Onze ontwikkelingsstrategie werpt vruchten af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze ontwikkelingsstrategie werpt vruchten af"

Transcriptie

1 Newsletter 2009/1 Editorial Onze ontwikkelingsstrategie werpt vruchten af Andermaal toonden de klanten van Win zich uitermate tevreden over de dienstverlening van onze onderneming en ons aanbod van ICT-oplossingen. De klantentevredenheidsenquête die wij in november van vorig jaar uitvoerden en waaraan u misschien zelf ook hebt deelgenomen, leverde een globaal tevredenheidspercentage van 86 % op, waarmee de expertise van onze teams andermaal is bevestigd. In naam van al mijn medewerkers wens ik u te danken voor het betoonde vertrouwen en wil ik u op het hart drukken dat we dit succes mede aan u te danken hebben. In 2008 is Win er bovendien in geslaagd om met nog veel meer partners in zee te gaan en dat in diverse segmenten, zoals kmo s en openbare instellingen. Die vooruitgang is het resultaat van alle inspanningen die ons voltallig personeel heeft geleverd om op de verwachtingen van de markt in te spelen en om zo allesomvattende oplossingen en performante diensten aan onze klanten aan te bieden. Deze bevestiging van de waarde van onze onderneming heeft vanzelfsprekend de aandacht getrokken van openbare en private industriëlen die in alle vertrouwen in projecten van hoge kwaliteit wensten te investeren. Die belangstelling is voor Win een erkenning van haar professionalisme en de concretisering ervan biedt de onderneming en haar vele klanten de kans om zich verder te ontwikkelen. Welke richting de besprekingen betreffende het aandeelhouderschap ook uitgaan, Win blijft verzekerd van het behoud van een solide partner met aanzienlijke capaciteiten en ambities en een echte geest van vernieuwing. In 2009 blijft Win op nationaal niveau voortgaan op het ingeslagen pad met dezelfde technologieën in haar oplossingenportefeuille en een dienstverlening van even hoge kwaliteit. Dat dit geen dode letter blijft, blijkt onder meer uit het feit dat Win zopas haar internetsite in een nieuw kleedje gestoken om aan haar klanten in diverse segmenten een nog betere dienstverlening te garanderen. Ik ben dan ook zeer verheugd om vandaag de eerste Newsletter met een gloednieuwe look, samen met onze nieuwe website aan u voor te stellen. Bedoeling is om u via drie nieuwe rubrieken de meest recente informatie te geven over onze producten en oplossingen (Business), om onze klanten aan het woord te laten en de diensten die wij voor hen ontwikkelen nader toe te lichten (Customers) en om u een kijkje te gunnen in het reilen en zeilen van onze onderneming (Inside). Veel leesgenot! Patrick Vanderveken Afgevaardigd bestuurder

2 CUSTOMERS Klantentevredenheidsenquête: positieve resultaten en een winnaar Wij grijpen deze gelegenheid graag aan om onze klanten te danken voor hun deelname aan de tevredenheidsenquête die in november 2008 werd uitgevoerd. De resultaten zijn uitermate positief: in 2008 waren 86% van onze klanten tevreden met de diensten van Win. Alle teams van Win zijn op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek. Voor hen is dit inderdaad de gelegenheid bij uitstek om te vernemen wat er bij onze klanten leeft en om op basis van hun antwoorden op de vragenlijst diverse acties te ondernemen die ervoor zullen zorgen dat we in de toekomst nog beter op hun behoeften in kunnen spelen. Na de enquête hebben we overigens direct contact opgenomen met bepaalde klanten die hun mening hadden gegeven. Via die persoonlijke opvolging kan Win de specifieke verwachtingen beter in kaart brengen en allesomvattende, gerichte oplossingen ontwikkelen. De volgende tevredenheidsenquête zal op basis daarvan worden bijgewerkt om nog beter aan de verwachtingen van alle klanten te voldoen. Win doet er alles aan om de tevredenheid van haar klanten te meten en om rekening te houden met hun opinies. Dankzij die enquêtes kunnen we onze processen op het vlak van de dienstverlening, de kwaliteit en het beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten voortdurend verbeteren. Als winnaar van onze wedstrijd kwam de heer Jean-Philippe Waem van de onderneming voor interieurinrichting Home Market in Ollignies (Lessines) uit de bus. Hij krijgt van ons een draagbare fotoprinter. CUSTOMERS Win, een unieke partner voor eecom conseil In 2008 klopte eecom conseil bij Win aan om hun informatica- en telecommunicatie-infrastructuur een grondige opknapbeurt te geven. Gesprek met mevrouw Sabine Huc, zaakwaarneemster. Het in 2000 opgerichte eecom conseil is een advieskantoor, gespecialiseerd in strategische communicatie. eecom begeleidt besluitvormers van openbare en privéorganisaties bij de invoering van veranderingsprojecten. De onderneming is expert en Waals marktleider op het vlak van bedrijfs-, crisis- en milieucommunicatie en coaching van leidinggevende personen. Het spreekt vanzelf dat gegevensuitwisseling en opslag in die activiteit van doorslaggevend belang is. Win News: U profiteerde van een verhuis om uw informatica- en telecommunicatie-installatie grondig onder handen te nemen? 2/6 Sabine Huc : Inderdaad, toen we in mei 2008 verhuisden, besloten we om meteen ook aanzienlijk in telefonie en informatica te investeren en zo onze communicatietools te optimaliseren. Voordien beschikten we over een eigen technologie en een server die op het vlak van beveiliging en back-up ver achterop hinkten ten opzichte van de bestaande oplossingen in de markt. Naarmate

3 onze activiteit groeide, kregen we steeds meer behoefte aan performante tools van hoge kwaliteit voor een soepele uitwisseling van vrij zware bestanden zoals foto s, video s, boekhoudtoepassingen en andere dergelijke dragers, maar ook voor de opslag van die gegevens. De telefonie is op haar beurt een belangrijk communicatiemiddel voor ons kantoor, zowel voor de contacten met onze klanten, partners en onderaannemers als voor het beheer van communicatieacties via marketingnummers. Win News : U wilde dus een unieke partner die het beheer van uw hele infrastructuur in handen kon nemen? S.H. : Nous cherchions un partenaire intégrateur ICT unique à qui confier l ensemble de notre téléphoonze partner moest inderdaad een ICT-integrator worden aan wie we het hele beheer van onze telefonie en informatica konden toevertrouwen, inclusief de bekabeling, de installatie en het beheer van de servers, fax, telefoons, de configuratie van de pc s en het beheer van de printers, dat alles de klok rond. Wij zijn immers gespecialiseerd in crisiscommunicatie en moeten dus op elk uur van de dag en de nacht bereikbaar zijn! Die partner vonden we bij de onderneming Win die naar ons luistert, voortdurend beschikbaar is en een echt professionele dienstverlening aanbiedt. Op hun advies hebben we geopteerd voor de IP-telefonie die tal van opties biedt voor een draadloze installatie in ons hele nieuwe gebouw. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie en mobiliteit van onze medewerkers, maar maakt het ook mogelijk om aan klanten die bij ons langslopen toegang tot het internet aan te bieden. We hebben tevens een performante back-up -service geïnstalleerd. Win News : Hebt u al reële wijzigingen vastgesteld sinds de installatie van uw nieuwe infrastructuur? S.H. : We stelden diverse voordelen vast zoals de beschikbaarheid van een grotere werkruimte op de harde schijf, een verbeterde gegevensbeveiliging met een intelligente gegevensopdeling via de server en een back-upsysteem dat volledig aan onze activiteit is aangepast. Onze server is nooit meer overbelast en we ondervinden dus niet langer hinder van een vertraagde werking. Ook de telefonie is efficiënter geworden. Wij wensten dat de volledige installatie in één enkel weekend achter de rug zou zijn om zo weinig vertraging op te lopen in onze activiteiten. Ook die uitdaging heeft het hele team van Win tot een goed einde gebracht! BUSINESS Waalse kmo s: ICT integreren in de bedrijfsstrategie Het AWT (Agence Wallonne des Télécommunications) publiceerde zopas de resultaten van de jaarlijkse enquête over het gebruik van de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze enquête werd in de lente van 2008 afgenomen bij privaatrechtelijke ondernemingen met meer dan 5 werknemers en een maatschappelijke zetel in Wallonië (13522). In het totaal werden via briefwisseling en telefoon 1994 geldige vragenlijsten vergaard. 3 /6 Uit de enquête blijkt dat de Waalse kmo s over een goede ICT-apparatuur beschikken maar ze brengt tevens grote gebreken aan het licht met betrekking tot de geavanceerde toepassing ervan. Volgens het AWT zijn er drie verklaringen voor dit verschijnsel: - de kmo s beschikken over onvoldoende financiële middelen en personeel om alle mogeli jkheden van de ICT-apparatuur ten volle te benutten; - het ICT-aanbod is niet altijd op de behoeften van de kmo s afgestemd; - het ontbreekt de bedrijfsleiders aan digitale kennis en ze zien de concrete voordelen niet die ICT kan bieden voor hun bedrijfsstrategie.

4 De ICT-oplossingen worden door de Waalse bedrijfsleiders van kmo s niet altijd gezien als hefbomen voor de ontwikkelingsstrategie van hun onderneming. Bovendien worden ze geassocieerd met aanzienlijke financiële kosten. Lees de besluiten van de enquête op Win is een snel groeiende integrator van ICT-diensten en helpt de kmo s om hun reële behoeften op het vlak van ICT te bepalen. Op basis daarvan stellen we hen vervolgens een aangepast aanbod voor. Dat aanbod beantwoordt aan de essentiële parameters die in de AWT-enquête aan het licht kwamen: - een gepersonaliseerd dienstenaanbod met betrekking tot de voorgestelde materialen - een positionering op specifieke marktsegmenten. BUSINESS Webticketting: open en volg uw ticket online De webticketting -dienst van Win biedt klanten de mogelijkheid om elk informatica- of telefonieprobleem te rapporteren en snel een oplossing op maat te verkrijgen. Die Helpdesk -service is sinds januari nog verbeterd. Webticketting is een internettoepassing die via het portaal Win Customer Services toegankelijk is. U kunt er online tickets invoeren en ze opvolgen. De functie voor het invoeren van nieuwe tickets is beschikbaar van maandag tot vrijdag van tot u. Bij het invoeren van een ticket moet u in elk geval het onderwerp, de plaats waar het probleem zich voordoet en een omschrijving van het probleem opgeven. U kunt de lijst van tickets van de drie laatste maanden raadplegen en diverse criteria voor elk ticket terugvinden: de referentie, het onderwerp, de plaats waar het probleem zich voordeed, de status, de aanmaakdatum, de historiek van het ticket en de omschrijving. Om het ticket gemakkelijker terug te vinden, kunt u deze lijst filteren per ticketreferentie, per vestiging of per status (open/ closed). Nieuw sinds januari Sinds januari van dit jaar profiteren bepaalde klanten van extra voordelen. Bij de verwerking van het ticket kunnen ze inderdaad de nota over de oorzaak van de bedrijfsstoornis en andere belangrijke nota s raadplegen. Deze innovatie zal in de loop van het jaar geleidelijk aan voor alle klanten beschikbaar worden. 4 /6 In 2009 biedt Win haar klanten een verbeterde webticketting -service aan

5 BUSINESS Een nieuw klantgericht imago en meer zichtbaarheid Begin dit jaar startte Win met een nieuwe grafische vormgeving voor al haar communicatiedragers. Doelstelling: een betere dienstverlening aan de klant en een grotere zichtbaarheid van het complete aanbod van ICT-oplossingen. Aantrekkelijke en coherente communicatiedragers Bij de uitwerking van haar nieuwe imago heeft Win gestreefd naar een meer overzichtelijke voorstelling van haar diensten en producten aan de klant. Vandaag onthaalt Win u op een meer aantrekkelijke en ergonomische internetsite. Met de nieuwe architectuur krijgt de bezoeker direct toegang tot de diensten en oplossingen die hem interesseren naargelang het segment waarin hij actief is (kmo, bedrijven, instellingen, gezondheidszorg of onderwijs). Makkelijker surfen dus met het oog op tijdswinst en een betere dienstverlening. Dankzij de nieuwe grafische vormgeving is de identiteit van Win bovendien beter afgebakend, onder meer via een erg mooi logo dat een glimlachend gezicht evoceert. Met het felle kleurgebruik bevestigt Win op overtuigende wijze haar expertise en professionaliteit. Er duiken ook nieuwe gezichten op van personen die tevreden zijn over de speciaal voor hen ontwikkelde ICT-diensten. Er is ook een nieuwe bedrijfsbrochure opgesteld die al op grote schaal is gebruikt. Deze richt zich tot alle publieksegmenten van Win: klanten, partners, sociale, economisch of institutionele gesprekspartners, bezoekers van de onderneming Centraal staat een innoverend concept: een schema dat op een heldere en overzichtelijke manier de doelsegmenten, de werkdomeinen, de oplossingen en de diensten van Win in kaart brengt. Dit centrale schema fungeert als een communicatie-interface tussen Win en haar gesprekspartners en toont hen de weg naar een eerste of meer diepgaande kennismaking met alle door onze ondernemingen aangeboden competenties. Een nieuwe look en indeling voor de internetsite van Win. Afspraak op: shttp://www.win.be INSIDE Een team ten dienste van de kmo s 5 /6 Met het oog op een gerichte aanwezigheid in de markt van ICT-leveranciers wenste Win uit te groeien tot de bevoorrechte gesprekspartner van kleine en middelgrote ondernemingen. Met dit doel voor ogen werd een speciaal aan kmo s gewijd verkoopteam opgericht.

6 Onze oplossingen voor kmo s De informatie- en communicatietechnologie is één van de hoekstenen van het concurrentievermogen van bedrijven. Ten einde kmo s de mogelijkheid te bieden om de meest recente ICT-oplossingen gemakkelijker te integreren heeft Win een volledig aanbod van gepersonaliseerde diensten ontwikkeld. Dit resulteerde in een heel scala van professionele en performante oplossingspakketten tegen concurrerende prijzen. Het team stelt zich onder meer tot doel om aan kmo s en optimaal dienstenniveau met toegevoegde waarde aan te bieden en om altijd mee te zijn met de meest geavanceerde technologieën. Hiertoe volgen onze kmo-specialisten de voortdurend evoluerende markt op de voet om zo hun aanbod permanent up-to-date te houden. Het kmo-team bestaat uit een groep van flexibele medewerkers die altijd klaar staan om naar de klant te luisteren. Bedoeling? Beschikbaar zijn en dicht bij onze gesprekspartners staan. Ons team is helemaal klaar om de nieuwe uitdagingen voor dit nieuwe jaar aan te gaan en aan alle wensen van onze klanten op het vlak van aanwezigheid, beschikbaarheid en dienstverlening van hoge kwaliteit te voldoen. Centraal in de kmo-benadering van Win staan: - een team van 8 commercieel onderlegde medewerkers - dienstverlening aan meer dan 650 kmo s - een stijging met 30% van de contracten in 2008 INSIDE Verbeterd Client Relationship Management voor geoptimaliseerde commerciële contacten Om ons te onderscheiden in een voortdurend meer concurrerende omgeving hebben wij in 2002 besloten om al onze relaties met klanten professioneel te benaderen, onder meer dankzij de integratie van een CRM (Selligent). In de loop van 2009 zullen we onze CRM updaten om nog beter aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen. 6 /6 CRM : drie letters die onze klantenrelaties perfect samenvatten CRM staat voor Customer Relationship Management of in het Nederlands Klantenrelatiebeheer. CRM zorgt ervoor dat de handelingen van alle divisies van een onderneming die relaties met klanten onderhouden de verkoop, de marketing, de klantendienst, enz. op elkaar zijn afgestemd om zo de concurrentiepositie te verbeteren. In een omgeving met diverse kanalen is het delen van informatie tussen alle personen die in contact staan met de klant inderdaad van doorslaggevend belang! De tevredenheid van onze klant: onze prioriteit Klantenkennis en de mogelijkheid op hun verwachtingen in te spelen zijn essentieel voor een relatie van hoge kwaliteit. Om aan die doelstellingen te beantwoorden, zullen wij in 2009 de versie van onze CRM updaten voor een nog betere integratie tussen marketing, verkoop en klantendienst. Eén van de vele nieuwe functionaliteiten van de CRM wordt een interactieve beheerstool voor onze campagnes. In het kader van de klantendienst biedt deze tool de mogelijkheid om interactieve communicatiescenario s uit te werken voor alle kanalen, waaronder de traditionele kanalen naar de buitenwereld zoals , microsites en mobiele apparatuur. We zullen ook gerichte tevredenheidsenquêtes kunnen versturen die op het productenaanbod zijn afgestemd. Het resultaat van die campagnes zal automatisch acties voor onze verkopers genereren, dat alles met slechts één doel voor ogen: zo goed mogelijk aan de verwachtingen van onze klanten beantwoorden.

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd CRM Beheer en ontwikkel uw verkoop

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd Living Your Business Sage CRM Eenvoud

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Nimva. Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching. Helpdesk Services

Nimva. Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching. Helpdesk Services Helpdesk Services Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching Nimva bvba Nijverheidsstraat 15 9620 Zottegem 09 360 79 30 www.nimva.be support@nimva.be Personal Support Uw externe

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

Eén enkel product, verschillende oplossingen

Eén enkel product, verschillende oplossingen HET PRODUCT Het beheer van uw activiteit beheersen Integral zal uw bevoorrechte partner worden in het beheer van uw activiteit en uw boekhouding. Haar brede functionele dekking zal u toelaten het geheel

Nadere informatie

Skarabee. Managing your Real Estate Office

Skarabee. Managing your Real Estate Office Skarabee Managing your Real Estate Office Verrassend gebruiksvriendelijk Skarabee munt uit door z n uniek en heel apart design. Geen esthetiek om de esthetiek, maar echt bedoeld om alle taken van de vastgoedmakelaar

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

partner voor wen op uw netwerk. Vertrouwen op uw netwerk Van Dorp ict: Met kennis en respect

partner voor wen op uw netwerk. Vertrouwen op uw netwerk Van Dorp ict: Met kennis en respect Vertrouwen op uw netwerk - rp ict et de n en die is of en/of partner voor twerkbeheer bedrijfsvoering van iedere organisatie, ook in die van u. geringste storing kan immers enorme gevolgen hebben voor

Nadere informatie

Bright Square WIJ ZIJN BRIGHT SQUARE EEN FULL-SERVICE COMMUNICATIEBUREAU

Bright Square WIJ ZIJN BRIGHT SQUARE EEN FULL-SERVICE COMMUNICATIEBUREAU B Brigh Squa B Bright Square WIJ ZIJN BRIGHT SQUARE EEN FULL-SERVICE COMMUNICATIEBUREAU ONZE DIENSTEN Webdesign & Hosting Logo & Huisstijl HOE KUNNEN WIJ U HELPEN GROEIEN Wij zorgen voor een stijlvolle

Nadere informatie

Win nv wordt de ICT-pool van Tecteo Group

Win nv wordt de ICT-pool van Tecteo Group Newsletter 2009/2 Editoriaal Win nv wordt de ICT-pool van Tecteo Group Ons partnerschap met Tecteo Groep is officieel op 1 april 2009 van start gegaan. Deze datum is belangrijk voor Win en haar klanten

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Elektronisch wachtrijbeheer gecombineerd met digital signage verhoogt de klanttevredenheid en verbetert de

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL

GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL GETINGE ONLINE TOEGANG TOT INFORMATIE ALTIJD EN OVERAL 2 Getinge Online SLIMMER EN EFFICIËNTER WERKEN Over het algemeen wordt de status van reinigings- en desinfectieapparatuur handmatig en ter plaatse

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om strategische beslissingen te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Opleiding Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Duur

Nadere informatie

Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om.

Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om. Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om te peilen naar de tevredenheid en om behoeften in kaart brengen. In 2013 werd

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Mamut Partner Programma

Mamut Partner Programma Mamut Partner Programma Het Partnerprogramma van Mamut is opgedeeld in diversie categorieën. Voor u als partner betekent dit dat u een samenwerkingsovereenkomst kunt aangaan die past bij uw behoeften en

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen De KMO heeft steeds grotere uitdagingen op ICT vlak 1. Inleiding 2. ICT Strategisch inzetten om uw doel te realiseren 3. ICT Support kan

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

een formule met karakter!

een formule met karakter! Maak kennis met de Serenium formule : een formule met karakter! Ontdek de Serenium formule, onze beste oplossing op het vlak van service en bijstand. Als u voor Serenium kiest, wordt u uitstekend begeleid

Nadere informatie

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Aan de slag. Onze werkmethode in 4 fases:

Aan de slag. Onze werkmethode in 4 fases: UCast UCast is een jong en innovatief multimedia integratiebedrijf. Multimedia integratie? Denk daarbij aan televisie, Internet en tablets. Toestellen communiceren met elkaar en generen interactie. Zo

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

De IT Service Catalog

De IT Service Catalog De IT Service Catalog Een duidelijk beeld van uw IT-services en hun belang voor uw organisatie Operational efficiency Business IT alignment Customer satisfaction Breng business en IT op één lijn. Op de

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Professional Services

Professional Services Professional Services Winning deals together with Alcadis Professional Services Experience Center Het Experience Center biedt Alcadis alle faciliteiten om partners te informeren over Wi-Fi, IP-connectiviteit

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Mobiliseer jouw bedrijf. met Microsoft Office 365 MOBILISEER JOUW BEDRIJF MET MICROSOFT OFFICE 365 1

Mobiliseer jouw bedrijf. met Microsoft Office 365 MOBILISEER JOUW BEDRIJF MET MICROSOFT OFFICE 365 1 Mobiliseer jouw bedrijf met Microsoft Office 365 MOBILISEER JOUW BEDRIJF MET MICROSOFT OFFICE 365 1 Laten we eerlijk zijn: de meeste van je klanten en werknemers zijn al mobiel. Elke dag van negen tot

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie

de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie waarschuw de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie Alarm supervisie... Operator oproep... Informatie transmissie... Interventie opvolging... MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Unexus Connect. Flexibele telecommunicatie-oplossing met focus op mobiliteit, telefonie en klantenservice. Eén oplossing, vele voordelen

Unexus Connect. Flexibele telecommunicatie-oplossing met focus op mobiliteit, telefonie en klantenservice. Eén oplossing, vele voordelen Unexus Connect Flexibele telecommunicatie-oplossing met focus op mobiliteit, telefonie en klantenservice Unexus Connect is een Communicatie as a Service (CaaS) dienst en biedt standaard telefonie, contactcenter,

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Lattoflex zorgt voor uw rug!

Lattoflex zorgt voor uw rug! Lattoflex zorgt voor uw rug! Lattoflex dé uitvinder van de lattenbodem. In 1957 schreef Lattoflex geschiedenis met de uitvinding van de lattenbodem. Lattoflex deelde met zijn revolutionaire uitvinding,

Nadere informatie

Lattoflex zorgt voor uw rug!

Lattoflex zorgt voor uw rug! Lattoflex zorgt voor uw rug! Lattoflex dé uitvinder van de lattenbodem. In 1957 schreef Lattoflex geschiedenis met de uitvinding van de lattenbodem. Lattoflex deelde met zijn revolutionaire uitvinding,

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

CONNECTING PEOPLE PANASONIC SIP DECT MULTI CELL

CONNECTING PEOPLE PANASONIC SIP DECT MULTI CELL CONNECTING PEOPLE Panasonic SIP DECT Multi Cell Systems Panasonic DECT systeem op SIP basis Veel organisaties zijn er al in geslaagd grotere klanttevredenheid, kostenbesparingen, flexibiliteit en andere

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

Klantcase. Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg

Klantcase. Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg Klantcase Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. Famed, sinds 1988 dé partner in de zorg Wie Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. Sjoukje Günther-Rienks Aanleiding en doel van de samenwerking?

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Klantwaarde en klantentrouw als strategische stuurvariabelen (KPI s) Van klanttevredenheid naar -waarde en loyaliteit Gebruik waardevolle feedback van klanten om bedrijfsresultaten verder te verbeteren

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

Happy at work case Janzing Brink Schipperus advocaten mediation

Happy at work case Janzing Brink Schipperus advocaten mediation Happy at work case Janzing Brink Schipperus advocaten mediation case Janzing Brink Schipperus advocaten mediation Dossierkennis is uiteraard cruciaal voor een advocaat. En wellicht ziet u dan een toga

Nadere informatie

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt dibbadoo Een onvergetelijke eerste indruk met een website van Dibbadoo Bestaande en potentiële klanten zoeken elke dag op internet naar producten en diensten.

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie