Release notes DigiInkoop Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes DigiInkoop Oktober 2013"

Transcriptie

1 Release notes DigiInkoop Oktober 2013 Datum 25 oktober 2013 De Oktober release van DigInkoop gaat op 28 oktober 2013 naar productie. De release bestaat uit: 28 wijzigingen en 4 patches Hieronder een overzicht van wijzigingen en patches die live gaan met de Oktober release en beschikbaar worden voor alle deelnemende departementen en leveranciers. Per punt wordt benoemd of het een wijziging of patch betreft. Indien van toepassing wordt het JIRA-, Octopus-, Clientèle- of VSMnummer vermeld. De wijzigingen zijn ter bevordering van het overzicht in de volgende categorieën onderverdeeld: - Contractbeheer - Inhuur korte termijn - Autorisatie - Rapportage - Catalogus - Deelnemersportaal algemeen - Leveranciersportaal - Beheer - Berichtenverkeer - Pacthes en technische installaties Contractbeheer Inzicht inkooporders in de contracten door contractbeheerder (Octopus 40, Clientèle , sub jira 1741,VSM ) De autorisatie van contractbeheerders wordt aangepast zodat zij orders kunnen zoeken (minimaal op basis van contractnummer) en de ordergegevens kunnen raadplegen en aanpassen. Hiermee krijgt de contractbeheerder inzicht in de inkooporders behorende bij een raamcontract of overeenkomst. Dit is vooral bij abonnementen en verlengingen van belang. 1

2 Inhuur korte termijn Aanpassen rapport export overzicht declaraties en uren inhuur in Leveranciersportaal (Octopus 37, Clientèle , VSM ) Het rapport Overzicht declaraties en uren inhuur wordt door de leverancier gebruikt om uren en declaratiegegevens te exporteren uit DigiInkoop (dit is een tijdelijke workaround). Dit rapport wordt aangepast zodat het beter afgestemd is op het proces van de leverancier. Het betreft onder andere: - Aanpassing van een aantal kolomnamen - Uitbreiding goedkeuringsdatum met een tijdstempel - Toevoeging van een kolom KvK Vestigingsnummer - Toevoeging van een kolom Bedrijfsonderdeel (met volledige naam OU) Toelichting tijdkaart header en regelniveau (Octopus 22, Clientèle , VSM ) Toelichtingen, ingevoerd door de tijdschrijver bij tijd en declaraties, worden óók weergegeven bij de schermen waar de goedgekeurde urenstaten geraadpleegd kunnen worden (bij bestelaanvragen, inkooporders en leveranciersportaal). Tevens worden met deze wijziging, bij het raadplegen van de uren, de declaraties inzichtelijk. Deze toelichting komt daarnaast ook op het export overzicht declaraties en uren in het Leveranciersportaal. Toevoegen geautoriseerde beoordelaar tijd en declaraties (Jira 1429, Clientèle , VSM ). Bij het toevoegen van een manager aan een flexwerker worden alleen personen weergegeven uit de eigen OU, met de autorisatie Beoordelaar tijd en declaraties én met een geldige autorisatiedatum. Met deze wijziging wordt het inkooporder(regel)veld (bij Plaatsing flexwerker, uitgevoerd door de inkoper) een verplicht veld. Hierdoor is het niet meer mogelijk een plaatsing aan te maken zonder inkoopordernummer. Aanvullende en verplichte velden inhuur (allen VSM ): Zoeken functie/declaratie bij het aanmaken van een inkooporder inhuur (Clientèle RFC 01) Verbetering zoekfunctie bij het aanmaken van een regel voor functie en/of declaratie op de inkooporder. Bij het aanmaken van de regel moet gekozen worden voor de regelsoort Tijd arbeid tarief basis of Declaratie per bedrag/eenheid. Afhankelijk van de gekozen regelsoort ziet u alleen Functies of alleen Declaraties in het zoekscherm. Eerder stonden declaraties en functies door elkaar heen in het zoekscherm. Veldnaam: afdeling/directie/project op inkooporder (Clientèle RFC 03- jira 1066 en 1508 Aan de inkooporder wordt een niet verplicht vrij veld Afdeling/directie/project toegevoegd. Dit veld vervangt het informatieve veld Totaaltarief. Toevoegen Aanvraagreden (Clientèle , RFC 04, Jira 1119 en 1724) Bij het plaatsen van een bestelaanvraag inhuur wordt het aangeven van een Aanvraagreden (bij Aanvullende gegevens ) verplicht. Hier is een vaste waardelijst aan gekoppeld, met opname van beschikbare aanvraagredenen. 2

3 Naam contractant wordt een verplicht veld op de inkooporder: inhuur (Clientèle RFC 05- jira 1160) Op de inhuur inkooporder worden de velden Voornaam contractant en Achternaam contractant op de regel urendetails verplichte velden wanneer u een functie(tarief)regel invoert. Dit geldt ook bij mutatie van de functie(tarief)regel. Hierdoor wordt voorkomen dat een inkooporder wordt aangemaakt zonder dat de naam van de contractant inzichtelijk is. Als de naam van een contractant op een reeds actieve inhuurorder ontbreekt, kan dit handmatig worden aangepast door de functie(tarief)regel te muteren. Subsets inhuur velden inkooporder (DFF) (Clientèle RFC 13- Octopus 13) Ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid wordt bij het aanmaken van een inkooporder inhuur op basis van het type flexkracht alleen de bijbehorende de subset contractfase getoond. CSV urenstaat Contactpersoon adres (Beheer 29, Clientèle , VSM ) Wanneer een leveranciersgebruiker (contactpersoon) zonder expliciet toegewezen adres de CSV urenstaat draait is het rapport leeg. Dit is verholpen. De leveranciersgebruiker (contactpersoon) kan zonder een gekoppeld adres een gevuld rapport draaien. Autorisatie Er vindt tevens een wijziging plaats in de autorisaties en menu s voor beheerders. Zie de paragraaf Beheer voor een toelichting Toegang tot EPV buiten Rijksweb(Jira Clientèle , VSM ) Toegang tot de EPV via vrij internet (https) wordt naar een aantal rollen uitgebreid. Dit betreft de volgende rollen: Aanvrager/behoeftesteller Urengoedkeurder Goedkeurder bestelaanvragen/beoordelaar aanvraag Codeerder aanvraag Gedelegeerd tijdschrijver Inkoper De conversieprogrammatuur wordt aangepast zodat dit voor toekomstige deelnemers automatisch goed wordt ingesteld. Crediteuren administratie 10e (Octopus 10e, Clientèle , Jira 899, VSM ) In het crediteurenproces kunnen werknemers met de rol Crediteurenadministratie (prijs- en hoeveelheid) blokkades niet meer handmatig vrijgeven. Uitgangspunt is dat blokkades op facturen worden opgelost door de oorzaak weg te nemen alvorens een factuur betaalbaar wordt gesteld. De handmatige vrijgavemogelijkheid voor de rol Crediteurenbeheerder (1e lijns beheerrol) blijft behouden. Aan deze rol wordt de mogelijkheid voor het draaien van het proces XXEPV Betaling bij ontvangst automatisch factureren toegevoegd (te gebruiken voor het genereren van voorstelfacturen). 3

4 Er komt een nieuwe rol OU Hoofd Crediteuren die dezelfde autorisatie heeft als de Crediteuren administratie en daarnaast is geautoriseerd voor het handmatig vrijgeven van blokkades. De nieuwe rol OU Hoofd Crediteuren moeten de deelnemers zelf aan bestaande gebruikers koppelen. Als een deelnemer geen gebruik maakt van de nieuwe rol hoofd crediteuren kan alleen eerstelijns beheer blokkades vrijgeven. Bepaling matchniveau op inkooporder (Jira 685, Clientèle , VSM ) Inkopers kunnen het goedkeuringsniveau matchen, matchoptie facturen en tolerantie factuurafsluiting op inkooporderregel-niveau overschrijven. Dit is niet wenselijk en na deze wijziging is het niet meer mogelijk deze velden aan te passen. Raadplegen punch out catalogus (Jira 1141, Clientéle , VSM ) Een EPV gebruiker met de rol Raadpleger Catalogi krijgt naast toegang tot de interne catalogus óók toegang tot de externe (punch out) catalogus. Hij/zij kan geen bestellingen plaatsen. Rapportage Rapport leveranciersgegevens (Jira 1270, Clientèle , VSM ) Er komt een rapportage mogelijkheid beschikbaar met overzichten van alle leveranciers. De rapporten zijn benaderbaar voor beheerders (1ste en 2de lijn), inkopers en contractmanagers. Met deze overzichten kunnen controles uitgevoerd worden op stamgegevens en instellingen van leveranciers. Ook kunnen deelnemers met deze rapporten zien welke leveranciers al zijn aangesloten op DigiInkoop en bij welke deelnemers/ou s. Catalogus Overname omschrijving op inkooporder (Jira 1037, Clientèle , VSM ) In de huidige situatie bij Catalogusbestellingen wordt de omschrijving van de bestelaanvraag niet overgenomen op de inkooporder. Dit is als volgt opgelost: wanneer een order automatisch wordt aangemaakt op basis van de bestelaanvraag (ongeacht het inkoopkanaal), dan wordt de omschrijving van die bestelaanvraag gekopieerd naar de orderomschrijving op kop niveau. Toevoegen BTW Code BTW Inclusief (Beheer21, Clientèle , VSM ) Bij de Leerrijk GAT (punch out met meerdere leveranciers) is gebleken dat bestellingen waarbij sprake is van een bedrag inclusief BTW niet worden ondersteund binnen DigiInkoop. De bestelling/factuur bevat (samengestelde) BTW percentages waardoor huidige codes niet gebruikt kunnen worden. De oplossing om van een bestelling die afkomstig is uit de Leerrijk punch out catalogus een correcte factuur aan te kunnen maken is om een nieuw BTW-tarief BTW Inclusief aan te maken. Leerrijk geeft deze code door vanuit haar punch out. Deelnemersportaal algemeen Inzicht goedkeuring inkooporder (Clientèle , VSM313372) In de GAT van de september release is geconstateerd dat de goedkeuringshistorie, zoals deze voor de eindgebruiker inzichtelijk is, niet correct wordt getoond. 4

5 Hierdoor kan de gebruiker niet zien wie nu een taak moet uitvoeren. Toepassing van een vakantieregel lijkt hier mede voor verantwoordelijk. Dit geldt zowel voor de bestelaanvraag (standaard EBS) als de inkooporder historie. Dit wordt in deze release opgelost. Voorstelfacturen goedkeuringstime-out (Clientèle en , VSM313089) Het komt incidenteel voor dat geen gebruik gemaakt wordt van de (optioneel op deelnemerniveau ingestelde) 1000 dagen wachttijd voor opnieuw goedkeuren van een voorstelfactuur. In die gevallen wordt teruggevallen op de 7 dagen die op hoger niveau zijn ingevuld voor de profieloptie. Na de wijziging wordt de parameterwaarde van de deelnemer correct toegepast voor het bepalen van de timeout. Inactieve segmenten rubricering onzichtbaar maken voor selectie (Beheer 20, Clientèle , VSM315130) Bij de bestelaanvraag wordt gebruik gemaakt van flexvelden om de rubricering op te geven. Daarbij wordt geen rekening gehouden met eventuele einddata op de betreffende gegevens. Dit wordt opgelost door een uitbreiding van achterliggende code met logica die controleert of de rubricering nog geldig is, dus of de begindatum verstreken is en de einddatum nog aanstaande is. Leveranciersportaal Verwijdering blok Verzending en Behandeling in het financiële tabblad in het leveranciersportaal (Clientèle , VSM317795) Via het leveranciersportaal kunnen leveranciers facturen aanmaken zonder of met een inkooporder. Bij het aanmaken van deze factuur kunnen er onder het kopje Verzending en behandeling vrachtkosten worden ingevuld. Dit is op dit moment onwenselijk en wordt gedeactiveerd. Beheer I-Procurement voorkeuren: Standaard leverlocatie (Beheer 9, Clientèle , VSM312111) De locaties die de aanvrager als standaard afleverlocatie kan kiezen (bij de i- Procurement voorkeuren) is gelijk aan de keuzemogelijkheden in het kassa proces bij het kiezen van de Leveringlocatie. Na doorvoeren van de aanpassing kunnen gebruikers bij hun i-procurement voorkeuren alleen locaties kiezen waaraan ze gekoppeld zijn in HR. Dit vergemakkelijkt de keuze. Er vindt geen wijziging plaats in de huidige settings. De gebruiker kan deze zelf wijzigen. Vakantieregel voor medewerkers instellen (Beheer 11, Clientèle , VSM312727) De gewenste situatie is dat de functioneel beheerder van de deelnemer (eerstelijns beheer) zelf vakantieregels kan instellen voor andere gebruikers als hij/zij hier opdracht voor krijgt van de medewerker. Bijvoorbeeld als hij/zij dit vergeten is (gebruiker belt bijvoorbeeld vanaf vakantieadres of ziekbed) of vanuit zijn/haar leidinggevende die de functioneel beheerder dan de opdracht geeft om de vakantieregel in te stellen naar de vervanger van de medewerker. 5

6 Er wordt een nieuwe rol aangemaakt: XXX(Bedrijfsgroep) Beheerder vakantieregels. Deze rol kan alleen gebruikt worden voor het opvragen en overdragen van vakantieregels voor medewerkers die onderdeel uitmaken van dezelfde bedrijfsgroep als de betreffende beheerder. De nieuwe rol zal voor de beheerders (1 e lijns) beschikbaar zijn. Wijziging notificaties: Onderscheid initieel bericht en herinnering (Beheer 23, Clientèle , VSM309389) De naamgeving van de goedkeuringsnotificaties in de EPV wordt verhelderd. Dankzij de aanpassing is duidelijk of het om een nieuwe notificatie gaat of om een herinnering. Het initiële bericht krijgt de naam Actie vereist: 1e bericht, Inkoopbestelaanvraag. Herinneringen krijgen de naam Actie vereist: Herinnering, inkoopbestelaanvraag.. Dit geldt voor de goedkeuringsflows voor - Bestelaanvraag - Inkooporder - Factuur - Tijdkaart Met het realiseren van deze oplossing vervalt het annuleringsbericht EPV breed voor alle goedkeuringsflows. In de Testfase van dit issue zijn twee punten naar voren gekomen die additioneel onder dit punt zijn opgelost: - De link naar de factuurbijlage ontbrak in de notificatie. Deze is toegevoegd. - Aantal tekens afwijzingstoelichting bij voorstelfactuur is gemaximeerd op 100 tekens. Dubbele koppeling inkoopcategorie en kostensoorten (Beheer 25, Clientèle , VSM312969) De dubbele koppelingen tussen inkoopcategorie en kostensoort voor Ministerie van Defensie worden ontdubbeld. Dit betreft enkel een administratieve wijziging en heeft geen effect op de bestaande inrichting. Om dubbelingen in de toekomst te voorkomen wordt de conversie programmatuur aangepast. Rollen batchplanning DigiInkoop (Beheer 26, Clientèle , VSM313988) Per deelnemer zijn er een aantal ingeplande batchprocessen. Processen die onder een BG beheer autorisatie waren ingepland en geen parameter voor de deelnemer bevatten, voerden acties uit voor transacties van de hele BG. Dit wordt aangepast op de user waaronder de batchplanning draait (batchplanning_ou) zodat alleen transacties worden verwerkt van de betreffende OU. De afscherming zoals deze is doorgevoerd, heeft betrekking op de deelnemerspecifieke batchplanning gebruikers. Indien een aanvraag die normaal gesproken onder de batchplanner wordt gedraaid door een reguliere gebruiker wordt ingediend, dan zal deze afscherming niet van kracht zijn. Dit heeft verder geen functionele consequenties. 6

7 Het proces XXEPV: Selectieorders Workflow-ontvangsten bevestigen verstuurt een notificatie. In deze notificatie stond de verkeerde batchplanning user als verstuurder van de melding. Dit is met de bovengenoemde instellingen verholpen. Gebruik IBAN en BIC codering in plaats van bankrekening (Beheer 28, Clientèle , VSM313656) Naast het bankrekeningnummer worden ook BIC en IBAN verplichte velden bij het aanmaken van een bankrekening. Hiermee sluit de EPV beter aan op de BVV waar de IBAN en de BIC coderingen verplicht zijn. Tevens wordt gecontroleerd of de ingevoerde BIC code bij het ingevoerde IBAN nummer hoort. Verbetering van de beheerrollen (Octopus 36, Clientèle , VSM316818) De beheerautorisaties worden geschoond van menuopties die meekomen in de standaardfunctionaliteit van Oracle en niet nodig zijn voor de beheeractiviteiten voor EPV dan wel in tegenspraak zijn met de gemaakte beheerafspraken. Aan de inkoopbeheerautorisatie van de eerstelijns beheerder wordt daarnaast de optie toegevoegd om de aan een inkoopcategorie gekoppelde grootboekrekening in te zien en te kunnen wijzigen. Uren goedkeuringsworkflow na goedkeuring manager krijgt de tijdkaart niet status goedgekeurd. (VSM ) In de workflow voor Tijdschrijven is ingeregeld dat de tijdkaart wordt bijgewerkt na reactie van de manager. In een aantal gevallen (bij overschrijding van de reactietijd) krijgt de tijdkaart onterecht niet de status goedgekeurd. Dit is opgelost middels een aanpassing in de achterliggende workflow logica. Tekortkoming mandaatbepaling bestelaanvragen en inkooporders (Clientèle , VSM ) In Incident is geconstateerd dat de huidige mandaatbepaling een tekortkoming bevat. Dit geldt zowel voor inkooporders als bestelaanvragen. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met regels die niet langer actief zijn. Dit heeft tot gevolg dat de bedragen op dit soort regels nog wel worden meegeteld bij het bepalen van de selectie van mandaathouders. Hierdoor kan het bedrag dat wordt gehanteerd voor de selectie hoger uitvallen dan daadwerkelijk nodig is; het kan dus gebeuren dat een mandaathouder formeel niet geselecteerd moet worden maar uiteindelijk wel bij de selectie wordt betrokken en dus moet goedkeuren. Dit is opgelost middels een aanpassing in de achterliggende code. Verwerking seriële goedkeuring bij aanvraagregel met meerdere distributieregels (VSM , behorend bij Clientèle ) Wanneer een bestelaanvraag met één regel wordt aangemaakt, waarbij de kosten over twee distributieregels worden verdeeld met verschillende kostenplaatsen, dan dient AME over te gaan op seriële goedkeuring. Dit gebeurt nu niet. De goedkeuring voor de eerste budgethouders gaat nu parallel. Dit is aangepast en opgelost in de code van de goedkeuringsbepaling. Berichtenverkeer Verzamelissue 1 : Aanpassingen berichtenverkeer Timecard (Octopus-19, Clientele ) Voor het aansluiten van Randstad op DigiInkoop via het berichtenverkeer zijn diverse wijzigingen geformuleerd om tijdkaarten correct te kunnen verwerken. 7

8 Patches en technische installaties Er wordt een drietal patches en één technische installatie doorgevoerd: (Jira 1669, VSM ) Detail response bij offerte aanvraag gaf foutmelding. Met deze patch is dit opgelost & behorend bij Inzicht goedkeuring Bestelaanvraag (Clientèle , VSM313373) Dit betreffen goedkeuringspatches voor de Oracle Approval Management Engine (AME), onder andere voor een correcte weergave van de goedkeurderslijst. Gebruikersaccount wordt in de csv interface medewerkers niet goed gekoppeld aan persoon (VSM317649, Clientèle ) Na het uitvoeren van de request set XXEPV_CSV: Verwerken gebruikermutaties blijken de gebruikersaccounts niet te worden gekoppeld aan reeds ingelezen medewerkers. Dit wordt opgelost door een kleine toevoeging aan de maatwerkcode. 8

Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013

Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013 Release notes DigiInkoop Augustus/September 2013 Datum 9 september 2013 De Augustus/September release van DigInkoop gaat op 9 en 12 september 2013 naar productie. De release bestaat uit: 3 documenten en

Nadere informatie

Release notes DigiInkoop December 2013

Release notes DigiInkoop December 2013 Release notes DigiInkoop December 2013 Datum 12 december 2013 De December release van DigInkoop gaat op 16 december 2013 in productie. Middels deze release notes informeren wij u over de inhoud van de

Nadere informatie

Release notes DigiInkoop Juni 2013

Release notes DigiInkoop Juni 2013 Release notes DigiInkoop Juni 2013 Datum 10 juni 2013 De Juni release van DigInkoop gaat op 12 juni 2013 naar productie. De release bestaat uit: 11 Bugfixes nav openstaande JIRA bugs. 4 Octopus wijzigingen.

Nadere informatie

Proquro Releasenotes 5.9 detail pagina

Proquro Releasenotes 5.9 detail pagina Proquro Releasenotes 5.9 detail pagina Referentie nr. PRQ-7300 Bij vervangen gebruiker kan contractbeheerder door niet contractbeheerder vervangen worden SMM Bij het vervangen van een gebruiker wordt niet

Nadere informatie

Handleiding Punch out (SAP OCI)

Handleiding Punch out (SAP OCI) Handleiding Punch out (SAP OCI) Koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop Versie 1.1 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer V1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel

Nadere informatie

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave'

Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Deze update Voor inkopers Release Notes 'Meer mogelijkheden voor tender vrijgave' Anonieme koper Vanaf nu worden de instellingen van de anonieme inkoper (bij overige opties) gekopieerd naar percelen, ook

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.07. Algemeen. Online samenwerken AllSolutions 10.0.07 Algemeen Aantal regels in browser Bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF), Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersinstellingen (MGBINS) kunt u instellen hoeveel regels standaard in een browser

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Handleiding Urenstaat Applicatie

Handleiding Urenstaat Applicatie Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Professional... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Uren boeken en declaraties indienen... 3 1.2 Maandstaat... 3 1.3 Geboekte uren printen en gereed melden... 3 1.4 Jaaroverzichten...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding voor inleners Versie 5.00-B april 2012 Inhoudsopgave H1. Starten met UBplusOnline 1.1 UBplusOnline instellen 3 1.2 Inloggen als contactpersoon 5 H2.

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen!

DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! DigiInkoop: eenvoudig, efficiënt en betrouwbaar inkopen! Informatie over DigiInkoop en de wijze van aansluiten Logius Team Implementatie Support DigiInkoop Aanleiding DigiInkoop Eén Rijksbreed inkoopsysteem

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Stap 1: Aanmaken BTW-codes

Stap 1: Aanmaken BTW-codes Belangrijke informatie voor gebruikers van BaseNet: Gebruikers van BaseNet dienen in te loggen via https://preview.basenet.nl om onderstaande stappen te doorlopen. Na het doorlopen van onderstaande stappen

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER

INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER INTERNET DECLAREREN 2.0 OPDRACHTGEVER T-Point voor Bedrijven Als opdrachtgever van Tempo-Team kunt u op T-Point de actuele informatie vinden van uw opdrachten bij Tempo-Team. U kunt declaraties controleren

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

Proquro Releasenotes 5.11 detail pagina

Proquro Releasenotes 5.11 detail pagina Proquro Releasenotes 5.11 detail pagina Referentie nr. PRQ-3749 Selectie op export autorisaties uitbreiden SMM het exporteren van de autorisaties loopt vaak vast aangezien de selecties veel te ruim zijn.

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

MBS Navision Release R13.001 (Mei 2013) KERKBIJDRAGE

MBS Navision Release R13.001 (Mei 2013) KERKBIJDRAGE MBS Navision Release R13.001 (Mei 2013) KERKBIJDRAGE INLEIDING Dit document beschrijft de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de IPAL-release R13.001, module Kerkbijdrage. In de versie zijn overwegend

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Releasenotes: 3.2.0.2.1

Releasenotes: 3.2.0.2.1 Releasenotes: 3.2.0.2.1 11 oktober 2013, Rotterdam Planning: Week 42, avond van 16 oktober Releasenotes: 3.2.0.2.1 Beste Connexys gebruiker, Als gebruiker van de Connexys Recruitment applicatie informeren

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Factuur. Inhoudsopgave. E-factuur activeren en inloggen. Zoek facturen. Nieuwe E-wub. Te verwerken e-wub.

Gebruikershandleiding E-Factuur. Inhoudsopgave. E-factuur activeren en inloggen. Zoek facturen. Nieuwe E-wub. Te verwerken e-wub. Inhoudsopgave E-factuur activeren en inloggen Zoek facturen Nieuwe E-wub Te verwerken e-wub Status e-wub E-wub per periode E-wub Bulkinvoer E-wub archief Gebruikersbeheer E-flexer 9.0.3 1 E-factuur activeren

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Update 28 september 2015

Update 28 september 2015 Release Notes September 2015 Selecteer alle vragen De software van Negometrix wordt continue verbeterd. Regelmatig vinden er updates plaats met nieuwe of verbeterde functionaliteiten. Deze Release Notes

Nadere informatie

Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting.

Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting. Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting. Simar automatisering, april 2014 - bijgewerkt juni 2014 Het komt met regelmaat voor dat apparatenleveranciers een extra korting verlenen bij

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts AllSolutions 10.0.13 Online samenwerken Tekstopmaak prikbord ook in e-mails opgenomen Vanaf versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden: accentueren,

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Handleiding Ariba INVOICING PO

Handleiding Ariba INVOICING PO Handleiding Ariba INVOICING PO Ten behoeve van Suppliers Printdatum 29 juli 2016 Documentnaam Handleiding Ariba - Invoicing PO (SUPPLIER).doc Versie Versie 1.3 2012 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Inlener rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv

Inlener rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv Inlener rol 30 maart 2011 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES... 5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES... 7 3. DE INLENER ROL (AUTORISEERDER)...

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Quick Start Handleiding

Quick Start Handleiding Quick Start Handleiding Doelgroep: Leveranciers ABN AMRO Bank N.V. Datum: juni 2013 Documentnaam: Quick Start Handleiding.doc Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 3. Inloggen... 6 4. Account configuratie...

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN

HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN HANDLEIDING APPLICATIE FB BESTELAANVRAGEN 1. INLOGGEN 2. HOMEPAGINA 3. OTA INVULLEN 4. OTA VERSTUREN 5. OTA AANVULLEN/WIJZIGEN (voor de contactpersoon) 6. OTA GOEDKEUREN (voor de budgethouder en gemandateerde

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE FB GEMANDATEERDEN BESTELAANVRAGEN

HANDLEIDING APPLICATIE FB GEMANDATEERDEN BESTELAANVRAGEN HANDLEIDING APPLICATIE FB GEMANDATEERDEN BESTELAANVRAGEN 1. INLOGGEN 2. HOMEPAGINA 3. MANDATEN VASTLEGGEN: WANNEER? 4. MANDATEN VASTLEGGEN: HOE? 5. MANDATEN WIJZIGEN/BEHEREN Afdeling Inkoop 1 1. INLOGGEN

Nadere informatie

Aanpassen van de BTW. (Golf, kassa, baanmanagement)

Aanpassen van de BTW. (Golf, kassa, baanmanagement) Aanpassen van de BTW (Golf, kassa, baanmanagement) Inhoudsopgave BTW wijzigingen in de software...3 Het wijzigen van de BTW in het Golfpakket...3 Het wijzigen van de BTW in de Kassa...6 Het wijzigen van

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

RELEASE NOTES 3.1.7. April 2014. Reflectum info@reflectum.nl

RELEASE NOTES 3.1.7. April 2014. Reflectum info@reflectum.nl RELEASE NOTES 3.1.7 April 2014 Reflectum info@reflectum.nl Introductie Dit document geeft de belangrijkste wijzigingen weer vanaf QuestManager versie 3.1.7. Overzicht wijzigingen QuestManager 3.1.7 Herindeling

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

Registratie en Accountbeheer in Ariba

Registratie en Accountbeheer in Ariba Registratie en Accountbeheer in Ariba Ten behoeve van Leveranciers Datum 6 september 2013 Documentnaam 2013 N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen Blad 1 van 22 Inhoud 1 Registratie... 3 1.1 Bestaande Ariba

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 8 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen... 2 2 Inloggen en navigeren... 3 2.1 Inloggen op Suwinet-Inkijk...

Nadere informatie

FUNCTIONEEL ONTWERP ABECON ZORG TRAJECT HULPMIDDEL

FUNCTIONEEL ONTWERP ABECON ZORG TRAJECT HULPMIDDEL FUNCTIONEEL ONTWERP ABECON ZORG TRAJECT HULPMIDDEL DRAAIUREN/METERSTANDEN PROCES S090-081 Abecon Informatiesystemen B.V. Maarten Tromp Toren Ringwade 43 3439 LM Nieuwegein Tel: +31 88 0580 200 Product

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

FO Gebruikersadministratie

FO Gebruikersadministratie 2 maart 2015 FO Gebruikersadministratie Release 15.02 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1. Gebruikersadministratie... 3 2. Gebruikersadministratie - Navigatie... 4 2.1. Suwinet Inkijk Pagina... 4

Nadere informatie