Advocaten en btw Forum Gent 11/02/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advocaten en btw Forum Gent 11/02/2014"

Transcriptie

1 IAB in samenwerking met OVB Orde van Vlaamse Balies Niets uit deze presentatie kan worden gekopieerd zonder toestemming van de auteurs en zonder vermelding van de bron Advocaten en btw Praktische toepassing voor accountants en belastingconsulenten Forum Boekhouding en Financiële beroepen Gent, 11 februari 2014 Gonda Schelfhaut, accountant/belastingconsulent IAB, raadslid IAB, Director VAT RSM InterTax Niets uit deze presentatie kan worden gekopieerd zonder toestemming van de auteurs en zonder vermelding van de bron 2 IAB in samenwerking met OVB 1

2 AGENDA Btw-statuut van de advocaat Organisatie en samenwerkingsvormen De advocaat als gemengde/gedeeltelijke belastingplichtige Praktische punten en formaliteiten Aanvraag btw-nummer Aangiften, listings, boekhoudverplichtingen Uitreiken van facturen Aftrek en historische aftrek Specifieke aandachtspunten Vragen 3 BTW STATUUT VAN DE ADVOCAAT Curator onderworpen aan btw Handelingen gesteld door of onder toezicht curator geacht gesteld door gefailleerde belastingplichtige Honorarium curator onderworpen aan btw te factureren aan de gefailleerde Honorarium curator ten laste van de massa pro-deo faillissement honorarium 750 EUR + btw Administratieve vereenvoudiging = tolerantie: Afrekening honorarium curator Ook pro-deo honorarium Verlegging btw in btw-aangifte gefailleerde Factuurvermelding Btw te voldoen door de medecontractant Circ. AAFisc nr. 47/ IAB in samenwerking met OVB 2

3 BTW STATUUT VAN DE ADVOCAAT Schuldbemiddelaar vrijgesteld van btw Artikel 44, 2, 2 WBTW GwH 25 april 2013, arrest 56/2013 Schuldbemiddeling is dienst die nauw samenhangt met maatschappelijk werk Aangesteld door rechtbank (art. 1675/17 Ger.W.) Pro-deo prestaties Onderworpen aan btw maar 0-tarief! Gevolg geen aantasting van het recht op aftrek Ook 0% indien een RPV kan worden gerecupereerd Vrijstelling artikel 44, 2, 2 Wbtw niet van toepassing (maatschappelijk werk) 5 BTW STATUUT VAN DE ADVOCAAT Voorlopig bewindvoerder, voogd, voogd ad hoc vrijgesteld van btw Analoge redenering Aangesteld door de rechtbank (art. 488bis BW) Artikel 44, 2, 2 WBTW Bemiddelaar in familiale zaken vrijgesteld van btw Artikel 44, 2, 5 WBTW, diensten van gezinsvoorlichting en de samenhangende leveringen en diensten Al dan niet erkend Sociaal bemiddelaar (bedrijven) btw 6 IAB in samenwerking met OVB 3

4 BTW STATUUT VAN DE ADVOCAAT Plaatsvervangend rechter buiten toepassingsgebied Handelt niet als zelfstandige Eventuele vergoeding niet onderworpen aan btw Vervanging confrater (loco) onderworpen aan btw Vereffenaar, bestuurder, zaakvoerder Ook in advocatenvennootschap Fysiek persoon Orgaan van de vennootschap, band van ondergeschiktheid buiten toepassingsgebied Specifieke diensten buiten mandaat btw Rechtspersoon idem of keuze voor btw! Keuze btw (onherroepelijk) voor alle mandaten als vereffenaar 7 BTW STATUUT VAN DE ADVOCAAT Mandataris ad hoc in vennootschappen of verenigingen Voorlopig bewindvoerder, aangesteld door RB KH Mandaten in OVB, OBFG, BJB, commissie juridische bijstand, enz. Idem als vereffenaar, bestuurder, zaakvoerder Arbiter Onderworpen aan btw Beslissing E.T dd. 25 maart 1993 Verstrekt à niet-bp buiten EU 21% BE BTW! 8 IAB in samenwerking met OVB 4

5 BTW STATUUT VAN DE ADVOCAAT Syndicus - buiten toepassingsgebied van btw Aanschrijving 13/1995 Let op voor plaats van dienst (ligging OG) Als fysiek persoon Orgaan van de vereniging van mede-eigenaars, band van ondergeschiktheid buiten btw Specifieke diensten buiten mandaat (bv beheer privaat kavel voor een eigenaar) btw Als rechtspersoon In principe btw maar identificatie wordt niet geëist (administratieve tolerantie zoals fysiek persoon) Of keuze voor btw (in principe onherroepelijk) Indien keuze btw voor alle gelijkaardige mandaten 9 ORGANISATIE EN SAMENWERKINGSVORMEN Het advocatenkantoor Natuurlijk persoon, vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid Wordt aangemerkt als belastingplichtige en dient zich te registreren voor btw 10 IAB in samenwerking met OVB 5

6 ORGANISATIE EN SAMENWERKINGSVORMEN De advocaat-vennoot Natuurlijk persoon of rechtspersoon Inbreng van bedrijvigheid (werkend vennoot) Administratieve tolerantie, geen identificatie Is de enige activiteit waarvoor hij BP is Vennootschap dient btw-aangiften in, heeft volledig recht op aftrek of ingebrachte bedrijvigheid niet uitsluitend voor het verrichten van handelingen die geen recht op aftrek geven Zie btw HL nr. 82/2 Kan verzaken aan deze tolerantie Keuze onherroepelijk voor alle gelijkaardige handelingen Daarnaast eigen cliënteel : btw 11 ORGANISATIE EN SAMENWERKINGSVORMEN De advocaat-medewerker-stagiair Registratie als btw-belastingplichtige Aanrekenen van btw Presteert vrijgestelde sociale bemiddelingsdiensten diensten voor het kantoor Vrijstelling artikel 44, 2, 2 en 5 WBTW werkt ook door in de facturatie aan het kantoor Gedetailleerde uitsplitsing van de prestaties (TS) en prestaties moeten kunnen worden aangetoond 12 IAB in samenwerking met OVB 6

7 ORGANISATIE EN SAMENWERKINGSVORMEN De advocaat-medewerker-stagiair Bijzondere regeling - facultatief Fysiek persoon of rechtspersoon Geen combinatie met regeling KO Btw-nummer aanvragen 604A (aankruisen: bijzondere regeling zonder indienen van btwaangiften) of 604B Btw-nummer steeds meedelen Geen btw-aangiften Verzaakt aan recht op aftrek Drempel ICV ( EUR) niet van toepassing bijzondere aangifte Schuldenaar btw op intracommunautaire diensten bijzondere aangifte 13 ORGANISATIE EN SAMENWERKINGSVORMEN De advocaat-medewerker-stagiair Bijzondere regeling - facultatief Self-billing en verlegging van de heffing door het kantoor, verwijzing naar Circ AAFisc nr. 47/2013 btw verlegd en factuur uitgereikt door de afnemer Eigen handelingen toegelaten zonder de bijzondere regeling te verliezen, maximum EUR/jaar Uitgaand factuurboek, dagontvangstenboek Facturen uitreiken met btw Btw voldoen via bijzondere aangifte Geen recht op aftrek Jaarlijkse klantenlisting Intracommunautaire opgave indien diensten aan belastingplichtigen in andere lidstaat 14 IAB in samenwerking met OVB 7

8 ORGANISATIE EN SAMENWERKINGSVORMEN Samenwerkingsverbanden (terminologie reglement OVB) Associatie delen van erelonen (en verliezen) tussen de vennoten staat centraal (i.e. de Associatie wordt geacht de advocatendiensten te leveren en te factureren de Associatie kan wel of geen rechtspersoonlijkheid hebben). Voor btw doeleinden is wel van belang of de Associatie al dan niet rechtspersoonlijkheid heeft. Groepering geen deling van erelonen, wel van kosten. De individuele advocaat factureert de erelonen (de zogenaamde kostenassociatie ). Netwerk vnl. doorverwijzen van cliënteel. In principe is er geen activiteit in hoofde van het Netwerk, mogelijk deelt zij wel de kosten en dan gelden gelijkaardige regels als kostenassociatie. 15 ORGANISATIE EN SAMENWERKINGSVORMEN Associatie met rechtspersoonlijkheid Identificatie voor btw Associatie factureert cliënten Inbreng in geld nooit btw Inbrenger zelf is belastingplichtige die factureert Tenzij tolerantie voor inbreng van bedrijvigheid zie hoger Btw op bestuurdersvergoedingen zie hoger Associatie zonder rechtspersoonlijkheid Keuze om de Associatie afzonderlijk te identificeren voor btw (bv. maatschap) Zoniet zal elke associé zijn deel van de omzet factureren 16 IAB in samenwerking met OVB 8

9 ORGANISATIE EN SAMENWERKINGSVORMEN Groepering Kostenassociatie Delen van de kosten Verricht geen advocatendiensten Kostengroepering onder gemeenschappelijke naam Identificatie voor btw eigen btw-nummer Factureert kosten en logistieke diensten door aan de leden-advocaten met toepassing van btw Kostengroepering zonder gemeenschappelijke naam Geen btw-belastingplichtige Elk lid-advocaat zal op zijn deel van de kosten de btw in aftrek kunnen brengen op basis van een gedetailleerde afrekening Lid dat factuur ontvangt stelt afrekening op aan de andere leden met aandeel van kosten en btw 17 DE ADVOCAAT ALS GEMENGD/GEDEELTELIJK BELASTINGPLICHTIGE Vrijstellingen artikel 44 en handelingen buiten de werkingssfeer veel advocaten zullen gemengd/gedeeltelijk belastingplichtige zijn Gemengde belastingplichtige recht op aftrek algemeen verhoudingsgetal werkelijk gebruik mits aanvraag en bijzonder verhoudingsgetal Gedeeltelijk belastingplichtige recht op aftrek Werkelijk gebruik en bijzonder verhoudingsgetal 18 IAB in samenwerking met OVB 9

10 FORMALITEITEN Aanvraag btw-nummer voor 20/01/ A of 604B Maand- of kwartaalaangiften Drempel werd opgetrokken tot 2,5 mio omzet Geen kwartaalvoorschotten 20/2, 20/3 Intracommunautaire opgave Jaarlijkse klantenlisting Boekhouding Aankoopjournaal, verkoopjournaal, dagboek van ontvangsten Ontvangstbewijzen (voorgeschreven door art. 320 WIB) Gebruik Dagboek (art. 320 WIB advocaat onder PB) 19 FORMALITEITEN Facturatie Gewone regels van toepassing Geen verplichting tot uitreiken factuur aan particuliere cliënten, wordt wel aangeraden Geen factuur voor artikel 44 vrijgestelde diensten vak 00 van de btw-aangifte! Vermeldingen - gewone regels Datum belastbaar feit Omschrijving van de prestaties voldoende gedetailleerd om controle bij cliënt mogelijk te maken beroepsgeheim diensten van advocaten voor professionele/privé activiteiten van de cliënt Prijs: aantal uren en uurtarief, forfaitaire prijs per item, % van uitgevoerd jaarcontract Zoniet, bijlage integrerend deel van de factuur 20 IAB in samenwerking met OVB 10

11 FORMALITEITEN Facturatie Voorgeschoten kosten In naam en voor rekening van de cliënt (factuur op naam van de cliënt) Niet in de maatstaf van heffing (art. 28, 5 WBTW) Voor het juiste bedrag doorgerekend à cliënt Zegel-, griffie-, registratierechten, rolrechten, belastingen, deurwaarderskosten, notariskosten, kosten van andere advocaten, expertisekosten, kosten voor vertalingen, verzekeringspremies Provisies gedeelte te beschouwen als voorgeschoten kosten? 50% mogelijks later regulariseren van zo gauw het juiste bedrag van de voorgeschoten kosten gekend Gefactureerd door medewerker/stagiair idem 21 FORMALITEITEN Facturatie Wie is de medecontractant? De persoon aan wie advies wordt verleend of voor wie in de rechtbank wordt tussengekomen Ereloon van de advocaat wordt betaald door een derde partij, andere dan de te verdedigen of te vertegenwoordigen persoon (werkgever, vakbond, vennootschap, familielid, ) Medecontractant = met wie heeft de advocaat een contractuele band? Rechtsbijstandsverzekering: vrije keuze van advocaat, factuur aan de verzekerde Verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid meerdere situaties cfr. circulaire 22 IAB in samenwerking met OVB 11

12 AFTREK EN HISTORISCHE AFTREK Gewone regels aftrek van toepassing Nieuwe regels aftrek gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen (Beslissing E.T /add 4 dd. 9/9/2013) Bedrijfsmiddel > 250 EUR (opgetrokken tot EUR niet voor de historische aftrek) Gemengde, gedeeltelijke belastingplicht! Historische aftrek Bedrijfsmiddelen, nog aanwezig en bruikbaar en herzieningstermijn nog niet verlopen Andere goederen en diensten, nog niet gebruikt of verbruikt en aangekocht na 1 januari 2011 Gedetailleerde inventaris ingediend ten laatste 31 januari 2014 (maandaangevers) of 31 maart 2014 (kwartaalaangevers) ten laatste 30 juni AFTREK EN HISTORISCHE AFTREK Historische aftrek Herzieningstijdvak bedrijfsmiddelen 5 jaar, 15 jaar Onroerende goederen en zakelijke rechten van vóór 1 januari 2012 tegelijkertijd met indiening inventaris, aanvraag vergunning uitgangspunt herzieningstermijn 1 januari van het jaar van ingebruikneming De historische aftrek van de btw op andere aankopen gedaan in 2011, dient uiterlijk in de laatste aangifte van 2014 te worden geclaimd (verval van het recht op aftrek op 1 januari 2015) aangifte december 2014 of 4 de kwartaal 2014 in te dienen uiterlijk 20 januari IAB in samenwerking met OVB 12

13 AFTREK EN HISTORISCHE AFTREK Historische aftrek Gebeurt door toerekening op het vak 71 van de aangifte Toegelaten toe te rekenen bedrag vak 62 Is het resultaat van deze toerekening een bedrag tegoed van de schatkist overdragen voor toerekening naar de volgende aangifte Herhalen tot historische aftrek volledig is opgebruikt De nog overblijvende historische aftrek kan in de laatste aangifte van 2014 (december, 4 de kwartaal) volledig in rekening worden gebracht ongeacht het eindresultaat van die aangifte 25 AFTREK EN HISTORISCHE AFTREK Historische aftrek - voorbeeld 2005 nieuw kantoorgebouw aangekocht met btw EUR EUR btw - niet afgetrokken 2014 nog 6 jaar van het herzieningstijdvak 6/15 of EUR historische aftrek Aanvraag vergunning aanvang herzieningstijdvak - positief effect op bedrag van de historische aftrek 2010 PC aangekocht EUR EUR btw - niet afgetrokken 2014 nog 1 jaar van het herzieningstijdvak 1/5 of 42 EUR historische aftrek Let op! Fiscaal, boekhoudkundig is aanpassing van de afschrijvingsannuïteiten nodig 26 IAB in samenwerking met OVB 13

14 SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN Belastbaar feit en opeisbaarheid Belastbaar feit Voltooiing dienst Bij gerechtelijke procedure wanneer procedure definitief beëindigd (vonnis, arrest in kracht van gewijsde, geschil beëindigd door dading, procedure wordt eerder stopgezet door cliënt, uitvoering van de gerechtelijke beslissing) Ultiem tijdstip aanvang burgerrechtelijke verjaring. Doorlopende diensten: verstrijken afrekeningsperiode Doorlopende intracommunautaire diensten: verstrijken kalenderjaar 27 SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN Belastbaar feit en opeisbaarheid Opeisbaarheid B2B (factuur verplicht) Voltooiing dienst = tijdstip van opeisbaarheid Subsidiair tijdstip van opeisbaarheid = betaling Opeisbaarheid B2G (factuur verplicht) Tijdstip waarop de advocaat door de overheid schriftelijk in kennis wordt gesteld van de definitieve begroting van zijn honoraria en kosten (goedkeuring) Opeisbaarheid B2C (geen factuur verplicht) Naarmate incassering (betaling) van de prijs Ongeacht of toch factuur wordt uitgereikt Overgangsregeling 2013 wordt verlengd in 2014 Uitreiken voorschotfactuur = subsidiaire oorzaak opeisbaarheid 28 IAB in samenwerking met OVB 14

15 SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN Bijzondere overgangsregelingen Prestaties nog niet volledig verricht op 31/12/2013 Prestaties 2013 (en eerder) blijven onder de vrijstelling advocaten gedetailleerde factuur uitreiken uiterlijk 14 februari 2014 Idem succesfees Prestaties voor particulieren verricht op 31/12/2013 Verricht maar nog niet betaald blijven onder vrijstelling maar gedetailleerde factuur uitreiken uiterlijk 14 februari 2014 Voorschotten betaald vóór 31/12/2013 Vrijgesteld mits geen misbruik Geen misbruik indien 25% van ereloon voor prestaties SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN Omzet onder de overgangsregeling (facturatie uiterlijk 14 februari 2014) niet in de btw-aangifte! Pro-deo en vrijgestelde omzet (art. 44 WBTW) in vak 00 Incidentie met Directe Belastingen! Gebruik van de derdenrekening (zie ook advies CBN) Aanwending van rechtsplegingsvergoeding, interesten en andere vergoedingen toegekend door de rechtbank tot betaling van het ereloon van de advocaat Regeling Kleine Onderneming: omzetdrempel EUR vanaf 1 april 2014(?) Btw-eenheid 30 IAB in samenwerking met OVB 15

16 IAB in samenwerking met OVB 16

ADVOCATEN EN BTW. Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans!

ADVOCATEN EN BTW. Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans! ADVOCATEN EN BTW Gonda Schelfhaut en Stijn Vastmans! Accountant/Belastingconsulent, Director VAT RSM InterTax Advocaat, Counsel Thiberghien advocaten Inleiding Btw- statuut van de advocaat Organisa5e en

Nadere informatie

Advocaten en btw 25/11/2013

Advocaten en btw 25/11/2013 IAB in samenwerking met OVB en OBFG Advocaten en btw Praktische toepassing voor accountants en belastingconsulenten 25 november 2013 Werner Heyvaert, advocaat Jones Day, bestuurder financiën en btw bij

Nadere informatie

Advocaten en btw 5/02/2014

Advocaten en btw 5/02/2014 IAB in samenwerking met OVB Orde van Vlaamse Balies Niets uit deze presentatie kan worden gekopieerd zonder toestemming van de auteurs en zonder vermelding van de bron Advocaten en btw Praktische toepassing

Nadere informatie

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat

van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten vanaf 1 januari 2014. Een kort overzicht van de het btw-statuut van de advocaat Opheffing van de btwvrijstelling voor de diensten van advocaten

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

De advocaat als belastingplichtige

De advocaat als belastingplichtige 8 Hoofdstuk II De advocaat als belastingplichtige Hoofdstuk II De advocaat als belastingplichtige BERT GEVERS 7 Enkel de handelingen gesteld door belastingplichtigen kunnen aan btw worden onderworpen.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Economische activiteit

Economische activiteit Hoofdstuk II De advocaat als belastingplichtige 9 lijke of stille handelsvennootschap, ). Daarnaast is ook de btw-eenheid zelf een belastingplichtige in de zin van de btw-wetgeving (art. 4, 2 WBTW). Afdeling

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014

Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014 Overzicht van de nieuwe btw-regels voor advocaten vanaf 1 januari 2014 Op 1 januari 2014 is een nieuwe btw-regeling voor advocaten in werking getreden. Volgens deze regeling zijn de prestaties verricht

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING 1 InterTax - VAT Advisory KOSTENDELENDE VERENIGING - ZELFSTANDIGE GROEPERING BTW-EENHEID BASISPRINCIPES Gonda Schelfhaut Antwerpen 16 maart 2017 2 Agenda

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

BTW en Advocaten. 7 onderwerpen (capita selecta) Guido De Wit. 21 Januari 2014

BTW en Advocaten. 7 onderwerpen (capita selecta) Guido De Wit. 21 Januari 2014 BTW en Advocaten Guido De Wit 21 Januari 2014 7 onderwerpen (capita selecta) 1. De aftrek van de historische BTW 2. Het nul tarief voor pro deo zaken 3. De facultatieve bijzondere regeling 4. Gedeeltelijke/gemengde

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt

belastingplicht Wanneer vangt de belastingplichtige activiteit aan? 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt aanvang van de Wanneer vangt de ige activiteit aan? Belang : ontstaan recht op aftrek voorbelasting 1) art 4 W.BTW : éénieder die... geregeld... belastbare handelingen stelt probleem : men moet eerst bezig

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van delen 1, 2 en 3 met nieuwe aanvullingen - Versie 19 september 2013

Gecoördineerde versie van delen 1, 2 en 3 met nieuwe aanvullingen - Versie 19 september 2013 Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 FAQ (vanaf 1 oktober 2013: Staatsbladsstraat 8) B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be Gecoördineerde versie

Nadere informatie

FAQ btw op diensten van advocaten (E.T. nr )

FAQ btw op diensten van advocaten (E.T. nr ) 1. Btw-statuut van curatoren. Is een afzonderlijke btw-identificatie verplicht in hoofde van de advocaat-natuurlijk persoon die is aangesteld als curator en welke zijn volledige activiteit heeft ingebracht

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.

De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert. FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

De overgangsregeling werd inmiddels verlengd van 31 januari 2014 tot 14 februari 2014.

De overgangsregeling werd inmiddels verlengd van 31 januari 2014 tot 14 februari 2014. Disclaimer - "Bijgaande Frequently Asked Questions zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen onder geen beding voor andere doeleinden gebruikt worden dan het seminarie Advocaten en btw: uw specifieke vragen

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

FAQ. Orde van Vlaamse Balies. Gecoördineerde versie van 9 oktober 2014. Btw op erelonen advocaten. www.advocaat.be

FAQ. Orde van Vlaamse Balies. Gecoördineerde versie van 9 oktober 2014. Btw op erelonen advocaten. www.advocaat.be Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be FAQ Gecoördineerde versie van 9 oktober 2014 Btw op erelonen advocaten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Advocaat zal vanaf 2014 BTW moeten rekenen. Nieuwe verplichtingen vanaf 2014

Advocaat zal vanaf 2014 BTW moeten rekenen. Nieuwe verplichtingen vanaf 2014 Advocaat zal vanaf 2014 BTW moeten rekenen Principe Tot en met 2013 De diensten van advocaten zijn in België vrijgesteld van btw (Bijlage X, Deel B, 2) van de BTW-Richtlijn en artikel 44 W.btw). In de

Nadere informatie

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 1. De vereniging... 17 1.1 Autonome groepering die onderscheiden wordt van haar leden. 17 1.2 Vereniging

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht

Achtergrond enkele begrippen. Categorieën van belastingplichtigen - overzicht Non-profit sector BTW-aandachtspunten 2010 Instituut van de Bedrijfsrevisoren 25 januari 2010 Jan Van Moorsel Agenda BTW: een complexe, vaak onbekende en gevaarlijke aangelegenheid voor de non-profit sector

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1

BTW Pakket. Accountemps Maart 2010. Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten. BTW pakket Page 1 BTW Pakket Bart Beheydt BDO Belastingconsulenten Accountemps Maart 2010 Page 1 Administratieve commentaar aanschrijving 19 van 2009 aanschrijving 20 van 2009 (teruggave achtste richtlijn) aanschrijving

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

FAQ. Orde van Vlaamse Balies. Deel 1. Btw op erelonen advocaten. www.advocaat.be 1. FACTURATIE EN BTW-AANGIFTE

FAQ. Orde van Vlaamse Balies. Deel 1. Btw op erelonen advocaten. www.advocaat.be 1. FACTURATIE EN BTW-AANGIFTE Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be FAQ Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be Deel 1 Btw op erelonen advocaten Om de advocaat met ingang van 1

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25

1.8. Onderscheid tussen een levering van een onroerend goed en werk in onroerende staat... 25 INHOUD Woord vooraf... 9 Hoofdstuk 1. Soorten goederen inzake btw... 11 1.1. Roerende goederen uit hun aard... 11 1.2. Onroerende goederen door bestemming... 12 1.3. Uit hun aard onroerende goederen...

Nadere informatie

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur

Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur Wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur René Blockx Erkend boekhouder Fiscalist BIBF AFILIM Burg.bvba Boekhoudrecht Kruispuntbank van Ondernemingen Wetboek Vennootschapsrecht Overige Model 1 Boekhoudrecht

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1.1 Waarom een invoering van de btw-eenheid? De invoering van de btw-eenheid is nog niet zolang van kracht. Met ingang van 1 april 2007 voerde

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie

Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013. Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infoavonden nieuwe facturatie- en BTW-regelgeving Maart April 2013 Mieke Demeue, Verbanck, Plas & Partners Jean-Pierre Waeytens, Bouwunie Infosessie nieuwe facturatieen Btw-regelgeving Wijnegem, Gent,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I. Inleidende hoofdstukken Deel 2. Btw Inhoudsopgave... 5

Inhoudsopgave. Deel I. Inleidende hoofdstukken Deel 2. Btw Inhoudsopgave... 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 5 Deel I. Inleidende hoofdstukken... 13 Hoofdstuk 1. Boekhoudkundige verplichtingen... 14 Hoofdstuk 2. Rechstpersonenbelasting...19 Deel 2. Btw...25 Hoofdstuk 1. Algemeen...

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3 A. De toegangsvoorwaarden... 3 1. De nationaliteit... 3 2. Het diploma... 8 3.

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3

INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP... 3 INHOUD INLEIDING. DE TAAK VAN DE ADVOCAAT...................................... 1 HOOFDSTUK I. DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP.... 3 A. De toegangsvoorwaarden..........................................

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN Home > Recente wijzigingen > Beslissing Btw nr. E.T.126.564/2 dd. 23.09.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor!

BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! 1/ 5 BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe btw-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan is

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

Leveringen en diensten

Leveringen en diensten 28 Hoofdstuk IV Leveringen en diensten Hoofdstuk IV Leveringen en diensten BERT GEVERS 35 Om het correcte btw-regime te kunnen bepalen van een bepaalde handeling is het belangrijk om uit te maken of het

Nadere informatie

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014 Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW 1.42.003 21/12/2014 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1. Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1. Inhoud... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Page 1 of 11 Home > Recherche avancée > Résultats de la recherche > Beslissing Btw nr. E.T.127.850 dd. 30.03.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba. Doorrekening van kosten komende van een derde partij cic Doorrekening van kosten komende van een derde partij Dit zijn kosten die eerst betaald worden door partij A om ze in een latere fase door te factureren aan partij B zonder dat deze deel uitmaakt van

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

Met uitgaande facturen wordt bedoeld de honoraria en kostenstaten, de provisienota's en de creditnota's.

Met uitgaande facturen wordt bedoeld de honoraria en kostenstaten, de provisienota's en de creditnota's. Met uitgaande facturen wordt bedoeld de honoraria en kostenstaten, de provisienota's en de creditnota's. De term "verkoop" wordt ook wel gebruikt. In KLEOS worden de uitgaande facturen aangemaakt via de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Kritische analyse van de btw-invoering binnen de advocatuur

Kritische analyse van de btw-invoering binnen de advocatuur UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Kritische analyse van de btw-invoering binnen de advocatuur Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon BTW: nieuwe regels voor plaats van dienst Bereid u tijdig voor! Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe BTW-regels. Hoofdregel is dat een dienst belast is in het land van de afnemer. Gevolg hiervan

Nadere informatie