IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2013"

Transcriptie

1 IVVO Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland ALGEMEEN JAARVERSLAG Dienstjaar ste maatschappelijke dienstjaar

2 Mevrouwen, Mijne Heren, Om ons te schikken naar de bepalingen van art van de statuten, hebben wij de eer U hierbij verslag uit te brengen over de verrichtingen en de toestand van de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging IVVO tijdens het dienstjaar Inhoud van het verslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering van 17 juni 2014 DEEL 1 Aandeelhouders, bestuursorganen en personeelsbestand 2013 I. Lijst der vennoten II. Samenstelling van de bestuursorganen - vergaderingen III. Commissaris IV. Personeel DEEL 2 - Activiteitenverslag 2013 I. Bedrijfstak 1 : afvalinzameling en verwijdering I.1. Overslagstations I.1.1. Overslagstation Veurne I.1.2. Overslagstation Ieper I.2. Intergemeentelijke containerparken I.3. Regionaal overslagstation specifieke afvalstromen I.4. Fost Plus project I.4.1. Selectieve inzameling van glas I.4.2. Selectieve inzameling van bont I.4.3. Selectieve inzameling van pmd I.4.4. Sensibilisering I.5. Diftar huis-aan-huis inzameling I.5.1. Overzicht diftarsystemen aan huis I.5.2. Diftar software I.6. Diftar op het containerpark I.6.1. Projecten in ontwikkeling I.7. Diversen II. Bedrijfstak 2 : gft-compostering DEEL 3 - Overzicht huishoudelijk afval per gemeente 2013 DEEL 4 - Jaarbalans 2013 Toelichting bij de financiële toestand Jaarrekening DEEL 5 - Verslag van de commissaris DEEL 6 Samenvatting van het verslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering

3 IVVO cvba INTERCOMMUNALE VOOR VUILVERWIJDERING EN -VERWERKING VOOR DE SECTOR VEURNE EN OMMELAND Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Ingeschreven onder nummer 1 in het register der vennootschappen Maatschappelijke zetel : Albert I-laan 36, 8630 Veurne Exploitatiezetel biocomposteringsinstallatie Bargiestraat 6, 8900 Ieper tel : 057/ Overslagstation Veurne, Albert I-laan 36 Overslagstation Ieper, Pilkemseweg 107 Ondernemingsnummer : BE Opgericht op 14/12/1973 Goedgekeurd bij K.B. dd. 17/07/1974 Statutenwijzigingen op : 25/04/ goedgekeurd bij K.B. dd. 17/07/ /06/ goedgekeurd bij K.B. dd. 14/11/ /04/ goedgekeurd bij K.B. dd. 13/09/ /04/ goedgekeurd bij K.B. dd. 26/04/ /04/ goedgekeurd bij M.B. dd. 23/07/ /09/ goedgekeurd bij M.B. dd. 15/12/ /04/ goedgekeurd bij M.B. dd. 16/08/ /04/ goedgekeurd bij M.B. dd. 13/07/ /04/ goedgekeurd bij M.B. dd. 19/07/ /04/ goedgekeurd bij M.B. dd. 25/01/ /07/ goedgekeurd (stilzwijgend) 24/11/ goedgekeurd bij M.B. dd. 05/04/ /10/2000 goedgekeurd bij M.B. dd. 31/05/ /07/2002 goedgekeurd bij M.B. dd. 22/10/ /12/2003 goedgekeurd mits aanpassing bij M.B. dd. 22/04/2004 en bij M.B. dd. 17/05/ /12/2005 goedgekeurd bij M.B. dd. 11/04/ /06/2007 goedgekeurd bij M.B. dd. 09/10/ /12/2008 goedgekeurd bij M.B. dd. 18/06/ ste BOEKJAAR =============== (Balans afgesloten op 31/12/2013)

4 DEEL 1 Aandeelhouders, bestuursorganen en personeelsbestand 2013

5 I. LIJST DER VENNOTEN De IVVO is sinds 1/07/1999 een gemengde intercommunale door de toetreding van Indaver N.V. als private partner, dit in het kader van de oprichting en de exploitatie van een GFT-composteringsinstallatie. De aandelenstructuur omvat aandelen voor de bedrijfstak afvalinzameling en -verwijdering (aangeduid met een '1') en aandelen voor de bedrijfstak afvalverwerking, in casu GFT-compostering (aangeduid met een '2'). De waarde van één aandeel bedraagt 25,00. De lijst der vennoten ziet er per 31/12/2013 als volgt uit : Aandelen Mg (gemeentevennoten) : GEMEENTE AANTAL AANDELEN Mg1 Mg2 ALVERINGEM DIKSMUIDE DE PANNE HEUVELLAND IEPER KOKSIJDE LO-RENINGE MESEN NIEUWPOORT POPERINGE VEURNE VLETEREN Subtotaal Mg ====== ====== Het officiële inwonersaantal in ons werkingsgebied bedroeg per 1/01/2013 of ca inclusief de correctiefactoren. Aandelen Md (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kortweg IGSV) : IGSV Md1 AANTAL AANDELEN Md2 IVIO 10 MIROM-Menen 10 IVOO 10 IMOG 10 IVBO 10 VERKO 10 IVM 10 MIROM-Roeselare Subtotaal Md == ==

6 Aandelen Mp (private-vennoot) : PRIVATE VENNOOT AANTAL AANDELEN Mp1 Mp2 INDAVER Subtotaal Mp === ===== Totaal materiële aandelen bedrijfstak 1 (Mg1+Md1+Mp1) : Totaal materiële aandelen bedrijfstak 2 (Mg2+Md2+Mp2) : Algemeen totaal materiële aandelen bedrijfstakken 1+2 : De IVVO is tevens aandeelhouder in 7 andere intercommunales, te weten : IVBO 10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1989) IVOO 10 B aandelen (A.V. dd. 27/04/1988) MIROM Roeselare 10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1988) MIROM Menen 10 B aandelen (A.V. dd. 26/04/1991) IVIO 10 B aandelen (A.V. dd. 29/04/1992) IMOG 10 B aandelen (A.V. dd. 27/10/1992) IVM 10 B aandelen (A.V. dd. 20/12/2005) II. SAMENSTELLING VAN DE BESTUURSORGANEN - VERGADERINGEN De samenstelling van het bestuur wijzigde met de installatievergadering op 26/03/2013 nagenoeg volledig door de vernieuwing van de gemeenteraden. De Raad van Bestuur kwam 7 maal samen en is samengesteld uit 23 leden. Per 31/12/2013 is de samenstelling als volgt: GEMEENTE BESTUURDER ALVERINGEM Mevr. BUTAYE Gerda DE PANNE Dhr. DELRIVE Christophe Dhr. DEQUEECKER Bruno DIKSMUIDE Mevr. DELAFONTAINE Martine Mevr. MOERMAN Bieke HEUVELLAND Dhr. SNAET Luc, adviserend lid Dhr. VANACKER Bart IEPER Mevr. ALLEMAN Marleen Dhr. DELIE Jan Dhr. LAURENS Jan Dhr. VICTOOR Paul, voorzitter KOKSIJDE Dhr. DEVOS Frédéric, ondervoorzitter Dhr. SERPIETERS Albert LO-RENINGE Dhr. MATTHYS Johan MESEN Mevr. VANEECKHOUTTE Darline NIEUWPOORT Dhr. LOUWIE Eddy Dhr. VANDEN BROUCKE Geert POPERINGE Dhr. NOTEBAERT Kris Dhr. NOLF Danny VEURNE Mevr. DEZEURE Lies Dhr. LOOSE Pieter VLETEREN Mevr. GELDOF Josette INDAVER Dhr. BRESSELEERS Tony De leden van de raad van bestuur dienen jaarlijks een mandatenlijst en bij begin en einde van het mandaat een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof. Het Directiecomité vergaderde 13 maal en slankte af naar 8 leden :

7 Voorzitter : Dhr. VICTOOR Paul, Ieper 1 ste Ondervoorzitter : Dhr. DEVOS Frédéric 2 de Ondervoorzitter : Dhr. BRESSELEERS Tony, Indaver n.v. Leden : Mevr. BUTAYE Gerda, Alveringem Mevr. DELAFONTAINE Martine, Diksmuide Dhr. NOTEBAERT Kris, Poperinge Dhr. VANDEN BROUCKE Geert, Nieuwpoort Dhr. LOOSE Pieter, Veurne Zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering : - de gemeenten-vennoten, zijnde : ALVERINGEM DE PANNE DIKSMUIDE HEUVELLAND IEPER KOKSIJDE LO-RENINGE MESEN NIEUWPOORT POPERINGE VEURNE VLETEREN - de vennoten-intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zijnde : IVIO MIROM-Menen IVOO IMOG IVBO IVM VERKO MIROM-Roeselare - de private partner, zijnde : INDAVER Een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (B.A.V.) ter benoeming van de nieuwe bestuurders voor de periode , ging door op 26/03/2013. Een STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING (A.V.)werd gehouden op 18/06/2013 ter goedkeuring van het activiteitenverslag, de balans en de verlies- en winstrekening van het dienstjaar Een BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (B.A.V.) ter goedkeuring van het ondernemingsplan en de begroting 2014, ging door op 17/12/2013. De STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING ter goedkeuring van onderhavig jaarverslag, zal gehouden worden op 17/06/2014. III. COMMISSARIS VRC-Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt - partner, heeft een controlemandaat als commissaris binnen de IVVO voor drie opeenvolgende boekjaren ( ) (B.A.V. dd. 21/06/2011). IV. PERSONEEL De personeelsformatie omvat per 31/12/ werknemers of 42,5 VTE. In de bedrijfstak 1 (incl. overhead) zijn 33 personen (31,5 VTE) tewerkgesteld (waarvan 2 vervangingscontracten wegens ziekte), in bedrijfstak 2 zijn dit 12 personen (11 VTE)(waarvan 1 vervangingscontract wegens volledige loopbaanonderbreking). IV.1. Vastbenoemd personeel 1. DESAGHER Ann secretaris raad van bestuur - diensthoofd 2. VANDERFAEILLIE Frank operator technieker compostering 3. VANDOOREN Johan stationoverste 4. VERSTRAETE Bart stationoverste (4/5) 5. VAN WILDERODE Lieve administratief medewerker (36 u/week, 50% werkhervatting) 6. DEZWARTE Wim chauffeur 7. SALOMEIN Patrick chauffeur (op pensioen per 1/01/14) IV.2. Gesubsideerd contractueel personeel 1. BILLIAU Wim parkopzichter (4/5), activaplan

8 2. DEKIMPE Peter (ziek) parkopzichter(1/5) diftartechnieker(3/5), VOP (vervangingscontract) 3. THEUNYNCK Johnny parkopzichter (4/5), 2/5 gesco 4. VAN EECKE Dirk wielladerchauffeur, gesco 5. VAN EECKE Jasper parkopzichter - diftartechnieker, werkkaart 6. VANBESELAERE Martine parkopzichter (4/5), gesco 7. ROBYN Hans kga-medewerker - vlinder, gesco IV.3. Contractueel personeel 1. DEL HAYE JOHAN exploitatieverantwoordelijke biocompostering en preventieadviseur 2. VANDENBERGHE Kris ICT-technieker 3. METSU Lieva adm. medewerker boekhouding (13 u/wk) 4. TERMOTE-VERHALLE Yves adm. techn. medewerker diftar 5. CARDINAEL Magaly adm. medewerker klantendienst 6. DEGRYSE Ann adm. medewerker klantendienst (36 u/wk) 7. FLORISSOONE Liesbeth adm. medewerker klantendienst 8. MAERTENS Evelyn adm. verantwoordelijke klantendienst communicatieverantwoordelijke 9. SEYNHAEVE Debbie adm. medewerker klantendienst (20 u/wk) 10. VAN GEEM Michaëlla adm. medewerker klantendienst - compostering 11. DECONINCK Klaas operator-technieker compostering 12. KERKHOVE Leslie operator-technieker compostering (ownership) 13. REMY Jeroen operator-technieker compostering (ownership) 14. VANDEVYVERE Ivan operator-technieker compostering (ownership) 15. CALIS Salvino voorman wielladerchauffeur compostering 16. DECOODT Herlinde (100% LBO) wielladerchauffeur compostering 17. LEURELLE Jurgen wielladerchauffeur compostering (vervangingscontract) 18. VANDENBERGHE Klaas wielladerchauffeur compostering 19. GISTELINCK Kevin hulpkracht compostering 20. DEBAENE Filip chauffeur 21. DEROO Davy chauffeur 22. ONRAEDT Freddy chauffeur (1/5) parkopzichter (3/5) 23. SANDERS Tom chauffeur parkopzichter 24. SANDERS Willy technisch medewerker KGA (op pensioen per 1/01/14) 25. BATTEU Jenny parkopzichter groenpark 26. DELVA Marcel (ziek) parkopzichter diftartechnieker 27. MERLEVEDE MANUEL parkopzichter (vervangingscontract) 28. DERYCKE Erik parkopzichter 29. LABEAU Marc parkopzichter 30. STEVENS Christophe parkopzichter 31. VAN EECKE Christel parkopzichter (4/5 vanaf 1/01/2014) Het personeelsverloop kan als volgt samengevat worden : Bedrijfstak 1 : - Patrick Salomein en Willy Sanders, chauffeurs, gingen op pensioen per 1/01/2014 en werden in voorjaar 2014 vervangen door Andy Vanbleu en Ward De Keyser. - Manuel Merlevede kwam in dienst op 23/10/2013 als parkopzichter, ter vervanging van Peter Dekimpe in langdurig ziekteverlof - Debbie Seynhaeve kwam in dienst op 4/11/2013, ter versterking van de klantendienst Bedrijfstak 2 : - Herlinde Decoodt, wielladerchauffeur, neemt volledige loopbaanonderbreking sinds 25/07/2013 en wordt vervangen door Jurgen Leurelle. De eindejaarpremie volgde de verhogingen van de CAO van de lokale besturen. Het BOC werd hersamengesteld en kwam 1 maal samen. Naar aanleiding van de Indaver-dag voor lokale besturen op onze gft-site, werd dit gekoppeld aan een personeelsactiviteit 10 jaar gft-installatie.

9 DEEL 2 Activiteitenverslag 2013

10 I. BEDRIJFSTAK 1 : afvalinzameling en -verwijdering I.1. Overslagstations De afvoer van het huishoudelijk restafval gebeurde het voorbije jaar naar de verbrandingsovens van Brugge, Oostende, Roeselare en Eeklo. Enkel met Eeklo is de samenwerking vastgelegd in een contract. De werkingsbijdragen bleven ongewijzigd. Een teruggave naar de gemeentenvennoten is gebeurd ifv de aanvoer volgens de verdeling 65%rest-25%gft- 10%groen. Dit komt neer op een prijsvermindering van 5 /ton restafval, 8 /ton gft-afval en 2 /ton groenafval. Ten titel van inlichting vindt U hierbij een verkort overzicht met de evolutie van de werkingsbijdragen per ton restafval, dewelke IVVO aanrekent aan haar gemeenten-vennoten. wijzigingsdatum bijdrage huisvuil bijdrage grofvuil milieuheffing ,26 /ton 27,26 /ton 0,50 /ton ,10 /ton 27,10 /ton 3,72 /ton ,06 /ton 90,98 /ton 5,73 /ton ,58 /ton 112,49 /ton 6,17 /ton ,57 /ton 144,57 /ton 6,80 /ton ,00 /ton 170,00 /ton 7,43 /ton ,00 /ton 170,00 /ton 7,66 /ton ,00 /ton 170,00 /ton 7,93 /ton teruggave teruggave 5,00 /ton 155,00 /ton 5,00 /ton 5,00 /ton 165,00 /ton 5,00 /ton 8,10 /ton Het tarief voor derden (handelaars en KKMO s) voor gelijkgesteld huishoudelijk afval bedraagt 170 /ton incl. milieuheffing. Het investeringsprogramma voor het rollend materieel werd beperkt tot de vervanging van de schranklader in Ieper en aankoop van een 2 de elektrische transpalet voor ROS Veurne. De investeringen met betrekking tot de herstellingen van de zettingsvoeg in de oprijramp van het overslagstation te Ieper werd uitgevoerd in najaar Restafvalproductie De dalende trend van de aanvoer van huishoudelijk en gelijkgesteld afval op de overslagstations stabiliseert zich. De totale aanvoer in 2013 bedroeg ton, een afname met 168 ton of 0,6% tov 2012.

11 I.1.1. Overslagstation te Veurne De toevoer van brandbaar afval op het overslagstation, zijnde kg resulteerde in een minaanvoer van kg of -2,3 % t.o.v Deze evolutie van het brandbaar afval (incl. vergelijkbaar bedrijfsafval, excl. pmd-residu, excl. straat- en veegvuil) per gemeente ziet er als volgt uit : - CP Vleteren : - 9,0 % - Koksijde : - 5,7 % - De Panne : - 3,2 % - Nieuwpoort : - 3,1 % - privé : + 0,5 % - Alveringem : + 0,7 % - Diksmuide : + 3,3 % - Veurne : + 4,4 % De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de jaaraanvoer van huishoudelijk restafval (huisvuil, grofvuil en gemeentevuil, excl. pmdresidu) per inwoner op het overslagstation van Veurne, exclusief bedrijfsafval. Voor de kustgemeenten is de OVAM-correctiefactor in rekening gebracht, zijnde 2,09 voor Nieuwpoort, 1,78 voor Koksijde en 1,94 voor De Panne. De tabel op de volgende pagina geeft een gedetailleerd overzicht van de maandelijkse aanvoer per gemeente op het overslagstation te Veurne. Deze aanvoer omvat huisvuil, groot huisvuil, brandbaar afval van het containerpark, brandbaar gemeentevuil alsook vergelijkbaar bedrijfsafval (van kleine KMO s en zelfstandigen). Wanneer bedrijfsafval (BA) apart wordt ingezameld (zoals in Veurne en De Panne), gebeurt de registratie gescheiden van het huishoudelijk afval (HA). Voor Nieuwpoort en Koksijde is het aandeel bedrijfsafval berekend op basis van een statistische afsplitsing. De aanvoer op het overslagstation van Veurne is evenwel fors onderhevig aan seizoenspieken en vakantieperiodes.

12 2013 NIEUWPOORT (ton) KOKSIJDE (ton) DE PANNE (ton) VEURNE (ton) ALVERINGEM (ton) LO-RENINGE (enkel CP) (ton) VLETEREN (enkel CP) (ton) DIKSMUIDE (ton) PRIVE (ton) TOTAAL TOEVOER (ton) VERSCHIL (ton) JAN 291,82 390,60 217,34 181,42 40,84 7,12 7,88 217,76 49, ,72-57,68 FEB 278,06 353,68 185,44 121,26 50,45 6,77 7,50 175,70 46, ,84-37,66 MAA 291,32 342,54 184,56 132,58 41,64 9,18 10,16 181,24 59, ,58-185,26 APR 400,14 518,06 269,56 132,10 61,23 8,06 8,93 177,10 55, ,64 +34,50 MEI 367,44 421,36 235,20 152,64 44,62 10,07 11,15 218,06 54, ,76-118,18 JUN 321,06 390,74 211,96 131,78 42,79 7,57 8,38 176,18 52, ,88-102,66 JUL 524,56 670,14 368,78 167,54 48,16 10,91 12,08 195,84 62, ,24 +9,64 AUG 553,62 687,84 353,52 143,62 56,86 10,50 11,63 210,80 61, ,20-74,14 SEP 359,92 428,14 230,36 139,30 49,92 8,21 9,09 179,80 56, ,96 75,52 OKT 341,32 394,30 227,10 132,00 56,44 10,64 11,78 208,88 55, ,84-59,84 NOV 309,68 359,16 200,68 128,98 42,76 8,80 9,74 173,14 52, ,34-64,32 DEC 319,86 389,18 194,04 173,20 58,80 9,42 10,43 184,04 57, , ,44 TOT HA+BA 4358, , , ,42 594,51 107,26 118, ,54 664, ,62-428,64 TOT BA 1645,98 613,05 311,42 138,48 omzet 24,1% 29,5% 15,9% 9,6% 3,3% 0,6% 0,7% 12,7% 3,7% 100,0% 12-> ,18-324,40-95,12 73,86 4,08-10,60-11,74 73,42 3,04-428,64-2,3% Kg/inwoner - huisvuil - grofvuil - gem-vuil - pmd-res. - totaal (*) ,3 116 (*) ,1 121 (*) , ,2 146 (*) : rekening houdend met correctiefactor WES 2008 (Nieuwpoort :2,09 - Koksijde : 1,78 - De Panne : 1,94) , ,2 141

13 De taakstelling van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen betreffende het aanbod huishoudelijk restafval (huisvuil (incl. pmd-residu), grofvuil en gemeentevuil) is max. 180 kg/inw op gemeenteniveau en max. 150 kg/inw op Vlaams niveau. De taakstelling op gemeenteniveau wordt door alle gemeenten uit de sector IVVO-Veurne behaald! De kustgemeenten isoleren het bedrijfsafval (incl. afval gemeentediensten) deels statistisch deels via gescheiden rondes deels via verkoop van specifieke bedrijfsafvalzakken, doch moeten jaarlijks een goedkeuring van hun berekening vanwege de OVAM verkrijgen. Voor 2013 komt dit neer op een aandeel van ongeveer 37, 11 en 11 % BA die kan afgesplitst worden van het restafval voor respectievelijk de gemeenten Nieuwpoort, De Panne en Koksijde. De afvoer gebeurde met opleggers van de IVVO, die gedurende het voorbije jaar 901 ritten (-2%) aflegden naar de verwerkingsinstallaties van ondermeer Brugge, Oostende en Eeklo. Het gemiddelde tonnage per rit bleef quasi gelijk op kg (vergelijk : kg in 2012). Sinds oktober 2013 wordt tevens gft-afval van Koksijde via het overslagstation Veurne afgevoerd naar de gft-site. Het rollend materieel wordt tevens maximaal ingezet voor transport van gehakseld groenafval van de containerparken naar de gft-verwerkingseenheid, transport van landbouwfolies en compost. I.1.2. Overslagstation te Ieper De toevoer van brandbaar afval op het overslagstation, zijnde kg resulteerde in een meeraanvoer van kg of +3,2 % t.o.v Een detail van de evolutie van de totale aanvoer (incl. BA) ziet er als volgt uit : - Vleteren excl. CP : + 12,2 % - KMO s/privé : + 5,3 % - Lo-Reninge excl. cp : + 4,1 % - Ieper : + 2,9 % - Heuvelland : + 2,8 % - Poperinge : + 2,3 % - Mesen : + 1,6 % De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de jaarlijkse aanvoer van huishoudelijk restafval (huisvuil, grofvuil en gemeentevuil, excl. pmdresidu, excl. BA) per inwoner op het overslagstation van Ieper. Volgende gemeenten genieten van een OVAM-correctiefactor : Ieper 1,07 en Heuvelland 1,02.

14 2013 IEPER (ton) POPERINGE (ton) MESEN (ton) VLETEREN excl. CP (ton) LO-RENINGE excl. CP (ton) HEUVELLAND (ton) KMO/PRIVE (ton) TOTAAL TOEVOER (ton) VERSCHIL (ton) JAN 370,34 182,26 9,60 21,96 17,28 61,88 30,28 693,60 +25,92 FEB 314,33 148,92 9,85 25,22 18,60 66,23 22,69 605,84 +24,84 MAA 333,14 158,98 10,55 23,04 17,88 77,76 27,50 648,85-33,65 APR 378,06 187,64 16,70 29,56 22,68 84,46 28,75 747,85 +83,37 MEI 378,12 170,34 9,79 34,92 26,60 78,95 30,87 729,59-0,59 JUN 345,50 161,46 10,63 25,62 18,18 72,66 27,93 661,98-23,61 JUL 385,31 189,52 9,89 23,96 18,62 73,67 37,34 738,31 +33,58 AUG 371,28 193,50 10,25 31,64 18,44 72,06 29,88 727,05 +1,03 SEP 358,29 159,32 9,63 29,62 17,58 69,20 26,29 669,93 +41,98 OKT 380,64 200,42 18,33 31,08 33,02 99,38 33,60 796,47 +49,64 NOV 330,20 176,18 11,30 30,46 19,06 67,77 26,53 661,50-11,54 DEC 343,41 190,66 10,09 22,08 14,80 67,83 31,60 680,47 +69,25 TOTAAL HA+BA 4288, ,20 136,61 329,16 242,74 891,85 353, , ,21 Totaal BA 62,68 omzet 51,29% 25,34% 1,63% 3,94% 2,90% 10,67% 4,22% 100% > ,43 +47,92 +2,19 +35,88 +9,59 +24,32 +17, ,22-4,3% Kg/inwoner: - huisvuil - grof vuil - gemeentevuil - pmd-residu - totaal (*) , , , (incl.CP) - 2, (incl.CP) - 2,1 107 (*) ,9 113 (*) : rekening houdend met correctiefactor WES - Ieper : 1,07 - Heuvelland : 1,02

15 De tabel, zoals weergegeven op de vorige bladzijde, geeft een gedetailleerd overzicht van de maandelijkse aanvoer per gemeente op het overslagstation te Ieper. Deze aanvoer omvat het huisvuil, het groot huisvuil, het brandbaar afval van het containerpark, het brandbaar gemeentevuil en het vergelijkbaar bedrijfsafval (BA) (van KKMO s, zelfstandigen en gemeentediensten). Voor Ieper en Poperinge wordt het BA ingezameld in een aparte ronde en ondergebracht bij de cijfers van de privé-aanvoerders. Voor de gemeente Vleteren en Lo-Reninge is hun aandeel van brandbaar afval van het containerpark (119 en 107 ton) hierin niet opgenomen. Dit afval wordt aangevoerd op het overslagstation van Veurne (zie I.1.1). De taakstelling van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen betreffende het aanbod huishoudelijk restafval (huisvuil (incl. pmd-residu), grofvuil en gemeentevuil) is max. 180 kg/inw op gemeenteniveau en max. 150 kg/inw op Vlaams niveau. Alle gemeenten van de sector Ieper voldoen eveneens aan deze taakstelling! De aanvoer van afval op het overslagstation van Ieper toont, in vergelijking met deze te Veurne, wel een gelijkmatige aanvoer. De afvoer van het restafval gebeurde met de opleggers van de IVVO, die het voorbije jaar 382 ritten (+2,7%) uitvoerden naar diverse verwerkingsinstallaties (waaronder Brugge en Roeselare). Het gemiddelde tonnage per rit bedraagt voor Ieper kg. Transport van groenafval, landbouwfolie en compost wordt hiernaast in eigen beheer uitgevoerd. I.2. Werking van de intergemeentelijke containerparken De totale omzet van de aangevoerde huishoudelijke afvalstoffen op de vier intergemeentelijke containerparken (kortweg IG CP) evolueerde als volgt : - IG CP Vleteren + 8,1 % (261 kg/inw) ( : - 6 %) - IG CP Veurne + 0,3 % (188 kg/inw) ( : -19 %) - IG CP Nieuwkerke - 1,2 % (149 kg/inw) ( : -69 %) - IG CP Ieper (incl. groenpark) - 1,3 % (132 kg/inw) ( : + 5 %) Voor de ophaling van de gerecupereerde afvalstoffen op de IG CP heeft de IVVO lopende overeenkomsten met private afnemers. Toenemende selectiviteit van de fracties blijft een uitdaging naar de toekomst. Uit een studie van de RUG iov OVAM blijkt dat de selectieve inzameling van harde kunststoffen en de daaropvolgende verwerking tot recyclaat gunstiger is voor het milieu dan de verwerking van kunststoffen samen met restafval. Een veralgemeende inzameling van harde kunststoffen werd ingevoerd vanaf maart 2013 (uitz. kustgemeenten). Afvoer naar Deceuninck Plastics (Diksmuide) was mogelijk tot oktober Nadien werd na overslag afgevoerd naar Van Werven (A pen). De periodieke selectieve inzameling van taxussnoeisel Vergroot de Hoop van 15/06 31/08 werd uitgevoerd i.s.m. B&C Vanhulle uit Maldegem, waarbij een opbrengst van ca werd geschonken aan het Kinderkankerfonds. De verwijdering van het KGA en het AEEA (onderdeel TV en klein electro) op alle parken wordt door onze eigen KGA-dienst verzorgd. Ingezamelde afvalstoffen en hoeveelheden : In deel 3 van onderhavig jaarverslag vindt u een overzicht van de aard en de hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen per gemeente. Retributies op containerparken in ons werkingsgebied (9) : Alle containerparken (behalve Koksijde) zijn voorzien van toegangscontrole en weegbruggen voor de registratie van de fracties waarvoor een retributie is verschuldigd (zie I.6).

16 I.3. Regionaal overslagstation specifieke afvalstromen (ROS) Met onze regionale overslagstations (ROS) voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) willen we een bijdrage leveren voor het behoud van ons leefmilieu. Afdeling KGA Door het gratis selectief inzamelen van schadelijke huishoudelijke producten, kunnen we voorkomen dat deze stoffen zomaar in geconcentreerde vorm illegaal in de huisvuilzak, de riolering, de bodem of de lucht terecht komen, met alle daaruitvloeiende milieubelastende gevolgen voor fauna, flora en de mens. Sensibilisering blijft heel belangrijk. De actieve deelname aan de selectieve KGA-inzamelingen door de bevolking, zowel via de containerparken als via de wijk- en/of huis-aan-huis ophalingen, leverde kg op of 2,94 kg per inwoner (stijging met 7%, vooral door toename van frituurolie, dewelke bijna de helft van de kgafractie vertegenwoordigt, met 8%). Binnen Interafval werd een communicatiefonds voor frituuroliën en vetten opgezet, dewelke volgende communicatie acties realiseerde : een marktbevraging en een inzamelmaand. Tijdens oktober inzamelmaand ontving elke aanbrenger per liter frituurolie een tombolaticket, met kans op een mobiele frituur als hoofdprijs, 1 van de 10 gloednieuwe frietketels of 1 van de cinematickets. IVVO volgt de aanbeveling van de minister en stelt gratis naaldcontainers ter beschikking op alle parken ten behoeve van diabetispatiënten met als doel het risico op prikaccidenten te reduceren. De brengmethode via de containerparken, voorzien van een chemiekluis, levert de beste resultaten op. De haalmethode is enkel nog in gebruik in Ieper en Poperinge. De chemocar zorgt voor de afvoer van alle KGA-fracties met uitzondering van motorolie, frituurolie en -vet en kleine batterijen, die door de verwervers aangeduid door IVVO op alle containerparken worden opgehaald. Afdeling AEEA Ter uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst (kortweg MBO) AEEA fungeert IVVO sinds mei 2002 als ROS. Volgens het Ministerieel Besluit van 1995 ontvangen we een CP- en ROS-vergoeding voor deze AEEA-fracties, alsook voor TL-lampen en rookmelders. Er dient wel intensiever gecommuniceerd door de lokale besturen over de inzameling, alsook extra inspanningen geleverd om zo veel mogelijk AEEA via het reguliere circuit op te vangen. De AEEA, ingezameld via het CP in Recupelhuisjes en boxpaletten, worden op het ROS te Veurne en Ieper gestockeerd in de volgende fracties : - koel- en vriestoestellen (aandeel : 16%) - groot wit goed (aandeel : 15%) - TV s/monitoren (aandeel : 24%) - overige kleine elektrische apparaten (aandeel : 45%) In totaal werd er kg AEEA ingezameld, wat neerkomt op 7,8 kg per inwoner, een stijging met 3% tov Op zaterdag 27 april 2013 hebben IVVO en Kringwinkel West de handen in elkaar geslagen om medewerking te verlenen aan Recupel on Tour. Ieperlingen konden hun AEEA afgeven op de markt en kregen een boodschappentas in de plaats. Door de aanwezigheid van Kringwinkel West werd geduid op het feit dat elektrische apparaten die nog correct werken, gratis kunnen afgeleverd worden bij de kringwinkel.

17 I.4. Fost Plus project Voor de selectieve inzameling van verpakkingsafval, loopt een overeenkomst met Fost Plus met een duurtijd van 5 jaar (van 1/10/2011 tem 30/09/2016). De nieuwe erkenning van Fost Plus start op 1/01/2014 met een looptijd van 5 jaar. Deze erkenning biedt mogelijkheden naar nieuwe inzamelwijzen en frequenties na het beëindigen van ons huidige contract. De ophalers voor de diverse fracties en het sorteercentrum voor pmd zijn na Europese prijsvraag door IVVO aangeduid. De recyclagemarkten zijn vastgelegd door Fost Plus. Voor de fractie papier/karton (incl. het niet verpakkingsgedeelte) loopt een nieuwe overeenkomst sinds 1/01/2013 voor een periode van 3 jaar (gekoppeld aan de gereviseerde Filpap-prijzen). Een detail van de jaarresultaten per gemeente vindt u in het deel 3 (overzicht huishoudelijk afval per gemeente). I.4.1. Selectieve inzameling van hol glas Ophaler : van Gansewinkel, Brugge Verwerver : Vanheede Recycling Services, Geluwe Inzamelwijze : glasbollen met kleurenscheiding - wijksites (86 % v/ glashoeveelheid) - cp (14 % v/ glashoeveelheid) Aantal glasbollen : ca. 310 (waarvan ca. 50 ondergrondse) - niet kustgemeenten : 1 glassite/1.000 inw. - 1 duobol/site - kustgemeenten : 1 glassite/500 inw. - 2 monobollen/site Aantal glasbolsites : ca. 200 Inzamelcijfers : kg of 42,4 kg/inwoner (-0,7 % tov 2012) Controle glasbollennetwerk : de controles uitgevoerd door de firma OWS, in opdracht van Fost Plus, leverden een positief evaluatierapport. Ca. 1/3 van de glasbollen/sites werden gecontroleerd. Slechts 5% vervuilde glasbolsites werden vastgesteld. Dit is ruim onder de doelstelling van Fost Plus van max. 15 % vervuilde glasbolsites. Niettemin blijft het sluikstorten rond de glasbollen een probleem. De gemeenten pogen via regelmatiger opkuis de netheid van de sites te handhaven. Volgende vervuilingen komen het vaakst voor : scherven en doppen op 85% van de gecontroleerde sites, gevolgd door huisvuil (1/4) en keramiek/porcelein/ pyrex (1/5). Kostprijs ophaling + verwerking : 100 % ten laste van Fost Plus I.4.2. Selectieve inzameling van bont (papier/karton) Ophalers : Ruimdienst Dekeyser, Brugge (h-a-h) Vanheede Environmental Services, Rumbeke (cp) Verwerver : Vlar Papier met overslag bij Garwig (sector Veurne) CVB Recycling met overslag bij Garwig (sector Ieper) Inzamelwijze : - huis-aan-huis 1x/maand (bont) (68 % v/ p/k-hoeveelheid) - containerparken (bont) (32 % v/ p/k-hoeveelheid) - ondergrondse containers (bont) : opstart Nieuwpoort Inzamelcijfers : kg of 74,5 kg/inwoner (-2,3 % tov 2012) Kostprijs ophaling + verwerking : verdeelsleutel Fost Plus/ IVVO : 30/70 (ophaling) 25/75 (verwerking). De opbrengst voor bont die de verwervers uitbetaalden was gemiddeld 18% hoger dan het vorige jaar, met gemiddeld 103 /ton, dankzij een nieuwe prijsvraag en een betere Filpap-index.

18 I.4.3. Selectieve inzameling van pmd Ophalers : Garwig uit Houthulst (h-a-h sector Veurne) Eco-Lys uit Komen-Waasten(h-a-h sector Ieper) Vanheede Environmental Services uit Rumbeke (cp) Sorteercentrum : Sita te Brugge Inzamelwijze : - 1x/14 dagen 1x/week toeristisch seizoen kustgemeenten (86 % v/ pmd-hoeveelheid) - containerparken (14 % v/ pmd-hoeveelheid) - ondergrondse containers (bont) : opstart Nieuwpoort Inzamelcijfers : kg of 15,6 kg/inwoner (idem tov 2012) Sorteeranalyse : 14,9 % pmd-residu (vgl : 16,3% in 2012) dankzij het gebruik van een pmd-campagnesticker gedurende een 3-tal maanden gekoppeld aan een wedstrijd. De hoofdwinnaar ontving een fiets, daarnaast werden nog 10 BBQ-stellen verdeeld en tenslotte fleece mutsen en aluminium drinkbussen als troostprijzen. IVVO beantwoordt hierbij net aan de doelstelling van Fost Plus van max. 15 % residu en zal verder aandacht besteden aan sensibiliserende acties. Het inkomend pmd-afval in het sorteercentrum werd tweemaal steekproefsgewijs bemonsterd door de firma OWS. De ophaler Garwig ontving een boete gezien teveel niet conforme pmd-zakken werden meegenomen. Kostprijs ophaling + sortering : 100 % ten laste van Fost Plus gezien residu% < 20 % I.4.4. Sensibilisering Het communicatiebudget voor lokale communicatie bedraagt 0,25 per inwoner + index. Hiermee werden een deel van de afvalkalenders en -kranten gefinancierd. Er werd gebruik gemaakt van de volgende communicatiemiddelen: - pmd-campagnestickeractie van 15/04 tot 30/06 : Goede sorteerders worden beloond, foutsorteerders krijgen een tweede kans met mooie prijzenpot - infoverstrekking in afvalkalender rond sorteerregels Fost Plus fracties en correct aanbieden - ontwikkeling Recyclage app voor opstart met afvalkalender vormingssessies ism GREEN voor kleuter- (Prinses Viesvuilland), basis- (LABO) en secundaire scholen (Da s Proper) - Ten Afval : spelmateriaal voor jeugdbewegingen - recyclagekoffer - papierkratten en pmd-containers voor scholen, jeugdbewegingen, sportcentra, - gratis ter beschikking stelling van 40 evenementenkits voor kleine festiviteiten (bestaande uit 240 l restafval- en pmd-container met instructiebord per kit) De kits werden ingezet tijdens volgende evenementen in 2013 : Let s get fit en Fed Cup in Koksijde, Your in Koksijde, Parkconcerten Poperinge, Xbeach De Panne, Yperfest Ieper, Ontbijt Park De Panne, Vierdaagse van de Ijzer Poperinge, Gastronomisch Weekend Poperinge, Vredesloop Ieper, Wereldbeker Cyclocross Koksijde, ijspiste Poperinge en Koksijde.

19 I.5. Diftar huis-aan-huis inzameling Diftar staat voor GeDIFferentieerde TARifering. Dit betekent dat de burger betaalt in functie van de aard en de hoeveelheid huishoudelijk afval welke hij aanbiedt. IVVO maakt gebruik van diftarregistraties per gewicht omdat dit systeem het eerlijkste is. I.5.1. Overzicht diftarsystemen aan huis De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeenten, met vermelding van de fracties die opgehaald worden volgens diftargewicht : gemeente opstart restafvalcontaine r gftafvalcontaine r ophaalfrequenti e rest ophaalfrequenti e gft Ieper mrt/03 x x 2-wekelijks 2-wekelijks* Veurne mrt/05 x 2-wekelijks** 2-wekelijks De Panne mei/05 x wekelijks wekelijks Nieuwpoort mrt/08 x wekelijks 2-wekelijks Diksmuide mei/08 x wekelijks 2-wekelijks Mesen dec/08 x x 2-wekelijks 2-wekelijks Vleteren jan/09 x x 2-wekelijks 2-wekelijks Lo-Reninge jan/09 x x 2-wekelijks 2-wekelijks Alveringem jan/09 x x 2-wekelijks 2-wekelijks Poperinge jan/09 x wekelijks 2-wekelijks Heuvelland jan/10 x x 2-wekelijks 2-wekelijks *: wekelijks van 15/05 tot 15/09 **: wekelijks van 1/05 tot 30/09 Huis-aan-huis sorteren de burgers van alle gemeenten Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft) in minicontainers (40 l, 120 l, 240 l) met elektronische chip. In 50% van de gemeenten wordt dit systeem ook toegepast voor restafval. De ophaalwagens met containerbelading van private ophalers maken gebruik van een boordcomputer en een weegsysteem, waarbij per inzamelbeurt de afvalgegevens per adres worden geregistreerd en vervolgens ingelezen in de centrale data-applicatie van de IVVO klantendienst. Een retributie wordt aangerekend per afvalsoort in functie van de aangeboden hoeveelheden. Er wordt gewerkt met voorafbetalingen van 25 per container. Indien de rekening niet tijdig wordt aangezuiverd, komen de betrokken containers op een zwarte lijst en worden niet meer geledigd. De IVVO Klantendienst beheert aansluitpunten en uitstaande containers (rest en gft). Tenslotte wordt in de gemeente Koksijde wekelijks gft-afval ingezameld via containers zonder gewichtsdiftar maar met een vast jaartarief in functie van het volume van de container. Het restafval wordt wekelijks opgehaald in restafvalzakken. I.5.2. Diftar software Het softwarepakket in de backoffice (klantendienst) verwerkt de diftarinzamelgegevens van de huis-aan-huis inzamelingen, alsook de gegevens van de diftarcontainerparken. Per 1/03/2013 werd omgeschakeld naar een nieuwe diftarsoftware, met overname van de historische data, zodat de klant geen verschil kan merken. Dit moet leiden tot een performanter en gebruiksvriendelijker software. Evenwel vergt dit tijdelijk extra werklast om alle data te stroomlijnen en processen te uniformiseren.

20 I.6. Diftar op het containerpark De diftarparken zijn uitgerust met een geautomatiseerd identificatie- en registratiesysteem en betaalzone volgens het diftar principe met weging. Het beheer van de gegevens gebeurt vanuit de IVVO Klantendienst. Volgende parken zijn uitgerust met diftar : Diksmuide (oktober 2005), De Panne (december 2005), Vleteren (februari 2006), Nieuwpoort (september 2007), Poperinge (april 2008), Ieper (2 parken - september 2010), Veurne (april 2011) en Nieuwkerke (januari 2012). Een diftarpark is enkel toegankelijk met een geldige toegangskaart en is duidelijk onderverdeeld in een 'gratis' zone en een 'betaalzone' met weegbruggen. Dit resulteert in een eerlijker aanrekening t.o.v. de vroegere manuele inning van toegangsgeld en retributies. Afrekenen voor de betalende fracties kan op 3 manieren : door middel van een op voorhand betaalde provisie, met pasmunt of met betaalkaart (enkel op de parken sinds 2010). Elke gemeente voorziet evenwel in een gratis tegemoetkoming per jaar uitgedrukt in een bedrag per inwoner of per gezin, of een vrijstelling per kg voor bepaalde fracties per week of per jaar. De IVVO financiert de basisopstelling tegen een jaarlijkse beheersvergoeding, waarin vervat alle administratieve opvolging en rapportering. I.6.1. Projecten in ontwikkeling Het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) dat in 2012 goedgekeurd werd, verplicht de lokale besturen de afvalkosten die ze aan de burger aanrekenen zichtbaarder te maken. Door het principe de vervuiler betaalt verhoogt de rechtstreekse bijdrage van de burger in het afval- en materialenbeleid en leidt dit tot extra sorteerbewustzijn. De ingeslagen weg van geautomatiseerde diftar resulteert in mooie afvalcijfers op het terrein. Voor containerpark Koksijde zal een subsidiedossier opgestart worden om dit laatste park tevens te verzien van toegangscontrole met diftar. Op de bestaande parken zal de hardware stelselmatig geüpgraded worden met bancontact (ter vervanging van proton) en touch screens (ter vervanging van drukknoppen). De rapporteringsmodule met inzamel- en financiële gegevens naar de burger en de gemeenten dient uitgebreid en geüniformiseerd. Hieraan werd reeds gewerkt door de verduidelijking van de info vermeld op de betaalticketten van de parken. Volgens het nieuwe materialendecreet kan de inning van de retributies (contantbelasting) rechtstreeks op de rekening van de intercommunale gebeuren. Dit gebeurt tot op heden slechts voor een beperkt aantal projecten. Harmonisering en mogelijks uniformisering van de diftartarieven voor huisaan-huis en in het bijzonder voor de containerparken, is tenslotte een prioriteit voor het huidige bestuur.

21 I.7. Diversen Als lid van Interafval, het overlegplatform voor alle Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen de VVSG, zijn we nauwer en sneller betrokken bij wijzigingen en knelpunten in het afvalbeleid. Het provinciaal afvaloverlegplatform, welke de klemtoon legt op de begeleiding van afvalpreventieprojecten, organiseerde volgende campagnes in de schoot van de afvalcommunicatiewerkgroep: - Opruimdagen In de maanden maart en april vonden tal van opruimacties plaats in de IVVO-regio. De pancartes indevuilbak en net opgeruimd werden in de opgeruimde bermen geplaatst. - Let s do it in de vuilbak in je buurt In 2013 wensten we de vrijwilligers in de kijker te zetten. Op de campagnewebsite kan je een stuk grond in jouw buurt opeisen dat je proper wil houden. Dat kan gaan om een straat, een park, een buurt, een speelplein, een stuk strand, Door dat stuk officieel te claimen, engageer je je openlijk om je eigen omgeving net te houden en roep je als het ware ook anderen op om dit stuk op te ruimen. Wie wil, kan ook zijn buren, vrienden, collega s, leden van een vereniging of school aansporen om de klus samen te klaren en zich als team aanmelden op de website. Op die manier kunnen bewoners eigenhandig opruimacties organiseren en zones afbakenen die ze voor langere tijd netjes willen houden. Zo helpt iedereen om zijn eigen gemeente zwerfvuilvrij te maken. Via de website kan je ook opruimmateriaal aanvragen. De gemeente laat je weten waar je het materiaal kan ophalen. Zo ontvang je als deelnemer een raamaffiche waardoor jouw engagement ook visueel aanwezig is in het straatbeeld. Zo zien voorbijgangers dat je geen zwerfvuil duldt in je buurt. Het ultieme doel van de actie is dat er een sneeuwbaleffect ontstaat en dat er steeds meer bewoners zich engageren met een zwerfvuilarme gemeente én provincie als resultaat! Op 28/11/2013 hebben we de vrijwilligers uitgenodigd voor een brainstormmoment en rondleiding in het Huis van de Voeding te Roeselare. Zo kregen we feedback op de actie. Let s do it in de vuilbak in je buurt werd heel positief bevonden door de aanwezigen. Wordt verder gezet in 2014! - Koop minder afval Op 16 november 2013 lanceerden de Provincie West-Vlaanderen en de West- Vlaamse afvalintercommunales een nieuwe Koop minder afval -campagne. Tussen 16 en 24 november 2013 bedeelden een 80-tal bakkers in de IVVOregio broodzakken waarom vijf concrete tips stonden om afval te vermijden. Dit jaar stond de campagne ook in het teken van duurzame consumptie en promoten we ook verse, lokale hoeveproducten met een aantal rondleidingen bij hoeveproducenten. Tijdens de campagne riepen we de mensen op om nog eens na te denken over hoe ze zelf afval vermijden of kunnen vermijden. Tot 16 december 2013 kon iedereen een eigen tip achterlaten op Wie een tip postte maakte kans op een maandabonnement bio groente-/fruitpakket, familiebezoek bij een hoeveproducent of een fietstas uit gerecycleerde PET-flessen. Daarnaast werd ook een digitale brochure afvalkuur aangeboden. - Afvalwegwijs Deze afvalwegwijs focust zich op de inzamelvoorwaarden, sorteerrichtlijnen en recyclagedoelstelling van alle fracties die aan huis of via de containerparken worden ingezameld. De provincie financierde de ontwerp- en opmaakkosten. De afvalwegwijs is in digitale versie consulteerbaar op sinds najaar 2013 en werd tevens ter beschikking gesteld van de gemeenten ter publicatie op hun website. - Mister Jekkes Het afvalspel, ter beschikking bij IVVO, werd in 2013 zo n negen maal ontleend aan lagere scholen in ons werkingsgebied.

22 Het hergebruik van goederen wordt verder gestimuleerd via onze nauwe samenwerking met de Kringwinkel West, die een erkenning heeft als sociale werkplaats en een totale personeelsbezetting heeft van 52 medewerkers of 45,2 VTE. Hiervan stellen zij 38 personen, ofwel 31,7 VTE, tewerk in eigen loondienst. Daarnaast worden er 14 andere medewerkers (13,4 VTE) in het kader van Art 60 ter beschikking gesteld door de verschillende OCMW s. Tenslotte werken er ook 4 vrijwilligers (1,3 VTE) in allerlei statuten. De ingezamelde en opgeknapte goederen worden te koop aangeboden in de winkels van Veurne, Ieper, Poperinge en Diksmuide. Enkel de winkel in Ieper is gehuisvest in een eigen pand. De andere winkelruimtes worden gehuurd. De verkoopcijfers in de winkels gingen ook in 2013 weer in stijgende lijn (+5%)! Investeringen of een nieuw pand zijn nodig in Veurne en Poperinge om de stockage en het winkelcomfort te verbeteren. In de loop van 2014 zal men gelukkig kunnen beschikken over extra bedrijfsruimte, zodat de sortering en de opslag van verkoopbare spullen een stuk vlotter kan georganiseerd worden. Het voorbije jaar werden 719 ton kringloopgoederen ingezameld, waarvan 673 ton in ons werkingsgebied of 4,5 kg/inwoner, een status-quo t.o.v Het hergebruikpercentage zakte lichtjes naar 62% (of 3,1 kg/inw), wat in de buurt van het sectorgemiddelde blijft liggen. Hun ophaaldiensten, poortwachters en winkelmedewerkers blijven dezelfde strenge acceptatiecriteria hanteren. Het overige deel kwam terecht in het recyclagecircuit (27,5%). Het saldo werd afgevoerd voor eindverwerking (10,5%). Via de samenwerkingsovereenkomst met IVVO ontving het kringloopcentrum een tonnagevergoeding van 130 per ton (excl. AEEA en kledij) wat in totaal opleverde. De belangrijkste inkomsten van het centrum spruitten voort uit de winkelverkoop ( , afkomstig van winkels te Ieper, Veurne, Poperinge en Diksmuide voor resp ,5 15,5 en 15%). Het is vooral door een betere prijszetting van de verkoop, dat Kringwinkel West een omzetstijging kon realiseren. De totale omzet bedroeg (+ 5%), het balanstotaal 1,7 mio en het netto resultaat Om de groeistrategie te realiseren met een jaarlijkse toename van 10% zal verdere nauwe samenwerking met IVVO nodig zijn omtrent doelgerichte communicatie naar de burger en het uittesten van specifieke inzamelkanalen en acties. Zo willen IVVO en Kringwinkel West dit jaar werk maken van een samenwerking op de intercommunale containerparken. We zijn momenteel aan het onderzoeken op welke manier we op deze containerparken een hergebruikcontainer kunnen plaatsen, waar inwoners hun herbruikbare spullen zelf kunnen deponeren. Vooral interessant voor inwoners voor wie de afstand tot de dichtstbijzijnde kringwinkel te groot is. Daarnaast wil de kringwinkel rond textiel uitgebreider samenwerken. Tenslotte zal IVVO in 2014 verder met Kringwinkel West deelnemen aan de Recupel on Tour -actie. Voor de jaarlijkse inventarisatie van de huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de OVAM voerde IVVO alle gegevens van de afvalstoffen in die door ons of in opdracht van ons werden verwijderd en verwerkt. Dankzij de internettoepassing verlicht dit aanzienlijk het werk van de gemeentelijke milieudiensten. Voor landbouwfolie zette IVVO haar jaarlijkse campagne voort voor de selectieve inzameling in 3 fracties met een totale aanvoer van 341 ton. Onder het motto Meer halen uit de biologische kringloop bracht Vlaco vzw het thema thuiscomposteren onder in het ruimer thema kringlooptuinieren. Compostmeesters volgden een upgradesessie tot kringloopkracht.

23 Sensibilisering van de burger voor een correct en milieubewust aankoop- en sorteergedrag gebeurt door de verspreiding van een afvalkalender en de semesteriele uitgave van de IVVO Afvalkrant, in nauw overleg met de milieudiensten. De artikels zijn divers, en informeren en sensibiliseren op herhaalde wijze de bevolking rond milieuthema s in de brede zin en komen tegemoet aan onze contractuele verplichtingen met beheersorganismen. De IVVO-website is een complementair medium dat aan belang wint. De burger wordt accuraat geïnformeerd over periodieke campagnes en kan bovendien zijn (aan)vragen digitaal overmaken aan de klantendienst.

24 II. BEDRIJFSTAK 2 : GFT-compostering Werking Op technisch vlak verwerkte de composteringsinstallatie het voorbije jaar maximaal het aangeboden huishoudelijke gft-afval beschikbaar op de markt. Het groenafval van de containerparken in onze regio wordt tevens binnen getrokken. Tenslotte wordt (energierijk) bedrijfsafval in beperkte mate aangeboden. Een aantal belangrijke onderhoudswerkzaamheden en procesoptimalisaties werden uitgevoerd, waaronder : - renovatie vloer ontvangshal - vervanging schors biofilter - pulpers (afwerking vervanging frequentieomvormer, vervanging 1 hark wegens breuk, vernieuwing trog van de schroef) - nieuwe poorten lichte fractieboxen en verwarming van de blaaslucht Tevens werden volgende belangrijke investeringen uitgevoerd : - aankoop nieuwe wiellader met hoogkiepbak - aankoop hoogtewerker - aankoop nieuwe heftruck - plaatsen enkelspoor boven schroef van de droge voorbehandeling Vergunningen De milieuvergunning loopt tot 16/03/2020. De installatie beschikt over een OVAM-erkenning voor de verwerking van categorie 3-materiaal in toepassing van EG-Verordering nr. 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. De geproduceerde compost wordt steekproefsgewijs extern gecontroleerd op kwaliteitsparameters en beschikt over een Vlaco-keuringsattest. Het onafhankelijk kwaliteitzorgsysteem met handboek werd opgevolgd. Verder voldoet de compost aan de Franse norm NFU voor afzet van compost in Frankrijk. Subsidies Op financieel vlak ligt een belangrijke sluitstuk bij de afronding van het subsidiedossier volgens de kapitaalsverhouding publiek/privaat, waarbij in eerste instantie de goedkeuring van OVAM zich beperkt tot de verhouding van het publiek kapitaal enkel in bedrijfstak 2, zonder rekening te houden met de statutenwijzigingen tijdens de bouwwerken. Enkel dit deel op basis van de huidige aandelenstructuur werd opgenomen in het resultaat à rato van het afschrijvingsritme van de investeringen. Niettemin heeft IVVO een juridisch dossier opgestart tegenover de OVAM en het Vlaamse Gewest om het gelijkheidsbeginsel met soortgelijke subsidiedossiers aan te vechten. IVVO verbindt zich ertoe om haar volledige capaciteit in de vergisting prioritair in te vullen met huishoudelijk en gelijkgesteld organisch afval. Bedrijfsbezoeken Er werden 6 bedrijfsbezoeken georganiseerd voor scholen en milieuraden.

25 Aard en hoeveelheid van de verwerkte afvalstromen Hierbij geven we een overzicht van de aangeleverde hoeveelheden bioafvalstoffen, bestaande uit Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en structuurmateriaal (groenafval) GFT en vergelijkbaar (ton) GROEN (ton) IVVO INDAVER IVVO TOTAAL (ton) JAN 1.252,38 275,78 950, ,53 FEB 1.655,21 267,34 385, ,03 MAA 1.462,08 428,74 555, ,41 APR 1.677,90 705,32 808, ,65 MEI 1.941, ,80 958, ,11 JUN 1.931, , , ,81 JUL 1.906,80 718,16 889, ,14 AUG 1.912,16 613,10 710, ,00 SEP 1.797,85 792, , ,41 OKT 2.322,90 937, , ,58 NOV 1.667,60 800,94 666, ,04 DEC 1.577,37 596, , ,70 Totaal(ton) , , , ,41 Evolutie 12-> , , , ,43 Evolutie 12->13 +8% -33% +15% -3% Totaal (%) 71% GFT 29% groen 100% Aandeel IVVO 70% 100% 69% Aandeel INDAVER 30% 0% 31% Het aangeleverde gft-afval is afkomstig van onze gemeenten-vennoten. Sinds 2011 worden deze tonnagebijdragen geïndexeerd gezien de veralgemeende gftinzameling in ons werkingsgebied. Daarnaast werd gft verwerkt van IVM, Intradel, Igean en Indaver Grimbergen. De aanvoer van gft en vergelijkbare afvalstoffen ligt in totaliteit 9% lager tov vorig jaar door de lange winterkou, wat resulteerde in een sterk vertraagde start van het seizoen en vervolgens een droge zomer. De minaanvoer kon deels ingehaald worden door het goede najaar. Bovendien was de aanvoer van Intradel vertraagd. De ervaring leert dat de selectieve inzameling van gft-afval in minicontainers de beste resultaten oplevert naar kwaliteit. Pluspunt is dat een container zich uitstekend leent tot exacte tarifering per aangeboden kg, volgens het principe de vervuiler betaalt. Enkel in Koksijde wordt er gewerkt met een vast jaarbedrag ifv het containervolume. Daarnaast werd het groenafval afkomstig van de containerparken van onze regio maximaal verwerkt, welke noodzakelijk is als structuurmateriaal tijdens de aërobe nacompostering. Tevens werd extra groenafval van buiten ons werkingsgebied aangetrokken om de verlaagde aanvoer van gft deels te compenseren. Tenslotte werd de huidige capaciteit beperkt benut tijdens perioden met verlaagde gft-aanvoer voor de verwerking van Organische Biologische Afvalstoffen (OBA) om de biologie op peil te houden. De gemeenten hebben er alle baat bij om een doorgedreven sensibilisering te voeren : uit milieuoogpunt (recyclage ipv verbranden) en uit economisch oogpunt (verwerkingsprijs composteren = ½ verwerkingsprijs verbranden).

IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2011

IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2011 IVVO Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland ALGEMEEN JAARVERSLAG Dienstjaar 2011 38 ste maatschappelijke dienstjaar DEEL 2 Activiteitenverslag 2011 I. BEDRIJFSTAK

Nadere informatie

IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2012

IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2012 IVVO Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland ALGEMEEN JAARVERSLAG Dienstja 2012 39 ste maatschappelijke dienstja DEEL 2 Activiteitenverslag 2012 I. BEDRIJFSTAK

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2014

IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2014 IVVO Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland ALGEMEEN JAARVERSLAG Dienstjaar 2014 41 ste maatschappelijke dienstjaar Mevrouwen, Mijne Heren, Om ons te schikken

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Programma 13.30 uur: Verwelkoming 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan 2013-2018

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2013

IVVO ALGEMEEN JAARVERSLAG. Intercommunale voor. Vuilverwijdering en Verwerking. voor de sector Veurne en Ommeland. Dienstjaar 2013 IVVO Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor de sector Veurne en Ommeland ALGEMEEN JAARVERSLAG Dienstjaar 2013 40 ste maatschappelijke dienstjaar DEEL 2 Activiteitenverslag 2013 I. BEDRIJFSTAK

Nadere informatie

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk?

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder Piet Coopman Stafmedewerker afvalbeleid VVSG 1 - 2 - Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning VVSG-Ronde van Vlaanderen Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG-Interafval Structuur Algemeen kader Mogelijkheid

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012

Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012 FEBEM vzw Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEGE asbl Fédération des Entreprises de Gestion de L'Environnement Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012

Nadere informatie

Inzamelgegevens deelnemende gemeenten

Inzamelgegevens deelnemende gemeenten Inzamelgegevens deelnemende gemeenten ivmjaarverslag 211-31 1. Restafval Het restafval omvat naast de restfractie, het grofvuil en het brandbaar afval van recyclageparken afkomstig van particulieren, tevens

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 februari 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN MAANDAG 24 JUNI 2013 GEMEENTE BORSBEEK Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier, Kristof

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

Anaërobevergisting van GFT afval

Anaërobevergisting van GFT afval IVVO Anaërobevergisting van GFT afval Een getuigenis na 10 jaar exploitatie Johan Del haye Plant Manager Biowaste treatment IVVO Johan.delhaye@ivvo.be 0032 57 23 08 80 Inhoud 1. Introductie IVVO 2. Op

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 januari 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

INTERCOMMUNALE DURME-MOERVAART

INTERCOMMUNALE DURME-MOERVAART INTERCOMMUNALE DURME-MOERVAART AFVALRESULTATEN 2015 AFVALRESULTATEN 2015 DE INZAMELINGSMIDDELEN VAN IDM In 2015 werden de huis-aan-huisinzamelingen zoals voorgaande werkjaren georganiseerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Dames en heren, Beste aanwezigen, Vandaag voelen we niet

Nadere informatie

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep

oz4a Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt. Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep oz4a uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 18 septembe 2017 Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert,

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 20 december 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd?

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Ronde van Vlaanderen VVSG Wat is het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval Geldt als uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 Kustactieplan Inhoud 1 Doel 1 2 Correctiefactoren 1 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 4 Evaluatie 4 5 Acties 1997-1998 6 5.1 Algemene tendens 6 5.2 Registratie

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Nieuw recyclagepark wingene. vanaf 15 oktober 2010

Nieuw recyclagepark wingene. vanaf 15 oktober 2010 Nieuw recyclagepark wingene vanaf 15 oktober 2010 Waarom Diftar? Nieuw recyclagepark vanaf 15 oktober 2010 We consumeren steeds meer waardoor de afvalberg groeit. Afvalbedrijven krijgen strengere milieunormen

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

Overwegende dat dit Uitvoeringsplan het algemeen kader vormt voor de selectieve inzameling van diverse fracties,

Overwegende dat dit Uitvoeringsplan het algemeen kader vormt voor de selectieve inzameling van diverse fracties, GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 10 oktober 2013 Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 november 2009 Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden... voorzitter, E. Spincemaille, N. Hoogstoel, D. Vanluchene, A. Cosaert, I. Degezelle, D.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar

Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokaal beleid Terminaal

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 De gemeenteraad in openbare vergadering, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet betreffende

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 gemeenteraad Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 16 december 2013 gepubliceerd op de website op woensdag 18 december

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 1 september 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratieve

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN 5 2016_GR_00053 Retributiereglement op de verwerking, recyclage, nuttige toepassing en de verwijdering van afvalstoffen aangebracht op

Nadere informatie

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016 Deze vragenlijst peilt naar de kwalitatieve gegevens van uw gemeentelijk afval- en materialenbeleid. De informatie uit deze vragenlijst willen we gebruiken om het Vlaams afval- en materialenbeleid verder

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 18 augustus 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 2 INHOUD 1. Voorwoord van de Voorzitter 2. Vennoten en kapitaal p. 4 3. Bestuursorganen toezicht secretariaat p. 6 4. Afvalpreventie algemeen p. 7 compostmeesterwerking p.

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems,, T.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Infobrochure GFT- en restafvalophaling Heuvelland GFT-ophaling, Fitness voor je vuilnis! GFT-ophaling vanaf 1

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Agenda. Infomoment DIFTAR. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout

Agenda. Infomoment DIFTAR. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout Agenda Infomoment DIFTAR Turnhout commissie 13 februari 2014 Griet Bossaerts Stafmedewerker Huidige situatie stad Turnhout Ingezamelde hoeveelheden Voorbereidende periode Tarieven Vragenronde Aantal inwoners

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Vlaanderen kent een uitgekiend afvalbeleid. Sinds 1981 wordt er onafgebroken gewerkt aan een goede inzameling en verwerking

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013 Provincie Antwerpen Gemeente Sint-Amands UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013 Aanwezig: Peter Van Hoeymissen, burgemeester-voorzitter; Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen:

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen: Da' s proper Wat is Da s proper!? Da s proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie en

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

RAPPORT SORTEERANALYSE OP ZWERFVUIL STUDIE LDC-2

RAPPORT SORTEERANALYSE OP ZWERFVUIL STUDIE LDC-2 / 9 RAPPORT STUDIE Opdrachtgever: ILvA Zuid III Industrielaan 2 9320 Aalst (Erembodegem) Auteur: Eva DE WAEL 2 / 9 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING... 3.. PROJECTGEGEVENS... 3.2. DOEL VAN DE STUDIE... 3 2. MATERIAAL

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Christophe Poupaert milieuambtenaar, secretaris Willy Dhondt schepen van leefmilieu. Nathalie Corveleyn adm. medewerker milieudienst

Christophe Poupaert milieuambtenaar, secretaris Willy Dhondt schepen van leefmilieu. Nathalie Corveleyn adm. medewerker milieudienst Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Oudenaarde Wortegem-Petegem VERSLAG MILIEURAAD ZITTING VAN 10 OKTOBER 2013. Aanwezig : Stemgerechtigde leden [10/14]; Els Ronsse Joost Beel Erwin De Meulemeester

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09-09-2015 (222) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 23 december 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open!

Wegwijs in het. van Borgloon. vernieuwde recyclagepark. is open! Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Borgloon Uw vernieuwde recyclagepark is open! Welkom op het geautomatiseerde park Vanaf woensdag 2 januari 2013 baat Limburg.net het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2016 Bekendgemaakt op 23 maart 2016 Omschrijving van de prestatie Artikel

Nadere informatie

Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013

Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013 FEBEM vzw Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEGE asbl Fédération des Entreprises de Gestion de L'Environnement Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013 Al zeven

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 9 augustus 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

in het recyclagepark van riemst

in het recyclagepark van riemst Wegwijs in het recyclagepark van riemst VANAF 15 SEPTEMBER 2015 VERHUIST HET RECYCLAGEPARK NAAR EEN NIEUWE LOCATIE IN KMO-ZONE OP T REECK Uitbating van het nieuwe recyclagepark door Limburg.net Jarenlang

Nadere informatie

S T A D M E C H E L E N

S T A D M E C H E L E N S T A D M E C H E L E N BELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Vergadering

Nadere informatie

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Artikel 1 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 1. Situering De Openbare Vlaamse

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 15 september 2015 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Besluit Zitting van 30 november 2015

Besluit Zitting van 30 november 2015 Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 30 november 2015 Samenstelling: Aanwezig: de heer Koen Metsu, burgemeester; de heer Peter Verstraeten, schepen; de heer Jeroen Van Laer, schepen; mevrouw Birre

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

FAQ s - diftar Inhoud

FAQ s - diftar Inhoud FAQ s - diftar Inhoud Wat is Diftar?... 2 Waarom Diftar?... 2 Welk afval wordt via het diftarsysteem opgehaald?... 2 Hoe gebeurt de aanrekening?... 2 Wanneer krijg ik een betalingsuitnodiging?... 3 Waarom

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 30 mei 2013 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie