Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk."

Transcriptie

1 Versie B07d d.d. 14 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a, b, c en B07). Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk. CASH Financieel Overzicht historie debiteuren/crediteuren Voortaan kunnen alle jaren gekozen worden waarvan historie aanwezig is. CASH Facturering Factuurlay-out blokmethode verbeterd De slotregel met subtotaal is aangepast bij een binnenlandse factuur met btw verlegd. CASH CRM Overzicht contactmomenten met dubbel factuurnummer Het tonen van een dubbel factuurnummer in het overzicht contactmomenten per relatie is verholpen. CASH Projecten Afdrukken termijnfacturen Bij het afdrukken van termijnfacturen in de module Projecten kan bij de periodecode gekozen worden voor optie A (alle facturen ). Alle periodecodes worden in dit geval afgedrukt. Pagina 1 van 2

2 Versie B07d d.d. 14 januari 2015 CASH Lonen Pensioenen Bij pensioenregeling 2106 (UTA CAO 06 & Vrijw.Deeln. CAO 91 BPF Bouw aanvulling) zijn de percentages werknemer gecorrigeerd. In Pensioenregeling 3558 (Betonindustrie Overgangsreg. na 1949) is het werkgeversdeel aangepast naar 11,3%. In Pensioenregeling 7100 (STIPP BasisPens. wk 27 t/m 78) is de franchise op 0 gezet.. Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B07a, b, c en B07 Pagina 2 van 2

3 Versie B07c d.d. 7 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a, B07b en B07). Algemeen (CASHWeb) Het maken van een printscreen is hersteld. CASH Financieel Onderhoud dagboeken Vanaf 1 januari 2015 is Litouwen toegetreden tot de EMU. De LTL is vanaf deze datum geen geldig betaalmiddel meer. Bij het gebruik van F6 extra wordt nu gecontroleerd of het een boeking op de grootboekrekening btw verkoop binnen de EU betreft, met betrekking tot de rubriek Correctie periode ICP. Logistieke modules Het maken van eigen overzicht naar het scherm is weer mogelijk gemaakt. CASH Lonen Pensioenen Bij pensioenregelingen met een vast bedrag kan nu ook een bedrag per jaar worden ingevuld. De specificaties voor de aanlevering aan StiPP zijn aangepast. Loonberekening De loonberekening gaat nu goed bij gebruik van dagen/uren methode op basis van uren per dag, een parttime werknemer en looncomponent. Werknemers: De gegevens van de werknemers zijn voortaan geordend met tabbladen. Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B07a, B07b en B07 Pagina 1 van 1

4 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a en B07). CASH Financieel WKR-rapportage Het is vanaf deze versie mogelijk om zelf de vrije ruimte op te geven voordat het overzicht berekend wordt. Als de rubriek wordt leeggelaten, dan is de werking als voorheen: het saldo voor de vrije ruimte wordt dan berekend over de grootboekrekeningen met WKR-code LK. Maakt u ook gebruik van CashLonen, dan wordt de vrije ruimte gevuld met het bedrag dat uit CashLonen komt. U kunt deze nog aanpassen voordat u het overzicht opvraagt. Aangifte Omzetbelasting, ICP aangifte, Inlezen retourbericht Het aanmaken van de aangiftes OB en ICP zijn geschikt gemaakt voor het belastingjaar Hierbij geldt dat een schattingsaangifte (de rubrieken 5e en 5f op de OB aangifte) per 2015 definitief niet meer mogelijk is. Mocht er per ongeluk op één van deze rekeningen toch zijn geboekt, zal de aangifte worden teruggedraaid. Dit wordt zichtbaar in het rood getoond op de aangifte; de aangifte wordt dan niet verstuurd. Bij het opvragen van het antwoord van een ingestuurde aangifte kan er in uitzonderlijke gevallen een storing in de services bij de Belastingdienst zijn. Mocht dat het geval zijn, dan zal het resultaat in de kolom opmerking zichtbaar zijn in de functie overzicht aangiftes. Aanpassing functie 'Conversie aantal periodes' Als gekozen wordt voor de conversie van een gebroken boekjaar, dan worden de budgetten en afschrijvingen (zoals stamgegevens) ook naar de juiste periode overgezet. Geconsolideerd Winst & Verliesoverzicht Bij volgordekeuze G (op Grootboekrekening) is een keuzevraag toegevoegd 'Saldi uitsplitsen'. Bij keuze J (Ja) worden de saldi van grootboekrekeningen die in meerdere administraties voorkomen uitgesplitst. Bij keuze N (Nee: de default) worden de saldi bij elkaar geteld. Tevens is hiermee opgelost dat niet altijd de correcte grootboekrekeningnaam werd vermeld. Pagina 1 van 9

5 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Instellen tekst aanmaningenbericht (aanmaanrobot) Als onderwerp voor een aanmaning per mail van de aanmaanrobot werd de kopregel van de aanmaningstekst genomen. Nu wordt het onderwerp van de tekst voor de mail genomen als dit is ingesteld. Dit is ook aangepast voor de teksten per taalcode. Instelmogelijkheid voor het uitschakelen van het zoekfilter bij stamgegevens. Als bijvoorbeeld na ingave van 'A' werd gezocht met het vergrootglas of F2 dan werd alleen een overzicht getoond van de relaties die beginnen met A. Dit kan nu worden ingesteld met Bestand > Instellingen, zodat het overzicht tot het einde wordt getoond. Dit geldt ook voor het overzicht grootboekrekeningen en artikelen. De instelling is gekoppeld aan de gebruikerscode en werkt dus in alle functies in alle administraties. Overzicht balans ( geconsolideerd ) Een geconsolideerde balans op het scherm of een geconsolideerde balans opgevraagd via het PDF-icoon kon een verschil geven. De twee overzichten zijn nu weer gelijk. Creditnota verzenden Bij het aanmaken van de creditnota worden voortaan ook de rubrieken Kostenplaats, Kortingspercentage en Soort prijs (inclusief btw) vanaf de oorspronkelijke factuurregel meegenomen. Teamviewer Bij Help > Start Teamviewer wordt voortaan gekeken of TeamViewerQS_nl.exe zich in de programmamap van CASHWin bevindt. Als deze aanwezig is, dan wordt Teamviewer direct gestart. Annuleren-knop aanwezig bij wijzigen van rubriek Bij het wijzigen van een rubriek wordt de annuleren-knop direct getoond, zodat de wijzigingen ook via deze knop ongedaan kunnen worden gemaakt. Selecteren werksoort bij een boeking op projectcode (CASHWeb) In Inkoopboek bij boeking op projectrekening kan de werksoort ook met de muis worden geselecteerd. De rubriek met deze keuze sloot, zodat een keuze via de muis niet meer mogelijk was. Pagina 2 van 9

6 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Onderhoud dagboeken Als eigenschap I (bij inboeken van facturen wordt banknummer getoond voor controle/wijziging) bij een dagboek inkomende/uitgaande facturen is ingesteld, dan zijn de NAW gegevens van de crediteur nu ook zichtbaar voordat het banknummer van de crediteur opgevraagd wordt. ICP aangifte Voorheen werd een boeking opgenomen in de ICP aangifte als correctie op een vorige periode als de omzetrekening transitorisch teruggeboekt werd. Nu is er een nieuw veld beschikbaar om de correctie periode op te geven. Dit veld dient ingevuld te worden in de boeking die gemaakt is als correctie. Klik vervolgens op de grootboekrekening van de OB verkoop binnen EU op de laatste kolom, dan kan de keuze gemaakt worden voor F6 Extra. Vul hier de (vorige) periode in waarvan deze boeking een correctie is. Pagina 3 van 9

7 Versie B07b d.d. 30 december 2014 CASH Facturering Factureren op grootboekrekening met subadministratie Als wordt gefactureerd op een grootboekrekening met een subadministratie met kenmerk 101 (relatienummer), wordt voortaan dit relatienummer automatisch ingevuld als kenmerk. Dit is handig voor bijvoorbeeld voorschotnota's. CASH Logistieke modules NIEUW: Verkoopprognoses per artikel Een prognose wordt ook wel forecast genoemd en vergelijkt de gerealiseerde met de verwachte verkoop en beheert per artikel de toekomstige behoeftevraag. Een goede verkoopprognose laat de onderneming vooruit kijken en voorkomt ad-hocmaatregelen. In ideale vorm verkleint het de voorraad en de levertijd en vergroot het de verkoop. De verkoopvoorspelling wordt vastgelegd in aantallen per artikelcode per maand en geeft inzicht in de verwachte verkoop vanuit meerdere gezichtspunten: Een vergelijking op artikelniveau van de gerealiseerde verkoop met de verwachting. Beheren van de inkoopplanning en behoefte aan halffabricaten. Aanvullende selectiemogelijkheid van verkooporders en inkooporders Als u werkt met prognoseorders kan dat per ordernummer worden vermeld via een nieuw veld Ordersoort. Het voordeel is een directe herkenning van de speciale orders en een eenvoudige selectieoptie op overzichten met actuele orders. Het extra selectieveld is muteerbaar in de kop van de verkooporder of inkooporder. Data-import verkooporderregels met Magazijncode Bij een data-import via EDI van een verkooporderregel wordt nu ook de Magazijncode uit de artikelstamgegevens bijgelezen. Pagina 4 van 9

8 Versie B07b d.d. 30 december 2014 CASH Lonen Werkkostenregeling De werkkostenregeling is ingevoerd met een automatische koppeling naar CASH Financieel. De eindheffing voor geschenken in natura, bovenmatige vergoedingen, moeilijk individualiseerbaar loon en loon met bestemmingskarakter zijn vervallen in verband met de invoering van de werkkostenregeling. Het percentage voor de werkkostenregeling is aangepast voor Minimumlonen De minimumlonen voor 2015 zijn toegevoegd. CAO-codes, landen en sectoren tabellen De nieuwe tabellen en wijzigingen in de CAO-codes, landen en sectoren tabellen zijn toegevoegd voor Loonbelastingtabellen De nieuwe belastingtabellen voor de loonheffing, artiesten, thuiswerkers en herleidingsregels zijn toegevoegd voor Bij het bepalen van de loonbelastingtabel wordt ook rekening gehouden met werknemers die niet van maandag tot en met vrijdag werken. Vakantiegeldregelingen Bij aanmaken nieuw verloningsjaar worden ook de vakantiegeldregelingen meegenomen; hiervoor is een aparte menukeuze toegevoegd. Op het tabblad Vakantiegeld saldi van de werknemer wordt nu het huidige vakantiegeldsaldo getoond. Het bijwerken van het vakantiegeldsaldo gebeurt nu ook als men bedragen boekt op looncomponent 55 t/m 58 of looncomponent 141 t/m 144 boekt zonder dat er een vakantiegeldregeling is ingevuld. Bij vakantiegeldregelingen kan nu ook eindejaarsuitkeringen geselecteerd worden in de opbouw. Vakantiegeldsaldo wordt ook bijgehouden indien er geen vakantiegeldregeling ingevuld is. Pagina 5 van 9

9 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Auto van de zaak Nieuwe bijtellingsregels voor de auto van de zaak zijn toegevoegd voor Ziekengeldregelingen Bij aanmaken nieuw verloningsjaar worden ook de ziekengeldregelingen meegenomen; hiervoor is een aparte menukeuze toegevoegd. Pensioenenregelingen Bij aanmaken nieuw verloningsjaar worden ook de Pensioenen meegenomen; hiervoor is een aparte menukeuze toegevoegd. Bij de pensioenen zijn meerdere rubrieken toegevoegd; zie voor een beschrijving de nieuwsbrief. Diverse pensioenen zijn veranderd van pensioenuitvoerder. Hiervoor zijn diverse aanpassingen gemaakt: zie voor een beschrijving de nieuwsbrief. Nieuwe pensioenregelingen worden toegevoegd of aangepast bij nieuwe updates. Nieuwe pensioenregelingen kunnen worden geïmporteerd. Bij de pensioenregelingen kan een maximum aantal premiedagen per jaar worden ingevuld. Soort inkomenscode De controles van Soort inkomenscode zijn aangepast voor bepaalde inkomenscodes volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Aard van arbeidsverhouding De controles van Aard arbeidsverhouding zijn aangepast voor bepaalde inkomenscodes volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. CAO-code De controles van cao-code loonaangifte zijn aangepast voor bepaalde inkomenscodes volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Premievrijstelling oudere werknemers De premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli Pagina 6 van 9

10 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Premiekorting voor oudere werknemers De leeftijdsgrens voor de premiekorting oudere werknemers is per 1 januari 2015 verhoogd naar 56 jaar. Stamgegevens Werknemers Bij het openen van een nieuw verloningsjaar kan er worden gekozen om werknemers wel of niet mee te nemen naar het nieuwe verloningsjaar. Werknemers die uit dienst zijn worden in het verloningsjaar worden niet meer getoond of afgedrukt als ze bij het openen van een nieuw verloningsjaar niet zijn overgenomen. o Bij de werknemersgegevens komt een extra tabblad om gegevens voor de opgaven BTER in te geven. o Bij de administratiegegevens wordt nu ook gewerkt met tabbladen. Als een pensioenregeling (nog) niet aanwezig is, wordt er bij het opslaan van de werknemersgegevens alleen een waarschuwing gegeven. Wet Witteveen Er is een controle op een maximum premie per jaar voor fondsen waar dat gevraagd wordt in verband met het Witteveenakkoord. Stamgegevens Administratie Bij de administratiegegevens komt een extra tabblad om gegevens voor de opgaven BTER in te geven. Bij de werknemersgegevens wordt nu ook gewerkt met tabbladen. BTER opgaven Bij aanmaken van de BTER opgave voor APG Schoonmaak komt er een inzender dialoog om gegevens van de inzender in te voeren. o De BTER opgaven voor de PGGM zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. o De BTER opgaven voor de APG Bouw zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. o De BTER opgaven voor de A&O Services zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. o De BTER opgaven voor StiPP zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. o De BTER opgaven voor de Slagers zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. De BTER opgaven voor de Agrarische en recreatie sector zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. De pensioenregeling voor BPL Agrarisch zijn vanaf 1 januari 2015 aangepast naar de voorschriften van TKP. Pagina 7 van 9

11 Versie B07b d.d. 30 december 2014 IBAN nummer Een controle van de BIC-code bij het gebruikte IBAN-nummer. Op het betaaloverzicht worden alleen IBAN-nummers en BIC-codes afgedrukt. ID De ID-soorten zijn aangepast naar Nabetalingen Bij nabetalingen wordt de codes voor verzekeringsplicht in de loonaangifte uitgezet. Stamgegevens Looncomponenten De optie uurloon berekening op een looncomponent kan alleen nog maar bij looncomponent 1 t/m 10. Percentageberekeningen over andere looncomponenten waarbij de optie negatief aanstaat is aangepast. Werkhervattingskas De volgorde van de rubrieken voor de werkhervattingskas is gelijk gemaakt aan de volgorde van de Belastingdienst. Burgerservicenummer De tekst BSN/Sofinummer is gewijzigd in Burgerservicenummer. 30%-regeling De berekening van de 30%-regeling is aangepast met een toetsing aan het norminkomen. Pseudo eindheffing hoge lonen Met ingang van 1 januari 2015 is de pseudo eindheffing hoog loon vervallen. Volksverzekeringen De naam van de AWBZ is gewijzigd in WLZ (Wet Langdurige Zorg). Dit is aangepast. Pagina 8 van 9

12 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Periodenummer boekhouding Het vullen van het periodenummer boekhouding in de algemene periode is in te stellen bij de administratie op het tabblad Uitbetalingen. Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B07a en B07 Pagina 9 van 9

13 Versie B07a d.d. 5 november 2014 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07). CASH Financieel Instellen tekst aanmaningenbericht (aanmaanrobot) Als onderwerp voor een aanmaning per e mail van de aanmaanrobot werd de kopregel van de aanmaningstekst genomen. Nu wordt het onderwerp van de tekst voor de e mail genomen als dit is ingesteld. Dit is ook aangepast voor de teksten per taalcode. Aanmaning met Wettelijke Incasso Kosten Op een aanmaning in de blokmethode met WIK (Wettelijke Incasso Kosten) wordt in het slot het totaalbedrag van de vervallen posten getoond. Voor de aanmaning in de regelmethode is een extra elementcode beschikbaar in het slot: SUBVV = Subtotaal vervallen posten exclusief bijkomende kosten. Fiatteren Indien er twee medewerkers ingesteld waren om een factuur te fiatteren, dan volgde een foutmelding wanneer de 2e medewerker de factuur wilde fiatteren. Nu kan ook de 2e medewerker de factuur fiatteren. Totalen per boekjaar Als werd gekozen voor een overzicht van crediteuren of beide (debiteuren en crediteuren), dan werd er ook een gemiddelde betaaltermijn getoond. Deze gemiddelde betaaltermijn betreft echter de debiteurenfacturen. Nu wordt de gemiddelde betaaltermijn alleen getoond als er wordt gekozen voor alleen debiteurenfacturen. Overzicht machtigingen Als bij een relatie de NAW velden niet gevuld zijn, blijven de velden voortaan leeg. Pagina 1 van 3

14 Versie B07a d.d. 5 november 2014 Inlezen bankafschriften Bankafschriften van de ING werden in sommige gevallen in het verkeerde boekstuk ingelezen. Dit werd veroorzaakt door storno's die een andere datum in het bankafschrift hadden. Nu wordt tijdens het inlezen van een storno niet meer gekeken of de storno een andere datum heeft. Overzicht grootboekmutaties De iconen voor het voor en achteruit bladeren in het overzicht zijn weer actief in CASHWin. Bedrijfsstatus 13 perioden export naar Excel De kolommen 10 t/m 13 worden nu ook geëxporteerd. CASH Facturering Nul bedrag exclusief btw Het tonen van het bedrag exclusief btw op een nulfactuur met behulp van de blokmethode is verbeterd, zodat het totaalbedrag inclusief btw binnen de box past. Creditnota verzenden Als er in de factureringsparameters geen formuliercode is ingesteld voor de factuur, dan wordt er voortaan gevraagd om een factuurlay out. CASH CRM Instellen mailing In de selectievelden zijn 1321 (ISO landcode), 1197 (mobiel nummer) toegevoegd en worden voortaan geaccepteerd, evenals code 0101 (met voorloop 0). CASH Leden / CompactPro Creditnota verzenden Deze functie is nu ook beschikbaar voor de modules Leden en Compact Pro. Pagina 2 van 3

15 Versie B07a d.d. 5 november 2014 CASH Logistieke modules Instellen verkoopstatistiek In een verkoopstatistiek met 3 niveaus kan nu ook de keuze nieuw blad zelf gemaakt worden. Formulier blokmethode Er is een nieuw element in de kop van de verkooporder beschikbaar: Contactpersoon: Naam van de contactpersoon (element C103) Ter attentie van: Aanhef van de contactpersoon (element C127) Transportbedrag op factuur ( blokmethode ) De berekening van het transportbedrag is aangepast ingeval er artikelregels over meerdere pagina's werden afgedrukt. Onderhoud Besteladvies De presentatie van voorraadeenheden met decimalen is verbeterd. Pagina 3 van 3

16 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Algemeen NIEUW! Op veler verzoek nu óók de Boekhoudkoppeling met ING Naast de Bankenkoppeling met ABN AMRO en Rabobank is deze er nu ook met de ING. Deze handige volautomatische koppeling bespaart u veel tijd en geld en zorgt dat uw administratie altijd up-to-date is. Dagelijks worden uw Mijn ING Zakelijk-bankmutaties namelijk automatisch ingelezen en geboekt in uw CASH-administratie. Dat maakt het wel érg gemakkelijk. Niet meer handmatig mutaties invoeren, geen dubbele handelingen meer en dus een reductie van de foutkans. U bent automatisch 'bij' met alle betalingen, zodat ook consequent aangemaand kan worden. De GRATIS Bankenkoppeling is te gebruiken met ABN AMRO, Rabobank en de ING in combinatie met ALLE CASH-modules, zowel online als offline! NIEUW! Uitleg via films bij een functie in CASH Het is vaak dat als je iets eenmaal gezien hebt alles duidelijk is, dus hebben we besloten om naast de uitleg via de Helptekst of de FAQ bij de functie zelfs een film te tonen over hoe de functie werkt. U klikt eenvoudig op het -icoon rechtsboven in het scherm en de film loodst u stap voor stap door de functie. NIEUW! Instructiefilms in het CASH Theater Van diverse onderwerpen zijn instructiefilms gemaakt: hoe start je met CASH, hoe maak je een mooie lay-out etc. U vindt ze op onze website onder: Home > Support > Instructievideo's. Heeft u suggesties voor meer onderwerpen? Laat het ons weten: Iconen zijn contextgevoelig Vanaf nu wordt duidelijk getoond welke iconen actief zijn in het betreffende scherm. De iconen zijn actief als ze in kleur worden getoond en zijn niet-actief als ze grijs zijn. Zie hieronder een voorbeeld: Pagina 1 van 13

17 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Financieel Fiatteren In CASH Financieel zijn de volgende functies toegevoegd met betrekking tot Fiatteren: Factuur altijd door twee medewerkers fiatteren Er kunnen twee medewerkers worden aangewezen om te fiatteren. Nadat een medewerker heeft gefiatteerd, wordt de factuur automatisch klaar gezet om te fiatteren door de tweede medewerker zoals deze is ingesteld bij de medewerkers voor fiatteren. Tijdens boeking factuur meer personen kiezen voor fiattering Tijdens de boeking van de inkoopfactuur kunnen maximaal drie personen, van de medewerkers die bevoegd zijn tot fiatteren, worden gekozen voor deze factuur. Na fiat van de eerste medewerker staat de factuur klaar bij medewerker 2 enzovoorts. Alleen facturen boven een grensbedrag fiatteren Er kan een grensbedrag worden ingevoerd, zodat uitsluitend facturen met bedragen hoger dan dit bedrag ter fiattering worden aangeboden. Afkeuren van facturen Wanneer een factuur wordt afgekeurd, kan de reden daarvoor worden ingevoerd. Daarna kan de factuur worden doorgestuurd naar een andere medewerker uit de administratie die de reden leest en vervolgactie(s) onderneemt. Controlelijsten van te fiatteren facturen In het menu Financieel > Financiële functies > Fiatteren menu vindt men de controleoverzichten 'Nog te fiatteren' met de facturen per medewerker en 'Historie Fiattering' met selecties per persoon of boekjaar. Ook automatisch te boeken facturen via UBL kunnen worden gefiatteerd! Tijdens het inlezen van UBL-facturen kunt u een medewerker kiezen om te fiatteren. Omzetstatistiek per dag Er is een mooi, nieuw grafisch overzicht dat de omzet per dag toont van zeven kalenderdagen. Handige iconen geven de vergelijking weer van de geselecteerde periode met dezelfde periode vorig jaar en het budget en de saldi per week en maand over een langere termijn. Naar aanleiding van de boekdata kunnen deze saldi worden berekend. De budgetten zijn ingevoerd per boekperiode en voor dit overzicht deelt CASH het periodebudget door het aantal dagen van die maand. Pagina 2 van 13

18 Versie B07 d.d. oktober 2014 Bedrijfsstatus met nieuwe mogelijkheden Er zijn twee nieuwe mogelijkheden toegevoegd om de grafiek van de bedrijfsstatus te bekijken. Per kalenderjaar om de maandsaldi vanaf januari tot en met de huidige maand te bekijken en de mogelijkheid om voor boekjaar te kiezen; dan worden vanuit de huidige maand twaalf maandsaldi in het verleden getoond. De overzichten kunnen op diverse wijzen worden weergegeven, eventueel met gebruikmaking van de door uzelf ingevoerde Winst & Verliescodes. Ook te gebruiken met CASH Consolidatie. Ook nieuw is de mogelijkheid om te kiezen welk diagramtype u wilt laten tonen in het grafische overzicht. Indien er meerder diagrammen beschikbaar zijn, ziet u boven het diagram diagramtype staan. Wanneer u hier op klikt, ziet u de beschikbare diagramtypen. NIEUW! Bekijk bij de historie van de relatie de oorspronkelijke factuur! In het overzicht Historie debiteuren/crediteuren per relatie kan bij het factuurnummer ook de originele factuur als PDF worden bekeken. Uitzoekrekeningen in het rood; lekker duidelijk! In het boekingsscherm worden de door CASH gebruikte uitzoekgrootboekrekeningen voortaan in 't rood getoond, zodat ze beter opvallen. Het gaat om 'Uitzoeken', 'Uitzoeken bankmutaties' en 'Uitzoeken UBL facturen'. Pagina 3 van 13

19 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Facturering NIEUW! Periodieke facturen worden automatisch gestuurd! Makkelijk en snel! In het kader van 'zoveel mogelijk automatisch en zo weinig mogelijk handmatig' kunnen vanaf nu de periodieke facturen (gegroepeerd per periodecode) geheel automatisch worden gestuurd. Dit geschiedt dan op de betreffende dag, wanneer de administratie wordt afgesloten. De peildatum kan een aantal dagen verschoven worden, zodat de factuur eerder (of later) wordt verstuurd dan de vervaldatum. De eenmalige instelling van deze automatische verzending vindt plaats met de functie Facturering > Instellingen > Autom. Periodieke facturering. Is bij de relatie geen adres ingevuld, dan wordt de factuur verzonden naar het adres zoals is ingevuld bij de Bedrijfsgegevens. Vanuit de eigen mailbox kan de factuur dan naar een printer worden gestuurd om per post verzonden te worden. NIEUW: foute factuur? Automatisch de creditnota laten maken en verzenden! Wanneer een hele factuur moet worden gecrediteerd, dan kan dat nu heel eenvoudig! In één handeling maakt men een creditnota door simpelweg het originele factuurnummer in te geven. De originele factuur wordt dan tegengesteld gekopieerd in de creditnota en direct verzonden/ afgedrukt. Er wordt direct een memoriaalboeking gemaakt waarmee de originele factuur en de creditnota tegen elkaar worden afgeboekt. U vindt deze handige functie in het submenu F8 > Onderhoud relaties. CASH CRM Cockpit CRM: acties en verkoopkansen samengevoegd In een persoonsgebonden cockpit wordt de op actiedatum gesorteerde actielijst getoond inclusief verkoopkansen. Is van de verkoopkans de actiedatum onbekend, dan wordt als verwachte orderdatum gekozen voor een week na vandaag. Is de actiedatum vervallen, dan wordt de verkoopkans getoond op vandaag. In een persoonsongebonden cockpit worden acties en verkoopkansen in twee aparte schermen getoond. De cockpit wordt gepersonificeerd door in de SETUP het gebruiksprofiel te koppelen aan de medewerkerscode. Pagina 4 van 13

20 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Handel Omcoderen meerdere handelsartikelen in één keer! Naast de mogelijkheid om artikelcodes per stuk om te zetten naar een nieuw nummer, kan dit vanaf nu ook voor een reeks artikelen. Dit kan met behulp van een Excel-bestand met daarin in de eerste kolom het oude nummer en in de tweede kolom het nieuwe nummer. U vindt deze functie onder: Boekhouding > Diversen > Omcoderen stamgegevens > Artikelcode > Via spreadsheet waar u de naam van het bestand invult. Zoeken naar een artikelcode gaat sneller Wanneer gezocht moet worden naar een artikelcode, dan geeft F2 nu direct alle aanwezige codes, zonder dat daar eerst de vragen voor te hoeven worden beantwoord. Als dit er veel zijn, kan men specifieker zoeken door een deel van de code of vrije zoekwaarde in te voeren gevolgd door F2. Kiest u daarna voor ESC, dan kunt u alle bekende selecties weer opgeven. Verkoopkansen direct invullen bij de klant Registratie en voortgangscontrole Verkoopkansen is een onderdeel van de module CRM. Voor een snelle toegang is muteren van een verkoopkans toegevoegd aan het scherm Onderhoud Klanten > F7 CRM > F8 Menu. De artikelen kunnen alvast worden gereserveerd met Vaste voorraadreservering Als een klant artikelen bestelt waarvan een deel nog moet worden ingekocht, kan het voorkomen dat intussen de aanwezige artikelen aan een andere klant worden geleverd. Om dit te voorkomen kunnen artikelen worden gereserveerd via deel 2 van de Verkooporderkop. De bijbehorende helptekst geeft u uitleg. Pagina 5 van 13

21 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Productie NIEUW! In slechts een paar handelingen uw eigen mooie formulierindeling! De productieformulieren Materiaalstaat, Werkkaart, Geleidekaart en Klantmemo zijn instelbaar via de 'blokmethode'. Naast de huidige wijze voor het instellen van formulieren is een nieuwe mogelijkheid toegevoegd waarmee u in slechts een paar handelingen een prachtige lay-out maakt. Zoals u dat deed door per regel en kolom (= Regelmethode) instellingen te doen, kan dit volgens de nieuwe methode (= Blokmethode) met hele blokken tegelijk. Hoe werkt het? Adresgegevens van u, van uw klant, factuurregels en slotteksten zijn opgedeeld in blokken en zet u in één keer op de goede plek. U geeft in millimeters aan vanaf boven en links gemeten, waar het blok komt. Per blok kunt u kiezen voor fontgrootte (lettertype), opmaak, vet, cursief en eventueel kleur. Optionele kopvelden en kolommen van de factuur kiest u via een dropdownbox. De lay-outs kunnen automatisch ook in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans worden gemaakt, afhankelijk van de taalcode die u heeft ingevuld bij de relatiegegevens van de ontvanger. De ISO-taalcode moet wel aanwezig zijn bij uw eigen taalcodes: Stamgegevens > Taalcodes. Voor het definiëren van een lege kolom in de body zijn de rubriekcodes VRIJ-1 en VRIJ-2 beschikbaar. Op het formulier kan in de lege kolom later detail-informatie worden genoteerd. Het dossiernummer kan optioneel worden geprint als BARcode: activeer hiervoor de barcode in het blok van de bedrijfsgegevens. De hoogte van een bodyregel is instelbaar. De standaard hoogte is één regel. Optioneel kan deze worden verdubbeld. Na elke regel volgt dan een lege regel. Zie Veld Regelhoogte (alleen in productieformulieren). Ideaal: Uw huisstijl in één keer voor al uw formulieren! Om consequent gebruik van uw huisstijl te waarborgen, kunt u in een apart scherm 'Huisstijl' uw gebruik opgeven van fontkeuze en fontgrootte en plaats van het adresvenster voor gebruik op alle formulieren. Wij adviseren om een kwalitatief goede.jpg te maken van uw briefpapier en deze hier als vaste achtergrond in te stellen. Pagina 6 van 13

22 Versie B07 d.d. oktober 2014 Welke methode gebruikt u om uw formulieren samen te stellen? Met de methode waarmee een lay-out werd gemaakt, kan deze worden bewerkt. Uw aanwezige layouts zijn dus te wijzigen met de Regelmethode. Een overzicht van uw lay-outs ziet u in een nieuw scherm als u kiest voor Instellingen > Formulieren. Voor een nieuwe lay-out kiest u uw methode: wij adviseren de blokmethode, tenzij u met zeer specifieke velden wilt werken. U geeft aan waarvoor u het formulier gaat gebruiken, waarna een prima basislay-out wordt aangeboden om aan uw eigen wensen aan te passen. Geleidekaart Het nieuwe formulier geleidekaart is toegevoegd aan vrij indeelbare productieformulieren. Dit zijn de geplande bewerkingen van een productiedossier. De indeling is samen te stellen via de blok- en regelmethode. CASH Service & Onderhoud Servicefactuur in buitenlandse taal Een servicefactuur voor een buitenlandse klant kan in de bijbehorende taal worden gemaakt. Bij de artikelstamgegevens geeft u per taalcode de buitenlandse omschrijving op. Vindt CASH bij de stamgegevens van de klant een taalcode, dan kiest CASH automatisch de bijbehorende buitenlandse omschrijving op de factuur. Pagina 7 van 13

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Release notes Handel & Logistiek versie 8.0

Release notes Handel & Logistiek versie 8.0 Er is zoals u inmiddels al van ons gewend bent weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen zoals het integraal doorvoeren van langere NAW gegevens en een nieuwe e- mailingmodule

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Wijzigingen Autoflex windows

Wijzigingen Autoflex windows Autoflex windows Pagina: 1 van 10 9.19.51 Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website : www.boekinex.nl

Nadere informatie