Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk."

Transcriptie

1 Versie B07d d.d. 14 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a, b, c en B07). Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk. CASH Financieel Overzicht historie debiteuren/crediteuren Voortaan kunnen alle jaren gekozen worden waarvan historie aanwezig is. CASH Facturering Factuurlay-out blokmethode verbeterd De slotregel met subtotaal is aangepast bij een binnenlandse factuur met btw verlegd. CASH CRM Overzicht contactmomenten met dubbel factuurnummer Het tonen van een dubbel factuurnummer in het overzicht contactmomenten per relatie is verholpen. CASH Projecten Afdrukken termijnfacturen Bij het afdrukken van termijnfacturen in de module Projecten kan bij de periodecode gekozen worden voor optie A (alle facturen ). Alle periodecodes worden in dit geval afgedrukt. Pagina 1 van 2

2 Versie B07d d.d. 14 januari 2015 CASH Lonen Pensioenen Bij pensioenregeling 2106 (UTA CAO 06 & Vrijw.Deeln. CAO 91 BPF Bouw aanvulling) zijn de percentages werknemer gecorrigeerd. In Pensioenregeling 3558 (Betonindustrie Overgangsreg. na 1949) is het werkgeversdeel aangepast naar 11,3%. In Pensioenregeling 7100 (STIPP BasisPens. wk 27 t/m 78) is de franchise op 0 gezet.. Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B07a, b, c en B07 Pagina 2 van 2

3 Versie B07c d.d. 7 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a, B07b en B07). Algemeen (CASHWeb) Het maken van een printscreen is hersteld. CASH Financieel Onderhoud dagboeken Vanaf 1 januari 2015 is Litouwen toegetreden tot de EMU. De LTL is vanaf deze datum geen geldig betaalmiddel meer. Bij het gebruik van F6 extra wordt nu gecontroleerd of het een boeking op de grootboekrekening btw verkoop binnen de EU betreft, met betrekking tot de rubriek Correctie periode ICP. Logistieke modules Het maken van eigen overzicht naar het scherm is weer mogelijk gemaakt. CASH Lonen Pensioenen Bij pensioenregelingen met een vast bedrag kan nu ook een bedrag per jaar worden ingevuld. De specificaties voor de aanlevering aan StiPP zijn aangepast. Loonberekening De loonberekening gaat nu goed bij gebruik van dagen/uren methode op basis van uren per dag, een parttime werknemer en looncomponent. Werknemers: De gegevens van de werknemers zijn voortaan geordend met tabbladen. Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B07a, B07b en B07 Pagina 1 van 1

4 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a en B07). CASH Financieel WKR-rapportage Het is vanaf deze versie mogelijk om zelf de vrije ruimte op te geven voordat het overzicht berekend wordt. Als de rubriek wordt leeggelaten, dan is de werking als voorheen: het saldo voor de vrije ruimte wordt dan berekend over de grootboekrekeningen met WKR-code LK. Maakt u ook gebruik van CashLonen, dan wordt de vrije ruimte gevuld met het bedrag dat uit CashLonen komt. U kunt deze nog aanpassen voordat u het overzicht opvraagt. Aangifte Omzetbelasting, ICP aangifte, Inlezen retourbericht Het aanmaken van de aangiftes OB en ICP zijn geschikt gemaakt voor het belastingjaar Hierbij geldt dat een schattingsaangifte (de rubrieken 5e en 5f op de OB aangifte) per 2015 definitief niet meer mogelijk is. Mocht er per ongeluk op één van deze rekeningen toch zijn geboekt, zal de aangifte worden teruggedraaid. Dit wordt zichtbaar in het rood getoond op de aangifte; de aangifte wordt dan niet verstuurd. Bij het opvragen van het antwoord van een ingestuurde aangifte kan er in uitzonderlijke gevallen een storing in de services bij de Belastingdienst zijn. Mocht dat het geval zijn, dan zal het resultaat in de kolom opmerking zichtbaar zijn in de functie overzicht aangiftes. Aanpassing functie 'Conversie aantal periodes' Als gekozen wordt voor de conversie van een gebroken boekjaar, dan worden de budgetten en afschrijvingen (zoals stamgegevens) ook naar de juiste periode overgezet. Geconsolideerd Winst & Verliesoverzicht Bij volgordekeuze G (op Grootboekrekening) is een keuzevraag toegevoegd 'Saldi uitsplitsen'. Bij keuze J (Ja) worden de saldi van grootboekrekeningen die in meerdere administraties voorkomen uitgesplitst. Bij keuze N (Nee: de default) worden de saldi bij elkaar geteld. Tevens is hiermee opgelost dat niet altijd de correcte grootboekrekeningnaam werd vermeld. Pagina 1 van 9

5 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Instellen tekst aanmaningenbericht (aanmaanrobot) Als onderwerp voor een aanmaning per mail van de aanmaanrobot werd de kopregel van de aanmaningstekst genomen. Nu wordt het onderwerp van de tekst voor de mail genomen als dit is ingesteld. Dit is ook aangepast voor de teksten per taalcode. Instelmogelijkheid voor het uitschakelen van het zoekfilter bij stamgegevens. Als bijvoorbeeld na ingave van 'A' werd gezocht met het vergrootglas of F2 dan werd alleen een overzicht getoond van de relaties die beginnen met A. Dit kan nu worden ingesteld met Bestand > Instellingen, zodat het overzicht tot het einde wordt getoond. Dit geldt ook voor het overzicht grootboekrekeningen en artikelen. De instelling is gekoppeld aan de gebruikerscode en werkt dus in alle functies in alle administraties. Overzicht balans ( geconsolideerd ) Een geconsolideerde balans op het scherm of een geconsolideerde balans opgevraagd via het PDF-icoon kon een verschil geven. De twee overzichten zijn nu weer gelijk. Creditnota verzenden Bij het aanmaken van de creditnota worden voortaan ook de rubrieken Kostenplaats, Kortingspercentage en Soort prijs (inclusief btw) vanaf de oorspronkelijke factuurregel meegenomen. Teamviewer Bij Help > Start Teamviewer wordt voortaan gekeken of TeamViewerQS_nl.exe zich in de programmamap van CASHWin bevindt. Als deze aanwezig is, dan wordt Teamviewer direct gestart. Annuleren-knop aanwezig bij wijzigen van rubriek Bij het wijzigen van een rubriek wordt de annuleren-knop direct getoond, zodat de wijzigingen ook via deze knop ongedaan kunnen worden gemaakt. Selecteren werksoort bij een boeking op projectcode (CASHWeb) In Inkoopboek bij boeking op projectrekening kan de werksoort ook met de muis worden geselecteerd. De rubriek met deze keuze sloot, zodat een keuze via de muis niet meer mogelijk was. Pagina 2 van 9

6 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Onderhoud dagboeken Als eigenschap I (bij inboeken van facturen wordt banknummer getoond voor controle/wijziging) bij een dagboek inkomende/uitgaande facturen is ingesteld, dan zijn de NAW gegevens van de crediteur nu ook zichtbaar voordat het banknummer van de crediteur opgevraagd wordt. ICP aangifte Voorheen werd een boeking opgenomen in de ICP aangifte als correctie op een vorige periode als de omzetrekening transitorisch teruggeboekt werd. Nu is er een nieuw veld beschikbaar om de correctie periode op te geven. Dit veld dient ingevuld te worden in de boeking die gemaakt is als correctie. Klik vervolgens op de grootboekrekening van de OB verkoop binnen EU op de laatste kolom, dan kan de keuze gemaakt worden voor F6 Extra. Vul hier de (vorige) periode in waarvan deze boeking een correctie is. Pagina 3 van 9

7 Versie B07b d.d. 30 december 2014 CASH Facturering Factureren op grootboekrekening met subadministratie Als wordt gefactureerd op een grootboekrekening met een subadministratie met kenmerk 101 (relatienummer), wordt voortaan dit relatienummer automatisch ingevuld als kenmerk. Dit is handig voor bijvoorbeeld voorschotnota's. CASH Logistieke modules NIEUW: Verkoopprognoses per artikel Een prognose wordt ook wel forecast genoemd en vergelijkt de gerealiseerde met de verwachte verkoop en beheert per artikel de toekomstige behoeftevraag. Een goede verkoopprognose laat de onderneming vooruit kijken en voorkomt ad-hocmaatregelen. In ideale vorm verkleint het de voorraad en de levertijd en vergroot het de verkoop. De verkoopvoorspelling wordt vastgelegd in aantallen per artikelcode per maand en geeft inzicht in de verwachte verkoop vanuit meerdere gezichtspunten: Een vergelijking op artikelniveau van de gerealiseerde verkoop met de verwachting. Beheren van de inkoopplanning en behoefte aan halffabricaten. Aanvullende selectiemogelijkheid van verkooporders en inkooporders Als u werkt met prognoseorders kan dat per ordernummer worden vermeld via een nieuw veld Ordersoort. Het voordeel is een directe herkenning van de speciale orders en een eenvoudige selectieoptie op overzichten met actuele orders. Het extra selectieveld is muteerbaar in de kop van de verkooporder of inkooporder. Data-import verkooporderregels met Magazijncode Bij een data-import via EDI van een verkooporderregel wordt nu ook de Magazijncode uit de artikelstamgegevens bijgelezen. Pagina 4 van 9

8 Versie B07b d.d. 30 december 2014 CASH Lonen Werkkostenregeling De werkkostenregeling is ingevoerd met een automatische koppeling naar CASH Financieel. De eindheffing voor geschenken in natura, bovenmatige vergoedingen, moeilijk individualiseerbaar loon en loon met bestemmingskarakter zijn vervallen in verband met de invoering van de werkkostenregeling. Het percentage voor de werkkostenregeling is aangepast voor Minimumlonen De minimumlonen voor 2015 zijn toegevoegd. CAO-codes, landen en sectoren tabellen De nieuwe tabellen en wijzigingen in de CAO-codes, landen en sectoren tabellen zijn toegevoegd voor Loonbelastingtabellen De nieuwe belastingtabellen voor de loonheffing, artiesten, thuiswerkers en herleidingsregels zijn toegevoegd voor Bij het bepalen van de loonbelastingtabel wordt ook rekening gehouden met werknemers die niet van maandag tot en met vrijdag werken. Vakantiegeldregelingen Bij aanmaken nieuw verloningsjaar worden ook de vakantiegeldregelingen meegenomen; hiervoor is een aparte menukeuze toegevoegd. Op het tabblad Vakantiegeld saldi van de werknemer wordt nu het huidige vakantiegeldsaldo getoond. Het bijwerken van het vakantiegeldsaldo gebeurt nu ook als men bedragen boekt op looncomponent 55 t/m 58 of looncomponent 141 t/m 144 boekt zonder dat er een vakantiegeldregeling is ingevuld. Bij vakantiegeldregelingen kan nu ook eindejaarsuitkeringen geselecteerd worden in de opbouw. Vakantiegeldsaldo wordt ook bijgehouden indien er geen vakantiegeldregeling ingevuld is. Pagina 5 van 9

9 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Auto van de zaak Nieuwe bijtellingsregels voor de auto van de zaak zijn toegevoegd voor Ziekengeldregelingen Bij aanmaken nieuw verloningsjaar worden ook de ziekengeldregelingen meegenomen; hiervoor is een aparte menukeuze toegevoegd. Pensioenenregelingen Bij aanmaken nieuw verloningsjaar worden ook de Pensioenen meegenomen; hiervoor is een aparte menukeuze toegevoegd. Bij de pensioenen zijn meerdere rubrieken toegevoegd; zie voor een beschrijving de nieuwsbrief. Diverse pensioenen zijn veranderd van pensioenuitvoerder. Hiervoor zijn diverse aanpassingen gemaakt: zie voor een beschrijving de nieuwsbrief. Nieuwe pensioenregelingen worden toegevoegd of aangepast bij nieuwe updates. Nieuwe pensioenregelingen kunnen worden geïmporteerd. Bij de pensioenregelingen kan een maximum aantal premiedagen per jaar worden ingevuld. Soort inkomenscode De controles van Soort inkomenscode zijn aangepast voor bepaalde inkomenscodes volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Aard van arbeidsverhouding De controles van Aard arbeidsverhouding zijn aangepast voor bepaalde inkomenscodes volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. CAO-code De controles van cao-code loonaangifte zijn aangepast voor bepaalde inkomenscodes volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Premievrijstelling oudere werknemers De premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli Pagina 6 van 9

10 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Premiekorting voor oudere werknemers De leeftijdsgrens voor de premiekorting oudere werknemers is per 1 januari 2015 verhoogd naar 56 jaar. Stamgegevens Werknemers Bij het openen van een nieuw verloningsjaar kan er worden gekozen om werknemers wel of niet mee te nemen naar het nieuwe verloningsjaar. Werknemers die uit dienst zijn worden in het verloningsjaar worden niet meer getoond of afgedrukt als ze bij het openen van een nieuw verloningsjaar niet zijn overgenomen. o Bij de werknemersgegevens komt een extra tabblad om gegevens voor de opgaven BTER in te geven. o Bij de administratiegegevens wordt nu ook gewerkt met tabbladen. Als een pensioenregeling (nog) niet aanwezig is, wordt er bij het opslaan van de werknemersgegevens alleen een waarschuwing gegeven. Wet Witteveen Er is een controle op een maximum premie per jaar voor fondsen waar dat gevraagd wordt in verband met het Witteveenakkoord. Stamgegevens Administratie Bij de administratiegegevens komt een extra tabblad om gegevens voor de opgaven BTER in te geven. Bij de werknemersgegevens wordt nu ook gewerkt met tabbladen. BTER opgaven Bij aanmaken van de BTER opgave voor APG Schoonmaak komt er een inzender dialoog om gegevens van de inzender in te voeren. o De BTER opgaven voor de PGGM zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. o De BTER opgaven voor de APG Bouw zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. o De BTER opgaven voor de A&O Services zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. o De BTER opgaven voor StiPP zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. o De BTER opgaven voor de Slagers zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. De BTER opgaven voor de Agrarische en recreatie sector zijn te vinden bij Verloningen > Opgave BTER. De pensioenregeling voor BPL Agrarisch zijn vanaf 1 januari 2015 aangepast naar de voorschriften van TKP. Pagina 7 van 9

11 Versie B07b d.d. 30 december 2014 IBAN nummer Een controle van de BIC-code bij het gebruikte IBAN-nummer. Op het betaaloverzicht worden alleen IBAN-nummers en BIC-codes afgedrukt. ID De ID-soorten zijn aangepast naar Nabetalingen Bij nabetalingen wordt de codes voor verzekeringsplicht in de loonaangifte uitgezet. Stamgegevens Looncomponenten De optie uurloon berekening op een looncomponent kan alleen nog maar bij looncomponent 1 t/m 10. Percentageberekeningen over andere looncomponenten waarbij de optie negatief aanstaat is aangepast. Werkhervattingskas De volgorde van de rubrieken voor de werkhervattingskas is gelijk gemaakt aan de volgorde van de Belastingdienst. Burgerservicenummer De tekst BSN/Sofinummer is gewijzigd in Burgerservicenummer. 30%-regeling De berekening van de 30%-regeling is aangepast met een toetsing aan het norminkomen. Pseudo eindheffing hoge lonen Met ingang van 1 januari 2015 is de pseudo eindheffing hoog loon vervallen. Volksverzekeringen De naam van de AWBZ is gewijzigd in WLZ (Wet Langdurige Zorg). Dit is aangepast. Pagina 8 van 9

12 Versie B07b d.d. 30 december 2014 Periodenummer boekhouding Het vullen van het periodenummer boekhouding in de algemene periode is in te stellen bij de administratie op het tabblad Uitbetalingen. Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B07a en B07 Pagina 9 van 9

13 Versie B07a d.d. 5 november 2014 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07). CASH Financieel Instellen tekst aanmaningenbericht (aanmaanrobot) Als onderwerp voor een aanmaning per e mail van de aanmaanrobot werd de kopregel van de aanmaningstekst genomen. Nu wordt het onderwerp van de tekst voor de e mail genomen als dit is ingesteld. Dit is ook aangepast voor de teksten per taalcode. Aanmaning met Wettelijke Incasso Kosten Op een aanmaning in de blokmethode met WIK (Wettelijke Incasso Kosten) wordt in het slot het totaalbedrag van de vervallen posten getoond. Voor de aanmaning in de regelmethode is een extra elementcode beschikbaar in het slot: SUBVV = Subtotaal vervallen posten exclusief bijkomende kosten. Fiatteren Indien er twee medewerkers ingesteld waren om een factuur te fiatteren, dan volgde een foutmelding wanneer de 2e medewerker de factuur wilde fiatteren. Nu kan ook de 2e medewerker de factuur fiatteren. Totalen per boekjaar Als werd gekozen voor een overzicht van crediteuren of beide (debiteuren en crediteuren), dan werd er ook een gemiddelde betaaltermijn getoond. Deze gemiddelde betaaltermijn betreft echter de debiteurenfacturen. Nu wordt de gemiddelde betaaltermijn alleen getoond als er wordt gekozen voor alleen debiteurenfacturen. Overzicht machtigingen Als bij een relatie de NAW velden niet gevuld zijn, blijven de velden voortaan leeg. Pagina 1 van 3

14 Versie B07a d.d. 5 november 2014 Inlezen bankafschriften Bankafschriften van de ING werden in sommige gevallen in het verkeerde boekstuk ingelezen. Dit werd veroorzaakt door storno's die een andere datum in het bankafschrift hadden. Nu wordt tijdens het inlezen van een storno niet meer gekeken of de storno een andere datum heeft. Overzicht grootboekmutaties De iconen voor het voor en achteruit bladeren in het overzicht zijn weer actief in CASHWin. Bedrijfsstatus 13 perioden export naar Excel De kolommen 10 t/m 13 worden nu ook geëxporteerd. CASH Facturering Nul bedrag exclusief btw Het tonen van het bedrag exclusief btw op een nulfactuur met behulp van de blokmethode is verbeterd, zodat het totaalbedrag inclusief btw binnen de box past. Creditnota verzenden Als er in de factureringsparameters geen formuliercode is ingesteld voor de factuur, dan wordt er voortaan gevraagd om een factuurlay out. CASH CRM Instellen mailing In de selectievelden zijn 1321 (ISO landcode), 1197 (mobiel nummer) toegevoegd en worden voortaan geaccepteerd, evenals code 0101 (met voorloop 0). CASH Leden / CompactPro Creditnota verzenden Deze functie is nu ook beschikbaar voor de modules Leden en Compact Pro. Pagina 2 van 3

15 Versie B07a d.d. 5 november 2014 CASH Logistieke modules Instellen verkoopstatistiek In een verkoopstatistiek met 3 niveaus kan nu ook de keuze nieuw blad zelf gemaakt worden. Formulier blokmethode Er is een nieuw element in de kop van de verkooporder beschikbaar: Contactpersoon: Naam van de contactpersoon (element C103) Ter attentie van: Aanhef van de contactpersoon (element C127) Transportbedrag op factuur ( blokmethode ) De berekening van het transportbedrag is aangepast ingeval er artikelregels over meerdere pagina's werden afgedrukt. Onderhoud Besteladvies De presentatie van voorraadeenheden met decimalen is verbeterd. Pagina 3 van 3

16 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Algemeen NIEUW! Op veler verzoek nu óók de Boekhoudkoppeling met ING Naast de Bankenkoppeling met ABN AMRO en Rabobank is deze er nu ook met de ING. Deze handige volautomatische koppeling bespaart u veel tijd en geld en zorgt dat uw administratie altijd up-to-date is. Dagelijks worden uw Mijn ING Zakelijk-bankmutaties namelijk automatisch ingelezen en geboekt in uw CASH-administratie. Dat maakt het wel érg gemakkelijk. Niet meer handmatig mutaties invoeren, geen dubbele handelingen meer en dus een reductie van de foutkans. U bent automatisch 'bij' met alle betalingen, zodat ook consequent aangemaand kan worden. De GRATIS Bankenkoppeling is te gebruiken met ABN AMRO, Rabobank en de ING in combinatie met ALLE CASH-modules, zowel online als offline! NIEUW! Uitleg via films bij een functie in CASH Het is vaak dat als je iets eenmaal gezien hebt alles duidelijk is, dus hebben we besloten om naast de uitleg via de Helptekst of de FAQ bij de functie zelfs een film te tonen over hoe de functie werkt. U klikt eenvoudig op het -icoon rechtsboven in het scherm en de film loodst u stap voor stap door de functie. NIEUW! Instructiefilms in het CASH Theater Van diverse onderwerpen zijn instructiefilms gemaakt: hoe start je met CASH, hoe maak je een mooie lay-out etc. U vindt ze op onze website onder: Home > Support > Instructievideo's. Heeft u suggesties voor meer onderwerpen? Laat het ons weten: Iconen zijn contextgevoelig Vanaf nu wordt duidelijk getoond welke iconen actief zijn in het betreffende scherm. De iconen zijn actief als ze in kleur worden getoond en zijn niet-actief als ze grijs zijn. Zie hieronder een voorbeeld: Pagina 1 van 13

17 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Financieel Fiatteren In CASH Financieel zijn de volgende functies toegevoegd met betrekking tot Fiatteren: Factuur altijd door twee medewerkers fiatteren Er kunnen twee medewerkers worden aangewezen om te fiatteren. Nadat een medewerker heeft gefiatteerd, wordt de factuur automatisch klaar gezet om te fiatteren door de tweede medewerker zoals deze is ingesteld bij de medewerkers voor fiatteren. Tijdens boeking factuur meer personen kiezen voor fiattering Tijdens de boeking van de inkoopfactuur kunnen maximaal drie personen, van de medewerkers die bevoegd zijn tot fiatteren, worden gekozen voor deze factuur. Na fiat van de eerste medewerker staat de factuur klaar bij medewerker 2 enzovoorts. Alleen facturen boven een grensbedrag fiatteren Er kan een grensbedrag worden ingevoerd, zodat uitsluitend facturen met bedragen hoger dan dit bedrag ter fiattering worden aangeboden. Afkeuren van facturen Wanneer een factuur wordt afgekeurd, kan de reden daarvoor worden ingevoerd. Daarna kan de factuur worden doorgestuurd naar een andere medewerker uit de administratie die de reden leest en vervolgactie(s) onderneemt. Controlelijsten van te fiatteren facturen In het menu Financieel > Financiële functies > Fiatteren menu vindt men de controleoverzichten 'Nog te fiatteren' met de facturen per medewerker en 'Historie Fiattering' met selecties per persoon of boekjaar. Ook automatisch te boeken facturen via UBL kunnen worden gefiatteerd! Tijdens het inlezen van UBL-facturen kunt u een medewerker kiezen om te fiatteren. Omzetstatistiek per dag Er is een mooi, nieuw grafisch overzicht dat de omzet per dag toont van zeven kalenderdagen. Handige iconen geven de vergelijking weer van de geselecteerde periode met dezelfde periode vorig jaar en het budget en de saldi per week en maand over een langere termijn. Naar aanleiding van de boekdata kunnen deze saldi worden berekend. De budgetten zijn ingevoerd per boekperiode en voor dit overzicht deelt CASH het periodebudget door het aantal dagen van die maand. Pagina 2 van 13

18 Versie B07 d.d. oktober 2014 Bedrijfsstatus met nieuwe mogelijkheden Er zijn twee nieuwe mogelijkheden toegevoegd om de grafiek van de bedrijfsstatus te bekijken. Per kalenderjaar om de maandsaldi vanaf januari tot en met de huidige maand te bekijken en de mogelijkheid om voor boekjaar te kiezen; dan worden vanuit de huidige maand twaalf maandsaldi in het verleden getoond. De overzichten kunnen op diverse wijzen worden weergegeven, eventueel met gebruikmaking van de door uzelf ingevoerde Winst & Verliescodes. Ook te gebruiken met CASH Consolidatie. Ook nieuw is de mogelijkheid om te kiezen welk diagramtype u wilt laten tonen in het grafische overzicht. Indien er meerder diagrammen beschikbaar zijn, ziet u boven het diagram diagramtype staan. Wanneer u hier op klikt, ziet u de beschikbare diagramtypen. NIEUW! Bekijk bij de historie van de relatie de oorspronkelijke factuur! In het overzicht Historie debiteuren/crediteuren per relatie kan bij het factuurnummer ook de originele factuur als PDF worden bekeken. Uitzoekrekeningen in het rood; lekker duidelijk! In het boekingsscherm worden de door CASH gebruikte uitzoekgrootboekrekeningen voortaan in 't rood getoond, zodat ze beter opvallen. Het gaat om 'Uitzoeken', 'Uitzoeken bankmutaties' en 'Uitzoeken UBL facturen'. Pagina 3 van 13

19 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Facturering NIEUW! Periodieke facturen worden automatisch gestuurd! Makkelijk en snel! In het kader van 'zoveel mogelijk automatisch en zo weinig mogelijk handmatig' kunnen vanaf nu de periodieke facturen (gegroepeerd per periodecode) geheel automatisch worden gestuurd. Dit geschiedt dan op de betreffende dag, wanneer de administratie wordt afgesloten. De peildatum kan een aantal dagen verschoven worden, zodat de factuur eerder (of later) wordt verstuurd dan de vervaldatum. De eenmalige instelling van deze automatische verzending vindt plaats met de functie Facturering > Instellingen > Autom. Periodieke facturering. Is bij de relatie geen adres ingevuld, dan wordt de factuur verzonden naar het adres zoals is ingevuld bij de Bedrijfsgegevens. Vanuit de eigen mailbox kan de factuur dan naar een printer worden gestuurd om per post verzonden te worden. NIEUW: foute factuur? Automatisch de creditnota laten maken en verzenden! Wanneer een hele factuur moet worden gecrediteerd, dan kan dat nu heel eenvoudig! In één handeling maakt men een creditnota door simpelweg het originele factuurnummer in te geven. De originele factuur wordt dan tegengesteld gekopieerd in de creditnota en direct verzonden/ afgedrukt. Er wordt direct een memoriaalboeking gemaakt waarmee de originele factuur en de creditnota tegen elkaar worden afgeboekt. U vindt deze handige functie in het submenu F8 > Onderhoud relaties. CASH CRM Cockpit CRM: acties en verkoopkansen samengevoegd In een persoonsgebonden cockpit wordt de op actiedatum gesorteerde actielijst getoond inclusief verkoopkansen. Is van de verkoopkans de actiedatum onbekend, dan wordt als verwachte orderdatum gekozen voor een week na vandaag. Is de actiedatum vervallen, dan wordt de verkoopkans getoond op vandaag. In een persoonsongebonden cockpit worden acties en verkoopkansen in twee aparte schermen getoond. De cockpit wordt gepersonificeerd door in de SETUP het gebruiksprofiel te koppelen aan de medewerkerscode. Pagina 4 van 13

20 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Handel Omcoderen meerdere handelsartikelen in één keer! Naast de mogelijkheid om artikelcodes per stuk om te zetten naar een nieuw nummer, kan dit vanaf nu ook voor een reeks artikelen. Dit kan met behulp van een Excel-bestand met daarin in de eerste kolom het oude nummer en in de tweede kolom het nieuwe nummer. U vindt deze functie onder: Boekhouding > Diversen > Omcoderen stamgegevens > Artikelcode > Via spreadsheet waar u de naam van het bestand invult. Zoeken naar een artikelcode gaat sneller Wanneer gezocht moet worden naar een artikelcode, dan geeft F2 nu direct alle aanwezige codes, zonder dat daar eerst de vragen voor te hoeven worden beantwoord. Als dit er veel zijn, kan men specifieker zoeken door een deel van de code of vrije zoekwaarde in te voeren gevolgd door F2. Kiest u daarna voor ESC, dan kunt u alle bekende selecties weer opgeven. Verkoopkansen direct invullen bij de klant Registratie en voortgangscontrole Verkoopkansen is een onderdeel van de module CRM. Voor een snelle toegang is muteren van een verkoopkans toegevoegd aan het scherm Onderhoud Klanten > F7 CRM > F8 Menu. De artikelen kunnen alvast worden gereserveerd met Vaste voorraadreservering Als een klant artikelen bestelt waarvan een deel nog moet worden ingekocht, kan het voorkomen dat intussen de aanwezige artikelen aan een andere klant worden geleverd. Om dit te voorkomen kunnen artikelen worden gereserveerd via deel 2 van de Verkooporderkop. De bijbehorende helptekst geeft u uitleg. Pagina 5 van 13

21 Versie B07 d.d. oktober 2014 CASH Productie NIEUW! In slechts een paar handelingen uw eigen mooie formulierindeling! De productieformulieren Materiaalstaat, Werkkaart, Geleidekaart en Klantmemo zijn instelbaar via de 'blokmethode'. Naast de huidige wijze voor het instellen van formulieren is een nieuwe mogelijkheid toegevoegd waarmee u in slechts een paar handelingen een prachtige lay-out maakt. Zoals u dat deed door per regel en kolom (= Regelmethode) instellingen te doen, kan dit volgens de nieuwe methode (= Blokmethode) met hele blokken tegelijk. Hoe werkt het? Adresgegevens van u, van uw klant, factuurregels en slotteksten zijn opgedeeld in blokken en zet u in één keer op de goede plek. U geeft in millimeters aan vanaf boven en links gemeten, waar het blok komt. Per blok kunt u kiezen voor fontgrootte (lettertype), opmaak, vet, cursief en eventueel kleur. Optionele kopvelden en kolommen van de factuur kiest u via een dropdownbox. De lay-outs kunnen automatisch ook in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans worden gemaakt, afhankelijk van de taalcode die u heeft ingevuld bij de relatiegegevens van de ontvanger. De ISO-taalcode moet wel aanwezig zijn bij uw eigen taalcodes: Stamgegevens > Taalcodes. Voor het definiëren van een lege kolom in de body zijn de rubriekcodes VRIJ-1 en VRIJ-2 beschikbaar. Op het formulier kan in de lege kolom later detail-informatie worden genoteerd. Het dossiernummer kan optioneel worden geprint als BARcode: activeer hiervoor de barcode in het blok van de bedrijfsgegevens. De hoogte van een bodyregel is instelbaar. De standaard hoogte is één regel. Optioneel kan deze worden verdubbeld. Na elke regel volgt dan een lege regel. Zie Veld Regelhoogte (alleen in productieformulieren). Ideaal: Uw huisstijl in één keer voor al uw formulieren! Om consequent gebruik van uw huisstijl te waarborgen, kunt u in een apart scherm 'Huisstijl' uw gebruik opgeven van fontkeuze en fontgrootte en plaats van het adresvenster voor gebruik op alle formulieren. Wij adviseren om een kwalitatief goede.jpg te maken van uw briefpapier en deze hier als vaste achtergrond in te stellen. Pagina 6 van 13

22 Versie B07 d.d. oktober 2014 Welke methode gebruikt u om uw formulieren samen te stellen? Met de methode waarmee een lay-out werd gemaakt, kan deze worden bewerkt. Uw aanwezige layouts zijn dus te wijzigen met de Regelmethode. Een overzicht van uw lay-outs ziet u in een nieuw scherm als u kiest voor Instellingen > Formulieren. Voor een nieuwe lay-out kiest u uw methode: wij adviseren de blokmethode, tenzij u met zeer specifieke velden wilt werken. U geeft aan waarvoor u het formulier gaat gebruiken, waarna een prima basislay-out wordt aangeboden om aan uw eigen wensen aan te passen. Geleidekaart Het nieuwe formulier geleidekaart is toegevoegd aan vrij indeelbare productieformulieren. Dit zijn de geplande bewerkingen van een productiedossier. De indeling is samen te stellen via de blok- en regelmethode. CASH Service & Onderhoud Servicefactuur in buitenlandse taal Een servicefactuur voor een buitenlandse klant kan in de bijbehorende taal worden gemaakt. Bij de artikelstamgegevens geeft u per taalcode de buitenlandse omschrijving op. Vindt CASH bij de stamgegevens van de klant een taalcode, dan kiest CASH automatisch de bijbehorende buitenlandse omschrijving op de factuur. Pagina 7 van 13

Versie B07 d.d. oktober 2014. CASH Algemeen

Versie B07 d.d. oktober 2014. CASH Algemeen CASH Algemeen NIEUW! Op veler verzoek nu óók de Boekhoudkoppeling met ING Naast de Bankenkoppeling met ABN AMRO en Rabobank is deze er nu ook met de ING. Deze handige volautomatische koppeling bespaart

Nadere informatie

Versie B07a d.d. 5 november 2014. CASH Financieel

Versie B07a d.d. 5 november 2014. CASH Financieel Versie B07a d.d. 5 november 2014 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07).

Nadere informatie

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel CASH Algemeen Gebruikers instellingen via het hoofdmenu van CASH. De gebruiker instellingen, zoals u ze gewend bent te doen in CASH Setup, kunnen vanaf nu rechtstreeks in CASH worden gedaan. U kiest in

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen CASH Algemeen Buttons van invoerschermen zijn duidelijker Bij de invoerschermen zijn rechtsonder het groene vinkje en het rode kruis ter verduidelijking vervangen door de buttons Opslaan en Annuleren :

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a Versie B03e d.d. 24 januari 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk kort na de vorige update een nieuwe versie uit te brengen. Excuses voor het ongemak. Na deze korte Readme vindt u ook

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 Algemeen Overzichten: Voortaan worden PDF overzichten liggend aangemaakt (landscape). Dat geeft een veel beter leesbaar overzicht, maar kost eventueel extra papier

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Versie B02 d.d. 28 maart 2012. CASH Algemeen. CASH Financieel. Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar!

Versie B02 d.d. 28 maart 2012. CASH Algemeen. CASH Financieel. Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar! CASH Algemeen Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar! Nieuw: Overzichten naar wens sorteren! Als u een overzicht op uw scherm heeft, kunt u per kolom sorteren door eenvoudig op de

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B07a, B07b en B07

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B07a, B07b en B07 Versie B07c d.d. 7 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a, B07b

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst.

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst. Aanmanen+ In deze versie is in CASH Financieel nieuwe functionaliteit aangebracht om automatisch de klanten te herinneren aan de betalingsverplichting, zonder dat men daar zelf nog iets voor hoeft te doen.

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Cash Connect - UBL. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software:

Cash Connect - UBL. Interesse of wilt u meer informatie? Neem contact op met Cash Software: Inleiding Vanaf versie B08 zijn steeds meer functies in CASH volautomatisch geworden. Dat wil zeggen, dat handelingen volledig automatisch worden uitgevoerd, dus zonder uw tussenkomst. U geeft eenmalig

Nadere informatie

Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers

Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers Wat is nieuw in Cash? Alle handige nieuwe functionaliteiten uit de laatste Cash updates Voor zowel CASHWEB als CASHWIN gebruikers Wachtwoord CASHweb gebruiker CASHWEB is nu nog veiliger / hoogste graad

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten Beschikbare functionaliteiten (huidige versie) Gegevensbewerking: Per database één loonadministratie mogelijk Werkgevergegevens / administratiegegevens Vakantiegeldregelingen (nieuw is dat u dit zelf kunt

Nadere informatie

Versie B05c d.d. 30 december CASH Financieel

Versie B05c d.d. 30 december CASH Financieel Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B05a en b). CASH Financieel Vervaardigen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

CASH Financieel. Algemeen

CASH Financieel. Algemeen CASH Financieel Algemeen Instellen Functie eigenschappen Als u de nieuwe functie eigenschap A invult, dan worden ALLE overzichtsfuncties direct getoond, zonder op volgende set of alle gegevens te klikken.

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Versie B01 d.d. 14 oktober 2011. Cash Webservices. CASH Algemeen

Versie B01 d.d. 14 oktober 2011. Cash Webservices. CASH Algemeen Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld of om diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015

Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Nieuwsbrief Facturatie Versie april 2015 Dit is een speciale nieuwsbrief helemaal gericht op de facturatie in Zaalagenda. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd in de facturatie waardoor deze eenvoudiger

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

CASH voor Microloon-klanten

CASH voor Microloon-klanten CASH voor Microloon-klanten Algemene informatie Cash Boekhouding, invoer, overzichten en output CASH Webservices en Connect Alles Automatisch Overige modules, van Boekhouden tot ERP CASH Waarom voor U?

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Aanmaanrobot. (U kunt met F1 of altijd uitleg vragen over de diverse rubrieken of de programmafuncties in het algemeen.)

Aanmaanrobot. (U kunt met F1 of altijd uitleg vragen over de diverse rubrieken of de programmafuncties in het algemeen.) Inleiding (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen:

Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen: In deze Getting Started vindt u hulp bij het maken van een verkoopfactuur in Reeleezee. Hiervoor vult u de velden in op het factuurscherm zoals hiernaast getoond. Indien u de wizard al heeft doorlopen,

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Handleiding om snel te beginnen

Handleiding om snel te beginnen Handleiding om snel te beginnen Let op: de complete handleiding treft u aan in het menu onder help of onder de toets F1. korte instructies voor het opzetten van en het werken met administraties druk af

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie