze RIZIV lijst "Goedkoopsten" - 1/ Source = RIZIV draft =Officieel/=Officieus Abacavir 20 mg/ml 1,00 240,00 1487529 ZIAGEN DRANK 240ML 20MG/ML Abacavir 300 mg 60,00 0,00 1487537 ZIAGEN

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2011

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2011 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2011 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 SEPTEMBER 2011 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 september 2011: A-29 2834844 AZATHIOPRIN SANDOZ 100 MG 100 COMP

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2013

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2013 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2013 RETRIBUTIE : EINDAFREKENING RIZIV Volgens art. 128 van de Programmawet van 22 juni 2012 (BS van 28 juni 2012) gebeurde er op alle afleveringen tussen 1 juli

Nadere informatie

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/07/ geklasseerd volgens alfabet

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/07/ geklasseerd volgens alfabet 2559201 ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 20 X 100 MG 2,68 2,85-0,17-0,01 EUROGENERICS 2559219 ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 60 X 100 MG 6,79 7,22-0,43-0,02 EUROGENERICS 3277605 ACECLOFENAC EUROGENERICS

Nadere informatie

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/01/ geklasseerd volgens alfabet

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/01/ geklasseerd volgens alfabet 3456688 BENEPALI 50MG/ML OPL INJ VOORGEVULDE PEN 4 704,92 761,93-57,01-1,13 BIOGEN BELGIUM 3456696 BENEPALI 50MG/ML OPL INJ VOORGEVULDE SPUIT 4 704,92 761,93-57,01-1,13 BIOGEN BELGIUM 1464080 CIMETIDINE

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2010

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2010 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2010 Onze beste wensen voor een voorspoedig 2010! NIEUWJAARSEVENT 22 JANUARI 2010 Samen met u willen we klinken op het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2015

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2015 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2015 Onze beste wensen voor een sprankelend, gezond en productief 2015! BEREIKBAARHEID TARIFERINGSDIENST Op woensdag 31 december zullen onze diensten telefonisch

Nadere informatie

T A R I F E R I N G B E R I C H T E N

T A R I F E R I N G B E R I C H T E N Oktober 2015 T A R I F E R I N G B E R I C H T E N A. Nieuws 1. Actueel 1.1. Methylfenidaat overzicht attesten 1.2. Nota FAGG: VOS voor griepvaccins 2. Tarificatietips 2.1. Maximumfactuur 2.2. Vanaf 1/10/2015:

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2016

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2016 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2016 BIJDRAGE FAGG VOEDING Ingevolge de programmawet van 12/2007 moet elke apotheek jaarlijks een bijdrage betalen aan het FAGG, via de tariferingsdienst en uiterlijk

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2015

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2015 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2015 TARIFEREN PER EENHEID VOOR RVT/ROB VANAF 1/4/2015: GEFASEERDE UITROL Laatste ontwikkelingen : Op 19 maart was er volgend schrijven van Minister De Block: Rekening

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2014

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2014 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2014 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 OKTOBER 2014 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 oktober 2014: Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW C-29 3154549 ALGOTRA

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2013

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2013 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2013 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 NOVEMBER 2013 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 november 2013: B-41 3042249 ATORVASTATIN CALCIUM ACTAVIS 10 MG

Nadere informatie

AUGUSTUS 2013 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

AUGUSTUS 2013 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB AUGUSTUS 2013 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB ANTITUSSIVA OP BASIS VAN CODEINE: ALTIJD OP VOORSCHRIFT! Door het in werking treden van het KB van 17 juni 2013*, kunnen nu alle geneesmiddelen

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2014

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2014 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2014 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 NOVEMBER 2014 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 november 2014: B-15 3151404 ATENOLOL CHLORTALIDONE SANDOZ 100/25

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2011

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2011 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2011 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 MEI 2011 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 mei 2011: B-68 2748150 ALLOPURINOL TEVA 100 MG TABL 100 G 6,91 6,91 0,93

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2014

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2014 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2014 Onze beste wensen voor een voorspoedig 2014! BEREIKBAARHEID TARIFERINGSDIENST 24 & 31 DEC 2013 Op dinsdag 24 en 31 december zullen onze diensten telefonisch

Nadere informatie

BERICHT VAN DE TARIFERINGSDIENST APOTHEKERS VAN BRUSSEL

BERICHT VAN DE TARIFERINGSDIENST APOTHEKERS VAN BRUSSEL FEBRUARI 2011 BERICHT VAN DE TARIFERINGSDIENST APOTHEKERS VAN BRUSSEL Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB CHECKLIJSTEN ZORGTRAJECTEN In bijlage ontvangt u deze maand een praktische handleiding over

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2013

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2013 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2013 OPHALING VOORSCHRIFTEN - VAKANTIEMELDING Gelieve tijdig te verwittigen indien de bode niet bij u kan langskomen zoals afgesproken. Via het formulier vakantieregeling

Nadere informatie

BERICHT VAN DE TARIFERINGSDIENST APOTHEKERS VAN BRUSSEL

BERICHT VAN DE TARIFERINGSDIENST APOTHEKERS VAN BRUSSEL JANUARI 2011 BERICHT VAN DE TARIFERINGSDIENST APOTHEKERS VAN BRUSSEL Redactie : Apr L. Geslin Met dank aan APB ADRESWIJZIGING Gelieve alle briefwisseling vanaf 21 januari 2011 naar ons nieuw adres te verzenden:

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 200 NIEUW VERGOEDINGSSYSTEEM Op april is het zover, dan gaat het nieuwe vergoedingssysteem van start. U ontving reeds ons uitgebreide dossier Het Nieuwe Vergoedingssysteem.

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2016

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2016 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2016 TERUGBETALING INFLUENZAVACCINS (HERHALING) De beschikbare griepvaccins voor het seizoen 2016-2017 zijn Alfarix-Tetra, Influvac S en Vaxigrip. Intanza zal dit

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2014

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2014 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2014 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 APRIL 2014 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 april 2014: Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW B-15 3090073 BISOPROLOL

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JULI 2015

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JULI 2015 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JULI 2015 OPHALING VOORSCHRIFTEN TIJDENS VAKANTIEPERIODE Gelieve tijdig te verwittigen indien de bode niet bij u kan langskomen zoals afgesproken. Via het formulier vakantieregeling

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2016

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2016 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2016 TPE BIJKOMENDE RECHTEN Sinds januari 2016 is het verplicht om bij aflevering van vaste orale vormen aan rusthuisbewoners de tarifering per eenheid toe te passen.

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN DECEMBER 2009

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN DECEMBER 2009 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN DECEMBER 2009 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 DECEMBER 2009 De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 december 2009: Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW B-60 2650281

Nadere informatie

JUNI 2015 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

JUNI 2015 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB JUNI 2015 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB GRIEPVACCINS SEIZOEN 2015-2016 Welke griepvaccins zullen beschikbaar zijn? Voor het griepseizoen 2015-2016 worden 2 nieuwe tetravalente vaccins

Nadere informatie

SEPTEMBER 2013 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

SEPTEMBER 2013 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB SEPTEMBER 2013 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB BIJDRAGE RIZIV EINDAFREKENING In het kader van de besparingsmaatregelen van 2012, werd een bijdrage afgehouden van 1 juli tot en met 31 december

Nadere informatie

Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2017

Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2017 Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2017 Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeursgeneesmiddel. U hebt dan binnnen

Nadere informatie

Lijst preferente middelen 2012

Lijst preferente middelen 2012 Wij behouden ons het recht voor om de lijst met preferente middelen gedurende 2012 uit te breiden in gevallen waarin deze lijst niet voorziet. Deze mogelijke uitbreiding zal zich beperken tot maximaal

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2011

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2011 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN AUGUSTUS 2011 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 AUGUSTUS 2011 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 augustus 2011: B-111 2813459 CEFUROXIME EG 250 MG 10 COMP G 7,71

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MAART 2016

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MAART 2016 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MAART 2016 SATIVEX TERUGBETALING In theorie is Sativex reeds afleverbaar in ons land sinds vorige zomer, maar het middel zou effectief beschikbaar moeten zijn in België vanaf

Nadere informatie

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/07/ geklasseerd volgens alfabet

Officieuze lijst van prijsdalingen - 1/07/ geklasseerd volgens alfabet 2559201 ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 20 X 100 MG 2,92 3,17-0,25-0,02 EUROGENERICS 2559219 ACECLOFENAC EG 100 MG FILMOMH TABL 60 X 100 MG 7,41 8,03-0,62-0,03 EUROGENERICS 2593952 ACECLOFENAC SINTESA

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2012

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2012 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2012 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 OKTOBER 2012 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 oktober 2012: Crit CNK Benaming PP TB Actief WIGW B-21 2854388 COVERSYL

Nadere informatie

Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2016

Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2016 Lijst voorkeursgeneesmiddelen 2016 Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeurs geneesmiddel. U hebt dan binnen

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JULI 2014

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JULI 2014 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JULI 2014 OPHALING VOORSCHRIFTEN - VAKANTIEMELDING Gelieve tijdig te verwittigen indien de bode niet bij u kan langskomen zoals afgesproken. Via het formulier vakantieregeling

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2016

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2016 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JANUARI 2016 BEREIKBAARHEID TARIFERINGSDIENST Op donderdag 31 december is BAF gesloten en zal de helpdesk telefonisch niet bereikbaar zijn. Vanaf 4 januari draaien we weer

Nadere informatie

T A R I F E R I N G B E R I C H T E N

T A R I F E R I N G B E R I C H T E N Februari 2016 T A R I F E R I N G B E R I C H T E N A. Nieuws 1. Actueel 1.1. MCN en instellingsnummer RVT/ROB voor niet-tpe apotheken 1.2. RVTpatiënt en status van hospitalisatie 1.3. Herhaling overzicht

Nadere informatie

FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016)

FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016) FAQ Recip-e (laatste update 29/12/2016) In de praktijk kunnen zich vanaf januari 2017 drie situaties voordoen: 1. Papieren klassiek voorschrift: zoals voorheen afhandelen; voorschrift aan tariferingsdienst

Nadere informatie

Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten

Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten Wijzigingen aan de terugbetalingsmodaliteiten Wijzigingen op 1 juni 2016 De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 juni 2016: B 73 3426467 ANAFRANIL 25 MG (IMPEXECO) 150 TABL 16,79 16,79 4,27

Nadere informatie

T A R I F E R I N G B E R I C H T E N

T A R I F E R I N G B E R I C H T E N November 2015 T A R I F E R I N G B E R I C H T E N A. Nieuws 1. Actueel 1.1. Aanpassing van kassaticket, bijlage 30, BVAC en bijlage 13 1.2. Wijzigingen terugbetaling stoma- en incontinentiemateriaal

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2016

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2016 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2016 BELANGRIJK VOOR NIET TPE APOTHEKEN : MYCARENET LEZING EN INSTELLINGSNUMMER RVT/ROB Als de MyCareNet lezing aangeeft dat een patiënt, die regelmatig de apotheek

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2012

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2012 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2012 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 FEBRUARI 2012 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 februari 2012: B-230 2886331 ALENDRONATE PFIZER 70 mg 4 comp G

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012

Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 1 Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 Vanaf 1 juli 2012 verandert de reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2010

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2010 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN OKTOBER 2010 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 OKTOBER 2010 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 oktober 2010: A-29 2657617 ADVAGRAF 0,5 mg 100 CAPS 160,62 160,62

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2015

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2015 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MEI 2015 TARIFERING PER EENHEID VOOR RVT/ROB De Tarifering per Eenheid (TPE) is van toepassing vanaf 1 april 2015, maar om software- en organisatieproblemen op te vangen,

Nadere informatie

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen Daar u ongetwijfeld nog vragen zal hebben omtrent de besparingsmaatregelen, hebben wij voor u alles nog eens even op een rijtje gezet. Sinds 1 maart Voorschriften voor antibiotica

Nadere informatie

Overzicht preferente geneesmiddelen

Overzicht preferente geneesmiddelen Overzicht preferente geneesmiddelen 2014-2015 Avero Achmea Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen Achmea vanaf 1 januari 2014* * ook geldig in 2015 Dit is de lijst met door Achmea aangewezen preferente

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2010

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2010 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2010 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 SEPTEMBER 2010 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 september 2010: B-27 2727022 ALDACTONE 100 MG (PI-Pharma) 50

Nadere informatie

OKTOBER 2013 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

OKTOBER 2013 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB OKTOBER 2013 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB BEGELEIDINGSGESPREK NIEUWE MEDICATIE (BNM) De apotheker kan vanaf 1 oktober 'Begeleidingsgesprekken Nieuwe Medicatie' voeren in de apotheek

Nadere informatie

Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010

Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010 Overzicht preferente geneesmiddelen Achmea en Agis 2010 In deze lijst vindt u de door de zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, DVZ Zorgverzekeringen, OZF Achmea, Interpolis,

Nadere informatie

SEPTEMBER 2014 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

SEPTEMBER 2014 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB SEPTEMBER 2014 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB VERPLICHTE NAVORMING VANAF 1/1/15 Het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten voor de verplichte permanente vorming vastlegt, is eind juli

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2015

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2015 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN NOVEMBER 2015 AANPASSING VAN KASSATICKET, BIJLAGE 30, BVAC EN BIJLAGE 13 Op volgende documenten moet het KBO-nummer toegevoegd worden: - kassaticket - bijlage 30 (ex 704

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2011

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2011 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN FEBRUARI 2011 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 FEBRUARI 2011 Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 februari 2011: B-27 2760239 ALDACTONE 100 mg (PharmaPartner) 30

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013

Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013 Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013 Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen Dit is de lijst met door Achmea aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2013. Ook staan hier de middelen

Nadere informatie

Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016

Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016 Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016 Dit is de lijst met door ons aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2016. De lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen

Nadere informatie

DECEMBER 2015 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

DECEMBER 2015 TD INFO. Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB DECEMBER 2015 TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB PRIJSDALINGEN OP 01/01/2016 EN 01/03/2016 Prijsdalingen op 1 maart 2016 Eind juli ondertekenden Maggie De Block en de vertegenwoordigers van

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JUNI 2016

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JUNI 2016 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN JUNI 2016 WIJZIGING AAN TERUGBETALINGSVOORWAARDEN VAN VACCINS VOOR DE RECHTHEBBENDEN VAN DE NMBS Vanaf 1 augustus 2016, zal de NMBS voor zijn leden bepaalde vaccins volledig

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MAART 2015

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MAART 2015 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN MAART 2015 FAGG BIJDRAGE : VOEDING De jaarlijkse forfaitaire bijdrage aan FAGG voor de controle op de voedingssupplementen en de preparaten voor bijzondere voeding in de

Nadere informatie

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift

2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift 2. Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift Inleiding Het voorschrift moet de apotheker in staat stellen om het juiste geneesmiddel op de juiste manier af te leveren. Het voorschrift moet voldoen aan

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ. Voor meer informatie: (lokaal tarief)

Reglement farmaceutische zorg VGZ.  Voor meer informatie: (lokaal tarief) 2011 Reglement farmaceutische zorg VGZ www.vgz.nl geldend vanaf 1 augustus 2011 Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2 R E G L E M E N T FA R M A C E U T I S C H E Z O R G V G Z 2 0 1 1 Algemeen

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Reglement farmaceutische zorg 2015 D0201-201501 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van: Besured Ruime

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013. geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013. geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement farmaceutische zorg ZEKUR 2013 geldend vanaf 1 januari 2013 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG ZEKUR 2013 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg ZEKUR hoort bij artikel 31, farmaceutische zorg

Nadere informatie

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst.

ofwel voor de korte termijn zuurstoftherapie ofwel voor een zuurstoftherapie op lange termijn via overeenkomst. Beste collega, Alle info betreffende de nieuwe reglementering van zuurstof heeft u ondertussen gevonden via http://www.kava.be/diensten/tarifering/tariferingsberichten/. Onderstaand overzicht sturen we

Nadere informatie

Vanaf nu leverbaar in Aurobindo verpakking

Vanaf nu leverbaar in Aurobindo verpakking ACENOCOUMAROL AUROBINDO TABLET 1 MG (STRIP) 100 ST NL52054153 21483=50674 14567423 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO DISPER TABLET 80 MG 30 ST NL50126630 102607 15429784 ACICLOVIR AUROBINDO DISPER TABLET

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig vanaf 1 januari 2013 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort

Nadere informatie

Controle op effectieve aflevering

Controle op effectieve aflevering Specialiteiten Magistralen Zorgtrajecten Unieke barcode VOS Zuurstof NVS Bandagisterie??? Specifieke MAF VI s 01/07/04: UB op verpakking terugbetaalde specialiteit verplicht 01/01/05: apr. wordt verplicht

Nadere informatie

5. Voorschrift op stofnaam en substitutie

5. Voorschrift op stofnaam en substitutie 5. Voorschrift op stofnaam en substitutie Inleiding Het al dan niet voorschrijven op stofnaam (VOS) en substitueren zorgt al jaren voor meningsverschillen tussen huisartsen, apothekers en de overheid.

Nadere informatie

DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM

DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM DOSSIER: HET NIEUWE VERGOEDINGSSYSTEEM DE NIEUWE VERGOEDING VOOR DE APOTHEKER Op welke producten heeft het NVS betrekking? Het gaat om alle vergoedbare specialiteiten die terugbetaalbaar zijn door het

Nadere informatie

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN?

ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 WAT MOET IK DOEN ALS APOTHEKER OM DE CONTINUÏTEIT TE WAARBORGEN? ZUURSTOF WIJZIGINGEN VANAF 1 JULI 2012 Vanaf 1 juli 2012 zal de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig wijzigen. De officinaapotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn zuurstoftherapie.

Nadere informatie

1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017?

1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017? 1) Welke papieren documenten worden door het RIZIV aanvaard sinds 1/1/2017? Er zijn drie verschillende documenten. Het klassieke papieren voorschrift zonder RID (1), het duplicaat of papieren voorschrift

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg SIZ

Reglement farmaceutische zorg SIZ Reglement farmaceutische zorg SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2011 2 R E G L E M E N T FA R M A C E U T I S C H E Z O R G S I Z 2 0 1 1 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 30 van de

Nadere informatie

Verwerking van specialiteiten in de vergoedbare magistrale bereidingen Interpretatie van de reglementering

Verwerking van specialiteiten in de vergoedbare magistrale bereidingen Interpretatie van de reglementering Verwerking van specialiteiten in de vergoedbare magistrale bereidingen Interpretatie van de reglementering De doelstelling van deze nota (opgesteld in samenwerking met OPHACO) is het toelichten van de

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Univé

Reglement farmaceutische zorg Univé Reglement farmaceutische zorg Univé geldend vanaf 15 maart 2012 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG UNIVÉ 2012 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg Univé hoort bij artikel 29 van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2009

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2009 BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN SEPTEMBER 2009 NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF SEPTEMBER 2009 De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf september 2009: B-5 2627206 ATENOLOL SANDOZ 00 mg 00 TAB G 30,06

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode januari 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente

Nadere informatie

RECENTE INFORMATIE. WIJZIGINGEN AAN HET GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM 2014 (juli)

RECENTE INFORMATIE. WIJZIGINGEN AAN HET GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM 2014 (juli) RECENTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AAN HET GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM 2014 (juli) : geneesmiddel onder aanvullende monitoring, waarvoor het melden van ongewenste effecten aan het Belgisch Centrum

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Algemeen 2 Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement farmaceutische zorg 2016 Reglement farmaceutische zorg 2016 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2016 van National Academic Ruime Keuze

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases

Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases Tarifering per Eenheid TpE TUH FAQs en Use Cases FAQs 1. Hoe begin ik aan het verhaal van Tarifering per Eenheid (TpE)? Hoe kan ik me voorbereiden? Of u nu besluit om dozen of blisters af te leveren of

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015

Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015 Reglement farmaceutische zorg Zorgzaam 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen door Univé 4 Artikel 4. Machtiging-/toestemmingsvereiste 4 Bijlage

Nadere informatie

Zorgtraject Diabetes: samenvatting

Zorgtraject Diabetes: samenvatting Zorgtraject Diabetes: samenvatting Inhoud:. Principe. Procedure van aflevering en tarifering 3. Zorgtraject diabetes: prijzen zelfzorgmateriaal Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van

Nadere informatie

Agenda LOK 11/02/2010

Agenda LOK 11/02/2010 4-9-200 Huisartsen Apothekers Huisartsen en apothekers Een gedeelde zorg voor de patiënt Agenda LOK /02/200 20.45u: Welkom + voorstellen aanwezigen 2.00u: Wettelijke aspecten van het 2.0u: Voorschrijven

Nadere informatie

INFO OT / TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB

INFO OT / TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB APRIL 2013 INFO OT / TD INFO Redactie: Apr L. Geslin Met dank aan APB ANTITUSSIVA EN DECONGESTIVA : NIEUWE REGELING!!! Vanaf 1 mei moet u zich houden aan de nieuwe regels voor antitussiva en decongestiva.

Nadere informatie

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN APRIL 2010 EXTRA ZUURSTOFTHERAPIE AAN HUIS: NIEUWE HONORARIA VANAF 1 APRIL 2010 Tijdens de laatste overeenkomstencommissie werd een nieuwe wijzigingsclausule opgesteld aangaande

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 Reglement farmaceutische zorg 2015 D0201-201510 Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van: Besured Ruime

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg 2015

Reglement farmaceutische zorg 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement farmaceutische zorg 2015 algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 32 Geneesmiddelen en 33 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Prijsdalingen op 1 maart 2016 en daarna Patent Cliff en Veiligheidsmarge : waarover spreken we? 19/11/2015.

Inhoudstafel. Prijsdalingen op 1 maart 2016 en daarna Patent Cliff en Veiligheidsmarge : waarover spreken we? 19/11/2015. Prijsdalingen op 1 maart 2016 en daarna Patent Cliff en Veiligheidsmarge : waarover spreken we? Inleiding Eind juli ondertekende onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een Toekomstpact met

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement farmaceutische zorg VGZ geldend vanaf 1 augustus 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZZ

Reglement farmaceutische zorg IZZ Reglement farmaceutische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u toestemming nodig hebt 4 Overzicht van aangewezen preferente

Nadere informatie

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen 6. Wachtdienstregeling Inleiding Huisartsen en apothekers moeten de continuïteit van zorg verzekeren, ze zijn beiden dan ook wettelijk, moreel en deontologisch verplicht om deel te nemen aan de wachtdienst.

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZZ

Reglement farmaceutische zorg IZZ Reglement farmaceutische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Reglement farmaceutische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 4 Artikel 2. Verzekerde zorg 4 Artikel 3. Aanwijzing

Nadere informatie