Deze basiswerken kunnen u helpen bij uw voorbereiding op dat examen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze basiswerken kunnen u helpen bij uw voorbereiding op dat examen."

Transcriptie

1 BELANGRIJK Beste kandidaat, Hierna vindt u een aantal (niet exhaustieve lijst) referenties aan basiswerken m.b.t. de opleidingsinhouden van het toelatingsexamen van accountant en/of belastingconsulent. Deze basiswerken kunnen u helpen bij uw voorbereiding op dat examen. Wij benadrukken evenwel dat dit beperkt aantal referenties u louter een idee wil geven van het niveau van de theoretische kennis die vereist is voor het toelatingsexamen: er is dus geen enkele link tussen de vermelde publicaties en de mogelijke examenvragen. De Stagecommissie 1

2 Accountantsonderzoek D. Van Vlaenderen, T. Van Loocke, Externe controle in de praktijk, 3 de druk, de boeck, ISBN de druk 2011 verschijnt einde mei Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening H. Ooghe, C. Van Wymeersch, Handboek financiële analyse van de onderneming (derde druk), Intersentia, ISBN C. Coppens, M. Kimpe, De jaarrekening doorgelicht. Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. 2de ed. Intersentia, ISBN T. Coenjaerts & G. Legrand, Balanslezen voor niet-ingewijden,trends Business Books, ISBN Algemeen Boekhouden C. Van Liedekerke en G. Walraevens, Algemeen Boekhouden NU 1, 2010, de boeck - ISBN X A.Jorissen, C. Reyns, J. Vanneste en N. Lybaert, Financial Accounting, 2009, de boeck - ISBN E. De Lembre, Handboek boekhouden 4. Grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht, Intersentia, ISBN Geconsolideerde jaarrekeningen C. Coppens, M. Dekeyser, Basisboek consolidatie. Met toepassingen in BE GAAP en IFRS, Standaard Uitgeverij, ISBN C. Rombaut, Consolidatie, de boeck, ISBN E. De Lembre, S. Podevijn, Handboek boekhouden. Consolidatie, Intersentia, ISBN

3 Analytische bedrijfsboekhouding en management accounting A. Jorissen, F. Roodhooft, Chr. Van Liedekerke en G. Walraevens, Cost Accounting, Antwerpen, Uitgeverij de boeck, 2010, - ISBN E. De Lembre, W. Bruggeman en P. Everaert, Analytisch boekhouden en kostencalculatie, Intersentia, ISBN Interne controle G. Beerten, T. Van Loocke, Interne controle in de praktijk, de boeck, ISBN Raadgevingen inzake interne organisatie en risicobeheersing, Bedrijfsrevisoraat: nieuwe verwachtingen, nieuwe eisen. Forum van het revisoraat 2006, deel 3» - tweetalig Wetgeving inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening De wet- en regelgevende teksten noodzakelijk voor de voorbereiding van deze opleidingsinhoud zijn de volgende: Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht, art Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, art Europese verordening betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS/IFRS) Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, art. 17, 37 en 53 Koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen Deze teksten zijn opgenomen in diverse wetboeken zoals: 3

4 Ook gratis te raadplegen via: K. Van Hulle, N. Lybaert et J.-P. Maes, Handboek Boekhoud- en Jaarrekeningrecht. 2 de editie. die keure, ISBN E. De Lembre, P. Everaert, J. Verhoeye, Handboek boekhouden. Belgisch boekhoudrecht, Intersentia Verschijnt najaar ISBN E. De Lembre, Handboek boekhouden 1. De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden in België en internationaal, Intersentia, ISBN Organisatie van de boekhouddiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen N.A. Bagranoff, M.G. Simkin, C. Strand, Core Concepts of Accounting Information Systems, 11th ed., J. Wiley & Sons, 2010 G.H. Bodnar, en Hopwood, W.S., Accounting Information Systems, Prentice Hall, 2009 Gelinas, U.J. en Dull,.B., Accounting Information Systems, South Western College Publishing, 2009 Romney, M. en Steinbart, P., Accounting Information Systems, 11th ed., Prentice Hall, 2009 Mark Paur, A.G.J. van Boxel, J.L.J. Korstjens De kern van de administratieve organisatie. Beheersen van bedrijfsprocessen, 1e druk, Noordhoff Uitgevers, EAN: ratieve_organisatie-mark_paur A.M.M. Blommaert, J.M.J. Blommaert, Accounting en het interne systeem, Stenfert Kroese, EAN: e_systeem-a.m.m._blommaert#details-beoordelingen Alain Haussaire, Jean-Philippe Pujol, Organisation du système d'information comptable et de gestion. Manuel. 3ème édition. Dunod, 2009 (Collection: BTS CGO) - EAN13 :

5 Kwaliteitscriteria van de boekhoudsoftware Technische nota van het IAB, Beginselen van wiskunde en statistiek D. S. Moore, G. P. Mc Cabe, Statistiek in de Praktijk, Academic Service, 5de ed., ISBN GEDEELTE WISKUNDE EN STATISTIEK (opmerking: Wolters Plantyn: sinds 2008: Plantyn.com) Wiskunde: Wiskundeproject WPP 6.3 Reele functies en analyse - uitg.wolters-plantyn WPP 6.3 Reële functies en Analyse 3u- 4u (incl. cd-rom) - Plantyn.com ( ) Wiskunde: Wiskundeproject WPP 6.1 Reele functies en analyse (6) - uitg.wolters-plantyn WPP 6.1 Reële functies en Analyse 6u (incl. cd-rom) - Plantyn.com ( ) Wiskunde: Wiskundeproject WPP 6.2 Analyse Deel 2 (6-8) - uitg. Wolters- Plantyn WPP 6.2 Analyse (6/8u) - Plantyn.com ( ) Wiskunde: Delta Kansrekenen 6/8 uren - uitg. Wolters-Plantyn Delta 5/6 Kansrekenen (6/8 u) (incl. cd-rom) - Plantyn.com ( ) Wiskunde: Delta Statistiek 6/8 uren - uitg. Wolters-Plantyn Delta 5/6 Statistiek (6/8 u) (incl. cd-rom) - Plantyn.com ( ) Wiskunde: Van basis tot limiet: Ruimtemeetkunde / Bogaert P, Geeurickx F, Willockx E, Van Nieuwenhuyze R, De Feyter M - uitg. die keure. ISBN Wiskunde: Delta Statistiek 3/4 uren - uitg. Wolters-Plantyn Delta 5/6 Statistiek (3/4u) (incl. cd-rom) - Plantyn.com ( ) 5

6 GEDEELTE FINANCIELE ALGEBRA J. Van Der Elst, Inleiding tot de financiële wiskunde met Excel, LannooCampus, ISBN Financieel bedrijfsbeheer, daarbij inbegrepen de analyse dmv boekhoudtechnische procédés, van de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, van hun rendement en hun risico s E. Laveren, P.-J. Engelen, A. Limère, S. Vandemaele, Handboek Financieel Beheer, Antwerpen, Intersentia, ISBN M. Deloof, S. Manigart, H. Ooghe, C. Van Hulle, Handboek bedrijfsfinanciering. Theorie en praktijk. 3e druk. Intersentia, ISBN C. Van Hulle, Bank- en financiewezen. Boekdeel 1 (Cursus), Acco, ISBN Algemene beginselen van fiscaal recht S. Van Crombrugge, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Biblo, 2011 ISBN Tiberghien Handboek voor fiscaal recht , Partim : Algemene inleiding, deel II, Kluwer, 2011 ISBN J. J. Couturier, B. Peeters, N. Plets, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. 18de druk - Capita: Inleiding en Inkomstenbelasting. Maklu, uitgave ISBN Personenbelasting P. Beghin en I. Van De Woesteyne, Handboek personenbelasting , Intersentia, ISBN L. Maes en N. Plets, Handboek personenbelasting 2010, Kluwer, ISBN

7 Wim Van Kerchove en Sophie Hugelier, Maklu Belastinggids 2010 (aanslagjaar 2010) - Personenbelasting, Maklu, 2010 ISBN Vennootschapsbelasting S. Van Crombrugge, Beginselen van de vennootschapsbelasting, Biblo, ISBN P. Beghin en I. Van De Woesteyne, Handboek vennootschapsbelasting , Intersentia - ISBN C. Chevalier, Vademecum Vennootschapsbelasting Een resultaatgerichte benadering, Larcier, 2010 editie 2011 verschijnt in juni ISBN R. Verhoeven, Praktijkboek voor vennootschappen. Editie Juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, Kluwer, 2010 (2 Boeken) ISBN / Wim Van Kerchove, Praktisch vennootschapsbelasting, de boeck, ISBN Jos Vervoort, Vennootschapsbelasting Basiscursus, Fiscaal Informatief - ISBN Beschikbaar vanaf augustus 2011 Belasting op de toegevoegde waarde P. Wille, F. Borger en M. Govers, Handboek BTW, editie , reeks Fiscale Handboeken, Intersentia - ISBN B. Vanderstichelen, Btw: de nieuwe praktische handleiding 2010, Corporate Copyright - ISBN P. Vandendriessche en K. Vyncke (editors), Handboek Belasting toegevoegde waarde, die keure, Business & Economics, 2011 (Reeks: Audit accountancy tax) - ISBN Jos Vervoort, Btw basiscursus, Fiscaal-informatief - ISBN Beschikbaar vanaf augustus

8 Stefan Ruysschaert, Christine Vanheuverzwijn en Ronny De Vroe, Praktisch btwrecht +cd-rom, de boeck, ISBN Belangrijke opmerking: rekening houden met de recente evolutie van de fiscale wetgeving Beginselen van registratie- en successierechten D. De Groot en T. Wustenberghs, Handboek registratie- en successierechten, Intersentia, ISBN W. Hendrickx, K. Van Boxstael, De registratierechten grondig doorgelicht, Intersentia, ISBN Belangrijke opmerking: rekening houden met de recente evolutie van de fiscale wetgeving Beginselen van regionale en lokale belastingen Tiberghien Handboek voor Fiscaal recht , Partim: Boek VIII, De nietrijksbelastingen, Kluwer, ISBN M. De Jonckheere en N. Plets, Handboek lokale en regionale belastingen, die keure, 2010 ISBN Beginselen van Europees en internationaal fiscaal recht Beginselen van internationaal belastingrecht T. Jansen en P. De Vos, Handboek internationaal en Europees belastingrecht, Intersentia, ISBN Tiberghien Handboek voor Fiscaal recht , Partim: Boek IX Internationaal en Europees fiscaal recht, Kluwer, ISBN Beginselen van Europees belastingrecht T. Jansen en P. De Vos, Handboek internationaal en Europees belastingrecht, Intersentia, ISBN

9 Tiberghien Handboek voor Fiscaal recht , Partim: Boek IX Internationaal en Europees fiscaal recht, Kluwer, ISBN Fiscale procedure I. De Troyer, L. Vandenberghe, Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen (zevende editie), Intersentia, 2010 (Fiscale Handboeken) - ISBN M. De Jonckheere, M. Delanote, M. Maus, De fiscale procedure, die keure, Business & Economics, ISBN S. Mercier, M. Maus, (co-auteur) A. Delafonteyne, Fiscale controle in de praktijk, die keure, Business & Economics, ISBN M. Maus, S. De Meulenaer, Everest handboek fiscaal strafrecht, die keure, Business & Economics, ISBN Belangrijke opmerking: rekening houden met de recente evolutie van de fiscale wetgeving Vennootschapsrecht H. De Muynck, Vennootschapsrecht in België - Editie Academia Press, ISBN B. Smets, W. Horemans, Vennootschapsrecht in de praktijk 2010, WPG Uitgevers, ISBN J. Vincke, R. Smits, Vennootschapsrecht in kort bestek, Intersentia, ISBN H. Geinger, N. Heijerick, Inleiding tot het vennootschapsrecht, die keure, ISBN X, Praktisch vennootschapsrecht, de Boeck, ISBN te verschijnen in juli 2011 [An De Graeve, Jan Roodhooft en Bart Windey = Powerpoint :] 9

10 Beginselen van burgerlijk recht J. Roodhooft, Praktisch burgerlijk recht, Antwerpen, Uitgeverij de boeck, ISBN , 228 blz. H. De Muynck Burgerlijk recht in België, Academia Press, ISBN W. Van Gerven en S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 459 p., ISBN , 728 blz. (in 2010 verscheen een ongewijzigde herdruk) C. ENGELS & M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten (syllabus). die keure, ISBN Beginselen van bedrijfseconomie, algemene economie en geld- en kredietwezen A. Decoster en anderen, Economie. Een inleiding, Universitaire Pers Leuven, ISBN A. Van Poeck, B. De Borger, Algemene economie, 6 de Druk, de boeck, ISBN Informatiesystemen en informatica O'Brien, James; Marakas, George, Introduction to Information Systems, 15th Edition. McGraw-Hill Higher Education, ISBN James A. O'Brien en George M. Marakas, Leerboek ICT-toepassingen, 14e druk SDU-uitgevers, 2008 ISBN James A. O'Brien en George M. Marakas, Leerboek ICT-toepassingen, 15de druk: ISBN verwacht in april 2011 K. C. Laudon, J. P. Laudon, Management information systems: managing the digital firm, Upper Saddle River (N.J.): Prentice-Hal, 11e druk, ISBN

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Met deze maand onder meer: Nieuwe Reeksboeken De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 Handboek Milieurecht Schaderegeling in België Nieuwe edities!

Nadere informatie

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Thema s : Algemeen Architectuur Beeldende Kunst Biotechniek Communicatie / Talen Economie Filosofie Game Design Geschiedenis Gezondheidszorg Handboeken Secundair

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie over deze en

Nadere informatie

beroep 15 APRIL 2000 ALGEMENE VERGADERING VAN Toespraak van de Voorzitter

beroep 15 APRIL 2000 ALGEMENE VERGADERING VAN Toespraak van de Voorzitter O p 15 april, om 9.00 u, verklaarde de heer J. DE LEENHEER, Voorzitter van het Instituut, de veertiende algemene vergadering van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten voor geopend. Meer

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2009/13 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel

Nadere informatie

De Balanscentrale in beweging

De Balanscentrale in beweging Groot-Bijgaarden, 27 februari 2012 Dirk Tuymans Afdelingshoofd Agenda Rol van de Balanscentrale Gebruik van de jaarrekening(gegevens) Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat Enkele belangrijke datums

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie