Fiches Particulieren Gezinsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiches Particulieren Gezinsplan"

Transcriptie

1 Fiches Particulieren Gezinsplan

2 versie Gezinsplan Voor een exacte omschrijving verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden. Wat is het Gezinsplan? Wie zijn de gezinsleden? Wie is titularis van het Gezinsplan? Welke polissen kunnen in het Gezinsplan? Welke polissen kunnen NIET in het Gezinsplan? Beheer van het Gezinsplan? Toevoegen en verwijderen van polissen in het Gezinsplan? Een bundeling van de Baloise Insurance-polissen, die de bescherming van een particuliere klant, van zijn gezinsleden en van zijn patrimonium tot doel hebben. Gratis mogelijkheid tot maandelijkse spreiding van de premies via domiciliëring (Budgetplan). De titularis van het Gezinsplan en alle natuurlijke personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven. De natuurlijke persoon die het Gezinsplan onderschrijft. De titularis is bovendien: de beheerder van het Gezinsplan; de onderschrijver van het (eventuele) Budgetplan. Alle polissen uit volgende productgroepen: BA Motorvoertuigen (tweewielers en aanverwanten personenwagens oldtimers minibussen kampeerwagens lichte vrachtwagens vervoer eigen rekening); Omnium Motorvoertuigen (zelfde categorieën als BA Motorvoertuigen); Brand Particuliere Risico s; BA Gezin; Ongevallen in het privéleven en in het verkeer (zoals Veilig op Weg); Huispersoneel. Geschorste polissen. Vernietigde polissen. Polissen met schorsing van dekking. Kortetermijnpolissen. Polissen op premieafrekening. Polissen via andere bemiddelaar. Eén bemiddelaar. Opmaak enkel via MyBaloise. Alle polissen, al dan niet verwerkt via MyBaloise. Enkel de Bijzondere Voorwaarden van nieuwe of gewijzigde polissen worden afgedrukt. Op elk moment kunnen er polissen worden opgenomen in of verwijderd worden uit het Gezinsplan. Een polis kan niet worden opgenomen en behoort niet langer tot het Gezinsplan wanneer: een polis geschorst of beëindigd wordt of polissen worden toevertrouwd aan een andere bemiddelaar; de verzekeringnemer geen gezinslid meer is; de verzekeringnemer van de polis overlijdt, tenzij de polis wordt overgenomen door een ander gezinslid.

3 2 Gezinsplan Premiebetaling? Budgetplan? Aanvang Gezinsplan? Einde Gezinsplan? Keuze uit: individuele premiebetaling per polis; alle polissen van alle gezinsleden opnemen in een Budgetplan; alle polissen van bepaalde gezinsleden opnemen in een Budgetplan. Gratis Maandelijkse premiebetaling. Nieuw of bestaand Budgetplan. Vrije keuze welke gezinsleden worden opgenomen. Titularis Budgetplan = titularis Gezinsplan. Individuele polis behoudt zijn vervaldag. Gezinsplan met bestaande polissen: datum opmaak. Gezinsplan met nieuwe polissen: aanvangsdatum eerste polis. Op vraag klant. Automatisch bij: beëindiging laatste opgenomen polis(sen); overdracht naar bemiddelaar die Gezinsplan technisch niet kan beheren (geen MyBaloise); bij overlijden titularis, tenzij aanstelling nieuwe titularis. Voordelen voor uw klant: het Safety Pack NIEUW! Safety Pack Safety Pack Voordeel 1 Op het moment dat er zich een feit voordoet waardoor een voordeel uit het Safety Pack kan worden toegekend, moet het Gezinsplan voldoen aan de voorwaarden van het Safety Pack: Het Gezinsplan bevat 3 of meer polissen waarvan minstens: één polis BA Motorvoertuigen; één polis Brand Particuliere Risico s; en een polis uit de volgende productgroepen: BA Gezin, Ongevallen privéleven en verkeer, Huispersoneel. Zowel polissen die al in voege zijn als deze die pas later in voege treden worden hiervoor in aanmerking genomen. Polissen in het Gezinsplan met geschorste waarborgen wegens niet-betaling van de premie komen niet in aanmerking. Afschaffing vrijstelling Voor elke polis Grote Omnium Motorvoertuigen en Brand Particuliere Risico s die deel uitmaken van een Gezinsplan, passen wij in tegenstelling tot de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden van de betrokken polissen de vrijstelling niet toe wanneer op het ogenblik van het schadegeval: de herstelkosten, exclusief BTW, meer bedragen dan de vrijstelling; in de periode van 12 maanden vóór het schadegeval de betrokken polis schadevrij bleef. De polis is schadevrij: voor Brand Particuliere Risico s: wanneer er geen schadegevallen zijn; voor Grote Omnium Motorvoertuigen: wanneer er geen schadegevallen onder de waarborg Voertuigschade zijn of wanneer bij dergelijke schadegevallen het louter een Glasbreuk betreft of wanneer de schade recupereerbaar is. Volgende vrijstellingen blijven steeds van toepassing: voor Brand Particuliere Risico s: de vrijstelling bepaald onder de waarborg Natuurrampen voor risico s die in een risicozone gelegen zijn en die voldoen aan de tariefvoorwaarden van het Tariferingsbureau; voor Grote Omnium Motorvoertuigen: de vrijstelling jonge bestuurder; voor alle productgroepen: de door ons opgelegde vrijstellingen omwille van risicoverzwaring of de contractuele vrijstelling overeengekomen na schade.

4 3 Gezinsplan Safety Pack Voordeel 2 Safety Pack Voordeel 3 CrashStickers Baloise Insurance bezorgt uw klanten stickers waarmee ze hun aanrijdingsformulier in een mum van tijd kunnen invullen. Ze zijn voorbedrukt met de klant- en voertuiggegevens. Zo kan de verzekerde zich op de hoofdzaak concentreren: de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. De CrashStickers worden rechtstreeks naar uw klanten verzonden. Ook na schade of bijakte worden automatisch nieuwe stickers aan uw klanten bezorgd. BOB-waarborg Schade als BOB We vergoeden de voertuigschade aan een personenwagen of lichte vrachtwagen toebehorend aan een derde indien een gezinslid hiervoor persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Schade door BOB We vergoeden de voertuigschade aan de personenwagen of lichte vrachtwagen, geldig verzekerd in een polis BA Motorvoertuigen die deel uitmaakt van het Gezinsplan, wanneer het voertuig wordt bestuurd door een derde die hiervoor persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Voor de toekenning van de BOB-waarborg gelden bovendien de volgende voorwaarden: er is geen enkele zaakverzekeringsovereenkomst afgesloten voor het beschadigde voertuig; de voertuigschade bedraagt minstens 750 euro exclusief BTW; BOB, de nuchtere bestuurder, heeft een geldig rijbewijs; er is ter plaatse een proces-verbaal opgesteld door de politiediensten; het is een onopzettelijk verkeersongeval gebeurd in België, Groothertogdom Luxemburg en tot maximaal 30 km buiten onze landsgrenzen; men is kosteloos BOB en dit wordt beschouwd als een vriendendienst op verzoek van de eigenaar (of de gebruikelijke houder of de door hem gemachtigde bestuurder); men is BOB wanneer de eigenaar (of de gebruikelijke houder of de door hem gemachtigde bestuurder) het voertuig niet langer zelf kan besturen (gelet op de plaatselijke wettelijke normen inzake alcoholintoxicatie of het gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot gevolg hebben). Aanvang en duur van het Safety Pack? Het Safety Pack gaat in van zodra het Gezinsplan voldoet aan alle voorwaarden van het Safety Pack en eindigt automatisch op 1 juli om 00:00 uur van elk kalenderjaar. Het Safety Pack is geldig voor 1 jaar en kan elk jaar hernieuwd worden. Het feit dat aanleiding geeft tot toekenning van een voordeel uit het Safety Pack, moet zich voordoen tijdens de geldigheidsduur van het Safety Pack. B0652.MAR.01.13

5 Waarom kiezen voor het Gezinsplan? Voordelen klant Het Gezinsplan is volledig gratis Het Gezinsplan bundelt de verzekeringen van uw particuliere klant in één dossier. Het is louter een hoedje over de Baloise Insurance-polissen, maar biedt heel wat voordelen. Gratis premiespreiding mogelijk Uw klant kan kiezen voor maandelijkse premiebetaling via een Budgetplan. Baloise Insurance rekent hiervoor geen extra kosten aan. Extra korting in Auto extra korting op BA Personenwagens; extra korting op Omnium Select voor personenwagens en lichte vrachtwagens; extra korting op BA Motorfietsen. Deze kortingen zitten automatisch verwerkt in uw bestaande kortingknop (de 'schuifknop') in MyBaloise. U bepaalt zelf hoeveel korting u aan uw klanten (vanaf 26 jaar en met bonus-malus van max. 5) geeft door deze knop verder open of dicht te schuiven. Eenvoudig en duidelijk Eenvoudig: betaling via domiciliëring (de klant moet niets doen). Duidelijk: bij de minste wijziging van het bedrag van de maandpremie, wordt uw klant, en u als makelaar, geïnformeerd. De voordelen van het Safety Pack U vindt de exacte voorwaarden terug in het Safety Pack, opgenomen in de Algemene Voorwaarden Gezinsplan en een samenvatting in de fiche Gezinsplan. De inhoud van het Safety Pack wordt jaarlijks vastgelegd en eindigt automatisch op 1 juli. Eenvoudig gesteld volstaat voor uw klant een Gezinsplan dat aan de voorwaarden van het Safety Pack voldoet om de voordelen te genieten. Zo een Gezinsplan bevat minimaal de Brand- en de BA Motorvoertuigenverzekering van een klant en nog een derde polis uit een van de volgende productgroepen: BA Gezin, Ongevallen privéleven en verkeer, Huispersoneel. Ook polissen met latere aanvangsdatum tellen wij mee in de beoordeling voor het toekennen van een voordeel. Polissen met geschorste waarborgen wegens niet-betaling van de premie worden niet meegeteld. Safety Pack - Voordeel 1 Wij laten de vrijstelling vallen Voor elke polis Omnium Motorvoertuigen - meer bepaald de Grote Omnium - en Brand Particuliere Risico s die deel uitmaken van een Gezinsplan, passen wij de vrijstelling niet toe indien ook voldaan is aan de volgende voorwaarde. Zodra de polis op het moment van schade minstens 12 maanden schadevrij was, vergoeden wij uw klant vanaf de eerste euro voor schade in Brand of Omnium die het bedrag van de vrijstelling overstijgt. Niet eenmalig, maar bij elk schadegeval zodra de betrokken polis minstens een jaar schadevrij was. Loopt de betrokken polis minder dan 12 maanden bij Baloise Insurance? Dan kijken wij enkel naar deze (kortere) periode. Nieuwe klanten genieten dus een extra voordeel! We bekijken de schade steeds per polis, niet per Gezinsplan. Een klant die in hetzelfde jaar bijvoorbeeld een brandschade en voertuigschade lijdt, kan 2x genieten van het vrijstellingsvoordeel. Enkele vrijstellingen blijven wel behouden. Deze vindt u terug in de Algemene Voorwaarden van het Gezinsplan. Safety Pack - Voordeel 2 CrashStickers voor elk voertuig Baloise Insurance bezorgt uw klanten stickers waarmee ze hun aanrijdingsformulier in een mum van tijd kunnen invullen. Ze zijn voorbedrukt met de klant- en voertuiggegevens. Zo kan de verzekerde zich op de hoofdzaak concentreren: de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. De CrashStickers worden rechtstreeks naar uw klanten verzonden. Ook na schade of bijakte worden automatisch nieuwe stickers aan uw klanten bezorgd.

6 2 Waarom kiezen voor het Gezinsplan? Safety Pack - Voordeel 3 BOB-waarborg Schade als BOB : wij vergoeden de voertuigschade aan een personenwagen of een lichte vrachtwagen toebehorend aan een derde indien een gezinslid aansprakelijk wordt gesteld als bestuurder wanneer hij bij wijze van vriendendienst deze derde en zijn gezelschap op een veilige wijze vervoert van en naar hun woonplaats. BOB treedt op wanneer deze derde zijn voertuig niet langer zelf kan besturen wegens alcoholintoxicatie of het gebruik van andere producten met gelijkaardig gevolg. Schade door BOB : wij vergoeden de voertuigschade aan de personenwagen of lichte vrachtwagen die deel uitmaakt van het Gezinsplan wanneer een derde een gezinslid en zijn gezelschap op een veilige wijze van en naar hun woonplaats vervoert, in dezelfde omstandigheden. Voor de exacte modaliteiten van deze voordelen verwijzen we naar het Safety Pack, opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het Gezinsplan. Voordelen voor de makelaar in de verf Onze trouwe Gezinsplan-klanten krijgen jaarlijks een mailing die wij vanuit Baloise Insurance zelf verzenden. Hierin bedanken we hen voor het gestelde vertrouwen en geven we een overzicht van de voordelen in het Gezinsplan. Retentie Uit alle door ons gemaakte studies blijkt dat het verval op polissen die gebundeld zijn in een Gezinsplan de helft lager is dan het verval op de polissen die niet gebundeld zijn. Het Gezinsplan draagt dus bij tot het behoud en de binding van uw klanten. Aanknopingspunt voor een portefeuilleanalyse op klantniveau Het Gezinsplan is de ideale insteek voor een evaluatiegesprek/portefeuilleanalyse op klantniveau. Extra vergoedingen Hiervoor verwijzen we naar de fiche Partnershipvergoedingen Niet-Leven. Snelle opmaak in MyBaloise De opmaak van een Gezinsplan is in MyBaloise heel eenvoudig. De fiche Hoe een nieuw Gezinsplan opmaken? legt u in enkele stappen uit hoe u dit doet. Na de opmaak van het Gezinsplan kunt u de Bijzondere Voorwaarden afdrukken. De print met het overzicht van alle opgenomen waarborgen, met daarin de vermelding van de Safety Pack-voordelen, kunt u dan aan uw klant overhandigen. De Algemene Voorwaarden van het Gezinsplan zijn raadpleegbaar via Een tevreden klant Hoe gaat u aan de slag? U surft naar onze portaalsite: klik op Hier vindt u alles om aan de slag te kunnen gaan: Een klantenoverzicht Een handig overzicht van het aantal potentiële klanten voor het Gezinsplan. Zo krijgt u meteen een overzicht van het aantal klanten waar u meteen een hoedje kunt plaatsen, waar de tak Auto, Varia, Brand, het Gezinsplan nog ontbreken, enz. En u kunt meteen doorklikken naar hun klantgegevens. Prospectiebrieven Wilt u uw klanten een brief of sturen over het Gezinsplan? Dan vindt u hier een aantal voorbeeldbrieven en s. Hebt u nog vragen? Uw accountmanager helpt u graag verder. Een klant die zijn vertrouwen in ons stelt, krijgt van ons óók alle vertrouwen. Voor de technische details van het Gezinsplan, zie fiche 'Gezinsplan'. Het Gezinsplan is een dienst van Baloise Insurance. B0816.MAR.01.13

7 Gezinsplan Wij laten uw vrijstelling vallen en voegen de BOB-waarborg toe Het Gezinsplan bundelt uw verzekeringspolissen en deze van uw gezinsleden, ingeschreven op hetzelfde adres, in één dossier. Uw voordelen Het Gezinsplan is volledig gratis Safety Pack-voordelen Gratis premiespreiding mogelijk Een perfect overzicht van uw polissen Wanneer geniet u onze Safety Pack-voordelen? U geniet de Safety Pack-voordelen van zodra uw Gezinsplan voldoet aan de onderstaande voorwaarden: minimaal één polis BA Motorvoertuigen; minimaal één polis Brand Particuliere Risico s; en een derde polis uit de volgende drie productgroepen: BA Gezin, Ongevallen privéleven en verkeer, Huispersoneel; er is voor de minimaal drie vereiste polissen geen schorsing van de waarborgen wegens niet-betaling van de premie. Voordeel 1: Wij laten uw vrijstelling vallen Voor elke polis Grote Omnium Motorvoertuigen en Brand Particuliere Risico s die deel uitmaakt van een Gezinsplan, passen wij in tegenstelling tot de voorwaarden van de betrokken polissen de vrijstelling niet toe wanneer: de herstelkosten, exclusief BTW, meer bedragen dan de vrijstelling; de betrokken polis schadevrij bleef in de periode van 12 maanden vóór het schadegeval. De polis is schadevrij: voor Brand Particuliere Risico s: wanneer er geen schadegevallen zijn; voor Grote Omnium Motorvoertuigen: wanneer er geen schadegevallen onder de waarborg Voertuigschade zijn of wanneer bij dergelijke schadegevallen het louter een glasbreuk betreft of de schade recupereerbaar is. Bepaalde vrijstellingen blijven steeds van toepassing, zoals deze bepaald onder de waarborg Natuurrampen voor een hoogrisicogebied, de vrijstelling jonge bestuurder, de door ons opgelegde vrijstellingen omwille van risico-verzwaring of de vrijstelling overeengekomen na schade.

8 2 Voordeel 2: Elk motorvoertuig uitgerust met CrashStickers Een ongeval komt altijd ongelegen. En brengt vaak stress met zich mee: zijn er gewonden, wat is de schade, u moet dringend op een afspraak zijn,. Bovendien moet u kalm genoeg blijven om samen met de tegenpartij de nodige documenten in te vullen. Daarom laat Baloise Insurance voor haar Gezinsplan-klanten stickers maken waarmee u uw aanrijdingsformulier in een mum van tijd invult. Ze werden immers voorbedrukt met uw gegevens. Zo kunt u zich op de hoofdzaak concentreren: de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Voordeel 3: De BOB-waarborg: veiligheid troef U kent BOB : de nuchtere bestuurder die andere mensen veilig naar huis kan rijden. Maar ook hij kan een ongeval veroorzaken. Baloise Insurance verzekert de gezinsleden voor voertuigschade veroorzaakt als BOB (u of een gezinslid brengt een derde in zijn voertuig naar huis) of voor voertuigschade veroorzaakt door BOB (een derde brengt u of een gezinslid met uw voertuig naar huis). Voor de exacte modaliteiten van deze voordelen verwijzen wij naar het Safety Pack, opgenomen in de Algemene Voorwaarden van het Gezinsplan. Gratis premiespreiding U kunt opteren voor maandelijkse premiebetaling. Voor klanten met een Gezinsplan worden hiervoor geen extra kosten aangerekend. Welke verzekeringen kunt u bundelen in een Gezinsplan Voertuigen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen Optie Bestuurdersverzekering voor personenwagens Optie Rechtsbijstand Omnium Select Kleine Omnium Grote Omnium Woning Brandverzekering Woning Select Aansprakelijkheid Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gezin Select Optie BA Paard Optie Onthaalouder Optie Rechtsbijstand Ongevallen privéleven en verkeer Ongevallenverzekering Veilig Thuis Verkeersongevallenverzekering Veilig op Weg Bestuurder Gezin als bestuurder Inzittenden Gezin in verkeer Arbeidsongevallen Huispersoneel Een klant die zijn vertrouwen in ons stelt, krijgt van ons óók alle vertrouwen. Deze fiche met informatie voor de klanten is geldig vanaf 1 oktober Voor een exacte omschrijving van de diensten verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden Gezinsplan. U kunt deze raadplegen op of u vraagt ernaar bij uw bemiddelaar. B0814.MAR.01.13

9 Een veiligere wereld, daar werken we aan. Samen met u. Via preventieadvies en veiligheidstips maar ook via specifieke dienstverlening, waarborgen en acties willen we samen met u werken aan een veiligere wereld waar onze klanten beter van worden. We zijn er immers van overtuigd dat veel schade beperkt en zelfs voorkomen kan worden door het nemen van een aantal eenvoudige maatregelen Baloise Veilige Wereld Hieronder vindt u een overzicht van het materiaal dat we u ter beschikking stellen. U kunt dit inzetten als extra service naar uw klanten. Preventiefilmpjes om af te spelen in uw wachtruimte, op uw website te plaatsen, enz. Actuele topics en acties om te delen met uw Facebook-vrienden. Hoe beschermt u uw woning tegen brand? Wie in een woningbrand terechtkomt, maakt zich best snel uit de voeten. In enkele minuten tijd kan een klein vlammetje immers uitgroeien tot een onbeheersbare brand en mogelijk een hoge tol eisen: een gezinslid, uw huis, de inboedel, souvenirs,... Brand is in de meeste gevallen te vermijden. We leggen u hieronder uit hoe u met enkele kleine maatregelen kunt voorkomen dat uw huis in rook opgaat. Bron + ontsteking + zuurstof = BRAND! Een brand kan alleen ontstaan wanneer volgende drie elementen samen aanwezig zijn: een brandbare stof: papier, hout, textiel,... zuurstof: in de lucht een ontstekingsbron: een lucifer, een sigaret, een vonk, een verwarmingstoestel,... Zorg er dus voor dat deze drie elementen altijd uit elkaars buurt blijven. Kwalitatieve veiligheidsartikelen tegen scherpe prijzen in onze shop. Hier brandt de lamp Je zou het niet direct verwachten, maar de woonkamer is een potentiële brandhaard. Denk maar aan kaarsjes, halogeenlampen, de kachel, kortsluiting op elektronica, Plaats een kaars altijd op een stabiele en onbrandbare ondergrond en doof ze als u gaat slapen. Halogeenspots kunnen erg warm worden. Plaats ze dus zeker niet tegen uw gordijnen of andere brandbare materialen. Met een vonkenscherm verhindert u dat de vonken uit uw open haard overslaan op uw vloerbekleding. Zorg ervoor dat sigarettenpeuken en kachelassen niet meer nasmeulen wanneer u ze in de vuilnisbak doet. Doe ze liever eerst een tijdje in een metalen emmertje. Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen. Baloise Veilige Wereld Houd de vlam uit de pan Warme potten en pannen, gas, hete platen en damp, friteuse, Een keuken is dé plaats bij uitstek waar een brandje kan ontstaan. Dubbel opletten is hier de boodschap. Blijf altijd in de buurt van een hete friteuse. Vat hij vuur, giet er dan zeker geen water over (dan brandt de olie of het vet nog heviger) maar doof het met een branddeken (te koop in de grotere doe-het-zelfzaken) of met een natte, uitgewrongen (!) dweil. Schakel alle toestellen uit, als u de keuken verlaat, behalve uw frigo natuurlijk. Preventiefiches om mee te geven met uw klanten. Interessante content om naar te linken op B3226.MAR Een veilige wereld, daar gaan we samen aan werken.indd 1 2/05/ :32:46

10 2 Een veilige wereld, daar werken we aan. Samen met u. En vergeet ook niet... dat uw klanten kunnen genieten van de Safety Packvoordelen van het Gezinsplan. dat (elke) vrijdag de 13e uitgeroepen werd tot Safety Day van de Baloise Group. dat u gebruik kunt maken van onze tools om risico- en klantenanalyses te maken. Wenst u meer informatie? Surf dan naar onze portaalsite ( en klik op de homepage op: Of stuur een mailtje naar Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B3226.MAR B3226.MAR Een veilige wereld, daar gaan we samen aan werken.indd 2 2/05/ :33:04

11 Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Belgium nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met FSMA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Tel.: Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België Tel.: RPR Antwerpen BTW BE IBAN: BE BIC: KREDBEBB Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv. B7854.MAR.03.14

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis

MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis MyBaloise Mobility Opmaak nieuwe zaak: van offerte naar polis Maakt u een nieuwe zaak op via MyBaloise, dan start u met het creëren of oproepen van de verzekeringnemer, uw klant. Open MyBaloise en klik

Nadere informatie

MyBaloise Varia Een simulatie maken voor het Variaproduct Veilig Gevoel

MyBaloise Varia Een simulatie maken voor het Variaproduct Veilig Gevoel MyBaloise Varia Een simulatie maken voor het Variaproduct Veilig Gevoel Open MyBaloise en klik op Verzekeringen. Het Overzicht bemiddelaar opent. In het Overzicht bemiddelaar klikt u links op Varia. Kies

Nadere informatie

MyBaloise Brand Een nieuwe zaak Woning Select maken

MyBaloise Brand Een nieuwe zaak Woning Select maken MyBaloise Brand Een nieuwe zaak Woning Select maken Open MyBaloise en klik op Verzekeringen. Selecteer of creëer in MyBaloise de klant via Nieuwe klantensessie (zie de handleiding Klanten aanmaken en selecteren

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud Het Budgetplan bestaat uit Algemene en Bijzondere voorwaarden die primeren op de in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Baloise Insurance

Nadere informatie

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel

Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel Aangifte ziekte of ongeval met lichamelijk letsel WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN THE ART OF PERFORMANCE OVERZICHT VAN DE EXCLUSIEVE VOORDELEN VAN Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een stijlvolle, degelijke en betrouwbare Jaguar waarop u in alle

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Partnership 2014. Inhoud. Tools. 3 MyBaloise 3 Portaal. Concept Safer Life. Baloise Insurance Academy

Partnership 2014. Inhoud. Tools. 3 MyBaloise 3 Portaal. Concept Safer Life. Baloise Insurance Academy Ondersteuning 2 Partnership 2014 Inhoud Tools 3 3 MyBaloise 3 Portaal Concept Safer Life Baloise Insurance Academy 4 6 Partnership 2014 3 Tools Baloise Insurance helpt u en uw business vooruit dankzij

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Motorvoertuigen Voorstel

Motorvoertuigen Voorstel Voorstel Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) Tweewielers en aanverwanten Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard b+villas Golden Label b+villas Golden Label 3 het welzijnslabel U woont in een magnifiek herenhuis, een prachtige villa in eigentijdse stijl of een fantastische duplex. In uw woning wordt niets aan het

Nadere informatie

Vergoedingen Leven 2014

Vergoedingen Leven 2014 Vergoedingen Leven 2014 2 Partnership 2014 Inhoud Incassocommissie Rappelcommissie 4 5 6 De berekening van de rappelcommissie 8 Overlijden 10 Recuperatie Portefeuillecommissie Bijzondere modaliteiten 13

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie Voorstel Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers Lichte vrachtwagens (max. 3,5 ton) - Commerciële Platen - Personenvervoer Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam...

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

VIVIUM Comfort Deal het verzekeringspakket voor Particulieren

VIVIUM Comfort Deal het verzekeringspakket voor Particulieren VIVIUM Comfort Deal het verzekeringspakket voor Particulieren VRAAG en ANTWOORD 1 ONDERSCHRIJVING ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Administratieve Bepalingen Algemene Voorwaarden

Administratieve Bepalingen Algemene Voorwaarden Administratieve Bepalingen Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Administratieve Bepalingen Waarvoor zijn deze Administratieve Bepalingen? Dit zijn

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Omnium fiets Algemene Voorwaarden

Omnium fiets Algemene Voorwaarden Omnium fiets Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium fiets Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. Wij raden u, de verzekeringnemer, aan beide aandachtig

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

Productfiche Woning Select - Surround Package

Productfiche Woning Select - Surround Package U hebt al de basisverzekeringen van de polis Woning Select. Maar u wil uw eigendom extra beschermen? Neem dan de keuzeverzekering Surround Package. Het Surround Package biedt u extra voordelen. In deze

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

Productfiche Woning Select - Surround Package

Productfiche Woning Select - Surround Package U hebt al de basisverzekeringen van de polis Woning Select. Maar u wilt uw eigendom extra beschermen? Neem dan de keuzeverzekering Surround Package. Het Surround Package biedt u extra voordelen. In deze

Nadere informatie

BA Motorvoertuigen Algemene Voorwaarden

BA Motorvoertuigen Algemene Voorwaarden BA Motorvoertuigen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 BA Motorvoertuigen Inhoud Wij raden u, de verzekeringnemer, aan uw polis aandachtig te lezen. Uw polis bestaat uit de Modelovereenkomst, deze

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013)

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Inhoud Deel 1: Hoe DVV Stars sparen?... 2 Hoofdstuk 1: Hoe DVV Stars sparen in uw autopolis?... 2 Art. 1.1.1. Op welke voertuigen kunt u DVV Stars sparen?...

Nadere informatie

Motorvoertuigen Voorstel

Motorvoertuigen Voorstel Voorstel Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers Lichte vrachtwagens (max. 3,5 ton) - Commerciële Platen - Personenvervoer Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam...

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN INHOUDSTAFEL 1. OPMAKEN VAN EEN OFFERTE / VOORSTEL / POLIS 2. AANVRAGEN VAN EEN UITZONDERING AUTO / MOTO 3. DOMICILIATIEBERICHTEN AANMAKEN 4. BOEKHOUDING 5. SCHADEGEVALLEN:

Nadere informatie

Meer uitleg over Invest

Meer uitleg over Invest Wat is Invest? Invest van Baloise Insurance is een multi-optionele individuele levensverzekering (tak21 en tak23) die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden onderschreven op het hoofd van 1 of 2 verzekerden.

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche Naam van het product Omschrijving Pensioentoezegging - IPT Een individuele pensioentoezegging van een vennootschap

Nadere informatie

VOORSTEL MOTORVOERTUIGEN Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers

VOORSTEL MOTORVOERTUIGEN Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers REGIO BEMIDDELAAR POLISREFERENTIE VERZEKERINGNEMER REFERENTIE BESTUURDER DIE HET MEEST MET HET VOERTUIG RIJDT (indien verschillend van de verzekeringnemer) AANVANG... VOORSTEL MOTORVOERTUIGEN Tweewielers

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Baloise Insurance Partnership 2015

Baloise Insurance Partnership 2015 Baloise Insurance Partnership 2015 1 2 Inhoudstafel Deel I - Basisvereisten voor een duurzame samenwerking...p. 4 Deel II - Vergoedingen Niet-Leven 2015...p. 5 Deel III - Vergoedingen Leven 2015...p. 7

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond happy family 2009 welkom bij happy family, de verzekeringsformule die uw trouw beloont U hebt het zeker al vaak gemerkt, dikwijls wordt tijd noch moeite

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT CITROËN financial services citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT Citroën Verzekering: uw Citroën-Verdeler weet er alles van Bij wie kan u beter terecht voor uw autoverzekering dan bij uw

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY

REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY INLEIDING Dit document bevat de regels die gelden voor het getrouwheidsprogramma van AXA Belgium "MyAXA Fidelity" (hierna "het Programma"). Dit document bevat

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Brand Golden Label Verzekeringsvoorstel

Brand Golden Label Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Polisreferentie Nieuwe zaak Overname andere maatschappij, kopie andere polissen bijvoegen

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2013 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online

Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online Waar vindt u de gegevens van uw groepsverzekering terug in KBC-Online? Nadat u zich heeft aangemeld in KBC-Online

Nadere informatie

U hebt nog een lange financiële weg af te leggen. Verzeker uw financiële toekomst.

U hebt nog een lange financiële weg af te leggen. Verzeker uw financiële toekomst. U hebt nog een lange financiële weg af te leggen. Verzeker uw financiële toekomst. Ik hoor veel akelige verhalen. Maar de kans dat het noodlot ons gezin treft, is uiteindelijk klein. En als er iets gebeurt,

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Fiches Particulieren Varia

Fiches Particulieren Varia Fiches Particulieren Varia Uw gezin Verzekering Waarborg Beschrijving In geval van schade BA Gezin Gezin Select Basiswaarborgen Gezin Select, beter bekend als de familiale verzekering, dekt alle schade

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Modulis, Voor een globaal overzicht en een eenvoudig beheer van uw verzekeringen! De beste tandverzorging geven, dat is uw beroep. En ook voor uw beroepsverzekeringen

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

Opleiding producten Particulieren

Opleiding producten Particulieren Opleiding producten Particulieren Planning producten 2012 10 Mercator Nateus Productvernieuwingen Huidig aanbod 12 maart 2013 2 Planning producten 2012 10 Mercator Nateus Productvernieuwingen Huidig aanbod

Nadere informatie

Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid Objectieve aansprakelijkheid 0096-0454V0000.06-01102004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Objectieve aansprakelijkheid Inhoud Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Fiches Ondernemingen KMO-Plan

Fiches Ondernemingen KMO-Plan Fiches Ondernemingen KMO-Plan versie 10-03-2014 2 Het gebouw en de inhoud die u gebruikt voor uw activiteiten lopen verschillende risico s zoals brand, storm, waterschade en glasbreuk. U wilt zich ook

Nadere informatie

Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto.

Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto. Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto Happy Family 2008, Gratis franchise voor de Autoverzekering, dat geldig

Nadere informatie

De groepsverzekering Werknemers

De groepsverzekering Werknemers De groepsverzekering De groepsverzekering 3 Uw veiligheid, onze zorg Meer financiële zekerheid voor uw medewerkers Gemotiveerde werknemers zijn voor elke onderneming de motor voor rendabele groei. Als

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht Aangifte ongeval met derden - gemeen recht aangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin of bedrijf aangifte Defendo in het kader van een ongeval gezin of bedrijf kantoor polisnummer polisnummers

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

Caravan Algemene Voorwaarden 0096-0249V0000.04-01072004

Caravan Algemene Voorwaarden 0096-0249V0000.04-01072004 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden. De voorwaarden die u, de verzekeringnemer, eigen zijn, vermelden wij in de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

Modulis VIP. Een exclusieve formule voor uw beroepsgebonden verzekeringen. Onderschrijf uw Modulis VIP 1 -dossier en geniet exclusieve voordelen

Modulis VIP. Een exclusieve formule voor uw beroepsgebonden verzekeringen. Onderschrijf uw Modulis VIP 1 -dossier en geniet exclusieve voordelen Onderschrijf uw Modulis VIP 1 -dossier en geniet exclusieve voordelen Modulis VIP Een exclusieve formule voor uw beroepsgebonden verzekeringen - de voordelen van een Modulis-dossier - een gespecialiseerde

Nadere informatie

Sociaal VAP Technische fiche

Sociaal VAP Technische fiche Sociaal VAP Technische fiche Naam van het product Omschrijving Doelgroep Partijen Financiering Aanvullend Pensioen - Sociaal VAP Een Sociaal VAP zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Voorstel Brand Handel Plus

Voorstel Brand Handel Plus Voorstel Brand Handel Plus Bemiddelaar Nr. FSMA-nr. Referentie Naam Telefoon Verkoop op afstand: Ja Neen Code, Polisreferentie Nieuwe zaak Overname andere maatschappij, kopie andere polissen bijvoegen

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Koningsstraat 153 1210 Brussel tel. +32 2 406 35 11 fax +32 2 406 35 66

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Koningsstraat 153 1210 Brussel tel. +32 2 406 35 11 fax +32 2 406 35 66 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Koningsstraat 153 1210 Brussel tel. +32 2 406 35 11 fax +32 2 406 35 66 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei 92 2018 Antwerpen tel. +32 3 244 66 88 fax +32 3 244 66 87 VIVIUM N.V. Lid van

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen - Omzetverzekering Verzekeringsvoorstel

Gewaarborgd Inkomen - Omzetverzekering Verzekeringsvoorstel Gewaarborgd Inkomen - Omzetverzekering Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie