Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen :"

Transcriptie

1 Handleiding Basis boekhouding is onderverdeeld in volgende onderdelen : Dossierbeheer Basisgegevens o Boekhoudplan o Relaties o Leveranciers o Instellingen. Verwerking boeking o Aankoopfacturen o Verkoopfacturen o Overzichten en lijsten. P a g i n a 1

2 Dossierbeheer Een dossier aanmaken. In dit onderdeel leren we je nieuwe dossiers aan te maken. Backups te maken van dossiers e.d. Indien je het KMO beheer hebt dan zal het hoofdmenu er als volgt uitzien. Voor de accountantskantoren die het kantoorbeheer hebben zal het hoofdmenu er als volgt uitzien. Als je klikt op relaties krijg je de lijst van de dossiers, in de kantorenversie zijn dit de klanten van het kantoor. Als je een nieuw dossier wenst aan te maken klik je op Nieuw of ctrl-n. P a g i n a 2

3 Je kan alle gegevens ingeven ofwel tik je het ondernemingsnr in. Als je daarna enter drukt worden de gegevens opgehaald uit CompanyWeb (indien je daar een abonnement op hebt) ofwel worden de gegevens uit VIES gehaald. Je krijgt de volgende vraag fiche opgevuld. en als je enter drukt wordt de Je zal het soort dossier nog moeten ingeven en dan kan je de gegevens bewaren. Indien je zelf geen code geeft aan het dossier zal het programma zelf een nr toekennen. In dit voorbeeld krijgt deze relatie code P a g i n a 3

4 Opgelet nu dienen we het boekhoudkundig dossier aan te maken. Dit kan je doen door in het menu op nieuw dossier te klikken. Selecteer het dossier dat je wenst. Standaard leveren we een leeg dossier mee ADNEWKMO. Als het dossier geselecteerd hebt klik je op OK en wordt het dossier aangemaakt. Indien alles goed verloop krijg je de volgende melding: Het dossier is dan aangemaakt en kan gebruikt worden. P a g i n a 4

5 Een reservekopie maken. U dient regelmatig een kopie te nemen van je gegevens. U kan dit doen via ons programma, ofwel moet je dat aan je IT leverancier vragen. Deze dient er rekening mee te houden dat de gegeven opgeslagen in een Microsoft SQL database. Om een kopie te maken via adsolut doe je het volgende. Kies de menuoptie relaties in het dossierbeheer. Als je dossier geopend is dien je dit eerst te sluiten. Dubbelklik op je dossier: Klik op backup dossier P a g i n a 5

6 Je krijgt het volgend venster Hier kan je de folder (map) kiezen waar de kopie dient weggeschreven te worden. Indien je dossier offline zet zal je het niet meer kunnen gebruiken via adsolut, deze optie dient dus enkel door systeembeheerders gebruikt te worden. De kopie wordt gemaakt van het dossier. Nadat de backup gemaakt is krijg je de melding geslaagd. en is de backup Het programma maakt een ZIP bestand met de volgende naamgeving _19_08_2013_21_35_33, deze bestaat uit de code van het dossier en de datum en tijdstip waarop de backup gemaakt is. P a g i n a 6

7 Een dossier openen om in te werken. Zorg dat alle venster gesloten zijn. Klik op en selecteer open dossier. Je krijg de lijst van de dossiers waaruit je kan kiezen. Dubbelklik op het dossier ofwel klik je op Open. P a g i n a 7

8 Het dossier zal gestart worden, in de statusbalk zie je het dossier dat je geselecteerd hebt. Je kan dezelfde actie herhalen om van dossier te veranderen, je moet het dossier niet eerst te sluiten. Een dossier sluiten. Zorg dat alle venster gesloten zijn. Klik op en selecteer sluit dossier. P a g i n a 8

9 Afhankelijk van het abonnement dat je hebt zal het menu in het dossier er als volgt uitzien: Boekhouding: Boekhouding + KMO beheer: P a g i n a 9

10 Basisgegevens Boekhoudplan Standaard wordt er een rekeningschema meegeleverd. Dit kan je aanpassen aan de noden van het bedrijf. Elke rekening kan zijn specifieke parameters hebben. We zullen enkele voorbeelden bespreken. Vb een investeringsrekening Voor elke rekening zal je een rekeningnummer en naam opgeven. Soort rekening Via de soort rekening moet je aangeven of je de rekening in het aankoop- of verkoopdagboek wenst te gebruiken. De soort rekening zal achteraf samen met het BTWregime bepalen in welke BTW vakken de bedragen terecht komen. P a g i n a 10

11 In de kolom gebruiken bij aankoop zie je welke soorten rekening betrekking hebben op het boeken van aankoopfacturen of gebruiken bij verkoop voor de verkoopfacturen. Een Financiële rekening gebruik je voor de rekeningen waarvoor je een financieel dagboek aanmaakt. Een rekening waarvoor het soort rekening op Financieel gezet wordt kan je enkel gebruikten in het openingsdagboek omdat alle verrichtingen dienen geboekt te worden die het bankuittreksel. Een centralisatie rekening is voor de rekening Klanten en leveranciers, op deze rekeningen ga je ook nooit rechtstreeks boeken dat doe je altijd via een individuele klant of leverancier. Een BTW rekening zal gebruikt worden voor de rekeningen waar de BTW op geboekt wordt. Uitsplitsen naar Voor sommige rekeningen kan je extra informatie bijhouden. Je hebt de mogelijkheid om dit te doen voor: - Ereloon Ereloon : Als je een rekening uitsplitst naar erelonen kan je naderhand de ereloonfiches afdrukken van de erelonen. De fiches die ondersteund worden zijn Indien je het fiscale gedeelte gebruikt voor het opmaken van het jaarrapport dan kan er een toelichting automatisch opgemaakt worden voor deze rekening. - Investering : P a g i n a 11

12 de boeking zal voorgesteld worden om op te nemen in de afschrijvingstabel Het uitsplitsen naar wordt gebruikt om extra informatie over en boeking bij te houden of op te vragen. In het voorbeeld van een investering zal het programma dan voorstellen de boeking op te nemen in de afschrijvingstabel. De rekening die gebruikt wordt voor het reeds afgeschreven gedeelte in de balans of de kosten rekening kan je al default meegeven vanuit het boekhoudplan. Ook de methode en het aantal jaar kan je al bepalen bij de rekening. Uiteraard kan je dat naderhand nog steeds wijzigen tijdens het boeken. - Lening Intrest + Lening Kapitaal : het programma kan een overzicht van de Leningen/kredieten bijhouden, indien je uitsplitsen naar Lening Intrest of Lening Kapitaal kiest dan zal het programma bij elke boeking vragen over welke Lening/krediet het gaat. Per Lening/krediet krijg je dan naderhand een overzicht van de aflossingen intrest + kapitaal. Indien je de bankuittreksels boekt via het inlezen van het CODA bestand zal het programma dit automatisch doen. - Onroerend : Bij elke boeking zal gevraagd worden over welk onroerend goed de boeking betrekking heeft. Hierdoor krijg je naderhand per gebouw een overzicht van de kosten. - Polis : Je kan de polissen aanmaken onder fiscaal. Bij het boeken van een verzekeringspolis zal het programma de termijn vragen van de kwijting. Zo krijg je per polis een overzicht van de kwijtingen. Bij het opmaken van het jaarverslag zal het programma het bedrag van de kwijting eventueel gedeelte overdragen naar het volgend jaar. In het jaarrapport wordt dan deze boeking door het programma gemaakt alsook de toelichting. Vb Verzekering voertuigen In het fiscaal hebben we een polis en een voertuig aangemaakt. P a g i n a 12

13 Het voertuig werd aangemaakt als een personenwagen met 169 Co2 uitstoot. Voor de verkeersbelasting van deze wagen werd aangegeven dat er een overdracht dient te gebeuren voor het gedeelte van de kosten dat betrekking heeft op het volgend boekjaar. Het fiscaal gedeelte voor de opmaakt van de balans zal hier rekening mee houden. De polis werd als volgt ingebracht. Bij overdracht staat een vinkje, dit wil zeggen dat voor een kwijting die over het boekjaar uitgaat de kosten prorata zullen overgedragen worden. Het fiscaal gedeelte voor de opmaakt van de balans zal hier rekening mee houden. Bij het inboeken van een kwijting zal de volgende gegevens extra gevraagd worden: Deze boeking zal zowel bij de wagen als bij de polis zichtbaar zijn. P a g i n a 13

14 - Verkeersbelasting Als je een rekening laat uitsplitsen naar verkeersbelasting zal bij het boeken gevraagd worden over welke wagen het gaat. Daarnaast dien je de periode op te geven. Voorbeeld van een boeking: Het fiscaal gedeelte voor de opmaakt van de balans zal hier rekening mee houden en indien nodig de overdracht boeken en de toelichting opmaken. Deze kost zal ook zichtbaar zijn bij het voertuig. - Voertuig Als je een rekening laat uitsplitsen naar voertuig zal bij het boeken gevraagd worden over welke wagen het gaat. P a g i n a 14

15 Voorbeeld van een boeking: Op de lijn van de tegenboeking zie je het icoon van de wagen, als je hierop gaat staan zie je over welke wagen het gaat. P a g i n a 15

16 Grootboek in detail afdrukken : indien je dit uitvinkt worden enkel totalen per periode afgedrukt ipv alle verrichtingen bij de afdruk van het grootboek. Titelrekening : Op een titelrekening kan je geen verrichtingen doen, dit dient enkel voor de totalisatie bij de afdruk van de balans. Een titelrekening is maximaal 3 lang. Vb 6, of 60 of 600. Hoeveelheden : Indien je dit aanvinkt zal het programma vragen om hoeveelheden in te geven bij het boeken van aankoop- en verkoopfacturen. Detail afsluiting : Indien dit aangevinkt is worden alle niet-afgepunte lijnen van het grootboek overgedragen naar het volgende boekjaar. Anders wordt er enkel een lijn met het saldo van het jaar overgedragen. Geen korting contant : Bij het boeken van aankoopfacturen en verkoopfacturen kan je het bedrag korting contant laten berekenen. Als je op een rekening boekt waar dit veld aangevinkt is dan er geen bedrag korting contant berekend worden op het bedrag dat je op deze rekening boekt. Analytisch uitsplitsen : vink dit aan als de rekening analytisch uitgesplitst dient te worden. Zie handleiding analytische uitsplitsing. BTW in Financieel/Divers : Indien je dit aanvinkt zal het programma bij het boeken in het Financieel en Divers voorstellen om de BTW uit het bedrag te halen. Dit wordt voornamelijk gebruikt bij het boeken van de kassa. Als de omzet rechtstreeks in de kassa geboekt wordt moet de BTW uit het bedrag gehaald worden. Je moet dan wel Het BTW percentage bij de rekening ook invullen. Niet aftrekbare BTW Privé en bedrijf : hier geef je het percentage in dat niet aftrekbaar is. P a g i n a 16

17 Relaties Hier kan je de prospecten, klanten inbrengen. Bij opstart van het programma zal de lijst leeg zijn. Klik op Nieuw of druk ctrl-n om een nieuwe prospect/klant in te geven. Om een nieuwe klant aan te maken kan je kiezen om alle gegevens in te vullen ofwel deze te laten ophalen uit vies (een programma van Europa). Indien je een abonnement hebt voor CompanyWeb dan kan je dit ook koppelen aan adsolut. Voor meer informatie ivm CompanyWeb kan je op onze Website kijken. Als je de gegevens uit Vies of CompanyWeb wenst laten op te halen geef je het ondernemingsnr of BTWnr in. Het programma zal je dan vragen om de gegeven over te nemen naar de fiche. P a g i n a 17

18 De fiche van de relatie wordt opgevuld Het is belangrijk dat u het volgende velden juist zet voor de klant voor de boekhouding. Andere velden worden besproken in handleiding KMO-Beheer Btwregime : Particulier Handelaar Medecontractant Relatie zonder ondernemingsnr of BTWnr Relatie met ondernemingsnr of BTWnr Belgische relatie waar facturen gemaakt worden onder het BTW regime medecontractant. Er moet dus een BTWnr zijn. Intracommunautair Relaties buiten België en binnen de EU Buiten EU Relaties buiten de EU Betalingsvoorwaarden : Standaard leveren we een tabel mee met de gangbare instellingen. Deze kan je indien gewenst aanpassen of uitbreiden. Per relatie kan men de standaard betalingsvoorwaarden instellen. Bij de ingave van een factuur (aankoop of verkoop) zal het programma aan de hand hiervan de vervaldatum berekenen. Betalingsvoorwaarden zijn nog wijzigbaar op factuurniveau. P a g i n a 18

19 In het tabblad contactpersonen kan je de contacten die je hebt binnen de relatie definiëren. Indien je aanmaningen aanvinkt zal deze persoon (of meerdere) de aanmaningen die per mail verzonden worden ontvangen. Indien je het KMO beheer gebruikt zullen de personen die waarvoor je Mail facturen aanvinkt de facturen per mail ontvangen. In het tabblad overzicht krijg je een overzicht van alle boekingen op de relatie. Hier kan je filteren op alle velden. Indien een factuur betaald is wordt de factuur en de betaling afgepunt. Deze afpunting krijgt een nummer zodat je kan zien wat samen afgepunt geweest is. Zie verder hoofdstuk overzichten. In het tabblad aanmaningen krijg je overzicht van de aanmaningen die voor de klant gemaakt zijn. Je kan hier eventueel een tekst toevoegen aan een aanmaning. Vb je belt de klant en maakt bepaalde afspraken. Dan kan je deze afspraken ingeven bij de aanmaning. In het tabblad standaard boeking kan je de rekeningen ingeven die voorgesteld worden als je een factuur inboekt. Indien je de facturen maakt via het KMO beheer moet je hier geen rekeningen ingeven. In dit voorbeeld hebben we twee rekeningen gekoppeld aan de klant en bij het ingeven van een verkoopfactuur kunnen op deze rekeningen boeken. Deze instelling kan je ook doen tijdens het ingeven van de verkoopfactuur. P a g i n a 19

20 Leveranciers Hier kan je de leveranciers inbrengen. Bij opstart van het programma zal de lijst leeg zijn. Klik op Nieuw of druk ctrl-n om een nieuwe leverancier in te geven. Om een nieuwe leverancier aan te maken kan je kiezen om alle gegevens in te vullen ofwel deze te laten ophalen uit vies (een programma van Europa). Indien je een abonnement hebt voor CompanyWeb dan kan je dit ook koppelen aan adsolut. Voor meer informatie ivm CompanyWeb kan je op onze Website kijken. Als je de gegevens uit Vies of CompanyWeb wenst laten op te halen geef je het ondernemingsnr of BTWnr in. Het programma zal je dan vragen om de gegeven over te nemen naar de fiche. P a g i n a 20

21 De fiche van de leverancier wordt opgevuld Het is belangrijk dat u het volgende velden juist zet voor de leverancier voor de boekhouding. Andere velden worden besproken in handleiding KMO-Beheer Btwregime : Particulier Handelaar Medecontractant Leverancier zonder ondernemingsnr of BTWnr Leverancier met ondernemingsnr of BTWnr Belgische Leverancier waar facturen gemaakt worden onder het BTW regime medecontractant. Er moet dus een BTWnr zijn. Intracommunautair Leverancier buiten België en binnen de EU Buiten EU Leverancier buiten de EU P a g i n a 21

22 Betalingsvoorwaarden : Standaard leveren we een tabel mee met de gangbare instellingen. Deze kan je indien gewenst aanpassen of uitbreiden. Per Leverancier kan men de standaard betalingsvoorwaarden instellen. Bij de ingave van een aankoopfactuur zal het programma aan de hand hiervan de vervaldatum berekenen. Betalingsvoorwaarden zijn nog wijzigbaar op factuurniveau. In het tabblad contactpersonen kan je de contacten die je hebt binnen het bedrijf inbrengen. In het tabblad overzicht krijg je een overzicht van alle boekingen op de leverancier. Hier kan je filteren op alle velden. Indien een factuur betaald is wordt de factuur en de betaling afgepunt. Deze afpunting krijgt een nummer zodat je kan zien wat samen afgepunt geweest is. Zie verder hoofdstuk overzichten. In het tabblad standaard boeking kan je de rekeningen ingeven die voorgesteld worden als je een factuur inboekt. Indien je het KMO-beheer gebruikt om bestellingen aan leveranciers in te geven en je boekt de ontvangen goederen dan kan je de ontvangen goederen koppelen aan de aankoopfactuur en wordt de tegenboeking in functie daarvan gemaakt. In dit voorbeeld hebben we twee rekeningen gekoppeld aan de leverancier en bij het ingeven van een aankoopfactuur kunnen op deze rekeningen boeken. Deze instelling kan je ook doen tijdens het ingeven van de aankoopfactuur. P a g i n a 22

23 Instellingen Onder parameters vind je een aantal opties: Boekhoudkundige controle Dit hulpprogramma zal de volledige boekhouding controleren. Betalingsvoorwaarden Standaard leveren we een tabel mee met de gangbare instellingen. Deze kan je indien gewenst aanpassen of uitbreiden. Deze kunnen dan gekoppeld worden aan relaties en leveranciers. De standaardlijst zal er als volgt uitzien. P a g i n a 23

24 Vb 30 dagen Bij de ingave van een factuur (aankoop of verkoop) zal het programma de vervaldatum berekenen. Dit in functie van de betalingsvoorwaarde die gekoppeld is aan de relatie of leverancier. Zo kan je het aantal dagen aangeven en aanduiden of dit einde maand is. Zo bepaal je ook of een factuur met deze betalingsvoorwaarde in aanmerking komt om betaald te worden. Bij betalingen leveranciers kan je zo facturen die contant of via credit card betaald werden uitsluiten voor betaling. De teksten dienen voor het KMO beheer. Zo kan je bvb bij een korting contant op de factuur vermelden wat bedrag korting contant is. De parameters die je kan gebruiken in de P a g i n a 24

25 teksten vind je terug in het tweede tabblad. BTWcodes De standaard BTWcodes zijn meegeleverd bij het programma. Indien de wetgeving hierover veranderd zal adsolut de nieuwe codes meeleveren bij een update. Indien je de codes gaat wijzigingen zal het programma je BTW-aangifte niet meer correct berekenen. Valuta Hier vind je alle valuta terug. Je kan hier de koers bepalen voor een bepaalde munt. Het programma kan met dagkoersen werken. BTWregimes De BTW regimes worden meegeleverd met het programma. Indien je de regimes gaat wijzigingen zal het programma je BTWaangifte niet meer correct berekenen. Voor het boeken van de BTW worden rekening gebruikt, deze kan je wel wijzigen. P a g i n a 25

26 De belangrijkste BTWregimes zijn de volgende: Particulier Handelaar Medecontractant Intracommunautair Buiten EU Relatie of Leverancier zonder ondernemingsnr of BTWnr Relatie of Leverancier met ondernemingsnr of BTWnr Belgische relatie of leverancier waar facturen gemaakt worden onder het BTW regime medecontractant. Er moet dus een BTWnr zijn. Relaties of leveranciers buiten Belgie en binnen de EU Relaties of leveranciers buiten de EU Zo kan je ook bepalen of je een intrastat aangifte dient op te maken. (Aankomst en/of verzending) De teksten worden gebruikt bij het afdrukken van een factuur door het KMObeheer. Standaard boekingen Hier kan je boekingen aanmaken die je regelmatig gebruikt. Zie aparte handleiding standaard boekingen. Niveau aanmaningen - Teksten aanmaningen dit zijn instellingen voor het aanmaken van aanmaningen. Dit is beschreven in de handleiding over de aanmaningen. Status factuur P a g i n a 26

27 Elke aankoop- en verkoopfactuur heeft een status. Bij de ingave is dit standaard OK. Indien je de facturen opmaakt via het KMObeheer of via het Kantoorbeheer dan staat de status aanvankelijk ook op OK. De volgende statussen zijn standaard meegeleverd. Deze kan je aanpassen volgens jullie noden. Opnemen op aanmaning : Dit wordt gebruikt bij verkoopfacturen, indien dit aangevinkt is wordt de factuur met deze status opgenomen op de aanmaning. Indien opnemen op aanmaning niet aangevinkt is zal een factuur met deze status niet vermeld worden op een aanmaning. Niveau aanmaning ophogen : Dit wordt gebruikt bij verkoopfacturen, indien dit aangevinkt is wordt het niveau van de aanmaning verhoogd indien een aanmaning gemaakt wordt. Indien dit niet aangevinkt is wordt de factuur vermeld op de aanmaning maar zal het niveau ongewijzigd blijven. Standaard staat dit afgevinkt bij een betwiste factuur. Dom.mandaten Hier krijgt u een lijst van alle domicilieringsmandaten. U kan de mandaten hier niet wijzigen. Het wijzigen van de mandaten kan u via de relatiefiche. Zie ook de handleiding van de domicilieringen. Coda-matching Indien u de bankuittreksels boekt via de CODA bestanden dan wordt deze tabel aangevuld met alle matchings die u doet. Normaal gezien gaat u hier niets in wijzigen. Mocht u dat toch doen dat kan dat bvb voor een rekening van de zaakvoerder die gebruikt wordt voor loon, R/C, het programma kan dan niets voorstellen. U kan dan deze rekening aanduiden in de codamatchings als niets voorstellen. Zie verder de handleiding ivm CODA. P a g i n a 27

28 Dossiersettings In het menu kan je deze terugvinden onder systeembeheer->dossier Settings Deze instellingen bevatten algemene parameters die je te allen tijde kan passen. Uiteraard worden ze pas van toepassing nadat ze gewijzigd werden en dossier werd afgesloten. Korting contant vrij van BTW : Als je dit aanvinkt zal het programma berekenen op het basisbedrag min het bedrag korting contant. Stel dat je een basisbedrag van hebt en je geeft een korting contant van 2%. Dan zal de BTW 21 % bedragen als de optie korting contant vrij van BTW niet aangevinkt is. Als de optie wel aangevinkt is zal de BTW op 980 berekend worden ( korting contant), en is het BTW bedrag 205,80. P a g i n a 28

29 Boeken op relatie/leveranciers code : bij de ingave van financiële verrichtingen en diverse boekingen wordt er voor relaties en leveranciers standaard op naam gezocht. Indien je echter liever de klant- of leverancierscode ingeef kan je deze optie aanvinken. Automatisch boeken op Aankopen/verkopen : Bij het inboeken van aankoop- en verkoopfacturen wordt het bedrag van de tegenboeking niet voorgesteld. Indien je liever hebt dat het programma dit wel doet kan je deze optie aanvinken. Zonder de optie aan te vinken zal het programma als volgt reageren : Bedrag van de tegenboeking wordt niet voorgesteld. Als de optie wel aangevinkt is zal het programma het bedrag van de tegenboeking voorstellen. Opgelet indien je ervoor kiest deze optie aan te vinken moet je er rekening mee houden dat elk bedrag dat je ingeeft aanvaardt wordt. Het programma zal immers in functie van het ingegeven bedrag de BTW eruit halen en de basis opvullen. P a g i n a 29

30 Enkel vervallen facturen bij aanmaningen : Bij het aanmaken van aanmaningen kan je ervoor kiezen alleen de vervallen facturen te vermelden op een aanmaning. Dan dien je deze optie aan te vinken. Het standaard gedrag van het programma is dat alle facturen vermeld worden, ook de niet vervallen. Factnr. Lev. En omschr. verplicht voor aankopen : Indien je wenst dat het factuurnr van de leverancier en de omschrijving steeds ingevuld moeten zijn voor aankoopfacturen dan moet je deze optie aanvinken. Maximum betalingsverschil : Maximum bedrag welk wordt weggeboekt indien men betaling ten opzichte van factuur gaat wegboeken. Maximum afpuntingsverschil : Maximum bedrag welk wordt weggeboekt indien men manueel wenst af te punten. Zi overzicht / Manueel afpunten.afpun P a g i n a 30

31 Boekjaren Dit vind je terug onder boekhouding->boekjaren Na het openen krijg je een overzicht van alle boekjaren. Het is belangrijk dat de periode van het boekjaar juist staat en het soort BTW aangifte overeenstemt. Voor een nieuw boekjaar aan te maken klik op Nieuw of drukt ctrl-n De gegevens die je hier in geeft zijn uiterst belangrijk. Wat boekings-termijn kan je kiezen voor maandelijks of kwartaal. Voor de BTW termijn kan je ook kiezen voor maandelijks of kwartaal. Als je voor de boekingstermijn kwartaal kiest kan je enkel kwartaal kiezen voor de BTW. Als je OK klikt wordt het boekjaar aangemaakt. P a g i n a 31

32 Gelieve de periodes waarin je wenst te boeken op open te zetten, anders kan je geen boekingen in dit jaar doen. In de statusbalk kan je zien in welk boekjaar het programma nu werkt. Als je van boekjaar wenst te veranderen moet je alle vensters die eventueel opstaan sluiten. Dan klik je op het boekjaar en krijg je een lijst van de boekjaren. Je selecteert het boekjaar waarin dat je wenst te werken. Dan krijg je de vraag : Indien je Ja antwoordt zal het programma in 2012 blijven werken, indien je Nee antwoordt dan zal het programma bij het openen van het dossier opstarten in P a g i n a 32

33 Dagboeken Standaard zijn er een aantal dagboeken meegeleverd met het programma. Deze kan je aanpassen aan de noden van je bedrijf. Zo zal je voor de bankrekeningen die je hebt een dagboek aanmaken voor elke bankrekening. Indien je een dagboek als default aanvinkt dan zal dat dagboek voorgesteld worden. Er is maar één aankoopdagboek meegeleverd, dat staat dus ook als default zodat dit voorgesteld wordt als je wilt gaan boeken. Voor het aanmaken van een financieel dagboek kan je best eerst de rekening aanmaken in het boekhoudplan. Dag maken we het dagboek aan: P a g i n a 33

34 Als deze instellingen gedaan zijn kan beginnen met de boekhouding. P a g i n a 34

35 Verwerking Aankoopfacturen In het menu boekhouding klik je op aankopen. Dan krijg je een lijst van de facturen die reeds ingegeven zijn. Klik op Nieuw of druk Ctrl-n om een nieuwe factuur in te geven. We bespreken eerst de hoofding van aankoopfactuur en hierin de verschillende velden. Dagboek : Periode : Code Factuur : Factuur : Hier selecteert u dagboek waarin de aankoopfactuur geboekt wordt. U kan voor Creditnota s een apart dagboek maken. Periode bepaalt in welke btw-aangifte de factuur wordt opgenomen. Hier geeft u aan of het over factuur of creditnota handelt. Factuurnummer. Wordt opgehaald vanuit dagboek. Factuurdatum : Indien de datum niet in de periode valt zal je steeds een melding krijgen. Op zich kan de datum van de factuur buiten de periode vallen. De periode zal bepalen in welke BTW aangifte de factuur opgenomen wordt. P a g i n a 35

36 Vervaldatum : Wordt opgevuld aan hand van factuurdatum en betalingsvoorwaarden. Leverancier : U kan hier rechtstreeks de naam ingeven of zoeken via *. U kan ook via zoekvenster leverancier selecteren. Verder kan u via gebruik van ingegeven leverancier wijzigen of nieuwe leverancier aanmaken. Betalingsvoorwaarden : Na het selecteren van de leverancier, worden de betalingsvoorwaarden van de leverancier overgenomen in de aankoopfactuur. Men kan deze steeds wijzigen voor deze aankoopfactuur. Btwregime : Na het selecteren van de leverancier, wordt het btwregime van de leverancier overgenomen in de aankoopfactuur. Men kan deze steeds wijzigen voor deze aankoopfactuur. Factnr leverancier : Factuurnummer leverancier van de aankoopfactuur. Wat me hier invult wordt automatisch overgenomen in omschrijving van aankoopfactuur. Status : Standaard wordt deze met OK ingevuld maar is wijzigbaar. Status gaat bepalen of factuur wordt opgenomen bij automatisch betalingsverkeer. OGM-nummer : Indien vermeld op de aankoopfactuur, kan men hier de gestructureerde mededeling vermelden. Deze wordt mee doorgegeven als referentie bij automatisch betalingsverkeer. Omschrijving : Wordt automatisch opgevuld met factuurnummer leverancier. Totaal : Totaal bedrag aankoopfactuur (inclusief btw) % Korting kontant : Percentage korting kontant welke wordt verrekend op aankoopfactuur. Bedrag korting kontant : Korting kontant in bedrag. Bij ingave van % korting kontant wordt deze tijdens het boeken automatisch opgevuld. P a g i n a 36

37 Na het ingeven van de hoofding van de aankoopfactuur, gaan we nu deze boeken op de aankooprekeningen. Rekening : Hierin gaan we invullen op welke grootboekrekening we wensen te boeken. Enkel de boekhoudrekeningen welke als soort rekening gebruiken bij aankoop hebben staan, zullen kunnen geselecteerd worden. Voor het selecteren van een rekening heeft men 2 mogelijkheden : men kan zoeken op rekeningnummer door eerste cijfers van rekeningnummer in te geven. (zie voorbeeld 60) of men kan ook zoeken op naam door eerst * in te geven en daarna gedeelte waarop men wenst te zoeken. (zie voorbeeld *bank) P a g i n a 37

38 Naam Rekening : Btwcode : wordt automatisch opgevuld met benaming geselecteerde rekening. btw-code wordt overgenomen van geselecteerde rekening maar is wijzigbaar. Debet - Credit - Saldo : Kan D voor debet, C voor Credit en S voor Saldo bevatten. Door ingeven van S voor saldo zal het bedrag automatisch opgevuld worden zodanig dat boeking aankoopfactuur kan worden afgesloten worden. Bedrag : Aantal : Omschrijving : men kan zelf bedrag invullen. Bedrag is steeds positief. Geeft men een negatief bedrag in, zal de code debet-credit wisselen en wordt bedrag terug positief. buiten de bedragen kan men ook aantallen invullen. Dit is enkel voor de rekeningen waarbij de optie Hoeveelheden staat aangeduid Wordt overgenomen van hoofding factuur, maar is per detaillijn wijzigbaar. Na het verlaten van elke lijn wordt gecontroleerd of boeking volledig is. Indien dit zo is, wordt de vraag gesteld om de boeking te bewaren. Door enter te drukken bevestig het bewaren en wordt het scherm leeggemaakt om de volgende factuur te boeken. P a g i n a 38

39 Als je de rekening en de BTW-code ingegeven hebt kan je op Bewaar Standaard Boeking (F9) drukken, dan wordt deze rekening of rekeningen bij de leverancier opgeslagen. Als je dan nog een factuur voor deze leverancier boekt wordt deze rekening voorgesteld. Rechtsonder wordt dit bevestigd. De naam van de leverancier wordt als watermerk weergegeven. Mocht de volgende factuur van dezelfde leverancier zijn dan kan je enter op de naam van de leverancier drukken en wordt deze leverancier gebruikt voor de factuur. Boeken in andere periode : Wanneer u boekt in andere periode, wordt vraag gesteld om deze periode als default in te stellen. P a g i n a 39

40 Tijdens het boeken krijgt men steeds een overzicht van de volledige boeking. Ook de centralisatierekening en de BTW-rekening(en) zijn steeds zichtbaar. Verder zijn beneden steeds de btw-vakken zichtbaar welke opgevuld worden. P a g i n a 40

41 Intracommunautair Bij een factuur uit een land van de EU kan je deze boeken als intracommunautair. Het programma zal dan automatisch de verlegging van heffing toepassen. Indien men ingesteld heeft, dat men ook intrastataangifte dient in te dienen (zie instellingen btw-regime), verschijnt automatisch tabblad Intrastat aankomst P a g i n a 41

42 Medecontractant Ook bij een factuur welke als btw-regime Medecontractant geboekt wordt zal het programma automatisch de verlegging van heffing toepassen. Creditnota Boeken van een creditnota. De werkwijze is identiek aan die van een factuur. Je geeft alle bedragen positief in. P a g i n a 42

43 Koppeling KMO-beer : Koppel ontvangstbon. Indien men ook met bestellingen werkt vanuit KMO-beheer, bestaat er de mogelijkheid om aankoopfacturen te koppelen aan ontvangstbon. Bij het boeken van de aankoopfactuur, kan men dan vanboven koppel ontvangstbon selecteren. Men krijgt dan overzicht van alle ontvansgtbonnen van deze leverancier, welke nog niet aan aankoopfactuur zijn gekoppeld. Bij selectie van ontvangstbon worden gegevens ingevuld in aankoopfactuur. Gegegevens uit ontvangstbon worden gegroepeerd per aankooprekening uit ontvangstbon. Na koppelen wordt in de ontvangstbon de nummer van de aankoopfactuur geplaatst, en de status van de ontvangstbon zal wijzigen naar Gefactureerd. P a g i n a 43

44 Verwerking Verkoopfacturen Indien men ook met KMO-Beheer werkt, dient men verkoopfacturen niet in te boeken. De gemaakte facturen komen dan rechtstreeks in de boekhouding. De factuur wordt ook als PDF in bijlage opgeslagen in het documentenbeheer. In het menu boekhouding klik je op verkopen. Dan krijg je een lijst van de facturen die reeds ingegeven zijn. Klik op Nieuw of druk Ctrl-n om een nieuwe factuur in te geven. We bespreken eerst de hoofding van aankoopfactuur en hierin de verschillende velden. Dagboek : Periode : Code Factuur : Factuur : Hier selecteert u dagboek waarin de aankoopfactuur geboekt wordt. U kan voor Creditnota s een apart dagboek maken. Periode bepaalt in welke btw-aangifte de factuur wordt opgenomen. Hier geeft u aan of het over factuur of creditnota handelt. Factuurnummer. Wordt opgehaald vanuit dagboek. Status factuur : Standaard wordt deze met OK ingevuld maar is wijzigbaar. Status bepaald verder of factuur op aanmaning dient te komen en of Niveau maning van factuur wordt opgehoogd bij aanmaningen. Relatie : U kan hier rechtstreeks de naam ingeven of zoeken via *. U kan ook via zoekvenster relaties selecteren. Verder kan u via gebruik van ingegeven relatie wijzigen of nieuwe relatie aanmaken. Betalingsvoorwaarden : Na het selecteren van de relatie, worden de betalingsvoorwaarden van de relatie overgenomen in de verkoopfactuur. Men kan deze steeds wijzigen voor deze verkoopfactuur. P a g i n a 44

45 Btwregime : Na het selecteren van de relatie, worden het btwregime van de relatie overgenomen in de verkoopfactuur. Men kan deze steeds wijzigen voor deze verkoopfactuur. Factuurdatum : Indien de datum niet in de periode valt zal je steeds een melding krijgen. Op zich kan de datum van de factuur buiten de periode vallen. De periode zal bepalen in welke BTW aangifte de factuur opgenomen wordt. Vervaldatum : Wordt opgevuld aan hand van factuurdatum en betalingsvoorwaarden. Vertegenwoordiger: Na het selecteren van de relatie, wordt de vertegenwoordiger van de relatie overgenomen in de verkoopfactuur. Men kan deze steeds wijzigen voor deze verkoopfactuur. Totaal : Totaal bedrag verkoopfactuur (inclusief btw) % Korting kontant : Percentage korting kontant welke wordt verrekend op verkoopfactuur. Bedrag korting kontant : Korting kontant in bedrag. Bij ingave van % korting kontant wordt deze tijdens het boeken automatisch opgevuld. P a g i n a 45

46 Na het ingeven van de hoofding van de verkoopfactuur, gaan we nu deze boeken op de verkooprekeningen. Rekening : Hierin gaan we invullen op welke grootboekrekening we wensen te boeken. Enkel de boekhoudrekeningen welke als soort rekening gebruiken bij verkoop hebben staan, zullen kunnen geselecteerd worden. Voor het selecteren van een rekening heeft men 2 mogelijkheden : men kan zoeken op rekeningnummer door eerste cijfers van rekeningnummer in te geven. (voorbeeld 70) of men kan ook zoeken op naam door eerst * in te geven en daarna gedeelte waarop men wenst te zoeken. (voorbeeld *verkoop) Naam Rekening : Btwcode : wordt automatisch opgevuld met benaming geselecteerde rekening. btw-code wordt overgenomen van geselecteerde rekening maar is wijzigbaar. Debet - Credit - Saldo : Kan D voor debet, C voor Credit en S voor Saldo bevatten. Door ingeven van S voor saldo zal het bedrag automatisch opgevuld worden zodanig dat boeking verkoopfactuur kan worden afgesloten worden. Bedrag : Aantal : Omschrijving : men kan zelf bedrag invullen. Bedrag is steeds positief. Geeft men een negatief bedrag in, zal de code debet-credit wisselen en wordt bedrag terug positief. buiten de bedragen kan men ook aantallen invullen. Dit is enkel voor de rekeningen waarbij de optie Hoeveelheden staat aangeduid Wordt overgenomen van hoofding factuur, maar is per detaillijn wijzigbaar. P a g i n a 46

47 Na het verlaten van elke lijn wordt gecontroleerd of boeking volledig is. Indien dit zo is, wordt de vraag gesteld om de boeking te bewaren. Door enter te drukken bevestig het bewaren en wordt het scherm leeggemaakt om de volgende factuur te boeken. Als je de rekening en de BTW-code ingegeven hebt kan je op Bewaar Standaard Boeking (F9) drukken, dan wordt deze rekening of rekeningen bij de relatie opgeslagen. Als je dan nog een factuur voor deze relatie boekt wordt deze rekening voorgesteld. Rechtsonder wordt dit bevestigd. De naam van de relatie wordt als watermerk weergegeven. Mocht de volgende factuur van dezelfde relatie zijn dan kan je enter op de naam van de leverancier drukken en wordt deze relatie gebruikt voor de factuur. Boeken in andere periode : Wanneer u boekt in andere periode, wordt vraag gesteld om deze periode als default in te stellen. P a g i n a 47

48 Verkoopfactuur Intracommunautair Bij een factuur uit een land van de EU kan je deze boeken als intracommunautair. In tegenstellingen als bij de aankopen, dient men bij de verkopen geen verlegging van heffing toe te passen. Men dient dus deze te boeken met btw-code 0 %. Indien men ingesteld heeft, dat men ook intrastataangifte dient in te dienen (zie instellingen btw-regime), verschijnt automatisch tabblad Intrastat verzending Verkoopfactuur Medecontractant Ook bij een factuur welke als btw-regime Medecontractant dient men in tegenstelling als bij de aankopen geen verlegging van heffing toe te passen. Men dient dus deze te boeken met btw-code 0 %. P a g i n a 48

49 Verkoop Creditnota Boeken van een creditnota. De werkwijze is identiek aan die van een factuur. Je geeft alle bedragen positief in. P a g i n a 49

50 Verwerking Diverse boekingen In het menu boekhouding klik je op divers. Dan krijg je een lijst van de diverse boekingen die reeds ingegeven zijn. Klik op Nieuw of druk Ctrl-n om een nieuwe diverse boekingen in te geven. Dagboek : Documentnr : Datum : Hier selecteert u dagboek waarin de diverse boeking geboekt wordt. Men kan per soort boekingen (afschrijvingen / lonen / ) een ander dagboek aanmaken. Documentnummer. Wordt opgehaald vanuit dagboek. Indien de datum niet in de periode valt zal je steeds een melding krijgen. Op zich kan de datum van de factuur buiten de periode vallen. De periode zal bepalen in welke BTW aangifte de factuur opgenomen wordt. P a g i n a 50

51 Tijdens het boeken in een diverse boeking zal u rechts ook de tellers Totaal Debet en Totaal Credit terugvinden. Verder zal het saldo van de boeking ook terug te vinden zijn in Te boeken debet of Te boeken credit Datum : Hier kan u boekingsdatum ingeven. Indien u niets invult neemt hij datum van hoofding over (in eerste lijn) of neemt hij datum uit vorige lijn over. Code BLR : Hier gaan we aangeven op wat we wensen te boeken : B Boekhoudrekening L Leverancier R Relatie Nummer BLR : De inhoud van deze kolom wordt bepaald afhankelijk van vorig veld Code BLR. Men kan hier dus een Relatie / Leverancier of boekhoudrekening selecteren. Voor het opzoeken van Relaties of leverancier heeft men 2 mogelijkheden : Rechtstreeks ingeven van naam gaat automatisch zoeken op naam. U kan ook zoeken via gebruik van * (vb ingave van *jans geeft alle items welke ergens in hun naam jans hebben staan) Indien dossierinstelling Boeken op relatie/leveranciers code aangeduid staat, wordt er steeds op code van relatie / leverancier gezocht. Voor het selecteren van een boekhoudrekening heeft men 2 mogelijkheden : men kan zoeken op rekeningnummer door eerste cijfers van rekeningnummer in te geven. (voorbeeld 70) of men kan ook zoeken op naam door eerst * in te geven en daarna gedeelte waarop men wenst te zoeken. (voorbeeld *verkoop) P a g i n a 51

52 Benaming : Omschrijving : Debet : Credit : Aantal : wordt automatisch opgevuld met benaming geselecteerde Leverancier / relatie of boekhoudrekening. hier kan u de omschrijving invullen. U kan Via F7 ook omschrijving van vorige lijn laten overnemen. Indien U boekingslijn debet wenst te boeken, geeft u hier het bedrag in. Indien U boekingslijn debet wenst te boeken, geeft u hier het bedrag in. buiten de bedragen kan men ook aantallen invullen. Dit is enkel voor de rekeningen waarbij de optie Hoeveelheden staat aangeduid Na het verlaten van elke lijn wordt gecontroleerd of boeking volledig is. (Totaal Debet = Totaal Credit) Indien dit zo is, wordt de vraag gesteld om de boeking te bewaren. Door enter te drukken bevestig het bewaren en wordt het scherm leeggemaakt om de volgende diverse boeking te boeken. Men kan tijdens het boeken de boeking ook opslaan als standaard boeking. U dient de standaardboeking dan een naam te geven en aan te duiden of u ook de bedragen uit uw diverse boeking wenst op te nemen. P a g i n a 52

53 Tijdens boeken van Diverse verrichtingen/ financiële verrichtingen is het mogelijk om openstaande facturen van relaties / leveranciers af te boeken. U kan dit doen via de optie Matchen Document of Functietoets F8. Het matchen van document kan op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van welke info u beschikbaar heeft. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden : 1. U geeft enkel aan dat het om Relatie of Leverancier gaat. U krijgt overzicht van alle openstaande facturen. 2. U geeft enkel aan dat het om Relatie of Leverancier gaat alsmede ook bedrag. U krijgt overzicht van alle openstaande facturen. Programma positioneert zich automatisch op factuur welke dichtste bij ingegeven bedrag zit. Indien factuurbedrag en ingegeven bedrag overeenstemmen, wordt deze automatisch geselecteerd. P a g i n a 53

54 3. U geeft Nummer Relatie /Leverancier in alsmede ook bedrag. U krijgt overzicht van alle openstaande facturen van deze relatie / leverancier. Programma positioneert zich automatisch op factuur welke dichtste bij ingegeven bedrag zit. Indien factuurbedrag en ingegeven bedrag overeenstemmen, wordt deze automatisch geselecteerd. 4. U geeft het factuurnummer in in de kolom Betreft factuur (= nr van ankoop-of verkoopfactuur uit adsolut) Alle gegevens van deze factuur worden opgehaald. Om deze reden wordt de kolom betreft factuur ook soms verschoven naar begin van rij. P a g i n a 54

55 Bij het oproepen van het overzicht van de openstaande facturen heeft men volgende mogelijkheden Niet : Standaard geselecteerd. Factuur wordt niet geselecteerd. Korting : Saldo factuur Korting aankoopfactuur wordt ingevuld in bedrag betaling. Saldo : Saldo factuur wordt ingevuld in bedrag betaling. Bedrag : U kan manueel bedrag van betaling ingeven. Resterend Bedrag : het nog te boeken bedrag wordt toegekend aan deze factuur. Beneden in overzicht wordt er getotaliseerd. U kan enkel teruggaan naar detaillijn indien verschil 0 is of kleiner dan ingesteld betalingsverschil. Betalingsverschillen worden doorgeboekt op de ingestelde rekeningen. (Zie dossierinstellingen) P a g i n a 55

56 Verwerking Financieel In het menu boekhouding klik je op financieel. Dan krijg je een lijst van de financiële boekingen die reeds ingegeven zijn. Klik op Nieuw of druk Ctrl-n om een nieuwe financiële boekingen in te geven. Dagboek : Uittreksel : Datum : Beginsaldo : Eindsaldo : Hier selecteert u dagboek waarin de aankoopfactuur geboekt wordt. Men kan per soort boekingen (afschrijvingen / lonen / ) een ander dagboek aanmaken. Documentnummer. Wordt opgehaald vanuit dagboek. Indien de datum niet in de periode valt zal je steeds een melding krijgen. Op zich kan de datum van de factuur buiten de periode vallen. De periode zal bepalen in welke BTW aangifte de factuur opgenomen wordt. Niet wijzigbaar. Wordt opgehaald uit dagboek. Hier dient u eindsaldo van uittreksel in te geven. P a g i n a 56

57 Tijdens het boeken in een fianciële boeking zal u rechts ook steeds de tellers Lopend Saldo en Te Boeken terugvinden. Lopend saldo is gelijk aan beginasaldo + reeds geboekte verrichtingen. Te boeken geeft aan welke bedrag men nog dient te boeken voor bereiken van eindsaldo. Datum : Hier kan u boekingsdatum ingeven. Indien u niets invult neemt hij datum van hoofding over (in eerste lijn) of neemt hij datum uit vorige lijn over. Code BLR : Hier gaan we aangeven op wat we wensen te boeken : B Boekhoudrekening L Leverancier R Relatie Nummer BLR : De inhoud van deze kolom wordt bepaald afhankelijk van vorig veld Code BLR. Men kan hier dus een Relatie / Leverancier of boekhoudrekening selecteren. Voor het opzoeken van Relaties of leverancier heeft men 2 mogelijkheden : Rechtstreeks ingeven van naam gaat automatisch zoeken op naam. U kan ook zoeken via gebruik van * (vb ingave van *jans geeft alle items welke ergens in hun naam jans hebben staan) Indien dossierinstelling Boeken op relatie/leveranciers code aangeduid staat, wordt er steeds op code van relatie / leverancier gezocht. Voor het selecteren van een boekhoudrekening heeft men 2 mogelijkheden : men kan zoeken op rekeningnummer door eerste cijfers van rekeningnummer in te geven. (voorbeeld 70) of P a g i n a 57

58 men kan ook zoeken op naam door eerst * in te geven en daarna gedeelte waarop men wenst te zoeken. (voorbeeld *verkoop) Benaming : Omschrijving : Bedrag Uittreksel : wordt automatisch opgevuld met benaming geselecteerde Leverancier / relatie of boekhoudrekening. hier kan u de omschrijving invullen. U kan Via F7 ook omschrijving van vorige lijn laten overnemen. Hier geeft u bedrag in welke op uittreksel staat vermeld. Dit kan negatief zijn. In financieel wordt er niet met debet / credit gewerkt. Na het verlaten van elke lijn wordt gecontroleerd of boeking volledig is. (Lopend Saldo = Eindsaldo) Indien dit zo is, wordt de vraag gesteld om de boeking te bewaren. Door enter te drukken bevestig het bewaren en wordt het scherm leeggemaakt om het volgende financiële uittreksel te boeken. P a g i n a 58

59 Tijdens boeken van Diverse verrichtingen/ financiële verrichtingen is het mogelijk om openstaande facturen van relaties / leveranciers af te boeken. U kan dit doen via de optie Matchen Document of Functietoets F8. Het matchen van document kan op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van welke info u beschikbaar heeft. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden : 5. U geeft enkel aan dat het om Relatie of Leverancier gaat. U krijgt overzicht van alle openstaande facturen. 6. U geeft enkel aan dat het om Relatie of Leverancier gaat alsmede ook bedrag. U krijgt overzicht van alle openstaande facturen. Programma positioneert zich automatisch op factuur welke dichtste bij ingegeven bedrag zit. Indien factuurbedrag en ingegeven bedrag overeenstemmen, wordt deze automatisch geselecteerd. P a g i n a 59

60 7. U geeft Nummer Relatie /Leverancier in alsmede ook bedrag. U krijgt overzicht van alle openstaande facturen van deze relatie / leverancier. Programma positioneert zich automatisch op factuur welke dichtste bij ingegeven bedrag zit. Indien factuurbedrag en ingegeven bedrag overeenstemmen, wordt deze automatisch geselecteerd. 8. U geeft het factuurnummer in in de kolom Betreft factuur (= nr van ankoop-of verkoopfactuur uit adsolut) Alle gegevens van deze factuur worden opgehaald. Om deze reden wordt de kolom betreft factuur ook soms verschoven naar begin van rij. P a g i n a 60

61 Bij het oproepen van het overzicht van de openstaande facturen heeft men volgende mogelijkheden Niet : Standaard geselecteerd. Factuur wordt niet geselecteerd. Korting : Saldo factuur Korting aankoopfactuur wordt ingevuld in bedrag betaling. Saldo : Saldo factuur wordt ingevuld in bedrag betaling. Bedrag : U kan manueel bedrag van betaling ingeven. Resterend Bedrag : het nog te boeken bedrag wordt toegekend aan deze factuur. Beneden in overzicht wordt er getotaliseerd. U kan enkel teruggaan naar detaillijn indien verschil 0 is of kleiner dan ingesteld betalingsverschil. Betalingsverschillen worden doorgeboekt op de ingestelde rekeningen. (Zie dossierinstellingen) P a g i n a 61

62 BTW in financieel : Men kan in financieel ook met Btw boeken. Men geeft dan bedrag inclusief in bij de kolom bedrag uittreksel. Automatisch wordt het btw-bedrag hiruit gehaald en op aparte rekening geboekt. Men kan instellen per boekhoudrekening of btwcode automatisch wordt ingevuld. Buiten de btw-codes kan u ook in kolom Bv invullen. (Betaald voorschot). Dit bedrag wordt dan automatisch verrekend op btw-aangifte bij afrekening. Herreken Saldi : Men heeft mogelijkheid om beginsaldo te herrekenen indien dit verkeerde waarde bevat. Men gaat in nieuw financieel uittreksel, men selecteert het financieel dagboek en klikt op Herreken Saldi of F12. Er komt dan extra scherm waarin nieuw beginsaldo gevraagd wordt. Vanuit huidig uittreksel worden dan alle vorige uittreksels herrekend. Inlezen CODA : P a g i n a 62

63 Het is mogelijk de uittreksels van bank via CODA-formaat te verkrijgen. Binnen adsolut kan u deze bestanden dan inlezen. Beschrijving van werkwijze hierover staat in aparte handleiding CODA. P a g i n a 63

64 Overzichten. Voor het oproepen van de verschillende overzichten, kan u terecht in het scherm van relaties / leveranciers en boekhoudrekening. Bij relaties / Leveranciers is dit tabblad overzicht. In boekhoudplan is dit in tabblad boekingen. Standaard worden enkele boekingen uit actief boekjaar getoond. Indien u in overzicht op een lijn gaat dubbelklikken, wordt deze boeking automatisch geopend. Voor financiële en diverse verrichtingen zal men ook automatisch op juiste detaillijn gepositioneerd worden. P a g i n a 64

65 Overzichten : Afpunten / Ontpunten. Voor het boeken van diverse en financiële verrichtingen hebben we aangetoond hoe we tijdens het boeken betalingen aan facturen kunnen koppelen (Match Document of F8). Het koppelen van facturen aan betalingen of facturen aan creditnota s is ook mogelijk vanuit de overzichten. U kan meerder boekingslijnen selecteren door de CTRL-toets in te houden en daarna de verschillende lijnen te selecteren. Mogelijkheden bij afpunten : Manueel afpunten zonder betalingsverschil (Totaal geselecteerd Debet = Totaal geselecteerd Credit) : U selecteert de verschillende rijen welke u went af te punten. Hierna drukt u op F8 of drukt u op Afpunten. Alle geselecteerde boekingslijnen worden afgepunt. Manueel afpunten met betalingsverschil (Totaal Debet <> Totaal Credit) : Indien geselecteerd debet verschilt van geselecteerd credit bedrag zijn er 2 mogelijkheden : A. Verschil tussen debet en credit is groter dan ingesteld maximum betalingsverschil : Men krijgt een melding dat verschil te groot is en dat er niet kan afgepunt worden. P a g i n a 65

66 B. Verschil tussen debet en credit is kleiner dan ingesteld maximum betalingsverschil : Programma stelt voor om verschil weg te boeken. Indien u dan op Ok drukt, wordt het betalingsverschil weggeboekt en worden geselecteerde lijnen samen met extra boekingslijn afgepunt. P a g i n a 66

67 BTW-aangifte. Bij het oproepen van het scherm van de btw-aangifte verschijnen automatisch alle btw-aangiftes waarvoor er bedragen zijn geboekt. Er dient geen specifieke berekening te gebeuren. Gegevens worden opgevuld vanaf bewaren van de boekingen. Bij oproepen detail btw-aangifte krijgt u overzicht van verschillende vakken. Verder wordt ook Saldo vermeld in vak 71 of 72. Status heeft volgende mogelijkheden : Ok : aangifte voldoet aan WARNING - ERROR : er zijn opmerkingen betreffende opvullen btw-vakken. De redenen irvan zijn terug te vinden in tabblad Validatie P a g i n a 67

68 Tabblad Detail : hier krijgt u overzicht van gedetailleerd overzicht van alle verrichtingen de btw-vakjken. Men krijgt hier ook de vermelding van aankoop- of verkoopfactuur. Door te dubbelklikken op een lijn wordt automatisch deze boeking geopend. Het is mogelijk om manuele correcties te doen aan de btw-aangifte. Men kan dan klikken onder de filterrij en hier het vak voor de correctie, bedrag correctie en opmerking correctie ingeven. Zie voorbeeld hieronder. P a g i n a 68

69 Tabblad Afhandeling : Hierin wordt resultaat btw-aangifte vermeld. Betaalde voorschotten welke via financieel geboekt werden, worden hierin ook verrekend. P a g i n a 69

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN AANMANINGEN

Handleiding BOEKHOUDEN AANMANINGEN Handleiding BOEKHOUDEN AANMANINGEN G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Aanmaningen Parameters Aanmaningen

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Domicilieringen Onze software

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.1 3.1 Afdruk BTW nummer op bestelbon... 3.1 3.2 Uitbreidingen

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK

4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK 4.1 AFDRUKKEN DAGBOEKEN, BALANSEN, GROOTBOEK Centralisatiedagboek: Module FINANCIEEL Lijsten, Centralisatiedagboek Deze lijst geeft van alle gebruikte dagboeken

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 -

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 - - 1 - 1 Voorbereiding: basisgegevens invullen... 3 1.1 Constanten - dossier... 3 1.2 Bankrekeningen invullen... 4 1.3 Het beheer van het rekeningstelsel... 5 1.3.1 De algemene rekeningen: Klasse 1 tot

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen

stappenplan irekeningen: Afpunten van rekeningen g e b r u i k e r s jan. 2015 Het afpunten van een rekening kan enkel indien de rekening doorgeboekt werd. Kies in het menu Rekeningen het menu-item Afpunten. 1 Manueel afpunten van uittreksels Om een

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.02

Documentatie voor update BHIwin 9.02 Documentatie voor update BHIwin 9.02 I. Inlezen dagafschrift CODA versie 2.1... 3 1. Algemene instelling... 3 2. Inlezen dagafschrift... 3 2.1 Alle rekeningen... 3 2.2 Per bankrekening... 4 2.3 Inlezen

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

PGCS & DREU. Handleiding

PGCS & DREU. Handleiding PGCS & DREU Handleiding INDEX RENAULT : DREU --------------------------------------------------------------------------------------------------3 A. PARAMETERS -------------------------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Opstarten van de Algemene boekhouding

Opstarten van de Algemene boekhouding Opstarten van de Algemene boekhouding 1 Welkom in de module Algemene Boekhouding van WinBooks on Web Met de module Algemene Boekhouding kunt u: uw aan- en verkoopverrichtingen beheren uw bank- en kasverrichtingen

Nadere informatie

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account

Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account Nieuwigheden i.v.m. facturen in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Handleiding... 2 2 Instellingen voor facturen... 2 2.1 Gegevens op facturen... 2 2.2 Dossierbeheer Instellingen Facturen...

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten.

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Rel. 90-08 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Nadere informatie

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy Import in Expert/M Plus www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kunt 24/24, uw vraag of probleem

Nadere informatie

Power Your Administration Algemene Boekhouding

Power Your Administration Algemene Boekhouding Power Your Administration Algemene Boekhouding 1/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 2/231 Versie 11/01 PYA-Boekhouding-001doc 3/04/2011 Voorwoord Wij danken u voor het gestelde vertrouwen,

Nadere informatie

topadmin Release Notes www.kluwer.be/software Lenterelease 2013.1 7.02.422 21/03/2013

topadmin Release Notes www.kluwer.be/software Lenterelease 2013.1 7.02.422 21/03/2013 topadmin Release Notes Lenterelease 2013.1 7.02.422 21/03/2013 www.kluwer.be/software 1 Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1 Inhoud...2 2 Nieuwe functionaliteiten Lenterelease

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Technische nota AbiFire CODA

Technische nota AbiFire CODA Laatste revisie : 15 maart 2012 Inleiding De link met maakt het mogelijk om rekeninguittreksels elektronisch in te lezen in de modules Interventie, Ambulance en Preventie van AbiFire. Deze link is gekoppeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6

Nadere informatie

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 -

Handleiding. Copyright Link \ Manage bvba 2006. - 2 - - 1 - Handleiding Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen - Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een

Nadere informatie

UW KEUZE...: / = BOEKHOUDING // = HOOFDMENU

UW KEUZE...: / = BOEKHOUDING // = HOOFDMENU 1.1 KLANTENBEHEER Deze rubriek groepeert een aantal programma s die het mogelijk maken nieuwe klanten te creëren, bestaande klanten te wijzigen en de gegevens van de klanten te consulteren. Het volledige

Nadere informatie

Begroting - meerjarenplan

Begroting - meerjarenplan Begroting - meerjarenplan 1. Begroting en meerjarenplan inbrengen... 2 1.1. Inbrengen van budget en meerjarenplan... 2 1.2. Aanpassen begrotingscijfers van ingelezen Excel bestanden... 3 1.3. Afdrukken

Nadere informatie

Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van betaling.

Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van betaling. Wings Pro Forma Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van betaling. Deze betaling gebeurt op basis van een pro-formafactuur. De verwerking van pro-formadocumenten in

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N

HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N HANDLEIDING V E R Z A M E L F A C T U R E N 1 Algemene werking Als je over regelmatige afnemers beschikt, kan het nuttig zijn om alle leveringen aan deze klanten te verzamelen op één enkele factuur. Hiertoe

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) SwingCount Verkoopfactuur (SwingCar)

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) SwingCount Verkoopfactuur (SwingCar) BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Verkoopfactuur (SwingCar) Beheer Inbrengen en wijzigen verkoopfacturen Eerst

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017 Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen De verbinding met Google Maps in de derdenfiches

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Boeking - Invoeren klantenbetaling

Boeking - Invoeren klantenbetaling Boeking - Invoeren klantenbetaling Alle boekingsgebonden klantbetalingen (betalingen en uitgaven) moeten via verwerkt worden. Alleen

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Creditnota s. Handleiding. Versie

Creditnota s. Handleiding. Versie Creditnota s Handleiding Versie 9.10 20120910 Copyright 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Handleiding. Opstart Meerjarenplan en budget - 1 -

Handleiding. Opstart Meerjarenplan en budget - 1 - - 1 - Het programma starten en aanmelden... 3 1 Opbouw van de schermen - Functionaliteiten... 4 1.1 Schermen... 4 Het Modulescherm... 4 Een Overzichtscherm... 4 Het Structuur menu... 5 Een Detailscherm...

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Debiteur Rapporten In beheer debiteuren kan u verschillende lijsten opvragen

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie