Customer Relation Management (CRM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Customer Relation Management (CRM)"

Transcriptie

1 Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter wrdende prductlevenscycli. Dat betekent dat we nze marketingstrategieën meten aanpassen m efficiëntere en effectievere manieren te vinden m markten succesvl te bewerken. Autmatisering en ICT geven ns de mgelijkheid m meer relevante gegevens te verzamelen, p te slaan en na een creatieve bewerking een betere aansluiting te vinden bij de wensen en behefte van nze afnemers. Dat kan leiden tt prductdifferentiatie en in extrem zelfs tt een individuele marketingmix, dus zwel p prijs, prmtie als distributie. ICT-plssingen zijn dus steeds meer een nderdeel gaan uitmaken van marketingplssingen. Bij veel rganisaties is e-cmmerce en CRM (Custmer Relatins Management) een verantwrdelijkheid van de marketingafdeling gewrden. Afnemers Afnemers nemen steeds meer zelf het initiatief, nemen zelf het heft in handen, zeken, vergelijken en gaan nderhandelen. Dit is mgelijk dr de ntwikkelingen via interactieve media als internet en de telefn. Op televisie wrden dr bedrijven als TellSell en dr bijvrbeeld V&D prducten geprmt die middels een telefntje f een bezek aan de internetsite direct besteld kunnen wrden. Ondernemingen die niet p tijd inhaken f anticiperen p deze nieuwe mgelijkheden, zullen meilijke tijden drmaken. Gevlgen vr marketing Dr de grte diversiteit in aanbd is de effectiviteit van de traditinele marketing sterk afgenmen. Het veraanbd van de marketingcmmunicatie heeft geleid tt verwarring ver merken. Sms weet de cnsument niet eens meer bij welk merk die hele leuke cmmercial hrt. In alle marketingplannen staat als heilig del: het verwerven van marktaandeel! Op zich heel zinvl, maar in markten die vervl zijn, waar zich prijsrlgen afspelen (bijvrbeeld aut s en gsmabnnementen etc.), waar buitenlandse cncurrentie p de ler ligt, kst dit veel meite en heel veel geld. De aandacht was dan k gericht p het verwerven van nieuwe klanten, veelal ten kste van de truwe klant, die dr deze activiteiten sms ng meer vr zijn prduct mest gaan betalen. Van marktaandeel naar klantaandeel Tevreden klanten kunnen truwe klanten zijn, maar uit nderzek blijkt k dat de klant werkelijk 100% tevreden met zijn, anders blijft hij/zij gevelig vr andere aanbieders. Daarm staat de kreet de klant centraal al jaren in elk businessplan, marketingplan, maar dr het p te schrijven f te repen wrdt het ng geen werkelijkheid. Een echte relatie met de klant is dan k ng maar zelden het geval. Om dat tt stand te brengen is het ndzakelijk kennis, aandacht vr de individuele klant te hebben m zijn eisen, wensen en behefte van een werkelijk ged te kunnen inschatten. Dat zal zelden vr de vlle 100% lukken,

2 maar met 80% mgen we tevreden zijn. Vervlgens is het nze taak dan k m p de behefte te anticiperen en steeds weer de verwachtingen iets te vertreffen. CRM gaat dus veel verder dan het aanschaffen van een sftware pakket, het met een cultuur, een mentaliteit wrden m dit succesvl te kunnen implementeren. Een definitie van CRM luidt: CRM is het geheel van cmmerciële prcessen, gericht p interactie met de individuele klant, alsmede het pbuwen van een duurzame en winstgevende klantrelatie. E-cmmerce In aansluiting p CRM, kan internet een zeer ged instrument zijn m geïntegreerd ingezet te wrden bij CRM-beleid, zwel p het gebied van marketing en cmmunicatie als van, aanbd et cetera. Wat is e-cmmerce? E-cmmerce is zakenden via elektrnische media en wrdt zwel in de business-t-business als business-t-cnsumer markt gehanteerd. De elektrnische winkel is de meest vrkmende invulling hiervan, waarbij k rderafhandeling, lgistiek en betaling wrden geïntegreerd. Definitie E-cmmerce is het handeldrijven tussen twee partijen waarbij vraag, aanbd en transactie tt stand kmen via elektrnische media en znder direct persnlijk cntact. Delstellingen zijn nder andere: verminderen van vrraad versnellen van de cmmunicatie beter beschikbaar maken van infrmatie ptimaliseren van de bedrijfsprcessen betere en truwere relatie ntwikkelen met klanten en leveranciers meer mgelijkheden vr maatwerk E-cmmerce als prces Om e-cmmerce te kunnen uitveren is een virtuele winkel (catalgus met bestelfrmulier) ndzakelijk, waarbij integraal gekppeld zijn: de betaling, de administratieve afhandeling, de vrraad, inkp en verzendactiviteiten. In principe net als bij een gewne winkel, alleen zveel mgelijk via geïntegreerde autmatisering. Vertruwen van de cnsument Veel Nederlanders hadden ng wat meite met kpen via internet. 54% van de niet-kpers p internet geeft aan dat de veiligheid van betalen de belangrijkste drempel is vr kpen p internet (Brn: Blauw Research, september 2004) In ns land vrmen de grte heveelheid winkels en de geringe afstanden een andere drempel. In 2011 kpt al 73% van de Nederlanders via internet (Brn: ). Ze besteden hun geld vrnamelijk aan cmputer sftware (61%), ertiek (62%), dvd en blu ray (53%) en muziek (47%). De cijfers van mensen die zich via internet p prducten riënteren liggen veel hger. Cnsumenten vinden de grtste vrdelen van nline winkelen dat de prijs vaak lager is (39%), ze vinden het gemakkelijk m thuis te kunnen bestellen (26%) en geven aan dat een winkel vaak minder

3 keuze/ een kleiner assrtiment heeft (26%). De vrdelen van winkelen in een fysieke winkel zijn vr 29% van de mensen dat ze het prduct kunnen ruiken, velen en zien, 23% van de mensen geeft aan een prduct in de winkel te kpen mdat er een aanbieding is en tensltte hecht 19% van de persnen waarde aan het prduct direct in het bezit te hebben en k 19% vindt het persnlijk cntact in een winkel belangrijk. E-cmmerce als winkel/handelsinstrument Internet inzetten als virtuele winkel f verkpinstrument in b-2-b is in veel gevallen heel ged mgelijk. Vral in de b-2-b markt heeft deze frmule zich al bewezen, de ene keer als extra teveging in het traditinele beleid de andere keer als stand-alne. Laten we maar direct vaststellen dat het niet vr iedere rganisatie en elke branche geschikt is, alleen al vanwege de niet geringe ksten die er in het algemeen mee gemeid zijn. Omzet en ksten Ondernemen is een vraag van ksten en pbrengsten. Bij e-cmmerce zijn de ksten vrij ged in te schatten, vr de pbrengsten is dat een stuk meilijker. Het hangt sterk af van he de nderneming zich prfileert naar de markt, heveel reclamegeld er is en het nderscheid en de aantrekkelijkheid van zwel site als prducten. We schakelen k vaak een prijsvergelijkingsite in m te zien waar we de prducten het gedkpst kunnen verkrijgen. De site Speciale aandacht met er zijn vr de uitvering van de site. Als die niet vereenkmstig de wensen van de ptentiële bezeker is, dan is het einde verhaal. Gebruikersnderzek is essentieel. Dr gebruikerstests haalt 50 % van de Stercmmercials het televisiescherm niet in zijn riginele vrm mdat de bdschap niet verkmt. Bij websites ligt dat percentage hger als iedereen echt ged gebruikersnderzek zu den. Daarbij is immers meer ndig dan passief kijken: mensen meten veel, sms ingewikkelde handelingen verrichten m een prduct aan te schaffen. Onderzek daarm wat je gebruiker det en denk aan KISS: Keep It Simple and Stupid! De Amerikaanse usability guru dr. Jakb Nielsen (www.useit.cm) gaf in december een interview aan de BBC. Gevraagd naar de succesvlste sites nemde hij: Ggle, ebay, Yah en Amazn. Nielsen zegt dat tachtig prcent van de webdesignregels die hij tien jaar geleden pstelde ng steeds geldt en dat Amazn de beste nline winkel is. Ze besteden daar ngelfelijk veel aandacht aan gebruikersnderzek en aan CRM. Ze geven adviezen p basis van je vrkeuren en die van anderen en helpen je z bij het aanschaffen van cd s en beken. Daar merk je als gebruiker van de site niets van, en daar gaat het vlgens Nielsen m. Je met het mensen z gemakkelijk maken dat ze niet eens meer naar een fysieke winkel willen. In Nederland is een ged vrbeeld Bl.cm. De site is het visitekaartje van de nderneming, het imag en de winkelfrmule. Basiselementen zijn dan k: representativiteit vrmgeving

4 structuur navigatie interactie Deze elementen dienen zrgvuldig te wrden uitgewerkt, en meten getest wrden nder verschillende prviders en vral bij tekmstige gebruikers, vrdat men het net p gaat. He het k zij, het pzetten, effectief en efficiënt inzetten van e-cmmerce vraagt ngal wat van de rganisatie. Wil men dit succesvl den, dan is het zeker niet iets wat je er zmaar even bij kunt den! Om tt gede resultaten te kmen is een planmatige en gestructureerde aanpak zeer ndzakelijk, net z ged als dat van tepassing is vr de traditinele aanpak. Vergis u niet in de investeringen in kennis, kunde, vaardigheden, sft -en hardware alsmede menskracht. Bvendien meten we attent zijn p het feit dat internet een aantal wezenlijk andere elementen kent dan de traditinele pzet. Klant zekt rganisatie. Interactieve cmmunicatie is de basis vr e-cmmerce. Uw cncurrentie is maar één klik bij u vandaan. Succesfactren: Het hebben van een ged actie-jaarplan; Vlledige supprt en acceptatie van management en medewerkers; Opbuwen en verrijken van klantenprfielen; Triggerfuncties in de website m klanten vast te huden en terug te laten keren; Inzet van multimediaprmtie; Snelle respnse en crrecte levering; Inspelen p individuele klantenbehefte. De 4 A s Het managen van de winkel/verkpsite is de centrale factr vr e-cmmerce. Om dit ged te den zijn er 4 basisvrwaarden: Actualiteit Aanbiedingen Acties Assrtiment Daarm is er een plan ndzakelijk, waarin aan de rde kmen: het prmtieplan (he krijgen we bezekers); het actieplan (welke activiteiten zijn ndig m mensen te laten kpen, terug te kmen etc.); de samenstelling van het assrtiment; he regelen we de fulfillment (inkp, lgistiek, mgang met klant, service etc.); redactinele frmule (bijdrage p structureel en actueel niveau) Dit plan met indien mgelijk een jaarplan zijn, waarbij uiteraard de flexibiliteit aanwezig met zijn m snel zaken aan te kunnen passen aan veranderingen.

5 Prmtieplan We starten natuurlijk met het marketingplan als uitgangspunt en daarbinnen vanuit het marketingcmmunicatieplan, waarin de delstellingen, delgrepen, strategie etc. vermeld staan. Maar vr e-cmmerce stellen we ng een aantal extra vragen zals: Heveel bezekers kan ns systeem tegelijk behandelen? Willen we maximale aandacht? Willen we gefaseerde aandacht? Het zal niet de eerste keer zijn dat bij de pening van een nieuwe site de hele zaak vlledig plat is gegaan. Basispdrachten zijn: Eerste bezek stimuleren Terugkeer stimuleren Bezekers krijgen He krijgen we vr de eerste keer bezekers p nze site? Daarvr is het ndzakelijk gebruik te maken van de traditinele media zals: persberichten adverteren DM-campagnes, gericht p specifieke delgrepen abri s psters bijsluiters eigen drukwerk Via internet zelf: aanmelden zekmachines; aanmelden p special interest lijsten actief zijn in chatgrep(en) spnsren van andere sites en/f cmmunities nderdeel wrden van Webring nder verschillende namen, begrippen meerdere ingangen creëren adverteren via banners et cetera Bezekers laten terugkeren reclame p eigen site vr andere artikelen/diensten een (gratis) abnnement p e-zine een alertfunctie bij nieuws uitwisseling van banners (delgrep verwant) nthuden dat na het verlaten van de site men wil terugkeren spnsr van relevante site(s) adverteren in specifieke tijdschriften P.R. Vaak blijken traditinele media verantwrdelijk vr bezek aan de site. Actieplan Internet vraagt m interactie, daardr nderscheidt dit medium zich. Dus zrg vr een actieplan vr

6 minstens 6 maanden. Afhankelijk van de branche, het prduct f de dienst met de frequentie wrden bepaald vr het wijzigen van de acties bijvrbeeld een keer per week, per 14 dagen, per maand etc. Del: het laten terugkeren van (ptentiële) klanten het identificeren van die klanten verrijken van hun prfiel Actie-elementen: delstellingen frmuleren welke actie vr welke delgrepen activiteiten, aanbiedingen wie is verantwrdelijk timing budget aansluiting, integratie traditinele media multimedia integratie evaluatie, meten van resultaten registreren en vastleggen in database Naast actie, is het k zinvl thema-elementen p te nemen die leiden tt vertruwen, imag, binding en vrkeur. Vertruwen is uitermate belangrijk vr e-cmmerce, want veelal is het kpen van de grte nbekende. De ultieme vrm van e-cmmerce is als de site een echte cmmunity wrdt. Je wint dan een lyaal publiek, dat vertruwen heeft in de rganisatie. Als bezekers zelf een inbreng kunnen hebben in de site, levert dat een belangrijke bijdrage aan een hg cmmunicatie-effect. Actie-elementen: actueel nieuws een rubriek/buttn Nieuw vragen m site te bkmarken her- en verplaatsen van rubrieken histrie, archief incentives verkpen van exclusieve artikelen bieden van meerwaarde speciale services frumdiscussie vraag en aanbd advies van een expert pleiding, leer nu... spelletjes Denk wel aan de elementen als de Wet p de Kansspelen en Wet Persnsregistratie. Redactinele frmule Redactinele frmule = imag van de winkel/verkpsite. Essentieel element van e-cmmerce is de redactinele frmule tijdens alle mmenten. Cntent en cntext van een site zijn drslaggevend vr het succes. Uiteraard meten deze gebaseerd zijn p:

7 delgrepen delstellingen strategie Inhudelijke aspecten: kernnderwerpen (daarvr bezekt men de site!) timing, frequentie van wijzigingen nderscheid t.a.v. tn, presentatie, vrmgeving he kmen we aan materiaal wie is eindverantwrdelijk interactiviteit inbreng gebruikers/bezekers multimediaverwijzingen drverwijzingen infrmatie adres, telefnnummer, , klachten. Schrijven vr internet vereist speciale aandachtspunten: krte stukjes makkelijk te lezen Cruciaal is het up-t-date huden van de site; vermeld altijd de last up-date. Daadwerkelijk verkpen Hiervr meten we beslissingen nemen p het gebied van: Assrtiment Inkp Service Kernassrtiment (bijv. Nivea en Zwitsal prducten bij de Ets) Imagverhgend assrtiment (bijv. exclusieve parfums bij Ets) Actie aanbiedingen (bijv. vakantieverpakkingen tijdens zmerseizen bij Ets) Vrwaarden vr leveranciers (bijv. wat te den bij returen, fabrieksgaranties, levertermijn, kredietmgelijkheden) Bezrgen: wie levert de prducten af, wanneer en waar. Vrraad bij leverancier: welke minimale vrraden kan de leverancier garanderen, wanneer is er sprake van een minimale bestelheveelheid. After sales service: heel belangrijk i.v.m. vasthuden, terugkeer, e.d. Service abnnement Onderhudscntract Belangrijke nderdelen van de service: 1. Respnse p infrmatieaanvragen a. Snelheid b. Accuratesse c. Gedrag 2. Respnse p cncrete rders a. Bevestigingsmail b. Eventueel vlgen van bestelling c. Duidelijkheid t.a.v. ksten/valuta/btw 3. Orderverwerking a. Snelheid

8 b. Crss- f upselling c. Crrectheid 4. Aflevering a. Brief meesturen, die vlgende aankp bevrdert b. Krte manual met service tips c. Actie aanbd d. Gede handleiding 5. Vragen na aankp a. Via FAQ b. service c. Telefn 6. Klachten a. Via b. Via telefn c. Snelheid van afwerken d. Bijhuden 7. Service enquetes 8. Fullfilment a. Zelf afhalen b. Verpakking c. Remburs d. Retur Dit zijn allemaal factren die zeker als men de eerste keer gebruikmaakt van internet met grte (sceptische) belangstelling wrden gevlgd. He ged uw prduct k is, als er p één van deze elementen (grve) futen wrden gemaakt f als deze als teleurstellend wrden ervaren, dan is het ver. Maak verwachtingen waar en vertref ze z mgelijk, dan wrdt er psitief ver u gesprken en dat levert truwe en nieuwe klanten p. Infrmatie Het vaststellen van bezekers - en klantgegevens is zeer belangrijk m (ptentiële) klanten p hun interessegebied te kunnen benaderen. Zrg er dus vr dat u p de site p een prettige, relevante manier aan infrmatie kmt. Vraag permissie m deze gegevens te mgen gebruiken, geef aan dat u ze niet aan derden verkpt en dat u handelt vlgens de Wet Persnsregistratie. Naast het verzamelen en analyseren van relevante infrmatie is het zinvl regelmatig nderzek te huden bij klanten, naar bijvrbeeld klanttevredenheid, dit al f niet tegen een kleine belning. Praktische tips Simpele dingen ged den en gede dingen simpel den, een cred waar e-cmmerce veel belang bij heeft. Sitebeheer betekent cnstante relevante bijsturing, updaten, aanpassen en fine-tunen p basis van testen en eerdere ervaringen. Site inrichten is cruciaal vr het bezek en zeker de terugkeer van klanten. Design is mi, maar snelheid beter, want dat is vaak de primaire reden waarm men internet gebruikt (uitznderingen daargelaten). Het vinden van de juiste balans is de kunst. Zrg vr eventuele keuzemgelijkheden: Snel, infrmatief Mi, leuk, amusement, infrmatief Herhalingsaankpen Via herkenning van de klant Verkrt keuzemenu: zelfde f...

9 Persnaliseer uw klanten bij terugkeer en vervlgcmmunicatie High Tuch in plaats van High Tech. Rechten Zrg ervr dat er vrdat uw site actief wrdt duidelijkheid is ver diverse wettelijke regels. Denk daarbij aan: auteursrechten afbeeldingen van Illustraties prtretrecht audi/viderechten lg rechten. Leveringsvrwaarden Zrg ervr dat er een leesbare mschrijving van de leveringsvrwaarden p de site aanwezig is.

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD Wat te den vóór de beurs? 14 maanden Frmuleer de bedrijfsdelstellingen en verwachtingen Frmuleer de delgrep (en) Selecteer de meest geschikte beurs/beurzen Vraag dcumentatie

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

CREATIVE MARKETING. De Marketing MiX. G&I M&E 5 - Creative Marketing 3 -PK

CREATIVE MARKETING. De Marketing MiX. G&I M&E 5 - Creative Marketing 3 -PK CREATIVE MARKETING De Marketing MiX 1 DE MARKETING MIX Naast de belangrijke STP analyse tl is ng een tweede instrument cruciaal vr marketeers en hun strategie: De marketing mix. Over het nderwerp marketing

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh Marketing Management Prf. dr. Yves Van Vaerenbergh 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan het wrd 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Van stip naar stap naar stip

Van stip naar stap naar stip Van stip naar stap naar stip Vr startende trainers 1-1 Inhud 1. Telichting... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Teamvrming... 2-3 3. Omgeving... 3-3 4. Weet wat je wil: he ziet de stip eruit?... 4-3

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management

Sales Acceleratie Management Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het riëntatie- en inkpprces van je delgrep en levert eenzelfde rendement.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Succesvol met social mediamarketing

Succesvol met social mediamarketing Eén dashbard met verzicht ver al uw klanten Succesvl met scial mediamarketing Whitepaper imnitring dashbard White paper engagement- en mnitringssftware imnitring Inhud Intrductie Steien met scial media

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA Online cmmunicatie Scial Media hebben een belangrijke plek in de cmmunicatie ingenmen. Het is een serieus te nemen cmmunicatiemiddel gewrden. Dat dit

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

FAQ S WEBSITE. Om u te registreren op de website klikt u rechts onder de drie invulvelden op de link registreren.

FAQ S WEBSITE. Om u te registreren op de website klikt u rechts onder de drie invulvelden op de link registreren. FAQ S WEBSITE REGISTRATIE/LOG-IN - He registreren? Om u te registreren p de website klikt u rechts nder de drie invulvelden p de link registreren. U kan best eerst nagaan f één van uw cllega s zich in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD

ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD ALGEMENE VOORWAARDEN AFDRACHT AAN AMATEUR SPORTVERENIGINGEN EN PRIJZENGELD De Amateurclub verkpt prducten f diensten (hierna: prducten ) waarmee amateur sprtverenigingen (hierna: de club(s)) extra inkmsten

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Les Week 1 2 3 4 5 Onderwerpen Inleiding mdule en werkwijze Inleiding pdracht 1 en 2 Hrcllege (verplicht) (Recensie schrijven vr bnuspunt, zie p. 11) Inleveren pdracht 1, uitgeprint

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Professional Coaching. Franck Struyf

Professional Coaching. Franck Struyf Prfessinal Caching Franck Struyf Ervaring is niet wat iemand verkmt, maar wat iemand det met wat hem verkmt. (Aldus Huxley) Persnlijke ervaring Mijn naam is Franck Struyf en ik ben life en- prfessinal

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie