dossier ter voor het bekomen van een conformiteitsattest betreffende de milieukwaliteitsnormen voor elektromagnetische golven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dossier ter voor het bekomen van een conformiteitsattest betreffende de milieukwaliteitsnormen voor elektromagnetische golven"

Transcriptie

1 Samenstelling van een dossier ter voor het bekomen van een conformiteitsattest betreffende de milieukwaliteitsnormen voor elektromagnetische golven Versie oktober

2 Contents Deel I 1. Inleiding Indienen op de portaalsite Samenstelling van het dossier Administratieve gegevens Lokalisatiegegevens Technische antennegegevens Kaarten en plannen Algemene opmerkingen voor de realisatie van de plannen Samenstelling van het stralingsdossier Benaming van de verschillende documenten waaruit het dossier is samengesteld Specificaties van de te realiseren plannen Regels voor het plaatsen van antennes tegen een gevel (Microcellen en andere antennes) Deel II Handleiding voor het gebruik van het programma RFHazard 2

3 1. Inleiding Dit document dient als handleiding bij het indienen van een dossier met de bedoeling een conformiteitsattest te bekomen betreffende de milieukwaliteitsnormen voor elektromagnetische straling. U kan uw dossier indienen via de website van de Vlaamse overheid. Uw dossier zal vervolgens overgemaakt worden aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (verder BIPT). Het BIPT zal een analyse maken van uw dossier, en indien het voldoet aan de heersende regelgeving, de conformiteit er van bevestigen. Indien het BIPT bij het behandelen er van bijkomende informatie nodig heeft, zal het u hiervoor rechtstreeks of via LNE contacteren. Al naargelang de bijkomende informatie een invloed heeft op de volledigheid van het dossier, kan de periode van 60 dagen ofwel doorlopen, ofwel onderbroken worden, ofwel opnieuw starten. 2. Indienen op de portaalsite Voor de samenstelling van uw dossier dient u gebruik te maken van een gegevensbestand dat toelaat de elementen uit het volgende hoofdstuk Samenstelling van het dossier te bundelen. Er wordt een gratis toepassing ter beschikking gesteld die u toelaat dit gegevensbestand klaar te maken. U kan deze toepassing bekomen bij het BIPT ( naar Dit gegevensbestand en de bijhorende plannen en foto s dienen in één gecomprimeerd zip-bestand samengebracht te worden. 3. Samenstelling van het dossier Het dossier dient verschillende elementen te bevatten: - Het gegevensbestand van de te analyseren site genaamd RFFile_SITE code: het bevat de volgende gegevens: o Administratieve gegevens betreffende de eigenaar van de installatie; o Lokalisatiegegevens betreffende de plaats van de site met de zendinstallatie; o Technische gegevens betreffende de gebruikte installatie; o Een volledige analyse van het dossier, waaronder blootstellingszones, controlepunten en eventueel meetresultaten. - Kaarten en plannen die een duidelijk overzicht geven van de site en zijn omgeving. - Een tabel met de hoogtes van de gebouwen; - Het ondertekend document waarin wordt verklaard dat de gegevens in het dossier overeenstemmen met de realiteit; 3

4 Al deze bestanden worden in één gecomprimeerd bestand samengebracht dat RFFile_Site.zip dient te noemen. 3.1 Administratieve gegevens De volgende administratieve gegevens dienen opgegeven te worden: - De eigenaar van de installatie: o naam; o volledig adres (adres van de maatschappelijke zetel); - De contactpersoon voor de installatie (fysiek persoon): o naam en voornaam; o ; o telefoonnummer; - De sitecode: referentiecode die de indiener geeft aan het dossier, of een andere unieke code of naam waaronder de installatie gekend is (voor een radioamateur is dit zijn roepnaam); - De naam van de samensteller van het dossier; - De site-eigenaar: o Naam; o volledig adres; - De contactpersoon voor de site: o naam; o contactgegevens ( en telefoonnummer). 3.2 Lokalisatiegegevens De volgende lokalisatiegegevens dienen opgegeven te worden: - Beschrijving van de site: de beschrijving moet zo nauwkeurig mogelijk zijn; Bijvoorbeeld: o School: Koninklijk Atheneum Brugge; o Kerk: Sint-Janskerk; o Ziekenhuis: OLV Gasthuis Poperinge; o Sportterrein: Voetbalterrein K.S.V. Lierse of Topsporthal Gent; o Ondernemingen: Terca NV, BASF, ; o Appartementsgebouw: Residentie Prins Philippe ; Als er geen beschrijving is die iets bijbrengt aan de lokalisatie van de site, dan wordt dit veld leeg gelaten. Een opgave zoals gebouw, of open veld, brengen niets bij en worden geweigerd. - Het volledige adres van de site; - De coördinaten van de site: de coördinaten dienen zowel in WGS84 als in Lambert te worden opgegeven; - De CRAB-straatcode: CRAB/xxxxx/. Deze code kan men terugvinden door het adres in te geven op volgende website van: - Het BIPT sitenummer: BIPT/xxxxx/, enkel in te vullen als de site bij het BIPT is gekend. Men kan het BIPT sitenummer op terugvinden. 4

5 3.3 Technische antennegegevens De volgende technische gegevens dienen per antenne opgegeven te worden: - Het antennetype: fabrikant en referentie (indien van toepassing); - De technische antennespecificaties: o De winst (dbi); o De horizontale openingshoek ( ); o De verticale openingshoek ( ); o Het antennepatroon; o De elektrische tilt ( ); - De gebruikersinstellingen van de antenne: o Het vermogen geleverd aan de antenne (dbm); o De hoogte (centerlijn) t.o.v. de begane grond (m); o De gebruikte frequentie (MHz); o Het azimut ( ), het noorden is nul, het oosten 90, enz.; o De mechanische tilt ( ), positief is naar boven, negatief naar beneden. De volgende technische gegevens dienen per antennetype opgegeven te worden: - Het horizontale stralingspatroon, zijnde de winstafname in functie van de horizontale hoek (db); - Het verticale stralingspatroon, zijnde de winstafname in functie van de verticale hoek (db); - De dimensies breedte en hoogte van de antenne (indien van toepassing). 3.4 Kaarten, plannen en foto s Algemene opmerkingen voor de realisatie van de kaarten, plannen en foto s Alle kaarten, plannen en foto s in het dossier worden in het jpg formaat opgeslagen en hebben een minimale resolutie van 1024 x 768 pixels. Alle aanduidingen en opschriften moeten in deze resolutie van 1024 x 768 pixels leesbaar zijn, zonder dubbelzinnigheden. De kaarten, plannen en foto s mogen geen sporen bevatten van compressie, gekartelde of afgebogen lijnen en pixelisatie. De technische gegevens op de plannen dienen overeen te stemmen met de opgegeven technische gegevens in het gegevensbestand. Het referentie nulpunt voor de hoogtebepalingen moet hetzelfde zijn op alle plannen. De belangrijkste kleuren die worden gebruikt in de beoordelingsapplicatie mogen niet voorkomen op de plannen waarop de analyse wordt gemaakt. Gebruik steeds duidelijke kleuren voor de realisatie van de plannen, zodat de plannen duidelijk leesbaar zijn Samenstelling van de set kaarten, plannen en foto s De minimale samenstelling van de set: - Een lokalisatieplan; - Een situatieplan; - Een inplantingsplan van de antennes per laag (bovenaanzicht); - Een inplantingsplan van de site; - Een analyseplan; - Een elevatieplan; 5

6 - Een dwarsdoorsnede; - Foto s van de site en de omgeving. Deze opsomming is niet exhaustief. Voor het verkrijgen van een conformiteitsattest voegt de samensteller alle kaarten, plannen en foto s toe die nodig zijn voor een correcte analyse van het dossier. Het is immers onmogelijk om de situatie van alle sites te kennen of te controleren. Daarom is het nodig dat het ingediende dossier op het vlak van kaarten, plannen en foto s zo compleet mogelijk is Benaming van de verschillende kaarten, plannen en foto s Om controle van de kaarten, plannen en foto s van het dossier te vereenvoudigen, is er besloten om de benaming van de documenten vast te leggen. Alle andere benamingen worden niet aanvaard. - Een lokalisatiekaart Map_01_SITE code; - Een situatiekaart Map_02_SITE code; - Een inplantingsplan van de antennes per laag (bovenaanzicht): bijvoorbeeld, o Plan_Antenna900_SITE code, o Plan_Antenna1800_SITE code, o Plan_AntennaUMTS_SITE code, o Plan_AntennaLTE_SITE code; - Een inplantingsplan van de site Plan_Inplanting_xx_SITE code; - Een analyseplan: een plan waarop de analyse van de conformiteit is uitgevoerd, o Analysis_01_5%_SITE code, o Analysis_01_2%_SITE code; (indien van toepassing, zie het hoofdstuk over de Analyses); - Een elevatieplan Plan_Elevation_xx_SITE code; - Een dwarsdoorsnede Plan_Transversal_Cut_xx_SITE code; - Een foto van de site of haar omgeving Picture_xx_SITE code; - Een tabel met de hoogtes van de gebouwen Height_table_SITE code Specificaties van de te realiseren plannen Lokalisatiekaart (Map_01_SITE code.jpg) De lokalisatiekaart is een stratenkaart van de site en zijn onmiddellijke omgeving. Het is daarbij aan te raden om gebruik te maken van duidelijke kaarten zoals men bijvoorbeeld op een routeplanner op internet kan terugvinden (Viamichelin, Mappy, ViaMichelin, Belgeo, ). De lokalisatiekaart moet ervoor zorgen dat men de site exact kan situeren binnen de gemeente. Als het plan niet georiënteerd is naar het noorden (noorden = 0 ), moet er een windroos aanwezig zijn op de kaart. De site staat centraal gepositioneerd op de kaart en alle nabije wegen zijn erop zichtbaar alsook hun benaming. Wanneer de site zich niet in de nabijheid van een straat bevindt, wordt deze stratenkaart vervangen door een NGI kaart. De benaming voor deze NGI kaart wordt dan MAP_03_Site code.jpg. 6

7 Situatiekaart (Map_02_SITE code.jpg) De situatiekaart zorgt ervoor dat de site exact te situeren valt in de directe omgeving van de site. Als de kaart niet georiënteerd is naar het noorden (noorden = 0 ), moet er een windroos aanwezig zijn op het plan. De site staat centraal gepositioneerd op het plan. Als het gaat om een perceel dat zich situeert in een onbebouwde of een landelijke omgeving, moet de kaart het mogelijk maken om het perceel te lokaliseren t.o.v. zijn omgeving. Als het gaat om een perceel in een bebouwde omgeving, moet de kaart toelaten om het perceel te lokaliseren t.o.v. de omringende gebouwen en dit in een straal van 100m. In een agglomeratie wordt het geheel van huizen die zich bevinden in het verlengde van een publieke weg beschouwd als een straat. Deze kaart mag evengoed een luchtfoto zijn van de site en zijn directe omgeving. De luchtfoto moet echter de huidige actuele situatie van het gebied weergegeven bij het indienen van het dossier alsook bij een update van een dossier Inplantingsplan van de antennes (Plan_Antennaxx_SITE Code.jpg) Op een inplantingsplan van de antennes kan men duidelijk zien waar de antennes zich bevinden. Er wordt een inplantingsplan gemaakt per laag om het geheel overzichtelijk te maken. Een inplantingsplan van de antennes bevat: - een correcte inplanting van alle antennes voorzien van een gekleurde pijl in de richting van het azimut van de antenne; (indien van toepassing); - de oriëntatie; - de schaal; - als de antennes uitzendt op meerdere frequenties antennes zijn, moet deze informatie duidelijk weergegeven zijn op het plan. Daarnaast kan men op het inplantingsplan van de antennes ook de technische lokalen van het zendstation terugvinden indien van toepassing. Wanneer de antennes bevestigd zijn aan de muren van een gebouw, moeten de dikte van de muren en de exacte positie van de ramen en deuren worden weergegeven. Dit wordt op een duidelijke manier gedaan zodat er geen enkele verwarring mogelijk is. Het plan heeft een schaal van 1/50 e. Deze schaal moet toelaten dat alle informatie goed leesbaar is in een resolutie van 1024 x 768 pixels. De schaal wordt op het plan lineair voorgesteld. Er wordt gevraagd om de extra informatie zoveel mogelijk weer te geven op het inplantingsplan. 7

8 De benaming van het inplantingsplan (of plannen) gebeurt als volgt: bijvoorbeeld, - GSM900 of E-Gsm: Plan_Antenna900_SITE code; - GSM1800: Plan_Antenna1800_SITE code - UMTS: Plan_AntennaUMTS_SITE code - UMTS900: Plan_AntennaUMTS900_SITE code - LTE: Plan_AntennaLTE_SITE code - Antenne Dualband : Plan_Antennaxxxx&yyyy_SITE code (xxxx et yyyy = de 2 frequenties die gebruikt worden door de antenne) - Antenne Triband : Plan_Antennaxxxx&yyyy&zzzz_SITE code (xxxx, yyyy et zzzz = de 3 frequenties die gebruikt worden door de antenne) - 2 antennes op dezelfde laag: Plan_Antennaxxxx_yyyy_SITE code - 3 antennes op dezelfde laag: Plan_Antennaxxxx_yyyy_zzzz_SITE code Inplantingsplan voor de site (Plan_Inplanting_xx_SITE code.jpg) Het inplantingsplan van de site is een georiënteerd plan dat de exacte positie van de site bepaalt ten opzichte van vaste objecten in de directe omgeving. Dit plan bestaat uit: - De inplanting van de constructie met afmetingen; - De correcte plaatsing van alle antennes op de site; - Alle bestaande gebouwen rond de antennes; - De oriëntatie van het plan; - Een schaal; - De exacte weergave van publieke wegen met hun naam en afmetingen; - De verschillende hoogtes van de gebouwen en van het grondniveau t.o.v. het referentie nulpunt indien dit verschilt; - De positie van de gevoelige gebouwen (kinderdagverblijf, school, hospitaal, rusthuis, ). De schaal van dit plan is maximaal 1/50 e of 1/100 e. De schaal moet toelaten om alle informatie op het plan duidelijk te kunnen lezen in een resolutie van 1024 x 768 pixels. Deze schaal moet steeds lineair zijn. Er wordt gevraagd gevraagd om de extra informatie zoveel mogelijk weer te geven op het inplantingsplan. In het belang van de leesbaarheid van het dossier is het steeds toegestaan om meerdere inplantingsplannen van de site toe te voegen. Als dit het geval is dient men er wel op te letten dat men de correcte benaming hanteert voor elk plan. 8

9 Analyseplan (Plan_Analysis_01_x%_SITE Code.jpg) Dit plan is een kopie van het inplantingsplan voor de site, maar met een grotere schaal zodat de analyse zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Dit plan bevat: - De correcte plaatsing van al de antennes van de opsteller op de site; - De plaatsing van alle bestaande gebouwen die volledig of gedeeltelijk vallen binnen de stralingsanalyse (m.a.w. elk gebouw dat binnen de 5% of 2% zone valt, zie voor meer informatie in het hoofdstuk Analyses); - Een oriëntatie; - Een schaal; - De exacte weergave van publieke wegen met hun naam en afmetingen; - De verschillende hoogtes van de gebouwen en van het grondniveau t.o.v. het referentie nulpunt indien dit verschilt; - De positie van de gevoelige gebouwen (kinderdagverblijf, school, hospitaal, rusthuis, ). De schaal van dit plan is maximaal 1/500 e of 1/1.000 e. De schaal moet toelaten om alle informatie op het plan duidelijk te kunnen lezen in een resolutie van 1024 x 768 pixels. Deze schaal moet steeds lineair zijn. Voor antennes met een klein zendbereik (bv. gsm-picocellen) dient de schaal 1/50 e te zijn. Specifieke regels voor de realisatie van het analyseplan: - De schaal en de oriëntatie moeten zich buiten de analyse bevinden (m.a.w. buiten de zone waar er zich mogelijk punten boven 5% of 2% van de norm bevinden); - De antennes moeten weergegeven worden door een gekleurd punt of door een gekleurde pijl die de richting van het azimut heeft; (indien van toepassing); - Indien de antennes op een pyloon gemonteerd staan, moet deze pyloon reëel weergegeven worden; - Alle aanwezige gebouwen dienen genummerd te zijn. Via deze nummering worden de hoogtes van de gebouwen opgenomen in een tabel waarvan u het formaat kan terugvinden in bijlage. Bij sites met een beperkt aantal gebouwen mag de hoogte eventueel op het gebouw zelf aangeduid worden. Dit mag echter de leesbaarheid van het plan niet in het gedrang brengen; - Alle gebouwen op het plan worden volledig weergegeven; - Alle overbodige informatie wordt verwijderd; - De analyseplannen voor antennes met een klein zendbereik (bv. gsmpicoantennes) moeten op een niveau dat zo dicht mogelijk bij de antenne ligt worden gerealiseerd. - De dikte van de muren en de plaatsing van de ramen moet duidelijk geïnterpreteerd kunnen worden. 9

10 De benaming van de analyseplannen gebeurt als volgt: - Analyse 5%: Analysis_01_5%_SITE code ; - Analyse 2%: Analysis_01_2%_ SITE code ; - Gezoomde analyse: Analysis_zoom_01_x%_ SITE code (x = 5 of 2 naargelang het % van de analyse) Elevatieplan (Plan_Elevation_xx_SITE code.jpg) Het elevatieplan laat toe om de positie van de verschillende antennes correct te bepalen. Dit plan bevat: - De correcte plaatsing van de antennes met de aanduiding van één van deze drie afmetingen: o HHA Hoogte van de antenne gemeten vanaf de top; o Centerlijn van de antenne; o HBA Hoogte van de antenne gemeten vanaf de basis; - Deze afmeting moet integraal overeenstemmen met de afmetingen in de technisch gegevens van het dossier; - Het referentie nulpunt; - De camouflerende materialen. Wanneer de antennes geplaatst zijn op een gebouw waaraan andere gebouwen grenzen, dan worden de aangrenzende gebouwen ook weergegeven. Voor de antennes die bevestigd zijn aan de gevel, alsook voor antennes met een klein zendbereik (bv. gsm-picoantennes), dient dit plan de hoogtes te bevatten van de verschillende verdiepingen t.o.v. het gelijkvloers. Dit plan heeft een schaal van maximaal 1/50 e, behalve voor gebouwen die meer dan 20 verdiepingen hebben. Daarbij wordt ook een schaal van maximaal 1/100 e aanvaard. De schaal moet toelaten om alle informatie op het plan duidelijk te kunnen lezen in een resolutie van 1024 x 768 pixels. Deze schaal moet steeds lineair zijn Dwarsdoorsnede (Plan_Tranversal_Cut_xx_SITE code.jpg) Voor de antennes die bevestigd zijn aan de gevel, of aan het plafond, dient u een dwarsdoorsnede toe te voegen. Dit plan geeft exact de hoogte van de verschillende verdiepingen weer van het pand waartegen de antennes zijn bevestigd. Ook hier dient het referentie nulpunt aanwezig te zijn. Dit plan heeft een schaal van maximaal 1/50 e, behalve voor gebouwen die meer dan 20 verdiepingen hebben. Daarbij wordt een schaal van maximaal 1/100 e aanvaard. De schaal 10

11 moet toelaten om alle informatie op het plan duidelijk te kunnen lezen in een resolutie 1024 x 768 pixels. Deze schaal moet steeds lineair zijn Foto s (Picture_xx_SITE code.jpg) Het dossier bevat alle relevante foto s van de site, zijn omgeving en alle verblijfsplaatsen die zich situeren binnen de te onderzoeken zone van de analyse (m.a.w. binnen het 5% of het 2% gebied). De plaats en richting van waaruit deze foto s worden genomen, worden aangegeven op het situatieplan. Deze foto s zijn in kleur en hebben eveneens een minimale resolutie van 1024 x 768 pixels. Op deze foto s worden de controlepunten van de analyse aangeduid, zonder hiermee de duidelijkheid van de foto s te verminderen. Daarnaast worden deze foto s ook toegevoegd aan het dossier zonder extra informatie, dit in functie van de analyse. Vervolgens wordt er, voor sites die nog niet verwezenlijkt zijn, een gemonteerde foto toegevoegd waarop de positie van de toekomstige site wordt weergegeven. De foto s die deel uitmaken van het dossier dienen gemaakt te worden met een digitale camera. De foto s die worden verstuurd naar het BIPT zijn de originele bestanden waarbij de Exif 1 data leesbaar is. Foto s waarbij de data niet weergegeven is in het Exif bestand, waarvan de kwaliteit slecht is (wazig, mistig, ) of waarvan de digitale kwaliteit verminderd is door de bestandsgrootte te verkleinen zullen niet worden aanvaard. Voor zover de situatie op het terrein niet veranderd zijn de foto s: - 6 maand geldig in een bebouwde zone; - 1 jaar geldig in een landelijke, onbebouwde zone. Deze geldigheidsduur wordt geverifieerd op het moment dat het dossier wordt opgestuurd of wanneer er een correctie wordt verzonden. Naargelang de omstandigheden kan er echter steeds gevraagd worden om recentere foto s toe te voegen aan het dossier. De benaming van de foto s gebeurt als volgt: - Een foto zonder controlepunten: Picture_xx_ SITE code (xx = camerastandpunt); - Een foto met controlepunten: Picture_xxPt_ SITE code (xx = camerastandpunt); - Een gemonteerde foto: Picture_xxMon_ SITE code (xx = camerastandpunt). 1 Het Exchangeable image file format (Exif) is een metadata specificatie voor bestanden uit bijvoorbeeld digitale camera's. Zowel jpeg en tiff ondersteunen deze metadata. In EXIF data kunt u o.a. de datum en tijd terugvinden van het moment dat de foto werd gemaakt. 11

12 3.5 Tabel met de hoogte van de gebouwen Om de controle van de dossiers te vereenvoudigen is er besloten om de tabel met de hoogtes van de gebouwen te standaardiseren. Deze tabel wordt als een Excel-bestand (*.xls of *.xlsx) aan het dossier toegevoegd en bevat volgende informatie: - Het aantal gebouwen dat op de analyse aanwezig is; - Bestemming van het gebouw (school, ziekenhuis, ééngezinswoning, appartement, fabriek, ); - Het aantal verdiepingen van het gebouw; - De hoogte van het gebouw vanaf de dakgoot(m) t.o.v. de begane grond; - De hoogte van het gebouw vanaf de dakgoot(m) t.o.v. het referentie nulpunt; - De hoogte van het gebouw vanaf de nok van het dak(m) t.o.v. de begane grond; - De hoogte van het gebouw vanaf de nok van het dak(m) t.o.v. het referentie nulpunt; - Het verschil tussen de begane grond en het referentie nulpunt (m); - Eventuele opmerkingen (plat dak, onbewoond, ); - Het/de nummer(s) van de foto( s) waarop het gebouw zichtbaar is. Dit bestand zal noemen: Height Table_SITE code.xls of *. xlsx. 3.6 Ondertekend document Het dossier dient een ondertekend document te bevatten waarin wordt verklaard dat de gegevens in het dossier overeenstemmen met de realiteit. Een blanco document kan teruggevonden worden op Het dient ondertekend te worden en onder.pdf of.jpg formaat toegevoegd te worden aan het dossier. Het bestand draagt de naam SignedSubmission_Site code.pdf of.jpg. 4. Analyses Het dossier dient een analyse te bevatten van de blootstelling op de publiek toegankelijke plaatsen. 5. Regels voor het plaatsen van antennes tegen een gevel (Microcellen en andere antennes) In het geval dat er antennes tegen een gevel geplaatst worden, zijn er enkele wijzigingen i.v.m. het plaatsen van de controlepunten bij het aanmaken van het dossier. Deze aanpassingen zijn enkel van toepassing op bewoonde panden. Deze reglementering baseert zich op een worst case scenario. Het ergst mogelijke denkbare geval is het volgende: een kind speelt of slaapt op de vloer. In deze reële situatie is het niet voldoende om de regel de vloer + 1 meter toe te passen. 12

13 De te volgen regels vallen onder te verdelen in 2 gedeeltes: De verdieping licht minder dan 1m lager dan de antenne plaats de controlepunten op het niveau van de antenne; De centerline van de antenne ligt lager dan de bovenliggende verdieping plaats de controlepunten op het niveau van de verdieping. In alle andere gevallen blijft de regel niveau van de vloer + 1m gelden. Deel II 13

14 Handleiding voor het gebruik van het programma RFHazard 1.1 Het venster File Management In dit venster noteert men de administratieve gegevens van de operator, de eigenaar van de site en de coördinaten van de site. Alle vakken van dit venster moeten worden ingevuld, behalve Ref BIPT. Verder kan men hier de dossiers openen en bewaren Openen en bewaren van een dossier Load another file Wanneer men klikt op Load another file zal men eerst de vraag krijgen of men het huidige dossier wenst te bewaren. Indien men op Ja klikt zal het dossier worden bewaard onder de naam en locatie die men kan ingeven in het vak Import/Export\filename.mdb. (De benaming dient in het volgende formaat te zijn: RFFile_SITEcode.) 14

15 Nadat men gekozen heeft voor het al dan niet bewaren van het dossier en eventueel de bevestiging krijgt dat het dossier werd geëxporteerd (klik op OK), komt men in het venster Find file terecht. Dit venster is een verkenner die toelaat om te zoeken naar het dossier dat men wenst te openen. In dit venster is het mogelijk om: 1) De inhoud van de bovenliggende folders bekijken door op het knopje te drukken. 15

16 2) Van opslagmedium te veranderen door op het selectiemenu Drive te klikken. Wanneer de juiste map is gevonden, selecteert men het gewenste dossier 16

17 en klikt men op OK. Hierna krijgt men een bevestiging dat de import is uitgevoerd (klik OK) Save File Indien men op Save File klikt wordt het bestand enkel bewaard zoals beschreven onder Location site In dit gedeelte van het venster File Management noteert men de coördinaten en andere gegevens van de site Description Location In dit vak kan men de locatie van de antennes omschrijven. Men verwijst hierbij naar de naam van het pand, het hospitaal, het rusthuis, de school of de onderneming. Wanneer de site geen specifiek adres heeft, geeft men een zo precies mogelijke omschrijving. Vage omschrijvingen (gebouw, pyloon, veld, ed.) zijn niet geldig. Dit zijn enkele voorbeelden van goede beschrijvingen: Residentie Les Tilleuls, Station Brussel Centraal, Onze- Lieve-Vrouw ziekenhuis, enz. 17

18 Voor hoogspanningspylonen geeft men het nummer van de pyloon, alsook het nummer van de hoogspanningslijn. (Bijvoorbeeld: HV pyloon Nr 16 Lijn 70kV 790/792 (Lier Herenthout)). Ook voor verlichtingspalen geeft men een nummer Address Site In dit vak vult men het exacte adres in van de site. Het adres wordt op de volgende manier ingevuld: Naam van de straat, laan, spatie huisnummer (Bv. : Havenlaan 35). Opgelet: 1. Zorg dat de schrijfwijze van de straat correct is. 2. Vul geen nul in indien het huisnummer niet is gekend. 3. Plaats geen komma tussen de straatnaam en het huisnummer. 4. Gebruik een hoofdletter bij het begin van de straatnaam. Wanneer de site geen concreet adres heeft (bv. in een bos), is men verplicht om alle mogelijke informatie te geven zodat de exacte locatie kan worden gevonden. Deze informatie vult men in het vak Description Location in. (Bv: naam van een gehucht, kilometerpaalnummer voor pylonen die langs de weg staan, enz.) Zip City Site In deze vakken vult men de postcode en de gemeente in waar de antennes worden geplaatst of zijn geplaatst. Men dient steeds bij gefusioneerde gemeenten de deelgemeente te vernoemen. De naam van de deelgemeente staat tussen haakjes. In het venster Site Data kan men deze gegevens verifiëren. 18

19 Invoeren van de coördinaten In de vakjes Long Coordinates en Lat Coordinates wordt er gevraagd om de geografische coördinaten in te geven van het middelpunt van de site. Deze coördinaten dienen volgens het WGS 84 systeem te worden genoteerd en tot op de seconde. De Oosterlengte zal variëren tussen en De Noorderbreedte tussen en In de vakjes X/Y Lambert Coord is het mogelijk om de geografische coördinaten in te geven via de Lambert-1972 projectie. De coördinaten moeten zowel in WGS84 als in Lambert-1972 worden ingevuld. Enerzijds kan men via de naar beneden gerichte blauwe pijl de WGS84 coördinaten automatisch laten omrekenen naar de Lambert-1972 projectie. Anderzijds kan men met de naar boven gerichte blauwe pijl de Lambert-1972 coördinaten automatisch laten omrekenen naar het WGS84 systeem Het vak Info Site In dit vak vult men de CRAB-straatcode 2 en, indien de site gekend is bij het BIPT, het BIPTsiteID. Deze informatie vindt men als volgt: 1) CRABcode: - Klik op check address. Er wordt automatisch een venster geopend naar Vlaanderen/geosjabloonnew/sjbasp/crab/crab.aspx 2 Meer informatie over de CRAB-straatcode kan men vinden op 19

20 - Selecteer de gemeente van de site bij kies een gemeente - Selecteer vervolgens de straat bij kies een straat 20

21 - Vul het huisnummer in of kies het huisnummer bij kies een huisnummer 21

22 - Men krijgt nu de CRAB-straatcode en de coördinaten volgens de Lambert-1972 projectie. Deze coördinaten kunnen licht verschillen van de eigen coördinaten, omdat dit de coördinaten zijn van het perceel aan de straatzijde. CRAB coördinaten 22

23 2) BIPTsiteID: - Klik op check location, er wordt automatisch een venster geopend naar - In het centrum van de kaart bevinden zich de opgegeven coördinaten. 23

24 - Indien de site al gekend is bij het BIPT zal de site weergegeven worden op de kaart. In dit geval klikt men op de site en wordt de informatie over de site links weergegeven. Bovenaan vindt men het BIPTSiteID. Nadat deze 2 gegevens gevonden zijn worden ze ingevuld in het vak Info Site. Dit gebeurt op een gestandaardiseerde wijze: CRAB-straatcode: CRAB/xxxxx/ (in bovenstaand voorbeeld geeft dit CRAB/51160/) BIPTsiteID: BIPT/xxxxx/ (in bovenstaand voorbeeld geeft dit BIPT/9893/) 24

25 Deze gegevens staan in deze volgorde en staan steeds op de 2 eerste lijnen in Info Site. Vanaf de derde lijn mag er indien nodig extra informatie bijgevoegd worden over de site. In het voorbeeld ziet het ingevulde gedeelte er als volgt uit. 25

26 1.1.3 Gegevens van de eigenaar van de installatie. De eigenaar van de installatie De contactpersoon voor de installatie De referentiecode die de indiener geeft aan het dossier De gegevens van de persoon die het dossier samenstelt. Het vakje Ref BIPT is bestemd voor onze diensten Gegevens van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site De contactgegevens van de eigenaar van de site Opmerking: indien de eigenaar geen fysieke persoon is, noteert men de contactgegevens van een contactpersoon bij Info Owner Site. 26

27 1.2 Het venster Applicant Als alle gegevens in het venster File Management correct zijn ingevuld, worden deze automatisch overgenomen in dit venster. 1.3 Het venster Site Data Men zal zien dat wanneer het venster File Management correct is ingevuld, alle gegevens al aanwezig zijn in dit venster. 3 Dit venster laat u echter toe om de gegevens i.v.m. de ligging en de gemeente te verifiëren. 3 Merk op dat in het voorbeeld de gegevens i.v.m. de eigenaar niet zijn ingevuld in File Management. Bijgevolg zijn deze velden hier leeg. 27

28 1.3.1 Verificatie van de postcode en de gemeente. Het programma geeft aan de hand van de opgegeven postcode alle mogelijke gemeenten die onder deze postcode vallen. Deze lijst vindt men terug rechtsboven in het venster bij Default city for zip code. 28

29 Wanneer de naam, opgegeven in File Management, niet exact overeenstemt met een naam uit deze lijst, verschijnt er een opmerking bovenaan het scherm. CITY NAME NOT COMPLIANT WITH CITY POSTAL CODE 29

30 De opmerking blijft staan zolang de postcode niet overeen komt met de gemeente of als de gemeente niet op de correcte wijze is ingevuld. Als de opgegeven naam niet exact overeenstemt met een naam uit deze lijst, volstaat het om de juiste gemeente te selecteren en op de blauwe pijl te klikken die men onderaan het venster terugvindt. Wanneer de gemeente overeenstemt met de postcode zal de opmerking verdwijnen. Let op: een verkeerde gemeentenaam heeft steeds tot gevolg dat het dossier wordt teruggestuurd! Men dient steeds bij gefusioneerde gemeenten de deelgemeente te vernoemen. De naam van de deelgemeente staat tussen haakjes Verificatie van de ligging. Vanuit de opgegeven coördinaten wordt er berekend welke gemeente het dichtst ligt. Dit kan men rechts onderaan zien bij Nearest cities. 30

31 In het voorbeeld kan men zien dat de dichtstbijzijnde gemeente inderdaad 8570 ANZEGEM (VICHTE) is. Dit wil zeggen dat de coördinaten niet verder dan 10km van deze gemeente verwijderd zijn. Indien men zich zou vergissen bij het invullen van de coördinaten, zal er ook hiervoor een opmerking verschijnen. COORDINATES > 10km FROM CITY CENTRE CHECK COORDINATES TO BE SURE 31

32 Men zal ook merken dat de berekende dichtstbijzijnde gemeentes niet overeenstemmen met de opgegeven gemeente. Indien men de coördinaten nog niet nagekeken heeft in File Management, kan men dit hier ook doen via Check Address. Dit is dezelfde werkwijze zoals beschreven in Nadat de coördinaten zijn gecorrigeerd, verdwijnt de opmerking bovenaan. Vervolgens kan men ook hier de correcte gemeente selecteren en op de blauwe pijl klikken om de gemeente automatisch te laten verschijnen bij Address Site. Let op: de coördinaten in deze applicatie worden geverifieerd aan de hand van de gegevens van Site Sharing en R.I.S.S. Enig verschil tussen deze gegevens kan er toe leiden dat het dossier wordt teruggestuurd. 32

33 1.4 Het venster Technical Data In dit venster kan men de technische gegevens van de installatie invoeren die nodig zijn voor het maken van de analyse Type van radiocommunicatiesysteem. 33

34 In dit gedeelte dient u aan te vinken welke radiocommunicatiesystemen u gebruikt op de site. Als het gebruikte radiocommunicatiesysteem niet tussen de keuzemogelijkheden staat, vult men in de vakjes Other 10 MHz 10 GHz of Outside 10 MHz 10 GHz de uitzendfrequentie in. 34

35 1.4.2 Aanmaken en toevoegen van antennes. In onderstaand deel kan men de technische specificaties van de antennes invoeren en de gebruikersinstellingen van de antennes ingeven Definiëring van de verschillende antennetypes. Vooraleer men antennes kan toevoegen aan het dossier moet men de antennetypes definiëren. Men kan deze definiëring softwarematig laten verlopen of handmatig ingeven. Softwarematig Vooraleer men de antenne softwarematig kan importeren maakt men een document aan in Excell. Dit document is gestandaardiseerd en heeft 3 tabbladen. 35

36 General: hier worden de technische gegevens van de antenne ingegeven. Alle grijze cellen moeten worden ingevuld. De witte cellen worden automatisch berekend. Er wordt gevraagd om de volgende gegevens in te vullen: 1) Antenna Type: De naam van de antenne 2) Horizontal -3dB beamwidth (, 360 for omni): De horizontale -3dB openingshoek uitgedrukt in graden. Voor omnidirectionele antennes is dit 360 3) Vertical -3dB beamwidth ( ): De verticale -3dB openingshoek uitgedrukt in graden. 4) Gain (dbi): De versterkingsfactor van de antenne uitgedrukt in dbi. 5) Electrical Tilt (, negative for downtilt): De elektrische tilt van de antenne uitgedrukt in graden. Voor een downtilt is dit een negatieve waarde. 6) Polarisation (H, V or X): De polarisatie van de antenne. Horizontaal (H), verticaal (V) of circulair (X). 36

37 7) Frequency (MHz): De centrumfrequentie van de antenne uitgedrukt in MHz. 8) Aperture Height (m): De hoogte van de antenne uitgedrukt in meter. Dit dient enkel te worden ingevuld voor richtantennes. 9) Aperture Width (m): De breedte van de antenne uitgedrukt in meter. Dit dient enkel te worden ingevuld voor richtantennes. 10) P out (W): Het uitgangsvermogen van de antenne uitgedrukt in Watt. Indien men dit niet invult, moet men het vermogen ingegeven in het venster Technical Data 11) Coax Loss (db): De demping van de kabels uitgedrukt in db 12) Connector Loss (db): De demping van de aansluiting uitgedrukt in db 13) Correction Mode (db): De demping i.f.v. het modulatietype uitgedrukt in db. Dit is enkel van toepassing voor dossiers die worden ingediend door radioamateurs. 14) Correction Time (db): De demping i.f.v. de duty cycle uitgedrukt in db. Dit is enkel van toepassing voor dossiers die worden ingediend door radioamateurs. 37

38 Horizontal: Hier wordt er van 0 tot 359, met tussenstappen van een graad, ingegeven wat de afzwakking van de versterkingsfactor is ten opzichte van de Gain (dbi) ingevuld bij General voor het horizontale stralingspatroon. Dit is steeds een negatieve waarde of nul. 38

39 Vertical: hier wordt er van 0 tot 359, met tussenstappen van een graad, ingegeven wat de afzwakking is ten opzichte van de Gain (dbi) ingevuld bij General voor het verticale stralingspatroon. Dit is een negatieve waarde of nul. 39

40 Nadat men dit Excell bestand heeft aangemaakt, keert men terug naar het programma. Links in het venster Technical Data vindt men de knop. Via deze knop krijgt men het deelvenster Default antenna types. Via de knop kan men via een verkenner, gelijkaardig aan de verkenner die besproken is in , selecteren waar men het Excell bestand heeft bewaard. Hierna dient men enkel nog op te klikken om de antenne te importeren. Men zal zien dat alle gegevens automatisch worden ingevuld. Indien men meerdere antennetypes wil definiëren, herhaalt men voorgaande stappen. Voor een verdere uitleg van dit deelscherm, zie het gedeelte manueel. 40

41 Manueel Voor een manuele invoer van de antennetypes gebruikt men ook het deelvenster Default antenna types. Selectiemenu voor de antennes. Verwijderen van een antenne Toevoegen van een antenne 41

42 Om een antenne toe te voegen drukt men op. Vervolgens vult men alle velden in. 1) Default Antenna Type: De naam van de antenne 2) Horizontal beamwidth: De horizontale -3dB openingshoek uitgedrukt in graden. Voor omnidirectionele antennes is dit 360 3) Vertical beamwidth ( ): De verticale -3dB openingshoek uitgedrukt in graden. 4) Default Tilt: De elektrische tilt van de antenne uitgedrukt in graden. Voor een downtilt is dit een negatieve waarde. 5) Gain (dbi): De versterkingsfactor van de antenne uitgedrukt in dbi. 6) Center Frequency (MHz): De centrumfrequentie van de antenne uitgedrukt in MHz. 7) Polarisation: De polarisatie van de antenne. Horizontaal (H), verticaal (V) of circulair (X). 8) Default Antenna Entry Power (dbm): Het uitgangsvermogen van de antenne uitgedrukt in dbm. 9) Aperture antenna (has a reflecting surface like a parabolic dish, or a panel antenna): De hoogte en de breedte van de antenne uitgedrukt in meter. Als de antenne zich gedraagt als een antenne met een reflectievlak, bijvoorbeeld een paraboolantenne of een paneelantenne, dan vinkt u Aperture antenna aan. Voor de circulaire antennes (straalzenders, satelliet antennes,...), vinkt u daarbij nog het vakje Circular antenna aan. Vervolgens dient men de afwijking op de Gain in te voeren onderaan. Dit zowel voor het horizontale als voor het verticale patroon. Gelieve er rekening mee te houden dat er een conventie is over de bepaling van 0. Deze conventie vindt men terug op het scherm. 42

43 Zowel voor het horizontale als het verticale vlak is het centerpunt van de antenne het punt Toevoegen van antennes aan het dossier. Nadat de definiëring van de antennetypes kunnen de antennes worden toegevoegd aan het dossier. Dit gebeurt via. Na het drukken op deze knop wordt er een antenne toegevoegd. De gegevens van de antenne moeten nu nog worden gespecificeerd, dus klikt men op het keuzemenu links Antenna name/type, waar men de antennes ziet die werden toegevoegd aan de databank. Vervolgens kiest men de antenne die men wil toevoegen door er op te klikken en men zal zien dat de standaardgegevens van de antenne worden aangevuld. 43

44 Tot slot moeten enkel nog de gebruikersinstellingen van de antenne worden ingevuld: 1. Het middelpunt van de antenne, gemeten t.o.v. van het referentie nulpunt (m) 2. Het azimut van de antenne ( ) 3. De mechanische tilt ( ) 4. Het geleverde vermogen aan de antenne (dbm) Deze procedure wordt herhaald voor elke antenne die aanwezig is op de site. Het verwijderen van antennes gebeurt via de knop Remove, rechts van de antenne. Wanneer men hierop drukt krijgt men de volgende boodschap: 44

45 Deze boodschap verwijst naar het gedeelte Photos and Maps 4, waar deze antennegegevens gebruikt worden om de analyse te maken. Indien er een antenne wordt verwijderd, worden de checkpoints automatisch herberekend. De zones daarentegen moeten manueel opnieuw worden aangemaakt. 4 Zie punt

46 1.5 Het venster Photos and Maps In dit venster maakt men de analyse van de installatie en zijn omgeving. Hier worden alle plannen en foto s toegevoegd en wordt er een berekening gemaakt van de veldsterkte op elk mogelijk punt Toevoegen en verwijderen van plannen en foto s. 5 Om een plan toe te voegen klikt men op de knop linksboven. Er verschijnt een verkenner die analoog werkt aan de verkenner die beschreven staat in Load another file. Wanneer men een plan of foto heeft geselecteerd (dubbelklik op de desbetreffende.jpg) verschijnt het volgende deelscherm: 5 De beschrijving van de documenten die aanwezig moeten zijn in het dossier kan men terugvinden in 2.4. Hier wordt enkel beschreven hoe men deze plannen kan toevoegen aan het dossier. 46

47 Het/de plan/foto zal worden toegevoegd aan het dossier als men op klikt. Een tweede optie is klikken op, waardoor alle plannen en foto s die zich in de map bevinden van het geselecteerde document worden toegevoegd aan het dossier. Elk(e) plan of foto die wordt toegevoegd zal men moeten bevestigen door op te klikken. Via de knop kan men terugkeren naar de verkenner. Na het toevoegen van de plannen kan men de plannen overlopen en selecteren a.d.h.v. het keuzemenu linksboven of navigeren met de 2 bruine pijlen linksboven. Indien er een document niet gewenst is in het dossier, dan kan men het document selecteren en vervolgens verwijderen met de knop. Wanneer een plan wordt toegevoegd aan de databank worden parameters genomen op basis van het formaat en de oriëntatie van het plan. Daarom vragen we om geen veranderingen meer aan te brengen op het vlak van het formaat en de oriëntatie van het plan. Indien het plan toch wordt aangepast, moet het plan worden verwijderd en opnieuw worden toevoegd volgens de hierboven beschreven procedure. 47

48 Tot slot nog een kleine toelichting bij de resterende knoppen links bovenaan. Via wordt de geselecteerde foto of plan geopend in MSPaint. Via wordt de geselecteerde foto of plan geopend in IrfanView. 6 Via komt men in de explorer terecht. Via kan men een kopie maken van een plan. 7 Via duidt men aan dat men op het geselecteerde plan een analyse wenst te maken Een stralingsanalyse maken van de installatie. Om een stralingsanalyse van de installatie te verwezenlijken moet men een plan uitkiezen waarop het noorden, de schaal en de antennes zijn gerepresenteerd. Wanneer men een plan heeft uitgekozen waarop men de analyse wil maken, klikt men op. Daarmee opent men de tool om de antennes te plaatsen en het noorden en de schaal in te stellen. 6 Deze functie wordt verder in dit onderdeel uitgebreider besproken. 7 Voor de instelling van deze knoppen zie hoofdstuk

49 Het noorden en de schaal instellen en de plaatsing van de antennes. Om het noorden in te stellen selecteert men North align. De aanduiding van het noorden moet gebeuren van het zuiden naar het noorden. Men klikt op het plan op het zuiden van de windroos en vervolgens op het noorden van de windroos. Indien deze richtlijnen goed worden gevolgd, geeft de software de ligging van het noorden aan in graden. De richting van het noorden wordt nu aangegeven door twee paarse vierkanten op het plan: Voor het instellen van de schaal selecteert men vervolgens Start Scale Setting. 49

50 Dan klikt men op het plan op het beginpunt van de schaal en vervolgens op het eindpunt van de schaal. Nadat men het eindpunt heeft aangeduid, verschijnt het volgende venster. Hier geeft men de reële afstand in die de schaal representeert, deze afstand wordt steeds in METER uitgedrukt. In bovenstaand voorbeeld is deze 50. Na het bevestigen van deze afstand, wordt ook de schaal weergegeven door 2 paarse vierkantjes op het plan. Na het invoegen van het noorden en de schaal op het plan, rest er nog de correcte plaatsing van de antennes op het plan. Hiervoor selecteert men Place Antenna. Rechts van Place Antenna kan men dan selecteren welke antenne men wil plaatsen op het plan. 50

51 Nadat de antenne is geselecteerd, kan ze worden geplaatst op het plan. Men klikt op de plaats waar men de antenne wil en men zal zien dat de antenne verschijnt op het plan. Er wordt ook een lijn toegevoegd onder Place Antenna. 51

52 Deze stappen moeten worden herhaald voor elke antenne die men wilt plaatsen op het plan. Het is mogelijk dat de geplaatste antennes het verhinderen andere antennes te plaatsen. In dat geval kan men de representatie van de antennes op het plan afvinken rechts van Place Antenna. Als het linkse vinkje wordt afgezet, verdwijnen alle antennes volledig, als het rechtse wordt afgevinkt, verdwijnen enkel de labels. Indien men dit wenst, dan kan men een meer specifieke studie maken van één of meer antennes op een gedetailleerder plan. In dat geval zal er een melding verschijnen dat niet alle antennes aanwezig zijn op het plan. 52

53 Berekening van de stralingszones (Zone Compliancy) 8 Op het moment dat de drie etappes (het aangeven van het noorden, de plaatsing van de schaal en de plaatsing van de antennes) zijn doorlopen, verschijnen er 2 tabbladen naast initialize. Opgelet: Vanaf hier is er een wezenlijk verschil tussen de 2% analyse en de 5% analyse. Voor men van start gaat kiest men welke analyse men zal maken. Dit kan men selecteren bovenaan links bij Select the limit (BE%) to be used. In wat volgt zal er steeds een onderscheid gemaakt worden tussen een 5% analyse en een 2% analyse. 8 De norm waar in dit gedeelte naar verwezen wordt, kan men terugvinden in het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz 53

54 Stralingszone 5%. Het programma berekent per antenne en voor de antennes gecumuleerd, de zone waarin er mogelijke overschrijdingen zijn van 5% van de norm. De gebieden waar 5% van de norm wordt overschreden kleuren blauw, de andere gebieden kleuren groen. Dit is een handig hulpmiddel om na te gaan waar men de controlepunten zal leggen. 9 Voor het berekenen van de 5% stralingszone, selecteert men eerst het tabblad Zones Vervolgens klikt men op Calculate and auto-adapt the zones for all antennas. Men zal zien dat het programma per antenne de zones waar er een mogelijke overschrijding is van 5% van de norm automatisch zal berekenen, alsook van het gecumuleerde resultaat van de antennes. 9 Een bespreking van de controlepunten volgt later. 54

55 Men kan deze zones 1 voor 1 bekijken door ze te selecteren. In het voorbeeld zien we dat de zone Auto All Ant de grenzen van het plan overschrijdt. Op dit moment dient men de zone manueel aan te maken, zodat de zone binnen het plan valt. 55

56 In dit voorbeeld zijn Delta X Step(m) = 22.5 en Delta Y Step(m) =18. Deze waarden verwijzen respectievelijk naar de horizontale en verticale afstand in meter tussen 2 berekende punten van de zone. Dus om de zone binnen het plan te laten vallen, verkleinen we de afstand die tussen de 2 punten ligt. Wanneer een waarde wordt veranderd, verschijnt deze waarde in het rood en krijgt men de boodschap ENTER to confirm. Men dient dus op ENTER te duwen vooraleer de waarde wordt gebruikt voor de berekening. Vervolgens zorgt men er ook voor dat er geen specifieke antenne geselecteerd is. Als dit veld blanco is, wordt er een Compliancy Zone berekend voor het gecumuleerde veld van alle antennes. Als men via het selectiemenu een antenne aanduidt, zal er een Compliancy Zone worden gemaakt voor deze antenne alleen. Tot slot kan men met de cursor gaan bepalen waar het centrum van de Compliancy zone zal liggen op het plan. Om de zone te laten berekenen klikt men met de linker muisknop. Als de zone voldoet, kan men na het ingeven van een naam de zone bewaren met de knop. Met de knop kan men eventueel zones verwijderen. Na het ingeven van andere waarden, geeft dit in het voorbeeld het volgende resultaat. 56

57 2 1 Zoals men kan zien voldoet dit plan niet voor een analyse te maken om 2 redenen: 1) De blauwe zone overschrijdt de grenzen van het plan. 2) De schaal bevindt zich in de blauwe zone. 10 Men gebruikt/maakt dus een ander plan om de analyse op te maken, waarbij de schaal zich niet in de blauwe zone bevindt en waarbij het plan groot genoeg is om de analyse te maken. In wat volgt gaan we verder met een ander voorbeeld. In het volgende voorbeeld ziet men dat de zone Auto All Antenna binnen de grenzen van het plan valt en dat zowel de windroos als het noorden niet binnen de blauwe zone valt. 10 Zie punt

58 Tot nu werden de zones berekend aan de hand van de maximale waarde dat het elektrische veld kan bereiken, aangezien standaard staat aangevinkt. Het is echter ook mogelijk om de berekening van de stralingszone in te stellen op een bepaalde hoogte. Dit kan men doen door een hoogte in te geven bij. Ook hier krijgt men de boodschap ENTER to confirm en dient men op ENTER te duwen om de waarde te bevestigen. 58

59 In het voorbeeld kan men zien dat er bij een hoogte van 12m geen enkel gebied blauw kleurt. Nog een laatste algemene opmerking over het berekenen van de Compliancy Zones. Elke berekening wordt gemaakt op basis van de gegevens die zich op dat moment in het venster Technical Data bevinden. Indien de technische gegevens van één of meerdere antennes veranderen, dan is het noodzakelijk om de compliancy zones van deze antennes opnieuw aan te maken. 59

60 Plaatsen van checkpoints bij de 5% analyse. Een Compliancy Zone alleen is niet voldoende om een dossier te evalueren. Men weet wel in welke zone er een mogelijke overschrijding is van 5% van de norm, maar hierbij wordt er geen rekening gehouden met de concrete omstandigheden van de omgeving. Daarom wordt er gevraagd om controlepunten te plaatsen op publiek toegankelijke plaatsen. De regels voor het plaatsen van deze controlepunten zijn als volgt. Controlepunten op een gebouw: de maximaal toegankelijke hoogte voor het publiek vermeerderd met 1 meter. Controlepunten op de begane grond: De hoogte van de grond op deze plaats vermeerderd met 1 meter. Hoe rekening met de niveauverschillen van het terrein! Voor het plaatsen van de controlepunten gaan we naar het tabblad Checkpoints in het venster Photos and Maps. Daarna drukt men op waardoor er een controlepunt wordt aangemaakt. Na het klikken verschijnt het nummer van het nieuwe controlepunt in het venstertje links van. Vervolgens kan men een demping toevoegen aan het controlepunt. U kunt kiezen uit verschillende types van dempingen. U kunt deze selecteren uit het selectiemenu onder Attenuation (select type below). 60

61 De volgende types van demping zijn beschikbaar: 1. Brick Wall Bakstenen muur; 2. Car penetration Aan de binnenkant van een voertuig; 3. Concrete ceiling Dak in gewapend beton; 4. Concrete Wall Muur in gewapend beton; 5. Metal wall Muur of dak in metaal; 6. Normal roof Normaal dak (Dakpannen, leistenen,...); 7. Wall corner > 20 cm (Microcell) Hoekmuur, dikte > 20 cm; 8. Wall corner > 40 cm (Microcell) Hoekmuur, dikte > 40 cm; 9. Wall with windows Muur met ramen. Na de creatie van het controlepunt en voor het plaatsen van het controlepunt op het plan, wordt de hoogte ingegeven. Ook hier moet men op ENTER duwen om te bevestigen. Men kan het controlepunt ook op de meest kritieke hoogte plaatsen. Men dient hiervoor het vakje Maximum in beam aan te vinken. Vervolgens lokaliseert men met de cursor de plaats op het plan waar men het checkpoint wil plaatsen. Men zal merken dat de cursor een donkergroen, lichtgroen, oranje of rood label krijgt. 1) Het label is donkergroen: op deze plaats en op deze hoogte (als maximum in beam is aangevinkt, is de hoogte niet van belang) is de gecumuleerde straling afkomstig van de installatie lager dan 2% van de norm. 61

62 2) Het label is lichtgroen: op deze plaats en op deze hoogte (als maximum in beam is aangevinkt, is de hoogte niet van belang) is de gecumuleerde straling afkomstig van de installatie lager dan 5% van de norm. 3) Het label is oranje: op deze plaats en op deze hoogte (als maximum in beam is aangevinkt, is de hoogte niet van belang) is de gecumuleerde straling hoger dan 5% van de norm. Bijgevolg zijn er metingen op het terrein nodig. 11 4) Het label is rood: op deze plaats en op deze hoogte (als maximum in beam is aangevinkt, is de hoogte niet van belang) overschrijdt het gecumuleerd resultaat de norm. De installatie moet worden aangepast zodat de norm niet wordt overschreden. Opgelet: het percentage dat in het label wordt weergegeven is niet het gecumuleerde resultaat. Het percentage in onderstaand voorbeeld verwijst naar het percentage van de norm dat Antenne 2 uitstraalt, nl. 4,1%. Het gecumuleerde resultaat kan men aflezen onderaan links. Met de linkerknop van de muis plaatst men het controlepunt. Wanneer men een hoogte heeft ingegeven verschijnt het groene, oranje of rode controlepunt op het plan. De kleuren hebben dezelfde betekenis als de kleuren van de labels. Indien men opteert voor een controlepunt met een demping opent zich het volgende venster. 11 Zie punt 3.7 Checkpoints 62

63 Indien men op klikt wordt het controlepunt geplaatst, zonder dat er een verklaring wordt ingebracht. Als men op klikt, opent er zich een scherm waarin men de verklaring kan geven voor de toegepaste demping. Nadat men een verklaring heeft ingegeven, klikt men op. Indien men toch geen verklaring wenst in te geven kan men op klikken. De verklaringen kan men terugvinden en eventueel aanpassen in het venster Checkpoints. Vervolgens klikt men op om het volgende controlepunt toe te voegen. Alle controlepunten moeten correct geplaatst worden en overeenstemmen met de realiteit. Dossiers waar de controlepunten op een verkeerde manier worden geplaatst zullen worden geweigerd. 63

64 Op één plan kan men maximaal 40 controlepunten plaatsen. Indien men meer controlepunten wil plaatsen, kan men dit doen op een kopie van het analyseplan. Het instellen van de schaal, het noorden en de plaatsing van de antennes hoeft men dan niet meer te doen. Een kopie nemen van het analyseplan kan met de knop bovenaan het venster bevindt., die zich links Net zoals bij de antennes is het mogelijk om de labels of zelfs de volledige controlepunten tijdelijk onzichtbaar te maken. Het volstaat de vakjes naast Pts/Lbls uit te vinken. Het rechtervakje is voor de Labels, het linkervakje maakt het volledige controlepunt onzichtbaar. 64

65 Nu alle controlepunten zijn geplaatst kan men zien dat er links een overzicht wordt gegeven van alle geplaatste controlepunten. 12 Per controlepunt bestaat deze tabel uit 2 lijnen en 5 kolommen. De 5 kolommen van de eerste lijn bevatten: 1. Het nummer van het controlepunt. 2. De hoogte van het controlepunt. 3. Het maximale percentage straling in dit punt afkomstig van één enkele antenne. 4. Het percentage van de gecumuleerde straling. 5. In het geval van een stralingsmeting van het veld, de som van het totale percentage en het resultaat van de meting. 12 De hoogtes en posities van de controlepunten die gebruikt zijn in onze voorbeelden zijn volledig willekeurig gekozen en hebben enkel tot doel de verschillende mogelijkheden van de software uit te beelden. 65

66 Op de tweede lijn vinden we het type demping dat is gekozen voor dit controlepunt en een knop waarmee men het controlepunt kan verwijderen. Opgelet: indien men na het plaatsen van de controlepunten de technische gegevens van de antennes aanpast, dan wordt de kleur van de controlepunten zwart. Deze situatie kan men herstellen door de waarden van de controlepunten te laten herberekenen met de knop Recalculate. 66

67 Stralingszone 2%. De 2% analyse wordt niet op hetzelfde plan gemaakt als de 5% analyse, maar op het plan Analysis_01_2%_SITEcode.jpg. Het aanmaken van de analyse verloopt op gelijkaardige wijze als de 5% analyse. Er zijn echter enkele verschillen. 1. De stralingszone Auto All Ant is niet het gecumuleerde resultaat van de antennes, maar enkel de gelijktijdige visuele representatie van de stralingszone per antenne. Dit laatste om het plaatsen van de controlepunten te vereenvoudigen. 2. De kleur van de stralingszones is magenta i.p.v. blauw. 3. Vergeet niet linksboven aan te duiden dat het een 2% analyse is Plaatsen van checkpoints bij de 2% analyse. Het plaatsen van checkpoints bij de 2% analyse verloopt grotendeels zoals bij een 5% analyse. In dit puntje zullen we enkel bespreken wat er verschilt tussen de 2 analyses. Er wordt in deze analyse geen rekening gehouden met het gecumuleerde resultaat van de installatie. Hier wordt enkel gekeken naar de individuele antennes. In deze analyse wordt er nagegaan of een individuele antenne een elektrisch veld lager of hoger dan 3V/m genereert. Er is dus geen oranje zone. De kleuren van de cursor en de controlepunten worden dus herleid tot: 1. Donkergroen : het elektrisch veld is kleiner of gelijk aan 3V/m. 2. Rood : het elektrisch veld is groter dan 3V/m. De installatie moet worden aangepast zodat het veld maximaal 3V/m bedraagt op de plaats waar het controlepunt wordt geplaatst. 67

68 1.6 Het venster VERTICAL PATTERN Dit venster laat toe om de verticale stralingszones van de antennes te berekenen, dit zowel voor de 5% grens als voor de 2% grens. Deze verticale stralingszones helpen bij het bepalen van de zoomfactor van het analyseplan en de kritieke hoogte bij de plaatsing van controlepunten. Men kan deze zones manueel aanmaken, alsook automatisch laten genereren door het programma. 68

69 1.6.1 Het automatisch laten aanmaken van de stralingszones. Wanneer we op de knop Auto Patern klikken, worden alle verticale patronen automatisch gegenereerd. Via het selectiemenu Recall, kan men vervolgens de aangemaakte patronen overlopen. 69

70 Indien een stralingszone niet voldoet, kan deze verwijderd worden met de knop Delete Patern Manueel aanmaken van verticale stralingszones. Wanneer men deze patronen manueel wenst aan te maken gaat men als volgt te werk. 1. Selecteer een antenne via het selectiemenu Antenne 2. Vul bij Limit % in voor welke grens (5% of 2%) men een stralingszone wil generen. Voor een 5% stralingszone vult men de waarde 0.05 in, voor een 2% stralingszone vult men 0.02 in. 3. Stel de horizontale (X) en verticale (Y) afstand in van de punten. 4. Vervolgens klikt men op de knop Calculate, waardoor de stralingszone zal verschijnen. 5. Daarna vult men een naam in bij Pattern name. 6. Tot slot wordt de stralingszone bewaard via de knop Save Patern 70

71 Zorg er voor dat beide stralingszones van elke antenne aanwezig zijn in het dossier! 71

72 1.7 Het venster Checkpoints Na het vervolledigen van de stralingsstudie kan men overstappen naar het venster Checkpoints. Zoals men kan vaststellen is het tabblad een samenvatting van de controlepunten uit onze studie. De betekenis van de kleuren stemt overeen met de beschrijving in 1.5. Hierboven ziet men de 3 eerste controlepunten uit het dossier. Een controlepunt bevat volgende gegevens: 1. De hoogte 2. Het elektrisch veld aanwezig in het controlepunt 3. Het percentage van de norm voor het gecumuleerde resultaat. 4. De gebruikte verzwakking. 5. Het elektrische veld dat door de installatie gegenereerd wordt op de plaats van het checkpoint 6. Het percentage van het elektrische veld t.o.v. de norm. 72

73 7. De verklaring voor het gebruik van de toegepaste verzwakking bij het plaatsen van de checkpoints. Wanneer er een verzwakking wordt toegepast, moet hier steeds een verklaring voor worden gegeven! Indien dit nog niet gebeurd is bij de plaatsing van de checkpoints, moet men dit hier doen. Een verklaring toevoegen doet men door op het tekstvak (Mx01) te klikken. Bij een oranje controlepunt dient er een meting te gebeuren op het terrein. De metingen voor de oranje controlepunten kunnen op twee wijzen worden uitgevoerd. Ofwel een meting op het niveau van het mediaanpunt (plaats van de installatie) waardoor men de omringende straling kan bepalen, ofwel op het niveau van de controlepunten waarvoor er een meting noodzakelijk is. De resultaten van de meting(en) moeten ingevoerd worden in het dossier. 73

74 In het eerste voorbeeld voegen we de resultaten toe van een meting op het niveau van het mediaan punt. De toe te voegen gegevens in dit scherm zijn: 1. De referentie van het meetapparaat. Deze referentie wordt toegewezen door de dienst NCS, na het kalibreren van het apparaat (MT01). 2. De datum waarop de metingen zijn uitgevoerd (MO01). (xx/xx/xxxx) 3. Het beginuur van de metingen (MO02). (xx:xx) 4. Het einduur van de metingen (MO03). (xx:xx) 5. Het gemiddelde elektrische veld gedurende 6 minuten. 6. De precisie van de metingen (doorgaans 4 db). De twee andere getallen, Corrected Measurement en Percent BE Median Point worden automatisch berekend door de software. Na het invullen van deze gegevens verandert het oranje controlepunt in een geel controlepunt. (Op het 5% analyseplan zal dit controlepunt eveneens van kleur veranderen.) 74

75 Dit betekent dat na meting dit controlepunt niet langer problemen oplevert. In het tweede voorbeeld zijn de metingen uitgevoerd op de plaats waar de grens van 5% van de norm wordt overschreden. De gegevens MT01, MO01, MO02 en MO03 worden nog steeds bovenaan ingevuld, het gemiddeld gemeten elektrisch veld gedurende 6 minuten en de precisie van de metingen wordt in de software bij het controlepunt zelf ingevuld. Deze 2 laatste worden bij Field Applicant en Precision Applicant ingevuld. Ook hier verandert het checkpoint van oranje naar geel. Opgelet: bij een meting ter hoogte van de installatie dient men slechts 1 meting te verrichten. Wanneer men kiest voor een meting ter hoogte van het controlepunt, moet men voor elk oranje controlepunt een meting verrichten en de gegevens per meting ingegeven bij het desbetreffende controlepunt. 75

76 1.8 Het venster Configurations. In dit venster kan men de mappen van de verschillende applicaties invoeren, om het goed functioneren van de software te garanderen., en kan men instellen via de 3 knoppen rechts bovenaan. In de 2 overblijvende velden kan men een map kiezen voor de plannen en foto s en een Default map kiezen die de applicatie automatisch zal gebruiken. 76

77 1.9 Het venster Remarks/Problems Indien men het dossier teruggestuurd krijgt omdat er bijkomende informatie wordt gevraagd of omdat het dossier onvolledig is, kan men hier de opmerkingen of problemen i.v.m het dossier terugvinden. 77

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 16.02.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 16.02.2011 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 16.02.2011 BELGISCH STAATSBLAD 11503 Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l arrêté

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: KPN-Group Belgium Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: KPN Group Belgium NV Neerveldstraat 105 1200 BRUSSEL heeft

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: NV Mobistar Bourgetlaan 3 1140 Brussel heeft bij de Vlaamse

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Koning Albert II laan Brussel 02/ Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Koning Albert II laan Brussel 02/ Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs betreffende de ontvangst van een technisch antennedossier, overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel 02/ Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel 02/ Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs betreffende de ontvangst van een technisch antennedossier, overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel 02/ Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel 02/ Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs betreffende de ontvangst van een technisch antennedossier, overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen

Nadere informatie

De eigenaar: BASE Kolonel Bourgstraat, 115 1140 Brussel

De eigenaar: BASE Kolonel Bourgstraat, 115 1140 Brussel Ontvangstbewijs Pagina 1 De eigenaar: BASE Kolonel Bourgstraat, 115 1140 Brussel heeft bij het B.I.P.T. een technisch antennedossier ingediend, overeenkomstig de bepalingen in het bovenvermelde koninklijk

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: NV Mobistar Bourgetlaan 3 1140 Brussel heeft bij de Vlaamse

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus 21-1210 Brussel 02/226 88 88 Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus 21-1210 Brussel 02/226 88 88 Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs betreffende de ontvangst van een technisch antennedossier, overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus 21-1210 Brussel 02/226 88 88 Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus 21-1210 Brussel 02/226 88 88 Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs betreffende de ontvangst van een technisch antennedossier, overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel 02/ Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel 02/ Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs Pagina 1 De eigenaar: BASE Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij het B.I.P.T. een technisch antennedossier ingediend, overeenkomstig de bepalingen in het bovenvermelde koninklijk besluit.

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Attest van conformiteit

Attest van conformiteit Attest van conformiteit Pagina 1 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) bevestigt dat de hieronder vermelde antennes aan de volgende eisen voldoen: - het technisch dossier

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus 21-1210 Brussel 02/226 88 88 Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus 21-1210 Brussel 02/226 88 88 Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs betreffende de ontvangst van een technisch antennedossier, overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

Attest van conformiteit

Attest van conformiteit Attest van conformiteit Pagina 1 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) bevestigt dat de hieronder vermelde antennes aan de volgende eisen voldoen: - het technisch dossier

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Archibus Reservatiemodule

Archibus Reservatiemodule Archibus Reservatiemodule Date de création : 24/08/2016 Version : 1 Date de dernière modification : 27/03/2017 Inhoud Archibus Reservatiemodule... 1 1 Aanmelden op Archibus... 3 2 Een zaal of werkpost

Nadere informatie

Verkleinen- en uploaden van beelden

Verkleinen- en uploaden van beelden Verkleinen- en uploaden van beelden Deze handleiding is opgebouwd rond eenvoudig te gebruiken programma s die verkrijgbaar zijn in het Nederlands en te installeren zijn onder Windows XP, Vista en Windows

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012)

I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) I. Vorming 4-5 (3&10/05/2012) 1. Windows Live Photo Gallery Om de foto s op onze computer te beheren, hebben we voor de vorming gekozen om met Windows Live Photo Gallery te werken. Photo Gallery biedt

Nadere informatie

EPSketch Handleiding

EPSketch Handleiding EPSketch Handleiding INHOUD Voorwoord... 2 Installatie... 3 Openen SketchUpmodel... 3 Project aanmaken... 4 Aanduiden van vlakken... 7 Technieken... 9 Resultaten en Rapport... 9 Google Sketchup referentiekaart...

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die enkel een afvalstoffenmelding

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Pagina 2 van 7 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden 1 Inleiding Versie Omschrijving Auteur Status 1.0 Initiële versie Jerry Gielis en Final 1.1 Bijkomende

Nadere informatie

3. MAAK JE KAART MET GOOGLE MAP

3. MAAK JE KAART MET GOOGLE MAP EEN MULTIMODAAL TOEGANGSPLAN OPSTELLEN MET BEHULP VAN GOOGLE MAP 1. INLEIDING Het opstellen van een multimodaal toegangsplan is één van de verplichte maatregelen van het bedrijfsvervoerplan. Veel bedrijven

Nadere informatie

e-tracker Pro User guide

e-tracker Pro User guide e-tracker Pro Vol g de statu s van uw pakketten online User guide Versie 0.1 Inhoudstafel Introductie... 2 Zich aanmelden bij e-tracker pro... 3 Hoe e-tracker Pro gebruiken?... 5 Het horizontale menu...6

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Werken met PIXresizer:installeren

Werken met PIXresizer:installeren Werken met PIXresizer:installeren Je kan PIXresizer downloaden van de website van de Zandloper. Onder rubriek ICT helemaal rechts op volgend adres: Dubbelklik op icoon Het gecomprimeerde bestand zal openen

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album 3 Foto s en tekst invoegen en schikken Bovenaan het programmavenster ziet u twee tabs: handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Hoe stel ik mij als landbouwer in orde met het gesloten circuit?

Hoe stel ik mij als landbouwer in orde met het gesloten circuit? Hoe stel ik mij als landbouwer in orde met het gesloten circuit? 1. Ik maak een persoonlijke account aan Klik op de afbeelding hierboven. Kies in het volgende venster uw taal en vul uw naam, voornaam en

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 06) Inhoudstafel 1. Toegang tot de webapplicatie... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 3 3. Wijziging labogegevens... 6 4. Inschrijven voor een ringtest / technische

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Bescherm je tegen onveilige websites

Bescherm je tegen onveilige websites Bescherm je tegen onveilige websites Het is bekend dat niet alle websites even veilig zijn. Internet Explorer biedt de mogelijkheid om, de als onveilig bekend staande, websites toe te voegen aan de zone

Nadere informatie

KOBE Confectie Handleiding

KOBE Confectie Handleiding KOBE Confectie Handleiding Woontotaal: registeren, inloggen en de eerste stappen van Woontotaal Registreer en log in Voordat u aan de slag kunt met Woontotaal, moet u zichzelf eerst registeren via de volgende

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website.

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Voor wie? U wilt uw bedrijf professioneel voor stellen? U wenst uw website graag zelf te onderhouden? U wenst het budget laag te houden? Wat?

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie