inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management"

Transcriptie

1 inzicht inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management november 2007: editie 8 Het magazine voor Product Lifecycle Management november 2007: editie 8 Siemens PLM Software

2 VOORWOORD Beste lezer, In de vorige Inzicht heeft u al meer kunnen lezen over onze overname door Siemens. In mei 2007 zijn wij een wereldwijde divisie geworden van Siemens Automation and Drives (A&D) Group. Ik voel me verheugd jullie te mogen vertellen dat onze naam per 1 oktober 2007 is veranderd in Siemens PLM Software. Wij zijn trots dat wij nu behoren tot de grote Siemens-familie. Siemens is een sterke naam die veel mogelijkheden biedt voor de toekomst. Ons motto we never let a customer fail blijft, want uw wensen en behoeftes zijn de drive voor onze business. Wij gaan door met het ontwikkelen van onze producten op het gebied van product en productie lifecycle management, zodat wij u èn uw klanten structureel kunnen blijven ondersteunen bij het behalen van ieders bedrijfsdoelstellingen. Onze economie gaat momenteel in stijgende lijn. Desondanks staat het gedachtegoed rond product lifecycle management juist vandaag op ieders agenda. Bedrijven kunnen met behulp van PLM-oplossingen een concurrentieel voordeel behalen, waardoor ze meer klanten kunnen bedienen. More with less ; hoe kunnen we de productiviteit in het productcreatieproces verhogen, zonder direct meer mensen in te zetten? Of, zoals een andere klant het formuleerde: waar kunnen wij in onze processen de Non Value Added Waste elimineren? Met deze vragen kan Siemens PLM Software u helpen, waarbij wij zelfs bereid zijn de risico s te delen met onze opdrachtgever. Wellicht is het u niet ontgaan dat Siemens PLM Software in oktober Teamcenter 2007 heeft gelanceerd. Dit is de nieuwste versie van ons digitale platform en de Teamcenter-softwareportfolio. Deze biedt vele voordelen die wij tijdens onze Teamcenter 2007 Launch in november graag aan u presenteren. Hierover leest u meer in dit magazine. Kortom, PLM is niet meer weg te denken. U zult alleen maar méér van ons gaan horen! Niet alleen komt Inzicht nu drie keer per jaar uit, maar wij zullen u ook zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de markt via onze maandelijkse nieuwsbrieven. Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe editie van Inzicht! Met vriendelijke groet, Edwin Severijn Vice President & Managing Director Siemens PLM Software Benelux 2

3 INHoUD inzicht - editie november 2007 u Voorwoord 2 u u u u u u u u u u u u u u u u u Actueel Techniek en kwaliteit belangrijkste drijfveren 4 voor 3D en PDM bij Huisman-Itrec Toenemende aandacht voor PLM in de machinebouw 7 Nieuwe medewerkers 8 Grote opkomst bij de Siemens PLM Software CAE-dagen 9 Siemens PLM Software investeert in de jeugd 10 Teamcenter 2007 luidt nieuw tijdperk PLM-markt in 12 Producten Teamcenter: PLM is er voor uw noden van vandaag en uw visie van morgen 13 NX5 Reuse 16 Nieuwe functies in Solid Edge versie Tecnomatix: Sneller reageren op marktveranderingen 23 met Digital Manufacturing Praktijkervaring Van Doorne s Transmissies: Jarenlange ervaring met wijzigingenbeheer 26 bewijst verhoging ontwikkelingsniveau en snelheid Duvedec Europe BV: Virtuele productontwikkeling vereenvoudigt 28 werken in toelevernetwerken Scanimix: Terug naar 2D? Nooit! 31 Caterpillar: Uniek inzicht zorgt voor foutvrij ontwerp montagelijn 34 Trainingen en evenementen Trainen is meer dan opleiden 37 Trainingen 39 Evenementen, workshops, beurzen 41 u Vooruitblik 42

4 Actueel Producten PrAktijkervAring trainingen en evenementen TECHNIEK EN KwALITEIT BELANGRIJKSTE DRIJfVEREN VooR 3D EN PDM BIJ HUISMAN-ITREC Ontwerpen worden beter en gegevens zijn voor het hele bedrijf beschikbaar In de offshore-industrie staan techniek, kwaliteit en tijdsbesparing hoog op de prioriteitenlijst. Huisman-Itrec wil op deze punten verbeteringen realiseren door een forse investering in NX en Teamcenter Engineering. Dankzij 3D moet de kwaliteit van de ontwerpen beter worden en PDM moet bijdragen aan een bredere beschikbaarheid en beter hergebruik van gegevens, alsook een sterkere integratie van gegevensstromen, met name richting productiebesturing. Engineering moet 30 procent efficiënter kunnen gaan werken. Huisman-Itrec is een mondiaal opererend, technologiegedreven bedrijf dat actief is in de scheepvaarten offshore-industrie. Het bedrijf Huisman is in 1929 opgericht en heeft zijn wortels in de productie van hijskranen voor vrachtschepen. Itrec startte in 1979 met de engineering van zware hijsinstallaties en speciale transportsystemen. De nauwe samenwerking tussen Huisman en Itrec leidde in 1982 tot de samensmelting van beide bedrijven. Kenmerkend voor de producten van Huisman-Itrec is dat ze vrijwel zonder uitzondering groot zijn en meestal onder bijzonder zware omstandigheden moeten werken, waarbij hoge kwaliteitseisen gelden. op die kwaliteit wordt door onafhankelijke keuringsinstanties toezicht gehouden. De productenportfolio van Huisman-Itrec is in vier groepen onder te verdelen. De kranen, die op vrachtschepen en offshore-installaties worden gebruikt, zijn de bekendste groep en leveren een significante omzetbijdrage. De offshorekranen kunnen worden uitgerust met systemen die de golfslag compenseren. Voor de olie- en gaswinning ontwikkelt Huisman-Itrec boorinstallaties en het heeft daarvoor verschillende patenten toegekend gekregen. Twee toonaangevende producten zijn de Multipurpose Tower en het LoCconcept. Met de Multipurpose Tower kan worden geboord maar kunnen ook verschillende boorgatwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het LoC-concept is een modulair boorsysteem waarbij een zeventiental bij elkaar geplaatste standaardcontainers zichzelf tot een compleet boorsysteem kunnen oprichten. Het leggen van pijpen voor olie en gastransport op grote diepten is een specialiteit van Huisman-Itrec. De op schepen geïnstalleerde constructies worden

5 geheel klantspecifiek ontworpen. Verder is het bedrijf nog actief in grote landkranen die als kenmerk hebben dat ze eenvoudig te transporteren moeten zijn. De kranen hebben hoogten tot 200 meter en huiscapaciteiten tot 2000 t (equivalent met ca auto s). Ten slotte kent Huisman- Itrec de groep speciale systemen. Deze omvat speciale projecten zoals steenstortmachines voor waterdiepten van meer dan 1000 meter en gereedschappen die bijvoorbeeld werden gebruikt voor het doorzagen van het wrak van de Tricolor in het Kanaal bij Dover en de berging van de Russische atoomonderzeeër Koersk. Het recept voor het succes van Huisman-Itrec is dat wij technologisch innovatief zijn en continu oog hebben voor productiviteitsverbetering, vertelt Petro walters, manager Mechanical Engineering en lid van het management van de Schiedamse vestiging. onze verkoopsuccessen worden vooral op deze aspecten geboekt. Dat betekent dat wij zelf ook de discipline moeten hebben om aan onze eigen productiviteit te denken. Die productiviteit heeft betrekking op innovatiegraad, doorlooptijd, kwaliteit en kosten. In de offshore-industrie is de 2D-tekenapplicatie Autocad de standaard. Volgens walters ging de 2D-werkwijze de eigen doelstellingen in de weg staan. wij zijn eigenlijk al een tijd bezig met het verbeteren van onze ontwerpactiviteiten en gegevensstromen. In Autocad hadden we met zelfgebouwde routines veel werk geautomatiseerd, maar de grens van de mogelijkheden hadden we eerlijk gezegd bereikt. Er is gekeken naar de logische opvolging maar volgens walters zijn midrange-applicaties niet voldoende uitgerust voor de soort producten van Huisman-Itrec. onze samenstellingen bestaan soms uit meer dan onderdelen, iets wat onhaalbaar is voor de meeste 3D-Cad-applicaties. omdat 3D voor walters ook PDM inhoudt, is onder meer Siemens PLM Software uitgenodigd om Teamcenter Engineering te presenteren. Volgens walters was Teamcenter Engineering de meest geschikte PDM-omgeving. En dat leidde tot verdere gesprekken waaruit wij de conclusie hebben getrokken dat we beter in NX kunnen investeren dan voor een oplossing te kiezen waarvan we vooraf weten dat die op termijn niet voldoet. Het besluit tot die investering is in het voorjaar van 2007 genomen. De implementatie van de in totaal 120 NX-licenties en de 460 Teamcenter Engineering-werkplekken is in de zomer begonnen. Het besluit tot deze investering is relatief eenvoudig tot stand gekomen, vertelt walters. wetende dat de 2D-grens is bereikt en dat je als bedrijf verder moet, is het enkel nog zaak te kijken wat het best bij je past. En daar was Siemens PLM Software zonder twijfel de beste. we hebben ons niet verloren in berekeningen en aannames om rendementen uit te rekenen. onze >

6 TECHNIEK EN KwALITEIT BELANGRIJKSTE DRIJfVEREN VooR 3D EN PDM BIJ HUISMAN-ITREC bestaansgrond is technologische vernieuwing, dus je kunt niet zonder. Dat neemt niet weg dat Huisman-Itrec duidelijke doelen heeft die met de implementatie van NX en Teamcenter Engineering bereikt moeten worden. De gegevenshuishouding moet strakker worden georganiseerd, dus gegevens mogen nog maar één keer en op één plaats worden ingevoerd. Dat wordt bereikt door een goede integratie tussen ERP (Isah) en het PDM-systeem. Er komen strakkere procedures en voorschriften om informatie aan modellen toe te voegen zodat hergebruik van bestaande knowhow beter wordt. Dat garandeert volgens walters niet alleen kwaliteit, maar spaart direct tijd en geld. Een belangrijk thema is het beschikbaar stellen van actuele gegevens over alle vestigingen. Huisman-Itrec expandeert snel. Naast de productievestiging in Tsjechië hebben we onlangs een vestiging in China geopend. Niet alleen wegens de kosten, maar vooral ook omdat we meer aanwezigheid in de regio wilden. Die productievestiging is nu al zo groot als die van Nederland en Tsjechië samen. Engineeringdata moeten over alle vestigingen beschikbaar worden, temeer daar het niet alleen productievestigingen zullen blijven. op engineeringvlak moet NX gaan bijdragen tot een reductie van het aantal fouten dat inherent met 2Dtekenen gepaard gaat. Die zijn niet te vermijden en zorgen in de productie voor verstoring en mogelijk nietgedocumenteerde veranderingen. Daarvan willen we afscheid nemen. De mogelijkheden om bewegingen te simuleren zijn voor ons belangrijk, evenals het vrijwel automatisch afleiden van 2D-tekeningen. Rekenen met modellen is aan de orde van de dag. we onderzoeken of de huidige situatie moet worden aangepast aan NX. De functionaliteit van NX geeft ons meer ruimte om innovatieve ideeën in een vroeg stadium te evalueren. we verwachten dat er 30 procent meer kan worden gedaan met dezelfde engineeringteams. Dat betekent dus meer ideeën genereren en een verhoging van de innovatiekracht. Daarnaast denken we doorlooptijdverkorting te kunnen bereiken door processen en disciplines te integreren. Ten slotte wordt ook tijd gewonnen omdat meervoudig aanpassen van tekeningen wordt vermeden. we verwachten niet alleen dat de engineeringresultaten beter en sneller zullen zijn, maar ook dat de fouten zullen verminderen. Dat levert meer productiviteit op in de fabriek. Kortom: we verwachten veel en gaan met Siemens PLM Software hard aan de slag om het te realiseren, besluit walters.

7 Actueel Producten PrAktijkervAring trainingen en evenementen ToENEMENDE AANDACHT VooR PLM IN DE MACHINEBoUw Siemens PLM Software ziet groeiende vraag naar Product Lifecycle Management Siemens PLM Software constateert wereldwijd een stijgende vraag naar Product Lifecycle Management-producten door machinebedrijven. Bijna 15 procent van de klanten van Siemens PLM Software komt uit de machinebouw. Naar verwachting zal dit percentage in de toekomst nog verder stijgen. De toegenomen aandacht voor PLM in de machinebouw komt niet als een verrassing. Henry Seddon, vicepresident EMEA Marketing bij Siemens PLM Software, haalt globalisering aan als een van de belangrijkste oorzaken van deze toename: volgens verschillende industrierapporten heeft China in 2004 de Verenigde Staten ingehaald als belangrijkste markt voor machineonderdelen, met eenvijfde deel van de wereldwijde productafname op dit gebied. Machinefabrikanten realiseren zich dat zij hun organisatie moeten veranderen als ze willen profiteren van partnerovereenkomsten en verkoopsmogelijkheden op deze markten. Product Lifecycle Management is een ondernemingsstrategie die kennis, gegevens en processen koppelt aan de producten van een organisatie. Het helpt organisaties met meerdere vestigingen onder meer om producten te ontwikkelen, te ondersteunen en van de markt te halen, door real-time virtual collaboration en data-uitwisseling tussen geografisch verspreide teams. Europa op kop De Europese machinebedrijven lijken een leidende rol te spelen in de overgang naar PLM. Van alle multinationals in de Europese machinebouw gebruikt 60 procent software van Siemens PLM Software. De aandacht voor PLM bij Europese machinebedrijven is begrijpelijk omdat zij een van de eersten waren die investeerden in offshorefaciliteiten, aldus Seddon. Daarbij is de Europese machinemarkt, die voorheen enorm gefragmenteerd was, de laatste jaren sterk geconsolideerd. PLM helpt deze organisaties met meerdere vestigingen niet alleen hun productlevenscyclus te beheren, maar zorgt ook voor een optimale benutting van hun bestaande middelen. PLM in het MKB Het zijn niet alleen de grotere machinebedrijven die de stap naar PLM zetten. 80 procent van Siemens PLM Software s klanten in de machinebouw heeft minder dan 100 werknemers in dienst. wij geloven dat veel van deze gespecialiseerde organisaties opereren in een specifieke nichemarkt. Zij gebruiken PLM in eerste instantie om sneller te innoveren en projecten efficiënt af te ronden, zegt Seddon. Meer informatie over PLM-oplossingen in de machinebouw kunt u vinden op: machinery/ Een overzichtsvideo van 5 minuten over PLM-oplossingen in de machinebouw kunt u vinden op: machinery/demo/index.html

8 Actueel Producten PrAktijkervAring trainingen en evenementen NIEUwE MEDEwERKERS ~ Jan Van Campenhout (29) is in juni begonnen op de afdeling Professional Services als PLM-consultant. Tijdens zijn vorige baan aan de Hogeschool Gent heeft hij veel gebruik gemaakt van Siemens PLM Software-producten, vooral de CAD-zijde van het portfolio. Binnen de hogeschool was hij werkzaam als lesgever op de afdeling Rapid Prototyping. In zijn vrije tijd kun je hem thuis terugvinden met een goed boek, of op een muziekconcert of zomerfestival. ~ Claudia van Diessen (29) is sinds juni 2007 onze afdeling finance komen versterken. Ze werkt er als debiteurenbeheerster. Daarvoor oefende ze dezelfde functie uit bij Hak BV en walsh western BV. Ze houdt van lezen, zwemmen, en boswandelingen maken met haar honden willow en odie. ~ Glen Putteman (23) is, na zijn afstuderen als industrieel ingenieur optie elektromechanica, in september gestart op de afdeling Customer Support. Hij heeft gedurende twee maanden de Genesis-opleiding voor Teamcenter Engineering genoten in de Verenigde Staten. Naast het werk zijn twee van zijn grote passies mountainbiken en het bezoeken van stand-upcomedyshows. ~ Sinds juni 2007 is Carol Veraa (45) actief bij Siemens PLM Software als consultant op de afdeling Professional Services. De afgelopen 22 jaar was hij in dienst bij DHV, dat enkele jaren geleden het bedrijf ELTA J. Claas heeft overgenomen. Daar was hij verantwoordelijk voor de ICT-zaken, specifiek voor de techniek achter de daar gebruikte producten van Siemens PLM Software, die ingezet werden door DHV voor de klanten fei en ASML. Zijn vrije tijd wordt voor een groot gedeelte ingevuld door zijn vier opgroeiende dochters. Verder houdt hij van fietsen, lezen en een stevig wandelingetje op zijn tijd. ~ Ramon van Raak (34) is in augustus gestart op de afdeling Sales Support als PLM-consultant. Ramon heeft, na zijn opleiding tot werktuigkundige, ruim zeven jaar relevante werkervaring opgedaan bij een aantal ingenieursbureaus en productiebedrijven in verschillende industriesectoren. Daar heeft hij diverse technische functies vervuld. Hij is getrouwd met Monique en heeft een dochter (Meike) van twee jaar. In zijn vrije tijd brengt hij graag tijd door met zijn gezin. De resterende tijd vult hij zoveel mogelijk op met allerlei sportactiviteiten.

9 GRoTE opkomst BIJ DE SIEMENS PLM SofTwARE CAE-DAGEN Grote opkomst bij de Siemens PLM Software CAE-dagen Siemens PLM Software biedt ijzersterke oplossingen aan op het gebied van berekeningen met eindige elementen, waaronder NX Nastran en femap. In het kader van Analyze faster with CAE Solutions organiseerden wij daarom in september de Siemens PLM Software CAE-dagen. Meer dan 55 deelnemers hebben de femap-gebruikersdagen en de NX CAE-dagen in Zaventem en s Hertogenbosch bijgewoond. Ze luisterden aandachtig naar presentaties waarin femap 9.3 en NX Nastran 5 werden getoond. Naast de vele vernieuwingen wat betreft basisfunctionaliteit beschikt NX5 ten opzichte van de vorige versie over maar liefst zes nieuwe CAE-modules! Deze volledig schaalbare tools zijn geschikt voor zowel designers als CAE-specialisten. Tijdens de CAE-dagen presenteerden sprekers uit het binnen- en buitenland de nieuwe functionaliteiten. Naast presentaties werden er demonstraties gegeven die het gebruik van de software inzichtelijk maakten. Naast de vele andere voordelen werden vooral die in het productproces duidelijk, zoals de kortere doorlooptijd omdat de ontwerper sneller wijzigingen kan doen of testen kan doorvoeren in een vroeg stadium. Kortom, de positieve reacties sporen Siemens PLM Software aan om hier in de toekomst zeker een vervolg aan te geven. Indien u interesse heeft in CAE-oplossingen maar de Siemens PLM Software CAE-dagen gemist heeft, neem dan contact met ons op. U kan bellen naar +31 (0) of een sturen naar NAVIGATE YOUR 3D WORLD SpacePilot TM The intelligent solution now only 399,- * As seen at Open House Available from Siemens PLM Software Take your designs and modeling projects from inspiration to completion in record time with 3Dconnexion s 3D mice. Manipulate 3D models and even fly around Google Earth with an agility and precision unachievable with a mouse and keyboard. At work, home, school or on the road 3Dconnexion offers a 3D mouse for your 3D world. * Suggested retail price excluding VAT. NEW SpaceExplorer TM The enterprise solution 299,- * SpaceTraveler TM The portable solution 199,- * 3Dx_AD_ProductLine_A5_quer_EN_UG :57:23

10 Actueel Producten PrAktijkervAring trainingen en evenementen SIEMENS PLM SofTwARE INVESTEERT IN DE JEUGD Siemens PLM Software investeert in de jeugd Genesis is een opleidingstraject binnen Siemens Americas. Dit traject is bedoeld voor schoolverlaters, afkomstig uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De opzet is om jonge mensen klaar te stomen voor een baan als consultant. op initiatief van Robbert Barentsen en Paul Elbersen werd er gestart met een parallel traject voor Nederlandse en Belgische studenten. Dit jaar zijn de twee kandidaten Glen Putteman en Jan Van Campenhout van de Hogeschool Gent in België. Zij gingen naar Cincinnati, ohio. De kandidaten krijgen een crash course van twee maanden, waarin ze getraind worden in Teamcenter Engineering. De capaciteiten die een consultant nodig heeft worden hierin ontwikkeld. Tijdens Genesis VI staat Multisite in het middelpunt. Gedurende de acht weken komen de volgende onderdelen aan bod: Installation, PDM, Application Administration en ITK. ook worden zij opgeleid in de softskills van een consultant: do s and don ts tijdens presentaties en de omgang met klanten. Tijdens de cursus worden de kandidaten in twee groepen verdeeld. onze kandidaten werden apart van elkaar ingedeeld om zo hun communicatieve vaardigheden en het internationaal samenwerken te stimuleren. Glen Putteman zegt: Als enige Europeanen zou je denken dat we een nadeel van de language barrier ondervinden. Niets is minder waar de Amerikanen helpen ons om onze speech te verbeteren. op het einde van de cursus moeten de groepen een slotpresentatie geven over de implementatie die ze tijdens deze acht weken hebben uitgevoerd. Na deze cursus kunnen de junior consultants ingezet worden voor verschillende functies binnen Siemens PLM Software. In het begin zullen de consultants onder begeleiding van een senior consultant werkzaamheden uit gaan voeren bij ons, zoals Professional Services en Customer Support. Zij kunnen nu de geleerde theorie in de praktijk gaan brengen, hetzij intern binnen Siemens PLM Software, hetzij extern bij klanten. Differentiation Through Standards Do You Know the Benefits of the BCT Products for Teamcenter, NX & Solid Edge? Fast and effective finding and re-use of design data and integrated fulltext search for Teamcenter with BCT aclass and BCToogle Flexible output possibilities for complete assembly structures out of Teamcenter with BCT EasyPlot Generation of interactive spare part catalogs out of Teamcenter at the push of a button with BCT TechDoc Management of product and supply chain data by connecting the worlds of groupware (LotusNotes, Outlook) and PLM Error reduction through automatic design change verification in product development and quality management with BCT Inspector Viewer Automatic extraction of characteristics from raster drawings, CAD drawings and models with BCT Inspector For additional information please visit our website at 10

11 ADVERToRIAL BCToogle Google for Teamcenter Between us: how much time do you spend at work searching for information that at one time or another someone generated and saved somewhere? In context with product information, have you ever wished for a full-text search for Teamcenter? The solution exists and it is for free: You can download BCToogle from the BCT website at and use it with your existing Teamcenter database. BCToogle provides a pre-configured full-text search of Teamcenter Items, a real-time display of the search results as well as additional interactive filtering of attributes. The Copy Item ID functionality copies item IDs for further processing. As of version v5.1 (available since July 31, 2007) BCToogle is an integral part of BCT aclass. Searches inside Teamcenter can be done like searching on the web. Any combination of item and classification information available in the Teamcenter data model can be searched for using BCToogle. Automatically finding all items that fit as the search is defined makes it easy. Once results are found, the integration of BCToogle in BCT aclass allows the search results to be directly used in the CAD system or as the starting point for additional queries using 3D geometrical shape or classification attributes. Administrators can make use of BCToogle to clean up and structure existing Teamcenter databases. BCT aclass is the most efficient and flexible classification solution for the Teamcenter environment. BCT aclass supports managing, searching, and using engineering objects, documents or any other information that is part of the product lifecycle. Optionally, BCT aclass provides an integrated geometrical 3D search based on Geolus Shape for similar search, identification of duplicates, grouping/clustering of existing data and to support the setup of a classification system. It has been proven that using BCT aclass provides a clear savings of time, money and effort when it comes to reusing existing engineering objects and avoiding the creating of either redundant or unnecessary new objects. With the next version of the BCT products for Teamcenter (March 2008) BCToogle will also be integral part of BCT EasyPlot and be used to search document contents. With BCT EasyPlot it is possible to plot complete assemblies and product structures, or just a few documents, to hundreds of different printing and plotting devices. Being completely integrated in Teamcenter it ensures a completely transparent system for managing all of the plotting and printing requirements. Additional information on BCToogle, BCT aclass, BCT EasyPlot and all the other BCT products are available at the BCT website at 11

12 Actueel Producten PrAktijkervAring trainingen en evenementen TEAMCENTER 2007 LUIDT NIEUw TIJDPERK PLM-MARKT IN Teamcenter 2007 luidt nieuw tijdperk PLM-markt in Zoals velen van jullie al hebben vernomen, hebben wij in oktober jl. ons nieuwe Teamcenter 2007-platform uitgebracht. Deze maand zal Teamcenter 2007 gelanceerd worden tijdens de Teamcenter 2007 Launch voor klanten. Om u alvast een idee te geven van Teamcenter 2007 hebben wij in dit artikel de belangrijkste veranderingen voor u samengevat. Teamcenter 2007 bevat veel verbeteringen, zoals: ß verbeterde user interface gebaseerd op Microsoft outlook, waardoor de gebruikers sneller en efficiënter kunnen werken; ß betere performance over het netwerk via netwerkverbindingen tussen bedrijven onderling; ß betere integratie met andere bedrijfssystemen (bijvoorbeeld ERP, CRM, etc.) dankzij de Service oriented Architecture. De nieuwe Teamcenter functionaliteiten zijn: ß Requirement Management ß Digital Simulation Management ß Mechatronics ß Reporting & Analytics ß Project/Program Management Al deze functionaliteiten zijn nu binnen één en dezelfde user interface, op één centrale database volledig geïntegreerd beschikbaar. De reacties van de klanten die al produceren met deze versie zijn allemaal zeer positief. Daarnaast zijn er ook veel functionele verbeteringen, zoals: ß drastische performanceverbeteringen in stuklijstmanipulaties; ß Embedded Software Manager/ Clearcase Integration; ß verbeterde file Management-/ Caching-mogelijkheden; ß Relationship Browser; ß CAD-integraties met betere performance (o.a. Teamcenter Inside NX). Heeft u zich nog niet ingeschreven voor onze Teamcenter 2007 Launch op 20 november, ga dan naar onze website en schrijf u snel in! 20/11 launch Teamcenter 2007 Schrijf u snel in op Siemens PLM Software 12

13 TEAMCENTER PLM IS ER VooR Uw NoDEN VAN VANDAAG EN Uw VISIE VAN MoRGEN PLM moet aansluiten bij uw behoefte van vandaag en uw visie van morgen Door Bill Boswell Senior Director, Teamcenter Product Marketing Siemens A&D, Siemens PLM Software Division Al verschillende jaren stel ik in ondernemingen een paradox vast bij de keuze van de juiste software voor product lifecycle management (PLM). Enerzijds is het proces erg grondig doordat het zich op de actuele behoeften richt (o.a. het oplossen van bestaande problemen). Anderzijds gaat er vaak te weinig aandacht naar dat bredere plaatje, en dat kan het verschil uitmaken tussen de concurrentie trachten bij te benen of het voortouw nemen in de markt. ondernemingen blijken goed in te schatten waar hun actuele productontwikkelingsproces niet functioneert zoals het zou moeten: gebruik van verouderde informatie, bestellen van verkeerde onderdelen, gebrekkige communicatie met vertragingen als gevolg en engineeringfouten die pas aan de oppervlakte komen wanneer het product al op de productievloer ligt. Bedrijven vergelijken dan verschillende PLM-softwareaanbiedingen en kopen het pakket dat hun problemen het beste kan oplossen. op die manier verkrijgen ze de noodzakelijke functionaliteit. Vanuit ons perspectief komt PLM Software goed uit de bus in zo n rechtstreekse vergelijkingen. Het probleem niet functioneren is dan opgelost, maar het proces moet zich op ruimere businessuitdagingen richten. Alleen zo kunnen ondernemingen echt veranderen en een hoger niveau van competitiviteit bereiken. Een goed geïmplementeerd PLMsysteem vergroot de efficiëntie en de productiviteit. Bedrijven zouden meer mogen verwachten ten aanzien van hun gehele end-to-end levenscyclusproces, waarbij er rekening moet worden gehouden met hun richting voor de toekomst. Een bredere en toekomstgerichte blik op PLM Als bedrijven geen bredere en toekomstgerichte blik op PLM hanteren, doen ze hun eigen value proposition tekort. Het is misschien moeilijk om te voorspellen met welke uitdagingen uw bedrijf in de toekomst zal worden geconfronteerd, maar het is perfect mogelijk om uw onderneming vanuit een PLM-perspectief voor te bereiden op wat zal komen. Als u uw huidige en toekomstige behoeften op een rijtje zet, dan zult u concluderen dat een PLM-systeem meer moet kunnen dan simpelweg engineeringgegevens beheren. Een echt end-to-endsysteem voor PLM moet: ß ß mensen, processen en informatie verbinden en de actuele businesssystemen ontsluiten; een omgeving tot stand brengen om wijzigingen in een ß ß globaal gedistribueerde en toeleveranciersomgeving te beheren; bedrijfskennis creëren, vastleggen en beheren voor een maximale groei van de business; het hergebruik van het fysieke en intellectuele kapitaal van de organisatie vergemakkelijken. Dat wil niet zeggen dat u meer PLMfunctionaliteit moet kopen dan u vandaag nodig heeft. Maar door een systeem te implementeren dat de capaciteit heeft om alle basisactiviteiten in te vullen en dat kan worden uitgebreid naarmate uw eisen zich ontwikkelen, garandeert u dat u steeds aan alle toekomstige PLMbehoeften zult kunnen voldoen. Het gehele PLM-proces blijft dan binnen een enkele geïntegreerde omgeving en > 1

14 PLM IS ER VooR Uw NoDEN VAN VANDAAG EN Uw VISIE VAN MoRGEN NX maakt gebruik van een enkele bron van productinformatie. In tegenstelling tot veel andere ondernemingen, onderschat een van onze aerospaceklanten de potentiële waarde van een enkele geïntegreerde PLM-omgeving niet. op een bepaald moment bezat de onderneming 217 verschillende productontwikkelingssystemen, waarvan 40 de productdata omvatten. Haar wereldwijde gebruikers konden niet samenwerken in kritische productontwikkelingsprojecten of konden geen gezamenlijk gebruik maken van het intellectuele kapitaal. Het systeem kostte de IT-afdeling ook handenvol geld. Na de implementatie van het Teamcenter PLM-systeem hield de onderneming 2 in plaats van 217 systemen over. Alleen al de besparingen inzake onderhoud en upgradekosten waren enorm. Ze werden echter geëvenaard door een verbeterde samenwerking en de mogelijkheid om het intellectuele kapitaal te hergebruiken. Wat end-to-end betekent in de échte businesswereld U kunt bepalen of een PLMsysteem volledig aan uw behoeften beantwoordt door te controleren welke toepassingsgebieden het ondersteunt en welke schaalbaarheid het systeem biedt: hoeveel implementaties, variërend van kleine tot globale bedrijven, zijn er in productie? De meeste PLM-leveranciers kunnen een geïntegreerde omgeving aanbieden voor: digitaal ontwerp (high-end en mid-range CAD-opties), digitale productie en product data management. Maar wat als uw bedrijf beter moet doen dan het omzetten van honderden goede ideeën in slechts een of twee vernieuwende producten? wat als u de opvolging van de relaties met uw leveranciers moet verbeteren, servicegegevens moet traceren en onderhouds-, herstellings- en revisieactiviteiten moet beheren? wat als uw ingenieurs design reviews willen houden die gegevens uit verschillende CAD-systemen in één enkel virtueel model combineren? of misschien is het wel belangrijk dat het productontwikkelingsproces zichtbaarder wordt voor het topmanagement? wat indien u als klein of middelgroot bedrijf de ambitie koestert om veel groter te worden? of wat als u reeds deel uitmaakt van een internationale onderneming met de behoefte om tienduizenden gebruikers van dienst te zijn? Vandaag ondersteunen geïntegreerde oplossingen zoals Teamcenter al deze genoemde uitdagingen op het gebied van productontwikkeling en nog veel meer. 1

15 gestroomlijnde en efficiënte processen, een betere algehele productiviteit en een aanzienlijke kostenbesparing dankzij een maximale gemeenschappelijke benutting en hergebruik van onderdelen. Eclipse Aviation koos al snel voor een PLM-strategie om de doelstelling - een lichtgewicht businessjet van nauwelijks meer dan 1 miljoen dollar ontwikkelen - te kunnen halen. Voor het behalen van maximale efficiëntie creëerde Eclipse een mastermodel, waarmee de richting voor de downstreamengineering en de besluitvorming bij de fabricage werd aangegeven. om aan de volledige faacertificatie te kunnen voldoen, leverde de PLM-oplossing in elke fase van de levenscyclus de nodige documentatie aan de faa, die door middel van realtime collaboration werd gedeeld. Het voorzien van end-to-end- PLM is een van de belangrijkste redenen waarom ondernemingen kiezen voor een implementatie van Teamcenter boven andere systemen. wanneer u PLM-systemen voor uw business gaat beoordelen, leg de lat dan hoger en verruim uw blik. Een echte end-to-endoplossing voor PLM omvat elk aspect van het productontwikkelingsproces, van ideeënvorming tot het uit de markt nemen van het product. Zo wordt efficiëntie omgevormd tot verbeterde innovatie en superieure productkwaliteit. Het zal blijken dat verhoogde productiviteit zich niet alleen vertaalt in de vorm van lagere kosten, maar ook als een kortere timeto-market en hogere winsten. Focus op resultaten In het PLM-selectieproces is het cruciaal om een duidelijke kijk te krijgen op alle bedrijfaspecten die bij PLM baat kunnen hebben. Maar wat op het einde van de rit écht telt, zijn de resultaten die waarde genereren voor uw business. onze klanten ondervinden op uiteenlopende terreinen merkbare voordelen dankzij het gebruik van Teamcenter: een snellere time-tomarket, stijgende omzetten, lagere product- en levenscycluskosten, een betere productkwaliteit, 1

16 NX5 REUSE BELANGRIJKE DRIJfVEER VooR 3D KRIJGT VLEUGELS NX Hergebruik met nieuwe mogelijkheden Hergebruik wordt genoemd als een van de belangrijkste voordelen van engineering met 3D Cad-systemen. Hergebruik spaart tijd: werk dat al eens gedaan is kan nog een keer worden gebruikt, het verhoogt de kwaliteit omdat meestal ervaring is opgedaan met het ontwerp en er zitten dan nog nauwelijks risico s aan vast. In veel gevallen zijn dergelijke standaardonderdelen al eens geproduceerd, zodat tekeningen en productie-informatie niet opnieuw hoeven te worden aangemaakt. Maar niet alles is zo gestructureerd. Nieuwe opdrachten lijken vaak op eerder uitgevoerde projecten. Engineering kan een vliegende start nemen door oude ontwerpen op te pakken en te wijzigen. Het is dan zaak de oorspronkelijke doelstellingen van het model, en dus de opbouw ervan, snel te doorgronden. Dat wordt door NX5 op een structurele en toegankelijke manier mogelijk gemaakt. In de praktijk bestaat behoefte aan het toegankelijk maken van ontwerpen zonder dat deze direct tot een standaard worden verheven. Hergebruik op het niveau van de gebruiker is binnen NX al lang bekend, met de User Defined Features en Part families. Datzelfde concept wordt nu op een hoger plan getild door kennis over het parametrische model vast te leggen. feitelijk wordt voor de volgende gebruiker vastgelegd wat gewijzigd moet worden en hoe relaties zijn opgebouwd. wanneer de oorspronkelijke constructeur dat beetje extra moeite doet tijdens zijn ontwerp, bespaart hij latere gebruikers van bestaande parametrische modellen veel kostbare tijd. De nieuwe functionaliteit is door de NX Knowledge Driven Automationontwikkelingsgroep geprogrammeerd en wordt beschikbaar in NX dat in het najaar van 2007 uitkomt. De zogenoemde Reuse (hergebruik)- functionaliteit is gericht op de engineer en bestaat uit drie niveaus, legt Raymond Kok uit, die als Nederlander manager is van de Knowledge fusion-developmentgroep binnen het NX-ontwikkelingsteam. Het startniveau is de Reuse foundation. Het tweede niveau wordt gevormd door de Reusable Components terwijl het hoogste niveau Product Template Studio is genoemd. De eerste twee onderdelen maken standaard deel uit van de NX Gateway. Product Template Studio is een aparte module. 1

17 Reuse Library De Reuse Library is een nieuwe navigator in NX, bedoeld om alles wat met standaarddelen en pseudostandaarddelen te maken heeft op te slaan. De Reuse Library in NX5 wordt inclusief bibliotheken met standaarddelen geleverd, zoals bevestigingsmiddelen volgens de bekende normen. Aan die Reuse Library kunnen eigen bibliotheken worden toegevoegd, net zoals bestaande user defined features en partfamilies. Nu kunnen ook andere herbruikbare onderdelen in deze library worden gepubliceerd. Een inzichtelijke folderstructuur biedt toegang tot de library. In geval van een Teamcenter-integratie kan Teamcenter Classification worden gebruikt om terugvindbaarheid te garanderen, aldus Kok. Dit werkt langs twee kanten: alles dat in de Reuse Library wordt gepubliceerd, wordt bekend in Teamcenter Classification en omgekeerd. Classificatie is een manier om onderdelen terug te vinden, maar Siemens PLM Solutions werkt ook aan vormgebaseerde zoekmethoden. Dan worden automatisch de meest passende geometrische vormen gezocht en dat kan native of binnen Teamcenter. Hiervoor wordt Geolus gebruikt, dat recent werd overgenomen. De kans om kennis terug te vinden wordt met deze techniek weer een stuk groter. Reusable Components De volgende stap behelst de mogelijkheid om met Reusable Components de bedoeling van parts vast te leggen. Iedere engineer kent wel de situatie waarin een bestaand model wordt overgenomen maar eerst onderzocht moet worden hoe het is opgebouwd. wat zijn de belangrijke sturende parameters en wat zijn de effecten van verandering? Met Reusable Components kan de engineer informatie toevoegen aan het model, wat de volgende gebruiker in staat stelt het model snel en foutvrij te gebruiken, legt Kok de achtergrond uit. Met behulp van de user interface van Reusable Components wordt aan de volgende gebruiker duidelijk gemaakt wat er gewijzigd mag worden. Anders gezegd, alleen die parameters die gewijzigd mogen worden zullen de gebruiker worden gepresenteerd. De gebruiker hoeft dus niet meer in het model te duiken om uit te vinden welke parameters dat zijn. De mogelijkheid blijft altijd bestaan om buiten de suggesties van de maker om te gaan. Reusable components biedt de gereedschappen om snel de user interface te maken, inclusief illustraties die verduidelijken wat wordt bedoeld. Bij de parameters moet worden aangegeven of die vrij mogen worden ingevuld of dat er beperkingen zijn, bijvoorbeeld een bepaald bereik of een reeks vaste waarden. Als uitgangspunt zal de gebruiker over het algemeen een suggestie aangeboden krijgen. Met behulp van Smart Insertion Workflows kan worden bereikt dat het model zich automatisch aanpast aan zijn > 1

18 NX5 REUSE BELANGRIJKE DRIJfVEER VooR 3D KRIJGT VLEUGELS NX omgevingsgeometrie. Smart Insertion Workflows houdt in dat aan het part zogenoemde mating conditions voor de plaatsing zijn toegekend. Die worden dan automatisch aangehouden zodat de gebruiker het onderdeel niet meer hoeft te positioneren en alleen maar in de buurt hoeft te droppen. De user interface voor het hergebruik van de onderdelen wordt gegenereerd zonder een woord code te schrijven. Er wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige parametrisatie van het model en van een user interface generator die dialoogvensters (of dialogs ) genereert die volledig consistent zijn met elk ander dialoogvenster in NX. Product Template Studio Product Template Studio is gericht op het hergebruik van complete deelsystemen. Hele (sub)samenstellingen kunnen als uitgangspunt voor nieuwe ontwerpen worden gebruikt. De verschillende componenten in de samenstelling hebben hun eigen modificatiedialog. Hierin zijn hiërarchische niveaus onder te brengen. Dus een keuze op hoog niveau kan leiden tot het wegvallen van wijzigingsmogelijkheden die niet meer mogelijk of beschikbaar zijn. om de relaties tussen de onderdelen te modelleren worden de bekende wave-links uit NX gebruikt. Door de presentatie van de parameters die bedoeld zijn voor wijziging laat de constructeur duidelijk zijn intentie zien. In Product Template Studio kan ook worden aangegeven welke sketches in de samenstelling van belang zijn. Dezelfde onderliggende dialog builder wordt gebruikt om de dialogs samen te stellen met drag/drop-handelingen, aldus Kok. Bij het maken van de dialogs, waarin de intentie wordt aangegeven, worden in aparte vensters de relaties in het model en een preview van het model getoond. De relaties worden in de dialogs gesleept en er wordt aangegeven welke kenmerken gelden: startwaarde, reeks, tooltips, manier van invoer, enzovoort. De keuze van de relaties wordt ondersteund door de preview van het model. Daarin wordt steeds aangegeven waar de betreffende relatie zich bevindt. De expressies die in de dialog builder worden gedefinieerd zijn ook terug te volgen naar de vensters met de relaties en de preview. Aan de waarden die worden ingevoerd kunnen vereisten (requirements) worden toegekend. Daarop wordt bij het invullen van de waarden gecontroleerd. Die requirements kunnen in de user interface worden gedefinieerd of worden overgenomen uit Teamcenter Systems Engineering. De definities van de dialoogvensters worden bij de modellen opgeslagen. Dat maakt dat de parts ook selectief te gebruiken zijn. De dialogs worden automatisch aangepast: van parts die er niet zijn, worden ook geen dialoogvensters getoond. Tussen iedere keer van nul af een ontwerp maken en gebruikmaken van gestandaardiseerde modellen zit nogal wat licht. waar het tot op heden soms lastig was de bedoeling van de oorspronkelijke constructeur te achterhalen, kan deze nu zijn modellen verrijken met zijn kennis. De nieuwe Reuse-infrastructuur biedt plaats voor zowel ad hoc- als meer gestructureerde standaardisatie. In alle gevallen is terugvindbaarheid gegarandeerd door de interne browser en de beschikbare Teamcenter-integraties. NX5.0.2 is een verrijking. 1

19 UGS VEloCiT y SERiES NIEUwE functies IN SoLID EDGE VERSIE 20 Nieuwe functies in Solid Edge versie 20 De nieuwste versie van Solid Edge, versie 20, is dit voorjaar tijdens ons Open House in het Chassé Theater in Breda gepresenteerd. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste nieuwe functies. Assembly Relationship Assistant Deze nieuwe functie van Solid Edge is bedoeld om samenstellingen, die via neutrale formaten zoals STEP, IGES en Parasolid zijn overgezet van een ander 3D CAD-systeem naar Solid Edge, te voorzien van Mate- en Allign-relaties. Bij dit soort vertalingen tussen ontwerpsystemen wordt de geometrie van de onderdelen uitgewisseld, maar de relaties tussen de delen ontbreken. Samenstellingen die op deze wijze tot stand zijn gekomen hebben de onderdelen op de juiste positie ten opzichte van elkaar staan, maar door het ontbreken van samenstellingsrelaties kunnen bijvoorbeeld geen bewegingsstudies worden uitgevoerd. Hiervoor zijn relaties noodzakelijk om draaipunten aan te geven en onderdeelvlakken die langs elkaar schuiven of parallel moeten blijven liggen. Met de nieuwe Assembly Relationship Assistant brengt Solid Edge deze relaties automatisch aan. Dit is mogelijk omdat corresponderende onderdeelvlakken al op de juiste plaats ten opzichte van elkaar staan, zodat het bijbehorende relatietype herkend wordt. De relaties kunnen worden aangebracht tussen twee groepen van onderdelen of direct op de gehele groep van geselecteerde delen, waarbij de gebruiker aangeeft naar welke type relaties moet worden gezocht. Het commando wordt als volgt gebruikt: zodra de gebruiker de onderdelen heeft geselecteerd waar relaties tussen dienen te worden aangebracht, verschijnt een formulier waar de typen relaties zoals Planar Allign, Mate, Connect en Axial Allign aangevinkt kunnen worden. Met de Process-knop wordt het zoeken naar relaties gestart, die hierna in het formulier worden weergegeven. Door een relatie aan te klikken zal deze oplichten in de samenstelling, zodat gecontroleerd kan worden of deze relatie ook gewenst is. Met de Accept-knop worden de aangevinkte relaties ook werkelijk aangebracht. Het hele proces kan meerdere malen doorlopen worden voor verschillende relatietypen. Bijvoorbeeld eerst de Axial Alligns om draaipunten te creëren en vervolgens de Mate en Planar Alligns. Tijdens het gebruik van het commando kan men via het options-formulier een aantal instellingen kiezen, zoals het wel of niet gebruiken van reference planes voor relaties en het al of niet toestaan van offsets tussen de gerelateerde vlakken. Het uiteindelijke resultaat is een samenstelling van correct geconstrainde onderdelen die ook gebruikt kunnen worden voor het laten bewegen van de onderdelen en het detecteren van aanlopers. Naast de hier bescheven functie om geïmporteerde samenstellingen intelligenter te maken kent Solid Edge al langer de mogelijkheid om 3D-modellen om te zetten naar parametrische, op features gebaseerde modellen door middel van de feature Recognizer. > 1

20 UGS VEloCiT y SERiES NIEUwE functies IN SoLID EDGE VERSIE 20 Direct Editing - Dynamic Move/ Rotate Een andere techniek om geïmporteerde modellen te bewerken is Direct Editing. Via deze functies worden direct delen van het model zoals vlakken, gaten en afrondingen van maat gewijzigd, verplaatst of verwijderd. Dit kan worden uitgevoerd op Solid Edge-modellen die langs de normale featureopbouw tot stand zijn gekomen, maar ook op modellen die via een translator vanuit een ander systeem zijn geïmporteerd. verschillende familieleden verschillen in afmetingen, maar kunnen ook bepaalde detailverschillen hebben doordat bepaalde features onderdrukt zijn. In versie 20 kunnen we van een fop volledig automatisch een tabel op tekening plaatsen met alle maten die verschillen tussen de family members. De gebruiker plaatst een of meerdere tekeningaanzichten van een onderdeel van de familie, waarna het family of Parts Table-commando gebruik kan worden. Hierna wordt gevraagd het betreffende aanzicht te selecteren. Nieuw in versie 20 is de dynamische weergave van de commando s terwijl deze gebruikt worden. De gebruiker heeft de vlakken aan de cursor hangen en ziet tijdens het bewegen het model live aangepast worden waardoor de resultaten direct zichtbaar en dus beter voorspelbaar zijn. Automatische Family Of Partsmaattabellen Een family of Parts (fop) binnen Solid Edge is een model dat in meerdere uitvoeringen gedefinieerd is. De Vervolgens geeft Solid Edge aan welke parameters voor de familiedefinitie gebruikt zijn en welke in de tabel zullen verschijnen. Na plaatsing van de tabel dienen alleen de maten in de aanzichten nog aan de parameters te worden gekoppeld, waarbij automatisch de corresponderende parameternaam wordt weergegeven. Nieuwe Microsoft-technologie Solid Edge versie 20 wordt ondersteund door de nieuwste Microsoft-technologie zoals windows Vista, Internet Explorer 7 en Direct X Graphics. ook zijn er uitbreidingen op het gebied van de 64 bits-uitvoering van Solid Edge voor het werken met extreem grote samenstellingen. Translators Uitwisseling van informatie tussen CAD-systemen blijft een belangrijk onderwerp. ook in versie 20 zijn er weer een groot aantal uitbreidingen en verbeteringen op dit vlak. Zo is er nu een bidirectionele Catia V5-vertaler voor onderdelen en samenstellingen. De ProEngineervertaler ondersteunt nu ook Wildfire 3-bestanden en de Inventor Datamigratiewizard ook versie 11 van dit pakket. De belangrijkste uitbreidingen in de AutoCAD-translator zijn de ondersteuning van multisheets en Xrefs en het direct kunnen inlezen van AutoCAD 2007-bestanden. Verder beschikt Solid Edge nu over een Black/white-kleur die te vergelijken is met Color 7 in AutoCAD. Deze kleur past zich, afhankelijk van de achtergrondkleur, automatisch aan. Hij geeft witte lijnen bij een zwarte achtergrond en is zwart op een witte achtergrond. 2D-berekeningen Het nieuwe commando Area in het Inspect-menu maakt een aantal verschillende berekeningen van een gesloten 2D-schets. Deze berekeningen zoals oppervlakte, omtrek, ligging van het zwaartepunt en de oppervlaktemomenten, blijven gekoppeld aan een Area-object en de resultaten van de berekeningen worden weergegeven in de variabele tabel, zodat ze gebruikt kunnen worden bij het aansturen van parameters. Tevens wordt met symbolen de plaats van het zwaartepunt en richting van de hoofdassen aangegeven. Nadat het commando Area is opgestart, selecteert de gebruiker de gesloten figuur of figuren en accepteert deze input. Hierna worden automatisch de berekeningen uitgevoerd en de resultaten zichtbaar gemaakt binnen 20

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management april 2008: editie 9 www.siemens.com/plm 24 Binnenkort: Siemens PLM Connection Benelux 2008 28 mei Eindhoven 29 mei Mechelen DAF Trucks De meerwaarde

Nadere informatie

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X

Inzicht. BKL Engineering. Winnaars. Verhuizing MEAF. Clichés in de PLM-wereld. Introductie NX voor Mac OS X Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Clichés in de PLM-wereld november 2009: editie 12 www.siemens.com/plm 8 Introductie NX voor Mac OS X 16 BKL Engineering Winnaars Verhuizing

Nadere informatie

Inzicht. Synergie. FRANS Product Development. A.P. van den Berg. Solid Edge. Snel BSH. Cofely Energy & Infra BV ST3

Inzicht. Synergie. FRANS Product Development. A.P. van den Berg. Solid Edge. Snel BSH. Cofely Energy & Infra BV ST3 Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Synergie november 2010: editie 14 www.siemens.com/plm 20 FRANS Product Development 24 A.P. van den Berg 26 Cofely Energy & Infra BV BSH Stimuleert

Nadere informatie

Inzicht. Succes verzekerd! Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers

Inzicht. Succes verzekerd! Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management Thema: Succes verzekerd! juli 2013: editie 18 www.siemens.com/plm 17 Octatube Scherp aanbieden en risicobeheersing leiden tot bouwkundige eye cathers

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 104, september 2011 Woord van de voorzitter Voor u ligt dan weer de derde Stumico nieuwsbrief van dit jaar.de regelmatige lezer zal zien dat er iets is veranderd. In het vorige

Nadere informatie

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar:

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar: Oplage 15.000 3e jaargang nummer 2 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal m tec Magazine van Magnus, editie 2012 Enterprise mobility business@your fingertips GVB zet nieuw documentmanagementsysteem soepel op de rails Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal SAP

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 O r a c l e G e b r u i kersclub Holland VISIE Oracle Benelux User Group Oracle: Focus op integratie van applicaties en bedrijfsprocessen Nu mét Oracle Forms

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA m tec Magazine van Magnus, editie 2010 Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA Een wendbaarder SAP Business Warehouse: terug naar de kern Agility, incasseren of sturen? Syntus

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Fabory schroeft verkopen op Pagina 16

Fabory schroeft verkopen op Pagina 16 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine oktober 2010 jaargang 14 nummer 4 www.vnsg.nl sap en het MkB Een af en toe lastige, maar toch vooral waardevolle relatie Pagina 18 Business suite 7 Visie

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

inhoud Quest Software TOAD v9 voor Oracle It-eye Het Dark Cockpit principe Kadenza Shared Service Center van Content en Creyf's verbetert BI

inhoud Quest Software TOAD v9 voor Oracle It-eye Het Dark Cockpit principe Kadenza Shared Service Center van Content en Creyf's verbetert BI t We love 2e jaargang nummer 3 2007 Oplage 15.000 Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars b POWERED BY 5HART 3 Thema: Business Intelligence www.weloveit.nl 42 Quest Software TOAD

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie