Informatiebundel Voor Bestuur Studievereniging POLIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS"

Transcriptie

1 Informatiebundel Voor Bestuur Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus LE Tilburg Telefoon/fax: (013) Internet: K.v.K.: Postbank: girorekening s t u d i e v e r e n i g i n g v o o r o r g a n i s a t i e w e t e n s c h a p p e n

2 Beste geïnteresseerde, Hierbij het overzicht om jezelf te informeren over een bestuursjaar bij Studievereniging POLIS. Uiteraard komt er veel kijken bij een bestuursjaar. Om voor jullie een eenduidig overzicht te geven hebben we hier allerlei informatie betreffende een bestuursjaar op en rij gezet. Hieronder vindt je o.a. de antwoorden op de vragen: Wat is Studievereniging POLIS? Hoe is de vereniging ontstaan? En bovenal: Wat houdt een bestuursjaar nu echt in? Mocht je zelfs na deze uitgebreide informatiebundel nog vragen hebben, kom dan vooral langs! Als bestuur staan we altijd open voor vragen en vertellen wij jullie ook graag alles wat we weten over ons bestuursjaar! In het afgelopen jaar zijn wij er achter gekomen dat een bestuursjaar niet alleen ontzettend leuk is, maar vooral ook heel erg leerzaam. Je trekt een jaar lang heel intensief op met een aantal mensen om een gezamenlijk doel te bereiken en dat is iets dat je in je verdere carrière nog regelmatig tegen zal komen. Hopelijk kan deze informatiebundel je helpen bij je keuze om je kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur Als je nog met vragen blijft zitten, stel ze gerust aan het huidige bestuur! Met vriendelijke groet, Het bestuur Leon Kuipers Voorzitter Brecht den Ouden Secretaris Frie Roijers Penningmeester Martijn Lunenborg PR-EB Functionaris Coco Claessen Coördinator 1 Nick Crolla Coördinator 2 2

3 Inhoudsopgave 1. Studieverenigingen - Algemeen 1.1 Rechtsvorm 1.2 Studieverenigingen aan de Tilburg University 2. Studievereniging POLIS 2.1 Oprichting 2.2 Stakeholders van Studievereniging POLIS 2.3 Product Studievereniging POLIS 2.4 Organisatiestructuur 3. Bestuur van Studievereniging POLIS 3.1 Algemeen 3.2 Functie: Voorzitter 3.3 Functie: Secretaris 3.4 Functie: Penningmeester 3.5 Functie: Publieke Relaties & Externe Betrekkingen 3.6 Functie: Coördinator 3.7 Samenwerkingsverbanden 3.8 Verwachtingen & Verplichtingen Bestuur 3.9 Ervaringen Bestuur 4. Sollicitatieprocedure 5. Planning Kandidaatsbestuur 3

4 1. Studieverenigingen - Algemeen 1.1 Rechtsvorm Studievereniging POLIS is, zoals de naam al zegt, een vereniging. Dit is volgens het Burgerlijk Wetboek een rechtspersoon, oftewel een samenwerking- of organisatievorm die voor de wet eigen rechten en plichten heeft. Deze rechtspersoon is tot stand gekomen door leden/oprichters die aan de hand van bepaalde regels en met een gezamenlijk gesteld doel willen samenwerken. Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. In de statuten en het Huishoudelijk Reglement vind je alle informatie aangaande de vereniging. 1.2 Studieverenigingen aan de Tilburg University Wat is er bijzonder aan een studievereniging aan de Tilburg University? De universiteit ziet het nut in van de leerfunctie die studieverenigingen vervult. Bij verschillende activiteiten werken de studieverenigingen samen met de departementen. Om deze reden stelt de universiteit verschillende middelen beschikbaar. Hierbij kan gedacht worden aan studiereizen, introductie kampen, kantoorruimtes maar ook bijvoorbeeld bestuursbeurzen. Over de bestuursbeurzen is tot op heden nog onduidelijkheid. De universiteit heeft een commissie opgesteld om de herverdeling / structurering van de bestuursbeurzen te organiseren. Waarschijnlijk zal het inhouden dat wij als POLIS er weinig van zullen merken maar meer informatie volgt hier later over! 2. Studievereniging POLIS 2.1 Oprichting Laten we bij het begin beginnen. Na de basisstudie Sociologie kiest Paul de Beijer voor de kopstudie Beleidswetenschappen. Voor ons misschien niet voor te stellen, maar zijn jaargang bestaat uit 8 studenten (inclusief de ons bekende OW-docent Roel Rutten). Een hechte groep die allemaal hun steentje bijdragen aan onderzoek en onderwijs, maar ze willen meer. Op een studentenkamer meer dan 20 jaar geleden ontstaat het idee om een serieuze vereniging op te richten. De geboorte van Studievereniging POLIS is een feit. Uiteindelijk worden op 3 mei 1991 de statuten officieel ondertekend door de notaris en staan 4

5 we geregistreerd. Deze groep oprichters heeft de eerste vier jaar de taken van POLIS op zich genomen, vervolgens is er elk jaar een ander bestuur geweest. 2.2 Stakeholders van Studievereniging POLIS Een studievereniging heeft te maken met verschillende stakeholders. De belangrijkste stakeholders van POLIS zijn: Leden Deze groep is grofweg te verdelen in drie subgroepen: De huidige leden en oud leden. De eerste groep is weer onderverdeeld in actieve en niet-actieve leden. Een lid is actief wanneer het deel uitmaakt van een van POLIS commissies. De tweede groep is veel al verenigd in alumnivereniging Tabor. De vereniging bestaat dankzij de leden dus zij zijn de belangrijkste stakeholder. Tilburg University / Departement Organisatiewetenschappen Zoals in paragraaf 1.3 al beschreven werd is de Tilburg University een zeer belangrijke stakeholder voor POLIS op onder meer financieel gebied. Naast subsidies, bestuursbeurzen en het beschikbaar stellen van middelen, staan de universiteit en het departement open voor samenwerking (denk bijvoorbeeld aan een symposium met Studium Generale of het OWbuffet). Publieke relaties en Externe Betrekkingen: Om activiteiten te kunnen organiseren voor je leden is een goede sponsoring zeer belangrijk. Sponsoring kan vele vormen aannemen. Een sponsorkroeg is belangrijk, maar ook zakelijke contacten met bedrijven zijn van cruciaal belang. Andere verenigingen: POLIS werkt veel samen met andere verenigingen rondom de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Dit zijn o.a. studievereniging Complex, INPUT en Versot. Samen met deze verenigingen heeft POLIS zitting in een aantal stichtingen: Stichting AcSoFa en Stichting FSW Feest. Ook de voorzitters hebben zich verenigd in het TSB Platform, waarmee zitting wordt genomen in het overkoepelende orgaan: TiGeAk. 5

6 2.3 Product Studievereniging POLIS De belangrijkste doelgroep van POLIS is en blijft haar leden. POLIS biedt haar leden en/of (potentiële) studenten Organisatiewetenschappen diverse activiteiten en diensten aan, hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld: Activiteiten - Introductieweekend (1 e jaars en pre-masters) - Studiereis - Studiegerelateerde Activiteiten (o.a. Een symposium, OW-wat kun je er mee? En Bedrijfsbezoeken) - Ontspannende Activiteiten (o.a.: Themafeesten, POLIS Peak en een Kroegentocht) - Proefstudeerdagen, voorlichtingsdagen en meeloopdagen - Overige Activiteiten (o.a. OW-Buffet, Familiedag) Diensten - Verkoop van studieboeken met korting - Verkoop van samenvattingen - POLIS Newsflash (regelmatige met POLIS-informatie) - POLIS Website (www.studieverenigingpolis.nl) - POLIS Almanak - POLIS kamer als ontmoetingsplek - POLIS studiegroepen 2.4 Organisatiestructuur POLIS telt net meer dan 510 leden. Hiervan zijn er momenteel meer dan 88 mensen actief in een commissie of in het bestuur. De vereniging telt dit jaar 11 commissies: AxtC (Activiteitencommissie) Symposiumcommissie Ledenweekendcommissie Development commissie Reiscommissie Promocommissie Commissies PeBCie (Poster- en Boekencommissie) Introductiecommissie Mastercommissie POLIS Press Almanakcommissie 6

7 Kascontrole commissie advies / controle organen Raad van Advies Het organogram van Studievereniging POLIS in het jaar ziet er als volgt uit: Bestuur RvA KasCo AxtC Press Reis Development Promo Ledenweekend Almanak PeBCie Intro Symposium Hieronder zal kort worden ingegaan op de taken van de advies / controle organen. De taken van het bestuur zullen in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod komen. Raad van Advies De Raad van Advies wordt aangesteld door het bestuur, op een functie binnen dit orgaan kan niet worden gesolliciteerd. De Raad van Advies kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Dit advies is niet bindend. Kascontrolecommissie De Kascontrolecommissie wordt aangesteld door het bestuur en op een functie binnen het orgaan kan niet worden gesolliciteerd. De KasCo houdt namens de leden toezicht op de financiële stand van zaken. 3. Bestuur - Studievereniging POLIS 3.1 Algemeen Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de bestuurlijke taken binnen de vereniging. Het bestuur coördineert de commissies. Tevens organiseert het bestuur ook het openingsfeest, het OW-buffet, de POLIS Peaks en nog andere activiteiten. Het bestuur dient uit minimaal vijf leden met de volgende functies te bestaan. (In geval van een bestuur van zes leden, zijn er twee coördinatoren.) 7

8 - Voorzitter - Secretaris - Penningmeester - PR & Externe betrekkingen - Coördinator 3.2 Functie: Voorzitter De voorzitter is verantwoordelijk voor de gehele vereniging. Hij/zij moet weten wat er binnen POLIS speelt en moet overzicht hebben en houden van de gang van zaken. Daarnaast ben je als voorzitter ook het gezicht van de vereniging. Dit betekend dat je niet alleen representatief naar de leden behoort te zijn, maar ook naar andere verenigingen toe. Je komt veel in contact met andere studieverenigingen en als je wil ook met medezeggenschap organen, overkoepelende organen, commissies, en vele afdelingen van de university. Hier ligt dat ook de kracht van deze functie, elke voorzitter kan een eigen invulling aan deze functie geven. Het is dé uitgelezen mogelijkheid om je netwerk uit te breiden. Daarnaast leidt de voorzitter de bestuur- en algemene ledenvergaderingen. Naast het leiden van de vergaderingen is het ook een van de taken van de voorzitter om het voorzittersoverleg bijeen te roepen. Dit overleg is bedoeld ter ondersteuning van de voorzitters van de diverse commissies. Je bent uiteraard niet alleen ter ondersteuning van de voorzitters van diverse commissies, in principe ben je op elk niveau bezig met POLIS. Je moet er wel rekening mee houden dat je voor je functie vaak achter de schermen bezig bent. Het voordeel hiervan is echter wel dat je vaak zelf je week kan inplannen. Belangrijke eigenschappen van een voorzitter zijn: Enthousiasmerend, overzicht creërend, communicatieve vaardigheid, stressbestendigheid en besluitvaardigheid. 3.3 Functie: Secretaris Bij een secretaris denken de meeste mensen dat je alleen maar aan het notuleren bent. Gelukkig is dit niet het geval en komen er meer taken bij kijken. Zo houdt jij het ledenbestand bij, schrijf je de newsflash, ben je contactpersoon van al je leden, en stuur je 8

9 de verjaardagskaarten! Deze taken kunnen vrij routinematig uitgevoerd worden, maar dit betekent niet dat deze functie saai is. Jij hebt als secretaris namelijk een prima overzicht van wat er zich allemaal binnen POLIS afspeelt. Ook ken je bijna alle nieuwe leden door het invoeren van de inschrijvingen! Het is een functie waar je niet om 5 uur `s middags mee klaar bent, maar waarbij je wel je eigen tijd in kan delen. Kenmerkende eigenschappen van een secretaris zijn: structureel zijn, punctualiteit, taalvaardigheid en nauwkeurigheid. 3.4 Functie: Penningmeester De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële huishouding de vereniging. Hij/zij stelt samen de rest van het bestuur een begroting op voor de vereniging in het geheel en begeleidt de penningmeesters van de commissies bij het maken van hun begroting. Uiteraard moet een penningmeester bekend zijn met financiële en economische begrippen en moet hij/zij gevoel hebben voor boekhouden. Gedurende het jaar zul je vooral bezig zijn met: begrotingen, realisaties, declaraties, facturen, subsidies en Davilex. Davilex is het programma waarin de boekhouding wordt bijgehouden, alles wat binnenkomt en verstuurd wordt via de rekeningen of kas wordt geregistreerd in Davilex. Er zijn veel routine taken die je wekelijks moet uitvoeren in Davilex. Als je dit wat veel verantwoordelijkheid lijkt, wees jezelf er dan van bewust dat je altijd een Kas Commissie achter je hebt staan. Deze commissie zal de boekhouding periodiek controleren, en je wijzen op eventuele fouten. Het is van groot belang dat een penningmeester zorgvuldig werkt en logisch kan nadenken. Belangrijke kenmerken voor de penningmeester zijn: een realistische blik, afwegen van minnen en plussen, punctualiteit, zelfstandigheid, professionaliteit en verantwoordelijkheid. 3.5 Functie: Public Relations & Externe Betrekkingen De naam van de functie is eigenlijk alomvattend voor de taken die bij deze functie horen. Als PR- EB ben je verantwoordelijk voor alle contacten en contracten met publieke relaties en externe betrekkingen. Studievereniging POLIS zou namelijk niet of nauwelijks kunnen bestaan zonder samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Maar wat houdt dit nu concreet in? 9

10 Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de sponsoring. Aan het begin van het collegejaar wordt in samenwerking met de penningmeester en de rest van het bestuur een begroting opgesteld voor de vereniging. De begroting stellen jullie onder meer vast op basis van wat jij als PR- EB denkt binnen te gaan halen aan sponsoring. Bij sponsoring kun je denken aan organisaties die geld betalen voor activiteiten van studievereniging POLIS, maar ook aan organisaties die geld betalen voor promotie die gedaan wordt via studievereniging POLIS. Hiervoor mag je zelf een portfolio opzetten. Een portfolio is een overzicht aan activiteiten en promotiemogelijkheden die POLIS te bieden heeft aan organisaties. Verder ben je het contactpersoon vanuit POLIS voor (potentiële) relaties. Je zult dus vaak formeel met vertegenwoordigers van organisaties in gesprek gaan. Al hebben deze gesprekken vaak ook een informeel karakter. Eigenschappen die van pas kunnen komen als PR-EB zijn: een open houding, een vlotte babbel, een commerciële instelling, een creatieve geest en een onuitputtend enthousiasme over POLIS. 3.6 Functie: Coördinator Deze taak kan door één of door twee personen op zich worden genomen. De belangrijkste taak van een coördinator is het begeleiden van de commissies. De coördinator houdt namens het bestuur toezicht op de commissies en moet dus het overzicht kunnen bewaren. Als coördinator ben je de schakel tussen bestuur en de commissie wat wil zeggen dat je het bestuur op de hoogte houdt van de voortgang van de commissie, en de commissie op de hoogte houdt van de uitgezette lijnen van het bestuur. Het is dus de uitdaging de commissie zo veel mogelijk te stimuleren in creativiteit en enthousiasme (in samenwerking met de voorzitter van de commissie), maar dit wel binnen de kaders van het beleidsplan te houden. Communicatieve vaardigheden spelen daarom een belangrijke rol in de functie van een coördinator. Je wilt je commissie natuurlijk zo veel mogelijk vrijheid geven, maar af en toe is het belangrijk dat een coördinator kan zeggen waar het op staat en zodoende bepaalde grenzen kan stellen. Naast communicatieve vaardigheden zijn sociale vaardigheden heel erg belangrijk. Het is de rol van de coördinator om iedereen zich welkom in, en een deel van, de commissie te laten voelen. Het is leuk om een geslaagde activiteit te organiseren, maar dit geeft nog twee keer zo veel voldoening als dit met een commissie wordt gedaan die zich onderling verbonden met elkaar voelen. Omdat je als coördinator afhankelijk bent van de commissieleden moet je je flexibel op kunnen stellen. Je zult zien dat planningen op het 1 0

11 laatste moment kunnen veranderen en het is dan je taak hier op in te kunnen springen. Wat helpt is om dingen al ver van te voren duidelijk in te plannen en van te voren al rekening te houden met eventuele veranderingen. Daarnaast is het handig om van te voren al na te denken wat voor rol je wilt aannemen in een commissie. Je kunt een puur begeleidende rol aannemen waarin je alleen overzicht houdt en het merendeel aan de commissie overlaat. Of een actieve deelnemende rol waarin je net als een commissielid taken op je neemt. 3.7 Samenwerkingsverbanden Samen sta je sterker. In dit kader zijn de verschillende verenigingen (Complex - psychologie, INPUT personeelswetenschappen, SPS-NIP beroepsvereniging, Versot - sociologie, en POLIS zelf) aan de Sociale Faculteit, een aantal samenwerkingsverbanden gestart. TSB (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) Platform: In dit platform nemen de voorzitters plaats van de vijf verenigingen. Daarnaast is het sinds de afgelopen twee jaar zo dat hier een coördinator (betaalde functie) in plaats neemt, wie tevens afgevaardigde is voor TiGeAk (overkoepelend orgaan voor alle studentgerelateerde verenigingen verbonden aan de Tilburg University). Het doel van het TSB Platform is voornamelijk kennisoverdracht en het oplossen of aankaarten van eventuele problemen die zich voor kunnen doen binnen de faculteit. Het platform coördineert faculteitsbreed georganiseerde activiteiten zoals de FSW feesten. Stichting AcSoFa: Stichting AcSoFa is een stichting van waaruit de Sociale Bedrijvendag op poten gezet. In AcSoFa zaten afgevaardigde van de aangesloten verenigingen. Op dit moment zijn dat: Complex, INPUT, POLIS, SPS-NIP en Versot. Op het moment wordt deze rekening gebruikt voor de Behave activiteiten. Stichting Behave (voorheen Stichting FSW Feest): In deze commissie neemt van iedere studieverenigingen één iemand plaats. Het doel van de commissie is het organiseren van een gezamenlijk TSB feest dat 1 of 2 maal per jaar plaats zal vinden. 1 1

12 Daarnaast is POLIS ook nog betrokken bij samenwerkingsverbanden met verenigingen buiten de faculteit: Combi feest: In samenwerking met de volgende studieverenigingen: Asset Econometrics, Asset FIRST International, Asset SBIT, Asset Strategy & Logistics, Complex, Flow, INPUT en Versot organiseerd POLIS jaarlijks twee feesten. Bandnight commissie: Dit is een commissie die een jaarlijkse bandnight organiseert. In samenwerking met verschillende studieverenigingen van meerdere faculteiten wordt dit even neergezet. Elk jaar is er een kleien wisseling van participerende verenigingen. Dit jaar werkt studievereniging POLIS samen met INPUT, Versot, Complex, Magister, Animo en Flow. Van elke vereniging zal er één persoon plaatsnemen in de Bandnight commissie. 3.8 Verwachtingen & Verplichtingen Bestuur Wanneer je in het bestuur van Studievereniging POLIS zit, ben je samen met je medebestuursleden een jaar lang verantwoordelijk voor de gehele vereniging. Met elkaar moet je ervoor zorgen dat POLIS goed draait en dat de commissies in staat zijn om activiteiten te organiseren en hun taken uit te voeren. Verder draaien de bestuursleden kamerdiensten om de leden te woord te staan, samenvattingen te verkopen en kaartjes te verkopen voor activiteiten. Een bestuurslid moet uiteraard enthousiast, gemotiveerd en sociaal vaardig zijn. Je moet uit durven komen voor je mening, maar deze ook bij kunnen en willen stellen. Een bestuurslid moet kritiek kunnen incasseren en dit zelf ook kunnen geven. Een POLIS-jaar is druk. Stressbestendigheid is een must. Tot slot is, zoals zo vaak, samenwerking de sleutel tot succes. Je moet goed kunnen werken in een team om POLIS een jaar lang te kunnen besturen, maar je moet je taken moet wel zelfstandig kunnen uitvoeren. 3.9 Ervaringen Bestuur Wij, het bestuur , hebben ons bestuursjaar allemaal op een andere manier ervaren. Samen sta je achter je beleidsplan, en je werkt heel hard om met samen met de vereniging die kant op te groeien. Maar elk individu werkt en leert op zijn eigen manier. Als bestuur kom je in aanraking met verschillende belangen, je krijgt kritiek, je moet leren communiceren en tegelijkertijd je originele doel, het beleidsplan niet uit het oog verliezen. Was dit nog niet genoeg informatie over een bestuurjsaar, is er nog iets onduidelijk of wil je 1 2

13 gewoon met een van ons om tafel zitten? Spreek ons gerust aan, dan kunnen we nog van alles vertellen over onze persoonlijke ervaringen, wat elke functie voor ons betekend en hoe wij omgaan met onze verantwoordelijkheden! 4. Sollicitatieprocedure Wanneer je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie dien je motivatie brief te schrijven waarom je in het bestuur wil. Geef aan in welke functie(s) je geïnteresseerd bent. Daarnaast willen we graag je CV en vragen we je een persoonlijkheids test te maken. Deze zal via de website vrijgegeven worden. De deadline voor solliciteren is om 23:59, donderdag 18 april, Zorg dat je hiervoor deze drie documenten hebt afgeven op de POLIS-kamer (P ) of per te versturen naar Wanneer wij je sollicitatie documenten hebben ontvangen zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen voor een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken zullen in week 17 plaats vinden. 13 mei zal het kandidaat bestuur bekendgemaakt worden. 5. Planning Kandidaatsbestuur Dit jaar zal de planning er iets anders uit zien in vergelijking met andere jaren. Het bestuur zal veel vroeger wisselen zodat de verantwoordelijkheid van bepaalde activiteiten komt te verschuiven ten opzichte van vorige jaren. Daarom hieronder nog een overzicht van de planning van het kandidaatsbestuur inclusief een overzicht van de eerste activiteiten die ze als bestuur moet uitvoeren. Beleidsmidweek - 22 t/m 26 juli 2013 Met het huidige en kandidaatsbestuur ga je een midweek naar een vakantiepark om het beleidsplan en de jaarplanning voor bestuursjaar te schrijven. Het huidige bestuur zal aanwezig zijn om het kandidaatsbestuur te ondersteunen. TOP week 19 t/m 23 augustus 2013 Tijdens de TOP week zijn er de afgelopen jaren twee dagen ingepland voor de faculteiten en de studieverenigingen. Voor dit jaar is het nog niet bekend hoe dit ingedeeld gaat worden. Tijdens de TOP week zijn zowel het huidige bestuur, het kandidaatsbestuur als commissies 1 3

14 zoals de promocommissie verantwoordelijk voor de promotie van studielening POLIS. Een precieze invulling van de TOP week volgt nog. Wissel ALV 2 september 2013 Tijdens deze ALV presenteert het kandidaatsbestuur het beleidsplan en de begroting voor het jaar Wanneer de vergadering instemt met het aftreden van het huidige bestuur en met het aantreden van het kandidaatsbestuur ben je officieel het bestuur van Introkamp - 6 t/m 8 september 2013 Als je nog niet als commissie, mentor of vrijwilliger meegaat, ga je als kandidaat-bestuurslid alsnog als vrijwilliger mee. Volgens de huidige planning zullen jullie, tegen deze tijd al bestuur zijn. En zal dit dus jullie eerste grote activiteit zijn. Commissie informatieavond 13 september 2013 Op deze avond kunnen geïnteresseerden voor de nieuwe commissies informatie inwinnen bij afgevaardigden van de commissies van afgelopen jaar. Deze avond wordt volledig georganiseerd door het kandidaatsbestuur. POLIS A-Hoi 13 september 2013 Dit feest wordt nog georganiseerd door het kandidaatsbestuur en zal aansluiten op de Commissie informatieavond, het kandidaatsbestuur is hierbij aanwezig om o.a. met haar nieuwe leden kennis te maken. 1 4

BELEIDSPLAN. Leon Kuipers. Brecht den Ouden. Frie Roijers. Martijn Lunenborg. Coco Claessen. Nick Crolla. Verenigingsjaar 2012-2013

BELEIDSPLAN. Leon Kuipers. Brecht den Ouden. Frie Roijers. Martijn Lunenborg. Coco Claessen. Nick Crolla. Verenigingsjaar 2012-2013 BELEIDSPLAN Verenigingsjaar 2012-2013 Zandvoort, 13 Juli 2012 Leon Kuipers Brecht den Ouden Frie Roijers Martijn Lunenborg Coco Claessen Nick Crolla VOORWOORD Studievereniging POLIS is de studievereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Verenigingsjaar 2010-2011. Oosterhout, 11 juli 2010. Ruben Backx. Robin Fens. Anouk Lelkens. Max Meulendijks. Steven van den Oord

BELEIDSPLAN. Verenigingsjaar 2010-2011. Oosterhout, 11 juli 2010. Ruben Backx. Robin Fens. Anouk Lelkens. Max Meulendijks. Steven van den Oord BELEIDSPLAN Verenigingsjaar 2010-2011 Oosterhout, 11 juli 2010 Ruben Backx Robin Fens Anouk Lelkens Max Meulendijks Steven van den Oord Karlijn Pielage Voorwoord Studievereniging POLIS is de studievereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar 2013-2014

Beleidsplan Verenigingsjaar 2013-2014 Beleidsplan Verenigingsjaar 2013-2014 Blitterswijck, 22 Juli 2013 Merel Cornax Jennifer van Heesewijk Jasper Verspaget Floor Sauter Stefanie Hendrikx Dennis van de Kar Voorwoord Studievereniging POLIS

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2015 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2014, 7 enthousiaste

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar 2014-2015

Beleidsplan Verenigingsjaar 2014-2015 Beleidsplan Verenigingsjaar 2014-2015 America, 25 juli 2014 Stijn van Heck Isa Heesen Zappa van den Goorbergh Liselotte van Heugten Marloes van Genabeek Marjolein Wetzels 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur

Voorwoord. Lief lid, Wij kijken uit naar je sollicitatie! Liefs, het 10 e ODIOM-bestuur Informatiepakket ODIOM-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging ODIOM, de studievereniging voor studenten van Pedagogische

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016

Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Port Zélande, 13 juli 2015 Lieke van den Dungen Jasper Kee Thijs Boertien Claudia van Treuren Boris Meijler Lotte van Pelt Voorwoord Studievereniging POLIS is op 3

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 Ibn Battuta

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 Ibn Battuta Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2014 2015 19 februari Aanmeldingsprocedure begint Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij lever je individueel in tweevoud een motivatiebrief

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Doel Alle activiteiten die de vereniging organiseert moeten toegankelijk zijn voor de leden. In principe is de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie dan wel productie van: Elk jaar

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 Ibn Battuta

Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 Ibn Battuta Sollicitatie- en aanstellingsprocedure bestuur 2015 2016 18 februari Aanmeldingsprocedure begint Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij lever je individueel in tweevoud een motivatiebrief

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016

Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Parttime bestuursjaar Integrand Maastricht 2015 2016 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 1.

Nadere informatie

Inf rmatiepakket. C mmissies. T P-week

Inf rmatiepakket. C mmissies. T P-week o Inf rmatiepakket o o C mmissies T P-week 2016 INHOUD Algemeen TOP-week... 3 Organisatie... 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in?... 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Gezelligheid Vergoeding

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

Infopakket bestuursfunctie

Infopakket bestuursfunctie Infopakket bestuursfunctie Inleiding Wellicht ken je Amsterdam United al van de #ITooAmUvA, wellicht ken je Amsterdam United van een van onze events zoals het Zwartepiet-symposium, of wellicht ken je Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 1. Voorwoord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 In dit beleidsplan wordt de richting die het bestuur 2014-2015 aan studievereniging ASCI wil geven uitgelegd. We zijn het vierde bestuur

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FACULTEITSRAAD & PRO GEO

FACULTEITSRAAD & PRO GEO INFORMATIEDOCUMENT FACULTEITSRAAD & PRO GEO RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN 2011 (Duisenberg-gebouw) 5414 0023 050-3633884 info@progeo.nl www.progeo.nl INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 3 DE FACULTEITSRAAD. 4 Rechten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus

Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005 waarin

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beleidsplan 2015-2016 1. Voorwoord Aankomend jaar viert ASCI haar eerste jubileum! Het eerste lustrum zal uitbundig gevierd worden tijdens de Lustrumweek die door

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2015 2016 INHOUD VAN DE BROCHURE 1. Voorwoord 2. De Stichting Integrand - Visie - Missie 3. Een Bestuursjaar bij Integrand Nijmegen - Accountmanagement - Functies

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

A Eskwadraat commissievoorzittershandleiding

A Eskwadraat commissievoorzittershandleiding A Eskwadraat commissievoorzittershandleiding Studievereniging A-Eskwadraat Laatst aangepast door Abe Wits, 8 januari 2014 8 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Vergaderingen plannen 2 2 Voorzitten vergaderingen

Nadere informatie

Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015

Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015 Bijlage Voorbeeld functieprofielen versie 0.1. juni 2015 status: concept In onderstaand schema wordt een voorbeeld organisatiestructuur getoond, dat uitgangspunt is voor de voorbeeld functieprofielen.

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden

Samenwerkingsmogelijkheden Samenwerkingsmogelijkheden 2014/2015 Studievereniging LiNK voor Academie Creatieve Technologie Saxion Enschede Het begin van een samenwerking Gedurende het hele jaar is studievereniging LiNK druk bezig

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Integrand Maastricht 2014 2015

Integrand Maastricht 2014 2015 Integrand Maastricht 2014 2015 Dan bereik je meer. INHOUD VAN DE BROCHURE 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE 1. VOORWOORD

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015

Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 Integrand Nijmegen Parttime bestuursjaar 2014-2015 v.l.n.r.: Lise Eggink, Ilya Verschuren, Robert Lintsen, Judith Nijhuis, Erik Koopman, Valerie Dresscher, Frederik Pluut, Lisa Cornelissen, Caroline Smits,

Nadere informatie

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven!

Twente 2014 2015. De student bekend maken met het bedrijfsleven. Integrand Twente 2014 2015, De student bekend maken met het bedrijfsleven! Twente 2014 2015 De student bekend maken met het bedrijfsleven Inhoud brochure 1. VOORWOORD 2. WAT IS INTEGRAND 3. WAT HOUDT EEN BESTUURSJAAR IN? 4. FUNCTIES 5. SOLLICITATIEPROCEDURE 6. MEER INFORMATIE

Nadere informatie

L i s e t t e v a n N o o r t

L i s e t t e v a n N o o r t F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s e t t e v a n N o o r t Beste TSB-student! Mijn naam is Lisette van Noort (23 jaar) en ik hoop dit collegejaar de bachelor Sociologie af te ronden. Op dit moment ben

Nadere informatie

Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Criminologie In Actie

Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Criminologie In Actie Word actief lid en solliciteer voor een commissie! Waarom in een commissie? Leerzaam samenwerken, organiseren, plannen, contact leggen Leer studenten uit je eigen en andere jaren beter kennen Gezelligheid

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015 Inloop 19.30 uur, start 20.00 Grand Café Time Out (Poelestraat 34-36) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

De commissiewijzer 2016-2017

De commissiewijzer 2016-2017 De commissiewijzer 2016-2017 Inhoud De commissiewijzer 2016-2017... 1 1. De feestcommissie... 2 2.1 Wat doet deze commissie?... 2 2.2 Wie zoekt deze commissie?... 2 2.3 Hoeveel tijd ben je ongeveer kwijt?...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement INHOUDSOPGAVE Artikel 1: ALGEMEEN 2 Artikel 2: BESTUUR 2 Artikel 3: ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 Artikel 4: COMMISSIES 5 Artikel 5: SLOTBEPALINGEN 7 Datum: 5 november 2003 Opgemaakt

Nadere informatie

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14

Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Opzet beleidsplan Kandikandidaatsbestuur 14 Iris Meerman && Bas van den Heuvel && Victor Azizi && Micha de Groot && Bram van den Akker 2 december 2013 Introductie In dit visieplan zullen de functies worden

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016

INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 INTEGRAND Twente September 2015 - September 2016 De studentbestuurders van nu zijn de toekomstige bestuurders van Nederland Inhoud Brochure I. VOORWOORD II. OVER INTEGRAND III. BESTUURSJAAR BIJ INTEGRAND

Nadere informatie

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012

Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Beleidsplan kandidaatsbestuur 2011-2012 Remy Middelhoff Voorzitter Stijn Peeters Vice-voorzitter Justin Hoek Penningmeester Tessa Stoffelsen Onderwijscommissaris Merel van Zelderen Secretaris Versie 2,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

G.S.Z.V. De Golfbreker

G.S.Z.V. De Golfbreker HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. 1. De aanmelding dient te geschieden conform artikel 6 van de statuten door middel van het inleveren van een ondertekende ledenverklaring bij de secretaris van de vereniging.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel.

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel. Welkom HMV Actis is de studievereniging van het instituut voor Marketing Management. Bij de vereniging kun je gedurende je studie genieten van vele voordelen. Ga bijvoorbeeld gratis mee naar bedrijfsbezoeken,

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden gevestigd te s-gravenhage vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 19 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Sportcentrum. Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats. Universiteit van Tilburg. Paraaf kwaliteitsfunctionaris

Sportcentrum. Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats. Universiteit van Tilburg. Paraaf kwaliteitsfunctionaris Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats Sportcentrum Universiteit van Tilburg Proceseigenaar: Inge Schepers Paraaf kwaliteitsfunctionaris Versie nr.: 9 Bijlagen: 1. Verenigingenbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer.

Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen. Dan bereik je meer. Parttime bestuursjaar 2015-2016 Integrand Groningen Dan bereik je meer. 1. Voorwoord Beste student, Dit is de informatiebrochure voor een parttime bestuursjaar bij Integrand Groningen. Twee keer per jaar

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2015. Academisch jaar 2015-2016. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2015. Academisch jaar 2015-2016. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2015 Academisch jaar 2015-2016 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Medische studentenvereniging Mozaïek Amsterdam-Zuidoost Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam-Zuidoost Voorwoord Medische studentenvereniging Mozaïek (MVM) richt zich inmiddels al negen

Nadere informatie

Commissies. Actief lid worden. VRAGEN? info@mercurius-uva.nl

Commissies. Actief lid worden. VRAGEN? info@mercurius-uva.nl 1 Mercurius in het kort Mercurius is de studievereniging voor de opleiding Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is een vereniging door, maar bovenal voor studenten. Mercurius organiseert

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer.

Integrand Tilburg 2015 2016. Dan bereik je meer. Integrand Tilburg 2015 2016 Dan bereik je meer. INLEIDING Ben jij ambitieus, een teamspeler en wil jij je competenties verder ontwikkelen? Wil je tevens een jaar lang intensief kennismaken en samenwerken

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement Huishoudelijk regelement Inhoudsopgave Algemeen... 3 Financiële verantwoording... 3 Genootschappen... 3 Actieve leden... 4 Bestuur... 4 Tijdsplanning... 5 Protocol bestuur... 5 Commissies samenstellen...

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Dus jij gaat studeren? Wij zorgen voor commotie!

Dus jij gaat studeren? Wij zorgen voor commotie! Dé studievereniging voor alle Communicatie-studenten in Groningen Dus jij gaat studeren? Wij zorgen voor commotie! Het bestuur van Commotie Beste aankomende eerstejaars CIW-student, Communicatie- en Informatiewetenschappen,

Nadere informatie

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen info@sofv.nl www.sofv.nl Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Voor het academisch jaar 2013-2014

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: Huishoudelijk Reglement 1.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de Oudervereniging van De Toermalijn. 1.2 In het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen Versie: 04 Juli 2013

Huishoudelijk Regelement Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen Versie: 04 Juli 2013 Huishoudelijk Regelement Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen Versie: 04 Juli 2013 Deel 1. Algemeen Artikel 1. Algemene definities 1. Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen: hierna als Ganymedes

Nadere informatie

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten Beleidsplan VIA 2014-2015 Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Versie 1.7 Publicatiedatum: 3-11-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur,

Nadere informatie

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014 Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het 1 september 2013 1 maart 2014 I. Voorwoord II. Beleidspunten a. Toegankelijkheid b. Professionaliteit c. Continuïteit III. Nawoord Pagina 1 van 7

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie