GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB

2 Inhudspgave ALGEMEEN 3 Infrmatie ver Web-BVB 3 Wat is Web-BVB? 3 Systeemeisen 3 Bereikbaarheid Web-BVB 3 Gebruikersrllen 4 STAPSGEWIJZE INSTRUCTIE 5 Inlggen 5 Inlggen 5 Wachtwrd wijzigen 5 Uitlggen 5 Raadplegen 6 Zeken bedrijven 6 Actueel vergunde situatie 6 Bedrijfsgegevens 7 Beschikkingen raadplegen 7 Emissiepunten en gebuwen raadplegen 10 Inveren en wijzigen 12 Inveren nieuw bedrijf 12 Wijzigen bedrijfsgegevens 13 Inveren van gebuwen en emissiepunten 13 Wijzigen f verwijderen van gebuwen en/f emissiepunten 15 Verwijderen van een bedrijf 16 Inveren van een nieuwe beschikking 16 Wijzigen van een bestaande beschikking 21 Inver met behulp van de imprtmdule 21 Afsluiten peride 22 Rapprtages en kaart 23 Rapprtages bij Exprt 23 Kaart 24 Beheer 25 Cdebeheer 25 Gebruikersbeheer 25 2

3 ALGEMEEN Infrmatie ver Web-BVB Wat is Web-BVB? Web-BVB is een Web-applicatie gevuld met het Bestand Veehuderij Bedrijven (BVB). Het bestand wrdt nline dr de gemeenten f mgevingsdiensten geactualiseerd en aangevuld wanneer veehuderijbedrijven in de betreffende gemeente f uitveringsdienst een nieuwe vergunning f melding hebben gekregen. In het Web-BVB zijn de aard en de ligging van alle veehuderijbedrijven pgenmen. Op dit mment hebben 5 prvincies een BVB-bestand: Nrd-Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht en Overijssel. Web-BVB is vr de prvincies Utrecht, Brabant en Gelderland een penbare applicatie; iedereen kan de gegevens in het bestand raadplegen. Systeemeisen Om gebruik te maken van Web-BVB met uw systeem een internet aansluiting hebben en minimaal Internet Explrer 7. Bereikbaarheid Web-BVB Web-BVB heeft per deelnemende prvincie een eigen internetadres: Prvincie Nrd-Brabant Prvincie Gelderland Prvincie Limburg Prvincie Overijssel Prvincie Utrecht 3

4 Gebruikersrllen Omdat Web-BVB vr verschillende deleinden wrdt gebruikt, zijn de gebruikers in verschillende grepen nderverdeeld, elk met een eigen rl. Raadpleger (GAST): De gegevens in Web-BVB van de prvincies Utrecht, Brabant en Gelderland zijn te raadplegen znder daarvr te heven inlggen. Ok is het mgelijk m enkele rapprtages te maken en de viewer te gebruiken. Gebruiker (OND): Deze gebruiker is een medewerker van een gemeente, milieudienst f uitveringsdienst en kan de gegevens van de gemeente(n) waar hij/zij vr is geautriseerd raadplegen, wijzigen en actualiseren. De gebruiker kan k rapprtages maken en de viewer gebruiken. Decentraal applicatiebeheerder (DAP): Deze gebruiker is de eindverantwrdelijke van de betreffende gemeente, milieudienst f uitveringsdienst. Naast het raadplegen, wijzigen en actualiseren van gegevens, sluit deze persn k de peride af en geeft daarmee aan dat de gegevens tt de afsluitdatum crrect en cmpleet zijn aangeleverd. Bedrijfsntwikkelingsplan (BOP): Per gemeente is er één gebruiker die rechten heeft m de gegevens betreffende de Bedrijfsntwikkelingsplannen van bedrijven in te veren. De ingeverde gegevens zijn NIET penbaar en dan k niet dr raadplegers/gasten in te zien. Centraal applicatiebeheerder (CAP): Deze prvinciale beheerder is vr u bereikbaar vr beantwrden van technische en inhudelijke vragen ver Web-BVB en het (helpen) plssen van futmeldingen. 4

5 STAPSGEWIJZE INSTRUCTIE Afhankelijk van de rl waarmee u bent ingelgd, kunnen de schermen afwijken van de in deze handleiding getnde afbeeldingen. Inlggen Inlggen Om de gegevens in Web-BVB te kunnen muteren f te te vegen, heeft u een gebruikersnaam en wachtwrd ndig. Wanneer u deze niet heeft, kunt u cntact pnemen met de Functineel beheerder van uw prvincie dr p de knp Cntact Helpdesk te klikken. De Functineel beheerder zal een gebruikersnaam en wachtwrd vr u aanmaken. Klik p Inlggen m uw gebruikersnaam en wachtwrd in te kunnen veren. Klik daarna p Lg in. Wachtwrd wijzigen Wij raden u een persnlijk wachtwrd aan te maken ter vervanging van het dr uw prvincie verstrekte wachtwrd. U kunt het wachtwrd wijzigen dr te klikken p uw gebruikersnaam die nder in beeld is verschenen. U kmt dan in een scherm waar u uw wachtwrd kunt wijzigen. Uitlggen Om misbruik van het systeem en uw bestand te vrkmen, vragen wij u aan m na aflp van uw werkzaamheden, uit te lggen. Klik hiervr p uitlggen in de taakbalk. Wanneer u enige tijd geen gebruik hebt gemaakt van Web-BVB, lgt het systeem autmatisch uit. Om uw werkzaamheden te hervatten, dient u pnieuw in te lggen. wijzigen wachtwrd 5

6 Raadplegen Zeken bedrijven U kunt bedrijven zeken p: Pstcde, Straatnaam, Huisnummer, Plaatsnaam, Gemeente, Referentie en/f wel f geen IPPC-bedrijf. Een deel van bv de pstcde f straatnaam is vldende m een zekresultaat te krijgen U kunt k zeken met zgenaamde wildcards, zie het vrbeeld hiernder: %lnse% geeft alle straten met `lnse` in de naam ( % kun je gebruiker bij 0 f meer nbekende tekens); _ gebruik je wanneer je slechts 1 teken niet weet. Met de knp Wissen verwijdert u ingevulde zektermen. Wanneer u znder één van de velden in het zekscherm in te hebben gevuld, p Zek klikt, verschijnen alle bedrijven waarvr u geautriseerd bent. Onderin het zekscherm wrdt het aantal zekresultaten getnd en het aantal pagina s waarver de resultaten zijn verdeeld. Actueel vergunde situatie De actueel vergunde situatie geeft de vigerende vergunning van het geselecteerde bedrijf weer. Selecteer een bedrijf dr p de betreffende regel te klikken. Klik p Actueel vergunde situatie. Er verschijnt een samenvatting van de vigerende vergunning. 6

7 Bedrijfsgegevens Klik p Details m de algemene bedrijfsgegevens te bekijken. In het scherm ziet u naast de pstcde, het huisnummer met eventuele teveging k de cördinaten van het bedrijf. Klik p Ga naar interactieve kaart m de lcatie van het bedrijf p de kaart weer te geven. Optineel kan in dit scherm zijn aangegeven f een bedrijf aan de IPPC richtlijn vldet. Tevens kan ptineel wrden aangegeven wanneer de laatste cntrle van dit bedrijf heeft plaatsgevnden. Klik p Terug m terug te keren naar het verzicht van bedrijven. Beschikkingen raadplegen Naast (een samenvatting van) de Wet Milieubeheervergunning, Omgevingsvergunning f Melding van een bedrijf kan k de eventuele Natuurbeschermingswet vergunning middels deze functie wrden geraadpleegd. Selecteer een bedrijf dr p de betreffende regel te klikken. Klik p Beschikkingen. Er verschijnt een verzicht met per nderwerp een tabblad met de betreffende beschikking(en). 7

8 Het eerste tabblad bevat de Wet Milieubeheer vergunning (WM- vergunningen). Klik p Details m de inhud van de beschikking te raadplegen. Het tweede tabblad bevat de Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-wetvergunningen), mits ingeverd in het systeem. Deze inver wrdt dr de prvinciale vergunningverleners uitgeverd. Datum laatste imprt geeft aan wanneer de gegevens vr het laatst zijn geactualiseerd. Afhankelijk van de wijze van tetsen is de depsitie per gebied f per Habitattype per gebied weergegeven (verschillend per prvincie). 8

9 Wanneer u de ammniakemissie uit de NB-wet vergunning wilt vergelijken met de actueel vergunde situatie, klikt u p Actuele Situatie WM. Let p: als gevlg van een afrndingsfut kan er een klein verschil zijn met de weergegeven emissie bij. Details WM-vergunning. Bij een vlgende release wrdt hier aandacht aan besteed. Het derde tabblad bevat een samenvatting van het bedrijfsntwikkelingsplan, mits ingeverd in het systeem. Dit tabblad is alleen zichtbaar vr gebruikers met autrisatie vr de betreffende gemeente, niet vr gasten. Klik p Terug m terug te keren naar het verzicht van bedrijven. 9

10 Emissiepunten en gebuwen raadplegen Selecteer het bedrijf waarvan je de gebuwen f emissiepunten wilt raadplegen. Klik p Emissiepunten. U ziet nu de gebuwen ingeverd vr dit bedrijf. Indien er geen gebuwen zijn ingeverd, is alleen het gebuw bedrijf zichtbaar. Gebuw bedrijf heeft dezelfde cördinaten als ingeverd bij de algemene bedrijfsgegevens. Klik p de knp Emissiepunten f p het tabblad Emissiepunten m de emissiepunten van dit bedrijf in te zien. Ok vr emissiepunten geldt dat emissiepunt bedrijf standaard wrdt aangemaakt. De cördinaten van dit emissiepunt zijn gelijk aan die van het bedrijf. Wanneer geen aanvullende gegevens vr gebuwen en/f emissiepunten zijn ingevuld zullen de default waarden in de rapprtages wrden vermeld. Als wel emissiepunten zijn ingeverd, ziet het scherm er als vlgt uit. 10

11 Klik p Details m de details van het emissiepunt weer te geven. Klik p Terug m het scherm te verlaten. 11

12 Inveren en wijzigen Inveren nieuw bedrijf Ga naar Selecteer bedrijf ; Klik in het verzicht met bedrijven p Nieuw. Klik in het verzicht met bedrijven p Nieuw. Ver de vlgende algemene bedrijfsgegevens in: Pstcde: Met behulp van de functie zek pstcde kan met behulp van de straat en wnplaats de pstcde wrden pgezcht. - Ver Straatnaam en Plaatsnaam in. - Kies de juiste reeks en klik p OK. 12

13 Huisnummer met eventuele teveging. referentie: kenmerk van het bedrijf dat de gemeente gebruikt, bijvrbeeld het gemeentelijk dssiernummer. xy-cördinaten: gegrafische ligging van het wnadres van het bedrijf (geen punten f kmma s gebruiken). Dr p ga naar interactieve kaart te klikken pent de viewer en kunt u met de zek functie de lcatie van het bedrijf bepalen vlgens bvenstaande werkwijze. IPPC: vink aan wanneer het bedrijf nder de IPPC-richtlijn valt. Laatste cntrle: u kunt ptineel aangeven wanneer het bedrijf vr het laatst is gecntrleerd. NB: De cmbinatie van pstcde en huisnummer met eventuele teveging met uniek zijn! Sms kmt het vr dat bij bepaalde een cmbinatie van straat- en huisnummer geen pstcde in Web-BVB wrdt weergegeven, f dat het inveren van de pstcde en het huisnummer geen straatnaam plevert. Dit kan verschillende rzaken hebben. In de lijst FAQ is dit nader uitgewerkt. Wijzigen bedrijfsgegevens Selecteer het bedrijf waarvan de algemene bedrijfsgegevens dienen te wrden aangepast in het verzicht met bedrijven. Klik p Details. Wijzig de bedrijfsgegevens waar ndig. Klik p Opslaan en keer terug naar het verzicht van bedrijven. Inveren van gebuwen en emissiepunten Om dieren p een gedetailleerder niveau p te kunnen nemen in Web-BVB, kunnen dieren wrden verdeeld ver gebuwen en f emissiepunten. Per gebuw kunnen meerdere emissiepunten wrden ingeverd. Selecteer het betreffende bedrijf in het verzicht van bedrijven. Klik p Emissiepunten. Standaard staan hier het gebuw `bedrijf` en het emissiepunt `bedrijf` weergegeven, beiden met het xy-cördinaat van het bedrijf. Deze cördinaten kunt u in dit veld niet wijzigen, alleen nder bedrijfsgegevens zijn deze cördinaten aan te passen. Dr p de knp f het Tabblad Gebuwen f Emissiepunten te klikken, kunt u wisselen tussen de gebuwen en emissiepunten. 13

14 Inveren van een nieuw gebuw Om een nieuw gebuw in te veren, dient het tabblad p Gebuw te staan. Klik p Nieuw en ver de gebuwgegevens in. De vlgende kenmerken kunnen vr een gebuw wrden ingevuld: Omschrijving gebuw (verplicht veld) x- cördinaat in (gehele) meters y- cördinaat in (gehele) meters Met behulp van de functie Ga naar interactieve kaart kunnen de cördinaten wrden bepaald. Zie nadere uitleg nder inveren nieuw bedrijf Oriëntatie: de psitieve hek in graden gemeten tussen de psitieve x-as en de lange zijde van het gebuw (tussen 0 en 180 ) lengte van het gebuw in meter (geheel getal) breedte van het gebuw in meter (geheel getal) hgte van het gebuw in meter (geheel getal) Klik p Opslaan en daarna p Terug. Het gebuw is tegevegd. Inveren van een nieuw emissiepunt Per gebuw kunnen meerdere emissiepunten wrden tegevegd. Het tabblad dient p Emissiepunten te staan. Klik p Nieuw, kies bij Gebuw in de lijst het gebuw waar het emissiepunt bij hrt. De vlgende kenmerken kunnen vr een emissiepunt wrden ingevuld: Omschrijving emissiepunt (verplicht veld ) x- cördinaat in (gehele) meters y- cördinaat in (gehele) meters Met behulp van de functie Ga naar interactieve kaart kunnen de cördinaten wrden bepaald. Zie inveren nieuw bedrijf vr nadere uitleg Gem. gebuwhgte: gemiddelde gebuwhgte in meters (2 decimalen) EP Hgte: Emissiepunt hgte f schrsteenhgte in meters (2 decimalen) EP-Diameter: Diameter van de uitstrmpening in meters (2 decimalen) EP-Uittreesnelheid: verticale uittreesnelheid van het emissiepunt in meters per secnde (2 decimalen) 14

15 Wanneer de kenmerken van de gebuwen f emissiepunten niet wrden tegevegd, wrden in de rapprtages de default waarden (indien vastgesteld) gebruikt. (bv rapprtage V-stacks) Gem. gebuwhgte: 6 meter EP Hgte: 6 meter EP-Diameter: 0,5 meter EP-Uittreesnelheid: 4 m/s Klik p Opslaan en daarna p Terug. Het emissiepunt is tegevegd. Wijzigen f verwijderen van gebuwen en/f emissiepunten Klik p Details m de kenmerken van het gebuw f emissiepunt te bekijken en/f te wijzigen. Sla vervlgen de gewijzigde gegevens p. Emissiepunten en gebuwen kunnen k verwijderd wrden. Eerst dienen de emissiepunten verwijderd te wrden, daarna het betreffende gebuw. Klik p Verwijderen. U krijgt de vraag f u zeker weet dat u het recrd wilt verwijderen. Klik p OK. 15

16 Verwijderen van een bedrijf Bedrijven mgen uitsluitend wrden verwijderd als deze dubbel- f fut zijn ingeverd. Het verwijderen van een bedrijf dient te wrden gedaan dr de CAP (prvinciaal functineel beheerder). Als u een bedrijf verwijderd wilt hebben, stuurt u via Cntact Helpdesk een mailbericht te naar de prvinciale CAP. In dit mailbericht geeft u aan welk bedrijf u verwijderd wilt hebben en wat de reden hiervan is. De CAP zal dit bedrijf vervlgens verwijderen. Let p: Bij bedrijfsbeëindiging f slp van een bedrijf, dient het bedrijf in Web-BVB te blijven staan. In deze situatie maakt u een nieuwe beschikking aan met als Beschikkingstype : Intrekking en als Beschikkingssrt bijv. Intrekking gehele veestand. Vervlgens dient u de dieraantallen p 0 te zetten (bij smmige beschikkingssrten gebeurt dit autmatisch). Het bedrijf is vervlgens p de kaart en in de verzichten terug te vinden als vrmalig bedrijf. Inveren van een nieuwe beschikking (alleen vr Gebruikers (OND) en Decentraal applicatiebeheerder (DAP)). Selecteer het bedrijf waar u een nieuwe beschikking vr wilt tevegen in het verzicht met bedrijven. Klik p Beschikkingen. Naast de WM-vergunning, verschijnt k een tabblad met de Natuurbeschermingswetvergunning en een tabblad met het Bedrijfsntwikkelingsplan. Zrg dat het tabblad WM-vergunning actief is (dnker gekleurd). Klik p Nieuw m een beschikking te te vegen. Het inveren van een nieuwe beschikking is pgedeeld in 4 stappen: 1. Beschikking : het inveren van de algemene beschikkingsgegevens 2. Huidige situatie : het eventueel vernemen van infrmatie uit de huidige situatie 3. Nieuwe situatie : het inveren van de nieuwe situatie 4. Bevestigen : het bevestigen van de ingeverde gegevens 16

17 Stap 1 Beschikking : Onder de algemene beschikkingsgegevens wrden de vlgende velden ingevuld: Status beschikking Aanvraag: de beschikking is bij de gemeente aangevraagd maar ng niet rechtsgeldig Ontwerp: de beschikking is gepubliceerd maar ng niet definitief Definitief: de beschikking is nherrepelijk Vervallen: de beschikking is (van rechtswege) vervallen. Beschikkingstype Crrectie: De actueel vergunde situatie van het bedrijf is niet crrect in Web- BVB ingeverd en kan, bij vrkeur met dit beschikkingstype wrden gewijzigd Vergunning Intrekking Melding Beschikkingssrt De lijst met beschikkingssrten kan nu ng per prvincie verschillen. Het is de bedeling m dit vr alle prvincies gelijk te trekken. Bij de prvincie Gelderland kan de keuze gemaakt wrden uit.a. de vlgende beschikkingssrten: Omgevingsvergunning prichting Omgevingsvergunning revisie Omgevingsvergunning verandering Omgevingsvergunning beperkte milieutets Intrekking gehele veestand dieren wrden autmatisch p 0 gezet Intrekking gedeeltelijke veestand Melding Activiteitenbesluit Datum besluit RAV-tabel versie: de tabel die in de beschikking is gebruikt. Bij een intrekking dient de RAV-tabel van de laatste beschikking te wrden gekzen Buwvergunning afgegeven: ptineel in te vullen Opmerking: hier kunt u bijznderheden van het bedrijf f de beschikking vermelden. Klik p Vlgende m naar Huidige situatie te gaan. 17

18 Stap 2 Huidige situatie : In de huidige situatie is de vigerende vergunning f melding te zien. Het is mgelijk bepaalde f alle RAV-cdes te kpiëren naar de nieuwe situatie. Hierte kun je een vinkje zetten in de kpie-vakjes. De huidige situatie geeft tevens aan he de RAV-cde in de nieuwe situatie zal zijn (deze wrdt vertaald van de ude RAV-tabel naar de gekzen RAV-tabel). Klik p Vlgende m naar Nieuwe situatie te gaan. Stap 3 Nieuwe situatie : In de Nieuwe situatie zijn de eventuele gekpieerde stalgrepen zichtbaar. In nderstaand vrbeeld is vruwelijk jngvee tt 2 jaar (A3) gekpieerd. Klik p Stalgrep tevegen m extra RAV-cdes / stalgrepen te te vegen. Selecteer het emissiepunt (cmbinatie van gebuw en emissiepunt). Ver de nieuwe RAV-cde in. Dit kan p 2 manieren: Intypen in het daarvr bestemde veld. Opzeken in de RAV-tabel dr p het vergrtglas te klikken. Het zekscherm pent waar u de cde in kunt vullen. Klik in het zekscherm m de gewenste cde ver te nemen. 18

19 Let er bij RAV-cde met meerdere Gren-Labelcdes p dat u de juiste cde in de lijst selecteert! Ver het aantal dieren in. Sinds RAV-tabel is het mgelijk een 2 de RAV-cde bij een stalgrep in te veren. Deze 2 de cde kan alleen een luchtwasser f aanvullende techniek zijn welke een reductie van ammniak, geur, fijnstf f een cmbinatie van deze emissies plevert. Let p: E6 is een nageschakelde techniek en levert extra emissie p. E6 kan niet als 2 e RAV-cde wrden tegevegd, maar dient als nieuw stalsysteem te wrden tegevegd, zie lijst FAQ. De 2 de RAV-cde is p 2 manieren in te veren: Intypen in het daarvr bestemde veld; Opzeken dr p het vergrtglas te klikken. In nderstaand vrbeeld is een gecmbineerd luchtwassysteem met 85% ammniakreductie gekzen. Wanneer alle stalgrepen zijn ingeverd, klikt u p Vlgende. 19

20 Stap 4 Bevestigen : Het tabblad Bevestigen pent nu. Hierin staan de ingeverde gegevens ngmaals weergegeven. Wanneer de dieren ver meerdere emissiepunten zijn verdeeld, zijn de gegevens per emissiepunt weergegeven. Cntrleert u hier de gegevens. Wanneer de ingeverde data niet juist is, kunt u deze wijzigen dr te klikken p de tabbladen Beschikking f Nieuwe situatie. Klik p Opslaan wanneer de ingeverde gegevens juist zijn. U keert vanzelf terug naar het verzicht van beschikkingen. De zjuist ingeverde beschikking is aan het verzicht tegevegd. 20

21 Wijzigen van een bestaande beschikking Wanneer u gegevens in een bestaande beschikking wilt aanpassen, selecteert u de betreffende beschikking en klikt u p Details. Het Overzicht van de gekzen beschikking pent. Vr het wijzigen van de algemene gegevens van een beschikking, klik p Wijzig beschikking. Vr het wijzigen van de RAV-cdes f dieraantallen, klik p Wijzig stalgrepen. Let p: Het beschikkingstype en de RAV-tabel versie zijn niet te wijzigen. De verige velden wel. Na het wijzigen van de beschikking, klik p Opslaan in het tabblad Overzicht. Inver met behulp van de imprtmdule Web-BVB biedt de mgelijkheid m gegevens digitaal te verwerken. Het imprtbestand dient een xml-bestand te zijn. Wanneer u een xml-bestand heeft, ver dan de vlgende stappen uit: Ga naar Beheer Imprteer Beschikkingen. Deze mgelijkheid is alleen zichtbaar wanneer u de Decentraal Applicatiebeheerder van uw gemeente bent (DAP staat vermeld nder in het scherm). Het imprtscherm pent. Zek met behulp van de knp Bladeren het xml-bestand p uw pc. Wanneer u kiest vr status ntwerp, met u alle beschikkingen die wrden geïmprteerd, handmatig p definitief zetten m deze in de Actueel Vergunde Situatie en de rapprtages zichtbaar te maken. 21

22 Wanneer u de reeds ingeverde data in Web-BVB wilt verschrijven dr de data in het xmlbestand, kiest u Ja bij Overschrijven bestaande gegevens (beschikkingsdatum met gelijk zijn) Klik p Opslaan m de imprt uit te veren. Cntrleer het imprtverslag na aflp m de kwaliteit van de imprt te waarbrgen. Afsluiten peride Ter bevestiging van de ingeverde gegevens van uw gemeente, wrdt u dr de prvincie gevraagd uw peride af te sluiten. Hiermee geeft u aan dat alle gegevens, ingeverd en gemuteerd tt de afsluitdatum, crrect en cmpleet zijn. Alleen de gebruiker met de rl Decentraal Applicatiebeheerder (DAP) kan de peride afsluiten. Klik p Openstaande beschikkingen en vervlgens p Ontwerpbeschikkingen. Het scherm penstaande beschikken pent en geeft een verzicht van alle bedrijven met een beschikking f melding met status Ontwerp. Deze beschikkingen kunt u inzien dr te klikken p Details. U kunt de status dan eventueel wijzigen in Definitief. Alleen definitieve beschikkingen f meldingen wrden in de rapprtages meegenmen. Vul bij nieuwe afsluitdatum de datum in tt wanneer het Web-BVB is bijgewerkt. Klik p Afsluiten m de peride af te sluiten. 22

23 Rapprtages en kaart Rapprtages bij Exprt Web-BVB biedt de mgelijkheid de gegevens in een breed scala aan rapprtages weer te geven en te exprteren. Klik p het tabblad Exprt. Het vlgende scherm wrdt getnd. De vlgende velden kunnen ingevuld wrden: Srt beschikking alle srten beschikkingen f per beschikkingssrt (Vergunning, Melding, Crrectie, Intrekking) Gemeente alle gemeenten f de naam van één specifieke gemeente. Pstcde bij een rapprtage van bedrijven met een bepaalde pstcde f pstcde4-vlak ( Denk aan hfdletters!!) Huisnummer bij een rapprtage van een specifiek bedrijf: het huisnummer van dat bedrijf. Status beschikking alle beschikkingen, Aanvraag, Ontwerp, Definitief f Vervallen Peildatum de peildatum waarvr u de rapprtage wilt maken. Keuze uit: Datum vandaag Halfjaarlijkse rapprtage (1 januari f 1 juli) per gekzen peiljaar. Per prvincie kan het eerste peiljaar verschillen. Dit heeft te maken met het mment van inventariseren. Rapprt hier geeft u aan welk type rapprt u wilt maken: Bedrijfsttalen emissies, nge, mve Bedrijfsttalen IV / niet IV emissies zijn verdeel ver de Intensieve Veehuderij f Niet Intensieve Veehuderijtakken p de bedrijven Diercategrieën 15 hfdcategrieën, emissie, aantallen. Fijnstf - kengetallen vr ISL3a in rapprtagevrm. Stalgrepen Excel alle stalgrepen per bedrijf Stalgrepen Wrd idem Geur-V-Stacks vergunningen de rapprtage vr V-stacks-vergunning is een excel bestand met de infrmatie die ndig is vr de inver in de vergunningen mdule van het prgramma V-stacks (verspreidingsmdel bij de Wet geurhinder en veehuderij van SenterNvem). 23

24 Deze rapprtage geeft per bedrijf de (ptineel) ingeverde emissiepunten met bijbehrende ingeverde waarden weer. Daarnaast wrdt k (per stal) de geuremissie weergegeven. Wanneer er echter geen emissiepunten per stal zijn ingeverd geeft de rapprtage alleen de bedrijfscördinaten met een aantal vraf ingestelde waarden. Geur-V-Stacks gebiedsvisie de rapprtage vr V-stacks gebied is een excelbestand dat eenvudig mgezet kan wrden naar een bestand geschikt vr mdelberekeningen met het prgramma V-stacks gebied (verspreidingsmdel bij de Wet geurhinder en veehuderij van SenterNvem). Vergelijking NB- WM vergunning: snel kunnen vergelijken f de emissie in de Nbwetvergunning vereenkmt met de WM-vergunning Bedrijfsntwikkelplannen (BOP): Alleen vr hierte gemachtigde gebruikers een verzicht van de bedrijfsntwikkelplannen Beheerplannen Natura 2000: rapprtage welke het brnbestand vr de berekeningen van de beheerplannen Natura-2000 levert. Frmat selecteer f u de Nederlandse kmma f Engelse punt als decimaalteken wilt gebruiken in de rapprtage. Nadat p Tn is geklikt, verschijnt een keuzemenu van Windws: penen, pslaan, annuleren, meer inf. Kies vr pslaan en pen daarna de pgeslagen rapprtage in Excel. U kunt in Excel allerlei bewerkingen den met de gegevens. De rapprtage Stalgrepen Wrd kunt u in Micrsft Wrd penen. Kaart Dr p het tabblad Kaart te klikken gaat u direct naar de interactieve kaart. Deze kaart tnt (na inzmen) de veehuderijbedrijven. Deze kaart kan per prvincie andere (hulp)kaartlagen bevatten. 24

25 Beheer Cdebeheer Web-BVB maakt gebruik van diverse tabellen m nder andere rapprtages te maken, emissies te berekenen en beschikkingen in te kunnen veren. De tabellen zijn te raadplegen nder tabblad Beheer - Cdebeheer. De tabellen bevatten de vlgende infrmatie: Diercategrieën: verzicht van dier categrieën. De NGE-factr is aan de diercategrie gekppeld. Gemeenten: verzicht van gemeenten met bijbehrende CBS-cde en pstcdegebied. Na herindeling kan hier wrden aangegeven in welke gemeente een vrmalige gemeente is pgegaan. Huisvestingsysteemcdes: mschrijving van type stalsysteem (traditineel, grenlabel, prefstal). Beschikkingssrten: verzicht van beschikkingssrten waaruit gekzen kan wrden RAV Tabelversies: verzicht van de verschillende RAV-tabellen met daarnder de bijbehrende tabel met RAV-cdes en emissiefactren. Verwijderingsreden: verzicht van redenen waarm een bedrijf uit het BVB wrdt verwijderd. Gebruikersbeheer Onder tabblad Beheer - Applicatiebeheer Gebruikersbeheer zijn alle gebruikers van Web-BVB (per prvincie) in een verzicht weergegeven. Hier kunt u een gebruiker (van bijvrbeeld een andere gemeente) autriseren vr uw gemeente. Klik p tabblad Beheer, keuze: Applicatiebeheer Gebruikersbeheer. Er verschijnt een verzicht met de gebruikers van alle gemeenten. Zek de betreffende gebruikers p in het verzicht. Selecteer de gebruiker die u wilt autriseren. Klik p Autrisaties. Er verschijnt een verzicht van de autrisaties die reeds aan de gebruiker zijn tegekend. Klik p Nieuw. 25

26 Vul de naam van uw gemeente in. Leesrechten geven de gebruiker recht tt het raadplegen van de gegevens van uw gemeente (gelijk aan inlggen als gast) Schrijfrechten geven de gebruiker recht tt het muteren van de gegevens van uw gemeente Met behulp van de vervaldatum kunt u een gebruiker autriseren vr een bepaalde peride. Klik p Opslaan. 26

GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB

GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB GEBRUIKERSHANDLEIDING WEB-BVB Inhoudsopgave STROOMSCHEMA 3 algemeen 4 Wat is Web-BVB? 4 Systeemeisen 4 Bereikbaarheid Web-BVB 4 Gebruikersrollen 5 nieuw in versie 4 6 stapsgewijze instructie 7 Inloggen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers Handleiding Cde 95 Check vr werkgevers Op Cde 95 Check kunt u zich als werkgever registreren. Nadat de registratie vltid is kunt u de naschlingsuren en pleidingen van uw chauffeurs registreren (eventueel

Nadere informatie

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo

Verzoek handmatige mutatie BRON mbo Verzek handmatige mutatie BRON mb Versie: 3.0 Datum: juli 2017 Auteur: DUO (afdeling EC/KLC) Status: Definitief Inhudspgave OVER DE INSTRUCTIE... 3 INDIENEN VERZOEK HANDMATIGE MUTATIE... 4 FOUTMELDINGEN

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner

Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner Beschrijving Trajectplanner: Student in TrajectPlanner Deze beschrijving legt uit he een student zelf in TrajectPlanner kan inlggen en zijn gegevens zien. De vlgende nderdelen wrden behanded: Inhud 1.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding web-bvb Gelderland (web-bvb versie 3.4)

Gebruikershandleiding web-bvb Gelderland (web-bvb versie 3.4) Handleiding Web-BVB versie 3.4 blz. 1 van 30 Gebruikershandleiding web-bvb Gelderland (web-bvb versie 3.4) Dit is de gebruikershandleiding behorend bij de applicatie web-bvb van de Provincie Gelderland.

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten Handleiding nline aanmelden RMA vr klanten Versin: 3.4 Date: 17-07-2013 Actemium Mercurin 24B 6903 PZ Zevenaar Tel.: +31(0)316 585 100 Fax: +31(0)316 585 101 http://www.actemium.nl/plssingen/supply_chain_slutins/

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden?

Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? Inloggen 4. Hoe logt een

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB

Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB Problemen bij invoer gegevens en veel voorkomende fouten bij gebruik Web-BVB 1. Bij sommige combinaties van postcode en huisnummer is de straatnaam niet meer zichtbaar/is het bedrijf uit de zoeklijst verdwenen.

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Exquise

Handleiding ZorgMail Exquise Handleiding ZrgMail Exquise VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden penbaar gemaakt f verveelvudigd, pgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

Handleiding Import / Export module

Handleiding Import / Export module Handleiding Imprt / Exprt mdule 2009-2011 Cpyright Asperin Hsting bv Del van deze handleiding De mdules van Asperin kunnen p velerlei manieren ingesteld wrden m daarmee ptimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers

Online aanvraagformulier voor het aanvragen van artikelen, boeken en/of proefschriften: Erasmus MC-medewerkers Online aanvraagfrmulier vr het aanvragen van artikelen, beken en/f prefschriften: Erasmus MC-medewerkers Nieuw accunt aanmaken : Via de website van de Medische Biblitheek: Kies aan de rechterkant vr Quicklink

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB

FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB FAQ-lijst Helpdesk Web-BVB Algemeen 1. Wat is Web-BVB? 2. Waar vind ik Web-BVB? 3. Wat is het belang van Web-BVB voor a. de gemeente en voor b. de provincie en voor c. derden? 4. Welke bedrijven worden

Nadere informatie

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3

Handleiding HvA-data. Rapport Bekostiging. Versie 0.3 Handleiding HvA-data Rapprt Bekstiging Versie 0.3 Rapprt Bekstiging Inhud 1. REVISIEOVERZICHT... 3 2. BEHEER VAN DE HANDLEIDING... 3 2.1 Uitgangspunten rapprt... 3 2.2 Del van het rapprt... 3 2.3 Brnsystemen...

Nadere informatie

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling Galvan biedt u de mgelijkheid m p de Galvan website geheel naar eigen inzicht een prductcatalgus samen te stellen. U bepaalt zelf wat de indeling van deze catalgus met zijn en welke artikelen u in de catalgus

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Orfeus online

Handleiding ZorgMail Orfeus online Handleiding ZrgMail Orfeus nline VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden penbaar gemaakt f verveelvudigd, pgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

QlikView, eenvoudig in gebruik

QlikView, eenvoudig in gebruik QlikView, eenvudig in gebruik Inhud Algemeen... 3 Gren Wit - Grijs... 3 Directe en indirecte zekmgelijkheden... 4 Vrijheid in analyseren... 5 Slim selecteren, de rechter muisknp... 6 De Menubalk... 9 Telichting

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.40

Documentatie voor update SNDwin 12.40 Dcumentatie vr update SNDwin 12.40 I. Verbeteringen... 3 1. Test bij definitief afrekenen... 3 2. Tellers wissen nmgelijk... 3 3. Cntrle rekeningstelsel... 3 4. Ingave factuur - herberekenen... 4 5. Afbeken

Nadere informatie

Handleiding: Mobiele werkplekken

Handleiding: Mobiele werkplekken Handleiding: Mbiele werkplekken [Java] Auteur: Afdeling autmatisering Versie 1.3 Laatste wijziging: 09-10-2006 Lcatie: U:\Handleiding-cag-java.dc Handleiding: Mbiele werkplekken 1. Inhudspgave 1. Inhudspgave...

Nadere informatie

Handleiding HvA WebDisk

Handleiding HvA WebDisk Handleiding HvA WebDisk Met HvA WebDisk kun je altijd en veral waar je een internetaansluiting hebt bij je hme-en grepsmappen. Als je een dcument bewerkt, sla deze dan p je lkale PC p. Vervlgens kun je

Nadere informatie

INSTRUCTIES - PSA ANTWERP - GUIDELINES

INSTRUCTIES - PSA ANTWERP - GUIDELINES eprtal Super user Als super gebruiker beheert u de gegevens van het bedrijf. U kan nieuwe gebruikers tevegen en bepaalde rllen aan de gebruikers tekennen. Beheer mijn bedrijf De super gebruiker beheert

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

Handleiding Data Tools

Handleiding Data Tools Handleiding Data Tls Deze handleiding is bedeld vr mensen die gebruik willen maken van de Tled Data Tls. De Data Tls zijn gericht naar datastrm beheerders. Inleiding Tijdens de zmerperide vinden nder andere

Nadere informatie

SIN-Online docentenhandleiding

SIN-Online docentenhandleiding SIN-Online dcentenhandleiding In deze handleiding wrdt u uitgelegd he u kunt inlggen p SIN-Online en de vlgende functies kunt gebruiken: Channelberichten, berichten plaatsen vr studenten. Flders, bestanden

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

Handleiding Rooster maken

Handleiding Rooster maken Handleiding Rster maken Inhud Handleiding Rster maken... 1 Weekrster in één gpslag... 2 Uitleg veel gebruikte functies... 2 Rster maken... 3 1 Dienst selecteren... 3 2 Werktijden inveren... 4 3 Split-shift

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 inf@impactxrm.cm Herzien 12.09.2016 Inhud Inhud... 1 IMPACTXRM Time Algemene infrmatie... 2 Gebruikersvrkeuren...

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

ZorgMail App - Gebruikershandleiding. Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners!

ZorgMail App - Gebruikershandleiding. Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners! ZrgMail App - Gebruikershandleiding Veilig, snel en efficiënt cmmuniceren met uw ketenpartners! VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (dr eigenaar van het pstvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele tegang tt de standaardmappen: Agenda, Taken, Pstvak IN, Cntacten, Ntities en Lgbek)

Nadere informatie

URBAIN Frequently Asked Questions

URBAIN Frequently Asked Questions URBAIN Frequently Asked Questins FAQ PER RUBRIEK 1. ALGEMEEN... 2 1.1 Tegang tt de tepassing URBAIN...2 1.2 Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke...2 2. LOGIN PROBLEMEN... 4 2.1 LOGIN : identificatie

Nadere informatie

Zelf een webpagina maken met HTML-code

Zelf een webpagina maken met HTML-code Zelf een webpagina maken met HTML-cde Stappenplan: 1. De brncde maken met Kladblk 2. Het resultaat bekijken met Internet Explrer 3. Een tweede webpagina maken en beide pagina s linken 4. De webpagina s

Nadere informatie

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken.

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken. Windws 7 Eduram p Windws 7 Vraf 1. Laat Windws je draadlze netwerken beheren We gaan ervan uit dat je je draadls netwerk beheerd wrdt dr Windws. Dit is niet altijd het geval - bijvrbeeld met de Juniper

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-shop

Gebruikershandleiding e-shop Gebruikershandleiding e-shp Het del van deze handleiding is het p een crrecte manier kunnen vrstellen en demnstreren van de nieuwe versie van de e-cmmerce. >> www.pgb-eurpe.cm 1. Inlggen Klik in de navigatiebalk

Nadere informatie

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be Handleiding: Jbs publiceren p Essenscia.be 1. Aanmelden... 1 2. Jbaanbiedingen tevegen... 2 2.1 Jbs in extra taal... 2 2.2 Opties m snel een jb te te vegen... 2 2.3 De beschikbare velden zijn:... 4 2.4

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

Opstarten met UiTPAS

Opstarten met UiTPAS Opstarten met UiTPAS Inhud Aanmaak UiTid... 2 Activiteit in UiTdatabank inveren... 3 Kansentarief ingeven en punten sparen... 7 De terugbetaling... 9 Cntact... 9 Aanmaak UiTid Om tegang te krijgen tt de

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

SAGA ESS. Internet Explorer Bureaubladver sie. Internet Explorer Tegelversie

SAGA ESS. Internet Explorer Bureaubladver sie. Internet Explorer Tegelversie SAGA ESS Versie 21/03/2017 De persneelsleden kunnen via intranet f internet het uurrster raadplegen en wensen aanvragen. Dit kan enkel tijdens de peride dat men in dienst is. 1 Waar vinden we de webapplicatie?

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

OLAT: Online learning & training

OLAT: Online learning & training OLAT: Online learning & training Handleiding vr starters 1. Aanmelden NEVA-website: https://neva.ned.univie.ac.at/ Gebruikerslgin OLAT-website: http://lat.ned.univie.ac.at/lat/dmz/ OLAT-anmeldung Selecteer

Nadere informatie

Gebruik van via Internet

Gebruik van via Internet Pagina 1 / 9 Gebruik van HRM@Defence via Internet 1. Algemeen HRM@Defence is vanaf nu tegankelijk via het internet. Iedereen kan van thuis uit zijn persnlijke gegevens raadplegen. U kunt smmige van deze

Nadere informatie

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag.

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag. Ggle translate 1. Tekst vertalen U kunt wrden f zinnen vertalen met behulp van Ggle Translate. Uw tekst vertalen Cmputer 1. Ga naar de pagina Ggle Translate. 2. Kies bven aan de pagina de talencmbinatie.

Nadere informatie